AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010"

Transkript

1 AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 21 Aralık 2010

2 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ YAPILANMASI? İş dünyası doğrudan etkilenecek. 35 fasıl var. Her fasıl ekonomiyi bir yönüyle ilgilendiriyor. Ancak, 27 fasıl, tümüyle iş dünyasının kayıtsız kalamayacağı konulardan oluşuyor sayılı kanunla TOBB a görev veriliyor.

3 5174 Sayılı Kanun Madde 56/e: Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerde bu sektörlerin haklarını gözetmek; Avrupa Birliği mevzuatı konusunda çalışmalar yapmak, oda ve borsaları bu konularda bilgilendirmek.

4 TOBB AB YAPILANMASI (1) TR-AB İLİŞKİLERİ TOBB AB YAPILANMASI 1996 Gümrük Birliği AB Yapılanması yok 1 uzman 1999 Türkiye AB üyeliği için aday olarak açıklandı Reform çalışmaları hızlanıyor. Aralık 2004 Müzakerelere Başlama kararı alındı AB Yapılanması yok 1 uzman AB Müdürlüğü kuruldu. TOBB 2002 Genel Kurulu önemli hedefler belirledi. AB Müdürlüğü yeniden yapılandı. TOBB-ETÜ Kuruldu. TEPAV Kuruldu. DEİK yeniden yapılandırıldı.

5 Haziran 2004 Mayıs 2005 TOBB AB YAPILANMASI (2) 5174 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. (56/e maddesi AB ile ilgili görev) TOBB AB Uyum Komisyonu kuruldu 3 Ekim 2005 Müzakereler başladı AB Müdürlüğü personel sayısı artırılmaya başlandı. TOBB genelinde AB konusunda kapasite oluşturuluyor Brüksel Daimi Temsilciliği kuruldu Haziran 2008 AB Daire Başkanlığı kuruldu 5 Ocak 2010 Üç Müdürlük Oluşturuldu

6 TOBB AB DAĠRE BAġKANLIĞI/OLUġUM Avrupa Birliği Daire BaĢkanlığı AB Uyum ve Müzakere Müdürlüğü Çevre Müdürlüğü AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü

7 AB UYUM VE MÜZAKERE MÜDÜRLÜĞÜ

8 ÇALIġAN PERSONEL Adı/Soyadı Görev Eğitim durumu Yapılan ĠĢ ESĠN ÖZDEMĠR Uzman Şehir ve Bölge Planlama (Lisans ve Y. Lisans) Sosyal Politika ve İstihdam, Mesleki Eğitim, KUYAP H. BANU YILMAZ Uzman Mimarlık (Lisans) İşletme (Y. Lisans) İşletme ve Sanayi Politikası; Europe 2020;TOBB-ABD çalışmaları SĠNEM KAYA Uzman Yrd. Uluslarası İlişkiler (Lisans), Güvenlik Yönetimi (Y. Lisans) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı; Tarım Politikaları; Balıkçılık; AB Bilgi Merkezi BURÇĠN KANBUROĞLU Uzman Yrd. Uluslarası İlişkiler (Lisans), Uluslarası İşletme (Y. Lisans) Rekabet Politikası; EUROCHAMBRES; KİK; Anayasa Platformu; TOBB Brüksel Temsilciliği HALĠSE ÖZTOP Memur Bilgi Belge Yönetimi (Lisans) AB Dokümantasyon Merkezi F. SEDA GÜLEN Uzman Yrd. Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. (Lisans), Avrupa Çalışmaları (Y. Lisans) Bilgi Toplumu ve Medya; AB Bilgi Merkezi Koordinasyonu

9 GÖREVLERĠMĠZ KAPASİTE İNŞA ÇALIŞMALARI MÜKTESEBAT UYUMU AB İLETİŞİM STRATEJİSİ EUROCHAMBRES MESLEKİ EĞİTİM ANKARA FORUMU İSTANBUL FORUMU TOBB - İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ PROJESİ TOBB - CSIS TÜRKİYE PROJESİ TOBB AB UYUM KOMİSYONU YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN ORTAKLAR (PNB) PROJESİ TOBB - KKTC

10 Kapasite inşası/oda/borsalar NEDEN ODA GELİŞTİRME PROGRAMLARI? Hizmet kalitesini iyileştirmek, Yeni hizmetler sunmak, Hizmetlerin asgari standardını belirlemek, Oda imajını güçlendirmek. Türkiye-AB Sivil toplum diyaloguna katkı sağlamak. Rekabet gücü

11 Kapasite inşası/oda/borsalar ODA GELİŞTİRME PROGRAMLARI yıllarında uygulandı. 21 ortaklık kuruldu 64 oda/borsa projeden yararlandı

12 Kapasite inşası/oda/borsalar TÜRKİYE-AB ODA FORUMU / EĞİTİM PROGRAMLARI 18kişi 9 kişi 50 kişi

13 Kapasite inşası/oda/borsalar TÜRKİYE-AB ODA FORUMU/EUROCHAMBRES YAZ AKADEMİSİ Adana TO EBSO Antalya TSO Ġzmir TO Kayseri SO Kocaeli SO Elazığ TSO EskiĢehir SO Fethiye TSO Gaziantep SO Gebze TO Ġstanbul SO Konya TB Konya SO Tarsus TSO TavĢanlı TSO Trabzon TB Zonguldak TSO

14 Kapasite inşası/oda/borsalar TÜRKİYE-AB ODA FORUMU/EUROCHAMBRES TİCARET AKADEMİSİ Aydın SO Edirne TSO Afyonkarahisar TSO Gaziantep TO Ġstanbul TO Ġstanbul DTO Konya TO Samsun TSO Kütahya TSO

15 Kapasite inşası/oda/borsalar TÜRKİYE-AB ODA FORUMU/ AB UZMANLIK EĞİTİMİ Adana TO Edirne TSO Manisa TSO Adana TB EskiĢehir TO Mersin TSO Aegean Region SO EskiĢehir TB Mersin TB Afyonkarahisar TSO Fatsa TSO Mersin DTO Ankara SO Gaziantep TO NevĢehir TSO Antalya TSO Gebze TO Ordu TSO Balıkesir SO Giresun TSO Sakarya TSO Balikesir TO Giresun TB Sakarya TB Bingöl TO Ġnegöl TSO Samsun TSO Bodrum TSO Ġsparta TSO ġanlıurfa TSO Bolu TSO Ġstanbul TO TavĢanlı TSO Bursa TSO Ġzmir TO Tekirdağ TSO Çorlu TSO Kayseri SO Trabzon TSO Çorum TSO Konya TB Van TSO Denizli TSO Konya SO Yalova TSO Diyarbakır TSO Kütahya TSO

16 Kapasite inşası/odalar PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ: BALIK TUTMAYI ÖĞRETTİK yılına kadar; Oda/Borsalarımızın 152 projesine 64 milyon finansman sağlandı sonrasında 39 Oda ve 36,5 milyon Avro finansman sağlandı.

17 Kapasite inşası/oda/borsalar ETKİ ANALİZİ İÇİN VERİ TOPLUYORUZ: AB UYUMLU ÜRETİM CASE PROJESİ 14 ü Türk toplam 40 Oda personeli eğitildi. Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya oda personeli de İstanbul da eğitildi. AB nin 6 temel müktesebatı esas alınarak,firmaların üretim süreçlerinin AB ye uyumu araştırıldı. 14 ilde 185 firma pilot uygulama olarak ziyaret edildi. Components; 1. Development and implementation of

18 Kapasite inşası/oda/borsalar CASE Projesi Katılımcı Odalar Adana TO Adapazarı TSO Ankara SO Ġstanbul SO Ġstanbul TO Ġzmir TO Antalya TSO Denizli TO EBSO EskiĢehir SO EskiĢehir TO Kayseri TO Kocaeli SO Konya SO Mersin TSO Samsun TSO Gaziantep TO

19 Kapasite inşası/oda/borsalar AB UYUMLU ÜRETİM CASE PROJESİ Proje Yaygınlaştırılacak. Firmalara sertifika verildi.

20 Kapasite inşası/firmalar AB MÜKTESEBATI EĞİTİM SEMİNERLERİ (1) Devlet Yardımları, Rekabet, Ürün güvenliği, Piyasa gözetim ve denetim Standardizasyon, Kamu alımları

21 Kapasite inşası/firmalar AB MÜKTESEBATI EĞİTİM SEMİNERLERİ (2) Fikri mülkiyet hukuku Karayolu ulaşımı ve altyapısı Deniz ulaştırma Mesleki Eğitim Kadın Girişimciliği Cinsiyet Eşitliği

22 Kapasite inşası/firmalar TAIEX Seminerleri (2010) İşgücü Piyasasında Esneklik (25 Kasım 2010) Ulaştırma (3 Aralık 2010) Avrupa Birliği Patent Sistemi (7 Aralık 2010)

23 Müktesebat uyumu AB FAALİYETLERİMİZ : MÜKTESEBAT UYUM SÜRECİ 13 fasılda müzakere pozisyonu hazırlıklarına görüş verdik. Müktesebat uyum programına (2007) görüş verdik. Ulusal program hazırlıklarında görüş verdik. GBOK Toplantıları gündem belirleme çalışmalarına katılıyoruz.

24 Müktesebat uyumu AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANININ VİZE KONUSUNDAKİ SOYSAL DAVASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 14 NİSAN 2009 TOBB-İKV Vize yardım hattı kuruldu. 18 Haziran 2009 da açıklandı.

25 Müktesebat Uyumu TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Vize ġikayet Hattı Projesi gerçekleştirmiştir ve vize alırken yaşanan sıkıntıları derlemiş, rapor haline getirmiştir. Rapora İKV nin internet sayfasından ulaşılabilir. Proje raporu 18 Mart 2010 tarihinde sunulmuştur

26 AB iletişim stratejisi BİLGİLENDİRME VE LOBİ ÇALIŞMALARIMIZ. Ülke içinde bilgilendirme ve AB düzeyinde de iletişim/lobi stratejisi geliştirdik ve uyguluyoruz.

27 AB iletişim stratejisi Ülke içine dönük -- AB Ankara Bilgi Merkezi -AB Dokümantasyon Merkezi / EU i -- Ekonomik Forum Dergisi Makaleler Y U R T D I ġ I AB Kurumları Üye Devletler -AB Konseyi Dönem BaĢkanlıklarıyla temaslar - Avrupa Komisyonu, (ZĠYARETLER- WINDOW TO TURKEY) -Avrupa Parlamentosu ZĠYARETLER -Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi KĠK -Ġkili Odaların/platformların kurulması / Türk-Alman Odası -Devlet BaĢkanları, BaĢbakanlar ve Bakanlarla görüģmeler -ĠĢ Dünyası kuruluģlarıyla ortak faaliyetler görüģmeler Uluslararası KuruluĢlar - EUROCHAMBRES; OECD; INEA; VEF;

28 AB iletişim stratejisi AB Bilgi Merkezleri TOTAL: 19 EEN CHAMBERS: 17

29 AB iletişim stratejisi Ankara AB Bilgi Merkezi Stand: Ankara da gerçekleştirilen AB ile ilgili toplantılarda AB Komisyonu nun yayımlamış olduğu doküman ve yayınları tanıtan stand açmak Bilgi YarıĢması (27 Eylül) ve Öykü YarıĢması (22 Eylül) Birinci Yerel Etkinlik: İlerleme Raporu nun Değerlendirilmesi (Kasım)

30 AB iletişim stratejisi Ankara AB Bilgi Merkezi Bilgilendirme Semineri I: AB den Türkiye ye BakıĢ, 24 Mart 2010, AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı Diego MELLADO ve TOBB-ETÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme Semineri II: Türkiye de Kadın GiriĢimciliğini TeĢvik Programları, 28 Haziran 2010, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız ECEVİT in konuşmacı olduğu seminere Kadın Girişimciler katılmıştır.

31 AB iletişim stratejisi Stefan Füle nin Birliğimizi ziyareti, Ankara AB Bilgi Merkezi, 15 Mart 2010

32 AB iletişim stratejisi Hazırladığımız Raporlar AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığının Öncelikleri AB-KKTC Arasında Ticarete Doğru Mu? Lizbon Antlaşması Buna İmkan Veriyor Mu? Avrupa 2020

33 AB iletişim stratejisi Hazırladığımız Raporlar Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı Türkiye nin AB müzakere sürecinde Adalet, Özgürlük, Güvenlik Faslı ve Geri Kabul Antlaşmaları Katsayı Sorunu Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

34 AB iletişim stratejisi 45 Ülke, yerel ve bölgesel oda, 19 milyon işletme, 120 milyon çalışan, EUROCHAMBRES Türk Oda Sisteminin Pozisyonu : Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, BaĢkan Yardımcısı

35 AB iletişim stratejisi EUROCHAMBRES Eylül 2010 sonrası: 21 Eylül BaĢkanlık Divanı Strateji Komitesi 21 Eylül, 2 Aralık Bütçe Komitesi 22 Eylül 14 Ekim EPE Konferansı, Avrupa ile Ticaret Yapmak Doğu Perspektifi (TOBB-Eurochambres) 14 Ekim Avrupa ĠĢletmeler Meclisi (EPE) 15 Ekim Eurochambres Genel Kurulu 2 Aralık BaĢkanlık Divanı

36 AB iletişim stratejisi EUROCHAMBRES Stratejik Plan çerçevesinde oluģturulan çalıģma gruplarına katılım ve koordinasyon Avrupa 2020 Küçük ĠĢletmeler Ġçin Avrupa ġartı GeniĢleme ve KomĢuluk Politikası Serbest Ticaret Küresel Avrupa Ġnsan Kaynakları Enerji

37 AB iletişim stratejisi EUROCHAMBRES Stratejik Plan çerçevesinde oluģturulan çalıģma gruplarına katılım ve koordinasyon Yenilikçilik Ġç Pazar Dijital Avrupa Finans Akıllı Düzenleme

38 Mesleki Eğitim..kahvehaneler işsiz dolu, ama sanayicimiz, çalıştıracak eleman bulamıyor. Demek ki sorun, sadece işsizlik değil, mesleksizliktir. Zira bizim ihtiyaç duyduğumuz beceriler, okullarımızda öğretilmemekte; okullarımızda öğretilen becerilerse, işletmelerimizde kullanılmamaktadır. (M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurulu Mayıs 2008)

39 Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim Ġstihdam ve Mesleki Eğitim ĠliĢkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı dahilinde sorumlu kuruluşlarca düzenlenen toplantılara hazırlık ve katılım, istenen belgelerin hazırlanması UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi kapsamında İcra Kurulu toplantılarına katılım ve teknik komite çalışmalarına katkı sağlanması,

40 Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi Dönemi Faaliyet Planı çerçevesinde Birliğimizin ilk 6 aylık faaliyet raporunun hazırlanması, Meslek Bilgi Dosyalarına ilişkin Odaların görüşlerinin sorulması ve Birliğimiz görüşünün oluşturulması, Mesleki Eğitim Kurulu Toplantılarına görüş ve katılım

41 Growth Center Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezi

42 Ġlgili Aktörler Arasında ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi KOBĠ ler için DanıĢmanlık Hizmetleri Eğitim Konusunda Farkındalığın Arttırılması KUYAP FAALĠYET ALANLARI Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezleri Kurulması Eğitim Ġhtiyaç Analizi ĠĢveren ve ÇalıĢanların Kapasitelerinin Arttırılması

43 Uluslar arası projeler ANKARA FORUM ANKARA FORUMU 7. TOPLANTISI T.C. CUMHURBAġKANLIĞI

44 Uluslar arası projeler İSTANBUL FORUM İstanbul Forum 3. Toplantısı 4 Aralık 2008

45 Uluslararası projeler ABD TOBB Washington Daimi Temsilciliği

46 Uluslar arası projeler DÜNYA DIŞ POLİTİKASININ AKİL ADAMLARI TOBB DA

47 Uluslar arası projeler ABD KONGRE ÜYELERİ TOBB DA

48 ABD KONGRE ÜYELERİ ABD YE DÖNÜNCE

49 YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN ORTAKLAR PROJESİ: PNB PNB Istanbul 13 Aralık 2010

50 TOBB KKTC Yabancı Yatırım Danışma Konseyi 5 Ekim 2010 Girne

51 Uluslararası projeler ABD TOBB CSIS TÜRKĠYE PROJESĠ ABD KONGRE ÇALIġMA GRUBU

52 Uluslar arası projeler TOBB-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (1) ECO Odalarına ve hükümet kurumlarına yönelik kapasite inşası, 5-9 Nisan 2010, İstanbul İKÖ Arapça konuşan ülke Ticaret ve Sanayi Odalarına yönelik eğitim programı, Haziran 2010, Ankara Iran Ticaret ve Sanayi Odalarına yönelik DTÖ Sistemi konulu kapasite geliştirme programı, 28 Haziran- 1Temmuz 2010, Ankara

53 Uluslar arası projeler TOBB-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2) Afrika üye ülkelerine yönelik olarak Borsalar ile ilgili bilgi paylaşımı ve eğitim programı gerçekleştirilecek; (Kasım 2010).

54 Uluslar arası projeler TOBB-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2011) TOBB-IDB ODA Akademisi Eğitim Programı Gümrük Politikaları ve Prosedürleri İş Geliştirme Merkezi Kurulması İKT üyesi ülkeler arası ticaretin geliştirilmesi (İslam Odası nın Vakıf kurma çalışmalarında işbirliği)

55 Uluslar arası projeler TOBB/TEPAV-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2011) 1. Özel Ekonomik Bölgelerin Kurulması 2. Türkiye den İKT üyesi ülkelere yatırımların kolaylaştırılması 3. Mesleki Eğitim konusunda işbirliği 4. İKT Üyesi ülkeler arasında Bölgesel/Sınıraşan işbirliklerinin geliştirilmesi 5. Ulaştırma Koridorları 6. Özel Sektör-KOBİ Geliştirme ve İslami Finans complex)

56 Uluslar arası projeler TOBB/ETÜ-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2011) İslami Bankacılık konusunda müfredat geliştirme ve eğitim programı uygulama IDB Üyesi ülke Kamu Görevlileri için Eğitim programı. IRTI programın 5 günlük masraflarını karşılayacak.

57 Uluslar arası projeler TOBB/ETÜ-İSLAM KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ (2011) 6ncı İslami Bankacılık ve Finans Konferansı: Risk Yönetimi, Düzenleme ve Denetim konferansında işbirliği (Merkez Bankası ile birlikte organize edilecek) IRTI tarafından İslami Finans için düzenlenen hibe yarışmalarına TOBB ETÜ akademisyenlerinin katılımı.

58 Sekreterya görevleri Türkiye-AB Karma İstişari Komitesi I. GRUP TOBB TİSK II.GRUP TÜRK-İŞ DİSK HAK-İŞ KAMU-SEN III.GRUP TESK TZOB DİĞER

59 Sekreterya görevleri TOBB AB UYUM KOMİSYONU MESLEKİ EĞİTİM KURULU

60 Diğer projeler Arama Konferansı KKTC Yabancı Yatırım Danışma Konseyi

61 ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ

62 NEDEN ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ? Kalkınma; ama sürdürülebilir kalkınma TOBB; BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Yerelleştirilmesi Projesi"nin, Türkiye deki "özel sektör" ortağıdır. Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolüne taraftır; Ek-1 ülkeler listesindedir. AB ile Müzakerelerde Çevre Faslı 21 Aralık 2009 da müzakerelere açıldı. Çevre Faslına uyum teknik olarak zor ve maliyetlidir. (Yaklaşık 60 milyar Avro).

63 ÇALIġAN PERSONEL Adı/Soyadı Görev Eğitim durumu Yapılan ĠĢ HANDE MERTYÜREK Uzman Yrd. Maden Mühendisliği (Lisans ve Yüksek Lisans) ODTÜ REACH & CLP Tüzükleri ve diğer ilgili konular ĠLKE TANLAY Uzman Yrd. Uluslararası İlişkiler ve İktisat (Lisans), Loughborough Uni. Avrupa Birliği Çalışmaları (Yüksek Lisans), K.U. Leuven İklim Değişikliği, Temiz Üretim ve diğer ilgili konular

64 GÖREVLERİ Çevre politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde; İş dünyasının menfaatleri ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, politika oluşturma süreçlerine dahil olmak, İş dünyasının menfaatlerini temsil etmek, İş dünyasını, temiz enerji, emisyon ticareti, emisyon azaltım hedefleri, temiz teknolojiler, enerji verimliliği vb. konularda bilgilendirmek/eğitmek İş dünyasının intibak sürecini kolaylaştıracak projeler hazırlayarak uygulamaya koymak.

65 AB ORTAK ÇEVRE POLİTİKASININ UNSURLARI Sürdürülebilir büyüme stratejisi Kirlilik Kaynakların Yönetimi AB Ortak Çevre Politikası Bildirim, bilgilendirme ve izleme Su kalitesinin korunması Atıkların sulara boşaltılmasının kontrolü Deniz kirliliği ile mücadele Flora ve faunanın korunması Çevre politikası ve diğer politikalar Hava kirliliği ile mücadele Sınai kazalardan korunma Atık yönetimi

66 FALİYETLERİMİZ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (1) İklim Değişikliği Konferansı İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu Sektör Meclislerinde Temsil Edilen Derneklerin Çevre, iklim değişikliği, kimyasallar vb. konulardaki çalışanlarının yer aldığı bir uzman havuzu oluşturuluyor. TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi

67 TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi Amacı: FALİYETLERİMİZ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (2) Türkiye nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Müzakereleri ile Türkiye nin Avrupa Birliği katılım sürecinde Çevre faslı kapsamındaki konularda, TOBB un iş dünyası adına oluşturacağı pozisyonların hazırlık sürecine katkı sağlamaktır.

68 FALİYETLERİMİZ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (3) TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi- Oluşumu: Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sektör Meclisi Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Türkiye Denizcilik Meclisi Türkiye Enerji Meclisi Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Türkiye İklimlendirme Meclisi Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Odalar (ASO, İSO, EBSO, Gaziantep SO, Konya SO, Bursa TSO, Antalya TSO, vb. )

69 FALİYETLERİMİZ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (4) BM İklim Değişikliği Kopenhag Zirvesi Rapor ve Birlik görüşü oluşturuldu. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planına TOBB görüşü aktarıldı. Meksika da (Cancun) İklim Değişikliği Konferansı na görüş hazırlığı devam ediyor.

70 REACH ve CLP Tüzükleri Hakkında Türk Kimya Sanayinin Bilgilendirilmesi ve Bölgesel Temas Noktalarının Oluşturulması" Konulu MATRA Projesi. Reach Tüzüğü: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması CLP Tüzüğü: Tehlikeli Maddelerinin Karışımlarının Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Projenin tarafları: DTM Çevre ve Orman Bakanlığı KOSGEB TOBB Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği İMMİB FALİYETLERİMİZ/KİMYASALLAR (1)

71 FALİYETLERİMİZ/KİMYASALLAR (2) TOBB ve 7 Odada REACH/CLP Temas Noktaları oluşturuldu. Personel, sanayicilerin sorularına cevap verecek düzeyde eğitiliyor. Temas Noktası Personeli Görevlendiren Odalar: 1. TOBB 2.İstanbul Sanayi Odası 3.Kocaeli Sanayi Odası 4.Ege Bölgesi Sanayi Odası 5.Ankara Sanayi Odası 6.Konya Sanayi Odası 7.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 8.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

72 TOBB REC TÜRKİYE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Kapsam: SEVESO II Direktifi (96/82/EC Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük Kazaların Kontrolü Direktifi AEEE Direktifi (2002/96/EC sayılı 27 Ocak 2003 tarihli Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Hakkında Konsey Direktifi Yapılacak işler: Ulusal düzeyde Düzenleyici Etki Analizi Konferansı Yerel Düzeyde SEVESO II Direktifi bilgilendirme toplantıları (Adana, Kocaeli, İstanbul, İzmir,) SEVESO II Direktifi Anket uygulama çalışması AEEE Direktifi yerel bilgilendirme toplantıları (Mersin, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Kars, Ankara) Ulusal düzeyde AEEE Direktifi bilgilendirme toplantısı

73 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolüne Dair Yönetmelik Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Orman Kanunun 16 ncı Maddesi Uygulama Yönetmeliği Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Yardımcı Havuz Suyu Kimyasallarının Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Vb. FALİYETLERİMİZ/MEVZUAT ÇALIŞMASI

74 FALİYETLERİMİZ/RAPORLAR BİLGİ NOTLARI Kopenhag İklim Değişikliği Zirvesi (COP15) Ulusal Karbon Yönetim Mekanizması Geliştirilmesi İklim Değişikliği ve Özel Sektör Reach ve CLP Tüzükleri Eko Verimlilik Temiz Üretim

75 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MUHTEMEL GÜNDEM (1) Kyoto Protokolü uygulaması emisyon azaltım taahhütleri Karbon Ticareti Enerji Verimliği Temiz Üretim

76 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MUHTEMEL GÜNDEM (2) Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62 EC) Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC) Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/EEC) Elektrikli ve Elektronik Atıklar Direktifi (2002/96/EC) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi (2002/95/EC)

77 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MUHTEMEL GÜNDEM (3) Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi (2000/53/EC) Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80EC) Tehlikeli Maddeler Bulunduran Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin (SEVESO II) Direktifi (96/82/EC) Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC) Direktifi (2008/1/EC) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması (REACH) Tüzüğü (1907/2006/EC)

78 AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü

79 AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü ÇALIġAN PERSONEL Adı/Soyadı Görev Eğitim durumu Yapılan ĠĢ Werner GRUBER Müdür V. İktisat, Viyana Genel proje koordinasyonu Belgin YILMAZ Uzm.Yrd. İktisat, Hacettepe Burcu ATILGAN Matematikçi Matematik, ODTÜ Sosyal Politika, Mesleki Eğitimi, AKB, KUYAP Hibe, IPARD, ETCF-2, KUYAP, IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Ela ULUATAM Uzm.Yrd. Uluslararası İlişkiler, Bilkent Enerji, Uluslararası, AKB, DEİK Irmak ATALAY Uzm.Yrd. İktisat, TOBB-ETÜ Malların Serbest Dolaşımı, Gümrük Birliği, AKB Merih GÜNEY Memur İşletme, Güney- Doğu.Ü. Hibe, TAIEX, ETCF-2, TuR&Bo Oya ERSÖZ Uzm.Yrd. Matematik ve İşletme, TOBB-ETÜ Ar-Ge, CIP, TÜBİTAK, TuR&Bo, AKB Tuğçe ERSAN Uzm.Yrd. İktisat, ODTÜ Finans, KOSGEB, AKB

80 GÖREV TANIMI (1) 1. İş dünyasını AB katılım sürecine hazırlayacak, katılım sürecinin gerektirdiği intibak maliyetine kaynak bulacak, sağlayacağı bilgi ve proje desteği ile katılım sürecini kolaylaştıracak projeler geliştirip uygulamak. 2. Oda ve borsaların işletmelere dönük hizmet türlerinin artırılması ve hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi yönünde proje geliştirip uygulamak.

81 GÖREV TANIMI (2) 3. Uygulanan projelerin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek. 4. ABİGEM ağını güçlendirmek ve ağ adına kurum/kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlamak, ABİGEM lerin daha etkin hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bilgi paylaşımı ve koordinasyonu sağlamak, illerdeki personelin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek.

82 GÖREV TANIMI (3) 5. TOBB bünyesinde ve Oda ve Borsalarda proje hazırlama ve uygulama kapasitesini geliştirecek çalışmalar yapmak. Proje hazırlama ve uygulama sürecine destek vermek. 6. AB tarafından mali destek sağlanan proje çağrılarını takip etmek ve Oda ve Borsalarımızı bilgilendirmek. 7. TuR&Bo-ppp Brüksel Ofisi ile koordinasyonunu yürütmek.

83 TOBB & Oda/Borsalar - AB projelerimiz MEDA (TCDP 1, 2), ETCF, CASE, ABİGEM 1-2, Hayat Boyu Öğrenme, İŞKUR, GAP, NUTS-2 Bölgesel Kalkınma, v.b. Oda/Borsalar: 152 Toplam miktar: 64 M ETCF-2, KUYAP, ABIGEM-3, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Oda/Borsalar: 39+ Toplam miktar: 36,5 M

84 AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü ANA FAALĠYETLER KONU FAALĠYETLER ABİGEM Koordinasyon Birimi ABİGEM Ağının Genişletilmesi Projesi (ABİGEM-3) - Odalar ilişkilerin kolaylaştırılması - ABİGEM Web-portalı (abigem.org) - ABİGEM Bilgi İzleme Sistemi (MIS) - Uzman/danışman havuzu - Finans, inovasyon, uluslararasılaştırma, enerji konularında kaynak imkanlarının araştırılması - Türkiye KOBİ Görünümü ABİGEM Uluslararası KOBİ Konferansları (Aralık 2009, Mayıs 2010) - Sektörel ve bölgesel analizler (Kümelenme Raporları, Değer Zinciri Analizleri) - ABİGEM Ağının tasarlanan, TOBB ve benzeri kuruluşların dahil olduğu diğer projelere dahil edilmesi - Ekipman ihalesi değerlendirmesi - Hizmet ihalesi değerlendirmesi

85 ABIGEM Uluslararası KOBİ konferansı 3-4 Mayıs 2010, TOBB-ETÜ

86 ABIGEM Uluslararası KOBİ konferansı 3-4 Mayıs 2010, TOBB-ETÜ

87 ABİGEM Ağı (2010) * * * * * Yeni ABİGEM-III: (Antakya, Batman, Van, Sivas)

88 ABİGEM web-portalı

89 ABİGEM Bilgi İzleme Sistemi

90 Bilgi İzleme Sistemi Eğitim DanıĢmanlık Ġzleme Projeler Rapor Dönemi Kurs Sayısı Katılan Kişi Sayısı Danışmanlık Toplam Ziyaret Edilen Şirket Sayısı İlk Kez Ziyaret Edilen Şirket Sayısı Yazılan Kobi Projesi Sayısı Yazılan Kurum Projesi Sayısı Abigemin Halihazırda Yürüttüğü Proje Sayısı Haziran Temmuz

91 AB Proje GeliĢtirme ve Ġzleme Müdürlüğü ANA FAALĠYETLER - 2 KONU ETCF 2 Projesi KUYAP Projesi Başvurulan Projeler FAALĠYETLER Onaylandı. Onaylandı. EAST-INVEST (Ortak olarak, EUROCHAMBRES) VOC TEST CENTER (TOBB-TIR Müdürlüğü ile) AB Proje Yönetimi Eğitim TOBB-ABGS-MFİB eğitim ( ) TuR&Bo TAIEX Koordinasyon ve bilgi akışı sağlamak Seminer koordinasyonu

92 KOBĠ ler Ġçin Doğu Ortaklığı Yatırım Programı Çağrısı (EAST-INVEST) Proje amacı: Avrupa Birliği ülkeleri ile Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ülkeleri arasında etkileşimin ve işbirliklerinin artırılması. EUROCHAMBRES, Birliğimiz ve 80 Avrupa kuruluşu ile ortaklık kurarak Avrupa Komisyonuna proje teklifinde bulunmuştur. Ayrıca İstanbul TO, EBSO ve Trabzon TSO da proje ortaklarındandır. Uygulama süresi: 3 yıl Proje faaliyetleri: KOBİ ler için: - sektörel strateji ve yatırım planı oluşturulması, - eğitimler verilmesi, - fuar etkinlikleri düzenlenmesi, - yatırım ortamı yaratmak için toplantılar düzenlenmesi,

93 KOBĠ ler Ġçin Doğu Ortaklığı Yatırım Programı Çağrısı (EAST-INVEST) - başarılı firmalarca bilgi ve deneyim aktarımı sağlanması (coaching), - bilgi değişimini sağlayan eşleşme (twinning) projeleri gerçekleştirilmesi, - Eurochambres akademi eğitim programları düzenlenmesi, - personel değişim programları düzenlenmesi, - açılış, değerlendirme ve kapanış konferansları düzenlenmesi. Bütçe: Avro Proje teklifi durumu: EUROCHAMBRES, Komisyondan cevap bekliyor.

94 VOC-Test Merkezleri Hibe Programı Çarısı Proje amacı: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) nin gerekliliklerinin Türkiye'de yerine getirilmesini sağlamak. Uygulama süresi: 2 yıl ( ) Proje ortağı: TOBB-ETÜ, Proje iştirakçisi: UND Proje faaliyetleri: Aşağıdaki gruplar için meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması: -Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, -ADR nedeniyle istihdam zorunluluğu getirilen güvenlik danıģmanları -bu meslek gruplarını eğitecek olan eğitimciler Bahse konu 3 grupta yer alanların mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla Ankara da bir sınav ve belgelendirme merkezi kurulması. Bu merkez aracılığıyla ADR nedeniyle ihtiyaç duyulacak olan sürücü ve güvenlik danışmanı sertifikalarının verilmesi. Bütçe: ,- Avro, Birliğimiz eş finansmanı: ,- Avro Proje teklifi durumu: Komisyondan cevap bekleniyor.

95 AB Proje Yönetimi Eğitim Program Sertifika töreni 21 Temmuz 2010, TOBB

AB SÜRECİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

AB SÜRECİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ AB SÜRECİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ 2 ARALIK 2006 SUNUŞ PLANI I. ODA SİSTEMLERİ &TÜRKİYE DE ODA SİSTEMİ II. AB KATILIM SÜRECİ İLE NEDEN İLGİLENİYORUZ? III. AB ÖRGÜTLENMEMİZ IV. AB FAALİYETLERİMİZ: - Yerel

Detaylı

TOBB-AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANDIK? FAALİYETLERİMİZ

TOBB-AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANDIK? FAALİYETLERİMİZ -AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANDIK? FAALİYETLERİMİZ 30 EKİM 2006 SUNUŞ PLANI I. ODA SİSTEMLERİ &TÜRKİYE DE ODA SİSTEMİ II. III. IV. AB KATILIM SÜRECİ İLE NEDEN İLGİLENİYORUZ? AB ÖRGÜTLENMEMİZ AB FAALİYETLERİMİZ:

Detaylı

TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ. 23 Şubat 2007

TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ. 23 Şubat 2007 TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ 23 Şubat 2007 SUNUŞ PLANI I. DÜNYA DA ODA SİSTEMLERİ II. III. IV. TOBB ULUSAL VE ULUSLARARASI NETWORK TOBB AB ÖRGÜTLENMESİ TOBB AB FAALİYETLERİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği 1 Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği Arka Plan Türkiye nin Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Leyla Tunç Yeltin Genel Sekreter Vekili Türkiye nin AB perspektifini ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin oynayacağı rolü yıllar önce büyük bir isabetle tespit

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013)

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013) AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013) 1 Temmuz 2013 PAZARTESİ 09:00-18:00 AB Hukuku Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Çiğdem Akın Yavuz un İKV, TOBB, Yeditepe

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü TOBB AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa ile İletişim Projesi Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü ODA SİSTEMLERİ 1. Üyeliğin Zorunlu Olduğu Sistemler (Türkiye, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Yunanistan) 2. Üyeliğin

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (ABİGEM)

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (ABİGEM) AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (ABİGEM) Mustafa BAYBURTLU, TOBB AB Daire Başkanı 21 Eylül 2014 Şirketlerin dönüşüm geçirmesine yol açan birçok değişikliğin kaynağı, o dönüşümü yaşayan şirketin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 23. Hafta (4-10 Haziran 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 23. Hafta (4-10 Haziran 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 23. Hafta (4-10 Haziran 2012) 4 HAZİRAN 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı Pınar Tanlak

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI 365 Oda Arasında En Yüksek Puanla Birinci Sırada

BODRUM TİCARET ODASI 365 Oda Arasında En Yüksek Puanla Birinci Sırada BODRUM TİCARET ODASI 365 Oda Arasında En Yüksek Puanla Birinci Sırada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde sürdürülen Oda ve Borsaların akreditasyon çalışmalarında, Bodrum Ticaret Odası

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) 24 MAYIS 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Çevre Alanında EKOLOJİ TOBB REC TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ PROJE KAPSAMINDAKİ DİREKTİFLER SEVESO II DİREKTİFİ

Çevre Alanında EKOLOJİ TOBB REC TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ PROJE KAPSAMINDAKİ DİREKTİFLER SEVESO II DİREKTİFİ EKOLOJİ >> TOBB REC TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ Çevre Alanında KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ Türkiye-Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde, en maliyetli ve teknik olarak en karmaşık başlıklardan biri olan Çevre faslı

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09.04.2015 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ekrem Türker FİDAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta ( 25 Nisan 1 Mayıs 2011) 25 NİSAN 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ Kuruluş: 1989 1750 ilişkili firma ve 600 mütevelli üye Temsil; 250.000 çalışanı bulunan Tüm Türk Plastik Sektörü nün değer zincirindeki yaklaşık 11.000 firma Mamul

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TOBB ETÜ-SEM (1 Nisan 2006 1 Temmuz 2010)

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TOBB ETÜ-SEM (1 Nisan 2006 1 Temmuz 2010) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TOBB ETÜ-SEM (1 Nisan 2006 1 Temmuz 2010) KURULUŞ TOBB ETÜ-SEM, 22 Ekim 2005 tarihinde Resmi Gazetede yönetmeliğinin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Fuat Önder atandı. Uzun yıllar BODTO nun kalite çalışmalarının başında yer alan Prof. Dr. Fuat Önder, Ankara

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (16 22 Haziran 2014)

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (16 22 Haziran 2014) 16 HAZİRAN 2014, PAZARTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (16 22 Haziran 2014) 14.00-17.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Galena

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09.

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09. KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 13.01.2010 18.02.2010 KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 15.01.2010 20.02.2010

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 31 Aralık 2013 www.vantso.org.tr İMAJ ÇALIŞMASI «Gelin Hep Birlikte Değişime Ortak Olalım» YATIRIM DESTEK OFİSİ Oda, Üyelerinin Danışmanı Olacaktır S.B. Sayfa

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

gibi konularda ön plana çıkmıştır. Bu alanlardaki faaliyetlerin detayı aşağıda sunulmaktadır.

gibi konularda ön plana çıkmıştır. Bu alanlardaki faaliyetlerin detayı aşağıda sunulmaktadır. Değerli Üyemiz, Derneğimizin Yönetim Kurulu her ay muntazaman toplanarak, kimya alt sektörlerinin durumunu tartışmış, dernek gelir-gider dengesi, bütçe verileri çerçevesinde azami tasarrufu hedef alarak

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 38. Hafta (19-25 Eylül 2011) 19 EYLÜL 2011, PAZARTESİ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ın, Birleşmiş Milletler 66.Genel

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara AB ÇEVRE POLİTİKALARI Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD 06110 Dışkapı - Ankara Gunay.Erpul@ankara.edu.tr GİRİŞ Avrupa Birliği nin işleyişine ilişkin Antlaşma nın

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1994) Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası Kapsam AB Bölgesel Politikası ve Araştırma Politikası Etkileşimi Araştırma Politikası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı