ALEKSANDER GRGOREVÇ KRASNOKUTSK UN GÜNLÜÜNDEN 1808 YENÇER AYAKLANMASI VE ALEMDAR MUSTAFA PAA VAKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALEKSANDER GRGOREVÇ KRASNOKUTSK UN GÜNLÜÜNDEN 1808 YENÇER AYAKLANMASI VE ALEMDAR MUSTAFA PAA VAKASI"

Transkript

1 ALEKSANDER GRGOREVÇ KRASNOKUTSK UN GÜNLÜÜNDEN 1808 YENÇER AYAKLANMASI VE ALEMDAR MUSTAFA PAA VAKASI ALEMDAR MUSTAFA PASHA INCIDENT AND 1808 JANISSARY REBELLION ACCORDING TO ALEXANDER GRIGOREVICH KRASNOKUTSK S DIARY Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL * Özet 1806 da balayan Osmanlı-Rus harbinin mütareke sürecine girmesi üzerine barı görümeleri için Bükre te bulunan Rus karargâhından Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk kurye olarak stanbul a gönderildi. stanbul a geldii tarihlerde yeniçeriler Alemdar Mustafa Paa ya karı isyan hazırlıı içerisindeydi. Alemdar ın ölümüyle sona eren bu isyan, yeniçerilerin kin ve öfkesi, stanbul un ate, kan ve gözyaına boulması, yabancı misyon eflerinin diplomatik savaları yabancı bir gözlemcinin tarafsız bir yaklaımıyla bu günlükte 1 ortaya konulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Krasnokutsk, Prozorovsk, Alemdar Mustafa Paa, Yeniçeriler, Rusçuk, stanbul Abstract When the Ottoman-Russian War (1806) armistice negotiations started, Russians send Alexander Grigorevich Krasnokutsk as a dplomatic courier, to Istanbul from Bukresh. At the time of his arrival Janissary s were preparing a rebellion against Alemdar Mustafa Pasha. The rebellion process, rage of Janissary s that horribaly effected stanbul, diplomacy wars between forreign missionaires are objevtively told by a forreign observer in this diary. Key Words: Krasnokutsk, Prozorovsk, Alemdar Mustafa Pasha, Janissaries, Rousse/Ruse, Istanbul * Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Üyesi 1 Dnevnıya Zapiski Poezdki v Konstantinopol Aleksandra Grigoreviça Krasnokutskago v 1808 godu, Samim im Pisannıya, S. Selivanovsk Basımevi, Moskova 1815.

2 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 575 Giri 19. asrın baları, hızla yayılan Fransız emperyalizmi karısında büyük devletlerin oluan yeni konjonktüre göre ittifak arayılarına sahne oldu. Modernleme yolunda önemli adımlar atan Osmanlı devleti, Fransız ve Rus yayılmacılıı karısında topraklarını muhafaza edebilmek için Avrupa da siyasi dengelerin çok hızlı deitii bu dönemde uluslararası muvazene politikasına yönelerek mevcut durumu muhafazaya çalıtı. Napolyon Bonapart ın Fransa da imparatorluunu ilan etmesi ve Avrupa daki zaferi stanbul da Fransızların kısa süre önce Osmanlı topraklarına yönelik tehditlerini unutturmu, Rusya nın Balkanlarda bulunan Osmanlı topraklarına karı hasmâne politikaları karısında III. Selim Fransa yla ittifaka daha önem vermeye balamıtı. Fransız elçisi General Sebastiyani nin de diplomatik maharetiyle kısa sürede Osmanlı devleti savata ve barıta Fransa nın müttefiki, ngiltere ve Rusya nın ise dümanı haline geldi. Rusya ile Fransa arasında savaın baladıı tarihlerde Ruslar sava ilanına bile gerek duymadan Eylül-Ekim 1806 da Osmanlı hudutları içinde bulunan Hotin ve Bender kalelerini ele geçirdi. Kili ve Akkerman kaleleri de aynı akıbete uradı. Bunun üzerine Osmanlı devleti müttefiki Fransa ya güvenerek Rusya ya sava ilan etti 2. Osmanlı ordusu 30 Mart 1807 de sefere çıktı ve 24 Mayıs ta Silistre ye ulatı. Ancak iki taraf arasındaki münasebetler daha çok Fransa nın tutumuna balı olduu için herhangi bir ciddi muharebe yaanmadı 3. Bu sıralarda Fransa, Rusya ile Tilsit muahedesini yaptı. Tilsit muahedesine göre Fransa, Osmanlı devleti ile Rusya arasında önce mütareke ve ardından barı antlaması yapılmasına arabuluculuk yapacaktı 4. Eer Osmanlı devleti bunu kabul etmezse, o zaman muahedenin gizli maddelerine göre Fransa ve Rusya Osmanlı Avrupa sını aralarında paylaacaktı 5. Tilsit Muahedesinde kararlatırıldıı gibi mütareke görümeleri baladı ve Reisülküttap Galip Efendi 24 Austos 1807 de Slobozia da Ruslarla mütareke yaptı. Bu mütarekeye göre Ruslar 35 gün içinde Memleketeyn in tahliyesini kabul ediyordu. Bunun üzerine Osmanlı ordusu kıı geçirmek üzere Edirne ye döndü 6. Fransa ve Rusya aralarındaki barıı ittifak derecesine ulatırdı. 12 Ekim 1808 de Napolyon ve Çar Aleksander arasında yapılan Erfurt görümesinde Fransa, Memleketeyn in Ruslar tarafından ilhâkını kabul etti. Fransa yla bu ittifaka güvenen Rusya mütareke hükümlerine uymayarak Memleketeyn i boaltmaya yanamadı. Artık Fransa için de Osmanlı devletinin ittifakına ihtiyaç kalmamıtı. Bu esnada Kabakçı Mustafa isyanının çıkması ve III. Selim in tahttan ferâgat 2 Mustafa Nuri Paa, Netayic ül-vukuat, III-IV, Haz. N.Çaatay, TTK, Ankara 1987, s Netayicü l-vukuat, s.214; smail Hami Danimend, zahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV, Yersiz 1961, s Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, V, TTK, Ankara 1983, s.98-99; Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, TTK, Ankara 1987, s Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), Filiz Kitabevi, stanbul 1995, s Netayic ül-vukuat, s.221; Danimend, age., s.89.

3 576 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL etmesiyle Fransa, Osmanlı reformlarının askıya alınmı olmasını ve Osmanlının düzelmesinin artık imkânsız olduunu bahane ederek Osmanlıyı gözden çıkardıı gibi, Osmanlı-Rus barı sürecine de yeterli destei vermedi. Osmanlı-Rus barı antlaması görümeleri için görevlendirilmi olan Muhip Efendi nin Paris teki giriimleri de çeitli bahanelerle geciktirildi 7. Fransa nın Rusya yla ibirlii ve Osmanlıyı Rusya karısında yalnız bırakması, hatta Rusya yla birlikte Osmanlı topraklarını paylama tasarıları, payitahtta Fransızlara artık güvenilemeyeceini ortaya koymu, Ruslarla barı görümelerinde Osmanlı kendisi çözüm aramak telaına dümütü. Bu arada Ruslarla yapılan mütareke sürecinin sona ermesi ve halen barı görümelerinde ilerleme kaydedilememesi üzerine Osmanlı devleti barı görümeleri için Ruslarla dorudan temas kurma yolunu seçti. Rus orduları bakomutanı olarak mütarekeden hemen sonra Tuna memleketlerine tayin edilen ve Bükre te bulunan Rus Feldmareali Aleksander Aleksandroviç Prozorovsk a müracaat edildi 8. Erfurt görümesinin ardından isteklerini Osmanlıya kabul ettirme fırsatı yakalamı olan Rusya, Fransa ile ittifakın uzun sürmeyeceini bildiinden elini çabuk tutmak istiyordu. Osmanlı murahhaslarıyla yeniden barı müzakerelerine girimek için Prozorovsk da, hükümetinden bu yönde talimat almı bulunuyordu 9. Osmanlı devletinin bu müracaatına cevap mektubunu Rus Feldmareali tarafından kurye olarak stanbul a gönderilen Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk getirdi. Onun geldii günlerde stanbul, devlet otoritesinin sarsıldıı, dâhilî karııklıkların yaandıı, askerî-idarî alanda belirsizliklerin hüküm sürdüü, büyük devletlerin diplomasi savalarının hız kazandıı merkezlerden biri haline gelmiti. Aslında III. Selim in azliyle balayan süreçte Osmanlı devleti tarihinin en karıık günlerini yaıyordu. Nizâm-ı Cedid karıtlarının Kabakçı Mustafa önderliinde yeniçerileri ayaklandırması sonucu III. Selim Nizâm-ı Cedid i kaldırdıını ilan ettiyse de, bununla yetinmeyen asilerin baskısı sonucu tahtı IV. Mustafa ya bırakmak zorunda kalmıtı. Yeniçerilerin baskı ve zorbalıklarına dayanamayan ve Rusçuk Yârânı olarak tarihe geçen Nizâm-ı Cedid taraftarı devlet adamları Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paa ya sıınarak onun desteiyle III Selim i yeniden tahta çıkarmak ve reformların devam etmesini salamak istiyordu 10. Alemdar Mustafa yı bu konuda ikna etmeye muvaffak olan Rusçuk yaranı onu ordusuyla stanbul a getirtmi ise de, bu esnada III. Selim in katledilmesi planları deitirmiti. Hayatta kalan II. Mahmut tahta çıkarılmı, o da Alemdar ı sadrazam tayin etmiti 11. Artık iktidarda devlet ilerinin inceliklerine pek vakıf olmamakla birlikte, kuvvet ve kudrete mâlik ve reformlara açık Alemdar 7 Netayic ül-vukuat, s Netayic ül-vukuat, s.236. Düman devlet elçilerinin Yedikule ye hapsedilmeleri gelenei III. Selim döneminde kaldırılmı ve Osmanlı-Rus harbinin balamasıyla ilk olarak uygulamaya konularak Rus elçisi talinskiy memleketine iade edilmiti. Bu sebeple sava esnasında Rusya yla diplomatik münasebetler askeri makamlar tarafından gerçekletirilmitir. Bkz, Danimend, age., s Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, 9 (Ek Cild), Sabah Medya Ofset, Yersiz-Tarihsiz, s Karal, age., s Karal, age., s

4 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 577 ve Rusçuk yaranı bulunuyordu. Alemdar döneminde ayanlarla Sened-i ttifak yapılarak onların itaat altına alınmasına çalıılmı, Nizâm-ı Cedid i ihya etmek üzere Sekbân-ı Cedid adında yeni bir askeri ocak tekil edilmiti. Alemdar ın sert ve etkin politikaları yeniçerileri sindirmi ise de kin ve öfkelerini ortadan kaldırmamıtı. Ruslarla mütareke yapılmı olmasına ramen henüz barı antlaması için ilerleme kaydedilememiti. Barı görümeleri için Sadrazam Alemdar Mustafa Paa ya gönderilen Grigoreviç in stanbul a geldii tarihlerde stanbul patlamaya hazır bir bomba idi. Yeniçerilerin isyan hazırlıkları son aamasına gelmiti. Ancak kutsal Ramazan ayının çıkması bekleniyordu. 1-Grigoreviç in stanbul a Gelii Grigoreviç 4 Kasım 1808 de Rus ordusu Feldmareali Knez Aleksander Aleksandroviç Prozorovsk un karargâhının bulunduu Bükre ehrinden tercümanıyla birlikte yola çıktı. Hava muhalefeti dolayısıyla Rusçuk istikametinde bulunan Petr köyünde geceledikten sonra ertesi gün yola devam ederek sabah erken saatlerde Türklerin elinde bulunan bir sınır karakolu olan Giurgiu (Jurji) Kalesi ne ulatı. Burada daha önceden kendisiyle tanıtıı ve geleceinden haberdar olan Edim Paa tarafından karılandı ve hiç vakit kaybetmeden kendisini Tuna üzerinden Rusçuk a yollamasını rica etti. Edim Paa birkaç gündür devam etmekte olan nehrin iddetli dalgaları dolayısıyla onun bu teklifine sıcak bakmadıysa da ısrarları karısında bir kayık temin edilerek Grigoreviç yola çıkarıldı. Üç saatlik zorlu bir nehir yolculuundan sonra Osmanlı genel karargâhının bulunduu Rusçuk a ulaan Grigoreviç burada fazla kalmadan, yanlarına verilen bir Tatar ın refakatinde yola devam ederek önce Razgrad (Hazergrad) a, ardından Djuma (Cuma) ehrine, oradan Osman Pazar a, daha sonra Balkan daları üzerinden yapılan iki günlük zorlu bir yolculuun ardından 8 Kasım sabahı Slivni ehrine vardı. Slivni den sonra sırasıyla Yanbolu, Adrianopol, Babaeski, Burgaz, Çorlu, Silivri, Büyük ve Küçük Çekmece yoluyla Marmara denizi sahilini takip ederek gece yarısı saat 2 de stanbul a geldi. Ramazan münasebetiyle fenerler ve mahyalarla aydınlatılmı olan camileriyle stanbul onu adeta büyüledi. stanbul da bütün yabancı temsilciliklerin bulunduu Pera ya geçen Grigoreviç Rusçuk tan tanıdıı Ermeni asıllı Bogos un hanesine yerleti Grigoreviç in Alemdar Mustafa Paa ile Görümesi stanbul da kendisine rehberlik eden kii Rus taraftarı, muhtemelen ajanı olan ve Manuk Bey olarak bilinen Ermeni asıllı Emanuel Marzaian idi. stanbul a geldii günün sabahı, evinde kaldıı Bogos un kardei Gabriel i Rusçuk tan tanıdıı Manuk Bey e göndererek geliini vezir Mustafa Paa ya ulatırmasını istedi. Manuk Bey Mustafa Paa nın hizmetinde görev yapan onun en sevdii ve en 12 Dnevnıya Zapiski,s.1-14.

5 578 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL yakın adamlarından birisi idi. Hiçbir eitim almamı olmasına ramen çok zeki ve kurnaz biri olarak bilinen Manuk Bey, uzun yıllar Mustafa Paa nın hizmetinde görev yaptıı ve onun güvenini kazandıı için hükümet ilerinde etkili ve aynı zamanda stanbul un önde gelen Ermeni tüccarlarındandı 13. Gabriel kısa sürede dönerek Manuk Bey in vezirin yanına gittiini ve kendisini orada beklediklerini haber verdi. Bunun üzerine Grigoreviç derhal Gabriel le birlikte vezirin huzuruna çıkmak için Bâb-ı Ali nin yolunu tuttu. Kapıda Manuk Bey kendilerini karıladıktan sonra vezirin huzuruna alındı. Rus kurye Alemdar hakkında yeterli malumat edinmi bulunuyordu. Alemdar ı günlüünde öyle anlatıyor: Büyük vezir (Alemdar), zamanında sıradan bir bayraktar imi. Rusçuk yakınında bir paanın (Tirsinikliolu smail Aa) kethüdası imi. Ancak dik balı ve zeki. Etrafında topladıı adamlarla ekiyalık yapmı. Kendi efendisi ve hâmisini öldürmü *. Her yeri yamalayarak oldukça güçlenmi. Büyük bir ordu kurarak kendisini bütün Rumeli nin aası ilan etmi. Birçok kez stanbul üzerine taarruzlara teebbüs etmi. Sultan kendisini mecburen paa olarak tanımı ve kıymetli hediyeler göndermi. Kısa bir süre önce Selim i tahttan alaaı etmeleri üzerine Alemdar Selim i yeniden tahta geçirmek için ordusuyla stanbul a gelmi. Fakat Sultan Mustafa Rusçuk paasının yaklamakta olduunu duyunca Selim i öldürtmütür. Bu durum karısında Alemdar Sultan Mustafa yı zindana atmı ve tahta küçük kardei Mahmut u oturtmutur. Bunun karılıında sadaret makamına tayin edilmitir. Bu dönemden itibaren Osmanlı imparatorluunda kendi otoritesini tesis etmitir. Mahmut ismen padiah olmakla birlikte bütün yönetim ileri Mustafa Paa nın salâhiyetindedir 14. Grigoroviç Mustafa Paa ile görümesini günlüünde öyle anlatıyor: Mustafa Paa hain ve görkemli bir ekilde divanda oturuyordu. Sarıında pırlantalı tüy parlıyordu. Kemerinde ise Sultan Mahmut tarafından hediye edilen elmas hançer vardı. Çevresinde yaklaık 500 kiilik bir muhafız birlii bulunuyordu. Asyavâri bir ihtiam ve müthi bir atafata sahipti. Feldmareal Prozorovsk un mektubunu kabul ederek büyük bir memnuniyet duydu ve birkaç defa ho geldin, safa geldin sözlerini tekrarlayarak beni tebrik etti Dnevnıya Zapiski,s Manuk Bey Alemdar Mustafa Paa nın ölümünden sonra Rusçuk a kaçarak burada Ruslar için çalıacaktır. Kendisine Eflak beylii verilmesi için bütün maddi imkanlarını seferber etmeye hazırdır da Osmanlı-Rus barı ümitlerinin ortadan kalkıp muharebenin yeniden baladıı yıllarda Rusları tevik ederek Türklerin elinde bulunan Giurgiu üzerine Rus ordusunu harekete geçirdi Nisan ayında Bükre den hareket eden Rus ordusu kaleye yaptıı hücumda muvaffak olamadı. Manuk Bey sonradan Rusya tarafından generallik rütbesi ile taltif edildi. Bkz., Hammer, age., s.181,191.bükre te bugün restoran-otel olarak kullanılan tarihi Manuk Han Manuk Bey tarafından 1800'lerin baında yaptırılmıtır. * smail Aa Tirsinik teki çiftliinde mutad olduu üzere elendii sırada, elenceyi seyretmek üzere toplanan köylülerden biri tarafından gece yarısı atılan bir kurunla vurulup ölmütür. Bkz., smail Hakkı Uzunçarılı, Mustafa Paa Bayraktar, A, VIII, MEB, s.720. ( ); Netayic ül-vukuat, s.220. smail Hami Daniment, Türk ordusunda istihkam amirlii yapmı olan Baron Juchereau de Saint-Denys e dayanarak verdii bilgide Tirsinikliolu nun ölümünde Alemdar Mustafa Paa nın parmaı olduunu ancak Cevdet Paa nın bu fikirde olmadıını belirtmektedir. Bkz, Danimend, age., s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s

6 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 579 Krasnokutsk a burada reçel, kahve ve tütün ikram edildikten sonra Mustafa Paa, Manuk Bey ve tercümanın dıındakilerin salondan çıkmasını iaret etmitir. Ba baa kaldıktan sonra Mustafa Paa Feldmareal tarafından gönderilen mektubu açarak, okuması için tercümana vermitir. Mektubun muhtevasından oldukça memnun kalan Mustafa Paa bu memnuniyetini ve siyasi düüncelerini u sözlerle dile getirmitir: Türkler uzun zamandır Rusya ile barı yapmayı arzu ediyor. Ancak Fransızların siyasi entrikaları bunu engelliyor. Güya Türkiye nin menfaatlerine çalııyorlar. Fransızların sürekli art niyetlerini, bütün Avrupa nın huzurunu kaçırdıklarını gördükçe Fransızlardan nefret etmeye baladım. Bizzat Fransızlar bana Ruslara karı 30 bin kiilik bir kuvvet vaat ederek, bu kuvvetle kısa sürede Moldavya ve Valakya nın (Memleketeyn/Eflak-Bodan) ele geçirileceini temin ettiler. Ben inanmadım. Türkiye yi çok defa aldattılar. Kısa bir süre önce Fransızlar için çalıan 12 kiinin kellesini kestim. Benim ilk amacım Rusya ve ngiltere ile barı imzalamak. Fransızlarla asla 16. Bu sözlerden sonra Mustafa Paa cevap mektubunun kısa sürede hazırlanacaını ve kendisinin stanbul da fazla alıkonulmadan yola çıkarılacaını söyleyerek ayrılmıtır. Bu arada Grigoreviç in ziyaret edecei yerlerde saygın bir ekilde aırlanması için bir emirname vermitir 17. Grigoreviç in stanbul a gelii bütün yabancı temsilciliklerde bir merak ve heyecan konusu olmu, bilhassa mehur Fransız elçisi Sebastiyani * den sonra yerine tayin edilen Fransız elçisi G.Latour Maubourg tam manasıyla bir telaa dümütür. Ancak Grigoreviç diplomasi okulu tabir ettii stanbul da dikkatli ve ketum olmaya son derece gayret etmitir Yeniçerilerin Ayaklanması Alemdar, kısa süren (3 ay 18 gün) sadrazamlıı döneminde devletin ve milletin huzur ve asayiini salamı, devlet otoritesini yeniden kurmu, III. Selim den devraldıı reform sürecini balatmı, artık her eyin geride kaldıına kanaat getirmiti. Ancak bu süreçte baarıların getirdii gereksiz bir gurur ve ihmale kapılması, rehâvet ve sefâya dalması dümanlarını harekete geçirdi 19. Bilhassa Yeniçeriler askeri alanda yapılan yeni düzenlemelerden oldukça rahatsızdı. syan öncesinde Alemdar aleyhinde propagandalar açıktan açıa yürütülmeye balanmıtı. Bâb-ı Ali duvarlarına Rumeliden geldi bir çıtak, Bayram ertesi ya kılıç oynayacak ya bıçak 20 eklinde afiler asılarak isyan adeta baıra 16 Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s.19. * Sebastiyani einin ölümünden sonra hastalanmı ve memleketine dönmütür. 18 Dnevnıya Zapiski,s Devlet adamları yeniçerilerin tamamen sindirildiine inanmılar, stanbul un siyasi inceliklerini bilmeyen Alemdar ı kendisine sunulan cariyelerle zevk ve elenceye tutku sardırıp kendileri de lükse ve görkeme kapılarak tedbir almayı unutmulardı. Alemdar ın beraberinde stanbul a getirdii Rumeli askerleri, hanlara ve vezir konaklarına daıtılmı, buralarda tam bir gaflet uykusuna dalmılardı. Bkz., Netayic ül- Vukuat, s Danimend, zahlı Osmanlı Tarihi, s.96; Karal, Osmanlı Tarihi, s..94.

7 580 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL baıra geliyordu. Buna benzer bir iir parçası ölümünü takip eden günlerde dairesinde de bulunacaktır. Bu iirde: Rumeli den gelen ekıya. Yeniçerileri küstahça yamaladı. Ramazan bayramından sonra kan dökülecek. Yeniçeriler intikam alacak 21 sözleri yazılı idi. Buna ramen sadrazam ciddi tedbirler almamı, yeniçerilerin çıırtkanlıına aldırmamıtı. Grigoreviç stanbul a geldii günlerde, yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paa ya karı bir ayaklanma hazırlıı içerisinde olduunu duymutu. Pera da bulunduu sırada zaman zaman yanına uradıı, uzun yıllar ngiliz sefareti tercümanı olarak görev yapmı 22, stanbul un siyasi atmosferine vakıf, tecrübeli ve saygın bir hanımefendi olan Pizani hanım bu gelimelerden kendisine bahsetmi, Alemdar Mustafa Paa nın, kaldırmak istedii Yeniçerilerin kendisi aleyhine büyük bir kampanya içerisinde olduklarını söylemiti. Ancak kutsal ay Ramazan ın bitmesinin beklendii sanılıyordu. Pizani Hanım Yeniçerilerin bu hazırlıklarından Mustafa Paa nın haberdar olduunu ve her türlü tedbiri aldıını, ancak geç kalmı olduunu söylemiti. Grigoreviç cevap mektubunu alarak ertesi gün stanbul dan ayrılacaını düündüü için bu gelimelere ve isyan söylentilerine o an fazla önem vermedi 23. Her ne kadar Mustafa Paa nın sert tutum ve politikaları belirli çevrelerce eletirilse de, stanbul un huzurunu salamı, yaptıkları halk tarafından takdir edilmiti. Grigoreviç bu sebeple olmalı halkın olası bir Yeniçeri ayaklanmasına destek vermeyecei kanaatindeydi 24. Grigoreviç, stanbul da gezdii o günün akamı, Bogos ve Gabriel le birlikte boazda oturan Manuk Bey e misafir olmutur. Ertesi gün Manuk Bey kendisine sevinçli haberi vererek akam divanın toplanacaını, cevap mektubunun hazırlanarak kendisinin gece yola çıkarılacaını söylemitir. Divan toplantısında barı görümelerine katılacak 3 kiilik heyet tespit edilmi ancak cevap mektubu hazırlanmadıı için Grigoreviç in gidii ertelenmitir 25. O günü de stanbul da geçiren Grigoreviç e, akam saat 10 da vezir tarafından kabul edilecei bildirilmitir. Ancak Bâb-ı Ali ye gitmek üzere tam filikaya bindii esnada vezirin adamlarından biri, vezirin eyhülislam tarafından iftara davet edildiini ve bu yüzden kendisiyle görüemeyeceini, bu geceyi de Manuk Bey in yanında geçirmesinin istendiini söylemitir 26. Kızılca kıyametin kopacaı o gece aslında Grigoreviç için kader anıdır. Randevünün iptali üzerine Manuk Bey e misafir olan Grigoreviç misafir olduu bu evde neeli, müzikli, ho sohbetli saatler geçirirken yeniçeriler bayramı 21 Dnevnıya Zapiski,s Enver Ziya Karal, Selim III ün Hatt-ı Hümayunları, TTK, Ankara 1988, s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s.30.

8 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 581 beklemeden Kadir gecesi isyanı balatmı, stanbul u kan, gözyaı ve alevlere bomutu. Grigoreviç bu gelimeleri ancak sabaha karı örenebilmitir. O günün sabahını (15 Kasım 1808) öyle anlatıyor: Sabaha doru saat 5 de tercümanım beni uyandırdı. Telalı bir halde, evde yalnızca bizim kaldıımızı ve herkesin isyan mahalline gittiini söyledi. skele kapanmı, aralıksız devam eden ate sesleri duyuluyor. Caddeler bo. Halk evlerine kapanmı durumda. Tercümanım yeniçerilerin buraya baskın yapabileceini, bu yüzden acele etmemizi söyledi. Kendisine, ben vezire elçi olarak gönderildim. Burada kalacaım. Herhangi bir yere sıınmaktansa mahvolmayı tercih ederim dedim. Divana oturdum ve sigara yaktım. Evimizin penceresi silah sesleriyle çınladı. Tercümanın beti benzi attı. Fakat ben Allah tan ve ecdadımın dualarından ümitvâr olduum için sakindim 27. Grigoreviç ve tercümanı endieli bir halde beklerken stanbul daki en yakın dostları Pizani Hanım ve Avusturya bakanı Stirmer tarafından gönderilen bir kurye imdada yetierek kendisini beklediklerini söylemitir. Gece vezirin evi Yeniçeriler tarafından yakılmıtı. Grigoreviç in dostu olan bu kiiler onun vezirle geceki randevülerini bildikleri için hayatından ciddi endie ediyorlardı. Hiç vakit kaybetmeden evden çıkan Grigoreviç yolda Pizani hanımefendiye uradı. Hayatta olduunu gören Pizani Hanım o kadar sevindi ki, Allaha ükürler olsun. Ölümden döndünüz diye sevinç çılıkları attı. Daha sonra Grigoreviç kendisini davet eden Stirmer Bey e gitmek üzere Pizani Hanım ın yanından ayrıldı. Grigoreviç yol boyunda gördüklerini öyle dile getiriyor: Tenhalamı sokaklar üzerinde etrafa daılmı üçer dörder gruplu askerlerle karılatık. Kimisi kouyor, kimisi nereye gideceini bilmez akın halde, kimisi atlara barut yükleyerek stanbul istikametine atları koturuyor. Bu arada kader muhasebesi yapan Grigoreviç: Geçen gece ölüm, itiraf etmek gerekirse beni adım adım takip etmi. Eer eyhülislam veziri iftara davet etmemi olsaydı veya Manuk Bey in yanına iki saat geç gelmi olsaydım hiç üphesiz Yeniçeriler tarafından parçalanmı olacaktım 28 diye düünür. Grigoreviç Avusturya bakanının evinde bulunduu bu sıralarda stanbul da yaanan elim hadiseleri gözlemlemeye devam eder. Top ve tüfek sesleri aralıksız duyuluyordu. Halk ortada yoktu. skele kilitlenmi, her iki taraftan da kimseye izin verilmiyordu. Asiler evleri yaktılar. Her tarafta ateler savruluyor. Boazda bekleyen yaklaık 30 adet gemi ehri güllelerle dövüyor. Sokaklarda insanlar hançer ve kılıçlarla birbirini boazlıyor. Pencerelerden ate açılıyor. Her yerde kan ve cesetler. Feryat, figan sesleri silah seslerine karııyor. stanbul alevlerle sarılmı adeta ate soluyan bir daa benziyordu Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s

9 582 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL 4-Bâb-ı Ali nin Muhasarası ve Alemdar ın Ölümü Bir süredir isyan hazırlıı içerisinde bulunan yeniçeriler 14 Kasım ı 15 Kasım a balayan Salı gecesi Grigoreviç in de ifade ettii gibi, sadrazamın iftar için gittii eyhülislamın konaında bulunduu bir sırada yangın çıkararak isyanı balattılar. syanın bayram sonrasını beklemeden erken balamasının sebebi, eyhülislamın konaındaki ziyafetten dönen Alemdar a yol açmak isteyen muhafızlarının halkı denek ve kamçıyla daıtması ve bu yüzden yaralananların kahveleri dolaıp yeniçerileri ayaklanmaya tevik etmeleri ve bu heyecan anında ismi bilinmeyen birinin bayram ertesi ocaın ilga edilecei hakkında bir haber ifa etmesi eklindeydi 30. Zaten her eyi göze almı olan yeniçeriler isyan ateini yaktılar. Grigoreviç in günlüünde o gece yaanan olaylar öyle anlatılıyor: Mustafa Paa çok sayıda devlet memuruyla birlikte eyhülislamın konaında iftarda idi. Bütün tedbirleri almıtı. Beraberinde iyi donanımlı 2000 muhafız bulunuyordu. ftar sonrası eyhülislamın konaından çıkıta yangını gördü ve sebebini hemen anlayarak hızlı bir ekilde Bâb-ı Ali ye hareket etti. Yeniçeriler ardından ate açtılarsa da muvaffak olamadılar. Alemdar sa salim dairesine ulatı. Bâb-ı Ali in her tarafını kapatmaları için emirler verdi. Muhafızlarını etrafına topladı. Ordusu yeniçerilerle ümitsizce mücadeleye baladı. Bu çarpımalarda o gün her iki taraftan yaklaık 2000 kii hayatını kaybetti. Yeniçeriler Bâb-ı Ali yi yakma konusunda uzun süre karar veremediler. Zira burada hemen bütün hazine ve sadâretin önemli evrakları bulunuyordu. Onlar Mustafa Paa yı canlı olarak ele geçirmek istiyorlardı. Birkaç kez, her eyin yolunda olduu ve padiahın kendisini görmek istediini söylemek üzere adam gönderdilerse de Mustafa Paa bunların hiçbirine inanmadı. Salam bir ekilde korunmak için muhafızlarını tevik ve tecî etmeye devam etti. Yeniçeriler kudurmu gibi binanın etrafını sarmı ve ate etmeye balamılardı. Binanın dört bir yanı atee verilerek hiç kimsenin dıarı çıkmasına izin verilmiyordu. Mustafa Paa sükûnetini muhafaza ederek yeniçerilere hitaben; Benim hayatım size pahalıya mâl olacak. Son nefesime kadar savaacaım diye haykırarak ate etmeye balamıtı. Mustafa Paa yeniçerilerin menfaat ihtiraslarını bildii için aralarında karmaa çıkarmak ve vakit kazanmak maksadıyla üzerlerine bozuk paralar, deerli talar ve eyalar saçmıtır. Yeniçeriler atılan bu eyleri kapımaya baladıkları ve aralarında tartıma ve çatımalar çıktıı esnada Mustafa Paa üzerlerine ate etmeye devam etmitir. Bu arada alevler binanın her tarafını sarmıtır. Yangın her tarafa yayılarak her eyi yok etmitir. Mustafa Paa ölümün kaçınılmaz olduu bu son dakikalarda bütün gücünü ve maneviyatını toplayarak Ey asiler! Hayatımın son dakikaları sizin de son dakikalarınız olacak. ntikam 30 Danimend, a.g.e., s.96; Hammer, a.g.e., s.186; Karal, Osmanlı Tarihi, s.94-95; Ayrıca yeni kurulan Sekban-ı Cedid askerlerinin oruçlarını zamansız bozmalarının da yeniçerileri galeyana getirdii sebepler arasında gösterilmektedir. Bkz., Stanford Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı mparatorluu ve Modern Türkiye, II, stanbul 1983, s.29.

10 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 583 almadan ölmeyeceim. Elveda stanbul diye haykırmı, salonun orta yerine barut döktürmü ve atelemitir. Birkaç gün sonra cansız yatan bedeninin bulunacaı bodruma inmitir 31. Mustafa Paa nın binayı havaya uçurmasından sonra da ayaklanma bir süre devam etmitir. Bu arada kısmen sakin olan Pera da da insanlar tedirgin haldeydi. Herhangi bir tehlikeye karı gemilerle uzaklama hazırlıı yapılıyordu. Top ve tüfek sesleri kesilmiyordu. Yeniçerilerin kılaları ve evleri yanıyordu. Mescitler alev içindeydi. Mustafa Paa nın tarafında yer almı olan Yeniçeri Aası Mustafa Aa param parça edilmi, Kigay Bey (?) katledilmiti. Asi yeniçeriler Sultan Mahmut u tahttan indirerek hapsedilmi olan sabık sultan Mustafa yı tahta çıkarmak istiyordu. Kaptan Paa Ramiz Efendi gemileri silahlandırmı, yeniçeri ocaklarına top atılarına balamıtı. stanbul batanbaa yanmaya devam etti. syanın daha ilk günü 4000 ev yanmıtı. Yangından ve kılıç darbelerinden binlerce kii hayatını kaybetmi, kanlı cesetler denize atılmıtı Kasım da artık Yeniçeriler zafer edasıyla takınlıklara ve gösterili merasimler yapmaya, zaferlerini cokuyla kutlamaya balamı bulunuyordu. Mustafa Paa rejimi artıklarını ortadan kaldırıyor, Sekbân-ı Cedid ocaklarını, onlara ait mal ve mülkleri imha ediyorlardı. Tehlike dolayısıyla Ermeniler ve Rumlar silahlanmıtı. Mustafa Paa nın geride kalan yaklaık 3000 kiilik ordusu sultanın sarayında toplanmı asilere ate etmeye devam ediyordu 33. Aynı gün Yeniçerilerin tahta çıkarmak istedikleri Sultan Mustafa padiahın muvafakatiyle boduruldu ve babası I.Abdülhamit in türbesine defnedildi. Hanedandan geriye sadece Sultan Mahmut kalmıtı. 18 Kasım da Yeniçeriler saraya girmeye muvaffak oldular. Mustafa Paa nın askerlerinin çou hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar kaçarak kurtuldu. Kaptan Paa Ramiz Efendi ve Kadı Abdurrahman Paalar * gemilere binerek stanbul dan uzaklatılar. Osmanlı tahtının hayatta kalan tek varisi olması dolayısıyla Yeniçeriler kazaskerlerin aracılııyla Sultan Mahmut tan af dilediler ve bir daha itaatsizlikte bulunmamaları artıyla affedildiler. Böylece ate sesleri kesildi. Yeniçeriler Sultan Mahmut un huzuruna çıktılar. Bayramını kutladıktan sonra Ayasofya camiine kadar Sultana elik ettiler Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s * Sultan Mahmut yeniçerilerin zaferinden sonra kendisini müdafa etmi olanların Rusçuk a kaçmalarına göz yumdu. Ancak yeniçerilerin baskıları ile Rusçuk a kaçan Ramiz Paa nın yakalanması için Kandıralı Mehmet beylerbeyi tayin edilerek gönderildi. Silistre valisi Hüsrev Paa da Rusçuk üzerine yollandı. Ramiz Paa bu baskılar karısında Ruslara sıındı. Ruslarla yapılan antlamadan sonra Belgrad Muhafızı atanmak suretiyle kandırılıp çarıldı ve Yerköy de idam edildi. Bkz., Netayic ül- Vukuat, s.234; Hammer, age., s Kadı Paa, memleketi olan Alaiye ye ulaabilmi ise de, yeniçerilerin baskıları ve zorlamaları ile yollanan fermanlar üzerine Tekeli Olu Mehmet Aa, kendisine saldırarak 1809 yılı Ocak ayı ortalarında yakalanıp asılmıtır. Bkz., Netayic ül- Vukuat, s Dnevnıya Zapiski,s

11 584 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL Alemdar Mustafa Paa nın âkıbeti henüz belirsizliini koruyordu. Kimileri onun kaçarak kurtulduu ve ordu toplayarak stanbul a baskın yapacaını, kimileri bodrumda dumandan boulmu halde bulunduunu, cesedinin Yeniçeriler tarafından aaılanarak caddelerde sürüklendiini, daha sonra kafasını kestiklerini, kimileri canlı olarak ele geçirildiini ve sonra parçalandıını söylüyordu 35. Ancak isyanın üçüncü gününde Mustafa Paa nın bodrumda dumandan boulmu halde bulunduu kesinleti. Cansız yatan bedeninde, belinde sultan Mahmut tarafından hediye edilmi kılıç, elinde ise tabanca bulunuyordu. Ceset Yeniçeriler tarafından sokaklarda sürüklendikten sonra bir aaca asıldı. Paa nın cesedine hakaret eden ve aaılayan yeniçeriler azına soktukları sopa parçasını orada bulunanlara göstererek Bakınız Rumeli ekıyası tütün çekiyor diye alay etmilerdir 36. Mustafa Paa nın öldüü kesinlemi olmasına ramen, hayatta olduuna dair söylentiler bir süre daha dillerde dolamıtır. Ortada dolatırılan cesedin ona ait olmadıı ve Yeniçerilerin intikam duygularının tatmin edilmesi, daha da azgınlamalarının önlenmesi maksadıyla bunların yapıldıı söylentisi dolamıtır 37. Ayaklanma süresince kadın ve erkek toplam 15 bin kii hayatını kaybetmi, 5 binden fazla yeniçeri yaralı olarak kılaları doldurmutur. Sultan Mustafa nın annesi bodurularak olunun yanına defnedilmi, ardından kız kardei de zehirletilmitir 38. Yeniçeriler tahta geçirmek istedikleri Sultan Mustafa yı boduran 12 kiinin kellesini istemilerdir. Önemli devlet adamları bir bir yeniçeriler tarafından ortadan kaldırılmıtır. Hariciye nin geride kalan tecrübeli devlet adamlarından Halif Efendi çavu baının gayretleriyle Yeniçerilerin elinden kurtulmutur. Yeniçerilerin devlet adamlarından 15 kiinin daha kellesini istemesi üzerine Sultan Mahmut daha fazla dayanamayarak Yeniçerilere hitaben sert bir konuma yapmıtır. Bu konumasında Sultan Mahmut: Kendi kardelerinizin kanını dökmeye daha ne kadar devam edeceksiniz? Kana susamı bir kaplan gibi vahete doymadınız mı? Yeryüzü sizin kan kokan ellerinizden inliyor. Günahsız insanlar sizin talamı kalplerinizden yeterince muzdarip oldu. Canavarlıkta ruhlarınız müzminlemi. Bütün imparatorluun yok oluunu hazırlıyorsunuz. Siz vicdan ve inanç kanunlarını ayaklar altına aldınız. Hasım devletler hudutlarımızda cereyan eden bu felaketi hiç üphesiz istismar edeceklerdir. Ben sizin padiahınızım. Ben size deil siz bana itaat etmelisiniz. Eer bana itaat etmek istemiyorsanız, tahtı bırakır, Anadolu topraklarına giderim. Keyfinize göre ülkeyi 35 Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Alemdar Mustafa Paa nın cesedi zorbalar tarafından aır hakaretlerle yollarda sürüklenerek Atmeydanı na getirilmi ve bir dut aacına ba aaı asılmıtır. Daha sonra Yedikule civarındaki kör bir kuyuya atılmı, yeniçeri ocaı'nın ortadan kaldırılmasından sonra (1826) kemikleri yine o civarda bir yere gömülmü ve nihayet II. merutiyet'in ilanından sonra kemikleri buradan alınarak Gülhane Parkı karısındaki Zeynep Sultan Camii mezarlıına nakledilmitir. Soukçeme den Sultanahmet e çıkan caddeye de Alemdar Caddesi adı verilmitir. Bkz., Uzunçarılı, Mustafa Paa Bayraktar, A, VIII, MEB, s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s IV. Mustafa nın kız kardei Esma Sultan yeniçerilerin ayaklandırılmasında önemli rol oynayan kiilerden birisidir. Tebdil-i kıyafetle propaganda yaptıı ve ocak ileri gelenleriyle görütüü bilinmektedir. Bkz., Danimend, age., s.96.

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1 (0312) 384

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu Greece, the Immigrants, Military Violations, and POW Issue in Turkey during WWII Period Ulvi KESER Özet kinci

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY

KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY Öz Almanya nın Mart 1939 da Çekoslovakya yı igali, ardından

Detaylı

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Özet: Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Osmanlı Devletinin mirasçısı

Detaylı

Ben Tanpınar'ın iirlerini Tanpınar'ın iir Dünyası adlı kitabımda tahlile çalıtım.

Ben Tanpınar'ın iirlerini Tanpınar'ın iir Dünyası adlı kitabımda tahlile çalıtım. Sayfa 1 / 279 Ahmet Hamdi Tanpınar HUZUR ::::::::::::::::: TANPINAR HAKKINDA BRKAÇ SÖZ Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Türk edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Bu hükmü verirken kat'iyen mübalaa

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR

ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR Dr. Bilal DEDEYEV* Özet Güçlü Türk devletleri arasında üstünlük

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

ÇNDEKLER. Giri... 1. SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3. Uygur düünce mahkumları... 6

ÇNDEKLER. Giri... 1. SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3. Uygur düünce mahkumları... 6 ÇNDEKLER Giri... 1 SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3 Uygur düünce mahkumları... 6 Mart 2002 den beri tutuklanan ve mahkum edilen kiilere ilikin tahminler... 9 Terörizm ile mücadele:

Detaylı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3 Hayatı Tam adı Abdülkâdir b. Muhyiddîn b. Mustafa dır. Nesebi Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber e (sav) ulaşır. Uzun süre Fas ta ikâmet ettikten sonra

Detaylı

RAN DA TERCÜME FAALYETLER VE TERCÜME EDLEN LK KTAPLAR ( 1830-1904) TRANSLATION ACTIVITIES AND FIRST TRANSLATED BOOKS IN IRAN (1830-1904)

RAN DA TERCÜME FAALYETLER VE TERCÜME EDLEN LK KTAPLAR ( 1830-1904) TRANSLATION ACTIVITIES AND FIRST TRANSLATED BOOKS IN IRAN (1830-1904) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 RAN DA TERCÜME

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Cilt: 2, Sayı: 4, Temmuz-2012, s. 107-127 LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Nurten ÇETİN ÖZ: Ahmet Tevfik Paşa (Okday), Osmanlı Devleti nde sefaret kâtipliği, ortaelçilik, büyükelçilik, hariciye

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

ARİF ORUÇ UN ABDÜLAZİZ DÖNEMİNİ ANLATAN ESERİ: SULTAN ABDÜLAZİZ NASIL HAL EDİLDİ, NASIL İNTİHAR ETTİ?

ARİF ORUÇ UN ABDÜLAZİZ DÖNEMİNİ ANLATAN ESERİ: SULTAN ABDÜLAZİZ NASIL HAL EDİLDİ, NASIL İNTİHAR ETTİ? Murat Kacıroğlu, Arif Oruç un Abdülaziz Dönemini Anlatan Eseri: Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi, Nasıl İntihar Etti?, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 24, Kış 2010, s.43-74. ARİF ORUÇ UN ABDÜLAZİZ

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama Austos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında ttihat ve Terakki Örnei The Negotiations Conducted on The Community Law Dated August

Detaylı

Sir Henry G. Elliot ın İstanbul Büyükelçiliği (1867 1877) Dönemindeki Bazı Büyük Siyasi Olaylara Bakışı

Sir Henry G. Elliot ın İstanbul Büyükelçiliği (1867 1877) Dönemindeki Bazı Büyük Siyasi Olaylara Bakışı Sir Henry G. Elliot ın İstanbul Büyükelçiliği (1867 1877) Dönemindeki Bazı Büyük Siyasi Olaylara Bakışı Sir Henry G. Elliot s View towards Some the Substantial Political Events During His Istanbul Ambassadorship

Detaylı

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha A Report Submitted to Abdülhamit II on Administrative and Social- Economic Structures of Egypt Yunus ÖZGER * Özet XIX.

Detaylı

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 367-389, January 2013 Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle Dr. Yenal Ünal Bartın Üniversitesi - Bartın Öz: Refik

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ*

GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ* GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ* Mithat AYDIN** Özet: Osmanlı ve İngiliz belgelerine dayanılarak hazırlanılan bu çalışmada,

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı