KİMYASAL YÖNETİMİNDE İYİ UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYASAL YÖNETİMİNDE İYİ UYGULAMALAR"

Transkript

1 KİMYASAL YÖNETİMİNDE İYİ UYGULAMALAR HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 1 / 45

2 PROGRAM Bölüm 1: Yasal ve Diğer Gereklilikler Bölüm 2: Coşkunöz Metal Form Kimyasal Yönetimi Uygulaması ve Yasalara Uyum HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 2 / 45

3 YASAL /DİĞER GEREKLİLİKLER Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.No:292014, R.G.Tarihi: ) REACH Tüzüğü ADR Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik (R.G.No:28801, R.G.Tarih: ) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ (R.G.No:29007, R.G.Tarihi: ) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (R.G.No:28867, R.G.Tarihi: ) Çevre için Patlayıcı Yanıcı Oksitleyici Basınç Tehlikeli Altında Gaz HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 3 / 45

4 YASAL /DİĞER GEREKLİLİKLER 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kabul Tarihi: 20/6/2012) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G.No:28733, R.G.Tarihi: ) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G.No: 28512, R.G.Tarihi: ) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (R.G.No:28695, R.G.Tarihi: ) İşyerlerinde Acil durumlar Hakkında Yönetmelik (R.G.No: 28681, R.G.Tarihi: ) Sağlık Aşındırıcı Ciddi Sağlık Akut Toksisite Patlayıcı Yanıcı Oksitleyici Basınç Tehlikesi Tehlikesi Altında Gaz HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 4 / 45

5 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Güvenlik bilgi formu için gerekenler MADDE 5 (4) Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak hazırlanır. (5) Güvenlik bilgi formu ek-1 in ikinci bölümünde yer alan formata uygun şekilde hazırlanır. EK-1 Güvenlik bilgi formu kısım I HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 5 / 45

6 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik EK-1 Güvenlik bilgi formu kısım II 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI 3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 10. KARARLILIK VE TEPKİME 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 12. EKOLOJİK BİLGİLER 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ 15. MEVZUAT BİLGİLERİ 16. DİĞER BİLGİLER HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 6 / 45

7 REACH Tüzüğü Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 7 / 45

8 REACH Tüzüğü EŞYA ÜRETİCİLERİ / TEDARİKÇİLERİ İÇİN YÜKÜMLÜLÜKLER Eşyaların içindeki SVHC madde miktarı %0.1(ağr/ağr) miktarını aşıyorsa, Bu eşyaların içindeki madde miktarı üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam olarak bir tondan fazlaysa; maddenin ECHA ya bildirilmesi gerekmektedir. ECHA: Avrupa Kimyasallar Ajansı SVHC: Yüksek Önem Taşıyan Maddeler HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 8 / 45

9 ADR ve Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Türkiye deki Mevzuat: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 9 / 45

10 ADR ve Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik MADDE 2 Kapsam a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerleri kapsar. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 10 / 45

11 ADR ve Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik GBF da ADR Sınıf 1-Sınıf 9 kadar sınıflandırılmış kimyasalları tesis içerisine alan ve depolayan, ADR RID Ek A Bölüm 3.2'deki Tablo A'da yer alan tehlikeli atıklar ADR kapsamdadır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 11 / 45

12 ADR ve Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri kapsar. GBF da ADR kapsamında sınıflandırılmış kimyasalları tesis içerisine alan ve depolayan tesislerin yıl içerisinde aldığı ve depoladığı miktar ile ADR kapsamında tespit edilen tehlikeli atıkların yıllık gönderim miktarlarının toplamı yıllık 50 tonun üzerinde ise Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırma yükümlülüğü vardır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 12 / 45

13 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik mevcut, bulundurulması muhtemel, endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen tehlikeli maddeleri Ek-1 in Bölüm 1 ve Bölüm 2 sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 13 / 45

14 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Tanımlar MADDE 5 b) Alt seviyeli kuruluş: Ek-1 in Bölüm 1 ve Bölüm 2 sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2 deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3 teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluş, l) Üst seviyeli kuruluş: Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2 de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3 teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluş olarak tanımlanır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 14 / 45

15 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Bölüm-1 Bölüm-2 HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 15 / 45

16 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Bildirim Yükümlülüğü: Tesiste kullanılan ve depolanan Bölüm1 ve Bölüm 2 tanımlı kimyasalların «T» zamanda tesiste maksimum bulundurulma miktarı ÇBS kayıt edilir. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 16 / 45

17 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 10 ) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 17 / 45

18 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Genel yükümlülük MADDE 5 (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği kontrol ve önlemleri, Acil Durum kontrol ve önlemleri, Risk Analizleri. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 18 / 45

19 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Tehlikelerin tanımlanması MADDE 8 (4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 19 / 45

20 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi MADDE 7 (1) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 20 / 45

21 İşyerlerinde Acil durumlar Hakkında Yönetmelik Acil durumların belirlenmesi MADDE 8 (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 21 / 45

22 İLGİLİ EĞİTİMLER COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ İşe giriş oryantasyon eğitimleri: Çevre Bilinçlendirme Eğitimi / Kimyasal Yönetimi İş başı eğitimleri: Bölümde kullanılan kimyasallara ait Tehlikeli Madde Kullanım Talimatları Eğitimleri Planlı eğitimler: Kimyasal Yönetimi Tek nokta saha eğitimleri HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 22 / 45

23 COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 23 / 45

24 ÇALIŞMA GRUBUMUZ Çevre Yetkilisi Kimyasal Yöneticisi İş Yeri Hekimleri İş Güvenliği Uzmanları Afet Acil Durum Danışmanı BT HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 24 / 45

25 SİSTEM AKIŞ ŞEMASI HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 25 / 45

26 Talep Eden Bölüm COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ xxxx Bölüm tarafından kullanılacak kimyasalın ismi, kullanılacak bölüm, lokasyon, atölye, kullanım amacı yazılarak kimyasalın Türkçe Güvenlik Bilgi Formunun yüklenmesi talep edilir. Kimyasalın kullanılacağı lokasyon bilgileri girilerek Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hangi lokasyonda kullanıldığı bilgisine ulaşılır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 26 / 45

27 COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Talep Eden Bölüm Yöneticisi Onayı xxxx Kimyasalın onay sisteminin başlaması için ilk olarak bölüm amirinin onayı ve görüşü alınır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 27 / 45

28 COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Kimyasal Yöneticisi Onayı Bölüm amirinin onayı ile birlikte kimyasal bilgileri kimyasal yöneticisine düşer. Kimyasal yöneticisi tarafından; 1. Kimyasalın GBF nun Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygunluğu kontrol eder. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 28 / 45

29 Kimyasal Yöneticisi Onayı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ 2. Kimyasalın GBF nuda yazan Genel Tehlike Tanımı, Risk Kodu, Güvenlik Kodu ve ADR kodu bilgileri ile GBF önerilen Kişisel Koruyucu Donanım bilgileri tanımlanan alana yazılır. Kimyasalın Tehlike, Risk ve Önlem kodları girilerek Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında olan kimyasalların bilgilerine ulaşılır. Kimyasalın ADR kodları girilerek ADR kapsamında olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ kapsamına girecek kimyasallar belirlenir. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 29 / 45

30 Kimyasal Yöneticisi Onayı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ 3. Kimyasal yöneticisi tarafından kimyasalın GBF tanımlanan içerik bilgileri ve CAS numaraları sisteme girilir. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 30 / 45

31 Kimyasal Yöneticisi Onayı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Sisteme girilen CAS numaraları ile REACH Yasaklı Malzeme Listesinde var olan kimyasalları sistem otamatik olarak eşleştirmekte olup, REACH kapsamında olan kimyasallar ve bileşenleri tespit edilmektedir. CAS numarası: Chemical Abstracts Service (Kimyasal maddenin kimyasal kuramlar servisi tarafından verilen numarasıdır.) HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 31 / 45

32 COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Kimyasal Yöneticisi Onayı 4. Son olarak kimyasal yöneticisi incelenen kimyasala: onay, şartlı onay ya da red verir. Şartlı onay ya da red vermesi durumunda talep eden bölüme açıklama yapılması gerekmektedir. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 32 / 45

33 İş Yeri Hekimi Onayı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Kimyasal yöneticisinin onayı ya da şartlı onayı sonrası sisteme girilen tüm bilgiler İş Yeri Hekimine ulaşmaktadır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 33 / 45

34 İş Yeri Hekimi Onayı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Kimyasal yöneticisi tarafından sisteme kaydedilen her bir bileşen için; İş Yeri Hekimi tarafından sağlık etkileri araştırılır. Toksikolojik Bilgileri, Metabolitleri, Solunum Sistemi Etkileri, Sindirim Sistemi Etkileri, Cilt Etkileri, Göz Etkileri, Hematopoetik Sistem Etkileri, Sinir Sistemi Etkileri, Genitoüriner Sistem Etkileri, Mutojenik Etkileri, Karsinojenik Etkileri. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 34 / 45

35 İş Yeri Hekimi Onayı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Literatür araştırmasına göre içeriğinde Kansorejen ve/veya Mutojen bileşen olduğu tespit edilen kimyasal kullanımı için İş Yeri Hekimi tarafından red verilir. İş yeri hekimi tarafından tespit ettiği bilgilere göre KKD önerisi yaparak, kimyasal kullanımına onay/şartlı onay/red verir. NOT: Herhangi bir CAS numarasına girilen sağlık etkileri bir başka kimyasal içeriğinde olması durumunda sistem otomotik olarak bilgileri getirir. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 35 / 45

36 İş Güvenliği Uzman Onayı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ İş yeri Hekimi tarafından onay/ şartlı onay verilmesi ile bilgiler iş güvenliği uzmanına düşmektedir. İş güvenliği uzmanı tarafından GBF yazan kişisel koruyu önerisi, İş Yeri Hekiminin görüşleri, kimyasalın kullanılacağı atölye şartları, kullanım şekli gibi etmenler göz önüne alınarak kimyasal kullanımında kullanılacak kişisel koruyucu donanım tespiti yapılır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 36 / 45

37 COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ İş Yeri Hekimi ve İş güvenliği Uzmanı Onayı Kimyasalın İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı tarafından sağlık ve güvenlik etkilerinin değerlendirilmesi ile; 6331 sayılı İş güvenliği kanunu kapsamında kimyasalın seçimi, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında kimyasalın sağlık ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında kimyasaldan doğabilecek risklerin belirlenmesi, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kimyasal için kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi sağlanmıştır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 37 / 45

38 Acil Durum Sorumlusu Onayı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Acil durum sorumlusu kimyasalın tehlike tanımı ile kullanılcağı ve depolanacağı alanları göz önünde bulundurarak acil durum risklerini belirleyerek sisteme işler ve kullanımı için onay / şartlı onay/ red görüşünü belirtir. Acil durum sorumlusu onayı ile İşyerlerinde Acil durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali değerlendirilmektedir. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 38 / 45

39 COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Son Onay Kimyasal yöneticisi/ İş güvenliği uzmanı/ İş yeri Hekimi/ Acil durum sorumlusu tarafına verilen bir şartlı onay var ise son onay bölüm amirine düşmektedir. Bölüm amari tarafından yatırım v.b. öngörüler değerlendirildikten sonra kimyasal onaylanmış olacaktır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 39 / 45

40 COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Talep Eden Bölüm Bölüm Müdürü Kimyasal Yöneticisi İş Yeri Hekimi İş Güvenliği Uzmanı Acil Durum Sorum. Bölüm Müdürü HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN / 45

41 COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Şartlı Onay Olabilecek Durumlar GBF nda belirtilmeyen veya belirtilenden farklı bir KKD kullanımı gerekliliği, Çalışma ortamında özel şartlar gerekli olması (kapalı sistem çalışması gerekliliği, özel havalandırma gerekliliği vb.), Rotasyonlu çalışma gerekliliği olması, Çalışması sakıncalı olan kişilerin olması (kadınlar, genç işçiler, engelli çalışanlar vb.), Yanıcı kimyasallların kullanıldığı bölgede yangın güvenlik önlemlerinin olmaması, Yanıcı kimyasallları kullanan personellerin söndürmeler konusunda eğitiminin olmaması, Yanıcı ve parlayıcı kimyasalların muhafaza edildiği kap veya yerlerin uygun olmaması v.b HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 41 / 45

42 Kimyasal Kullanım Talimatı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Kimyasalın onaylanması ile kimyasal SAP ye tanıtılarak malzeme alımına izin verilir. Kimyasal yöneticisi tarafından Kimyasal Kullanım Talimatı oluşturularak QDMS e tanıtılır ve kullanım alanlarına ve depolanan alanlara dağıtımları sağlanır. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 42 / 45

43 Kimyasal Kullanım Talimatı COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Kimyasalın SAP numarası ve Talimat numarası kimyasal yöneticisi tarafından kimyasal onay sayfasına işlenir. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 43 / 45

44 KİMYASAL ADI -Ctp Model/ Ayırıcı Qz 5111 / Qz 11 -Ral 3009 Sentetik Astar Boya -Dyo Açık Gri Antipas Astar -Ral 9016 Selülozik Astar Boya -Dyo 001 Beyaz End. Boya -Siyah End.Boya -Gümüş Gri Sentetik Boya -Gri Endüstriyel Boya -Mavi Endüstriyel Boya -Dyo Coşkunöz Mavi -Ral 5018 Turkuaz End.Boya -Çağla Yeşili-Endüstriyel Boya -Akiş 2121 Epoksi Makina Yeşili (Yol Çizgi Boyası) -Yeşil Endüstriyel Boya -Ral 6018 Çimen Yeşili End. Boya -Dyo 0035 Turuncu- Selülozik Boya -Ral 2004 Portakal Rengi End. Boya -Dew.2034(709-01) Cater.Sarı End.Boya -Sarı Endüstriyel Boya Krom Sarı Yol Boyası -Bayrak Kırmızısı Endüstriyel Boya -Dyo Siyah Rötüş Boyası -Selülozik Tiner -Pinotex -Açıkmeşe -Epoksi Sertleştirici -6670/Dyelek -Transparent A -Gem-Gemlub K-102 Y.Sent.B.Yağı -Rust-Rem -Vpcı-426 DEMİR-AL.-PİRİNÇ PAS TEMİZLEYİCİ -Nalco Mobil D.T.E.24/ P.O. Hd 32 -Mobil-D.T.E.25 / P.O. Hd 46 -P.O.Honing Oıl-M -Seva Tezgah İşleme Yağı -Hydro O il Hd 68 -P.O. Kızak Yağı D -Mobil-Mobilgear 632 / P.O. M-320 -Mobil-Vectra Oil No:4 / P.O ( G ) -Kluber Isoflex Nbu -15 Gres Yağı -Kalıp Ayırıcı Qz13 -Mobil-Dte Heavy Medıum/ P.O. Turbin Yağ 68 -Mobil D.T.E.24/ P.O. Hd 32 -Mobil-D.T.E.25 / P.O. Hd 46 -P.O.Honing Oıl-M -Seva Tezgah İşleme Yağı -Hydro O il Hd 68 -P.O. Kızak Yağı D -Mobil-Mobilgear 632 / P.O. M-320 -Mobil-Vectra Oil No:4 / P.O ( G ) SEMBOL O F+, F Xn E C N Xn T+,T COŞKUNÖZ A.Ş. KALIP MAKİNA FABRİKASI KİMYASAL AMBARI DEPOLAMA MATRİSİ TABLOSU -Ctp Model/ Ayırıcı Qz 5111 / Qz 11 -Ral 3009 Sentetik Astar Boya -Dyo Açık Gri Antipas Astar -Ral 9016 Selülozik Astar Boya -Dyo 001 Beyaz End. Boya -Siyah End.Boya -Gümüş Gri Sentetik Boya -Gri Endüstriyel Boya -Mavi Endüstriyel Boya -Dyo Coşkunöz Mavi -Ral 5018 Turkuaz End.Boya -Çağla Yeşili-Endüstriyel Boya -Akiş 2121 Epoksi Makina Yeşili (Yol Çizgi Boyası) -Yeşil Endüstriyel Boya -Ral 6018 Çimen Yeşili End. Boya -Dyo 0035 Turuncu- Selülozik Boya -Ral 2004 Portakal Rengi End. Boya -Dew.2034(709-01) Cater.Sarı End.Boya -Sarı Endüstriyel Boya Krom Sarı Yol Boyası -Bayrak Kırmızısı Endüstriyel Boya -Dyo Siyah Rötüş Boyası -Selülozik Tiner -Pinotex -Açıkmeşe -Epoksi Sertleştirici -6670/Dyelek -Transparent A -Gem-Gemlub K-102 Y.Sent.B.Yağı -Dyo Açık G ri Antipas Astar -Dyo 001 Beyaz End. Boya -Gümüş Gri Sentetik Boya -Dyo 0035 Turuncu- Selülozik Boya -Dew.2034(709-01) Cater.Sarı End.Boya -Cut-Thru Yağ Çözücü (Certıfıed) -Belgin Clean S -Rust-Rem -Vpcı-426 DEMİR-AL.- PİRİNÇ PAS TEMİZLEYİCİ -Nalco Nalco Mobil D.T.E.24/ P.O. Hd 32 -Mobil-D.T.E.25 / P.O. Hd 46 -P.O.Honing Oıl-M -Seva Tezgah İşleme Yağı -Hydro Oil Hd 68 -P.O. Kızak Yağı D -Mobil-Mobilgear 632 / P.O. M-320 -Mobil-Vectra Oil No:4 / P.O ( G ) Tarih : Dök.No :TB O F+, F Xi E C N Xn T+, T Yangina teşvik edici, oksitleyici Çok kolay parlar / Kolay parlar/yanıcı Tahriş edici Patlayıcı Aşındırıcı / Korozif Çevreye Zararlı Zararlı Çok zehirli, Zehirli,Toxic Rev : 01 -Mobil-Dte Heavy Medıum/ P.O. Turbin Yağ 68 -Mobil D.T.E.24/ P.O. Hd 32 -Mobil-D.T.E.25 / P.O. Hd 46 -P.O.Honing O ıl-m -Seva Tezgah İşleme Yağı -Hydro O il Hd 68 -P.O. Kızak Yağı D -Mobil-Mobilgear 632 / P.O. M- -Beyaz Tutkal 320 -Mobil-Vectra Oil No:4 / P.O ( -Asclass Plastifix G ) -Dyo Coşkunöz Mavi Krom Sarı Yol Boyası -Dyo Siyah Rötüş Boyası -Selülozik Tiner COŞKUNÖZ KİMYASAL YÖNETİMİ Risk Analizleri, Depolama Matrisleri ve Bölüm Kişisel Koruyu Donanımları Listesi Bölümlerde kullanılacak kimyasalların onaylarında tespit edilen riskler ve kişisel koruyucu donanımlar kimyasalların birlikte depolanabilir matrisine, risk analizlerine ve bölüm kişisel koruyucu donanımları listesine işlenerek aksiyonların tamamlanması sağlanır. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN DEPOLANMA MATRİSİ KİMYASALADI + - O Kraft Grassa Complex Htg O O O Nalco O O Beyaz Tutkal -Asclass Plastifix birlikte depolanabilir - birlikte depolanamaz O özel önlem alınarak birlikte depolanabilir HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 44 / 45

45 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. HAZIRLAYAN: SEZEN ÇETİN 45 / 45

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Amaç Katılımcıların, çalışma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve iş güvenliği uzmanının çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramalarına yardımcı olmaktır. Öğrenme Hedefleri Çalışma

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı