Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma"

Transkript

1 Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma 1 Sınıflandırma sistemi Tarım ve ormancılık alanlarında üretim ve değerlendirme işlerinde kullanılan bütün traktör, alet ve makinaların sınıflandırma sistemi aşağıda gösterilen biçimde en az beş basamaklı (rakamlı) olarak oluşturulmalıdır: - Makine sınıfları iki veya daha fazla basamaklı, - Tipler bir basamaklı, - Türler ve özel makinalar iki veya daha fazla basamaklı. 1.1 Sınıflandırma Genel sınıflandırma (Sınıflar) Tarım ve ormancılık alanında kullanılan traktör, alet ve makinaları yapım ve çalışma özelliklerine göre: Sınıf 01 Tarım traktörleri ve çekilir araçlar Sınıf 02 Toprak işleme alet ve makinaları Sınıf 03 Gübre depolama, hazırlama, dağıtma alet ve makinaları Sınıf 04 Ekim, dikim alet ve makinaları Sınıf 05 Sulama, drenaj alet ve makinaları Sınıf 06 Bitki koruma alet ve makinaları Sınıf 07 Hasat, harman alet ve makinaları Sınıf 08 Bağcılık ve şarapçılık alet ve makinaları Sınıf 09 Bahçıvanlık alet ve makinaları Sınıf 10 Orman alet ve makinaları Sınıf 11 Tarım işletmelerinde kullanılan diğer alet ve makinalar Class 01 Agricultural tractors and trailed vehicles Class 02 Soil-working equipment Class 03 Equipment for storage, preparation and distribution of fertilizers Class 04 Sowing and planting equipment Class 05 Irrigation and drainage equipment Class 06 Plant care equipment Class 07 Harvesting equipment Class 08 Viticultural and wine-making equipment Class 09 Horticultural equipment Class 10 Forestry equipment Class 11 Other agricultural machines and equipment olmak üzere sınıflara ayrılır Detaylı sınıflandırma (Tipler ve türler) Sınıf 01 Tarım traktörleri ve çekilir araçlar 01.1 Güç üniteleri (motorlar) Dıştan yanmalı motorlar Buhar motorları Buhar türbinleri Đçten yanmalı motorlar Dizel Benzinli Class 01 Agricultural tractors and trailed vehicles 01.1 Power units (engines) External combustion engines Steam engines Steam turbines Internal combustion engines Diesel Petrol (gasoline) 1

2 Parafinli Sıvılaştırılmış petrol gazlı (LPG) Elektrik motorları Doğru akım Alternatif akımlı Doğrusal Hidrolik yağlı motorlar Dişli Kanatlı Pistonlu Su gücüyle çalışan motorlar Su çarkları Su türbinleri Rüzgâr gücüyle çalışan motorlar Yatay eksenliler Dikey eksenliler 01.2 Sabit ve hareketli traktörler Tırtırlı (paletli) traktörler Dar iz genişlikli traktörler Yarı tırtıllı traktörler Tekerlekli traktörler Arka tekerleği tahrikli traktörler Üç tekerlekli traktörler Belden kırmalı traktörler Yamaç traktörleri Dar iz genişlikli traktörler (bahçe traktörleri) Dört tekerleği tahrikli traktörler Dört tekerleği tahrikli ve normal dümenlemeli traktörler Dört tekerleği tahrikli ve belden kırmalı traktörler Dört tekerleği tahrikli yamaç traktörleri Dört tekerleği tahrikli dar iz genişlikli traktörler Tandem traktörler Đkiden fazla tahrikli aksa sahip traktörler Tek akslı traktörler Hareketli traktörler (yaya kumandalı) Tek akslı tırtıllı traktörler Tek akslı iki tekerlekli traktörler Tek akslı tek tekerlekli traktörler Motorlu çapalar Paraffin Liquefied petroleum gas (LPG) Electric motors Direct current (d.c.) Alternating current (a.c.) Linear Hydraulic motors (oil) Gear Vane Piston Water-powered units Water wheels Water turbines Wind-powered units Horizontal axis Vertical axis 1.2 Basic tractors and walking tractors Tracklaying tractors Narrow track tractors (vineyard, etc) Half-track tractors Wheeled tractors Tractors with rear-wheel drive Tricycle tractors primarily for rowcrop operation Wasp-waisted type tractors Self-levelling tractors (hillside tractors) Two-wheel drive narrow track tractors (vineyard tractors) Tractors with four-wheel drive Tractors with four-wheel drive and steering Articulated tractors with four-wheel drive Self-levelling tractors (hillside tractors) Four-wheel drive narrow track tractors Tandem tractors Wheeled tractors with more than two driven axles Micro traktors (garden) Walking tractors (pedestrian control) Walking tractors with tracks Two-wheeled walking tractors Single-wheel walking tractors Motorhoes

3 01.3 Taşıyıcı traktörler Kendi yürür alet taşıyıcı traktörler Dikdörtgen şaseliler Boru şaseliler Plâtformlu traktörler Yüksek çatılı traktörler Zemine baskı yapan araçlar 01.4 Kendi yürür taşıyıcılar Kendi yürür taşıyıcı üniteler Yüksek çatılı taşıyıcılar Serada kullanılan taşıyıcılar 01.5 Çekme üniteleri Tek halatlı üniteler Elle kumandalı vinçler Motorlu vinçler 01.6 Hava yastıklı tarımsal araçlar 01.7 Tarımsal amaçlı uçaklar Sabit kanatlı uçaklar Helikopterler Motorize kanatlar 01.8 Traktör ve makine bağlama ekipmanları Bağlantılar (çekilir makina kavramaları) Kurt ağzı çeki kancaları Kanca Sabit Kaldırma kancaları Halka demir Çeki demiri Sabit Salınımlı Çeki demiri bağlantısı Đki noktadan bağlanan çeki demiri Üç nokta bağlantı sistemi Arka bağlantı Muylu kavrama Hızlı kavrama Ön bağlantı Mafsallı kavrama Hızlı kavrama Halka Güç aktarma organları Güç aktarma mili (mafsallı) Kuyruk mili olan güç aktarıcılar Kuyruk mili olmayan güç aktarıcılar Bağlantılı güç aktarıcılar Vinçli ve makaralı güç aktarıcılar Hidrolik güç aktarıcılar Frenleme yapan güç aktarıcılar Güç aktaran organlar Pnömatik (havalı) güç aktarma organları Elektrik kablolu güç aktarma organları 01.3 Carrier tractors Self-propelled tool-carrying tractors Rectangular chassis Central tube Platform tractors Stilt tractors Low ground pressure vehicles 01.4 Self-propelled carriers Self-propelled carrier units Stilt carriers Glasshouse carriers 01.5 Towing units Wire-rope haulage units Manually operated winches Motor winches 01.6 Agricultural air cushion vehicles 01.7 Agricultural aircraft Fixed-wing aircraft Helicopters Motorized wings (microlights, etc.) 01.8 Tractor and machinery coupling equipment Hitches Clevis Hook Fixed Lifting Ring-bolt Drawbar Fixed Swinging Linkage drawbar Drawbar with two-point attachment Three-point linkage Rear Ball coupling Quick coupling Front Ball coupling Quick coupling Ring Power transmission Transmission shafts With power takeoff (PTO) Without power takeoff Jacks Winches and pulleys Hydraulic Braking Power transfer Pneumatic Electric cables

4 01.9 Diğer güç ve çekme üniteleri 01.9 Other power and tractive units Sınıf 02 Arazi islâh ekipmanları Class 02 Equipment for land reclamation 02.1 Yer altı suları tarayıcı ekipmanlar Hidrojeolojik tarayıcılar Sismik tarayıcılar Elektrikli tarayıcılar Yeraltından numune almakta kullanılan ekipmanlar Helisel uçlu olanlar Taç uçlu olanlar Delme işlemi yaparak kayıt ediciler Sismik kayıt ediciler Elektrikli kayıt ediciler Gama ışınlı kayıt ediciler Süpersonik kayıt ediciler Burgular Çarpma etkili burgular Döner etkili burgular Kombine burgular Mekanik delik açma kürekleri 02.2 Arazi temizleme ekipmanları Ağaç kesiciler Dönerek çalışan daire testereler Üçgen dişli bıçaklar Ağaç yıkıcı dozerler Ağaç kesici makaslar Güç zincirli testereler Kerestelik ağaç kesmek ve hazırlamak için kullanılan ekipmanlar Dişli kesiciler Helisel kütük hazırlayıcı kesiciler Kaldırıp yükleme işi yapan kesiciler Toprak tırmıkları Ripperler Ön yükleyiciler Kütük kırıcılar Kütük yarıcılar Kütük parçalayıcılar Ağaç sökme makinaları Ağaç dozerleri Ağaç iticiler Ağaç sökme tırmıkları Ağaç sökücüler Toprak tırmıkları Buldozer bıçakları Vinçler Traktör vinçleri Makara bloklu vinçleri Sıkıştırıcı vinçler Çeneli vinçler (kavrayıp yükseltebilen) 02.1 Underground water prospecting equipment Hydrogeological prospectors Seismic prospectors Electric prospectors Core barrels Helical core barrels Crown bit core barrels Drilling recorders (attestors) Seismic recorders Electric recorders Gamma ray sensors Supersonic echo recorders Borers Percussion borers Rotary borers Combination borers Mechanical shovels for boring 02.2 Land clearing equipment Tree cutters Rotary circular saws (tree saws) Delta blades Tree felling dozers Tree cutting secateurs (shears) Power chain saws Stumpers Toothed stumpers Helical stmp cutters Hoisting-bin stumpers Soil rakes Rippers Front loaders Stump breakers Stump splitters Stump grinders Tree felling machines Tree dozers Tree pushers Tree felling rakes Tree extractors Soil rakes Bulldozer blades Winches Tractor winches Pulley block winches Pawl winches Jaw winches (grip hoists) 3

5 Dönerek çalışan çalı temizleme makinaları Döner fırçalı temizleyiciler Dönerek çalışan yabancı ot temizleyicileri Yatay durumda çalışan yarıcılar/kesiciler Döner fırçalı kesiciler, sabit bıçaklı tipler Diskli ve karşılıklı yerleştirilmiş bıçaklılar Döner fırçalı kesiciler, serbest hareketli bıçaklı tipler Döner zincirli yarıcılar Ağaç veya çalı çit kesicileri Dikey durumda çalışan kesiciler/yarıcılar Fırçalı kesiciler, enine eksenli tipler Fırçalı kesiciler, boyuna eksenli tipler Çalılıklarda veya fundalıklarda kullanılan tırmıklar Sınır kesiciler Çalılık kesiciler Döner testereli tipler Döner bıçaklı tipler Diskli tipler Şerit halinde budama yapan kesiciler Ormanda kullanılan budama yapan kesiciler Fırça tırmıklar Toprak tırmıkları 02.3 Birincil arazi ıslah makinaları Temizleme tırmıkları Taş tırmıkları Kök tırmıkları Temizleyici tırmıklar Dozer bıçakları Buldozerler Açılı dozerler Eğik dozerler Skryperler Bıçaklı tip Sonsuz zincirli tip Arazi kepçeleri Kök sökücüler Ripperler Tarayıcılar Taş kırıcılar Taş toplayıcılar Taşları namlu haline getirenler Taş toplama deposu bulunanlar Rolling scrub clearing machines Rolling bush breakers Rolling weed breakers Horizontal cutter/slashers Rotary brush cutters, fixed blade types Disc and interacting blade brush cutters Rotary brush cutters, free swinging blade types Chain rotary slashers Hedge cutters Vertical cutter/slashers Brush cutters, cross axle types Brush cutters, longitudinal axle types Brushland harrows Verge cutters Handheld scrub cutters Circular saw Rotary blade Disc cutters Cord trimmer Forestry disintegrators Brush rakes Soil rakes 02.3 Equipment for primary soil reclamation Clearing rakes Rock rakes Root rakes Clearer rakes Dozer blades Bulldozers Angledozers Tiltdozers Scrapers Scrapers, blade type Endless chain scrapers Earth scoops Uprooters Rippers Scrafiers Stone crushers Stone pickers Stone picker windrowers Stone picker accumulators Elevatörlü taş toplayıcılar Elevator stone pickers Açık ağ şeklinde elevatöre sahip taş toplayıcılar Open web elevator stone pickers Silindirik taş toplama ve yükleme yapan tipler Cylinder stone picker loaders

6 Dipkazanlar Bıçaklı dipkazanlar Kanatlı tip dipkazanlar Arazi seviye düzeltme makinaları Yar dozerler Grayderler Arazi planerleri 02.4 Hendek açma ve drenaj ekipmanları Hatta hendek kazıcılar Kanal açıcılar U şeklinde kanal açıcılar Silindirik kanal açıcılar Yuvarlak kanalda kayan yerleri düzelten makinalar U şeklinde kanalda kayan yerleri düzelten makinalar Yuvarlak şekilde kanalda kayan yerleri düzelten makinalar Açılan hendeklere drenaj borularını yerleştiren makinalar Hendek açıcılar Hendek açıcı pulluklar Bıçaklı tip dönerek çalışan hendek açıcılar Sonsuz zincirli ve kovalı tip hendek açıcılar Diskli hendek açıcılar Bıçaklı tip hendek açıcılar Trençerler Bıçaklı trençerler Sonsuz zincirli ve kovalı trençerler Döner çarklı trençerler Geri geri çalışan trençerler Boru döşeyiciler Hendek doldurucular Drenaj kanalı açan trençler Bıçaklı tip Sonsuz zincirli ve kovalı tip Döner bıçaklı tip Dren pullukları 02.5 Köy yolları yapım makinaları Ekskavatörler Suvallar Geri geri çalışan ekskavatörler Ön yükleyiciler Damperler Motorlu greyderler Subsoilers Subsoilers, blade type Subsoilers, winged type Earth levellers Side dozers Graders Land planes 02.4 Ditching and drainage equipment Dragline excavators Cannel trimmers U-shaped canal trimmers Cylindrical canal trimmers Slip form pavers U-shaped canal slip form pavers Round canal slip form pavers Gutter making machines Ditchers Ditching ploughs Rotary ditchers, blade type Endless chain and bucket ditchers Disc dicher Blade ditcher Trenchers Blade trenchers Endless chain and bucket trenchers Rotary wheel trenches Back-acting excavators Pipe layers Trench fillers Trench drain layers Trench drain layers, blade type Trench drain layers, endless chain and bucket type Rotary Wheel, trench drain layers Mole ploughs 02.5 Rural road-making equipment Excavators Face-shovel excavators Back-acting excavators Front loaders Dumpers Motor graders 5

7 Zemin sıkıştırma makinaları Keçi ayaklı silindirler Havalı tekerlekli silindirler Titreşimli silindirler Düz yol silindiri Toprak karıştırıcıları Toprak sıkıştırıcılar Yer değiştirebilen (mobil) tabakalaşma ve karıştırma üniteleri 02.9 Arazi ıslahında kullanılan diğer ekipmanlar Road rollers Sheep foot rollers Pneumatic-tyred rollers Vibrating rollers Smooth road rollers Soil mixers Soil stabilizers Mobile coating and mixing units 02.9 Other equipment for land reclamation Sınıf 03 Toprak işleme ekipmanları Class 03 Equipment for working the soil 03.1 Birincil toprak işleme ekipmanları Ağır iş pullukları Kulaklı Diskli Dipkazan pullukları Sabit Titreşimli Döner elemanlı (tahrikli) pulluklar Yatay eksende döner elemanlı Düşey eksende döner elemanlı Düşey eksende döner elemanlı kulaklı Kulaklı pulluklar Sabit (tahtavari sürüm yapan) pulluklar Kaydırmalı pulluk Tek tekerlekli Asma (gallows) pulluklar Çatılı pulluklar Döner kulaklı (Braban) pulluklar Bağ pullukları Algılama tertibatlı bağ pullukları Halatla çekilen pulluklar Traktörle çekilir pulluklar Döner kulaklı (düz sürme yapan) pulluklar Çapraz eksenli pulluklar Döner kulaklı (Braban) pulluklar Yarım döner kulaklı pulluklar Çeyrek döner kulaklı pulluklar Tam döner kulaklı pulluklar Tek akslı traktör için döner kulaklı pulluklar Alternatif döner kulaklı pulluklar Terazili pulluklar Diskli pulluklar Sabit (tahtavari sürüm yapan) pulluklar Diskli traktör pullukları Diskli tek akslı traktör pullukları Döner (düz sürme yapan) diskli pulluklar Yarım döner diskli pulluklar Çeyrek döner diskli pulluklar Alternatif diskli pulluklar 03.1 Primary tillage equipment Heavy-duty ploughs Mouldboard Disc Subsoiling ploughs Fixed tine subsoilers Vibrating tine subsoilers Rotary ploughs (power-driven) Horizontal axis rotary ploughs Vertical axis rotary ploughs Peg-tine mouldboard ploughs Mouldboard ploughs Non-reversible mouldboard ploughs Swing ploughs Single-wheel ploughs Gallows ploughs Framed ploughs Brabant ploughs Vineyard ploughs Vineyard ploughs with vine sensing devices Winch-pulled ploughs Mouldboard ploughs for tractors draught Reversible mouldboard ploughs Transverse axis reversible ploughs Reversible Brabant ploughs ½ turn mouldboard ploughs ¼ turn mouldboard ploughs Roll-over mouldboard ploughs (reversible) Mouldboard ploughs for walking tractors Alternative mouldboard ploughs (reversible) Balance ploughs Disc ploughs Non-reversible disc ploughs Disc tractor ploughs Disc ploughs for walking tractor Reversible disc ploughs ½ turn disc ploughs ¼ turn disc ploughs Alternative disc ploughs

8 Belleme makinaları Döner belleme elemanlı pulluklar Alternatif belleme pullukları Çizel pulluklar Toprak frezeleri Yatay eksenli toprak frezeleri Düşey eksenli toprak frezeleri Sarmal dizimli toprak frezeleri Anız pullukları Kulaklı anız pullukları Diskli anız pullukları Nemli topraklar için silindirler ve kafes tekerlek 03.2 Tohum yatağı hazırlama ekipmanları Diskli tırmıklar Tek sıralı diskli tırmıklar Tandem diskli tırmıklar Ofset diskli tırmıklar A dizimli diskli tırmıklar Kültivatörler Sabit ayaklı kültivatörler Yarı yaylı ayaklı kültivatörler Yaylı ayaklı kültivatörler Sarmal yaylı ayaklı kültivatörler Tohum yatağı hazırlama tırmıkları Sert dişli tırmıklar Zincirli tırmık Oynak dişli tırmık Yaylı tırmıklar Oynak dişli tırmıklar Döner tırmıklar (kuyruk milinden hareket almayan) Tekerlekli döner ot yolucu Eğik uçlu tırmıklar Kesek parçalayıcılar Merdaneli tırmıklar Kafesli tırmıklar Düşey eksenli döner tırmıklar Kuyruk milinden hareketli tırmıklar Karşılıklı elemanlı Döner elemanlı Salınımlı Sürgüler Sırt yapıcılar Kulaklı sırt yapıcılar Diskli sırt yapıcılar Döner sırt yapıcılar Profil sırt yapıcılar Merdaneler Basit merdaneler Düz merdaneler Dişli merdaneler Spading machines Ploughs with rotating spade-shape bodies Alternating spade ploughs Chisel Rotary tillers Rotary cultivators with horizontal axes Rotary cultivators with vertical axes Rotary cultivators with coil shanks Stubble ploughs Mouldboard stubble ploughs Disc tillers Pudding rollers and cage wheel 03.2 Equipment for seed-bed preperation Disc harrow Single-row disc harrows Tandem disc harrows Offset disc harrows A-type disc harrows Cultivators Rigid tine cultivators Spring-loaded tine cultivators Spring tine cultivators Coil-spring tine cultivators Finishing harrows Rigid tine harrows Chain harrows Flexible tine harrows Spring-tine harrows Flexible tine harrows Rolling harrows (without power takeoff) Wheeled rotary weeder harrows Pitchpole harrows Clod crushers Roller harrows Cage-harrows Rotary circular harrows (vertical axis) Power-driven harrows Reciprocating Rotary Oscillating Floats Ridgers Mouldboards Disc Rotary Profile Rollers Simple rollers Flat rollers Ribbed rollers 7

9 Oluklu merdaneler Kafesli merdaneler Sarmal merdaneler Bileşik merdaneler Kembriç merdaneler Aralıklı halkalı merdaneler Kanal bastıran merdaneler Kroskil merdaneler Dip bastıran merdaneler Avrupa tipi kembriç merdaneler Sırt merdaneler Kombine toprak işleme makinaları 03.3 Sıra bitkileri bakım makinaları Yabancı ot ile savaş makinaları Tırmıklı yabancı ot yolucular Döner elemanlı yabancı ot yolucular Alev makinaları Çapa makinaları Sabit elemanlı Döner elemanlı Motorlu Tümsek yapıcılar (örtmeli pulluklar) Kulaklı Diskli Örtmesiz pulluklar Ürün algılayıcılı sistemler Algılama tertibatlı çapalar 03.4 Bahçe topraklarının işlenmesinde kullanılan ekipmanlar Toprak ufalayıcılar Toprak eleyiciler Kompost makinaları (çiftlik gübresi alt-üst ediciler) Kompost karıştırıcılar (saksı toprağı karıştırıcıları) Kütlesel toprak sıkıştırıcıları Grup Sürekli Saksılama (saksı doldurma) makinaları Grup Sürekli Saksı ve kafes sıkıştırıcılar Kompost işleme makinaları 03.9 Diğer toprak işleme makinaları Corrugated rollers Cage rollers Coil rollers Compound rollers Cambridge rollers Spaced rung rollers Furrow presses Crosskill or crosskillette rollers Land packers, cultipackers Continental Cambridge rollers Ridge rollers Combination cultivation machines 03.3 Equipment for row-crop cultivation Weeders Rake weeders Rotary weeders Flame weeders Hoeing machines Hoes, fixed share type Hoes, rotary Motorised hoes Bedders (covering ploughs) Share bedders Disc bedders Uncovering ploughs (ridge busters) Crop-sensing devices Hoes with sensing devices 03.4 Equipment for processing horticultural soils Soil shredders, crushers Soil sifters Composting machines (manure turners) Compost mixers (potting medium mixers) Soil block presses Batch soil block presses Continuous soil block presses Potting machines (pot filling machines) Batch potting machines Continuous potting machines Pot and lattice tray soil compactors Compost processing machines 03.9 Other equipment for working the soil Sınıf 04 Ekim ve dikim makinaları Class 04 Equipment for sowing and planting 04.1 Ekim ekipmanları Sıraya ekim makinaları Yerçekimi beslemeli normal sıravari Karıştırıcılı normal sıravari Mekanik normal sıravari 04.1 Equipment for sowing Drills (excluding space drills) Gravity feed drills Agitator drills Mechanical drills

10 Dıştan kertikli normal sıravari ekim makinaları Oluklu makaralı normal sıravari Dişli makaralı normal sıravari Đçten yuvalı Kaşıkçıklı normal sıravari ekim makinaları Santrifüj normal sıravari ekim makinaları Havalı normal sıravari ekim makinaları Tek dane ekim makinaları Delikli plâkalı Yuvalı diskli Delikli bantlı Tohum şeritli Kaşıkçıklı tek dane Havalı tek dane Hava emişli delikli plâkalı Hava emişli delikli diskli Hava emişli delikli kayışlı Hava üflemeli Serpme ekim makinaları Sıvılı tek dane ekim makinaları Ekim kombinasyonları Kombine ekim/gübreleme makinaları Kombine sürme ve tohum yatağı hazırlama makinaları Kombine film uygulayıcısı (örtü altı ekim makinaları) Đkiz ekim makinaları Oyuğa ekim makinaları Yuvaya ekim makinaları Sırta ekim makinaları Karığa ekim makinaları 04.2 Dikim makinaları Yumru dikim makinaları Elle beslemeli Düşme borulu Tamburlu Kepçeli Oymalı yumru dikim makinaları Kepçeli/elevatörlü (düşey) Kıskaçlı Đğneli çarklı Yatay besleme bantlı Soğansı bitkileri dikim makinaları 04.3 Fide dikim ekipmanları Fide dikim makinaları Esnek diskli fide dikim makinaları Kıskaçlı fide dikim makinaları Diskli Devirmeli paylaşımlı Bantlı Fidan dikim makinaları 04.9 Diğer ekim ve dikim makinaları External force feed drills Fluted roller drills Studded roller drills Internal force feed drills Cup feed drills Centrifugal feed drills Pneumatic feed drills Spacing (presicion) drills Disc selector spacing drills Cell wheel spacing drills Perforated belt spacing drills Seed tape spacing drills Cup feed spacing drills Pneumatic spacing drills Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated disc Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated drum Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated rim Pneumatic spacing drills with blower Seed broadcasters Fluid drills Sowing combinations Combined drill/fertilizer distributors Combined drill/equipment for ploughing and seed bed preperation Combined film applicators and drills Twin spacing drills Revolving spade drills Punch planters Ridge drills Furrow drills 04.2 Equipment for planting Tuber planters Hand feed tuber planters Drop-tube planters Notched wheel tuber planters Cup feed tuber planters Automatic tuber planters Automatic tuber planters with a belt or vertical cup feed Automatic tuber planters with clamp feed mechanism Automatic tuber planters with spiked wheel feed mechanism Automatic tuber planters with horizontal belt(s) Bulb and corm planters 04.3 Equipment for transplating Transplanters Flexible disc transplanters Clamp disc transplanters Clamp disc transplanters with discs Clamp disc transplanters with tipping share Clamp disc transplanters Tape transplanters 04.9 Other equipment for sowing and planting 9

11 Sınıf 05 Toprak ıslah maddeleri, gübre ve su uygulama ekipmanları Class 05 Equipment for applying fertilizers, soil conditioners and water 05.1 Toprak ıslah maddeleri uygulama ekipmanları 05.2 Çiftlik gübresi uygulama ekipmanları Katı çiftlik gübresi dağıtma makinaları Çarpmalı tip dağıtıcılar Arkadan boşaltmalı Yandan boşaltmalı Vurmalı tip dağıtıcılar Tarlada yığın çiftlik gübre dağıtıcıları Sıvı çiftlik gübresi dağıtıcıları Mekanik doldurmalı, yerçekimi etkisi ile boşaltmalı Mekanik doldurmalı ve boşaltmalı Mekanik doldurmalı, hava basınçlı boşaltmalı Vakumlu doldurmalı, hava basınçlı boşaltmalı Vakumlu doldurmalı, pompalı boşaltmalı Sıvı çiftlik gübresi enjektörleri Katı ve sıvı çiftlik gübresi dağıtıcıları 05.3 Kimyasal gübre uygulama ekipmanları Katı kimyasal gübre dağıtma makinaları Tam iş genişliğinde dağıtanlar Sonsuz kayış ve fırçalı gübre dağıtıcılar Makara beslemeli gübre dağıtıcılar Sonsuz zincirli gübre dağıtıcılar Karşılıklı hareketli plâkalı gübre dağıtıcılar Karıştırıcı beslemeli gübre dağıtıcılar Plâka ve titreşimli gübre dağıtıcılar Vidalı silindirli gübre dağıtıcılar Yıldız çarklı gübre dağıtıcılar Simetrik ve asimetrik depolu dağıtıcılar Merkezkaç kuvvet etkili dağıtıcılar Döner diskli Salınımlı Hava etkili gübre dağıtıcılar Sıvı kimyasal gübre dağıtma makinaları Pülverizatörler Enjektörler Sulama suyuna gübre uygulama 05.4 Sulama ekipmanları Yüzey sulama ekipmanları Borular Vanalar Yağmurlama sulama ekipmanları Elle hareket ettirilen Yağmurlama sulama başlıkları Borular Vanalar Mahaller arasında mekanik olarak taşınan Döner yağmurlama sulama başlıkları Motorlu sulama çubukları Motorlu yağmurlama tabancalı Mil tahrikli mobil sulama çubukları Pompa tahrikli mobil sulama çubukları 05.1 Equipment for applying soil conditioners 05.2 Equipment for applying organic manures Manure spreaders Flail-type spreader Rear discharge Side discharge Beater type spreaders Field heap spreaders Slurry and liquid manure spreader Mechanical fill, gravity discharge Mechanical fill, mechanical discharge Mechanical fill, air pressure discharge Vacuum fill, air pressure discharge Vacuum fill, pump discharge Slurry injectors Slurry and solid manure spreader 05.3 Equipment for applying mineral fertilizers Solid fertilizer distributors Full-width fertilizer distributors Endless belt and brush fertilizer distributors Roller feed fertilizer distributors Endless chain fertilizer distributors Reciprocating plate fertilizer distributors Agitator feed fertilizer distributors Plate and flicker fertilizer distributors Studded cylinder fertilizer distributors Star wheel fertilizer distributors Fertilizer distributors with central or offset hopper Centrifugal broadcasters Centrifugal broadcasters with rotating disc(s) Centrifugal broadcasters with oscillating spout Pneumatic fertilizer distributors Liquid fertilizer distributors Sprayers Liquid fertilizer injectors Fertilizer addition to irrigation 05.4 Irrigation equipment Surface irrigators Pipes Valves Sprinkler equipment Moved by hand Sprinklers Pipes Valves Moved mechanically between sites Rotary sprinklers Motorized booms Motorized rain guns Shaft driven mobile booms Pipe driven mobile booms

12 Robot yağmurlama sulama üniteleri Kendi yürür yağmurlama sulama makinaları Motorlu Halatlı Makaralı Dairesel hareketli yağmurlama çubukları Yağmurlama başlıklı hareketli boru hatları Statik sistemler için ekipmanlar Damla sulama ekipmanları Damlatıcılar Dağıtıcılar (çok çıkışlı) Kapilar (kılcal) dağıtıcılar Delikli borular Borular Vanalar Filtreler Elek filtreler Disk filtreler Granül (kum-çakıl) filtreler Hidrosiklon filtreler (santrifüj kum ayırıcılar) Otomatik filtreler Regülatörler Sisleme ve dumanlama ekipmanları Sulama suyu ile birlikte sıvı kimyasal gübre uygulamada kullanılan ekipmanlar 05.9 Diğer toprak ıslah maddeleri, gübre ve su uygulama ekipmanları Robot sprinklers Self-moving sprinklers Motorized sprinkler Cable-pulled sprinkler Reel-wound sprinkler (hose-reel) Centre pivot booms Moving pipeline with sprinklers Equipment for static systems Trickle irrigation equipment Drippers Emitters Capillary matting Perforated pipes Pipes Valves Filters Screen filters Disc filters Sand filters Cyclonic filters (sand seperators) Automatic filters Regulators Misting and fogging equipment Equipment for fertilizer incorporation 05.9 Other equipment for applying fertilizers, soil conditioners and water Sınıf 06 Bitki koruma ve bakım ekipmanları 06.1 Şekillendirme (seyreltme), aşılama ve budama ekipmanları Şekillendirme (seyreltme) ekipmanları Aşılama ekipmanları Budama (kesme) ekipmanları Bahçe makasları Mekanik Pnömatik Hidrolik Çit kesiciler Kesici çubuklar Diskli kesiciler Tamburlu kesiciler Çarpmalı (dövücülü) kesiciler Ön budayıcılar ve asma filizi eğici makinalar Ürün ve budama artıkları için doğrayıcılar Çarpmalı (dövücülü) Bıçaklı Püskül ayırıcı ekipmanlar Yumrulu bitki hasat makinaları eleklerinde elektrik kumandası Ürün artıkları için yakıcılar 06.2 Bitkileri atmosferik hasara karşı korumak için kullanılan ekipmanlar Doluya karşı koruma ekipmanları Dolu tabancaları Class 06 Equipment for plant care and protection 06.1 Equipment for trimming, grafting and pruning Trimming equipment Grafting equipment Pruning equipment Secateurs Mechanical Pneumatic Hydraulic Hedge-cutters Cutter bar Disc cutter Drums Flail Pre-pruners and vine shoot tipping machines Choppers for crop and pruning residues Flail Knives Detasseling machines Electrical control for bolters in beet Burners for crop residues 06.2 Equipment for protecting plants against atmospheric damage Hail protection equipment Guns 11

13 Don kontrol ekipmanları Yağmurlama başlıkları Fanlar Isıtıcılar Duman yapan ekipmanlar Yangın kontrol ekipmanları Yerden çalıştırılanlar Sıvılı söndürücüler Köpüklü söndürücüler Havadan söndürme yapanlar Yangın söndürücü uçaklar Su tankına sahip uçaklar Su tanklı deniz uçakları 06.3 Haşere, yabancı ot ve hastalıklara karşı kullanılan ilaçlama ekipmanları Toprak sterlizasyonunda kullanılan ekipman Sıvılı olanlar Toprak yüzeyinde işlem yapanlar Yüzey altında işlem yapanlar Buharlılar Jeneratörlü yada bataryalılar Gazlılar Sisleyiciler Alev silahları Elektrikle çalışanlar Rezistanslılar Mikro dalgalı olanlar Tohum ilâçlama ekipmanları Toz ilâçlama ekipmanları Silindirik olanlar (tamburlular) Helisel olanlar Pnömatik (havalı) olanlar Sıvı ilâçlama ekipmanları Karışım (toz-sıvı) ilâçlama ekipmanları Gazlı ekipmanlar Bitki koruma ekipmanları Pülverizatörler Hidrolik Yardımcı hava akımsız Yardımcı hava akımlı Tarımsal ilâçlamada kullanılan hava araçları Basınçlı hidrolik pülverizatörler Santrifüj pülverizatörleri Yardımcı hava akımsız Yardımcı hava akımlı Pnömatik (havalı) pülverizatörler Sisleyiciler Sisleyiciler (termik) Sisleyiciler (soğuk) Elektrostatik pülverizatörler Đlâç tabakası oluşturan ekipmanlar Tozlayıcılar Granül ilâç uygulayıcıları Ağaç kabuğu soyucular Kazıyıcılar Zincirliler Frost control equipment Sprinklers Fans Heaters Smoke screen equipment Fire control equipment Operated from the ground Liquid extinguishers Foam extinguishers Airborne Aircraft with extinguishers Aircraft with water tank Hydoplanes with ater tank 06.3 Equipment for pest, weed and disease control Equipment for soil sterlization Liquid Surface Sub-surface Steam Generators and grids Gaz Fumigators Flame-gun Electric Resistance grid Microwaves Equipment for chemical seed treatment Powder Drum Helical Pneumatic Liquid Mixed (liquid/powder) Gas Equipment for crop protection Sprayers Hydraulic Non-air assisted Air assisted Aviational equipment for agricultural spraying Presurized hydraulic sprayers Centrifugal Non-air assisted Air assisted Pneumatic Foggers Thermic Cold fogging Electrostatic Wick-wiper applicators Dusters Granule applicators Bark scrapers Scrapers Chains

14 Kuş ve diğer hayvanları korkutucu düzenekler Görsel olanlar Akustik (sesli) olanlar Patlayıcılar Ultrasonik olanlar Kuş ve diğer hayvanları çağıran simülatörler Ağlar Ağ açıcıları Haşaratı uzaklaştırıcı ilâç dağıtıcılar Böcek tuzakları Kimyasal Elektrikli Optik 06.4 Bitkilere yapı desteği sağlayan ekipmanlar 06.5 Malç tabakası oluşturma ekipmanları Samandan malç oluşturanlar Film kaplayıcılar 06.9 Diğer bitki koruma ve bakım ekipmanları Scarers for bird and other animals Visual Acoustic Detonators Ultrasonic Bird and other animals call simulator Nets Net unrollers Repellant distributors Insect trap Chemical Electrical Optical 06.4 Equipment for erecting plant support structure 06.5 Equipment for film mulching Straw mulchers Film applicators 06.9 Other equipment for plant care and protection Sınıf 07 Hasat harman makinaları Class 07 Equipment for harvesting 07.1 Yem bitkileri hasadında kullanılan ekipmanlar Çayır biçme makinaları Parmaklı çayır biçme makinaları Çift bıçaklı çayır biçme makinaları Tabaklı çayır biçme makinaları Tamburlu çayır biçme makinaları Diskli çayır biçme makinaları Tabaklı ve diskli çayır biçme makinaları Çarpmalı tip çayır biçme makinaları Eş zamanlı biçme- şartlandırma (ezme) makinaları Namlu yapıcı biçme-ezme makinaları Helezonlu Bantlı Silindirik biçme-ezme makinaları Dişli (kırıcılı) biçme-ezme makinaları Düz silindirli (ezici) biçme-ezme makinaları Parmaklı/fırçalı biçme-ezme makinaları Ezici (şartlandırıcı) ekipmanlar Silindirik kırıcılı eziciler Parmaklı-fırçalı eziciler Karıştırıcı ve namlu yapıcı ekipmanlar Alt üst edici (karıştırıcı) ekipmanlar Yıldız çarklı Döner tamburlu (taraklı) 07.1 Equipment for harvesting forage crops and cutting lawns Mowers Reciprocating cutter bar Double-bladed Dishes Drums Discs Dish/disc composite Flail Equipment for simultaneous moving and conditioning Mower tedders Auger type Band type Mowers with roller conditioners Mower crimpers Mower crushers Mowers with tine/brush conditioners Conditioning equipment Roller crimpers Tine/brush conditioners Tedding/swashing equipment Tedders Finger wheel Rotary drum 13

15 Eğimli döner başlı karıştırıcılar Zincirli/bantlı yan etkili karıştırıcılar Tırmıklar ve ot toplama ekipmanları Taraklı tırmık Yıldız çarklı tırmık Yan tırmık Asma zincir bantlı yan tırmık Motorlu biçiciler için zincir bantlı yan tırmık Kendi yürür elle kumandalı yan tırmık Kendi yürür oturaklı ve dümenlemeli yan tırmık Çok amaçlı döner tırmık Arkaya asma ot toplayıcı Arkaya asma kıskaçlı ot toplayıcı Ot toplama çatalı Namlu yapıcılar Yana namlu yapan asmalı tip Kendi yürür namlu yapıcılar Tırmıklı namlu yapıcılar Taraklı kombine namlu yapıcılar Döner namlu tırmığı Slaj makinaları Çarpmalı tip slaj makinaları Çift etkili (değişken boyutlu) slaj makinaları Ayarlı (eşit boyutlu) slaj makinaları Balya makinaları Düşük basınçlı balya makinaları Orta ve yüksek basınçlı balya makinaları Büyük dikdörtgen boyutlu balya makinaları Büyük yuvarlak balya makinaları Yüksek basınçlı ot peletleme makinaları Yükleme ekipmanları Balya taşıma ekipmanları Balya toplayıcılar Balya çatalı Otomatik balya toplayıcısı Balya toplama arabası Yükleyiciler Kızaklı balya makinasından doğrudan yükleme Pnömatik balya yükleyici Traktöre bağlı ön ve arka balya çatalı Pikaplı balya yükleyici Birleştirilmiş (entegre) sistemler Balya toplama ve yığın yapma arabaları Kendinden yüklemeli üniteler Pikaplı kaba yem arabası Ön pikaplı Đkiz dingilli Düşük tabanlı Dozaj üniteli Kendi yürür yükleyiciler Kendi yürür geniş hacimli yükleyiciler Kendi yürür biçici yükleyiciler Kendi yürür arkadan yükleyiciler Traktöre asılır yükleyiciler Inclined rotary head Side acting chain or belt Rakes and sweeps Hay rake Finger-wheel rake Side rake Mounted chain type rake Chain type side rake for motor mowers Self-propelled manual controlled side rake Self-propelled, seated and steered side rake Multi-purpose rotary rake Rear-mounted buckrake Rear-mounted hay sweep with greapple arms Hay sweep fork Swathers Mounted side swathers Self-propelled swathers Rake swathers Combine side rake and tedder Rotary windrower Forage harvesters Flail type forage harvesters Double-chop forage harvesters Metered chop forage harvesters Pick-up ballers Low-density balers Medium and high density (convensional sizes) Large rectengular balers Large cylindrical balers High density waferers Loading equipment Bale handling equipment Bale accumulators Bale lifting fork Automatic bale picker Bale collecting trailer Loaders Direct loading from bale chute Pneumatic bale loader Tractor mounted front and rear bale fork Pick-up bale loaders Integrated systems Bale collecting and stacking trailers Self-loading units Pick-up trailer Front pick-up Twin axle pick-up Low height pick-up Dosaging Self-propelled loader units High volume self-propelled loaders Self-propelled cutter-loaders Self-propelled back-loaders Tractor mounted loaders

16 Çim biçme makinaları Döner elemanlı çim biçme makinaları Tek bıçaklı Çok bıçaklı Silindirik çim biçme makinaları Çarpmalı tip çim biçme makinaları Kordonlu çim biçme makinaları Kordonlu-keskin kenarlı çim biçme makinaları Anız (çift) bıçaklı çim biçme makinaları Parmaklı (alternatif hareketli) çim biçme makinaları Çim toplayıcılar 07.2 Taneli ve tohumlu bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Biçerbağlar makinalar Kesicili biçerbağlar makinalar Üç bantlı biçerbağlar makinalar Bir bantlı biçerbağlar makinalar Bir bantlı yedirici silindirli biçerbağlar Tane ya da başak yolucular Kayışlı yolucular Zincirli yolucular Dişli yolucular Biçerdöverler Klâsik biçerdöverler Kullanıldıkları arazi eğimine göre Ova tipi Bayır tipi Metaryalin akımına göre L tipi T tipi I tipi Batör sayısına göre Tek batörlü Çok batörlü Döner (eksenel akışlı) biçerdöverler Tam eksenel akışlı Hareket doğrultusuna paralel tek rotorlu Hareket doğrultusuna paralel çift rotorlu Hareket doğrultusuna dik rotorlu Kısmî eksenel akışlı Hasat ekipmanları Kabuk yolucusuz toplayıcılar Kabuk yoluculu toplayıcılar Toplayıcılı-harman ediciler Biçerdöver tablaları Hububat tablası Mısır tablası Ayçiçeği tablası Orak makinaları Kanatlı orak makinaları Dolaplı orak makinaları Parmaklı orak makinaları Powered lawn equipment Rotary lawn mower One-blade Multiblades Cylindirical (reel) mower Flail Trimmer Trimmer/edges Mulching lawn mower Reciprocating cutter bar Gross collector 07.2 Equipment for harvesting grain and seed crops Binders Cutter-binders Cutter-binders with three bands Single band cutter-binders Silindirical single band cutter-binders with feding mechanism Grain or ear strippers Belt type strippers Chain type strippers Sprocket type strippers Combine harvesters Conventional Combine harvesters by land slope Plain type Hillside type Combine harvesters by material flow L type Tt ype I type Combine harvesters by number of drums Single drum Multiple drums Rotary (axial flow) combine harvesters Full axial flow Single rotor paralel to movement direction Double rotor paralel to movement direction Rotor perpendicular to movement direction Partial axial flow Equipment for harvesting Picker (without husk-stripper) Picker husk-stripper Picker thresher Combine harvester picker head Head for creals Head for corn Head for sunflower Reapers Sail reaper Offset windrower Cutter reaper 15

17 07.3 Yumru, rizom ve soğansı bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Patates hasat makinaları Sökücü pulluklar Sökücü-fırlatıcılar Sökücü-namlu yapıcılar Asma-fırltacıı sökücüler Çarklı sökücüler Dingiller arasına takılan sarsıntılı sökücüler Asma iki kazıcılı sarsıntılı sökücüler Salınım elekli sökücüler Enine salınımlı elekli sökücüler Çift elekli enine salınımlı sökücüler Kombine hasat makinaları Elevatörlü kazıcılar Çuvallama plâtformlu zincir elevatörlü sökücüler Sandıklı sökücüler Ayırma bantlı zincir elevatörlü sökücüler Eleme silindirli ayırıcılı sökücüler Eleme zincirli yükleyicili sökücüler Đki sıralı yükleyicili sökücüler Elektronik hasat makinaları Şeker pancarı hasat makinaları Baş kesme makinaları Yaprakları toplama durumuna göre Enine namlu yapan baş kesme makinaları Boyunu namlu yapan baş kesme makinaları Depolu baş kesme makinaları Yüklemeli baş kesme makinaları Pancar sökme makinaları Namlu yapma durumuna göre Enine namlu yapan sökme makinaları Boyunu namlu yapan sökme makinaları Sökücü ayak tipine göre Sabit sökücü ayaklı Titreşimli sökücü ayaklı Döner sökücü ayaklı Kombine pancar hasat makinaları Depolu Yüklemeli Yüklemeli sökme makinaları Depoya yüklemeli Tarım arabasına yüklemeli Köklü sebzelerin (havuç, turp, şalgam, kereviz) hasadında kullanılan ekipmanlar Yarı mekanize Tam mekanize Sökücü Yolucu Köklü yem bitkilerinin (hayvan pancarı vb.) hasadında kullanılan ekipmanlar Zincir elevatörlü depolu sökücüler Kombine hasat makinaları 07.3 Equipment for harvestingroot crops, rhizomes, bulbs andcorms Equipment for harvesting potatoes Lifting ploughs Diggers, spinners Advance potato diggers Tractor mounted potato spinners Reel diggers Mid-mounted shaker diggers Mounted-type twin-shares shaker diggers Shaker type diggers Transverse type diggers Double sieve transverse shaker diggers Complete harvesters Elavator digger Elevator digger with bagger platform Box filling potato harvester Elavator potato digger with picking belt Rotary drum bagging potato harvesters Loading elevator potato digger harvesters Two-row loading potato harvesters Electronic combined harvesters Equipment for harvesting beet Beet toppers Toppers by beet windrowing Windrowing beet topper Swathing beet topper Beet toppers with hoppers Loading beet topper harvesters Beet lifters Lifter by windrowing Lateral windrowing lifters Longitudinal windrowing lifters Lifters by lifting share Rigid shares Vibrating shares Rotating lifting spinners Complete beet harvester Complete beet harvester with hopper Complete beet harvester with loading unit Lifter loaders Lifter topper loaders Lifter with trailer-loading unit Equipment for harvesting root vegatables Semi-mechanized Fully-mechanized Lifters Strippers Equipment for harvesting fodder roots Chain-belt lifters with hopper Complete harvesters

18 Soğansı bitkilerinin (soğan, sarımsak vb.) hasadında kullanılan ekipmanlar Söküp tarlaya bırakan hasat makinaları Söküpnamlu yapan hasat makinaları Söküp depolayan hasat makinaları 07.4 Tekstil bitkilerinin hasadında kullanılan makinalar Pamuk hasat makinaları Koparıcı pamuk hasat makinaları Hücreli pamuk hasat makinaları Parmaklı pamuk hasat makinaları Tüm pamuğu hasat eden makinalar Toplayıcılı pamuk hasat makinaları Yüksek amburlu Alçak amburlu Keten hasat makinaları Keten yolucular Keten yolucu ve tarlaya yayıcı makinalar Keten yolucu ve demet yapıcı makinalar Keten yolucu ve taraklayıcı makinalar Keteni bükerek hasat edici makinalar Keteni bükerek hasat edip tarlaya yayıcı makinalar Yuvarlak balya makinaları Dikdörtgen balya makinaları Namlu yapıcılar Taraklayıcılar Kendir hasat makinaları Kenaf (Dah) hasat makinaları Hint keneviri (kendiri) hasat makinaları Sisal hasat makinaları 07.5 Meyve hasat makinaları Ağaç eyvaları hasat makinaları Dal silkeleyiciler El silkeleyicileri Eksantrik silkeleyiciler Kablolu silkeleyiciler Atalet kütleli silkeleyiciler Alternatif hareketli atalet kütleli silkeleyiciler Döner hareketli atalet kütleli silkeleyiciler Darbeli silkeleyiciler Kombine hasat makinaları Tutma plâtformları Şemsiye tipi çekilir tutma plâtformları Yavaşlama bantlı tutma plâtformları Hava yastıklı kollu tutma plâtformları Çadırlı tutma plâtformları Toplama plâtformları Hidrolik kaldırma sistemli platformlar Toplama arabaları Equipment for harvesting bulbs and corms Lifting-only machines Lifting and windrowing machines Lifting and storing machines 07.4 Equipment for harvesting textile plants Cotton harvesters Strippers Cell-type Tine-type Whole crop cotton harvesters Pickers High drum Low drum Flax harvesters Flax strippers Flax stripper-spreaders Flax stripper-bundlers Flax stripper-combers Flax turners Flax turners-spreaders Roll baler for flax Rectangular baler for flax Flax windrowers Flax combers Hemp harvesters Kenaf harvesters Jute harvesters Sisal harvesters 07.5 Equipment for harvesting fruit Tree shakers Tree branch shakers Hand shakers Eccentric shakers cable type shakers Shakers with inertial mass Alternating shakers with inertial mass Rotary shakers with inertial mass Stroke shakers Complete harvesters Fallen fruit collectors Umbrella type fruit collectors Spreading down fruit collectors Air bag type fruit collectors Tent type fruit collectors Picking platforms Hydraulic lifting platforms Pick-up trailers 17

19 Yerdeki meyveyi toplayan makinalar Mekanik Pnömatik Çalı tipi üzümsü meyve hasat makinaları Siyah kuşüzümü, bektaşi üzümü Ağaç çileği, böğürtlen Çilek hasat makinaları Biçerek hasat yapan makinalar Pnömatik tarayıcı bantlı Pnömatik titreşimli selektif Elma, armut, şeftali, kayısı hasat makinaları Üzüm hasat makinaları Toplama plâtformları Dolaylı veya bekleterek taşıma yapanlar Doğrudan taşıma yapanlar Hasat makinası yardımıyla taşıma yapanlar Dik yamaçlar için toplama plâtformları Üzüm sapını kopararak hasat yapanlar Mekanik üzüm hasat makinaları Kesiciler Parçalayıcı veya sıyırıcı hasat makinaları Silkeleyici Pnömatik Elektrikli 07.6 Yerüstü sebzelerin hasadında kullanılan makinalar Baklagil hasat ekipmanları Kuru baklagil (baklagil tohumu) hasat makinaları Biçiciler Namlu yapıcılar Fasulye yolucular Pikaplı kombine makinalar Taze baklagil hasat makinaları Yeşil fasulye hasat makinaları Biçiciler Namlulu hasat makinaları Bezelye harman makinaları Bezelye hasat makinaları Katmanlı ve diğer yapraklı sebzelerin hasadında kullanılan makinalar Lahana hasat makinaları Fide hasat makinaları Marul hasat makinaları Ispanak hasat makinaları Meyveli sebze hasat makinaları Domates hasat makinaları Sınıflandırma sistemi olmayan birleşik elemanlı sarsaklı hasat makinaları Optik ayırma ve sınıflandırma yapan hasat makinaları El ile sınıflandırma sistemine sahip birleşik elemanlı domates hasat makinaları El ile sınıflandırma sistemine sahip birleşik elemanlı ve sarsaklı hasat makinaları Kavun vb. hasat makinaları Ground fruit collectors Mechanical fruit picking-up machines Pneumatic fruit picking-up machines Harvesters for dessert fruits Blackcurrant, gooseberry, etc., harvesters Raspberry, blackberry, etc., harvesters Strawberry harvesters Mower harvesters Pneumatic sweeping haresters Pneumatic vibrating haresters Apple, pear, peach harvesters Grape harvesters Picking platforms Indirect picking platforms Direct picking platforms Platforms for transporting by harvester Picking platforms for step slopes Vine-cutters Mechanic Cutters Breaking or stripping harvesters Shaking harvesters Pneumatic vine (grape) harvesters Electrical vine harvesters 07.6 Equipment for harvesting aboveground vegatables Equipment for harvesting vegatable legumes Dry pods Mowers Swathers Bean lifters Combine harvesters with pick-up Fresh pods green bean harvesters Movers Swathers Pea threshers Pea viners Equipment for harvesting brassica and other leaf vegatables Cabbages Sprouts Lettuces Spinach Equipment for harvesting fruit vegatables Tomatoes Non-grading tomato harvesters with seperators and combined elements Optical seperating and grading tomato harvesters Manual grading tomato harvesters with combined elements Manual grading tomato harvesters with seperators and combined elements Melons, etc.

20 07.7 Çiçek hasadında kullanılan makinalar Lavanta çiçeği hasat makinaları Parfüm çiçekleri hasat makinaları Dekorasyon çiçekleri hasat makinaları Tıbbî bitkiler hasat makinaları 07.8 Kereste elde edilmesi için kullanılan ekipmanlar Ağaç kesme makinaları Zincirli testereler Motorlu kesiciler Dal ayırma ekipmanları Zincir dişli testereler Kabuk soyma makinaları Çapraz kesme makinaları Temizleme ve çekme makinaları Kablolu ekipmanlar Vinçler Tekerlekli çekme ekipmanları Kaydırıcılar Đleri sevk ediciler Helikopterler Orman traktörleri Ormancılıkta kullanılan kombine ekipmanlar 07.9 Tütün, çay, şeker kamışı ve diğer bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Tütün hasat makinaları Kesicili tip Kesicili ve dikiş sistemli tip Çay hasat makinaları Şeker kamışı hasat makinaları Şerbetçi otu hasat makinaları 07.7 Equipment for harvesting flowers Equipment for harvesting lavender Equipment for harvesting perfume flowers Equipment for harvesting decorative flowers Equipment for harvesting medical palnts 07.8 Equipment for harvesting timber Felling equipment Power chain saws Motorized fellers De-branching equipment Power chain saws De-barking equipment Cross-cutting equipment Clearing and hauling equipment Cable equipment Winches Wheeled tugs Skidders Forwarders Helicopters Forestry tractors Equipment for combined forestry operations 07.9 Equipment for harvesting for tobacco, tea, sugar cane and other crops Tobacco harvesters Cutting type Cut and Pierce type Tea harvesters Sugar cone harvesters Hop harvesting equipment Sınıf 08 Hasat sonrası işleme ekipmanları Class 08 Post-harvesting equipment 08.1 Hasat işlemini tamamlayıcı ekipmanlar Harman makinaları Batörlü Pervazlı batörlü Parmaklı batörlü Sap döver harman makinaları Çalışma prensibine göre Savurmalı tip Emişli tip Bantlı tip Besleme düzenine göre Elle beslemeli Elavatörlü beslemeli Kabuk kırıcılar Kavuz soyucular 08.2 Hasat edilmiş ürünü temizlemek için kullanılan ekipmanlar Taneli ürün temizleme makinaları Savurucular 08.1 Equipment for completing the harvesting process Treshing equipment Concave and drum-based machines Rasp bar drum Peg (toothed) drum Chop threshers Chop threshers by threshing principle Winnowing type Suction type Band type Chop threshers by feding mechanism Hand feed Elevator feed Clover hullers Decorticators 08.2 Equipment for cleaning harvested produce Grain and seed cleaners Winnowers 19

KATALOG / CATALOG 2014

KATALOG / CATALOG 2014 MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS www.mib.org.tr KATALOG / CATALOG 2014 ÜYESİDİR / MEMBER OF 1 www.mib.org.tr MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ YAZILI KARARI OLMADAN İZİNSİZ

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

Sweeping Across The World. Sürüyoruz

Sweeping Across The World. Sürüyoruz Sweeping Across The World Tüm Dünyayı Sürüyoruz The McKay-Empire-Wiese group focuses on three primary markets tillage tools, rotary tiller tines, and rail sleeper fasteners. Our tillage tools handle all

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ EKİM - DİKİM ALET VE MAKİNELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

GTİP i 84.22.30.00.00.00 / 84.22.40.00.00.00 / 84.23.3 içerisinde olan dolum / kapsülleme / etiketleme makinaları Bu gruba örnekler:

GTİP i 84.22.30.00.00.00 / 84.22.40.00.00.00 / 84.23.3 içerisinde olan dolum / kapsülleme / etiketleme makinaları Bu gruba örnekler: 1. Buhar Kazanları GTİP i 84.02 sınıfında olan Buhar kazanları ve kızgın su kazanları (aynı anda alçak basınçlı ısı buharı da üretebilen merkezi ısıtma için ısıtma su kazanları hariç), GTİP i 84.03 sınıfında

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

BİRİKİM MÜHENDİSLİK ve ENDÜSTRİYEL YÜKLENİM LİMİTED ŞİRKETİ

BİRİKİM MÜHENDİSLİK ve ENDÜSTRİYEL YÜKLENİM LİMİTED ŞİRKETİ BİRİKİM MÜHENDİSLİK ve ENDÜSTRİYEL YÜKLENİM LİMİTED ŞİRKETİ BİRİKİM MÜHENDİSLİK ve ENDÜSTRİYEL YÜKLENİM LİMİTED ŞİRKETİ www.birikimmuhendislik.com.tr Merhaba! Birikim Mühendislik ve Endüstriyel Yüklenim

Detaylı

Toprak her zaman çok çalışmanın karşılığını verir!

Toprak her zaman çok çalışmanın karşılığını verir! ÜRÜN YELPAZESİ Toprak her zaman çok çalışmanın karşılığını verir! Egidio ve Giorgio Maschio 1964 yılında Maschio Gaspardo için yepyeni bir sayfanın başladığı casetta delle frese den, dünyanın her köşesine

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... say-mak.com.tr Firmamız

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES 01 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine

Detaylı

PV PETROVISCOL LUBRICANTS

PV PETROVISCOL LUBRICANTS PV PETROVISCOL LUBRICANTS HAKKIMIZDA 1990 yılından bu yana madeni yağ üretim ve pazarlama konusunda faaliyet göstermekte olan Viscol Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ș. sektörde uzun yıllar çalıșarak deneyim

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı 1 Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı Birinci Baskı Mayıs 2007 Kapak: Burçak Öztekin & Piri Reis Uluslararası Danışmanlık Eğitim Organizasyon

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

KAYSERİ ÜRETİCİ FİRMALAR REHBERİ

KAYSERİ ÜRETİCİ FİRMALAR REHBERİ c KAYSERİ ÜRETİCİ FİRMALAR REHBERİ NİHAL SOLMAZ KAYSERİ ÜRETİCİ FİRMALAR REHBERİ KAYSERİ MANUFACTURERS DIRECTORY ŞUBAT 2015 KAYSERİ TİCARET ODASI Cumhuriyet Mah. Tennuri Sok.No:6 38040 Kiçikapı Melikgazi

Detaylı

LANSLAR - MONITÖRLER - KÖPÜK SAYFA 2-53

LANSLAR - MONITÖRLER - KÖPÜK SAYFA 2-53 LANSLAR - MONITÖRLER - KÖPÜK BRANCHPIPES - MONITORS - FOAM SAYFA 2-53 EMİŞ SEPETLERİ - DAĞITICILAR - TOPLAYICILAR - KİLİTLER - TESTERELER SUCTION STRAINERS - DIVIDERS - SAWS - SIAMESES - BALL VALVES SAYFA

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı