Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Mayıs-Temmuz 2010 Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Mayıs-Temmuz 2010 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Faaliyet Raporu Sayıştay Başkan Vekili nin Mesajı Sayıştay, denetimleri sonucu hazırladığı raporlar ile kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesine ve şeffaflığın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar ile birlikte, aynı zamanda kendi çalışmalarının sonuçlarını da sürekli ve düzenli bir şekilde paylaşmak amacıyla üç aylık faaliyet raporları hazırlamaktadır. Şubat - Nisan 2010 dönemini içeren ilk üç aylık faaliyet raporunun ardından hazırlanan dönemini içeren ikinci üç aylık faaliyet raporu; Yayınlanan raporlar, taslak denetim raporları, devam eden denetimler, harcama öncesi denetimler, yayınlanan genelgeler ve Sayıştay daki gelişmeler ile ilgili bilgiler içermektedir. Kısıtlı denetçi sayımıza (20 denetçi) rağmen, dönemini içeren denetim faaliyetlerimiz özverili çalışmalarımız sonucu planlanan takvim çerçevesinde gerçekleşmiş ve bir önceki üç aylık döneme göre yayınlanan rapor sayımızda artış sağlanmıştır. döneminde 10 denetim ve 7 araştırma olmak üzere toplam 17 denetim/araştırma raporu hazırlanmış ve Meclise gönderilmiştir. Denetim ve araştırmalar sonucu tespit edilen mevzuata aykırı hususların incelenmesi ve gerekmesi halinde ilgililer hakkında soruşturma/kovuşturma açılması hususunda, konu raporlar Hukuk Dairesine gönderilmiştir. Bunun yanında, denetimi tamamlanmış ve kurum yöneticisine, denetim sonuçlarına ilişkin yorumunu almak üzere gönderilen 3 taslak denetim raporumuz yanında, 7 farklı konuda devam eden denetimlerimiz mevcuttur.

2 döneminde, emeklilik ve özlük işleri, sübvansiyonlar ve ilama bağlı borçlar ile ilgili konularda gerçekleştirilen harcama öncesi denetimler ile ilgili 1,063 işlem yapılmıştır. Sayıştay, bu dönemde diğer inceleme gerektiren işler ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla 183 yazışma ve belediyelere yol gösterici ve hatırlatma niteliğinde 2 genelge yayınlamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin emeklilik ve özlük işlerine ilişkin Mayıs- Temmuz 2010 döneminde gerçekleştirdiğimiz denetimler sonucu tespit edilen eksik ve/veya hatalı işlemler, harcama öncesi düzeltilmiş ve haksız ödemelerin önüne geçilerek 216, TL tasarruf sağlanmıştır. Meclise gönderilen denetim raporlarımızın düzenli bir şekilde görüşülmesi, denetim faaliyetlerimizin etkinliği açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gerekli temaslar kurulmuş ve girişimlerimiz sonucu, Sayıştay raporlarını görüşen Ekonomi,Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin yoğun gündemi nedeniyle görüşemediği Sayıştay raporlarını görüşmek üzere beş üyeli Geçici Özel Komite kurulması kararı Meclis Genel Kurulunca oybirliği ile kabul edilmiştir. Sayıştay, gerek kesin hesap denetimleri ile gerekse kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını değerlendirerek, kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Kısıtlı sayıdaki personel sayısına rağmen özverili çalışmalarıyla hedeflediklerine ulaşmaya çalışan Sayıştay, daha planlı ve disiplinli bir çalışmayla, vizyonunda ifade edildiği gibi Kamu Kaynaklarının Gözcüsü ve Koruyucusu Olmaya her zaman devam edecektir. Şükrü CANKAYA Sayıştay Başkan Vekili

3 İÇİNDEKİLER Yayınlanan Sayıştay Raporları... 1 Taslak Denetim Raporları... 7 Devam Eden Denetimler... 8 Harcama Öncesi Denetimler... 8 Sayıştay Genelgeleri... 9 Sayıştay daki Gelişmeler... 9

4 Yayınlanan Sayıştay Raporları 1. KKTC Elektrik Kurumunun 1 Ocak Aralık 1997 Dönemi Tahsilatlarına ilişkin Denetim ( 7 Mayıs 2010 tarih ve EÇ.4/2010 sayılı rapor) KKTC Elektrik Kurumu tahsilatlarına yönelik Şubat 2001 tarihinden geriye doğru sürdürülen denetimler sonucu, kurum görevlilerince tahsil edilen gelirlerin büyük oranda kurum hesaplarına yatırılmadan zimmete geçirildiği ve kurumun büyük maddi kayıplara uğratıldığı belgelenmiş ve bu hususta Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Sayıştay Raporlarıyla yargıya intikal eden ve yolsuzluk işlemlerinde adı geçen şahıslar hakkında davalar açılmış ve Ağır Ceza Heyeti tarafından şahıslar hakkında hüküm üretilmiştir. KKTC Elektrik Kurumunun 1 Ocak Aralık 1997 dönemi tahsilatlarına ilişkin gerçekleştirilen denetim, Kurumdaki yolsuzluk işlemlerine ilişkin yapılan araştırmanın son noktası olup, hazırlanan raporda, Kurumun uğradığı maddi kaybın açılacak hukuk davası yolu ile telafisi Kurumun sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. 2. Lefkede Oturan Güzelyurt Kaza Mahkemesinin Gelirlerine ilişkin Araştırma (7 Mayıs 2010 tarih ve SN. 2/2010 sayılı rapor) Lefke de oturan Güzelyurt Kaza Mahkemesi nin Mali Yıllarına ait muhtelif gelirleri incelendiğinde, Mahkemece belirlenen ceza ve diğer gelirlerin tahsil edilip, Gelir ve Vergi Dairesine yatırılmasından sorumlu olan Mukayyidin, muhtelif gelirleri tahsil ettiği halde Gelir ve Vergi Dairesine yatırmayarak zimmete geçirdiği değerlendirilmesi yapılmıştır. Raporda ayrıntılı olarak açıklaması yapılan 397, TL tutarındaki işlemlerin incelenmesi ve adı geçen Mukayyit hakkında soruşturma ve/veya kovuşturma açılması konusunda, konu rapor KKTC Hukuk Dairesine gönderilmiştir. 3. Eski Sanayi Holding Binaları Olarak Bilinen Binalar ile Arazinin İhale Yönetimi ile Satışı Hakkındaki S(K-II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili Araştırma ( 24 Mayıs 2010 tarih ve HA 2/2010 sayılı rapor) Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı incelenmiş ve mali açıdan böyle bir kararın alınmasının kamu kaynaklarının israfı anlamına geldiği, Hukuk Dairesinden alınan görüş doğrultusunda ise mali açıdan bu kararın alınmasının yerinde olmadığı gibi, hukuken de bu kararın bir dayanağı olmadığı ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararının iptal edilmesi ve bu karara bağlı olarak yapılan işlemlerin geri alınarak yapılan ödemelerin ilgililerden geri talep edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 1

5 4. Muhaceret Dairesi 2008 Mali Yılı Gelirleri Denetimi (24 Mayıs 2010 tarih ve ME- FT.4/2010 sayılı rapor) Muhaceret Dairesine yapılan denetimde, Muhaceret Dairesi 2008 yılı gelirlerinin kayıtlarla uyum içinde olduğu saptandığından, anılan yıla ilişkin gelirlerin doğruluk ve denkliğine onay verilmiştir. 5. Dördüncü Piyade Alay Komutanlığı Kantin Hesaplarının Denetimi (7 Haziran 2010 tarih ve HS-TE.2/2010 sayılı rapor) Dördüncü Piyade Alay Komutanlığı kantin hesaplarının denetiminde, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında hesap açıkları olduğu tespit edilmiştir. Konu rapor hukuki kovuşturma ve soruşturma açılması için KKTC Hukuk Dairesine gönderilmiştir. 6. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 1999 Mali Yılı Kesin Hesap Denetimi ( 2 Haziran 2010 tarihli rapor) Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun 1999 mali yılı kesin hesap denetimi sonucu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu idaresinin birçok eyleminde 1999 Mali Yılı Bütçe Yasasının ihlal edildiği, gerek Bütçenin Uygulanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasası gerekse Bayrak Radyo Kurumu Yasası ile bu yasa tahtında çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere aykırı davrandığı tespit edilmiştir. Uzun yıllardır kesin hesaplarını hazırlayıp denetime sunamayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna denetim sırasında tespit edilen eksik ve/veya hatalı işlemler raporlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 7. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi nin 400 Yıllık Miras, Kıbrıs ta Evkaf Kayıtları Sergileri, Mare Monte Otel in Demirbaşları ve Lara Beach in Kiralanması Konularına İlişkin Araştırma (30 Nisan 2010 tarih ve MAR.2 -ME-FT.3/2010 sayılı rapor) Konu sergilerin mevzuata aykırı olarak ihaleye çıkılmadan gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, İstanbul, Londra ve Brüksel sergileri ile ilgili olarak 2 Yaka İletişim Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti ne ödendiği tespit edilen toplam 478, TL den, dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinin, harcamalara onay veren Genel Müdür ile Genel Müdür Muavininin, değiştirilmiş şekliyle 18/78 sayılı Sayıştay Yasası nın 22(2). maddesi gereğince müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun yanında, 2007 ve 2008 mali yıllarında sergiler ile ilgili harcamaların yapıldığı bazı kalemlerde bütçe aşımlarının gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2

6 Mare Monte Otelin, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından Net Turistik Hizmetler Ltd e teslim edilmesi sırasında, Mare Monte Otel demirbaşlarına ilişkin herhangi bir sayımın yapılmadığı tespit edilmiş, ayrıca Mare Monte Otel demirbaşlarına ilişkin talep edilen demirbaş listesi Başkanlığımıza sunulamamıştır. Otele ait eşyaların bir kısmının Saray ve Dome Hotel e, bir kısmının ise kamu kuruluşlarına verildiği ancak bu konuda tatmin edici tutanaklar bulunmamakla birlikte, Vakıflar İdaresine ait demirbaşlarda kayıplar söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Lara Beach in kiralanması konusunda ise, taraflar arasında imzalanan mukavelede projenin tamamlanacağı ve yatırımın bitirileceği tarih belirtilmesine rağmen, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulunun şirketin taleplerini uygun bularak 6 defa süre uzatımı kararı alması oldukça dikkat çekici bulunmuştur. 400 Yıllık Miras, Kıbrıs ta Evkaf Kayıtları Sergileri, Mare Monte Otelin Demirbaşları ve Lara Beach in Kiralanması konularında araştırmayı içeren raporumuzda yer alan mevzuata aykırı hususların incelenmesi ve gereği için konu rapor KKTC Hukuk Dairesine gönderilmiştir. 8. Vakıflar İdaresinde Toplu İş Sözleşmeleri, Dome Otelin İşletme Devri, Bevak Cons. Ltd. e ait Arazi Kiralanması, Londra Binası Tahliyesi, Eski Genel Müdür ün Saray Otel e Borçları ile ilgili Araştırma. (11 Mayıs 2010 tarih ve MAR-MA.1/2010 sayılı rapor) Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasında, mevzuata aykırı olarak,vakıflar personeline bir takım menfaatler getiren Toplu İş Sözleşmelerinin imzalandığı tespit edilmiştir , ve dönemlerine ilişkin Toplu İş Sözleşmelerini imzalayan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile ödemeyi yapan yetkililerin, Toplu İş Sözleşmeleri karşılığı olan toplam 656,016 TL den, değiştirilmiş şekliyle 18/78 sayılı Sayıştay Yasası nın 22(2). maddesi gereğince müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları değerlendirmesi yapılmıştır. Dome Otelin İşletme Devri ile ilgili araştırmada genel muhasebe ilkeleri ve sözleşmenin niteliği açısından bir takım teknik eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bevak Construction Ltd. e kiralanan vakıf arazisi konusunda izlenecek hukuki yöntem açısından Başsavcılıktan görüş alınması önerilmiştir. Vakıflar İdaresi ne ait Londra binasının tahliyesine ilişkin avukatlık harcamalarının Vakıflar İdaresi Satın Alma,İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin tüzüğünün hilafında olması nedeniyle, dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı, As Başkanı ve Üyelerinin almış oldukları yönetim kurulu kararlarda imzaları olması nedeniyle ve/veya ita amiri olarak imzaları karşılığı dahil oldukları tarihlere göre müştereken ve müteselsilen 1,308, TL den sorumlu oldukları değerlendirmesi yapılmıştır. 3

7 Greeny On the Tour ekibinin Saray Otelde yapmış olduğu konaklama bedeli olan 19, TL nin, Vakıflar İdaresince ödeneceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı mevcut olmadığından, söz konusu ödemenin bu etkinliğin düzenlenmesinde öncü olan Kadın Dayanışma Konseyince ödenmesi gerektiği, ayrıca Vakıflar İdaresi eski Genel Müdürü nün tarihleri arasında Saray Otelde muhtelif faturalarla misafirlerine yapmış olduğu izaz ikrama ilişkin 11, TL harcamanın ödenmemiş olduğu tespit edildiğinden, konu harcamanın Vakıflar İdaresince ödenmesi gerektiği görüşü raporda belirtilmiştir. Vakıflar İdaresinde Toplu İş Sözleşmeleri, Dome Otelin İşletme Devri, Bevak Cons. Ltd. e ait Arazi Kiralanması, Londra Binası Tahliyesi, Eski Genel Müdürün Saray Otele Borçları konularında araştırmayı içeren raporumuzda yer alan mevzuata aykırı hususların incelenmesi ve gereği için konu rapor KKTC Hukuk Dairesine gönderilmiştir. 9. KKTC Elektrik Kurumunun Dizel Jeneratör Santral Projesi İhalesine İlişkin Araştırma ( 27 Mayıs 2010 tarih ve MD.2-EÇ.3/2010 sayılı rapor) Elektrik Kurumunun Merkezi İhale Komisyonu vasıtasıyla çıktığı Dizel Santral Yapımı Projesi ne ilişkin uluslararası ihalenin iptalinde, geçici teminat mektubunu Teklif İsteme Şartnamesi nin 20.maddesine ve Devlet İhale Tüzüğünün 37(1). maddesine istinaden gelir olarak kaydetmesi gerekirken bu sorumluluğunu yerine getirmeyen Merkezi İhale Komisyonunun ayrıca Teklif İsteme Şartnamesinin 23. maddesine dayandırılarak sözleşme akdinin iptal edilmesinden Elektrik Kurumunu sorumlu tutan Yönetim Kurulunun ve bu kararı onaylayarak ihalenin iptalini sağlayan Bakanlar Kurulunun sorumluluğu bulunduğu değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda, konu araştırma raporu gereği için KKTC Hukuk Dairesine gönderilmiştir. 10. Muhaceret Dairesi 2009 Mali Yılı Gelirleri Denetimi ( 11 Haziran 2010 tarih ve ME.-FT.5/2010 sayılı rapor) Muhaceret Dairesi denetimi sırasında, 2009 yılına ait TL tahsilatın Gelir ve Vergi Dairesine yatırılmadığı tespit edilmiş ve konu ilgililerin bilgisine getirilerek, 2010 yılında ilgili gelir kalemine yatırılması sağlanmıştır. Bu doğrultuda, Muhaceret Dairesinin 2009 yılı gelirlerinin kayıtlarla uyum içinde olduğu saptanmış ve 2009 yılına ilişkin gelirlerin doğruluk ve denkliğine onay verilmiştir. 4

8 11. Spor Fonu 2009 Mali Yılına Ait Gelirlerin Denetimi (23 Haziran 2010 tarih ve HS.3/2010 sayılı rapor) Spor Fonunun 2009 mali yılına ait gelir hesabının, defter kayıtları, bunlara ilişkin belgeler ve Maliye Bakanlığından alınan hesap ekstreleri ile uyum içinde olduğu saptandığından, Spor Fonunun 2009 mali yıl hesabının doğruluk ve denkliğine uygunluk verilmiştir. 12. Dikmen Belediyesi Mali Yılları Kesin Hesap Denetimi ( 2 Nisan 2010 tarih ve HŞ.2-4/2010 sayılı rapor) Dikmen Belediyesinin mali yılları kesin hesaplarının kayıtlarla uyum içerisinde olduğu saptandığından, anılan yıllara ilişkin hesapların doğruluk ve denkliğine uygunluk verilmiştir. 13. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Girne Şube Amirliği 2009 Mali Yılı Gelir Denetimi ( 30 Haziran 2010 tarih ve TE.2/2010 sayılı rapor) Gümrük ve Rüsumat Dairesi Girne Şube Amirliğinin 2009 mali yılı gelirlerinin kayıtlarla uyum içinde olduğu günlük tahsilatların usulünde ve yasal süresi içinde Gelir ve Vergi Dairesine yatırıldığı saptandığından anılan yıla ilişkin gelirlerin doğruluk ve denkliğine onay verilmiştir. 14. İhtiyat Sandığı Girne Binası Hakkında Araştırma (12 Temmuz 2010 tarihli yazı ekinde sunulan bilirkişi raporu) İhtiyat Sandığı Girne Binasının yapım işlerinin proje ve şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı yanında müteahhide yapılan ödemelerde devletin kayba uğrayıp uğramadığının saptanması ve raporlanması amacıyla, Sayıştay Başkanlığı değiştirilmiş şekliyle 18/78 Sayılı Sayıştay Yasasının verdiği yetkiye atfen, konunun teknik bir konu olduğu cihetle Doğu Akdeniz Üniversitesi ne müracaat ederek, bilirkişi ekibi oluşturmuştur. Bilirkişi ekibinin konu bina ile ilgili olarak gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve yerinde yapmış olduğu teknik incelemeler sonucunda hazırladıkları raporlar, Başkanlığımızca değerlendirilmiş ve gereği için Hukuk Dairesine gönderilmiştir. 5

9 15. Sosyal Yardım veya Özürlü Maaşı Alan Kişiler ile Yoksul Olup, Elektrik Enerjisinin Bağlı Olmadığı Konutlarda Oturan KKTC Vatandaşlarının Konutlarına Elektrik Bağlanmasına ilişkin S(K-II) Sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu Kararı nın Uygulama Sonuçları ile ilgili Araştırma (19 Temmuz 2010 tarih ve EA.1/2010- HA.3/2010 sayılı rapor) Konu Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olarak yapılan araştırmada, Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından, KKTC Elektrik Kurumu na 282 kişi adına 655, TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Ödenen 655, TL nin; 41, TL si anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kıstaslara haiz 22 kişi, 613, TL nin ise anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kıstaslara haiz olmayan 260 kişi adına yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kıstas dışı kişiler için yapıldığı tespit edilen 613, TL nin, adlarına KKTC Elektrik Kurumu na yapılmış olan ödemeye ilaveten, kendileri de kuruma ayrıca ödeme yapmış olan kıstas dışı 13 kişiye ait 17, TL ile Mutluyaka Köyü için yapılmış olan 1, TL yi de içerdiği ve 13 kişi tarafından yapılmış olan bahis konusu fazla ödemenin KIBTEK tarafından, KKTC Maliye Bakanlığı na iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 17, TL fazla ödemenin KIBTEK tarafından KKTC Maliye Bakanlığı na iade edilmesi gerektiği dikkate alındığında, 596, TL den (613, ,779.13); dönemin İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Güzelyurt Kaymakamları ile bahis konusu meblağın ödenmesine onay veren, dönemin Başbakanlık Müsteşarı nın müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerektiği değerlendirmesi yapılmıştır.. Sosyal yardım aldığı belirlenen bir vatandaşın adına yapılmış olan ödemeye ilaveten kendisinin de KIBTEK e toplam 1, TL ödeme yapmış olduğu tespit edildiğinden, 1, TL nin ilgili kurum tarafından konu şahsa iade edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırma sonucu hazırlanan denetçi raporu, gereği için Hukuk Dairesine gönderilmiştir. 16. KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz Haziran 2010 Dönemi Denetim Raporu (22 Temmuz 2010 tarih ve HS.4/2010 sayılı rapor) KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun ilgili dönemine ait sunulan kesin hesapları ile kasa defteri, yevmiye kayıtları ve banka ekstrelerinin uyum içinde olduğu ve hesapların uyuştuğu denetçi tarafından saptandığından, anılan yıla ilişkin hesapların doğruluk ve denkliğine uygunluk verilmiştir. Ancak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çıkılan ihalelerle ilgili şartnameler ile harita satışından elde edilen gelirlerin kurum geliri olarak sayılabilmesi için KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu yasa ve/veya tüzüğünde düzenleme yapılması gerektiği ayrıca raporda belirtilmiştir. 6

10 17. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Mali Yılı Kesin Hesaplarının Denetimi ( 16 Temmuz 2010 tarih ve HŞ. 6/2010 sayılı rapor) Türk Ajansı Kıbrıs ın mali yılları kesin hesaplarının kayıtlarla uyum içerisinde olduğu saptandığından, anılan yıllara ilişkin hesapların doğruluk ve denkliğine uygunluk verilmiştir. Taslak Denetim Raporları Değiştirilmiş Şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasasının 27. maddesi gereği denetim tamamlandıktan sonra hazırlanan taslak denetim raporunun bir nüshası Başkan tarafından ilgili kamu idaresi yöneticisine gönderilmekte ve ilgili yöneticiye bu taslak denetim raporundaki denetim sonuçları veya bu sonuçların sunumu hakkında yorum beyan edebilme hakkı tanınmaktadır. İlgili kamu idaresinin yöneticisi taslak denetim raporu teslim aldıktan itibaren on beş gün içerisinde denetim sonuçları hakkında yorum beyan edebilmektedir. Bu doğrultuda, aşağıda belirtilen araştırma konularına ilişkin hazırlanan 3 taslak rapor hakkında ilgili yöneticilerin yorumu beklenmektedir. 1. Alsancak Belediyesi nin 2008 Mali Yılı Genel Denetimi 2. İskele Belediyesi nin Mali Yılları Kesin Hesap Denetimi ile 2009 Mali Yılında İşci İstihdamına Yönelik Denetim Raporu 3. Yeni Erenköy Belediyesi Mali Yılı Kesin Hesapları Denetimi 7

11 Devam Eden Denetimler 1. Doğu Akdeniz Üniversitesi 2008 Mali Yılı İstihdam ve İhaleler ile ilgili Araştırma. 2. Cumhurbaşkanlığı Döşeme Demirbaş Sayımı. 3. Gazi Mağusa Yeni Devlet Hastanesi Yapım İşlerinin Şartnamelere Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Araştırma. 4. Lefke Mahkemesinin Dönemi Mazbata Gelirlerinin Araştırılması. 5. Hali Arazi İcarlarının Denetimi. 6. Nüfus Kayıt Dairesi 2008 Mali Yılı Gelir Denetimi. 7. Konut Edindirme Birimi Mali Yılları Denetimi. Harcama Öncesi Denetimler Sayıştay, gerçekleştirdiği genel denetimler ve özel konulardaki araştırmalar dışında, harcama öncesi denetimler yaparak bahse konu ödemelere uygunluk vermektedir. Mayıs-Temmuz 2010 döneminde emeklilik ve özlük işleri, sübvansiyon ve/veya teşvikler ve ilama bağlı borçlara yönelik 1,063 işlem gerçekleştirilmiştir. Mayıs - Temmuz 2010 dönemine ilişkin gerçekleştirilen Emeklilik ve Özlük işleri denetimleri sonucu tespit edilen eksik ve/veya hatalı işlemler harcama öncesi düzeltilmiş ve 216, TL haksız ödemenin önüne geçilerek tasarruf sağlanmıştır. 8

12 Sayıştay Genelgeleri Genelge 11/2010 (Belediyelere) Meclis üyelerince incelenmek üzere talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi, belediye idaresinin yasa gereği ilgili şahıslara vermesi gerektiği hususu hatırlatılmıştır. Genelge 12/2010 (Belediyelere) Belediyelerce gerçekleştirilecek her türlü alımda ihale tüzüğü kurallarına titizlikle riayet edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Sayıştay daki Gelişmeler Sayıştay Raporları için Geçici Özel Komite nin Oluşturulması Gerekli girişimlerimiz ile, Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, Meclis Danışma Kurulunun Sayıştay raporlarını görüşmek üzere Geçici Özel Komitenin oluşturulmasına ilişkin karar okunması sağlanmıştır. Bu kararda; Sayıştay raporlarını görüşen Ekonomi,Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin yoğun gündemi nedeniyle görüşemediği Sayıştay raporları için özel komiteye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Sayıştay raporlarını görüşmek üzere 5 üyeli geçici özel komite kurulması Meclis Genel Kurulunca oybirliği ile kabul edilmiştir. 9

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015. Raporu Hazırlayan

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015. Raporu Hazırlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 3/2015 11 Haziran, 2015 Lefkoşa Türk Beled yes 2008-2011

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DIIŞİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014 B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Faaliyet Raporu 2014 BTHK Faaliyet Raporu 2014 06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanan ve 18 Haziran 2014 tarihli ve R.G-139 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş. 5 Ağustos 2015 Geçerlilik Dönemi 05.08.2015-05.08.2016 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/45 Kamu harcamalarında israfın önlenerek, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla aşağıdaki tasarruf önlemlerinin alınması uygun görülmüştür. KAPSAM Genel bütçeli daireler, katma bütçeli

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Üçüncü Değerlendirme Turu

Üçüncü Değerlendirme Turu İNSAN HAKLARI VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DİREKTÖRLÜĞÜ Strazburg, 26 Mart 2010 Greco Eval III Rep (2009) 5E Tema II Üçüncü Değerlendirme Turu Parti Finansmanında Şeffaflık hakkında Türkiye Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı