ALEKSANDER GRGOREVÇ KRASNOKUTSK UN GÜNLÜÜNDEN 1808 YENÇER AYAKLANMASI VE ALEMDAR MUSTAFA PAA VAKASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALEKSANDER GRGOREVÇ KRASNOKUTSK UN GÜNLÜÜNDEN 1808 YENÇER AYAKLANMASI VE ALEMDAR MUSTAFA PAA VAKASI"

Transkript

1 ALEKSANDER GRGOREVÇ KRASNOKUTSK UN GÜNLÜÜNDEN 1808 YENÇER AYAKLANMASI VE ALEMDAR MUSTAFA PAA VAKASI ALEMDAR MUSTAFA PASHA INCIDENT AND 1808 JANISSARY REBELLION ACCORDING TO ALEXANDER GRIGOREVICH KRASNOKUTSK S DIARY Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL * Özet 1806 da balayan Osmanlı-Rus harbinin mütareke sürecine girmesi üzerine barı görümeleri için Bükre te bulunan Rus karargâhından Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk kurye olarak stanbul a gönderildi. stanbul a geldii tarihlerde yeniçeriler Alemdar Mustafa Paa ya karı isyan hazırlıı içerisindeydi. Alemdar ın ölümüyle sona eren bu isyan, yeniçerilerin kin ve öfkesi, stanbul un ate, kan ve gözyaına boulması, yabancı misyon eflerinin diplomatik savaları yabancı bir gözlemcinin tarafsız bir yaklaımıyla bu günlükte 1 ortaya konulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Krasnokutsk, Prozorovsk, Alemdar Mustafa Paa, Yeniçeriler, Rusçuk, stanbul Abstract When the Ottoman-Russian War (1806) armistice negotiations started, Russians send Alexander Grigorevich Krasnokutsk as a dplomatic courier, to Istanbul from Bukresh. At the time of his arrival Janissary s were preparing a rebellion against Alemdar Mustafa Pasha. The rebellion process, rage of Janissary s that horribaly effected stanbul, diplomacy wars between forreign missionaires are objevtively told by a forreign observer in this diary. Key Words: Krasnokutsk, Prozorovsk, Alemdar Mustafa Pasha, Janissaries, Rousse/Ruse, Istanbul * Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Üyesi 1 Dnevnıya Zapiski Poezdki v Konstantinopol Aleksandra Grigoreviça Krasnokutskago v 1808 godu, Samim im Pisannıya, S. Selivanovsk Basımevi, Moskova 1815.

2 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 575 Giri 19. asrın baları, hızla yayılan Fransız emperyalizmi karısında büyük devletlerin oluan yeni konjonktüre göre ittifak arayılarına sahne oldu. Modernleme yolunda önemli adımlar atan Osmanlı devleti, Fransız ve Rus yayılmacılıı karısında topraklarını muhafaza edebilmek için Avrupa da siyasi dengelerin çok hızlı deitii bu dönemde uluslararası muvazene politikasına yönelerek mevcut durumu muhafazaya çalıtı. Napolyon Bonapart ın Fransa da imparatorluunu ilan etmesi ve Avrupa daki zaferi stanbul da Fransızların kısa süre önce Osmanlı topraklarına yönelik tehditlerini unutturmu, Rusya nın Balkanlarda bulunan Osmanlı topraklarına karı hasmâne politikaları karısında III. Selim Fransa yla ittifaka daha önem vermeye balamıtı. Fransız elçisi General Sebastiyani nin de diplomatik maharetiyle kısa sürede Osmanlı devleti savata ve barıta Fransa nın müttefiki, ngiltere ve Rusya nın ise dümanı haline geldi. Rusya ile Fransa arasında savaın baladıı tarihlerde Ruslar sava ilanına bile gerek duymadan Eylül-Ekim 1806 da Osmanlı hudutları içinde bulunan Hotin ve Bender kalelerini ele geçirdi. Kili ve Akkerman kaleleri de aynı akıbete uradı. Bunun üzerine Osmanlı devleti müttefiki Fransa ya güvenerek Rusya ya sava ilan etti 2. Osmanlı ordusu 30 Mart 1807 de sefere çıktı ve 24 Mayıs ta Silistre ye ulatı. Ancak iki taraf arasındaki münasebetler daha çok Fransa nın tutumuna balı olduu için herhangi bir ciddi muharebe yaanmadı 3. Bu sıralarda Fransa, Rusya ile Tilsit muahedesini yaptı. Tilsit muahedesine göre Fransa, Osmanlı devleti ile Rusya arasında önce mütareke ve ardından barı antlaması yapılmasına arabuluculuk yapacaktı 4. Eer Osmanlı devleti bunu kabul etmezse, o zaman muahedenin gizli maddelerine göre Fransa ve Rusya Osmanlı Avrupa sını aralarında paylaacaktı 5. Tilsit Muahedesinde kararlatırıldıı gibi mütareke görümeleri baladı ve Reisülküttap Galip Efendi 24 Austos 1807 de Slobozia da Ruslarla mütareke yaptı. Bu mütarekeye göre Ruslar 35 gün içinde Memleketeyn in tahliyesini kabul ediyordu. Bunun üzerine Osmanlı ordusu kıı geçirmek üzere Edirne ye döndü 6. Fransa ve Rusya aralarındaki barıı ittifak derecesine ulatırdı. 12 Ekim 1808 de Napolyon ve Çar Aleksander arasında yapılan Erfurt görümesinde Fransa, Memleketeyn in Ruslar tarafından ilhâkını kabul etti. Fransa yla bu ittifaka güvenen Rusya mütareke hükümlerine uymayarak Memleketeyn i boaltmaya yanamadı. Artık Fransa için de Osmanlı devletinin ittifakına ihtiyaç kalmamıtı. Bu esnada Kabakçı Mustafa isyanının çıkması ve III. Selim in tahttan ferâgat 2 Mustafa Nuri Paa, Netayic ül-vukuat, III-IV, Haz. N.Çaatay, TTK, Ankara 1987, s Netayicü l-vukuat, s.214; smail Hami Danimend, zahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV, Yersiz 1961, s Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, V, TTK, Ankara 1983, s.98-99; Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, TTK, Ankara 1987, s Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), Filiz Kitabevi, stanbul 1995, s Netayic ül-vukuat, s.221; Danimend, age., s.89.

3 576 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL etmesiyle Fransa, Osmanlı reformlarının askıya alınmı olmasını ve Osmanlının düzelmesinin artık imkânsız olduunu bahane ederek Osmanlıyı gözden çıkardıı gibi, Osmanlı-Rus barı sürecine de yeterli destei vermedi. Osmanlı-Rus barı antlaması görümeleri için görevlendirilmi olan Muhip Efendi nin Paris teki giriimleri de çeitli bahanelerle geciktirildi 7. Fransa nın Rusya yla ibirlii ve Osmanlıyı Rusya karısında yalnız bırakması, hatta Rusya yla birlikte Osmanlı topraklarını paylama tasarıları, payitahtta Fransızlara artık güvenilemeyeceini ortaya koymu, Ruslarla barı görümelerinde Osmanlı kendisi çözüm aramak telaına dümütü. Bu arada Ruslarla yapılan mütareke sürecinin sona ermesi ve halen barı görümelerinde ilerleme kaydedilememesi üzerine Osmanlı devleti barı görümeleri için Ruslarla dorudan temas kurma yolunu seçti. Rus orduları bakomutanı olarak mütarekeden hemen sonra Tuna memleketlerine tayin edilen ve Bükre te bulunan Rus Feldmareali Aleksander Aleksandroviç Prozorovsk a müracaat edildi 8. Erfurt görümesinin ardından isteklerini Osmanlıya kabul ettirme fırsatı yakalamı olan Rusya, Fransa ile ittifakın uzun sürmeyeceini bildiinden elini çabuk tutmak istiyordu. Osmanlı murahhaslarıyla yeniden barı müzakerelerine girimek için Prozorovsk da, hükümetinden bu yönde talimat almı bulunuyordu 9. Osmanlı devletinin bu müracaatına cevap mektubunu Rus Feldmareali tarafından kurye olarak stanbul a gönderilen Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk getirdi. Onun geldii günlerde stanbul, devlet otoritesinin sarsıldıı, dâhilî karııklıkların yaandıı, askerî-idarî alanda belirsizliklerin hüküm sürdüü, büyük devletlerin diplomasi savalarının hız kazandıı merkezlerden biri haline gelmiti. Aslında III. Selim in azliyle balayan süreçte Osmanlı devleti tarihinin en karıık günlerini yaıyordu. Nizâm-ı Cedid karıtlarının Kabakçı Mustafa önderliinde yeniçerileri ayaklandırması sonucu III. Selim Nizâm-ı Cedid i kaldırdıını ilan ettiyse de, bununla yetinmeyen asilerin baskısı sonucu tahtı IV. Mustafa ya bırakmak zorunda kalmıtı. Yeniçerilerin baskı ve zorbalıklarına dayanamayan ve Rusçuk Yârânı olarak tarihe geçen Nizâm-ı Cedid taraftarı devlet adamları Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paa ya sıınarak onun desteiyle III Selim i yeniden tahta çıkarmak ve reformların devam etmesini salamak istiyordu 10. Alemdar Mustafa yı bu konuda ikna etmeye muvaffak olan Rusçuk yaranı onu ordusuyla stanbul a getirtmi ise de, bu esnada III. Selim in katledilmesi planları deitirmiti. Hayatta kalan II. Mahmut tahta çıkarılmı, o da Alemdar ı sadrazam tayin etmiti 11. Artık iktidarda devlet ilerinin inceliklerine pek vakıf olmamakla birlikte, kuvvet ve kudrete mâlik ve reformlara açık Alemdar 7 Netayic ül-vukuat, s Netayic ül-vukuat, s.236. Düman devlet elçilerinin Yedikule ye hapsedilmeleri gelenei III. Selim döneminde kaldırılmı ve Osmanlı-Rus harbinin balamasıyla ilk olarak uygulamaya konularak Rus elçisi talinskiy memleketine iade edilmiti. Bu sebeple sava esnasında Rusya yla diplomatik münasebetler askeri makamlar tarafından gerçekletirilmitir. Bkz, Danimend, age., s Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, 9 (Ek Cild), Sabah Medya Ofset, Yersiz-Tarihsiz, s Karal, age., s Karal, age., s

4 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 577 ve Rusçuk yaranı bulunuyordu. Alemdar döneminde ayanlarla Sened-i ttifak yapılarak onların itaat altına alınmasına çalıılmı, Nizâm-ı Cedid i ihya etmek üzere Sekbân-ı Cedid adında yeni bir askeri ocak tekil edilmiti. Alemdar ın sert ve etkin politikaları yeniçerileri sindirmi ise de kin ve öfkelerini ortadan kaldırmamıtı. Ruslarla mütareke yapılmı olmasına ramen henüz barı antlaması için ilerleme kaydedilememiti. Barı görümeleri için Sadrazam Alemdar Mustafa Paa ya gönderilen Grigoreviç in stanbul a geldii tarihlerde stanbul patlamaya hazır bir bomba idi. Yeniçerilerin isyan hazırlıkları son aamasına gelmiti. Ancak kutsal Ramazan ayının çıkması bekleniyordu. 1-Grigoreviç in stanbul a Gelii Grigoreviç 4 Kasım 1808 de Rus ordusu Feldmareali Knez Aleksander Aleksandroviç Prozorovsk un karargâhının bulunduu Bükre ehrinden tercümanıyla birlikte yola çıktı. Hava muhalefeti dolayısıyla Rusçuk istikametinde bulunan Petr köyünde geceledikten sonra ertesi gün yola devam ederek sabah erken saatlerde Türklerin elinde bulunan bir sınır karakolu olan Giurgiu (Jurji) Kalesi ne ulatı. Burada daha önceden kendisiyle tanıtıı ve geleceinden haberdar olan Edim Paa tarafından karılandı ve hiç vakit kaybetmeden kendisini Tuna üzerinden Rusçuk a yollamasını rica etti. Edim Paa birkaç gündür devam etmekte olan nehrin iddetli dalgaları dolayısıyla onun bu teklifine sıcak bakmadıysa da ısrarları karısında bir kayık temin edilerek Grigoreviç yola çıkarıldı. Üç saatlik zorlu bir nehir yolculuundan sonra Osmanlı genel karargâhının bulunduu Rusçuk a ulaan Grigoreviç burada fazla kalmadan, yanlarına verilen bir Tatar ın refakatinde yola devam ederek önce Razgrad (Hazergrad) a, ardından Djuma (Cuma) ehrine, oradan Osman Pazar a, daha sonra Balkan daları üzerinden yapılan iki günlük zorlu bir yolculuun ardından 8 Kasım sabahı Slivni ehrine vardı. Slivni den sonra sırasıyla Yanbolu, Adrianopol, Babaeski, Burgaz, Çorlu, Silivri, Büyük ve Küçük Çekmece yoluyla Marmara denizi sahilini takip ederek gece yarısı saat 2 de stanbul a geldi. Ramazan münasebetiyle fenerler ve mahyalarla aydınlatılmı olan camileriyle stanbul onu adeta büyüledi. stanbul da bütün yabancı temsilciliklerin bulunduu Pera ya geçen Grigoreviç Rusçuk tan tanıdıı Ermeni asıllı Bogos un hanesine yerleti Grigoreviç in Alemdar Mustafa Paa ile Görümesi stanbul da kendisine rehberlik eden kii Rus taraftarı, muhtemelen ajanı olan ve Manuk Bey olarak bilinen Ermeni asıllı Emanuel Marzaian idi. stanbul a geldii günün sabahı, evinde kaldıı Bogos un kardei Gabriel i Rusçuk tan tanıdıı Manuk Bey e göndererek geliini vezir Mustafa Paa ya ulatırmasını istedi. Manuk Bey Mustafa Paa nın hizmetinde görev yapan onun en sevdii ve en 12 Dnevnıya Zapiski,s.1-14.

5 578 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL yakın adamlarından birisi idi. Hiçbir eitim almamı olmasına ramen çok zeki ve kurnaz biri olarak bilinen Manuk Bey, uzun yıllar Mustafa Paa nın hizmetinde görev yaptıı ve onun güvenini kazandıı için hükümet ilerinde etkili ve aynı zamanda stanbul un önde gelen Ermeni tüccarlarındandı 13. Gabriel kısa sürede dönerek Manuk Bey in vezirin yanına gittiini ve kendisini orada beklediklerini haber verdi. Bunun üzerine Grigoreviç derhal Gabriel le birlikte vezirin huzuruna çıkmak için Bâb-ı Ali nin yolunu tuttu. Kapıda Manuk Bey kendilerini karıladıktan sonra vezirin huzuruna alındı. Rus kurye Alemdar hakkında yeterli malumat edinmi bulunuyordu. Alemdar ı günlüünde öyle anlatıyor: Büyük vezir (Alemdar), zamanında sıradan bir bayraktar imi. Rusçuk yakınında bir paanın (Tirsinikliolu smail Aa) kethüdası imi. Ancak dik balı ve zeki. Etrafında topladıı adamlarla ekiyalık yapmı. Kendi efendisi ve hâmisini öldürmü *. Her yeri yamalayarak oldukça güçlenmi. Büyük bir ordu kurarak kendisini bütün Rumeli nin aası ilan etmi. Birçok kez stanbul üzerine taarruzlara teebbüs etmi. Sultan kendisini mecburen paa olarak tanımı ve kıymetli hediyeler göndermi. Kısa bir süre önce Selim i tahttan alaaı etmeleri üzerine Alemdar Selim i yeniden tahta geçirmek için ordusuyla stanbul a gelmi. Fakat Sultan Mustafa Rusçuk paasının yaklamakta olduunu duyunca Selim i öldürtmütür. Bu durum karısında Alemdar Sultan Mustafa yı zindana atmı ve tahta küçük kardei Mahmut u oturtmutur. Bunun karılıında sadaret makamına tayin edilmitir. Bu dönemden itibaren Osmanlı imparatorluunda kendi otoritesini tesis etmitir. Mahmut ismen padiah olmakla birlikte bütün yönetim ileri Mustafa Paa nın salâhiyetindedir 14. Grigoroviç Mustafa Paa ile görümesini günlüünde öyle anlatıyor: Mustafa Paa hain ve görkemli bir ekilde divanda oturuyordu. Sarıında pırlantalı tüy parlıyordu. Kemerinde ise Sultan Mahmut tarafından hediye edilen elmas hançer vardı. Çevresinde yaklaık 500 kiilik bir muhafız birlii bulunuyordu. Asyavâri bir ihtiam ve müthi bir atafata sahipti. Feldmareal Prozorovsk un mektubunu kabul ederek büyük bir memnuniyet duydu ve birkaç defa ho geldin, safa geldin sözlerini tekrarlayarak beni tebrik etti Dnevnıya Zapiski,s Manuk Bey Alemdar Mustafa Paa nın ölümünden sonra Rusçuk a kaçarak burada Ruslar için çalıacaktır. Kendisine Eflak beylii verilmesi için bütün maddi imkanlarını seferber etmeye hazırdır da Osmanlı-Rus barı ümitlerinin ortadan kalkıp muharebenin yeniden baladıı yıllarda Rusları tevik ederek Türklerin elinde bulunan Giurgiu üzerine Rus ordusunu harekete geçirdi Nisan ayında Bükre den hareket eden Rus ordusu kaleye yaptıı hücumda muvaffak olamadı. Manuk Bey sonradan Rusya tarafından generallik rütbesi ile taltif edildi. Bkz., Hammer, age., s.181,191.bükre te bugün restoran-otel olarak kullanılan tarihi Manuk Han Manuk Bey tarafından 1800'lerin baında yaptırılmıtır. * smail Aa Tirsinik teki çiftliinde mutad olduu üzere elendii sırada, elenceyi seyretmek üzere toplanan köylülerden biri tarafından gece yarısı atılan bir kurunla vurulup ölmütür. Bkz., smail Hakkı Uzunçarılı, Mustafa Paa Bayraktar, A, VIII, MEB, s.720. ( ); Netayic ül-vukuat, s.220. smail Hami Daniment, Türk ordusunda istihkam amirlii yapmı olan Baron Juchereau de Saint-Denys e dayanarak verdii bilgide Tirsinikliolu nun ölümünde Alemdar Mustafa Paa nın parmaı olduunu ancak Cevdet Paa nın bu fikirde olmadıını belirtmektedir. Bkz, Danimend, age., s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s

6 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 579 Krasnokutsk a burada reçel, kahve ve tütün ikram edildikten sonra Mustafa Paa, Manuk Bey ve tercümanın dıındakilerin salondan çıkmasını iaret etmitir. Ba baa kaldıktan sonra Mustafa Paa Feldmareal tarafından gönderilen mektubu açarak, okuması için tercümana vermitir. Mektubun muhtevasından oldukça memnun kalan Mustafa Paa bu memnuniyetini ve siyasi düüncelerini u sözlerle dile getirmitir: Türkler uzun zamandır Rusya ile barı yapmayı arzu ediyor. Ancak Fransızların siyasi entrikaları bunu engelliyor. Güya Türkiye nin menfaatlerine çalııyorlar. Fransızların sürekli art niyetlerini, bütün Avrupa nın huzurunu kaçırdıklarını gördükçe Fransızlardan nefret etmeye baladım. Bizzat Fransızlar bana Ruslara karı 30 bin kiilik bir kuvvet vaat ederek, bu kuvvetle kısa sürede Moldavya ve Valakya nın (Memleketeyn/Eflak-Bodan) ele geçirileceini temin ettiler. Ben inanmadım. Türkiye yi çok defa aldattılar. Kısa bir süre önce Fransızlar için çalıan 12 kiinin kellesini kestim. Benim ilk amacım Rusya ve ngiltere ile barı imzalamak. Fransızlarla asla 16. Bu sözlerden sonra Mustafa Paa cevap mektubunun kısa sürede hazırlanacaını ve kendisinin stanbul da fazla alıkonulmadan yola çıkarılacaını söyleyerek ayrılmıtır. Bu arada Grigoreviç in ziyaret edecei yerlerde saygın bir ekilde aırlanması için bir emirname vermitir 17. Grigoreviç in stanbul a gelii bütün yabancı temsilciliklerde bir merak ve heyecan konusu olmu, bilhassa mehur Fransız elçisi Sebastiyani * den sonra yerine tayin edilen Fransız elçisi G.Latour Maubourg tam manasıyla bir telaa dümütür. Ancak Grigoreviç diplomasi okulu tabir ettii stanbul da dikkatli ve ketum olmaya son derece gayret etmitir Yeniçerilerin Ayaklanması Alemdar, kısa süren (3 ay 18 gün) sadrazamlıı döneminde devletin ve milletin huzur ve asayiini salamı, devlet otoritesini yeniden kurmu, III. Selim den devraldıı reform sürecini balatmı, artık her eyin geride kaldıına kanaat getirmiti. Ancak bu süreçte baarıların getirdii gereksiz bir gurur ve ihmale kapılması, rehâvet ve sefâya dalması dümanlarını harekete geçirdi 19. Bilhassa Yeniçeriler askeri alanda yapılan yeni düzenlemelerden oldukça rahatsızdı. syan öncesinde Alemdar aleyhinde propagandalar açıktan açıa yürütülmeye balanmıtı. Bâb-ı Ali duvarlarına Rumeliden geldi bir çıtak, Bayram ertesi ya kılıç oynayacak ya bıçak 20 eklinde afiler asılarak isyan adeta baıra 16 Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s.19. * Sebastiyani einin ölümünden sonra hastalanmı ve memleketine dönmütür. 18 Dnevnıya Zapiski,s Devlet adamları yeniçerilerin tamamen sindirildiine inanmılar, stanbul un siyasi inceliklerini bilmeyen Alemdar ı kendisine sunulan cariyelerle zevk ve elenceye tutku sardırıp kendileri de lükse ve görkeme kapılarak tedbir almayı unutmulardı. Alemdar ın beraberinde stanbul a getirdii Rumeli askerleri, hanlara ve vezir konaklarına daıtılmı, buralarda tam bir gaflet uykusuna dalmılardı. Bkz., Netayic ül- Vukuat, s Danimend, zahlı Osmanlı Tarihi, s.96; Karal, Osmanlı Tarihi, s..94.

7 580 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL baıra geliyordu. Buna benzer bir iir parçası ölümünü takip eden günlerde dairesinde de bulunacaktır. Bu iirde: Rumeli den gelen ekıya. Yeniçerileri küstahça yamaladı. Ramazan bayramından sonra kan dökülecek. Yeniçeriler intikam alacak 21 sözleri yazılı idi. Buna ramen sadrazam ciddi tedbirler almamı, yeniçerilerin çıırtkanlıına aldırmamıtı. Grigoreviç stanbul a geldii günlerde, yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paa ya karı bir ayaklanma hazırlıı içerisinde olduunu duymutu. Pera da bulunduu sırada zaman zaman yanına uradıı, uzun yıllar ngiliz sefareti tercümanı olarak görev yapmı 22, stanbul un siyasi atmosferine vakıf, tecrübeli ve saygın bir hanımefendi olan Pizani hanım bu gelimelerden kendisine bahsetmi, Alemdar Mustafa Paa nın, kaldırmak istedii Yeniçerilerin kendisi aleyhine büyük bir kampanya içerisinde olduklarını söylemiti. Ancak kutsal ay Ramazan ın bitmesinin beklendii sanılıyordu. Pizani Hanım Yeniçerilerin bu hazırlıklarından Mustafa Paa nın haberdar olduunu ve her türlü tedbiri aldıını, ancak geç kalmı olduunu söylemiti. Grigoreviç cevap mektubunu alarak ertesi gün stanbul dan ayrılacaını düündüü için bu gelimelere ve isyan söylentilerine o an fazla önem vermedi 23. Her ne kadar Mustafa Paa nın sert tutum ve politikaları belirli çevrelerce eletirilse de, stanbul un huzurunu salamı, yaptıkları halk tarafından takdir edilmiti. Grigoreviç bu sebeple olmalı halkın olası bir Yeniçeri ayaklanmasına destek vermeyecei kanaatindeydi 24. Grigoreviç, stanbul da gezdii o günün akamı, Bogos ve Gabriel le birlikte boazda oturan Manuk Bey e misafir olmutur. Ertesi gün Manuk Bey kendisine sevinçli haberi vererek akam divanın toplanacaını, cevap mektubunun hazırlanarak kendisinin gece yola çıkarılacaını söylemitir. Divan toplantısında barı görümelerine katılacak 3 kiilik heyet tespit edilmi ancak cevap mektubu hazırlanmadıı için Grigoreviç in gidii ertelenmitir 25. O günü de stanbul da geçiren Grigoreviç e, akam saat 10 da vezir tarafından kabul edilecei bildirilmitir. Ancak Bâb-ı Ali ye gitmek üzere tam filikaya bindii esnada vezirin adamlarından biri, vezirin eyhülislam tarafından iftara davet edildiini ve bu yüzden kendisiyle görüemeyeceini, bu geceyi de Manuk Bey in yanında geçirmesinin istendiini söylemitir 26. Kızılca kıyametin kopacaı o gece aslında Grigoreviç için kader anıdır. Randevünün iptali üzerine Manuk Bey e misafir olan Grigoreviç misafir olduu bu evde neeli, müzikli, ho sohbetli saatler geçirirken yeniçeriler bayramı 21 Dnevnıya Zapiski,s Enver Ziya Karal, Selim III ün Hatt-ı Hümayunları, TTK, Ankara 1988, s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s.30.

8 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 581 beklemeden Kadir gecesi isyanı balatmı, stanbul u kan, gözyaı ve alevlere bomutu. Grigoreviç bu gelimeleri ancak sabaha karı örenebilmitir. O günün sabahını (15 Kasım 1808) öyle anlatıyor: Sabaha doru saat 5 de tercümanım beni uyandırdı. Telalı bir halde, evde yalnızca bizim kaldıımızı ve herkesin isyan mahalline gittiini söyledi. skele kapanmı, aralıksız devam eden ate sesleri duyuluyor. Caddeler bo. Halk evlerine kapanmı durumda. Tercümanım yeniçerilerin buraya baskın yapabileceini, bu yüzden acele etmemizi söyledi. Kendisine, ben vezire elçi olarak gönderildim. Burada kalacaım. Herhangi bir yere sıınmaktansa mahvolmayı tercih ederim dedim. Divana oturdum ve sigara yaktım. Evimizin penceresi silah sesleriyle çınladı. Tercümanın beti benzi attı. Fakat ben Allah tan ve ecdadımın dualarından ümitvâr olduum için sakindim 27. Grigoreviç ve tercümanı endieli bir halde beklerken stanbul daki en yakın dostları Pizani Hanım ve Avusturya bakanı Stirmer tarafından gönderilen bir kurye imdada yetierek kendisini beklediklerini söylemitir. Gece vezirin evi Yeniçeriler tarafından yakılmıtı. Grigoreviç in dostu olan bu kiiler onun vezirle geceki randevülerini bildikleri için hayatından ciddi endie ediyorlardı. Hiç vakit kaybetmeden evden çıkan Grigoreviç yolda Pizani hanımefendiye uradı. Hayatta olduunu gören Pizani Hanım o kadar sevindi ki, Allaha ükürler olsun. Ölümden döndünüz diye sevinç çılıkları attı. Daha sonra Grigoreviç kendisini davet eden Stirmer Bey e gitmek üzere Pizani Hanım ın yanından ayrıldı. Grigoreviç yol boyunda gördüklerini öyle dile getiriyor: Tenhalamı sokaklar üzerinde etrafa daılmı üçer dörder gruplu askerlerle karılatık. Kimisi kouyor, kimisi nereye gideceini bilmez akın halde, kimisi atlara barut yükleyerek stanbul istikametine atları koturuyor. Bu arada kader muhasebesi yapan Grigoreviç: Geçen gece ölüm, itiraf etmek gerekirse beni adım adım takip etmi. Eer eyhülislam veziri iftara davet etmemi olsaydı veya Manuk Bey in yanına iki saat geç gelmi olsaydım hiç üphesiz Yeniçeriler tarafından parçalanmı olacaktım 28 diye düünür. Grigoreviç Avusturya bakanının evinde bulunduu bu sıralarda stanbul da yaanan elim hadiseleri gözlemlemeye devam eder. Top ve tüfek sesleri aralıksız duyuluyordu. Halk ortada yoktu. skele kilitlenmi, her iki taraftan da kimseye izin verilmiyordu. Asiler evleri yaktılar. Her tarafta ateler savruluyor. Boazda bekleyen yaklaık 30 adet gemi ehri güllelerle dövüyor. Sokaklarda insanlar hançer ve kılıçlarla birbirini boazlıyor. Pencerelerden ate açılıyor. Her yerde kan ve cesetler. Feryat, figan sesleri silah seslerine karııyor. stanbul alevlerle sarılmı adeta ate soluyan bir daa benziyordu Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s

9 582 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL 4-Bâb-ı Ali nin Muhasarası ve Alemdar ın Ölümü Bir süredir isyan hazırlıı içerisinde bulunan yeniçeriler 14 Kasım ı 15 Kasım a balayan Salı gecesi Grigoreviç in de ifade ettii gibi, sadrazamın iftar için gittii eyhülislamın konaında bulunduu bir sırada yangın çıkararak isyanı balattılar. syanın bayram sonrasını beklemeden erken balamasının sebebi, eyhülislamın konaındaki ziyafetten dönen Alemdar a yol açmak isteyen muhafızlarının halkı denek ve kamçıyla daıtması ve bu yüzden yaralananların kahveleri dolaıp yeniçerileri ayaklanmaya tevik etmeleri ve bu heyecan anında ismi bilinmeyen birinin bayram ertesi ocaın ilga edilecei hakkında bir haber ifa etmesi eklindeydi 30. Zaten her eyi göze almı olan yeniçeriler isyan ateini yaktılar. Grigoreviç in günlüünde o gece yaanan olaylar öyle anlatılıyor: Mustafa Paa çok sayıda devlet memuruyla birlikte eyhülislamın konaında iftarda idi. Bütün tedbirleri almıtı. Beraberinde iyi donanımlı 2000 muhafız bulunuyordu. ftar sonrası eyhülislamın konaından çıkıta yangını gördü ve sebebini hemen anlayarak hızlı bir ekilde Bâb-ı Ali ye hareket etti. Yeniçeriler ardından ate açtılarsa da muvaffak olamadılar. Alemdar sa salim dairesine ulatı. Bâb-ı Ali in her tarafını kapatmaları için emirler verdi. Muhafızlarını etrafına topladı. Ordusu yeniçerilerle ümitsizce mücadeleye baladı. Bu çarpımalarda o gün her iki taraftan yaklaık 2000 kii hayatını kaybetti. Yeniçeriler Bâb-ı Ali yi yakma konusunda uzun süre karar veremediler. Zira burada hemen bütün hazine ve sadâretin önemli evrakları bulunuyordu. Onlar Mustafa Paa yı canlı olarak ele geçirmek istiyorlardı. Birkaç kez, her eyin yolunda olduu ve padiahın kendisini görmek istediini söylemek üzere adam gönderdilerse de Mustafa Paa bunların hiçbirine inanmadı. Salam bir ekilde korunmak için muhafızlarını tevik ve tecî etmeye devam etti. Yeniçeriler kudurmu gibi binanın etrafını sarmı ve ate etmeye balamılardı. Binanın dört bir yanı atee verilerek hiç kimsenin dıarı çıkmasına izin verilmiyordu. Mustafa Paa sükûnetini muhafaza ederek yeniçerilere hitaben; Benim hayatım size pahalıya mâl olacak. Son nefesime kadar savaacaım diye haykırarak ate etmeye balamıtı. Mustafa Paa yeniçerilerin menfaat ihtiraslarını bildii için aralarında karmaa çıkarmak ve vakit kazanmak maksadıyla üzerlerine bozuk paralar, deerli talar ve eyalar saçmıtır. Yeniçeriler atılan bu eyleri kapımaya baladıkları ve aralarında tartıma ve çatımalar çıktıı esnada Mustafa Paa üzerlerine ate etmeye devam etmitir. Bu arada alevler binanın her tarafını sarmıtır. Yangın her tarafa yayılarak her eyi yok etmitir. Mustafa Paa ölümün kaçınılmaz olduu bu son dakikalarda bütün gücünü ve maneviyatını toplayarak Ey asiler! Hayatımın son dakikaları sizin de son dakikalarınız olacak. ntikam 30 Danimend, a.g.e., s.96; Hammer, a.g.e., s.186; Karal, Osmanlı Tarihi, s.94-95; Ayrıca yeni kurulan Sekban-ı Cedid askerlerinin oruçlarını zamansız bozmalarının da yeniçerileri galeyana getirdii sebepler arasında gösterilmektedir. Bkz., Stanford Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı mparatorluu ve Modern Türkiye, II, stanbul 1983, s.29.

10 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 583 almadan ölmeyeceim. Elveda stanbul diye haykırmı, salonun orta yerine barut döktürmü ve atelemitir. Birkaç gün sonra cansız yatan bedeninin bulunacaı bodruma inmitir 31. Mustafa Paa nın binayı havaya uçurmasından sonra da ayaklanma bir süre devam etmitir. Bu arada kısmen sakin olan Pera da da insanlar tedirgin haldeydi. Herhangi bir tehlikeye karı gemilerle uzaklama hazırlıı yapılıyordu. Top ve tüfek sesleri kesilmiyordu. Yeniçerilerin kılaları ve evleri yanıyordu. Mescitler alev içindeydi. Mustafa Paa nın tarafında yer almı olan Yeniçeri Aası Mustafa Aa param parça edilmi, Kigay Bey (?) katledilmiti. Asi yeniçeriler Sultan Mahmut u tahttan indirerek hapsedilmi olan sabık sultan Mustafa yı tahta çıkarmak istiyordu. Kaptan Paa Ramiz Efendi gemileri silahlandırmı, yeniçeri ocaklarına top atılarına balamıtı. stanbul batanbaa yanmaya devam etti. syanın daha ilk günü 4000 ev yanmıtı. Yangından ve kılıç darbelerinden binlerce kii hayatını kaybetmi, kanlı cesetler denize atılmıtı Kasım da artık Yeniçeriler zafer edasıyla takınlıklara ve gösterili merasimler yapmaya, zaferlerini cokuyla kutlamaya balamı bulunuyordu. Mustafa Paa rejimi artıklarını ortadan kaldırıyor, Sekbân-ı Cedid ocaklarını, onlara ait mal ve mülkleri imha ediyorlardı. Tehlike dolayısıyla Ermeniler ve Rumlar silahlanmıtı. Mustafa Paa nın geride kalan yaklaık 3000 kiilik ordusu sultanın sarayında toplanmı asilere ate etmeye devam ediyordu 33. Aynı gün Yeniçerilerin tahta çıkarmak istedikleri Sultan Mustafa padiahın muvafakatiyle boduruldu ve babası I.Abdülhamit in türbesine defnedildi. Hanedandan geriye sadece Sultan Mahmut kalmıtı. 18 Kasım da Yeniçeriler saraya girmeye muvaffak oldular. Mustafa Paa nın askerlerinin çou hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar kaçarak kurtuldu. Kaptan Paa Ramiz Efendi ve Kadı Abdurrahman Paalar * gemilere binerek stanbul dan uzaklatılar. Osmanlı tahtının hayatta kalan tek varisi olması dolayısıyla Yeniçeriler kazaskerlerin aracılııyla Sultan Mahmut tan af dilediler ve bir daha itaatsizlikte bulunmamaları artıyla affedildiler. Böylece ate sesleri kesildi. Yeniçeriler Sultan Mahmut un huzuruna çıktılar. Bayramını kutladıktan sonra Ayasofya camiine kadar Sultana elik ettiler Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s * Sultan Mahmut yeniçerilerin zaferinden sonra kendisini müdafa etmi olanların Rusçuk a kaçmalarına göz yumdu. Ancak yeniçerilerin baskıları ile Rusçuk a kaçan Ramiz Paa nın yakalanması için Kandıralı Mehmet beylerbeyi tayin edilerek gönderildi. Silistre valisi Hüsrev Paa da Rusçuk üzerine yollandı. Ramiz Paa bu baskılar karısında Ruslara sıındı. Ruslarla yapılan antlamadan sonra Belgrad Muhafızı atanmak suretiyle kandırılıp çarıldı ve Yerköy de idam edildi. Bkz., Netayic ül- Vukuat, s.234; Hammer, age., s Kadı Paa, memleketi olan Alaiye ye ulaabilmi ise de, yeniçerilerin baskıları ve zorlamaları ile yollanan fermanlar üzerine Tekeli Olu Mehmet Aa, kendisine saldırarak 1809 yılı Ocak ayı ortalarında yakalanıp asılmıtır. Bkz., Netayic ül- Vukuat, s Dnevnıya Zapiski,s

11 584 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL Alemdar Mustafa Paa nın âkıbeti henüz belirsizliini koruyordu. Kimileri onun kaçarak kurtulduu ve ordu toplayarak stanbul a baskın yapacaını, kimileri bodrumda dumandan boulmu halde bulunduunu, cesedinin Yeniçeriler tarafından aaılanarak caddelerde sürüklendiini, daha sonra kafasını kestiklerini, kimileri canlı olarak ele geçirildiini ve sonra parçalandıını söylüyordu 35. Ancak isyanın üçüncü gününde Mustafa Paa nın bodrumda dumandan boulmu halde bulunduu kesinleti. Cansız yatan bedeninde, belinde sultan Mahmut tarafından hediye edilmi kılıç, elinde ise tabanca bulunuyordu. Ceset Yeniçeriler tarafından sokaklarda sürüklendikten sonra bir aaca asıldı. Paa nın cesedine hakaret eden ve aaılayan yeniçeriler azına soktukları sopa parçasını orada bulunanlara göstererek Bakınız Rumeli ekıyası tütün çekiyor diye alay etmilerdir 36. Mustafa Paa nın öldüü kesinlemi olmasına ramen, hayatta olduuna dair söylentiler bir süre daha dillerde dolamıtır. Ortada dolatırılan cesedin ona ait olmadıı ve Yeniçerilerin intikam duygularının tatmin edilmesi, daha da azgınlamalarının önlenmesi maksadıyla bunların yapıldıı söylentisi dolamıtır 37. Ayaklanma süresince kadın ve erkek toplam 15 bin kii hayatını kaybetmi, 5 binden fazla yeniçeri yaralı olarak kılaları doldurmutur. Sultan Mustafa nın annesi bodurularak olunun yanına defnedilmi, ardından kız kardei de zehirletilmitir 38. Yeniçeriler tahta geçirmek istedikleri Sultan Mustafa yı boduran 12 kiinin kellesini istemilerdir. Önemli devlet adamları bir bir yeniçeriler tarafından ortadan kaldırılmıtır. Hariciye nin geride kalan tecrübeli devlet adamlarından Halif Efendi çavu baının gayretleriyle Yeniçerilerin elinden kurtulmutur. Yeniçerilerin devlet adamlarından 15 kiinin daha kellesini istemesi üzerine Sultan Mahmut daha fazla dayanamayarak Yeniçerilere hitaben sert bir konuma yapmıtır. Bu konumasında Sultan Mahmut: Kendi kardelerinizin kanını dökmeye daha ne kadar devam edeceksiniz? Kana susamı bir kaplan gibi vahete doymadınız mı? Yeryüzü sizin kan kokan ellerinizden inliyor. Günahsız insanlar sizin talamı kalplerinizden yeterince muzdarip oldu. Canavarlıkta ruhlarınız müzminlemi. Bütün imparatorluun yok oluunu hazırlıyorsunuz. Siz vicdan ve inanç kanunlarını ayaklar altına aldınız. Hasım devletler hudutlarımızda cereyan eden bu felaketi hiç üphesiz istismar edeceklerdir. Ben sizin padiahınızım. Ben size deil siz bana itaat etmelisiniz. Eer bana itaat etmek istemiyorsanız, tahtı bırakır, Anadolu topraklarına giderim. Keyfinize göre ülkeyi 35 Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Alemdar Mustafa Paa nın cesedi zorbalar tarafından aır hakaretlerle yollarda sürüklenerek Atmeydanı na getirilmi ve bir dut aacına ba aaı asılmıtır. Daha sonra Yedikule civarındaki kör bir kuyuya atılmı, yeniçeri ocaı'nın ortadan kaldırılmasından sonra (1826) kemikleri yine o civarda bir yere gömülmü ve nihayet II. merutiyet'in ilanından sonra kemikleri buradan alınarak Gülhane Parkı karısındaki Zeynep Sultan Camii mezarlıına nakledilmitir. Soukçeme den Sultanahmet e çıkan caddeye de Alemdar Caddesi adı verilmitir. Bkz., Uzunçarılı, Mustafa Paa Bayraktar, A, VIII, MEB, s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s IV. Mustafa nın kız kardei Esma Sultan yeniçerilerin ayaklandırılmasında önemli rol oynayan kiilerden birisidir. Tebdil-i kıyafetle propaganda yaptıı ve ocak ileri gelenleriyle görütüü bilinmektedir. Bkz., Danimend, age., s.96.

12 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 585 yönetirsiniz. Bu vahetinize ahit olmak istemiyorum 39 demitir. Bu sözler üzerine Yeniçeriler padiaha balılıklarını, ona itaat edeceklerini ve emirlerini yerine getireceklerini söylemilerdir. Böylece isyan sona ermi, yaralar sarılmaya, felaketin acı izleri silinmeye çalıılmıtır. 5-Alemdar ın Ölümünden Sonra Rumeli Mustafa Paa nın ölüm haberi bütün Rumeli de büyük bir galeyana sebep oldu. Daha ölümünün haber alındıı ilk günlerde ayaklanma henüz sona ermiti ki, yeni bir söylenti stanbul un yeni bir felaketle karı karıya olduunu gösteriyordu. Mustafa Paa ya balı 17 bin kiilik bir ordu stanbul istikametine harekete geçmiti. Bu haber üzerine halk tela içerisinde evini, dükkânını kapatarak yeniden tedbir almıtı. Bu sırada Alemdar ın öldüü haberinin kesinlemesi üzerine ordunun geri dönmesiyle ehir yeniden sakinleti 40. syanın ilk günlerinden itibaren Alemdar a balı devlet adamlarından bir kısmı Yeniçerilerin gazabından korkarak soluu Rumeli de almıtı. Mustafa Paa ya balı ordu isyan halindeydi. Rumeli ayanlarının büyük bir kısmı deitirilmi, ancak yerlerine henüz yenileri tayin edilmemiti. Her ne kadar Rusçuk vekili Ahmet Efendi halkın eski beylerine itaatlerinin salanması için tedbirler alsa da bu durum Rumeli illerinde bir kaosa yol açıyordu. Mustafa Paa nın ölümünü fırsat bilen müslim veya gayrımüslim bazı unsurlar memnun olmadıkları aalarını deitirmek veya istediklerini baa geçirmek için bir kampanya içerisine girmiti. Rumeli de ekıya çeteleri yeniden kol gezmeye balamıtı. Köyler yakılıyor, ahali yama ediliyordu. Daha önce Silistre dolaylarında bulunan Elikolu ekiyası Mustafa Paa nın ölümünden sonra oradan çıkarılmı ise de bu defa Karlov civarını mesken tutmutu. Bu sebeplerledir ki, Grigoreviç in dönü yolunda güzergâh uzun ve dolambaçlı ancak daha emin bir ekilde tespit edilecektir. 6-Grigoreviç in stanbul dan Ayrılması ve Rus Harbinin Yeniden Balaması Grigoreviç, isyanın bitmesi, devlet ilerinin yeniden toparlanma sürecine girmesiyle Alemdar Mustafa Paa nın yerine tayin edilen yeni vezir Memi Efendi (Arnavut Memi Efendi) ye takdim edilmitir. Grigoreviç in, Avrupâi usül ve âdâba vâkıf, tecrübeli, samimi ve nezaket sahibi olarak niteledii ve maalesef böyle insanların uzun süre sadaret makamında barındırılamayacaını düündüü 41 bu vezirle görümesi gayet olumlu geçmitir. Rusya yla barı görümelerine kalındıı 39 Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Grigoreviç in kendisinden takdirle bahsettii Sadrazam Memi Efendi, Danimend e göre, aciz, idaresiz ve silik bir ahsiyet olması sebebiyle bu makamda ancak 1 ay 9 gün kalabilmitir. Yerine Gürcü Ziya Paa ikinci defa olarak tayin edilmitir. Bkz., Danimend, age., s

13 586 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL yerden devam edilecei, iki büyük imparatorluun eskiden olduu gibi dostluunun yeniden ina edilmesine gayret edilecei sözlerini almıtır 42. Yeni vezir Grigoreviç e bu dostluk ve samimiyetin niânesi olarak padiah adına madalya ve hediye takdim etmitir *. Vezir bu görümenin ardından Reis Efendi ye, Grigoreviç in ülkesine dönüü için ilemlerin hızlandırılması, en uygun güzergâhın seçilmesi ve yol güvenlii için her türlü tedbirin alınmasını emretmitir 43. Önce deniz yoluyla Marmara denizinden Tekirda a, oradan kara yoluyla Rumeli beyi olan smail Bey in bulunduu Serez e gitmesi konusunda karar verildi. Vidin e kadar yol güvenliinin salanması, Vidin den itibaren Kraiov (Craiov) a kadar Vidin Paası Molla nın güvenlii salamasını hâvî mektup yazıldı. Bu arada barı görümelerini hâvî Feldmareal Prozorovsk a yazılan cevap mektubu da hazırlanarak Grigoreviç e teslim edildi. Grigoreviç i götürecek olan gemi, mürettebatıyla birlikte hazır hale getirildi. Hava muhalefeti dolayısıyla geminin hareketi bir süre daha ertelendi ve nihayet 30 Kasım da Grigoreviç stanbul daki dostlarıyla vedalaarak Büyükdere de bekleyen gemiye binerek yola çıktı. Ancak rüzgârın iddetini artırması üzerine geri dönüldü 44. Ertesi gün bu defa iyi donanımlı yeniçerilerin refakatinde yol güvenlii için her türlü tedbir alındıktan sonra kara yoluyla stanbul dan ayrıldı. Marmara denizi sahilinden, Silivri, Tekirda, Malkara, Kean, Fera (Ferecik), Megra, Yumurjan, Yenice, Kavala, buradan sonra ise denizden uzaklaarak Rumeli içlerine doru önce Pravadi, ardından Serez e ulatı. Burada smail Bey in misafiri olarak üç gün kaldı. 10 Aralık sabahı Serez den ayrılarak Balkan daları üzerinden yapılan zorlu bir seyahatten sonra Nevrekop, Razlug, Pazarcık, Filibe, Çerpan, Zara, Kızanlık, Tırnova ve nihayet 20 Aralık ta Rusçuk a ulatı. Salıı ve yol yorgunluu dolayısıyla Rusçuk ta bir müddet misafir edildikten sonra 22 Aralık ta kendisine hediye edilen Arap atıyla Bükre istikametinde yola çıkarak Rus ordusu karargâhına vardı 45. Grigoreviç in stanbul dan ayrılmasından üç gün sonra barı görümelerinin esaslarını belirlemek üzere Reisülküttap Galip Efendi, Haremeyn payelilerinden Mehmet Rıza Efendi ve Beylikçi zzet Bey 1., 2. ve 3. delege olarak stanbul dan Bükre e gönderildi 46. Tilsit ve Erfurt görümelerinin ardından Osmanlı devleti ve ngiltere arasında balayan yakınlama 5 Ocak 1809 da Kale-i Sultâniye antlamasıyla sonuçlanmı ve bu antlamanın gizli maddeleri uyarınca ngiltere nin Osmanlı devleti ile Rusya arasındaki barı görümelerine arabuluculuk yapacaı öngörülmütü 47. Rusya, aracı olarak tayin edilen ngiltere elçisi Adair in bu rolünü kabul etmedii gibi barıın gerçeklemesi için Adair in derhal stanbul dan uzaklatırılması artını koydu. Osmanlı Devleti tarafından 42 Dnevnıya Zapiski,s * Bunlar, pırlantalarla süslenmi ay yıldızlı madalya ve elmas ilemeli tütün kutusudur. 43 Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Dnevnıya Zapiski,s Mustafa Nuri Paa, Netayic ül-vukuat, s Uçarol, age., s

14 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 587 verilen menfî cevaptan sonra barı görümeleri kesildi ve Galip Efendi Ya tan ayrılarak stanbul a dönme emri aldı Austos 1807 de akdedilen ve yedi ay süresi olan mütareke yaklaık 2 yıla uzamıtır. Barı görümelerinin kesilmesinden sonra 1809 da Ruslarla muharebe yeniden alevlendi. Rusların esas ordusu Dobruca yı geçerek bir kısmı Varna, dier kısmı umnu istikametinde iki koldan taarruza geçti. Osmanlı ordusunun kahramanca mukabelesi üzerine Ruslar geri çekildi. Bunun üzerine Osmanlı ordusunun Bükre istikametine harekete geçmesi kararlatırılmı ise de Rusların Silistre yi kuatmaları üzerine bundan vazgeçildi. 24 Ekim 1809 da iki ordu Silistre yakınlarında muharebeye baladı. Rus ordusu büyük kayıplar vererek geri çekildi ilkbaharında Ruslar yeniden taarruza geçti. Varna ve umnu da baarılı olamadılar ise de Silistre ve Rusçuk kalelerini ele geçirdiler. Ancak devam eden muharebelerde çok zayiat verdiler ilkbaharında Rusçuk un geri alınması için Osmanlı ordusu harekete geçti. Aynı yılın yazında Rusçuk yeniden Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi. Rusların karı taarruza geçtii sırada Fransa ile Rusya arasında harp yeniden balamak üzere olduu için Ruslar ister istemez Osmanlılarla barı görümelerine giriti. Barı görümeleri için yine Reis Galip Efendi Bükre e gönderildi. Nihayet 16 Mayıs 1812 de Bükre antlaması imzalanarak 1806 da balayan Osmanlı-Rus harpleri sona erdi. Bu antlamayla Eflâk a girdii yerden Tuna ya dökülünceye kadar Prut ve Karadeniz e kadar Tuna nehirleri sınır kabul edildi. Eflak ve Bodan ın bir kısmı Osmanlı da kaldı. Hotin, Bender, Kili, Akkerman ve smail kalelerinin Ruslarda kalması kararlatırılırken, Ruslar Sırplar için de bazı imtiyazlar elde ettiler Grigoreviç in Günlüünden Bazı Notlar Grigoreviç in günlüündeki notlarına bakıldıında öncelikli olarak dikkati çeken husus yolculuun hem gidite hem de dönüte çok meakkatli ve tehlikeli oluudur. Yolculuun kı mevsiminde yapılması, Balkan dalarının aılmasının çetinlii, ekıya çetelerinin saçtıı korku vurgulanır. Bütün bunlara ramen Grigoreviç, kendisinin her eyden önce bir asker olduunu, her türlü engeli amakta kararlı bir tutum sergilediini ve görevi en kısa sürede yerine getirme çabası içerisinde olduunu sıklıkla ifade eder. Rus askerinin kendisine verilen görevi askeri bir disiplin içerisinde yerine getirme bilinci ve sorumluluunda olduuna vurgu yapar. Osmanlı yetkilileri Grigoreviç in görevini sorunsuz bir ekilde yerine getirebilmesi için Türk hudutlarına girdii andan itibaren olaanüstü güvenlik tedbirleri almıtır. Grigoreviç yola çıkarılmadan önce yol güvenliinin salanması, konaklayacaı yerlerde mahalli Türk yöneticileri tarafından saygın bir ekilde 48 Hammer, age., s Netayic ül-vukuat, s Netayic ül-vukuat, s ; Danimend, age., s

15 588 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL karılanması için görevliler tayin edilmi ve ilgili yerlere hitaben onurlu bir elçi gibi karılanması hususunda hususi mektuplar yazılmıtır. Özel seçilmi silahlı yeniçerilerin refakatinde görevinin baarıyla tamamlaması temin edilmitir. Grigoreviç yolculuu esnasında zaman zaman Osmanlı reayası Bulgar ve Rum ailelerinde konaklamıtır. Onlarla yaptıı sohbetlerden günlüünde bahseder. Gelii esnasında Osman Pazar yakınlarında bulunan Çatak köyünde misafir olduu bir Bulgar ailesinde onlarla yaptıı ilginç sohbetten bahseder. Ev sahibinin çocuklarına üzerinde Rus çariçesi Katerina nın resmi bulunan Rus parası daıtır ve bu resmin II. Katerina olduunu söylediinde Bulgar ailesi Katerina nın resmini büyük bir saygıyla öperler ve Grigoreviç e, çariçeyi uzun zamandır tanıdıklarını, onun kendilerini Osmanlı yönetiminden kurtarmak istediini, Rus ordusunun yakında gelip kendilerini kurtaracaını ümit ettiklerini söylerler. Grigoreviç, o gün gelene kadar kendilerinin temkinli olmalarını tavsiye etmekle yetinir. Yine dönü esnasında Serez de konakladıı sırada kendisini ziyarete gelen Rumlarla ilginç sohbetinden bahseder. Rumlar Türk yönetiminden honut olmadıklarını, Rusya nın himâyesini istediklerini, stanbul un Rus çarının hakkı olduunu ve bunun gerçeklemesini arzu ettiklerini söylerler. Bu sözler karısında Grigoreviç, bir zamanlar Rusya nın stanbul sefiri Bulgakov un Grekler Türkiye de benim felaketim oldu sözünü hatırlayarak bu ziyaretçilerine karı oldukça temkinli davranmıtır. Onlara, kendi yöneticilerinden memnun olmayan halkın kimseye faydası olmaz. ç meselelerinden dolayı tarihten silinen çok devlet gördük diye cevap vermitir. Bu temkinli tutumunun mükâfatını Serez Beylerbeyi smail Bey in huzuruna vardıında aldıını günlüünde ifade eder. Bir kısım Rumların, Bulgarların Osmanlı yönetimine karı bu olumsuz tavrına ramen, yine onlardan çok sayıda kiinin Osmanlı yönetiminden memnun oldukları yolunda açıklamalara da ahit olmutur. Serez de Arhier Konstantin Serez beylerbeyi smail Bey i Hıristiyan tebâya karı tutumundan dolayı çok övmü, smail Bey in Hıristiyanların hâmisi olduunu, hiçbir Müslümanın Hıristiyanları aaılamadıını, böyle bir durum karısında derhal cezalandırıldıını kendisine anlatmıtır. Günlüünde Türkler hakkında da tespitlerde bulunur. Yolculuunun Ramazan ayına tesadüf etmesi dolayısıyla Türklerin Ramazan ayında çok sıkıcı bir karaktere büründüünü, yine gece uyumayıp gündüz uyuduklarını söyler. Bu durum devlet ilerine de yansımıtır. Ramazan ayı boyunca gündüzleri devlet dairelerinde ilerin aır yürüdüünü, çalıanların herhangi bir i yapmadıklarını dile getirir. Türklerin yabancılara karı sıcakkanlı ve misafirperver olduklarını belirtmeyi ihmal etmez.. stanbul da evlerin ve caddelerin düzensizliine dikkat çeker. Topkapı sarayının ihtiamına deinerek çok büyük olduunu ve sihirli bir atoya benzediini ifade eder. Ayasofya camiinin stanbul daki bütün binalardan yüksek olduunu ve ehri süslediini dile getirir. Sadece Galata nın Avrupa sitilinde bina edildiini söyler.

16 Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk un Günlüünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paa Vakası 589 Kendisine stanbul da rehberlik eden Ermeni asıllı tüccar Manuk Bey in herhangi bir eitim almamı olmasına ramen Osmanlı yönetiminde yüksek mevkilere gelmesi ve etkinliine aırır. Yine Alemdar Mustafa Paa nın sıradan bir bayraktar iken kısa sürede Sadrazamlıa kadar yükselebilmi olması onu aırtır. Bu vesileyle Türklerin yönetim biçiminden bahseden Grigoreviç, Türklerde aile balarına balı bir aristokratik sistemin olmadıına, inancına, milliyetine bakılmaksızın insanların devlet kademelerinde hızla yükselebildiine ve yine hızla bu makamlardan alaaı edilebildiine dikkat çeker. Yeniçerilerin isyanına ve devletin bu isyan karısında aczine ahit olan Grigoreviç, Osmanlı yönetiminin otokrat ve despot bir yönetim olduu yolunda Avrupa da ve Rusya da mevcut kanaatin doru olmadıına iaret eder ve Osmanlı yönetiminde basızlık olduuna vurgu yapar. Çünkü yeniçeriler istediklerini baa getirebiliyor, istediklerini alaaı edebiliyor, sıradan biri ekıyaları baına toplayarak yüksek kademelere çıkabiliyor. Grigoreviç Osmanlı bakentinde her eyin ordunun gücüne balı olduunu, Osmanlı topraklarında devleti bir arada tutan, koruyan tek ve gerçek gücün ordu olduunu, padiahın ve halkın orduya son derece saygı duyduunu ifade eder. Sonuç Hem Osmanlı devletinin hem de Rusya nın iddetle bir barıa ihtiyacının olduu kritik bir dönemde stanbul a gönderilen Grigoreviç in stanbul la ilgili asla unutamayacaı hadiseler tabiî ki yeniçerilerin isyanıdır. Günlüünün önemli bir kısmını bu isyana ayıran Grigoreviç zaman zaman ölümle burun buruna dahi gelmi, bazen talihi bazen de sakin ve temkinli tutumu sayesinde stanbul u maher yerine çeviren bu olaylar karısında herhangi bir ciddi tehlikeyle karılamamıtır. Gerek Alemdar Mustafa Paa ile ilgili gerekse Yeniçerilerin isyanı hakkında müahedelere ve duyduklarına dayanarak verdii bilgiler Osmanlı kaynakları ile örtümektedir. stanbul u kâbusa çeviren, Osmanlı tahtının geleceini sıkıntıya sokan ve büyük maddî ve manevî zararlara yol açan bu isyanın balıca sebebi bilhassa askeri alanda yapılmak istenen reformlar idi. syan sonrasında zaferi kazanan reform karıtları yani yeniçeriler olmasına karın netice itibariyle daha büyük bir reformcunun yani II. Mahmut un yolunu açması dolayısıyla yine de reformcular olacaktır. Kaynaklar DANMEND, smail Hami., zahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV, stanbul Dnevnıya Zapiski Poezdki v Konstantinopol Aleksandra Grigoreviça Krasnokutskago v 1808 godu, Samim im Pisannıya, S. Selivanovsk Basımevi, Moskova 1815.

17 590 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL HAMMER., Büyük Osmanlı Tarihi, 9 (Ek Cild), Sabah Medya Ofset, Yersiz- Tarihsiz. KARAL, Enver Ziya., Osmanlı Tarihi, V, TTK, Ankara , Selim III ün Hatt-ı Hümayunları, TTK, Ankara KURAT, Akdes Nimet., Rusya Tarihi, TTK, Ankara Mustafa Nuri Paa, Netayic ül-vukuat, III-IV, Haz. N.Çaatay, TTK, Ankara SHAW, Stanford -Ezel Kural SHAW, Osmanlı mparatorluu ve Modern Türkiye, II, stanbul UÇAROL, Rıfat., Siyasi Tarih ( ), Filiz Kitabevi, stanbul UZUNÇARILI, smail Hakkı., Mustafa Paa Bayraktar, A, VIII, MEB, s

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 30.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

TÜRKYE BÜYÜK HAMLELERE GEBEDR T ÜRKYE aslında güçlü memlekettir. Ve bütün tarihi sürp. rizlerle doludur. Onun metodsuz kaldıı için çeitli çalkantı, lar arasında yolunu aramasını akınlık zannedenler, kısa

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( )

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( ) II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808-1839 ) A- askeri Alanda : Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı. Yeniçerilerden

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi...

Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi... Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi... ILKYAR olarak Soma'daki guzel cocuklar icin cesitli dusuncelerimiz var.

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih'in Askerî ve İdarî Vasıfları > Fatih, büyük hayallerin ve geniş coğrafyaları fethetmeyi öngören hedeflerin insanıydı. Fatih Sultan Mehmed'in

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR.

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. ANAYASA 1. Aaıdakilerden hangisi G-8 daimi üyelerinden deildir? a) Almanya b)

Detaylı

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin elindeki Posta Gazetesi ne takıldı gözüm.görevli hanımın gözü

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

OSMANLI-AVRUPA LKLER ÇERÇEVESNDE SIRBSTAN IN BAIMSIZLI INDEPENDENCE OF SERBIA WITHIN THE FRAME OF THE OTTOMAN EMPIRE - EUROPEAN RELATIONS Serap TOPRAK

OSMANLI-AVRUPA LKLER ÇERÇEVESNDE SIRBSTAN IN BAIMSIZLI INDEPENDENCE OF SERBIA WITHIN THE FRAME OF THE OTTOMAN EMPIRE - EUROPEAN RELATIONS Serap TOPRAK Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kı 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI-AVRUPA LKLER

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

KARADEN Z E ÇIKAN LK RUS SAVA GEM S KREPOST

KARADEN Z E ÇIKAN LK RUS SAVA GEM S KREPOST Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KARADENZ E ÇIKAN

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

Hiç kimse imtiyaza sahip değil

Hiç kimse imtiyaza sahip değil Hiç kimse imtiyaza sahip değil Aralık 22, 2014-8:03:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Hiç kimse hukuk devleti içinde imtiyaza sahip değildir" dedi. Davutoğlu, Makedonya'ya hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda

Detaylı

EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ:

EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ: EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ: 28 Haziran Cumartesi İlk Gün İftarı (Tarihi Galata Köprüsü- Feshane Bahçesi) 29 Haziran Pazar- Pirinççi Köyü Mah. iftarı (Pirinççi

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Fransız Devrimi (1789) ile 1830 ların sonu arasındaki dönem, Osmanlı da toprak, nüfus, ideoloji, yönetim, ekonomi ve uluslararası ilişkiler

Fransız Devrimi (1789) ile 1830 ların sonu arasındaki dönem, Osmanlı da toprak, nüfus, ideoloji, yönetim, ekonomi ve uluslararası ilişkiler SİSTEMDE DEĞİŞİM Fransız Devrimi (1789) ile 1830 ların sonu arasındaki dönem, Osmanlı da toprak, nüfus, ideoloji, yönetim, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında hızlı bir değişime sahne olmuştur.

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 65 YAŞ ÜSTÜ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİMİZ 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Müstecep, Vakıfiğdemir ve Deliler Mahallelerine gidip, ihtiyaç

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl VI, Sayı 2, Temmuz 2014 Kültürümüzde Efe, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783)

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * I. Kırımın lk Sakinleri Karadeniz in kuzeyinde tarih boyunca, jeopolitik önemini korumu olan Kırım ın bilinen en

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balık Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Mary-Anne S. Türkçe 60. Hikayenin 26.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke On5yirmi5.com Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke İşte vize alma telaşı olmadan sadece pasaportunuzu yanınıza alarak gidebileceğiniz 10 popüler ülke. Yayın Tarihi : 3 Eylül 2015 Perşembe (oluşturma :

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı