TÜRKĠYE NĠN YENĠ DĠPLOMATĠK AKTĠVĠZMĠ VE ORTA DOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE NĠN YENĠ DĠPLOMATĠK AKTĠVĠZMĠ VE ORTA DOĞU"

Transkript

1 Toplantı Raporu TESEV DIġ POLĠTĠKA PROGRAMI TÜRKĠYE NĠN YENĠ DĠPLOMATĠK AKTĠVĠZMĠ VE ORTA DOĞU 12 ARALIK 2009, ĠSTANBUL Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Dış Politika Programı, 12 Aralık 2009 tarihinde Türkiye nin yeni diplomatik aktivizmi ve Orta Doğu başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Fonu, Arap Demokrasi Vakfı, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve Açık Toplum Vakfı nın desteklediği toplantı Orta Doğu, Avrupa ve Türkiye den sivil toplum temsilcileri, akademisyen, gazeteci ve politikacıların katılımı ile gerçekleşmiştir. TESEV in yeni raporu Orta Doğu da Türkiye Algısı nın sunumunun ardından katılımcılar Türk-Arap ilişkilerinin, Türkiye'nin bölgede barışın sağlanmasındaki rolünün ve Türkiye'nin bir yumuşak güç olarak sınırlarının tartışıldığı üç farklı oturumda yer almışlardır. Sunum: Orta Doğu da Türkiye Algısı Konuşmacılar: Doç.Dr. Mensur Akgün, TESEV Dış Politika Programı; Gökçe Perçinoğlu, TESEV Dış Politika Programı; Prof.Dr. Meliha Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Rapor 1, Doç.Dr. Mensur Akgün ün girişi ve TESEV den Gökçe Perçinoğlu nun sunumuyla tanıtıldıktan sonra Prof.Dr. Meliha Altunışık tarafından yorumlanmıştır. Bu sunumun ardından konuşmacılar katılımcıların sorularını almışlardır. Özellikle şu sorular ön plana çıkmıştır: Orta Doğu ile bu yakınlaşma samimi midir? Algılardaki değişiklik dış politika ile uyumlu mudur? İzlenen bu yeni politika sürdürülebilir midir? Araştırmadaki yüzdeler güvenilir veriler midir? Katılımcılar, Türkiye nin ABD ve İsrail ile yakın ilişkilere sahip olması nedeniyle ve Suriye ve Irak ile süregelen sınır sorunlarından ötürü uzun süre düşman olarak görüldüğünü belirtmişlerdir. Türkiye nin dış politikada izlediği yeni yol ve Başbakan Erdoğan ın Davos ta İsrail i alenen suçlaması Orta Doğu ile ilişkilerin değişmiş olabileceğini göstermektedir. Katılımcılar bu değişimin bölgenin geleceğinin bölge ülkeleri tarafından şekillendirilmesi gerektiği yönünde gittikçe yerleşen anlayışla da ilişkilendirilebileceğini öne sürmüşlerdir. Bazı katılımcılar araştırmada belli sorulara verilen cevaplar ile ilgili eleştirilerini de dile getirmişlerdir. Katılımcılar sonuçlarda ekonomik problemlerin Filistin sorununun önüne geçmesine kuşku ile yaklaşmışlardır. Bu soru Arap kimliği vurgusu ile sorulmuş olduğu takdirde verilen cevapların daha farklı olacağı belirtilmiştir. Diğer bir tartışılan sonuç da Mısır ve Suudi Arabistan ın bölgedeki liderliği ile ilgilidir; bazı katılımcılar bu yüzdeleri fazla yüksek bulmuştur. 1 B18_12_09.pdf

2 Yine katılımcılar sonuçlarda İslam Konferansı Örgütü nün en güvenilir örgüt olarak çıkmasına da kuşku ile yaklaşmışlardır. Metodoloji ile ilgili olarak katılımcılar öncelikle bölgede böyle bir araştırmayı gerçekleştirmenin zorluğuna değinmişler ve TESEV i bu araştırmayı gerçekleştirdiği için tebrik etmişlerdir. İkinci olarak bölge-sınıf ilişkisinin önemini vurgulamışlar ve ankete katılanların Filistin in (Batı Şeria veya Gaza) ya da Suudi Arabistan ın (Cidde veya Riyad) hangi bölgesinde yaşadığına bağlı olarak sonuçların değişebileceği konusundaki kaygılarını aktarmışlardır. Katılımcıların bu kaygılarını konuşmacılar ankete katılanların rastgele seçildiğini açıklayarak gidermişlerdir. Üçüncü olarak katılımcılar bölgedeki elitlerin görüşlerinin anket sonuçlarından tamamıyla farklı olabileceğini belirtmişlerdir. Konuşmacılar tam da bu amaçla düzenlenen bu çalıştayın anketi takiben tüm projenin ikinci ayağını oluşturduğunu ve bu çalıştayda dile getirilen görüşlerin de dikkate alınacağı karşılaştırmalı bir raporun basılarak projenin üçüncü ayağını oluşturacağını anlatmışlardır. Anketin 4 ay önce gerçekleştirilmiş olması ve anketin yalnızca 7 ülkeyi kapsaması da dile getirilen diğer eleştiriler arasındadır. Bu eleştirilere cevaben tüm süreçte karşılaşılan zaman kısıtlamaları dile getirilmiş ve konuşmacılar Türkiye de bu alanda gerçekleştirilmiş ilk anket çalışması olan bu araştırmanın ileride gerçekleştirilecek daha geniş kapsamlı benzer araştırmalara ön ayak olmasını umduklarını söylemişlerdir. 1. Panel: Türk Arap ilişkilerinde süreklilik ve değişim Moderatör: Sanem Güner, The Hollings Centre Program Koordinatörü Konuşmacılar: Büyükelçi Adnan Omran, Eski Suriye İstihbarat Bakanı; Prof. Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü TESEV bu panelde konuşmacı olarak Büyükelçi Adnan Omran a ve Profesör Gökhan Çetinsaya ya ev sahipliği yapmıştır. Türk Arap ilişkilerinde süreklilik ve değişim konulu panelde Türk Arap ilişkilerinin tarihsel ve teorik çerçevesi çizilmeye ve bugünkü yakınlaşmaya sebep olan faktörlere ışık tutulmaya çalışılmıştır. Konuşmacılar Türk Arap ilişkilerindeki süreklilik ve değişim üzerine teorik bir çerçeve çizerek başlamışlardır. Osmanlı Devleti nin dağılmasının ardından elitlerin yeni oluşan ulus-devletlerinde güçlerini sağlamlaştırmasıyla birlikte 1930 lu yıllarda ilişkilerin normalleşmesi konuşulmaya başlanmıştır. Normalleşme iki farklı şekilde cereyan etmiştir lardaki Türk Arap ilişkileri işbirliği ve çatışma alanları çerçevesinde incelenebilir. İşbirliği alanına bakıldığında bu alanda Batı yanlısı ve Kürt hareketlerini dizginleme emeli güden Sadabad ve Bağdat Paktları na imza atan Türkiye, İran, Irak ve Pakistan bulunmaktadır. Öte yandan Türkiye, Suriye ve komşusu olmayan Arap ülkelerini potansiyel tehdit olarak görmüş ve bu ülkeleri çatışma alanında değerlendirmiştir li yıllarda Batı yanlısı Araplar ve Türkiye arasında Nasırcı ve Batı karşıtı Arap devletlerine karşı bir ittifak arayışı olmuştur lı ve 1970 li yıllarda yaşanan Kıbrıs ve OPEC sorunları, Türkiye yi Batı yanlısı ya da karşıtı olduklarına bakmaksızın Araplar ile uzlaşma yoluna itmiştir İran Devrimi, Afganistan daki Sovyet işgali ve Türkiye ye Kürt göçü dalgasına sebep olan İran Irak savaşı, Türkiye yi ABD ile daha fazla stratejik ittifak kurmaya teşvik etmiştir. Bu ittifak Soğuk Savaş ın bitmesi ve Saddam ın Kuveyt i işgaliyle güçlenmiştir. 11 Eylül ve yeni bir Irak devletinin kurulmasından sonra yeni bir politika dili geliştirmek zaruri olmuştur. Türkiye nin üstlendiği görev de işte bununla ilintilidir. Çoğu katılımcı, 2003 yılında başlayarak Irak taki Amerikan işgalinden beri bölgede bir güç boşluğu olduğunun ve bunun Türkiye nin bölgede daha büyük bir rol oynamasına imkân verdiğini belirtmiştir. Katılımcılar aynı zamanda ABD nin

3 yaratmış olduğu belirsizliğin, yine aynı şekilde Suudi Arabistan ve Mısır ın bölge politikasında aktif olmamalarının Türkiye ye bölgede daha aktif rol oynaması için imkân tanımış olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu aktif politikanın bir özelliği de bölgedeki diğer güçleri etkisiz kılma amacı taşımamasıdır. Bölge ile tarihi ve kültürel bağları olması sebebiyle Türkiye nin oynadığı rol için ödemesi gereken siyasi bedel de İran ın ödemesi gerekenden daha az olacaktır. Bu noktada bazı katılımcılar Türkiye nin Arap ülkelerine değil, aksine Arap ülkelerinin Türkiye ye yakın bir duruş çizdiklerinin altını çizmiştir. Arap ülkeleri onları birleştirebilecek bir güçten yoksundur ve Arap Birliği ve İslam Konferansı Örgütü gibi işlevsiz örgütler arasında sıkışmışlardır. Bu nedenle, Arap ülkeleri Türkiye yi bölgenin geleceği için anahtar bir oyuncu olarak görmektedir. Katılımcılar Türkiye ve Arap dünyası yakınlaşmasındaki bir diğer sebebin ise ticari çıkarlar olduğunu belirtmiş ve Irak ın Kürt bölgesindeki petrolün bu anlamda önemli olduğunu dile getirmişlerdir. Panel 2: Türkiye'nin, anlaşmazlıkların barışçıl çözümünde ve barış sürecindeki rolü Moderatör: Prof. Dr. Abbas Vali, Boğaziçi Üniversitesi Konuşmacı: Ghassan Atiyyah, Iraq Foundation for Development and Democracy Direktörü ve Mallaf al Iraqi Gazetesi Editörü Tartışmaların Türkiye'nin yeni Irak, Kuzey Irak Kürtleri ve burada artmakta olan İran etkisi üzerindeki rolüne yoğunlaştığı ikinci oturumda TESEV Dış Politika Programı Iraklı akademisyen Ghassan Atiyyah ve İranlı Kürt Profesör Abbas Vali yi ağırlamıştır. Katılımcılar üç faktörün Türkiye'nin Orta Doğu da daha büyük bir rol üstlenmesini gerekli kıldığını savunmuşlardır. Bunlar, bölgeye karşı ABD'nin kayıtsızlığı, Arapların birliktelik ve uyum eksikliği ve İran ın bölgesel nüfuzundaki artıştır. Katılımcılar, Irak konusunda Türk hükümetinin 2003 işgali öncesinde Türkmen kartını haddinden fazla öne sürdüğünü savunmuştur. Ancak şu anda Türkiye, Irak'taki sayısız etnik gruba karşı daha dengeli ve eşit uzaklıkta bir politika benimsemiştir. Buna rağmen, Irak için Suriye ve İran'ı içermeyen bölgesel bir çözüm olası değildir ve Türkiye, Suriye, İran, Arap ülkeleri ve Batı ile iletişim kurabilen tek aktör olarak böyle bir çözümü gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Daha kötümser katılımcılar ise Türkiye'nin böyle bir sorumluluk üstlenmesinin ancak İran'ı gözden çıkarma pahasına olacağını belirtmişler ve örnek olarak Kuzey Irak Kürt bölgesindeki nüfuz mücadelesini göstermişlerdir. Katılımcılar bölgesel bir uzlaşma olmadan ve Kürt sorununa bir çözüm getirilmeden kalıcı bir barışın kurulamayacağını da eklemişlerdir. Katılımcılar aynı zamanda, Irak taki sorunun çözümü için Irak egemenliğine ve Irak yönetiminin vatandaşları ve doğal kaynakları üzerindeki haklarına saygı duyacak barışçıl bir çözüm için diplomatik ve çok taraflı bir çözümün gerekliliğini ifade etmişlerdir. Panelistler ayrıca, Türkiye'nin -Kürdistan'ı tanımadan Barzani ile yakın ilişkiler kurmaya çalışmak gibi- kendi çelişkilerini çözdükten sonra oynayabileceği can alıcı rolün de altını çizmişlerdir. Katılımcılar, Türkiye'nin Irak hükümeti ve bölgesel Kürt yönetimi ile diyalog içinde olduğunu; fakat bu diyalogların sıklığının ve düzeyinin Iraklı Kürtlerin PKK ya karşı attığı somut adımlara bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Katılımcılar Irak'ta artan İran etkisine ve Amerika'nın İran'ın Irak a müdahalesini durdurma kararlılığına dikkat çekmişlerdir. Tahran'daki Şii yönetimin, Şii çoğunluğa sahip bu ülkede Amerika'ya karşı ana aktör olabilmeyi öncelikleri arasına koyduğu savunulmuştur.

4 Panel 3 : Yumuşak güç olarak Türkiye Moderatör: Profesör Meliha Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Konuşmacılar: Nuray Mert, Radikal Gazetesi; Jihad El-Zein, An-nahar Gazetesi TESEV Dış Politika Programı, konuşmacı olarak Nuray Mert ile Lübnan dan köşe yazarı Jihad El-Zein'ı "Yumuşak güç olarak Türkiye" başlıklı üçüncü panelde ağırlamıştır. Panelde öne çıkan konular Türkiye'nin üstlendiği yeni rolün sınırları ve bu rolün sürdürülebilirliği ile teori ve terminoloji üzerine yorumlar olmuştur. Konuşmacılar ilk olarak Türk dış politikasının Orta Doğu ya yönelik kısmi ilgisizlikten aşırı ilgilenmeye doğru kayması hakkındaki endişelerini dile getirmişlerdir. Fakat katılımcılar bunun bölgenin Türkiye ye karşı ekonomik ve politik istikrarından ötürü her zaman bir ilgi taşıdığı gerçeğini baltalamaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte mevcut hükümetin aşırı güven sahibi olduğu ve bölgenin güçlük ve karışıklığını yeterince idrak edemediği belirtilmiştir. Katılımcılar bu noktayı yumuşak güç teriminin bu anlamda planlanarak üretilmiş olduğunun altını çizerek savunmuşlardır. Argümanları, "yumuşak güç" olma kavramının bir derece tevazu ve gizlilik gerektirdiği temelinde olmuştur. Hükümetin göreceli olarak donanımsız diplomatik gücüne rağmen "yumuşak güç" ile ifade edilen politikasının yanıltıcı olabildiği ifade edilmiştir. Ayrıca Kürt sorununu çözemeyen bir ülkenin kelimenin gerçek anlamıyla bölgesel bir güç olamayacağı belirtilmiştir. Katılımcılar, Kuzey Irak'taki Kürtler ve Güney Irak'taki Şiiler üzerinde etki sahibi olmayı amaçlayan İran'ın istikrarı bozucu ana güç ve Türkiye'nin potansiyel rakibi olarak algılandığını belirtmişlerdir. Ayrıca İsrail ile bozulan ilişkilerin iç politikada kimi olumsuz sonuçlar doğurabileceği ve anti-semitizme yol açabileceği vurgulanmıştır. Katılımcılar aynı zamanda terminoloji ve teoriye de değinmişlerdir. "Güç" sözcüğünde düşmanca bir ima olduğu ve dolayısıyla "yumuşak güç" teriminin çelişkili bir terim olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca pasif ve aktif "yumuşak güç" arasındaki farka değinerek ilkinin normalleştirme çabaları ve kültürel etki yayılımını içerdiği, ikincisinin ise barış ile ilgili problemleri çözmekle alakalı olduğu belirtilmiştir. Sınır komşularının kendi aralarında problemleri varken, Türkiye için sıfır problem yaklaşımının çok güç olduğu vurgulanmıştır. Türkiye açısından yeni büyük Sünni güç olma amacının herkesle iyi ilişkiler içinde olmayı gerektirdiği üzerinde durulmuş, fakat önceden de belirtildiği üzere, İran ile Suriye ve su problemi konuları dışında uyuşmaz çıkarlara sahip olunmasının böyle bir projeyi engelleyici olduğu öne sürülmüştür. Dolayısıyla sorulan soru şu olmuştur: "Ya son zamanlarda görülen aktivizm sadece bir normalliğe işaret ediyor ve realist söylemlerin egemen olduğu bir bölgede normal ilişkiler anormal olarak algılandığı için bu aktivizm öne çıkıyorsa? Ele alınan son husus bu yeni aktivizmin sürdürülebilirliği olmuştur. Ekonomik, politik ve güvenlik konularında kaydedilen iyileşmenin ise AKP hükümette olsun ya da olmasın devam edeceği belirtilmiştir. Sahip olunan tek çekincenin komşu olmayan Arap ülkeleri ile ilgili olduğu söylenmiş; bu ülkelerdeki ve Türkiye'deki iç baskıların mevcut ilişkilerin sürdürülebilirliği için belirleyici etken olacağı öne sürülmüştür.

5 Program Açılış konuşmaları Mensur Akgün (TESEV Dış Politika Programı) Bettina Luise Rürup (Friedrich-Ebert-Stiftung) Mohsen Marzouk (Arap Demokrasi Vakfı) Orta Doğu da Türkiye Algısı Araştırmasının Sunumu Mensur Akgün (TESEV Dış Politika Programı Danışmanı) Meliha Altunışık (Profesör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Gökçe Perçinoğlu (TESEV Dış Politika Programı) Kahve Molası Panel: Türk Arap ilişkilerinde süreklilik ve değişim Adnan Omran (Eski Suriye İstihbarat Bakanı, Büyükelçi) Gökhan Çetinsaya (Profesör, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü) Öğle Yemeği (Karaköy Lokantası, Kemankeş Cad. No:133 Karaköy) Panel 2: Türkiye'nin anlaşmazlıkların barışçıl çözümünde ve barış sürecindeki rolü Kahve Molası Ghassan Atiyyah (Iraq Foundation for Development and Democracy Direktörü ve the Mallaf al Iraqi Gazetesi Editörü) Panel: Yumuşak güç olarak Türkiye Nuray Mert (Gazeteci, Radikal) Jihad El-Zein, (Gazeteci, An-nahar)

6 Katılımcılar Meliha Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mensur Akgün, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Ghassan Atiyyah, Iraq Foundation for Development and Democracy, Mallaf al Iraqi Henri Barkey, Carnegie Endowment & Lehigh Üniversitesi Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi Sanem Güner, the Hollings Center for International Dialogue Theodore Karasik, Institute for Near East & Gulf Military Analysis (INEGMA) Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative (ARI) Sabahat Khan, Institute for Near East & Gulf Military Analysis (INEGMA) Bahgat Korany, American University of Cairo Mustafa El-Labbad, Al Sharq Centre for Regional and Strategic Studies (SCRSS) Mohsen Marzouk, Arab Democracy Foundation Nuray Mert, Radikal Hasan Ahmed Abou Taleb, Al Ahram Regional Institute for Journalism Wafa B.H. Omar, Arab Democracy Foundation Adnan Omran, Büyükelçi Mert Onur, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bill Park, Kings College London Mohammed Abu Rumman, Al-Ghad Bettina Luise Rürup, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Sylvia Tiryaki, Global Political Trends Center (GPoT) Abbas Vali, Boğaziçi Üniversitesi Crispian Wilson, British Embassy Jihad El-Zein, An-nahar

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI IMPR RAPOR NO: 9 2011 TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI

Detaylı

En Uzun On Yıl: 11 Eylül Sonrası Ortadoğu

En Uzun On Yıl: 11 Eylül Sonrası Ortadoğu En Uzun On Yıl: 11 Eylül Sonrası Ortadoğu Burak Bilgehan ÖZPEK* Özet 11 Eylül saldırılarının üzerinden on yıl geçmesine rağmen etkileri halen devam etmektedir. Saldırıları kuramsal olarak açıklamak ise

Detaylı

The Elements Affecting Iran s Foreign Policy Making Process

The Elements Affecting Iran s Foreign Policy Making Process İranlı yöneticiler ve halk, oldukça güçlü ve etkili bir Farisi milliyetçiliğe sahiptir ve Batılı ülkelerin bölge politikalarına müdahalelerine karşı aşırı hassastır. İran ın Dış Politika Yapım Sürecini

Detaylı

İsrail in Dış Politikasının Belirleyicileri

İsrail in Dış Politikasının Belirleyicileri ABD nin de desteğiyle, İsrail in askeri gücü, diğer bölge ülkelerine göre, daha modernize durumdadır. Ancak ülkenin yetersiz nüfusu, ekonomik zayıflığı ve uluslararası faktörler gibi belirleyiciler tarafından

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Rapor No: 115, Nisan 2012 SURİYE DE GÜVENLİ BÖLGE TARTIŞMALARI: TÜRKİYE AÇISINDAN RİSKLER, FIRSATLAR VE SENARYOLAR ARGUMENTS ON SAFE HAVENS IN SYRIA: RISKS, OPPORTUNITIES AND SCENARIOS FOR TURKEY ORTADOĞU

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ

BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ ' BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ Yeni Oluşumlar ve Değişen Dengeler Editörler Atilla SANDIKLI, Kenan DAĞCI Yazarlar Atilla SANDIKU, Hasret ÇOMAK Kenan DAĞCI Giray Saynur BOIKURT, Abdullah ÖZKAN, Özkan AÇIKGÖl

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

Avrupa Birliği nin Arap-İsrail Uyuşmazlığı ndaki Üçüncü Taraf Rolünün Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği nin Arap-İsrail Uyuşmazlığı ndaki Üçüncü Taraf Rolünün Değerlendirilmesi Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 10, Sayı: 38, ss.69-98, 2014 Avrupa Birliği nin Arap-İsrail Uyuşmazlığı ndaki Üçüncü Taraf Rolünün Değerlendirilmesi Taylan Özgür KAYA* Özet Bu makalenin amacı, AB

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası 223-250 Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası Tarık Oğuzlu Öz Bu makale Türk dış politikasında güvenlik kültürünün etkilerini inceliyor. Bunu yaparken güvenlik kültürünü dış politika yapıcılarının tercih

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE Araş. Gör. Altuğ GÜNAL Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü altug.gunal@ege.edu.tr ÖZET Son dönemlerde tüm dünya şaşkınlık

Detaylı

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Mahmut YARDIMCIOĞLU Hüseyin KOÇARSLAN ÖZET Soğuk savaş döneminde dünyada iki kutuplu merkez söz konusuydu. Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Ortadoğu Uluslararası İlişkilerine Sistemik Yaklaşımlar 10 Yıl Sonra

Ortadoğu Uluslararası İlişkilerine Sistemik Yaklaşımlar 10 Yıl Sonra Ortadoğu Uluslararası İlişkilerine Sistemik Yaklaşımlar 10 Yıl Sonra F. Gregory GAUSE III * Çeviren: Nihal YAĞCIBAŞI Öz Pek çok gözlemci Ortadoğu nun kendine has dinamikleriyle özgün bir bölgesel sistem

Detaylı

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav. İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2011 İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI

Detaylı