2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Kamu Görevlilerinin Genel. 7 Fadime ERSİN / Türkiye'de Biyoçeşitliliğinin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Kamu Görevlilerinin Genel. 7 Fadime ERSİN / Türkiye'de Biyoçeşitliliğinin"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 5 Ocak 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Ahmet ÖNEY Genel Koordinatör Alper KINIK Bilgi İşlem Müdürü Sertaç AKÇAY Haber Müdürü Pınar OKÇU Reklam Müdürü Burcu ŞENGÜL Satış Müdürü Neşe TOPER Mali İşler Müdürü Sultan ÖZDEMİR Grafik Uygulama & Dizgi Aslı BAĞRIYANIK Yönetim Yeri 1145/4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Kamu Görevlilerinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması 7 Fadime ERSİN / Türkiye'de Biyoçeşitliliğinin Korunması BağlamındaNesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi 9 Fethi AYTAÇ / Belediye Başkanları Ne Ölçüde Siyaset Yapabilirler? 11 Mehmet ÖZBUDAK / Belediyelere Verilen Eleman Temini ve Temizlik Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması 13 Sedat TURAN / Belediye Meclislerinin Görev ve Yetkileri S. Selçuk SAVCI / Kentsel Dönüşümün Uygulamaları 31 Resmi Gazetede Geçtiğimiz Ay (Aralık 2009) 71 Sorularınız - Sorunlarınız 76 Pratik Bilgiler 124 Kare Bulmaca Basım Yeri GÜLERMAT Tel : 0(232) Baskı Tarihi 19 Ocak 2010 DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: Akbank Konak Şb. Hs. No: Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : ÝDE YÖNETÝÞÝM 1

3 DANIŞMA KURULU Ahmet ÖNEY... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Gökalp KINIK... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yön. Baş Danışmanı.. Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı... Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi... Türk İdareciler Der. Yön. Kurulu Üyesi & E. Vali... E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü (İktisatçı)... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... Ahmet ÖNEY... Av. Burcu BİRLİK... Celal KAPAN... Av. Esra OKUMUŞ... Fethi AYTAÇ... Halil İbrahim BULDAŞ... İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... Mehmet ÖZBUDAK... Mehtap TUNA... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... S. Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. İzmir Mahalli İdareler Müdürü... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Avukat... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu... Türkiye İdareciler Der. Yön. Kurulu Üyesi & E. Vali... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm.. İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü... Yeminli Mali Müşavir... Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

4 [ E D İ T Ö R ] Ahmet ÖNEY E. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Başmüfettişi & İde Yönetişim Danışmanı Okuyucularımıza, Dergimiz yoğun bir içerikle beşinci sayısına ulaşmış bulunuyor. Özellikle abonelerimizin ihtiyaç duyduğu konularda spesifik yazılara yer verilmekle birlikte, teorik olarak tartışılan konulara da yer vermeye çalışıyoruz. Ancak, mevzuat dergiciliği niteliğimiz ağır bastığı için teorik, tartışmalı konulara daha az yer verebilmekteyiz. Belirtilen çerçevede, Ocak ayı genellikle bir yıl boyunca kullanılacak gösterge rakamlarının değiştiği bir dönem olmaktadır. Biz de mümkün olduğunca yeni yılın bütün gösterge rakamı değişikliklerini kapsayacak şekilde Ocak ayı sayımızı çıkartmak istedik. İstisnai bir şekilde; özellikle kamu kesimi abonelerimizin kullanacağı Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin tarihli, 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına da açıkladığımız nedenle dergimizi bir parça geciktirmesine rağmen bu sayımızda yer veriyoruz tarihinden itibaren özellikle memur maaşlarında artış sağlayan Bakanlar Kurulu Kararını okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. Ayrıca, yeni yayınladığımız ekonominin halen büyük aktörlerinden birisi olan, kamu kesimini ve kamuyla iş yapan özel sektörü yakından ilgilendiren "DEVLET & KAMU İHALE MEVZUATI" isimli değişir yapraklı föy çalışmamızın da okurlarımızın önemli bir ihtiyacını karşılayacağı ve yararlı olacağı inancı içerisindeyiz. Saygılarımızla. 3

5 [ M A K A L E ] Ahmet ÖNEY E. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Başmüfettişi & İde Yönetişim Danışmanı Kamu Görevlilerinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Türkiye bir yandan merkezi yönetimin hantallığını, bürokratik işlemlerin fazlalığı ve uzamasını tartışırken bir yandan da bütün sağlık işlerini bir elden yürüten bir yapıya geçmektedir. Bu konu çok tartışılacak ve etkilerini toplumun her kesiminde gösterecek bir gelişmedir. Genel olarak değerlendirildiğinde Genel Sağlık Sigortası (GSS); kişilerin sosyal güvenlik kapsamına dahil olmaları ve primlerini ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanmalarını sağlayan bir sistem olmakla birlikte; sosyal güvenlik sistemi içinde olmayanların da prim ödemek suretiyle veya gelirlerin yetersiz olması durumunda genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılanması şeklinde tüm toplumu kapsayabilecek merkezi bir sistem olarak belirginleşmektedir. Bir bakıma Genel Sağlık Sigortası, devletin toplumun tamamının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak bir hizmet sunumudur. Sosyal devlet ilkelerine uygun şekilde toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi devlet eliyle karma bir sistem içinde yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak sistemin yetersizlikleri ve başarısı belirli bir dönem uygulandıktan sonra irdelenebilecektir. Belirtilen çerçevede; sistemin kısmen primli ve katılım paylı bir sistem olması, sigortalıların hizmetleri özel kesimden paralı olarak almaya zorlanması ve kişiler için katlanılabilir maliyetlerin ötesine geçmesi gibi hususlar sistemi sosyallikten uzaklaştıracaktır. Yeni sistemin en büyük özelliği her şeyin çok merkezileşmesi ve bu çerçevede fiyat oluşumunun merkezi yönetim tarafından dikte edilir duruma gelmesidir. Ancak kapsam genişlemesiyle birlikte sağlık giderlerindeki artış, önemli boyutlara ulaşmakta ve örgütlü veya örgütsüz kesimlerle (özel hastaneler, eczaneler, ilaç üreticileri, sigortalılar) merkezi yönetimi karşı karşıya getirmektedir. Türkiye ye empoze edilmeye çalışılan sağlık sisteminin özelleştirilmesi uygulamasından daha ziyade merkezi ve rekabet ayağı eksik bir sisteme doğru gidişe yol açıldığı görülmektedir. Belirtilen gelişme çerçevesinde; Genel Sağlık Sigortası uygulamasının en büyük istisna grubunu oluşturan Kamu görevlileri de Genel Sağlık Sigortası içine alınmak suretiyle teorik olarak büyük ölçüde Genel Sağlık Sigortası kapsamı belirlenmiş olmaktadır. Türkiye bir yandan merkezi yönetimin hantallığını, bürokratik işlemlerin fazlalığı ve uzamasını tartışırken bir yandan da bütün sağlık işlerini bir elden yürüten bir yapıya geçmektedir sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinde Geçici 12. Madde ikinci bendinin Kamu İdarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır şeklindeki hüküm uyarınca kamu görevlilerinin kurumlarınca karşılanmaya devam edilmişti. Yasada öngörülen üç yıllık geçiş süreci dolmadan tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tebliğle çalışmakta olan kamu görevlileri de tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı tarihinden itibaren; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli I-IV sayılı cetvellerde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda, sosyal güvenlik kurumlarında, Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşlarında, mahalli idare birliklerinde (köylere hizmet götürme birlikleri hariç), 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu iktisadi teşebbüslerinde, özelleştirme programına alınmış olanlar dahil, sermayesinin en az % 50 si kamuya ait olan kurum, kuruluş, ortaklık veya şirketlerde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, yukarıda belirtilenler kapsamına girmemekle birlikte özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 5510 sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek ve karşılık ödenmesi gerekenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır. Tebliğin 4. Maddesinde yukarıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarınca 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek ve karşılık ödenmesi gerekenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil işleminin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kapsamındaki genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun SGK Reçete Kontrol Sistemi ni kullanan kurumların bu sistemlerde ka-

6 [ M A K A L E ] dahil ilgili kanunları gereğince aylıksız izin kullanan sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, bu süre içinde de sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişilerden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası bulunmayanlar, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinden alacakları Sağlık Belgesi ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. a) Sigortalının eşi Devir tarihinde eşinden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılananlar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilir. yıtlı olan bilgileri kullanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan (4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı na elektronik ortamda toplu olarak aktarılmak suretiyle çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları yapılacaktır. Ancak, bunların dışında kalan kamu idarelerinde çalışan sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve sağlık aktivasyonları ise, 5510 sayılı Kanunun geçici 11'inci maddesine göre işyeri tescili web sayfasında e-sgk bölümünde bulunan Kesenek Bilgi Sistemi Kurum Tescili Uygulaması ile yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumunca verilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile web sayfasında e-sgk bölümünden Hak Sahipliği ne girilerek (4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı aracılığıyla en geç 28/12/2009 tarihine kadar idarelerince girilerek tescil ve aktivasyona esas bilgilerine göre yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen memur statüsüne tabi olarak çalışan kamu personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının tedavi giderlerinden yararlanma koşullarında bir farklılık yaratılmadığı söz konusu tebliğin 6. Maddesi hükmünden de anlaşılmaktadır. Belirtilen Maddenin bakmakla yükümlü olunan kişilere ilişkin 3. Bendi memur personelin tabi olduğu Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımı Tebliğleri paralelinde hükümler içermektedir: 3- Bakmakla yükümlü olunan kişiler Devir tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlananlar devir tarihinden sonra da aynı şartlarla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Devir tarihinde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olduğu halde sağlık hizmetlerinden yararlanmayan bakmakla yükümlü olunan kişiler, devir tarihinden sonra Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği nin 23'üncü maddesinde belirtilen belgelerle müracaatta bulunmaları halinde, durumlarında değişiklik olmaması şartıyla devir tarihinden önceki koşullar çerçevesinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. Bu Tebliğ kapsamında genel sağlık sigortasına devredilenlerden askere gitmesi nedeniyle aylıksız izinli sayılanlar b) Sigortalının erkek çocuğu Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan erkek çocuklar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları ve evlenmemeleri şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilir. c) Sigortalının kız çocuğu Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Kız çocuklarının uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ve evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir. Ancak, devrolunan sigortalıya aylık bağlanması veya aylık almakta iken 5510 sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde yeniden çalışması durumu kız çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkilemez. d) Sigortalının malul çocuğu Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan malul çocuklar, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Bunların uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre bağlanmış aylıklar dahil gelir ve/veya aylık almaları veya evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir. Devir tarihinden sonra malullük durumunda değişiklik olan bakmakla yükümlü olunan çocukların sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen raporlarının Kurum Sağlık Kurulunca onaylanması gerekir. e) Sigortalının üvey çocuğu Sigortalının üvey çocuğu hakkında durumuna göre (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. f) Sigortalının ana ve babası Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan ana ve babalar, devir tarihinden sonra da sağlık yardımlarından yararlandı- 5

7 rılmaya devam olunur. Durum değişikliklerinde ise bu Tebliğe göre sağlık yardımı yapılmasına son verilecek ve sonraki durumları dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalılıkları yeniden belirlenecektir. Evlenmeleri nedeniyle bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkmaları, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre bağlanmış aylıklar dahil gelir ve/veya aylık almaları ana ve baba açısından durum değişikliği olarak değerlendirilir. g) Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişiler Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişiler, oturma izni almış ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı sayılmaması şartıyla bu madde çerçevesinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan ve tarihinden itibaren sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak kamu personeli için sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesi kapsamında 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12 si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek bu primin tamamını Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceklerdir. Yukarıda belirtilen bildirimleri ve aktivasyon işlemini Kurumca belirlenen sürede yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara 5510 [ M A K A L E ] sayılı Kanunun 102. Maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine uyarınca asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağı Tebliğin 7. Maddesinde belirtilmektedir. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin uygulamaya durum değişikliğinin olduğu tarihte son verilmesi gerektiğinden, kamu idarelerinin bakmakla yükümlü olunan kişilerin durum değişikliğine ilişkin bilgileri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bildirmesi gerekmekte olup, bildirimin bu sürede yapılmaması halinde de yukarıda belirtilen idari para cezası uygulanacaktır. Ancak, kamu görevlilerinin sağlık giderlerinin tarihinden itibaren kurumları tarafından değil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması söz konusu olduğundan bu tarihten sonra Kurumun yayınladığı tebliğ ve genelgelere dikkat ederek sağlık yardımlarından yararlanmaları yerinde olacaktır. Kurumun belirlediği esaslara uyulmaması bazı kamu görevlileri için sıkıntılı durumlar yaratabilecektir. Maliye Bakanlığı da tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ile Kamu görevlilerinin Tedavi yardımı ile ilgili olarak; Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi, sevk işlemleri ve sevk belgesi, sağlık hizmetlerinin faturalandırılması işlemleri, ilaç ve tıbbi malzemeler için yapılacak işlemler, harcırah işlemleri, katılım payı uygulaması, sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler, yurtdışında tedavi, geçici veya sürekli görevle gönderilme dışında yurtdışında bulunma halinde sağlanacak sağlık hizmetleri, yurt içinde tedavinin mümkün olmaması halinde yurt dışında sağlanacak sağlık hizmetleri ve cenaze giderleri konularında geçiş döneminde ve sonrasında Kurumlar tarafından ne şekilde işlem yapılacağını açıklığa kavuşturmuştur. 6

8 [ M A K A L E ] Fadime ERSİN Avukat & (Avrupa Birliği Hukuku Uzmanı) Türkiye'de Biyoçeşitliliğinin Korunması BağlamındaNesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi 1-Anadolu'nun Biyoçeşitliliği Doğal hayatın korunmasına ilişkin olarak giderek yoğunlaşan çalışmalar ile sıkça dile getirilen kavramlardan biri olarak biyoçeşitlilik doğadaki farklı canlıların bir bütün olarak yarattığı zenginliğe işaret eder. Anadolu'nun, nesli tehlikede olan ya da önlem alınmaması halinde nesli tehlikeye düşecek olan yabani hayvan ve bitkileri de kapsayan biyoçeşitliliği yer küre üzerinde yaşam alanlarının şekillenmeye başladığı dönemlerden günümüze uzanan gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüzden iki yüz milyon yıl önce yer küre üzerinde Pangaea olarak adlandırılan tek bir kıta mevcut iken yer küre hareketleri ile bu "süper kıta" önce iki ayrı kıtaya bölünmüş (Gondwana ve Laurasia), milyonlarca yıl süren hareketlilik sonucunda bugün bildiğimiz kıtalar meydana gelmiştir. Bunlar arasında Anadolu'nun jeolojik yapısı üzerinde belirleyici etkisi nedeniyle Afrika kıtasının hareketliliği önemlidir. Afrika kıtasının Avrupa ve Asya kıtalarına doğru kayarak bu kıtalar üzerinde yarattığı baskı sonucunda Alp dağları ve onun devamı olan Toros ve Kuzey Anadolu Dağları oluşmuştur. Özellikle bu hareketlenme biyoçeşitlilik açısından önemli sonuçlara sahiptir. Bu şekilde oluşan dağlar canlılar arasında fiziksel bir engel yaratmıştır. Bu fiziksel engellerle karşılaşan hayvan ve bitki türleri bulundukları ortama uyum sağlayarak, benzerlerinden başkalaşmak suretiyle hayatta kalma başarısını göstermişlerdir. Yer kürede meydana gelen hareketlenmeler dışında flora ve fauna (bitki ve hayvan çeşitliliği) üzerine etkisi bakımından buzul çağlarının rolüne de değinmek gerekmektedir. Buzul çağları boyunca kuzey yer kürede yaşayan canlıların nisbeten daha sıcak olan ve Anadolu'nun da içinde bulunduğu güney bölgelere yöneldiği bilinmektedir. Gerçi buzul çağları arasında daha ılıman dönemler olmuş ve bu canlıların bir kısmı tekrar eski yaşam alanlarına dönmüşlerdir. Ancak bunlardan bir kısmının bulunduğu ortama ayak uydurarak ve benzerlerinden başkalaşmak suretiyle Anadolu'da yaşamını sürdürmeye devam ettiği de bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki anavatanı aslında kuzey yer küre olan kimi canlı türlerine ülkemiz sınırları içinde rastlanması söz konusu olmaktadır. Biyoçeşitlilik üzerinde kıta hareketleri ve buzul çağlarının etkisi dışında Anadolu'da var olan sulak alanların, orman alanlarının, iklim çeşitliliğinin, üç tarafı çeviren denizlerin ve Anadolu'nun antik tarihinden bu yana ekilip biçilen tarım bitkilerinin rolü olduğunu da unutmamak gerekir. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek Anadolu'yu biyolojik çeşitlilik ve doğal hayatın zenginliği açısından eşsiz bir konuma getirmektedir. Bu zenginliğin somut bir örneği olarak örneğin tüm Avrupa'da yaklaşık bitki türü saptanmış olmasına karşılık Anadolu'daki bitki çeşitliliği bu sayıya ulaşmaktadır. Üstelik bu sayının 3000 kadarı endemik diğer bir deyişle sadece ülkemizde yetişen bitki türlerinden oluşmaktadır. Bitki çeşitliliği bir yandan doğal hayatın zenginliğine katkıda bulunurken öte yandan ekonomik değer de taşımaktadır. Tıbbi tedavilerde bitkilerden yararlanılmakta ve kimi endemik bitki türleri metal atıkları ile bulaşık toprağın yeşillendirilmesi için kullanılmaktadır. Öte yandan tarım bitkileri açısından da önem taşıyan Anadolu, buğday ve arpa gen merkezleri arasında yer almaktadır. Ormanlık alanlar bakımından ise yüzey alanının %27'si orman alanı olup örneğin Avrupa orman alanlarına kıyasla bunun büyük bölümü doğal ormanlık alan niteliğini taşımaktadır. Bitki çeşitliliğindeki zenginlik, yaşam zincirinin bir sonucu olarak, fauna üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Fauna bakımından Anadolu türü barındırmaktadır. Tüm Avrupa'da bu sayı civarındadır. Anadolu'nun fauna zenginliği 161 memeli türü, 460 üzerinde kuş türü, 141 sürüngen türü, 236 tatlı su balığı türü, 480 deniz balığı türü ile temsil edilmektedir. Öte yandan kış mevsimini geçirmek üzere gelen yaklaşık 75 türün üyesi binlerce kuş için Anadolu beslenme ve üreme alanıdır. Biyoçeşitliliğimize ilişkin yukarıda kısaca ortaya koymaya çalıştığımız tablo sevindirici olmakla birlikte belirtmek gerekir ki neredeyse tüm dünyayı tehdit eden doğal hayata yönelik tehlikeler ülkemiz için de söz konusudur. Çevre kirliliği, sanayi atıkları, hızlı nüfus artışı, aşırı ve bilinçsiz avlanma, yabani bitki ve hayvanların yasa dışı uluslararası ticareti, plansız şehirleşme, erozyon, eğitim eksikliği, yangınlar, orman alanların tahrip edilmesi doğal hayata yönelik başlıca tehditler arasında yer almaktadır. Öte yandan mekanik tarımdan, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımından ve tarım alanı kazanmak amacıyla yaban alanların tahribinden kaynaklanan sorunlar da mevcuttur. Günümüz itibarıyla bu tahribatın biyoçeşitlilik üzerinde ciddi baskı oluşturacak bir düzeye eriştiğini söylemek abartılı olmayacaktır. Önü alınamayan tahribatın bitki ve hayvan çeşitliliğimizin bir kısmının yok olmasına sebep olduğunu, hayatta kalmayı başarabilenlerin bir kısmını ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını gözden uzak tutmamak gerekmektedir. 2-Yabani Bitki ve Hayvanların Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme Ulusal düzeyde kabul edilen hukuki düzenlemeler, alınan idari önlemler, uygulamaya konulan çeşitli programlar ve projeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bir yana Türkiye biyoçeşitliliğin ve doğal hayatın korunmasına yönelik çeşitli uluslararası sözleşmelere taraf olmuş durumdadır. Bunlar arasında Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Bitki ve Hayvanların Uluslararası Ticaretine İlişkin CITES Sözleşmesi de yer almaktadır. Sözleşme Türkiye'de Resmi Gazete'de 20 Haziran 1996 tarihinde yayınlanarak 22 Aralık 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına dair yönetmelik ise 27 Aralık 2001 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlük kazanmıştır. Yönetmelik sözleşmenin yürütülmesi bakımın- 7

9 dan Çevre Bakanlığı'nın, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın ve Orman Bakanlığı'nın yetkilerini ortaya koymakta, diğer taraf ülkeler ile ulusal yetkili makamlar, ulusal bilim kurumu ve ilgili diğer taraflar arasında koordinasyon görevini Çevre Bakanlığı'na bırakmaktadır. Öte yandan sözleşme kapsamında ele alınacak yabani hayvan ve bitki türlerinin saptanmasına yönelik çalışmalar bakımından bilim kurumu olarak TÜBİTAK görevlendirilmiştir. Yine yönetmelik sözleşme kapsamında CITES belgelerinin düzenlenmesine yönelik hükümler içermekte, yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlara yer vermektedir. CITES Sözleşmesi nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan veya uluslararası ticaretinin devam etmesi halinde nesli tehlikeye girecek olan 'den fazla bitki ve hayvan türünü üç farklı ek listede gruplandırmaktadır. Sözleşme bu türlerin canlı ve ölü örneklerini ve kapsam dahilindeki tüm türlerin parçalarını ve türevlerini hüküm altına almaktadır. Sözleşme ek listelerde yer alan türlerin uluslararası ticaretine ilişkin koşulları ortaya koymakta, özellikle "kara liste" olarak da adlandırılan ilk listedeki nesli yok olma tehlikesi altında kabul edilen türlerin uluslararası ticaretine bazı sıkı koşullar dahilinde izin vermektedir. İkinci liste nesli tehlike altında olmamakla birlikte bu tehlikeye maruz bırakacak şekilde kullanımlarının önlenmesi amacıyla uluslararası ticareti kontrol altında tutulmak istenen türleri sıralamaktadır.üçüncü liste sözleşme tarafı olan ülkelerin nesilleri tehlikeye atılacak şekilde kullanımlarını ulusal düzenlemeler yoluyla yasaklama ya da kısıtlama yoluna gittikleri ve bu hususta sözleşme tarafı olan diğer ülkelerle işbirliği kurmak istedikleri türleri kapsamaktadır. Öte yandan sözleşmenin yukarıda belirtilen normal izin sisteminden muafiyet tanıdığı durumlar da söz konusudur. Suni olarak üretilen veya CITES hükümlerinin uygulanmasından önce elde edilmiş türler bakımından ya da sözleşme imzalandıktan sonra kabul edilen özel hükümler bulunması halinde bu muafiyetlerin uygulanması söz konusu olmaktadır. CITES belgesi ithalat işlemleri için on iki ay süreyle, ihracat ve yeniden ihracat işlemleri için altı ay boyunca geçerli olmak üzere düzenlenmektedir. Bu süreler uzatılmamaktadır. Belgenin geçerlilik süresi içinde kullanılmamış olması halinde ilgili mercilere sunulması gerekmektedir. Söz konusu belgeler ilgili mercii tarafından iptal edilerek alıkonulmaktadır. Sözleşmeye taraf olan ve taraf olmayan ülkeler arasında sözleşme kapsamında kalan bir uluslararası ticaret işleminin gerçekleştirilmesi durumunda ise taraf olmayan ülkenin CITES belgesine benzer bir belge düzenlenmesi gerekmektedir. CITES belgesi sözleşmede belirtilen belirli bir şekle sahiptir. İlgili merciiler tarafından ihracat, ithalat, yeniden ihracat ve denizden giriş işlemleri sırasında dört suret halinde düzenlenen belgenin bir sureti ticaret sahibine verilmektedir. Bir sureti belgeyi düzenleyen merciide kalmakta, diğer iki suret gümrük tarafından alıkonulmaktadır. Gümrük idaresi belge suretlerinden birini Çevre ve Orman Bakanlığına ibraz etmektedir. Sözleşmede sıralanan türler bakımından ihracat, ithalat, yeniden ihracat ve denizden giriş işlemlerinde CITES belgesinin ibraz edilmemesi, hileli ya da geçersiz belge ibrazı, yalan beyan ile elde edilen belge kullanımı, tahrip edilmiş belge ile işlem yapılması halinde öncelikle CITES belgesi iptal edilmektedir. Ayrıca ilgili kişiler hakkında hukuki süreç başlatılmaktadır. Sözleşmenin gereği gibi uygulanmasını sağlamak bakımından taraf devletlere CITES Sekreterliği'ne rapor verme yükümlülüğü getirilmiştir. Taraf devletin sunduğu rapordan sözleşmenin gereği gibi uygulandığı sonucuna varılamaması [ M A K A L E ] halinde ilgili ülkeye bir çözüm sunma olanağı tanınmaktadır. Sözleşmenin uygulanmasına yönelik diğer bir mekanizma ise ihtilafların çözümüne ilişkindir. İki ya da daha fazla taraf devlet arasında sözleşme hükümlerinin uygulanması ya da yorumu konusunda ihtilaf doğması halinde ilgili taraflar arasında müzakere yürütülmektedir. Müzakere ile bir çözüme ulaşılamadığı taktirde, zorunlu olmamakla birlikte, ihtilafın tarafları karşılıklı rıza ile hakem usulünü uygulamaya koyabilmektedirler. Sözleşme gereğince böyle bir durumda hakem kararları ilgili taraflar üzerinde bağlayıcıdır. Öte yandan sözleşme hükümlerinin uygulanması ve yorumu konusunda taraflar arasında doğabilecek ihtilaflar için söz konusu olan müzakere ve hakem mekanizmaları için bir zaman sınırlaması getirilmiş değildir. 3- CITES Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Bazı Sorunlar CITES Sözleşmesi yaban hayatın korunmasında hatırı sayılır bir başarı elde etmiş olmakla birlikte sözleşmenin etkinliğini azaltan uygulama sorunlarının bulunduğu da bir gerçektir. Bununla birlikte çok taraflı tüm uluslararası sözleşmeler bakımından uygulama güçlükleri söz konusu olup bu durumun sadece CITES Sözleşmesine ait olduğunu düşünmek yersiz olacaktır. CITES Sözleşmesi kendiliğinden yürürlüğe girmediğinden taraf ülkelerin buna ilişkin kendi ulusal mevzuatını oluşturması gerekmektedir. Bu bağlamda ulusal mevzuatın yetersizliği sözleşmenin uygulanmasında en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Öte yandan taraf ülkeler arasındaki mevzuattan ve yaptırımlardan doğan farklılıklar da karşılaşılan sorunlar arasındadır. Ayrıca sözleşmenin tarafları arasında yeterli iletişimin bulunmaması sonucunda geçersiz CITES belgesinin bu durumdan haberdar olmayan taraf ülkede kötüye kullanılması söz konusu olabilmektedir. Sözleşmenin uygulanmasını zayıflatan hususlar arasında taraf ülkelerin CITES Sekreteryası'na rapor verme yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesinden, sunulan raporların yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntıları da ifade etmek gerekmektedir.yetersiz sınır kontrolleri, mevzuat önlemlerinde noksanlıklar, hatalı CITES belgeleri, yetkili merciiler arasındaki iletişimin yetersizliği, sözleşmenin ihlali halinde uygulanacak yaptırımların caydırıcılıktan uzak olması, müzakere ve hakem mekanizmaları için zaman sınırlaması bulunmaması sözleşmenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar arasındadır. Genel olarak sözleşmeye taraf olan tüm ülkeler bakımından geçerli olan bu sorunlar yanında Türkiye bakımından nitelikli uzman sayısının yetersizliği, araştırma kapasitesi ve elverişli bilimsel verinin eksikliği, sözleşmeye aykırı olarak elde edilen ya da ticareti yapılan ve bu suretle yetkili merciiler tarafından el konulan türlerin yerleştirileceği kurtarma merkezlerinin azlığı ve bürokrasiden kaynaklanan sıkıntılar gözden uzak tutulmamalıdır. CITES Sözleşmesinin uygulanmasındaki sorunları gidermek bakımından yürütülen proje kapsamında teknik çalışma grubunun oluşturulması, alıkonulan hayvan ve bitki türleri bakımından kurtarma merkezlerinin sayısının arttırılması ve var olanların geliştirilmesi, Türkiye'de CITES ofisinin kurulması, eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi hedeflenmiştir. Türkiye'nin yabani hayvan ve bitki zenginliğinin korunması, nesillerinin yok olmasına sebebiyet verecek kullanımların önüne geçilmesi bakımından bu türlerin uluslararası ticaretinin kontrolünü daha etkin hale getirecek yapılanmanın gerçekleştirilmesi ve proje hedeflerine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. 8

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 6 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 6 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay İÇİNDEKİLER - 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :6 Sayı:61 - EYLÜL 2014 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım,

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım, BAŞKANIN MESAJI Seçimlerin Ardından Değerli Meslektaşlarım, Seçimler demokrasinin şölenidir. 12 Mayıs Pazar günü yapılan Odamız seçimlerinde 278 üyemiz oy kullanmıştır. Toplam üye sayımızın 395 olduğu

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı