Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz"

Transkript

1 SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam" dedi. 2 DE Yaln z de ilsin Burak 9 yafl nda kemik kanserine yakalanan Burak Tufan, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n özel izni ile hayran oldu u futbolcu a abeylerinin kondisyon antrenman na kat ld. 8. SAYFADA Yi it ncedemir Orta sahan n yi idi Baflar l orta saha oyuncumuz Yi it incedemir TFF nin resmi dergisi Tam Saha n n 74. say - s na önemli aç klamalarda bulundu. 5. SAYFA Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz L SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL BEYHAN YÖRÜR Hep böyle olacak de il 2. SAYFADA MUHARREM KAZER Bu tak ma samimi olal m 7. SAYFADA Gaziantepspor maç biletleri sat fla ç kt 3. SAYFADA Judocular Bursa ya damga vurdu 4. SAYFADA Sa rsporlu güreflçilerden çifte KUPA 7. SAYFADA Akmescit flampiyonlu a do ru 7. SAYFADA Manisa Belediyespor zirveye ç kt 7. SAYFADA Karateciler Söke de SAYFADA Güldürün yüzümüzü Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig in 15. haftas nda ligin zorlu ekiplerinde Gaziantepspor u konuk edecek. Siyah-beyazl lar bu karfl laflmadan mutlak 3 puan alarak hem taraftar n n yüzünü güldürmek hem de ligde daha rahat bir konuma gelmek istiyor. 4 TE TARZAN Es emedi 2-1 Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig 14. haftas nda deplasmanda Eskiflehirspor karfl s nda 18. dakikada Mehmet Güven in mükemmel golüyle öne geçti, rakip bu gole 74 de Burhan ile karfl l k verdi. 88. dakikada lker topu sektirince Batuhan skoru belirledi: 6 DA SPOR TOTO SÜPER L G TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Trabzon Bursa Kayseri Fenerbahçe Befliktafl B.B. Spor Karabükspor Gaziantep Antalya Galatasaray Ankaragücü Eskiflehir Manisaspor G.Birli i Konyaspor Bucaspor Sivas Kas mpafla Hafta Sonuçlar : Eskiflehirspor:2 Manisaspor:1 Konyaspor:2 Kas mpafla:2 Gaziantepspor:1 Trabzonspor:3 Gençlerbirli i:1 Sivasspor:1.B.B.Spor:0 Fenerbahçe:1 DÇ Karabükspor:5 Ankaragücü:1 Bucaspor:1 Antalyaspor:0 Galatasaray:1 Befliktafl:2 Bursaspor:2 Kayserispor:0 15. Hafta Maçlar : Trabzonspor Manisaspor Ankaragücü Kas mpafla Befliktafl Konyaspor Fenerbahçe MP Antalya Kayserispor Bucaspor Gaziantepspor Sivasspor Galatasaray Bursaspor Gençlerbirli i DÇ Karabük.B.B.Spor Eskiflehirspor MAN SASPOR UN GÜNCEL HABERLER Ç N Z YARET ED N

2 SAYFA Aral k 2010 Perflembe BEYHAN YÖRÜR Hep böyle olacak de il Bir u ursuzluktur gidiyor ama hep böyle olacak de il ya Elbette kendimizi düzeltip, ard ard na puanlar alaca m z günler ve maçlar da gelecek. Sizin ve bizim hakk m z baflar y yakalay p, sonuna kadar sürdürmek. Bunu lütfen unutmay n Belki biraz gülmek isteriz diye sporla ilgili bir f kra seçtim sizlere, umar m be enirsiniz HAFTAYA SANTRAFOR K M? Kemal ile Hasan müthifl futbol merakl lar imifller. Öyle ki ahirette futbol olup olmad n bile merak edermifller. Bir gün Hasan ölüm döfle ine düflmüfl. Kemal'de geçmifl olsun ziyaretine gitmifl. -Hasan, Allah inflallah sana flifa verir iyileflirsin oldu ki ölürsen senden bir iste im var. -Söyle ölen bir adam senin iste ine nas l karfl l k verir ki -Olurda ölürsen bana ahirette futbol olup olmad n rüyama girip söyler misin? -O lum düflündü ün fleye bak tabi ki haber veririm. Hem biliyorsun senin kadar bende merak ediyorum. GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam" dedi. H astal k derecesinde Manisasporlu olan ve Manisaspor un ev sahibi oldu u bütün maçlar tribünden izleyen Güllü, hiçbir futbol e itimi almamas na ra men, okulunun futbol tak - m yla ç kt antrenman maçlar nda izleyenlere parmak s rt yor. Futbol onun için hem tutku, hem oyun hem hayallerini süsleyen en önemli olgu. Buldu u her f rsatta futbol oynayan Güllü nün yetene i, profesyonel bayan tak m olan kulüpler taraf ndan çoktan duyulmufl bile. 13 yafl ndaki güllü ilkö retim 1. s n ftan beri oynad futbola kelimenin tam anlam yla afl k. Barboros Mahallesi nde oturan Güllü Türel, okudu u Tarzan Ahmet Bedevi lkö retim Okulu nun da maskotu. Ve Hasan sizlere ömür. Gel zaman git zaman aradan alt ay geçmifl. Hasan Kemal'in rüyas na girmifl ve havadisleri vermeye bafllam fl. -Kardeflim buras harika bir yer. Bu arada sana bir iyi, birde kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? -Önce iyiyi söyle o zaman -Ahirette öyle bir futbol var ki dünyadaki futbola befl basar Eee kötü haber ne peki? -Haftaya santraforumuz sensin GÜNÜ, GECES FUTBOL Manisaspor un bütün maçlar n yak ndan takip eden Güllü, al fl lageldik k z çocuklardan farkl. O bebekler yerine futbol topu ile oynuyor, pembe diziler yerine fiampiyonlar Ligi maçlar n izliyor. En be endi i futbolcu ise Bacelona n n y ld z oyuncusu Messi. Manisaspor un evinde oynanan maçlara Manisa Emniyet Müdürlü ü Çocuk fiubesi taraf ndan yap lan organizasyonlarla kat lan Güllü yü saçlar ve k yafetlerine bakarak erkek zannedenler, çekti i flutlar n da görünce, onun 13 yafl nda bir genç k z oldu una inanam yor. Manisasporlu bütün oyuncular isimleri ve teknik özellikleri ile ezbere bilen Güllü ün uyku okul ve dersler d fl ndaki tüm zaman ya futbol oynayarak, ya da futbol antrenman yapan tak mlar izlemekle geçiyor. En büyük hayalinin milli formay giymifl bir futbolcu olmak oldu unu söyleyen Güllü "Manisa n n hatta Türkiye nin en baflar l bayan futbolcusu ben olmak istiyorum. Ünlü futbolcular n transfer zamanlar nda isimleri gazetelere kocaman harflerle yaz l r. Mesela Hagi geliyor, ya da Ferrari geliyor diye. Benim de en büyük hayalim bir gün Güllü geliyor diye ad m n kocaman yaz lmas. Bir gün bunu baflaraca m" dedi. Okul sporlar n GSGM organize edecek e itim ö retim y l nda düzenlenecek okul spor organizasyonlar, Gençlik ve Spor l Müdürlü ü idaresinde düzenlenecek. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü- ü ile Milli E itim Bakanl aras nda imzalanan iflbirli i protokolü gere ince, e itim ö retim y l nda gerçeklefltirilecek okul sporlar organizasyonlar, Gençlik ve Spor l Müdürlükleri idaresinde gerçeklefltirilecek. Bu sebeple l Müdürlü ü nde oluflturulan l Okul Sporlar Organizasyonu cra Kurulu, ilk toplant s l Müdürü Dr. Süleyman fiahin baflkanl nda yap ld. fiahin, icra kurulunun tecrübeli beden e itimi ö retmenlerinden olufltu unu söyleyerek, böylesi tecrübeli bir grupla Türkiye de en çok organizasyon düzenleyen il olmak istediklerini belirtti. Uygulanacak prosedürlerin görüflüldü ü toplant, iyi dilek ve temennilerin ard ndan tamamland. Gabriel'in sözleflmesi karfl l kl fesh edildi Gabriel De Paulo Limeira n n sözleflmesi karfl l kl olarak fesh edildi. Asbaflkan ve Bas n Sözcümüz Selami Delan, Gabriel e Manisaspor a yapm fl oldu u katk lardan dolay teflekkür etti. M anisasporumuzda Brezilyal oyuncu Gabriel De Paulo Limeira n n sözleflmesi karfl l kl olarak fesh edildi. Asbaflkan ve Bas n Sözcümüz Selami Delan, Gabriel e bundan sonraki yaflam nda baflar lar dilediklerini belirterek, "Futbolcumuz ile yapt m z görüflmeler sonras nda sözleflmesini karfl l kl olarak fesh ettik. Manisaspor a yapm fl oldu u katk lardan dolay kendisine teflekkür ederiz" dedi. Gabriel, 25 Kas m Perflembe günü tak m arkadafllar ve kulüp çal flanlar yla vedalaflarak tesislerden ayr ld. Vestel zmir de cofltu 2. Lig A Grubu 7. hafta maç nda ligde galibiyeti bulunmayan bölüme önde girdi. Son tünlü ü ele geçiren Vestel, son zmir BfiB ile deplasmanda çeyrekte ise 3 say larda Hilmi karfl laflan Vestel, ikinci yar da ve Hakan la büyük isabet bulan temsilcimiz, zay f rakibin oynad etkili oyunla sahadan galibiyetle ayr ld. direncini k rd ve mücadeleyi Maç nda bafl nda Kaptan Halit in basketleriyle say lar bulan y yla maç n en skorer oyuncu kazand. Vestel de 20 sa- Vestel e, Mustafa karfl l k verdi su olan Hilmi, maç n y ld z ve ilk çeyrek Vestel lehine sonuçland. kinci çeyrekte daki üstünlü üyle galibiyeti olurken Johnson da pota alt n- istedikleri oyunu sergileyemeyen k rm z -beyazl lar, devreyi atan K vanç ise ma lubiyete getirdi. zmir ekibinde 19 say 2 say geride kapatt : engel olamad. 7 hafta sonunda 6. galibiyetini alan k rm z - Üçüncü bölümde ABD li oyuncusu Johnson ve Hilmi nin beyazl ekip, zirve iddias na oyuna a rl n koymas yla üs- devam etti. Manisaspor Kulübü Derne i ad na mtiyaz Sahibi: Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN Katk da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ Haflim ELMALI Muharrem KAZER Yönetim Yeri 19 May s Stadyumu Halil Erdo an Caddesi 34, Manisa e-posta: Reklam Pazarlama Bas ld yer: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir- zmir Tel: Haftal k Yerel Süreli Yay n Say :59 Bask Tarihi: 1 Aral k 2010

3 SAYFA 03 3 KARAMAN: "Benim oyuncular mla iliflkim sevgi, sayg ve do ruluk üzerine kurulu" Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, baz yay n kurulufllar nda yer alan "devre aras nda gönderilecek futbolcular" fleklindeki haberleri do ru bulmad n belirterek, "Ben oyuncular mla her fleyi paylafl yorum. Onlara zaten ben kendim söylüyorum. E er oyunsal anlamda istediklerimi yapar ve eksiklerinizi gelifltirirseniz burada kal rs n z diye. Ama olmazsa profesyonellik gere i yollar m z ayr l r. Benim oyuncular mla iliflkim sevgi, sayg ve do ruluk üzerine" dedi. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Eskiflehirspor maç ndan bu hafta oynanacak Gaziantepspor maç ve transfer haberlerine kadar önemli de- erlendirmelerde bulundu. Di er tak mlar bize yaklaflt Karaman, Eskiflehirspor karfl s nda yenilen goller sonucu kaybedilen bir karfl laflmadan sonra elefltiri almam z normal oldu unu ifade ederek, "Hem kendi içimizde hem de d flar dan bak ld nda elefltirilecek bir maçt. Deplasman dahi olsa 87. dakikada gol yememeliyiz. Bunun de erlendirmesini ben yap yorum. Di er tak mlar bize yaklaflt. Ama önümüzde kalan 3 maç var. Bu maçlardan en iyi flekilde ç kmam z gerekiyor. Ç kaca m za da ben inan yorum. Oyuncular mla beraber bunu de erlendirece im." dedi. " yi bir oyunla 3 puan istiyoruz" Bu hafta konuk edecekleri Gaziantepspor un iyi bir tak m oldu unu belirten Karaman, "Tolunay hoca h rsl ve baflar l bir teknik direktör. Kadrolar da güçlü. Geçen hafta onlar kendi evinde bizde deplasmanda yenildik. yi bir mücadele olacak. Biz 2 haftad r puan kaybeden bir tak m z. Biz kendi taraftar m z önünde iyi bir oyunla 3 puan almak istiyoruz." diye konufltu. Do ru olmayan haberler Sözlerinin devam nda baz gazetecilerin teknik direktörlü e soyundu unu kaydeden Karaman flunlar söyledi: "Gazetelerde onu gönderiyorlar, bunu al yorlar. Ben buradan ça r yapay m. Bunlar yanl fl fleyler. Ben oyuncular mla her fleyi paylafl yorum. Onlara zaten ben kendim söylüyorum. E er oyunsal anlamda istediklerimi yapar ve eksiklerinizi gelifltirirseniz burada kal rs - n z diye. Ama olmazsa profesyonellik gere i yollar m z ayr l r. Benim iliflkim oyuncular mla sevgi, sayg ve do ruluk üzerine. fiimdiden gazetelerde böyle fleylerin ç kmas ve do ru olmayan haberlerin yap lmas son derece yanl fl." "Futbolcular m n üzerinde bask yok" Tecrübeli teknik direktör gazetecilerin al nan sonuçlar nedeniyle tak m üzerinde bask olup olmad yönündeki sorularla ilgili ise flunlar söyledi: "Son dönemde ki geliflmeler ve al nan ma lubiyetler sonucu futbolcular m n üzerinde herhangi bir bask yok. Oluflmazda. Çünkü fluan için bulunulan yer bak m ndan bask oluflturacak bir durum söz konusu de il. Bask oluflmas için ligin dibinde yer alman z gerekir. Biz henüz ligdeki konumumuz itibariyle bask hissedecek durumda de iliz. Benim oldu um yerde de o bask zaten olmaz." Hoflgeldin minik Adriana M anisasporumuzun baflar l futbolcusu Joshua Simpson baba oldu. Geçti imiz yaz Kanada da düzenlenen tören ile evlenen çiftin ilk bebe- ine Adriana ismi verildi. Simpson ailesinin son üyesi, üç kilo yüz gram olarak dünyaya geldi. Joshua Simpson un efli Davanna Simpson ve k z Adriana n n sa l k durumunun gayet iyi oldu u belirtildi. Almanya da dünyaya gelen minik Adriana n n do umu 17 Kas m tarihinde beklenirken, birkaç gün gecikmeli dünyaya gelen minik Simpson, tüm aileyi sevince bo du. Futbolcumuz Joshua Simpson k z ve eflini Türkiye ye getirmek için özel izin al rken, Davannah- Joshua çifti çok mutlu olduklar n bebeklerinin vaftiz töreninden sonra Türkiye ye döneceklerini belirttiler. Manisaspor Kulübü olarak Simpson ailesini tebrik ediyor bebekleri ile uzun ve mutlu bir yaflam diliyoruz. Gaziantepspor maç biletleri sat fla ç kt Gaziantepspor maç biletleri Store ve Biletix te sat fla ç kt M anisaspor un 4 Aral k Cumartesi günü saat 14:00 de, 19 May s Stadyumu nda Gaziantepspor ile oynayaca Spor Toto Süper Lig 15. hafta karfl laflmas n n biletleri Manisaspor Store Çarfl fiubesi nde, Biletix internet sitesinde ve Biletix Ça r Merkezi nde sat fla ç kt. Biletlerin sat fl 4 Aral k Cumartesi günü ise Biletix stat giflelerinde devam edecektir. Gaziantepspor maç bilet fiyatlar flöyle: Kapal üst : 20 TL Kapal alt A-C : 10 TL Aç k : 5 TL Spil ve Gediz Kale arkas : 3 TL Misafir : 3 TL Gaziantepspor maç n n bilet fiyatlar flöyle: Kapal üst Kapal alt A-C Aç k Spil ve Gediz Kale arkas : 3 TL Misafir : 20 TL : 10 TL : 5 TL : 3 TL

4 SAYFA 04 4 Güldürün yüzümüzü Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig in 15. haftas nda ligin zorlu ekiplerinde Gaziantepspor u konuk edecek. Siyah-beyazl lar bu karfl laflmadan mutlak 3 puan alarak hem taraftar n n yüzünü güldürmek hem de ligde daha rahat bir konuma gelmek istiyor. T arzan iki haftad r yaflanan puan kay plar na bu hafta noktay koymak istiyor. Siyah-beyazl lar zorlu rakibi Gaziantepspor u taraftar n n da deste ini arkas na alarak net bir skorla yeneceklerine inanm fl durumda. Manisaspor da bu karfl laflma öncesinde Ömer Aysan Bar fl tak mdan ayr çal flmalar n sürdürüyor. Almanya da tedavisi devam eden Nizamettin d fl nda eksik futbolcu bulunmazken Eren Ayd n, Joshua Simpson, Mehmet Güven, Murat Erdo an, Ömer Aysan Bar fl ve Promise Isaac bu maç öncesinde sar kart s n r nda bulunuyorlar. Üst s ralarda yer almak istiyoruz Kanadal futbolcumuz Joshua Simpson Gaziantepspor maç öncesinde tapt aç klamada bu karfl laflman n kendileri için zorlu geçece ini söyledi. Simpson, "Zor bir maç ve üç puan almak istiyoruz. ç sahada puan alamamam z sadece flanss zl k. Çünkü hakikaten kendi evimizde çok flanss z maçlar oynad k ve baz puanlar kaybettik. Bunu bu hafta kendi evimizde tersine çevirerek, Gaziantepspor maç ndan üç puan alaca z. Alaca m z galibiyetle ligde daha üst s ralarda yer almak istiyoruz." dedi. Simpson bir gazetecinin üç gün önce bir k z çocu unun dünyaya geldi ini hat rlatmas üzerine de Gaziantepspor maç nda çocu um için gol ataca m karfl l n verdi. Antep istikrarl görüntü çiziyor Manisasporumuzun bu haftaki konu u Gaziantepspor 14 haftada toplad 20 puan ile ligde istikrarl bir görüntü çiziyor y l nda kurulan bu haftaki rakibimiz Gaziantepspor, y llardan bu yana devam eden süper lig sürecinde rakiplerine karfl zorlu bir ekip olma özelli ini gösterdi. Birçok defa ilk 4 içerisinde olmay baflaran Güney ekibi, Avrupa'da da Türkiye'yi UEFA Kupas 'nda 3 kez temsil etmifltir. 1. ligdeki 24. sezonu geçiren kulüp, birçok futbol otoritesi taraf ndan dört büyükler d fl ndaki en önemli futbol külüpleri aras nda gösterilmektedir. Süper ligde flimdiye kadar elde etti i en iyi dereceler; ve sezonlar nda ligi 3. olarak tamamlamakt r. Bunun yan s ra, UEFA Kupas 'nda elde etti i en iyi derece ise sezonunda 3. tura ç kmak oldu. 3. turda talyan Futbol Tak m AS Roma'y ilk maçta 1-0 yenmesine karfl n, 2.maçta 2-0 yenilerek kupadan elenmifltir. Bu sezonda teknik direktör Tolunay Judocular Bursa ya damgas n vurdu Türkiye Judo ve Kurafl Federasyonu nun 2010 y l faaliyet program nda yer alan Ümit Tak mlar Judo fiampiyonas nda erkeklerde Manisa Belediyespor flampiyon, bayanlarda ise Salihli Belediyespor ikinci oldu. Kafkas yönetiminde istikrarl bir görüntü sergileyen Gaziantepspor, 14. hafta itibariyle 8. s rada yer al yor. Oynad 14 maçta 20 puan toplayan k rm z -siyahl lar 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 ma lubiyet ald. Antep d fl saha maçlar nda ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 ma lubiyet elde etti. Cezas nedeniyle bu hafta görev alamayacak olan defans oyuncusu Serdar Kurtulufl att 3 golle tak m en golcü ismi oldu. K rm z -siyahl ekibin önemli futbolcular ndan Brezilyal Jorginho ise geçirdi i sakatl k nedeniyle devreyi kapatm fl görünüyor. Gaziantepspor un bu sezon en istikrarl ismi ise 14 maçta 1208 dakika forma giyen Yalç n Ayhan oldu. Gaziantespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise karfl laflma öncesinde Cumartesi günü yi bir tak ma ve iyi bir hocaya karfl oynayacaklar n söyledi. M anisal judocular baflar lar na devam ediyor. Bursa n n Osmangazi ilçesinde yer alan Dikkald r m Spor Salonu nda yap lan Ümit Tak mlar fiampiyonas na kat lan temsilcilerimiz, iki kupay Manisa ya kaznd rd. fiampiyonada 27 erkek ve 18 bayan tak m olmak üzere toplam 45 tak m yar fl rken, erkeklerde Manisa Belediye Spor Kulübü ile bayanlarda Salihli Belediyespor ilimizi temsil etti. Manisa Belediye Spor Kulübü, finalde Bal kesir Belediye Spor Kulübü nü yenerek, Türkiye fiampiyonu oldu. Erkeklerde zmir Büyükflehir Belediyespor ile Bursa Osmangazi Belediyespor üçüncü s rada yer al rken, bayanlarda da Salihli Belediyespor, finalde iyi mücadele etmesine ra men Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü ne ma lup olarak, fiampiyona y ikinci s rada tamamlad. Bayanlarda üçüncülü ü ise Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Ka t Spor Kulübü, Artvin Telekom Spor Kulübü tak mlar kazand. Gaziantepspor ile 9. mücadele M anisaspor, Gaziantepspor ile oynad 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 ma lubiyet al rken bu maçlarda rakibinin a lar n 7 kez havaland rd ve kendi kalesinde ise 8 gol gördü. Siyah-beyazl lar rakibi ile 19 May s Stadyumu nda oynad maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 ma lubiyet ald lar. ki tak m aras nda oynanan maçlar ve sonuçlar flöyle: Manisaspor-Gaziantepspor: 1-2 Gaziantepspor-Manisaspor: Manisaspor-Gaziantepspor: 4-1 Gaziantepspor-Manisaspor: Manisaspor-Gaziantepspor: 1-0 Gaziantepspor-Manisaspor: Manisaspor-Gaziantepspor: 0-3 Gaziantepspor-Manisaspor: 0-0 Son derece önemli bir baflar elde ettiklerini ifade eden Judo l Temsilcisi Abdülaziz Çelik, "Tak mlar m z bu noktaya getiren kulüp yöneticilerine, antrenörlerine ve sporcular m za teflekkür ediyorum. Böyle destek geldi i sürece, Manisa judosunun daha iyi yerlere gelece ine inanc m z tam." dedi. fiampiyona y yerinde izleyen Federasyon Baflkan Vekili Cenap Serdar, dereceye giren tak mlara madalya ve kupalar n takdim ederken flampiyonaya kat lan tüm tak mlara da teflekkür etti. A2 ler Denizli ye yenildi A2 Tak m m z ligin 16. haftas nda Denizlispor a deplasmanda 1-0 ma lup oldu. Tavas lçe Stad nda oynanan karfl laflmaya ekibimiz Serkan, Bayram, Mert, Serhat, Tufan, Ali F rat, Eray, Burakcan, Berkay, Samet ve Deniz onbiriyle ç kt. A2 Tak m - m z karfl laflman n 81. dakikas nda yedi i gol ile haftay puans z kapatt. A2 Tak m m z ligin 17. haftas nda 7 Aral k Sal günü saat 13:30 da Eskiflehirspor u konuk edecek.

5 SAYFA 05 5 Baflar l orta saha oyuncumuz Yi it incedemir TFF nin resmi dergisi Tam Saha n n 74. say na çok önemli aç klamalarda bulundu Orta sahan n yi idi: Yi it ncedemir zmirspor kulübünde bafllayan kariyerine Manisaspor'da devam ediyor. Son 2.5 sezonda siyah-beyazl tak mda gösterdi i performansla 25 yafl nda ilk kez ay-y ld zl tak mla tan flt. Bu geç buluflman n ard nda neredeyse 4 sezona varan bir futboldan uzakl k yat yor. Çok koflan, mücadele eden ve tak m için savaflan kiflili iyle adeta kay p y llar n n ac s n ç kart yor. Süper Lig'de henüz ikinci sezonunu oynuyorsun ve Millî Tak m'a seçildin. Futbola nas l bafllam flt n? Futbola babam sayesinde bafllad m. Kendisi de amatör kümelerde oynam fl eski bir futbolcu olan babam, Güraltay Kulübü'nde idari menajerlik yap yordu. Ben de o kulübe yaz ld m. A abeyim Burçak ncedemir de futbolcuydu. Uzun süre 3. Lig'de Bergama Belediyespor'da oynad. Sonra istedi ini bulamay nca b rakt. Babam, asl nda onun futbolcu olmas n bekliyordu, çünkü benden daha yetenekliydi. Ama flimdi tabii ki hem babam hem de a abeyim geldi im noktadan dolay benimle gurur duyuyor. Neden profesyonel futbolcu olmaya karar verdin? E itimini de devam ettiriyor musun? Futbol oynamay çok seviyordum. Futbolun ekonomik yönünün de oldukça tatmin edici oldu unu düflünerek profesyonel futbolcu olmaya karar verdim. nsan n sevdi i bir ifli yapmas gerçekten çok güzel bir fley. fiu anda Ege Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Yüksek okulu'nun antrenörlük bölümündeyim. Üçüncü s n fta okuyorum. Bu bölümde okumam sayesinde antrenörlerin psikolojisi ve oyuncuya yaklafl mlar konusunda fikir sahibi oluyorum ve kendimi gelifltiriyorum. 16 yafl nda profesyonel oldu Güraltay'dan zmirspor'a ne zaman geçtin? Orada bir sene oynad ktan sonra zmirspor'un altyap s na geçtim. 16 yafl nda profesyonel tak ma yükseldim. O sene Lig A da yeni kurulmufltu ve profesyonel olarak ilk sezonumda 18 maça ç kt m. O sezonun ard ndan Karfl yaka'ya transfer oldun ve dört sezon geçirdin. Ancak bu süre zarf nda maçlarda çok fazla dakika alamad n görüyoruz. Bunu sebebi neydi? zmirspor'da oynarken Süper Lig tak mlar ndan da teklifler geliyordu. Ancak bu teklifler oyuncu takas fleklindeydi. Baflkan m z ise bonservis ücreti talep ediyordu. Bu talebi Karfl yaka karfl layabildi i için oraya transfer oldum yaz nda Karfl yaka'ya geldi imde tak m da Lig B'den Lig A'ya yeni ç km flt. fianss z bir sakatl k yaflad m, daha ilk sezonumda ayak tarak kemi im k r ld. Yaklafl k bir sene futbol oynayamad m. Toparlanma sürecim de biraz uzun sürdü. Bu süreç sonras nda hem kendimle ilgili hem de baz d fl faktörler nedeniyle ilk onbire girme konusunda s k nt lar yaflad m. Sözleflmem dört senelik oldu u için sonuna kadar devam etmek durumunda kald m. S k nt lara ra men sab rl olmaya çal flt m. Sözleflmem sona erince bana "Kal" dediler ama Karfl yaka'ya tam olarak adapte olamad m için ayr ld m. Fakat 2007 A ustos'unun sonuna kadar tak m bulamad m. Biliyorsunuz, yeterince maç oynamam fl bir futbolcunun tak m bulmas oldukça zordur. Bu dönemde bir ara futbolu b rakmay bile düflündüm. Peki, Adana Demirspor'a transferin nas l gerçekleflti? Adana Demirspor'a gitmem, kariyerimdeki dönüm noktas olarak adland r labilir. O sezonun bafl nda Levent Erifl, Karfl yaka ile anlaflm flt. Ancak daha sonra anlaflmazl a düflüp ayr ld ve Adana Demirspor'un bafl na geçti. Beni 10 yafl ndan beri tan yordu. zmirspor'da profesyonel tak m çal flt r yorken, ben altyap dayd m. Beni Adana Demirspor'a ald ran da kendisidir. Bunun için Levent Hocaya bin kez minnettar m. Orada gerçekten çok iyi bir sezon geçirdim. Levent Hoca ise ligin bitmesine sekiz hafta kala Manisaspor'a gitti, ben de sezonu Adana'da tamamlad m. Adana Demirspor'la baflar l bir sezon geçirmemize ra men Lig A'ya ç kma flans n flanss z flekilde finalde kaybettik. Epeyce üzülmüfltüm ama futbolda her fleyin mümkün olabilece ini bu flekilde görmüfl oldum. Manisaspor'a geliflin nas l oldu? Levent Hoca, daha Adana'dan Manisa'ya gitmeden önce bana "Manisaspor'u Süper Lig'de tutsam da Lig A'ya düflsek de seni tak m ma alaca- m" demiflti. Dedi ini de yapt. Levent Hoca beni önce Adana Demirspor'a, sonra da Manisaspor'a ça rarak büyük bir babal k yapt. Futbolu b rakmak üzereyken önce Süper Lig futbolcusu oldum daha sonra da A Millî Tak m'a yükseldim. Manisaspor'da ilk sezonumda flampiyonluk sevinci yaflad m. fiimdi kulübümde çok mutluyum. Bana her bak mdan de er verildi ini hissediyorum. Adana Demirspor'da taraftarlar n senin ayr lmana çok k zd n biliyoruz. Kulüpte sadece bir sezon geçirmene ra men onlar için çok fley ifade etti in belli. Koflanlar n say s azd Adana Demirspor'da yafl ortalamas yüksek bir oyuncu kadrosuna sahiptik. Bütçesi de Lig B'ye göre oldukça fazlayd. Taraftarlar n tak - m n bir üst lige ç kmas konusunda ciddi bir beklentisi vard. fl bitirici oyuncu say m z çoktu ama koflan, mücadele eden futbolcular m - z n say s azd. Ben de orta sahada savunmaya yönelik, mücadeleci bir karaktere sahip oldu- um için taraftarlar beni gerçekten çok sevdi. fiimdi bile görüfltü üm taraftarlar var. Bu sayede Facebook'ta binlerce arkadafl edindim. Adana için ikinci memleketim diyebilirim. Manisaspor seyircisi ile aran nas l? Onlarla da ayn flekilde iyi gidiyor. Herhalde Türk futbolunun bir yans mas bu. Mücadele eden, arzulu futbolcuyu taraftar ba r na bas - yor. Facebook'tan mesaj yaz p daha iyi yerlere gelece ime inand klar n söylüyorlar. Manisaspor'la ilk sezonunda flampiyonlu u yaflad n. Nas l bir duyguydu? En baflta büyük bir keyif, müthifl bir mutluluktu. Eski tak m m Karfl yaka ile Atatürk Stad 'nda oynuyorduk. 90+3'te benim yapt m asistle Sezer Öztürk 30 metreden bir gol atm flt. O golle flampiyonlu u yüzde 70 oran nda garanti alt na alm fl olduk. Bu yönden o maç unutam yorum. Eminim Sezer de unutam yordur. O maç benim için de kendimi ispat maç yd, çünkü Karfl yaka'daki dönemim iyi geçmemiflti. Futbola bafllad ndan beri hep orta saha oyuncusu olarak m oynad n? Evet, hep orta sahada oynad m. Bazen sa da ya da sol tarafta oynad m oldu. zmirspor'da hep ön libero oynad m. Aç kças bu bölgeye de çok al flt m. Boyum da uzun oldu- undan dolay savunmaya da yatk nl m var. Sa veya soldan ziyade orta sahan n ortas ya da defans ile orta saha aras merkez bölgede en iyi performans m sergiliyorum. 23 yafl nda ilk Süper Lig deneyimini yaflamak biraz geç de il mi sence? Günümüz futbolunda dayan kl l k ve çok koflmak büyük öneme sahip. Oyuncular Süper Lig tecrübelerini ne kadar erken yaflarlarsa, bunun Millî Tak m'a da olumlu yans malar n n olaca- na inan yorum. 23 bence de geç bir yafl. 20 yafl civar nda ilk deneyimini yaflayan futbolcunun Millî Tak m'da ilerleme flans da daha yüksek olur. yi bir ön liberonun sahip olmas gereken özellikler nedir sence? Avrupa'n n önde gelen liglerinde bu pozisyon için uzun boylu futbolcular tercih ediliyor. Bu bak mdan, uzun olanlar iyi ön liberonun tarifinde bir ad m önde. Bunun d fl nda kuvvetli ve dayan kl olmal. Çünkü dayan kl olmazsan z defansla forvet aras ndaki ba lant y sa layamazs n z. Maç n her bölümünde çok koflman z gerekiyor. Bunlar sayabilirim. Bugün kadar çal flt n hocalar ndan özel fleyler ö rendi in, bahsetmek istedi in isimler var m? Özgüvenimi yitirmifltim Bence Levent Erifl Hoca hak etti i yerde de il. Kendisi Süper Lig'de bir tak m hatta üç büyükleri rahatl kla çal flt r p baflar l olabilir. Onunla hep iletiflim halindeyim. Hatta A Millî Tak m'a seçildi imde onu aray p üzerimdeki emekleri için teflekkür ettim. O da bana "Bu, senin baflar n" dedi. Yaklafl k dört sezon Karfl - yaka'da do ru düzgün oynayamam flt m. Bu yüzden özgüvenimi bir hayli yitirmifltim. Levent Hoca benim yeteneklerime inand. Futbolumu gelifltirmemi sa lad. Bu sayede özgüvenimi geri kazand m. Bana her zaman iyi bir futbolcu olaca m söyledi. Kendinde baflar l buldu un ve gelifltirmen gerekti ini düflündü ün özelliklerin neler? yi bir profesyonel oldu- umu düflünüyorum. Her hafta maç yap yoruz ve beden olarak kuvvetli olmak zorunday z. Bir futbolcu hafta aras n iyi geçirmemiflse hafta sonu kötü performans sergilemesi do al. Ben de hafta aras nda kendime çok iyi bakar m. Pazar günü maç bitince de ertesi gün öteki maça konsantre olurum. Bu benim art m diye düflünüyorum. Geçen sezonki Süper Lig istatistiklerine göre en çok sar kart gören oyuncu oldun. Tam 13 sar kart. Biraz da agresif bir stilin oldu unu görebiliyoruz. H rs n kontrol etmek için bir çal flma yap yor musun? Evet, bazen rakibe kontrolsüz flekilde basabiliyorum. Kartlar da bundan dolay geliyor zaten. Rakibin karfl s nda durmam ve geçirmemem gerekiyor. Zamanlamam biraz daha gelifltirmem gerekti ini düflünüyorum. Mevkiinde be endi in oyuncular kimler? Real Madrid'de oynayan Xabi Alonso'yu çok be eniyorum. Hikmet Karaman' n geliflinden sonra Manisaspor'un büyük ç k fl yakalad n görüyoruz. Önce Trabzonspor ve Befliktafl' sonra da Galatasaray' yendiniz. Hikmet Hoca tak ma ne katt, neler getirdi? Karaman la güven geldi Hikmet Hocan n göreve bafllamas ndan sonra tak m n kaybolan özgüveni geri geldi. Sezon bafl nda zaten iyi olan kadromuzu kaliteli transferlerle desteklemifltik. Ama ilk dört hafta çok kötü bir gidifl oldu. Her fleye ra men, iyi bir tak m oldu umuzu biliyorduk. Yine de o ilk dört haftada bir kendine güvensizlik hâkimdi. Herkes bir baflkas n n sorumluluk almas n bekliyordu sanki. flte Hikmet Hocayla bu s - k nt y atlatt k. fiimdi herkes sahada ne yapmas gerekti ini çok iyi biliyor. Bizi tak m yapt diyebilirim. Büyük tak mlar yenmemizin s rr da Hikmet Hocan n iyi bir motivasyon uzman olmas. Ama esas önemlisi taktiksel bilgisi. Büyük tak mlar n aç klar n çok iyi biliyor. Bunlar bize aktard ve tam olarak ne yapmam z gerekti ini söyledi. Manisaspor'la bundan sonraki hedefiniz ne olacak? Geçen sezon lige yeni ç km fl bir tak m olarak hedefimiz küme düflmemekti. Bu sezon bafl nda hedefimizi "Ligi ilk 10 içinde bitirmek" olarak koymufltuk. fiu anda hedefledi imizden çok daha iyi durumday z ve ilk 5 için mücadele verebilece imizi düflünüyorum. Hikmet Hoca da zaten bize bunu söylüyor. Bursaspor öncü oldu Üç büyük stanbul tak m n n yaflad s - k nt lar ve Anadolu tak mlar n n ç k fl n hangi flekilde de erlendirmek lâz m? Üç büyük tak m n flöhretli isimleri kadrolar na katt klar n düflünüyorum. Ancak tak m olgusunu yakalayam yorlar. Bunun d fl nda, Anadolu tak mlar n n yay n gelirlerinden ald klar paylar n artmas daha iyi futbolcular transfer edebilmelerini sa lad. Bursaspor'un geçen sezon yakalad flampiyonlu un ard ndan di er tak mlar, "Biz de baflarabiliriz" düflüncesi içine girdi. Bursaspor bize örnek oldu, rehberlik yapt. Örne in Manisaspor, 15 y l boyunca stanbul'da hiçbir büyük tak m yenememiflti. Bu sene ise hem Befliktafl' hem de Galatasaray' kendi sahas nda ma lup ettik. Haberi a abeyinden ald A Millî Tak m'a ça r lmay bekliyor muydun? Haberi ald nda neler hissettin? Kariyer hedeflerim aras nda A Millî Tak m'da oynamak vard. Amaçlar mdan bir tanesini gerçeklefltirdi im için çok mutlu oldum. Antrenman dönüflü odaya geldi imde telefonumda 30 tane cevaps z arama gördüm. Kendi kendime, "Herhalde önemli bir fley oldu. Yoksa 30 kifli birden niye aras n ki?" dedim. Haberi a abeyimden ald m. smimi televizyonda altyaz geçerken görmüfl. nflallah Millî Tak m'da kal c olurum Avrupa fiampiyonas finallerine gitme flans m z nas l görüyorsun? ki kötü ma lubiyet ald k ama flans m z devam ediyor. Ben finallere gidece imize inan yorum. Kal c olaca na inan yorum Tak m arkadafl n Eren Ayd n ve zmirspor'da beraber yetiflti iniz Yekta ile Millî Tak m'das n z. Bu arkadafllar n n nas l bir katk yapaca n düflünüyorsun? Eren son dakikada kadroya seçildi. Kendisi de bu daveti beklemiyordu. Guus Hiddink'in Galatasaray'la oynanan maçta performans n be- endi i için onu Millî Tak m'a ça rd fikrindeyim. Geçen sezondan beri bir iyi oynuyordu. Art k performans n daha da art racakt r diye düflünüyorum. Yekta ile zmirspor'da neredeyse beraber büyüdük. 15 senelik bir arkadafll m z var. kimizin de kadroda ismini görünce bir baflka sevindim. Kendisi Kas mpafla'n n hem kaptan hem de tak m sürükleyen futbolcusu. Yekta'n n Millî Tak m'da kal c olaca na inan yorum. Bize futbolla ilgili unutamad n bir an - n anlat r m s n? Ön libero oldu um için savunmaya dönük oynuyorum. Manisaspor'la flampiyon oldu umuz sene Levent Hoca bana, "Bir tane bile golün yok. Bir gol at, sana saat alaca m" demiflti. Ben de bu konuflmam zdan iki hafta sonra Sakaryaspor'la oynad m z maçta 35 metre mesafeden çok güzel bir gol att m. Levent Hocaya maçtan sonra sözünü hat rlatt m, saat de geldi. (Gülüyor) Hiddink'le ilgili görüfllerini alal m Gerçekten çok büyük bir hoca. Toplant larda olsun, sahada olsun yapmam z gerekenleri bize tam olarak anlat yor. Henüz çok k sa süreli birlikte olduk. Çal flt rd tak mlar ve elde etti- i baflar larla bize güven veriyor. Onunla iki gün için bile olsa çal flma f rsat buldu um için çok mutluyum. TARAFTARIMIZ NE D YOR? Ahmet Varol: Altyap dan çok oyuncu ç kmal Taraftar olmak gönül iflidir. Yüre ini ortaya koymadan baflar l olamazs n. Hele bu ifl futbol ise Yönetimin en üstünden altyap daki en küçük tak - m n en genç oyuncusuna kadar herkes yüre ini ortaya koymal. fiehri tak m ile et-t rnak yapmak için mutlaka altyap dan daha çok oyuncu yetiflmeli tak mda Manisa'dan daha çok fley futbolcu yer almal. Gençlerein ve çocuklar n kat laca sadece futbol de il farkl etkinlikler de düzenlenmeli. flte o zaman Manisaspor herkesin tek gönül verdi i bir tak m olur. Tak m m za baflar lar diliyorum. Ali Söylemez: Ortasaha ve forvet al nmal Tak m m za mutlaka bir ortasaha bir de iyi bir forvet deste i al nmal. leride kaliteli oyuncular var ancak bize forveti destekleyecek iyi orta yapacak h zl adamlar laz m. Hikmet Hocam tek kelime ile süper buluyorum. ancak bir tek hoca ile olmaz. Ara transfer döneminde orta saha ve forvet arkas bir oyuncu alacaklar n tahmn ediyorum. Baki Beyhan: Altyap m za yat r m flart Tak m n daha iyi yerlere gelmesi için altyap ya yat r m yapmak flart bu arn zamanda gelece e de yat r m yapmak anlam na gelir. Hem tak m m zda hem de di er kulüplerde baflar l bir golcü yetiflmiyor. Bunun nedeni, altyap ya yeterince geliflememesi.en iyi futbolcular hep yabanc. Kendi altyap m zdan da oyuncu yetifltirmeli ve gençleri sadece futbol de il di er branfllarla da Manisaspor'a kazand - racak etkinlikler yapmal y z. Muhammed Akar: Orta saham z etkili olmal Eskiflehir maç nda tak m m z hiç be- emedim. 18. dakikada golü bulduk, 70'li dakikalarda 87. dakikalarda 2 gol ile yenildik.tak m m zda Isaac ve Simpson gibi teknik özellikleri çok geliflmifl iki oyuncu var, orta sahadaki futbolcular m z, onlar daha etkili kullanarak daha çok gol att rabilirler. Ben her maç m z tribünden zliyorum. tak m m z be eniyorum ama daha etkili olmal y z. Murat Parmaks z: Kentimiz maç günlerinde siyah beyaz olmal Manisaspor bizim memleketimizin tak m. Onu iyi yerlerde görmek bizi gururland r yor ve mutlu ediyor.gönül ister ki Manisaspor'un evindeki maçlarda flehir olarak siyah beyaza boyanal m. Herkes bu tak m n baflar s için tek yürek tek ses olsun. Manisaspor o zaman gerçek bir efsane olur. Sefer Çal: Evimizde maç vermemeliyiz Ald m z kötü sonuçlara karfl n dururmumuz o kadar da kötü de il. Biz bir seri yakalam flt k bu seri devam edemedi ancak. yi bir motivasyonla yeniden galibiyetler zinciri kulabiliriz. Rakip ay rd etmeden disiplinli ve inanarak ortaya konulan futbol galibiyet getirir. Deplasmanda galip gelmek güzel ama, kendi evimizde kendi dengimiz olan tak mlar yenmek zorunday z.

6 SAYFA 06 6 Karaman: Çok basit goller yedik ve maç kaybettik 2-1 Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maç basit goller yiyerek kaybettiklerini söyledi T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman karfl laflma sonras nda yapt aç klamada Eskiflehirspor u tebrik etti. Maçta futbol anlam nda iki farkl devrenin oynand n anlatan Karaman, "Maç n ilk yar s nda golü bulan ve iyi oynayan taraf bizdik. kinci yar nda da iyi oynamaya ve gol bulmaya çal flt k. Basit goller yedik ve maç kaybettik. Oyuncu de ifllikleriyle Eskiflehirspor maça a rl n koydu." diye konufltu. Tarzan Es emedi Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig 14. haftas nda deplasmanda Eskiflehirspor karfl s nda 18. dakikada Mehmet Güven in mükemmel golüyle öne geçti, rakip bu gole 74 de Burhan ile karfl l k verdi. 88. dakikada lker topu sektirince Batuhan skoru belirledi: 2-1. Yi it ncedemir: fianss z gollerle yenildik M anisasporumuzun orta saha oyuncusu Yi it ncedemir, karfl laflma sonras nda yapt aç klamada maç n ikinci yar s nda oyun kontrolünü kaybettiklerini ifade ederek Eskiflehir den puans z ayr ld klar n söyledi. Yi it, "Oyunun ilk yar s na çok iyi bafllad k. 1-0 da öne geçtik. Oyunun hakimiyeti tamamen bizim elimizdeydi. lk yar y 1-0 önde kapat p soyunma odas na girdi imizde deplasmanlarda öne geçti imiz durumlarda rakip karfl s nda 2. ve 3 üncü golü bulan tak md k. Yine bu düflüncede sahaya ç km flt k. kinci yar oyunun hakimiyetini tam olarak ele geçiremedik. Hücumlar m zda aksakl klar oldu. Golü bulamay nca Eskiflehirspor un ataklar bafllad. Eskiflehir inan lmaz iki flans golü buldu. Ma lup olduk ve söylenecek birfley yok. Kalan 3 maç kazanarak devreyi en iyi yerde bitirece iz." diye konufltu. SUDOKU BULMACA M anisaspor rakibi karfl s nda çok iyi bafllad karfl laflman n ilk yar s n önde tamamlad. kinci yar ya oyuncu de ifliklikleri ile bafllayan ve ard ard na ataklar yapan rakip, son dakikalarda istedi i sonuca ulaflt. Eskiflehirspor: 2 - Manisaspor:1 Stat: Atatürk Hakemler: Bülent Y ld r m, smail Köse, fiahan Y lmaz Eskiflehirspor: Ivesa, Volkan, Nadareviç, Diego, Do a (Dk. 46 Batuhan), Bülent, Erkan, Serdar, Alper (Dk. 46 Sezer), Jaycee (Dk. 70 Burhan), Sezgin Manisaspor: lker, Yi it ncedemir, Mehmet, Simpson (Dk. 81 Kahe), saac, Kalabane, Murat, Eren, Dixon, Ferhat (Dk. 89 Gökhan), Makukula (Dk. 64 Yi it Göko lan) Goller: Dk. 74 Burhan, Dk. 87 Batuhan (Eskiflehirspor), Dk. 18 Mehmet (Manisaspor) Sar kartlar: Dk. 5 Erkan, Dk. 84 Bülent, Dk. 88 Batuhan (Eskiflehirspor), Dk. 37 Murat, Dk. 50 Kalabane, Dk. 66 Ferhat, Dk. 86 Yi it ncedemir (Manisaspor) Maçtan dakikalar 10. dakikada Erkan topu ceza sahas içindeki Alper'e verdi. Alper topu ceza sahas d fl na att. Topla buluflan Volkan' n sert flutunda kaleci lker topu uzaklaflt rd. 18. dakikada ceza sahas önündeki Makukula topu Mehmet'e aktard. Mehmet'in ceza sahas d fl ndan att flutta Eskiflehirspor defans na çarpan meflin yuvarlak kaleci Ivesa'y yan ltarak a larla bulufltu: dakikada ceza sahas içindeki serbest at flta Sezer, topu Erkan'a verdi. Erkan' n ortas nda Jaycee meflin yuvarla a kafayla vurdu. Kaleci lker, çizginin üzerinde topa hakim oldu. 56. dakikada Volkan' n sol kanattan yapt ortada ceza sahas içindeki Jaycce topa kafayla vurdu. Meflin yuvarlak kaleci lker'in bak fllar aras nda kalenin yan ndan auta ç kt. 60. dakikada kaleci Ivesa'n n kaleci at fl nda Batuhan topla bulufltu. Batuhan topu Jaycee'ye verdi, Jaycee de ceza sahas içindeki Erkan ile meflin yuvarla buluflturdu. ki Manisasporlu futbolcuyu oyundan düflüren Erkan' n flutunda kaleci lker topu tokatlad. Jaycee önünde kalan topa voleyle vurdu. Meflin yuvarlak kaleci lker'de kald. Top, lker i yan ltt 74. dakikada Sezer'in sa kanattan kulland korner at fl n Manisaspor defans uzaklaflt rd. Top ceza sahas d fl ndaki Burhan'da kald. Burhan' n flutunda Manisaspor defans na çarpan meflin yuvarlak kaleci lker'i yan ltarak filelerle bulufltu: dakikada Erkan' n ara pas nda sol kanatta topla buluflan Volkan, sert bir flut att. Kaleci lker'in elleri aras ndan kayan topu Batuhan kafas yla tamamlad, meflin yuvarlak filelerle bulufltu: 2-1 Tak m n yan nda yer ald lar Taraftar Baflkan m z Kenan Yaral karfl laflmay Eskiflehirspor Baflkan Halil Ünal ile birlikte izlerken, Asbaflkan Ersin Öztafl, yönetim kurulu üyeleri Atilla Efendio lu, Mustafa Güres, Emre Hasgör ve Çetin Çavdarl da Eskiflehir deplasman nda tak m m z n yan nda yer ald lar. Taraftarımız önce sevindi sonra üzüldü ÇÖZÜMÜ HAFTAYA M anisasporumuzu Eskiflehir deplasman nda, 100 kadar taraftar m z yaln z b rakmad. Karfl laflman n bafl ndan sonuna tak mlar na destek veren taraftarlar, Mehmet Güven in golüyle büyük sevinç yaflarken, karfl laflman n tamamlanmas yla birlikte büyük üzüntü yaflad lar.

7 SAYFA 07 7 MUHARREM KAZER Kas m tarihleri aras nda Çank r da gerçeklefltirilen Türkiye flitme Engelliler Serbest ve Greko-Romen Gürefl fiampiyonas nda Manisa y temsil eden Sa rspor, 13 sporcusu ile hem Serbest ve hem de Greko-Romen Stil de kupa elde etti. fiampiyonada serbest stilde 120 kiloda Selçuk Alyüz, Türkiye fiampiyonu oldu. Sa rsporlu güreflçilerden çifte Kupa M anisa Sa rspor güreflçileri25- lü ünü elde etti. Greko-Romen Stil de gururunu yaflad klar n ifade eden Kulüp Baflkan Bilal Cansu, deste e ve ilsor bulunarak, sahip ç k lmay ve yarflar lar na karfl l k her branfl için spon- 28 Kas m tarihleri aras nda de 55 kiloda Levent Olgun, 66 kiloda Çank r da yap lan Türkiye Muammer lter ve 120 kiloda Selçuk giye lay k bir ekip olduklar n söyleyerek, d mlar n z beklemekteyiz. Konuflamayan, fiampiyonas nda büyük bir baflar ya imza atarak, gururumuz oldular. Serbest Stil de 120 kiloda Selçuk Alyüz, Türkiye fiampiyonu olurken, 55 kiloda Levent Olgun, 60 kiloda Hamdullah Emol, 66 kiloda Muammer lter ve 84 kiloda Raflit Aslan da Türkiye üçüncü- Alyüz Türkiye üçüncülü ü kürsüsüne ç kt. Genel s ralamada hem Serbest te hem de Greko-Romen de Türkiye ikincisi olan Manisa Sa rspor, çifte kupa alarak, fiampiyona n n en baflar l tak - m oldu. Manisa y baflar yla temsil etmenin "Manisal iflitme konuflma engelli sporcular m z, elde ettikleri bu büyük baflar lar ile her türlü deste i ve ilgiyi beklemektedirler. Say n büyüklerimizin ve ifl adamlar m z n Manisa Sa rspor a sahip ç kmalar n ve özellikle bu y l yapt di er tüm branfllardaki bamizin duyamayan ama azimleri ile ili- sesini hayk ran bu engelli sporcular m za faaliyetlerindeki baflar lar n karfl l ks z b rakmadan faaliyetlerine, maddi destek verilmesine ve sponsor olacak firmalara ihtiyac m z bulunmaktad r." diye konufltu. Toplum Merkezi Judo çal flmalar devam ediyor Manisa Sosyal Hizmetler Müdürlü ü Toplum Merkezi bünyesinde judo kurslar SHÇEK Spor Salonu nda haftada dört gün olarak devam ediyor Toplum Merkezi bünyesinde futbol, aerobik, badminton kurslar n n yan nda judo kurslar da tüm h z yla devam ediyor. 25 k z ve erkek sporcunun kat ld kurslar haftada 4 gün olarak devam ediyor. Milli Judoculardan Filiz Bülbül yönetimindeki kurslar y l boyunca devam edecek. Toplum Merkezi Müdürü fiükran Akyürek "Toplum Merkezi olarak elimizden geldi ince spor alan ndaki hizmetlerimiz devam edecek. Judo kurslar m z da y l boyunca devem edecek. Bu noktada bizler Manisa ya ve gençlerimize hizmet etmeye devam edece iz."dedi. Efendi efendi Bu tak ma samimi olal m nsan olarak toplum içinde yaflamaya devam etti imiz sürece baz kurallara uymak zorunday z. Kahvede, sokakta, toplu olarak yaflanan tüm yerlerde ayn flekilde uygulanmal. Son günlerde ülkemizde toplumsal kurallar yok say lmaya baflland. Bu da toplum olarak aram zdaki iliflkilerin bozulmas na, samiyetsizliklerin artmas na ve k sacas yozlaflan bir toplum olmam za yol açmaya bafllad. Bu gidiflat asl nda hiç de hofl de il. Manisaspor da bu kentin tak m ve biz bu tak mla art k süper lige iyice al flt k. Ama ifller iyi giderken sizleri göklere ç karan toplulu un bir anda aleyhinizde elefltiri oklar n size saplamas da gerçekten çok çirkin. Bu da toplum olarak daha çok iflimizin oldu unun göstergesi. Bir anda çok kolay gemilerin yak lmas da gerçekten çok düflündürücüdür. Bu noktada ayn fley Hikmet Karaman Hocam için de geçerlidir. Bu hoca ile tak m m z n üzerinden ölü topra silinmiflti. Ama beklenen olmay nca da hemen elefltiri. Bu olmamal. Gerçekten çok yanl fl ve çirkin. Bir toplulu un içinde yer almak gerçekten çok güzel. Ancak, görev alma ve bilinçli flekilde davranmak ise bafll bafl na bir olay. Sporda baflar yan nda bazen baflar s zl k da olabilir. Bunun yan nda inifl ve ç k fl yaflarken daha sakin olmak ta laz m. Bu olay flu an Manisaspor için de geçerli. nsan olarak ve Manisal olarak tak m m z n baflar s zl bizi her zaman üzer. Ancak bu konuda bile elefltiriler bile dozaj nda kalmal. En kolay olan yolu seçmeyelim. Günümüzde de herkes her konuda oldu u gibi spor konusunda da dolu bofl konufluyor. Ancak art k bofl konuflma zaman de il. Yaln z taraftar n da hakl oldu u bir konu var. O da süper lig tak mlar na karfl verilen mücadelenin di er müsabakalarda verilmeyifli iddias. Bu noktada sanki taraftar da hakl gibi. Çünkü di er tak mlar bizim gerçek rakiplerimiz. Büyük tak ma flahsiyetli oynamak çok güzel. Galibiyet elde etmek de çok güzel. Ancak Sen Konya ve Eskiflehir e ma lup olursan o zaman bu galibiyetlerin bir anlam kalmaz. Bu noktada futbolcular n bu müsabakalar için motivasyonlar n n üst düzeyde tutulmas gerekli. Manisam z da hafta sonunda çok koflan bir tak mla oynayacak. fiimdiden tak m m za baflar lar diliyorum. Art k kazanma zaman. Bu noktada herkesi tribüne ve bu tak ma sahip ç kmaya davet ediyorum. Böylece hem kendimize hem de tak m m za samimi olmufl oluruz. Hepinize yi Günler... Zirveye ç kt lar B elediyespor, haftaya lider giren Saruhanl Manisa parlanan Yeflil-beyazl ekip, düfltü. Bu dakikadan sonra to- Belediyespor un Belediyespor, 17. dakikada Enes le tekrar BAY geçti i haftada Karao lanl y 5-4 yenerek zirveye yerleflti. lk dakikalar ndan itibaren karfl l kl gollere sahne olan mücadelede Karao lanl, 2. dakikada 1-0 öne geçti. Bu gole 5. dakikada Seray ile karfl l k veren Manisa Belediyespor, 10. dakikada yedi i golle 2-1 geriye 3-0 Karao lanl y 5-4 maglup ederek, liderlik koltu una oturdu. beraberli i yakalad. Oyuna a rl n koyan Belediye, Cem, Emre ve U ur un att gollerle ilk yar y 5-3 önde kapatt. kinci yar da yakalad pozisyonlar de erlendiremeyen Emlek in ö rencileri, oyunun son dakikalar nda kalesinde bir gol görmelerine ra men sahadan 5-4 galibiyetle ayr ld. bitmedi Donat mspor, Bölgesel Amatör Lig in 8. haftas nda 8 Eylül Stad nda konul etti i Kütahya Gaybiefendispor a 3-1 ma lup oldu. K rm z kartlar ve karfl laflma ve sonras nda futbolcular n birbirlerine girmesi maça damgas n vurdu. D onat mspor, Bölgesel Amatör Lig in 8. haftas nda Gaybiefendispor a 3-1 ma lup oldu ama maçtan çok, ç kan olaylar gündeme oturdu. Karfl laflman n 1. dakikas nda An l n att golle 1-0 öne geçen Gaybifendispor, 8. dakikada Y lmaz la fark ikiye ç - kard. Donat mspor, 35. dakikada Sezer in kornerden att golle fark bire indirdi ve ilk yar Kütahya Gaybiefendispor un 2-1 üstünlü- üyle sona erdi. Gaybiefendispor maç n 65. dakikas nda Keremle fark üçe ç kard. Bu golün ard ndan Kütahya Gaybiefendispor kalecisi Aytaç, kendisine kale arkas ndan sözlü ithamda bulunan taraftarlara cevap verince, ortam gerginleflti. Ç kan bu kavgadan sonra her iki tak m futbolcular birbirlerine girdiler. Maç n Hakemi Volkan Yanç, ç kan olaylardan sonra Donat mspor dan Ethem ve Aykut ile Kütahya Gaybiefendispor dan Kaleci Aytaç ve Utku ya k rm z kart gösterdi. Ayr ca maç n 85. dakikas nda Gaybiefendispor dan Turgut maçta 5. k rm z kart gören isim oldu. Karfl laflma sonunda da tansiyon düflmedi. Futbolcular, soyunma odas na giderken, birbirleriyle tart flmay sürdürdüler. Güvenlik güçleri, olaylar büyümeden önledi. Maç sonunda sinirler oldukça gergindi. Donat mspor, ald bu ma lubiyetle zirve flans n zora girdi. Donat m: 1-Gaybiefendi:3 Stat: Manisa 8 Eylül Stad Hakemler: Volkan Yanç, U ur Özçelik, Sercan Uzun Donat mspor: Serhat, Hakan, Adem, Ethem, Aykut, Mahmut (Tolga dk 80), Ferdi ( Cihan dk. 55), Suat, Enver, Sezer, (Fad l dk. 48), Taylan Kütahya Gaybiefendispor: Aytaç, Gökçen, Mustafa, Halil, Mehmet,Y lmaz, Semih, An l, Kerem (Arif dk 65), Utku, Halil (Turgut 75) Goller: An l, Y lmaz, Kerem (Gaybiefendispor), Sezer (Donat mspor) K rm z kartlar: Ethem, Aykut (Donat mspor), Aytaç, Utku, Turgut (Gaybiefendispor) Akmescit flampiyonlu a do ru Akmescitspor, 1. Amatör Küme 1. Grup 9. haftas nda Maltaspor u 3-0 ma lup ederek puan n 25 e ç kard ve flampiyonlu a bir ad m daha yaklaflt. A kmescitspor, 1. Amatör Küme 1. Grup ta zirvedeki yerini her geçen hafta daha da sa lamlaflt r - yor. Ligin 9. haftas nda Maltaspor u konuk eden mavi-beyazl lar, üç puan üç golle hanesine yazd rd. Akmescitspor, 11. dakikada Serkan n golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada brahim le fark ikiye ç karan mavi-beyazl lar, ilk yar y 2-0 önde tamamlad. 55. dakikada yine brahim, kendisinin ikinci, tak m m n üçüncü golünü atarak, maç n skorunu belirledi: 3-0. Antrenör Muharrem Kazer, 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmayan bir tak m görüntüsü çizdiklerini ifade ederek, "Fark art racak gol pozisyonlar n yakalad k ancak son vurufllarda baflar l olamad k. Her geçen hafta daha iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. En az ndan zirvede biraz daha rahatlad k. Gelecek hafta Horozköyspor u da yenip avantaj m z ikiye katlamak istiyoruz." diye konufltu.

8 SAYFA 08 Yaln z de ilsin Burak Avrupan n en küçük dalg c Macaristan' n en küçük resmi dalg c 9 yafl ndaki Türk vatandafl Atilla Baflar, Avrupa'n n diplomal en küçük dalg c olma yolunda. Macaristan' n baflkenti Budapeflte'de dalg çl k okuluna geçti imiz y l bafllayan 9 yafl ndaki Atilla, Macaristan Dalg ç Federasyonu'ndan, Uluslararas Dalg ç Diplomas alm fl ve böylece Macaristan' n en küçük dalg c unvan na sahip olmufltu. Türkiye'nin Budapeflte Büyükelçisi Hasan Kemal Gür ile yaklafl k bir saat görüflen genç dalg ç Atilla, Büyükelçiden büyük övgü ald. 9 yafl nda kemik kanserine yakalanan Burak Tufan, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n özel izni ile hayran oldu u futbolcu a abeylerinin kondisyon antrenman na kat ld. Manisaspor taraftarlar ndan Erdo an Tufan n o lu olan Burak Tufan futbolcu a abeylerinin kendisi içim imzalad formay odas n n baflköflesinde saklayaca n söyledi. Burak Tufan geçti imiz yaz kemik kanseri teflhisi ile tedavi alt na al nd. Uzun tedavi süresi nedeniyle okulunu b rakmak zorunda kalan minik Burak n ailesi, o ullar na moral vermek için onu çok sevdi i futbolcu a abeyleri ile tan flt rmaya karar verdiler. Tar k Alm fl Spor Tesisleri ndeki antrenmana kat lan minik Burak, babas Erdo an Tufan, amcas ve 1965 Taraftarlar Derne i Genel Sekreteri Kadir Ilgaz ile antrenman izledi. Antrenörümüz Hikmet Karaman n iste i ile antrenman n kondisyon salonundaki bölümüne de kat lan Burak, hayat n n en mutlu günlerinden birini yaflad n söyledi. Futbolcular n çal flmalar n izleyen Burak adafl Burak Özsaraç görünce oldukça heyecanland. Isaac ve Simpson hayran olan minik Burak a futbolcular m z da yak ndan ilgi gösterdi. M N K BURAK A YO UN LG Kanser hastas 9 yafl ndaki Burak Tufan, futbolcu a abeylerinden de yo- un ilgi gördü. Dilaver Güçlü, Ferhat Çökmüfl ve Eren Ayd n n yak ndan ilgilenip sohbet etti i Burak Tufan için, forma imzalayan tüm futbolcular m z beraber foto raf çektirdiler. KARAMAN: ADEY Z YARET EDECE Z Antrenörümüz Hikmet Karaman minik Burak ile sohbet ettikten sonra onu her antrenmana bekledi ini söyledi. Koyu Manisasporlu Burak için maddi manevi ellerinden gelen deste i vereceklerini belirten Hikmet Karaman önümüzdeki hafta içi Burak futbolcu a abeyleri ile ziyaret edeceklerinin sözünü verdi. Karateciler Söke de üçüncü Manisal karateciler, Karate Federasyonu ve Söke Belediyesi iflbirli i ile bu y l 5. si düzenlenen Söke Belediye Baflkanl Karate fiampiyonas nda 3. oldular. fi ampiyonada ilk dörde giren sporcular n Aral k ay içerisinde Kocaeli de yap lacak olan Türkiye fiampiyonas na kat laca fiampiyona, Söke Kapal Spor Salonu nda yap ld. Ege Bölgesi nde 11. bölgede yer alan illeri kapsayan kulüplerin kat ld, ulusal ve bölge d fl ndan 18 hakemin yan s ra bölge hakemlerin görev ald - müsabakalar, Türkiye fiampiyonas öncesi ön eleme niteli i tafl d. fiampiyona da Manisa y temsil eden karateciler, tak m halinde üçüncü olmay baflard. fiampiyona sonucunda, Ümit Erkekler 68 kiloda Enes Eflsiz birinci olurken, 61 kiloda Samet Ercan, 55 kiloda Mustafa Kahraman üçüncü oldu. Ümit Erkekler 70 kiloda O uz Dökücü dördüncü s rada yer al rken, Genç Bayanlar 59 kiloda Fatmanur Epli ikinci, Genç Bayanlar 48 kiloda da Saniye Nil Gür üçüncü oldu. Antrenör Murat Eflsiz, fiampiyona n n Manisa aç - s ndan olumlu geçti ine dikkat çekerek, "Federasyonumuzun 2010 faaliyet program içerisinde yer alan bu fiampiyona da, genç sporcular m z gerçekten k yas ya mücadele ederlerken, iyi haz rlanan genç kardefllerimiz, Türkiye elemelerine kat lma hakk n elde ettiler. En büyük arzumuz son dönemlerde büyük at l ma geçen ve her geçen gün ilgi gören karate sporunun daha da yayg nlaflmas." diye konufltu.

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: BODRUMSPOR BÜYÜKŞEHİR 2 2 MANİSA Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER:Halil Sayın (xx), Cemal Alpay (xx), Mustafa Gül(xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR:

Detaylı

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR 12 Köybaşı ameliyat olacak TALİHSİZLİĞİNİ yenemeyen ve beş buçuk ay önce, sol diz ön çapraz bağ ve dış yan bağ ameliyatı olan başarılı oyuncu İsmail Köybaşı, dün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

Baflkan m z Yaral : Taraftarımızı maçlarımıza bekliyoruz

Baflkan m z Yaral : Taraftarımızı maçlarımıza bekliyoruz SAYFA 01 Baflbakan Yard mc s BÜLENT ARINÇ: Şampiyonluk HAYAL DEĞİL 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne i binas n n aç l fl na kat lan, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, yüreklerin Manisaspor

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Haydi Manisa önce aç l fla sonra maça

Haydi Manisa önce aç l fla sonra maça SAYFA 01 Manisaspor u Londra'ya tafl d Manisaspor'un nam de er süslü Necdet'i, Necdet Ayd n, geçti imiz günlerde ziyaret etti i Manisasporlu Futbolcular Derne i'nde eski tak m arkadafllar ile hasret ile

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Sivas ellerinde TARZAN IN SAZI ÇALACAK

Sivas ellerinde TARZAN IN SAZI ÇALACAK SAYFA 01 Avrupa da Manisa dan bir hakem Celal Bayar Üniversitesi Beden E itimi Okutman P nar Güzel, 38. Avrupa Ümit-Genç ve 21 Yafl Alt Karate fiampiyonas nda ülkemizi tek kad n hakem olarak temsil ederek

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

TEK OLALIM YUREK VUCUT

TEK OLALIM YUREK VUCUT SAYFA 01 Karaman n sözleflmesi K YIL UZATILDI Baflkan m z Kenan Yaral, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman hakk ndaki spekülasyonlara son noktay koydu. Baflkan m z Kenan Yaral, Teknik Direktörümüz Hikmet

Detaylı

MAN SASPOR STORE AÇILDI

MAN SASPOR STORE AÇILDI SAYFA 01 En küçük Ceyn Manisaspor Store aç l fllar nda forma atk ve bayraklar d fl nda en çok ilgi gören ürünler aras nda; Yavru Ceyn ve Yavru Tarzan bebek tak mlar da yer ald. Bebek k yafetlerini ilk

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP

K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP PTT 1. Lig de son sırada bulunan Kahramanmaraşspor ile düşme hattı içerisinde yer alan Adanaspor un mücadelesinde üç puanı elde eden taraf Adanaspor oldu. Adana 5 Ocak Fatih

Detaylı

BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ

BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ B.B Bodrumspor 2 3 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Cemel Alpay (xxx), Murat Şener (xxx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed

Detaylı

Gençlerbirliği sınavı!..

Gençlerbirliği sınavı!.. Gençlerbirliği sınavı!.. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı için kampa girdi. Karakartallar Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda aldıkları mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği karşısında moral arayacak. Karakartallarda

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BJK İnönü Stadı'nda BJK 3 FB 2

BJK İnönü Stadı'nda BJK 3 FB 2 4 MART 2013 BJK 3 FB 2 BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların vuruşuyla başladı. Mücadelenin ilk dakikalarında Beşiktaş ileride baskı kurararak, orta sahanın kontrolünü eline almaya

Detaylı

Gençlerle yenişemediler. ANKARA 19 Mayıs Stadı'nda oynanan. 1-1'lik sonuçla berabere bitti. İlk yarıda

Gençlerle yenişemediler. ANKARA 19 Mayıs Stadı'nda oynanan. 1-1'lik sonuçla berabere bitti. İlk yarıda Gençlerle yenişemediler, Süper Toto Süper Lig in 16. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Ankara 19 Mayıs Stadı'- nda oynanan mücadele, rakibin başlama vuruşuyla başladı. Karşı- ANKARA 19 Mayıs Stadı'nda

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Tarzan COŞACAK. Akdeniz de. Bu sefer olmad. Manisaspor sevgisi RAP fiarki OLDU. www.manisaspor.org.tr. Örnek bir ilçe, hoflgörü merkezi SAL HL

Tarzan COŞACAK. Akdeniz de. Bu sefer olmad. Manisaspor sevgisi RAP fiarki OLDU. www.manisaspor.org.tr. Örnek bir ilçe, hoflgörü merkezi SAL HL SAYFA 01 Örnek bir ilçe, hoflgörü merkezi SAL HL E itim ve sanata verdi i önem ile ça dafl yaflam kent dokusuna tafl yan Salihli, sadece Manisa da de il ulusal düzeyde örnek bir ilçemiz. Sosyal ve kültürel

Detaylı

Makukula. Manisaspor. de eridir. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 62 Para le Sat lmaz 1-0. Helal olsun size

Makukula. Manisaspor. de eridir. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 62 Para le Sat lmaz 1-0. Helal olsun size SAYFA 01 Manisaspor un ilk yar karnesi Spor Toto Süper Lig'de 5. Kez mücadele veren Manisasporumuz, 2010-2011 sezonun ilk devresini toplad 22 puanla 12. s rada tamamlad. Siyah-beyazl lar ilk yar da ald

Detaylı

Belediyespor Ziraat Türkiye kupasında Tur Atladı

Belediyespor Ziraat Türkiye kupasında Tur Atladı Belediyespor Ziraat Türkiye kupasında Tur Atladı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye kupası maçında kendi saha ve seyircisi önünde konul ettiği Niğde Belediyespor u uzatma dakikalarında

Detaylı

Manisa da SPORA ilgi yüzde 140 artt. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 47 Para le Sat lmaz

Manisa da SPORA ilgi yüzde 140 artt. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 47 Para le Sat lmaz SAYFA 01 Belediyespor Eray için önemli DESTEK VERD A2 Tak m m z n önümüzdeki günlerde profesyonelli e imza atacak olan genç futbolcusu Eray Ataseven için Manisa Belediyespor büyük destekte bulundu. Manisaspor

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 57 Para le Sat lmaz. stikrar zaman

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 57 Para le Sat lmaz. stikrar zaman SAYFA 01 Zühtü BABACAN: Hazine altyap da 25 y l Manisaspor da yönetici ve menajer olarak görev yapan Zühtü Babacan, Manisaspor ile tan flt ilk günden bugüne kadar futbolcularla iletiflimi, altyap, flehrin

Detaylı

yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n

yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n SAYFA 01 G R fi MC LER DERNE teknik heyetimizi a rlad Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman Manisa Giriflimciler Derne i üyeleriyle 29 Eylül Perflembe günü akflam yeme inde bir araya geldi. Manisa Giriflimciler

Detaylı

Hasan Do an Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan

Hasan Do an Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan Dünyan n en büyük ikinci futbol organizasyonu olan Avrupa Futbol fiampiyonas bu kez bizim için ayr bir önem arz ediyor. 6 y l aradan sonra uluslararas resmi turnuvada yer alma hakk n kazanan A Milli Tak

Detaylı

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR Potada anlamlı galibiyet BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, Lietuvso Rytas ı deplasmanda 73-67 mağlup etti. Siemens Arena da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Vidmar, Jerrells, Markota, Muratcan ve Christopher

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 20.09.2012 Galibiyete hazırlık Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Maçın hakemi Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Antrenmana

Detaylı

TARZAN coşacak. HEYECAN BAfiLIYOR. 19 May s Stad dolacak. www.manisaspor.org.tr. Karaman: Befliktafl yabana atmamal y z. Aç k tribün kapand

TARZAN coşacak. HEYECAN BAfiLIYOR. 19 May s Stad dolacak. www.manisaspor.org.tr. Karaman: Befliktafl yabana atmamal y z. Aç k tribün kapand SAYFA 01 ManisaSpor Gazetesi Y l n Ö renci Sporcusu Yar flmas bafll yor. Manisa Merkez ilçede en fazla lisansl ö renci sporcusu olan 10 okulun kat laca yar flmada, her okuldan 1 k z 1 erkek ö renci aday

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hüzünlü son. son dakikalarda üst üste pozisyon yakalasada aradığı golü bulamadı. faydalanan Medical. Ziraat. ve ceza sahasına.

Hüzünlü son. son dakikalarda üst üste pozisyon yakalasada aradığı golü bulamadı. faydalanan Medical. Ziraat. ve ceza sahasına. Hüzünlü son Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaştığı MP Antalyaspor a 2-1 mağlup oldu. Akdeniz Üniversitesi Stadı nda oynanan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşması siyah-beyazlıların

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Beşiktaş performansını artırmak için. Kartal acımadı

Beşiktaş performansını artırmak için. Kartal acımadı 9 EYLÜL 2013 Kartal acımadı Beşiktaş performansını artırmak için Tekirdağspor ile hazırlık maçı yaptı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Tekirdağspor ile

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 65 Para le Sat lmaz. Tarzan bafllad. Kartal bitirdi

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 65 Para le Sat lmaz. Tarzan bafllad. Kartal bitirdi SAYFA 01 Kenan Yaral : Kimin ne yapt n biliyoruz Baflkan m z Kenan Yaral, Yeni As r TV de canl yay n konu u oldu u Spor Aynas Program nda yapt Genel Menajer Öner Karalar n do ru ifller yapt n belirterek,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Beşiktaş, Kartal liderliği sevdi

Beşiktaş, Kartal liderliği sevdi 16 EYLÜL 2013 Kartal liderliği sevdi Beşiktaş, Biliç ile yeni kimlik kazandı. Oyun tamamen ofansif anlayış üstüne kurulu. Bunun ile birlikte takım savunması da ön planda. Öyle ki, Fernandes, Oğuzhan, Almeida

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi Beşiktaş:3 - Mersin:0

Beşiktaş Gazetesi Beşiktaş:3 - Mersin:0 Beşiktaş:3 - Mersin:0 BEŞİKTAŞ Spor Toto Süper Lig in 10. haftasında Mersin İdmanyurdu nu 3-0 mağlup etti. İnönü Stadı nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup eden

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu

Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu. B.B Bodrumspor 4- Muğlaspor

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi 31 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Batuhan ayrıldı BEŞİKTAŞ sezon başında Eskişehirspor'dan kadroya dahil edilen Batuhan

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Beşiktaş 1 Adanaspor 1

Beşiktaş 1 Adanaspor 1 Beşiktaş 1 Adanaspor 1 Beşiktaş Antalya Kampı'nda son hazırlık maçını Adanaspor ile oynadı. Maçın 75. dakikasında yeni transfer Gökhan Süzen, 80. dakikasında ise Sinan Kurumuş oyuna girdi. Beşiktaş tüm

Detaylı

Kartal, Kuvvet çalışması

Kartal, Kuvvet çalışması 7 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Kuvvet çalışması BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına uyguladığı

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK SAMSUNSPOR LİGDE KALACAK

TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK SAMSUNSPOR LİGDE KALACAK TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK SAMSUNSPOR LİGDE KALACAK BAKİ SARISAKAL TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK SAMSUNSPOR KÜME DÜŞMEYECEK 1982-1983 Sezonu, Samsunspor bir sezon önce Birinci lige çıkmış fakat şanssızlıklar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Antalya da doludizgin

Antalya da doludizgin SAYFA 01 Kombine bilet almak için son iki gün Manisaspor Kulübü Yönetim Kurulu taraf ndan al nan karar gere i 31 Aral k 2010 tarihinde Manisaspor Kombine Bilet sat fl sona erecek. Manisasporlu taraftar

Detaylı

2-0. nand lar baflaracaklar. Yüzümüzü güldürdüler. Altyap n n. uyumu muhteflem. www.manisaspor.org.tr. K fl sezonu ürünleri. çok.

2-0. nand lar baflaracaklar. Yüzümüzü güldürdüler. Altyap n n. uyumu muhteflem. www.manisaspor.org.tr. K fl sezonu ürünleri. çok. SAYFA 01 Emre Altyap n n Hasgör: uyumu muhteflem Gelecekte Manisaspor un belkemi i olmay hedefleyen Manisaspor altyap s yöneticisinden antrenörüne, koordinatöründen personeline sa lad uyumu; futbola ve

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Gün fl Proje Grubu Küfürsüz Futbol Sahas projesini uygulamaya koydu

Celal Bayar Üniversitesi Gün fl Proje Grubu Küfürsüz Futbol Sahas projesini uygulamaya koydu SAYFA 01 Manisaspor taraftarlar ATATÜRK ün huzurunda 2. SAYFADA Celal Bayar Üniversitesi Gün fl Proje Grubu Küfürsüz Futbol Sahas projesini uygulamaya koydu Celal Bayar Üniversitesi Beden E itimi Spor

Detaylı

Karaman ile y l daha

Karaman ile y l daha SAYFA 01 HAŞİM ELMALI Rahat bir sezon 3. SAYFADA Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 84 Para le Sat lmaz MUHARREM KAZER 1 Karaman ile y l daha smail Ayd n-erol Timur ile röportaj 7. SAYFADA En başarılı

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bülent Ar nç: Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 48 Para le Sat lmaz

Bülent Ar nç: Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 48 Para le Sat lmaz SAYFA 01 Hikmet Karaman DÖNEM BAfiLADI 3. SAYFADA Bülent Ar nç: Manisaspor kendisini toparlayacak Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, Manisaspor un ligde kendisini en k sa zamanda toplayarak

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

Derbinin kazananı Fenerbahçe: 0-1

Derbinin kazananı Fenerbahçe: 0-1 On5yirmi5.com Derbinin kazananı Fenerbahçe: 0-1 Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Yayın Tarihi : 23 Nisan 2017 Pazar (oluşturma : 5/19/2017) Süper Lig'in 28. haftasında

Detaylı

Daha da iyisini yap Tarzan m

Daha da iyisini yap Tarzan m SAYFA 01 S Z N ADAYINIZ K M? Yar flmaya büyük ilgi var. www.manisaspor.org.tr adresinde oylama sürüyor. Siz de aday n z belirleyin, oylamaya kat l n... SAYFA 4 ve 5 TE Mac ej Iwanski: Bana inananlar mahçup

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 56 Para le Sat lmaz 2-1. Gruplara iyi bafllamad k

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 56 Para le Sat lmaz 2-1. Gruplara iyi bafllamad k SAYFA 01 Ata sporu canlan yor 10 Kas m Atatürk ü Anma Minikler Serbest Gürefl l fiampiyonas na 9 kulüpten toplam 200 sporcu kat ld. Adeta Türkiye fiampiyonas havas nda geçen flampiyonaya Türk Telekomspor,

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

Tak m otobüsümüz yeni görünümüne kavufltu 2. SAYFADA. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 46 Para le Sat lmaz

Tak m otobüsümüz yeni görünümüne kavufltu 2. SAYFADA. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 46 Para le Sat lmaz SAYFA 01 Kalenin veliaht Bulut Y llard r o kalenin sahibi gibi kendine güvenen Bulut, Fenerbahçe nin 70. dakikada yapt güçlü ata n gol olmas n, son derece rahat hareketlerle engelleyince taraftar n yüre

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Kartal'ı tutana aşk olsun!

Kartal'ı tutana aşk olsun! On5yirmi5.com Kartal'ı tutana aşk olsun! Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Gaziantepspor'u Almeida'nın golleriyle devirerek 3'te 3 yapıyor ve haftayı lider kapatıyor.

Detaylı

HEYECAN DEVAM ED YOR. S Z N ADAYINIZ K M? 4 ve 5. SAYFALARDA. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 77 Para le Sat lmaz MUHARREM KAZER

HEYECAN DEVAM ED YOR. S Z N ADAYINIZ K M? 4 ve 5. SAYFALARDA. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 77 Para le Sat lmaz MUHARREM KAZER SAYFA 01 Dilmaç, bir bisiklet afl Çocuklar için e lenceli bir oyuncak, gençler için heyecan verici bir ulafl m arac, yetiflkinler için ise bir hobi olman n yan s ra sa l kl bir yaflam kayna olan bisiklet

Detaylı

2013'te ilk antrenman

2013'te ilk antrenman 2013'te ilk antrenman Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Futbol Takımı, 11 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig in ikinci yarısı için

Detaylı

O, tam bir profesyonel. K sa sürede Manisaspor un bel kemi i olan Murat Erdo an

O, tam bir profesyonel. K sa sürede Manisaspor un bel kemi i olan Murat Erdo an SAYFA 01 O, tam bir profesyonel Zekas na güvenen Mangala bafl na Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Geleneksel Sokak Oyunlar fiubesi taraf ndan derlenerek, çocuklara ö retilen "Mangala" son günlerin en revaçta

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Dentinho. Çok mutluyum

Dentinho. Çok mutluyum 26-27 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Çok mutluyum BEŞİKTAŞ A geldiği için mutlu olduğunu belirten yeni Dentinho,

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

11 günlük izindeler. ardından Antalya'da kampa gidecek. haftada Kayserispor'la

11 günlük izindeler. ardından Antalya'da kampa gidecek. haftada Kayserispor'la 11 günlük izindeler Beşiktaş Futbol Takımı, dün oynadığı Kayserispor maçının ardından 11 günlük izne çıktı. Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak 2013 saat 18.00'- da yapacağı antrenmanla başlayacak.

Detaylı

08.12.2012. Es Es'i geçemediler

08.12.2012. Es Es'i geçemediler Es Es'i geçemediler Beşiktaş Futbol Takımı, Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. BJK İnönü Stadı'nda oynanan mücadeleden galip çıkmayınca Beşiktaş galibiyet serisine son verdi. Karakartallar ligde kalan

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 79 Para le Sat lmaz. SPORDA fi DDET YASASI YÜRÜRLÜ E G RD

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 79 Para le Sat lmaz. SPORDA fi DDET YASASI YÜRÜRLÜ E G RD SAYFA 01 47. Uluslararas Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nda mücadele edece iz 47. Uluslararas Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu 24 Nisan Pazar Günü bafll yor. Türkiye ad na yar flmada yer alacak Manisaspor Bisiklet

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı