BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 SUNUŞ Fakültemiz tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Orman Fakültesinde halen üç bölüm bulunmaktadır. 1. Orman Mühendisliği 2. Orman Endüstri Mühendisliği 3. Peyzaj Mimarlığı (Bu bölümlerde lisans ve lisanüstü eğitim yapılmaktadır) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Fakültemizde 2014 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. Saygılarımla. Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU Dekan V. 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Misyonumuz, Vizyonumuz PERSONEL DURUMU Bartın Orman Fakültesi Akademik ve İdari Personel Şeması Akademik Personel Durumu İdari Personel Durumu Görev tanımları BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI Orman Mühendisliği Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Orman Fakültesi 2014 Yılı Yayın Türü ve Sayısı Lisansüstü Eğitim Görmek Üzere Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgiler ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU BÜTÇE ÖDENEKLERİ Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu TESİSLER-KAYNAKLAR Eğitim Alanları 6.2. Hizmet Alanları 6.3. Ambar-Arşiv Alanları 6.4. Teknolojik Kaynaklar 6.5. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6.6. Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi 6.7.Demirbaşlar Listesi 7. ÖNERİLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 ORMAN FAKÜLTESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Bartın Orman Fakültesi tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış ve 1997 de ilk mezunlarını vermiştir. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinin halen üç bölümü bulunmaktadır: 1. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, MİSYONUMUZ Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten lisans ve lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel, ulusal uluslararası düzeydeki araştırmalarda bilimsel aktiviteleri geliştirmek, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek. VİZYONUMUZ Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan orman ve orman endüstri mühendisleri ile peyzaj mimarları yetiştiren fakülteler içerisinde, gerek öğrenciler gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır. 4

5 2. PERSONEL DURUMU 2.1. BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI DEKAN Prof.Dr. Selman KAYAYILMAZLAR DEKAN YARDIMCISI Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU BÖLÜMLER Fakülte Sekreteri Mustafa KAYA Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet SABAZ Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Bülent KAYGIN 7 Prof.Dr. 5 Doç.Dr. 12 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr. Gör. 3 Araş.Gör. 1 Prof.Dr. 3 Doç.Dr. 9 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 3 Araş.Gör. 3 Prof.Dr. 6 Doç.Dr. 5 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 7 Araş.Gör. Personel İşleri İdari ve Mali İşler Dekan Sekreterliği Öğrenci İşleri Evrak Kayıt Bölüm Sekreterlikleri Kat Görevlileri ve Temizlik Görevlileri 5

6 2.2. Akademik Personel Durumu BÖLÜM Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Orman Mühendisliği * Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı TOPLAM * GENEL TOPLAM= 67 Öğretim Elemanı *35. Maddeye göre başka bir üniversitede doktora yapanlar. Fakültemizde 11 Profesör, 14 Doçent, 26 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi toplam 67 öğretim elemanı görev yapmakta olup, Fakültemiz Bölümleri ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisans ve lisansüstü dersleri ek-ders ücreti karşılığında vermek üzere 1 Profesör görevlendirilmiştir İdari Personel Durumu 1 Fakülte Sekreteri 1 Şube Müdürü (Kadrosu İMİD de 13/ b-4 e göre görevlendirme) 2 Şef 7 Bilgisayar İşletmeni 1 Memur 1 Tekniker 1 Teknisyen 3 Yardımcı Hizmetli TOPLAM=17 kişi 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 7 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Tekniker, 1 Teknisyen, 3 Yardımcı hizmetli, 8 Kat Görevlisi (sözleşmeli temizlik personeli) olmak üzere genel idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine çalışılmaktadır. İdari personelden 3 kişi (1 Şef, 2 Memur) bölüm sekreteri, 1 memur da Dekan Sekreteri olarak görevlendirilmiş, bunların vasıtasıyla lisans ve yüksek lisans ile ilgili yapılması gereken işler, bölüm, enstitü müdürlükleri ile Fakülte Dekanlığı arasındaki yapılması gereken yazışmalar yürütülmektedir. * 1 memur asker, 1 şef uzun süreli raporludur. 6

7 2.4 Akademik ve İdari Personel Görev Tanımları DEKAN Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşü alındıktan sonra rektörlüğe sunmak. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak. Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yönetici olarak elinde bulundurmak. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek. Tasarruf ilkelerine uygun davranmak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri diğer işleri ve işlemleri yapmak. DEKAN YARDIMCISI Dekanın verdiği görevleri yapmak. Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak saklamak. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterine yardımcı olmak. Fakültenin yürüteceği tüm bilimsel, kültürel ve sosyal organizasyonlarda (Kongre, Seminer, Panel) fakülte sekreteri ile koordineli çalışarak, Fakülte Dekanınca kendisine verilen görevleri yürütmek ve bu konularda Dekana bilgi vermek, Dekan adına, Fakültede oluşturulan akademik-idari faaliyetlerle, komisyonların çalışmaları ile ilgili rapor hazırlayıp Dekana sunmak, Dekan ve Fakülteyi temsil etmek. Fakültenin eğitimöğretim ve genel idari hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici (leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yürütmek. BÖLÜM BAŞKANI Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. ÖĞRETİM ÜYESİ Yükseköğretim Kurumlarında ve kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve ders vermek, bölümünde hazırlanan proje hazırlıklarını yapmak ve seminer, panel ve konferansları yönetmek, Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek. 7

8 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücretiyle görevlendirilen öğretim elemanıdır. FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte idari teşkilatında buluna birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, Fakülte kurulu ve Fakülte yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurallarda alınan kararların yazılması, üyelere imzalatıldıktan sonra korunması ve saklanmasını sağlamak, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu kararlarını ilgili şahıs ve birimlere iletmek, dosyalayıp muhafazasını sağlamak, Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak, Dekanlığın yazışmalarını yürütmek, Dekanlığın protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Dekan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, İdari personelin kullanıma tahsis edilmiş bilgisayar, fotokopi, yazıcı ve benzeri ofis makinelerinin kullanımına ilişkin talimatlar hazırlamak, bu makinelerin iş amacı dışında kullanılmasını kesinlikle yasaklanmasını sağlamak, İdari personelin kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemenin aylık ve yıllık kullanım istatistiklerini rapor haline getirmek, İdari akademik personele ilişkin özlük dosyalarını düzenlemek ve saklamak, Fakülte bütçesinin yapılmasını sağlamak, idari teşkilat için kurulan ofislerde yapılması gereken resmi işleri zamanında eksiksiz ve yasa ve yönetmelik yönergelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ve takibini yapmak. PERSONEL İŞLERİ Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin özlük İşleri, öğrenci işleri, idari ve mali işler, evrak kayıt, bölüm sekreterlikleri birimlerinde yapılan işler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar konularında fakülte sekreterine yardımcı olmak, Fakülte Sekreteri izinli-raporlu veya görevli olduğu zamanlarda fakülte sekreterine vekalet etmek. DEKAN SEKRETERİ Dekanlığa gelen konukların karşılaması ve ağırlanması., Dekan telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek. Dekanın bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajları hazırlamak. Dekanın maillerini kontrol edip ivedi ve önemli olanların çıktısını almak ve sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak. İmza için gelen dosyaların giriş çıkışını sağlamak. Fakülteye ait etkinliklerin dosyasını oluşturmak. EVRAK KAYIT Gelen Giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazışmaları zamanında yapmak, posta, kurye veya kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kişiye iletmek. Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. İDARİ VE MALİ İŞLER Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları 8

9 sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve Kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlilerine göndermek. Satın Alma, Doğrudan Temin, Ek ders ücretleri ve yolluk ödemelerinin hazırlanması, hazırlanan bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek. Fakülte Bütçesini Hazırlamak, Hazırlanan Bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek, personel maaşlarının hazırlanıp ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile yapılan personelin giriş çıkış tescillerinin yapılması. Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrenci kayıt işlerini yapmak, kayıt sildirme ve kayıt dondurma işlerini takip etmek, öğrencilerin kayıt dönemi ve ekle sil dönemi sonrası ders kodlamalarının çıktılarını almak, öğrenci kimlik belgelerinin hazırlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, ders seçme kataloglarını hazırlamak, öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek, öğrenci dosyalarını düzenlemek ve saklamak, öğrencilerle ilgili burs işlemlerini duyurmak ve başvuruları almak,öğrencilerin sağlık ile ilgili işlemlerini yapmak ve dosyalamak, erkek öğrencilerin askerlikle ilgili işlerini yapmak ve takip etmek, öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek ve dosyalamak, öğrencilerle ilgili transkript belgelerini hazırlamak, öğrencilerle ilgili çıkış, mezuniyet belgesi ve diplomaları hazırlamak, Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 9

10 3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI 3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.:1 Arş.Gör.:3 Prof: 7 Yrd.Doç.: 12 Doçent :5 1) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s 1. Melemez K., Tunay M., Emir T., A Comparison of Productivity in Five Small-Scale Harvesting Systems, Small-Scale Forestry, Vol.13(1), DOI /s , pp.35-45, BANCHEVA,S.,KAYA,Z. Centaurea aytugiana (Asteraceae),a new Species from North Anatolia,Turkey. Novon 23: (2014). 3. Yaman B, Hüryılmaz H. (2014) The Identification of Wood Charcoals from an Early Bronze Age Mound (Yenibademli) in Western Turkey. Drewno, vol.57, no.93, K. Melemez, M. Tunay, T. Emir, "A comparison of productivity in five small-scale harvesting systems", Small-scale Forestry, 13(1):35-45 pp., G. Di Gironimo, A. Balsamo, G. Esposito, A. Lanzotti, K. Melemez, R. Spinelli. Simulation of forest harvesting alternative processes and concept design of an innovative skidding winch focused on productivity improvement, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, s 1-33, (Accepted). 6. Durkaya, B.,Varol, T., Durkaya, A.2014 Determination of carbon stock changes: biomass models or biomass expansion factors Fresenius Environmental Bulletin. Vol:23 (3), pp Ertuğrul M. 1. The relationship between fire number and burned area in Antalya, Izmir and Muğla Regions in Turkey. JEBCO tarafından kabul edilmiştir. 8. Öktem, M. A., Uyar Y., Dinçer, E., Gözalan, A., Schlegel, M., Babur, C., Çelebi, B., Sözen M., Karataş, A., Özkazanç, N. K., Matur, F., Korukluoğlu, G., Ulrich, R, G., Ertek, M., Özkul, A. (2014) Dobrava-Belgrade Virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis Mice, Turkey. Emerging Infectious 10

11 Diseases Vol. 20, No. 1, January 2014 Orman Fakültesi 9. De Miguel, S., Mehtatalo, L., Durkaya, A. (2014) Developing generalized, calibratable, mixedeffects meta-models for large-scale biomass predictions. Can.J.For.Res. 44: Şensoy H, Kara Ö; 2014 Yüzeysel Akış ve Toprak Erozyonunun Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Baskıda 11. Palta Ş, Kara Ö, Şengönül K, Demir S, Şensoy H; 2014 Bartın Yöresi Zoni Yaylasındaki Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF) Belirlenmesi, I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Baskıda 12. Kara, Ö., Bolat, İ., Çakıroğlu, K. and Şentürk, M., Litter decomposition and microbial biomass in temperate forests in Northwestern Turkey. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Vol.14, n.1, pp Öztürk, M., and Bolat İ Transforming Pinus pinaster forest to recreation site: preliminary effects on LAI, some forest floor, and soil properties. Environmental Monitoring and Assessment, Volume 186, Issue 4: pp ) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI Kapsamı Dışındaki Dergilerdeki Yayın Sayıları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s 1. Daşdemir, İ Türkiye de ve Bartın Orman Fakültesinde Orman Mühendisliği Eğitimi. Orman Mühendisleri Odası Dergisi (Basımda), 12 s. Ankara. 2. Atmiş., E. ve Gençay, G., Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Ormancılık Politikalarının Yerel Yansımaları (Bartın Gazetesi Örneği). Journal of thefaculty of ForestryIstanbulUniversity, 64(2): Atmiş, E. ve Günşen HB Ak Parti Hükümetlerinin Ormancılık Politika ve Uygulamalarının Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Analizi. Orman Mühendisliği Dergisi. Yıl:50. Sayı: S:8-23. (2014 yılında basıldı) Atmiş, E., Günşen, HB., Yücedağ, C. ve Lise, W. Türkiye deki Kent Ormanlarının Durumu, Kullanımı ve Yönetimi. Orman ve Av Dergisi. S: BANCHEVA,S.,KAYA,Z., BİNZET,R. Morphologıcal,Cytologıcal and Palynologıcal Features of three Closely Related Centaurea species (Asteraceae) from Turkey.Modern Phytomorphology 5:79-84.(2014) 6. Ertuğrul M. 1. Temporal change of the climate factors in Western BlackSea Region of Turkey, adlı yayın Bartın Orman Fakültesi Dergisi tarafından kabul edilmiştir. 7. Atesoglu, A: Remote sensing and GIS applications for suitable afforestation area selection in Turkey. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 2015, 65(1): ) Orman Mühendisliği Bölümünde Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Yıllar Proje Türü (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s), Yürütücü, Görev Alanlar, Proje Adı ve Numarası, Toplam Bütçesi 1. Daşdemir, İ. Türkiye Ormancılığı İçin Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi (Orman ve 2014 Su İşleri Bakanlığı Proje No: / ). (Danışman). Bütçesi: TL. 2. Daşdemir, İ. Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Analizi (Orman ve Su İşleri 11

12 Bakanlığı Proje No: / ). (Danışman). Bütçesi: TL. Orman Fakültesi 3. Daşdemir, İ. Sakarya ve Kocaeli İllerinde Kavak Odunu İşleyen Sanayi İşletmelerinde Sosyo- Ekonomik Yapı ve Talep Analizi (Çevre Ve Orman Bakanlığı Proje No: İzt-373 (5309)/ ). (Araştırmacı). Bütçesi: TL. 4. Metin Tunay, Kenan Melemez, Tuna Emir; BAP nolu Ormancılıkta Motorlu Testere Operatörlerinin Maruz Kaldığı Titreşimlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi 5. Toper Kaygın, A. Kastamonu - Bartın Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Çekirge (Insecta: Orthoptera) Türleri, TÜBİTAK, 1002 Hızlı Destek Projesi, Araştırmacı, Atmiş E. Bartın Üniversitesi BAP Nolu Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar Projesi. Proje Yürütücüsü. Bütçe: 5.926,00 TL Proje Araştırmacısı Günşen B. 7. Atmiş E. BAKKA TR81/14/SOSYAL/0051 nolu Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümü nde Ekoturizm Potansiyeli Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi Projesi. Proje Koordinatörü. Bütçe: ,00 TL Proje Sekreteri ve Araştırmacısı Günşen B. 8. Atmiş E. Bartın Üniversitesi BAP 2014-FEN-C-002 nolu Türkiye de Muhafaza Ormanlarının Güncel Durumunun Araştırılması Projesi. Proje Yürütücüsü. Bütçe: 3.936,00 TL 9. Yaman B. Anadolu nun Bazı Doğal Odunsu Türlerinde Yıllık Halka Anatomisine Ekstrem Kuraklıkların Etkisi başlıklı BAP projesi Avrupa Birliği COST FP 1106 STReES aksiyonuna kabul edilmişti. BAP ve COST FP 1106 kapsamında araştırmalara devam ediliyor. 10. TUBİTAK Hızlı Destek Projesi, Yürütücü: K. MELEMEZ, Proje Personeli: A.N. TANKUT, K. BAKIR, H. KURBAN, Mobilya Üretimi Yapılan İşletmelerde Gürültü, Titreşim Ve Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Proje no: 114-Y-043, Proje bütçesi: TL. 11. Bartın Üniversitesi BAP projesi, Yürütücü: K. MELEMEZ, Proje Personeli: M. TUNAY, T.EMİR, Orman Yolu İnşaatının Bilgisayar Destekli Tasarım Programı İle Projelendirilmesi, Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: BAP , Proje bütçesi: TL. 12. Bartın Üniversitesi BAP projesi, Yürütücü: M. TUNAY, Proje Personeli: K. MELEMEZ, T.EMİR, Ormancılıkta Motorlu Testere Operatörlerinin Maruz Kaldığı Titreşimlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: BAP Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: BAP , Proje bütçesi: TL. 13. Ertuğrul M. Orman yangınlarının takibi ile ilgili, 2014-Fen-A-011 kodlu BAP Projesi kabul edilmiştir. 14. Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar BAP nolu proje (Araştırmacı) devam ediyor. 15. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Kastamonu İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası BAP nolu proje (Proje Yürtücüsü-Devam ediyor) 16. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası BAP nolu proje (Proje Yürtücüsü-Devam ediyor) 12

13 17. BAP; Atesoglu, A Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangın Tehlike Haritalaması: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2014-FEN-C-005,3806,00 TL. 18. BAP, Atesoglu A; Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Karabük İli Potansiyel Avlak Sahalarının Belirlenmesi, 2014-FEN-C-004, 3505,00 TL. 19. BAP, ATESOGLU A; Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangın Tehlike Haritalaması: Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, , 6868,14 TL. 20. Durkaya A. Enerji Plantasyonlarının Biyokütle Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi isimli BAP BAP Projesinde araştırmacı olarak görev alınmıştır. 21. Durkaya A. Mor Çiçekli Ormangülü (Rhododendron Ponticum L.) Toprak üstü Ve Toprak altı Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi isimli BAP protokol no lu BAP Projesinde yürütücü olarak görev alınmıştır. 22. Bolat İ. Farklı Arazi Kullanım Biçimlerinin Toprağın Mikrobiyal Biyokütle ve Aktivitesi Üzerine Etkisi, Proje Kod No: BAP 2014-FEN-A-0122, Toplam Bütçe: ,58 TL, Proje Yöneticisi, (Devam Ediyor). 23. Palta Ş. Yürütücüsü olduğum Farklı Arazi Kullanım Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların Belirlenmesi isimli Kapsamlı BAP projesi tamamlanmış, sonuç raporu BAP Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. (Proje Kod No: ) Bütçe: 8808,40 TL. Yardımcı Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ 4) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer 1. Melemez K., Tunay M., Emir T., An Evaluation of the Effects of Whole-Body Vibration on Tractor and Truck Operators, 47th International Symposium on FORMEC, Gerardmer, France, Akbulut, G., Atmiş, E. and Günşen, H.B., Participation of stakeholders on protectedareamanagement in Turkey: Case of Küre MountainsNational Park. InternatioanlScientific&Expert Conference Natural Resources, GreenTechnology&Sustainable Development Proceedings. ISBN: November 2014, Zagreb, Crotia. Pp: K. Melemez, M. Tunay, T. Emir, An evaluation of the effects of whole-body vibration on tractor and truck operators, 47th International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC2014 and 5th Forest Engineering Conference FEC 2014, Grardmer, France, September, Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Evaluating Digital Elevation Models In The Atmospheric Correction Procedure For Different Satellite Image Data (Bartin Case Study, Turkey), EARSeL eproceedings, Special Issue: 34 th EARSeL Symposium, 2014, Warsaw. 5. Güngör E, Daşdemir İ. (2014) Bartın Yöresi Ormanlarında Büyük Göknar Kabuk Böceği (Pityokteines curvidens Germ.) Zararlısının Ekonomik Etkileri, Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, s Antalya, Türkiye. 6. Saraçoğlu, N Böcek Zararlısı Odunların Enerji Üretiminde Kullanılması. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patalojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı. S , Antalya, Türkiye 5) Orman Mühendisliği Bölümünün Ulusal Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer Güngör, E. - Daşdemir, İ Bartın Yöresi Ormanlarında Büyük Göknar Kabuk Böceği (Pityokteines curvidens Germ.) Zararlısının Ekonomik Etkileri. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s , 7-9 Nisan, Antalya. 2. Ateşoğlu, A., Tunay, M., Toper Kaygın, A., Yıldız, Y., Kavaklı, Z., Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında büyük göknar kabukböceği zararının CBS ortamında analiz ve sorgulanması, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı sa:

14 165, Antalya, Orman Fakültesi 3. Toper Kaygın, A., Oklahoma da Entomolojik Gözlemler II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı sa: , Antalya, Atmiş, E., Günşen, H.B. ve Gençay, G., Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Ulusal Havza Yönetimi Stratejisinde Değerlendirilmesi. Havza Yönetimi Sempozyumu-Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar- Bildiriler Kitabı Eylül Çankırı, s: Yıldız, D. ve Atmiş, E Avrupa Birliği Ormancılık Stratejilerinin Türkiye Ormancılığı Üzerine Etkileri. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ekim Isparta. S: K. Melemez, M. Tunay, T. Emir Motorlu Testere Operatörlerine İletilen Titreşimin Ergonomik Açıdan İncelenmesi, 20. Ergonomi kongresi, Ankara, A.N. Tankut, H. Kurban, K. Bakır, K.Melemez, Ağaç İşleme Makinalarında Solunabilir Odun Tozunun Ergonomik Açıdan İncelenmesi, 20. Ergonomi kongresi, Ankara, A.N. Tankut, H. Kurban, K.Melemez, Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Ekim Nuri Kaan Özkazanç (2014) Biyolojik Mücadelede Kuşların Önemi ve Bartın İlinde Tespit Edilen Böcekçil Kuş Türleri. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 7-9 Nisan 2014 Antalya. Bildiriler Kitapı ISBN s.: Ayhan ATEŞOĞLU 1, M. Özgür MUTLU 2, Engin GEM 3, Eren CON 3, Hande BİLİR 3, Hakan Ahmet NEFESLİOĞLU 4, Aykut AKGÜN 5, Ceyhun GÖL 6 ; Havza İzleme Ve Değerlendirme Sistemi (Hids) Veri Altyapısında Uzaktan Algılama, Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı 11. Ayhan ATEŞOĞLU 1 Beyruni UĞUR 1 ; Bartın-Amasra Orman Alanları Açma-İşgal Suçlarının Değerlendirilmesi, Orman Ve Çevre Sempozyumu, Isparta. 12. Serhat CENGİZ 1, Sevgi GÖRMÜŞ 2, Ayhan Ateşoğlu 3 ; Uzaktan Algılama Aracılığıyla Tarımsal Peyzaj Karakterizasyonu; UZAL-CBS SEMPOZYUMU, ISTANBUL. 13. Ergün, A., Öztürk, M., Bolat, İ., Kara, Ö Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzasında Güncel Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu ( Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar ), Eylül 2014, Çankırı, Türkiye. 14. PALTA Ş, KARA Ö, ŞENGÖNÜL K, DEMİR S, ŞENSOY H (2014) Bartın Yöresi Zoni Yaylasındaki Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF) Belirlenmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eylül ) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası/Ulusal Posterleri Yıllar Yazarlar, Poster Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer 1. Ateşoğlu A., Tunay M., Evaluating Digital Elevation Models in the Atmospheric Correction Procedure for Different Satellite Image Data (Bartın Case Study, Turkey), 34th EARSel Symposium, Warsaw, Poland, Toper Kaygin, A., Kavaklı, Z., Yiğit, B., Aşık, İ., Major pests and diseases determined in pine cones in Turkey, IUFRO Joint Meeting Cone and Seed Insects Abstract book, Poster, April 2014, Antalya, Sa: Kavaklı, Z., Toper Kaygın, A., Safranbolu Ormanlarında Zarar Yapan Kabuk Böcekleri Ve Mücadele Yöntemleri, Poster-Mansiyon Ödülü, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Özkaynak, M., Toper Kaygın, A., Bartın İlinde Çekirge Salgını, Poster-2. lik Ödülü, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Ataş, E., Toper Kaygın, A., Balıkesir Merkez Fidanlığında tespit edilen zararlı türler, Poster, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Sobutay, U., Toper Kaygın, A., Bartın ili ormanlarında çam zararlısı Thaumetopoea piyocampa nın biyolojisi, zararı ve yapılan mücadele yöntemleri, Poster-3. lük Ödülü, II. Türkiye Orman 14

15 Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Orman Fakültesi 7. Tor, D., Kaygın, B., Toper Kaygın, A., Ahşap yapılarda zarar yapan önemli böcek türleri ve bunlara karşı alınabilecek koruyucu önlemler, Poster, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Toper Kaygın, A., Ekici, B., Philaenus spumarius un Bartın yöresinde konukçu çeşitliliği, Poster, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: 635, Antalya, T. Emir, K. Melemez, Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Traktör Yolları Uygulamalarının Değerlendirilmesi II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Ekim Ertuğrul M. Türkiye de orman yangınları ile böcek zararları arasındaki ilişkinin vektör otoregresyon modelleri ile araştırılması., adlı poster bildiri Türkiye 2. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumunda sunulmuştur. 11. Merve Yılmaz, Nuri Kaan Özkazanç (2014) Kastamonu İlinde Kestane Dal Kanseri Etmeni Cryphonectria parasitica (Barr. 1978) nın Yayılması ve Mücadelesi Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 7-9 Nisan 2014 Antalya. Bildiriler Kitapı ISBN s.: Yağmur Yeşilbaş, Nuri Kaan Özkazanç (2014) Ankara Behiçbey Orman Fidanlığındaki Odunsu Bitkilerde Görülen Fungus ve Bakteri Kökenli Hastalık Etmenleri Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 7-9 Nisan 2014 Antalya. Bildiriler Kitapı ISBN s.: ) Orman Mühendisliği Bölümünün Kitapları veya Kitap Bölümleri Yıllar Yazarlar, Kitap/Bölüm Adı, Yayınlayan Kurum, No, vs. Sayfalar, Yer Daşdemir, İ Ekonomi. Nobel Yayın No: 962, ISBN , 250 s., Ankara. 2. Daşdemir, İ Orman Mühendisliği İçin Maliye (İkinci Baskı). Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 17, Fakülte Yayın No: 08, ISBN , 141 s., Bartın. 8) Orman Mühendisliği Bölümünün Danışmanlığını Yaptığı Doktora/Yüksek Lisans Tezleri Yıllar Varsa Diğer Danışmanlar, Tez Adı (Doktora/Y. Lisans Belirtiniz) 1. Yüksek Lisans Tezi -Elazığ Yöresi Özel Ağaçlandırmaların Sosyal ve Ekonomik Analizi. 2. Yüksek Lisans Tezi- Malatya İlinde Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi. 3. Yüksek Lisans Tezi- Dikili Ağaç Satışlarına İlişkin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Çözümlemeler (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) 4. Yüksek Lisans Tezi- Bartın Yöresi Ormanları Su Üretiminin Ekonomik Analizi. Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR Hasan YAĞCI (Yüksek Lisans) Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Karaçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi 2. Gökhan ÖZÇELİK (Yüksek Lisans) Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sahil Çamı Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi 3. Eyüp Can ÇARKACI (Yüksek Lisans) Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Sarıçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi 4. Fulya ÇETİN (Yüksek Lisans) Türkiye de Odun Peleti Üretim Tesislerinin Durumu, Üretim Özellikleri ve Sorunları 5. Samet ERDOĞMUŞ (Yüksek Lisans) Ders Aşaması 6. Salih ŞAHİN (Yüksek Lisans) Ders Aşaması Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU 1. Tuna Emir (Doktora)- ders aşaması 2. Ali Bozkurt (Yüksek Lisans)-Ormancılık Çalışmalarında İş Güvenliği Analizinin Uygulanması (Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). 15

16 Prof. Dr. Metin TUNAY Orman Fakültesi 1. Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Çekirge (Insecta: Orthoptera) Türleri, Meryem ÖZKAYNAK. 2. Karabük ili Safranbolu İlçesinin Kelebek (Lepidoptera) Türleri, Zehra KAVAKLI. 3. Bartın İli Carabidae Türleri, Sema KARA. 4. Bartın İli Coccinellidae türleri, Umut SOBUTAY. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN 1.Korunan alanlarda Çatışma Yönetimi, Damla YILDIZ (Doktora) 2.Tabiat Parklarının Yönetiminin Değerlendirilmesi (Ankara Örneği), İlkay DAŞLI (Y.Lisans) 3.Türkiye de Muhafaza Ormanlarının Güncel Durumunun Araştırılması, Beste DUMAN (Y.Lisans) 4. Batı Karadeniz Bölgesinde Kent Ormanlarının Kullanıcı Özelliklerinin Araştırılması, Fatma ÇİNİS (Y.Lisans) 5.? Nagihan TAN (Y.Lisans) 6.? Seher ORHAN (Y.Lisans) Prof. Dr. Erdoğan ATMİŞ 1. Şeyma ULU, Çerkeş Orman İşletme Şefliği Doğal ve Plantasyon Genç Sarıçam Bireylerinin Toprak üstü ve Toprak Altı Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi (YL) 2. Eda OKAN, Saf ve Karışık Meşcerelerde Karbon Depolama Kapasitelerin Biyokütle Modelleri ve BEF Katsayıları Yardımıyla Tespitinin İncelenmesi (YL) 3. Oğuzhan TOPSAKAL, Karabük İlinde Çeşitli Ağaç Türlerinin Kesim Artıklarının Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi (YL) 4. Hasan YAĞCI, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Karaçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi (Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU ortak danışmanlığında) (YL) Yrd. Doç. Dr. Birsen DURKAYA 1. Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinde orman yangınlarında kullanılan kara araçlarının ve işçilerin değişen arazi şartlarındaki performansı, adlı Muammer Kol a ait yüksek lisans tez çalışması tamamlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL 1. Bartın İli Av ve Yaban Hayatı Potansiyeli ve Avcı Profilinin Belirlenmesi (Gökçe Ali KELEŞ 2014 YL. Tamamlandı) 2. Bartın- Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki Memeli Hayvanların Popülasyon Ekolojilerinin Belirlenmesi (Mehmet HORASAN YL. Devam Ediyor). 3. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Kastamonu İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (Merve YILMAZ YL. Devam Ediyor) 4. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (Yağmur YEŞİLBAŞ YL. Devam Ediyor). Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 1. Y. Lisans; Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangın Tehlike Haritalaması: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü. (Beyruni UĞUR) 2. Y. Lisans; Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Karabük İli Potansiyel Avlak Sahalarının Belirlenmesi. (İsmail SEVİMLER) Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU 1. Bartın İlinde Agroforestry Uygulamaları ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Y. L. Tez Danışmanlığı Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜNGÖR Tez Adı: Farklı Arazi Kullanım Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların Belirlenmesi. (Yüksek Lisans) Öğrenci: Rıdvan BEKİ Yrd. Doç. Dr. Şahin PALTA 16

17 3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Orman Fakültesi PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Prof: 1 Arş.Gör: 3 Doç.:3 Öğr.Gör: 1 Yrd.Doç.: 9 SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlar Gökyer, E., Monitoring landscape change and urban growth of Bartın, and its environmental effects. Fresenius Environmental Bulletin. Öztürk, M., Bolat, İ Transforming Pinus pinaster forest to recreation site: preliminary effects on LAI, some forest floor, and soil properties. Environmental Monitoring and Assessment. 186: Kitap veya Kitaplarda Bölümler Sarı Nayim, Y Analysis of Landscape Elements Important for Coastal Geomorphology in Amasra, Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Editors: Recef Efe and Münir Öztürk, , ISBN: , UK. SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlar Çetinkale, G., Uzun, O., Erduran, F., Açıksöz, S., İlke, F Sustainability of Visual Landscapes: A Case Study from Suğla Lake, Turkey. Middle-East Journal of Scientific Research, 21(6): Öztürk, M., Bolat, İ., Özer, D Relations between some ecophysiological characteristics of Carpinus betulus L. leaves and stand light transmission, canopy gaps. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 7(2): Ulusal Dergilerde Yayınlar Artar, M., Amasra ve Unesco Dünya Mirası Serüveni. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bülten Eylül Yıl1 Sayı3. ISSN: , Bartın. 17

18 Uluslararası Sözlü Bildirileriniz Koçan, N., Yücesoy N. The Approach of The Geo-based Tourism for Attractiveness of The Sphere, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4-7 Haziran 2014, Muğla. Balık, G., Koçan, N. The Approach of Energy on Planning and Design; Foça Peninsula, 7th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Haziran 2014, Uşak. Koçan, N., Balık, G., The Planning and Design Alternative Focused Clean Energy in Terms of Quality Living Environment, ISEM 2014, 2nd International Symposium on Environment and Morality, Ekim 2014, Adıyaman. Cengiz, C., Keçecioğlu, P Evaluation of Urban Identification Elements in Terms of Urban Design and Urban Image: A Case Study of Amasra, Turkey. 2nd International Symposium on Environment and Morality, Ekim 24-26, Adıyaman, Türkiye. Artar, M., Görmüs, S Management Practices on Protected Areas: Collaboration of Local People, NGOs and Public Administration in Turkey - Case Study : Kure Mountains National Park, 20th International Symposium on Society and Research Management (ISSRM) June 9-13, 2014 Hannover, Germany, Cengiz Gökçe, G., Açıksöz S Turizmin Kültürel Peyzaj ve Kırsal Kimlik Üzerine Etkisi: Nallıhan Beydili Köyü Örneği. II. International Symposium On Environment and Morality/II. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Ekim 2014, Adıyaman. Sarı Nayim, Y A Study on Seseli resinosum Freyn&Sint. species and biotopes on the Northern Anatolian Coast: Case of Bartın. ICZM 2014, The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, December 2014, Belek-Antalya. Sarı Nayim, Y Protection of Pancratium maritimum (Sea Lily), A Member of Dune Ecosystem of Bartın-İnkum, Against The Adverse Effects of Human Activities., ICZM 2014, The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, December 2014, Belek-Antalya. Sarı Nayim, Y Biotope Characteristics of Spiranthes spiralis L. Chevall. (Autumun Lady's-tresses) Orchid Dispersed Around Bartın Coastline.ICZM 2014, The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, December 2014, Belek-Antalya. Bollukcu, P., Açıksöz, S Arıt Çayı Havzası Örneğinde Bir Yönetim Stratejisi Olarak Mikro Havzaların Belirlenmesi, 2nd International Symposium on Environment and Morality-ISEM 2014, Ekim 2014 Adıyaman. Çelik, D. ve Açıksöz, S Planlama Sürecine Görsel Peyzaj Analizi ile Etik Yaklaşım: Amasra Örneği. 2nd International Symposium on Environment And Morality, October, pp: , Adıyaman. Görmüş, S., The Agrarian Landscape and Urban Sustainability, Case study: Bartın City, Turkey, Eclas Conference Porto 2014 Landscape: A Place Of Cultivation, Eylül 2014, Portekiz. Ulusal Sözlü Bildirileriniz Koçan, N. Geleneksel Dokusuyla İskilip Kenti Üzerine Bir Değerlendirme, Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, 9-11 Ekim 2014, İskilip-Çorum. 18

19 19 Orman Fakültesi Görmüş, S., Köy Tasarım Rehberlerinden Köy Eylem Planlarına: Denizli Örneği, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 4-5 Nisan. 2014, Aydın. Görmüş, S., Köy Tasarım Rehberleri ve Peyzaj Karakteri, Doğa Temelli Sürdürülebilir Turizm. Bartın için Projeler, 29 Eylül 2014, Bartın. Görmüş, S., Korunan alanlarda Peyzaj Karakter Analizi. Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi (Orman ve Su İşleri Bakanlığı), 30 Eylül- 2 Ekim 2014, Nevşehir. Görmüş, S., Kentsel Yayılmanın Etkileyeceği Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS İle Belirlenmesi: Denizli Örneği, Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu: Kentlerin Geleceği, 6-8 Kasım 2014, İstanbul. Görmüş, S., Uzaktan Algılama Aracılığıyla Tarımsal Peyzaj Karakterizasyonu, 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, Ekim 2014, İstanbul. Görmüş, S., Öğrenci Odaklı Peyzaj Mimarlığı Öğreniminde Stajın Yeri ve Önemi, 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Nisan 2014, Antalya. Görmüş, S., Türkiye de Peyzaj Mimarlığı Öğreniminde Staj Uygulamaları, 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim- Öğretim Çalıştayı, Nisan 2014, Antalya. Görmüş, S., Dünya da Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Mevcut Staj Olanak Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Nisan 2014, Antalya. Artar, M., Yaşanabilir Peyzajdan Çevrenin Düzenine Güncel Bir Bakış. TMMOB Van Kent Sempozyumu Şubat 2014, Van Artar,M., Ç. Demirci, UNESCO Dünya Miras Kenti Yolunda Amasra. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. 3-6 Nisan 2014, Kuşadası-Aydın. Artar, M., Akreditasyon Süreci ve İngiltere; Peyzaj Enstitüsü (Landscape Institute)Deneyimi. 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı Nisan 2014, Antalya. Artar, M., Bartın Irmağı Ve Yakın Çevresinin Peyzaj Planlama Odaklı Turizme Kazandırılması. Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Avrupa Konseyi 15. Uluslararası Çalışma Toplantısı 30 Eylül, 1-2 Ekim 2014, Nevşehir. Ergün, A., Öztürk, M., Bolat İ., Kara Ö. Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzasında Güncel Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Eylül 2014, Çankırı. Öztürk, M., Bolat, İ., Özer, D Carpinus betulus L. Yapraklarının Bazı Ekofizyolojik Özellikleri ile Meşcere Işık Geçirgenliği ve Kanopi Boşluğu Arasındaki İlişkiler. Ulusal Botanik Kongresi, Ekim 2014, Antalya. Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, vs.) Sarı Nayim, Y. ve Nayim, B. Niyami (2014-devam ediyor) Bartın İli Güzelcehisar-Kızılkum Kıyı Yerleşimleri Arasındaki Biyotop Karakteristiklerinin Belirlenmesi Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Kapsamlı Proje No: (Yürütücü), Bartın. (BAP) Proje Bütçesi: 14983,82 tl

20 20 Orman Fakültesi Artar M., Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar (BAP Projesi)- Araştırmacı Artar M., Bartın Kentinde Yeşil Altyapı Yaklaşımı İle Peyzaj Değerlendirmeleri (BAP Projesi)- Proje No: Proje Koordinatörü Artar M., UNESCO Yolunda Amasra: Süreç, Alan Yönetimi ve Peyzaj Planlama (BAP Projesi)- Proje No: 2014-FEN-C-003 Proje Koordinatörü Artar M., Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi, Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar(TUBİTAK Projesi) Araştırmacı Artar M., UNESCO Dünya Mirası Yolunda Amasra'nın Stratejik Eylem Planının Oluşturulması Projesi / Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - BAKKA- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı / TR81/13/DFD/0034 Üniversite Koordinatörü Artar M., Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümü nde Ekoturizm Potansiyeli Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi. BAKKA- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı / TR81/14/Sosyal/0051 Proje Koordinatörü Cengiz-Gökçe, G., Kültürel Peyzaj-Turizm İlişkisine Yönelik Kırsal Kimlik Koruma Modeli: Nallıhan Örneği. BAP FEN-C-001 No lu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı, Bartın, (Devam ediyor). Açıksöz, S. Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, (Tamamlandı). Bollukcu, P. Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Projede Araştırmacı, Bartın, (Tamamlandı). Açıksöz, S. Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü Köyü. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Açıksöz, S. Planlama Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi: Amasra Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Açıksöz, S FEN-C-001 Nolu Kültürel Peyzaj-Turizm İlişkisine Yönelik Kırsal Kimlik Koruma Modeli : Nallıhan Örneği konulu Lisansüstü öğrenim ve araştırma projesi (Kabul Tarihi: , Devam ediyor). Görmüş S., Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümünde Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi Bartın Üniversitesi, BAKKA, KDMP Müdürlüğü TL Yürütücü Ulusal TR81/14/Sosyal/0051. Görmüş S., Bartın Kentinde Yeşil Altyapı (Green Infrastructure) Yaklaşımı İle Peyzaj Değerlendirmeleri. Bartın Üniversitesi, 8.482,00 YTL Araştırmacı, Ulusal Görmüş S., Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği. Bartın Üniversitesi, TL Yürütücü Ulusal. 113O543

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I.GENEL BİLGİLER 4-32 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008 SUNUŞ 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi 2007 Yılında 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksek Okulu, 5 Enstitü, 5 Bölüm, 13

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...5

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Kadri ÖZÇALDIRAN 01.01.2012-05.08.2012 Rektör Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 4 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz 7 Mayıs 7 tarihinden itibaren

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı