TALLİNN RİGA VİLNİUS MİNSK KİEV BRATİSLAVA KİŞİNEV BÜKREŞ SOFYA ATİNA ANKARA KIBRIS BEYRUT KAHİRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TALLİNN RİGA VİLNİUS MİNSK KİEV BRATİSLAVA KİŞİNEV BÜKREŞ SOFYA ATİNA ANKARA KIBRIS BEYRUT KAHİRE"

Transkript

1 MOSKOVA BAKÜ TAŞKENT AŞKABAT TİFLİS KİŞİNEV KİEV BÜKREŞ ATİNA KIBRIS SOFYA ÜSKÜP BELGRAD SARAY BOSNA Ljubljana BUDAPEŞTE VİYANA VARŞOVA AMSTERDAM DUBLİN LONDRA Edinburgh BRATİSLAVA BRÜKSEL PRAG MİNSK VİLNİUS RİGA TALLİNN TİRAN TAHRAN BAĞDAT RİYAD ŞAM BEYRUT AMMAN KAHİRE TRABLUS TUNUS RABAT CEZAYİR MADRİD PARİS ROMA LİZBON BERLİN STOKHOLM OLSO LİZBON VALLETTA ASTANA ANKARA

2

3

4 Önsöz 2 Dünyada yaşanan küreselleşme eğilimleri ile birlikte ticaret, sermaye hareketleri ve teknoloji akımı transnasyonel bir özellik kazanmıştır. Fiziksel ve ekonomik sınırların önemini yitirdiği bu yeni küresel ekonomik sistemde, ulusal kalkınmanın temel birimlerini ise giderek kentler oluşturuyor. Günümüzde ülkeler artık kentleri aracılığıyla birbirleriyle rekabet ediyorlar. Bankacılık, ticaret ve ulaşım gibi alanlarda ulusal ve uluslar arası sisteme entegre olmuş kentlere sahip olan ülkeler, bu rekabette avantajlı konuma geçiyor. Bugün dünyanın hemen her önemli şehri; daha yaşanabilir, daha rekabet edebilir ve daha iyi yönetilen bir şehir olmak için stratejiler geliştirmeye ve cazibe merkezi haline gelmeye çalışıyor. Geliştirilen bu stratejiler ile kentler, küresel rekabet güçlerini ve ekonomik ağırlıklarını artırıyor ve bunun sonucunda da Küresel Markalar olarak karşımıza çıkıyor. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası şu an kentsel alanlarda yaşıyor ve şehirler gün geçtikçe yaratıcılık, ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel değişimin merkezini oluşturuyor. Bugün bir şehirde kişi başına düşen milli gelir yıllık ABD dolarının altında olduğu zaman o şehir maalesef gelişmemiş olarak düşünülüyor. Küresel şehirlerde ise bu rakam ortalama ABD doları olarak gerçekleşiyor. Bir yüzyıl önce dünya nüfusunun sadece %10 u şehirlerde yaşıyorken; 2050 de dünya nüfusunun %75 ini oluşturacak 8 milyar kişinin kentsel alanlarda yaşayacağı öngörülüyor. Şehirlerin yüksek yaşam standartları sunabilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi ise ancak üstün beceri ve yeteneğe sahip olan çalışanları kendisine çekebilmesi, yeni yatırım ve kaliteli istihdam imkânlarını cezbedebilmesi, ülke ve uluslararası ekonomiye katkısı yüksek firmalara sahip olabilmesi ile mümkün görünüyor.

5 Ankara son dönemde; Türkiye nin dünya siyasi arenasında üstlendiği önemli roller ve izlenen aktif dış politika sayesinde, dünya siyasetini de etkileyen, bölgesindeki ülkelere yönelik siyaseti yönlendiren, diğer bir ifadeyle oyun kuran bir başkent olmaya başlamasıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Ankara nın uluslararası siyasi platformlarda önemi giderek de artmaktadır. Gelinen noktada ise; Ankara nın turistler ve uluslararası yatırımcılar açısından da önemli bir hedef haline gelmesi ve bir küresel refah merkezine dönüşmesi için kentimizi yepyeni projelerle yeniden tasarlamamız ve inşa etmemiz gerekiyor. Ankara Ticaret Odası, küresel bir Ankara Markası nın oluşturulması için gereken tüm projelerde görev almak ve kentin kalkınmasına her türlü katkıyı yapmak arzusundadır. 3 İşte bu noktadan hareketle Odamız, çok sayıda turist ve yabancı yatırımcının odağı olan ve yaşanılabilir kentler sıralamasında ilk sıralarda yer alan Viyana şehrine bir çalışma ziyareti düzenleyerek iyi uygulama örneklerini yerinde incelemiş ve hazırladığı bu rapor ile Ankara nın küresel bir başkente nasıl dönüştürülebileceğine ilişkin bir yol haritası oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çalışmayı planlayan, yürüten ve sonuçlarını yayın haline getiren, Odamız Maliye Özel İhtisas Komisyonu na ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ e teşekkürlerimi sunar, raporun Ankara ya yönelik çalışmalar gerçekleştiren tüm kesimlere yararlı olmasını dilerim. Salih BEZCİ Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

6 Sunuş 4 Dünya sadece küreselleşmiyor, aynı zamanda kentleşiyor da. Çağımızda yaşanan hızlı gelişime paralel olarak günümüz kentleri; yaşayanlarına yalnızca daha büyük bir oranda iş ve yerleşim imkanları sunan yerler olmanın yanı sıra giderek dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, bölgeleri ve etkinlikleri biçimlendirebilen, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumundaki küresel cazibe merkezleri ne dönüşüyor. Küreselleşmenin tüm hızıyla yaşandığı son yirmi yılda, uluslararası rekabet üstünlüğünü ancak küresel sermayeyi cezbedebilen kentler elde edebiliyor. Zira küresel sermaye sınır gözetmeksizin kendisine daha iyi imkanlar sunan kentlere yatırım yapıyor, diğerlerini ise dışlıyor. Bu nedenledir ki; bugün tüm dünya devletleri, yatırımları kendi memleketlerine çekebilmek için önemli şehirlerini küresel pazara tamamen açarak onları adeta serbest ticaretin sınırsızca yapıldığı, mükemmeliyet merkezi ne dönüştürmenin ve bunu sürdürülebilir hale getirmenin yarışına girmiştir. Türkiye de benzer biçimde, önümüzdeki dönemlerde yeni ekonomik sistemin ortaya çıkardığı imkanları en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceği ve bu imkanları gözeterek hangi stratejileri izleyebileceği üzerinde durmak zorundadır. Bu noktada sormamız gereken soru şudur: Kentlerimizi dünya kamuoyu nezdinde cazip, çekici ve ilgi uyandıran uluslararası bir pazara ve küresel markaya nasıl dönüştürebiliriz? Bu soruya vereceğimiz sihirli cevaplar Ankara nın marka kent olmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Komisyonumuz işte bu sorudan hareketle Ankara mızın da küresel markalar arasında hak ettiği yeri alması ve hemşehrilerine daha yüksek bir yaşam kalitesi sunabilmesi amacıyla geliştirilecek Ankara Modeli için ilham almak

7 üzere, Avrupa nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Viyana şehrine bir çalışma ziyareti düzenlemiştir. Viyana şehir stratejisi 40 yıl önce tarih üzerine inşa edilmiştir. Avusturya- Macar İmparatorluğu nun başkenti; saray müziğini, saray yemeklerini, yüksek ve temiz yaşam tarzını şehir ve yaşayanları ile bütünleştirmiş, şehre gelenler bununla adeta büyülenmişlerdir. Yılda 200 uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Viyana da yaşamak, bu açıdan son derece ayrıcalıklıdır. Son dönemde şehir stratejisi Tarihin koridorlarından geleceğe doğru şeklinde yeniden tasarlanmıştır. Bu stratejinin ana ekseninde, şehrin geçmişteki gibi yeniden doğuya açılması ancak bu sefer açılımın siyasi ve ticari odaklı olarak gerçekleşmesi bulunmaktadır. Viyana, yeni dönemde yürüttüğü dev projelerini bu strateji doğrultusunda planlamıştır. Viyana nın ortasından geçen, kuzeygüney ve doğu-batı doğrultularında, Avrupa nın diğer bölgelerine toplu taşım ile Viyana üzerinden transit geçiş imkanı sağlayan Merkez İstasyonu Projesi bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Avusturya-Macar İmparatorluğu nun başkenti olması nedeniyle doğu, batı, kuzey ve güney tren hatlarının geçmişteki son durağı olan Viyana da, tarihten esinlenerek geliştirilen bu projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge ile entegrasyonunun daha da derinleştirilmesi ve hızlandırılması hedeflenmiştir. Görünen şudur ki; sermayenin küresel bir boyut kazanması ile ulusal ekonomik kalkınmada kentlerin ön plana çıktığı bir 21. yüzyıla hazırlanan Türkiye, yetişmiş insan gücünü ve ulusal kaynaklarını kentleşme konusunda etkin bir biçimde kullanmalıdır. Kentsel alanda yapılacak düzenlemeler önümüzdeki yıllarda Türkiye nin büyüme-kalkınma boyutunu etkileyecektir. 5 VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

8 6 Tüm bu hususlarda, biz kentlilere de önemli görevler düşüyor. Unutmamalıdır ki; bir şehirde yaşamak sorumluluk ister. Kentli olmak, sorumlu olmakla eş anlamlıdır. Kentler yaşam mekânlarımız olmanın ötesinde, bizden önceki nesillerin bize bıraktığı ve bizim de gelecek nesillere bırakmamız gereken emanetlerdir. Elinizdeki bu rapor, Komisyonumuzun Viyana şehrine düzenlediği çalışma ziyaretinden elde edilen bulguları içermektedir. Raporda Viyana şehri; küresel fonksiyonlar ve marka fonksiyonları açısından iki ana başlık altında ele alınarak değerlendirilmiştir. Raporun son bölümünde ise, Viyana şehrinin hikâyesinden yola çıkılarak Ankara için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Faydalı bilgilerle dönülen bu gezinin benzerlerinin diğer Marka Şehir lere de yapılması yararlı olacaktır. Bu faaliyetimizin gerçekleşmesinde Komisyonumuza destek veren; ATO Meclisimize, Yönetim Kurulumuza, Viyana ziyaretimize bizzat iştirak ederek bizleri onurlandıran Ankara Ticaret Odası Başkanımız Sayın Salih BEZCİ ve proje danışmanımız Çankaya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ e, ziyaretin planlanması, organizasyonu ve yayın haline getirilmesinde emeklerini esirgemeyen ATO Dış İlişkiler ve Dış Ticaret

9 Müdürlüğü ile Özel İhtisas Komisyonları çalışanlarına komisyonumuz adına teşekkür ederiz. 7 Avusturya nın Ankara Büyükelçisi Sayın Heidemaria GÜRER e, çalışma ziyaretinin organizasyonunda önemli katkıları olan Viyana Belediyesi ne ait ÖTZ Firması nın temsilcisi Sayın Lothar FISCHMANN a ve Viyana daki ziyaret süresince bizleri yalnız bırakmayan Türk camiasının saygıdeğer temsilcilerine de şükranlarımızı sunarız. Hazırlanan bu raporun, Ankara yı seven, inşa eden, onaran, geliştiren ve yaşadığı kenti için sorumluluk duyan tüm kesimlere yararlı olmasını diliyorum. Muammer ASLAN Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Maliye Özel İhtisas Komisyonu Başkanı VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

10 1. Bölüm: Çalışma Ziyaretinin Arka Planı: Neden Viyana? 1.1. Küresel Kentler ve Bu Kentlerin Ortak Özellikleri Ziyaretin Genel Amacı ve Özel Hedefleri Ziyaret Heyeti Ziyaretin Kapsamı: Neden Viyana?...18 Önsöz Sunuş 2. Bölüm: Küresel Başkent Viyana 2.1. Giriş Viyana Hakkında Ziyaret Programı Ziyaret Edilen Kilit Kurum/Kuruluşlar İyi Uygulama Örnekleri...37

11 İçindekiler 3. Bölüm: Küresel Marka Viyana 3.1. Giriş Viyana Marka Stratejisi: Şimdi ya da Asla! Viyana İmaj Geliştirme ve Tanıtım Kampanyası Marka Stratejisinin Etkileri (Kazanımlar) Bölüm: Sonuç ve Ankara İçin Öneriler 4.1. Sermaye Birikim Sürecinde Dünya Kentleri Değerlendirme: Uyanan Dev Ankara için Öneriler Sonuç Viyana Çalışma Ziyareti Raporu

12

13 I Çalışma Ziyaretinin Arka Planı Neden Viyana?

14 Çalışma Ziyaretinin Arka Planı: Neden Viyana? 1.1. Küresel Kentler ve Bu Kentlerin Ortak Özellikleri 12 Kentleşme, sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artmasını ve günümüzdeki kentlerin ortaya çıkmasını sağlayan, toplum yapısında artan oranda; örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere has değişikliklere neden olan bir nüfus birikim sürecidir (Keleş, Ruşen (2002) Kentleşme Politikası, s.21-22). Sadece bir nüfus hareketi olmayan kentleşme, toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanında anlamlı değişimleri meydana getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde kentleşme, kalkınma ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Zira kalkınma için gerekli olan sanayileşme ve hizmet sektörlerinin güçlenmesi ancak bu sektörlerin tüm girdilerinin bir arada bulunabildiği kentlerde mümkün olabilmektedir.

15 13 Kentler, ilk ortaya çıkışlarından sanayi devrimine kadar çoğunlukla bir azınlık deneyimi olarak kalmış, sanayileşmeye kadar işlevsel ve yapısal açıdan çok az bir dönüşüm geçirmişlerdir. Ancak 10. yüzyıldan itibaren, zanaat ve ticaretin önem kazanması ile kentler büyümeye başlamıştır. Ne var ki, kentlerin tarihsel süreci incelendiğinde, günümüzdeki anlamıyla modern kentlerin ortaya çıkışının, sanayi devrimi sonrasında olduğu görülmektedir. Sanayileşme kentlerin hızla büyümesine ve bir olgu olarak kentleşmenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yani çağdaş manada kentleşme, nüfus hareketleri ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu nüfus hareketinin temelinde; sanayileşme ile ortaya çıkan yeni üretim faktörleri, bunların etkinliğinin artması ve dolayısı ile işgücüne duyulan ihtiyacın artması yatmaktadır. Bununla birlikte kentlerde ortaya çıkan farklı iş kolları da, kırsal alanda yaşayan bireyler için cazip hale gelmiştir. İşte bu iş imkanlarının daha çok olduğu kentler, tarihsel olarak önce ticaret merkezlerinden üretim merkezlerine, 21. yüzyıl ile birlikte ise üretim merkezlerinden bilgi ve teknoloji merkezlerine dönüşmüştür. Son beş yüzyıldaki bu hızlı dönüşüm, kentlerin de artık bir ruha bürünmesine ve içinde yaşayanlarını adeta sıcaklığı ile sararak yaşam kalitesi ve refah seviyesi yüksek birer çekim merkezi haline gelmesine yol açmıştır. VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

16 14

17 Günümüzde yaşanan küreselleşme süreci, ulus-devletin çözülmesini kaçınılmaz hale getirmekte ve Uluslararası Ekonomi nin yerini, kentlerin de sisteme eklenmesi ile birlikte Küresel Ekonomi almaktadır. Bu yeni düzen içerisinde de, sermaye birikimi için ulus-altı ölçekler olarak kentsel üniteler ön plana çıkmaktadır. Başka bir deyişle sermaye birikim sürecini hızlandırmayı ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı avantajlardan yararlanmayı amaçlayan ulus-devletler, bu sürecin en aktif durumda olduğu yerel birimlere yönelmekte, özellikle büyük kentsel alanlar, ulus-devlet için temel mekansal ölçek/birimler olarak belirmektedir. Çünkü sermayenin mekansal bağlardan kurtulduğu ve küresel düzeyde akışkan hale geldiği bir dünyada, kentler küresel sermaye akımlarının yeni varış noktaları olarak hizmet vermektedirler. Bu değişim sonucunda, kentler birer Küresel Marka olarak karşımıza çıkmakta, küreselleşme kentlerde gerçekleşmekte, kentler de küreselleşmeyi somutlaştırmakta ve yansıtmaktadır. Dünya kentleri de denen küresel kentler, küresel ekonomide önemli bir merkez hâline gelmiş yerlerdir. Küresel kentleri diğer büyükşehirlerden ayıran en önemli özellik, dünya ekonomisinin ayrılmaz parçalarından biri olmalarıdır. Bir kentin Küresel Kent özelliğini kazanması, mekansal kapsam ve fonksiyonel durumdan oluşan iki boyutlu dinamik bir süreçtir (Douglass, Mike (2000), Mega-Urban Regions and World City Formation: Globalization, the Economic Crisis and Urban Policy Issues in Pacific Asia, s.2323). Douglass, küresel kentlerin sahip olduğu çeşitli fonksiyonları şöyle sıralamaktadır 1 : Finans fonksiyonu (bankacılık, sigortacılık, sermaye, gayrimenkul) Uluslar arası şirketlere yönetim merkezliği yapma fonksiyonu Küresel hizmetler (eğitim, ileri teknoloji vb.) Taşımacılık fonksiyonu (dünya ölçeğinde aktif havaalanı ve limanlar, hızlı tren) Bilgi fonksiyonu (yaratıcılık/yenilik, yayımcılık, film) Politik ve ideolojik fonksiyon (devlet-ekonomi ve toplum ilişkilerinin kusursuzluğu) Kültür fonksiyonu (kültür üretimi ve yayımı) Dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapma (olimpiyatlar, fuarlar, konserler, kongreler) 15 1 Günümüzde bu fonksiyonlara; çevre fonksiyonu, diğer bir deyişle kentsel yaşam kalitesi de eklenmiştir. VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

18 Şekil: Dünya Kenti Oluşum Süreci 16 Şekil 1 den de görüldüğü üzere, tek bir fonksiyona sahip bir kent kendi sınırlarından büyük ancak küresel ölçeğe göre daha küçük bir mekansal kontrol kapasitesi elde etmektedir. 2-3 fonksiyona sahip bir kent ise bir öncekine göre daha geniş bir coğrafyaya egemen olmaktadır. Dört ve daha fazla fonksiyona sahip olmayı başarabilen kentlerse, kompleks bir küresel merkez olarak küresel ölçekte kontrol kapasitesi elde etmektedir. Kentlerin küreselleşmesinde birçok farklı strateji ve program uygulanabilir. Örneğin; bilgi toplumlarında bir kent için kapitalden çok yetişmiş işgücü önem teşkil eder. Çünkü o şehirdeki insanların nitelikleri, üretkenliği, deneyimleri, girişimciliği, buluşçuluğu, farklılığı vb. sayesinde o şehir dünya ile yarışabilir. Unutulmamalıdır ki; küresel kentleri var eden içindeki sıra dışı insanlardır. Bu nedenle ki, çocukluk yıllarından başlayarak üniversite sonrası dahil hayat boyu öğrenme için oluşturulacak eğitim süreçleri ile insanları birbirine kaynaştıran kültür aktiviteleri bu tür kentlerin stratejilerinde önemli yer teşkil edecektir. Benzer biçimde, teknolojik kapitale baktığımızda, o şehirde yaşayan insanlara sağlanan altyapıların, onları cezbedici ve kente bağlayıcı nitelik ve nicelikte olması söz konusu olmalıdır. Kentin sanayi ve üretim kapasitesi, teknolojik kapitalin önemli bir parçasıdır. Şöyle ki; günümüzde küresel kentlerin yaptıkları yatırımlar, ülkelerin yaptıkları ve yapabilecekleri yatırımların boyutlarını ciddi düzeyde aşan bir hal almaya başlamıştır. Çünkü yeni ekonomik düzende,

19 rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için bir kentin yapacağı dev proje yatırımlarının yapılabilir/uygulanabilir (İng. feasible) olabilmesi için bu yatırımlar, bölgesel düzeyde, daha geniş bir coğrafi mekanı ve nüfusu kapsamak durumundadır. Küresel kentlerin başarısının bir diğer sırrı ise, insanların içinde yaşadıkları kenti, kendi evleri gibi algılamalarından ve onu tüm fonksiyonları ile insana ve topluma en iyi şekilde hizmet verecek şekilde tasarlamayı bir sanat haline getirebilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Kentlerimizi ne kadar özel ve farklı bir şekilde inşa edebilirsek, beyinlerde iz bırakacak hatıraları ne denli oluşturabilirsek, kentlerimizi o derece büyük bir Pazar ve Çekim merkezine dönüştürmeyi başarabiliriz. Yukarıdaki tanımlardan özetle; küresel kentler adeta canlı bir organizma gibi yaşayan kentlerdir. Küresel kentler kendinden beslenen, insanları, binaları, yolları, pazarları, olayları, hatıraları, kısacası her şeyi ile farklı olan, insanların beyinlerinde ve ruhlarında yer eden kentlerdir Ziyaretin Genel Amacı ve Özel Hedefleri Ziyaretin genel amacı; dünyanın en yaşanabilir ve en zengin kentlerinden Viyana nın kent stratejisi, bu stratejinin başarılmasında kat edilen mesafede geçilen önemli kilometre taşları, dev projeler ve bunların finansman yöntemleri ile iyi uygulama örneklerinin yerinde gözlemlenmesi yoluyla bilginin/deneyimin paylaşılması ve elde edilen bilginin/ deneyimin Ankara ya transfer edilmesidir. 17 VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

20 Ziyaret ile aynı zamanda ilgili tüm tarafların nasıl bir örgütlenme modeli ile kent stratejisinin geliştirilmesine katılımının sağlandığı konularında da bilgi edinilmesi hedeflenmiştir. Ziyaretin özel hedefleri şunlardır; Şehrin küresel bir ekonomik güç ve bir dünya markasına nasıl dönüştürüldüğüne ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak, Viyana markasının başarılı bir şekilde nasıl yönetildiğini ve bu konudaki temel aktörler ile bu aktörlerin rollerini kavramak, Küresel bir şehir olmanın yatırımcılar ve yaşayanlar açısından sunduğu avantajları yerinde gözlemlemek, Ankara nın küresel bir kente dönüştürülmesi sürecinde Viyana dan örnek alınabilecek iyi uygulamaları belirlemek Ziyaret Heyeti Salih BEZCİ / ATO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ / Çankaya Üniversitesi Rektörü Muammer ASLAN / ATO Meclis Üyesi ve Maliye Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Hüseyin ŞEN / ATO Meclis Üyesi ve Maliye Özel İhtisas Kom. Bşk. Yrd. Yaşar ERDEM / ATO Meclis Üyesi ve Maliye Özel İhtisas Komisyonu Üyesi M. Yıldırım FİDAN / ATO Meclis Üyesi ve Maliye Özel İhtisas Komisyonu Üyesi Ömer TAŞDEMİR / ATO Meclis Üyesi ve Maliye Özel İhtisas Komisyonu Üyesi Alpaslan ŞAHİN / ATO Meclis Üyesi Dr. Yakup KİRİŞ / ATO Dış Ticaret ve Dış İlişkiler Uzmanı 1.4. Ziyaretin Kapsamı: Neden Viyana? Derecelendirme kuruluşu Mercer in 2010 analizine göre, 221 dünya kenti arasında en yaşanabilir kent sıralamasında Viyana birinci sırada yer almıştır. Kişi başına düşen gelirle ise Avrupa da Londra, Lüksemburg, Brüksel ve Hamburg un ardından 5. sırada yer almaktadır. Peki Evinize bozulan bir musluğun tamiratı için gelen ustaya yarım saatlik iş için 250 Euro ödediğiniz bir kent, nasıl oluyor da dünyanın en yaşanılabilir, bir numaralı kenti olabiliyor? Bu durum, bir kentin ancak topyekûn kalkınması yoluyla o kentte yüksek gelir düzeyine sahip bir toplumun oluşması ile mümkündür. Bir kentin topyekûn kalkınması, o kentin küresel yatırımları çekebilme yeteneğine bağlı olmaktadır. Çünkü kentler, ancak finans merkezi olmaları, üretim merkezi

21 olmaları ve yenilikler için bir pazar olmaları durumunda küresel ekonominin komuta ve kontrol merkezlerine dönüşebilmekte ve küresel kentsel hiyerarşide yerini alabilmektedir. Öte yandan, kentlerin rekabet edilebilirliğini arttırmak için kentlerin satılması (selling the city), kentlerin tanıtım kampanyalarının önemli bir parçası haline gelmektedir. Kente ilişkin belirli bir imaj yaratmak aslında küresel bir ilişkiyi satmak, tanıtmak anlamına gelmektedir (Robinson, Jennifer (2002), Global and World Cities: A View from off the Map, International Journal of Urban and Regional Research, s ) Dünyadaki yatırım ve sermayenin saygı ve dikkatini daha çok çekebilmek ve daha fazla satılabilir olmak İşte bu unsurlar Viyana da çok iyi tasarlanmış ve sonuçta kent, küresel kentsel hiyerarşi içerisindeki bugünkü güçlü pozisyonunu almıştır. Belirtilen çerçeveden hareketle Komisyonumuz, Ankara nın ekonomik kalkınması ve refahı için tüm dünya kamuoyunda olumlu, çekici ve istek uyandıran bir Ankara markasının nasıl oluşturulabileceği, hem de dev kentsel projelerin finansman ve yönetiminin ne tür yöntemlerle gerçekleştirilebileceği sorularına yanıt aramak amacıyla Viyana şehrine 4 günlük bir çalışma ziyareti düzenlemiştir. Viyana şehrinin seçiminde; denize kıyısı bulunmadığı halde gelişmişlik bakımından bir dünya kenti olma başarısına ulaşmış olması ve kentsel değerler/özellikler açısından Ankara ile paralellik göstermesi hususları önemli olmuştur. Ziyaret kapsamında, şehir için kilit rol oynayan kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek, yönetici ve uzmanlarından birinci elden bilgiler alınmış ve iyi uygulama örnekleri yerinde incelenerek ziyaret süresince aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; - Viyana yabancı sermayeyi kente çekmeyi nasıl başarmıştır? Hangi altyapı yatırımları hangi finansman modelleri ile gerçekleştirilmektedir? Yatırımların yönlendirilmesi ve yönetiminde ne tür sistem ve mekanizmalar oluşturulmuş, bunlar nasıl işletilmektedir? - Viyana şehrinin küresel bir markaya dönüştürülmesi sürecinde yürütülen çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin sahadaki örgütlenme modeli ve iyi uygulama örnekleri nelerdir? - Viyana şehri mali olarak nasıl ayakta durmaktadır? Vergiler, hükümet destekleri, diğer kazançlar nelerdir? - Viyana daki iyi şehircilik uygulamalarının kentte sürdürülebilir ekonomik refahın oluşmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıları nelerdir? 19 VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

22

23 II Küresel Başkent Viyana

24 Küresel Başkent Viyana Giriş Küresel kentlerin ortak özelliklerine raporun bir önceki bölümünde değinmiştik. Raporun bu bölümünde, Viyana nın sunduğu küresel hizmetler ile kenti küresel bir cazibe merkezi ve Avusturya ekonomisinin motoru haline getiren sistem ve mekanizmaların neler olduğu, bu sistem içerisinde hangi aktörlerin yer aldığı ve bunların işlevleri, yabancı sermayenin kente nasıl çekildiği ve başkentlik kimliği kapsamında kentte yürütülen dev projelere ilişkin bilgi sunulması amaçlanmıştır Viyana Hakkında Avusturya nın hem başkenti, hem de dokuz eyaletinden biri olan Viyana; 414,65 km2 yerleşim alanı ve yaklaşık 1,7 milyon nüfusu ile (Avusturya nın toplam nüfusunun dörtte biri) Avrupa daki onuncu büyük başkenttir. Şehir, yüzyıllar boyunca imparatorluğa başkentlik yapmış ve Habsburg kraliyet ailesinin ikametgahı olmuştur. Bu durum, Avrupa nın en önemli kültürel ve politik merkezlerinden biri olarak gelişmesini sağlamıştır. Günümüzde en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer alan Viyana, dünyanın en büyük sanat koleksiyonlarının toplandığı Kunsthistorisches Müzesiyle dünya çapındaki orkestralarıyla ve şahane mimari mirasıyla uluslararası bir kültür ve müzik merkezidir. Müzik, edebiyat, güzel sanatlar alanlarındaki taşıdığı değerin yanı sıra, Avrupa nın 19.yüzyıldan kalma, büyük ölçüde muhafaza edilmiş son metropolüdür. Eski kent merkezi ve Schönbrunn Sarayı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından dünya kültür mirası

25 olarak kabul edilmiştir. Dünyanın en güzel kitaplığı olarak bilinen Avusturya Ulusal Kütüphanesi buradadır. Dünyanın en değerli müzisyenlerinin konser verdiği Viyana Devlet Operası 1860 larda yapılmıştır. Viyana bugün Avusturya ekonomisinin motorudur. Şehir, hem gelir hem de kazanç seviyesi açısından dokuz eyalet arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkedeki toplam istihdamın, dörtte biri Viyana da bulunmakta ve bir çok yabancı şirket merkezini Viyana ya taşımaktadır. Viyana da hali hazırda in üzerinde faal işletme bulunmakta ve bu işletmeler yaklaşık kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Uluslararası karşılaştırmalarda Viyana, üstün eğitimli kalifiye elemanları ve bu sayede gösterdiği yüksek verimlilikle, araştırma merkezleriyle, ayrıca işletmelere uyguladığı vergilendirme ve teşviklerle hep üst sıralarda yer almaktadır. Dünya çapında kabul edilen yüksek yaşam kalitesi ve politik istikrar, yatırım bölgesi olarak avantajları pekiştirmektedir. Viyana merkezli işletmeleri dünya pazarında lider yapan inovasyon potansiyeli, aynı zamanda ekonomik gelişmenin devamını sağlayan belirgin bir etken olarak görülmektedir. Küçük ve orta boy işletmelerin yoğunluğu da bu sağlam temeli zenginleştirmektedir. Viyana son yıllarda AB içerisindeki en başarılı 10 şehir ve en zengin 6 bölge arasında gösterilmiştir. EOROSTAT 2005 yılı verilerine göre; Viyana, kişi başına gayri safi bölgesel hasıla açısından, Londra, Lüksemburg ve Brüksel den sonra, Avrupa nın en üstün 10 bölgesi arasında, Paris ve Stockholm ile birlikte 4. sırada yer almıştır. Bugün itibariyle yaklaşık 300 uluslararası şirketler grubunun Orta ve Doğu Avrupa faaliyetleri, iyi erişilebilirlik sebebiyle Viyana merkezli yönetilmektedir. Doğudaki komşu ülkelere ulaşımda yeni yolların inşaatı ve demiryolu bağlantıları da hızla ilerlemektedir. Örnek olarak yeni Viyana Merkez İstasyonu nun inşası devam ederken Fredenau Limanı lojistik bölgesinde, kara, su ve demiryolu taşımacılığını aynı noktada sunan modern ara birim faaliyete başlamıştır. Lojistik alanında uzman şirketler ve nakliyeciler, bu altyapı temelinde şehre mükemmel bir biçimde hizmet vermektedir. Kentte aynı zamanda, bazı uluslararası kuruluşların merkezleri de bulunmaktadır. Bunlardan Birleşmiş Milletler Merkezi adını kendisinden alan UNO-City dedir. Viyana da merkezi bulunan önemli kuruluşlardan bazıları ise şunlardır; OPEC (Petrol İhrac Eden Ülkeler Örgütü), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), IAEO (Uluslar arası Atom Enerjisi Organizasyonu). Viyana da turizm sektörü, sürekli büyüme kaydettiğinden önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir. Şehrin turizmden elde ettiği gelir her yıl 3,4 milyar Euro civarında olup bu tutar, Avusturya genelinde turizmden elde edilen gelirin % 15 ine denk gelmektedir. Viyana, düşük suç oranı ile en güvenli Avrupa kentleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. İstatistiklere göre, New York ya da Londra dan daha güvenlidir. Viyana da kişide 1 kişi bir saldırıya uğrayabilecekken bu oran Londra da kişide 1 kişi, New York ta ise kişide 1 kişidir. 23 VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

26 Viyana da, altyapı ve ulaşım, dev iş merkezleri, teknopark ve kümelenme bölgeleri, şehir dönüşüm projeleri ve şehir içindeki park alanları gibi Viyana nın yaşanabilirliğine katkı sağlayacak birçok yatırım gerçekleştirilmiş. Şehirde yeni ve eski arasında ahenkli bir bütünlük sağlanmış olup tarihi doku özenle korunuyor. Tüm bu gayret ve çalışmalar, Viyana nın yaşanabilir en iyi şehirler arasında yer almasını sağlıyor Ziyaret Programı 1. GÜN: , Salı Viyana Limanı ve Lojistik Merkezi ni ziyaret The Austrian control bank AG (OeKB) de ÖTZ ile toplantı Viyanalı uzmanların Kent Markalama-City Branding ile ilgili sunumu Viyana Yeni Merkez İstasyonu nu ziyaret Sn. Rudolf SCHICKER ( Kentsel Gelişim, Ulaştırma ve Trafikten sorumlu Belediye Meclis Üyesi) ile Viyana Altyapı Projeleri üzerine görüşme. 24

27 2. GÜN: , Çarşamba Viyana Ulaşım Hatları Kurumu nu (Wiener Linien) ziyaret New Marx (Techno Park) ziyareti Gasometer (Eski Sanayi Bölgesi) ziyareti MODUL Üniversitesi ni ziyaret 3. GÜN: , Perşembe Viyana Ticaret Odası nı ziyaret Başkan Sn.Brigitte JANK ın heyetimizi kabulü Proje Grubu ile toplantı UniCredit Yatırım Bankası nı ziyaret Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ni ziyaret Yeni Viyana yı ziyaret Avusturya MÜSİAD üyesi işadamları ile görüşme 4. GÜN: , Cuma ACVR (Otomotiv Kümelenmesi) Başkanı ile görüşme Viyana Teknoloji Bilim Fonu Ajansı nı ziyaret 25 VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

28 2.4. Ziyaret Edilen Kilit Kurum ve Kuruluşlar Viyana Limanı Viyana Limanı ve Lojistik Merkezi 26 Viyana Limanı ve Lojistik Merkezi Viyana Holding e (Viyana Belediyesi nin bir yatırım şirketi) ait bir şirket tarafından yönetiliyor. Viyana Limanı, Avusturya da kargo taşımacılığının en çok yapıldığı yer konumunda. Viyana, bölgedeki her türlü transit taşımacılığın merkezi durumuna geldiği için, bölgede 100 den fazla lojistik, ticaret ve sanayi şirketi bu merkezi limanın avantajlarından yararlanıyor. Liman bu açıdan Avusturya ekonomisinde önemli bir yere sahip. Tuna nehrinin, Ren-Ana-Tuna (Rhein-Main-Donau) Kanalı vasıtası ile su yolu taşımacılığı için uygun hale getirilmiş olması ve Kuzey Denizi nden Karadeniz e kadar uzanan bir su yolu olması, Viyana şehrinin ve limanının önemini çok arttırmış. Tuna Nehri nin genişliği metre olup derinliği ise 3-4 metre civarında. Nehir derinliğinin az olması nedeniyle taşımacılıkta düz tabanlı gemiler kullanılmakta. Kıta Avrupa sının çeşitli yerlerinden (Brüksel, Roterdam, Duisburg, Bremerhaven, Hamburg, Rostock, Regensburg, Venedik, Koper, Bratislava, Belgrat ve Konstanza) tren ve karayolları ile getirilen yükler, limanda gemilere yüklenerek su yolu boyunca farklı ülkelere ve denizlere taşınıyor. Gemilerle gelen kargolar ise, boşaltma-yükleme sistemleri ile tren ve diğer kara taşımacılığı güzergahlarına aktarılarak ülke içerisindeki veya Avrupa daki adreslerine yönlendiriliyor.

29 Viyana içerisinde üç farklı noktada (Freudenau, Albern ve Lobau Limanları) liman işletmesi bulunuyor. Limanların toplam alanı ise yaklaşık 3500 dönüm. 270 dönümü bulan depolama alanının 70 dönümü ise kapalı depolama alanı. Limanlarda; hammadde, tarım ürünleri, inşaat malzemeleri, çelik ve çeşitli endüstriyel ürünlerin depolanabildiği alanlar da mevcut. Viyana Limanı, Avusturya daki en büyük depolama alanlarından birine sahip. Limanda, pek çok endüstriyel ürünün yanı sıra tehlikeli maddelerin de depolanması yapılabiliyor. Kapalı depolama alanlarında, -24 derecede soğuk zincir lojistiği de yapılabiliyor. Limanlar aynı zamanda, yeni üretilmiş arabaların depolanması ve taşımacılığında da hem ülke geneli hem de komşu ülkeler için önemli rol oynuyor. Liman işlemleri (yüklerin gelişi, depolanması ve sevkiyatı), Maliye Bakanlığı nın kontrolünde yürütülüyor. Sıvıların kargosu Lobau Limanı nda, gümrük işlemi gerektiren mal/ürünlerin kargosu ise Freudenau Limanı nda yürütülüyor. Viyana Limanı nda yıllık ortalama 11 milyon ton taşımacılık yapılıyor. Limana gelip giden konteynır sayısı adet. Liman faaliyetlerinden elde edilen yıllık gelir 47 milyon Euro. Bu gelirin bir kısmı belediyeye ödeniyor. Liman da toplam çalışan sayısı 240 kişi. Viyana Belediyesi (Rathaus-Belediye Binası) Rathaus-Belediye Binası 27 Belediye Binası (Rathaus), Ringstrasse deki yerinde, önünde toplantılar, festivaller ve görüşmeler için büyükçe bir boş alan bırakılarak yılları arasında inşa edilmiş. Belediye Binası Parkı-Rathauspark olarak dizayn edilen bu geniş alan, bugün şehirde çok yönlü sosyal aktiviteler için kullanılmakta. Örneğin; kış mevsiminde buz pateni pisti, Noel de şehrin en büyük şenlik alanı, yılbaşında konser sahnesi, yazın açık hava sineması olarak VİYANA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU - MALİYE ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

LİTVANYA- LETONYA-ESTONYA-FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ. 06-13 Eylül 2014

LİTVANYA- LETONYA-ESTONYA-FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ. 06-13 Eylül 2014 LİTVANYA- LETONYA-ESTONYA-FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ 06-13 Eylül 2014 Ziyarete Katılanlar Adı Soyadı : Cevdet CAN, Yönetim Kurulu Başkanı, Tokat Valisi İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN, Amasya Valisi Sabri BAŞKÖY,

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ www.itu.edu.tr İŞLETME FAKÜLTESİ Yarının yatırımlarını şekillendirecek

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor.

Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor. 106 İŞADAMI ITMA da Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor. Türkiye de yapılan tekstil yatırımlarının

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir

Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir 1 / 6 2014/11/14 17:03 Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir Öykü Çetin Radikalist / 09/11/2014 Erasmus projesi her yıl yüzlerce öğrenciye farklı ülkelerde eğitim alma fırsatı sunuyor. Peki,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

MARKA KENT TRABZON PROJESİ

MARKA KENT TRABZON PROJESİ MARKA KENT TRABZON PROJESİ 1.GENEL HEDEFLER: MARKA KENT STRATEJİSİ Türkiyenin kalkınma stratejisinin unsurlarından bölgelerin ekonomik gücünün artırılması, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Amerikan Ticaret Müsteşarlığı 2012 A.B.D. ile Ticaret Ortağınız Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri TİCARET: 2009 İkili Ticaret:

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNE DAYALI

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU Avrasya için Yeni Bir Fırsat: Tarihi İpek Yolu nun Yeniden Canlandırılması Hüseyin Erdem Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları 2. Zirve Toplantısı 28 Mayıs 2006 Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium

Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium Dubai nin Jeostratejik Konumu Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Dubai, Basra Körfezi'nin güneydoğu kıyılarında bulunmaktadır. Eski

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği

Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği tepav economic policy research foundation of turkey Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği Ankara, 23 October 2009 OIZs in Turkey Çerçeve Kısaca TEPAV Türkiye de yeni yükselen

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011

TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011 TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Maç Bilgisi 2 2. Ernst Happel Stadyumu 3-6 3. Yasaklı Maddeler ve Davranışlar 7-8 4. Viyana 9 1. MAÇ BİLGİSİ

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... VII BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR 1. Dünyada Değişen Dengeler Ülkeleri Yeniden

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Mikro < 1mio 1 ve 9 2.860.438 95,20% Küçük

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu/ Ciro TL Yeni Tanım(Ciro TL) Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Toplam İstihdam

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı