EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ"

Transkript

1 1

2 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Türkçe derslerinde hedefimiz öğrencilerimize Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, süreç içerisinde Türkçeyi bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yönlendirmektir. Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak kendini ifade edebilen, bilimsel düşünen ve araştıran, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, haklarını ve sorumluklarını bilen, bilim teknolojilerini kullanarak üreten, okumak ve öğrenmekten zevk alan, kendisi ve çevresi ile uyumlu, barışık, girişimci ve problem çözücü, milli-evrensel değerlere önem veren bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Türkçe derslerinde 1. yarıyılda, MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı doğrultusunda belirlenen 8 temadan Birey ve Toplum, Atatürk, Hayal Gücü ile Oyun ve Spor temaları işlenecektir. Temalar kapsamındaki metinler aracılığı ile öğrencilerimizin öğrendikleriyle ilişki kurarak kendi hayatlarından örnekler vermeleri, karşılaştırmalar yapmaları, sorunlara farklı çözümler üretmeleri ve çıkarımlar yapmaları, okuduklarında/dinlediklerinde 5N1K sorularına cevap aramaları ve okuduklarının konusunu, ana fikrini/duygusunu belirlemeleri sağlanacaktır. Temaların işlenişinde Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Canlandırma, Rol Oynama, Drama, Beyin Fırtınası ile Tartışma yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin sözlük kullanma becerileri ile yazım kılavuzundan yararlanma alışkanlıkları geliştirilecektir. Ders kitaplarında yer alan metinlerin yanı sıra yıl boyunca okutulmak üzere farklı türlerde 8 adet kitap seçilmiştir. İlk yarıyılda okutulacak kitaplar şunlardır: Çıtır Çıtır Felsefe / Ben ve Başkaları (Eylül - Ekim) Soğuktan Korkmayan Tek Kuş (Ekim Kasım) Kırmızı Şemsiye (Kasım Aralık) Orient Express - Kurt ile Yedi Keçi Yavrusu (Aralık Ocak) 7

8 Hayat Bilgisi dersinde hedefimiz; öğrencinin içinde yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlayıcı bilgi, tutum ve beceriler geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünen, iletişim kuran, araştıran, karar verebilen, bilgi teknolojilerini kullanan girişimci bireyler yetiştirmektir. Ayrıca tüm bilgileri hayata geçirmeleri ilke edinilecektir. Atatürkçülük ile ilgili konular derslerle ilişkilendirilerek pekiştirilecektir. Birinci yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün Yarın adlı üç temaları ile bağlantılı çalışmalar yapılacaktır. Temalarımız doğrultusunda birinci dönem üç gezi yapılacaktır. İlk gezimiz; Atatürk ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı na düzenlenecektir. İkinci gezimiz; Tutum ve Yatırım haftası ile bağlantılı olarak 12 Aralık 2014 tarihinde İş Bankası Müzesi ne ( Müzede Matematik ) ve üçüncü gezimiz tarihlerinde müzelerden ve tarihi mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanmak amacıyla Sadberk Hanım Müzesi ne (Müzede Matematik) yapılacaktır. Bu yıl ilk defa 3. sınıflarda Fen Bilimleri dersi uygulanacaktır. Fen Bilimleri dersi haftada 4 saat işlenecektir. Dersin bir saati laboratuvar ortamında işlenerek konular deneyler ve etkinliklerle pekiştirilecektir. Bu öğretim yılında MEB tarafından gönderilen Fen Bilimleri Ders Kitabı okutulacak; konuların pekişmesi için etkinlik kâğıtlarından ve bilgisayar ortamından yararlanılacaktır. Birinci ve ikinci dönemlerde Fen Bilimleri dersinde Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım, Maddeyi Tanıyalım, Çevremizdeki Işık ve Sesler üniteleri işlenecektir. Fen Bilimleri ünitelerimizin işlenişi sırasında bilimsel kavramlar üzerinde durulacak, bilim tanıtılacak, teknoloji, toplum ve çevre ilişkisi kurdurulacaktır. Ayrıca; bilimsel çalışma yapma, bilimin işleyişi ve bilimsel bilginin özellikleri öğretilecektir. 8

9 Matematik dersinde hedefimiz; yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirecek, edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamdaki problemleri çözmede kullanabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Bunları yaparken öğrencinin keşfederek bilgiye ulaşmasını sağlayacak etkinliklere yer verilecektir. 1. yarıyılda, Matematik derslerinde MEB Matematik Dersi Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanan plana göre; Şekiller ve Sayılar ünitesinde; nokta, düzlem konuları işlenecek; tablo ile şekil grafiği yapma ve yorumlama çalışmaları yapılacak; doğal sayılar, üç basamaklı doğal sayıların okunup yazılması, karşılaştırılması, sembol kullanarak sıralanması, örüntü oluşturma, örüntüdeki ilişkiyi belirleme, tek ve çift doğal sayılar, 20 ye kadar olan Romen rakamlarının okunup yazılması ile ilgili etkinliklere yer verilecektir. Toplama İşlemi ve Şekiller Dünyası ünitesinde; en çok üç basamaklı doğal sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemi, toplama işlemini gerektiren problem kurma ve çözme, üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlama, paralarımızla ilgili problem çözme ve kurma konularının yanı sıra doğruyu, ışını ve doğru parçasını çizme, uzunlukları ölçme, simetri, örüntü ve süslemeler ile alan bilgisi konuları işlenecektir. Çıkarma İşlemi, Açılar ve Şekiller ünitesinde en çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi, çıkarma işlemini gerektiren problemler çözme ve kurma; açı ve açı modelleri çizerek açı modellerine örnek verme çalışmalarına yer verilecektir. Ayrıca haftada bir ders saati öğrenilen konuların tekrarı amacıyla bilgisayar dersliğinde interaktif Maceramatik uygulamaları yapılacaktır. Çizgisel ve lekesel çalışmaları ile başlayacağımız Görsel Sanatlar dersimizin öncelikli hedefi, öğrencilerimizin çizgilerle şekiller oluşturmalarını, lekesel boyamalarla hacim, ışık-gölge ve renk değerlerini algılamalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde öğrendikleri yeni teknikleri kullanarak yaşadıkları çevrenin önemini fark eder. Sanatçıları ve sanat eserlerini tanımaya başlayarak hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, el becerilerini ve farklı sanat anlayışları hakkında yorum yapabilme fırsatı bulurlar. Dönem içerisindeki uygulamalarımızda 3 boyutlu çalışmalara da giriş yapılarak, öğrencilerimizin boyut algısının gelişmesi ve farklı bakış açıları edinmeleri amaçlanır. 9

10 3. sınıf Beden Eğitimi dersleri MEB in belirlediği müfredat ve kazanımları doğrultusunda işlenecektir. Konularımız: Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam, Atatürk ve Ulusal Bayramlar olarak öğrenme alanları formatında öğrencilerimizin temel hareket bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla oyun şeklinde işlenecektir. Öğrencilerimiz Beden Eğitimi dersi olduğu gün okula okul eşofmanları ile gelecekler. Yanlarında yedek tişört ve atlet bulundurmaları gerekmektedir. Derslerimiz, 2. kat spor salonunda yapılacaktır. Öğrencilerimiz, derse su mataraları ile gelecekler. Hastalık veya diğer nedenler ile derse katılamayacak öğrencilerimizin velisinden durumunu belirten veli izin notunu Beden Eğitimi öğretmenine iletmeleri gerekecektir. Ayakkabı bağlamayı bilmeyen öğrencilerimiz için cırt cırtlı ve düz taban olmayan salon kullanımına uygun spor ayakkabısı tercih edilmelidir. Yeni bir eğitim öğretim yılına hoş geldiniz. 3. sınıf İngilizce ders saatleri şu şekilde planlanmıştır: Haftada beş ders saatinden oluşan Main Course dersi Ömer Karabacak tarafından verilecek ve Our World 3 ve Express Picture Dictionary kullanılacaktır. Haftada altı ders saati olan Skills dersi Erin Ryan tarafından yürütülecektir. Skills dersinde kurgusal/kurgusal olmayan kitap ve metinlerin yanında, Selections 2 Primary Reading Anthology adlı malzeme kullanılarak okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dinleme ve konuşma konuları bütün İngilizce derslerinde birbirini tamamlayacak şekilde işlenecektir; böylece dil becerilerinin etkili, çeşitli ve motive edici çalışmalar yoluyla kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Reading A-Z ve Raz Kids siteleri üzerinden online okuma dersleri yapılacaktır. Bu okuma çalışmaları her bir öğrencinin ilerleme hızına göre değişkenlik gösterecek bu doğrultuda yürütülen etkinlikler de farklılaştırılacaktır. 3. sınıf önemli bir geçiş yılıdır. Bu süreçte öğrenciler ilerideki yıllarda daha zorlayıcı öğrenme aşamalarına zemin hazırlayacak olgunluk ve bağımsızlık geliştirirler. 3. sınıf İngilizce programının temel amacı öğrencilerin kendileri, çevreleri ve yaşantıları hakkında iletişim kurabilmeleri için hâlihazırdaki İngilizce bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Program, değişik temalar üzerinden kelime bilgisi geliştirmeye odaklanacaktır. Öğrencilerin okuyacakları kitaplardan yeni kelimeler ve dil bilgisi öğretilecektir. Öğrenciler yazı ve konuşmalarında kullanmak üzere çoğunlukla geniş zaman ve şimdiki zamanı kullanacaktır. açıklayabilecektir. 10

11 Bu süreçte öğrenciler hem soru sorup hem yanıtlayabilecek, hem de kendi fikir ve görüşlerini açıklayabilecektir. Dört dil becerisinin (reading, writing, listening, speaking) kazandırılması ve geliştirilmesi süreci öğrencilerin bağımsız olarak okuma, dinleme, yazma, yorumlayabilme pratiklerini geliştirmeye odaklanacaktır. Okunan metinler zamanla daha uzun ve daha karmaşık hale gelecek, böylece öğrenciler sunulan fikir ve olayları seçip tasvir edebileceklerdir. Hikaye anlatma, betimleme, bilgi verme ve ikna etme amaçlı metinler yazılacaktır. Yapılan yazı çalışmaları bir araya getirilerek sergilenecek ve sınıf kitapçıkları oluşturulacaktır. İyi yazma, iyi okumaya bağlıdır. Öğrencilerimiz kurgusal ve kurgusal olmayan İngilizce kitaplarını severek okumaları konusunda teşvik edilecektir. Sınıfta ve kütüphanede düzenli okuma çalışmaları yapılacaktır. Okunan kitaplarla ilgili olarak çalışmalar yürütülecektir. Çocuğunuzun okumaya karşı motivasyonunu artırmak için lütfen onlarla ne okuduklarıyla ilgili sohbet ediniz. Öğretme-öğrenme stili görev bazlı (task-based) etkinlikler ve grup çalışmalarıyla interaktif olarak uygulanacaktır. Öğrenciler, tamamen İngilizce iletişim kuracak ve derslerde aktif rol alacaktır. Sınıfta paylaşımcı ve pozitif bir ortam yaratmak için öğrencilerden birbirlerine yardımcı olmaları ve sadece İngilizce kullanarak karşılıklı etkileşim içinde olmaları istenecektir. Bu yarıyıl için birçok etkinlik planlanmıştır. Ekim ayında hayvanat bahçesi ziyareti, Ocak ayında Spelling Bee (heceleme yarışması) yapılacaktır. Ayrıca Hallowen ve Yeni Yıl kutlamaları gerçekleştirilecektir. İkinci yarıyıl ise İngilizce gösterileri, okullar arası yazma yarışmaları, konuşma yarışmaları ve portfolyo sunumları gibi etkinlikler planlanmıştır. Ayrıca okul ve bölüm olarak yürütülen bir takım projelerde öğrencilerimiz İngilizce dili yoluyla aktif olarak görev alacaktır. Sınıfta tamamlanmayan çalışmaların verilen diğer ödevlerle birlikte evde yapılması gerekir. Tüm öğrencilerimizin ödevlerini eksiksiz ve istenilen doğrultuda yapmaları önemlidir. Çocuğunuzun ödevlerini eksiksiz ve istenilen doğrultuda yaptığından emin olmak için çalışmalarını takip ediniz. Tamamlanmamış ödevler için velilere bilgi verilecektir. Hafta içi bir gün ve haftasonu olmak üzere haftada iki defa ödev verilecektir. Ancak bilindiği üzere dil ancak farklı sebeplerle sürekli olarak kullanıldığı ortamlarda gelişir. 11

12 Bu doğrultuda online olarak verilen okuma çalışmalarının ve tekrarların haftanın her günü yapılması gerekmektedir. Bunu yapan öğrencilerimiz daha hızlı gelişme kaydedecektir. Bu seviyede resmi sınavlar yoktur; ancak öğrencilerin gelişimini ölçmek için küçük değerlendirme sınavları ve testler uygulanacaktır. İhtiyacı olan öğrencilerimiz için etüt çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmalar hakkında mektup yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca ikinci dönem İngilizce seviyesini daha nesnel olarak ölçmek adına, uluslararası geçerliliği olan Cambridge Movers sınavının alınması için öğrencilerimiz teşvik edilecektir. Velilerimiz bu sınav hakkında ikinci yarıyılda detaylı olarak bilgilendirilecektir. En önemli hedefimiz, İngilizce dersinin sevilmesidir. Severek yapılan çalışmalar sürecinde öğrenme doğal olarak gerçekleşir. Bütün öğrencilerimize mutlu ve başarılı bir öğrenme süreci dileriz. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, biri koordinatör olmak üzere üç psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Servisimizde; gizlilik, saygı, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimize ve ailelere yaşadıkları çeşitli uyum güçlükleri, akademik alanda zorlanma, öğrenme güçlüğü, arkadaşlık kurma ve sürdürmedeki sorunlarla ilgili psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve zihinsel alanlarda yaşayabilecekleri güçlüklerde çözüm yolları bulmalarına yardımcı olarak onların kendileri ve çevreleriyle barışık, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bütün düzeylerde yapılan sınıf etkinliklerinin yanısıra, rehberlik servisinde öğrencilerimizin gereksinimlerine göre yaratıcı oyunlar ve drama çalışmaları, dikkat geliştirici çalışmalar, duyguları tanıma, öfkeyle baş etme, farklılıkları kabul, etkili iletişim becerileri, verimli ders çalışma teknikleri, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, cinsel sağlık eğitimi, atılganlık eğitimi, sınav kaygısıyla baş etme gibi başlıklar altında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Yıl içerisinde, velilerimizle yapılan bireysel ve gerektiğinde öğrencinin veya öğretmenin de dâhil olduğu görüşmeler, öğrencilerimize yardımın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu görüşmelerin yanı sıra her sınıf düzeyinde çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici bülten ve konferanslarla da velilerimizin okul sürecini keyifli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır. 12

13 Rehberlik servisi olarak eğitim-öğretim yılının II. yarıyılında da öğrencilerimiz ve velilerimizle ilgili olan çalışmalarımıza devam edilecektir. Çalışmalarımızda; bilgi paylaşımlarında bulunulması, gerekli yeterliliklerin arttırılması, aramızdaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeni dönemde yapılacak olan bazı çalışmalarımız aşağıda belirtmiş olduğumuz şekildedir; Velilerimize yönelik olarak Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak olan Anne-Baba Okulu çalışması Tüm velilerimize yönelik olarak Mart 2015 tarihlerinde 4 oturum hâlinde yapılacak olan Filmlerdeki BEN isimli veli etkinliği 3. sınıflara yönelik olarak şubat ve 5-12 mart tarihlerinde 4 oturum halinde yapılacak olan Dikkat Egzersizleri konulu grup çalışması Öğrencilerimizle gerçekleştireceğimiz ses ve nefes egzersizleri onların seslerini, nefeslerini doğru kullanabilmelerini, topluluk içinde nasıl şarkı söyleneceğini öğrenmelerini sağlayarak İstiklâl Marşı, Işıklı Olmak Sevincimiz, Atatürk Marşlarını ve belirli gün ve haftalar temalı eserleri doğru söylemeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimize önerdiğimiz Müzik Alfabesi 2 kitabı ile müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark edebilmeleri, müzikteki ses yüksekliklerini grafiklerle gösterip bunları blok flütle uygulayıp, uygun hız ve gürlükte seslendirebilmeleri, vücut perküsyonunu kullanabilmeleri, müzik dinletileriyle de bestecileri ve eserlerini tanımaları hedeflenmiştir. Araç gereç olarak müzik defteri, Müzik Alfabesi 2 ve Müzik Öğrenci Çalışma Kitabı 3 derslerimizde kullanılacaktır. Estrüman çalan öğrencilerimiz Mayıs 2015 te düzenlenecek Bahar Konseri nde performanslarını sergileme fırsatını yakalayacak ve 3. Sınıflar Yıl Sonu Gösterisi nde de sınıf korolarını oluşturmaları sağlanacaktır. Ayrıca 16 Haziran 2015 tarihinde okul koro ve orkestramız performansını sergileyecektir eğitim öğretim yılında koro çalışmalarımız Sacit Öncel Salonu nda salı günleri saatleri arasında yapılacaktır. Okul korosunun 1-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında yurt içindeki ve 3-7 Haziran 2015 tarihleri arasında yurt dışındaki yarışmalara katılması hedeflenmektedir. 13

14 Öğrencilerimiz 1. yarıyılda günümüzde çok yaygın olarak kullanılan Powerpoint 2010 programında sunum hazırlama tekniklerini öğreneceklerdir. Araştırma teknikleri ve doğru bilgiye ulaşabilme, öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz konular içinde en önemlisidir. Ölçme değerlendirmede; ders içi performanslar ve genel kazanımları ölçme amaçlı her dönem sonu genel değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca CİTO değerlendirme uygulaması devam edecektir. 14

15 SINIF ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE BEDEN EĞİTİMİ FİDAN ADANÇ ( 3-A ) NİLGÜN ŞAR ( 3-B ) AYNUR İŞCAN ( 3-C ) SEÇİL KAPTAN ( 3-D ) ÖMER KARABACAK, ERİN RYAN ( 3-A, 3-B,) ÖMER KARABACAK, ERIN RYAN (3-C, 3-D ) ŞENAY ÜRGEN (3-A, 3-B, 3-C, 3-D) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZGE ADICAN (3-A, 3-B, 3-C, 3-D ) GÖRSEL SANATLAR PINAR ÇİÇEKLİ (3-A, 3-B, 3-C, 3-D ) MÜZİK ŞEHNAZ YALMAN (3-A, 3-B, 3-C, 3-D) DRAMA & DANS İPEK BANU KILAR (3-A, 3-B, 3-C, 3 -D ) HATİCE BURGUCU (3-A, 3-B, 3-C, 3-D ) - 15

16 E-POSTA: Seviye Md. Yrd. Semin Noyan (Dahili: 1306) 1-4. Sınıflar ZB. Hülya (Dahili:1303) 1-4. Sınıflar BT Koordinatörü Uğur AKAR 3-A Fidan ADANÇ 3-B Nilgün 3-C Aynur 3-D Seçil KAPLAN 3.Sınıf Düzeyi Psikolojik Danışmanı Hande KUTLU (Dâhili:1326) Sınıflar Zümre Odası-Dâhili:

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

3. SINIFLAR VELİ BÜLTENİ

3. SINIFLAR VELİ BÜLTENİ 3. SINIFLAR VELİ BÜLTENİ Sayı: 1 Tarih: 08.09.2014 24.10. 2014 Sayın Velilerimiz; Yaz tatilinin ardından 2014-2015 öğretim yılına büyük bir heyecanla başladık. Bu hafta (08-12 Eylül) sınıfımız ve okulumuzda,

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı

ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI

ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa No. Sunuş ve Hoşgeldiniz 2 1. Felsefemiz ve Misyonumuz 3 2. Okulumuzun Eğitim Programı 3 3. İkinci Dil Edinim Süreci 4. Branş

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı