İltica ve Göç Mevzuatı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İltica ve Göç Mevzuatı"

Transkript

1

2 İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005

3 İltica ve Göç Mevzuatı ISBN Ankara Şubat 2005 EDITÖRLER KURULU: Kadir Ay, Yabancılar, Hudut ve İltica Daire Başkan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Thomas vom Braucke, Katılım Öncesi Danışmanı, İltica ve Göç Konulu AB Eşleştirme Projesi Işıl Tokcan, Avukat, Kıdemli Hukuk Danışmanı, BMMYK Mustafa Öztürk, İltica, Göç ve Vatandaşlık Şube Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Çiğdem Alp, Katılım Öncesi Danışman Yardımcısı, İltica ve Göç Konulu AB Eşleştirme Projesi Türkçe Çeviriler Editörü: Dr. Sanem Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Belge Toplama ve Hazırlık: Alper Tarımcı, BMMYK Stajeri, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Çeviri: Egemen Demircioğlu, Meltem Karatoprak, Basımevi: Başkent Matbaası-ANKARA Bu kitabın basımı Avrupa Komisyonu ile ortaklaşa finanse edilen Üst Düzey Çalışma Grubu Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. II

4 İçindekiler I-GİRİŞ VI 1- Giriş... VI 2- AB Kurumları ve Organları... VII 3- AB de Karar Alma Süreci... VIII 4- Avrupa Birliği nin sığınmacılar ve göçmenler hakkındaki müktesebatının listesi XII II-TÜRK ULUSAL EYLEM PLANI 1 1- İçişleri Bakanı ndan Mektup Türk Ulusal Eylem Planı... 4 III-ANTLAŞMALAR * Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Tarihli Sözleşme Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü Amsterdam Antlaşması (İltica ve Göç ile ilgili hükümler) a) Vize, Sığınma, Göç ve Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili diğer politikalar b) Avrupa Topluluğu nu kuran Antlaşma ya ekli Protokoller BMMYK nın yorumları: Amsterdam Antlaşması BMMYK nın yorumları: Amsterdam Antlaşması Avrupa Topluluğu nu kuran Antlaşma nın 73k maddesi hakkında Bildiri (Antlaşma ya ekli Protokoller - Bildiri No: 17) Avrupa Birliği Anayasası nı oluşturan Antlaşma (Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nın da aralarında bulunduğu ilgili hükümler) a) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı b) Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Madde 6 (1) ve 49, Avrupa Birliği Antlaşması nın Birleştirilmiş Versiyonu ndan alıntı Madde 249, Avrupa Topluluğu nu kuran Antlaşma nın Birleştirilmiş Versiyonu ndan alıntı IV-BAŞKANLIK SONUÇ BİLDİRİSİ KARARLARI Tampere Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları BMMYK nın yorumları: Tampere Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları BMMYK nın yorumları: Tampere Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları Seville Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları Lahey Programı - Brüksel Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararlarına Ek 119 BMMYK nın yorumları: Lahey Programı V-YÖNERGELER Geçici Koruma, Yurdundan ayrılmaya zorlanmış kimselerin kitlesel sığınma durumunda geçici koruma sağlamak için asgari standartlar hakkında ve Üye Devletler arasında bu tür insanları ülkeye kabul etmesi ve sonrasında bunun sonuçlarına katlanması çabalarında denge sağlayacak önlemler hakkında 20 Temmuz 2001 tarihli 2001/55/EC (AT) sayılı KONSEY YÖNERGESİ BMMYK nın yorumları: Geçici Koruma BMMYK nın yorumları: Geçici Koruma Ülkeye Kabul, Sığınma isteyenlerin ülkeye kabulüne ilişkin asgari standartları belirleyen 27 Ocak 2003 tarihli 2003/9/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi * Burada AB Antlaşması çerçevesinde alıntılanmış olan hükümler hem Avrupa Topluluğu nu kuran Antlaşma dan hem de Avrupa Birliği Antlaşması ndan maddeler içermektedir. Sığınma ve göç konuları her iki antlaşmada da ele alınmıştır; ancak Amsterdam Antlaşması ile sığınma ve göçe ilişkin alanların çoğu Avrupa Topluluğu nu kuran Antlaşma ya devredilmiştir. Örn. AB Birinci Sütunu olarak bilinen metin. III

5 BMMYK nın yorumları: Ülkeye Kabul Aile Birleştirme Hakkı, 2003/86/EC (AT) 22 Eylül 2003 tarihli aile birleştirme hakkıyla ilgili Konsey Yönergesi BMMYK nın yorumları: Aile Birleştirme Hakkı Uzun Dönemli İkamet, Uzun dönemli ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının durumu hakkında 25 Kasım 2003 tarihli 2003/109/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi BMMYK nın yorumları: Uzun Dönemli İkamet BMMYK nın yorumları: Kısa Süreli İkamet İzni Taşımacının Yükümlülüğü, Konsey Yönergesi 2004/82/EC (AT) 29 Nisan 2004 Havayolu şirketlerinin yolcu bilgilerini verme Yükümlülüğü hakkında BMMYK nın yorumları: Taşımacının Yükümlülüğü Nitelendirme, Konsey Yönergesi 2004/83/EC (AT) Üçüncü ülke uyruklularının ya da vatansız kişilerin mülteci olarak ya da başka şekilde uluslararası korumaya muhtaç kişiler olarak nitelendirilmeleri ve statüleri ve sağlanacak korumanın içeriği için asgari standartlara ilişkin 208 BMMYK nın yorumları: Nitelendirme ve Usuller BMMYK nın yorumları: Nitelendirme ve Usuller BMMYK nın yorumları: Nitelendirme ve Usuller İnsan Ticareti Kurbanları, Konsey Yönergesi 2004/81/EC (AT) 29 Nisan 2004 İnsan ticareti kurbanı veya yasadışı göçü kolaylaştıran bir fiilin faili olup ilgili yetkili makamlarla işbirliği yapan üçüncü ülke vatandaşlarına verilen ikamet izni hakkında Usuller, Üye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri alınmasına dair asgari standartlara ilişkin Değiştirilmiş Konsey Yönergesi Önerisi VI-TÜZÜKLER EURODAC a) Konsey Tüzüğü (AT) 2725/ Aralık 2000 Dublin Sözleşmesi nin etkili uygulanması amacı ile parmak izi karşılaştırılması için Eurodac ın kullanılması ile ilgili b) Konsey Tüzüğü (AT) 407/ Şubat 2002 Dublin Sözleşmesi nin etkili bir şekilde uygulanması için parmak izlerinin karşılaştırılmasına yönelik Eurodac ın oluşturulmasıyla ilgili (EC) (AT) 2725/2000 sayılı Tüzüğün uygulanması için bazı kuralları belirleyen BMMYK nın yorumları: EURODAC DUBLIN II Yönetmeliği a) Konsey Tüzüğü (AT) 343/ Şubat 2003 Bir üçüncü ülke vatandaşının Üye Devletlerden birinde yaptığı sığınma başvurusunun incelenmesinden sorumlu Üye Devlet in belirlenmesine ilişkin kriter ve mekanizmaların saptanması hakkında b) Komisyon Tüzüğü (AT) NO 1560/ Eylül 2003 Bir üçüncü ülke vatandaşı tarafından Üye Devletlerden birinde yapılmış bir sığınma başvurusunu incelemekten sorumlu Üye Devlet in belirlenmesinin kriter ve mekanizmalarının belirlendiği (EC) (AT) 343/2003 sayılı Konsey Tüzüğü nün uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralların belirlendiği 306 BMMYK nın yorumları: DUBLIN II Tüzüğü BMMYK nın yorumları: DUBLIN II Tüzüğü BMMYK nın yorumları: DUBLIN II Tüzüğü Vize Zorunluluğu, Konsey Tüzüğü (EC) (AT) 539/ Mart 2001 Vatandaşları dış sınırlardan geçişte vize bulundurmak zorunda olan üçüncü ülkelerin ve vatandaşları bu zorunluluktan muaf olan üçüncü ülkelerin listelerini içeren 337 VII-KARARLAR Avrupa Mülteci Fonu , Konsey Kararı (2000/596/EC (AT)) 28 Eylül 2000 Avrupa Mülteci Fonu nu oluşturan BMMYK nın yorumları: Avrupa Mülteci Fonu Vize Zorunluluğu, Konsey Kararı (2002/463/EC) (AT) 13 Haziran 2002 Dış sınırlar, vizeler, sığınma ve göçmnlik alanlarında idari işbirliğine dair eylem programının kabulü (ARGO programı) hakkında IV

6 3- Avrupa Mülteci Fonu , Konsey Kararı (2004/904/EC (AT)) 2 Aralık dönemi için Avrupa Mülteci Fonu nu kuran VIII-GERİ KABUL ANLAŞMALARI Geri Kabul Hükümleri, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Başkanlığı ndan Göçmenlik Çalışma Grubu (İhraç) na ' 6098/99 sayılı Konsey Notu Geri Kabul Antlaşmaları, İspanyol Delegasyonu ndan Daimi Temsilciler Komitesi ne 14528/02 sayılı Konsey Notu IX-YARARLI İNTERNET ADRESLERİ V

7 Giriş BMMYK 2001 yılında, Avrupa Komisyonu finansmanı ile, Uygulayıcılardan AB İltica Müktesebatına Yönelik Yorumlar başlıklı kitabı yayınlamıştı. O tarihteki iltica alanındaki AB müktesebatı hakkında bilgi içeren kitapla AB müktesebatındaki belli başlı unsurların Türkçe çevirisine ulaşmak mümkün olmuştu. İltica ve göç hakkındaki AB müktesebatı 2001 yılından beri oldukça değişmiştir. Uzun süren müzakerelerin ardından, AB ne Üye Devletler iltica ve göç alanındaki AB müktesebatını oluşturan bazı önemli belgeler benimsemiştir. Bu belgeler asgari uyumlulaştırmayı, böylece üye devletlerin -ve AB ne aday ülkelerinin- eğer isterlerse bu asgari standartların ötesine geçmelerini amaçlamaktadır. Bu hukuki belgeler, Amsterdam Antlaşmasının 1999 da yürürlüğe girmesinin ardından benimsenmiştir; bu da belgelerin AB işbirliğinin 1. sütunu kapsamında benimsendiği anlamına gelmektedir. Bu sebeple, söz konusu belgeler hükümetlerarası Avrupa Birliği hukukunun değil uluslarüstü Avrupa Toplulukları hukuki çerçevesinin bir parçasıdırlar. Bu da hukuki belgelerle, sadece AB ye Üye Ülkelere değil sığınmacılar ve mülteciler gibi ülke topraklarında bulunan kişilere de hak ve yükümlülükler verilmesini gerektirmektedir. Bu hukuki belgeler aynı zamanda Türkiye gibi AB ne Aday Ülkeler için de önemlidir. Türkiye, AB üyeliği için müzakerelere başlama arifesindedir ve önümüzdeki yıllar içerisinde iltica ve göçe ilişkin AB Müktesebatı ile bir paralellik sağlamak üzere iddialı bir eylem planı benimsemiştir. Bu eylem planı, Türkiye-Danimarka-İngiltere konsorsiyumu tarafından uygulanan AB Eşleştirme Projesinin bir parçası olarak geliştirilmiş ve 1997 den beri kapasite geliştirme kapsamında Türk makamları ile yakın bir işbirliği içerisinde olan -BMMYK gibi Türkiye de iltica ve göç konusunda kapasite geliştirme sahasındaki diğer aktörlerden de yararlanılmıştır. Türkiye deki iltica ve göç kapasitesinin geliştirilmesi açısından son derece önemli olan önümüzdeki günlerde, eylem planı ve AB Müktesebatındaki belli başlı hukuki belgeler hakkındaki bilginin yaygınlaştırılması amacıyla, BMMYK ve Eşleştirme projesinin tarafları, Avrupa Komisyonundan aldıkları finansman desteği ile, bu kitabı ortaklaşa yayınlamıştır. Bu kitap, Türkiye nin iltica ve göç alanındaki ulusal eylem planını, iltica ve göç alanındaki AB müktesebatının güncel listesini, (Kasım 2004 te Lahey de benimsenen geleceğe yönelik AB işbirliği için beş yıllık plan da dahil olmak üzere) AB müktesebatının en önemli bölümlerinin çevirilerini ve AB genelinde, hem aday ülkelerde hem de diğer ülkelerde, üzerinde tartışılan BMMYK nin bu belgeler hakkındaki yorumlarını içermektedir. * Bu kitabın Türkiye nin gelecekteki iltica ve göç sistemini şekillendirmesine yardımcı olacağını ve bu süreç içerisinde hiç şüphesiz ortaya çıkacak tartışmaların doğru çevirilere ve yorumlara dayandırılmasını sağlayacağını umuyoruz.. * Kitap aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü nün (www.egm.gov.tr), BMMYK Türkiye Temsilciliği nin (www.unhcr.org.tr), Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği nin (www.deltur.cec.eu.int), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin (www.abgs.gov.tr), ve Dışişleri Bakanlığı nın (www.mfa.gov.tr) internet sayfalarında bulunmaktadır. VI

8 AB Kurumları ve Organları Avrupa Birliği Üye Devletleri, bazı yetkilerini ortak Avrupa kurumlarına devretmişlerdir. İnsanların günlük hayatını etkileyen birçok karar, Birlik in farklı kurum ve organlarını bir araya getiren demokratik bir süreç vasıtasıyla bu çerçevede alınmaktadır. Kurumlar üçgeni Birlik in üç ana karar alıcı kurumu vardır. Bunlar: Avrupa Parlamentosu: Avrupa vatandaşlarını temsil eder. Üyeleri, doğrudan seçimle iş başına gelirler. Konsey: Üye Devletleri temsil eder. Avrupa Komisyonu: Bir bütün olarak Birlik in çıkarlarını savunmakla görevlidir. Kurumlar Üçgeni, Birlik in bütününde geçerli olan politikaları tanımlar, yasaları (yönergeler, tüzükler ve kararlar) benimser. İlke olarak, Komisyon yeni Avrupa düzenlemeleri, mevzuatı teklif etmekten sorumlu iken, Parlamento ve Konsey bunların benimsenmesinden sorumludur. Temel öneme sahip roller oynayan iki kurum daha vardır: Adalet Divanı, Topluluk kanunlarına uyulmasını sağlar; Sayıştay, AB faaliyetlerinin mali kaynaklarını denetler. Bu kurumları destekleyen Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi, danışma organları olarak çalışırlar. Topluluk un yetki alanında olan bir takım alanlarda yeni kurallar benimsenmeden önce bu komitelere danışılması zorunludur. Mali organlar Mali alanda faaliyet gösteren üç AB organı vardır: Avrupa Merkez Bankası, Avrupa para politikasından sorumludur. Avrupa Yatırım Bankası, AB yatırım projelerinin yönetilmesinden sorumludur. Avrupa Yatırım Fonu, küçük ve orta boy işletmelere yardımcı olmak için teminatlar verir ve risk sermayesi girişimlerine katkıda bulunur. Diğer uzmanlaşmış organlar Topluluk un üç ana direğiyle ilgili teknik, bilimsel veya yönetime ilişkin görevler yürüten bir takım bağımsız Topluluk organları da vardır. Toplam 15 uzmanlaşmış ajans (bunlara Topluluk ajansları denir), birinci sütunla ilgili Topluluk yetkilerinin yönetimini paylaşırlar. Güvenlik Araştırmaları Avrupa Birliği Enstitüsü ve Avrupa Birliği Uydu Merkezi, ortak dış politika ve güvenlik politikası (ikinci sütun) ile ilgili belirli görevler yerine getirirler. Son olarak, Europol ve Eurojust, cezai konularda (üçüncü sütun) polis ve adli işbirliğinin eşgüdümünün sağlanmasına yardımcı olurlar. Avrupa Ombudsmanı, AB vatandaşlarını ve işletmelerini, idari hatalardan kaynaklanan tehlikelere karşı korur. Avrupa Veri Koruma Gözetmeni, Topluluk kurumlarının ve organlarının şahıslarla ilgili kişisel bilgileri işlerken kişilerin mahremiyet haklarına saygı göstermelerini sağlar. Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi, AB ve onun faaliyetleri hakkında bilgiler yayınlar, basar ve dağıtır. Avrupa Personel Seçme Ofisi, AB kurumlarının ve başka organların personelini işe alır. VII

9 Karar Alma Süreci Avrupa Birliği içinde karar alma süreci, son on yıllarda sürekli gelişim göstermiş karmaşık bir mekanizmadır. Karar alma sürecinde bir dizi kurum yer alır. Bunlardan en önemlileri, Avrupa Komisyonu, Konsey ve Avrupa Parlamentosu dur. Komisyon, hemen hemen bütün durumlarda, tartışma için yasa önerileri getirme konusunda inisiyatife ve tekel yetkiye sahiptir. Her ikisi de yasama yetkilerine sahip olan Konsey ve Avrupa Parlamentosu, bu amaçla belirlenmiş prosedürlerden birine göre öneriyi benimsemekten sorumludurlar. Konsey ve Avrupa Parlamentosu, belirli kurallara göre kendi kararlarını alır, karar alma sürecinde kendilerini müştereken içeren karar alma prosedürüne göre değişen farklı roller oynarlar. Başlıca üç karar alma prosedürü şunlardır: Danışma prosedürü Ortak karar prosedürü Onay ya da uygun görüş prosedürü Bunun yanı sıra, Konsey ve Avrupa Parlamentosu kendi iç karar alma prosedürlerini izlerler. Danışma prosedürü Danışma prosedüründe, Komisyon Konsey e bir öneri sunar. Konsey, bunun üzerine, Avrupa Parlamentosu na danışır. Konsey, Parlamento nun görüşü kendisini bağlamasa da, yine de, belli bir takım durumlarda parlamentoya danışmak zorundadır. Bunun yapılmaması halinde, öneri hukuken bağlayıcı hale gelemez. Danışma prosedürünün kapsamında yer alan alanlar şunlardır: Cezai konularda polis ve adli makamların işbirliği Antlaşmaların gözden geçirilmesi Cinsiyet, ırk veya etnik köken, din, siyasi inanışlar, sakatlık, yaş veya cinsel yönelime dayalı ayrımcılık Avrupa vatandaşlığı Tarım Yasal göçmenlik ve kişilerin serbest hareketiyle bağlantılı diğer politikalar Ulaştırma (bazı bölgelerde kayda değer bir etkisi olabildiği zaman) Rekabet hukuku Vergi hükümleri Ekonomik politika Daha yakın işbirliği ; yani, bir grup Üye Devlet in, henüz diğer Üye Devletler onlara katılmayı istemese bile, belirli bir alanda işbirliği yapmalarına yetki veren araç. Örneğin vergilendirme gibi bazı alanlarda, Konsey in kararının oybirliğiyle alınması zorunludur. VIII

10 Ortak karar prosedürü Bu prosedürde, Konsey, yasama yetkilerini Avrupa Parlamentosu ile paylaşır. Her iki kurum da öneriyi görüşür ve bir veya birkaç kez tartışır. Anlaşmaya varılamazsa, öneri bir uzlaştırma komitesine sunulur. Son yıllarda, Konsey in yasama yetkileri genişletilmiş, ortak karar prosedürü böylece gittikçe artan sayıda alanda uygulanır hale gelmiştir. Dolayısıyla, ortak karar prosedürü, tek yasama prosedürü olmasa bile, olağan yasama prosedürü haline gelmiştir. Ortak karar prosedürüne tabi olan alanlar şunlardır: Uyrukluğa dayalı ayrımcılığın önlenmesi Hareket ve ikamet etme özgürlüğü İşgücünün serbest dolaşımı Göçmen işgücünün sosyal güvenliği Yerleşme özgürlüğü Ulaştırma İç Pazar İstihdam Gümrük işbirliği Toplum dışında kalmayla mücadele Fırsat ve muamele eşitliği Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili kararların hayata geçirilmesi Eğitim Mesleki eğitim Kültür Sağlık Tüketicilerin korunması Trans-Avrupa ağları Avrupa Bölgesel Gelişim Fonu kararlarının icrası Araştırma Çevre Şeffaflık Yolsuzluğun önlenmesi ve yasal takibi İstatistikler Veri koruma hakkında bir danışma organının kurulması Vizeler, sığınma ve yasadışı göçmenlik (en geç 1 Nisan 2005) Onay ya da uygun görüş prosedürü Belirli durumlarda geçerli olan onay ya da uygun görüş prosedüründe, Konsey, sadece Avrupa Parlamentosu nun açık onayıyla karar alabilir. Onay ya da uygun görüş prosedürüne tabi olan alanlar şunlardır: Avrupa Merkez Bankası nın belirli görevleri Avrupa Merkez Bankaları Sistemi nin veya Avrupa Merkez Bankası nın tüzüklerinin değiştirilmesi Yapısal fonlar ve Uyum Fonu IX

11 Avrupa Parlamentosu seçimleri için tek tip seçim prosedürü Bazı uluslararası anlaşmalar Birlik e yeni Üye Devletlerin katılması AB Antlaşması nın 7 inci maddesi kapsamında temel hakların ciddi ve sürekli biçimde ihlali nedeniyle bir Üye Devlet e uygulanan yaptırımlar Konsey içinde karar alma Konsey içinde karar alınmasında uygulanan üç prosedürü vardır: 1.Oy çokluğu: Konsey, oyların yarısı artı bir (yarısından bir fazla) oyla karar alır. Bu prosedür, usule ilişkin meselelerde ve tartışmalı olmayan konularda uygulanır. 2.Nitelikli oy çokluğu (nitelikli çoğunluk): Öneri, belirli bir asgari oy sayısı sağlanırsa kabul edilir. Her ülke, nüfusuyla orantılı sayıda oya sahiptir. 1 Mayıs 2004 te 10 yeni üyenin kabul edilmesinden sonra, oy ağırlıkları anahtarı değiştirilmiştir. Nitelikli oy çokluğu (nitelikli çoğunluk) prosedürü en çok kullanılan prosedürdür ve özellikle iç pazar, mevzuat uyumlaştırılması, çevre, kültür ve sağlık konularında uygulanır. 3. Oybirliği: Bu usule göre ancak oybirliğiyle karar alınabilir. Dolayısıyla, her Üye Devlet veto hakkına sahiptir. Her ne kadar nitelikli çoğunlukla karar alma gittikçe daha çok kullanılır hale gelmekteyse de, dış politika, savunma, doğrudan ve dolaylı vergiler, sosyal güvenlik ve Birlik in genişlemesiyle ilgili konular gibi bazı hassas alanlarda hala oybirliği gerekmektedir. 1 Kasım 2004 ten bu yana Konsey içindeki oy ağırlıkları: Fransa 29 Almanya 29 İtalya 29 İngiltere 29 Polonya 27 İspanya 27 Hollanda 13 Belçika 12 Çek Cumhuriyeti 12 Yunanistan 12 Macaristan 12 Portekiz 12 Avusturya 10 İsveç 10 Danimarka 7 Finlandiya 7 İrlanda 7 Lituanya 7 Toplam 321 Gerekli nitelikli çoğunluk: 232 Slovakya 7 Kıbrıs 4 Estonya 4 Letonya 4 Lüksemburg 4 Slovenya 4 Malta 3 Avrupa Parlamentosu içinde karar alma Yasama bakımından, Avrupa Parlamentosu nun çalışması genel olarak şöyle düzenlenmiştir: Avrupa Komisyonu Parlamento ya yasama önerisini sunar. İlgili alanda yetkili olan parlamento komitesinden bir rapor hazırlaması ve bir raportör tayin etmesi istenir. Bir veya daha fazla parlamento komitesinden görüş bildirmeleri istenebilir. Komitelerin görüşleri benimsenir ve yetkili komiteye iletilir. Avrupa Parlamentosu Üyeleri -ve görüş bildirmeleri istenmiş komiteler-, raportör tarafından kaleme alınmış taslak rapora değişiklikler önerebilirler.. Daha sonra rapor, icabında değişiklikler yapılmış olarak, o alanda yetkili olan komite tarafından benimsenir. X

12 Rapor, Parlamento içindeki siyasi gruplar tarafından siyasi yönelimleri çerçevesinde incelenir. Daha sonra rapor genel kurulda tartışılır. O alanda yetkili olan komite, siyasi gruplar veya belirli sayıda Avrupa Parlamentosu Üyesi tarafından tartışılmak üzere ortaya atılan değişiklik önerileri bu aşamada gündeme getirilebilir. Parlamento nun tutumu, oylamayla belirlenir. XI

13 Avrupa Birliği nin sığınmacılar ve göçmenler hakkındaki müktesebatının listesi Mevcut AB müktesebatı: 2002/463/EC (AT): 13 Haziran 2002 tarihli, dış sınırlar, vizeler, sığınma ve göç alanlarında idari işbirliğine yönelik bir eylem planının benimsendiği Konsey Kararı (ARGO programı) O.J. (R.G.)L 161, , sayfa 11 Göç ve sığınma alanında üçüncü ülkelere mali ve teknik yardım yapılmasına yönelik bir program hakkında 10 Mart 2004 tarihli 491/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (Aeneas) OJ (R.G.) L sayfa 1 Göç: Üçüncü ülke vatandaşlarının çalışma amaçlı olarak Üye Devletlerin topraklarına kabulünün sınırlanması hakkında 20 Haziran 1994 tarihli Konsey İlke Kararı, O.J. (R.G.) C 274, , sayfa 3 Yasadışı göç ve yasadışı çalışmayla mücadele ve ilgili denetim araçlarını iyileştirme araçlarının uyumlaştırılması hakkında 22 Aralık 1995 tarihli Konsey Tavsiyesi, O.J. (R.G.) C 5, , sayfa 1 Sonradan değiştirilmiş haliyle, üçüncü ülke vatandaşlarının kabul edilmesiyle ilgili olarak hali hazırda benimsenmiş olan araçların uygulanmasının denetlenmesi hakkında 22 Aralık 1995 tarihli Konsey Kararı, O.J. (R.G.) C , sayfa 1. Üçüncü ülke vatandaşlarının yasadışı olarak istihdam edilmesiyle mücadele hakkında 27 Eylül 1996 tarihli Konsey Tavsiyesi, O.J. (R.G.) C 304, , sayfa 1 Refakatinde kimse bulunmayan üçüncü ülke vatandaşı reşit olmayan kişiler hakkında 26 Haziran 1997 tarihli 97/C 221/03 sayılı Konsey İlke Kararı: 19 Temmuz 1997 tarihli OJ (R.G.) N C 221, sayfa 23 ila 27; Düzmece evliliklerle mücadele hakkında benimsenecek olan tedbirler hakkında 4 Aralık 1997 tarihli Konsey İlke Kararı: 16 Aralık 1997 tarihli OJ (R.G.) N C 328; Bir Üye Ülke ile bir üçüncü ülke arasında iki taraflı geri kabul sözleşmesi örneği ile ilgili 30 Kasım 1994 tarihli Konsey Tavsiyesi: 19 Eylül 1996 tarihli OJ (R.G.) N C 274, sayfa 20 ila 24; Geri Kabul sözleşmelerinin uygulanması hakkında protokoller tanzim edilirken izlenecek yol gösterici ilkeler hakkında 24 Temmuz 1995 tarihli Konsey Tavsiyesi: 19 Eylül 1996 tarihli OJ (R.G.) N C 274, sayfa 25; 97/11/JHA: İkamet izinleri için tek tip bir biçimle ilgili olarak Avrupa Birliği Antlaşması Madde K.3 e istinaden Konsey tarafından benimsenen 16 Aralık 1996 tarihli Ortak Eylem 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Sözleşmesi ni hayata geçiren Konvansiyon un 26 ıncı maddesinin hükümlerini tamamlayan 28 Haziran 2001 tarihli 2001/51/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi; Resmi Gazete L 187, 10/07/2001 Sayfa Avrupa Birliği nde yasadışı göçle ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik kapsamlı bir plan için öneri, 14 Haziran 2002 tarihli OJ (R.G.) C 142, sayfa 23. İstihdam ve meslek konularında eşit muamele için genel bir çerçeve öngören 2000/78/EC (AT) sayılı Konsey yönergesi Irk veya etnik kökene bakılmaksızın kişiler arasında eşit muamele ilkesini hayata geçiren 2000/43/EC (AT) sayılı Konsey yönergesi XII

14 8 Mayıs 2003 tarihli Konsey Sonuç Bildirisi (insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele hakkındaki Brüksel Beyannamesi), 12 Haziran 2003 sayılı OJ (R.G.) C 137, sayfa 1. Üçüncü ülke vatandaşlarının ihracı hakkında kararların karşılıklı olarak tanınması hakkında 28 Mayıs 2001 tarihli 2001/40/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi; İnsan ticaretiyle mücadele hakkında 19 Temmuz 2002 tarihli Konsey Çerçeve Kararı (2002/629/JHA), tarihli OJ (R.G.) L 203, sayfa 1. Üçüncü ülke vatandaşlarının ikamet izinleri için tek tip bir biçemin belirlendiği 13 Haziran 2002 tarihli (EC) (AT) No 1030/2002 sayılı Konsey Tüzüğü, O.J. (R.G.) L 157, 15/06/2002, sayfa 1 Ailelerin birleştirilmesi hakkı hakkında 22 Eylül 2003 tarihli 2003/86/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi, O.J. (R.G.) L 251, , sayfa 12 Uzun dönemli ikamet eden kişi niteliğindeki üçüncü ülke vatandaşlarının statüsü ile ilgili 25 Kasım 2003 tarihli 2003/109/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi İzinsiz girişi, transit geçişi ve ikameti kolaylaştıran fiilleri önlemeye yönelik cezai çerçevenin güçlendirilmesi hakkında 28 Kasım 2002 tarihli Konsey Çerçeve Kararı, 5 Aralık 2002 tarihli OJ (R.G.) L 328, sayfa 1. İzinsiz girişi, transit geçişi ve ikameti kolaylaştırmanın tanımlandığı 28 Kasım 2002 tarihli 2002/90/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi, 5 Aralık 2002 tarihli OJ (R.G.) L 328, sayfa 4 Havayoluyla sınır dışı etme amaçlı transit geçiş durumlarında yardım hakkında 2003/110/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi. Üçüncü ülke vatandaşlarının ihracı hakkında kararların karşılıklı tanınması hakkında 2001/40/EC (AT) sayılı Yönerge nin uygulanmasından kaynaklanan mali dengesizliklerin telafi edilmesi ile ilgili kriterlerin ve pratik düzenlemelerin belirlendiği 23 Şubat 2004 tarihli Konsey kararı 2004/191/EC (AT) Göçmenlik irtibat yetkilileri ağı kurulması hakkında 377/2004 sayılı Konsey Tüzüğü OJ (R.G.) L , sayfa 1 Yasadışı göçü kolaylaştırma fiillerinin veya insan ticaretinin mağduru olup ilgili yetkili makamlarla işbirliği yapan kişilere verilen kısa dönemli ikamet izinleri hakkında 29 Nisan 2004 tarihli 2003/81/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi OJ (R.G.) L sayfa 19 Münferit sınır dışı etme emirlerinin konusu olan üçüncü ülke vatandaşlarının iki veya daha fazla Üye Devlet in topraklarından ihracı için müşterek uçuşların organize edilmesi hakkında tarihli 2004/573/EC (AT) OJ (R.G.) sayılı Konsey Kararı OJ L sayfa 28 Havayolu şirketlerinin yolcu bilgilerini verme yükümlülüğü hakkındaki 29 Nisan 2004 tarihli 2004/82/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi (OJ (R.G.) L sayfa 24) Sığınma: Bir üçüncü ülke vatandaşı tarafından Üye Devletlerden birinde yapılmış bir sığınma başvurusunun incelenmesinden sorumlu Üye Devlet in belirlenmesine yönelik kriter ve mekanizmaların belirlendiği 18 Şubat 2003 tarihli (EC) 343/2003 sayılı Konsey Tüzüğü (Dublin II) Bir üçüncü ülke vatandaşı tarafından Üye Devletlerden birinde yapılmış bir sığınma başvurusunun incelenmesinden sorumlu Üye Devlet in belirlenmesine yönelik kriter ve mekanizmaların belirlendiği 18 Şubat 2003 tarihli (EC) (AT) 343/2003 sayılı Konsey XIII

15 Tüzüğü nün uygulanması için ayrıntılı kuralların belirlendiği 2 Eylül 2003 tarihli (EC) (AT) 1560/2003 sayılı Komisyon Tüzüğü, O.J. (R.G.) L 222, , sayfa 3. Dublin Konvansiyonu nun etkili bir şekilde uygulanması için parmak izlerinin karşılaştırılmasına yönelik Eurodac ın kurulmasıyla ilgili 11 Aralık 2000 tarihli (EC) (AT) 2725/2000 sayılı Konsey Tüzüğü. Dublin Konvansiyonu nun etkili bir şekilde uygulanması için parmak izlerinin karşılaştırılmasına yönelik Eurodac ın kurulmasıyla ilgili 11 Aralık 2000 tarihli (EC) (AT) 2725/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nün hayata geçirilmesine yönelik bazı kuralların belirlendiği 28 Şubat 2002 tarihli (EC) (AT) 407/2002 sayılı Konsey Tüzüğü, O.J. (R.G.) L 062, , sayfa 1. Ev sahibi üçüncü ülkelerle ilgili meselelere uyumlaştırılmış bir yaklaşım hakkında İlke Kararı 30 Kasım ve 1 Aralık 1992 Güvenli üçüncü ülkelere ilişkin Konsey Beyanı. 28 Kasım /02 Asile 76 Genel olarak ciddi bir zulüm riski bulunmayan ülkeler hakkında sonuçlar, 30 Kasım ve 1 Aralık Açıkça temelsiz olan sığınma başvuruları hakkında İlke Kararı, 30 Kasım ve 1 Aralık Sığınma prosedürleri için asgari teminatlar hakkında 20 Haziran 1995 tarihli Konsey İlke Kararı, O.J. (RG.) C 274, , sayfa 13. Amsterdam Antlaşması: Amsterdam Antlaşması ndan Avrupa Birliği nin Üye Ülkeleri nin vatandaşları için sığınma hakkında protokol, O.J. (R.G.) C 340, /596/EC (AT): Bir Avrupa Mülteci Fonu kuran 28 Eylül 2000 tarihli Konsey Kararı. 2001/275/EC (AT): Hangi durumlarda harcama yapılabileceği ve Avrupa Mülteci Fonu tarafından müştereken finanse edilen eylemler bağlamında uygulama hakkında raporlarla ilgili olarak 2000/596/EC (AT) sayılı Konsey Kararı nın uygulanması için ayrıntılı kuralların belirlendiği 20 Mart 2001 tarihli Komisyon Kararı (C(2001) 736 belge numarası ile tebliğ edilmiştir). Yerinden sürülmüş kişilerin kitle halinde Avrupa Birliği topraklarına akımı halinde geçici koruma sağlamak için asgari standartlar ve böyle kişilerin kabul edilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan külfetler konusunda farklı Üye Devletlerin gösterdiği çabalar arasındaki dengenin iyileştirilmesine yönelik tedbirler hakkında 20 Temmuz 2001 tarihli 2001/55/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi. 2002/307/EC (AT): Avrupa Mülteci Fonu tarafından müştereken finanse edilen eylemler bağlamında mali düzeltmeler yapılmasına yönelik yönetim ve kontrol sistemleri ve prosedürleriyle ilgili olarak 2000/596/EC (AT) sayılı Konsey Kararı nın uygulanması için ayrıntılı kuralların belirlendiği 18 Aralık 2001 tarihli Komisyon Kararı (C(2001) 4372 belge numarası ile tebliğ edilmiştir.) Sığınma isteyenlerin kabul edilmesi için asgari standartların belirlendiği 27 Ocak 2003 tarihli 2003/9/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi. Üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin mülteci veya mülteci olmasa bile uluslararası korumaya muhtaç kişiler olarak nitelenmesi ve statüsü için asgari standartlar hakkında 2004/83/EC (AT) sayılı Konsey Yönergesi. O.J. L 304/12 sayfa 12. Gelecekteki AB müktesebatı: Göçmenlik: Üçüncü ülke vatandaşlarının ücretli çalışma veya serbest meslek sahibi olarak ekonomik faaliyetlerde bulunma amaçlı olarak giriş yapma ve ikamet etme koşulları hakkında bir Konsey Yönergesi için öneri COM/2001/0386 final -CNS 2001/0154 XIV

16 (üçüncü ülke vatandaşlarının Üye Devlet topraklarına çalışma amaçlı olarak kabul edilmesinin sınırlanması hakkındaki 20 Haziran 1994 tarihli yukarıda bahsi geçen Konsey Tüzüğü ne gönderme yapılmıştır O.J. (R.G.) C 274, , sayfa 3). Üçüncü ülke vatandaşlarının Üye Devlet topraklarında üç ayı aşmayan süreler boyunca seyahat özgürlüğüne sahip olmalarının koşullarıyla ilgili, özel bir seyahat iznini yürürlüğe sokan ve altı ayı aşmayan süreler boyunca giriş yapma ve yer değiştirme şartlarını belirleyen bir Konsey Yönergesi için Öneri COM/2001/0388 final -CNS 2001/0155 Üçüncü ülke vatandaşlarının öğrenim, mesleki eğitim veya gönüllü hizmet amaçlı olarak giriş yapma ve ikamet etme koşulları hakkında bir Konsey Yönergesi için Öneri COM/2002/0548 final - CNS 2002/0242. Üye Devletlerin Göçmenlik Yönetim Servisleri için güvenli bir web tabanlı Bilgi ve Eşgüdüm Ağı yönünde bir Konsey Kararı için Öneri, COM/2003/0727 final -CNS 2003/284. Sığınma Üye Devletlerdeki mülteci statüsünün verilmesi ve geri alınması prosedürleri için asgari standartlar hakkında Konsey Yönergesi (ASILE ).) XV

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ÖNSÖZ içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU III I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlık Süreci... 5 A. Göç ve İltica

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma - İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

İltica Kararına İtiraz Usulleri

İltica Kararına İtiraz Usulleri ULUSAL EYLEM PLANININ UYGULAMASINDAN SORUMLU BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR ULUSAL EYLEM PLANI FAALİYET VE TAVSİYELERİ Kapasitenin arttırılması maksadıyla, göç ile iltica alanında bir ıhtisas biriminin

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

24- ADALET VE İÇİŞLERİ

24- ADALET VE İÇİŞLERİ 24- ADALET VE İÇİŞLERİ İlk Ulusal Programın yayımlanmasından bu yana (24 Mart 2001-11 Mayıs 2003) Adalet ve İçişleri (ile Siyasi Kriterler) alanındaki Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanmasına yönelik

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 24.0007.1.01 Tanık Koruma

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 I-GİRİŞ 3 1 - Genel olarak 2- Deyim sorunu 5 3- Gerçek kişiler dışındaki varlıkların uyrukluğu sorunu 9 II- UYRUKLUK (VATANDAŞLIK) HUKUKU'NUN NİTELİĞİ 10 1- İçhukuk

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi. KKTC Mülteci Hukuku Programı VOLKAN GÖRENDAĞ Mülteci Hakları Koordinatörü multeci@amnesty.org.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi. KKTC Mülteci Hukuku Programı VOLKAN GÖRENDAĞ Mülteci Hakları Koordinatörü multeci@amnesty.org. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi KKTC Mülteci Hukuku Programı VOLKAN GÖRENDAĞ Mülteci Hakları Koordinatörü multeci@amnesty.org.tr TÜRKİYE İLTİCA MEVZUATI Anayasa 90. Madde ile Uluslararası Sözleşmeler

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR;

İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR; İL GÖÇ İDARESI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKILAT ŞEMASI AŞAĞIDAKI ŞEKILDEDIR; İl Göç İdaresi Müdürü Araştırma İstatistik ve Projeler Grup Başkanlığı Uluslararası Koruma Grup Başkanlığı Yabancılar Grup Başkanlığı Yönetim

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü

Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ Brüksel, 29 Nisan 2004 8208/04 YASAL MEVZUAT VE DİĞER BELGELER Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ

YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ YABANCI UYRUKLULARIN İKAMET İŞLEMLERİ İlimizde ikamet eden, çalışan, öğrenci, daimi ikameti, haymatloz, mülteci, 1951 Cenevre sözleşmesine göre ikametli, gayri muntazam iltica talebi tetkik edilen yabancı

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı