AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014"

Transkript

1 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik ilk olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan 2011 yılında hazırlanan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. En son 2011 yılında Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi kapsamında hazırlanan ilçe raporlarına ilişkin veriler 2014 yılında ağırlıklı olarak 2013 yılı sonu itibariyle, TÜİK verileri kullanılarak güncellenmiştir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Konya ili Akşehir ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 131 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği metredir. İlçenin, kuzeyinde Tuzlukçu güneyinde Isparta sınırları, batısında Afyonkarahisar, Isparta illeri ve doğusunda Ilgın ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü su yüzeyleri hariç 853 km² dir. Sultandağları eteklerinde düz bir ova üzerinde kurulmuş olan Akşehir in batısı dağlık doğusu ise ovadır. İlçe merkezinin güneyindeki Sultan Dağları dizisi ve kuzeyindeki Akşehir Gölü su toplama havzası bölgenin morfolojik yapısını teşkil etmektedir. Akşehir Gölü, Sultan Dağları ile Emir Dağı arasındaki çöküntü alanında yer almaktadır. Göl, Sultan Dağlarından inen mevsimlik ve sürekli akarsular, göl çevresindeki akiferlerin yeraltı suyu akımı ile göl alanına düşen yağışlarla beslenmektedir. Kapalı bir havzada bulunduğundan dışarıya akıntısı yoktur. Çeşitli yerlerden doğan kaynaklar birleşerek ırmak, dere ve çay halinde Akşehir ve Eber Göllerine dökülmektedir. En önemli akarsuyu Doğanhisar yönünden gelerek Akşehir in 5-6 km kuzeydoğusundan Akşehir Gölü ne dökülen Adıyan Çayı dır. Akşehir çayı ise Sultan Dağlarından doğup kenti ikiye bölerek akmaktadır. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Akşehir Alan Konya Alan Kullanım Alan Adı Kullanım Türü Türü Türkiye Alan Kullanım Türü Konya (%) Akşehir Alan Kullanım/ 15. İç Ege Havzası (İle düşen) Arazi (%) TR52 (%) Türkiye (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Tarım Arazisi , ,60 55, ,8 31,00 1,53 1,37 15,08 0,14 Çayır-Mera , ,70 18, ,3 18,65 0,69 0,50 18,31 0,04 Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 2

4 Orman , ,00 13, ,0 27,30 4,34 3,35 34,77 0,11 Diğer , ,65 13, ,9 23,04 4,17 3,18 55,62 0,12 Toplam , , ,09 1,72 23,42 0,11 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Akşehir ilçesi ha kullanım alanına sahip olup, Konya kullanım alanının %2,09 unu, İç Ege Havzası kullanım alanının ise %23,42 sini oluşturmaktadır. Toplam kullanım alanının %40,31 inde tarım arazileri, %27,51 inde orman alanları, %6,17 sinde ise çayır-mera alanları bulunmaktadır. İlçedeki orman alanları, Konya orman alanlarının %4,34 ünü, İç Ege Havzası orman alanlarının ise %34,77 sini kaplamaktadır. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR İlçede Bulunan Doğal Kaynaklar 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var-Orta Yok 1.2. Su Gücü Adıyan Çayı, Akşehir Çayı, Kocadere Nehri Kuyulutaş Hidroelektrik Santrali (İlk Etüt Seviyesinde) Yürük Hidroelektrik Santrali (İlk Etüt Seviyesinde) 1.3. Kömür Yok Yok 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Var-Orta Yok 1.6. Biyokütle Var-Yüksek Biyodizel Üretim Tesisi bulunmaktadır Petrol Yok Yok 1.8. Jeotermal Enerji Yok Yok 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar 2.2. Çayır ve Mera hektar orman alanına sahiptir. (Çalılık, Karaağaç, Meşe, Çam, Fındık Ağaçları bulunmaktadır.) hektar çayır-mera alanı bulunmaktadır. Orman Ürünleri, Hayvan Otlatma ve Dinlenme Hayvan Otlatma 2.3. Sulak Alanlar Adıyan Çayı, Akşehir Çayı, Akşehir Gölü Sulama, Turizm Legumınosae Astragalus L Flora Campanulaceae Campanula L.(Çan çiçeği), Sıderıtıs L.(Sarıkız çayı) Endemik bitkileri Yok vardır Fauna Akşehir Gölünde Sazan ve turna gibi ticari önemi olan balıklar bulunmaktadır. Ayrıca yaban kazları ve yaban ördekleri olmak üzere, pelikanlar, dalgıçlar, balıkçıllar, Avcılık, Balıkçılık, Kuş Gözleme yağmurcunlar ve martı türlerinden oluşan bin civarında kuş görülmektedir Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Alanlar Yok Yok 3. Toprak Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 3

5 3.1. Toprak İlçenin batısı dağlık, doğusu ise ovadır. İlçenin arkasındaki dik yamaçlarda altta kalkşiştler, üstte ise kristalize kireçtaşları yer almakta; doğuya doğru ise alüvyonlu alanlara rastlanmaktadır. Altuntaş, Eğrigöz Tarım ve Reis çerçevesinde alüvyon yüzeyler mevcuttur. Ayrıca ilçede Sazlık ve Bataklık Araziler de bulunmaktadır. 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Kuyulutaş HES, Yürük HES Enerji Üretimi 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Akşehir Havzası (31 hm3/yıl) Tarım 4.3. Akarsular Adıyan Çayı, Akşehir Çayı, Kocadere Nehri Sulama, Enerji Üretimi 4.4. Göller ve Göletler Akşehir Gölü, Ilgın Çavuşçu Gölü Sulama, Kuş Gözleme 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Mermer, Tuğla Kiremit Toprağı, Kum Çakıl, Barit (Akşehir-Beyşehir ilçelerinde bir kısmı işletilen 3 milyon ton görünür, 30 milyon ton mümkün rezervli barit yatakları mevcuttur.) Kalker Ocağı, Barit Ocağı, Mermer Ocağı 5.2. Metalik Madenler Demir Ekonomik olmadığı belirlenmiştir Enerji Madenleri Yok Yok 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler Taş, Kum Kum Ocağı, Toprak Ocağı *MTA 2009, Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 4

6 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS Akşehir ilçesinin 2013 yılı itibariyle nüfusu olup, Konya nüfusunun %4,52 sini oluşturmaktadır. İlçe nüfusu yıllar içinde az da olsa azalma göstermektedir. İlçe Nüfus Durumu Konya İlçe Nüfusu/ TR52 İlçe Nüfusu/ İlçe Toplam Konya Nüfusu Bölge TR52 Nüfusu Nüfusu Nüfus (%) Nüfusu (%) , , , , , ,05 * TÜİK ( ADNKS) İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı YILLAR Akşehir İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) Konya İl Nüfusu Yaşa Göre (%) TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) Üstü Üstü Üstü ,72 67,45 10,84 26,47 66,01 7,51 26,32 66,00 7, ,50 67,30 11,21 26,08 66,20 7,72 25,92 66,20 7, ,15 67,19 11,66 25,65 66,46 7,89 25,48 66,47 8,06 * TÜİK ( ADNKS) İlçe nüfusunun %67,19 u aktif nüfus olarak nitelendirilen yaş grubunda bulunurken, %21,15 i 0-14 yaş grubunda %11,66 sı 65 yaş üstü grupta yer almaktadır yaş grubu oranı ve 65 yaş üstü oranı, Konya ve Türkiye oranlarından yüksek iken, 0-14 yaş grubu oranı Konya ve Türkiye oranlarından düşüktür. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 5

7 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Akşehir ve çevresinde ekonomi tarıma ve ticarete dayanmaktadır. Çalışan nüfus, merkezde hizmetler sektöründe, çevre yerleşim alanlarında tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmaktadır. Akşehir İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Akşehir İşlenen Arazi Konya İşlenen Arazi (dekar) (%) (dekar) (%) Akşehir İşlenen Arazi/ Konya İşlenen Arazi (%) TR52 İşlenen Arazi (%) Tarla Arazisi , ,2 2,0 1,7 Nadas , ,8 0,4 0,4 Sebze , ,9 4,5 2,5 Meyve , ,0 7,5 4,1 Süs bitkileri 0 0, ,0 0,0 0,0 Toplam , ,0 1,7 1,4 TÜİK 2013 İlçede toplam da işlenen alan bulunmakta olup, bu alan Konya işlenen alanın %1,7 sini, Bölge işlenen arazisinin ise %1,4 ünü oluşturmaktadır. Toplam işlenen alanın %80,5 inde tarla arazileri, %7,9 unda nadas alanları, %9,1 inde meyve alanları ve %2,5 unda sebze alanları bulunmaktadır. İlçedeki tarla arazilerinin oranı, %66,2 olan Konya tarla arazileri oranından oldukça yüksektir. Akşehir meyve alanları, il meyve alanlarının 7,5 unu, ilçe sebze alanları il sebze alanlarının %4,5 ini oluşturmaktadır. Akşehir Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Akşehir Sulama Durumu Konya Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Konya Arazi (%) Akşehir Arazi/ TR İç Ege Arazi Havzası (İle (%) düşen) Arazi (%) Türkiye Arazi (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Sulu Arazi , ,0 23, ,0 22,31 2,12 1,63 17,00 0,20 Kuru Arazi , ,5 76, ,8 77,69 1,35 1,27 12,05 0,12 Toplam , , ,53 1,37 13,29 0,14 * Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 15 Nolu İç Ege Havzasında bulunmaktadır. İlçe arazilerinin %31,89 u sulu arazi, %68,11 i kuru arazi niteliğindedir. İlçenin sulu arazileri oranı Konya (%23,03)ve Türkiye (%22,31) sulu arazi oranlarından daha yüksektir. İlçe sulu arazileri Konya sulu arazilerinin %2,12 sini, İç Ege Havzası sulu arazilerinin %17 sini oluşturmaktadır Bitkisel Üretim İlçede toplam da işlenen arazi bulunmakta olup, bu alanın %46,23 ünde buğday, %22,85 inde arpa, %6,47 sinde şeker pancarı ve %24,45 inde ise çeşitli ürünler (haşhaş, çavdar, mercimek, kimyon) yetiştirilmektedir. İlçede yetiştirilen durum buğdayı ve arpa verimi, Konya veriminden düşüktür. Ekmeklik buğdayın verimi ise ilçede Konya ve Türkiye verimlerinden oldukça yüksektir. İlçedeki şeker pancarı verimi Konya verimi ile aynı düzeydedir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 6

8 Akşehir İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Akşehir Tarla Arazisi Ekim Türü Buğday (Durum) Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Verim Da % Miktarı Kg/Da Da % (Ton) KONYA Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) , , Buğday (Diğer) , , Arpa (Diğer) , , Şekerpancarı , , Diğer , ,71 Toplam , ,00 TÜİK 2013 Akşehir de da sebze alanının %8 inde domates, %9 unda fasulye yetiştirilmektedir. Ancak domates ve fasulyede verim Konya ortalamasının altındadır. Ayrıca hıyar, biber, bamya, patates, soğan, pırasa, ıspanak başlıca yetiştirilen sebzelerdir. Akşehir İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Akşehir Konya Sebze Arazisi Ekim Ekim Alanı Toplam Dekar Ekim Alanı Toplam Dekar Türü Ürün Ürün Verim Verim Da % Miktarı Miktarı Kg/Da Da % Kg/Da (Ton) (Ton) Domates (Sofralık) Fasulye Sebze(Diğer) Toplam TÜİK 2013 İlçede bulunan da meyve alanının %31,66 sınde kiraz, %9,53 ünde elma yetiştirilirken, %3,37 sinde bağcılık yapılmaktadır. Akşehir de kiraz yetiştirilen alan, Konya kiraz alanının %14 ünü oluşturmaktadır. İlçedeki kiraz verimi 840,49 kg/da olup, Konya veriminin üzerindedir. İlçede yetiştirilen kaliteli kiraz, Akşehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. Ancak, kirazın dünya pazarında yer alması için gerekli pazarlama kanalları oluşturulmalıdır. Bu ürünlerin dışında armut, vişne, kayısı, çilek, ayva, muşmula başlıca yetiştirilen meyvelerdendir. Akşehir kirazının bölgeye has özellikleri nedeni ile marka olabilir kalitede olması ona rekabet avantajı sağlamaktadır. Akşehir İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Meyve- Bağ Arazisi Ekim Türü Akşehir Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Verim Da % Miktarı Kg/Da Da % (Ton) KONYA Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Elma ,53 844, ,63 796, Kiraz ,66 840, ,94 763, Vişne , , , , Meyve (Diğer) , , Bağ 974 3,37 317, ,15 442, Toplam , , TÜİK 2013 Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 7

9 3.1.2.Hayvansal Üretim Akşehir Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Akşehir Konya Akşehir/ (Ha) (%) (Ha) (%) Konya (%) TR52 (%) Çayır-Mera , ,7 58,5 0,69 0,50 Orman , ,0 41,5 4,34 3,35 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2013) Akşehir ilçesinde toplam ha çayır-mera ve orman arazili bulunmakta olup, bunun %18,33 ünde çayır-mera, %81,67 sinde orman bulunmaktadır. Akşehir deki çayır-mera alanları, Konya çayır-mera alanlarının %0,69 unda, İç Ege Havzası çayır-mera alanlarının %18,31 inde yer almaktadır. Akşehir de çayır-mera alanlarının oranı düşük olmasına rağmen ilçede bulunan çok sayıda yayla, hayvanların doğal şartlarda beslenmesini sağlayacak ortamlardır. İlçenin ormanları, Konya ormanlarının %4,34 ünü, İç Ege Havzası ormanlarının ise %34,77 sini oluşturmaktadır. Akşehir Yem Bitkileri Durum Tablosu Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Akşehir Ekim Alanı KONYA Ekim Alanı Da % Da % Yonca , ,5 Silajlık Mısır , ,5 Fiğ , ,9 Toplam Yem Bitkisi Alanı , ,0 TÜİK 2013 Akşehir de toplam da yem bitkileri alanı bulunmakta olup, bu alanın %23,1 inde yonca, %428 inde silajlık mısır ve %34,1 inde fiğ yetiştirilmektedir. Fiğ ve silajlık mısır üretimi için ayrılan alanın oranı, Konya oranlarından yüksektir. Yonca ekim alanı oranı, Konya ekim alanı oranından düşüktür. Yem Bitkileri Genel Durum Karşılaştırması Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Akşehir / Konya (%) TR52 (%) Yonca 2,0 1,7 Silajlık Mısır 3,4 2,8 Fiğ 4,5 3,0 Toplam Yem Bitkisi Alanı 3,2 2,5 TÜİK 2013 İlçe yem bitkileri alanı, Konya yem bitkileri alanının %3,2 sini oluşturmaktadır. Yonca ekim alanı Konya yonca ekim alanına oranı %2, silajlık mısırın oranı %3,4 ve fiğin oranı %4,5 olarak ölçülmüştür. Akşehir Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Akşehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM TÜİK 2013 Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 8

10 Akşehir deki büyükbaş hayvan sayısı son üç yılda çok ciddi değişim göstermemiştir yılında ilçe sığır varlığı olup, bunun %57 si saf kültür, %34 ü kültür melezi ve %9 u yerli ırktır. Yerli ırk varlığında yıllar itibariyle azalma görülürken, saf kültür ve kültür melezi ırkları 2013 yılında artış göstermiştir. Akşehir Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Hayvan Cinsi Akşehir Büyükbaş Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Sığır (Saf Kültür) 4,01 3,13 3,49 3,71 2,90 3,23 Sığır (Kültür Melezi) 4,87 3,88 2,48 4,35 3,53 2,26 Sığır (Yerli) 4,64 3,69 2,81 4,51 3,60 2,74 Manda TOPLAM 4,32 3,40 3,13 3,97 3,15 2,90 TÜİK 2013 Akşehir büyükbaş varlığı, Konya büyükbaş varlığının %3,13 ünü oluşturmaktadır. İlçede en fazla yetiştirilen ırk olan saf kültürün sayısı Konya saf kültür sığır sayısının %3,49 unu oluşturmaktadır., Akşehir Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Akşehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi TÜİK 2013 İlçede toplam adet koyun bulunmakta olup, %84 ünü yerli ırk, %16 sını merinos ırkı oluşturmaktadır. Toplam adet keçinin tamamı kıl keçisidir. Akşehir Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması TÜİK 2013 Hayvan Cinsi Akşehir Küçükbaş Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Koyun (yerli) 0,90 0,86 0,83 0,77 0,74 0,73 Koyun (merinos) 1,64 1,59 1,33 1,00 1,03 0,84 Toplam Koyun 0,97 0,94 0,88 0,80 0,78 0,74 Kıl Keçisi 0,68 1,10 1,01 0,42 0,71 0,64 Tiftik Keçisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Keçi 0,67 1,08 1,00 0,40 0,67 0,61 İlçedeki koyun varlığı, Konya koyun varlığının %0,88 ini oluşturmaktadır. İlçedeki keçi varlığı ise Konya keçi varlığının %1 ini oluşturmaktadır. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 9

11 Akşehir Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Akşehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Et Tavuğu Yumurta Tavuğu Hindi Ördek Kaz Toplam Kanatlı Hayvan TÜİK 2013 Akşehir de toplam adet tavuk bulunmakta olup, %72 si et tavuğu, %28 si yumurta tavuğudur. İlçede et tavuğu oranı daha fazla iken, Konya da yumurta tavuğu oranı daha fazladır. İlçede ayrıca az miktarda da olsa hindi, ördek ve kaz da bulunmaktadır yılı itibari ile ilçede toplam adet kanatlı hayvan bulunmaktadır. Akşehir Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Hayvan Cinsi Akşehir Kanatlı Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Et Tavuğu 100,00 100,00 82,52 100,00 100,00 81,76 Yumurta Tavuğu 1,92 2,10 1,87 1,72 1,86 1,67 Hindi 6,01 4,70 2,87 5,63 4,41 2,69 Ördek 17,20 13,11 4,63 15,43 11,81 4,18 Kaz 6,40 4,88 3,09 5,94 4,51 2,86 Toplam Kanatlı Hayvan 6,44 6,95 6,18 5,80 6,20 5,56 TÜİK 2013 İlçedeki et tavuğu varlığı, Konya et tavuğu varlığının %82,52 sini oluşturmaktadır. İlçede üretilen et tavuğu varlığı açısından Konya için önemli bir paya sahip iken Konya toplam tavuk varlığının %8,33 ü, Akşehir den karşılanmaktadır. İlçede üretilen toplam yumurta sayısı, Konya yumurta sayısının %2,63 ü, İç Ege Havzası yumurta varlığının %84,69 udur., yumurta tavuğu varlığı bakımından ise İç Ege havzasında önemli bir paya sahiptir. Akşehir Arıcılık Durum Tablosu Hayvan Cinsi Akşehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Bal Üretimi (kg) Arıcılık Yapan Köy Sayısı * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), İlçede toplam adet kovan bulunmakta olup, kg bal üretimi vardır. İlçede 19 adet köyde arıcılık faaliyeti yapılmaktadır. Akşehir de özellikle yayla köylerinde arıcılık faaliyetini yaygınlaştırmak mümkündür. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 10

12 Akşehir Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Akşehir Kovan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) 15. İç Ege Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Eski Usul Kovan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Yeni Usul Kovan 6,39 4,72 5,32 3,92 3,14 3,69 60,32 42,67 36,45 0,08 0,08 - Bal Üretimi (kg) 5,14 4,74 4,22 2,67 2,66 4,22 58,93 45,05 27,56 0,06 0,06 - Arıcılık Yapan Köy Sayısı 5,56 5,34 5,62 4,08 4,06 5,62 34,55 36,54 54,29 0,09 0,09 - * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Akşehir de arıcılık yapan köy sayısı, Konya da arıcılık yapan köy sayısının %5,62 sini, İç Ege Havzasında arıcılık yapan köy sayısının %54,29 unu oluşturmaktadır. Konya bal üretiminin %4,22 si, İç Ege Havzası bal üretiminin ise %27,56 sı Akşehir den karşılanmaktadır. Akşehir Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Konya Et/Süt Üretim Miktarı Et/Süt Üretim Miktarı Hayvan Cinsi (Ton) Türkiye Et/Süt Üretim Miktarı * Et (Büyükbaş)/Ton 304,0 317,7 285, , , , Et (Küçükbaş)/Ton 11,6 10,4 6, , , , Et (Kanatlı)/Ton 314,6 405,8 762,7 314,6 405,8 762, Toplam Et (Ton) 630,2 733, , , , , Süt (Büyükbaş)/Ton , , , Süt (Koyun)/Ton 729,4 693,9 318, , , , Süt (Keçi)/Ton 60,4 58,5 58, , , , Toplam Süt (Ton) , , , * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. İlçede toplam 1.054,2 ton et üretimi sağlanmakta olup, %72 si kanatlı hayvanlardan, %27 si büyükbaş hayvanlardan sağlanmaktadır. Toplam et üretimi yıllar itibariyle artış göstermektedir yılındaki broiler varlığındaki artışa paralel olarak kanatlı eti üretiminde önemli oranda artış olmuştur. Buna karşın, toplam süt üretiminde dalgalanmalar görülmektedir. İlçede üretilen toplam süt miktarının %98,6 sı büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Akşehir Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması Akşehir Et/Süt Üretim Miktarı/ Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) 15. İç Ege Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) * Et (Büyükbaş) 1,17 1,20 1,25 1,14 1,16 1,22 84,40 89,97 37,36 0,10 0,11 - Et (Küçükbaş) 0,36 0,34 0,28 0,31 0,30 0, ,25 0,01 0,01 - Et (Kanatlı) ,03 0,03 - Toplam Et 2,13 2,45 4,09 2,06 2,35 3,89 91,81 95,40 68,77 0,04 0,04 - Süt (Büyükbaş) 4,56 3,71 3,58 4,22 3,44 3,41 23,83 21,70 22,63 0,19 0,16 - Süt (Koyun) 1,62 1,54 0,87 1,38 1,33 0,36 14,38 14,07 13,83 0,10 0,09 - Süt (Keçi) 2,35 2,30 1,57 1,56 1,26 1,01 18,28 15,51 14,88 0,03 0,03 - Toplam Süt 4,29 3,52 3,45 3,94 3,24 3,09 23,32 21,26 22,44 0,18 0,16 - * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Akşehir ilçesi toplam et üretimi, Konya toplam et üretiminin %4,09 unu, İç Ege Havzası et üretiminin ise %68,77 sini oluşturmaktadır. Konya ve İç Ege Havzası kanatlı eti üretiminin tamamı Akşehir ilçesinden sağlanmaktadır. Akşehir, kanatlı hayvan varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 11

13 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Akşehir ilçesinde mermer, tuğla ve kiremit toprağı ve barit rezervleri bulunmakta Kalker, barit ve mermer ocağı işletilmektedir. Akşehir Maden Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Maden Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Kg Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı ,16* 1,07* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi İlçede meyve işleme, un, yem, süt işleme, nişastalı ürünlerin imalatı ve pastacılık mamullerinin imalatı gibi başlıklarda faaliyetler gerçekleşmektedir. Akşehir Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı Kg/Litre Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı kg 7 0,60 0, Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması kg ,20 47, Sıvı ve katı yağ imalatı kg 35 0,03 0, Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı kg 185 0,99 0, Dondurma imalatı lt 0* 2,39** 2,39** Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı kg 240* 1,50 1, Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı kg ,94 96, Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı kg 8 0,79 0, Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı kg 68 7,51 0, Şeker imalatı kg 9 0,03 0, Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı kg 62 5,03 2, Kahve ve çayın işlenmesi kg 0 19,53 19, Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı kg 0 21,06 21, Hazır yemeklerin imalatı kg 0 11,50 11, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı kg 0 6,51 4, Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı kg 37 2,40 2,21 13 Tekstil ürünlerinin imalatı Kg/m² Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 12

14 NACE Rev.2- TR* Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı kg 3 6,41** 6,41** Halı ve kilim imalatı 2 12 m² 10 0,04 0,04 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Adet Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) ,68 43,68 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların m³ imalatı Ağaçların biçilmesi ve planyalanması ,50** 19,66** 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Kg Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı ,59** 1,52** * İstihdam diğer sanayi kollarında belirtilmiştir. ** Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Akşehir ilçesinde küçük ölçekli gübre ve tarım makineleri imalatı başlığında 2 faaliyet gerçekleşmektedir. Akşehir Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kg Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı ,38 7,75 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Adet Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı ,005* 0,005* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Diğer İmalat Sanayi Akşehir ilçesi diğer imalat sanayi başlığında zaman içinde gerilemiş olmasına karşın otomotiv yedek parça, makine, plastik mamüller, hazır beton, metal işleme, mobilya ve kimya sanayi gibi başlıklarda imalat faaliyetleri devam etmektedir. Akşehir Diğer İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kg Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı ,01 0,01 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Kg Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı ,54* 0,53* Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 13

15 NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) Plastik inşaat malzemesi imalatı ,56* 2,73* 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı m³/kg Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı m³ 49 48,98* 48,98* İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı Kg 15 1,82* 1,55* Hazır beton imalatı Kg 31 5,35* 4,59* Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Kg 0** 0,94* 0,90* 24 Ana metal sanayisi Kg Demir döküm ,22* 2,22* Çelik dökümü ** 0,85 0,85 25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Adet/Kg Metalden kapı ve pencere imalatı ,74* 1,44* Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları ,08 0,08 (boylerleri) imalatı Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı Kg 5 0,10* 0,10* Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Kg 7 0,75* 0,73* 27 Elektrikli teçhizat imalatı Adet/Kg Elektrikli ev aletlerinin imalatı ,87 21, Elektriksiz ev aletlerinin imalatı ,45 3, Kg 2,81 2,77 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Kg/Adet Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç) Kg 25 1,08 1, Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı adet 93 11,80* 11,80* Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı Kg 0** 0,07* 0,07* Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı Kg 7 1,76* 1,76* Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç adet 0** 17,57 15, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel adet 1,69 1, amaçlı makinelerin imalatı Kg 4,77 4, Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı adet 77 24,53* 24,33* Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı adet 0** 0,002* 0,002* 29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Adet/Kg Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve ,04 1, aksesuarların imalatı Kg 4,25 4,24 31 Mobilya imalatı Adet Mobilya imalatı ,11* 0,11* Mutfak mobilyalarının imalatı ,21 3, Diğer mobilyaların imalatı ,56* 0,51* 32 Diğer imalatlar Adet Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 14

16 NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) Oyun ve oyuncak imalatı ,08 3, Süpürge ve fırça imalatı ,66 98,66 * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. * İstihdam başka bir üründe belirtilmiştir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 15

17 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Akşehir İlçesi, temel eğitim açısından %94,44 lük bir okuryazar oranına sahiptir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı %5,56 lık dilimi oluşturmaktadır. Okuma yazma bilmeyen kesim ise ağırlıklı olarak 65 yaş ve üstünü kapsamaktadır. İlçe Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Akşehir Konya TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen , , , ,86 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen , , , ,45 İlkokul Mezunu , , , ,81 İlköğretim Mezunu , , , ,94 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu , , , ,11 Lise veya Dengi Okul Mezunu , , , ,58 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu , , , ,76 Yüksek Lisans Mezunu 416 0, , , ,78 Doktora Mezunu 67 0, , , ,22 Bilinmeyen 788 0, , , ,48 *TÜİK 2013 ADNKS Nüfusunun büyük bir çoğunluğu ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Akşehir ilçesinde nüfusun %16,62 si ortaöğretim, % 6,58 i ise yükseköğretim mezunudur. Fakat ilköğretimden ortaöğretime geçiş süreci nüfusun %30,92 sine tekabül etmektedir. Bütün bunlar göstermektedir ki, Akşehir ilçesi eğitilmiş insan kaynağı açısından pozitif bir konuma sahiptir. Burada asıl üzerinde durulması gereken nokta ise, eğitilmiş insan kaynağının niceliksel yönü değil niteliksel yönüdür. Yani Akşehir ilçesinin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu sektörlerle eğitilmiş insan kaynağının formasyonel bütünlüğü yakalamasıdır. Akşehir İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğrenci Derslik Öğretmen Öğretmen Başına Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Düşen Öğrenci Sayısı İlköğretim ,2 Ortaöğretim ,1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Akşehir ilçesinde 48 adet ilköğretim, 11 adet ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. İlköğretimde 653, ortaöğretimde 394 öğretmen ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Akşehir ilçesi, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından ilköğretimde 18,0 ile Türkiye, Konya ve TR52 bölge ortalamasının altında seyir etmektedir. Ortaöğretimde durum ise 16,4 lük bir ortalama ile hem bölge hem de ülke ortalamasından iyi bir konumda yer almaktadır. Akşehir ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Akşehir ilçesi; ortaöğretim düzeyinde ve yaygın eğitim kurumları düzeyinde 2 adet Çıraklık Eğitim Merkezi, 2 adet Erkek Teknik ve Meslek Lisesi, 1 adet Kız Meslek Lisesi ve 1 adet Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi ve 1 adet Sağlık Meslek Lisesi, 1 adet Anadolu Öğretmen Lisesi ile mesleki eğitim alt yapısı ile belli aşmayı tamamlamış görünmektedir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 16

18 Milli Eğitime Bağlı Bulunan Kurumlar ve Sayıları Kurum Sayısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 2 Erkek Teknik ve Meslek Lisesi 2 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 1 Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Sağlık Meslek Lisesi 1 Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi 1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Akşehir ilçesi, mesleki eğitim planlamasını yaparken ilçenin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim veren meslek liseleri veya bu alanlarla ilgili eğitim formasyonlarının açılması ve halk Eğitim merkezli kursların düzenlenmesi bu sektörlere rekabet avantajını sağlayacak insan kaynağına ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca Erkek Teknik ve Meslek Lisesi bünyesinde ilçede güçlü olan otomotiv yedek parça sanayisi ve talaşlı imalat olan diğer sanayi kolları için gerekli olan insan kaynağını yetiştirecek bölümlerin açılması ve mevcut bölümlerin nicelik olarak artırılması yerinde olacaktır. İlçede Bulunan Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Mesleki Eğitim Bölümleri Bölüm İsimleri Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı Acil Tıp Alanı Ahşap Teknolojisi Alanı Bilişim Teknolojileri Alanı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı El Sanatları Teknolojisi Alanı Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Grafik ve Fotoğraf Alanı Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Harita-Tapu-Kadastro Alanı Hemşirelik Alanı Makine Teknolojisi Alanı Metal Teknolojisi Alanı Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Muhasebe ve Finansman Alanı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Akşehir ilçesi bir adet Sağlık Yüksekokulu ve bir adet Meslek Yüksekokuluna sahiptir. İlçedeki bu yüksekokullarda yaklaşık civarında öğrenci eğitim almaktadır. Ayrıca Akşehir ilçesinde Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açılmış bulunmaktadır. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Akşehir ilçesinin sosyo-ekonomik gelişimine ve yönetim düzeyinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. İlçede, sahip olunan potansiyel ve rekabet avantajı olan sektörlerin daha rantabl olarak gelişimi için bir adet Mühendislik, bir adet de Ziraat Fakültesinin açılması gerekmektedir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 17

19 İlçede Bulunan Yüksek Öğretim Kurumları ve Eğitim Verdiği Alanlar Akşehir Meslek Yüksek Okulu Ağırlama Hizmetleri Maliye Turizm ve Seyahat İşl. İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Y.O *Selçuk Üniversitesi TURİZM Akşehir ilçesi kesintisiz bir yerleşim yeri olması ve en çok vakıf eseri olan ilçelerden biri olması ile dikkat çekmektedir. Orta Anadolu nun korunmuş bir sokak dokusu örneğine sahip ilçesinde 150 yi aşkın tescilli tarihi eser olmasına karşın bu potansiyeline yeteri kadar değerlendirememektedir. En önemlisi Nasrettin Hoca nın türbesinin olduğu şehir, Kurtuluş Savaşı sırasında batı cephesi karargahının yönetildiği bir yerdir. 2 müzesi olan ve bir yeni müze açılacak olan ilçenin doğal güzellikleri ve alternatif turizm olanakları ile turizm geleceği parlak görünmektedir. Akşehir Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Sit Alanları Ekiz (Öküzün) Tepe Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Gök Höyük (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Gölçayır Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Hacıhamza (Derici) Höyük Arkeolojik Sit Akşehir Höyük (II.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Höyüktepesi Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Karaahmet Höyük Arkeolojik Sit Akşehir Karahöyük (III.Derece Arkaolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Köstüklütepe Antik Yerleşim Alanı (I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Mustafa Ağa Höyüğü (I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi Ve Yeraldığı Mezarlık Arkeolojik Sit Akşehir Nekropol Alanı (III.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Nekropol Alanı Arkeolojik Sit Akşehir Örenönü Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Örenyeri (III.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Sivricik Höyüğü Arkeolojik Sit Akşehir Tekke Höyük Arkeolojik Sit Akşehir Üç Höyük Köyü Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Yuğ Tepesi Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Hıdırlık (I. Ve III. Derece Doğal Sit Alanı) Doğal Sit Akşehir Ali Yakup Mezarı Mezarlar Akşehir Nimetullah Nahcivani Mezarı Mezarlar Akşehir Sinanettin Zade Mezarı Mezarlar Akşehir Şehitlik Şehitlik Akşehir Kilise Kilise Akşehir Asri Camii Cami Akşehir Bozdoğan Köyü Camii Cami Akşehir Doğrugöz Beldesi Merkez Camii Cami Akşehir Eski Camii (Akşehir-Alanyurt Köyü) Cami Akşehir Güdük Minare Camii Cami Akşehir Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 18

20 Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri İmaret (Hasan Paşa) Camii Cami Akşehir İplikçi (Ambardar Kerim Ağa) Camii Cami Akşehir Karabulut Köyü ( Cuma) Camii Cami Akşehir Kozağaç Mahallesi Camii Cami Akşehir Nadir Köyü Camii Cami Akşehir Orta Köy Merkez Camii Cami Akşehir Ulu (Sultan Alaattin) Camii (Akşehir) Cami Akşehir Üçhüyük Köyü Camii Cami Akşehir Yahşiyan Köyü Camii Cami Akşehir Eğrigöz Kasabası Camii Cami Akşehir Merkez Camii Cami Akşehir Altun Kalem Mescidi Mescid Akşehir Ferruhşah Mescidi Mescid Akşehir Kalaycı Mescidi Mescid Akşehir Akaid Köyü Mescidi Mescid Akşehir Altınkalem (Cevlek) Mescidi Mescid Akşehir Arathanlı Mescidi Mescid Akşehir Eminettin Yusuf Bin İsfendiyar Mescidi Mescid Akşehir Ferruhşah (Seyit Mahmut Hayrani) Mescidi Mescid Akşehir Hacı Hamza (Hafız Hatip Ali) Mescidi Mescid Akşehir Hatip Hafız Mescidi Mescid Akşehir Hıdırlık (Hızırlık- Hıdır Dede) Mescidi Mescid Akşehir Kızılca Mescit Mescid Akşehir Kileci Mescidi Mescid Akşehir Köyceğiz Mescidi Mescid Akşehir Küçük Ayasofya Mescidi Mescid Akşehir Tahtakale Mescidi Mescid Akşehir Taş (Halkalı-Sahip Ata) Mescit Mescid Akşehir İğdeli Dede Haziresi Hazire Akşehir Seydi Yunus Haziresi Hazire Akşehir Hacı İbrahim (Şeyh Hasan Hüsamettin) Türbesi Türbe Akşehir Mustafa Turabi (Kazan Dede) Türbesi Türbe Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi Türbe Akşehir Seyit Mahmut Hayrani Türbesi Türbe Akşehir Tacettin Dede Türbesi Türbe Akşehir Emir Yavtaş Türbesi Türbe Akşehir Şeyh Eyüp (Yağlı Dede) Türbesi Türbe Akşehir Kireli Hanı Kervansaray Akşehir Taş (Halkalı-Sahip Ata) Medrese (Müze) Medrese Akşehir Atakent (Nadir) Köyü Çeşmesi Çeşme Akşehir Çatal Çeşme Çeşme Akşehir Çeşme 1 Çeşme Akşehir Çeşme 2 Çeşme Akşehir Eski Kale Mescidi (Taşoluk) Çeşmesi Çeşme Akşehir İmaret Sokak Çeşmesi Çeşme Akşehir Kuşçu Mahallesi Çeşmesi Çeşme Akşehir Küçük Ayasofya Mescidi Çeşmesi Çeşme Akşehir Ulu Cami Çeşmesi Çeşme Akşehir Yukarı Çeşme (Reis) Çeşme Akşehir Merkez Camii Minaresi Minare Akşehir Gölçayır Beldesi Merkez Camii Minaresi Minare Akşehir Kızıl Minare Minare Akşehir Kozağaç Köyü Hamamı Hamam Akşehir Orta Hamam Hamam Akşehir Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 19

KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU

KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti

Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006 942 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006 kişi 105.196 (Projeksiyon) Nüfus yoğunluğu 2006 kişi/ 175 (Projeksiyon) km 2 Kentleşme oranı 2006 yüzde 48,5 Rakımı

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ ALİAĞA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Yeni gelişen bir sektör olarak sera çiçekçiliğinin varlığı Çok parçalı tarımsal işletme yapısı Balıkçılık ve su ürünleri potansiyelinin

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415. kişi 15.924

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415. kişi 15.924 484 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM KARABURUN: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 415 Nüfusu Nüfus yoğunluğu 2006 (Projeksiyon) 2006 (Projeksiyon) kişi 15.924 kişi/ km 2 Kentleşme oranı 2006 yüzde 20 Rakımı 2006

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 4 BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA 6 MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 7. Tarihçe 7. Belediye Tarihçesi 7.

STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 4 BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA 6 MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 7. Tarihçe 7. Belediye Tarihçesi 7. İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 4 BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA 6 MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 7 Tarihçe 7 Belediye Tarihçesi 7 İklim 8 Coğrafi Konum ve Yapısı 8 Tarihi ve Turistik Mekânları 8

Detaylı

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Hazırlayanlar: Filiz Keskin Kıdemli Uzman M. Oğuzhan ÖNEN Kıdemli Uzman Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

Karahallı. Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi. Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi)

Karahallı. Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi. Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi) Karahallı Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi) 3 İÇİNDEKİLER SAYFA KARAHALLI MEVCUT DURUM Karahallı Sıcaklık Yağış Eğitim Durumu Hayvancılık Tarım

Detaylı