MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze"

Transkript

1 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: Antifreeze 6900 Antifriz konsantre.karışmamış olanı kullanmayınız. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Destegül Sok. Çınar Plaza No:1 4. Levent/Kağıthane/İstanbul TEHLİKELERİN TANITIMI Madde veya karışımın sınıflandırılması: Fiziksel ve kimyasal etkileri: AB kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Xn:Zararlı.R22 :Yutulması halinde zararlıdır. Normal şartlar altında yoktur. İnsan sağlığına etkileri: Alımından sonra: Çevreye Etkisi: Etiket Bilgisi: Karın ağrısı,bulantı,kusma,baş dönmesi,bilinç kaybı. Çevreye olumsuz bir etkisi yoktur. Tehlike endikasyonları: Risk Kodları: Güvenlik Bilgisi: Diğer Tehlikeler: Xn:Zararlı. R22 :Yutulması halinde zararlıdır. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.yutulursa etiketini gösterin ve hemen tıbbi yardım alın. Normal şartlar altında yoktur. 3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Kimyasal Yapısı: Etilen glikol ve katkı maddelerinin karışımından oluşmuştur. Tehlikeli Bileşenler: CAS No EC No Sınıflandırma Etilen glikol Xn; R22 Sodyum-2- etilhekzanat Xn; R63 Bilgi: Bütün R kodlarının açıklamaları için Bölüm 16' ya bakınız. Kons % 1-5 % 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Soluma Halinde: Cilt Teması: Açık havaya çıkılıp temiz hava alınmalıdır. Eğer kendizi iyi hissetmiyorsanız doktora başvurunuz. Kirlenmiş elbiseleri çıkartın, bol su ve yumuşak sabun ile cildinizi yıkayınız. Cilt temizliği için gazyağı ve benzin kullanmayınız. " 91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 1/5

2 Sayfa no: 2 Göz ile Teması Halinde: Yutma Halinde: Akut ve gecikmiş belirti ve etkileri: Hemen bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ediyorsa, tıbbi yardım alın. Hastayı asla kusturmaya çalışmayın, hemen tıbbi yardım alın. Uyku hali, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi,mide bulantısı,göz kararması ve kusma. Acil Tıbbi Müdahale ve Yutulursa etiketini gösterin ve hemen tıbbi yardım alın. Gerekli Özel Tedaviler: 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Uygun Yangın Söndürücüler Güvenlik Nedeniyle Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler Yanma Ürünlerinin veya Buharlaşan Gazların Yarattığı Özel Tehlikeler Kuru kimyasallar,alkole dayanıklı köpük,karbondioksit, su sisi. Basınçlı su kullanmayınız Toksik ve oldukça yanıcı gazlar yayılabilir. İtfayeci Bilgileri: Uygun ekipman olmadan yangın alanına girmeyiniz. Solunum için özel ekipman,lastik çizme, kalın lastik eldiven giyiniz.kapları soğutmak için su spreyi ya da sis kullanın. 6. KAZALARA KARŞI ÖNLEMLER Sivil Personel: Sivil personel tahliye edilmelidir. Acil müdahale ekibi: Çevresel Önlemler: Temizleme / Toplama Yöntemleri: Temizleme ekibini uygun koruma ekipmanları ile donatınız. Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucusu kullanın. Ateşleme kaynaklarını uzaklaştırın. Su ve kanalizasyon sisteminin kirlenme ihtimali konusunda yetkili makamlar bilgilendirilmelidir. Kanalizasyona verilmemelidir. Yere dökülen malzeme uygun bir çözücü ile yıkanmalı ve bol su ile durulanmalıdır. Atık bertarafı yerel makamların düzenlemelerine uyularak yapılmalıdır. 7. KULLANMA VE DEPOLAMA Güvenli Kullanma Bilgisi: Depolama: Özel Kullanımlar: Ateşleme kaynaklarından uzak tutunuz. Çıplak ateşle temas ettirmeyiniz. Sigara içilmez. Buhar,sis,duman,gaz solumayınız. Kuru yerde saklanmalıdır. Ağzı sıkıca kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir.isı,kıvılcım,açık alev,kuvvetli oksitleyici,radyasyon ve diğer başlatıcılardan uzak tutunuz.50 ºC geçmeyen sıcaklıkta saklayınız. Sadece antifriz olarak kullanılır. " 91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 2/5

3 Sayfa no: 3 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA Kontrol Parametreleri: Maruz Kalınan Limit Değerleri: AB: TWA 8 saat > 1,2-ethandiol: 20.0 ppm / 52 mg/m³ Biyolojik Sınır Değerleri: Maruz Kalma Kontrolleri: Uygun Mühendislik Kontrolleri: Toz ve\veya buhar konsantrasyonunu en aza indirgeyebilmek için yeterli havalandırmayı sağlayınız. Bireysel Korunma Önlemleri: Göz/yüz Koruması: Cilt Koruma: Koruyucu gözlük Uygun koruyucu giysi giyin. El Koruma: Kimyasal nüfuza dayanıklı uygun eldivenler giyin.(en 374) Solunum Koruma: Yetersiz havalandırma koşullarında solunum cihazı takın. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri: Çevreye bırakılmasını önleyin. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Görünüm: Sıvı Renk: Yeşil Koku: Karekteristik 15ºC: 1,13 g/cm 3 Suda çözünürlük: Karıştırılabilir. ph: 7.6 %50 suda Diğer Bilgi: Ayrıntılı bilgi için Ürün Bilgi Formuna bakınız. "91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 3/5

4 Sayfa no: KARARLILIK VE TEPKİME Reaktivite: Kimyasal Kararlılık: Normal koşullar altında kararlıdır. Tehlikeli Reaksiyonlar: Güçlü oksitleyici ajanlar ve güçlü bazlar ile. Kaçınılması Gereken Durumlar: Tehlikeli Bozunma Ürünleri: 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklar. Uyumsuz Malzemeler: Yanıcı maddeler. Asitler. Zehirli gazlar. Akut Toksisite: Tahriş Etme: Hassasiyet verme: Karsinojenisite: Bu ürün için mevcut bir toksisite verisi yoktur. Gözleri ve solunum sistemini tahriş eder. Hiçbir hassasiyet etkisi bilinmemektedir. Bu madde ya da emisyon böbrek ve karaciğer hasarına neden olabilir ve / veya mevcut hastalıkları ağırlaştırabilir. Mutajenisite: Üreme Toksisitesi: Yutulması Halinde: Solunması Halinde: Mutajen olması beklenmez. Toksik olması beklenmez. Öngörülen kullanılması halinde normal şartlarda önemli bir yutulma tehlikesi beklenmez. Buharının solunması halinde tahrişe neden olabilir. Ciltle Teması Halinde: Uzun süreli yada sürekli ciltle teması tahrişe neden olabilir. Gözle Teması Halinde: Doğrudan gözle teması halinde hafif tahrişe neden olabilir. Fiziksel,kimyasal ve Sağlık üzerine hiçbir olumsuz etkisi kaydedilmemiştir. toksikolojik belirtileri: Uzun süreli maruz kalmada hemen yada gecikmiş olarak ortaya Sağlık üzerine hiçbir olumsuz etkisi kaydedilmemiştir. çıkan kronik etkileri: Diğer toksikolojik bilgi: "91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 4/5

5 Sayfa no: EKOLOJİK BİLGİ Toksisite: Kalıcılık ve Bozunabilirlik: Potansiyel Biyoakümülatif: Toprakta Degişkenlik: Diğer yan etkiler: Mevcut bir bilgi bulunmamaktadır. Bakterilerle ayrışabilir. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Atık bertaraf edilmesi: Yerel/ulusal mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde imha edin. Atık arıtma yöntemleri: 2001/118/EC direktifine bakınız. Avrupa Atık Listesi Atık Kodu: tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları kalıntı içeren yada tehlikeli maddelerle kirlenmiş ambalaj. 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Sınıflandırılmamıştır. 15. MEVZUAT BİLGİSİ Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri(EINECS): Almanya: Tüm bileşenleri listededir. Su tehlike sınıfı: 1 Sulara düşük tehlike. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi: 16. DİĞER BİLGİLER Revisyon Göstergesi: Kısaltmalar: Referans ve Kaynaklar: İlgili R kodları: Eğitim Danışmanlığı: Yoktur. EC:Avrupa Komisyonu EN:Avrupa Normu TWA:Zaman Ağırlıklı Ortalama Concawe Raporu 01\53,Concawe Raporu 01\54,Concawe Raporu 05\87. Düzenlemeler (EC) no:1907\2006, 1272\2008 & 453\2010 Avrupa Parlementosu ve Avrupa Konseyi. R22:Yutulması halinde zararlıdır. R63:Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski. İmalatçı tarafından sağlanan bilgilere bakınız. Tanımı yapılan ürünü sadece amacı için kullanınız. Bu güvenlik veri çizelgesinde sunulan bilgiler yayınlandığı tarih itibariyle sahip olunan en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama, imha için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat ürünün herhangi bir özelliği için bir garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz. "91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 5/5

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Form No: MS026 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX03PNT-05 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Mutfaktaki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/201429204 mük.) uyarınca hazırlanmıştır. GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün hakkında bilgi Ürün adı Tedarikçi

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD Veriliş tarihi: 04/10/2005 Revizyon tarihi: 27/01/2015 Yerini alır: 15/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı