KÜRESELLEŞME KARŞISINDA BAŞKENT ANKARA. Yrd. Doç. Dr. S. Zafer Şahin tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞME KARŞISINDA BAŞKENT ANKARA. Yrd. Doç. Dr. S. Zafer Şahin 25.12.2009 tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir."

Transkript

1 KÜRESELLEŞME KARŞISINDA BAŞKENT ANKARA Yrd. Doç. Dr. S. Zafer Şahin tarihinde gerçekleştirdiği konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. S. Zafer Şahin: Konuşmama başlarken sizlere Yahya Kemal Beyatlı nın bir meşhur anekdotunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Yahya Kemal Beyatlı ya sormuşlar Ankara nın en çok nesini seversiniz diye. Kendisi İstanbul a dönüşünü diye cevap vermiş. Bizler de benzeri duygular içerisinde olabiliriz son günlerde. Şu sözü sıklıkla duyuyorum. Canım Ankara da ne var ki alışveriş merkezlerine gitmekten başka ne yapabiliyoruz ki sözünü sıklıkla duyuyoruz. Bu söz bir yerde bilgisizlikten kaynaklanan ama temelinde de tam da benim sunuşumun başlığıyla ilişkili olan bir sürecin parçası diye düşünüyorum. Bundan 70 yıl kadar önce ise bir zaman makinesiyle Ankara da ne var ki sorusunun cevabını çok daha farklı şekillerde cevaplayan insanlarla karşılaşabilirdiniz. Tabii ki Cumhuriyetin ilk yıllarında benzer soruya Yahya Kemal Beyatlı gibi cevap verenler çoğunluktaydı. Ancak geçen zaman içerisinde Ankara bir proje halinde bir ulus devleti projesi halinde Türkiye Cumhuriyeti nin belki de en önemli ürünlerinden birisine dönüştü. Ama son yıllarda ne oldu da biz böyle demeye başladık. Ankara nın özgüven eksikliği kaynakları nelerdir? Neden Formula 1 pisti nereye gelecek dendiğinde bütün kentler bize gelsin derken Ankaralılar bence İstanbul a gitmeli hayır hayır Bursa ya gitmeli diyerek kendi üzerlerine hiç alınmadılar. Bu bunun gibi örnekler neden bizim gündelik yaşantımızda yaşadığımız kente karşı böylesine bir duyarsızlık ve özgüven eksikliği yaratıyor buna biraz cevap aramaya çalışacağım. Bence bunun cevabı biraz küreselleşme sürecinde yatıyor. Sunuşumda önce size 20. yüzyılı bir başkentler yüzyılı olarak tanımlayıp başkentler yüzyılı başkentler için ne anlama geliyordu buna değinmeye çalışacağım. Arkasından son yirmi otuz yılda başkentlilerin yıldızı sönmeye başladığında yükselen küresel ağa nedir nasıl bir yapıya sahiptir bunu anlatmaya çalışacağım. Son olarak da bu küreselleşmenin yarattığı ağın başkent Ankara üzerindeki etkisini özetlemeye çalışacağım. 20. yüzyıl diğer Tük tanımların yanı sıra başkentlerin yüzyılı olarak da tanımlanabilir. 20. yüzyıl boyunca bütün dünyada başkentlerin sayısı ulus devletlerin sayısına paralel olarak inanılmaz bir şekilde arttı lülerin başında tüm dünyada neredeyse yarıya yakını Latin Amerika da bulunan kırk kadar ulus devlet başkent bulunuyordu lere gelindiğinde ise ulus devletlerin ve başkentlerin sayısı çoktan iki yüzü aşmıştı. Bu süreç içinde başkentler ulus devlet idealleri ve ulus devletinin inşasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yeni kurulan ulus devletleri için çoğu zaman yeni bir başkent kurmaktır ya da var olan başkenti bir şekilde dönüştürerek ulus devleti ideallerine uygun bir hale getirmek rüştünü ispat etmekle aynı anlama geliyordu. Bu meydan okumayı gerçeğe dönüştürmek için 20. yüzyılda birçok yeni başkent kuruldu. Var olan başkentler başka kentlere taşındı ya da var olan başkentlerin dönüşümü için çeşitli programlar uygulandı. Ekranda şuan 1960 dan bu yana Afrika, Asya ve Latin Amerika da kurulan başkentlerin bazılarından örnekler görüyorsunuz. Örneğin en çarpıcılarından bir tanesi Brezilya nın meşhur Rio de Janerio da başkentlikten emekli edip onun yerine Brasilia isimli yeni bir başkent kurmasıdır. Birçok ülkede benzer süreç yaşandı. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Günümüze geldiğimizde dünyada çok farklı başkent türlerinin var olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda çalışmalar yapan Hall yedi tür başkent ifade ediyor. Bunlardan birincisi çok İşlevli Başkentler üst düzey ulusal işlevlerin tümünü ya da çoğunu barındıran başkentlerdir bunlar Londra, Paris, Madrid, Stockholm, Moskova, Tokyo ve sayıları arttırılabilir. Küresel Başkentler var bunlar başkent olmanın yanı sıra aynı zamanda siyaset ticaret ve diğer işlevlerde ulus ötesi 1

2 roller üstlenen başkentlerdir. Yine en çarpıcı örnekleri Londra ve Tokyo olarak sayılabilir. Siyasi Başkentler vardır hükümetin merkezi olarak kurulan ancak eski başkentlerde kalan işlevlerden yoksun başkentlerdir bunlar örneğin Bonn, Washington Ottawa, Canberra, Brazil, Ankara gibi. Eski başkentler var hükümetin merkezi olma işlevini kaybeden ancak diğer tarihsel misyon işlevlerini koruyan başkentler 1945 ten 94 e kadar Berlin, Philadelphia, Rio de Janerio, İstanbul gibi. Eski imparatorluk başkentleri var bağlı bulundukları imparatorluk ortadan kalktığı halde ulusal başkent olmaya devam eden ve eski imparatorluk toprakları üzerinde etkisi devam eden başkentler gibi Londra, Madrid, Lizbon, Viyana bunlar arasında sayılabilir. Bölgesel başkentler var özellikle federal ulus devletlerde önceleri de-facto başkent kabul adilmiş olmalarına rağmen bu rolü kaybeden yine de bölgelerinde etkilerini devam ettirmekte olan başkentler Milano, Turin, Stuttgart, Munich, Montreal, Toronto, Sydney, Melbourne, gibi son olarak süper başkentler. Uluslararası kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapan ama her zaman aynı zamanda ulus devlet başkenti olmayabilen bazı kentler var Brüksel Strazburg, Cenevre, Roma, New Yok gibi. Bu farklı başkent türleri her zaman kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaya bilirler örneğin Londra hem birçok işlevli başkent, hem küresel başkent, hem siyasi başkent, hem eski imparatorluk başkentidir. Bir başkenti bu farklı tanımları karşılayacak bir tarihsel geçmişe sahip bulunması bu sunumda anlatılacak süreçleri aslında çok yakından ilişkili. Başkentlerin siyasal rollerine baktığımızda bu anlamda 20. yüzyılda başkentlerin hükümet merkezi işlevi derinden etkileyen üç önemli siyasal dönüşüm yaşandığını görüyoruz. Bunlardan birincisi kara ve deniz imparatorluklarının dağılmasıdır Almanya, Avusturya, Rusya, Osmanlı Birleşik Krallık Fransa ve Portekiz gibi. İkincisi federal sistemler oluşumudur Avustralya, Güney Afrika, Almanya, İspanya ve Sovyetlerde olduğu gibi ve var olan sistemlerin daha da adem-i merkezi yani daha yerelleşmiş de centralize hale geldiği Fransa gibi örneklerdir. Üçüncüsü yeni ulus ötesi grupların oluşumudur, Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi Avrupa Birliği Şanghay Antlaşması vs. Her üç dönüşümü başkentlerin üzerindeki çarpıcı etkileri bulunmakta kimi başkentler bu üç dönüşümde farklı biçimde etkilenirken örneğin Viyana, Berlin kimileri de bu siyasi dönüşümlerden çok fazla etkilenmeden varlıklarını sürdürdüler Londra ve Paris gibi. Bazı kentler ise bu dönüşümler sonucunda geçmişte olmadığı kadar önem kazandılar belli dönemlerde Brüksel Ankara örnekler çoğaltılabilir ve çoğunlukla eski imparatorluk başkentleri siyasal süreçlerden çok sosyo ekonomik süreçler baskın bir şekilde etkilemeye başladı örneğin sanayisizleşme ve görülmektedir ki ani ve dramatik bir politik değişiklik bir başkentin rolü ve geleceğini etkileme potansiyeline sahiptir. Bu olmazsa değişim genellikle yavaştır ve sosyo ekonomik unsurlar tarafından belirlenir. Bazı küresel kentler siyasi imparatorluklar kaybedilse dahi eski imparatorluk toprakları üzerindeki iktisadi kültürel yönden hegemonyalarını devam ettirebilirler. Örneğin bugün bir Londra ya gittiğinizde havaalanında sizi Hintliler karşılar merkeze gidene kadar Çinlilerden ve siyahilerden başkasını pek göremezsiniz. Ancak merkezde İngilizlerle ya da beyaz İngilizlerle karşılaşma olanağını bulursunuz. Başkentlerin sosyo ekonomik hinterlandı ne kadar geniş, hegemonyaları ne kadar etkiliyse siyasal değişimlerden de o kadar az etkilenirler. İktisadi rollerine baktığımızda tarihsel gelişime bir kentin başkent ilan edilmesiyle o kentin çektiği iktisadi işlevleri arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir. Yani bir yeri başkent yapmak oranın aynı zamanda ekonomik başkent olmasını sağlamanın bir garantisi değil. Avrupa başkentlerini çoğunlukla siyasal işlevlerle iktisadi işlevlerin gelişimi birbirini desteklemiştir çoğunlukla. Çünkü o ekonomik ilişkiler ağ bu politik kararlarla iç içe geçmiştir. Özellikle ihtisaslaşmış bir siyasal başkent olan uluslarda genellikle diğer işlevler başka kentlerde yoğunlaşmaktadır New York, Washington ikilemi Sydney, Melbourne ve Canberra üçlüsü gibi bu uluslarda başkent kurulu bir mekansal kentsel tarihselliğin üzerine gelmiştir. Peki, başkentlerin yıldızı neden sönmeye başladı? Son yirmi otuz yıldır siyasal teknolojik iktisadi ve mekansal unsurlar başkentlerin geleceğini etkilemeye başlamıştır. Şimdi size affınıza sığınarak bu unsurları uzun bir liste halinde aktarmak istiyorum. Siyasal unsurlara baktığımızda ulus devletlerin aşınmasını görüyoruz. Geçmişle yeni bağlar kurmaya çalışan kimlik siyasetinin ve milliyetçiliğin yükselişine tanık oluyoruz. ABD güdümlü yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Küresel ulus ötesi yeni formasyonlar oluşuyor. Temsili demokrasileri krizin ve çoğunluk suntasına dönüşme eğilimi var medya siyasi bir güç haline gelmekte. 2

3 Modernist düşüncenin yaygın eleştirisi siyasal bir söylem almakta bunu ulus devletleri jakoben olarak tanımlanması Ankara nın kurulması ve başkentte ilave edilmesinin tepeden inmece bir karar olarak yorumlanması ile de ilişkilendirebilirsiniz. Katılımcı demokratik yapı ve süreçlerin temsili demokrasiye alternatif olarak sunulduğunu görüyoruz. Kamusal alanın genişleyerek sivil toplum örgütleri ve medyada işini aldığını görüyoruz. Pasif yurttaşlık kavramı yerine aktif yurttaşlık kavramının önerildiğini görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin nüfus artışları sabit kalırken gelişmekte olan ülkelerin nüfuslarının artmaya devam ettiğine tanık oluyoruz. Çevresel ve iklimsel sorunların siyasal süreçler halini aldığını görüyoruz. Ademi merkezileşmenin yani yerelleşmenin ve desantralizasyonun yerel yönetimlerin güçlenmesinin hakim paradigma haline geldiğini görüyoruz. Uluslararası terörizm hareketinin yükselmesine yapısalcılık sonrası akımların da etkisiyle geleneksel siyasi grupların çözülme eğilimine girmesine siyasette imaj karizma liderlik gibi unsurların daha etkin hale gelmesine tanık oluyoruz. Yerel politikanın yükselişine tanık oluyoruz. Kurulu ağlara katılamayan kitlelerle ağlarda benliği boşlukta hisseden kitlelerin birincil kimlikler etrafında toplanmasına tanık oluyoruz. Bu ne demektir? Facebook kullanan kesimin kendini yalnız hissetmesi Facebook kullanamayanların da zaten bu ağlara dahil olmaması ile kendisini yalnız hissetmesi demektir. Teknolojik unsurlara baktığımızda sanayi toplumu idealinin gerçekliğinin enformatik bilgi toplumu idealine dönüştüğünü görüyoruz. Teknolojik gelişmelerin zaman mekan sıkışması ya da dürülmesi durumu yarattığını görüyoruz. Bilişim teknolojileri tahmin edilmeyecek bir hızla gelişiyor. İnternet teknolojileri mobil ağların ve kullanıcı bazlı etkileşimi iktisadi ve sosyal ağların var olan iktidar ilişkilerini ve yüz yüze sosyal etkileşimi derinden etkilediğini beklenen aksine ulus devlet unsurunu aşındıracak etkilerin arttığını görüyoruz. Enerji ve çevre teknolojileri yüksek katma değer üreten sektörler haline geldiğini görüyoruz. Genetik biliminin yaşamın kodunu çözmesi ve yaşamın temel taşlarının düzenli bir haline geldiğini görüyoruz. Gelişen yazılım sektörünün veri tabanları ve ağ çözümleri küreleştirdiğine tanık oluyoruz. Teknolojik gelişmelerin temel mühendislik ve bilim dallarının birbirine yakınlaştırdığını görüyoruz. Nanoteknolojicilerle genetik bilimciler birlikte çalışmaya başlıyorlar. Teknolojinin kullanıcı odaklı hale gelmesi ve teknolojik gelişmenin tasarı unsuruna bağımlı haline geldiğini görüyoruz. Ipod u ve de Iphone u oluşturan teknoloji çok uzun bir süredir vardır. Ama Ipod u Iphone u tasarlayan insanlar tasarımı teknolojinin ele geçirdiler. Fikri mülkiyet haklarının anonimleşerek ortadan kalktığını ya da korunması için bariyer ve engellerin oluşturduğunu görüyoruz. İktisadi unsurlara bakarsak fordist üretim biçimlerinden dikey örgütlenen devasal fabrikalardan yatay örgütlenen esnek üretim biçimlerine geçildiğini görüyoruz. Sanayi üretiminin yerine hizmet sektörü ağırlıklı bir iktisadi bir yapıya bıraktığını görüyoruz. Küresel sistemlerin üretim merkezlerinin batıdan doğuya kaydığını görüyoruz. Neoliberal politikaların biçim değiştirmekle birlikte ağırlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Kumanda denetim işlevlerinin çok uluslu şirketler tarafından ciddi bir şekilde etkilenmeye başladığını görüyoruz. Lojistik ve tedarik zincirlerinin inanılmaz bir karmaşıklaştığına tanık oluyoruz. Emek, sermaye, hammadde, bilgi dörtlüsünün dolaşımı önündeki tüm engellerin kalktığına tanık oluyoruz. Gündelik yaşamın dünyanın her noktasına senkronize hale geldiğini görüyoruz. Finans piyasalarının reel sektör üzerindeki ezici baskısına tanık oluyoruz. Yaşamın temel yapı taşları iktisadi süreçte dönüştürülerek metalaştırıldığına mal ve sermaye halini getirildiğini görüyoruz. Küçük bir örnek vermek gerekirse Hindistan ın bir Basmati Pirinci vardır. Birçok uluslu şirket bu pirincin genetik kodunu sadece içindeki bir molekülü değiştirerek tescilleştirebiliyor kendi adına. Bu artı bir genetik kodun dahi ticaretleştiği anlamına geliyor. Doların küresel para birimi statüsünün sarsıldığını görüyoruz. Dünya Bankası ve IMF yapısal uyum programlarının tek reçete olmaktan çıktığını görüyoruz. Çok uluslu şirketlerin kendi yolsuzluk ve istismar düzenlerini oluşturması ve kapitalist sistemin kırılganlaşmasına tanık oluyoruz. Enron skandalını hatırlarsınız dev gibi şirketler ne iş yaptıklarını bilmeyen ama yüz binlerce dolar maaş alan insanlarla dolu. Uzun bir dönemden sonra ilk defa farklı şekillerde ve sebeplerle tarımsal ürün fiyatları artması ve gıda krizlerinin yaşanmasın tanık oluyoruz. Organik tarım bu anlamda öne çıkmaya başlıyor. İşyeri konut ayrımının yeniden düzenlendiğini ev, ofis, tele çalışma gibi yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıktığına tanık oluyoruz. 3

4 Geleneksel meslek tanım ve formasyonları değişiyor. Yenilikçilik ve yaratıcılık öne çıkmaya başlıyor. Mutlak başarı ve ürünün bir yaşam biçimi olduğunu yaymaya çalışan pazarlama biçimleri ürünün yerini almaya başlıyor. Siz ürünü mü alıyorsunuz reklamı mı satın alıyorsunuz aradaki fark belirsizleşmeye başlıyor. Yerel tüketim alışkanlıkları üretim teşvik edilirken aynı zamanda alışveriş merkezleri gibi hizmet sektörünün yeni yüzleriyle yerel farklılıkların ortadan kalkması ve tüm dünyanın aynılaşması sorunu yaşıyoruz. Herkes Mc Donald s yiyor herkes Levis giyiniyor. Kusura bakmayın sunuşun niteliği sebebiyle kısa kısa reklamlar geçiyor gibi oluyor ara sıra ama bunun reklamla alakası yok. Ulusların mekansal dizgelerinin ve sıra büyük düzenlerinin dengesizleşip etkisiz hale gelmesi; bu şu demek bazı ülkelerde çok büyük kentler ve yanında küçük kentler vardır. O ülkenin bütün kaynaklarını o büyük kentler kullanır ve tüketir. Burada diğer kentler eşitsiz gelişmeye maruz kalırlar bu da yoğun bir şekilde yaşadığımız bir süreç. Eşitsiz gelişmenin uluslararası boyut kazanması dünya kentlerinden oluşan bir küresel ağ düzenin oluşmaya başlaması, Güney Doğu Asya da, Hindistan da orta büyüklükteki kentlerin sayılarında patlama yaşanması, dünya nüfusunun kentlerde yaşayan kısmının kırda yaşayan kısmını aşması, Metropolitan alanların yerini kent bölgelere bırakması; örneğin İstanbul Kent Bölgesi Tekirdağ Şarköy den Gebze ye Tuzla ya hatta Bursa ya kadar uzanan kilometrelerce kesintisiz devam eden binalardan oluşan üretim merkezlerinden oluşan devasal bir kentten bahsetmeye başlıyoruz artık. Küresel sisteme eklemlenmede bulunan kentlerin ulus devletlerin biraz daha etkili hale gelmeye başladığını görüyoruz. Ulusal kültürün yerini dünya kentlerini kozmopolit kültürü almaya başlıyor. Yaratıcı endüstrilerin kentsel imge ve kültürü dönüştürdüğüne şahit oluyoruz. Artık eğer sizin kültürünüzün unsurları turizmin reklam sektörünün başka sektörlerin kullanımına açılabildiği ölçüde değerli kentlerin sanayisizleşme sonrası işsizlik ve yoksulluk sorunlarını denetlemesine yaşamasına tanık oluyoruz. Eminem in 8 Mil filmini izlemişsinizdir. O film Detroit in kapanan otomotiv fabrikalarını sonrasında yaşanan dramını anlatır aslında. Rap müziğinin doğduğu yerin de Detroit olması boşuna değildir aslında. Küresel sisteme eklemlenmede yarışmacı ve rekabet eden kentler kavramının öne çıktığını görüyoruz. Kentlerin hizmet sektörü uluslararası sermaye destekli mega dönüşüm projelerinin mekanı haline geldiğini ve dönüşümün bir ideoloji haline geldiğini görüyoruz. Çölün ortasında Palmiye şeklinde adalar yapıp üzerinde dubleks villalar koymak kimsenin sorgulamadığı doğrular olarak kabul edilmeye başlandı. Ama bundan elli yıl önce birisi böyle bir şey yapsaydı çılgınlıkla ithame edilebilir. Marka değeri kültür varlıkları ve turizm potansiyelinin kentsel öneminin ekonomide öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Bölgesel kalkınmanın ve kümelenme stratejilerinin önem kazanmaya başladığını görüyoruz. Kentleri birbirine bağlayacak ulaşım olanaklarının teknolojilerin gelişmeye başladığını görüyoruz hızlı tren uçak seferleri gibi. Kent merkezleri çöküyor alışveriş merkezleri yükseliyor. Banliyölerin kentsel alan haline gelmeye başladığını görüyoruz Batıkent, Çayyolu artık biz de ilçe olmak belediye olmak istiyoruz diyorlar. Kentlerin farklı sosyal kesimlerin yaşam alanı olarak parçalanmaya başladığını görüyoruz. Bir yerde alışveriş merkezleri kullanan arabayla seyahat eden belki sadece Çankaya ve Tunalı ya bar ve eğlence ihtiyaçları için giden bir kesim var bir yerde gecekondusundan çıkmadan yaşamı devam ettirip tamamlayan kesimler var. Bu insanlar karşılaşmıyorlar kentlerde bu insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Bu da hoşgörü olmamasına insanların sosyal etkileşiminin ortadan kalkmasına birçok soruna sebep oluyor. Kentlerde kutuplaşma ve gerilim artıyor. Kent yönetimleri tekelci kent patronları elinde katılımcılıktan uzaklaşıyor. Bir temsiliyet vakumu oluşuyor hepinize söylüyorum. Oy verdikten sonra sizin yaşamınızı etkileyen kararları alan yerel yöneticileri kararlara ne kadar müdahale oluyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz her zaman kullandığınız yolun kazıldığını kullanılamaz hale geldiğini görüyorsunuz. Size kimse haber veriyor mu? Vermiyor. Kentlerin birer propaganda makinesi haline geldiğini görüyoruz. Birileri bana kentimle gurur duy diyor ama gurur duyacak şeyler vermiyor. Kentsel hizmetlerde halkla ilişkilerin devasallığın ve dış görünümün öne çıktığını görüyoruz. Bazen öyle hizmetlerle karşılaşıyorsunuz ki hizmetin de kendisinin tanıtımı reklam panosu hizmeti kendisinden daha büyük. Sürdürülebilir kentsel gelişme sorunlarını yaşıyoruz. Kentsel gelişme ile ekolojik uyum çatışmaya başladı. Kentler büyükken etrafımızdaki su havzalarını kaynakları, canlı türlerini bitki varlığı tehdit etmeye başlıyor. 4

5 Gelişmeleri düzenleyici bir kent yönetimi ve planlama paradigması geliştiremiyoruz bunlar olurken. Bilimsel bütüncül modernist kent idealinin yerini projeci parçacı günü birlik politikaları tercihleri yansıtan bir kent deneyimi almaya başladı. Evet, bu kadar uzun bir listeden sonra şunu söyleyebiliriz. Artık çok aktörlü çok ölçekli çok ortaklı ve yatay örgütlenmeye dayanan çoklu tercihlerin ve tarzların bir arada var olduğu çoklu bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Fakat bu çok nokta nokta bir durumda oluşturabiliyor herkes için ve başkentliler için. Burada ilginç bir oluşum şu başkentlerin yıldızı sönerken kurulan yenidünya kentleri ağında ilişkisellik artık çok farklı unsurlar tarafından belirlenmeye başladı. Longborough Üniversitesi tarafından kurulan Küreselleşme ve Dünya Kentleri araştırma ağı bu alanda çok önemli bazı araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalarda ilişkisellik için belirlenen ölçütler doğrultusunda dünya kentleri ağa sınıflandırılıyor ve modellendiriliyor yaklaşık on yıldır. Burada hepsini okumayacağım ama çok önemli ölçüt ve göstergelere ilişkin yüzlerce kriterden oluşan bir indeks geliştirildi ve kentlerin birbirleri arasında nasıl ilişkilendiğini nasıl bir ağ oluşturduğu modelleniyor ve bu modellerle yapılan analizler dünya kentlerinin oluşturduğu ağın zaman geçtikçe daha sıkı bağlarla örüldüğünü ilişkiselliğin arttığını gösteriyor. Bu dönüşüm başta İstanbul gibi kentlerin bu ağa eklemlenmesine sebep olurken bu kentlerin büyük bir kısmını örneğin Ankara yı dışarıda bırakıyor. Dışlanan kentler bu ağa ancak en yakınlarındaki dünya kenti üzerinden bağlanabiliyorlar. Dünya kentleri üzerine yapılan bu analizler bu kentler için ayrıca bir sınıflandırma kalıbı da üretmiş. Buna göre şöyle bir sınıflandırma yapılmış Alpha + kentleri en üst düzey ilişkiselliğe sahip küresel sistemin merkezi konumundaki kentler Londra ve New York eklemlenme kapasiteleriyle küresel sistemin artık merkezi bir yer Alpha++ kentleri Londra ve New York a destekçi olan özellikle Pasifik Asya nın ileri hizmet ihtiyaçlarını karşılayan Shanghai, Hong Kong, Kuala Lumpur gibi kentlerdir. Alpha&Alpha kentleri ana ekonomik bölgeleri dünya ekonomisine bağlayan dünya kentleridir. Beta Kentler bölgelerin uluslarına dünya ekonomisine bağlamada araçsal öneme sahip olan kentlerdir örneğin İzmir. Gama kentler küçük bölge ve ulusların dünya ekonomisine bağlayan ya da ileri üretici hizmetlerde gelişmemiş dünya kentleridir ve son olarak kendine yeten kentler dünya kenti niteliği taşımayan yani bu ağa bağlanmayan bir şekilde ancak dünya kentlerine bağımlı olmayacak düzeyde hizmetlere sahip olan kentlerdir. En yaygın rastlanan iki örnek küçük ve orta büyüklükteki başkentler ve üretici bölgelerin geleneksel merkezleridir. Şimdi bu anlamda ve 2008 senelerinde bu ağın konumuyla ilgili önemli bir modelleme çalışması yapılmış. Buna göre 2000 yılında bu sınıflandırmaya göre İstanbul beta + bir dünya kenti olarak gözüküyor. Fakat Ankara henüz resmin içinde yok. Bunun bir dünya üzerindeki yayılımını görüyorsunuz. Büyük ve turuncu renkli kentler bu sistemin artık odak noktalarını oluşturuyorlar. Gördüğünüz gibi üç önemli küresel net ağda merkez var Amerika nın doğusu Avrupa ve Güney Doğu Asya da yeni oluşmaya başlayan odaklar e geldiğimizde İstanbul biraz küme düşüyor ve beta + dan beta kenti konumuna geliniyor. Fakat bu arada küresel ağda ilginç bir şey olmaya başlıyor. Kuzey Amerika nın batısındaki San Francisco, Los Angeles gibi kentlerde bir gerileme küresel ağdaki konumda ortaya çıkmaya başlarken Avrupa nın küresel ağa dahil olan kentlerin etkisi artmaya ve Güney Doğu Asya daki kentlerin küresel ağdaki konumunun güçlenmeye başladığını görüyoruz e geldiğimizde İstanbul Alpha kent bir dünya kentidir küme yükselmiştir. Ankara kendine yeten şehirler arasında kendine bir yer bulmuş. Fakat ne bu İstanbul un ne de Ankara nın daha önemli kentler haline geldiğini göstermiyor. Çünkü diğer tüm kentlerin ilişkiselliği artmış. 5

6 Hatta bu kentten daha fazla artmış daha fazla ilişkisellik diğer kentlerle kurulan ilişki ve işbirliği biten daha fazla arttığı için İstanbul ve Ankara nın da önemi artmış gibi gözüküyor ve bu resimde ilk defa kendi kendine yer bulmuş ve 2008 deki dünya kentleri ağının durumu artık Amerika da New York un bulunduğu kısım dışında San Francisco ve Los Angeles yani Amerika nın batı kıyılarındaki kentler artık bu ağda yer almıyorlar. Avrupa da çok daha yaygın ve etki alanı geniş bir dünya kentleri ağı ortaya çıkmaya başlıyor ve biraz da haritanın doğusuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Artık dünya kentlerinin en ağırlıklı olduğu yer aslında Güney Doğu Asya olmaya başlıyor. Bu tabii üretim merkezlerinin oraya kaymasıyla doğrudan ilişkili ve son on yılda başkentlik bir küresel ağa dahil olmada bir önemli unsur olma niteliğini kaybetti. Kumanda ve denetim işlevleri öne çıkıyor daha ziyade dünyada dünya kentlerin de ağırlık Kuzey Amerika dan Avrupa ve Pasifik Asya ya kaydı. Her dünya kentinin hinterlandı bu ilişkisellikle oluşuyor artık ve tüm dünya kentleri arasındaki ilişkisellik arttı. Bu da tabii 20. yüzyılın başkent olan kentleri için bu ağa nasıl eklemlendirecek kendine nasıl bir yer bulacak sorununu ortaya çıkarmaya başladı. Yani eğer bir başkentseniz bir başkentsiniz ulusun merkezisiniz. Ama eğer artık bir ulus devlet o kadar önemli değilse bu dünya kentlerinden oluşan bir kent ağı varsa bu ağa nasıl katılacaksınız katılamıyorsanız size ne olacak çok önemli bir soru haline gelmeye başladı. Örneğin bu şema Londra kentinin etrafındaki kentlerle nasıl bir hiyerarşik ilişki kurduğunu gösteriyor ve gördüğünüz gibi İstanbul en dıştaki bu dördüncü halkada yer alan kentler sınıfında yani İstanbul eğer Londra üzerinden küresel ağa bağlanmak istiyorsa önce Stockholm Düsseldorf ya da Amsterdam gibi bir kentteki merkezle ilişkilendirmek durumunda sonra belki Paris belki Brüksel, Frankfurt ya da Milano gibi kentler merkezi ilişkilendirmek onlar üzerinden Londra ya bağlanma durumunda. Çoğunlukla doğrudan Londra ya erişme girişimleri çok etkili olmuyor. Çünkü küresel ekonomik sistemde çok uluslu şirketlerin artık böylesine bir mantık içerisinde işlediğini görüyoruz. Peki, Ankara ya ne oldu bu kadar uzun bir girişten sonra? Kuramcılar yaşadığımız küreselleşme sürecinin bir ilk olmadığını daha öncede küreselleşme dalgalanmalarının yaşandığını ve ama yaşadığımız küreselleşmenin de birçok anlamda kendi ilklerine sahip olduğunu söylüyorlar ve her dalga tüm kentler üzerinde olduğu gibi Ankara üzerinde de önemli etkiler yarattı. Tabii son küreselleşme dalgasının etkilerini daha iyi anlayabilmek için bir önceki küreselleşme dalgalarıyla birlikte bir değerlendirme yapmakta fayda var birinci dalga kuramcılara göre 1870 ve 1914 ler arasında başladı ve etkileri II. Dünya Savaşı na kadar sürdürüldü. Ulaşım maliyetlerinin düşmesi ve tarif günlük bariyerlerinin inmesiyle başlayan bu süreç Ankara üzerinde bugün hala hissettiğimiz etkiler yarattı. Öncelikle dalganın başlangıcı Ankara Ekonomisinin Anadolu nun ticaret yolları üzerindeki konumunu sarstı. En çarpıcı örneklerden biri şudur 1800 lerin ortalarında Ankara dan alınarak Yeni Zelanda ya götürülen elli çift Tiftik Keçisinin sayısı yüzyılın sonunda beş milyonu aşmıştı. Yani bir zamanlar Tiftik Keçisinden yün eğiren ondan dokuma yapan keçi etini kebap yapıp yiyen Ankaralılar artık bundan mahrum olmaya başlamışlardır ve bunun etkileriyle dokuma tezgahları durmuş Ankaralılar 1900 lerin başında orta büyüklükte Anadolu kasabasına indirgenmiştir. Ama yine aynı dalganın etkisiyle Osmanlı Devleti yıkılınca Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara seçildi ve dalga bu kez Ankara kentiyle başkent haline getiriliyor. Ankara ulus devletler projesini de yaratan dalganın etkisiyle bir Cumhuriyet projesine dönüştü. Cumhuriyetin tüm ideallerinin simgelerini ve insan tipinin görünür hale geldiği bir kent olarak imar edilmeye başlandı. Öncü ve örnek bir kent planlama süreci gerçekleştirildi. Yaşamın her alanında atılımlar gerçekleştirildi. Tabii bunun ayrıntısına çok girmek istemiyorum bu konumuz olmadığı için ama şöyle bir örnek verebilirim. 6

7 Burası Devlet Mahallesi dir. Sizin Güvenpark olarak bildiğiniz parkla başlayan ve Meclise kadar giden bir tasarımdır. Ama tasarım çok ilginç bakın Güvenpark ta Devlet Mahallesi ne giden vatandaşlar önce Milli Eğitim Bakanlığı yla karşılaşırlar. Arkasından Temyiz ve Yargıtay Kurumları yla yani eğitim alan sonra Yargıtay ve Yargı kuruluşlarıyla kendini güvende hisseden Ankaralılar ekonominin ticaretini gümrüğün bulunduğu bakanlık binalarının yanından geçerek yani hayatın ekonomik yanının yanından geçerek en son olarak içişleri Jandarma ve emniyetin bulunduğu güvenlik hissini yaşayarak son olarak halka açık merdivenlerin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ne ulaşırlar. Yani bu o dönemlerin anlayışını yansıtan çok önemli bir tasarım unsurudur. Tabii bunu bugün biz şöyle hale getirdik. Güvenpark ı kestik dolmuş durağı yaptık. Bu maarif binaların bir kısmını kaldırdık. Araya bir tane yol koyduk meclise insanlar ulaşamasın diye. Zaten o merdivenleri de kullanmıyoruz işte Dikmen kapısından falan geçiyoruz yani bu idealler biraz değişti. Tabii yeni kurulan başkent İstanbul, Ankara ikilemi üzerine kurulması bu ikilem Cumhuriyet tarihi boyunca da farklı şekillerde kendisini gösterecek. İkilemin en önemli yansıması Ankara kentinin yoksulluklarıyla ilgilidir yoksullukları. Konut ekonomik dinamizme istihdam gündelik yaşam her zaman önemli olan sorun alanları ortaya çıkmıştır. Erken Cumhuriyet kadrosunun burası çok ilginç önemli sayılabilecek bir kısmı Ankara nın arazi rantının kullanıldığı bir kent olması görüşündedir. Daha 1800 lülerin sonunda Türkiye ye gelen Alman subayların harita subaylarının Ankara nın başkentliğinin tartışılmasına sebep olacak bir takım doneler ortaya attığını görüyoruz bu dönemin gazetelerinde tartışılmış ve Cumhuriyetin kurulmasından hemen önce eski İzmir mebusu İsmail Hakkı Bey ve Amerikan Chester isimli bir şirket yeni hükümete bir developman arazi geliştirme şirketi kurulmasını, bu şirketin arazi rantları altyapı imtiyazlarıyla donatılmasını ve Ankara nın bu şekilde imar edilmesini önermişler. Yani başkenti arazi rantı ve arazi spekülasyonuyla kurun demişler. Yani gördüğünüz gibi Cumhuriyet daha kurulmadan bu tartışmalar yani Ankara daki arazi spekülasyon meseleleri tartışılmaya başlanmış. Ama Cumhuriyetin ileri görüşlü kadroları bu tür bir görüş yerine planlı imarı ekonomik kalkınmayı ve kültürel gelişmeyi merkeze alan bir yaklaşımı tercih etmişler. Ekonomik alanda Atatürk Orman Çiftliği modeli Maltepe Fabrikalar Bölgesi tabii siz şuan Maltepe Fabrikalar Bölgesinde yeller esiyor. Ulaşım ve haberleşme yatırımları kültürel alanda sergi yerleri Opera Binası ve parklar yeni kurulan başkentin modelini oluşturmuştur. Parklar burada çok önemlidir. Eski Ankara fotoğraflarında görürsünüz o Güvenpark ın halini şimdi de sunum bittikten sonra da size bir video göstereceğiz orada da daha yakından izleme fırsatı bulacaksınız. Parklar yeni kurulan Ankara nın farklı kesimlerinin sosyalleşmesi için çok önemli bir işlev yerine getirmişlerdir. Bu model planlı bir kentsel gelişmeyle yönlendirilmeye çalışılmış. On yılda gelinen nokta Batılı ülkelerin basınında da izlendiği kadarıyla şaşırtıcı bulunmuştur. Ancak arazi spekülasyonu Ankara üzerindeki gölgesi her zaman devam edecektir. Cumhuriyet ilk kurulduğunda Ankara başkent olduğunda yabancı gazetecilerin bu çölde ne yapacaklar nasıl başaracaklar mümkün değil şeklinde manşetler attığına tanık oluyoruz. On yıl sonra Türkler bir mucizeyi başardı diye Times ın kapağında bir habere rastlamak mümkün. İkinci dalgaya geldiğimizde ulaşım ve tarih bariyerleri daha da inmesi tek paraya geçilmesi ve gelişen iletişim olanaklarıyla birlikte Soğuk Savaş dönemi ikinci küreselleşme dalgasını başlatır. Bu dalgada çok partili yaşama geçilerek liberal bir yaklaşımı benimsenmesi İstanbul, Ankara ikilemini dengeyi İstanbul lehine değiştirmeye başlamış. Hatta o derecedir ki dönemin Başbakanı Menderes imar hareketleriyle İstanbul a dümdüz eder. Gazetelerde şöyle yayınlanmaktadır Başvekil dün yurtdışından döndü. Zihnindeki imar hareketlerini hemen uygulamaya koydu. Bu uygulamaya koymada İstanbul un tarih dokusunda dozerlerle geçilmektedir. Bu boşuna değildir çünkü İstanbul lehine denge değişmeye başlamıştır. Ankara kimi zaman Türkiye nin jeopolitik konumunun ve ithal ikameci sermaye birikim merkezi olarak merkezi işlevini sürdürse de İstanbul sanayileşmenin ve 7

8 kültürel yaşamın başkenti olmaya başlar. Burada tabii yine ilginç bir örnek dönemin James Bond filmlerinde Ankara yı hep değinilen geçinilen casusların uğrak yeri olan bir yer olarak sunulmasıdır. Bu da boşuna değildir, çünkü soğuk savaş döneminde bu anlamda simgesel bir siyasal öneme sahiptir. Bu arada tabii Ankara Cumhuriyetin ilk yıllarını ulus devlet projesi disiplininden kopar. Kırdan kente yoğun göçün de etkisiyle planlama çalışmaları var olmasına rağmen plansız gelişen imar edilme rüyası kesintiye uğrayan bir kent haline gelir lere gelindiğinde Ankara nın %60 ı gecekondulardan oluşan trafik, hava kirliliği, yoksulluk, işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kalan başkentlik işlevlerinin dışında işlevleri gelişmeyen hükümetin merkezi olmak dışında yerel olarak pek anlamı kalmayan bir kent haline geldiğini görüyoruz ve yine 1980 lerin ortalarından itibaren de üçüncü dalganın başlamasıyla Ankara bambaşka bir sürece girdi bunlara biraz sizler de tanık oluyorsunuz. Türkiye de kabullenilen Neoliberal politikaların özelleştirme serbestleştirme kuralsızlaştırma dalgası Ankara yı ilk başlarda olumlu etkilemiştir. Büyük altyapı yatırımlarına girişilmiş kent coğrafi olarak adem-i merkezileştirilmeye çalışılmıştır. Çünkü Ankara nın coğrafi yapısı bir çanak şeklindedir ve bu çanağın üzerinde biriken hava kirliliği içinde sıkışan trafik gibi birçok sorunun çözülmesi pek mümkün olmamaktadır. Ulaşım ve metro ve diğer yatırımlara hız verilir kentsel dönüşümün ilk örnekleri görülmeye başlanır. Ancak tüm bunlar yine aynı politikaların sonuçları sebebiyle etkisiz kalır ve beklenenden farklı sonuçlar üretir. Sosyal görüşün Ankara yı ulus devletinin başkentinden başka bir şeye dönüştürmeye başlar. Serbestleştirme Ankara ya plansızlık olarak yansır na kadar tüm gelişimi bütünsel bir planla yönlendirilen Ankara 2007 ye kadar geçen 17 yılı plansız geçirir. Parçacı uygulamalar mevzi planlar kenti denetleyemez bir yayılma sürecine sokar. İmar afları ve gecekondu ıslah planları Ankara nın %60 nı oluşturan gecekondu sakinlerini de dönüştürür. Önce gecekondusunu verip daire alanlar sonra kendileri müteahhit olur sermaye birikimi yapar yeni ve muhafazakar bir orta sınıf filizlenmeye başlar. Bu yeni orta sınıf tüm siyasi dengeleri tüm alışılageldik ulus devlet kalıplarını değiştirecek. Yeni değerler ve yeni yaşam biçimleri kente dayatmaya başlayacaktır. Çankaya Keçiören ikiliği ikilemi biraz ortaya çıkmaya başlayacaktır ların sonlarına gelindiğinde kent daha da derin bir krizi yaşamaya başlar. Küresel sisteme eklemlenemeyen Ankara kenti Anadolu da kısılıp kalmış bir siyasal ağın parçası olmaktan öteye gidemez ve bu sisteme eklenemeyen Ankara kenti İstanbul karşısında giderek etkisizleşir. Bu etkisizleşmenin merkezi hükümet politikalarıyla derinleştirilir devlet kurumları İstanbul a taşınmaya başlar. Artık hükümetlerin politikası İstanbul dünya bilmem ne merkezi yapmakla ama onun ne olduğunu henüz cevabını bilmiyoruz. Ankara giderek parçalanan bir kentsel ekonomik sosyal ve siyasal yapıya dönüşmektedir. Kutuplaşma gerilim ve yarılma yaşanır, yoksulluk artar, istihdam olanakları ve ekonomik çeşitlilik azalır. Hizmet sektörü ağırlık kazanırken kentin ekonomik dinamikleri arsa ve konut spekülasyonu tarafından ağırlıklı olarak yönlendirilmeye Ankaralılar rahat arayan topluma dönüşmeye başlarlar. Klasik bir Ankaralı tipi şöyledir. Bir yerden kentin çeperinden bir yerden bir arsa bulup bir kooperatif bulup o şekilde geleceğini teminata almaya çalışan karakterdir şey değildir yani para bulursa sanayi kurmaya işyeri açmaya pek hevesli değildir. Ama bunu da tarihsel sebepleri var kent merkezi çöküntüleşip alışveriş merkezleri denetimsiz bir şekilde yayılmaya başlar. Bu arada yarın mesela Kızılay Forumu yapılacak. Bu forumun yapılmasının sebebi de işte tam da bu sorundur. Şimdi Ankara daki istihdamın sektörel dağılımına baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Yıllara göre imalat sanayinde kıpırdanma var gibi görünse de çalışan nüfusun %70 inden fazlası hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Hizmet sektörünün başak alt dalı da inşaat sektörüdür. Kentte ön plana çıkan müteahhitlik inşaat ve teknik hizmetlerin müşavirlik proje ve uygulama işlerinin çok önemli bir özgünlük olarak Ankara ya ilişkin bir desen olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu rakam diğer kentlerle karşılaşınca ne anlama geliyor İstanbul gibi bir kentte bile hizmet sektörünü %40 larda kaldığını söylersem bu %70 in çok çarpıcı olduğunu anlamak çok zor olmaz ve kentsel ekolojik yapı bozulmaya başlar kültürel miras unsurları yok olur ve sahipsiz kalır kentte temsiliyet vakumları oluşur. Kentleri kent patronu ve enformel siyasal ağları yönetmeye başlar. Cumhuriyetin değerleri aşınmaya ve yok olmaya başlar. Havagazı fabrikası yıkılır Atatürk Orman Çiftliği nin arazisini talan etmek için yasalar çıkartılır. Ulus heykelini birileri altın sarısına boyar sonra kimse üstlenmez terör olayları gibi Güvenpark dolmuş durağına dönüştürülür Atatürk Kültür Merkezi nin ne olacağı belirsizleşir. 8

9 Kentsel yaşam ve mekan kalitesi düşer kimliksiz ve kişiliksiz yeni yerleşim bölgeleri yaygınlaşır. Maalesef bizde bir tanesinin içindeyiz İncek bölgesinde. Kültürel yapıların sayısı nüfus artışı oranına göre artmaz, Ankara nın yetişmiş insan gücüne kültürel birikimi İstanbul a kayar. Yeni Sahne yıkılır. Keçiören gibi ilçelerde bir tek konser salonu bile bulunmaz. Turist sayısı her geçen gün azalır 2008 yılı rakamlarına göre Ağrı ya gelen turist sayısı Ankara dan fazladır. Ankara da yaşayan kentlilerin kentin değerlerini yabancılaştığını görüyoruz hala bir amblemi olmayan bir kentte yaşıyoruz. Kentsel büyük ulaşım ve altyapı yatırımlarının uzun süredir tamamlanmaz. Bütünsel konforlu ve sağlıklı işler ucuz ve toplu taşım sistemi bulunmaz. Kentsel borç yükü çok büyük miktarlara ulaşır. Kent merkezindeki değerli alanlar bir türlü kentin kullanımına sunulamaz dev gibi AKM ve bir hipodrom alanı var bu kent bu alana ne yapacağını hala karar veremiyorsunuz. Kişi başına yeşil alan miktarı artsa da hava kirliliği otomobil kullanımına bağlı olarak tekrar artmaya başlar. Dahası kent yönetimleri sivil toplum örgütleriyle kavgalı hale gelir. Sivil toplum örgütleriyle meslek odalarının önem verişleri dikkate alınmaz. Hatta toplum gözünde küçük düşürülmeleri için özel çaba harcanır. İşbirliğiyle eşgüdüm kültürü yok olur. Kent yönetimleriyle kentteki on iki üniversite arasında ortak proje uygulama sayısı birkaç örnek dışında yok gibidir. Kavga ve kutuplaşma ortamı siyasal ranta dönüştürülür ve böyle bir yönetim kültürü yerleşir. Kentsel karar alma mekanizmalarında katılımcı yöntemler uygulanmaz. Karar almada çoğu zaman kent yönetimlerinin teknik kararları uyarı dahil dikkate alınmaz. Uygulanan tek yöntem vardır indir kaldır. Kent yönetimleri yaşanabilir kentlerin değil daha en ultra süper projelerin yönetimleri haline gelmeye başlar. Tüm kent sokaklar metro vagonları billboardlar ve kentin tamamı her santimetre karesi bir propaganda makinesi haline gelir. Kent sakinleri seçeneksiz, seçeneklerden habersiz hale getirilir. Kent otomobil direksiyonundan alışveriş merkezi içinden erzak ve kömür dağıtımı kamyonlarının kasalarından yönetilmeye başlar. Kent mekansal bütünlüğünü kaybeder. Şimdi birkaç tane yorumsuz şey göstermek istiyorum size. Hıdırlık Tepenin üstüne muhteşem bir otel yapacağız. Otelin üstüne de Airbus uçaklarının en büyüğünün maketini koyacağız. Gece aydınlatılacağı için çok cazip olacak. Karaca Ören de bütün hayvanların kumaştan ya da pelüşten yapılmış maketlerin bulunduğu otuz bin metre kare bir orman alanı kuracağız maketler ses de çıkaracak. Buna bir şey söylemiyorum. Gurur duymak istiyoruz evet hakikaten ve artık bir başkentler çözülürken artık imar edilen değil yani güzelleştirilen değil çözülen bir başkentte yaşıyoruz maalesef. Çözülen sadece kentin sosyal ve ekonomik yapısı değil bir ideal bir yaşam biçimi ve bir rüyadır aslında. Mekansal yapı birlikte yaşama ve sosyalleşme azmi ulus devlet idealinin yansıttığı tüm değerler artık kentte parçalanmış bir kent yaşamı yelpazesiyle birlikte var olmaktadır. Ankara artık planlı kentsel gelişmeyle değil farklı kavşakların propaganda haline dönüştürülen kentlerin öncü ve örneği haline gelmiştir. Çözülme üçüncü küreselleşme dalgasıyla başlamadıysa da derinleşmiş ve çarpıcı boyutlara varmıştır. Çözülen tek bir kent değil bir unsur eşitsiz gelişmeye karşı ürettiği çözümdür gerçekte. Çözülen dengeli yaşamlar süren bireylerin olgunlaştığı kamusal mekanlardır. Çözülen yaşanabilir insanca ve çağdaş bir kent olma idealidir. Çözülen tüm bu değişim karşısında suskun kalan ve seçenekler üretmeyen herkestir. Tabii bu elbette ki dünyanın sonu değil yani Ankara ve Ankaralılar yaşamaya devam edeceklerdir her günkü gibi. Trafik sıkışmaya devam edecek İstanbul a taşınmalar artacak üniversite mezunlara Ankara da kayda değer bir şeyler bulamayacaklardır. İstanbul da İstanbul medyasının çektiği dizilerde daha çok Ankaralılar oynayacaktır. Çok uluslu şirketlerin İstanbul şubelerinde Ankara da okuyanlar çoğunlukta olacaklardır belki. Ancak bilinmelidir ki Ankara dan çözülen kazağın ipi İstanbul dan yakalanamaz. Ankara da bütünselliğin bilimselliğin sistematik ve akılcı yaklaşımın ve toplumsallığın parçacılığa günü birlik çözümlere el yordamına ve hummasız bireyciliğe karşıcılığı olduğunu görüyoruz. Aslında benim bu sunuşumda 9

10 Ankara ya Ankara nın değerlerine sahip çıkılmanın bir haykırışıdır. Sizlere de bu kadar yoğun bir katılım gösterdiğiniz için bunun için teşekkür etmek istiyorum ve diyorum ki gelin Ankara ya ve değerlerine sahip çıkalım. Ankara da gidecek görecek bir yer olmadığını zannetsek dahi hala. Başkent çözülmeden diyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginize. 10

Dr. Savaş Zafer ŞAHİN Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Aralık 2009

Dr. Savaş Zafer ŞAHİN Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Aralık 2009 Dr. Savaş Zafer ŞAHİN Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Aralık 2009 SUNUM İÇERİĞİ Başkentlerin Yüzyılı Başkentlerin Yıldızı Sönerken Küresel Ağ ve Başkentler Küreselleşmenin Üç

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Küresel finans sektörü, barındırdığı risklerden dolayı geçtiğimiz yıl birçok şirket için belirsizliklerle

Detaylı

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de Türkiye de üst yönetim ile idari seviyeler arasında 11.1 kat fark var Hay Group, Türkiye ve dünyadaki üst yönetim - CEO ve çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarını araştırdı Hay Group Türkiye Bilgi

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm - 1 GARDEN CITY (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAHÇE ŞEHİR Ebenezer Howard Tomorrow: A peaceful path to reform

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

Nevzat Melih TÜNEK THK Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde Yüksek Lisans Öğrencisi, bu sunumda sosyal medyanın e-devlet üzerindeki etkileri

Nevzat Melih TÜNEK THK Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde Yüksek Lisans Öğrencisi, bu sunumda sosyal medyanın e-devlet üzerindeki etkileri Nevzat Melih TÜNEK THK Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde Yüksek Lisans Öğrencisi, bu sunumda sosyal medyanın e-devlet üzerindeki etkileri konusu ele alınmıştır. 1 Sunum kapsamında sosyal medyanın

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 26

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 26 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 26 Bu sayıda; 2011 yılı İşgücü ve İstihdam Rakamları değerlendirilmiştir. i İşsizler Tarım sektörüne mi gizlendi? 2011 yılı işsizlik oranı

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2017-2018 BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 135 Kredi ve 241 AKTS den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

Kilit yetenekleriniz. kaçmaya. hazırlanıyor... Hay Group, Türkiye dahil 46 ülkede, çalışanların şirketlerine bağlılığını araştırdı

Kilit yetenekleriniz. kaçmaya. hazırlanıyor... Hay Group, Türkiye dahil 46 ülkede, çalışanların şirketlerine bağlılığını araştırdı Kilit yetenekleriniz kaçmaya hazırlanıyor... Hay Group, Türkiye dahil 46 ülkede, çalışanların şirketlerine bağlılığını araştırdı Ekonomik koşullar ve iş gücü piyasasındaki iyileşmeyle birlikte Avrupalı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Sürgün Veren Kentsel Yenilemeden Göçebeleşen Kentsel Dönüşüme. Yasemin ÇAKIRER

Sürgün Veren Kentsel Yenilemeden Göçebeleşen Kentsel Dönüşüme. Yasemin ÇAKIRER Küçük bir Uyarı! Bu slayt boyunca aralarda göreceğiniz el çizimlerinin hepsi, 81 il çapında ilköğretim öğrencileri TOKİ Benim Evim Benim Şehrim konulu Resim Yarışması birincilerine aittir. Sürgün Veren

Detaylı

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Var olduğundan bu yana çevre şartlarına göre şekillenen fiziksel, yapısal ve davranışsal değişimleri ile türünü güçlendirerek sürdüren canlılar arasında insan, bu doğal değişimlerle

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Kente katbekat değer katan uzmanlık:

Kente katbekat değer katan uzmanlık: Kente katbekat değer katan uzmanlık: İbrahim Dumankaya Holding ten kente değer katan bir vizyon; DKY İnşaat. Temelleri 1961 yılında atılan İbrahim Dumankaya Holding in 52 yıllık inşaat deneyimi ve birikimi,

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ. Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr

NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ. Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr Öncelikle nüfusa ve bu nüfusun ne kadarının genç olduğunu anlatan rakamlara bakalım 2013

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki,

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması Nihai rapor sunumu 14 Eylül 2011, Erzurum Turkcell Erzurum Çağrı Merkezi

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP 1999 ve 2002 Seçimlerinde CHP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP 1999 seçimlerine Türkiye yükselen milliyetçilikle girdi. Ecevit in azınlık iktidarında seçimlere kısa bir süre kala Türkiye

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

2013 YILINDA KÜRESEL HEDEF ŞEHİRLERDE İLK 20

2013 YILINDA KÜRESEL HEDEF ŞEHİRLERDE İLK 20 2013 YILINDA KÜRESEL HEDEF ŞEHİRLERDE İLK 20 Index 2010 yılı başladığından beri, ilk kez bir Asya şehri üst sıralamada yer aldı. Bangkok 2013 yılında uluslararası gelen ziyaretçiler tarafından en çok ziyaret

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BROADACRE CITY Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü The new city will be nowhere, yet everywhere. () BROADACRE CITY Howard ın Bahçeşehir önerisi

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor.

Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor. Sayın Başkan, Değerli Basın mensupları, Odamızın Mayıs ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 65. Hükümetimiz, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

KÜRESELLEŞME Hafta 1 Öğr. Gör. Şükrü KAYA Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

KÜRESELLEŞME Hafta 1 Öğr. Gör. Şükrü KAYA Elektronik ve Haberleşme Mühendisi KÜRESELLEŞME Hafta 1 Öğr. Gör. Şükrü KAYA Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Kendi içine dönük, karşılıklı ticarete ve yatırıma konan engellerle birbirinden izole edilmiş; mesafe, zaman ve dil engellerinin

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATATÜRK BULVARI / ZAFER MEYDANI FİKİR PROJESİ ve MİMARİ PROJE Amaç Kent belleği, toplumsal ve kültürel

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mart

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mart SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Şubat ta Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış, Otomobil Satışlarından Kaynaklanıyor. Şubat ta Ticari Araç Satışları Gerilerken Ağır Ticari Araç Satışları Sınırlı

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı