II. TBMM NĠN AÇILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. TBMM NĠN AÇILMASI"

Transkript

1 II. TBMM NĠN AÇILMASI ll. TBMM nin Açılması Öncesi YaĢanan GeliĢmeler 23 Nisan 1920 de TBMM nin açılması ile yeni Türkiye Devleti kurulmuştu. TBMM Hükümeti adının kullanılması, iç ve dış düşmanların bölücü faaliyetlerine engel olmak amaçlıdır. Bunun için Cumhuriyet rejiminin gelmesine rağmen Cumhuriyet adı verilmemiştir. TBMM Başkanlığı na seçilen Mustafa Kemal Paşa, 6 arkadaşıyla birlikte Yürütme Komitesi ne seçildi. Bakanlar meclis başkanının gösterdiği adaylar içinden, meclis tarafından seçildi. Yasama ve yürütme yetkileri meclisin elindeydi. TBMM Hükümeti, İstanbul Hükümeti ve padişahın aldığı bütün kararları yok saydı. 20 Ocak 1921 de TBMM nin kabul ettiği 23 maddelik anayasanın ilk maddesine göre Egemenlik kayıtsız, şartsız ulusundur. Ulusal egemenliğe dayalı bu rejimde meclis kurucu meclistir. Saltanatın kaldırılmasına karşı çıkan tutucular Mustafa Kemal Paşa nın sert ve kararlı tutumu karşısında etkisiz kaldılar. Saltanatın kaldırılmasının inkılâplar için ilk adım olduğunu hisseden muhalifler başka yöntemlerle Mustafa Kemal i etkisiz hale getirmek istediler. Muhalifler 2 Aralık 1922 de meclise verdikleri önerge ile milletvekili seçimine ilişkin kanunda değişiklik yapılmasını istediler. Buna göre, TBMM ye milletvekili seçebilmek için Türkiye nin sınırları içindeki yerler halkından olmak ve seçim çevresinde en az beş yıl oturmuş olmak gerekiyordu. Şahsının hedef alındığını anlayan Mustafa Kemal Paşa söz alarak şunları söyledi: Ne yazık ki, doğum yerim bugünkü sınırlar dışında kalmış bulunuyor. Ayrıca herhangi bir seçim bölgesinde beş yıl oturmadım Eğer düşmanlar emellerinde başarı kazansalardı, Tanrı saklasın, bu önergeye imza koymuş efendilerin bile yurtları sınır dışında kalabilirdi. Eğer beş yıl devamlı olarak bir seçim bölgesinde oturamadıysam, bu vatana yaptığım görevler dolayısıyladır Hiçbir yerde beş yıl oturamayacak kadar çalıştım. Ben sanıyorum ki, bu hizmetlerimden dolayı ulusumun sevgisini kazandım Vatandaşlık haklarımdan yoksun kılınacağımı asla hatırıma getirmezdim Bu efendiler, seçim bölgeleri halkının ciddi olarak fikir ve duygularını temsil etmekte midir? Yine bu efendilere karşı söylüyorum; milletvekili olmak sıfatı ile bütün ulusun temsilcileridir. Ulus bu efendilerle aynı fikirde midir? Efendiler beni Vatandaşlık haklarından yoksun kılmak yetkisi bu efendilere nereden verilmiştir? Bu kürsüden, resmen, yüksek kurulumuza ve bu efendilerin seçim bölgeleri halkına ve bütün ulusa soruyorum ve cevap istiyorum. Bu cevap üzerine meclis önergeyi reddetti. Yurdun her tarafından önergeyi lanetleyen binlerce bağlılık telgrafları alındı. Devlet işlerinin daha iyi takip edilebilmesi, demokrasiye yönelimin artması ve inkılâpları yürütmek amacıyla Mustafa Kemal 6 Aralık 1922 de Halk Fırkası adında siyasi partinin kurulacağını bildirdi. Meclis içinde Birinci Grup yahut Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla çalışan kuruluş yerine Halk Fırkası nın kurulacağını belirtti. 13 Ocak 1923 te Mustafa Kemal, kuracağı parti hakkında temaslarda bulunmak, aydınların görüşlerini almak, orduyu denetlemek, halkın dertlerini dinlemek için uzun bir yurt gezisine çıktı. Bu gezi sırasında 18 Ocak 1923 te İzmit yaptığı toplantıda devletin yapısının nasıl olacağını anlattı. 19 Ocak 1923 te yine İzmit te yaptığı basın toplantısında yapmak istediği inkılâpları, kadın haklarını ve yeni bir eğitim sistemine gerekliliğini açıkladı. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa inkılâpları gerçekleşmesi için TBMM üyelerinin yenilenmesini istiyordu. 17 Şubat 1923 te İzmir İktisat Kongresi ni açtı. Bu kongrede ülkenin yeni ekonomi politikasının ana ilkeleri saptandı. Mustafa Kemal in yurt gezisine çıkmasını fırsat bilen muhalifler Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi başlıklı bir broşür yayınlayarak, halifelik kurumunun korunmasını istediler. Mustafa Kemal de meclisin halifeye değil, millete ait olduğunu ve kendilerini öldürmedikçe başladıkları inkılâp ve ilerlemenin durdurulamayacağını açıkladı. Yurt gezisini tamamlayıp Ankara ya dönen Mustafa Kemal 8 Nisan 1923 te Halk Fırkası nın programını yayınladı. Buna göre, egemenliğin ulusta olduğu, meclisin en üstün güç olduğu ve bağımsızlık ilkesi kabul ediliyordu. Ayrıca ekonomik gelişimin ve eğitimin esasları açıklanıyordu. 9 Ağustos 1923 te Halk Fırkası kuruldu. Bu parti ile seçimlere gidildi. ll. TBMM nin Açılması (11 Ağustos 1923) 23 Nisan 1920 de açılan l. TBMM Kurtuluş Savaşı nı yönetmiş, görevini başarı ile tamamlamış; fakat çok yıpranmıştı Anayasası nda belirtilen iki yıllık seçilen milletvekillerinin süresi dolmuştu. TBMM ni geçici bir idare şekli olarak görenler inkılâp hareketlerine karşı geliyorlar ve saltanatlık sisteminin geri gelmesini istiyorlardı. Bu muhalif milletvekilleri meclisin çalışmalarını engelliyorlardı.

2 İnkılâpların yapılması için yeni bir meclisin kurulması gerekiyordu. 1 Nisan 1923 te TBMM seçimlerin yapılmasını kararlaştırdı. 16 Nisan 1923 te TBMM son kez toplandı. Kendisini dağıttı ve seçim hazırlıkları başladı. 11 Ağustos 1923 te ll. TBMM açıldı. ll. TBMM 1 Ekim 1927 ye kadar görev yaptı. Bu meclise İnkılâp Meclisi de denir. UYARI 9 Ağustos 1923 te kurulan Halk Fırkası ile seçimlere gidildi. Her yerde Halk Fırkası adayları kazandı. Partinin Genel Başkanlığı na Mustafa Kemal, Genel Sekreterliği ne de Recep (Peker) Bey getirildi. Yeni mecliste ilk mecliste ki İkinci Grup olarak bilinen muhalif grupların önemli bir kısmı yer almadı. Mecliste çoğunluk Halk Fırkası nın elindeydi. Muhalif olanların bir kısmı Halk Fırkası aracılığı ile milletvekili olmuştur. ll. TBMM deki muhalif milletvekilleri Lozan Barış Antlaşması nı eleştiriyorlardı. Bu yüzden Rauf (Orbay) Bey, İsmet Paşa ile anlaşmazlığa düşerek Bakanlar Kurulu başkanlığından çekildi. Yerine Ali Fethi (Okyar) Bey getirildi. Muhalifler Rauf Bey in etrafında toplanmaya başladı. Eski İttihatçılarda Rauf Bey in yanında yer almıştır. CUMHURĠYET ĠN ĠLANI (29 Ekim 1923) Cumhuriyetin Ġlanını Zorunlu Kılan Etmenler 1 Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı bunalımı doğmuştur. ll. TBMM de Rauf (Orbay) Bey etrafında toplanmaya başlayan muhaliflerin güçlenmeye başlaması ve hükümetin çalışmalarını engellemeleri, Bakanlar Kurulu Başkanı Ali Fethi (Okyar) Bey in tüm kabinesiyle istifa etmesi, (26 Ekim 1923) 1921 Anayasası ndaki Meclis Hükümeti sistemine göre; bakanların teker teker meclis tarafından seçilmesi gerekiyordu. Meclis içindeki siyasi bölünmeler nedeniyle hiçbir aday bakanlık için gerekli çoğunluğu sağlayamaz duruma gelmişti Sonbaharındaki bu bunalım cumhuriyetin ilanına zemin hazırlamıştır. Devlet başkanının olmaması, rejimin adının konulmaması, hükümetin kurulamaması cumhuriyetin ilanından önce yeni Türkiye Devleti nin karşılaştığı üç önemli sorundu. Bu durumlar dış ilişkilerde de sorun yaratıyordu. Hükümet Bunalımı sürerken, Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla görüşerek cumhuriyetin ilan edilmesine karar verdi. 28 Ekim akşamı bazı arkadaşlarını yemeğe çağırdı ve onlara cumhuriyetin ilan edileceğini bildirdi. İsmet Paşa ile anayasada yapılacak değişiklikleri belirlemek üzere sabaha kadar çalıştılar. 29 Ekim 1923 te mecliste hükümet oluşturma çalışmalarına devam edildi. Saat da Mustafa Kemal Halk Fırkası nı toplayarak, bunalımın nedeninin uygulanmakta olan hükümet kurma sisteminde olduğunu açıkladı. Bu sistemin değiştirilmesi ile sorunun çözüleceğini anlattı. Anayasada değişiklik yapılması parti grubunda kabul edildi. Anayasa değişiklik taslağı komisyona gönderildi. Anayasa Komisyonu nda yapılan bazı değişikliklerden sonra taslak şu şekilde düzenlendi; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi, halkın kendi kendisini yönetmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti nin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından bir seçim dönemi için seçilir. Tekrar seçilme hakkı vardır. Cumhurbaşkanı devletin de başıdır. Bu sıfatla gerekli gördükçe meclise ve hükümete başkanlık eder. Başvekil (başbakan), cumhurbaşkanı tarafından meclis üyeleri arasından seçilir. Bakanlar, Başvekil tarafından yine meclis üyeleri arasından seçilir ve toplu olarak cumhurbaşkanının onayına sunulur. Yapılan değişiklikler 29 Ekim 1923 te saat 18:45 te TBMM Genel Kurulu nda oybirliği ile kabul edildi da Yaşasın cumhuriyet. sesleri arasında cumhuriyet ilan edildi. 20:45 te Mustafa Kemal yine oybirliği ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 30 Ekim 1923 te Mustafa Kemal, İsmet Paşa yı başbakanlıkla görevlendirdi. Meclis başkanlığına ise Fethi (Okyar) Bey getirildi. Cumhuriyet in Ġlanı ile Çözümlenen Sorunlar Rejimin adı konuldu. Rejim tartışmaları sona erdi. Mustafa Kemal in cumhurbaşkanı seçilmesiyle devlet başkanlığı sorunu çözümlendi. Yeni devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu.

3 İnkılâpların yapılmasına zemin hazırlandı. Çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atıldı. Meclis başkanlığı ile hükümet başkanlığı birbirinden ayrıldı. Meclis başkanlığına Fethi Okyar, hükümetin başına (başbakan) İsmet Paşa, devlet başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. Meclis Hükümeti Sistemi nden Kabine Sistemi ne geçildi. Böylece Hükümet Bunalımı sona erdi. Kabine sisteminde başbakan olan kişi bakanları belirler ve onaylaması için cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı kabul edince hükümet kurulur. Cumhuriyetin ilanı Atatürk ilkelerinden Cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Cumhuriyet in Ġlanına Tepkiler Cumhuriyetin ilanı, eski sistemin devam etmesinde yararı olan bazı kimselerin hoşuna gitmedi. Cumhuriyete karşı çıkanların bir kısmı da halifenin yeniden devletin başına getirilmesinin dini inançlara uygun olduğunu düşünüyorlardı. 8 Temmuz 1919 Sivas Kongresi nin hazırlıkları sırasında Mazhar Müfit Bey e Mustafa Kemal zaferden sonra cumhuriyetin ilan edileceğini, padişah ve hanedan hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söylemiştir. 24 Eylül 1923 te Viyana da çıkan bir gazeteye verdiği beyanatta Türkiye de Batılı cumhuriyet ilkelerine uygun bir sistemin kurulacağını söyledi. Ekim ayı başında bazı yerli basın Yakında cumhuriyet ilan edilecek diye başlık attı. Mustafa Kemal, Türk milletine en uygun hükümet şeklinin cumhuriyet olduğunu bilmektedir. Ancak din, gelenek, alışkanlık ya da çıkarlar doğrultusunda cumhuriyete karşı çıkanların olacağını biliyordu. Onun için cumhuriyetin ilanı için uygun ortamı beklemiştir. Hilafet taraftarı olan bazı gazeteler de cumhuriyetin ilanı üzerine tepkilerini açıkça ortaya koymuşlardır. Bu gazeteler Mustafa Kemal in politikadan çekilmesini istiyor, ülke yeniden çıkmaza girmiş gibi yayın yapıyorlardı. Hilafet taraftarı olan Rauf (Orbay) Bey de cumhuriyetin ilanına karşı çıkarak halifeliğin kaldırılmasını engellemeye çalışmıştır. Bazı milletvekilleri mecliste cumhuriyet aleyhine ve hilafet lehine etkinliklere giriştiler. Yayınladıkları broşürle Halife meclisin, meclis halifenindir. diyerek halifenin meclisin üstünde olduğunu ve onun devletin başı olarak görmek istediklerini belirtiyorlardı. Ayrıca halife yanlıları Abdülmecit in çevresinde toplanmışlardı. Afyonkarahisar milletvekili Hoca Şükrü imzasıyla Hilafet-i İslamiye ve TBMM adlı bir kitap yayınlamıştır. Bu kitabında halifenin tekrar başa geçmesini istemiştir. Ayrıca muhalif grup Mustafa Kemal in hasta olduğunu, Enver Paşa nın hâlâ Türkmenistan da yaşadığını ve İslamiyet için çalıştığı söylentilerini yayıyorlardı. HALĠFELĠĞĠN KALDIRILMASI (3 Mart 1924) Halifeliğin Tarihçesi İslâm Tarihi nde Hz. Muhammed in ölümünden sonra seçilen devlet başkanına halife denmiştir. Hz. Muhammed den sonra ilk dört halife seçimle iş başına gelmiştir. (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) 661 yılında yönetimi ele geçiren Emeviler zamanında halifelik babadan oğula geçmeye başladı. (Saltanatlık) 750 yılında yönetimi ele geçiren Abbasilerde halifelik babadan oğula geçti. Gazneliler ve Büyük Selçuklular Abbasi halifesini koruyuculuğunu üstlendiler Moğol saldırısı ile Abbasi Devleti yıkılınca, halifenin bir akrabası Kutsal Emanetleri de alarak Memluklara sığındı. Memluk sultanı Baybars kendisine sığınan halifenin akrabasını İslâm dünyasındaki etkinliğini arttırmak için halife ilan etti. Memluklarda hükümdar ayrı halife ayrı kişilerdir yılında Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Mısır ı alarak Memluk Devleti ne son verdi. Burada bulunan halife lll. Mütevekkil ve Kutsal Emanetler İstanbul a getirildi. İstanbul a getirilen lll. Mütevekkil halifeliği Yavuz Sultan Selim e devretti. Yavuz Sultan Selim ve birçok padişah bu ünvanı kullanmadı. Halifelik ünvanı, ilk defa 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması yla Kırım daki Müslümanların haklarını korumak için kullanıldı dan sonra milliyetçilik akımının güçlenmesiyle Müslüman toplumlar arasında dini dayanışma zayıflamıştı. l. Dünya Savaşı nda İslâm aleminin halifesi olarak Osmanlı halifesi cihat ilan etti. Ancak Araplar cihat çağrısına uymadı. Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri 1 Kasım 1922 de saltanat kaldırıldıktan sonra dikkatler halifelik makamı üzerinde toplandı. 17 Kasım 1922 de Sultan Vahdettin yurt dışına çıkınca 18 Kasım da TBMM Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi yi halife seçti. Ancak cumhuriyete karşı olanlar halife etrafında toplanmaya başladılar.

4 TBMM İstanbul temsilcisi Refet (Bele) Paşa halifeye cins bir at armağan etmiş, halifeye bağlılık ve hayranlığını dile getirmiştir. İngilizlerin etkisiyle Hint Müslümanları halifeye bağlılıklarını bildirmesi, Türkiye nin iç işlerine müdahale olarak gördüğünden tepki topladı. (Hindistan daki İsmailiye tarikatının lideri olan Ağa Han ile Emir Ali nin Başbakan İsmet Paşa ya mektup yollayarak halifeye bağlılıklarını bildirmişlerdir.) Halife TBMM nin ikaz ve tavsiyelerine uymayarak gösterişli törenler düzenliyordu. Cuma namazlarını değişik camilerde kılarak gösteriler yapıyor, basına kışkırtıcı demeçler veriyordu. Ödeneklerini az buluyor, yetkilerini genişletmek için çabalıyor, kendisine verilen ünvanları benimsiyor, Kılıç takma gibi iktidar sembollerine eğilim gösteriyor, yabancı elçiliklere görevliler gönderiyor ve yetkilerinin kısıtlanmasına karşı çıkıyordu. Devlet başkanı gibi hareket eden halifelik ile cumhuriyet rejimi bağdaşmıyordu ve iki başlılık ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet rejimini istemeyenler halifeyi bütün Müslümanlara egemen bir devlet başkanı yapmak istiyorlardı. Laik devlet düzenine geçilmek istenmesi de kaldırılmasının nedenlerindendir. Halifeliğin Kaldırılması 1 Ocak 1924 te dinlenmek için İzmir e giden Mustafa Kemal Paşa 15 Şubat ta yapılan harp oyunlarını izledi. Oyunlar dolayısıyla izlemeye gelen İsmet Paşa, Kâzım Paşa, Fevzi Paşa ile halifelik konusunu tartıştı. Halifeliğin kaldırılmasının gerekliliği konusunda fikir birliğine varıldı. Mustafa Kemal İzmir den döndüğünde halifenin ödeneğine ilişkin öneriler görüşülüyordu. Milletvekilleri bu ödeneğin kaldırılmasını istiyordu. Halk Fırkası üyesi Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 50 milletvekili halifeliğin kaldırılmasını ve Osmanlı hanedanının Türkiye den çıkarılmasını isteyen bir yasa teklifini meclise sundular. Siirt milletvekili Halil Hulki Efendi ve 50 arkadaşı da Şer îye ve Evkaf Bakanlığı ile Erkan-ı Harbiye nin kaldırılması ile ilgili yasa önerisini meclise sundular. Manisa milletvekili Vasıf Bey ve 50 arkadaşı, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili meclise önerge verdi. Parti grubunda görüşülen öneriler, 3 Mart günü meclise getirildi. 429 sayılı kanunla Şeriye ve Evkaf Vekâleti, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti kaldırıldı. 430 sayılı kanunla Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. 431 sayılı kanunla da halifelik kaldırıldı. Osmanlı ailesinin erkek-kadın bütün üyelerinin ve damatlarının bir daha dönmemek üzere yurt dışına çıkartılması kararlaştırıldı. NOT Halifeliğin kaldırıldığı gün Şeriye ve Evkaf Vekâleti nin kaldırılmasıyla yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti yerine Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye de ilk kez öğretim kurumları birleştirildi. Eğitim-öğretim devlet denetimine alındı. Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları Laiklik aşamasında en büyük adım atıldı. Cumhuriyete karşı olanların etrafında toplandığı en önemli kurum ortadan kaldırıldı. İki başlılık sona erdi. Siyasi alanda önemli bir inkılâp daha gerçekleşti. Cumhuriyetin ilanı pekiştirildi. İnkılâpların yapılmasında önemli bir adım atıldı. Padişahlık etmiş kişilerin taşınır, taşınmaz bütün malları ulusa geçti, aile üyelerinin kişisel mallarının bir yıl içinde tasfiye edilmesi, aksi halde hükümetin bu malları satarak bedellerini onlara yollayacağı hükme bağlandı. Halife ve ailesi yurt dışına çıkartıldı. Diğer hanedan üyelerine de yurdu terk etmeleri için 10 günlük süre tanındı. Dış siyasette karşılıklı güven sağlanmasında önemli adımlar atıldı. (İngiltere, Fransa ve İtalya gibi devletler halifelik makamı sayesinde kendi içlerindeki Müslümanların ayaklanmasından korkarak Türkiye yle olan ilişkilerinde çekingen davranıyorlardı.) Halifeliğin Kaldırılmasına KarĢı Gösterilen Tepkiler Hilafetin kaldırılmasına iç basında büyük bir tepki gelmedi. Kısa süre içinde cumhurbaşkanına, meclise ve gazetelere kutlama telgrafları gönderildi. Dış basın ise olaya geniş yer verdi. Özelikle İngiliz basını olumsuz eleştirilerde bulundu. (Müslüman sömürgelerinde halifenin gücünü kullanmak istiyorlardı.) Halifeliğin kaldırılması bazı tutucu kimselerde büyük tepki yarattı. Dr. Rıza Nur, Rauf Orbay, Refet Bele, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar ve Cevdet Paşalar karara karşı çıktılar. Hilafetin kaldırılmasına karşı olan milletvekilleri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir

5 parti kurarak siyasal görüşlerini burada savunmayı sürdürdüler. TÜRKĠYE DE LAĠKLĠK AġAMALARI ( ) Laiklikte ilk aşaması 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasıdır. Osmanlı Devleti nde siyasal ve dinsel güçlerin tek elde toplanmasına son verildi. Laiklikte en büyük aşaması, 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılmasıdır. Halifeliğin kaldırılması ile inkılâpların önündeki en büyük engel ortadan kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırıldığı gün Şeriye ve Evkaf Vekâletlerinin kaldırılması da laiklik aşamasıdır. Din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkartılmasıyla eğitim ve öğretim birleştirildi. Medreseler kapatıldı Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile vicdanlara yapılan dinsel baskı ortadan kaldırılmıştır Türk Medeni Kanunu nun kabulü ile çağdaş akla dayalı hukuk sistemi getirildi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nda laikliğe aykırı maddeler çıkartıldı. (Devletin dini İslâm dır. maddesi gibi.) 1937 de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na laiklik maddesi yerleştirildi. ATATÜRK DÖNEMĠNDE KURULAN PARTĠLER VE DEMOKRASĠ DENEMELERĠ Demokrasi, herkesin düşüncelerini rahatça ifade edip kendi düşüncesinin dışında başka düşüncelerin de varlığını kabul eden ve bunlara saygı göstermesini esas alan bir sistemdir. Aynı siyasi görüşlere sahip insanları bir araya gelerek teşkilat kurma imkânı bulurlar, bu teşkilata siyasi parti denir. Demokratik mücadele, siyasi partilerle yürütülür. Bir ülkede demokratik ortamın kurulması için; Tam bağımsızlığın sağlanmış olması, Millet egemenliğinin benimsenmiş olması, Mevcut kurumların laik olması, Özgür düşüncenin olması, Birden fazla siyasi partinin olması şarttır. Mustafa Kemal sağlıklı bir demokrasinin kurulabilmesi için siyasi partilerin kurulmasını istemiştir. Demokratik sistemlerde, hükümet meclisteki muhalefet tarafından denetlenir. Mustafa Kemal zamanında çok partili rejim denemeleri istenilen sonucu vermemiştir. Çünkü ortam henüz demokrasiye uygun değildir. Mustafa Kemal e göre siyasi partiler ülkeyi daha iyi yönetmek için bir biriyle yarış içinde olmalıdır. l. TBMM de siyasi partiler yoktu. TBMM yi oluşturan milletvekilleri değişik düşünce ve inançların da etkisiyle bazı gruplar kurmuşlardı. Mustafa Kemal ve arkadaşları 1921 yılının baharında, Meclis içinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu nu oluşturdu. 10 Mayıs 1921 de Mustafa Kemal in başkanlığında toplanan bu gruba Birinci Grup denildi. Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923) l. TBMM de grupların kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi nin daha demokratik bir ortamın içine girmesini sağladı. Yapacağı inkılâpları bir parti kanalıyla gerçekleştirmek isteyen Mustafa Kemal 7 Aralık 1922 de basına bir açıklama yaparak Halk Fırkası adında bir partinin kurulacağını açıkladı. Bütün yurtseverlerden ve bilim adamlarından parti programının hazırlanması için yardım istendi. 8 Nisan 1923 te Mustafa Kemal dokuz ilkeyle partinin çalışma programını belirledi. 9 Eylül 1923 te Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Halk Fırkası adıyla siyasi bir parti haline getirildi. 10 Kasım 1924 te partinin başına cumhuriyet eklenerek Cumhuriyet Halk Fırkası adını aldı. (Türk ordularının İzmir e giriş günü olan 9 Eylül tarihi partinin kuruluş tarihi olarak kararlaştırıldı.) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924) Bu partinin kurulmasından önce ordudaki değerli komutanlar ordudaki görevlerinden ayrılarak meclisteki görevlerini yürütüyorlardı. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanına tepki gösterenler halifeliğinde kaldırılmasını istemiyordu. Musul Sorunu sırasında değerli subayların ordudan ayrılması orduda olumsuz bir durum oluşturulmuştur. Bu komutanlar yurt içinde bir takım gizli örgütler kurmaya başladılar. İstanbul da Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkâr, Son Telgraf ve Adana daki Toksöz gazeteleriyle işbirliği yaptılar, bu gazetelerde Cumhuriyete karşı olumsuz yazılar yayınlandı. Hakkâri bölgesinde Nasturi Ayaklanması nın bastırılması sırasında ve Musul Sorunu Görüşmeleri devam ederken İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti ne bir nota verdi. Mustafa Kemal TBMM yi olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM, Musul için savaşı göze aldıklarını bildirdi ve ordu siyasetten ayrıldı. Yapılan inkılâpların uygulanma şeklini benimsemeyen Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey, Adnan (Adıvar) Bey, Kâzım Karabekir Paşa ve Ali Fuat Paşa gibi Kurtuluş Savaşı nın lider kadrosu 17 Kasım 1924 te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kurdu.

6 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın Genel Başkanlığına Kazım Karabekir Paşa, Genel Sekreterliğine Ali Fuat Cebesoy, İkinci Başkanlığına Rauf (Orbay) Paşa getirildi. Mustafa Kemal yeni bir partinin kurulmasını iktidar partisinin denetlenmesini ve demokrasinin gelişmesi için olumlu olacağını düşünüyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın Programı; Millet egemenliğine dayanılması, Cumhuriyet yönetiminin yaşatılması ve geliştirilmesi, Din, düşünce ve inançlara saygılı olunması, Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliğinin kaldırılması, Serbest ekonomi (liberalizm) politikası izlenmesi, Yerinden yönetimin (merkezciliğin kaldırılacağı) uygulanması, İşçi ve işveren haklarının eşit düzeyde savunulması, Devletin tekelci ekonomik girişimlerinin sınırlandırılması, hükümete ait çiftliklerin ve arazilerin topraksız köylüye verilmesi, Eğitimde terbiyenin esas tutulması, Yabancı sermayenin desteklenmesi, İstanbul un yeniden ekonomik merkez haline getirilmesi, Anayasa nın halkın isteği doğrultusunda değiştirilmesi parti programına alınmıştır. UYARI Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstanbul ve Urfa da ilk şubelerini açmıştır. Partide özellikle Dini inançlara saygılı olma kararı yenilik ve inkılâplara karşı, hilafet yanlılarını cesaretlendirmiştir. Parti kurucuları yapılacak inkılâplara bağlı kalacaklarını belirtmelerine rağmen Cumhuriyet karşıtlarının partiye girmeleri engellenemedi. Basından alınan destek ve meclisteki konuşmalar yeniliklerin ve ülke bütünlüğünün tehlikeye düşmesine neden oldu. İktidar partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası sert eleştiriler yapan muhalefet karşısında hükümette bir takım değişiklikler yaptılar. İsmet Paşa başbakanlıktan ayrılarak yerine Fethi (Okyar) Bey getirilmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın Partimiz dine saygılıdır. propagandalarının laikliği ve cumhuriyeti istemeyenleri cesaretlendirmiştir. İngilizlerin din elden gidiyor diyen Şeyh Sait ve arkadaşlarına destek vermiştir. (İngilizlerin buradaki amacı Lozan Antlaşması nda durumu belirlenemeyen Musul ve Kerkük ü Türkiye Cumhuriyeti nden koparmaktır.) Zengin petrol yatakları bulunan Musul ve Kerkük ile Türkiye Cumhuriyeti arasında tampon bir bölge oluşturmak isteyen İngilizler Musul ve Kerkük bölgesine Türklerin egemen olmasını istemiyordu. Orta Doğu daki çıkarlarını koruyarak zengin petrol yataklarını Rusya ya karşı güvence altına almak isteyen İngiltere, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve Şeyh Sait ile bağlantı kurdu. Şeyh Sait e isyan çıkardığı takdirde siyasi açıdan ve silah, cephane yönünden destekleyeceklerini bildirdi. İngiltere nin kendi amaçları için yaptıkları çalışmalar sonunda Şeyh Sait İsyanı çıktı ve kısa sürede genişledi. Nakşibendî tarikatından Şeyh Sait 13 Şubat 1925 te Piran da isyanı başlattı. İsyanın bastırılmasında Fethi Okyar hükümeti yerel güçlerle isyanı bastırabileceğine inanıyordu. Kısa sürede yayılan bu isyan ordunun güçlükle bastırılabileceği bir isyan haline geldi. İsyanın bastırılmasında başarılı olamayan Fethi Okyar hükümeti istifa etti yerine İsmet İnönü hükümeti kuruldu. Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa ile ayaklanmayı bastırma planı hazırladı. İsyan bölgesinde sıkıyönetim ilan edildi. İsmet Paşa tarafından kurulan hükümet isyanı bastırmak için şu tedbirleri almıştır; Bölgede seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildi. Adana bölgesinde bir kolordu isyan bölgesine gönderildi. 4 Mart 1925 de Takrir-i Sükûn Kanunu çıkartıldı. İstiklâl Mahkemesi nin kurulması kararlaştırıldı. Üyeleri TBMM içinden seçilerek oluşturulan bu mahkemeler tam anlamıyla olağanüstü hal mahkemeleridir. 1. Kolordu komutan vekili Mürsel Paşa nın yönettiği askeri hareket sonucu 31 Mayıs 1925 te isyan bastırıldı. Şeyh Sait ve Seyit Abdullah başta olmak üzere isyancıların ileri gelenleri yakalandı, İstiklâl Mahkemelerinde yargılanarak idam edildiler. 5 Haziran 1925 te Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapatıldı. Çok partili demokratik yaşama geçiş Şeyh Sait Ayaklanması yla kesintiye uğradı. ġeyh Sait Ġsyanı (13 ġubat 1925)

7 UYARI Takrir-i Sükûn Kanunu (Huzur ve Güvenliği Sağlama Kanunu) ile hükümete; ayaklanmalara, memleketin düzenini bozacak kişilere, teşkilatlara, kışkırtma içeren yayınlara karşı gerekli tedbirleri almak, gazete kapatmaktan, partileri dağıtmaya kadar geniş yetki veriliyordu. Bu kanun iki yıl yürürlükte kalacak ve böylece Özgürlüklerin sınırını kanunlar belirtir. hükmünden yararlanılarak, gericilerin her türlü etkinliklerini ortadan kaldırabilecekti. Bu kanun 1929 yılına kadar yürürlükte kaldı. Bu kanunla Şeyh Sait İsyanı bastırıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Şeyh Sait İsyanı içteki huzur ve güveni, geçici bir süre için sarsarken dışarıda da özellikle İngilizlerin işine yaramıştır. Musul ve Kerkük için gerekirse savaşacağını bildiren Türkiye Cumhuriyeti ordusu yıpranmıştır. Musul Kerkük bölgesini askeri yolla elde etme imkânı ortadan kalkmıştır. Bunun üzerine Türk hükümeti Milletler Cemiyeti nin kararına uyarak, bugünkü Irak sınırının belirlendiği 1926 Ankara Antlaşması nı imzaladı. Musul Sorunu da böylelikle İngilizlerin istediği biçimde çözümlendi. Takrir-i Sükûn Kanunu ile Takrir-i Sükûn dönemi denilebilecek yeni bir evre açıldı. Bu kanuna dayanılarak huzur ortamında inkılâplar birbirini izledi yılına kadar en büyük inkılâplar tamamlandı. Mustafa Kemal PaĢa ya Suikast GiriĢimi Cumhuriyete ve laik düzene karşı çıkartılan Şeyh Sait İsyanı Takrir-i Sükûn Kanunu ile bastırıldı. Bu isyanla ilgisi bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapatıldı. Cumhuriyet ve laik düzen büyük bir tehlike atlattı. Cumhuriyet ve laik düzeni sona erdiremeyen muhalifler ve eski İttihat ve Terakki Partisi nden bazı kişiler Mustafa Kemal i ortadan kaldırmak için harekete geçtiler. Suikastı önce Ankara da yapmak istediler; ancak uygun zaman bulamadılar. Aradıkları uygun zaman Mustafa Kemal Paşa nın İzmir de 7 Mayıs 1926 da yapacağı yurt gezisi hazırlıkları sırasında ortaya çıktı. 15 Haziran 1926 da Mustafa Kemal İzmir de olacaktı. İzmir de suikast planı hazırlamak için harekete geçtiler. Bu suikastta görevli kişiler eski Trabzon milletvekili Ziya Hurşit Bey, Laz İsmail, İzmir milletvekili Şükrü Bey, Eskişehir milletvekili Arif Bey, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi ydi. Giritli Şevki de suikastçıları motor ile İzmir den Sakız Adası na kaçırmakla görevlendirilmişti. 15 Haziran da İzmir de olması gereken Mustafa Kemal Paşa bir gün gecikti. Bu gecikmeden telaşlanan Giritli Şevki durumu İzmir valisi Kâzım Paşa ya bildirdi. Suikastçılar suç araçlarıyla birlikte ele geçirildi. Suçlular, İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Bu olay üzerine Mustafa Kemal Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. demiştir. Mustafa Kemal Paşa, bir daha böyle bir girişimle karşılaşmamış, İzmir Olayı ndan sonra inkılâplara kimse karşı çıkmamıştır. Bu suikast girişimi büyük oranda İttihatçılığın dağılmasını sağlamıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930) ll. TBMM dönemini tamamlamadan yeni seçime karar verildi. 1 Ekim 1927 de lll. TBMM açıldı. Cumhuriyet Halk Fırkası tek parti olarak katıldı. Oluşan lll. TBMM de milletvekilleri, idari teşkilat alanında ve dış ilişkilerin düzenlenmesinde gerekli olan kararları oy birliği ile kabul ettiler. Bazı milletvekilleri partinin ekonomik politikalarını eleştirmeye başladılar da dünyada büyük bir Ekonomik Bunalım ortaya çıktı. Muhalifler devletçilik siyasetini eleştiriyorlar ve liberal sisteme geçilirse sorunların çözüleceğine inanıyorlardı. Mustafa Kemal arkadaşı olan Paris büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey den Cumhuriyete ve laik düzene saygılı ekonomisi liberal bir parti kurmasını istedi. Mustafa Kemal Paşa nın teşviki ve desteği ile Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 da kuruldu. Hükümetin denetlenmesi ve çok partili sisteme geçiş için yeni bir siyasi partinin kurulmasını isteyen Mustafa Kemal Paşa nın kız kardeşi Makbule (Atadan) Hanım da bu partinin kurucuları arasındadır. Serbest Cumhuriyet Fırkası nın programı; Ekonomik alanda liberalizm politikasının uygulanması, Cumhuriyetçi ve milliyetçi esaslara bağlı kalınması, Seçimler tek dereceli olması, Kadınların siyasi hakların verilmesi, Vergiler halkın gücüne göre belirlenmesi,

8 Paranın değerini koruyacak tedbirler alınması, Yabancı sermayenin ülkeye girmesinin sağlanması, Vatandaşların güçlerinin yetmediği yerlerde devletin gücünden yararlanılması, Limanlardaki tekelci uygulamalar kaldırılması ve Teşvik-i Sanayi Kanunu nun tümüyle uygulanmasını savundular. UYARI Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik konularında Cumhuriyet Halk Fırkası yla aynı görüşü paylaşmasına rağmen ekonomide liberalizmi savunmuş, devletçiliğe karşı çıkmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye nin üçüncü siyasi partisidir ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ndan sonra kurulan ikinci muhalefet partisidir. Ülkedeki ekonomik bunalımdan etkilenmeler, inkılâplara ve Cumhuriyete karşı olanlar partiye üye olmaya başladı. Parti büyük bir hızla gelişti. İnkılâplara karşı olanların partisi durumuna geldi. Fethi Bey in İzmir e gittiği sırada binlerce kişilik bir grup tarafından karşılanması ve bundan yaklaşık bir ay sonra (Ekim 1930) ülke çapında yapılan Belediye Seçimleri nde yeni kurulan bir parti için büyük sayılacak bir başarıyı göstermesi iktidar kanadında rahatsızlık uyandırıyordu. (Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Fırkası, seçimleri kazandı.) Bütün önlemlere rağmen gericilik yine tehlikeli bir biçimde ortaya çıktı. Din propagandasına giriştiler. Olaylar Fethi Bey in kontrolünden çıktı. Bu durum O nu Mustafa Kemal Paşa ile karşı karşıya getirdi. Bu gelişmeler üzerine Fethi Okyar muhalefet partisinin yaşayamayacağını düşünerek 17 Kasım 1930 da partiyi kapattı. Üç ay gibi kısa bir süre varlığını sürdüren Serbest Cumhuriyet Fırkası nın kapatılmasıyla bir demokrasi denemesi daha başarısız oldu yılına kadar başka bir siyasi parti kurulamadı. Menemen Olayı (23 Aralık 1930) Serbest Cumhuriyet Fırkası nın kapatılmasıyla laiklik karşıtı çıkarcı gruplar harekete geçtiler. Derviş Mehmet etrafında topladığı kişiler Menemen de bir ayaklanma çıkarmıştır. Halkın dini duygularını istismar ederek hükümet konağına doğru yürüyüşe geçtiler. Menemen de vatani görevini yapmakta olan öğretmen Asteğmen Kubilay isyancılar tarafından öldürüldü. Olaylar devam ederken çevreden gelen askeri birlikler duruma hâkim oldular, isyancılar yakalandı ve Divan-ı Harp te yargılandılar. Cumhuriyet ve laik düzene karşı çıkartılan Menemen Olayı nı Mustafa Kemal yurt gezisinde iken Edirne de öğrendi. Düşman istilasının acısını tatmış bir yörede genç Kubilay ın uğradığı saldırıyı Cumhuriyet in temellerine karşı bir hareket olarak gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak orduya gönderdiği baş sağlığı mektubunda, Büyük Türk Ordusu nun genç subay ve Cumhuriyetin öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay ın temiz kanı ile Cumhuriyet, yaşama yeteneğini tazelemiş ve güçlendirmiş olacaktır. dedi. NOT Çok partili hayata geçişi, Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı geciktirmiştir. Çok partili hayata geçiş için ortamın uygun olmadığı anlaşılmıştır. 29 Eylül 1930 yılında Adana da kurulan Ahali Cumhuriyeti Fırkası varlık gösteremeden kapatıldı. Bu partinin dışında aynı senelerde, parti kurmak için bazı girişimler daha olmuşsa da bunlar herhangi bir varlık gösteremediler. Türk milleti çok partili hayata 1945 yılından sonra kavuştu. ATATÜRK DÖNEMĠ BAZI ÖNEMLĠ ĠÇ OLAYLAR Bursa Olayı (1 ġubat 1933) Mustafa Kemal milli bilinci güçlendirmek amacıyla 1930 yılından sonra eğitim ve bilim kollarına ağırlık vermiştir. Türkçeyi bilim ve kültür dili haline getirme çalışmaları da hızlanmıştır. Bursa Ulu Cami de Türkçe ezan okunması ve kamet getirilmesi yüzünden, 1 Şubat 1933 de bazı gruplar olay çıkarmıştır. Olay çıkartan grup önce Evkaf Müdürlüğü ne oradan da Vilayet Konağı önüne gitmiş, fakat güvenlik kuvvetleri olayının elebaşları yakalayarak olay büyümeden bastırılmıştır. Mustafa Kemal bu olay üzerine Bursa Olayı aslında önemli değildir. Bu olaya dikkatimizi çevirmemizin sebebi dini, siyaset veya herhangi bir tahrike vesile

9 etmeye asla tahammül edemeyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. Meselenin mahiyeti esasında din değildir. Kati olarak bilinmelidir ki Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hâkim ve esas kalkacaktır. demiştir. Vagon Li Olayı (25 ġubat 1933) Türkiye de yataklı vagon tekelini elinde bulunduran Vagon-Li Şirketi nde Fransızca konuşuluyordu. Milli bilinç geliştikçe bu duruma tepkiler başladı. Vagon-Li adlı şirkette Türkçe konuşulması yasaklanınca Türk gençliği tepki gösterdi. Bu olay duyulduğu zaman İstanbul da üniversite ve yüksek okullar gençliği Vagon-Li Şirketi önünde gösteri yaptılar. Şirkette bulunan Atatürk ün resmini alıp Halkevi ne teslim ettiler. (25 Şubat 1933) Bu durum Türk gençliğinin diline sahip çıkmaya başladığını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu olay milli bilincin oluştuğuna kanıttır. 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen bu anayasaya göre; Türkiye Devleti nin rejimi cumhuriyettir. Türk Devleti nin dini İslâm, dili Türkçe ve başkenti Ankara dır. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletine aittir. Kuvvetler birliği ilkesi geçerlidir. Cumhurbaşkanı, TBMM içinden 4 yılda bir seçilir, aynı kişi tekrar cumhurbaşkanı seçilebilir. TBMM üyeleri 4 yılda bir seçilir. (Seçme ve seçilme hakkı yalnız erkeklere verilmiştir.) Her kırk bin kişiye bir milletvekili seçme hakkı tanınmıştır. Vatandaşların haklarını koruması için Danıştay kuruldu. Vatandaşların eğitim, sağlık ve devlet hizmetlerinden daha iyi yararlanması sağlandı. Kanunlar önünde eşitlik prensibi benimsendi. İlköğretim zorunlu ve parasız hale getirildi. Razgart Olayı (20 Nisan 1933) Bulgaristan ın Razgart kasabasında Bulgarlar Türk Mezarlığı na zarar verince, İstanbul gençliği bu olayı tepki ile karşılamıştır. Türklük bilincinin uyanmış olduğu gençlik heyecanlı bir gösteri yapmıştır. Gösteri sonunda gençler İstanbul da bulunan Bulgar Mezarlığı na siyah çelenk koyup dağıldılar. Tunceli Olayları (Mart Haziran 1937) Doğu Anadolu Bölgesi nde asırlık ihmalin sonucu, doğal ve ekonomik zorluklar nedeniyle yöreye yapılan yatırımlar ve inkılâplar gecikmiştir. Bunun sonucunda bu bölgede zaman zaman ufak çapta ayaklanma hareketleri görülmüştür. Ancak bunlar hemen bastırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Tunceli ye yol, okul ve karakol yapımı gibi yatırımlar yapmaya başlaması üzerine bölgede bulunan toprak ağaları ve aşiret reisleri kendi çıkarları doğrultusunda bu yatırımlardan rahatsız oldular ve hükümet kuvvetlerine karşı ayaklandılar. Bölgede gerekli tedbirler alındı, bunun üzerine Mustafa Kemal Doğu Anadolu ya gezi düzenlemiştir Anayasası (20 Nisan 1924) ll. TBMM nin hazırladığı 1924 Anayasası 1961 yılına kadar yürürlükte kaldı. En uzun süre yürürlükte kalan ve günün koşullarına göre en fazla değişikliğe uğrayan bir anayasadır. Bu anayasa Atatürk Anayasası da denilmektedir Anayasası ile devletin tüm işlerinin, kanuna uygunluğu sağlanmış böylece hukuk devleti ilkesi gerçekleştirilmiştir Anayasası nda 1921 Anayasası nda da var olan ulusal egemenlik, TBMM nin üstünlüğü, tek meclis ve kuvvetler birliği prensibi yer almıştır Anayasası nda kuvvetler birliği (güçler birliği) ilkesi yumuşatılarak yarı bağımsız mahkemelere devredildiği halde, bazı hallerde TBMM ye bırakılmıştır. Milletvekili seçimlerinin iki dereceli yapılması kararı alınmıştır. İki dereceli seçim sisteminde halkın belirli bir siyasi olgunluğa erişmediği anlayışıyla, halk milletvekillerini seçecek olan kişileri seçmiştir. Halkın seçtiği bu kişilerde milletvekillerini seçmişlerdir Anayasası hazırlanıp yürürlüğe girdiğinde laik bir anayasa değildir.

10 1924 Anayasası nda Yapılan DeğiĢiklikler 1928 de Devletin dini İslâm dır. maddesi çıkarıldı ve anayasa laikleştirildi. Seçmen yaşı 18 den 22 ye çıkartıldı. Türk kadınına 1930 te belediye seçimlerine katılma, 1933 te muhtar seçilme hakları tanındı yılında Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı anayasaya yerleştirildi. Ormanların devletleştirilmesi anayasa güvencesine alındı de Atatürk ilkeleri anayasaya alındı. NOT 1924 Anayasası nda değişiklikler 1928, 1931, 1934 ve 1937 tarihlerinde olmuştur.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan yenik. Yılmadan Yorulmadan. Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk. Dr.

Birinci Dünya Savaşı ndan yenik. Yılmadan Yorulmadan. Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk. Dr. Yılmadan Yorulmadan Dr. Cihangir Dumanlı Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkmış, orduları dağılmış, savaş yorgunu, yoksul Türk

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey

A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey Cumhuriyet in İlanı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923 Cumartesi günü çalışmalarına başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İkinci TBMM

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI A- TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Atatürk ün inkılapçı kişiliği öncülüğünde gerçekleşen gerçekleşen Türk İnkılabıyla devlet ve millet hayatı yeniden inşa edilmiştir. Türk inkılabı,

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir.

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir. Cumhuriyet; devleti yönetme (egemenlik) hakkının millete ait olduğu ve milletin de bu hakkını belirli bir süre için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan

TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan 4.ÜNİTE- ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan SALTANATIN KALDIRILMASININ NEDENLERİ (1922) Osmanlı Devleti nin Mondros ile fiilen sona ermesi. TBMM nin açılmasıyla ulusal egemenlik ilkesinin yerleşmeye başlaması.

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI Bölüm 1: Siyasal Alanda İnkılâplar BÖLÜM 4.1. - 1 SİYASAL ALANDA İNKILÂPLAR Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarıya ulaşan Türk Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılâbı nın temellerini oluşturdu. Türk inkılabı

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır.

EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır. EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA DEVRİMLER Eğitim ve öğretimde ilk amaç; Bilgisizliğin giderilmesi olacaktır. } Bütün köylülere okumak yazmak ve vatanını, ulusunu, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafya,

Detaylı