AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010"

Transkript

1 AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 21 Aralık 2010

2 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ YAPILANMASI? İş dünyası doğrudan etkilenecek. 35 fasıl var. Her fasıl ekonomiyi bir yönüyle ilgilendiriyor. Ancak, 27 fasıl, tümüyle iş dünyasının kayıtsız kalamayacağı konulardan oluşuyor sayılı kanunla TOBB a görev veriliyor.

3 5174 Sayılı Kanun Madde 56/e: Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerde bu sektörlerin haklarını gözetmek; Avrupa Birliği mevzuatı konusunda çalışmalar yapmak, oda ve borsaları bu konularda bilgilendirmek.

4 TOBB AB YAPILANMASI (1) TR-AB İLİŞKİLERİ TOBB AB YAPILANMASI 1996 Gümrük Birliği AB Yapılanması yok 1 uzman 1999 Türkiye AB üyeliği için aday olarak açıklandı Reform çalışmaları hızlanıyor. Aralık 2004 Müzakerelere Başlama kararı alındı AB Yapılanması yok 1 uzman AB Müdürlüğü kuruldu. TOBB 2002 Genel Kurulu önemli hedefler belirledi. AB Müdürlüğü yeniden yapılandı. TOBB-ETÜ Kuruldu. TEPAV Kuruldu. DEİK yeniden yapılandırıldı.

5 Haziran 2004 Mayıs 2005 TOBB AB YAPILANMASI (2) 5174 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. (56/e maddesi AB ile ilgili görev) TOBB AB Uyum Komisyonu kuruldu 3 Ekim 2005 Müzakereler başladı AB Müdürlüğü personel sayısı artırılmaya başlandı. TOBB genelinde AB konusunda kapasite oluşturuluyor Brüksel Daimi Temsilciliği kuruldu Haziran 2008 AB Daire Başkanlığı kuruldu 5 Ocak 2010 Üç Müdürlük Oluşturuldu

6 TOBB AB DAĠRE BAġKANLIĞI/OLUġUM Avrupa Birliği Daire BaĢkanlığı AB Uyum ve Müzakere Müdürlüğü Çevre Müdürlüğü AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü

7 AB UYUM VE MÜZAKERE MÜDÜRLÜĞÜ

8 ÇALIġAN PERSONEL Adı/Soyadı Görev Eğitim durumu Yapılan ĠĢ ESĠN ÖZDEMĠR Uzman Şehir ve Bölge Planlama (Lisans ve Y. Lisans) Sosyal Politika ve İstihdam, Mesleki Eğitim, KUYAP H. BANU YILMAZ Uzman Mimarlık (Lisans) İşletme (Y. Lisans) İşletme ve Sanayi Politikası; Europe 2020;TOBB-ABD çalışmaları SĠNEM KAYA Uzman Yrd. Uluslarası İlişkiler (Lisans), Güvenlik Yönetimi (Y. Lisans) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı; Tarım Politikaları; Balıkçılık; AB Bilgi Merkezi BURÇĠN KANBUROĞLU Uzman Yrd. Uluslarası İlişkiler (Lisans), Uluslarası İşletme (Y. Lisans) Rekabet Politikası; EUROCHAMBRES; KİK; Anayasa Platformu; TOBB Brüksel Temsilciliği HALĠSE ÖZTOP Memur Bilgi Belge Yönetimi (Lisans) AB Dokümantasyon Merkezi F. SEDA GÜLEN Uzman Yrd. Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. (Lisans), Avrupa Çalışmaları (Y. Lisans) Bilgi Toplumu ve Medya; AB Bilgi Merkezi Koordinasyonu

9 GÖREVLERĠMĠZ KAPASİTE İNŞA ÇALIŞMALARI MÜKTESEBAT UYUMU AB İLETİŞİM STRATEJİSİ EUROCHAMBRES MESLEKİ EĞİTİM ANKARA FORUMU İSTANBUL FORUMU TOBB - İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ PROJESİ TOBB - CSIS TÜRKİYE PROJESİ TOBB AB UYUM KOMİSYONU YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN ORTAKLAR (PNB) PROJESİ TOBB - KKTC

10 Kapasite inşası/oda/borsalar NEDEN ODA GELİŞTİRME PROGRAMLARI? Hizmet kalitesini iyileştirmek, Yeni hizmetler sunmak, Hizmetlerin asgari standardını belirlemek, Oda imajını güçlendirmek. Türkiye-AB Sivil toplum diyaloguna katkı sağlamak. Rekabet gücü

11 Kapasite inşası/oda/borsalar ODA GELİŞTİRME PROGRAMLARI yıllarında uygulandı. 21 ortaklık kuruldu 64 oda/borsa projeden yararlandı

12 Kapasite inşası/oda/borsalar TÜRKİYE-AB ODA FORUMU / EĞİTİM PROGRAMLARI 18kişi 9 kişi 50 kişi

13 Kapasite inşası/oda/borsalar TÜRKİYE-AB ODA FORUMU/EUROCHAMBRES YAZ AKADEMİSİ Adana TO EBSO Antalya TSO Ġzmir TO Kayseri SO Kocaeli SO Elazığ TSO EskiĢehir SO Fethiye TSO Gaziantep SO Gebze TO Ġstanbul SO Konya TB Konya SO Tarsus TSO TavĢanlı TSO Trabzon TB Zonguldak TSO

14 Kapasite inşası/oda/borsalar TÜRKİYE-AB ODA FORUMU/EUROCHAMBRES TİCARET AKADEMİSİ Aydın SO Edirne TSO Afyonkarahisar TSO Gaziantep TO Ġstanbul TO Ġstanbul DTO Konya TO Samsun TSO Kütahya TSO

15 Kapasite inşası/oda/borsalar TÜRKİYE-AB ODA FORUMU/ AB UZMANLIK EĞİTİMİ Adana TO Edirne TSO Manisa TSO Adana TB EskiĢehir TO Mersin TSO Aegean Region SO EskiĢehir TB Mersin TB Afyonkarahisar TSO Fatsa TSO Mersin DTO Ankara SO Gaziantep TO NevĢehir TSO Antalya TSO Gebze TO Ordu TSO Balıkesir SO Giresun TSO Sakarya TSO Balikesir TO Giresun TB Sakarya TB Bingöl TO Ġnegöl TSO Samsun TSO Bodrum TSO Ġsparta TSO ġanlıurfa TSO Bolu TSO Ġstanbul TO TavĢanlı TSO Bursa TSO Ġzmir TO Tekirdağ TSO Çorlu TSO Kayseri SO Trabzon TSO Çorum TSO Konya TB Van TSO Denizli TSO Konya SO Yalova TSO Diyarbakır TSO Kütahya TSO

16 Kapasite inşası/odalar PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ: BALIK TUTMAYI ÖĞRETTİK yılına kadar; Oda/Borsalarımızın 152 projesine 64 milyon finansman sağlandı sonrasında 39 Oda ve 36,5 milyon Avro finansman sağlandı.

17 Kapasite inşası/oda/borsalar ETKİ ANALİZİ İÇİN VERİ TOPLUYORUZ: AB UYUMLU ÜRETİM CASE PROJESİ 14 ü Türk toplam 40 Oda personeli eğitildi. Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya oda personeli de İstanbul da eğitildi. AB nin 6 temel müktesebatı esas alınarak,firmaların üretim süreçlerinin AB ye uyumu araştırıldı. 14 ilde 185 firma pilot uygulama olarak ziyaret edildi. Components; 1. Development and implementation of

18 Kapasite inşası/oda/borsalar CASE Projesi Katılımcı Odalar Adana TO Adapazarı TSO Ankara SO Ġstanbul SO Ġstanbul TO Ġzmir TO Antalya TSO Denizli TO EBSO EskiĢehir SO EskiĢehir TO Kayseri TO Kocaeli SO Konya SO Mersin TSO Samsun TSO Gaziantep TO

19 Kapasite inşası/oda/borsalar AB UYUMLU ÜRETİM CASE PROJESİ Proje Yaygınlaştırılacak. Firmalara sertifika verildi.

20 Kapasite inşası/firmalar AB MÜKTESEBATI EĞİTİM SEMİNERLERİ (1) Devlet Yardımları, Rekabet, Ürün güvenliği, Piyasa gözetim ve denetim Standardizasyon, Kamu alımları

21 Kapasite inşası/firmalar AB MÜKTESEBATI EĞİTİM SEMİNERLERİ (2) Fikri mülkiyet hukuku Karayolu ulaşımı ve altyapısı Deniz ulaştırma Mesleki Eğitim Kadın Girişimciliği Cinsiyet Eşitliği

22 Kapasite inşası/firmalar TAIEX Seminerleri (2010) İşgücü Piyasasında Esneklik (25 Kasım 2010) Ulaştırma (3 Aralık 2010) Avrupa Birliği Patent Sistemi (7 Aralık 2010)

23 Müktesebat uyumu AB FAALİYETLERİMİZ : MÜKTESEBAT UYUM SÜRECİ 13 fasılda müzakere pozisyonu hazırlıklarına görüş verdik. Müktesebat uyum programına (2007) görüş verdik. Ulusal program hazırlıklarında görüş verdik. GBOK Toplantıları gündem belirleme çalışmalarına katılıyoruz.

24 Müktesebat uyumu AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANININ VİZE KONUSUNDAKİ SOYSAL DAVASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 14 NİSAN 2009 TOBB-İKV Vize yardım hattı kuruldu. 18 Haziran 2009 da açıklandı.

25 Müktesebat Uyumu TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Vize ġikayet Hattı Projesi gerçekleştirmiştir ve vize alırken yaşanan sıkıntıları derlemiş, rapor haline getirmiştir. Rapora İKV nin internet sayfasından ulaşılabilir. Proje raporu 18 Mart 2010 tarihinde sunulmuştur

26 AB iletişim stratejisi BİLGİLENDİRME VE LOBİ ÇALIŞMALARIMIZ. Ülke içinde bilgilendirme ve AB düzeyinde de iletişim/lobi stratejisi geliştirdik ve uyguluyoruz.

27 AB iletişim stratejisi Ülke içine dönük -- AB Ankara Bilgi Merkezi -AB Dokümantasyon Merkezi / EU i -- Ekonomik Forum Dergisi Makaleler Y U R T D I ġ I AB Kurumları Üye Devletler -AB Konseyi Dönem BaĢkanlıklarıyla temaslar - Avrupa Komisyonu, (ZĠYARETLER- WINDOW TO TURKEY) -Avrupa Parlamentosu ZĠYARETLER -Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi KĠK -Ġkili Odaların/platformların kurulması / Türk-Alman Odası -Devlet BaĢkanları, BaĢbakanlar ve Bakanlarla görüģmeler -ĠĢ Dünyası kuruluģlarıyla ortak faaliyetler görüģmeler Uluslararası KuruluĢlar - EUROCHAMBRES; OECD; INEA; VEF;

28 AB iletişim stratejisi AB Bilgi Merkezleri TOTAL: 19 EEN CHAMBERS: 17

29 AB iletişim stratejisi Ankara AB Bilgi Merkezi Stand: Ankara da gerçekleştirilen AB ile ilgili toplantılarda AB Komisyonu nun yayımlamış olduğu doküman ve yayınları tanıtan stand açmak Bilgi YarıĢması (27 Eylül) ve Öykü YarıĢması (22 Eylül) Birinci Yerel Etkinlik: İlerleme Raporu nun Değerlendirilmesi (Kasım)

30 AB iletişim stratejisi Ankara AB Bilgi Merkezi Bilgilendirme Semineri I: AB den Türkiye ye BakıĢ, 24 Mart 2010, AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı Diego MELLADO ve TOBB-ETÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme Semineri II: Türkiye de Kadın GiriĢimciliğini TeĢvik Programları, 28 Haziran 2010, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız ECEVİT in konuşmacı olduğu seminere Kadın Girişimciler katılmıştır.

31 AB iletişim stratejisi Stefan Füle nin Birliğimizi ziyareti, Ankara AB Bilgi Merkezi, 15 Mart 2010

32 AB iletişim stratejisi Hazırladığımız Raporlar AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığının Öncelikleri AB-KKTC Arasında Ticarete Doğru Mu? Lizbon Antlaşması Buna İmkan Veriyor Mu? Avrupa 2020

33 AB iletişim stratejisi Hazırladığımız Raporlar Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı Türkiye nin AB müzakere sürecinde Adalet, Özgürlük, Güvenlik Faslı ve Geri Kabul Antlaşmaları Katsayı Sorunu Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

34 AB iletişim stratejisi 45 Ülke, yerel ve bölgesel oda, 19 milyon işletme, 120 milyon çalışan, EUROCHAMBRES Türk Oda Sisteminin Pozisyonu : Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, BaĢkan Yardımcısı

35 AB iletişim stratejisi EUROCHAMBRES Eylül 2010 sonrası: 21 Eylül BaĢkanlık Divanı Strateji Komitesi 21 Eylül, 2 Aralık Bütçe Komitesi 22 Eylül 14 Ekim EPE Konferansı, Avrupa ile Ticaret Yapmak Doğu Perspektifi (TOBB-Eurochambres) 14 Ekim Avrupa ĠĢletmeler Meclisi (EPE) 15 Ekim Eurochambres Genel Kurulu 2 Aralık BaĢkanlık Divanı

36 AB iletişim stratejisi EUROCHAMBRES Stratejik Plan çerçevesinde oluģturulan çalıģma gruplarına katılım ve koordinasyon Avrupa 2020 Küçük ĠĢletmeler Ġçin Avrupa ġartı GeniĢleme ve KomĢuluk Politikası Serbest Ticaret Küresel Avrupa Ġnsan Kaynakları Enerji

37 AB iletişim stratejisi EUROCHAMBRES Stratejik Plan çerçevesinde oluģturulan çalıģma gruplarına katılım ve koordinasyon Yenilikçilik Ġç Pazar Dijital Avrupa Finans Akıllı Düzenleme

38 Mesleki Eğitim..kahvehaneler işsiz dolu, ama sanayicimiz, çalıştıracak eleman bulamıyor. Demek ki sorun, sadece işsizlik değil, mesleksizliktir. Zira bizim ihtiyaç duyduğumuz beceriler, okullarımızda öğretilmemekte; okullarımızda öğretilen becerilerse, işletmelerimizde kullanılmamaktadır. (M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurulu Mayıs 2008)

39 Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim Ġstihdam ve Mesleki Eğitim ĠliĢkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı dahilinde sorumlu kuruluşlarca düzenlenen toplantılara hazırlık ve katılım, istenen belgelerin hazırlanması UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi kapsamında İcra Kurulu toplantılarına katılım ve teknik komite çalışmalarına katkı sağlanması,

40 Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi Dönemi Faaliyet Planı çerçevesinde Birliğimizin ilk 6 aylık faaliyet raporunun hazırlanması, Meslek Bilgi Dosyalarına ilişkin Odaların görüşlerinin sorulması ve Birliğimiz görüşünün oluşturulması, Mesleki Eğitim Kurulu Toplantılarına görüş ve katılım

41 Growth Center Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezi

42 Ġlgili Aktörler Arasında ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi KOBĠ ler için DanıĢmanlık Hizmetleri Eğitim Konusunda Farkındalığın Arttırılması KUYAP FAALĠYET ALANLARI Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezleri Kurulması Eğitim Ġhtiyaç Analizi ĠĢveren ve ÇalıĢanların Kapasitelerinin Arttırılması

43 Uluslar arası projeler ANKARA FORUM ANKARA FORUMU 7. TOPLANTISI T.C. CUMHURBAġKANLIĞI

44 Uluslar arası projeler İSTANBUL FORUM İstanbul Forum 3. Toplantısı 4 Aralık 2008

45 Uluslararası projeler ABD TOBB Washington Daimi Temsilciliği

46 Uluslar arası projeler DÜNYA DIŞ POLİTİKASININ AKİL ADAMLARI TOBB DA

47 Uluslar arası projeler ABD KONGRE ÜYELERİ TOBB DA

48 ABD KONGRE ÜYELERİ ABD YE DÖNÜNCE

49 YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN ORTAKLAR PROJESİ: PNB PNB Istanbul 13 Aralık 2010

50 TOBB KKTC Yabancı Yatırım Danışma Konseyi 5 Ekim 2010 Girne

51 Uluslararası projeler ABD TOBB CSIS TÜRKĠYE PROJESĠ ABD KONGRE ÇALIġMA GRUBU

52 Uluslar arası projeler TOBB-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (1) ECO Odalarına ve hükümet kurumlarına yönelik kapasite inşası, 5-9 Nisan 2010, İstanbul İKÖ Arapça konuşan ülke Ticaret ve Sanayi Odalarına yönelik eğitim programı, Haziran 2010, Ankara Iran Ticaret ve Sanayi Odalarına yönelik DTÖ Sistemi konulu kapasite geliştirme programı, 28 Haziran- 1Temmuz 2010, Ankara

53 Uluslar arası projeler TOBB-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2) Afrika üye ülkelerine yönelik olarak Borsalar ile ilgili bilgi paylaşımı ve eğitim programı gerçekleştirilecek; (Kasım 2010).

54 Uluslar arası projeler TOBB-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2011) TOBB-IDB ODA Akademisi Eğitim Programı Gümrük Politikaları ve Prosedürleri İş Geliştirme Merkezi Kurulması İKT üyesi ülkeler arası ticaretin geliştirilmesi (İslam Odası nın Vakıf kurma çalışmalarında işbirliği)

55 Uluslar arası projeler TOBB/TEPAV-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2011) 1. Özel Ekonomik Bölgelerin Kurulması 2. Türkiye den İKT üyesi ülkelere yatırımların kolaylaştırılması 3. Mesleki Eğitim konusunda işbirliği 4. İKT Üyesi ülkeler arasında Bölgesel/Sınıraşan işbirliklerinin geliştirilmesi 5. Ulaştırma Koridorları 6. Özel Sektör-KOBİ Geliştirme ve İslami Finans complex)

56 Uluslar arası projeler TOBB/ETÜ-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2011) İslami Bankacılık konusunda müfredat geliştirme ve eğitim programı uygulama IDB Üyesi ülke Kamu Görevlileri için Eğitim programı. IRTI programın 5 günlük masraflarını karşılayacak.

57 Uluslar arası projeler TOBB/ETÜ-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2011) 6ncı İslami Bankacılık ve Finans Konferansı: Risk Yönetimi, Düzenleme ve Denetim konferansında işbirliği (Merkez Bankası ile birlikte organize edilecek) IRTI tarafından İslami Finans için düzenlenen hibe yarışmalarına TOBB ETÜ akademisyenlerinin katılımı.

58 Sekreterya görevleri Türkiye-AB Karma İstişari Komitesi I. GRUP TOBB TİSK II.GRUP TÜRK-İŞ DİSK HAK-İŞ KAMU-SEN III.GRUP TESK TZOB DİĞER

59 Sekreterya görevleri TOBB AB UYUM KOMİSYONU MESLEKİ EĞİTİM KURULU

60 Diğer projeler Arama Konferansı KKTC Yabancı Yatırım Danışma Konseyi

61 ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ

62 NEDEN ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ? Kalkınma; ama sürdürülebilir kalkınma TOBB; BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Yerelleştirilmesi Projesi"nin, Türkiye deki "özel sektör" ortağıdır. Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolüne taraftır; Ek-1 ülkeler listesindedir. AB ile Müzakerelerde Çevre Faslı 21 Aralık 2009 da müzakerelere açıldı. Çevre Faslına uyum teknik olarak zor ve maliyetlidir. (Yaklaşık 60 milyar Avro).

63 ÇALIġAN PERSONEL Adı/Soyadı Görev Eğitim durumu Yapılan ĠĢ HANDE MERTYÜREK Uzman Yrd. Maden Mühendisliği (Lisans ve Yüksek Lisans) ODTÜ REACH & CLP Tüzükleri ve diğer ilgili konular ĠLKE TANLAY Uzman Yrd. Uluslararası İlişkiler ve İktisat (Lisans), Loughborough Uni. Avrupa Birliği Çalışmaları (Yüksek Lisans), K.U. Leuven İklim Değişikliği, Temiz Üretim ve diğer ilgili konular

64 GÖREVLERİ Çevre politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde; İş dünyasının menfaatleri ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, politika oluşturma süreçlerine dahil olmak, İş dünyasının menfaatlerini temsil etmek, İş dünyasını, temiz enerji, emisyon ticareti, emisyon azaltım hedefleri, temiz teknolojiler, enerji verimliliği vb. konularda bilgilendirmek/eğitmek İş dünyasının intibak sürecini kolaylaştıracak projeler hazırlayarak uygulamaya koymak.

65 AB ORTAK ÇEVRE POLİTİKASININ UNSURLARI Sürdürülebilir büyüme stratejisi Kirlilik Kaynakların Yönetimi AB Ortak Çevre Politikası Bildirim, bilgilendirme ve izleme Su kalitesinin korunması Atıkların sulara boşaltılmasının kontrolü Deniz kirliliği ile mücadele Flora ve faunanın korunması Çevre politikası ve diğer politikalar Hava kirliliği ile mücadele Sınai kazalardan korunma Atık yönetimi

66 FALİYETLERİMİZ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (1) İklim Değişikliği Konferansı İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu Sektör Meclislerinde Temsil Edilen Derneklerin Çevre, iklim değişikliği, kimyasallar vb. konulardaki çalışanlarının yer aldığı bir uzman havuzu oluşturuluyor. TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi

67 TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi Amacı: FALİYETLERİMİZ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (2) Türkiye nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Müzakereleri ile Türkiye nin Avrupa Birliği katılım sürecinde Çevre faslı kapsamındaki konularda, TOBB un iş dünyası adına oluşturacağı pozisyonların hazırlık sürecine katkı sağlamaktır.

68 FALİYETLERİMİZ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (3) TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi- Oluşumu: Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sektör Meclisi Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Türkiye Denizcilik Meclisi Türkiye Enerji Meclisi Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Türkiye İklimlendirme Meclisi Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Odalar (ASO, İSO, EBSO, Gaziantep SO, Konya SO, Bursa TSO, Antalya TSO, vb. )

69 FALİYETLERİMİZ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (4) BM İklim Değişikliği Kopenhag Zirvesi Rapor ve Birlik görüşü oluşturuldu. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planına TOBB görüşü aktarıldı. Meksika da (Cancun) İklim Değişikliği Konferansı na görüş hazırlığı devam ediyor.

70 REACH ve CLP Tüzükleri Hakkında Türk Kimya Sanayinin Bilgilendirilmesi ve Bölgesel Temas Noktalarının Oluşturulması" Konulu MATRA Projesi. Reach Tüzüğü: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması CLP Tüzüğü: Tehlikeli Maddelerinin Karışımlarının Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Projenin tarafları: DTM Çevre ve Orman Bakanlığı KOSGEB TOBB Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği İMMİB FALİYETLERİMİZ/KİMYASALLAR (1)

71 FALİYETLERİMİZ/KİMYASALLAR (2) TOBB ve 7 Odada REACH/CLP Temas Noktaları oluşturuldu. Personel, sanayicilerin sorularına cevap verecek düzeyde eğitiliyor. Temas Noktası Personeli Görevlendiren Odalar: 1. TOBB 2.İstanbul Sanayi Odası 3.Kocaeli Sanayi Odası 4.Ege Bölgesi Sanayi Odası 5.Ankara Sanayi Odası 6.Konya Sanayi Odası 7.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 8.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

72 TOBB REC TÜRKİYE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Kapsam: SEVESO II Direktifi (96/82/EC Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük Kazaların Kontrolü Direktifi AEEE Direktifi (2002/96/EC sayılı 27 Ocak 2003 tarihli Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Hakkında Konsey Direktifi Yapılacak işler: Ulusal düzeyde Düzenleyici Etki Analizi Konferansı Yerel Düzeyde SEVESO II Direktifi bilgilendirme toplantıları (Adana, Kocaeli, İstanbul, İzmir,) SEVESO II Direktifi Anket uygulama çalışması AEEE Direktifi yerel bilgilendirme toplantıları (Mersin, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Kars, Ankara) Ulusal düzeyde AEEE Direktifi bilgilendirme toplantısı

73 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolüne Dair Yönetmelik Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Orman Kanunun 16 ncı Maddesi Uygulama Yönetmeliği Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Yardımcı Havuz Suyu Kimyasallarının Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Vb. FALİYETLERİMİZ/MEVZUAT ÇALIŞMASI

74 FALİYETLERİMİZ/RAPORLAR BİLGİ NOTLARI Kopenhag İklim Değişikliği Zirvesi (COP15) Ulusal Karbon Yönetim Mekanizması Geliştirilmesi İklim Değişikliği ve Özel Sektör Reach ve CLP Tüzükleri Eko Verimlilik Temiz Üretim

75 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MUHTEMEL GÜNDEM (1) Kyoto Protokolü uygulaması emisyon azaltım taahhütleri Karbon Ticareti Enerji Verimliği Temiz Üretim

76 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MUHTEMEL GÜNDEM (2) Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62 EC) Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC) Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/EEC) Elektrikli ve Elektronik Atıklar Direktifi (2002/96/EC) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi (2002/95/EC)

77 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MUHTEMEL GÜNDEM (3) Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi (2000/53/EC) Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80EC) Tehlikeli Maddeler Bulunduran Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin (SEVESO II) Direktifi (96/82/EC) Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC) Direktifi (2008/1/EC) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması (REACH) Tüzüğü (1907/2006/EC)

78 AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü

79 AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü ÇALIġAN PERSONEL Adı/Soyadı Görev Eğitim durumu Yapılan ĠĢ Werner GRUBER Müdür V. İktisat, Viyana Genel proje koordinasyonu Belgin YILMAZ Uzm.Yrd. İktisat, Hacettepe Burcu ATILGAN Matematikçi Matematik, ODTÜ Sosyal Politika, Mesleki Eğitimi, AKB, KUYAP Hibe, IPARD, ETCF-2, KUYAP, IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Ela ULUATAM Uzm.Yrd. Uluslararası İlişkiler, Bilkent Enerji, Uluslararası, AKB, DEİK Irmak ATALAY Uzm.Yrd. İktisat, TOBB-ETÜ Malların Serbest Dolaşımı, Gümrük Birliği, AKB Merih GÜNEY Memur İşletme, Güney- Doğu.Ü. Hibe, TAIEX, ETCF-2, TuR&Bo Oya ERSÖZ Uzm.Yrd. Matematik ve İşletme, TOBB-ETÜ Ar-Ge, CIP, TÜBİTAK, TuR&Bo, AKB Tuğçe ERSAN Uzm.Yrd. İktisat, ODTÜ Finans, KOSGEB, AKB

80 GÖREV TANIMI (1) 1. İş dünyasını AB katılım sürecine hazırlayacak, katılım sürecinin gerektirdiği intibak maliyetine kaynak bulacak, sağlayacağı bilgi ve proje desteği ile katılım sürecini kolaylaştıracak projeler geliştirip uygulamak. 2. Oda ve borsaların işletmelere dönük hizmet türlerinin artırılması ve hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi yönünde proje geliştirip uygulamak.

81 GÖREV TANIMI (2) 3. Uygulanan projelerin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek. 4. ABİGEM ağını güçlendirmek ve ağ adına kurum/kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlamak, ABİGEM lerin daha etkin hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bilgi paylaşımı ve koordinasyonu sağlamak, illerdeki personelin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek.

82 GÖREV TANIMI (3) 5. TOBB bünyesinde ve Oda ve Borsalarda proje hazırlama ve uygulama kapasitesini geliştirecek çalışmalar yapmak. Proje hazırlama ve uygulama sürecine destek vermek. 6. AB tarafından mali destek sağlanan proje çağrılarını takip etmek ve Oda ve Borsalarımızı bilgilendirmek. 7. TuR&Bo-ppp Brüksel Ofisi ile koordinasyonunu yürütmek.

83 TOBB & Oda/Borsalar - AB projelerimiz MEDA (TCDP 1, 2), ETCF, CASE, ABİGEM 1-2, Hayat Boyu Öğrenme, İŞKUR, GAP, NUTS-2 Bölgesel Kalkınma, v.b. Oda/Borsalar: 152 Toplam miktar: 64 M ETCF-2, KUYAP, ABIGEM-3, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Oda/Borsalar: 39+ Toplam miktar: 36,5 M

84 AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü ANA FAALĠYETLER KONU FAALĠYETLER ABİGEM Koordinasyon Birimi ABİGEM Ağının Genişletilmesi Projesi (ABİGEM-3) - Odalar ilişkilerin kolaylaştırılması - ABİGEM Web-portalı (abigem.org) - ABİGEM Bilgi İzleme Sistemi (MIS) - Uzman/danışman havuzu - Finans, inovasyon, uluslararasılaştırma, enerji konularında kaynak imkanlarının araştırılması - Türkiye KOBİ Görünümü ABİGEM Uluslararası KOBİ Konferansları (Aralık 2009, Mayıs 2010) - Sektörel ve bölgesel analizler (Kümelenme Raporları, Değer Zinciri Analizleri) - ABİGEM Ağının tasarlanan, TOBB ve benzeri kuruluşların dahil olduğu diğer projelere dahil edilmesi - Ekipman ihalesi değerlendirmesi - Hizmet ihalesi değerlendirmesi

85 ABIGEM Uluslararası KOBİ konferansı 3-4 Mayıs 2010, TOBB-ETÜ

86 ABIGEM Uluslararası KOBİ konferansı 3-4 Mayıs 2010, TOBB-ETÜ

87 ABİGEM Ağı (2010) * * * * * Yeni ABİGEM-III: (Antakya, Batman, Van, Sivas)

88 ABİGEM web-portalı

89 ABİGEM Bilgi İzleme Sistemi

90 Bilgi İzleme Sistemi Eğitim DanıĢmanlık Ġzleme Projeler Rapor Dönemi Kurs Sayısı Katılan Kişi Sayısı Danışmanlık Toplam Ziyaret Edilen Şirket Sayısı İlk Kez Ziyaret Edilen Şirket Sayısı Yazılan Kobi Projesi Sayısı Yazılan Kurum Projesi Sayısı Abigemin Halihazırda Yürüttüğü Proje Sayısı Haziran Temmuz

91 AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü ANA FAALĠYETLER - 2 KONU ETCF 2 Projesi KUYAP Projesi Başvurulan Projeler FAALĠYETLER Onaylandı. Onaylandı. EAST-INVEST (Ortak olarak, EUROCHAMBRES) VOC TEST CENTER (TOBB-TIR Müdürlüğü ile) AB Proje Yönetimi Eğitim TOBB-ABGS-MFİB eğitim ( ) TuR&Bo TAIEX Koordinasyon ve bilgi akışı sağlamak Seminer koordinasyonu

92 KOBĠ ler Ġçin Doğu Ortaklığı Yatırım Programı Çağrısı (EAST-INVEST) Proje amacı: Avrupa Birliği ülkeleri ile Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ülkeleri arasında etkileşimin ve işbirliklerinin artırılması. EUROCHAMBRES, Birliğimiz ve 80 Avrupa kuruluşu ile ortaklık kurarak Avrupa Komisyonuna proje teklifinde bulunmuştur. Ayrıca İstanbul TO, EBSO ve Trabzon TSO da proje ortaklarındandır. Uygulama süresi: 3 yıl Proje faaliyetleri: KOBİ ler için: - sektörel strateji ve yatırım planı oluşturulması, - eğitimler verilmesi, - fuar etkinlikleri düzenlenmesi, - yatırım ortamı yaratmak için toplantılar düzenlenmesi,

93 KOBĠ ler Ġçin Doğu Ortaklığı Yatırım Programı Çağrısı (EAST-INVEST) - başarılı firmalarca bilgi ve deneyim aktarımı sağlanması (coaching), - bilgi değişimini sağlayan eşleşme (twinning) projeleri gerçekleştirilmesi, - Eurochambres akademi eğitim programları düzenlenmesi, - personel değişim programları düzenlenmesi, - açılış, değerlendirme ve kapanış konferansları düzenlenmesi. Bütçe: Avro Proje teklifi durumu: EUROCHAMBRES, Komisyondan cevap bekliyor.

94 VOC-Test Merkezleri Hibe Programı Çarısı Proje amacı: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) nin gerekliliklerinin Türkiye'de yerine getirilmesini sağlamak. Uygulama süresi: 2 yıl ( ) Proje ortağı: TOBB-ETÜ, Proje iştirakçisi: UND Proje faaliyetleri: Aşağıdaki gruplar için meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması: -Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, -ADR nedeniyle istihdam zorunluluğu getirilen güvenlik danıģmanları -bu meslek gruplarını eğitecek olan eğitimciler Bahse konu 3 grupta yer alanların mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla Ankara da bir sınav ve belgelendirme merkezi kurulması. Bu merkez aracılığıyla ADR nedeniyle ihtiyaç duyulacak olan sürücü ve güvenlik danışmanı sertifikalarının verilmesi. Bütçe: ,- Avro, Birliğimiz eş finansmanı: ,- Avro Proje teklifi durumu: Komisyondan cevap bekleniyor.

95 AB Proje Yönetimi Eğitim Program Sertifika töreni 21 Temmuz 2010, TOBB

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İÇİNDEKİLER SAYFA NO TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLAR ARASI TEMASLAR...8 ULUSLARARASI

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 16 Mart 2015 tarihinde Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Basın

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 2 3 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 4 ORGANİZASYON... 7 İLKLER... 7 ULUSLARARASI TEMASLAR... 8 Odamızda Gerçekleştirilen Uluslararası Temaslar Uluslararası İş Gezileri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2793 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1751 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR Yazarlar Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 1, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 213 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu : Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 6 Haziran da gerçekleştirilecek Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı