HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009

2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması Türk Kimya Sektörü Dünya da ve Avrupa Birliği nde Kimya Sektörü 11 3 KİMYASALLAR YÖNETİMİ Risk Yönetimi Üçlü Sorumluluk 18 4 KİMYA SEKTÖRÜ VE ÇEVRE Sektörle İlgili Çevre Mevzuatı Çevresel Etkiler ve Riskler REACH 25 5 KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sektörle İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Tehlike ve Riskler Tehlikeli Maddelerin Karayolları İle Taşınması 36 6 SEKTÖRDE REKABET GÜCÜ Genel Sorunlar Tedarik Zinciri Yönetimi 40 7 SONUÇ 42 Kaynaklar 43 1

3 1 GİRİŞ Son yıllarda, küreselleşmenin meydana getirdiği hızlı değişimler ile eski değerler ve eğilimler yerlerini yenilerine bırakmaktadır. Bu değişim sürecinde, Türkiye de yeni kavramlar ile tanışmakta ve bu kavramların gereklerini yerine getirme yolunda önemli çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), Dünyada ve Türkiye de, üzerinde özellikle son birkaç yıldır tartışmaların yapıldığı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı çevreler tarafından değişik şekillerde tanımlanan KSS kavramı; Avrupa Birliği (AB) tarafından şirketlerin gönüllü olarak toplumsal ve çevresel konuları operasyonlarına ve paydaşlarıyla olan etkileşimlerine bütünleştirmeleri olarak ifade edilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere KSS; kurumsal kelimesine karşın hem sosyal, hem de çevresel konuları ele almaktadır. iş stratejisi ve faaliyetlerin içine çevresel ve sosyal konuları dahil etmektir. gönüllülük esasına dayanır. şirketlerin kendi iç ve dış paydaşlarıyla paylaşımlarda bulunmaları ile ilgilidir. Şirketlerin toplumla olan ilişkilerinde yükselen bir değer olarak ortaya çıkan KSS, kısaca sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada özel sektörün sorumluluklarını yerine getirmesi ile şirketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmaları olarak tanımlanabilir. Bu katkının nasıl sağlanacağı noktasında ise karşımıza KSS uygulamaları çıkmaktadır. Pek çok disiplini içine alan ve geleneksel bir uygulama yolu bulunmayan KSS ile ilgili bir kavram karmaşası mevcuttur ve bu karmaşa kendini KSS uygulamalarında da göstermektedir. Türkiye de, gelecek 50 yılın en parlak sektörlerinin başında gösterilen kimya sektörünün küresel boyutta rekabet edebilmesi ve bu değişim sürecinde kendi sürdürülebilirliğini sağlaması için yeni stratejilere ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Bu kapsamda, Türk Kimya Sektörünün sosyal ve çevresel konularda hassasiyetini açıkça göstererek, bu hassasiyetini yönetim anlayışına ve tüm faaliyetlerine yansıtması beklenmektedir. Halkbank Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hazırlanan bu raporda; kimya sektörünün mevcut durumu ile sosyal ve çevresel sorunları ele alınarak, kendi KSS stratejilerini geliştirmek isteyen şirketlere, özellikle de KOBİ lere, KSS çalışmalarında yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. 2

4 2 MEVCUT DURUM 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması Bütün sanayileşmiş ülkelerde kimya sektörü; enerji, tarım, sağlık, ulaştırma, gıda, inşaat, elektronik, tekstil ve çevre koruma gibi alanlara sağladığı, yüksek katma değer içeren ürünleri nedeniyle ve yine bu sektörlere sunduğu teknolojik yenilikleriyle, lokomotif sektör konumundadır. Bu nedenle kimya sektörü gelişmeden endüstriyel olarak gelişmiş ülkelerin arasına katılabilmenin mümkün olmadığı görülmektedir. Kimya sektörünün yapısal özellikleri, özellikle de üretilen malların çokluğu ve çeşitliliği, sektörün içeriği konusunda açık bir tanım yapılmasını gerekli kılmaktadır. Sektörün sınıflandırmasında hangi alt sektörleri bünyesinde bulundurduğu, kapsamının ve genişliğinin ne olduğu konusunda farklı yorum ve yaklaşımlar bulunmakta olup, kimya sektörünün tanımı ve kapsamı kullanılan sınıflandırma sistemlerine göre ele alınmaktadır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (International Standard Industrial Classification ISIC), Birleşmiş Milletler tarafında geliştirilen ve dünyada en yaygın olarak kullanılan ekonomik faaliyet sınıflama sistemidir. Dinamik bir sınıflama sistemi olan ISIC sınıflamasının son düzenlemesi ISIC Rev.4 olmasına rağmen, ülkemizde mevcut istatistiklerde halen ISIC Rev.3 kullanılmaktadır. Tablo 1 ISIC Rev.3 Faaliyet Alanları - Kimya Sektörü 24 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 24.1 Ana kimyasal maddelerin imalatı Ana kimyasal maddelerin imalatı (Kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç) Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı Sentetik kauçuk ve plastik hammaddelerinin imalatı 24.2 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı Sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünlerin imalatı 24.3 Suni elyaf imalatı Suni elyaf imalatı 25 Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı 25.1 Kauçuk ürünleri imalatı İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi Diğer kauçuk ürünleri imalatı 25.2 Plastik ürünleri imalatı Plastik ürünleri imalatı 3

5 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne NACE) ise AB ülkeleri tarafından ISIC sınıflamasından türetilen ve üye ülkelerde zorunlu olarak kullanılan ekonomik faaliyet sınıflamasıdır. NACE Rev.2, ISIC Rev.4 ile tamamen uyumludur ve bu yüzden Avrupa versiyonu olarak da görülebilir. Ülkemizde mevcut istatistiklerde halen NACE Rev.1 kullanılmaktadır. Tablo 2 NACE Rev.1 Faaliyet Alanları - Kimya Sektörü 24 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 24.1 Ana kimyasal maddelerin imalatı Sanayi gazları imalatı Boya ve pigment imalatı Diğer inorganik ana kimyasal maddelerin imalatı Diğer organik ana kimyasal maddelerin imalatı Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı Plastik hammaddelerinin imalatı Sentetik kauçuk hammaddelerinin imalatı 24.2 Pestisid (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı Pestisid (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 24.3 Boya, vernik benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Boya, vernik benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 24.4 Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı Temel eczacılık ürünleri imalatı Farmasötik preparat imalatı 24.5 Sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı Sabun ve deterjan ile temizlik ve cilalama maddeleri imalatı Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 24.6 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Patlayıcı madde imalatı Tutkal ve jelatin imalatı Uçucu yağların imalatı Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal maddelerin imalatı Kaset, bant vb. kayıt gereçlerinin imalatı (kaydedilmemiş) Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı 24.7 Suni elyaf imalatı Suni elyaf imalatı 25 Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı 25.1 Kauçuk ürünleri imalatı İç ve dış lastik imalatı Lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi Diğer kauçuk ürünleri imalatı 25.2 Plastik ürünlerin imalatı Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatı Plastik ambalaj malzemesi imalatı Plastik inşaat malzemesi imalatı Diğer plastik ürünlerin imalatı 4

6 Dış ticaret istatistiklerinde ise Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (Standard International Trade Classification SITC) kullanılmaktadır. Kimya sektörü dış ticaret istatistikleri de SITC Rev.4 e göre değerlendirilmektedir. Bu sınıflama sisteminde dokuz ana bölüm bulunmakta olup kimya sektörü bu sınıflamanın beşinci bölümünde yer almaktadır. Tablo 3 SITC Rev.4 Faaliyet Alanları - Kimya Sektörü 5 Başka Yerde Belirtilmeyen Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri 51 Organik kimyasallar 52 İnorganik kimyasallar 53 Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanen, boya, pigment, macun, mürekkep 54 Tıp ve eczacılık ürünleri 55 Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları 56 Mineral kimyasal gübreler (272 grubun dışındakiler) 57 İlk şekillerde plastikler, döküntü ve hurdalar 58 İlk şekilde olmayan plastikler (boru, hortum, levha, yaprak, plaka, şerit, film vb.) 59 Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler Şekil 1 Kimyasal ürün guruplarının üretim içindeki payları (Kaynak: CEFIC 2009)

7 Kimya sektörü, sayısız kimyasal üretim süreçleri ve ürünleri ile iki koldan hizmet vermektedir. Bu kollardan birincisi tüketim alanıdır ve bu alana sabun, deterjan, ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretimi girer. İkincisi ise, çeşitli sektörler için ara kimyasal ürünlerinin üretimini içerir. Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (European Chemical Industry Council CEFIC) verilerine göre bu ürün gruplarının üretim içindeki payları yukarıdaki şekilde belirtildiği gibidir. Kimya sektörü tarafından üretilen ürünlerin yalnızca % 30 u nihai ürün olarak tüketiciye ulaşırken, % 70 lik bölümü diğer sektörler tarafından kullanılır. Bu nedenle kimya sanayi diğer birçok sanayi kolunun tedarikçisi konumundadır. Şekil 2 Kimya sanayi tüketim yapısı (Kaynak: CEFIC 2009) 2.2 Türk Kimya Sektörü Bir ülke sanayileştikçe kimyasal ürüne olan gereksinimi de artmaktadır. Bu nedenle, Türkiye de de sanayileşme ile el ele giden bir kimya sanayi mevcuttur. Ülkemizde kimya sanayi 1950'lerin başında kurulmuş olup, gelişimini 1960'lar ve 1970'lerde sürdürmüştür. 1970'ler ve 1980'lerde kamu sektörüne ait iki petrokimya tesisi ve çok sayıda küçük ve orta büyüklükte özel işletme kurulmuştur yılında Gümrük Kanununun yayımlanmasından hemen sonra kimyasal ürünlerin gümrük tarifeleri oranında gözlenen düşme ile Türk Kimya Sektörünün üretim sahası, kapasitesi ve tabi ki ihracat potansiyelinde hızla bir genişleme olmuştur ve Türk Kimya Sektörü, Balkanların ve Orta Asya nın en büyüğü haline gelmiştir.

8 Ülkemizde kimya sektörü lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları ve boya gibi ürünleri üreten işletmelerin çoğu Marmara Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile Ege Bölgesinde İzmir de toplanmıştır. Akdeniz Bölgesinde gübre ve petrol ürünleri işletmelerinin yanı sıra ana ham maddelerden olan soda ve bikromat gibi önemli ürünlerin üretim merkezleri de bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinde ise yine gübre tesisleri göze çarpmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 2007 verilerine göre, kimya sektörü olarak nitelendireceğimiz iş alanı kolunda toplam işyeri görülmektedir. Bu işyerlerinde toplam kişi istihdam edilmektedir. Türk Kimya Sektöründe çeşitli büyüklüklerde işletmeler bulunmaktadır. Sektörün yaklaşık % 83 ünü oluşturan 1 ile 9 kişinin çalıştığı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) kimya sektörünün yapısını belirlemektedir. Eğer işçi sayısı 10 ile 49 olan KOBİ lere bakılırsa, bu rakam % 96,5 e ulaşır. Geriye kalan ve 50 den fazla çalışanı bulunan işletmeler ise Türkiye standartlarına göre büyük işletmeler olarak kabul edilmektedir. Genel olarak, KOBİ ler ileri teknolojiye sahip olmayan ve düşük üretim kapasitesine sahip aile şirketleridir. 100 ün üzerinde çalışanı bulunan işletmeler mevcut işletmelerin % 1,5 ini oluşturmaktadır. 500 ün üzerinde çalışanı olan işletmeler ise ya kamu şirketleri ya da çokuluslu şirketlerdir. Türk Kimya Sektöründe çokuluslu şirketler 1960 ların başında keşfedilmeye başlanmıştır. Henkel, Hoechst, Bayer, BASF gibi Alman çokuluslu şirketleri başı çekmiş, bunları Amerikan ve İngiliz şirketleri izlemiştir. Türkiye ye yatırım yapan çokuluslu şirketlerin üretimi endüstriyel kimyasallara, plastiklere ve tarım kimyasallarına yoğunlaşmıştır. Kimya sektörünün mevcut durumu incelendiğinde, orta ve büyük ölçekli işletmelerin tamamına yakınının modern ve rekabet edebilir kapasitede oldukları, buna karşılık küçük ölçekli işletmelerin büyük bölümünün modern bir yapıdan uzak olduğu görülmektedir. Ülkemizde kimya sektörü üretimi içinde önde gelen ürünler arasında petrokimyasallar, gübreler, ilaçlar, sentetik elyaf ve iplikler, sabun ve deterjanlar ve boyalar sayılabilir. Türkiye, 1970 yılında başladığı petrokimyasallar üretimi ile ihtiyacı olan petrokimyasalların % 25 ini yerli üretimle karşılayabilmektedir. Önemli miktarda petrokimyasal ise ithal edilmektedir. PETKİM in bünyesinde petrokimyasallar üretimi yapan İzmir Aliağa Kompleksi ve TÜPRAŞ a satılan Kocaeli Yarımca Kompleksi polietilen, polistiren, polipropilen, polivinilklorür gibi temel plastik hammaddeleri ile etilen glikol, ftalik anhidrit, tereftalik asit, karbon karası gibi ana kimyasal hammaddeleri üretmektedir. Aynı zamanda, Kocaeli Yarımca Kompleksi, ülkemizin tek sentetik kauçuk üretimi yapan tesisidir. İç pazardaki toplam sentetik kauçuk tüketiminin % 49 u söz konusu işletme tarafından karşılanmaktadır. 7

9 Zengin bir tarım ülkesi olan Türkiye, gübre üretimine 1939 yılında başlamıştır. Sektörde altı şirket faaliyet göstermekte olup başlıca üretilen gübreler; AN26, AS, DAP, TSP, üre ve kompoze gübrelerdir. TSP ve kompoze gübre dışında ki kurulu kapasite ancak iç talebi karşılayabilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda gübre sektöründe yeni yatırım ihtiyacı daha da artmıştır. Ülkemizde temizlik ürünleri pazarının % 88 ini deterjanlar ve % 12 sini de sabunlar oluşturmaktadır. Temizlik ürünleri sektörü talebin çok üzerinde bir üretim kapasitesine sahiptir. Sektörde 709 şirket faaliyet göstermekte olup toplam kişi istihdam edilmektedir. Toz deterjan üretiminin % 90 ını 9 büyük şirket gerçekleştirmektedir. Krem deterjanlarda ise aynı durum söz konusu değildir. Üretimin önemli sayılabilecek bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ ler tararından sağlanmaktadır. Sabun sektörünün ise toplam kapasitenin % 72 si 10 büyük şirket ve geri kalan üretim ise çok sayıda küçük şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. İlaç sektöründe ise 300 şirket faaliyet göstermekte olup 43 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Bunların 14 ü yabancı sermayeli işletmelerdir. Diğerleri ilaçlarını fason üretimle ya da ithal ederek piyasaya vermektedir. İlaç hammaddesi üreten 11 adet şirket mevcuttur. Boya sektöründe 20 ye aşkın büyük ölçekli ve gelişmiş teknoloji yapısına sahip işletmenin yanında 600 e yakın KOBİ faaliyet göstermektedir. Üretim kapasitesinin %59 unu dekoratif boyalar oluşturmaktadır. Kozmetik sektöründe şirket faaliyet göstermektedir. Sektörde kişi istihdam edilmektedir. Sektörde saç müstahzarları üretimi en büyük payı oluşturmaktadır. Türkiye Ortadoğu daki en büyük soda tesisine sahiptir ve ülkemizdeki tek soda külü üreticisi olan Soda Sanayi A.Ş., yıllık ton kapasitesi ile Dünya soda külü kapasitesinin % 1,67 sine sahiptir. Bu tesiste sodanın yanı sıra, sodyum bikarbonat ve sodyum silikat da üretilmektedir. Ayrıca Ankara Beypazarı nda dünyanın ABD den sonra en büyük soda külü yatakları bulunmaktadır. Dünyadaki en büyük bor rezervine sahip ülke Türkiye dir. Ülkemizde bor madenlerinin çıkarılması ve işlenmesi Eti Maden İşletmeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Eti Maden İşletmelerinin hem ham ürün olarak pazarlayabildiği hem de rafine ürün üretiminde kullandığı iki çeşit konsantre bor cevheri vardır. Elde edilen başlıca rafine ürünler ise boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, susuz boraks, borik asit ve sodyum perborat tır. 8

10 Ülkemiz kimya sektöründe yaklaşık kimyasal madde veya müstahzar üretilmektedir. Bu üretimin yaklaşık % 80 ini (ilaç hariç) ara ürün üretimi oluşturmaktadır. Bu nedenle, diğer sektörlerdeki gelişmeler kimya sektörünü doğrudan etkilemekte ve kimya sektöründeki üretim, ithalat ve yurtiçi talep, ekonomideki ve sanayideki büyümeye paralel olarak gelişme göstermektedir. Türkiye nin gelişen ekonomik yapısı içerisinde kimya sektörü de önemli gelişmeler kaydetmiş, üretim ve ihracat değerlerinde kayda değer yükselişler göstermiştir. Türkiye ekonomisine, doğrudan ve diğer sektörlere sağladığı ara malı ile dolaylı olarak büyük katkıda bulunan Türk Kimya Sektörü üretimi 2006 yılında 15 milyar Euro olmuştur. Son beş yılda her yıl ortalama % 5 oranında artış gösteren kimya sektörü ihracatı Türkiye nin toplam ihracatının % 4,5 ini oluşturmaktadır yılında yaklaşık 4,7 milyar Dolar olan kimya sanayi ihracatı, 2008 yılında % 29 artarak, yaklaşık 6,1 milyar Dolara ulaşmıştır yılında, toplam kimya sektörü ihracatı içinde % 29 pay ile plastikler ilk sırayı alırken, bunu sırasıyla % 18 pay ile sabunlar, deterjanlar, kozmetikler ve uçucu yağlar, % 11 ile inorganik kimyasallar, % 10 ile plastik hammaddeler, % 8 ile tıp ve eczacılık ürünleri, % 7,5 ile debagat ve boyacılıkta kullanılan ürünler ve % 7,5 ile de organik kimyasallar izlemektedir (Tablo 4). Tablo 4 Kimya Sanayi İhracatı (Değer: bin Dolar)( Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı) Başlıca İhracat Pazarları Organik kimyasallar İtalya, İspanya, ABD, Almanya Endonezya İnorganik kimyasallar Çin, İtalya, Belçika, ABD, İspanya Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanen, boya, pigment, macun, mürekkep Azerbaycan, Rusya, Romanya, Gürcistan, Irak Tıp ve eczacılık ürünleri Almanya, ABD, İngiltere, İsviçre, KKTC Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları Rusya, Irak, Ukrayna, Azerbaycan, İsrail Mineral kimyasal gübreler Hindistan, İtalya, Fransa, Brezilya, Avustralya İlk şekillerde plastikler Almanya, İtalya, Rusya, Yunanistan, Mısır İlk şekilde olmayan plastikler (boru, hortum, levha, yaprak, plaka, şerit, film vb.) Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler Rusya, Romanya, Ukrayna, Irak, Azerbaycan Hollanda, Rusya, Azerbaycan, Mısır, İran TOPLAM

11 2008 yılında kimya sektörü ürünleri ihracatının yapıldığı başlıca ülkeler Rusya (468 milyon Dolar), İtalya (314 milyon Dolar), Almanya (287 milyon Dolar), Romanya (285 milyon Dolar), Ukrayna (275 milyon Dolar), Irak (263 milyon Dolar), İran (178 milyon Dolar), Azerbaycan (225 milyon Dolar), İspanya (175 milyon Dolar), Bulgaristan (173 milyon Dolar), Çin (163 milyon Dolar) ve Mısır (161 milyon Dolar) dır. Diğer önemli ülkeler; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Gürcistan, Belçika, Yunanistan, Kazakistan, Hindistan, İsrail, Hollanda ve Fransa dır. Ülke grupları itibariyle incelendiğinde, sektör ihracatının yaklaşık % 40 ı AB ülkelerine yapılmaktadır. Hammadde açısından dışa bağımlı olan kimya sektörü, üretimin talebi karşılamaması ve yeni yatırımların daha çok tevsi niteliğinde ve küçük olması nedeniyle, ithalata daha da bağımlı hale gelmektedir. Türkiye nin kimya sektörü ithalatı 2006 yılında 18 milyar Dolar ve 2007 yılında 22 milyar Dolar olmuştur yılında ise ithalatta 2007 yılına göre % 16 oranında artışla 25,5 milyar Dolar olmuştur. Kimya sektörü ithalatı ihracatın yaklaşık 4 katı olup, ithalatta en önemli payı birçok sektöre ara girdi olarak kullanılan hammaddeler almaktadır yılında kimya sektörü mamulleri ithalatında ilk sırayı değer bazında yaklaşık 7,3 milyar Dolar ile plastik hammaddeler, 4,7 milyar Dolar ile tıp ve eczacılık ürünleri, 4,2 milyar Dolar ile organik kimyasallar, 1,7 milyar Dolar ile inorganik kimyasallar, 1,6 milyar Dolar ile debagat ve boyacılıkta kullanılan ürünler ve 1,5 milyar Dolar ile mineral kimyasal gübreler almıştır (Tablo 5). Tablo 5 Kimya Sanayi İthalatı (Değer: bin Dolar) (Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı) Başlıca İthalat Pazarları Organik kimyasallar Almanya, ABD, Rusya, Çin, Hindistan İnorganik kimyasallar Ukrayna, Rusya, Fas, Çin, Almanya Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanen, boya, pigment, macun, mürekkep Almanya, İtalya, Çin, Fransa, İngiltere Tıp ve eczacılık ürünleri Almaya, ABD, Fransa, İsviçre, İngiltere Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, İsviçre Mineral kimyasal gübreler Ukrayna, Rusya, Tunus, Romanya, Mısır İlk şekillerde plastikler Almanya, Belçika, Suudi Arabistan, Hollanda, İtalya İlk şekilde olmayan plastikler (boru, hortum, levha, yaprak, plaka, şerit, film vb.) Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler Almanya, İtalya, Çin, Fransa, Güney Kore Almanya, İtalya, Fransa, ABD, Belçika TOPLAM

12 2008 yılında kimya sektörü ithalatının gerçekleştiği başlıca ülkeler Almanya (3.813 milyon Dolar), Fransa (1.737 milyon Dolar), ABD (1.648 milyon Dolar), İtalya (1.601 milyon Dolar), Belçika (1.248 milyon Dolar), İngiltere (1.104 milyon Dolar) ve Çin (1.058 milyon Dolar) dır. İthalatımızdaki diğer önemli ülkeler İspanya, Hollanda, Ukrayna, Rusya, İsviçre, Suudi Arabistan, Hindistan, İrlanda, Güney Kore, ve İsrail dir. Yurtiçi tüketimin % 62 si üretim ile karşılanmaktadır. Türkiye de yıllık yaklaşık 218 Dolar olan kişi başına düşen kimyasal madde tüketimi, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır. Kimya sektörü yurtiçi tüketimde alt sektörlere göre dalgalanmalar görülmektedir. Örneğin; sabun, deterjan ve kozmetik gibi alt sektörlerde tüketim gelişme seyrini sürdürmüştür. Bunun yanında sentetik elyaf hammaddelerine olan talep azalmıştır. Boya ürünlerine olan talep inşaat sektörünün hareketlenmesiyle artmaya başlamıştır. Kimya sektöründe kapasite kullanımı, diğer sektörlere verdiği girdileri de göz önünde bulundurursak, ülkenin genel trendine bağlı olarak gelişme göstermiştir. Kimyasal madde ve ürünlerinin imalatı ile plastik ve kauçuk ürünleri imalatlarında gelişme kalıcı olmakla beraber hala % 85 kapasite kullanımına erişememiştir. Türk Kimya Sektörünün gelişimini sürdürmesi ve üretimini artırması için mutlaka yatırım yapılmasına ihtiyacı vardır. Son yıllarda kimya sektöründeki yatırımlar oldukça düşüktür. Sermaye yoğun bir sektör olan kimya sektöründe yabancı yatırım olmadan, büyük ölçekli yatırım ihtimali zayıf olup, sektörde dış ticaret dengesinin ithalat lehinde gelişmesi kaçınılmazdır. Sektördeki yatırımların yabancı sermaye veya devlet desteği olmadan yapılması zordur. Yabancı sermaye diğer sektörlerde olduğu gibi kimya sektöründe de yeterli düzeyde değildir. Hazine Müsteşarlığının 2005 yılı verilerine göre kimya sektöründe toplam 314 adet yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir ve yabancı sermayenin toplam sermayedeki payı % 13,8 dir. Almanya kimya sektöründeki yabancı sermaye yatırımlarında önde gelen ülke olup, 2002 ve 2005 yılları arasındaki yatırım miktarları değerlendirildiğinde diğer önemli yatırımcı ülkeler İngiltere, Amerika, İrlanda ve Lüksemburg dur. Diğer yandan, sektöre ait özel teşvik tedbirleri bulunmamaktadır. 2.3 Dünya da ve Avrupa Birliği nde Kimya Sektörü Dünyanın en büyük sanayi kollarından biri olan kimya sanayi, kalite ve düzenlemelerin ön planda olduğu, karmaşık ürünler ve kapsamlı süreçler içeren değişken bir sektördür. Son yıllarda farmasötik, biyokimya ve gen teknolojilerinde yaşanan çok büyük gelişmeler, kimya sektörünü küresel bir düzeye ulaştırmıştır. 11

13 Dünya kimya sektörü pazarı değer olarak 2007 yılında milyar Euro ya ulaşmış ve kimya sektör pazarı bir önceki yıla göre % 4 oranında büyümüştür. AB, ABD ve Japonya dünya kimya sektörü ticaretinde etkinliklerini sürdürürken Asya ülkelerinin özellikle Çin ve Hindistan ın dünya pazarında rolü de artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen kimyasal tüketimi gelişmiş ülkelere oranla daha düşüktür. Kişi başına tüketim Japonya da Dolar, Kuzey Amerika da Dolar ve Batı Avrupa da Dolar olup dünya ortalaması 262 Dolar düzeyindedir. Dünya kimya sektörü ihracatı 2007 yılı itibariyle milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektör ihracatının toplam dünya ihracatı içindeki payı % 13 tür. İhracatta önde gelen ürün grupları, organik kimyasallar, ilaçlar, plastik hammaddeleri, inorganik kimyasallar, temizlik maddeleri, kozmetikler ve boyalardır. Dünya ihracatının yaklaşık % 54 ü AB ülkeleri tarafından yapılmaktadır. İhracatta Almanya, ABD, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre, İrlanda, Kore Cumhuriyeti, Kanada ve Çin başlıca ülkelerdir. AB % 46,9 % 54 Asya % 23,8 % 24,2 NAFTA % 13,5 % 15,3 Diğer Avrupa Latin Amerika Afrika Okyanusya % 5,9 % 6,6 % 1,6 % 4 % 0,7 % 1,7 % 0,5 % 1,3 İhracat İthalat * NAFTA : ABD, Kanada, Meksika Şekil 3 Dünya kimya sektörü ihracat-ithalat bölgesel dağılımı (Kaynak: CEFIC 2009)

14 Dünya kimya sektörü ithalatı 2007 yılında milyar Dolar olmuştur. Başlıca ithalat yapılan ürün grupları sırasıyla organik kimyasallar, ilaçlar, plastik hammaddeler, inorganik kimyasallar, temizlik maddeleri ve ilk şekillerde olmayan plastiklerdir. Dünya ithalatı incelendiğinde, önemli ihracatçı ülkelerin pek çoğunun aynı zamanda önemli ithalatçı ülkeler olduğu görülmektedir. İthalatın % 47 si AB ülkelerine yapılmaktadır. Ülkeler bazında incelendiğinde ABD dünyanın en büyük kimya sanayi ürünleri ithalatçısıdır. ABD den sonra diğer önemli kimyasal maddeler ithalatçısı ülkeler ise Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Kanada, İsviçre, Kore Cumhuriyeti, Brezilya ve Çin dir. Dünya kimya sektörü ithalatında gelişmiş ülkelerin payı % 80; gelişmekte olan ülkelerin payı ise % 20 dir. CEFIC verilerine göre, 2007 yılında dünya kimya sektörünün en büyük 30 şirketi içinde ilk sırayı Alman BASF şirketi almaktadır (Şekil 4). Şekil 4 Dünya kimya sektörü ilk 30 şirket (Kaynak: CEFIC 2009)

15 AB ülkeleri arasında kimyasal üretiminde Almanya ilk sırada yer alırken daha sonra sıra ile Fransa, İtalya ve İngiltere gelmektedir. AB kimyasal satışının yaklaşık üçte ikisi bu dört ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. AB içerisinde yaklaşık kimya ve ilaç şirketi toplam 1,84 milyon kişi istihdam etmekte ve bu sayı, genel imalat sanayi istihdamının % 6 sına denk gelmektedir. AB de KOBİ olarak adlandırılan ve 250 işçinin altında çalışanı bulunan işyerlerinin oranı % 96 dır. Bu işletmelerin toplam istihdamdaki payı % 35, toplam satıştaki payı ise % 28 civarındadır. Görüldüğü üzere küçük işletmeler sayıca fazla olmalarına rağmen ekonomi içerisindeki payları oldukça düşüktür. Büyük işletmeler olarak adlandırılan ve 250 den fazla çalışanı bulunan işletmelerin oranı ise yalnızca % 4 düzeyinde iken istihdamdaki oranı % 65, satıştan aldığı pay ise % 72 dir. Yine aynı istatistiklere göre, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, kimya sektöründe istihdam edilen işgücünün daha kalifiye olduğu ve ortalamanın üzerinde ücretle çalıştığı görülmektedir (Şekil 5). % 72 % 61 % 65 % 23 % 23 % 20 % 2 % 3 % 6 % 9 % 12 % 4 Mikro (1-9) Küçük (10-49) Orta (50-249) Büyük (250 +) İşletme sayısı Satış İstihdam Şekil 5 AB işletme büyüklükleri (Kaynak: CEFIC 2009) 2008 yılında yapılan araştırmalar sonucunda AB kimya sektörünün toplumdaki imajının ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. Bu nedenle sektörün imajını yükseltmeye yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir (Şekil 6).

16 Telekom/Elektronik Gıda Alınan olumlu cevap % Otomobil İlaç Elektrik KİMYASALLAR Nükleer enerji Petrol/yağ Ortalama : 58 Şekil 6 Kimya sektörünün toplumdaki imajı (Kaynak: CEFIC 2009)

17 3 KİMYASALLAR YÖNETİMİ Ülkelerin kalkınmasına ve ekonomilerinin gelişmesine önemli katkıları olan kimyasal maddelerin bu gün itibari ile in üzerinde olduğu tespit edilmiş ve birçoğunun gerek kısa vadede gerekse uzun vadede insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Son yıllarda, insan ve çevrenin kimyasallara maruz kalmasının artması ile birlikte kimyasallardan kaynaklanan hastalıklarda, çevre kirliliğinde ve endüstriyel kazalarda da artışlar gözlenmiştir. Bu nedenle kimyasalların etkin bir şekilde yönetim altına alınarak koruyucu tedbirlerin oluşturulması büyük bir önem kazanmıştır. Kimyasalların üretiminin, ticaretinin ve kullanımının küresel düzeyde olması; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını amacı ile kimyasalların etkin yönetiminin de küresel düzeyde ele alınmasına sebep olmuştur. Kimyasalların küresel düzeyde yönetimine yönelik uluslararası strateji ve planlar ilk kez 1992 yılında Rio de Janerio da yapılan ve Yeryüzü Zirvesi olarak da adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonucu ortaya çıkan Çevre ve Kalkınmaya İlişkin Rio Deklarasyonu ve Gündem 21 kapsamında belirlenmiştir. Gündem 21 in 19. bölümünde kimyasalların üretiminden atık konumuna gelinceye kadar geçen süreçte etkin yönetimine ilişkin belirlenen tedbirler çerçevesinde, uygulama usullerine yönelik olan çalışmalar uluslararası kuruluşlar vasıtası ile yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılan çalışmaların sonuçlarında çıkan tavsiye kararları ve sözleşmelere uyum ile ülkelerde de benzer yönetim sistemleri sağlanmaktadır. Kimyasalların etkin yönetiminin amacı kimyasal güvenliğinin sağlanması olup bu kapsamda; üretilen kimyasalların belirlenerek bu kimyasallarla ilgili tüm verilerin toplanması ve tehlike özelliklerinin tespiti, tehlike özelliği taşıyan kimyasallardan yüksek üretim miktarına sahip olanlarının önceliklendirilmesi ve risk değerlendirmeye tabi tutularak detaylı olarak tehlikelerinin ortaya konması, tehlike özelliklerine göre uygulanacak risk azatlım tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanması, etiketleme, ambalajlama, elleçleme, taşıma, kullanım, Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması ve ticaret konularına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, yasaklama veya kullanım alanları ile miktarlarının kısıtlanması, kaza risklerinin azaltımı ve atıklarının çevresel açıdan uygun bertarafı şeklinde uygulamalar benimsenmiştir. 16

18 3.1 Risk Yönetimi Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojenik, mutajenik, üreme sistemine toksik, çevre için tehlikeli özelliklerden herhangi birine veya birkaçına sahip olan kimyasallar tehlikeli özelliğe sahip kimyasallar olarak tanımlanmaktadır. Hali hazırda üretilen kimyasalların birçoğunun tehlikeli olduğu, üretimi aşamasından bertaraf aşamasına kadar geçen süreçte etkin yönetimi üzerinden gerekli tedbirler alınmadığı ve uygulanmadığı takdirde sahip olduğu tehlikeli özelliğine bağlı olarak kısa veya uzun vadede insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaptığı ve kimyasalların olumsuz etkileri ile karşılaşılması sonrası bu etkilerin giderilmesi yönünde yapılan sağlık ve çevre maliyetlerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu doğrultu da, kimyasalların olumsuz etkilerinden insan sağlığı ve çevrenin korunması ve önleyici tedbirlerin alınması amacı ile risk yönetimi kaçınılmaz olmuştur. Ülkemizde AB ne geçiş sürecinde çeşitli yasalarda da risk, risk yönetimi ve risk değerlendirme kavramlarının yer almaya başladığı bir gerçektir. Risk yönetimi, gerek yeni kimyasalların pazarlama öncesi gerekse halen kullanımda olan kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevreye olan etkileri üzerine karar vermede rasyonel bir yol olarak ortaya konmaktadır. Risk yönetimi yedi adımdan oluşan süreç olarak tanımlanabilmektedir: Etki değerlendirme (tehlike tanımı, doz-cevap değerlendirmesi) Maruz kalma değerlendirme Risk karakterizasyonu Risk sınıflandırma Risk azaltım seçeneklerinin tanımı ve risk-fayda analizi Risk azaltımı İzleme ve gözden geçirme Risk yönetim sürecini; tehlikeli olarak tanımlanan maddeye veya karışıma maruz kalınması halinde insan ve çevreye oluşturabileceği olumsuz etkilere ilişkin bilgiler ile politik, sosyal, ekonomik ve teknik bilgilerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, analiz edilmesi, düzenleyici seçeneklerle karşılaştırılması ve potansiyel insan sağlığı veya çevresel tehlikelerine cevap verecek uygun düzenleyici çözümlerin seçilmesini gerektiren karar alma süreci olarak tanımlamak mümkündür. Tanımdan da açıkça görüleceği gibi belirli adımlardan oluşan kimyasalların etkin yönetiminin ilk adımı maddenin tehlike tanımının belirlenmesidir. Madde tehlikeli olarak tanımlanmışsa risk değerlendirmesi yapılır ve diğer adımlar aşama aşama yürütülür. 17

19 Kimyasalların tehlike özelliğinin tespitinde, uluslararası kabul gören test metotlarının kullanılması ve testlerin uluslararası kabul gören İyi Laboratuar Uygulamaları Prensibi kapsamında akredite edilmiş laboratuarlarda gerçekleştirilmesi doğru ve karşılıklı kabul gören verilerin üretilmesinde önemli bir noktadır. Veri üretmede küresel olarak her ülke aynı düzeyde donanım ve teknik kapasiteye sahip olmadığı gibi fizikokimyasal testler dışında diğer testlerin uygulanması oldukça maliyetlidir ve uzun zaman almaktadır. Aynı zamanda kimyasalların tehlike özelliğinin tespiti ve risk değerlendirilmesinde çok sayıda omurgalı deney hayvanının kullanılması söz konusudur. Kimyasallar hakkında doğru bilginin temini ve risk azatlım tedbirleri kapsamındaki çalışmaların ve uygulamaların küresel düzeyde aynı olması halinde; maliyetler düşürülebilecek, omurgalı deney hayvanlarının kullanımı azaltılabilecek, insan ve çevre sağlığının kimyasalların olumsuz etkilerine karşı azami düzeyde korunması sağlanabilecektir. 3.2 Üçlü Sorumluluk Ülkemizde, üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin adları, miktarları, kullanım alanları, çevresel ortamlardaki davranışı, fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerini içeren bir envanter bulunmamakta ve dolayısıyla kimyasalların yönetimine ilişkin etkin ve ekonomik tedbirler alınamamaktadır. Ancak, kimyasal güvenliğin sağlanmasında sanayinin yaklaşımı ve uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar içinde en önemlilerden biri de Üçlü Sorumluluk uygulamalarıdır. Dünyada Üçlü Sorumluluk hareketi, öncelikle 1984 yılında Kanada da başlamış ve daha sonra ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde ise 15 Şubat 1993 tarihinde Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) üyelerinin taahhütname imzalamaları ile hayata geçirilmiştir. Üçlü Sorumluluk; kimya sanayinin ilgili ulusal derneği ile ortak çalışması sonucu ürün ve üretim tekniğini paydaşları ile sürekli değerlendirerek çevre, sağlık ve teknik emniyet konularında kendini geliştirmeyi taahhüt ettiği ve gönüllü olarak uyguladığı küresel bir sistemdir. Kısacası üçlü sorumluluk; İnsan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını ve daha iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığını ön planda tutan bir prensiptir. İnanç içinde başlayan, eğitimle devamlı gelişen bir kimya sanayi kültürüdür. Kimya sanayinin insana ve doğaya bir taahhüdüdür. Dünyada ilk kez bir sektöre ait uygulama olarak ortaya çıkan Üçlü Sorumluluk uygulamaları, ülkemizde de TKSD tarafından ciddi bir şekilde yürütülmektedir. 18

20 4 KİMYA SEKTÖRÜ VE ÇEVRE Kimya sektörü, gerekli tedbirler alınmadığı sürece, insan sağlığına ve çevreye büyük ölçüde zarar veren sanayi kollarından biri olarak değerlendirilmektedir. Sektör tarafından üretilen veya kullanılan kimyasalların birçoğu tehlikeli olup gerek ani yayılımı sonucu kısa vadede, gerekse hava, su ve toprakta kalıcı özellik göstererek uzun vadede insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Sektörün çevre konusunda kötü bir imaja sahip olduğu bir gerçektir. Bu nedenle çevre; kimya sektöründe üst seviyede ele alınması gereken bir sorun olup, AB ülkelerinde işletme cirolarının % 3 kadarının çevre için sarf edildiği bilinmektedir. 4.1 Sektörle İlgili Çevre Mevzuatı Ülkemizde kimyasallar ile ilgili çevre mevzuatının dayanağı 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 13. maddesidir. Bu maddeye istinaden; tehlikeli kimyasalların belirlenmesi, üretimi, ithalatı, atık konumuna gelinceye kadar geçen süreçte kullanım alanları ve miktarları, etiketlenmesi, ambalajlanması, sınıflandırılması, depolanması, risk değerlendirilmesi, taşınması ile ihracatına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenir. Kimyasallar yönetimi ile ilgili yönetmeliklere ilişkin mevzuat çalışmaları AB nin bu konudaki mevcut mevzuatına uyum sağlanması yönünde yapılmaktadır. Bu kapsamda; Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin katkı ve katılımları ile aşağıda belirtilen tüzük ve direktiflere ilişkin uyum stratejisi ve planlar hazırlanmış olup komisyon görüşüne gönderilmiştir. 67/548/EEC sayılı Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Komisyon Direktifi ile 99/45/EC sayılı Tehlikeli Müstahzarların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Komisyon Direktifi Hayvan Deneylerine ilişkin 86/609/EEC sayılı Komisyon Direktifi Biyosidal Ürünlere ilişkin 98/8/EEC sayılı Komisyon Direktifi Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına ilişkin 689/2008/EC sayılı Konsey Tüzüğü Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin 850/2004/EC sayılı Konsey Tüzüğü 96/82/EC sayılı Tehlikeli Madde İçeren Kazaların Kontrolüne İlişkin Seveso II Direktifi Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair 2037/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğü Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlamalarına ilişkin 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü 19

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Yazanlar Prof. Dr. Füsun Ulengin Doç. Dr. Şule Önsel Ekici Yard. Doç.Dr. Bora Çekyay Dr. Özay Özaydın Yard. Doç. Dr. Özgür Kabak Editör

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Kimya Sektörü Raporu Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 Katkıda Bulunanlar: Dilara Ay Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Ece Yılmazer Mühendislik Müdürlüğü Esin Ertek Ekonomik

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

REACH Tüzüğü nün Türkiye Kimya Sanayine Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Sonuç Raporu

REACH Tüzüğü nün Türkiye Kimya Sanayine Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Sonuç Raporu This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey ERCIT REACH Tüzüğü nün Türkiye Kimya Sanayine Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Projesi REACH Tüzüğü nün Türkiye Kimya Sanayine

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdürün Mesajı 3 ŞİRKET PROFİLİ 5 Ak-Kim e Bakış 5 Ak-Kim in Kısa Tarihi 6 Markalar ve Ürünler 8 Operasyonel

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı