Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1"

Transkript

1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd Tip 3 Çocuk Humeus Supkondile lınd Cehi Tedvinin Disek ve El İşlevlei Üzeine Etkilei l Çocuk Humeus Supkondile lı / Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Fctue Fıt Seyfettinoğlu 1, Ftih Duygun 2, Öme Çetin 3, Hkn Çiçek 1, Hsn Ulş Oğu 1, Osmn Çiloğlu 1 1 Otopedi ve Tvmtoloji Kliniği, Adn Numune Eğitim ve Aştım Hstnesi, Adn, 2 Otopedi ve Tvmtoloji Kliniği, Antly Eğitim ve Aştım Hstnesi, Antly, 3 Otopedi ve Tvmtoloji Kliniği, İzmi Attük Eğitim ve Aştım Hstnesi, İzmi, Tükiye Özet Amç: Bu çlışmd çık cehi yöntemle tedvi edilen Gtlnd tip 3 çocuk humeus supkondile kıığı oln hstld;cehi tedvinin disek ve el işlevlei üzeindeki etkileinin değelendiilmesi mçlndı. Geeç ve Yöntem: Yıllınd kliniğimizde tedvi edilen ve düzenli tkibi ypılbilen 25 hst (7K/18E; otlm yş 6,7 dğılım:3-13) çlışmy dhil edildi. lın hepsi Gtlnd sınıflmsın göe göe ekstnsiyon tip 3 kııktı. Bütün hstl posteio yoll çık edüksiyon ve intenl tespit ypıldı. Yimi hst ilk 8 st içinde, 5 hst ise stle sınd (otlm 57,6 st) meliyt edildi.ameliyt sonsı izlemlede hstlın tşım çısı, disek heket çıklığı ve el değelendime testlei ile el kvm gücü ve çimdikleme gücü ölçüldü. Q-DASH skolm sistemi ile üst ekstemite fonksiyonlı punlndı.flynn kiteleine göe fonksiyonel ve kozmetik sonuçl değelendiildi. Otlm izlem süesi 32 ydı. Bulgul: Flynn kiteleine göe 25 hstdn fonksiyonel olk 20 sinde mükemmel, 1 inde iyi, 3 ünde ot, 1 inde kötü sonuç lındı.son kontolde 6 hstd (%24) otlm 3.9 (min 5 mx 25 ) fleksiyon kısıtlılığı mevcuttu. Hstlın hiçbiinde son kontol muyeneleinde ekstnsiyon kısıtlılığı göülmedi.sğlm tfl kıyslm sonsı elde otlm 0.9 kg (%4) kvm gücü kybı mevcutken, otlm 0,05 kg (%0.8) çimdikleme gücü kybı sptndı. Sğlm disekle kıyslm sonsı hstlın 16 (%60) sınd otlm 2.1º(min -10 mx +5 ) tşım çısı kybı mevcuttu.bunldn 3 tnesi vlgus yönünde (ot 3.6,min+3 mx+5 ),12 tnesi vus yönünde (ot 5.7, min -10 mx -3 ) kyıp mevcut iken 10 hstd tşım çısı kybın stlnmdı. Ttışm:Posteio giişimin en önemli dezvntjı olk göülen ekstnsiyon kısıtlılığı ve ticeps yetmezliğinin son kontolde tmmen düzeldiği gözlendi. Çocuk humeus supkondile kııkld tedvi sonsı gelişen tşım çısı kybının fonksiyonel sonuçlı nlmlı düzeyde etkilemediği sonucun vıldı. Anht Kelimele Çocuk; Supkondile Humeus Kıığı; Posteio Yklşım Abstct Aim: The im of this study ws to evlute the effects of tetment with open sugey methods on elbow nd hnd functions in peditic ptients with Gtlnd Type 3 humeus supcondyl fctue. Mteil nd Method: The study compised 25 ptients (7 femle, 18 mle; men ge 6.7 yes, nge, 3-13 yes) who wee teted nd egully followed up t ou clinic between 2005 nd All the fctues wee extension Type 3 ccoding to the Gtlnd clssifiction. All the ptients wee teted with posteio ppoch open eduction nd intenl fixtion. 20 ptients undewent sugey within the fist 8 hous nd 5 ptients between 8-72 hous (men 57.6 hous). In the postopetive follow-up, cying ngle, elbow nge of movement, gip stength nd pinch stength wee mesued with hnd evlution tests. Uppe extemity functions wee scoed with the Q-DASH scoing system. The functionl nd cosmetic esults wee evluted ccoding to the Flynn citei. Results: Accoding to the Flynn citei, 20 of the 25 ptients hd excellent esults, 1 good, 3 fi nd 1 poo. At the finl follow-up exmintion, 6 ptients (24%) hd limited flexion of men 3.9 (min 5, mx 25 ). No estiction of extension ws seen in ny ptient. While thee ws loss of gip stength of men 0.9kg (4%) comped with the helthy side, the loss of pinch stength ws men 0.05 kg (0.8%). Comped with the helthy side, 16 ptients hd loss of cying ngle of men 2.1 (min -10, mx+5 ). Of these, the loss ws vlgus in 3 ptients (men 3.6,min+3 mx+5 ), nd vus in 12 (men 5.7, min -10 mx -3 ). In 10 ptients no loss of cying ngle ws detemined. Discussion: Limited extension nd ticeps insufficiency which e the most significnt disdvntges of the posteio ppoch wee seen to hve completely ecoveed t the finl follow-up. Loss of cying ngle which develops following tetment of peditic humeus supcondyl fctues did not ffect the functionl esults to significnt degee. Keywods Child; Supcondyl Humel Fctue; Posteio Appoch DOI: /JCAM.2383 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(6): Coesponding Autho: Fıt Seyfettinoğlu, Adn Numune Eğitim ve Aştım Hstnesi, 4. Kt, Otopedi ve Tvmtoloji Kliniği, Yüeği, Adn, Tükiye. T.: /4427 F.: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 737

2 Çocuk Humeus Supkondile lı / Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Fctue Giiş Supkondile humeus kııklı çocuk ve dölesn çğd çok sık göülen ve cil seviste sıklıkl kşılşıln disek çevesi kııklındndı. Bu yş gubundki disek çevesi kııklının % ini oluştuu [1-3]. Bu kııklın büyük çoğunluğu ekstnsiyon tipidi ve Gtlnd göe 3 tipe yılı. Tip 1; ye değiştimemiş kııkl, tip 2 ; ye değiştimiş fkt posteio koteksin sğlm olduğu kııkl, tip 3 ise ye değiştimiş kııkldı [4-6]. Uygulnn tedvi yöntemlei kıığın tipine göe fklı sonuçl vei. Bu kııklın tedvisinde tksiyon, kplı edüksiyon ve lçılm, pekütn çivileme ve lçılm, çık edüksiyon ve intenl tespit gibi seçenekle bulunmktdı. Kplı cehi giişimle (kplı edüksiyon+pekütn çivileme), tip 2 ve 3 kııkld kullnımı gideek tn ve günümüzde ltın stndt olk kbul edilen tedvi yöntemi olgelmişti [3-7]. Anck kplı edüksiyonun bşılı olmdığı duumld ise çık edüksiyon ve intenl tespit uygulnmktdı [8]. Ayıc pekütn çivileme tekniğinde gelişebilen nöovsküle kompliksyonl ve lınn dysyon dozu tekniğin dezvntjlıdı [9]. Açık cehi giişimle ise medil,ltel,nteio vey posteio yoll geçekleştiilebili. He bi yklşımın kendine göe vntj ve dezvntjlı mevcuttu [10-12]. Bu çlışmd tiseps kesilmeden posteio yklşım ile tedvi edilen Gtlnd tip 3 çocuk humeus supkondile kıığı oln hstld; cehi tedvinin fonksiyonel ve kozmetik sonuçlının ynı sı disek ve el fonksiyonlı üzeindeki etkileinin değelendiilmesi mçlndı. Geeç ve Yöntem Alık Ock 2009 tihlei sınd kliniğimizde supkondile humeus kıığı nedeniyle cehi olk tedvi edilmiş ve düzenli tkibi ypılbilen 25 hst (7 K/18 E; otlm yş:6,7 dğılım:3-13) bu çlışmy dhil edildi. Aynı ekstemitede bşk kıığı oln hstl,dh önce supkondile humeus kıığı geçimiş hstl ve kşı ekstemitesinde hehngi bi kıığı oln hstl çlışmy lınmdı. Hstldn 16 sının (%64) sol, 9 unun (%36) sğ diseği kııktı. Hstlın 17 sinin (%68) dominnt olmyn ekstemitesi kııktı. Hstlın 18 sinde (%72) kıığın sebebi yüksekten düşmeydi (2 meteden z; ytk, sndlye gibi). Diğe hstl ise medivenden düşme, bisikletten düşme, tfik kzsı gibi sebeplele cil sevise bşvumuşldı. Çlışmy dhil bütün hstld kııkl ekstnsiyon tipinde olup kııkl Gtlnd göe sınıflndııldı [2]. Bütün hstld tip 3 kıık mevcutu. Bütün hstl posteio giişimle tiseps kesilmeden çık edüksiyon ve 2 det çpz k teli ile fikssyon (ARİF) ypıldı. Uln sini bulunk koumy lındı. Uln olukt gevşetme ypıldı. Tiseps ksının medil ve ltel kenlındn, ksı kesmeden humeusun posteio distl bölgesine ulşıldı. Ameliyt sonsı hstl disek 90 ve önkol nötl pozisyond olck şekilde uzun kol lçı tel uygulndı. Ameliyt sonsı 15 günde dikişle lındı. Kynm bulgulın bğlı olk 4-5. hftd poliklinik ştlınd k tellei çekildi. Ameliyt sonsı 6.hftd tel çıkılıp psif-ktif egzesizlee bşlndı. Yimi hst (%80) ilk 8 st içinde,kln 5 hst (%20) ise stle sınd meliyt edildi. Hstlın yş ve cinse göe demogfik dğılımı, kıık tipi, ypıln cehi işlem ve meliyt zmnlı tblo 1 de veilmişti. Tblo 1. Hstlın demogfik veilei (*) : ; ilk 8 st içinde opee olnl, b; 8 st ve üstü Hst no Yş Cinsiyet tf Opesyon zmnı (*) Ytış süesi (gün) tipi (gtlnd) Cehi yöntem 1 5 K Sol 2 3 ARİF 2 6 E Sol 3 3 ARİF 3 8 E Sol 3 3 ARİF 4 7 K Sol 5 3 ARİF 5 3 E Sol 3 3 ARİF 6 8 E Sğ 4 3 ARİF 7 8 E Sğ 4 3 ARİF 8 8 K Sğ 2 3 ARİF 9 6 E Sol 2 3 ARİF 10 5 K Sol b 3 3 ARİF 11 4 K Sol 4 3 ARİF E Sol 3 3 ARİF 13 5 E Sğ 4 3 ARİF E Sol b 4 3 ARİF 15 3 K Sol 3 3 ARİF 16 4 E Sğ 2 3 ARİF 17 9 E Sol 4 3 ARİF Hstlın son kontolde;tşım çılı,disek fonksiyonlı,el fonksiyonlı,iki nokt yımı,el kvm gücü ve el çimdikleme gücü;el dinmometesi ve pinchmetesi (Bseline Hydulic Hnd Dynmomete; White Plins, NY,ABD) ile değelendiildi. Ölçümle stndt bi pozisyond ; hst otuu duumd omuz dduksiyon ve nötl otsyond, disek 90 fleksiyond,önkol nötl pozisyond, el bileği 0-30 ekstnsiyond ve 0-15 uln devisyondyken ypıldı. Q-DASH skolm sistemi ile üst ekstemite fonksiyonlı punlndı [13]. Q-DASH punlm sistemi üst ekstemite ile ilgili (omuz,disek,el-el bileği) htsızlıkld etkilenmiş ekstemitedeki bzı fonksiyonl için punl veeek objektif bi değelendime ypılmsını mçl. Punın fzl olmsı sktlığın çok olduğu nlmın geli. Ayıc hstl Flynn [14] ölçütleine göe fonksiyonel ve kozmetik çıdn değelendiildi. Kozmetik sonuçlın değelendiilmesi tşım çısının goniomete ile kşı tfl kıyslnk ölçülmesi ile ypıldı. Klinik değelendimele ve dyogfik ölçümle tek gözlemci tfındn ypıldı. Otlm tkip süesi 32 y idi (dğılım:24-43 y). Sonuçl SPSS 15.0 pogmın yüklendi. Pmetele chisque isttistiksel nliz metodu ile değelendiildi. Sonuçl Hstlın hstnede ytış süesi otlm 3,3 gündü (2-7 gün). Hstlın Flynn kiteleine göe fonksiyonel ve kozmetik sonuçlı tblo 2 de gösteilmişti.(resim1,b,c) Hstld meliyt sonsı sini zı, komptmn sendomu, Tblo 2. Flynn kiteleine göe sonuçl Hst syısı (n=25) Sonuç Fonksiyonel Kozmetik Mükemmel 20 (%80) 20 (%80) İyi 1 (%4) 3 (%12) Ot 3 (%12) 2 (%8) Kötü 1 (%4) 0 (%0) 2738 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Çocuk Humeus Supkondile lı / Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Fctue Çocuk Humeus Supkondile lı / Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Fctue çivi dibi enfeksiyonu, volkmnn iskemik kontktüü gibi kompliksyonll kşılşılmdı. Bi hstd meliyt öncesi dil sini zı,1 hstd meliyt öncesi uln sini zı mevcuttu. Hstlın 2.yıl kontolleinde sini zlının tümüyle düzeldiği izlendi. Son kontolde 6 hstd (%24) otlm 3.9 (min 5 mx 25 ) fleksiyon kısıtlılığı mevcuttu. Hstlın hiçbiinde son kontol muyeneleinde ekstnsiyon kısıtlılığı göülmedi. Sğlm disekle kıyslm sonsı 16 (%60) hstd otlm 2.1º(min -10 mx +5 ) tşım çısı kybı mevcuttu.bunldn 3 tnesi vlgus yönünde (ot 3.6,min+3 mx+5 ),12 tnesi vus yönünde ot 5.7, (min -10 mx -3 ) kyıp mevcut iken 10 (%40) hstd tşım çısı kybın stlnmdı. Tşım çısı kybı oln ve olmyn hstl kendi lınd kşılştııldığınd fonksiyonel sonuçld nlmlı fk olmdığı göüldü. (p>0.05). Hstlın fleksiyon deecelei ve tşım çılı tblo 3 de gösteilmişti. Tblo 3. Sğlm tf göe fleksiyon ve tşım çısı değelei Hst No Fleksiyon ( ) Tşım Açısı ( ) Sğlm Sğlm Hstl Q-DASH skolmsı ile değelendiildiğinde 23 hstnın günlük ktiviteleinde hiçbi soun yşmdığı (Q-DASH:250p), 2 hstnın ise bitkım ktivitelede soun yşdığı (Q-DASH:425 ve 475p) göüldü. Bu 2 hst incelendiğinde ikisinin otlm 17,5 (25 ve 10 ) fleksiyon kısıtlılığının olduğu ve ikisinin de dominnt ekstemitede kıık olduğu gözlendi. Hstlın iki eldeki otonom duyu bölgelei değelendiildiğinde iki nokt yımı çısındn fk sptnmdı. İlk 8 st içinde meliyt edilenlele dh geç meliyt edilenle sınd fonksiyonel çıdn fk sptnmdı. (p>0.05). Sğlm tfl kıyslm sonsı elde otlm 0.9 kg (%4) kvm gücü kybı mevcutken, otlm 0,05 kg (%0.8) çimdikleme gücü kybı mevcut idi.hstlın dominnt-nondominnt ekstemite yımını göz dı edeek ypıln isttistiksel değelendime sonucu hstld elde kvm gücü kybı çısındn isttistiksel nlmlı fk olmdığı göüldü (p>0.05). Hstlın elde ks gücü ve çimdikleme gücü değelei tblo 4 te veilmişti. Tblo 4. Hstlın sğlm tf ile kıyslm sonsı elde ks ve çimdikleme gücü değelei Hst No El Kvm Gücü (Kg) El Çimdikleme Gücü (Kg) Sğlm Sğlm , ,5 3, , Ttışm Supkondile humeus kııklının tedvisinde n mç; fonksiyonel ve kozmetik çıdn kbul edilebili;heket kısıtlılığı olmyn bi üst ekstemite sğlmktı.çoğu ştımcıy göe idel tedvi kplı edüksiyon pekütn çivileme (KRPÇ) [9,11,15] iken bzı seilede çık edüksiyon ve intenl fikssyonun (ARİF) dh iyi sonuçl vediği svunulmktdı [16,17]. Özellikle tip 3 kııkld kplı ntomik edüksiyon bşılmsının zoluğu ve lınn yüksek dysyon dozu gibi dezvntjlındn dolyı diek çık edüksiyond öneilmektedi [17]. Bizim çlışmmızdki hstlın hepsi tip 3 kıık olduğundn ve tm ntomik edüksiyon hedeflendiğinden çık edüksiyon ile tedvi edildile. Çocuk supkondile humeus kııklının çık edüksiyonund biçok cehi yklşım (medil, ltel, nteio, posteio, kombine) tif edilmişti [18-21] he yklşımın kendine göe vntj ve dezvntjlı bildiilmişti. Ay [10] ve Esn [18] nteio 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 739

4 Çocuk Humeus Supkondile lı / Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Fctue giişimin güvenli ve efektif olduğunu bildimişti. Bmungthin [20] posteio ve ltel yklşımlı kşılştıdıklı çlışmsınd posteio giişimin dh kıs südüğünü nck fonksiyonel sonuçl çısındn nlmlı fk olmdığını bildimişti. Een ve k.[19] medil ve ltel giişimi kşılştıdıklı çlışmlın he iki tekniğin sonuçlı sınd nlmlı fk olmdığını nck medil giişimin dh estetik ve uln sini hsının dh z olduğunu bildimişledi. Posteio giişimin en büyük dezvntjı tiseps ksının zedelenmesi ve eklemde heket kybı olk göülmektedi. Anck Ekşioğlu [21] ve Sibly [22] yptıklı çlışmd posteio yklşımın uzun dönemde eklem heket kybın neden olmdığını bildimişledi. Ülkemizden Bombcı ve kdşlının [12] posteio ve ltel insizyonlu olgulının kşılştımsınd, ltel yklşım uygulnn olguld humeus lt ucunun nteiod tm olk oty konulmmsı sonucu medil kotekste yeteli edüksiyon ve tutunmnın sğlnmdığını vugulnmıştı. Bu nedenle posteio yklşımın dh vntjlı olduğunu svunmuştu. Bizim çlışmmız d d uzun dönem tkipte tiseps ksınd zyıflık vey disekte heket kısıtlılığı klmdığı göülmüştü. Litetüde bu kııkl sini hsı eşlik etme onı % [20-22] ve genellikle nöopksi şeklindedi. Bu çlışmd d 2 hstd (%10,5) meliyt öncesi sini hsı sptndı. He iki hstnın d son tkibinde tm düzelme mevcuttu. Çocuk supkondile humeus kııklının cehi tedvisinin zmnlmsı güncel litetüde ttışıln konuldn biidi. Son çlışml eğe çık kıık, dolşım poblemi, komptmn sendomu gibi mutlk cil cehi endiksyon yoks gecikmiş meliyt ypılbileceğini desteklemektedi [23-26]. Akmz ve kdşlı yptıklı çlışmd ilk 8 stte meliyt ettiklei hstll 8 stten son meliyt ettiklei hstlı kşılştımışl; he iki gupt d ttmink sonuç ldıklını bildimişledi [23]. Bizim çlışmmızd d 20 hst ilk 8 st içinde,5 hst ise otlm 52.stte (9-72. st) meliyt edildi.eken vey gecikmiş meliyt edilen hstld d kozmetik ve fonksiyonel çıdn nlmlı fk olmdığı göüldü. Flynn ve k. kplı edüksiyon ve pekütn çivileme ile meliyt edilen 52 olgunun %18 inde vsküle, %13 ünde nöonl kompliksyon bildimişledi [10]. Yine bzı kynkld pekütn çivileme sonsınd oluşn sini ylnmlının onı %7 ile %16 sınd bildiilmişti [27,28]. Bizim çlışmmızd ise vsküle ve nöl kompliksyon stlnmdı. Biçok yyınd Supkondile humeus kııkının cehi tedvisinden son tkip kitei olk Flynn ölçütlei kullnılmıştı [18,19,28,29,30]. Flynn ölçütleine göe biçok ştııcı %85-90 onınd fonksiyonel çıdn mükemmel iyi sonuç bildimişti [10,18,19,21,25]. Bizim çlışmmızd d hstlın tümü Flynn ölçütleine göe değelendiildiğinde %84 mükemmel-iyi sonuç elde edildi. Bi hstd kötü sonuç lındı.bu hstd kıık dominnt tftydı ve 25 deecelik fleksiyon kısıtlılığı ile iyileşmişti. Flynn ölçütlei dh çok subjektif kitele olup fonksiyonel ve kozmetik sonuçl hkkınd fiki vei. Bu çlışmd Flynn ölçütleinin ynı sı hstlın dinmomete ve pinchmete ile kıık tftki el fonksiyonlını objektif olk değelendiilmeye çlışıldı.bun göe son kontolde elde kvm gücünde otlm %4.2,çimdikleme gücünde %4 kyıp mevcuttu. Ayıc Q-DASH punlm sistemi ile kıık tf üst ekstemite fonksiyonlı punlndı. Fleksiyon kısıtlılığı oln Gtlnd tip 3 kııklı 2 hstnın Q-DASH skounun yüksek olduğu göüldü. Sonuç olk,litetüde posteio giişimin en önemli dezvntjı ekstnsiyon kısıtlılığı ticeps yetmezliği olk bildiilmişsede biz 25 hstlık seimizde son kontolde fonksiyonel sonuçlı etkileyecek kd ekstnsiyon kısıtlılığı gömedik. Supkondile humeus kııklı hstld cehi tedvi sonsı fonksiyonel sonuçl iyi olsd el kvm ve çimdikleme gücü etkilenebilmektedi. Hstlın meliyt öncesi dinmomete ve pinchmete ile el fonksiyonlının ölçülememiş olmsı ve vk syınsın z olmsı çlışmyı kısıtlyn öğele olsd çocuk supkondile humeus kııklının meliyt sonsı tkibinde el fonksiyonlının d etkilenebileceği unutulmmlıdı. El fonksiyonlındki zlm için dh geniş hst syılı pospektif ndomize çlışml ihtiyç vdı. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1.Geen NE. Fctues nd disloctions in the elbow. In: Geen NE, Swiontkowski MF, editos. Skeletl tum in childen. Vol. 3, 1st ed. Phildelphi: W.B. Sundes; p Cheng JC, Shen WY. Limb fctue ptten in diffeent peditic ge goups: study of 3,350 childen. J Othop Tum 1993;7: Omid R, Choi PD, Skggs DL. Supcondyl humel fctues in childen. J Bone Joint Sug Am 2008 ;90: Etük C,Alty MA,Klende AM. Çocuk deplse humeus supkondile kııklınd tiseps ksını kesmeden posteio yklşım. Pm Tıp Deg 2009;2(3): Lee YH, Lee SK, Kim BS, Chung MS, Bek GH, Gong HS, et l. Thee ltel divegent o pllel pin fixtions fo the tetment of displced supcondyl humeus fctues in childen. J Pedit Othop 2008;28: Akskl M, Emutlu C, Sısozen B, Akesen B.Çocukld nöovsküle ylnmlı supkondile humeus kııklın yklşım. Act Othop Tumtol Tuc 2013;47(4): Abbneh M, Shnnk A, Agbi S, Hdidi S. The tetment of displced supcondyl fctues of the humeus in childen. A compison of thee methods. Int Othop 1998; 22: Ozkoc G, Gonc U, Kylp A, Teke K, Peke TT. Displced supcondyl humel fctues in childen: open eduction vs. closed eduction nd pinning. Ach Othop Tum Sug 2004;124(8): Boyd DW, Aonson DD. Supcondyl fctues of the humeus: pospective study of pecutneous pinning. J Pedit Othop 1992;12: Ay S, Akinci M, Kmiloglu S, Ecetin O. Open eduction of displced peditic supcondyl humel fctues though the nteio cubitl ppoch. J Pedit Othop 2005;25: Flynn JC, Mtthews JG, Benoit RL. Blind pinning of displced supcondyl fctues of the humeus in childen. Sixteen yes expeience with long-tem follow-up J Bone Joint Sug Am 1974;56: Bombcı H, Geeli A, Küçükyzıcı Ö, Gögeç M, Deniz G. Supkondile humeus kııklınd cehi yklşımın sonuc etkisi. Ulusl Tvm Acil Cehi Deg 2007;13: Gummesson C, Wd MM, Atoski I. The shotened disbilities of the m, shoulde nd hnd questionnie (Quick-DASH) : vlidity nd elibility bsed on esponses within the full-length DASH. BMC Musculoskelet Disod 2006;7: Flynn JM, Swk JF, Wtes PM, Be DS, Lemke LP. The opetive mngement of peditic fctues of the uppe extemity. J Bone Joint Sug Am 2002;84: Pione AM, Ghm HK, Kjhich JI. Mngement of displced extensiontype supcondyl fctues of the humeus in childen. J Bone Joint Sug Am 1988;70: Cme KE, Devito DP, Geen NE. Compison of closed eduction nd pecutneous pinning in displced supcondyl fctues of the humeus in childen. J Othop Tum 1992;6: Kotwl PP, Mni GV, Dve PK. Open eduction nd intenl fixtion of displced supcondyl fctues of the humeus. Int Sug 1989;74: Esn Ö,Gönen E,Aık A,Dş U,Ateş Y. Tetment of supcondyl fctues of the humeus in childen though n nteio ppoch is sfe nd effective method. Intentionl Othopedics (SICOT) 2009;33: Een A,Özkut T,Altıntş F,Güven M. Çocukld supkondile humeus tip 3 kııklın tedvisinde ltel ve medil giişimle ile cehi tedvi sonuçlının fonksiyonel ve kozmetik çıdn kşılştılmsı. Act Othop Tumtol Tuc 2005;39(3): Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Çocuk Humeus Supkondile lı / Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Fctue Çocuk Humeus Supkondile lı / Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Fctue 20.Bmungthin N. Compison of posteio nd ltel sugicl ppoch in mngement of type 3 supcondyl fctues of the humeus mong the childen. J Med Assoc Thi 2008;91(4): Ekşioğlu F,Güdemez E,Sepici B.Çocuk supkondile deplse humeus kııklınd çık edüksiyon intenl fikssyon yöntemi ile kplı edüksiyon pekütn çivileme yönteminin kşılştılmsı. Eklem Hstlıklı Cehisi 2000;11(2): Sibly TF, Biggs PJ, Gibson MJ. Supcondyl fctues of the humeus in childhood. Rnge of movement following posteio ppoch to open eduction. Injuy 1991; 22: Akmz İ,Apcıoğlu Ö,Pehlivn Ö,Solkoğlu C,Kıl A.Çocuk deplse supkondile humeus kııklınd meliyt zmnlmsının klinik ve dyolojik sonuçlımız üzeine etkisi. Eklem Hstlıklı Cehisi 2004;15(3): Mehlmn CT, Stub WM, Roy DR, Wll EJ, Cwfod AH. The effect of sugicl timing on the peiopetive complictions of tetment of supcondyl humel fctues in childen. J Bone Joint Sug 2001; 83(3): Een A, Guven M, Eol B, Ck M. Delyed sugicl tetment of supcondyl fctues of the humeus in childen using medil ppoch. J Child Othop 2008;2(1): Dikmen B,Dumn İG,Özden R,Uuç V,Doğmcı Y,Klcı A.Çocukld supkondile humeus kııklınd cehi tedvi sonuçlımız. Dicle Tıp Deg 2014;41(1): Culp RW, Ostemn AL, Dvidson RS, Skiven T, Bo FW. Neul injues ssocited with supcondyl fctues of the humeus in childen. J Bone Joint Sug Am 1990;72: Domns JP, Squillnte R, Shf H. Acute neuovscul complitions with supcondyl fctues of the humeus in childen J Hnd Sug Am 1995;20: Kzimoglu C, Cetin M, Sene M, Agus H, Klendee O. Opetive mngement of tip 3 extension-type supcondyl fctues in childen. Int Othop 2009;33: Kpın L, öztük H, Alty T, Köse B. Closed eduction nd pecutneous pinning with thee Kischne wies in childen with type III displced supcondyl fctues of the humeus. Act Othop Tumtol Tuc 2005;39:23-9. How to cite this ticle: Seyfettinoğlu F, Duygun F, Çetin Ö, Çiçek H, Oğu HU, Çiloğlu O. The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch. J Clin Anl Med 2015;6(6): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 741

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı