SAYI 84, OCAK ÖNEMLĐ!.. Đspanya nın Vize Verme Koşulları.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI 84, OCAK 2008. ÖNEMLĐ!.. Đspanya nın Vize Verme Koşulları."

Transkript

1 ÖNEMLĐ!.. Đspanya nın Vize Verme Koşulları. T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan Birliğimize ulaşan bir yazıyla tarafımıza bildirilen ve Ankara daki Đspanya Büyükelçiliğinden alınan, Schengen Bölgesi ndeki sınır kontrol usullerine, söz konusu usuller dahilinde Đspanya Hükümeti nin yabancıları topraklarına kabul etme şartlarına ve Đspanya sınır makamlarınca yapılan kontrollere ilişkin bilgi notu aşağıda üyelerimizin dikkatine aktarılmaktadır: SCHENGEN ALANINDA SINIR KONTROLÜ Kişilere Avrupa Birliği nde bir serbest dolaşım alanı yaratılması, önlemleri de beraberinde getirmelidir. Bunların arasında, Avrupa Birliği çerçevesinde bütünleştirilen Schengen müktesebatı hükümlerini ve özellikle 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşması nın Uygulama Sözleşmesi nin ilgili hükümleri gözönüne alınarak, dış sınırlardan geçiş konusunda ortak politika da bulunmaktadır. Dış sınırların kontrolü hususunda, mevzuat ortak çatısının oluşturulması dış sınırların iadesi konusunda ortak politikanın elzem unsurlarından birisidir yılında yürürlüğe girmesinden itibaren Schengen alanının geliştirilmesi anlaşmaya taraf devletler arasında iç sınırlarda kontrollerin kaldırılmasını ve bazı tek tip prosedürlerle söz konusu alana girişte kontrollerin yapıldığı tek bir dış sınır yaratılmasını sağlamıştır. Sınır kontrolü sadece dış sınırlarında kontrolün gerçekleştirildiği üye devletin menfaatleri doğrultusunda değil, aynı zamanda da, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadeleye, iç güvenliğe, kamu düzenine, kamu sağlığına ve üye devletlerin uluslar arası ilişkilerine yönelik herhangi bir tehdidin önlenmesine katkıda bulunacak şekilde, iç sınırlarında kontrolleri kaldıran üye devletlerin de ortak menfaatleri doğrultusunda yapılır. Ulusal mevzuat, üçüncü ülkelerin vatandaşları için giriş şartlarını düzenlerken sınırlardan insan geçişi için ( Schengen Sınırlar Kanunu ) bir Birlik Kanunu oluşturan Avrupa Birliği kurallarının, özellikle de Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi nin 562 / 2006 sayılı Düzenlemesi nin içeriğinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Avrupa Birliği üyesi bir devlet ve 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşması na ve bahsedilen Schengen Sınırlar Kanunu na taraf ülke olarak Đspanya, Birlik mevzuatını uygulayarak ve aynı zamanda imzalayan diğer devletlere karşı mevzuatın içerdiği kontrol sorumluluğunu da üstlenerek, belli yükümlülükleri yerine getirir. Ulusal ve Birlik normlarında listelenen şartlar minimum şartlardır, yani bu şartların hepsinin veya her birinin yerine getirilmesi girişte müsaade edilmesi için otomatik hak doğurmaz. Nihayetinde, kısa süreli kalış varsayılabilecek seyahatler için yabancıları kabul etme veya etmememe sorumluluğu her bir üye devlete aittir. Bu da beraberinde, Avrupa Birliği nin diğer üye devletleri ile dayanışma prensibi ve ulusal egemenlik çerçevesinde, ortak Avrupa alanına giriş şartlarına özen gösterilmesi gerekliliğini getirir. ĐSPANYOL TOPRAKLARINA GĐRMEK ĐÇĐN ARANAN ŞARTLAR: Altı aylık bir dönem içinde üç ayı geçmeyecek kalış için ( Schengen Sınırları Kanunu 5. madde; Yabancılar Kanunu 25. madde ve Yabancılarla ilgili Düzenleme 4. ve takip eden maddeleri ) a. Pasaport veya seyahat belgesi hamili olmak b. Eğer gerekli ise vize Schengen vizesi, Schengen alanını oluşturan ülkelerde dolaşımı mümkün kılar ancak, sözkonusu alanın parçası olmayan devletlerin topraklarına girişi sağlamaz ( ör: Đngiltere, Đrlanda ve diğerleri ) Sayfa 1 / 37

2 c. Seyahat amacı ve şartlarının belgelenmesi ve Đspanya da kalış süresince kendini idame ettirecek ekonomik imkanlara sahip olmak Turistik veya özel seyahatlerde, aşağıdaki belgelerden bazılarının ibrazı istenebilecektir: 1.Davet eden kuruluşun veya eğer evinde ağırlayacaksa şahsın davet mektubu. Mektup, ülke topraklarına turistik veya özel nedenlerle girmek isteyen yabancılar lehine şahıslar tarafından hazırlanacak davet mektubu için şartları düzenleyen 10 Mayıs tarih ve PRE/1283/2007 sayılı Düzenlemeye uygun olarak hazırlanacaktır. Davet mektubu ülkeye giriş için gerekli diğer şartların yerine getirilme zorunluluğunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. 2. Düzenlenmiş bir seyahatin, güzergahlarla birlikte rezervasyon teyidi. 3. Dönüş veya turistik tur bileti. Ekonomik durumun belgelenmesi için, Đspanya ya giriş yapabilmek için yabancıların belgelemesi gereken ekonomik durumlarıyla ilgili 10 Mayıs tarih ve PRE/1282/2007 sayılı düzenleme göz önüne alınacaktır. Bu, kişi başına günlük EURO ve her halükarda kişi başına en az EURO olarak belirlenmiştir. Mesleki, siyasi, bilimsel, spor amaçlı, dini veya diğer seyahatlerde aşağıdakiler talep edilebilir: 1. Ticari, sınai, vs. içerikli toplantı, seminer,vs. katılım için şirket veya ilgili makamdan davet mektubu 2. Ticari, sınai, vs. ilişkileri belgeleyen evrak 3. Fuar, kongre, seminer,vs için giriş kartları 4. Davet eden kuruluşun ismi ve kalış süresi gibi mümkün olduğu kadar çok bilgi içeren davetiyelere, giriş kartları, rezervasyonlar, programlar veya ziyaret amacını belirten herhangi başka bir belge Öğrenim veya eğitim amaçlı seyahatler için: 1. Teorik veya pratik eğitim kurslarına katılmak için bir eğitim merkezi tarafından verilmiş kayıt belgesi 2. Gidilen kurslara ait sertifikalar d. Gerekli olan hallerde sağlık raporu e. Hakkında giriş yasağı olmamak ( S.I.S. veya Ulusal Sicil de kayıtlı ) Yasaklı olma sebepleri: 1. Đspanya veya herhangi bir Schengen Devleti tarafından sınır dışı veya iade edilmiş olmak; 2. Đspanya nın menfaatlerine veya insan haklarına karşı faaliyetlerden ya da suç örgütleriyle bağlantısından dolayı ülkeye girişinin kesin bir şekilde yasak olması; 3. Kriminal nedenlerden dolayı hakkında uluslar arası suç duyurusu olması f. Kamu sağlığını, kamu düzenini, ulusal güvenliği veya Đspanya nın uluslar arası ilişkilerini ya da Đspanya nın bu konuda anlaşma yaptığı diğer devletlerle ilişkilerini tehdit edecek bir durumu olmaması g. Bir önceki giriş tarihinden itibaren sayılmak üzere daha önceki altı ayda üç aylık kalış süresini doldurmuş ise giriş reddedilir. ( Schengen madde 20.1 ve Kanun madde 30 ) ÖNEMLĐ!.. Đngiltere nin Yeni Uygulaması T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan Birliğimize ulaşan yazıda, Đngiltere nin 6 Aralık 2007 tarihinden itibaren vize başvurularında dijital fotoğraf ve parmak izi alınması suretiyle biyometrik veri toplaması uygulamasını başlatacağı bildirilmiştir. Đngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği nin bu konuda Bakanlığımıza verdiği bilgiler aşağıda üyelerimizin dikkatine sunulmaktadır. Sayfa 2 / 37

3 1. Đngiltere söz konusu uygulamayı bu yıl sonu itibarıyla 120 ülkede başlatmış olacaktır. 2. Toplanan biyometrik veriler Đngiltere deki bir veri merkezinde muhafaza edilecek, uygulama kapsamında başvuru süreci Computer Sciences Corporation adlı şirkete bağlı Worldwide Service tarafından yürütülecek, Ankara ve Đstanbul da Vize Başvuru Merkezleri, Đzmir, Bursa ve Gaziantep te ise Mikro Merkezler faaliyet gösterecektir. 3. Bahse konu uygulamaya geçiş sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlanması ve sistemin sağlıklı bir şekilde başlaması için Đngiltere nin Ankara Büyükelçiliği ile bağlı Başkonsolosluk ve Konsoloslukların vize bölümleri 29 Kasım 6 Aralık 2007 tarihleri arasında resmen kapalı olacak, anılan dönemde Bakanlığımız kanalıyla gelecek acil başvurularda istisnai şekilde düzenlenmeye çalışılacak, ancak sistemin çalıştırılmaya başlanacağı 3 Aralık günü vize düzenlenmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. 4. Söz konusu uygulamadan muaf olan kişiler: Resmi ve özel amaçlı seyahatlerinde Devlet, Hükümet Başkanları ve aile bireyleri ( Resmi ziyaretlerinde refakat eden heyet üyeleri de söz konusu muafiyetten yararlanabilir. Bu heyetlerde yer alan basın mensupları, işadamları ve diğer resmi görevi bulunmayan şahıslar muafiyete dahil değildir.) Resmi ziyarette bulunan Bakanlar ve beraberlerindeki aile bireyleri Resmi amaçla seyahat eden diplomatik pasaport hamilleri Bakanların resmi ziyaretlerinde refakat eden kamu görevlileri, kamu görevlileri, tercümanlar vb. heyet üyeleri ( Bu heyetlerde yer alan basın mensupları, işadamları ve resmi görevi bulunmayan şahıslar muafiyete dahil değildir.) Đngiltere deki temsilciliklere görevli olarak atanan diplomatik, idari ve teknik hizmet kadrosu, konsolosluk memurları ile aile bireyleri ( Fahri konsoloslar ve aile bireyleri söz konusu uygulamaya tabidir.) Đngiltere deki uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevliler ve resmi seyahatte bulunan uluslar arası kuruluşların temsilcileri ile aile bireyleri NATO personeli ve silah kontrolü personeli Diplomatik kuryeler 5 yaşın altındaki çocuklar ÖNEMLĐ!.. Tacikistan Vizesinin Verilme Usulleri T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan alınan yazıda, vatandaşlarımıza Duşanbe Havalimanında vize verilmesi uygulamasının basitleştirilerek sürdürüleceği bildirilmiştir. Yazıda; 2 adet fotoğraf, doldurulmuş iki adet vize başvuru formu ile Tacikistan dan sağlanan davet mektubunun ibraz edilmesi halinde havaalanında vize edinilmesinin mümkün olacağı, vize formlarının anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine gidilmeksizin Büyükelçiliğin internet adresinden alınabileceği, Tacikistan dan sağlanan davet mektuplarının davet sahiplerince mutlaka Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk birimine onaylattırılmasının gerektiği belirtilmektedir. Uluslararası Özbekistan Seyahat Workshopu 21 Nisan 2008 tarihinde Özbekistan ın Taşkent şehrinde, uluslararası seyahat workshopu düzenlenecektir. Söz konusu workshop ile ilgilenen üyelerimiz için aşağıda iletişim numaraları mevcuttur. Tel / Fax: / Sayfa 3 / 37

4 ÖNEMLĐ!.. Kazakistan da Yaşanan Hususlar T.C.Dışişleri Bakanlığı ndan alınan bir yazıda, bir aylık vize muafiyeti anlaşması çerçevesinde Kazakistan a seyahat edecek vatandaşlarımızın, burada beş günden fazla kalacaklar ise, ilgili mevzuata göre Kazak yabancılar polisine giderek kaldıkları adresi bildirmelerinin ve kayıt yaptırmalarının gerektiği; bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin para cezasına çarptırılma, hapsedilme veya ülkeye girişi yasaklılar kapsamına alınma gibi müeyyidelere maruz kaldığı bildirilmektedir. Anılan ülkeye vize muafiyetinden yararlanarak seyahat edecek ve orada beş günden fazla kalacak vatandaşlarımızın söz konusu sıkıntılarla karşılaşmalarının önlenmesini teminen tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız. ÖNEMLĐ!.. Rusya Federasyonu Vize Rejimi T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Vize ve Dış Đrtibatlar Daire Başkanlığı ndan Birliğimize iletilen yazıda, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ndan alınan bilgiye dayanılarak bu ülkenin yeni vize uygulamaları bildirilmiştir. Buna göre; Rusya Federasyonu Hükümetinin 9 Haziran 2003 tarihli 335 no lu kararı ile onaylanan, RF Hükümetinin Vize şekli belirleme, hazırlanması ile verilişinin prosedür ve şartları, vizenin uzatılma şartları, kaybolması durumunda yenilenmesi ve vize iptal işlemi prosedürüne ilişkin değişikliklerin eklenmesi hakkında 635 nolu kararı 4 Kasım 2007 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu karara göre, uyruğundan farklı bir ülkede bulunan bir yabancıya vize verilmesi için zorunlu koşul, o ülkede 90 günden daha uzun bir süreyi öngören aralıksız oturum iznine sahip olmaktır. Uyruğundan farklı bir ülkede bulunan yabancıya, RF Dışişleri Bakanlığı nın uluslar arası karşılıklılık prensibi temelindeki kararına göre ve RF da oturmakta olan bir yakın akrabasının acil tedavi gereği, ağır hastalığı ya da ölümü gibi istisnai durumlarda, anılan şart aranmaksızın vize hazırlanıp verilebilmektedir. Bir yıllık çok girişli vize hamili yabancının RF nda bulunma süresi, kesintisiz en fazla 90 gün olmak üzere yıl içinde toplam 180 gündür. Söz konusu karar, yürütmenin federal organlarının vize uzatma yetkilerini belirlemektedir. RF nda bulunan bir yabancının vize süresi aşağıdaki durumlarda uzatılmış olabilir: RF Dışişleri Bakanlığı veya RF daki RF Dışişleri Bakanlığı temsilciliği tarafından yabancı uyruklu vatandaşının, onu görevlendiren devlet veya uluslar arası kuruluşun (yabancı devletin diplomatik temsilciliğinin ya da konsolosluk kurumunun ya da uluslar arası kuruluş ya da temsilciliğinin başvurusuna istinaden) üstlendiği işlevini tamamlanması için gerekli süreye; Sınır bölgesinde (RF devleti sınır kapısı dahil) bulunan RF Dışişleri Bakanlığı temsilciliği ya da RF Federal Güvenlik Servisi sınır organı tarafından 3 günden fazla olmamak üzere (bir yabancı uyruklu vatandaşının RF sınırları dışına çıkma gereğinin doğması durumunda) Federal Göç Servisi ve bölgesel organları tarafından: - Gerek doğması durumunda 10 günden fazla olmamak üzere (Böyle bir gereksinimi kanıtlayan belgelerin olması durumunda ve vize süresinin, yabancının RF ndaki toplam bulunma süresini aşmadığı takdirde); - RF da oturmakta olan bir yakın akrabasının acil tedavi gereği, ağır hastalığı ya da ölümü ile ilgili durumlarda, yabancının RF ndan ayrılma imkânına sahip olmadığı takdirde- oluşan durumlara ilişkin tedbirlerin alınması ve yabancının RF ndan ayrılabilmesi için gerekli süreye (sözkonusu durumları kanıtlayan belgelerin sunulduğu takdirde); - Aşılması güçlükteki durumlar (mevcut şartlarda önlenilmez olağanüstü durumlar) ve doğal afet niteliğindeki durumlar nedeniyle yabancının RF ndan ayrılma imkânına sahip olmadığında. Sayfa 4 / 37

5 Vize süresinin uzatılması, yabancının göç kaydını veya gerçek ikamet kaydının yaptırdığı yerde ya da RF devleti sınır kapısında, yetkili devlet organları tarafından gerçekleştirilmektedir. Prosedürün kolaylaştırılması ve uluslar arası taşımacılık tarafından daha verimli kontrolün gerçekleştirilmesi için, bilgisayarda okunan vize formuna tek girişli ve çok girişli sözcüklerinden sonra 1, 2 ve M rakam ve harfleri ile ifade edilen işaretlerin en yakın zamanda eklenmesi planlanmaktadır. Üyelerimizin bilgilerine sunarız. Pamukkale (Hierapolis) Giriş ücretleri ve düzenlemeleri Pamukkale (Hierapolis) Giriş ücretleri ve düzenlemelerine ilişkin Pamukkale ve Ören Yerleri Kültür ve Turizm Đşletme Müdürlüğü nün Birliğimize gönderdiği 27/11/2007 tarihli yazısı aşağıya aynen aktarılmıştır. Bilgilerinizi rica ederiz T.C. DENĐZLĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ PAMUKKALE VE ÖREN YERLERĐ KÜLTÜR VE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE SEYAHAT ACENTALARI BĐRLĐĞĐ (TÜRSAB) Dikilitaş Aşıkkerem Sokak No:42 Beşiktaş-Fulya/ĐSTANBUL Ulusal ve Uluslararası alanda tanınan ve dünya miras listesinde yer alan ülkemiz ve ilimiz turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Pamukkale (Hierapolis) Antik Kenti giriş ücretleri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesi Merkez Müdürlüğünce 10YTL olarak belirlenmiş olup tarihi itibariyle tarifeler uygulanmaya başlayacaktır. Ayrıca, Pamukkale ve Örenyerine girişlerde tarihi itibariyle barkot okuyuculu elektronik turnike sistemi uygulamaya konulmuş olup, halen kuzey kapı, Güney Kapı ve yaya girişi olmak üzere 3 noktadan giriş yapılmaktadır. Sağlık, Turizm Đnformation, Ptt, güvenlik gibi birimler kuzey ve güney kapılara taşınmış olup gerekli hizmetler bu iki noktadan verilecektir. Alınan biletlerle alana bir sefer girilecek olup aynı gün içinde giriş çıkış yapılmayacaktır. Pamukkale Ören Yerleri ile ilgili Đl Özel Đdaresi Bünyesinde Pamukkale Đşletme Müdürlüğü kurulmuş olup,kuzey kapısında bulunan Pamukkale Yönetim Birimi Binası nda faaliyet göstermektedir. Pamukkale ile ilgili istek ve şikayetlerde ilgili müdürlük ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Örenyeri gezi güzergahları ve toplu girişlerle ilgili düzenlemeler ayrıca bildirilecektir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Đbrahim Hayrullah Sun Vali a. Vali Yardımcısı Fransa üzerine Rehberlikte Uzlaşma Eğitim Programı Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitim Programları çerçevesinde 7 ve 10 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen Yurt Dışı Turlar - Fransa Üzerine Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitim Programı tamamlanmış olup, programı başarıyla bitirenlerin listesi ekte sunulmaktadır. Đlgilenen Üyelerimiz listeye ulaşmak üzere tıklayabilirler. Sayfa 5 / 37

6 Kastamonu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Kastamonu Valiliği Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün Birliğimize gönderdiği yazısı ile; Kastamonu Đlinin doğal güzelliklere sahip olmasının yanında köklü tarihi geçmişe sahip olması nedeniyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğu ve bu kapsamda gerek Đl merkezinde gerek ilçelerinde yapılan çeşitli kazılar neticesinde çıkarılan arkeolojik eserler Đl arkeoloji müzesinde sergilenmekte olduğu bildirilmektedir. Ancak, Kastamonu Đline gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerin Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret etmekte olduğu halde gelen turların bir kısmının tanıtım açısından önemli bir yere sahip olan arkeoloji müzesini ziyaret etmediği gözlemlenmiş olup, bu eksikliğin giderilmesi için Müze Müdürlüğünce müze tanıtım yazısı hazırlanmıştır. Arzu eden üyelerimizin tanıtım yazısını Başkanlığımızdan temin edebileceklerini duyurur, Arkeoloji Müzesi nin de değerlendirilmesi hususunda bilgilerini rica ederiz. Efes Müzesi Ziyaret Güvenliği Efes Müzesi Müdürlüğü nün Birliğimize Ziyaret Güvenliği ile ilgili gönderdiği yazısı aşağıya aynen aktarılmıştır. Üyelerimize duyurulur. T.C. SELÇUK KAYMAKAMLIĞI EFES MÜZESĐ MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : B.16.0.KVM / Konu : Ziyaret Güvenliği TÜRKĐYE SEYAHAT ACENTALARI BĐRLĐĞĐ ( TÜRSAB ) Dikilitaş, Aşık Kerem Sokak No:42 Beşiktaş-Fulya/ĐSTANBUL Bölgemizin en önemli ve en çok ziyaret edilen örenyerlerinden olan Antik Efes Kenti, St.Jean Anıtı ve Artemis Anıtı müzemizin sorumluluk alanıdır yıllık geçmişi ile dünya kültür tarihinin en önemli örneklerinden olan bu alanlar koruyarak gelecek kuşaklara bırakacağımız kültür mirasımızdır. Ören yerlerinde doğal ve iklimsel etkenler ile ziyaretçi yoğunluğundan kaynaklanan bazı olumsuzluklar oluşmakta bunlar günü gününe giderilmeye çalışılmaktadır. Bu olumsuzluklar özetle: 1-Ziyaretçiler için sınırlandırılmış alanlar dışına çıkılarak ziyaretçi güvenliğinin (böcek ısırması, düşme, taş düşmesi v.b ) tehlikeye atılması, 2-Nike kabartması gibi eserlere elle veya elde bulunan çubuk benzeri nesnelerle dokunarak anlatılması, 3-Caddelerin bazı yerlerinde bulunan antik dönemde kazıma tekniğinden yapılmış dini semboller, oyun tablaları ve ayak izi motiflerinin bazı rehberler tarafından yine çevreden toplanan antik tuğla parçaları ile mevcut konturları üzerinden çizilerek ziyaretçiye anlattıkları, 4-Bazı rehberlerin gruplarını serbest bıraktıkları, ziyaretçilerin yasaklanan bölümlere girdikleri, duvar ve sütun gibi mimari parçaların üzerine çıktıkları, 5-Bazı ziyaretçilerin hatıra amacıyla örenyerlerinden çanak çömlek parçası veya mozaik parçası aldıkları, 6-Bazı rehberlerin grubunu gruba örenyeri içinde veya dışında yaklaşıp bir şeyler satmak isteyen kişilere karşı uyarmadıkları, 7-Ziyaretçilerin her alanda sigara içmeye devam ettikleri, Sayfa 6 / 37

7 8-Grupların çok olduğu saatlerde bazı grupların ziyaret akışına uymayarak örenyeri içinde yığılmalara neden oldukları, gibi konular Müzemiz görevlilerinin yaptığı kontrollerde tespit edilmektedir. Bu belirtilen ve benzeri durumlarda karşılaşılınca gerekli uyarılar yapılmaktadır. Ancak ziyaretçilerin güvenliği ve yasal sıkıntılar yaşanmaması için yılda 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği ülkemizin dışa açılan kapısı olan örenyerlerimizde Birliğimize bağlı çalışan acentaların uyarılmasına bu konularda gruplarını bilgilendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Cengiz TOPAL Müze Müdürü 2008 YILI DHMĐ TARĐFELERĐ Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan Hava Liman / Alanlarında 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanacak 2008 DHMĐ Tarifeleri Kitapçığı Başkanlığımıza gönderilmiştir. Đlgilenen üyelerimiz 2008 DHMĐ Tarifelerini Birlik Merkezimiz ve BYK Başkanlıklarından temin edebilirler. BALIKESĐR ULUSAL KONGRESĐ Balıkesir Üniversitesi Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafından 2004 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenmekte olan Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi nin üçüncüsü Nisan 2008 tarihlerinde Balıkesir de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için GOLDEN HĐLL HOTEL / AĞRI - DOĞUBEYAZIT Golden Hill Hotel; Ağrı / Doğubeyazıt ta 3 yıldızlı turistik işletme görev ve sorumluluk anlayışını benimsemiş bir ekip ile tesis olarak hizmet vermektedir. Gelişen turizm sektörü içersinde yerini önemle artarak en üst noktalara taşımak vizyonunda olan Golden Hill Hotel in tüm odaları AĞRI DAĞI ve ĐSHAKPAŞA SARAYI manzaralı olup 20 adet suit oda, 30 adet double oda 40 adet single oda olmak üzere 90 oda kapasitesiyle hizmet vermektedir. Odalarda TV, minibar, saç kurutma makinesi, telefon, viirless internet imkanı sunulmakta olup, Otel bünyesinde 2 restaurant, Çatı cafe-bar, 100 kişilik konferans salonu, 50 kişilik TV salonu, sauna, türk hamamı, eşya mağazası bulunmaktadır. Đrtibat: Feyyaz Salman Tel: Fax: Cep: Üyelerimize duyurulur Yılı Vizesini Yaptıran Profesyonel Turist Rehberleri Đstanbul Valiliği Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne kayıtlı, Ankara Valiliği Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne kayıtlı, Gaziantep Valiliği Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne kayıtlı, Sayfa 7 / 37

8 Profesyonel Turist Rehberlerinden 2007 yılında vizelerini yaptıranlara ait listeler Başkanlığımıza gönderilmiştir. Đlgilenen üyelerimiz Birlik Merkezimizden listeleri temin edebilirler. MABEYĐN RESTAURANT MABEYĐN Restaurant Đstanbul, Altunizade Kısıklı da çevre yoluna çok yakın konumu, nefis Türk yemekleri, yöresel tatları, kaliteli servisi ve ait olduğu dönemin mimari özelliklerine sadık kalınarak restore edilmiş Mabeyinci Ziverbey Köşkleri nden birinde hizmet vermektedir. Đlgilenen üyelerimiz için irtibat : Tel : Fax: GSM: DÜZELTME Temmuz 2007 tarih ve 83. sayı Bültenimizde, SUDALAR Turizm Seyahat Acentası nın şirket unvanı As-Kale Dekorasyon Đnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. yazılması gerekirken sehven Aş-Kale Dekorasyon Đnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. olarak yayınlanmıştır. Letonya ya Seyahatlerde Dikkat Edilecek Hususlar T.C.Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Vize ve Dış Đrtibatlar Daire Başkanlığı ndan Birliğimize iletilen yazıda, Erasmus programı çerçevesinde Litvanya da eğitim gören, hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşı iki öğrencinin karayoluyla Letonya üzerinden ülkemize dönüşleri esnasında, Litvanya Letonya sınır kapısında, pasaportlarının geçerlilik süresinin yeterli olmadığı gerekçesiyle Letonya Sınır Makamlarınca ülkeye girişlerine izin verilmediği ve anılan Büyükelçiliğimizce Letonya Gümrükler Đdaresi nezdinde girişimde bulunularak söz konusu öğrencilerin girişlerinin temin edildiği bildirilmektedir. Yazıda, Letonya makamlarının hizmet ve hususi damgalı pasaport hamili vatandaşlarımızın ülkeye girişine, pasaport sürelerinin en az 6 ay geçerli olması durumunda izin verdiği belirtilmektedir. Söz konusu uygulamanın, Letonya ya seyahat edecek hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımızın pasaport işlemlerinde göz önünde bulundurulması önerilmektedir. Kenya ya Seyahat Uyarısı T.C.Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Daire Başkanlığı ndan Birliğimize gönderilen yazıda, Kenya da 27 Aralık 2007 tarihinde yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ertesinde ortaya çıkan şiddet eylemlerinde bugüne kadar yaklaşık 320 kişinin hayatını kaybettiği, vatandaşlarımızın sorunlu haller dışında Kenya ya seyahat etmemeleri, zorunlu durumlarda ise seyahatlerinden önce Nairobi Büyükelçiliğimizden bilgi almaları ve bölgede bulundukları sürede tedbirli davranmalarının uygun olacağı belirtilmiştir. Nairobi Büyükelçiliği: Tel: Faks: Deniz Cruise and Ferry Lines Deniz Cruise and Ferry Lines bünyesindeki Ankara ve Samsun yolcu gemileri Mayıs Ekim ayları arasında Cruise seferleri düzenlemekte ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Sayfa 8 / 37

9 Aralık Nisan ayları içerisinde ise acentaların veya özel kurumların istekleri doğrultusunda sadece kurumunuz misafirleri için özel yolculuklar ( Đstanbul Çanakkale Đstanbul; Đstanbul Kuşadası Đstanbul; Đstanbul Pire Đstanbul; Đstanbul Köstence Đstanbul gibi) düzenleyebilir ya da limanda toplantılarınız, özel davetleriniz için hizmet verilebilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin Deniz Cruise and Ferry Lines Satış Ofisi ile irtibata geçmeleri rica olunur. Đletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Deniz Cruise and Ferry Lines Satış Ofisi Tel: Faks: E mail: Web: Essen Kampçılık ve Karavan Fuarı T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü nden Birliğimize iletilen yazıda, 6-10 Şubat 2008 tarihleri arasında Almanya nın Essen kentinde düzenlenecek olan Essen Kampçılık ve Karavan Fuarı na 100m2 lik bir standla iştirak edileceği bildirilmektedir. Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin Frankfurt Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Frankfurt Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Tel: Fax: Fitur Turizm Fuarı T.C.Madrid Büyükelçiliği, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği nden Birliğimize iletilen yazıda, 30 Ocak -3 Şubat 2008 tarihleri arasında Madrid de FITUR Turizm Fuarı 2008 in düzenleneceğini, söz konusu fuardan stand almak isteyen acentaların, fuar kataloğunda yer alabilmeleri için Müşavirliğin aşağıdaki hesap no suna katılım ücretini yatırmaları ve Müşavirlik ile iletişim kurmaları istenmektedir. Banco Santander Central Hispano C/Ortega y Gasset No:1 Hesap no: Madrid Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Tel: Fax: Irak ta Kolera Salgını T.C.Dış Đşleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı ndan Birliğimize iletilen yazıda, Ağustos 2007 sonunda Kuzey Irak ta, Kerkük ve Süleymaniye de kolera salgını başladığı, Dünya Sağlık Örgütü Raporlarından öğrenilmiş, bilahare kolera salgınının boyutlarının büyüyerek Bağdat ve diğer illere de yayıldığı Bağdat Büyükelçiliğimizce teyit edildiği bildirilmektedir. Bu itibarla, Bölgeye seyahat edecek vatandaşlarımızın kolera gibi bulaşıcı hastalıklardan korunma hususunda gerekli önlemleri almakta önem göstermeleri konusunu bilgilerinize sunarız. Sayfa 9 / 37

10 Đşbirliği Talebi - Dubai Dubai de bulunan Golden Gate Tourism yetkililerince Birliğimize iletilen yazıda, Birliğimiz üyesi acentalara işbirliği önerilmektedir. Teklif, Türkçe hizmet veren Tur Operatörünün, üyemiz seyahat acentaları ile yapılabilecek işbirlikleri ile ilgilidir. Üyelerimizin bilgisine sunarız. Ayrıntılı bilgi için: Nebi ÇETĐN Golden Gate Tourism & Cargo LLC Sheikh Zayed Road, Union Tower Office 101, Dubai UAE Tel: Fax: Mob: Uluslararası Đslam Fuarı 2008 Endonezya Büyükelçiliği nden Birliğimize gelen duyuruda, Şubat 2008 tarihleri arasında, Cakarta da Uluslararası Đslam Fuarı 4. Alrawda Umre Hac & Đslami Turizm Fuarı nın düzenleneceği bildirilmiştir. Yazıda, söz konusu etkinliğin, Türkiye yi ziyaret etmek isteyen hacı adayları ile bağlantılar kurmak açısından son derece faydalı olabileceği de ek bilgi olarak verilmiştir. Fuarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz adresini ziyaret edebilirler. Portekiz Uluslararası Turizm Filmleri Festivali T.C. Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Kültürel Đşler Genel Müdür Yardımcılığı ndan Birliğimize iletilen yazıda, ART & TUR Turizm Filmleri Uluslar arası Festivali kuruluşu Direktörü Fransisco Dias ın, Lizbon Büyükelçiliğimize bir ziyarette bulunarak, önümüzdeki yıl Gaia şehrinde yapılacak Turizm Filmleri Festivali hakkında bilgi verdiği ve ülkemizden katılım sağlanması konusunda yardım talebinde bulunduğu bildirilmektedir. Söz konusu Festival, APTUR (Portekiz Turizmoloji Derneği) ile ESAP ın (Porto Sanat Okulu), Vila Nova de Gaia Belediyesi ile işbirliği halinde organize edilecek ve Portekiz de ilk defa düzenlenecektir. Festival, uluslar arası festival olarak tanınmaktadır ve başlıca turizm acentalarına ve ilgili kişi ve kurumlara yönelik olmakla birlikte, halkın seyrine de açık olacaktır. Almanya, Danimarka, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Đtalya, Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerden ilgi gösterildiği belirtilmiş; ülkemizin Portekiz de ve diğer ülkelerden olacak katılımcılar nezdinde tanıtımı açısından iyi bir fırsat olacağı belirtilmiştir. Üyelerimizin bilgilerine arz ederiz. Ayrıntılı bilgi için: TOURSIB Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı / Sibirya 18. Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı, Nisan 2008 tarihleri arasında Sibirya da düzenlenecektir. Đlgilenen üyelerimiz için irtibat numaraları aşağıda mevcuttur. Sayfa 10 / 37

11 Đlgili kişi: Marina Kashirina Tel: , Fax: ; 7. Azerbaycan Uluslararası Turizm Fuarı / Nisan Azerbaycan Uluslararası Turizm Fuarı, Azerbaycan Gençlik, Spor ve Turizm Bakanlığı ile WTO nun destekleriyle, Nisan 2008 tarihlerinde Bakü de düzenlenecektir. Đlgilenen üyelerimiz için aşağıda irtibat numaraları mevcuttur: Đlgili Kişi : Khayal Aliyeva Tel: Fax: ; Libya ya Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyuru / ÖNEMLĐ T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan Birliğimize gelen yazıda, Libya nın ülkeye giriş ve çıkış yapan yabancıların umuma mahsus pasaportları üzerinde, isim, doğum yeri ve tarihi, anne-baba adları gibi kimlik bilgilerinin Arapça çevirilerinin pasaportun uygu bir sayfası üzerine işlenmesi şartını getirdiği bildirilmiştir. Libya ya seyahat edecek vatandaşlarımızın, pasaportlarının boş bir sayfasına yeminli tercümanlara yaptıracakları çevirileri, yurtiçinde Emniyet Müdürlükleri Pasaport Şubelerine, yurtdışında ise Büyükelçiliklerimiz Konsolosluk Şubelerine ve Başkonsolosluklarımıza tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu uygulamadan sadece diplomatik pasaport hamilleri ile resmi davet üzerine ülkeye giden heyet mensuplarının muaf olduğu da ek bilgi olarak verilmiştir. Balltour 2008 Turizm Fuarı T.C. Riga Büyükelçiliği nden Birliğimize gönderilen yazıda, Balttour 2008 Turizm Fuarı nın 8 10 Şubat 2008 tarihlerinde Litvanya Riga da düzenleneceği bildirilmiştir. Balltour un 15. yıldönümünün kutlanacağı fuarın alanının büyütüldüğü ve ülkemizden daha çok katılım beklendiği bildirilmektedir. Üyelerimizin bilgisine sunarız. Ayrıntılı bilgi için: Tel: / Gsm: ÖNEMLĐ!.. Libya nın Ülkeye Giriş Yapacak Turistlere ABD Doları Đbraz Etme Zorunluluğu Getirmesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığından Birliğimize gelen yazıda, Trablus Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıda internet sitesinde çıkan bir habere atıfla, Libya Sivil Havacılık Kurumu tarafınca ülkede faaliyet gösteren bütün havayolu şirketlerine gönderilen bir yazı ile, Libya ya turistik amaçlı ( bireysel veya grup halinde gelenler ) giriş yapacak tüm yabancıların beraberinde, BD Doları değerinde konvertibl para bulundurmaları gerektiğinin bildirildiği, 7 Ocak 2008 itibariyle uygulamaya konulacak söz konusu uygulamanın, eğitim ve Libya da ikamet eden birini Sayfa 11 / 37

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim OCAK 2008 FAALİYETLERİ Türkiye ve İtalya Yerel Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları nın Genişletilme İşbirliği kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine iştirak edildi. Söz konusu ziyarette, Veneto Bölgesi Ticaret

Detaylı

GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ

GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ GİRİŞ Günümüzde, yurtdışında sürekli yaşayan, geçimini oralarda sağlayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyona yaklaşmıştır. Bu bağlamda, özellikle 1960 lı yıllardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu

Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu 1 Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu Đktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları No: 227 2 Vize Şikâyet Hattı Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğiyle, Đktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen

Detaylı

VATANDAŞLARIMIZ VE ŞİRKETLERİMİZ İÇİN REHBER TÜRKİYE CUMHURİYETİ BASRA BAŞKONSOLOSLUĞU

VATANDAŞLARIMIZ VE ŞİRKETLERİMİZ İÇİN REHBER TÜRKİYE CUMHURİYETİ BASRA BAŞKONSOLOSLUĞU 10 ADIMDA BASRA ve IRAK IN GÜNEY VİLAYETLERİ VATANDAŞLARIMIZ VE ŞİRKETLERİMİZ İÇİN REHBER TÜRKİYE CUMHURİYETİ BASRA BAŞKONSOLOSLUĞU HAZİRAN 2013 10 ADIMDA BASRA VE IRAK IN GÜNEY VİLAYETLERİ 2 GİRİŞ Türkiye

Detaylı

10 ADIMDA BASRA ve IRAK IN GÜNEY VİLAYETLERİ

10 ADIMDA BASRA ve IRAK IN GÜNEY VİLAYETLERİ 10 ADIMDA BASRA ve IRAK IN GÜNEY VİLAYETLERİ VATANDAŞLARIMIZ VE ŞİRKETLERİMİZ İÇİN İŞ REHBERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BASRA BAŞKONSOLOSLUĞU Mart 2012 GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Basra Başkonsolosluğumuz, görev

Detaylı

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR.. 11 İHALELER.... 12 FUARLAR... 13 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. 14 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 15 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın Haziran ayı olağan Meclis toplantısı 24

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mayıs 2014 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel sağlık için esaslı olarak uygulanan önlemler kesintisiz tamamlanmalı ve genişletilmelidir. Cömert ve üretken olan Türk Milleti, sağlıkta

Detaylı

Cep Rehberi. Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı

Cep Rehberi. Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı Cep Rehberi Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı Yola Çıkmadan Önce Kontrol Etmeyi Unutmayın! Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresini Oturma ve çalışma izinlerinizin süresini Arabanızın

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yayın Kurulu Abdülkadir DÖLEK Genel sekreter Aslı ÖZYAMANOĞLU Didem ÖZER Aarıştırma Yayın Müdürlüğü Baskı Güven Ofset 0324 321 14 16 Tasarım Hüseyin Akyar Başkandan Türkiye

Detaylı

Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür

Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür Mart - Kasım Nisan 2010 2009 ATSO Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli Okuyucular, Odamız

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

DİL EĞİTİMİ İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ HOME TUITION PROGRAMLARI. YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE COMMUNITY COLLEGE EĞİTİMİ

DİL EĞİTİMİ İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ HOME TUITION PROGRAMLARI. YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE COMMUNITY COLLEGE EĞİTİMİ ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ NDE DİL EĞİTİMİ SAYI 3 HOME TUITION PROGRAMLARI YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 9 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 10 ÇTSO AR-GE MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Bülend Engin: Üniversitemizin bizden yeni Ar-Ge

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 TARİHSEL GELİŞİM 1.3 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 1.4 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AİT

Detaylı

Nisan ayı bilgilendirmemizden sonra kaldığımız yerden 219-227 no lu toplantı tutanaklarımız bilgilerinize sunulmuştur.

Nisan ayı bilgilendirmemizden sonra kaldığımız yerden 219-227 no lu toplantı tutanaklarımız bilgilerinize sunulmuştur. Sayın Üyemiz, Yaklaşık 2,5 yıl önce başlatarak sürdürdüğümüz şeffaf ve paylaşımcı yönetim anlayışımız ile tüm kararlarımızı, projelerimizi her aşamada sizlerin bilgilerine sunmaya çalıştık. Odamızı sadece

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Yýl: 19 Sayý: 222 Şubat 2011 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý www.ticaretgazete.net. II. Trabzon İpek Yolu. İşadamları Zirvesi

Yýl: 19 Sayý: 222 Şubat 2011 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý www.ticaretgazete.net. II. Trabzon İpek Yolu. İşadamları Zirvesi Yýl: 19 Sayý: 222 Şubat 2011 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý www.ticaretgazete.net II. Trabzon İpek Yolu İşadamları Zirvesi Baþkanýn kaleminden Oda Üyeleri ve Bölge İşadamlarını Zirveye Hazırlamak

Detaylı