C/C++ ile Programlamaya Giriş. Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C/C++ ile Programlamaya Giriş. Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu"

Transkript

1 C/C++ ile Programlamaya Giriş Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu

2 Algoritmadan Kodlamaya Geçiş Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ, Programlama Ders Notu

3 C/C++ Program Yapısı C/C++ ve Java dilleri aynı gramer yapısını kullanır; Her komut satırı ; karakteri ile sonlandırılır. Büyük küçük harf ayrımına dikkat edilmelidir. (main deyimini Main şeklinde yazdığınızda program hata verir). Açıklama satırları için // ve /*..*/ joker karakterleri kullanılır. Eğer tek satırlık bir açıklama yapılacaksa // karakteri, Birden fazla satırlık açıklama yapılacaksa /*. */ karakterleri kullanılır. Her programın bir tane main isimli ana fonksiyonu (metodu) olmalıdır. C Dilinde yazılan bir programın dosya uzantısı.c C++ dilinde yazılan bir programın dosya uzantısı ise.cpp dir Her C programı aynı zamanda bir C++ programıdır ama tersi her zaman söz konusu değildir. Örnek bir C programının kalıbı Kütüphane dosyaları #include <stdio.h> #include <conio.h> Ana (main) fonksiyon { Başla { Tanımlamalar Program gövdesi int main() //Değişken(int a; gibi) tanımlamaları yapılır // printf("merhaba!"); (işlem ve hesaplamalar) // } Dur getche(); //Ekran görüntüsünü bir tuşa basıncaya kadar bekletir } Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

4 PROGRAMLAMA TEMEL KAVRAMLARI Hangi programlama dilini kullanırsak kullanalım bazı temel kavramlar değişmez. Bunlar; 1. Komutlar 2. Değişkenler 3. Sabitler 4. Mesajlar 5. Operatörler Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

5 Bilgisayarın o an ne yapacağını belirten emirlerdir. Komutlar kısaltılmış ya da tam İngilizce kelimelerden oluşur. Örneğin; Yaz SAU şeklindeki komut farklı dillerde; Basic/Visul Basic dilinde; Print SAU C/C++ dilinde; printf SAU ; Pascal dilinde; write SAU Java dilinde; System.out.println( SAU"); şeklinde ifade edilmektedir. KOMUTLAR Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

6 Değişkenler Bilgileri saklamak üzere kullandığımız ismini ve tipini bizim belirlediğimiz bellek alanlarına verilen isimdir. Kısaca bellekte herhangi bir adresi gösteren sembolik bir addır. Kullandığımız programlama dili ne olursa olsun kendisine verdiğimiz değerleri belleğinde hangi ad ile saklayacağını biz söylüyoruz. Belleğinde nerede saklayacağını (adres bilgisini) ise bilgisayar kendisi belirler. Bilgilerin geçici olarak tutulduğu yere bellek denir. Değişkenlerde belleklerde tutulur. Değişkenleri genel olarak ikiye ayırırız; Sayısal tipteki değişkenler ki içerisinde sayıları sakladığımız değişkenlere sayısal veya nümerik değişken adını veriyoruz. int a; // şeklindeki tanımlamada a değişkeni sadece tamsayı alabilir. Alfa sayısal (Sözel) tipteki değişkenler ki içerisinde sayı haricindeki bilgileri (isim, soy isim, adres, vb.) sakladığımız değişkenlere de alfa sayısal, alfa nümerik, sözel, metinsel veya string değişken adını veriyoruz. char a; // a değişkeni sadece alfa sayısal (karakter) türünde veri alabilir. Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

7 Değişkenlere İsim Verme Kuralları Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu Değişkenlerin isim ve tiplerinin programcı tarafından belirlendiğini söylemiştik. İşte değişkenleri tanımlarken dikkat edeceğimiz hususlar; 1. Bir değişkenin ilk karakteri mutlaka harf olmalıdır. 2. Değişken isimlerinin içerisinde _ karakteri hariç, boşluk veya özel karakterler bulunmamalıdır. * : ;!, ( / - + = % & $ # Karakterleri gibi] 3. Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. 4. Değişken isimleri kullanılan programlama diline ait komutları içeremez. O programlama diline ait komutlara ayrılmış sözcükler (reserved words) veya anahtar sözcükler (keywords) de denilmektedir. 5. Değişken isimleri, anlamlı ifadelerden oluşmalıdır. 6. C ve Java dilleri büyük-küçük harf ayrımı yapan (case sensitive) bir dildir. ( Yani Ad değişkeni ile ad değişkeni farklı değişkenler olarak kabul edilir). NOT: Değişkenlere ( aynı zamanda nesne ve sınıf isimleri gibi diğer tanımlayıcılara da) isim verirken, genellikle değişken ve içindeki her anlamlı sözcük büyük harfle başlamalıdır (Örneğin; AdSoyad, EnKucukSayi gibi)

8 Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu C/C++ diline ait komutlar ve ayrılmış kelimeler C/C++ için örnek Değişken Tanımlamaları Ali7 Geçerli Bir değişkenin ilk karakteri mutlaka harf olmalıdır. 7Ali Geçersiz Ali_Veli Geçerli Değişken isminde _ alt tire özel karakteri kullanılabilir. Ali Veli Geçersiz Değişken isminde boşluk karakteri kullanılmaz. Çömlek Geçersiz Java dilinde değişken tanımlamalarında Türkçe karakter kullanılabilirken C dilinde kullanılmaz. do Geçersiz Değişken isimleri kullanılan programlama diline ait komutları içeremez.

9 Değişkenlere Değer Aktarma( = ) Bir aritmetik ya da string ifadeyi değişkene aktarmak için = parametresi kullanılır. { a = 5, b = A gibi } NOT: = parametresi ile eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin sonucu sol taraftaki değişkene aktarılırken = = parametresi ile eşit mi sorgusu yapılır. { Örneğin, A sayısı 5 e eşit mi? Sorgusu A= =5 işlemi ile sağlanır}. Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

10 Değişkenlerin Tanımlanması Bir değişken kullanılmadan önce tanımlanır. Her değişken belirli bir veri tipine/türüne sahip olmalıdır (int, long, char gibi). Bu veri tipi, değişkenin bellekte kaplayacağı alanı ve sakladığı bilginin büyüklüğünü belirtir. Veritipi degisken_adi [= başlangıç değeri]; Burada değişkenlere tanımlama aşamasında başlangıç değeri atanması isteğe bağlı bir durumdur, zorunlu değildir. Örnek değişken tanımlamaları; int x,y ; char a; int toplam=0; // Tamsayı türünde x ve y isimli iki değişken tanımlandı. // Karakter(metin) türünde a isimli bir değişken tanımlandı. /* Tamsayı türünde toplam isimli değişkene başlangıç değeri olarak 0 atandı. */ Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

11 C/C++ Dilinde Kullanılan Temel Veri Tipleri Not-1: unsigned ibaresi ile veri tipi değer aralığı 0 dan başlatılırken, short ifadesi ile veri tipinin değer aralığı daraltılmış olur. Not-2: C++ dili için geçerli olan bool veri tipi C dilinde geçersizdir. C dilinde bool veri tipini kullanmak için #include <stdbool.h> kütüphanesini program başına eklemek gereklidir. Not-3: void Veri Türü: Fonksiyonlarda fonksiyon geriye değer döndürmeyecekse veya kullanılacak bir değişken veri türüne sahip olmayacak ise veri türü olarak void belirlenmelidir. Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

12 SABİTLER Program içerisinde değeri değişmeyen ifadelere sabit denir.( sayısı, 2.5, gibi). Sabit değerler sayısal ve string olmak üzere ikiye ayrılırlar. İki tırnak ( ) işareti arasında yazılan her türlü bilgi string sabittir. Sabitler özellikle bilinen değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırırlar. Java dilinde değişkenleri sabit olarak tanımlamak için değişken tanımının önüne final sözcüğü getirilirken C dilinde #define komutu veya const komutu kullanılır. { const float pi=3.14; gibi} Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

13 Mesajlar Kullanıcı ile iletişim kurmak için kullanılır. Mesajlar kullanıcıyı yönlendirmek amacıyla kullanılırlar. ( Bir sayı giriniz ) gibi kullanıcıyı program çalışırken yönlendiren ifadelere mesajlar denir. C/C++ dilinde printf() fonksiyonu mesajların ve program sonuçlarının ekranda gösterilmesini sağlayan bir komuttur. printf( format dizgisi,çıktı listesi); Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

14 Veri çıkışı (Mesaj basma) komutu -printf Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

15 Çıkış Karakterleri (Escape Characters) Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu Mesajların ekranda gösteriminde printf komutu ile birlikte bazı çıkış karakterleri kullanılır. Bunlar; Basılacak Karakter Çıkış Karakteri Örnek kod Ekran Çıktısı ' (Tek Tırnak) \' "Bade\'nin Evi" Bade nin Evi " (Çift Tırnak) \" "Bade dedi \"Selam\" " Bade dedi "Selam" \ (Backslash) \\ "C:\\" C:\ Bir alt satıra geç \n printf ("a\nb"); a b Bir tab boşluk \t "1\t2" 1 Ø 2 Backspace tuşu \b "12\b3" 13 Enter tuşuna basıldı (Satır başı) \r "Bade\rZehra" Bade Zehra Bip sesi \a PC içerisindeki hoparlorden bip (alert)sesi gelir Örnek;

16 printf format dizgisi Basılacak Karakter Çıkış Karakteri Açıklama Tamsayı (işaretli) %d char veya int türlerini onlu tamsayı formatında gösterir. Tamsayı (işaretsiz) %u unsigned int türünü işaretsiz onlu tamsayı formatında gösterir. Ondalıklı sayı %f float ve double türlerini onlu sistemde ondalıklı olarak gösterir. Ondalıklı sayı %g İşaretli veya üstel formatta ondalıklı sayı olarak gösterir. Ondalıklı sayı %e float ve double türlerini üstel biçimde gösterir. Karakter (Tek) %c Tek bir karakteri ekrana basar String (Karakter dizisi) %s Stringleri karakter dizisi şeklinde ekranda gösterir. Hexadecimal (Onaltılı) %x Octal ( Sekizli) %O int türünü hexadecimal- Onaltılık tamsayı (0,1,2, A,B,..F) formatında gösterir int türünün Octal-Sekizlik tamsayı (0,1,2,3,4,5,6,7) formatında gösterir. int x = 13; printf( %d, x); Çıktı: 13 Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

17 printf komutunun kullanım örnekleri Komut Satırı printf("%s\b%s ","sau","tf?"); Ekran Çıktısı printf("%s\'\t%s ","sau","tf"); int a=9, b=12; printf("%d\t%x",a,b); float a=9; int b=12; printf("%.2f\\%o",a,b); printf ("\"Bade\"\nGeldi." ); Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

18 Çıkış Karakterleri (Escape Characters) Mesajların ekranda gösteriminde printf komutu ile birlikte bazı çıkış karakterleri kullanılır. Bunlar; Basılacak Karakter Çıkış Karakteri Örnek kod Ekran Çıktısı ' (Tek Tırnak) \' "Bade\'nin Evi" Bade nin Evi " (Çift Tırnak) \" "Bade dedi \"Selam\" " Bade dedi "Selam" \ (Backslash) \\ "C:\\" C:\ Bir alt satıra geç \n printf ("a\nb"); Bir tab boşluk \t "1\t2" 1 Ø 2 Backspace tuşu \b "12\b3" 13 Enter tuşuna basıldı (Satır başı) \r Örnek; "Bade\rZehra" b Bade Zehra a Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ, Programlama Ders Notu

19 printf format dizgisi Basılacak Karakter Çıkış Karakteri Açıklama Tamsayı (işaretli) %d char veya int türlerini onlu tamsayı formatında gösterir. Tamsayı (işaretsiz) %u unsigned int türünü işaretsiz onlu tamsayı formatında gösterir. Ondalıklı sayı %f float ve double türlerini onlu sistemde ondalıklı olarak gösterir. Ondalıklı sayı %g İşaretli veya üstel formatta ondalıklı sayı olarak gösterir. Ondalıklı sayı %e float ve double türlerini üstel biçimde gösterir. Karakter (Tek) %c Tek bir karakteri ekrana basar String (Karakter dizisi) %s Stringleri karakter dizisi şeklinde ekranda gösterir. Hexadecimal (Onaltılı) %x veya %X Octal ( Sekizli) %O int türünü hexadecimal- Onaltılık tamsayı (0,1,2, A,B,..F) formatında gösterir. int türünün Octal-Sekizlik tamsayı (0,1,2,3,4,5,6,7) formatında gösterir. Komut Satırı int a= 13; printf("%f", (float)a); printf("a=%d",a); printf("a=%x",a); printf( "%c",'a' ); printf("%s","bade"); Ekran Çıktısı a=13 a=d Dr.Bülent A Çobanoğlu, SAÜ, Programlama bade Ders Notu

20 Veri girişi komutları Klavyeden yâda dışardan veri girişini algoritmadaki Gir emir kipi ile ifade ettik. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere klavyeden veri girişi için C dilinde scanf komutu, Java dilinde Scanner sınıfının metotları, C++ dilinde ise scanf ve cin>> komutları kullanılmaktadır. C dili int a; scanf ("%d", &a); C++ Dili int a; scanf (" %d", &a); int a; std::cin>>a; Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ, Programlama Ders Notu

21 scanf deyimi Dışardan veri girişi için kullanılan bir C\C++ komutudur. scanf komutunun ilk parametresi (çıkış formatı) printf ile aynıdır. İkinci parametresi ise tanımlanan bir değişken ismidir ve önüne & operatörü gelmelidir. Kullanım şekli; scanf ( çıkış formatı, &degisken); çıkış formatı kısmına sadece printf format dizgisi tablosundaki format karakterleri (%d, %f, %s, gibi) yazılabilir. scanf ( "%d,%d,%c", &a, &b, &c); scanf ( "%c %c %f", &c1, &c2, &sayi); scanf ( "%d-%c- %f", &s1, &c1, &s2); //Klavyeden veri girişi yaparken 3, 4, a aralarında virgül kullan //Klavyeden veri girişi yaparken a h 5.4 aralarında boşluk kullan //Klavyeden veri girişi yaparken 4-q-5.4 aralarında boşluk kullan Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ, Programlama Ders Notu

22 C++ dilinde printf - scanf komut eşdeğerleri int r, alan; cout << "Gir Yari çapı: "; //printf yerine kullanılabilir cin >> r; //scanf yerine kullanılabilir cout << "Alanı: " << alan << endl; Not1: cout komutu iostream başlık dosyasında bulunduğundan örnek programın başında #include <iostream> komutu kullanılır. Not2: Program başında using namespace std; deyimi kullanılmalıdır. Bu bildirim cin, cout ve endl degerlerine kolay erişimi sağlar. Aksi takdirde std::cin >> r; şeklinde yazmamız gerekirdi. C standardında başlık dosyalarına.h uzantsı verilir. C++ standardında ise bazı başlık dosyalarının uzantısı bulunmayabilir. Örnekteki iostream başlık dosyası C++ ile tanımlanmış yeni baslık dosyalarına bir örnektir. Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

23 Bir karenin alanını hesaplayan programın C ve C++ dillerine (printfcint, scanf-cout) göre kodlanması: C Dili ile yazıldım C++ Dili ile yazıldım Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ-TEF, Programlama Ders Notu

24 OPERATÖRLER İşlem yapmamızı sağlayan işaretlere operatör (işleç) adı verilir. Genellikle; Aritmetiksel { +, -, *, /, gibi }, Mantıksal { ve, veya, değil, gibi} Karşılaştırma { <, >, =, gibi } Artırma ve azaltma { ++, --, gibi} Aritmetiksel atama { +=, *=, -=, gibi} Bitsel { <<, >>, ^, gibi} operatörleri isimleri altında sınıflandırılırlar ve her programlama dilinde farklı şekillerde gösterilebilirler. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

25 OPERATÖRLER Operatör Tipi Sembolik Gösterimi Aritmetiksel operatörler +, -, *, / ve % Artırma ve azaltma operatörleri ++ ve -- Aritmetiksel atama operatörleri =, +=, -=, *=, /=, %=, >>=, <=, >>>=, &=, ^= ve = Mantıksal operatörler &&,,! ve ^ Karşılaştırma operatörleri >, <, = =, >=, <= ve!= Bit işlem operatörleri &,, ^, >>, <<, >>> ve ~ İkili karşılaştırma operatörü?: Ayırma operatörü, (Virgül) Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

26 Aritmetiksel Operatörler İŞLEMLER Aritmetik Operatör Matematiksel gösterimi JAVA dili gösterimi C/C++ dili gösterimi Toplama + X+Y X + Y X + Y Çıkartma - X-Y X Y X Y Çarpma * (XY),(X.Y), (X*Y) X * Y X * Y Bölme / X/Y ve X / Y X / Y Üs alma Yoktur 3 2 3*3 3*3 Math.pow(3,2); pow(3,2); Karekök alma Yoktur 3 Math.sqrt(3); sqrt(3); Mod Alma (Kalanı Alma) % X Mod Y X % Y X % Y String Birleştirme + BadeSare Bade + Sare Bade + Sare Eksi (Negatif) - Y Y Y X Y Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

27 2 3 1 Aritmetiksel Operatörler Matematiksel ifade Java dili kodlaması C/C++ dili kodlaması ( a*a +b*c ) / ( 2*a*b) ( a*a +b*c ) / ( 2*a*b) Matematiksel ifade Java dili kodlaması C/C++ dili kodlaması y=pr q +w/x-z y = p * Math.pow(r, q) + w /x-z; y = p * pow(r, q) + w /x-z; Matematiksel ifade Java dili kodlaması C/C++ dili kodlaması c=math.sqrt(a)+b*b; c= sqrt(a) + b*b; İşlem önceliği Matematiksel ifade Java dili kodlaması C/C++ dili kodlaması z= - (5*Math.pow(a,(2/3)) / (Math.sqrt(x*x-y*y))); z= - (5* pow(a,(2/3)) / (sqrt(x*x-y*y))); Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

28 SoruA: matematiksel işlemini C dilinde kodlayınız. {z= - (5*pow(a,(3/2)) / 4); } SoruB: 9 için C Dilinde kodlayınız; #include <stdio.h> //printf için lazım #include <conio.h> //getche() için lazım #include <math.h> //pow için lazım int main () { double z; int a = 9; float b= (float) 3/2; z = -(5 * pow(a, b) / 4); printf("z = %g", z); getche(); } //return 0 da kullanılabilir Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

29 Artırma ve Azaltma Operatörleri İşlem Operatör Kullanılışı (Örnek) Açıklama Ön Artırma ++ ++Degisken (A=++B) Önce değişken değerini 1 artır, sonra kullan. (B=B+1; A=B ;) Önce değişken değerini al, Son Artırma ++ Degisken++ (A=B++) Ön Çıkarma -- --Degisken (A=--B) Son Çıkarma -- Degisken-- (A=B--) kullan sonra 1 artır. (A=B;B=B+1) Önce değişken değerini 1 azalt, sonra kullan. (B=B-1;A=B;) Önce değişken değerini al, kullan sonra 1 azalt. (A=B; B=B-1) x=30; y=10; z=x*y++; Burada çarpma işleminden sonra y değeri artırılmış dolayısı ile z=300 değerini alır. x=30; y=10; z=x*++y; Burada ise önce y değeri artırılmış sonra ise çarpma işlemi gerçekleşmiştir. Dolayısı ile z=330 değerini alır. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

30 Karşılaştırma Operatörleri Verilerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılır. Sonuç doğru ise 1 ya da true, yanlış ise 0 ya da false değerini üretir İşlem Operatör C/C++/Java Eşdeğeri Örnek gösterim Büyük > > A < B Küçük < < A > B Büyük Eşit >= A <= B Küçük Eşit <= A >= B Eşit mi? = == A == B Eşit değil!= A!= B (Koşul)? (işlem1) : (işlem2) İkili karşılaştırma?: {Koşul doğru ise <işlem1> değilse <işlem2> gerçekleşir.} Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

31 Aşağıda verilen F fonksiyonunu hesaplayan matematiksel ifadenin algoritmasını oluşturup, akış şemasını çiziniz ve bilgisayar ortamında kodlamasını yapınız. F= x 0, x 2 +1 x 1, x 0<x<1, x Algoritması Akış şeması C/C++ Dili Kodlaması Java Dili Kodlaması 1.Başla 2. Gir X değerini; 3. Eğer X 0 ise F=X 2 +1; 4. Eğer X 1 ise F=X; 5. Eğer 0<X<1 ise F= X; 6. Yaz X değerini 7. Dur #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <math.h> int main() { float X,f; printf("gir bir sayı :"); scanf("%g", &X); } if (X<=0) {f=pow(x,2)+1;} if (X>=1) {f=x;} if (X>0 && X<1) {f=sqrt(x);} printf ("f= %g", f); getche(); public static void main(string[] args) { System.out.println("Bir sayı giriniz"); Scanner gir = new Scanner (System.in); int X=gir.nextInt(); double f = 0; if (X<=0) {f=math.pow(x,2)+1;} if (X>=1) {f=x;} if (X>0 && X<1){f=Math.sqrt(X);} System.out.printf ("f= %g", f); } Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

32 Bir sayının negatif mi pozitif mi olduğunu bulan programın akış şemasını çiziniz ve bilgisayar ortamında kodlamasını yapınız. Akış Şeması C/C++ Dilinde Kodlaması #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { int A; printf("gir bir sayı :"); scanf("%d", &A); printf((a>=0)? "poz." : "neg."); getche(); } Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

33 Mantıksal Operatörler İŞLEM OPERATÖR KARŞILAŞTIRMA C/C++/JAVA NOTASYONU NOTASYONU Mantıksal VE (AND) && A VE B A && B Mantıksal VEYA (OR) A VEYA B A B Değil (NOT)! A DEĞĠL B A! B Özel VEYA (XOR) ^ A ÖZELVEYA B A ^ B X Y! X! Y X && Y X Y X ^ Y (Değil X) (Değil Y) (X VE Y) (X VEYA Y) (X ÖZELVEYA Y) true true true false false true false false Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

34 BİT İŞLEM OPERATÖRLERİ İşlem Operatör Karşılaştırma C/C++/Java Notasyonu Notasyonu Örnek Sonuç Bit düzeyinde VE & A VE B A & B 3 & 5; 1 Bit düzeyinde VEYA A VEYA B A B Bit düzeyinde Özel VEYA ^ A Özel VEYA B A ^ B 3 ^ 5 6 Değil veya 1 e tümleyen ~ Değil A ~ A ~3-4 Sola kaydır << A << basamak A << değer 3 << 2 12 Sağa kaydır >> A >> basamak A >> değer 9 >> 2 2 A B A B A&B A^B ~A Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

35 Aritmetiksel Atama Operatörleri Toplam +=5; Toplam=Toplam + 5; Toplam += i++; Toplam=Toplam + i; i=i+1; İşlem Operatör C/C++/Java Gösterimi Eşdeğeri /Açılımı Aktar = A = B A = B Topla ve aktar += A += B A = A + B Çıkar ve aktar -= A -= B A = A - B Çarp ve aktar *= A *= B A = A * B Böl ve aktar /= A /= B A = A / B Kalanı al ve aktar %= A %= B A = A % B Sola kaydır ve aktar* <<= A<<=B A=A<<B Sağa kaydır ve aktar* >>= A>>=B A=A>>B VE le ve aktar* &= A&=B A=A&B VEYA la ve aktar* = A =B A=A B Özel VEYA la ve aktar* ^= A^=B A=A^B Değilini Al ve aktar* ~= A~=B A=A~B * Bu konutlar bit düzeyinde (sayının ikili/binary karşılığını alarak) işlem yapar Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

36 Operatörlerin Öncelik Sıraları Öncelik İşlem önceliği İşlemler İşlem Simgesi Sırası Parantez içi ( ) Soldan sağa 1 Son artırma/azaltma < > ++, < > -- Matematiksel fonksiyonlar pow,sqrt,sin, Dizi işlemleri [ ] 2 Ön Artırma/Azaltma ++< >, --< > Sağdan sola Pozitif, negatif yapma + - Değil (NOT) ~< >,!< > 3 Çarpma, Bölme veya Kalan *, /, % Soldan sağa 4 Toplama veya Çıkarma + veya - 5 Kaydırma << veya >>, >>> 6 Karşılaştırma <,<=,>,>= 7 Karşılaştırma = =,!= 8 Bit düzeyinde VE (AND) & 9 Bit düzeyinde Özel VEYA (XOR) ^ 10 Bit düzeyinde VEYA (OR) &, ^, 11 Mantıksal VE (AND) && 12 Mantıksal VEYA (OR) 13 İkili koşullu karşılaştırma?: Sağdan sola 14 Atama =,+=,-=,*=,/=, %= 15 Bitsel Atama >>=, <<=, &=, ^=, = Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

37 Aşağıdaki program parçasının çalışmasından sonra k değeri ne olur? int a=3,m=10,k; k=!( (a<5)!= (m>3) ); k=!( (a<5)!= (m>3) ); k=!( true!= true) k=! false k=true Not: Sonuç değeri k değişkeninde Java dilinde true olarak saklanırken C/C++ dilinde 1 olarak saklanır. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

38 Aşağıdaki örnek programın çalıştırılmasından sonra d,e,f,g ve h değişkenlerinin değeri ne olur? int b=1, c=2; int d=b & c; int e=b c; int f=b ^ c; int g=c >>1; int h=c <<2; // C Programı #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <math.h> int main() { int b=1,c=2; printf ("d= %d\n", b&c); printf ("e= %d\n", b c); printf ("f= %d\n", b^c); printf ("g= %d\n", c>>1); printf ("h= %d\n", c<<2); } getche(); Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

39 Sayı Sistemleri Dönüşümü On lu sayıların İkili sayılara dönüştürülmesi { sayi 10 =k n k n-1 k n-2. k 0 } Sayı Bölüm Kalan Sonuç (3):2 1 =k 1 1=k 0 11 (6):2 3:2 (9):2 4:2 2:2 3 1 =k =k 3 0 =k 0 1 =k 1 1 =k 0 0 =k 1 0 =k 2 İkili sayıların Onlu sayılara dönüştürülmesi { İkiliSayı*2 BasamakDeğeri + } (1101) 2 = 1*2 0 +0*2 1 +1*2 2 +1*2 3 = =13 (0011) 2 =1*2 0 +1*2 1 +0*2 2 +0*2 3 = = Ödev. Verilen 10 tabanındaki herhangi bir sayıyı ikilik tabana (ikilik sayı sistemine) çeviren programın algoritmasını (akış şemasını) oluşturup, programlama dilleri ile kodlamasını yazınız. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

40 Basit Giriş-Çıkış İşlem Örnekleri Örnek. Klavyeden girilen iki sayının farkını alan programı yazınız. Algoritması Akış şeması C/C++ dili kodlaması 1.Başla 2.Gir iki sayı (A,B); 3.Hesapla Farkını (Fark=A-B); 4.Göster Farkı (Fark); 5.Dur #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { int A, B, Fark; printf ("Gir, İki Sayi\n"); scanf("%d" "%d",&a, &B); Fark=A-B; printf("fark..:%d", Fark); getche(); } Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

41 Basit Giriş-Çıkış İşlem Örnekleri Örnek. Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayının ortalamasını alan programı kodlayınız. Algoritması Akış Şeması C/C++ dili kodlaması 1.Başla 2.Gir iki sayı (A,B); 3.Hesapla Ortalamayı (ortalama=(a+b)/2); 4.Yaz ortalamayı (ortalama); 5.Dur #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { int A, B; float ortalama; printf ("Gir İki Sayi..:\n"); scanf("%d" "%d",&a, &B); ortalama=(float)(a+b)/2; printf("ortalama..:%f", ortalama); getche(); } Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

42 Basit Giriş-Çıkış İşlem Örnekleri Örnek. Klavyeden girilen quiz1, quiz2, odev, vize ve final notlarına göre bir derse ait başarı notunuzu hesaplayan programı kodlayınız. Kriter: Yilici=quiz1%10+quiz2%10+odev%10+vize%70 Başarı Notu: Yilici%50+Final%50 Algoritması Akış Şeması C/C++ dili kodlaması 1.Başla 2.Gir notları (q1,q2,od,v,f); 3.Hesapla Başarı Notunu ( Yilici=q1*0.1+q2*0.1+od*0.1+v*0.7; No=Yilici*0.5+f*0.5 ; ) 4. Eğer (Not>50) ise Yaz "gectiniz"; else Yaz "kaldınız"; Başla q1,q2,od,v,f Yilici=q1*0.1+q2*0.1+od*0.1+v*0.7; Not=Yilici*0.5+f*0.5; "kaldınız" Not >50 "gectiniz" #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> int main() { unsigned int q1,q2,odev,vize,fin; float yilici, sonuc; printf ("Gir, q1-q2-odev-vize-final notlarını\n"); scanf("%d %d %d %d %d", &q1,&q2,&odev,&vize,&fin); yilici=q1*0.1+q2*0.1+odev*0.1+vize*0.7; sonuc= (float) yilici*0.5+fin*0.5; printf("basari Notunuz..:%g\n", round(sonuc)); printf ( (sonuc>=50)? "gectiniz": "kaldiniz"); getche(); } 5.Dur Dur Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu

Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu PROGRAMLAMA TEMEL KAVRAMLARI Hangi programlama dilini kullanırsak kullanalım bazı temel kavramlar değişmez. Bunlar; 1. Komutlar 2. Değişkenler 3. Sabitler 4. Mesajlar 5. Operatörler

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Veri Tipleri Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Veri Tipleri Tam sayı ve Ondalık sayı veri tipleri Veri Tipi Alt Sınıf Üst Sınıf Duyarlı

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 Program editörde oluşturulur ve diske kaydedilir Tipik Bir C Programı Geliştirme Ortamının Temelleri 1. Edit 2. Preprocess 3. Compile 4. Link 5. Load 6. Execute Önişlemci programı

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş C DİLİNE GİRİŞ. Prof. Dr. Necmettin Kaya

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş C DİLİNE GİRİŞ. Prof. Dr. Necmettin Kaya MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş C DİLİNE GİRİŞ Prof. Dr. Necmettin Kaya C PROGRAMLAMA DİLİ ÖZELLİKLERİ C programlama dili, 1972 yılında Bell Labortuvarı nda Dennis Ritchie tarafından geliştirilmiştir.

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8 BTP 27 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 8 Değişkenler 2 Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 6 tabanlı (hexadecimal) olabilir. 8 tabanındaki sayıları belirtmek

Detaylı

C++ Operatörler (Operators)

C++ Operatörler (Operators) C++ Operatörler (Operators) Konular Operatörler o Aritmetiksel (Matematiksel) Operatörler o Karşılaştırma Operatörleri o Mantıksal Operatörler o Atama Operatörleri o Bit Düzeyinde Operatörler o Özel Amaçlı

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Diziler. Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU

Diziler. Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU Diziler Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU Dizi (Array) Nedir? Bellekte sürekli yer kaplayan artarda sıralanmış aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi (array) denir. Dizi, çok fazla miktardaki tek tip

Detaylı

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayarın Yapısı Ve Programlama Dilleri Giriş 1 Bilgisayar ve Programlamanın Kısa Bir Tarihçesi 2 Donanım ve Yazılım Kavramları 3 Bilgisayarın Donanımsal yapısı 4 Giriş Birimi (Input

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları

C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları Öğr. Gör. M. Ozan AKI Rev 1.0 Stringlerde Özel Karakterler \n : Bir sonraki satırın ilk sütununa git \b : Backspace (önceki karakteri sil) \a : Bip sesi \\ : Ters bölü

Detaylı

Genel Programlama II

Genel Programlama II Genel Programlama II 15.02.2011 1 Genel Programlama Tekrar Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Önceki bölümde bir problemin çözümü ile

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları SABİTLER VE DEĞİŞKENLER Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları Temel giriş/çıkış fonksiyonları, bütün programla dillerinde mevcuttur. Bu tür fonksiyonlar, kullanıcıya ekrana veya yazıcıya bilgi yazdırmasına, ve bilgisayara klavyeden

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : dak.

Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : dak. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ra Sınavı Test Soruları dı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre :13.04.2017 60 dak. Dikkat!!! Soru kitapçığında ve cevap

Detaylı

Programlamaya Giriş. Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.

Programlamaya Giriş. Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Programlamaya Giriş Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Programın Yazımında İzleyeceğimiz Adımlar Problemi anla. İhtiyaçları belirle. Problemin

Detaylı

/*int sayi1, sayi2,toplam=0;

/*int sayi1, sayi2,toplam=0; static void Main(string[] args) { //--------------------1. ders-------------------- -------- / ekrana yazma ekrandan okuma sayısal değerleri okuma yer tutucular basit tip dönüşümü / /int sayi1, sayi2,toplam=0;

Detaylı

Eln 1001 Bilgisayar Programlama I

Eln 1001 Bilgisayar Programlama I Eln 1001 Bilgisayar Programlama I GiriŞ / ǹk¹Ş Fonksiyonlar¹ Ne ÖĆreneceĆiz? Temel Giriş/Çıkış Yapısı Giriş Fonksiyonları Karakterler için giriş fonksiyonları Scanf fonksiyonu Formatlı giriş Çıkış Fonksiyonları

Detaylı

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while Değişkenler Değişkenler bir bilginin bellekteki konumunu temsil eden sembolik isimlerdir. Bilgisayarda hemen hemen tüm işlemler bellekte yapılır. Program çalıştırıldığında değişken ve bu değişkenin türüne

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

BÖLÜM 1b: C++ PROGRAMLAMANIN YAPISI. C++, hard diskte TC, BIN, INCLUDE, LIB gibi alt dizinlere yüklenir.

BÖLÜM 1b: C++ PROGRAMLAMANIN YAPISI. C++, hard diskte TC, BIN, INCLUDE, LIB gibi alt dizinlere yüklenir. BÖLÜM 1b: C++ PROGRAMLAMANIN YAPISI C++, hard diskte TC, BIN, INCLUDE, LIB gibi alt dizinlere yüklenir. TC programı çalıştırıldığında C++ çalışma ortamı açılır. C++ çalışma ortamında istenirse yeni bir

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER,

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, C++ İÇİN UFAK HATIRLATMALAR Değişken adları bir harf ile başlamalıdır. (a-z, A-Z). Değişken adı numara içerebilir.

Detaylı

3/7/2011. ENF-102 Jeoloji 1. Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler

3/7/2011. ENF-102 Jeoloji 1. Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Kullanılacak bütün değişkenlerin kullanılmadan önce C derleyicisine bildirilmeleri gerekir.

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır

Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır stringh floath Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır 32 Sorgulama İfadesi - if Deyimi (5 Hafta) Bu deyim sorgulamanın tek basamakta yapılacağı yerlerde

Detaylı

3. VERİ GİRİŞ-ÇIKIŞI (4ncü hafta)

3. VERİ GİRİŞ-ÇIKIŞI (4ncü hafta) 3. VERİ GİRİŞ-ÇIKIŞI (4ncü hafta) Bilgisayar belleğine veri aktarılabilmesi (veri okutulması) için scanf() veya cin (consol input un kısaltılmışı) komutları kullanılabilir. Sonuçlarının ekrana aktarılması

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Veri Tipleri ve Özelilkleri Değişken Tanımlama Kuralları Değişken Veri Tipi Değiştirme (Type Casting) Örnek Kodlar Java Veri Tipleri ve Özelilkleri

Detaylı

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-8 Değişken Tipleri ve Temel Giriş/Çıkış İşlemleri

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-8 Değişken Tipleri ve Temel Giriş/Çıkış İşlemleri BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Ders-8 Değişken Tipleri ve Temel Giriş/Çıkış İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Temel Veri Tipleri C dilinde

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Hafta 8 C Dilinde Değişken Tipleri ve Temel Giriş/Çıkış İşlemleri

Hafta 8 C Dilinde Değişken Tipleri ve Temel Giriş/Çıkış İşlemleri BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 8 C Dilinde Değişken Tipleri ve Temel Giriş/Çıkış İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN C Dilinde Temel Veri Tipleri C dilinde kullanılacak değişkenler ve veri tipleri

Detaylı

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak #include /* program çalışmaya main fonksiyonundan başlar*/ int main() { printf( "C diline hoşgeldiniz!\n"

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié DERSİN WEB SİTESİ: http://nucleus.istanbul.edu.tr/~bilprog2/ DeğiĢkenler ve Data Türleri

Detaylı

Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş

Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş Başlıklar 2.1 Giriş 2.2 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak 2.3 Basit C Programları: İki Tam Sayıyı Toplamak 2.4 Hafıza Konuları 2.5 C de Aritmetik 2.6 Karar

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

BBS515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders 2 Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/

BBS515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders 2 Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ BBS515 Nesneye Yönelik Programlama Ders 2 Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ print metodu System.out.print imleci aynı satırda tutar, System.out.println imleci bir alt satıra indirir Tamsayı

Detaylı

C Programlama printf() Fonksiyonu

C Programlama printf() Fonksiyonu C Programlama printf() Fonksiyonu Standart C kütüphanesinin bir parçası olan printf() C Programlama Dili'nin genel amaçlı çıktı alma fonksiyonudur. Girdi ve çıktı deyimleri gerçekte C dilinin bir parçası

Detaylı

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA BÖLÜM-II ALGORİTMA I. GİRİŞ Bilgisayar dünyasında, insanın

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

GENEL GĐRĐŞ-ÇIKIŞ FONKSĐYONLARI. ENF102 Jeoloji 1. #include <stdio.h> printf Fonksiyonu ÖRNEK. printf

GENEL GĐRĐŞ-ÇIKIŞ FONKSĐYONLARI. ENF102 Jeoloji 1. #include <stdio.h> printf Fonksiyonu ÖRNEK. printf Giriş GENEL GĐRĐŞ-ÇIKIŞ FONKSĐYONLARI printf Fonksiyonu scanf Fonksiyonu Verilerin kaybolmaması için hafızada değişkenler içine yerleştirilmeleri gerekir. Bu veriler iki şekilde yerleştirilebilir. Değişkene

Detaylı

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri 49 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Çalıştırılabilir C ifadeleri ya bir işlem gerçekleştirir ( girilen verilerin toplanması

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 DEÜ Bilgisayar Bilimleri Bölümü BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 Öğr. Gör. Dr. Alper VAHAPLAR 2017 Yaz Okulu Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 Programlama Dillerine (Programming Languages) Giriş Dil

Detaylı

C PROGRAMLAMA D İ L İ

C PROGRAMLAMA D İ L İ C PROGRAMLAMA DİLİ C Programlama Dilinin Temelleri C Programlama Dili'ni popüler kılan önemli nedenler aşağıda listelenmiştir: C, güçlü ve esnek bir dildir. C ile işletim sistemi veya derleyici yazabilir,

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 6 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipleri Derleyici, fonksiyonların ilk hallerini (prototiplerini)

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 3. DERS NOTU Konu: MATLAB de Temel İşlemler Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 MATLAB (Matrix Laboratory) sayısal hesaplama dilidir. MathWorks firması tarafından geliştirilmiş

Detaylı

IF / ELSE IF / ELSE. Bu deyimler, koşullu işlem yapan deyimlerdir ve daima if deyimi ile başlar, else if veya else ile devam eder.

IF / ELSE IF / ELSE. Bu deyimler, koşullu işlem yapan deyimlerdir ve daima if deyimi ile başlar, else if veya else ile devam eder. 1. Genel Bilgiler Bu deyimler, koşullu işlem yapan deyimlerdir ve daima if deyimi ile başlar, if veya ile devam eder. if ve tek bir karşılaştırma deyimi olup kullanımı isteğe bağlıdır. Eğer bu koşul olumlu

Detaylı

Pascal Programlama Dili

Pascal Programlama Dili Pascal Programlama Dili Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN Z.K.Ü. Çevre Müh. Bölümü Pascal Programlarının Yapısı Program program_adı; Uses unitler type Özel veri tipleri Const Sabitler Label etiketler var değişken

Detaylı

Sınav tarihi : Süre : 60 dak. c) En başta #include<stdio.h> yazılmamıştır. c) zt d) Pi e) X0

Sınav tarihi : Süre : 60 dak. c) En başta #include<stdio.h> yazılmamıştır. c) zt d) Pi e) X0 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Yıliçi Sınavı Test Soruları Adı soyadı : Öğrenci no : Sınav tarihi : 14.04.2015 Süre : 60 dak. 1. Tür dönüşümleri... olmak üzere iki

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN earslan@istanbul.edu.tr C Program Akış Kontrol Yapıları Kontrol Komutları Normal şartlarda C dilinde bir programın çalışması, komutların

Detaylı

2.2- DEĞİŞKENLER VE SABİTLER ÇALIŞMA YAPRAĞI

2.2- DEĞİŞKENLER VE SABİTLER ÇALIŞMA YAPRAĞI 2.2 Değişkenler Ve Sabitler 2.2.1 Değişkenler Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır. Bu bellek bölgesine

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 (Değerler, Değişkenler, İşleçler, Tip Dönüşümleri, Mantıksal Operatörler) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

Adım Adım C. Dr. Hidayet Takcı

Adım Adım C. Dr. Hidayet Takcı Adım Adım C Dr. Hidayet Takcı İlk C Programı #include #include main() printf("merhaba Dünya"); getch(); Program hakkında İlk program C de ekrana nasıl yazı yazdıracağınızı göstermektedir.

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler C PROGRAMLAMA DİLİ Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; C programlama dili genel özelliklerini ve yapısını bilir, Kütüphane fonksiyonlarının çağrılmasını gerçekleştirebilir, Değişken, sabit tanımlamaları

Detaylı

Örnek 4: Örnek Özyinelemeli fonksiyon örneği Bölüm 9. C++ programlama dilinde Nesne ve sınıf

Örnek 4: Örnek Özyinelemeli fonksiyon örneği Bölüm 9. C++ programlama dilinde Nesne ve sınıf İçindekiler 1. Giriş... 1 1.2. c++ Programı Yapısı... 2 1.3.Using Direktifi... 5 Bölüm 2. Veri türleri, değişken kavramı, sabit ve değişken bildirimleri ve c++ da kullanımı 7 2.1. Temel veri türleri...

Detaylı

işlemler bittikten sonra dosyaların kapatılması uygun olacaktır. Bunun için, fclose(fin);

işlemler bittikten sonra dosyaların kapatılması uygun olacaktır. Bunun için, fclose(fin); case 2 : C = 0.5088-0.0011*(B-135); break; case 3 : C = 0.4978-0.0010*(B-145); break; case 4 : C = 0.4878-0.0009*(B-155); break; default : printf("yanlış seçenek\n");} cout

Detaylı

C Programlama Dilinde Değişkenler

C Programlama Dilinde Değişkenler C Programlama Dilinde Değişkenler Değişkenler bir programlama dilinin en önemli bileşenlerindendir. En basit bir aritmetik işlemin bile kullanıcının girdiği değerleri saklamak için çeşitlik bellek alanlarına

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama C Programlamaya Giriş Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 29 İçerik 1 Temel Kavramlar Algoritmanın

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

C++ Giriş Ders 1 MSGSU Fizik Bölümü Ferhat ÖZOK Kullanılacak kaynak: Published by Juan Soulié

C++ Giriş Ders 1 MSGSU Fizik Bölümü Ferhat ÖZOK Kullanılacak kaynak:  Published by Juan Soulié Kullanılacak kaynak: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié C++ Nedir? Arttırılmış C demektir ve C dilinin geliştirilmiş halini yansıtır. C++ öğrenmeden önce herhangi bir programlama

Detaylı

Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır.

Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır. I. GİRİŞ Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır. İnsanların elle yaptığı ve yapmakta olduğu bir çok

Detaylı

String ve Karakter Dizileri. Yrd. Doç. Dr. Fehim KÖYLÜ Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

String ve Karakter Dizileri. Yrd. Doç. Dr. Fehim KÖYLÜ Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü String ve Karakter Dizileri #include Temel giriş çıkış akımları nesnelerinin tanımlandığı kütüphanedir. cin,cout,cerr,clog, wcin,wcout,wcerr,wclog nesneleri içerir. using namespace std; //std

Detaylı

Bigisayar Programlama

Bigisayar Programlama Bigisayar Programlama (GÜZ 2015) DERS-02: C de Programlamaya Giriş Yrd. Doç Dr. Yakup EMÜL Cumhuriyet Üniv., Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü yakupemul@cumhuriyet.edu.tr Ofis Saatleri :

Detaylı

Sınav tarihi : Süre : 60 dak.

Sınav tarihi : Süre : 60 dak. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Final Sınavı Test Soruları Adı soyadı : Öğrenci no : Sınav tarihi : 31.05.2016 Süre : 60 dak. 1. Ekranda ne görüntülenir? int i =

Detaylı

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Taban/Biçim Basic Paskal C/C++/C#/Java 10 (Decimal ) - - - 16 (Hexadecimal) &hsayı veya &Hsayı $sayı 0xsayı veya 0Xsayı Üstel eüs veya Eüs eüs veya Eüs eüs

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel:

Dr. Fatih AY Tel: Bilgisayar Programlama Ders 5 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyonlar Fonksiyonlar Büyük programlar geliştirmenin en iyi yolu, onu orijinal programdan daha kolay

Detaylı

Adım Adım C-II. Eksik kalmış konular

Adım Adım C-II. Eksik kalmış konular Adım Adım C-II Eksik kalmış konular Bu dersin amacı Bu derste; değişkenler, sabitler ve operatörler ile fonksiyonlar konusunun detayları anlatılacaktır. Ders bitiminde; Daha etkin programlar yazma becerisinin

Detaylı

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1 Problem Çözme 1 Algoritma 1 Algoritmada Olması Gereken Özellikler 2 Programlama Dilleri 6 Programlama Dillerinin Tarihçesi 6 Fortran (Formula Translator)

Detaylı

Dizgiler. C dilinde karakter m şeklinde tek tırnak içerisinde yazılan ifadelerdir. Bu karakterlerin her biri aslında bir tamsayı ile ifade edilir.

Dizgiler. C dilinde karakter m şeklinde tek tırnak içerisinde yazılan ifadelerdir. Bu karakterlerin her biri aslında bir tamsayı ile ifade edilir. DİZGİLER (STRINGS) Dizgiler char tipli karakterlerin gruplanmş haline dizgi(string) denilir. Bazen katar ismide kullanılabilir. C dilinde karakter m şeklinde tek tırnak içerisinde yazılan ifadelerdir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

M.ilkucar MAKU MYO 1

M.ilkucar MAKU MYO 1 M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2 7-

Detaylı

Programlama Dilleri 1. Ders 4: Diziler

Programlama Dilleri 1. Ders 4: Diziler Programlama Dilleri 1 Ders 4: Diziler Genel Bakış Tanım Dizilerin tanımlanması Dizilere ilk değer verilmesi Yerel ve Global diziler Dizilerin birbirine atanması Diziler ile ilgili örnekler Çalışma soruları

Detaylı

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DİNAMİK BELLEK YÖNETİMİ TEMEL G/Ç FONKSİYONLARI Dinamik Bellek Tahsisi Tanımlanmış olan dizilere eleman sayısı ve elemanlarının tiplerine göre, sistem belleğinde bir yer

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

J A V A D A P R O G R A M D E N E T İ M İ V E O P E R A T Ö R L E R

J A V A D A P R O G R A M D E N E T İ M İ V E O P E R A T Ö R L E R J A V A D A P R O G R A M D E N E T İ M İ V E O P E R A T Ö R L E R Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! Temel Tiplerde Atama Atama işlemi, temel (primitive) tipler için

Detaylı

Giriş. ENF102 Jeoloji

Giriş. ENF102 Jeoloji DİZİLER Arrays Giriş Aynı isim altında, aynı türde birden fazla değer tutmak için kullanılan veri yapılarıdır (Data Structure). Dizi bir kümedir; aynı türde verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır.

Detaylı

BİLG Dr. Mustafa T. Babagil 1

BİLG Dr. Mustafa T. Babagil 1 BİLG214 20.10.2009 Dr. Mustafa T. Babagil 1 Yapısal bilgi türlerinin tanımlanması. (C++ daki struct yapısı. ) Daha önce öğrenmiş olduğumuz bilgi tipleri char, int ve float v.b. değişkenler ile dizi (array)

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders08/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders08/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders08/ 1 Yapısal Veri Tipleri C dili genişletilebilen bir dildir. Var olan veri tipleri kullanılarak yeni veri tipleri tanımlanıp kullanılabilir. Programlama

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1102 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Yapılar ve Birlikler enum Deyimi

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler ve Değişkenler Values & Variables 2 1 Değişkenlerin Özellikleri Tipi

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK Giriş-Tanımlamalar Program Nedir? Tanımlanmış bir problemi bilgisayar ortamında çözen ürüne program denir. Programlama Nedir? Tanımlanmış

Detaylı

Temel Veri Türü İşlemleri

Temel Veri Türü İşlemleri Temel Veri Türü İşlemleri BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Değişkenler ve Veri Türleri Programlama dillerinde her değişken için bir veri türü tanımı yapılır. Değişkenler,

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

şeklinde tanımlanmıştır. O halde, dosyaları daha önceki bilgilerimizi kullanarak FILE *Dosya1, *Dosya2;

şeklinde tanımlanmıştır. O halde, dosyaları daha önceki bilgilerimizi kullanarak FILE *Dosya1, *Dosya2; Dosya İşlemleri Nedir? Programlarınızı girdi (input) olarak aldığı verileri bir text dosyasında yada word dosyasında vb. saklamasıdır. Artık C programınızın yaratıp içine veriler koyacağı text dosyasını

Detaylı