İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I"

Transkript

1 Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: F: İSTA NB U L K AL KIN M A AJ AN S I 3 İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I

2 İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK KONUM 2. DEMOGRAFİK YAPI 3. EKONOMİK YAPI 4. GİRİŞİMCİLİK ve TİCARET 5. FİNANS 6. ULAŞIM 7. TURİZM 8. EMLAK PİYASASI 9. YAŞAM KALİTESİ 10. KÜRESEL GÖSTERGELER 4 2

3 STRATEJİK KONUM 3 4

4 Helsinki 3,5 saat Londra 4 saat Moskova 3 saat STRATEJİK KONUM Barselona 3,5 saat İSTANBUL ; Türkiye nin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan tartışmasız en önemli kenti konumundadır. Hem Avrupa hem de Asya ya açılan stratejik bir geçiş noktası niteliğindedir. Kahire 2 saat Mumbai 6 saat Kaynak: Uçuş Uzaklıkları, Türk Hava Yolları, 2011 Konum olarak kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, batısında ise Tekirdağ yer almaktadır. Kent, jeopolitik avantajı sayesinde küresel öneme sahip dünya şehirlerine ulaşım konusunda yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Kahire ye 2 saat; Moskova ya 3 saat; Londra ya 4 saat; Barselona, Madrid ve Paris e ise 3,5 saat gibi kısa bir sürede ulaşılabilmektedir ADNKS verilerine göre da 13 milyonu aşkın nüfus yaşarken, km 2 yüzölçümü ile Avrupa nın diğer metropollerine nazaran daha düşük bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. un büyüklüğü 39 ilçe ve 1 büyükşehir belediyesinin 25 milyar TL ye yaklaşan konsolide bütçeleri ile daha da anlam kazanmaktadır. ; Balkanlar, Kafkaslar ve doğu yu içine alan bölgede ekonomik merkez görevini üstlenmektedir. vadede bölgesel, uzun vadede ise küresel bir finans merkezi olma vizyonu ile hareket eden kent, dünyanın yükselen şehirleri arasında kendine yer bulmaktadır. Nüfus ve Yüzölçümü, 2010 Nüfus Ülke Nüfusuna Oranı (%) Yüzölçümü (km2) Nüfus Yoğunluğu (Nüfus / km2) % Türkiye % Avrupa Birliği (27) % Kaynak: TÜİK, 2010 ADNKS ve Eurostat verileri kullanılarak derlenmiştir. 5 6

5 DEMOGRAFİK YAPI 7 8

6 DEMOGRAFİK YAPI Avrupa Birliği İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması na (İBBS) göre belirlenen 26 Düzey 2 Bölgesi arasında, Türkiye de en büyük nüfusa sahip bölge durumundadır. Çalışma çağı olarak tanımlanan yaş grubunda bulunan 9 milyondan fazla nüfusun varlığı, için büyük bir işgücü kaynağı oluşturduğu gibi, bu nüfusa yönelik istihdam olanakları yaratılması ve işgücü piyasasının gerektirdiği becerilerin kazandırılması ile için önemli bir fırsata dönüştürülebilir. Demografik göstergeler ele alındığında, yaş grubundaki çalışma çağı nüfusunun %70,57 gibi yüksek bir orana sahip olması, bölgede yaşayan genç nüfusu ön plana çıkarmaktadır. TÜİK verilerine göre 2010 yılı itibarıyla medyan yaş 29,98 dir yılından 2010 yılına nüfus artış hızı %2,62 olmuştur. Kaba doğum hızı ise 2010 yılı itibarıyla %1,61 olurken, genel doğurganlık hızı %6,27 olmuştur döneminde, toplam nüfus içinde göç eden nüfusun payı artmış, döneminde %9,3 ten döneminde %11 e yükselmiştir. Aynı dönemlerde göç eden nüfus 3,6 milyondan 6,7 milyona yükselmiştir. Göç ile gelen nüfusun doğurganlık oranının yüksek olması sayesinde, da genç nüfus oranı sürekli artış göstermiştir yılında un aldığı göç, verdiğinden fazla olmuş ve net göç kişi olarak gerçekleşmiştir ADNKS ye göre, Türkiye de göç eden yaklaşık her beş kişiden biri için, sunduğu imkanlarla cazip bir bölge olarak görülmektedir. un aldığı göçün %77 sini yaş grubu oluşturmaktadır. Nüfusun Yaş Yapısı, 2009 Demografik Göstergeler, 2010 un Göç Yapısı, ,0 Kadın Erkek 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Kaynak: TÜİK, Yaş Yapısı 0-14 Yaş %23, Yaş %70,57 65 Yaş ve Üzeri %5,56 Medyan Yaş 29,98 Kaba Doğum Hızı %1,61 Genel Doğurganlık Hızı %6,27 Ölüm Sayısı Kaynak: TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı İSTANBUL UN ALDIĞI GÖÇ NET GÖÇ: İSTANBUL GÖÇ YAPISI 2010 İSTANBUL UN VERDİĞİ GÖÇ Kaynak: TÜİK Bölgesel Göstergeler,

7 DEMOGRAFİK YAPI Farklı milletlerden kente katılım sayesinde zengin kültürel çeşitliliğini daha da artırarak farklı dünya görüşlerinin sentezine ulaşmak anlamında örnek teşkil eder duruma gelmektedir yılı itibarıyla Türkiye de mukim yabancı nüfusun i u tercih ederken, Bursa ve Ankara sırasıyla ikinci ve üçüncü basamakta yer almaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporlara bakıldığında 2007 yılı itibarıyla Avrupa kentlerinde nüfus büyüklükleri bakımından, Moskova nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. Aynı araştırmanın 2025 öngörüsünde ise, tüm Avrupa kentlerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşmektedir. Bölgesi, Avrupa daki 317 adet Düzey 2 Bölgesi içinde nüfusu en yüksek bölge olup, nüfus yoğunluğu yüksek bölgeler arasında yer almaktadır. İBBS Düzey 2 Bölgeleri nüfus yoğunluğuna göre sıralandığında 2007 yılı için Londra nın merkezi kişi/km 2 ile ilk sırada yer alırken, Bölgesi kişi/km 2 ile 11. sırada yer almaktadır. Avrupa Kentlerinde Nüfus, 2007, milyon kişi Avrupa Sıralaması Nüfus Şehir Ülke 10,5 10,1 9,9 8,6 5,6 4,9 4,6 3,7 3,4 3,3 Moskova * Paris Londra Madrid Barselona St Petersburg Ankara Berlin Roma Rusya Türkiye Fransa İngiltere İspanya İspanya Rusya Türkiye Almanya İtalya Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007 ve Ticaret Odası 2009 Ekonomik Raporu verilerinden derlenmiştir. * un 2007 nüfusu TÜİK in yaptığı hane bazlı nüfus sayımına göre dır. Yabancı Nüfus, 2009 Bursa Ankara İzmir Antalya Kaynak: TÜİK, ADNKS ile belirlenen rakamları içerir

8 EKONOMİK YAPI 13 14

9 EKONOMİK YAPI Kişi başına milli gelir, bölgelerarası yaşam standartlarını belirlemede kullanılan öncü araçlardan biridir. Türkiye nin ekonomi alanında lokomotifi olan, sunduğu eşsiz yatırım fırsatlarıyla diğer bölgelerden farklı bir kategoriye yerleşmiştir yılı itibarıyla Türkiye de kişi başına milli gelir USD olarak gerçekleşirken, da USD olarak hesaplanmıştır. Satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYİH ise 2010 yılında Türkiye de 48 iken AB(27) ülkelerinde 100 olarak tespit edilmiştir. (Eurostat,2010) TÜİK ten elde edilen veriler ışığında son 10 yılda un kişi başına GSYİH sinde yaşanan hızlı artış göze çarpmaktadır yılında da kişi başına milli gelirin Türkiye deki ortalama kişi başına milli gelirden daha fazla olduğu görülmektedir. Küresel ekonomide kendine daha fazla pay edinmek isteyen, son yıllarda yaşanan finansal krizi başarıyla atlatmış ve dünyaca ünlü kredi derecelendirme şirketlerinden övgü dolu yorumlar almıştır. Küresel şehirlerin birçoğunun notları düşerken, un kredi notu yükselmiştir. Bu açıdan bakıldığında, göreli olarak, diğer dünya kentlerine göre daha parlak bir profil çizmiştir. PricewaterhouseCoopers tarafından yapılan Dünya nın en büyük şehirleri ve 2025 tahminleri konulu araştırmada yer alan tabloda un 2008 itibarıyla GSYİH si baz alındığında Madrid in ardından Avrupa nın en büyük 5., dünyanın ise 34. şehir ekonomisi olduğu görülmektedir. Bu araştırmada Birleşmiş Milletler in nüfus tahminleri kullanılmış olup, hesaplamaya dahil edilen şehir sayısı 151 dir tahminleri göstermektedir ki ilk 10 da yer alan ekonomilerden sadece Londra, Moskova ve yükselme trendi sergileyecektir. Yine aynı araştırmanın projeksiyonlarında, Rio de Janeiro ve Sao Paulo nun %100 civarında büyüme göstermesi beklenmektedir. OECD ülkelerine bakıldığında ise arası oluşan kişi başı milli gelir ile kişi başı bölgesel gelir farkı, döneminde yarıya inmektedir. Seçilen GSYİH hesaplamasında, satın alma gücü paritesi benimsenmiş ve döviz piyasasında oluşan farklılıklar elimine edilmiştir. Avrupa Kentlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Verilerine Göre Sıralaması 2008, milyar $ Avrupa Sıralaması Dünya Sıralaması Tahmini Sıra * Kişi Başına Milli Gelir, 2010 Türkiye 2008 GSYİH Şehir Ülke Londra Paris Moskova Madrid Barselona Roma Milano Viyana Lizbon $ $ Kaynak: TÜİK, İngiltere Fransa Rusya İspanya Türkiye İspanya İtalya İtalya Avusturya Portekiz Kaynak: PricewaterhouseCoopers, Which are the largest city economies in the world and how might this change by 2025?, Tablo 3.10: Full listing of urban agglomeration GDP rankings and illustrative projection to 2025 * TÜİK tarafından açıklanan 2008 yılı GSYİH rakamı 135,5 milyar $ dır

10 da İstihdam Bazlı Üretim Yapısı, 2010 EKONOMİK YAPI Tarım %0,4 Hizmet Sanayi yılları arasındaki değişimine baktığımızda Türkiye de GSYİH 265,4 milyar USD den 735,8 milyar USD ye yükselirken, için bu rakam 58,7 milyar USD den 137,2 milyar USD ye yükselmiştir yılında Türkiye 735,8 milyar USD olan GSYİH si ile 34 OECD ülkesi arasında 16. büyük ekonomi olurken ülke ekonomisi içinde un payı yılları arasında %21-24 bandında seyretmiştir. Beşeri sermaye, finansal sermayeden farklı olarak günden güne kırılganlık ve değişim göstermeyen, ülkelerin sahip olabileceği en değerli hazinedir. Özellikle genç işgücü, hem ulusal hem de bölgesel kalkınmada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla fark yaratabilecek etkenler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Bu çerçevede 10 milyona yaklaşan 15 yaş üstü nüfusu ile, nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. da 2010 yılı itibarıyla istihdam edilen 3,7 milyon kişinin tamamına yakını (%99) aktif çalışan konumundadır. Türkiye ortalaması ise %75,1 de kalmıştır. un toplam ülke istihdamı içindeki payı ise %23,1 düzeyindedir. Bu göstergeler ışığında, kayıtlı istihdam ve iş hayatına aktif katılım konularında ülkenin lideri konumunda bulunmaktadır. %59,6 %39,9 Kaynak: TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, İşgücü, 2010 Kurumsal Olmayan İşgücü (bin kişi) Nüfus (+15 yaş) (bin kişi) İşgücü (bin kişi) İstihdam İşsizlik (bin kişi) (bin kişi) İşgücü Sayılmayan Nüfus (bin kişi) İşgücü Katılım Oranı İşsizlik Oranı İstihdam Oranı % 47,8 %14,3 % 41,0 Türkiye % 48,8 % 11,9 % 43,0 Kaynak: TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlı Çalışanlar, Ağustos 2010 Türkiye milyar Dolar milyar Dolar Kaynak: TÜİK, Aktif Çalışan Aylık Alan İstihdama Oranı Türkiye % İstihdama Oranı un Toplamdaki Payı %75 %23 %20 Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu,

11 EKONOMİK YAPI Finansal Kriz Sonrası Ekonomik Toparlanma, 2010 Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda esas alınan göstergelerden biri de istihdamın nüfus içindeki payı olarak tanımlanmıştır. Hizmet odaklı ekonomik faaliyetlere yönelik eğilim sergileyen da, tarım sektörünün istihdamdaki payı %0,4 olarak hesaplanmıştır. Bu oran Türkiye tarımı için %25,2 dir. Hizmetler sektörü da sağlanan istihdamın %59,6 gibi yüksek bir oranını temsil ederken, Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmiş ve Avrupa Birliği seviyesine yaklaşmıştır. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin hizmetler sektörü istihdamı sırasıyla %48,6 ve %63,4 olarak gerçekleşmiştir. 80 li yıllarda Türkiye de büyüme ve istihdamın lokomotifi konumunda bulunan sanayi sektörü, bu özelliğini hizmetler sektörüne devretmiştir yılları arasında da sektörel gelişimlere göz attığımızda tarım sektörünün istihdamdaki payında yatay bir seyir izlenirken, sanayi sektörünün toplamdaki payında %2,4 düşüş gözlenmiştir. Öte yandan hizmetler sektörünün payı yükseliş trendi göstermiş ve %57,2 den 2010 yılında %59,6 ya çıkmıştır li yıllar ve özellikle 2007 sonrası patlak veren küresel finansal kriz, ekonomilerde hatırı sayılır düşüşlere sebebiyet vermiş ve 1930 ların Büyük Buhran ından sonra Büyük Duraklama olarak literatürdeki yerini almıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre arası dünyanın toplam gayrı safi hasılası yıllık %3,2 büyürken, da bu oran %-2 olarak hesaplanmıştır. Brookings tarafından hazırlanan Global Metro Monitor raporunda küresel kriz sonrası dünyanın 150 önemli metropol şehri ekonomik açıdan incelenmiştir. Seçilen Resesyon öncesi, Resesyon ve Toparlanma safhalarında küresel etkiye sahip metropollerin performansları gözlemlenmiştir. Finansal kriz sonrası en hızlı toparlanmayı sağlayan şehirler arasında dikkat çekici nokta; ilk 30 şehir arasında Amerika Birleşik Devletleri nden hiçbir kentin yer almaması ve Avrupa dan sadece un bulunmasıdır., finansal krizden çıkma noktasında lider konumda yer alarak, en hızlı büyüyen Çin ekonomisine bağlı şehirleri bile geride bırakmıştır. Tarım Sanayi Hizmet İstihdam Bazlı Üretim Yapısı Ekonomik Sektörlere Göre Dağılım, 2010 Türkiye Avrupa Birliği %0,4 %39,9 %59,6 %25,2 %26,2 %48,6 %1,9 %30,6 %63,4 Kaynak: TÜİK ve CIA World Fact Book, Dünya Sıralaması Şehir Ülke Shenzhen Lima Singapore Santiago Şanghay Guangzhou Pekin Manila Rio de Janeiro Türkiye Çin Peru Singapur Şili Çin Çin Çin Filipinler Brezilya da İstihdam Bazlı Gelişim Kaynak: Brookings/LSE Global Metro Monitor, Hizmet Sanayi Tarım Kaynak: TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı,

12 GİRİŞİMCİLİK ve TİCARET 21 22

13 GİRİŞİMCİLİK ve TİCARET Ticaret Odası araştırmalarına göre, Ticaret Sicili ne kayıtlı firmanın %60 ını sermaye şirketleri, %34,8 ini şahıs işletmeleri, %2,5 ini ise şahıs şirketleri oluşturmaktadır. Ayrıca, da 631 holding, 43 banka merkezi ve banka şubesi faaliyet göstermektedir. İstihdamın artırılması ve yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin tercih edilmesi hedefleri; kurulan şirket sayısı ve yapılan girişimlerle doğru orantılıdır. da gerçekleşen toplam girişim sayısı 2009 yılı itibarıyla Türkiye nin %23,5 ine tekabül eden dir başında Türkiye de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin %55,5 i u merkez olarak belirlemiştir. Bu açıdan da, küresel sermaye çekme noktasında bölgede lider konumdadır. Girişim sayıları açısından bakıldığında; toptan ve perakende sektörü ile imalat sektörü 2008 yılında da iş kaydı tutulan birinci ve ikinci sektörler olmuşlardır. da hizmet sektörlerine odaklanan ekonomik yapı; çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik açısından da fayda sağlamaktadır. Yerel ve ulusal aktörler, yatırımların çerçevelerini bu doğrultuda çizmektedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Hizmet Sektörü Araştırma ve Değerlendirmeleri: Hizmet Raporu na göre üst düzey hizmetler (danışmanlık vs.), kültür ve turizm sektörleri toplam rekabet açısından girdi koşullarıyla paralel olarak yüksek seviyede çıkmıştır. Gelişme potansiyeli taşıyan ve/veya rekabet düzeyi yüksek öncelikli sektörler, un orta vadede gelişimini etkileyecek ve küresel kentler arasında hak ettiği yeri almasına katkı sağlayacaktır. Posta ve telekomünikasyon ile Ar-Ge hizmetlerine ilişkin analizler ise bu sektörlerin toplam rekabet pozisyonlarının düşük olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Aynı doğrultuda girdi koşulları da her iki sektör için düşük seviye olarak ölçülmüştür. da İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları, 2009 %42 %0 %11 %0 %4 %1 %4 %0 %6 %1 %8 %23 Kurulan Şirket ve Kooperatif Sayısı Tasfiye Olan veya Kapanan Şirket ve Kooperatif Sayısı İş Kayıtlarına Göre Toplam Girişim Sayısı (2008) Madencilik ve Taşocakçılığı İmalat Elektrik, Gaz ve Su İnşaat Toptan ve Parekende Ticaret Otel, Lokanta ve Kahvehane Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri Eğitim Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri İşletmeler, 2010 Türkiye un Payı Kaynak: TÜİK, Bölgesel Göstergeler, % 35,8 % 32,1 % 23,5 Kaynak: TÜİK Bölgesel Göstergeler, 2009 ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

14 GİRİŞİMCİLİK ve TİCARET 2008 yılında 439 milyar dolara ulaşan küresel doğrudan yatırım hacmi, krizin de etkisiyle 2010 yılında 296 milyar dolara gerilemiştir yılları arasında Türkiye 89 milyar dolar küresel yatırım çekerek bu alandaki iddiasını ortaya koymuştur. Deloitte tarafından yapılan tahminlere göre 2014 yılında 26 milyar dolar küresel doğrudan yatırımın ülkemize gelmesi beklenmektedir. Gelen doğrudan yatırımların başında ticari hizmetler %21 ile yer alırken, otomotiv %15, bilişimtelekomünikasyon %10, elektrik-elektronik ise yine %10 pay almaktadır. Hizmet Sektörleri Rekabetçilik Seviyesi, 2008 Girdi Koşulları Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı Talep Koşulları İlgili ve Destekleyici Kruluşlar Devlet Toplam Rekabet Pozisyonu Üst Düzey Hizmetler Kültür Turizm Türkiye ye Gelen Küresel Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı, 2009 Türkiye ye Gelen Küresel Yatırım Projelerinin Bölgelere Göre Dağılımı, 2009 Perakende ve Ticaret Finans Toptan Ticaret Bilişim Eğitim Gayrimenkul Sağlık Lojistik Posta ve Telekomünikasyon Ar-Ge Hizmetleri Ticari Hizmetler Otomotiv Bilişim ve Telekomünikasyon Elektrik & Elektronik Makine & Teçhizat Ulaşım & Ulaşım Hizmetleri Metal (Demir-Çelik) Gıda Plastik & Kauçuk Diğer %21 %15 %10 %10 %9 %9 %7 %5 %5 %9 Kocaeli İzmir Bursa Tekirdağ Ankara Sakarya Manisa Diğer Sayı Aldığı Pay %47 %11 %9 %7 %6 %5 %4 %2 %9 Kaynak: İBB, 2008, Hizmet Sektörü Araştırma ve Değerlendirmeleri: Hizmet Raporu. Kaynak: Oxford Intelligence, Ankara, Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri Çalıştayı. Kaynak: Oxford Intelligence, Ankara, Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri Çalıştayı

15 GİRİŞİMCİLİK ve TİCARET 2009 yılı itibarıyla ülkemize gelen uluslararası sermaye yatırımlarının yarısına yakını u tercih etmiştir. Bu tercihin doğal iki nedeni vardır: Bölgenin coğrafi ve fiziki koşulları ve bölgenin nitelikli işgücü. un küresel doğrudan yatırım havuzundan aldığı pay her geçen yıl artmakla beraber yoğunlukla ticari hizmetler ve bilişim sektörleri ön plana çıkmaktadır. Fikri mülkiyet hakkı kavramı son yıllarda önemli bir gündem maddesi haline gelmiş olup; Ar-Ge, buluş ve yenilik çalışmalarının düzeyinin büyüklüğü hususunda bir kıstas olarak kullanılan patent sistemi ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerini açıklamakta kullanılmaya başlanmıştır. İhracat İthalat Dış Ticaret 2010, Milyar USD Türkiye un Payı 53,17 113,9 %47 98,40 185,5 %53 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı, yılı itibarıyla Türk Patent Enstitüsü ne yapılan toplam patent başvurusunun %42 sine tekabül eden başvuru ile, diğer illerle karşılaştırıldığında ilk sırada yer almaktadır. un ardından ise %10 luk pay ile Ankara gelmektedir yılında Türkiye de yapılan toplam faydalı model başvurusunun %46 sına tekabül eden ü dan gerçekleştirilmiştir yılında marka başvuru sayılarına bakıldığında ise yine un liderliği göze çarpmaktadır. Tüm Türkiye de yapılan marka başvurularının %50 sine denk gelen si dan gerçekleştirilmiştir. da bulunan hem ithalat hem de ihracat firmalarının sayısı, Türkiye nin geri kalan 80 ilinin toplamından daha fazladır. Bu çerçevede, adet ihracat firması ile ithalat firması il sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. Dış ticaret firmalarının sayısından da belli olacağı üzere, ithalat ve ihracatın ana üssü olan, Türkiye dış ticaretinin %50 den fazlasını gerçekleştirerek bu alanda da rakipsiz olduğunu kanıtlamıştır yılı sonunda da yıllık ihracat 53,17 milyar USD olurken, ithalat 98,4 milyar USD olarak hesaplanmıştır. Dış ticarette en büyük ortak Almanya olmuştur. Diğer bir ekonomik gösterge olan satın alma gücü paritesine göre Türkiye ortalaması 1,00 olarak alındığında 1,14 lük endeks ile en yüksek satın alma gücü paritesine sahiptir (TÜİK, 2010). İhracatçı Firma Sayısı İthalatçı Firma Sayısı Patent Başvuru Sayısı Faydalı Model Başvuru Sayısı Marka Başvuru Sayısı İhracat ve İthalat Yapan Firmalar, 2010 Türkiye un Payı % %58 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı, da Ar-Ge ve Yenilik, 2010 Türkiye un Payı % % %50 Kaynak: Türk Patent Enstitüsü,

16 FİNANS 29 30

17 FİNANS Finans sektörü katma değeri yüksek ürün/hizmet sunma kapasitesi olan, küresel piyasalarla etkileşim içerisinde bulunan ve kaynakların toplanması ve etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayan yeniliklere açık bir sektördür. Türkiye de sektörün 2005 yılı itibarıyla 7 milyar TL olan toplam karı, 2009 yılına kadar 3,1 katına çıkmış ve 22,11 milyar TL ye ulaşmıştır. bazında finans sektörü masaya yatırıldığında orta vadeli Bölgesel Finans Merkezi ve uzun vadeli Uluslararası Finans Merkezi olma hedefi kapsamında hazırlanan ulusal stratejiler, ileriye dönük olarak küresel etkinliğin daha da artacağının ön işaretleridir. Temel göstergeler arasında yer alan banka mevduatları 2010 yılında 166 milyar USD dolaylarında gerçekleşirken, banka kredileri ise 126,8 milyar USD olmuştur. 1 Mart 2010 tarihi itibarıyla Türkiye de aktif olarak faaliyet gösteren 49 bankanın genel müdürlüğü bulunduğu yer bakımından sahiplik ve fonksiyon bazlı olarak incelendiğinde 24 adet yabancı sermayeli ve 17 adet yerli sermayeli özel bankanın tamamının genel müdürlüklerinin da bulunduğu görülmektedir. Diğer taraftan, bankalar fonksiyon grupları bakımından ele alındığında; 4 katılım bankasının tümünün, 13 yatırım bankasının 10 unun ve 32 mevduat bankasının 29 unun genel merkezlerinin da yer aldığı görülmektedir. bu özelliği ile Türkiye deki bankacılığın merkezi konumundadır. Ekonomide yer alan sıcak para akışı kavramının en çok uygulandığı yer olan borsalar, kısa vadede yatırımcılar açısından ülke performansları ve beklentilerini belirleyen göstergeler olarak da değerlendirilmektedir. Mevduat Kredi Banka Mevduatları ve Krediler, 2010 Milyar USD Türkiye un Payı 166,0 399,6 %41 126,8 329,7 %38 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, yılı, küresel finansal krizin kalıntıları içinde toparlanma eğilimi gösterebilen ve bu kalıntıların altında yok olan ekonomileri açığa çıkarırken, küresel etkinliğini ve çekiciliğini Menkul Kıymetler Borsası ndaki performansı ile göstermiştir yılı ele alındığında en çok kazandıran 6. borsa olarak yatırımcılarına kazandırmaya devam etmiştir. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla 2009 yılında İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler Piyasası kurulmuştur. Menkul Kıymetler Borsası nda 2009 itibarıyla toplam 103 hisse senedi piyasası kurumu, 103 gelişen işletme, 128 kesin alım-satım kuruluşu, 93 repo-ters repo kuruluşu ve 129 uluslararası tahvil pazarı kuruluşu bulunmaktadır. Hisse Senetleri Gelişen İşletmeler Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Pazarı Tahvil ve Bono Repo-Ters Repo Pazarı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı Kamu Özel Yerli Özel yabancı Katılım Yatırım Mevduat Bankalar, 2010 Genel Müdürlükler Sahiplik Grubu Türkiye un Payı %25 %100 %100 Fonksiyon Grubu %100 %77 %91 Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Menkul Kıymetler Borsası, 2010 Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluş Sayısı Aracı Kurum Yatırım ve Kalkınma Bankası Ticari Banka Toplam Kaynak: Menkul Kıymetler Borsası,

18 ULAŞIM 33 34

19 ULAŞIM Ulaşım; insanların yaşadıkları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katılımını, birbirleriyle etkileşimi ve iletişimini mümkün kılmaktadır. Bu çerçevede ulaşım sistemi insanların yanı sıra malların, hizmetlerin, bilginin hareketliliğini ve dolaşımını kolaylaştırarak erişilebilirliğin artırılmasını sağlayan en temel unsurdur. Bireylere sunduğu esnek hareketlilik olanağı nedeniyle otomobillerin kentsel ulaşımda yaygın olarak kullanılmaya başlanması, kentlerin son dönemdeki gelişimini ve kent hayatını etkileyen önemli olgular arasında yer almaktadır. da 2009 yılında günlük toplam yolcu sayısında kara ulaşımı %88,3 oranında ağırlığa sahipken, deniz ulaşımının oranı %3,2 olarak gerçekleşmiştir. Raylı ulaşımın ağırlığı henüz %8,4 dolaylarında olmasına rağmen, yıllarında faaliyete geçmesi beklenen Kadıköy-Kartal, Bağcılar-Olimpiyat Köyü hatları ve Marmaray Projesi sayesinde bu oran önemli ölçüde artacaktır. 146,5 km olan mevcut raylı sistem uzunluğu yukarıda bahsedilen projelerin önümüzdeki yıllarda hayata geçmesi ile daha da uzayacaktır. Günlük taşınan yolcu sayısı 11,7 milyon kişidir. Bunların ise sadece 2,8 milyonu özel oto ile seyahat ederken, 8,9 milyon kişi toplu taşıma araçlarını tercih etmektedir. da bulunan Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, çağın ihtiyaçlarını karşılayan modern ve teknolojik mekanlar olarak göze çarpmaktadır. Atatürk Havalimanı, yıllık 30 milyondan fazla yolcu sayısı ile Türkiye nin en yoğun havalimanıdır. Bunlara ek olarak Skytrax dergisi tarafından 2011 yılında Avrupa nın en iyi havalimanı seçilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı ise anna.aero havacılık sitesi tarafından kendi kategorisinde 2009 ve 2010 yıllarında iki kere üst üste dünyada yolcu trafiğini en çok artıran havalimanı seçilmiştir. Bunun yanı sıra American Popular Science dergisi ise 2010 yılı yenilikçilik ödüllerinde mühendislik kategorisinde Sabiha Gökçen Havalimanı nı tüm dünyada 2. ilan etmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye nin en yoğun 3. havalimanıdır. Sonuç olarak toplamda 40 milyonu aşan yolcu sayısı ile, dünyada en çok ilgi çeken şehirler arasında yer almaktadır. Toplu Taşıma, 2009 Kara Ulaşımı Deniz Ulaşımı Raylı Sistem Kara Ulaşımı Araç Sayısı Günlük Yolcu Sayısı Özel Oto İETT ve ÖHO Servis Minibüs ve Dolmuş Taksi Toplam Deniz Ulaşımı Deniz Motorları Şehir Hatları Deniz Otobüsleri Toplam Raylı Sistem Banliyö Tramvay Metro & Hafif Raylı Nostaljik Tramvay Füniküler ve Teleferik Toplam Atatürk Sabiha Gökçen Toplam Araç Sayısı Sistem Uzunluğu (km) 72,0 34,6 33,8 4,2 1,9 146,5 Havalimanları Yolcu Sayıları, 2010 İç Hatlar Dış Hatlar Toplam Günlük Yolcu Sayısı Günlük Yolcu Sayısı Toplamdaki Pay %88,3 %3,3 %8,4 Toplamdaki Pay %27,1 %24,7 %23,4 %19,5 %5,2 %100 Toplamdaki Pay %32 %60 %8 %100 Toplamdaki Pay %13,6 %33,5 %46,1 %1,0 %5,8 %100 Kaynak: Valiliği (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü), Ulaşım A.Ş., İBB 2010 Faaliyet Raporu, TCDD ve 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı verileri kullanılmıştır Kaynak: DHMİ Genel Müdürlüğü,

20 TURİZM 37 38

21 TURİZM Sıra dışı tarihi katmanların aynı mekanda izlerinin görülebildiği, imparatorlukların başkenti ; Boğaz, Adalar, Tarihi Yarımada gibi hem kültürel hem de doğal özellikleri sayesinde çok sayıda turist çekmektedir. Euromonitor verilerine göre 2007 yılında ziyaretçi girişleri itibarıyla 10. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte Londra, Paris gibi kentlerin ziyaretçi sayısı bir önceki döneme göre azalırken, bu dönemde en büyük büyüme New York ve ardından da da gerçekleşmiştir. Kentin en önemli giriş-çıkış kapıları; Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Haydarpaşa Limanı, Karaköy Limanı, Sirkeci Garı ve Haydarpaşa Garı dır. Kente gelen turistlerin tamamına yakını havalimanları yoluyla giriş yapmaktadır., sadece belirli turizm alanlarında değil, çeşitlilikte de dünyanın önde gelen şehirleri arasındadır. Kültür, kongre ve etkinlik, kruvaziyer ve yat, sağlık, golf, inanç, spor gibi tüm sezona yayılan turizm çeşitleri sayesinde şehir bütün yıl canlılığını korumaktadır. a gelen yabancı turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında Alman turistler %11,4 ile birinci sırada gelmektedir. İlk beş sırada Avrupa Birliği nin en önemli üç ülkesi olan Almanya, İngiltere ve Fransa yer alırken, ABD bu üçlüyü takip etmektedir. a Gelen Yabancı Turistlerin Dağılımı, 2010 Gelen Turist Sayısı Türkiye un Payı Havayolu ile sınırdan giriş yapan Karayolu ile sınırdan giriş yapan Demiryolu ile sınırdan giriş yapan Denizyolu ile sınırdan giriş yapan Toplam %33,1 %0,1 %0,0 %23,2 %27,3 Milletlere Göre Dağılım Turist Sayısı Toplamdaki Payı Almanya Rusya Federasyonu İngiltere İtalya Fransa İran A.B.D Hollanda Japonya İspanya Ukrayna Azerbaycan Türkmenistan Güney Kore Diğer %11,4 %5,2 %4,5 %5,1 %4,3 %3,4 %4,6 %2,7 %2,2 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,3 %47,9 Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜİK verilerinden derlenmiştir,

22 TURİZM a Gelen Yabancı Turistlerin Dağılımı tablosuna bakıldığında gelen turistlerin homojen olarak dağıldığı görülmektedir. Bu veriler turizm çeşitliliği sayesinde a gelen ziyaretçilerin bir veya birkaç ülkeden kaynaklanmadığını vurgulamakla beraber, un turizmde küresel cazibe merkezi olduğunun kanıtıdır. a yabancı ziyaretçilerin en çok Temmuz ayında giriş yaptığı görülmekle birlikte, bunu Ekim ve Ağustos ayları izlemektedir. Türkiye geneli ile kıyaslandığında, aylar içinde ziyaretçi sayılarının dağılımının daha dengeli olduğu görülmektedir. Kıtaların buluştuğu yer ; tarihi, kültürel ve doğal mirası ile dünyada eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Bu sebeple dünyanın her tarafından turistler kenti görmek ve esinlenmek amacıyla ziyaret etmektedir. Yıllık 8 milyona yakın turistin ziyaret ettiği, konaklama açısından sıkıntı yaşanmayan bir şehir olma özelliğini de taşımaktadır. Toplam konaklama tesisinde oda ve yatak bulunmaktadır. Bunların yanı sıra yatırım belgesi almış olan ve inşaatı devam eden 100 tesis daha bulunmaktadır. Konaklama durumuna bakıldığında ise 2010 yılında toplam geceleme yapıldığı ve ortalama 2,1 gün kalış süresine ulaşıldığı görülmektedir. Bu denli yoğunluğun yaşandığı da doluluk oranı %41,13 olarak hesaplanmıştır. Türkiye; dünya çapında seyahat imkanlarının hızla artması, iş adamlarının daha egzotik bölgeleri tercih etme istekleri ve yeni kültürler keşfetme arzuları sayesinde kongre turizminde her geçen gün daha fazla talep görmeye başlamıştır. Konaklama Tesisleri, 2011 İşletme Belgeli Tesis Oda Yatak Yatırım Belgeli* Tesis Oda Yatak Konaklama Geceleme lama Kalış Süresi Doluluk Oranı Sayı Sayı Sayı ,1 gün %41 Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, * da inşası devam eden tesislere verilen belge. Antalya Ankara İzmir Bursa Muğla Diğer Türkiye Toplamı a ve diğer büyük Avrupa şehirlerine sefer yapan 50 nin üzerinde havayolu şirketi, yalnızca iki-üç saatlik uçuş süreleri ile un, kongre ve sergiler için tercih edilen bir kent haline gelmesinde etkili olmuştur. Birinci sınıf konaklama ve konferans tesisi zenginliği, dünyanın belli başlı şehirlerine kolayca ulaşım ve sunduğu kültürel ve tarihi imkanlar, için önemli avantajlardır yılı içinde, Türkiye de yapılması planlanan ulusal ve uluslararası etkinliklerin %36 sına ev sahipliği yapmaktadır. 416 etkinliğin düzenleneceği un ardından Antalya ve Ankara gelmektedir. Kongre ve Etkinlikler, 2011 Ulusal ve Uluslararası Sayı İlin Payı %36 %20 %12 %10 %4 %3 %15 %100 Kaynak: Kongremerkezi.Net tarafından 2011 yılında teyit edilmiş etkinlik istatistikleri kullanılarak derlenmiştir. Sadece ulusal ve uluslararası kongre ve etkinlikleri içermektedir

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GSMH (milyar dolar) Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar)

GSMH (milyar dolar) Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar) Türkiye, 72 milyonluk nüfusu ve 2005 yılında 360 milyar, 2006 da ise 400 milyar dolar seviyesinde Gayri Safi Milli Hasılası ile bölgesindeki en büyük ekonomilerden birine sahiptir. Önümüzdeki beş yılda,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL Şubat 2007 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK ARALIK, 2014 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2. RAPOR,

Detaylı

Gayrimenkul Pazarı Yeniden Şekilleniyor

Gayrimenkul Pazarı Yeniden Şekilleniyor Gayrimenkul Pazarı Yeniden Şekilleniyor Araştırma Raporu Şubat 2015 Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü İçerik Ekonomik Görünüm 3 Önemli Altyapı Projeleri 9 Perakende Pazarı Görünümü 16 Cadde Perakende

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜNYA FİNANS MERKEZLERİ İLE KIYASLANMASI

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜNYA FİNANS MERKEZLERİ İLE KIYASLANMASI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜNYA FİNANS MERKEZLERİ İLE KIYASLANMASI Aysel Gündoğdu Haliç Üniversitesi ayselgundogdu@halic.edu.tr Arzu Seçil Dizman Marmara

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 73 PAFTA, 1083 ADA, 68 PARSEL AKASYA KENT ETABI Aralık 2014 14_400_125_04 GAYRİMENKUL

Detaylı

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 Bu

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu. Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu. Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Ergan Dağı nda Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Ergan Dağı nda Yapılması Planlanan

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

MÜ TEKABİ Lİ YET VE İ Çİ N ÜLÜSLARARASİ

MÜ TEKABİ Lİ YET VE İ Çİ N ÜLÜSLARARASİ MÜ TEKABİ Lİ YET VE İ Çİ N ÜLÜSLARARASİ Mütekabiliyet ve İnşaat Sektörü için Uluslararası Fırsatlar Besfin Araştırma & Geliştirme Ekibi Editör Ferda BESLİ e-mail : ferda.besli@besfin.com Araştırma Ekibi

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu 1. BÖLÜM: YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı Bölgesi nde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV369 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAKÖY DE OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 BEYOĞLU/İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2014 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİ MECLİSİ Aralık 2014 1 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün çatı örgütü sıfatı

Detaylı