Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma"

Transkript

1 Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma 1 Sınıflandırma sistemi Tarım ve ormancılık alanlarında üretim ve değerlendirme işlerinde kullanılan bütün traktör, alet ve makinaların sınıflandırma sistemi aşağıda gösterilen biçimde en az beş basamaklı (rakamlı) olarak oluşturulmalıdır: - Makine sınıfları iki veya daha fazla basamaklı, - Tipler bir basamaklı, - Türler ve özel makinalar iki veya daha fazla basamaklı. 1.1 Sınıflandırma Genel sınıflandırma (Sınıflar) Tarım ve ormancılık alanında kullanılan traktör, alet ve makinaları yapım ve çalışma özelliklerine göre: Sınıf 01 Tarım traktörleri ve çekilir araçlar Sınıf 02 Toprak işleme alet ve makinaları Sınıf 03 Gübre depolama, hazırlama, dağıtma alet ve makinaları Sınıf 04 Ekim, dikim alet ve makinaları Sınıf 05 Sulama, drenaj alet ve makinaları Sınıf 06 Bitki koruma alet ve makinaları Sınıf 07 Hasat, harman alet ve makinaları Sınıf 08 Bağcılık ve şarapçılık alet ve makinaları Sınıf 09 Bahçıvanlık alet ve makinaları Sınıf 10 Orman alet ve makinaları Sınıf 11 Tarım işletmelerinde kullanılan diğer alet ve makinalar Class 01 Agricultural tractors and trailed vehicles Class 02 Soil-working equipment Class 03 Equipment for storage, preparation and distribution of fertilizers Class 04 Sowing and planting equipment Class 05 Irrigation and drainage equipment Class 06 Plant care equipment Class 07 Harvesting equipment Class 08 Viticultural and wine-making equipment Class 09 Horticultural equipment Class 10 Forestry equipment Class 11 Other agricultural machines and equipment olmak üzere sınıflara ayrılır Detaylı sınıflandırma (Tipler ve türler) Sınıf 01 Tarım traktörleri ve çekilir araçlar 01.1 Güç üniteleri (motorlar) Dıştan yanmalı motorlar Buhar motorları Buhar türbinleri Đçten yanmalı motorlar Dizel Benzinli Class 01 Agricultural tractors and trailed vehicles 01.1 Power units (engines) External combustion engines Steam engines Steam turbines Internal combustion engines Diesel Petrol (gasoline) 1

2 Parafinli Sıvılaştırılmış petrol gazlı (LPG) Elektrik motorları Doğru akım Alternatif akımlı Doğrusal Hidrolik yağlı motorlar Dişli Kanatlı Pistonlu Su gücüyle çalışan motorlar Su çarkları Su türbinleri Rüzgâr gücüyle çalışan motorlar Yatay eksenliler Dikey eksenliler 01.2 Sabit ve hareketli traktörler Tırtırlı (paletli) traktörler Dar iz genişlikli traktörler Yarı tırtıllı traktörler Tekerlekli traktörler Arka tekerleği tahrikli traktörler Üç tekerlekli traktörler Belden kırmalı traktörler Yamaç traktörleri Dar iz genişlikli traktörler (bahçe traktörleri) Dört tekerleği tahrikli traktörler Dört tekerleği tahrikli ve normal dümenlemeli traktörler Dört tekerleği tahrikli ve belden kırmalı traktörler Dört tekerleği tahrikli yamaç traktörleri Dört tekerleği tahrikli dar iz genişlikli traktörler Tandem traktörler Đkiden fazla tahrikli aksa sahip traktörler Tek akslı traktörler Hareketli traktörler (yaya kumandalı) Tek akslı tırtıllı traktörler Tek akslı iki tekerlekli traktörler Tek akslı tek tekerlekli traktörler Motorlu çapalar Paraffin Liquefied petroleum gas (LPG) Electric motors Direct current (d.c.) Alternating current (a.c.) Linear Hydraulic motors (oil) Gear Vane Piston Water-powered units Water wheels Water turbines Wind-powered units Horizontal axis Vertical axis 1.2 Basic tractors and walking tractors Tracklaying tractors Narrow track tractors (vineyard, etc) Half-track tractors Wheeled tractors Tractors with rear-wheel drive Tricycle tractors primarily for rowcrop operation Wasp-waisted type tractors Self-levelling tractors (hillside tractors) Two-wheel drive narrow track tractors (vineyard tractors) Tractors with four-wheel drive Tractors with four-wheel drive and steering Articulated tractors with four-wheel drive Self-levelling tractors (hillside tractors) Four-wheel drive narrow track tractors Tandem tractors Wheeled tractors with more than two driven axles Micro traktors (garden) Walking tractors (pedestrian control) Walking tractors with tracks Two-wheeled walking tractors Single-wheel walking tractors Motorhoes

3 01.3 Taşıyıcı traktörler Kendi yürür alet taşıyıcı traktörler Dikdörtgen şaseliler Boru şaseliler Plâtformlu traktörler Yüksek çatılı traktörler Zemine baskı yapan araçlar 01.4 Kendi yürür taşıyıcılar Kendi yürür taşıyıcı üniteler Yüksek çatılı taşıyıcılar Serada kullanılan taşıyıcılar 01.5 Çekme üniteleri Tek halatlı üniteler Elle kumandalı vinçler Motorlu vinçler 01.6 Hava yastıklı tarımsal araçlar 01.7 Tarımsal amaçlı uçaklar Sabit kanatlı uçaklar Helikopterler Motorize kanatlar 01.8 Traktör ve makine bağlama ekipmanları Bağlantılar (çekilir makina kavramaları) Kurt ağzı çeki kancaları Kanca Sabit Kaldırma kancaları Halka demir Çeki demiri Sabit Salınımlı Çeki demiri bağlantısı Đki noktadan bağlanan çeki demiri Üç nokta bağlantı sistemi Arka bağlantı Muylu kavrama Hızlı kavrama Ön bağlantı Mafsallı kavrama Hızlı kavrama Halka Güç aktarma organları Güç aktarma mili (mafsallı) Kuyruk mili olan güç aktarıcılar Kuyruk mili olmayan güç aktarıcılar Bağlantılı güç aktarıcılar Vinçli ve makaralı güç aktarıcılar Hidrolik güç aktarıcılar Frenleme yapan güç aktarıcılar Güç aktaran organlar Pnömatik (havalı) güç aktarma organları Elektrik kablolu güç aktarma organları 01.3 Carrier tractors Self-propelled tool-carrying tractors Rectangular chassis Central tube Platform tractors Stilt tractors Low ground pressure vehicles 01.4 Self-propelled carriers Self-propelled carrier units Stilt carriers Glasshouse carriers 01.5 Towing units Wire-rope haulage units Manually operated winches Motor winches 01.6 Agricultural air cushion vehicles 01.7 Agricultural aircraft Fixed-wing aircraft Helicopters Motorized wings (microlights, etc.) 01.8 Tractor and machinery coupling equipment Hitches Clevis Hook Fixed Lifting Ring-bolt Drawbar Fixed Swinging Linkage drawbar Drawbar with two-point attachment Three-point linkage Rear Ball coupling Quick coupling Front Ball coupling Quick coupling Ring Power transmission Transmission shafts With power takeoff (PTO) Without power takeoff Jacks Winches and pulleys Hydraulic Braking Power transfer Pneumatic Electric cables

4 01.9 Diğer güç ve çekme üniteleri 01.9 Other power and tractive units Sınıf 02 Arazi islâh ekipmanları Class 02 Equipment for land reclamation 02.1 Yer altı suları tarayıcı ekipmanlar Hidrojeolojik tarayıcılar Sismik tarayıcılar Elektrikli tarayıcılar Yeraltından numune almakta kullanılan ekipmanlar Helisel uçlu olanlar Taç uçlu olanlar Delme işlemi yaparak kayıt ediciler Sismik kayıt ediciler Elektrikli kayıt ediciler Gama ışınlı kayıt ediciler Süpersonik kayıt ediciler Burgular Çarpma etkili burgular Döner etkili burgular Kombine burgular Mekanik delik açma kürekleri 02.2 Arazi temizleme ekipmanları Ağaç kesiciler Dönerek çalışan daire testereler Üçgen dişli bıçaklar Ağaç yıkıcı dozerler Ağaç kesici makaslar Güç zincirli testereler Kerestelik ağaç kesmek ve hazırlamak için kullanılan ekipmanlar Dişli kesiciler Helisel kütük hazırlayıcı kesiciler Kaldırıp yükleme işi yapan kesiciler Toprak tırmıkları Ripperler Ön yükleyiciler Kütük kırıcılar Kütük yarıcılar Kütük parçalayıcılar Ağaç sökme makinaları Ağaç dozerleri Ağaç iticiler Ağaç sökme tırmıkları Ağaç sökücüler Toprak tırmıkları Buldozer bıçakları Vinçler Traktör vinçleri Makara bloklu vinçleri Sıkıştırıcı vinçler Çeneli vinçler (kavrayıp yükseltebilen) 02.1 Underground water prospecting equipment Hydrogeological prospectors Seismic prospectors Electric prospectors Core barrels Helical core barrels Crown bit core barrels Drilling recorders (attestors) Seismic recorders Electric recorders Gamma ray sensors Supersonic echo recorders Borers Percussion borers Rotary borers Combination borers Mechanical shovels for boring 02.2 Land clearing equipment Tree cutters Rotary circular saws (tree saws) Delta blades Tree felling dozers Tree cutting secateurs (shears) Power chain saws Stumpers Toothed stumpers Helical stmp cutters Hoisting-bin stumpers Soil rakes Rippers Front loaders Stump breakers Stump splitters Stump grinders Tree felling machines Tree dozers Tree pushers Tree felling rakes Tree extractors Soil rakes Bulldozer blades Winches Tractor winches Pulley block winches Pawl winches Jaw winches (grip hoists) 3

5 Dönerek çalışan çalı temizleme makinaları Döner fırçalı temizleyiciler Dönerek çalışan yabancı ot temizleyicileri Yatay durumda çalışan yarıcılar/kesiciler Döner fırçalı kesiciler, sabit bıçaklı tipler Diskli ve karşılıklı yerleştirilmiş bıçaklılar Döner fırçalı kesiciler, serbest hareketli bıçaklı tipler Döner zincirli yarıcılar Ağaç veya çalı çit kesicileri Dikey durumda çalışan kesiciler/yarıcılar Fırçalı kesiciler, enine eksenli tipler Fırçalı kesiciler, boyuna eksenli tipler Çalılıklarda veya fundalıklarda kullanılan tırmıklar Sınır kesiciler Çalılık kesiciler Döner testereli tipler Döner bıçaklı tipler Diskli tipler Şerit halinde budama yapan kesiciler Ormanda kullanılan budama yapan kesiciler Fırça tırmıklar Toprak tırmıkları 02.3 Birincil arazi ıslah makinaları Temizleme tırmıkları Taş tırmıkları Kök tırmıkları Temizleyici tırmıklar Dozer bıçakları Buldozerler Açılı dozerler Eğik dozerler Skryperler Bıçaklı tip Sonsuz zincirli tip Arazi kepçeleri Kök sökücüler Ripperler Tarayıcılar Taş kırıcılar Taş toplayıcılar Taşları namlu haline getirenler Taş toplama deposu bulunanlar Rolling scrub clearing machines Rolling bush breakers Rolling weed breakers Horizontal cutter/slashers Rotary brush cutters, fixed blade types Disc and interacting blade brush cutters Rotary brush cutters, free swinging blade types Chain rotary slashers Hedge cutters Vertical cutter/slashers Brush cutters, cross axle types Brush cutters, longitudinal axle types Brushland harrows Verge cutters Handheld scrub cutters Circular saw Rotary blade Disc cutters Cord trimmer Forestry disintegrators Brush rakes Soil rakes 02.3 Equipment for primary soil reclamation Clearing rakes Rock rakes Root rakes Clearer rakes Dozer blades Bulldozers Angledozers Tiltdozers Scrapers Scrapers, blade type Endless chain scrapers Earth scoops Uprooters Rippers Scrafiers Stone crushers Stone pickers Stone picker windrowers Stone picker accumulators Elevatörlü taş toplayıcılar Elevator stone pickers Açık ağ şeklinde elevatöre sahip taş toplayıcılar Open web elevator stone pickers Silindirik taş toplama ve yükleme yapan tipler Cylinder stone picker loaders

6 Dipkazanlar Bıçaklı dipkazanlar Kanatlı tip dipkazanlar Arazi seviye düzeltme makinaları Yar dozerler Grayderler Arazi planerleri 02.4 Hendek açma ve drenaj ekipmanları Hatta hendek kazıcılar Kanal açıcılar U şeklinde kanal açıcılar Silindirik kanal açıcılar Yuvarlak kanalda kayan yerleri düzelten makinalar U şeklinde kanalda kayan yerleri düzelten makinalar Yuvarlak şekilde kanalda kayan yerleri düzelten makinalar Açılan hendeklere drenaj borularını yerleştiren makinalar Hendek açıcılar Hendek açıcı pulluklar Bıçaklı tip dönerek çalışan hendek açıcılar Sonsuz zincirli ve kovalı tip hendek açıcılar Diskli hendek açıcılar Bıçaklı tip hendek açıcılar Trençerler Bıçaklı trençerler Sonsuz zincirli ve kovalı trençerler Döner çarklı trençerler Geri geri çalışan trençerler Boru döşeyiciler Hendek doldurucular Drenaj kanalı açan trençler Bıçaklı tip Sonsuz zincirli ve kovalı tip Döner bıçaklı tip Dren pullukları 02.5 Köy yolları yapım makinaları Ekskavatörler Suvallar Geri geri çalışan ekskavatörler Ön yükleyiciler Damperler Motorlu greyderler Subsoilers Subsoilers, blade type Subsoilers, winged type Earth levellers Side dozers Graders Land planes 02.4 Ditching and drainage equipment Dragline excavators Cannel trimmers U-shaped canal trimmers Cylindrical canal trimmers Slip form pavers U-shaped canal slip form pavers Round canal slip form pavers Gutter making machines Ditchers Ditching ploughs Rotary ditchers, blade type Endless chain and bucket ditchers Disc dicher Blade ditcher Trenchers Blade trenchers Endless chain and bucket trenchers Rotary wheel trenches Back-acting excavators Pipe layers Trench fillers Trench drain layers Trench drain layers, blade type Trench drain layers, endless chain and bucket type Rotary Wheel, trench drain layers Mole ploughs 02.5 Rural road-making equipment Excavators Face-shovel excavators Back-acting excavators Front loaders Dumpers Motor graders 5

7 Zemin sıkıştırma makinaları Keçi ayaklı silindirler Havalı tekerlekli silindirler Titreşimli silindirler Düz yol silindiri Toprak karıştırıcıları Toprak sıkıştırıcılar Yer değiştirebilen (mobil) tabakalaşma ve karıştırma üniteleri 02.9 Arazi ıslahında kullanılan diğer ekipmanlar Road rollers Sheep foot rollers Pneumatic-tyred rollers Vibrating rollers Smooth road rollers Soil mixers Soil stabilizers Mobile coating and mixing units 02.9 Other equipment for land reclamation Sınıf 03 Toprak işleme ekipmanları Class 03 Equipment for working the soil 03.1 Birincil toprak işleme ekipmanları Ağır iş pullukları Kulaklı Diskli Dipkazan pullukları Sabit Titreşimli Döner elemanlı (tahrikli) pulluklar Yatay eksende döner elemanlı Düşey eksende döner elemanlı Düşey eksende döner elemanlı kulaklı Kulaklı pulluklar Sabit (tahtavari sürüm yapan) pulluklar Kaydırmalı pulluk Tek tekerlekli Asma (gallows) pulluklar Çatılı pulluklar Döner kulaklı (Braban) pulluklar Bağ pullukları Algılama tertibatlı bağ pullukları Halatla çekilen pulluklar Traktörle çekilir pulluklar Döner kulaklı (düz sürme yapan) pulluklar Çapraz eksenli pulluklar Döner kulaklı (Braban) pulluklar Yarım döner kulaklı pulluklar Çeyrek döner kulaklı pulluklar Tam döner kulaklı pulluklar Tek akslı traktör için döner kulaklı pulluklar Alternatif döner kulaklı pulluklar Terazili pulluklar Diskli pulluklar Sabit (tahtavari sürüm yapan) pulluklar Diskli traktör pullukları Diskli tek akslı traktör pullukları Döner (düz sürme yapan) diskli pulluklar Yarım döner diskli pulluklar Çeyrek döner diskli pulluklar Alternatif diskli pulluklar 03.1 Primary tillage equipment Heavy-duty ploughs Mouldboard Disc Subsoiling ploughs Fixed tine subsoilers Vibrating tine subsoilers Rotary ploughs (power-driven) Horizontal axis rotary ploughs Vertical axis rotary ploughs Peg-tine mouldboard ploughs Mouldboard ploughs Non-reversible mouldboard ploughs Swing ploughs Single-wheel ploughs Gallows ploughs Framed ploughs Brabant ploughs Vineyard ploughs Vineyard ploughs with vine sensing devices Winch-pulled ploughs Mouldboard ploughs for tractors draught Reversible mouldboard ploughs Transverse axis reversible ploughs Reversible Brabant ploughs ½ turn mouldboard ploughs ¼ turn mouldboard ploughs Roll-over mouldboard ploughs (reversible) Mouldboard ploughs for walking tractors Alternative mouldboard ploughs (reversible) Balance ploughs Disc ploughs Non-reversible disc ploughs Disc tractor ploughs Disc ploughs for walking tractor Reversible disc ploughs ½ turn disc ploughs ¼ turn disc ploughs Alternative disc ploughs

8 Belleme makinaları Döner belleme elemanlı pulluklar Alternatif belleme pullukları Çizel pulluklar Toprak frezeleri Yatay eksenli toprak frezeleri Düşey eksenli toprak frezeleri Sarmal dizimli toprak frezeleri Anız pullukları Kulaklı anız pullukları Diskli anız pullukları Nemli topraklar için silindirler ve kafes tekerlek 03.2 Tohum yatağı hazırlama ekipmanları Diskli tırmıklar Tek sıralı diskli tırmıklar Tandem diskli tırmıklar Ofset diskli tırmıklar A dizimli diskli tırmıklar Kültivatörler Sabit ayaklı kültivatörler Yarı yaylı ayaklı kültivatörler Yaylı ayaklı kültivatörler Sarmal yaylı ayaklı kültivatörler Tohum yatağı hazırlama tırmıkları Sert dişli tırmıklar Zincirli tırmık Oynak dişli tırmık Yaylı tırmıklar Oynak dişli tırmıklar Döner tırmıklar (kuyruk milinden hareket almayan) Tekerlekli döner ot yolucu Eğik uçlu tırmıklar Kesek parçalayıcılar Merdaneli tırmıklar Kafesli tırmıklar Düşey eksenli döner tırmıklar Kuyruk milinden hareketli tırmıklar Karşılıklı elemanlı Döner elemanlı Salınımlı Sürgüler Sırt yapıcılar Kulaklı sırt yapıcılar Diskli sırt yapıcılar Döner sırt yapıcılar Profil sırt yapıcılar Merdaneler Basit merdaneler Düz merdaneler Dişli merdaneler Spading machines Ploughs with rotating spade-shape bodies Alternating spade ploughs Chisel Rotary tillers Rotary cultivators with horizontal axes Rotary cultivators with vertical axes Rotary cultivators with coil shanks Stubble ploughs Mouldboard stubble ploughs Disc tillers Pudding rollers and cage wheel 03.2 Equipment for seed-bed preperation Disc harrow Single-row disc harrows Tandem disc harrows Offset disc harrows A-type disc harrows Cultivators Rigid tine cultivators Spring-loaded tine cultivators Spring tine cultivators Coil-spring tine cultivators Finishing harrows Rigid tine harrows Chain harrows Flexible tine harrows Spring-tine harrows Flexible tine harrows Rolling harrows (without power takeoff) Wheeled rotary weeder harrows Pitchpole harrows Clod crushers Roller harrows Cage-harrows Rotary circular harrows (vertical axis) Power-driven harrows Reciprocating Rotary Oscillating Floats Ridgers Mouldboards Disc Rotary Profile Rollers Simple rollers Flat rollers Ribbed rollers 7

9 Oluklu merdaneler Kafesli merdaneler Sarmal merdaneler Bileşik merdaneler Kembriç merdaneler Aralıklı halkalı merdaneler Kanal bastıran merdaneler Kroskil merdaneler Dip bastıran merdaneler Avrupa tipi kembriç merdaneler Sırt merdaneler Kombine toprak işleme makinaları 03.3 Sıra bitkileri bakım makinaları Yabancı ot ile savaş makinaları Tırmıklı yabancı ot yolucular Döner elemanlı yabancı ot yolucular Alev makinaları Çapa makinaları Sabit elemanlı Döner elemanlı Motorlu Tümsek yapıcılar (örtmeli pulluklar) Kulaklı Diskli Örtmesiz pulluklar Ürün algılayıcılı sistemler Algılama tertibatlı çapalar 03.4 Bahçe topraklarının işlenmesinde kullanılan ekipmanlar Toprak ufalayıcılar Toprak eleyiciler Kompost makinaları (çiftlik gübresi alt-üst ediciler) Kompost karıştırıcılar (saksı toprağı karıştırıcıları) Kütlesel toprak sıkıştırıcıları Grup Sürekli Saksılama (saksı doldurma) makinaları Grup Sürekli Saksı ve kafes sıkıştırıcılar Kompost işleme makinaları 03.9 Diğer toprak işleme makinaları Corrugated rollers Cage rollers Coil rollers Compound rollers Cambridge rollers Spaced rung rollers Furrow presses Crosskill or crosskillette rollers Land packers, cultipackers Continental Cambridge rollers Ridge rollers Combination cultivation machines 03.3 Equipment for row-crop cultivation Weeders Rake weeders Rotary weeders Flame weeders Hoeing machines Hoes, fixed share type Hoes, rotary Motorised hoes Bedders (covering ploughs) Share bedders Disc bedders Uncovering ploughs (ridge busters) Crop-sensing devices Hoes with sensing devices 03.4 Equipment for processing horticultural soils Soil shredders, crushers Soil sifters Composting machines (manure turners) Compost mixers (potting medium mixers) Soil block presses Batch soil block presses Continuous soil block presses Potting machines (pot filling machines) Batch potting machines Continuous potting machines Pot and lattice tray soil compactors Compost processing machines 03.9 Other equipment for working the soil Sınıf 04 Ekim ve dikim makinaları Class 04 Equipment for sowing and planting 04.1 Ekim ekipmanları Sıraya ekim makinaları Yerçekimi beslemeli normal sıravari Karıştırıcılı normal sıravari Mekanik normal sıravari 04.1 Equipment for sowing Drills (excluding space drills) Gravity feed drills Agitator drills Mechanical drills

10 Dıştan kertikli normal sıravari ekim makinaları Oluklu makaralı normal sıravari Dişli makaralı normal sıravari Đçten yuvalı Kaşıkçıklı normal sıravari ekim makinaları Santrifüj normal sıravari ekim makinaları Havalı normal sıravari ekim makinaları Tek dane ekim makinaları Delikli plâkalı Yuvalı diskli Delikli bantlı Tohum şeritli Kaşıkçıklı tek dane Havalı tek dane Hava emişli delikli plâkalı Hava emişli delikli diskli Hava emişli delikli kayışlı Hava üflemeli Serpme ekim makinaları Sıvılı tek dane ekim makinaları Ekim kombinasyonları Kombine ekim/gübreleme makinaları Kombine sürme ve tohum yatağı hazırlama makinaları Kombine film uygulayıcısı (örtü altı ekim makinaları) Đkiz ekim makinaları Oyuğa ekim makinaları Yuvaya ekim makinaları Sırta ekim makinaları Karığa ekim makinaları 04.2 Dikim makinaları Yumru dikim makinaları Elle beslemeli Düşme borulu Tamburlu Kepçeli Oymalı yumru dikim makinaları Kepçeli/elevatörlü (düşey) Kıskaçlı Đğneli çarklı Yatay besleme bantlı Soğansı bitkileri dikim makinaları 04.3 Fide dikim ekipmanları Fide dikim makinaları Esnek diskli fide dikim makinaları Kıskaçlı fide dikim makinaları Diskli Devirmeli paylaşımlı Bantlı Fidan dikim makinaları 04.9 Diğer ekim ve dikim makinaları External force feed drills Fluted roller drills Studded roller drills Internal force feed drills Cup feed drills Centrifugal feed drills Pneumatic feed drills Spacing (presicion) drills Disc selector spacing drills Cell wheel spacing drills Perforated belt spacing drills Seed tape spacing drills Cup feed spacing drills Pneumatic spacing drills Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated disc Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated drum Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated rim Pneumatic spacing drills with blower Seed broadcasters Fluid drills Sowing combinations Combined drill/fertilizer distributors Combined drill/equipment for ploughing and seed bed preperation Combined film applicators and drills Twin spacing drills Revolving spade drills Punch planters Ridge drills Furrow drills 04.2 Equipment for planting Tuber planters Hand feed tuber planters Drop-tube planters Notched wheel tuber planters Cup feed tuber planters Automatic tuber planters Automatic tuber planters with a belt or vertical cup feed Automatic tuber planters with clamp feed mechanism Automatic tuber planters with spiked wheel feed mechanism Automatic tuber planters with horizontal belt(s) Bulb and corm planters 04.3 Equipment for transplating Transplanters Flexible disc transplanters Clamp disc transplanters Clamp disc transplanters with discs Clamp disc transplanters with tipping share Clamp disc transplanters Tape transplanters 04.9 Other equipment for sowing and planting 9

11 Sınıf 05 Toprak ıslah maddeleri, gübre ve su uygulama ekipmanları Class 05 Equipment for applying fertilizers, soil conditioners and water 05.1 Toprak ıslah maddeleri uygulama ekipmanları 05.2 Çiftlik gübresi uygulama ekipmanları Katı çiftlik gübresi dağıtma makinaları Çarpmalı tip dağıtıcılar Arkadan boşaltmalı Yandan boşaltmalı Vurmalı tip dağıtıcılar Tarlada yığın çiftlik gübre dağıtıcıları Sıvı çiftlik gübresi dağıtıcıları Mekanik doldurmalı, yerçekimi etkisi ile boşaltmalı Mekanik doldurmalı ve boşaltmalı Mekanik doldurmalı, hava basınçlı boşaltmalı Vakumlu doldurmalı, hava basınçlı boşaltmalı Vakumlu doldurmalı, pompalı boşaltmalı Sıvı çiftlik gübresi enjektörleri Katı ve sıvı çiftlik gübresi dağıtıcıları 05.3 Kimyasal gübre uygulama ekipmanları Katı kimyasal gübre dağıtma makinaları Tam iş genişliğinde dağıtanlar Sonsuz kayış ve fırçalı gübre dağıtıcılar Makara beslemeli gübre dağıtıcılar Sonsuz zincirli gübre dağıtıcılar Karşılıklı hareketli plâkalı gübre dağıtıcılar Karıştırıcı beslemeli gübre dağıtıcılar Plâka ve titreşimli gübre dağıtıcılar Vidalı silindirli gübre dağıtıcılar Yıldız çarklı gübre dağıtıcılar Simetrik ve asimetrik depolu dağıtıcılar Merkezkaç kuvvet etkili dağıtıcılar Döner diskli Salınımlı Hava etkili gübre dağıtıcılar Sıvı kimyasal gübre dağıtma makinaları Pülverizatörler Enjektörler Sulama suyuna gübre uygulama 05.4 Sulama ekipmanları Yüzey sulama ekipmanları Borular Vanalar Yağmurlama sulama ekipmanları Elle hareket ettirilen Yağmurlama sulama başlıkları Borular Vanalar Mahaller arasında mekanik olarak taşınan Döner yağmurlama sulama başlıkları Motorlu sulama çubukları Motorlu yağmurlama tabancalı Mil tahrikli mobil sulama çubukları Pompa tahrikli mobil sulama çubukları 05.1 Equipment for applying soil conditioners 05.2 Equipment for applying organic manures Manure spreaders Flail-type spreader Rear discharge Side discharge Beater type spreaders Field heap spreaders Slurry and liquid manure spreader Mechanical fill, gravity discharge Mechanical fill, mechanical discharge Mechanical fill, air pressure discharge Vacuum fill, air pressure discharge Vacuum fill, pump discharge Slurry injectors Slurry and solid manure spreader 05.3 Equipment for applying mineral fertilizers Solid fertilizer distributors Full-width fertilizer distributors Endless belt and brush fertilizer distributors Roller feed fertilizer distributors Endless chain fertilizer distributors Reciprocating plate fertilizer distributors Agitator feed fertilizer distributors Plate and flicker fertilizer distributors Studded cylinder fertilizer distributors Star wheel fertilizer distributors Fertilizer distributors with central or offset hopper Centrifugal broadcasters Centrifugal broadcasters with rotating disc(s) Centrifugal broadcasters with oscillating spout Pneumatic fertilizer distributors Liquid fertilizer distributors Sprayers Liquid fertilizer injectors Fertilizer addition to irrigation 05.4 Irrigation equipment Surface irrigators Pipes Valves Sprinkler equipment Moved by hand Sprinklers Pipes Valves Moved mechanically between sites Rotary sprinklers Motorized booms Motorized rain guns Shaft driven mobile booms Pipe driven mobile booms

12 Robot yağmurlama sulama üniteleri Kendi yürür yağmurlama sulama makinaları Motorlu Halatlı Makaralı Dairesel hareketli yağmurlama çubukları Yağmurlama başlıklı hareketli boru hatları Statik sistemler için ekipmanlar Damla sulama ekipmanları Damlatıcılar Dağıtıcılar (çok çıkışlı) Kapilar (kılcal) dağıtıcılar Delikli borular Borular Vanalar Filtreler Elek filtreler Disk filtreler Granül (kum-çakıl) filtreler Hidrosiklon filtreler (santrifüj kum ayırıcılar) Otomatik filtreler Regülatörler Sisleme ve dumanlama ekipmanları Sulama suyu ile birlikte sıvı kimyasal gübre uygulamada kullanılan ekipmanlar 05.9 Diğer toprak ıslah maddeleri, gübre ve su uygulama ekipmanları Robot sprinklers Self-moving sprinklers Motorized sprinkler Cable-pulled sprinkler Reel-wound sprinkler (hose-reel) Centre pivot booms Moving pipeline with sprinklers Equipment for static systems Trickle irrigation equipment Drippers Emitters Capillary matting Perforated pipes Pipes Valves Filters Screen filters Disc filters Sand filters Cyclonic filters (sand seperators) Automatic filters Regulators Misting and fogging equipment Equipment for fertilizer incorporation 05.9 Other equipment for applying fertilizers, soil conditioners and water Sınıf 06 Bitki koruma ve bakım ekipmanları 06.1 Şekillendirme (seyreltme), aşılama ve budama ekipmanları Şekillendirme (seyreltme) ekipmanları Aşılama ekipmanları Budama (kesme) ekipmanları Bahçe makasları Mekanik Pnömatik Hidrolik Çit kesiciler Kesici çubuklar Diskli kesiciler Tamburlu kesiciler Çarpmalı (dövücülü) kesiciler Ön budayıcılar ve asma filizi eğici makinalar Ürün ve budama artıkları için doğrayıcılar Çarpmalı (dövücülü) Bıçaklı Püskül ayırıcı ekipmanlar Yumrulu bitki hasat makinaları eleklerinde elektrik kumandası Ürün artıkları için yakıcılar 06.2 Bitkileri atmosferik hasara karşı korumak için kullanılan ekipmanlar Doluya karşı koruma ekipmanları Dolu tabancaları Class 06 Equipment for plant care and protection 06.1 Equipment for trimming, grafting and pruning Trimming equipment Grafting equipment Pruning equipment Secateurs Mechanical Pneumatic Hydraulic Hedge-cutters Cutter bar Disc cutter Drums Flail Pre-pruners and vine shoot tipping machines Choppers for crop and pruning residues Flail Knives Detasseling machines Electrical control for bolters in beet Burners for crop residues 06.2 Equipment for protecting plants against atmospheric damage Hail protection equipment Guns 11

13 Don kontrol ekipmanları Yağmurlama başlıkları Fanlar Isıtıcılar Duman yapan ekipmanlar Yangın kontrol ekipmanları Yerden çalıştırılanlar Sıvılı söndürücüler Köpüklü söndürücüler Havadan söndürme yapanlar Yangın söndürücü uçaklar Su tankına sahip uçaklar Su tanklı deniz uçakları 06.3 Haşere, yabancı ot ve hastalıklara karşı kullanılan ilaçlama ekipmanları Toprak sterlizasyonunda kullanılan ekipman Sıvılı olanlar Toprak yüzeyinde işlem yapanlar Yüzey altında işlem yapanlar Buharlılar Jeneratörlü yada bataryalılar Gazlılar Sisleyiciler Alev silahları Elektrikle çalışanlar Rezistanslılar Mikro dalgalı olanlar Tohum ilâçlama ekipmanları Toz ilâçlama ekipmanları Silindirik olanlar (tamburlular) Helisel olanlar Pnömatik (havalı) olanlar Sıvı ilâçlama ekipmanları Karışım (toz-sıvı) ilâçlama ekipmanları Gazlı ekipmanlar Bitki koruma ekipmanları Pülverizatörler Hidrolik Yardımcı hava akımsız Yardımcı hava akımlı Tarımsal ilâçlamada kullanılan hava araçları Basınçlı hidrolik pülverizatörler Santrifüj pülverizatörleri Yardımcı hava akımsız Yardımcı hava akımlı Pnömatik (havalı) pülverizatörler Sisleyiciler Sisleyiciler (termik) Sisleyiciler (soğuk) Elektrostatik pülverizatörler Đlâç tabakası oluşturan ekipmanlar Tozlayıcılar Granül ilâç uygulayıcıları Ağaç kabuğu soyucular Kazıyıcılar Zincirliler Frost control equipment Sprinklers Fans Heaters Smoke screen equipment Fire control equipment Operated from the ground Liquid extinguishers Foam extinguishers Airborne Aircraft with extinguishers Aircraft with water tank Hydoplanes with ater tank 06.3 Equipment for pest, weed and disease control Equipment for soil sterlization Liquid Surface Sub-surface Steam Generators and grids Gaz Fumigators Flame-gun Electric Resistance grid Microwaves Equipment for chemical seed treatment Powder Drum Helical Pneumatic Liquid Mixed (liquid/powder) Gas Equipment for crop protection Sprayers Hydraulic Non-air assisted Air assisted Aviational equipment for agricultural spraying Presurized hydraulic sprayers Centrifugal Non-air assisted Air assisted Pneumatic Foggers Thermic Cold fogging Electrostatic Wick-wiper applicators Dusters Granule applicators Bark scrapers Scrapers Chains

14 Kuş ve diğer hayvanları korkutucu düzenekler Görsel olanlar Akustik (sesli) olanlar Patlayıcılar Ultrasonik olanlar Kuş ve diğer hayvanları çağıran simülatörler Ağlar Ağ açıcıları Haşaratı uzaklaştırıcı ilâç dağıtıcılar Böcek tuzakları Kimyasal Elektrikli Optik 06.4 Bitkilere yapı desteği sağlayan ekipmanlar 06.5 Malç tabakası oluşturma ekipmanları Samandan malç oluşturanlar Film kaplayıcılar 06.9 Diğer bitki koruma ve bakım ekipmanları Scarers for bird and other animals Visual Acoustic Detonators Ultrasonic Bird and other animals call simulator Nets Net unrollers Repellant distributors Insect trap Chemical Electrical Optical 06.4 Equipment for erecting plant support structure 06.5 Equipment for film mulching Straw mulchers Film applicators 06.9 Other equipment for plant care and protection Sınıf 07 Hasat harman makinaları Class 07 Equipment for harvesting 07.1 Yem bitkileri hasadında kullanılan ekipmanlar Çayır biçme makinaları Parmaklı çayır biçme makinaları Çift bıçaklı çayır biçme makinaları Tabaklı çayır biçme makinaları Tamburlu çayır biçme makinaları Diskli çayır biçme makinaları Tabaklı ve diskli çayır biçme makinaları Çarpmalı tip çayır biçme makinaları Eş zamanlı biçme- şartlandırma (ezme) makinaları Namlu yapıcı biçme-ezme makinaları Helezonlu Bantlı Silindirik biçme-ezme makinaları Dişli (kırıcılı) biçme-ezme makinaları Düz silindirli (ezici) biçme-ezme makinaları Parmaklı/fırçalı biçme-ezme makinaları Ezici (şartlandırıcı) ekipmanlar Silindirik kırıcılı eziciler Parmaklı-fırçalı eziciler Karıştırıcı ve namlu yapıcı ekipmanlar Alt üst edici (karıştırıcı) ekipmanlar Yıldız çarklı Döner tamburlu (taraklı) 07.1 Equipment for harvesting forage crops and cutting lawns Mowers Reciprocating cutter bar Double-bladed Dishes Drums Discs Dish/disc composite Flail Equipment for simultaneous moving and conditioning Mower tedders Auger type Band type Mowers with roller conditioners Mower crimpers Mower crushers Mowers with tine/brush conditioners Conditioning equipment Roller crimpers Tine/brush conditioners Tedding/swashing equipment Tedders Finger wheel Rotary drum 13

15 Eğimli döner başlı karıştırıcılar Zincirli/bantlı yan etkili karıştırıcılar Tırmıklar ve ot toplama ekipmanları Taraklı tırmık Yıldız çarklı tırmık Yan tırmık Asma zincir bantlı yan tırmık Motorlu biçiciler için zincir bantlı yan tırmık Kendi yürür elle kumandalı yan tırmık Kendi yürür oturaklı ve dümenlemeli yan tırmık Çok amaçlı döner tırmık Arkaya asma ot toplayıcı Arkaya asma kıskaçlı ot toplayıcı Ot toplama çatalı Namlu yapıcılar Yana namlu yapan asmalı tip Kendi yürür namlu yapıcılar Tırmıklı namlu yapıcılar Taraklı kombine namlu yapıcılar Döner namlu tırmığı Slaj makinaları Çarpmalı tip slaj makinaları Çift etkili (değişken boyutlu) slaj makinaları Ayarlı (eşit boyutlu) slaj makinaları Balya makinaları Düşük basınçlı balya makinaları Orta ve yüksek basınçlı balya makinaları Büyük dikdörtgen boyutlu balya makinaları Büyük yuvarlak balya makinaları Yüksek basınçlı ot peletleme makinaları Yükleme ekipmanları Balya taşıma ekipmanları Balya toplayıcılar Balya çatalı Otomatik balya toplayıcısı Balya toplama arabası Yükleyiciler Kızaklı balya makinasından doğrudan yükleme Pnömatik balya yükleyici Traktöre bağlı ön ve arka balya çatalı Pikaplı balya yükleyici Birleştirilmiş (entegre) sistemler Balya toplama ve yığın yapma arabaları Kendinden yüklemeli üniteler Pikaplı kaba yem arabası Ön pikaplı Đkiz dingilli Düşük tabanlı Dozaj üniteli Kendi yürür yükleyiciler Kendi yürür geniş hacimli yükleyiciler Kendi yürür biçici yükleyiciler Kendi yürür arkadan yükleyiciler Traktöre asılır yükleyiciler Inclined rotary head Side acting chain or belt Rakes and sweeps Hay rake Finger-wheel rake Side rake Mounted chain type rake Chain type side rake for motor mowers Self-propelled manual controlled side rake Self-propelled, seated and steered side rake Multi-purpose rotary rake Rear-mounted buckrake Rear-mounted hay sweep with greapple arms Hay sweep fork Swathers Mounted side swathers Self-propelled swathers Rake swathers Combine side rake and tedder Rotary windrower Forage harvesters Flail type forage harvesters Double-chop forage harvesters Metered chop forage harvesters Pick-up ballers Low-density balers Medium and high density (convensional sizes) Large rectengular balers Large cylindrical balers High density waferers Loading equipment Bale handling equipment Bale accumulators Bale lifting fork Automatic bale picker Bale collecting trailer Loaders Direct loading from bale chute Pneumatic bale loader Tractor mounted front and rear bale fork Pick-up bale loaders Integrated systems Bale collecting and stacking trailers Self-loading units Pick-up trailer Front pick-up Twin axle pick-up Low height pick-up Dosaging Self-propelled loader units High volume self-propelled loaders Self-propelled cutter-loaders Self-propelled back-loaders Tractor mounted loaders

16 Çim biçme makinaları Döner elemanlı çim biçme makinaları Tek bıçaklı Çok bıçaklı Silindirik çim biçme makinaları Çarpmalı tip çim biçme makinaları Kordonlu çim biçme makinaları Kordonlu-keskin kenarlı çim biçme makinaları Anız (çift) bıçaklı çim biçme makinaları Parmaklı (alternatif hareketli) çim biçme makinaları Çim toplayıcılar 07.2 Taneli ve tohumlu bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Biçerbağlar makinalar Kesicili biçerbağlar makinalar Üç bantlı biçerbağlar makinalar Bir bantlı biçerbağlar makinalar Bir bantlı yedirici silindirli biçerbağlar Tane ya da başak yolucular Kayışlı yolucular Zincirli yolucular Dişli yolucular Biçerdöverler Klâsik biçerdöverler Kullanıldıkları arazi eğimine göre Ova tipi Bayır tipi Metaryalin akımına göre L tipi T tipi I tipi Batör sayısına göre Tek batörlü Çok batörlü Döner (eksenel akışlı) biçerdöverler Tam eksenel akışlı Hareket doğrultusuna paralel tek rotorlu Hareket doğrultusuna paralel çift rotorlu Hareket doğrultusuna dik rotorlu Kısmî eksenel akışlı Hasat ekipmanları Kabuk yolucusuz toplayıcılar Kabuk yoluculu toplayıcılar Toplayıcılı-harman ediciler Biçerdöver tablaları Hububat tablası Mısır tablası Ayçiçeği tablası Orak makinaları Kanatlı orak makinaları Dolaplı orak makinaları Parmaklı orak makinaları Powered lawn equipment Rotary lawn mower One-blade Multiblades Cylindirical (reel) mower Flail Trimmer Trimmer/edges Mulching lawn mower Reciprocating cutter bar Gross collector 07.2 Equipment for harvesting grain and seed crops Binders Cutter-binders Cutter-binders with three bands Single band cutter-binders Silindirical single band cutter-binders with feding mechanism Grain or ear strippers Belt type strippers Chain type strippers Sprocket type strippers Combine harvesters Conventional Combine harvesters by land slope Plain type Hillside type Combine harvesters by material flow L type Tt ype I type Combine harvesters by number of drums Single drum Multiple drums Rotary (axial flow) combine harvesters Full axial flow Single rotor paralel to movement direction Double rotor paralel to movement direction Rotor perpendicular to movement direction Partial axial flow Equipment for harvesting Picker (without husk-stripper) Picker husk-stripper Picker thresher Combine harvester picker head Head for creals Head for corn Head for sunflower Reapers Sail reaper Offset windrower Cutter reaper 15

17 07.3 Yumru, rizom ve soğansı bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Patates hasat makinaları Sökücü pulluklar Sökücü-fırlatıcılar Sökücü-namlu yapıcılar Asma-fırltacıı sökücüler Çarklı sökücüler Dingiller arasına takılan sarsıntılı sökücüler Asma iki kazıcılı sarsıntılı sökücüler Salınım elekli sökücüler Enine salınımlı elekli sökücüler Çift elekli enine salınımlı sökücüler Kombine hasat makinaları Elevatörlü kazıcılar Çuvallama plâtformlu zincir elevatörlü sökücüler Sandıklı sökücüler Ayırma bantlı zincir elevatörlü sökücüler Eleme silindirli ayırıcılı sökücüler Eleme zincirli yükleyicili sökücüler Đki sıralı yükleyicili sökücüler Elektronik hasat makinaları Şeker pancarı hasat makinaları Baş kesme makinaları Yaprakları toplama durumuna göre Enine namlu yapan baş kesme makinaları Boyunu namlu yapan baş kesme makinaları Depolu baş kesme makinaları Yüklemeli baş kesme makinaları Pancar sökme makinaları Namlu yapma durumuna göre Enine namlu yapan sökme makinaları Boyunu namlu yapan sökme makinaları Sökücü ayak tipine göre Sabit sökücü ayaklı Titreşimli sökücü ayaklı Döner sökücü ayaklı Kombine pancar hasat makinaları Depolu Yüklemeli Yüklemeli sökme makinaları Depoya yüklemeli Tarım arabasına yüklemeli Köklü sebzelerin (havuç, turp, şalgam, kereviz) hasadında kullanılan ekipmanlar Yarı mekanize Tam mekanize Sökücü Yolucu Köklü yem bitkilerinin (hayvan pancarı vb.) hasadında kullanılan ekipmanlar Zincir elevatörlü depolu sökücüler Kombine hasat makinaları 07.3 Equipment for harvestingroot crops, rhizomes, bulbs andcorms Equipment for harvesting potatoes Lifting ploughs Diggers, spinners Advance potato diggers Tractor mounted potato spinners Reel diggers Mid-mounted shaker diggers Mounted-type twin-shares shaker diggers Shaker type diggers Transverse type diggers Double sieve transverse shaker diggers Complete harvesters Elavator digger Elevator digger with bagger platform Box filling potato harvester Elavator potato digger with picking belt Rotary drum bagging potato harvesters Loading elevator potato digger harvesters Two-row loading potato harvesters Electronic combined harvesters Equipment for harvesting beet Beet toppers Toppers by beet windrowing Windrowing beet topper Swathing beet topper Beet toppers with hoppers Loading beet topper harvesters Beet lifters Lifter by windrowing Lateral windrowing lifters Longitudinal windrowing lifters Lifters by lifting share Rigid shares Vibrating shares Rotating lifting spinners Complete beet harvester Complete beet harvester with hopper Complete beet harvester with loading unit Lifter loaders Lifter topper loaders Lifter with trailer-loading unit Equipment for harvesting root vegatables Semi-mechanized Fully-mechanized Lifters Strippers Equipment for harvesting fodder roots Chain-belt lifters with hopper Complete harvesters

18 Soğansı bitkilerinin (soğan, sarımsak vb.) hasadında kullanılan ekipmanlar Söküp tarlaya bırakan hasat makinaları Söküpnamlu yapan hasat makinaları Söküp depolayan hasat makinaları 07.4 Tekstil bitkilerinin hasadında kullanılan makinalar Pamuk hasat makinaları Koparıcı pamuk hasat makinaları Hücreli pamuk hasat makinaları Parmaklı pamuk hasat makinaları Tüm pamuğu hasat eden makinalar Toplayıcılı pamuk hasat makinaları Yüksek amburlu Alçak amburlu Keten hasat makinaları Keten yolucular Keten yolucu ve tarlaya yayıcı makinalar Keten yolucu ve demet yapıcı makinalar Keten yolucu ve taraklayıcı makinalar Keteni bükerek hasat edici makinalar Keteni bükerek hasat edip tarlaya yayıcı makinalar Yuvarlak balya makinaları Dikdörtgen balya makinaları Namlu yapıcılar Taraklayıcılar Kendir hasat makinaları Kenaf (Dah) hasat makinaları Hint keneviri (kendiri) hasat makinaları Sisal hasat makinaları 07.5 Meyve hasat makinaları Ağaç eyvaları hasat makinaları Dal silkeleyiciler El silkeleyicileri Eksantrik silkeleyiciler Kablolu silkeleyiciler Atalet kütleli silkeleyiciler Alternatif hareketli atalet kütleli silkeleyiciler Döner hareketli atalet kütleli silkeleyiciler Darbeli silkeleyiciler Kombine hasat makinaları Tutma plâtformları Şemsiye tipi çekilir tutma plâtformları Yavaşlama bantlı tutma plâtformları Hava yastıklı kollu tutma plâtformları Çadırlı tutma plâtformları Toplama plâtformları Hidrolik kaldırma sistemli platformlar Toplama arabaları Equipment for harvesting bulbs and corms Lifting-only machines Lifting and windrowing machines Lifting and storing machines 07.4 Equipment for harvesting textile plants Cotton harvesters Strippers Cell-type Tine-type Whole crop cotton harvesters Pickers High drum Low drum Flax harvesters Flax strippers Flax stripper-spreaders Flax stripper-bundlers Flax stripper-combers Flax turners Flax turners-spreaders Roll baler for flax Rectangular baler for flax Flax windrowers Flax combers Hemp harvesters Kenaf harvesters Jute harvesters Sisal harvesters 07.5 Equipment for harvesting fruit Tree shakers Tree branch shakers Hand shakers Eccentric shakers cable type shakers Shakers with inertial mass Alternating shakers with inertial mass Rotary shakers with inertial mass Stroke shakers Complete harvesters Fallen fruit collectors Umbrella type fruit collectors Spreading down fruit collectors Air bag type fruit collectors Tent type fruit collectors Picking platforms Hydraulic lifting platforms Pick-up trailers 17

19 Yerdeki meyveyi toplayan makinalar Mekanik Pnömatik Çalı tipi üzümsü meyve hasat makinaları Siyah kuşüzümü, bektaşi üzümü Ağaç çileği, böğürtlen Çilek hasat makinaları Biçerek hasat yapan makinalar Pnömatik tarayıcı bantlı Pnömatik titreşimli selektif Elma, armut, şeftali, kayısı hasat makinaları Üzüm hasat makinaları Toplama plâtformları Dolaylı veya bekleterek taşıma yapanlar Doğrudan taşıma yapanlar Hasat makinası yardımıyla taşıma yapanlar Dik yamaçlar için toplama plâtformları Üzüm sapını kopararak hasat yapanlar Mekanik üzüm hasat makinaları Kesiciler Parçalayıcı veya sıyırıcı hasat makinaları Silkeleyici Pnömatik Elektrikli 07.6 Yerüstü sebzelerin hasadında kullanılan makinalar Baklagil hasat ekipmanları Kuru baklagil (baklagil tohumu) hasat makinaları Biçiciler Namlu yapıcılar Fasulye yolucular Pikaplı kombine makinalar Taze baklagil hasat makinaları Yeşil fasulye hasat makinaları Biçiciler Namlulu hasat makinaları Bezelye harman makinaları Bezelye hasat makinaları Katmanlı ve diğer yapraklı sebzelerin hasadında kullanılan makinalar Lahana hasat makinaları Fide hasat makinaları Marul hasat makinaları Ispanak hasat makinaları Meyveli sebze hasat makinaları Domates hasat makinaları Sınıflandırma sistemi olmayan birleşik elemanlı sarsaklı hasat makinaları Optik ayırma ve sınıflandırma yapan hasat makinaları El ile sınıflandırma sistemine sahip birleşik elemanlı domates hasat makinaları El ile sınıflandırma sistemine sahip birleşik elemanlı ve sarsaklı hasat makinaları Kavun vb. hasat makinaları Ground fruit collectors Mechanical fruit picking-up machines Pneumatic fruit picking-up machines Harvesters for dessert fruits Blackcurrant, gooseberry, etc., harvesters Raspberry, blackberry, etc., harvesters Strawberry harvesters Mower harvesters Pneumatic sweeping haresters Pneumatic vibrating haresters Apple, pear, peach harvesters Grape harvesters Picking platforms Indirect picking platforms Direct picking platforms Platforms for transporting by harvester Picking platforms for step slopes Vine-cutters Mechanic Cutters Breaking or stripping harvesters Shaking harvesters Pneumatic vine (grape) harvesters Electrical vine harvesters 07.6 Equipment for harvesting aboveground vegatables Equipment for harvesting vegatable legumes Dry pods Mowers Swathers Bean lifters Combine harvesters with pick-up Fresh pods green bean harvesters Movers Swathers Pea threshers Pea viners Equipment for harvesting brassica and other leaf vegatables Cabbages Sprouts Lettuces Spinach Equipment for harvesting fruit vegatables Tomatoes Non-grading tomato harvesters with seperators and combined elements Optical seperating and grading tomato harvesters Manual grading tomato harvesters with combined elements Manual grading tomato harvesters with seperators and combined elements Melons, etc.

20 07.7 Çiçek hasadında kullanılan makinalar Lavanta çiçeği hasat makinaları Parfüm çiçekleri hasat makinaları Dekorasyon çiçekleri hasat makinaları Tıbbî bitkiler hasat makinaları 07.8 Kereste elde edilmesi için kullanılan ekipmanlar Ağaç kesme makinaları Zincirli testereler Motorlu kesiciler Dal ayırma ekipmanları Zincir dişli testereler Kabuk soyma makinaları Çapraz kesme makinaları Temizleme ve çekme makinaları Kablolu ekipmanlar Vinçler Tekerlekli çekme ekipmanları Kaydırıcılar Đleri sevk ediciler Helikopterler Orman traktörleri Ormancılıkta kullanılan kombine ekipmanlar 07.9 Tütün, çay, şeker kamışı ve diğer bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Tütün hasat makinaları Kesicili tip Kesicili ve dikiş sistemli tip Çay hasat makinaları Şeker kamışı hasat makinaları Şerbetçi otu hasat makinaları 07.7 Equipment for harvesting flowers Equipment for harvesting lavender Equipment for harvesting perfume flowers Equipment for harvesting decorative flowers Equipment for harvesting medical palnts 07.8 Equipment for harvesting timber Felling equipment Power chain saws Motorized fellers De-branching equipment Power chain saws De-barking equipment Cross-cutting equipment Clearing and hauling equipment Cable equipment Winches Wheeled tugs Skidders Forwarders Helicopters Forestry tractors Equipment for combined forestry operations 07.9 Equipment for harvesting for tobacco, tea, sugar cane and other crops Tobacco harvesters Cutting type Cut and Pierce type Tea harvesters Sugar cone harvesters Hop harvesting equipment Sınıf 08 Hasat sonrası işleme ekipmanları Class 08 Post-harvesting equipment 08.1 Hasat işlemini tamamlayıcı ekipmanlar Harman makinaları Batörlü Pervazlı batörlü Parmaklı batörlü Sap döver harman makinaları Çalışma prensibine göre Savurmalı tip Emişli tip Bantlı tip Besleme düzenine göre Elle beslemeli Elavatörlü beslemeli Kabuk kırıcılar Kavuz soyucular 08.2 Hasat edilmiş ürünü temizlemek için kullanılan ekipmanlar Taneli ürün temizleme makinaları Savurucular 08.1 Equipment for completing the harvesting process Treshing equipment Concave and drum-based machines Rasp bar drum Peg (toothed) drum Chop threshers Chop threshers by threshing principle Winnowing type Suction type Band type Chop threshers by feding mechanism Hand feed Elevator feed Clover hullers Decorticators 08.2 Equipment for cleaning harvested produce Grain and seed cleaners Winnowers 19

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ

2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ 2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ARACIN CİNSİ 2016 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 5.715,00

Detaylı

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK Giriş Konya ili Türkiye de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırmıştır.

Detaylı

KATLANIR PİSTONLU ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKAROW

KATLANIR PİSTONLU ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKAROW KATLANIR PİSTONLU ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKAROW PISTON TYPE FOLDING TRAILED DISC HARROW 1 Disk Sayısı Disk Çapı Disk Arası Yatak Adedi Aks Çapı Genişlik Yükseklik Şase Profil Ölçüleri Çalışma Genişliği Number

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller www.untartarim.com.tr Teknik Özellikler - Fiberglas veya polietilen depo. - Makinelerimizdeki kol (boom iş genişliği 8 mt. - 12 mt. - 16 mt. - 16 mt. -

Detaylı

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var.

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Marka Tarihi CHERY Industry Group, 16 yılın imalatçı deneyimini barındırıyor. TOP1 Çin taşıt imalatçısı TOP2 Çin traktör imalatçısı TOP3 Çin biçerdöver

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 1 Ders Adi: TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 6 7 Dersin

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKAN DAN; Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı İskenderun

Detaylı

AB-AD ZİRAAT ALETLERİ-İDRİS AVCI

AB-AD ZİRAAT ALETLERİ-İDRİS AVCI FIRM CATALOGUE Address: Meşrutiyet Cad. No:31/6 Kızılay/Ankara TURKEY T: 00 90 312 4193794 (3 Lines) F:00 90 312 4193753 Web: http://www.tarmakbir.org @: tarmakbir@ttmail.com tarmakbir@tarmakbir.org facebook.com/tarmakbir

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri :

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri : DİKİM MAKİNELERİ Dikim Bitkisel üretimde bazı bitkiler fide, fidan, yumru, soğan vb. materyallerden üretilmektedir. Dikim işlemi; ana bitkiyi oluşturacak bitkisel materyalin (fide, fidan, yumru vb.), toprakta

Detaylı

VPYT/VPTT GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES

VPYT/VPTT GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES VPYT/VPTT YARI VEYA TAM TELESKOPİK PNOMATİK EKİM MİBZERİ SEMI AND ADJUSTABLE INTER-ROW SPACE PNEUMATIC PRECISION PLANTER VPTT-G Kolay Ayarlanabilen İç ve Dış Tekleyici

Detaylı

Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun

Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun kalınlaşıp sertleştiğinden anlaşılır. Kabuk tırnakla kolayca

Detaylı

/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET :

/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET : 11.02.2008/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET : Seyahat acentaları tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerinin

Detaylı

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI YEM HAZIRLAMA MAKİNELERİ 5Y 5 FONKSİYONLU FULL MODEL Patates, pancar, şalgam, turp, elma benzeri ürünleri doğrama ünitesi 500 kg/saat Somaklı mısır öğütme Yonca, yulaf, mısır talaşı ve çeşitli otları parçalama

Detaylı

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE VERTICAL POWER HARROW ŞK-DF

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE VERTICAL POWER HARROW ŞK-DF 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE ŞK-DF DİK FREZE ŞAKALAK DİK FREZE traktör kuyruk milinden hareketli sağlam güçlü yapıya sahip kullanışlı bir toprak işleme tohum yatağı

Detaylı

DİKİM MAKİNALARI. Ana bitkiyi oluşturacak bu bitkisel aksamın toprağa yerleştirilmesi işlemine dikim işlemi denir.

DİKİM MAKİNALARI. Ana bitkiyi oluşturacak bu bitkisel aksamın toprağa yerleştirilmesi işlemine dikim işlemi denir. DİKİM MAKİNALARI Kültürel üretimde bazı bitkiler: yumru, soğan, çelik, fide veya fidanlardan üretilmektedir. Ana bitkiyi oluşturacak bu bitkisel aksamın toprağa yerleştirilmesi işlemine dikim işlemi denir.

Detaylı

www.dengepaslanmaz.com

www.dengepaslanmaz.com www.dengepaslanmaz.com Toz Ürün Dozajlama Ünitesi Powdered Product Dosing Unit 01 Zaman Tasarrufu Time Saving 7/24 Servis Desteği 7/24 Service Suppo Müşteri Hizmetleri Customer Service Kolay Kullanım Easy

Detaylı

Teknoloji ve güvenin buluştuğu adres... The meeting address of trust and technology... www.unsaltarim.com. Ürün Kataloğu.

Teknoloji ve güvenin buluştuğu adres... The meeting address of trust and technology... www.unsaltarim.com. Ürün Kataloğu. Teknoloji ve güvenin buluştuğu adres... The meeting address of trust and technology... www.unsaltarim.com Ürün Kataloğu Product Catalogue Firma Profili Teknoloji ve güveni buluşturan ÜNSAL TARIM MAKİNALARI

Detaylı

VPHE / VPHE-G BALTA TİP VAKUMLU PNOMATİK HASSAS EKİM MİBZERİ

VPHE / VPHE-G BALTA TİP VAKUMLU PNOMATİK HASSAS EKİM MİBZERİ GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES VPHE / VPHE-G BALTA TİP VAKUMLU PNOMATİK HASSAS EKİM MİBZERİ COULTER TYPE PNEUMATIC PRECISION PLANTER VPHE-G Kolay Ayarlanabilen İç ve Dış Tekleyici Hem dış tekleyicinin

Detaylı

VPHE-D / VPHE-GD GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES DİSKLİ TİP VAKUMLU PNOMATİK HASSAS EKİM MİBZERİ DISK TYPE PNEUMATIC PRECISION PLANTER

VPHE-D / VPHE-GD GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES DİSKLİ TİP VAKUMLU PNOMATİK HASSAS EKİM MİBZERİ DISK TYPE PNEUMATIC PRECISION PLANTER GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES VPHE-D / VPHE-GD DİSKLİ TİP VAKUMLU PNOMATİK HASSAS EKİM MİBZERİ DISK TYPE PNEUMATIC PRECISION PLANTER VPHE-GD Kolay Ayarlanabilen İç ve Dış Tekleyici Hem dış tekleyicinin

Detaylı

GÜRBÜZ TARIM MAKİNA SANAYİ

GÜRBÜZ TARIM MAKİNA SANAYİ GÜRBÜZ TARIM MAKİNA SANAYİ 1 Hedefimiz ; Tarım sektöründe ekonomik ve Kaliteli ürünler üreterek çiftçimizin ve Ülkemizin Kalkınmasında artı değer katmak. 2 GÜRBÜZ TARIM MAKİNA SANAYİ www.gurbuztarim.com.tr

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler

Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler Yasemin VURARAK, Nigar ANGIN Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yvurarak@hotmail.com Özet: Çalışma, 2000-2010 yılları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

TYD-1200 Depolu Harman Makinesi Vitesli Şanzımanlı Multi Purpose Mobile System Thresher

TYD-1200 Depolu Harman Makinesi Vitesli Şanzımanlı Multi Purpose Mobile System Thresher KAlite ve güveen KALİTEDE ÖNCÜ OLABİLMEK İÇİN; TEKNOLOJİK ŞARTLARI SAĞLAYARAK, GÜVENİLİR ÜRÜNLERİMİZLE, EĞİTİLMİŞ PERSONEL VE DENETİMLİ TEÇHİZATLARLA MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK VE MÜŞTERİ TALEPLERİNİ YERİNE

Detaylı

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) 22/1/2003 trh ve 25001 sayılı R.G. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÖTÜRÜCÜLER (KONVEYÖRLER) VE İLGİLİ DONATIMI

GÖTÜRÜCÜLER (KONVEYÖRLER) VE İLGİLİ DONATIMI A. Spivakovsky ve V. Dyachkov GÖTÜRÜCÜLER (KONVEYÖRLER) VE İLGİLİ DONATIMI Çeviren AK Münir CERİT - Mak. Y. Müh. 2. BASKI ANKARA - 1984 ÖNSÖZ Sovyet Malzeme iletimi uzmanlanndan A.Spivakovsky ve V. Dyachkow

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ TUĞLA- BRİKET- ÇÖMLEK VE SERAMİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILAN ORAPİ YAĞLAMA ÜRÜNLERİ

SERAMİK SEKTÖRÜ TUĞLA- BRİKET- ÇÖMLEK VE SERAMİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILAN ORAPİ YAĞLAMA ÜRÜNLERİ TUĞLA- BRİKET- ÇÖMLEK VE SERAMİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILAN ORAPİ YAĞLAMA ÜRÜNLERİ Bu sektörde en önemli kriterlerden biri kullanılan ham maddelerin (kum ve killerin) toz kalınlıklarıdır. Ham madde hazırlanması

Detaylı

SOFTAOGLU MAKINA TIRE RETREADING MACHINE CO.

SOFTAOGLU MAKINA TIRE RETREADING MACHINE CO. www.softaoglu.com.tr e-mail: softaoglu32@hotmail.com Tel: +90 246 218 28 38 Fax: +90 246 223 55 48 Adres: Yeni Sanayi Sitesi 9. Blok No:9 Merkez-ISPARTA SMS 2500 BUFFER PLC RASPA PLC Web: www.softaoglu.com.tr

Detaylı

DAYANIKLILIK VE SÜREÇ GÜVENLİĞİ

DAYANIKLILIK VE SÜREÇ GÜVENLİĞİ PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ DAYANIKLILIK VE SÜREÇ GÜVENLİĞİ Kırmalar ve Shredderler İnce kesici değirmenler Plastik kompaktörleri/aglomeratörler Yıkama hatları /tesisler Servis Kapsamlı hizmet portföyü Herbold

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 TRAKTÖRLER Traktör, tarım işlerinde kullanılan lastik tekerlekli, paletli ya da her ikisini de ihtiva

Detaylı

Sebze meyve işleme makineleri

Sebze meyve işleme makineleri Sebze meyve işleme makineleri Şirket Profili Myung Sung, sebze meyve işlemede kullanılan makineler imalatçısı ve dağıtımcısıdır. Yıkamadan, kesmeye, çekirdek çıkarmadan, kurulama ve ambalajlamaya kadar

Detaylı

[ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

- Monoblok Pompalar - Monoblock Pumps

- Monoblok Pompalar - Monoblock Pumps - Monoblok Pompalar - Monoblock Pumps DMM SERİSİ - DMM SERIES Emiş ve basış: 1 Inlet and outlet: 1 The pump rotation is clockwise when you look from behind of the pump. 0.37-0.55 kw, 2900 d/d 9 m³/h Basınç

Detaylı

[ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması Tarım Makineleri Kazaları Nasıl Önlenir? Dr. Mesut Gölbaşı, TKB, UTEM 21-22.12.2010

Detaylı

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza Ek-1 TÜKAS KAYIT FORMU A- Kişisel Bilgiler A 1. T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. A 2. Adı, Soyadı A 3. Baba Adı A 4. Ana Adı A 5. Cinsiyeti A 6. Doğum (Gün/ay/yıl).../.../.... A 7. Telefon No. Cep : (

Detaylı

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... granül SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler KULLANIM DOZUUYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI Domates / Biber (Dolmalık,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi : Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Terasevler K:3 D:11 Beşiktaş 34340 İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI YEM HAZIRLAMA MAKİNELERİ 5Y 5 FONKSİYONLU FULL MODEL Patates, pancar, şalgam, turp, elma benzeri ürünleri doğrama ünitesi 500 kg/saat Somaklı mısır öğütme Yonca, yulaf, mısır talaşı ve çeşitli otları parçalama

Detaylı

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Ünite içerisine entegre edilmiş bir motor ile sürülen iki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kaldırma ve İletme Makinaları -Vinç (Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Monoray

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ Proje BaĢlığı Prof. Dr. Faruk Elaldı Öğr. Gör. Andaç T. ġamiloğlu Hazırlayanlar Ġsim SOYĠSĠM Ġsim

Detaylı

ŞK-HM-Y YAŞAR ÜNİVERSAL ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL CEREAL SEEDER WITH GEARBOX 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ,

ŞK-HM-Y YAŞAR ÜNİVERSAL ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL CEREAL SEEDER WITH GEARBOX 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS ÜNİVERSAL ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI UNIVERSAL CEREAL SEEDER WITH GEARBOX ŞK-HM-Y YAŞAR EKİM USTALARINA ÖZEL SPECIAL FOR SOWING MASTERS

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Türü. Yıl Yarıyıl AKTS KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI. Seçmeli 4 7 3

Ders Öğretim Planı. Dersin Türü. Yıl Yarıyıl AKTS KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI. Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004792007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı İletme ve kaldırma sistemlerinin incelenmesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Tel : 0 216 593 25 75 Faks : 0 216 593 25 74 E-Posta : posta@meyer.gen.tr Website : www.meyer.gen.tr Muayene Alanı Muayene Türü Standard /

Detaylı

DC Motors and Windscreen Wiper Systems

DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motorlar ve Silecek Sistemleri 50031326 50031342 2,2 1,0 32 32 1,5 1,5 Sweep Angle (α) Silme Açısı 95 60 Self-Oscillating Windscreen Wiper Motor İçten Mekanizmalı

Detaylı

TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM BU TEDBİR İÇİN ALACAĞINIZ MAKİNE EKİPMAN TEKLİFLERİNDE; AŞAĞIDA KIRMIZI RENKLE BELİRLENMİŞ OLAN MAKİNE EKİPMAN İSİMLERİNİ VE EK 2.1. MAKİNE EKİPMAN LİSTESİNİ KULLANINIZ. UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ TARIMSAL

Detaylı

[ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

YAPI MAKİNALARI YÖNETİMİ. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı

YAPI MAKİNALARI YÖNETİMİ. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı YAPI MAKİNALARI YÖNETİMİ Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı 1 Bu ders kapsamında neler göreceğiz? 1.HAFTA: Genel bilgiler, genel verimlilik hesapları, yapı makinalarının sınıflandırılması 2. HAFTA:Kazı Makinaları,

Detaylı

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS BİO-MAK TSEK ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS Havuz Geometrisine ve Boyutlarına göre 3 ayrı model MERKEZDEN TAHRİKLİ SABİT KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR ÇEVRESEL TAHRİKLİ YARIM VE TAM DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR

Detaylı

Tırmıklar Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Tırmıklar Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Tırmıklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Tırmıkların kullanım amaçları Tırmıklar, ikileme ya da üçleme amacı ile kullanılan ve iş derinliği az olan aletlerdir. kesekleri parçalar, yüzey tesviyesi yapar,

Detaylı

HAKKIMIZDA. www.aniltarim.com

HAKKIMIZDA. www.aniltarim.com HAKKIMIZDA 2 www.aniltarim.com Tarihçe Tarımın ve tarıma dayalı sektörlerin TÜRKİYE ekonomisine katkısı tartışılamaz bir gerçektir. Ülkemizde üretilen tarım makinelerindeki teknolojik gelişmeler çiftçilerimizin

Detaylı

74 DEN BERİ ÜRETİYORUZ

74 DEN BERİ ÜRETİYORUZ Seçkin Makine San. ve Tic.Ltd.Şti. 1974 yılında kurulmuştur. Hafriyat ve iş makineleri için; Aktarma Organları Grubu, Jant Grubu, Planet Dişli Grubu, Fren Merkezi Grubu, Hidrolik Silindir Grubu, Kepçe

Detaylı

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS ANIZA EKİM MAKİNASI PNEUMATIC NO-TILL PRECISION PLANTER ŞH-PMÇA SERİSİ

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS ANIZA EKİM MAKİNASI PNEUMATIC NO-TILL PRECISION PLANTER ŞH-PMÇA SERİSİ 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS ANIZA EKİM MAKİNASI PNEUMATIC NO-TILL PRECISION PLANTER ŞH-PMÇA SERİSİ EKİLEBİLİR TARIM ÜRÜNLERİ ARABLE AGRICULTURAL PRODUCTS

Detaylı

STANDART HİDROSİKLONLAR/STANDARD HYDROCYCLONES

STANDART HİDROSİKLONLAR/STANDARD HYDROCYCLONES STNRT İROSİKONR/STNR YROYONES 1 Ürün Özellikleri / Features 1 övde Malzemesi ody Material St 37 Maximum Çalışma asıncı Max. Working Pressure bar Minimum Çıkış asıncı Min. Outlet Pressure 3 bar Minumum

Detaylı

Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Current Status of Agricultural Mechanization Level of Denizli Province

Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Current Status of Agricultural Mechanization Level of Denizli Province TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi İbrahim DORUK Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

2.05.2016 ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASI (KOMPAKSİYON) KOMPAKSİYON ETKİSİ ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASININ SAĞLADIĞI YARARLAR

2.05.2016 ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASI (KOMPAKSİYON) KOMPAKSİYON ETKİSİ ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASININ SAĞLADIĞI YARARLAR 1) Kazı Makineleri : Dozer, greyder, kompresör ve darbeli deliciler, ekskavatörler 2) Yükleyiciler (Loader): Paletli ve lastik tekerlekli loaderler 3) Taşıma Araçları : Damperli kamyonlar 4) Sıkıştırma

Detaylı

TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMENT

TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMENT [ATALAY 76-150 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-150 WIRE-LINE DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMENT -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING CAPACITY Çap

Detaylı

YÜKLEYİCİLERİN SINIFLANDIRILMASI

YÜKLEYİCİLERİN SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 14. YÜKLEYİCİLERİN SINIFLANDIRILMASI 14.1. YÜKLEYİCİLERİN ANA TÜRLERİ VE AMACI Yükleyiciler yükleme işlemlerini makineleştirmekte kullanılan hareketi kaldırma ve taşıma makinalardır. Yükleyiciler

Detaylı

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/ CS cut/6 CFE CS 41x1.3x68 mm Tam Otomatik PLC Servo / Full Automatic PLC Servo 9 6 mm 23,62 inch 6 x 6 mm 6 x 6 mm 5 x 6 mm,87 x 23,62 inch 3 / / 7.5 hp/

Detaylı

3. Biogas-Training. Örnek Vakalar. Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) 13.09.2011

3. Biogas-Training. Örnek Vakalar. Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) 13.09.2011 3. Biogas-Training Örnek Vakalar Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) Nesta Boutique Hotel Ankara, 12.-13.09.2011 13.09.2011 1 İki Alman biyogaz tesisi üzerinde

Detaylı

[ATALAY 76-300 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-300 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-300 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-300 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-300 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-300 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 65,00 26,37 GİRDİ GİDERLERİ 43,50 17,65 Gübre Bedeli 22,00 Tohum bedeli 15,00 Zir.Müc.İlaç Bedeli 6,50 Su Bedeli 0,00

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

ZİRAAT ZİNCİRLERİ AGRICULTURAL ROLLER CHAIN

ZİRAAT ZİNCİRLERİ AGRICULTURAL ROLLER CHAIN ZİRAAT ZİNCİRLERİ AGRICULTURAL ROLLER CHAIN 1 Türk sanayisinin ihtiyacı olan, tahrik, konveyör ve taşıyıcı zincirler üretmek üzere kurulmuştur. Kuruluşumuz standart zincirlerin üretimi yanı sıra özel zincir

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

FARMI AĞAÇ ÖĞÜTÜCÜLER

FARMI AĞAÇ ÖĞÜTÜCÜLER Made in Finland Enerji Geri dönüşüm Peyzaj düzenleme FARMI AĞAÇ ÖĞÜTÜCÜLER ENERJİ - PEYZAJ DÜZENLEME FAYDALI KULLANIM - GERİ DÖNÜŞÜM FARMI Peyzaj ve faydalı yonga kullanımı: CH160, CH160T ve CH180 Ağaç

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

ŞK-HMB SERİSİ ŞANZIMANLI UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI ÜNİVERSAL KOMBİNE EKİM MAKİNASI UNIVERSAL COMBINED SEED DRILL WITH GEARBOX SPRING AXE TINE

ŞK-HMB SERİSİ ŞANZIMANLI UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI ÜNİVERSAL KOMBİNE EKİM MAKİNASI UNIVERSAL COMBINED SEED DRILL WITH GEARBOX SPRING AXE TINE 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS ŞANZIMANLI UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI ÜNİVERSAL KOMBİNE EKİM MAKİNASI UNIVERSAL COMBINED SEED DRILL WITH GEARBOX SPRING AXE TINE ŞK-HMB SERİSİ

Detaylı

İhtiyaciniz Olan Ataşman Yoksa

İhtiyaciniz Olan Ataşman Yoksa İhtiyaciniz Olan Ataşman Yoksa Ön Yükleyiciler İş Göremez... Portatif ön yükleyicileri, tüm yıl boyunca kullanmanızı ve farklı kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ataşmanları üretmek için tüm güzümüzle çalışıyoruz.

Detaylı

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY OUR MISSION - En iyi dökümhaneler ile çalışarak, müşterilerimizi en uygun fiyat ve kaliteli çözümler sunmaktır. - Our mission is to present the most competitive price and quality solutions to our customers

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 858

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 858 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 858 SİLAJ MAKİNALARI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ The Forage Harvesters and Their Structural Properties M. GÜNER 1 ÖZET Bu çalışmada silaj makinaları sınıflandırılmış

Detaylı

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır:

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı7 B 61 DEMİRYOLLARI Not Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: - rayli sistemler şunlari kapsar: (a) Tekerlekler, makaralar ya

Detaylı

EKONOMİK SAĞLAM GÜÇLÜ SERİ

EKONOMİK SAĞLAM GÜÇLÜ SERİ EKONOMİK SAĞLAM GÜÇLÜ SERİ Türk Tarımında YENİ NESİL TARIM UYGULAMALARI ile İYİ MAHSÜLÜN MARKASI Olmaya Devam Ediyoruz! www.celmak.com YETKİLİ SERVİS HİZMETİ OR J İ NAL YE DE K PARÇ A 2 YIL ÇELMAK GARANTİSİ

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar;

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar; İŞ MAKİNELERİ İş makineleri iki gruba ayrılırlar; -Sabit konumda çalışan araçlar -Yer değiştirerek çalışan araçlar 1 Sabit konumda çalışan araçlar; Bunlarda aracın toprak işini gerçekleştiren donatısı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Y.M.I. 4320 3 İpli Haşbaylı Balya Makinesi

Y.M.I. 4320 3 İpli Haşbaylı Balya Makinesi Y.M.I. 4320 3 İpli Haşbaylı Balya Makinesi GENEL ÖZELLİKLER Balya makineleri, tarlada biçilerek namlu haline getirilmiş ot,yonca,buğday,arpa ve benzeri mahsulleri yerden toplayıp, saman veya sap olarak

Detaylı

250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER TEKNİK ÖZELLİKLER TECNHNICAL CONTENT MEASURE

250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER TEKNİK ÖZELLİKLER TECNHNICAL CONTENT MEASURE 250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER TEKNİK ÖZELLİKLER TECNHNICAL CONTENT MEASURE Tip: Type KHB 250 LT-1 Kazan Hacmi Cauldron Volume 380 LT Elktr.Motor gücü Electr.Power of

Detaylı