AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014"

Transkript

1 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik ilk olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan 2011 yılında hazırlanan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. En son 2011 yılında Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi kapsamında hazırlanan ilçe raporlarına ilişkin veriler 2014 yılında ağırlıklı olarak 2013 yılı sonu itibariyle, TÜİK verileri kullanılarak güncellenmiştir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Konya ili Akşehir ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 131 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği metredir. İlçenin, kuzeyinde Tuzlukçu güneyinde Isparta sınırları, batısında Afyonkarahisar, Isparta illeri ve doğusunda Ilgın ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü su yüzeyleri hariç 853 km² dir. Sultandağları eteklerinde düz bir ova üzerinde kurulmuş olan Akşehir in batısı dağlık doğusu ise ovadır. İlçe merkezinin güneyindeki Sultan Dağları dizisi ve kuzeyindeki Akşehir Gölü su toplama havzası bölgenin morfolojik yapısını teşkil etmektedir. Akşehir Gölü, Sultan Dağları ile Emir Dağı arasındaki çöküntü alanında yer almaktadır. Göl, Sultan Dağlarından inen mevsimlik ve sürekli akarsular, göl çevresindeki akiferlerin yeraltı suyu akımı ile göl alanına düşen yağışlarla beslenmektedir. Kapalı bir havzada bulunduğundan dışarıya akıntısı yoktur. Çeşitli yerlerden doğan kaynaklar birleşerek ırmak, dere ve çay halinde Akşehir ve Eber Göllerine dökülmektedir. En önemli akarsuyu Doğanhisar yönünden gelerek Akşehir in 5-6 km kuzeydoğusundan Akşehir Gölü ne dökülen Adıyan Çayı dır. Akşehir çayı ise Sultan Dağlarından doğup kenti ikiye bölerek akmaktadır. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Akşehir Alan Konya Alan Kullanım Alan Adı Kullanım Türü Türü Türkiye Alan Kullanım Türü Konya (%) Akşehir Alan Kullanım/ 15. İç Ege Havzası (İle düşen) Arazi (%) TR52 (%) Türkiye (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Tarım Arazisi , ,60 55, ,8 31,00 1,53 1,37 15,08 0,14 Çayır-Mera , ,70 18, ,3 18,65 0,69 0,50 18,31 0,04 Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 2

4 Orman , ,00 13, ,0 27,30 4,34 3,35 34,77 0,11 Diğer , ,65 13, ,9 23,04 4,17 3,18 55,62 0,12 Toplam , , ,09 1,72 23,42 0,11 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Akşehir ilçesi ha kullanım alanına sahip olup, Konya kullanım alanının %2,09 unu, İç Ege Havzası kullanım alanının ise %23,42 sini oluşturmaktadır. Toplam kullanım alanının %40,31 inde tarım arazileri, %27,51 inde orman alanları, %6,17 sinde ise çayır-mera alanları bulunmaktadır. İlçedeki orman alanları, Konya orman alanlarının %4,34 ünü, İç Ege Havzası orman alanlarının ise %34,77 sini kaplamaktadır. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR İlçede Bulunan Doğal Kaynaklar 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var-Orta Yok 1.2. Su Gücü Adıyan Çayı, Akşehir Çayı, Kocadere Nehri Kuyulutaş Hidroelektrik Santrali (İlk Etüt Seviyesinde) Yürük Hidroelektrik Santrali (İlk Etüt Seviyesinde) 1.3. Kömür Yok Yok 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Var-Orta Yok 1.6. Biyokütle Var-Yüksek Biyodizel Üretim Tesisi bulunmaktadır Petrol Yok Yok 1.8. Jeotermal Enerji Yok Yok 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar 2.2. Çayır ve Mera hektar orman alanına sahiptir. (Çalılık, Karaağaç, Meşe, Çam, Fındık Ağaçları bulunmaktadır.) hektar çayır-mera alanı bulunmaktadır. Orman Ürünleri, Hayvan Otlatma ve Dinlenme Hayvan Otlatma 2.3. Sulak Alanlar Adıyan Çayı, Akşehir Çayı, Akşehir Gölü Sulama, Turizm Legumınosae Astragalus L Flora Campanulaceae Campanula L.(Çan çiçeği), Sıderıtıs L.(Sarıkız çayı) Endemik bitkileri Yok vardır Fauna Akşehir Gölünde Sazan ve turna gibi ticari önemi olan balıklar bulunmaktadır. Ayrıca yaban kazları ve yaban ördekleri olmak üzere, pelikanlar, dalgıçlar, balıkçıllar, Avcılık, Balıkçılık, Kuş Gözleme yağmurcunlar ve martı türlerinden oluşan bin civarında kuş görülmektedir Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Alanlar Yok Yok 3. Toprak Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 3

5 3.1. Toprak İlçenin batısı dağlık, doğusu ise ovadır. İlçenin arkasındaki dik yamaçlarda altta kalkşiştler, üstte ise kristalize kireçtaşları yer almakta; doğuya doğru ise alüvyonlu alanlara rastlanmaktadır. Altuntaş, Eğrigöz Tarım ve Reis çerçevesinde alüvyon yüzeyler mevcuttur. Ayrıca ilçede Sazlık ve Bataklık Araziler de bulunmaktadır. 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Kuyulutaş HES, Yürük HES Enerji Üretimi 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Akşehir Havzası (31 hm3/yıl) Tarım 4.3. Akarsular Adıyan Çayı, Akşehir Çayı, Kocadere Nehri Sulama, Enerji Üretimi 4.4. Göller ve Göletler Akşehir Gölü, Ilgın Çavuşçu Gölü Sulama, Kuş Gözleme 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Mermer, Tuğla Kiremit Toprağı, Kum Çakıl, Barit (Akşehir-Beyşehir ilçelerinde bir kısmı işletilen 3 milyon ton görünür, 30 milyon ton mümkün rezervli barit yatakları mevcuttur.) Kalker Ocağı, Barit Ocağı, Mermer Ocağı 5.2. Metalik Madenler Demir Ekonomik olmadığı belirlenmiştir Enerji Madenleri Yok Yok 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler Taş, Kum Kum Ocağı, Toprak Ocağı *MTA 2009, Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 4

6 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS Akşehir ilçesinin 2013 yılı itibariyle nüfusu olup, Konya nüfusunun %4,52 sini oluşturmaktadır. İlçe nüfusu yıllar içinde az da olsa azalma göstermektedir. İlçe Nüfus Durumu Konya İlçe Nüfusu/ TR52 İlçe Nüfusu/ İlçe Toplam Konya Nüfusu Bölge TR52 Nüfusu Nüfusu Nüfus (%) Nüfusu (%) , , , , , ,05 * TÜİK ( ADNKS) İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı YILLAR Akşehir İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) Konya İl Nüfusu Yaşa Göre (%) TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) Üstü Üstü Üstü ,72 67,45 10,84 26,47 66,01 7,51 26,32 66,00 7, ,50 67,30 11,21 26,08 66,20 7,72 25,92 66,20 7, ,15 67,19 11,66 25,65 66,46 7,89 25,48 66,47 8,06 * TÜİK ( ADNKS) İlçe nüfusunun %67,19 u aktif nüfus olarak nitelendirilen yaş grubunda bulunurken, %21,15 i 0-14 yaş grubunda %11,66 sı 65 yaş üstü grupta yer almaktadır yaş grubu oranı ve 65 yaş üstü oranı, Konya ve Türkiye oranlarından yüksek iken, 0-14 yaş grubu oranı Konya ve Türkiye oranlarından düşüktür. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 5

7 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Akşehir ve çevresinde ekonomi tarıma ve ticarete dayanmaktadır. Çalışan nüfus, merkezde hizmetler sektöründe, çevre yerleşim alanlarında tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmaktadır. Akşehir İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Akşehir İşlenen Arazi Konya İşlenen Arazi (dekar) (%) (dekar) (%) Akşehir İşlenen Arazi/ Konya İşlenen Arazi (%) TR52 İşlenen Arazi (%) Tarla Arazisi , ,2 2,0 1,7 Nadas , ,8 0,4 0,4 Sebze , ,9 4,5 2,5 Meyve , ,0 7,5 4,1 Süs bitkileri 0 0, ,0 0,0 0,0 Toplam , ,0 1,7 1,4 TÜİK 2013 İlçede toplam da işlenen alan bulunmakta olup, bu alan Konya işlenen alanın %1,7 sini, Bölge işlenen arazisinin ise %1,4 ünü oluşturmaktadır. Toplam işlenen alanın %80,5 inde tarla arazileri, %7,9 unda nadas alanları, %9,1 inde meyve alanları ve %2,5 unda sebze alanları bulunmaktadır. İlçedeki tarla arazilerinin oranı, %66,2 olan Konya tarla arazileri oranından oldukça yüksektir. Akşehir meyve alanları, il meyve alanlarının 7,5 unu, ilçe sebze alanları il sebze alanlarının %4,5 ini oluşturmaktadır. Akşehir Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Akşehir Sulama Durumu Konya Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Konya Arazi (%) Akşehir Arazi/ TR İç Ege Arazi Havzası (İle (%) düşen) Arazi (%) Türkiye Arazi (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Sulu Arazi , ,0 23, ,0 22,31 2,12 1,63 17,00 0,20 Kuru Arazi , ,5 76, ,8 77,69 1,35 1,27 12,05 0,12 Toplam , , ,53 1,37 13,29 0,14 * Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 15 Nolu İç Ege Havzasında bulunmaktadır. İlçe arazilerinin %31,89 u sulu arazi, %68,11 i kuru arazi niteliğindedir. İlçenin sulu arazileri oranı Konya (%23,03)ve Türkiye (%22,31) sulu arazi oranlarından daha yüksektir. İlçe sulu arazileri Konya sulu arazilerinin %2,12 sini, İç Ege Havzası sulu arazilerinin %17 sini oluşturmaktadır Bitkisel Üretim İlçede toplam da işlenen arazi bulunmakta olup, bu alanın %46,23 ünde buğday, %22,85 inde arpa, %6,47 sinde şeker pancarı ve %24,45 inde ise çeşitli ürünler (haşhaş, çavdar, mercimek, kimyon) yetiştirilmektedir. İlçede yetiştirilen durum buğdayı ve arpa verimi, Konya veriminden düşüktür. Ekmeklik buğdayın verimi ise ilçede Konya ve Türkiye verimlerinden oldukça yüksektir. İlçedeki şeker pancarı verimi Konya verimi ile aynı düzeydedir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 6

8 Akşehir İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Akşehir Tarla Arazisi Ekim Türü Buğday (Durum) Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Verim Da % Miktarı Kg/Da Da % (Ton) KONYA Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) , , Buğday (Diğer) , , Arpa (Diğer) , , Şekerpancarı , , Diğer , ,71 Toplam , ,00 TÜİK 2013 Akşehir de da sebze alanının %8 inde domates, %9 unda fasulye yetiştirilmektedir. Ancak domates ve fasulyede verim Konya ortalamasının altındadır. Ayrıca hıyar, biber, bamya, patates, soğan, pırasa, ıspanak başlıca yetiştirilen sebzelerdir. Akşehir İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Akşehir Konya Sebze Arazisi Ekim Ekim Alanı Toplam Dekar Ekim Alanı Toplam Dekar Türü Ürün Ürün Verim Verim Da % Miktarı Miktarı Kg/Da Da % Kg/Da (Ton) (Ton) Domates (Sofralık) Fasulye Sebze(Diğer) Toplam TÜİK 2013 İlçede bulunan da meyve alanının %31,66 sınde kiraz, %9,53 ünde elma yetiştirilirken, %3,37 sinde bağcılık yapılmaktadır. Akşehir de kiraz yetiştirilen alan, Konya kiraz alanının %14 ünü oluşturmaktadır. İlçedeki kiraz verimi 840,49 kg/da olup, Konya veriminin üzerindedir. İlçede yetiştirilen kaliteli kiraz, Akşehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. Ancak, kirazın dünya pazarında yer alması için gerekli pazarlama kanalları oluşturulmalıdır. Bu ürünlerin dışında armut, vişne, kayısı, çilek, ayva, muşmula başlıca yetiştirilen meyvelerdendir. Akşehir kirazının bölgeye has özellikleri nedeni ile marka olabilir kalitede olması ona rekabet avantajı sağlamaktadır. Akşehir İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Meyve- Bağ Arazisi Ekim Türü Akşehir Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Verim Da % Miktarı Kg/Da Da % (Ton) KONYA Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Elma ,53 844, ,63 796, Kiraz ,66 840, ,94 763, Vişne , , , , Meyve (Diğer) , , Bağ 974 3,37 317, ,15 442, Toplam , , TÜİK 2013 Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 7

9 3.1.2.Hayvansal Üretim Akşehir Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Akşehir Konya Akşehir/ (Ha) (%) (Ha) (%) Konya (%) TR52 (%) Çayır-Mera , ,7 58,5 0,69 0,50 Orman , ,0 41,5 4,34 3,35 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2013) Akşehir ilçesinde toplam ha çayır-mera ve orman arazili bulunmakta olup, bunun %18,33 ünde çayır-mera, %81,67 sinde orman bulunmaktadır. Akşehir deki çayır-mera alanları, Konya çayır-mera alanlarının %0,69 unda, İç Ege Havzası çayır-mera alanlarının %18,31 inde yer almaktadır. Akşehir de çayır-mera alanlarının oranı düşük olmasına rağmen ilçede bulunan çok sayıda yayla, hayvanların doğal şartlarda beslenmesini sağlayacak ortamlardır. İlçenin ormanları, Konya ormanlarının %4,34 ünü, İç Ege Havzası ormanlarının ise %34,77 sini oluşturmaktadır. Akşehir Yem Bitkileri Durum Tablosu Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Akşehir Ekim Alanı KONYA Ekim Alanı Da % Da % Yonca , ,5 Silajlık Mısır , ,5 Fiğ , ,9 Toplam Yem Bitkisi Alanı , ,0 TÜİK 2013 Akşehir de toplam da yem bitkileri alanı bulunmakta olup, bu alanın %23,1 inde yonca, %428 inde silajlık mısır ve %34,1 inde fiğ yetiştirilmektedir. Fiğ ve silajlık mısır üretimi için ayrılan alanın oranı, Konya oranlarından yüksektir. Yonca ekim alanı oranı, Konya ekim alanı oranından düşüktür. Yem Bitkileri Genel Durum Karşılaştırması Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Akşehir / Konya (%) TR52 (%) Yonca 2,0 1,7 Silajlık Mısır 3,4 2,8 Fiğ 4,5 3,0 Toplam Yem Bitkisi Alanı 3,2 2,5 TÜİK 2013 İlçe yem bitkileri alanı, Konya yem bitkileri alanının %3,2 sini oluşturmaktadır. Yonca ekim alanı Konya yonca ekim alanına oranı %2, silajlık mısırın oranı %3,4 ve fiğin oranı %4,5 olarak ölçülmüştür. Akşehir Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Akşehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM TÜİK 2013 Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 8

10 Akşehir deki büyükbaş hayvan sayısı son üç yılda çok ciddi değişim göstermemiştir yılında ilçe sığır varlığı olup, bunun %57 si saf kültür, %34 ü kültür melezi ve %9 u yerli ırktır. Yerli ırk varlığında yıllar itibariyle azalma görülürken, saf kültür ve kültür melezi ırkları 2013 yılında artış göstermiştir. Akşehir Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Hayvan Cinsi Akşehir Büyükbaş Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Sığır (Saf Kültür) 4,01 3,13 3,49 3,71 2,90 3,23 Sığır (Kültür Melezi) 4,87 3,88 2,48 4,35 3,53 2,26 Sığır (Yerli) 4,64 3,69 2,81 4,51 3,60 2,74 Manda TOPLAM 4,32 3,40 3,13 3,97 3,15 2,90 TÜİK 2013 Akşehir büyükbaş varlığı, Konya büyükbaş varlığının %3,13 ünü oluşturmaktadır. İlçede en fazla yetiştirilen ırk olan saf kültürün sayısı Konya saf kültür sığır sayısının %3,49 unu oluşturmaktadır., Akşehir Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Akşehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi TÜİK 2013 İlçede toplam adet koyun bulunmakta olup, %84 ünü yerli ırk, %16 sını merinos ırkı oluşturmaktadır. Toplam adet keçinin tamamı kıl keçisidir. Akşehir Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması TÜİK 2013 Hayvan Cinsi Akşehir Küçükbaş Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Koyun (yerli) 0,90 0,86 0,83 0,77 0,74 0,73 Koyun (merinos) 1,64 1,59 1,33 1,00 1,03 0,84 Toplam Koyun 0,97 0,94 0,88 0,80 0,78 0,74 Kıl Keçisi 0,68 1,10 1,01 0,42 0,71 0,64 Tiftik Keçisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Keçi 0,67 1,08 1,00 0,40 0,67 0,61 İlçedeki koyun varlığı, Konya koyun varlığının %0,88 ini oluşturmaktadır. İlçedeki keçi varlığı ise Konya keçi varlığının %1 ini oluşturmaktadır. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 9

11 Akşehir Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Akşehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Et Tavuğu Yumurta Tavuğu Hindi Ördek Kaz Toplam Kanatlı Hayvan TÜİK 2013 Akşehir de toplam adet tavuk bulunmakta olup, %72 si et tavuğu, %28 si yumurta tavuğudur. İlçede et tavuğu oranı daha fazla iken, Konya da yumurta tavuğu oranı daha fazladır. İlçede ayrıca az miktarda da olsa hindi, ördek ve kaz da bulunmaktadır yılı itibari ile ilçede toplam adet kanatlı hayvan bulunmaktadır. Akşehir Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Hayvan Cinsi Akşehir Kanatlı Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Et Tavuğu 100,00 100,00 82,52 100,00 100,00 81,76 Yumurta Tavuğu 1,92 2,10 1,87 1,72 1,86 1,67 Hindi 6,01 4,70 2,87 5,63 4,41 2,69 Ördek 17,20 13,11 4,63 15,43 11,81 4,18 Kaz 6,40 4,88 3,09 5,94 4,51 2,86 Toplam Kanatlı Hayvan 6,44 6,95 6,18 5,80 6,20 5,56 TÜİK 2013 İlçedeki et tavuğu varlığı, Konya et tavuğu varlığının %82,52 sini oluşturmaktadır. İlçede üretilen et tavuğu varlığı açısından Konya için önemli bir paya sahip iken Konya toplam tavuk varlığının %8,33 ü, Akşehir den karşılanmaktadır. İlçede üretilen toplam yumurta sayısı, Konya yumurta sayısının %2,63 ü, İç Ege Havzası yumurta varlığının %84,69 udur., yumurta tavuğu varlığı bakımından ise İç Ege havzasında önemli bir paya sahiptir. Akşehir Arıcılık Durum Tablosu Hayvan Cinsi Akşehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Bal Üretimi (kg) Arıcılık Yapan Köy Sayısı * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), İlçede toplam adet kovan bulunmakta olup, kg bal üretimi vardır. İlçede 19 adet köyde arıcılık faaliyeti yapılmaktadır. Akşehir de özellikle yayla köylerinde arıcılık faaliyetini yaygınlaştırmak mümkündür. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 10

12 Akşehir Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Akşehir Kovan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) 15. İç Ege Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Eski Usul Kovan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Yeni Usul Kovan 6,39 4,72 5,32 3,92 3,14 3,69 60,32 42,67 36,45 0,08 0,08 - Bal Üretimi (kg) 5,14 4,74 4,22 2,67 2,66 4,22 58,93 45,05 27,56 0,06 0,06 - Arıcılık Yapan Köy Sayısı 5,56 5,34 5,62 4,08 4,06 5,62 34,55 36,54 54,29 0,09 0,09 - * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Akşehir de arıcılık yapan köy sayısı, Konya da arıcılık yapan köy sayısının %5,62 sini, İç Ege Havzasında arıcılık yapan köy sayısının %54,29 unu oluşturmaktadır. Konya bal üretiminin %4,22 si, İç Ege Havzası bal üretiminin ise %27,56 sı Akşehir den karşılanmaktadır. Akşehir Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Konya Et/Süt Üretim Miktarı Et/Süt Üretim Miktarı Hayvan Cinsi (Ton) Türkiye Et/Süt Üretim Miktarı * Et (Büyükbaş)/Ton 304,0 317,7 285, , , , Et (Küçükbaş)/Ton 11,6 10,4 6, , , , Et (Kanatlı)/Ton 314,6 405,8 762,7 314,6 405,8 762, Toplam Et (Ton) 630,2 733, , , , , Süt (Büyükbaş)/Ton , , , Süt (Koyun)/Ton 729,4 693,9 318, , , , Süt (Keçi)/Ton 60,4 58,5 58, , , , Toplam Süt (Ton) , , , * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. İlçede toplam 1.054,2 ton et üretimi sağlanmakta olup, %72 si kanatlı hayvanlardan, %27 si büyükbaş hayvanlardan sağlanmaktadır. Toplam et üretimi yıllar itibariyle artış göstermektedir yılındaki broiler varlığındaki artışa paralel olarak kanatlı eti üretiminde önemli oranda artış olmuştur. Buna karşın, toplam süt üretiminde dalgalanmalar görülmektedir. İlçede üretilen toplam süt miktarının %98,6 sı büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Akşehir Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması Akşehir Et/Süt Üretim Miktarı/ Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) 15. İç Ege Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) * Et (Büyükbaş) 1,17 1,20 1,25 1,14 1,16 1,22 84,40 89,97 37,36 0,10 0,11 - Et (Küçükbaş) 0,36 0,34 0,28 0,31 0,30 0, ,25 0,01 0,01 - Et (Kanatlı) ,03 0,03 - Toplam Et 2,13 2,45 4,09 2,06 2,35 3,89 91,81 95,40 68,77 0,04 0,04 - Süt (Büyükbaş) 4,56 3,71 3,58 4,22 3,44 3,41 23,83 21,70 22,63 0,19 0,16 - Süt (Koyun) 1,62 1,54 0,87 1,38 1,33 0,36 14,38 14,07 13,83 0,10 0,09 - Süt (Keçi) 2,35 2,30 1,57 1,56 1,26 1,01 18,28 15,51 14,88 0,03 0,03 - Toplam Süt 4,29 3,52 3,45 3,94 3,24 3,09 23,32 21,26 22,44 0,18 0,16 - * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Akşehir ilçesi toplam et üretimi, Konya toplam et üretiminin %4,09 unu, İç Ege Havzası et üretiminin ise %68,77 sini oluşturmaktadır. Konya ve İç Ege Havzası kanatlı eti üretiminin tamamı Akşehir ilçesinden sağlanmaktadır. Akşehir, kanatlı hayvan varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 11

13 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Akşehir ilçesinde mermer, tuğla ve kiremit toprağı ve barit rezervleri bulunmakta Kalker, barit ve mermer ocağı işletilmektedir. Akşehir Maden Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Maden Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Kg Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı ,16* 1,07* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi İlçede meyve işleme, un, yem, süt işleme, nişastalı ürünlerin imalatı ve pastacılık mamullerinin imalatı gibi başlıklarda faaliyetler gerçekleşmektedir. Akşehir Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı Kg/Litre Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı kg 7 0,60 0, Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması kg ,20 47, Sıvı ve katı yağ imalatı kg 35 0,03 0, Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı kg 185 0,99 0, Dondurma imalatı lt 0* 2,39** 2,39** Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı kg 240* 1,50 1, Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı kg ,94 96, Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı kg 8 0,79 0, Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı kg 68 7,51 0, Şeker imalatı kg 9 0,03 0, Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı kg 62 5,03 2, Kahve ve çayın işlenmesi kg 0 19,53 19, Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı kg 0 21,06 21, Hazır yemeklerin imalatı kg 0 11,50 11, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı kg 0 6,51 4, Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı kg 37 2,40 2,21 13 Tekstil ürünlerinin imalatı Kg/m² Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 12

14 NACE Rev.2- TR* Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı kg 3 6,41** 6,41** Halı ve kilim imalatı 2 12 m² 10 0,04 0,04 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Adet Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) ,68 43,68 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların m³ imalatı Ağaçların biçilmesi ve planyalanması ,50** 19,66** 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Kg Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı ,59** 1,52** * İstihdam diğer sanayi kollarında belirtilmiştir. ** Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Akşehir ilçesinde küçük ölçekli gübre ve tarım makineleri imalatı başlığında 2 faaliyet gerçekleşmektedir. Akşehir Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kg Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı ,38 7,75 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Adet Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı ,005* 0,005* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Diğer İmalat Sanayi Akşehir ilçesi diğer imalat sanayi başlığında zaman içinde gerilemiş olmasına karşın otomotiv yedek parça, makine, plastik mamüller, hazır beton, metal işleme, mobilya ve kimya sanayi gibi başlıklarda imalat faaliyetleri devam etmektedir. Akşehir Diğer İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kg Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı ,01 0,01 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Kg Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı ,54* 0,53* Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 13

15 NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) Plastik inşaat malzemesi imalatı ,56* 2,73* 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı m³/kg Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı m³ 49 48,98* 48,98* İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı Kg 15 1,82* 1,55* Hazır beton imalatı Kg 31 5,35* 4,59* Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Kg 0** 0,94* 0,90* 24 Ana metal sanayisi Kg Demir döküm ,22* 2,22* Çelik dökümü ** 0,85 0,85 25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Adet/Kg Metalden kapı ve pencere imalatı ,74* 1,44* Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları ,08 0,08 (boylerleri) imalatı Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı Kg 5 0,10* 0,10* Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Kg 7 0,75* 0,73* 27 Elektrikli teçhizat imalatı Adet/Kg Elektrikli ev aletlerinin imalatı ,87 21, Elektriksiz ev aletlerinin imalatı ,45 3, Kg 2,81 2,77 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Kg/Adet Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç) Kg 25 1,08 1, Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı adet 93 11,80* 11,80* Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı Kg 0** 0,07* 0,07* Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı Kg 7 1,76* 1,76* Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç adet 0** 17,57 15, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel adet 1,69 1, amaçlı makinelerin imalatı Kg 4,77 4, Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı adet 77 24,53* 24,33* Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı adet 0** 0,002* 0,002* 29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Adet/Kg Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve ,04 1, aksesuarların imalatı Kg 4,25 4,24 31 Mobilya imalatı Adet Mobilya imalatı ,11* 0,11* Mutfak mobilyalarının imalatı ,21 3, Diğer mobilyaların imalatı ,56* 0,51* 32 Diğer imalatlar Adet Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 14

16 NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) Oyun ve oyuncak imalatı ,08 3, Süpürge ve fırça imalatı ,66 98,66 * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. * İstihdam başka bir üründe belirtilmiştir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 15

17 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Akşehir İlçesi, temel eğitim açısından %94,44 lük bir okuryazar oranına sahiptir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı %5,56 lık dilimi oluşturmaktadır. Okuma yazma bilmeyen kesim ise ağırlıklı olarak 65 yaş ve üstünü kapsamaktadır. İlçe Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Akşehir Konya TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen , , , ,86 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen , , , ,45 İlkokul Mezunu , , , ,81 İlköğretim Mezunu , , , ,94 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu , , , ,11 Lise veya Dengi Okul Mezunu , , , ,58 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu , , , ,76 Yüksek Lisans Mezunu 416 0, , , ,78 Doktora Mezunu 67 0, , , ,22 Bilinmeyen 788 0, , , ,48 *TÜİK 2013 ADNKS Nüfusunun büyük bir çoğunluğu ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Akşehir ilçesinde nüfusun %16,62 si ortaöğretim, % 6,58 i ise yükseköğretim mezunudur. Fakat ilköğretimden ortaöğretime geçiş süreci nüfusun %30,92 sine tekabül etmektedir. Bütün bunlar göstermektedir ki, Akşehir ilçesi eğitilmiş insan kaynağı açısından pozitif bir konuma sahiptir. Burada asıl üzerinde durulması gereken nokta ise, eğitilmiş insan kaynağının niceliksel yönü değil niteliksel yönüdür. Yani Akşehir ilçesinin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu sektörlerle eğitilmiş insan kaynağının formasyonel bütünlüğü yakalamasıdır. Akşehir İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğrenci Derslik Öğretmen Öğretmen Başına Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Düşen Öğrenci Sayısı İlköğretim ,2 Ortaöğretim ,1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Akşehir ilçesinde 48 adet ilköğretim, 11 adet ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. İlköğretimde 653, ortaöğretimde 394 öğretmen ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Akşehir ilçesi, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından ilköğretimde 18,0 ile Türkiye, Konya ve TR52 bölge ortalamasının altında seyir etmektedir. Ortaöğretimde durum ise 16,4 lük bir ortalama ile hem bölge hem de ülke ortalamasından iyi bir konumda yer almaktadır. Akşehir ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Akşehir ilçesi; ortaöğretim düzeyinde ve yaygın eğitim kurumları düzeyinde 2 adet Çıraklık Eğitim Merkezi, 2 adet Erkek Teknik ve Meslek Lisesi, 1 adet Kız Meslek Lisesi ve 1 adet Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi ve 1 adet Sağlık Meslek Lisesi, 1 adet Anadolu Öğretmen Lisesi ile mesleki eğitim alt yapısı ile belli aşmayı tamamlamış görünmektedir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 16

18 Milli Eğitime Bağlı Bulunan Kurumlar ve Sayıları Kurum Sayısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 2 Erkek Teknik ve Meslek Lisesi 2 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 1 Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Sağlık Meslek Lisesi 1 Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi 1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Akşehir ilçesi, mesleki eğitim planlamasını yaparken ilçenin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim veren meslek liseleri veya bu alanlarla ilgili eğitim formasyonlarının açılması ve halk Eğitim merkezli kursların düzenlenmesi bu sektörlere rekabet avantajını sağlayacak insan kaynağına ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca Erkek Teknik ve Meslek Lisesi bünyesinde ilçede güçlü olan otomotiv yedek parça sanayisi ve talaşlı imalat olan diğer sanayi kolları için gerekli olan insan kaynağını yetiştirecek bölümlerin açılması ve mevcut bölümlerin nicelik olarak artırılması yerinde olacaktır. İlçede Bulunan Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Mesleki Eğitim Bölümleri Bölüm İsimleri Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı Acil Tıp Alanı Ahşap Teknolojisi Alanı Bilişim Teknolojileri Alanı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı El Sanatları Teknolojisi Alanı Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Grafik ve Fotoğraf Alanı Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Harita-Tapu-Kadastro Alanı Hemşirelik Alanı Makine Teknolojisi Alanı Metal Teknolojisi Alanı Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Muhasebe ve Finansman Alanı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Akşehir ilçesi bir adet Sağlık Yüksekokulu ve bir adet Meslek Yüksekokuluna sahiptir. İlçedeki bu yüksekokullarda yaklaşık civarında öğrenci eğitim almaktadır. Ayrıca Akşehir ilçesinde Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açılmış bulunmaktadır. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Akşehir ilçesinin sosyo-ekonomik gelişimine ve yönetim düzeyinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. İlçede, sahip olunan potansiyel ve rekabet avantajı olan sektörlerin daha rantabl olarak gelişimi için bir adet Mühendislik, bir adet de Ziraat Fakültesinin açılması gerekmektedir. Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 17

19 İlçede Bulunan Yüksek Öğretim Kurumları ve Eğitim Verdiği Alanlar Akşehir Meslek Yüksek Okulu Ağırlama Hizmetleri Maliye Turizm ve Seyahat İşl. İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Y.O *Selçuk Üniversitesi TURİZM Akşehir ilçesi kesintisiz bir yerleşim yeri olması ve en çok vakıf eseri olan ilçelerden biri olması ile dikkat çekmektedir. Orta Anadolu nun korunmuş bir sokak dokusu örneğine sahip ilçesinde 150 yi aşkın tescilli tarihi eser olmasına karşın bu potansiyeline yeteri kadar değerlendirememektedir. En önemlisi Nasrettin Hoca nın türbesinin olduğu şehir, Kurtuluş Savaşı sırasında batı cephesi karargahının yönetildiği bir yerdir. 2 müzesi olan ve bir yeni müze açılacak olan ilçenin doğal güzellikleri ve alternatif turizm olanakları ile turizm geleceği parlak görünmektedir. Akşehir Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Sit Alanları Ekiz (Öküzün) Tepe Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Gök Höyük (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Gölçayır Höyük (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Hacıhamza (Derici) Höyük Arkeolojik Sit Akşehir Höyük (II.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Höyüktepesi Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Karaahmet Höyük Arkeolojik Sit Akşehir Karahöyük (III.Derece Arkaolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Köstüklütepe Antik Yerleşim Alanı (I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Mustafa Ağa Höyüğü (I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi Ve Yeraldığı Mezarlık Arkeolojik Sit Akşehir Nekropol Alanı (III.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Nekropol Alanı Arkeolojik Sit Akşehir Örenönü Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Örenyeri (III.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Sivricik Höyüğü Arkeolojik Sit Akşehir Tekke Höyük Arkeolojik Sit Akşehir Üç Höyük Köyü Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Yuğ Tepesi Höyüğü (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Akşehir Hıdırlık (I. Ve III. Derece Doğal Sit Alanı) Doğal Sit Akşehir Ali Yakup Mezarı Mezarlar Akşehir Nimetullah Nahcivani Mezarı Mezarlar Akşehir Sinanettin Zade Mezarı Mezarlar Akşehir Şehitlik Şehitlik Akşehir Kilise Kilise Akşehir Asri Camii Cami Akşehir Bozdoğan Köyü Camii Cami Akşehir Doğrugöz Beldesi Merkez Camii Cami Akşehir Eski Camii (Akşehir-Alanyurt Köyü) Cami Akşehir Güdük Minare Camii Cami Akşehir Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 18

20 Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri İmaret (Hasan Paşa) Camii Cami Akşehir İplikçi (Ambardar Kerim Ağa) Camii Cami Akşehir Karabulut Köyü ( Cuma) Camii Cami Akşehir Kozağaç Mahallesi Camii Cami Akşehir Nadir Köyü Camii Cami Akşehir Orta Köy Merkez Camii Cami Akşehir Ulu (Sultan Alaattin) Camii (Akşehir) Cami Akşehir Üçhüyük Köyü Camii Cami Akşehir Yahşiyan Köyü Camii Cami Akşehir Eğrigöz Kasabası Camii Cami Akşehir Merkez Camii Cami Akşehir Altun Kalem Mescidi Mescid Akşehir Ferruhşah Mescidi Mescid Akşehir Kalaycı Mescidi Mescid Akşehir Akaid Köyü Mescidi Mescid Akşehir Altınkalem (Cevlek) Mescidi Mescid Akşehir Arathanlı Mescidi Mescid Akşehir Eminettin Yusuf Bin İsfendiyar Mescidi Mescid Akşehir Ferruhşah (Seyit Mahmut Hayrani) Mescidi Mescid Akşehir Hacı Hamza (Hafız Hatip Ali) Mescidi Mescid Akşehir Hatip Hafız Mescidi Mescid Akşehir Hıdırlık (Hızırlık- Hıdır Dede) Mescidi Mescid Akşehir Kızılca Mescit Mescid Akşehir Kileci Mescidi Mescid Akşehir Köyceğiz Mescidi Mescid Akşehir Küçük Ayasofya Mescidi Mescid Akşehir Tahtakale Mescidi Mescid Akşehir Taş (Halkalı-Sahip Ata) Mescit Mescid Akşehir İğdeli Dede Haziresi Hazire Akşehir Seydi Yunus Haziresi Hazire Akşehir Hacı İbrahim (Şeyh Hasan Hüsamettin) Türbesi Türbe Akşehir Mustafa Turabi (Kazan Dede) Türbesi Türbe Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi Türbe Akşehir Seyit Mahmut Hayrani Türbesi Türbe Akşehir Tacettin Dede Türbesi Türbe Akşehir Emir Yavtaş Türbesi Türbe Akşehir Şeyh Eyüp (Yağlı Dede) Türbesi Türbe Akşehir Kireli Hanı Kervansaray Akşehir Taş (Halkalı-Sahip Ata) Medrese (Müze) Medrese Akşehir Atakent (Nadir) Köyü Çeşmesi Çeşme Akşehir Çatal Çeşme Çeşme Akşehir Çeşme 1 Çeşme Akşehir Çeşme 2 Çeşme Akşehir Eski Kale Mescidi (Taşoluk) Çeşmesi Çeşme Akşehir İmaret Sokak Çeşmesi Çeşme Akşehir Kuşçu Mahallesi Çeşmesi Çeşme Akşehir Küçük Ayasofya Mescidi Çeşmesi Çeşme Akşehir Ulu Cami Çeşmesi Çeşme Akşehir Yukarı Çeşme (Reis) Çeşme Akşehir Merkez Camii Minaresi Minare Akşehir Gölçayır Beldesi Merkez Camii Minaresi Minare Akşehir Kızıl Minare Minare Akşehir Kozağaç Köyü Hamamı Hamam Akşehir Orta Hamam Hamam Akşehir Akşehir İlçe Raporu, 2014 Sayfa 19

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

MERAM İLÇE RAPORU 2011

MERAM İLÇE RAPORU 2011 MERAM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2014

HADİM İLÇE RAPORU 2014 HADİM İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 1. DOĞAL YAPI l.l.coğrafi ÖZELLİKLER Konya ili Hüyük ilçesi, 37 57' Kuzey enlemi ile 31 35' Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 96 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden

Detaylı

DERBENT İLÇE RAPORU 2014

DERBENT İLÇE RAPORU 2014 DERBENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2011

KARATAY İLÇE RAPORU 2011 KARATAY İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2014

YUNAK İLÇE RAPORU 2014 YUNAK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2011

YUNAK İLÇE RAPORU 2011 YUNAK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

1 KURULUŞ TARİHİ 01.01.1993 01.01.1995 22.08.2007 2 ARSANIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 79,5 Hektar 111.8 Hektar 75 hektar 34 Sanayi Parseli.

1 KURULUŞ TARİHİ 01.01.1993 01.01.1995 22.08.2007 2 ARSANIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 79,5 Hektar 111.8 Hektar 75 hektar 34 Sanayi Parseli. 1. İlin Sanayi Yapısı Amasya da sanayi; 1926 yılında kurulan Eski Çeltek Kömür İşletmesi ve 1955 yılında kurulan Yeni Çeltek Kömür İşletmesi ile fabrika ölçeğindeki sanayileşme hareketi ise 1954 yılında

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2011

HADİM İLÇE RAPORU 2011 HADİM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu GİRİŞ Kalkınma; Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlanabileceği

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

YOZGAT YATIRIM ORTAMI

YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT Genel Bilgiler YOZGAT Toplam Nüfus: 444.896 Yozgat Şehir Merkezi: 79.387 İl Geneli Nüfus Artış Hızı (%): -2,1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 yılına geldiğimizde öğrenci sayısı 11.236,

Detaylı

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Bülent TOKATLI Şirket Müdürü / Çevre Mühendisi Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme Toplantısı Programı 22 ARALIK 2015 Ekonomik Değerlendirme Ekonomik

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER KONYA-2011 KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER Sıra No Göstergeler Açıklama 1 İşçi ve memur sendikaları

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır;

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1 GİRİŞ Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1- Yavuz ÜNÜVAR İlçe Tarım Müdürü 2- Yahya Kemal SAVDIR Halk Eğitimi Merkezi Müdürü (Raportör) 3- Hüsamettin KAMAŞIK Eczacı

Detaylı

2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI

2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI 2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2014

KARATAY İLÇE RAPORU 2014 KARATAY İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

İŞ KAYITLARI SİSTEMİ

İŞ KAYITLARI SİSTEMİ İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama (büyüklük) ve demografik

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi:

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi: Erciş in Tarihçesi: Erciş in de içinde bulunduğu Van Gölü havzasının geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar inmektedir. Bölgede Neolitik yerleşmeler konusunda bilgi olmamasına rağmen Tilkitepe Höyüğü, Edremit,

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

Seyitgazi, Eskişehir il merkezinin 43 km. güneyinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 1516,36 km 2, deniz seviyesinden yüksekliği 1040 m. dir.

Seyitgazi, Eskişehir il merkezinin 43 km. güneyinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 1516,36 km 2, deniz seviyesinden yüksekliği 1040 m. dir. 2012 SEYİTGAZİ İçindekiler 1. Genel Görünüm... 2 1.1 Coğrafi Yapı... 2 1.2 İdari Yapı... 2 1.3 Nüfus... 2 1.4 Tarih:... 3 1.5. Sosyal Yapı... 4 1.5.1. Eğitim... 4 1.5.2. Sağlık... 4 2. Ekonomik Görünüm...

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE 1 KASIM 2016 A T S O Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız 4590 faal üyesiyle Afyonkarahisar ın en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı