SAYI 84, OCAK ÖNEMLĐ!.. Đspanya nın Vize Verme Koşulları.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI 84, OCAK 2008. ÖNEMLĐ!.. Đspanya nın Vize Verme Koşulları."

Transkript

1 ÖNEMLĐ!.. Đspanya nın Vize Verme Koşulları. T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan Birliğimize ulaşan bir yazıyla tarafımıza bildirilen ve Ankara daki Đspanya Büyükelçiliğinden alınan, Schengen Bölgesi ndeki sınır kontrol usullerine, söz konusu usuller dahilinde Đspanya Hükümeti nin yabancıları topraklarına kabul etme şartlarına ve Đspanya sınır makamlarınca yapılan kontrollere ilişkin bilgi notu aşağıda üyelerimizin dikkatine aktarılmaktadır: SCHENGEN ALANINDA SINIR KONTROLÜ Kişilere Avrupa Birliği nde bir serbest dolaşım alanı yaratılması, önlemleri de beraberinde getirmelidir. Bunların arasında, Avrupa Birliği çerçevesinde bütünleştirilen Schengen müktesebatı hükümlerini ve özellikle 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşması nın Uygulama Sözleşmesi nin ilgili hükümleri gözönüne alınarak, dış sınırlardan geçiş konusunda ortak politika da bulunmaktadır. Dış sınırların kontrolü hususunda, mevzuat ortak çatısının oluşturulması dış sınırların iadesi konusunda ortak politikanın elzem unsurlarından birisidir yılında yürürlüğe girmesinden itibaren Schengen alanının geliştirilmesi anlaşmaya taraf devletler arasında iç sınırlarda kontrollerin kaldırılmasını ve bazı tek tip prosedürlerle söz konusu alana girişte kontrollerin yapıldığı tek bir dış sınır yaratılmasını sağlamıştır. Sınır kontrolü sadece dış sınırlarında kontrolün gerçekleştirildiği üye devletin menfaatleri doğrultusunda değil, aynı zamanda da, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadeleye, iç güvenliğe, kamu düzenine, kamu sağlığına ve üye devletlerin uluslar arası ilişkilerine yönelik herhangi bir tehdidin önlenmesine katkıda bulunacak şekilde, iç sınırlarında kontrolleri kaldıran üye devletlerin de ortak menfaatleri doğrultusunda yapılır. Ulusal mevzuat, üçüncü ülkelerin vatandaşları için giriş şartlarını düzenlerken sınırlardan insan geçişi için ( Schengen Sınırlar Kanunu ) bir Birlik Kanunu oluşturan Avrupa Birliği kurallarının, özellikle de Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi nin 562 / 2006 sayılı Düzenlemesi nin içeriğinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Avrupa Birliği üyesi bir devlet ve 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşması na ve bahsedilen Schengen Sınırlar Kanunu na taraf ülke olarak Đspanya, Birlik mevzuatını uygulayarak ve aynı zamanda imzalayan diğer devletlere karşı mevzuatın içerdiği kontrol sorumluluğunu da üstlenerek, belli yükümlülükleri yerine getirir. Ulusal ve Birlik normlarında listelenen şartlar minimum şartlardır, yani bu şartların hepsinin veya her birinin yerine getirilmesi girişte müsaade edilmesi için otomatik hak doğurmaz. Nihayetinde, kısa süreli kalış varsayılabilecek seyahatler için yabancıları kabul etme veya etmememe sorumluluğu her bir üye devlete aittir. Bu da beraberinde, Avrupa Birliği nin diğer üye devletleri ile dayanışma prensibi ve ulusal egemenlik çerçevesinde, ortak Avrupa alanına giriş şartlarına özen gösterilmesi gerekliliğini getirir. ĐSPANYOL TOPRAKLARINA GĐRMEK ĐÇĐN ARANAN ŞARTLAR: Altı aylık bir dönem içinde üç ayı geçmeyecek kalış için ( Schengen Sınırları Kanunu 5. madde; Yabancılar Kanunu 25. madde ve Yabancılarla ilgili Düzenleme 4. ve takip eden maddeleri ) a. Pasaport veya seyahat belgesi hamili olmak b. Eğer gerekli ise vize Schengen vizesi, Schengen alanını oluşturan ülkelerde dolaşımı mümkün kılar ancak, sözkonusu alanın parçası olmayan devletlerin topraklarına girişi sağlamaz ( ör: Đngiltere, Đrlanda ve diğerleri ) Sayfa 1 / 37

2 c. Seyahat amacı ve şartlarının belgelenmesi ve Đspanya da kalış süresince kendini idame ettirecek ekonomik imkanlara sahip olmak Turistik veya özel seyahatlerde, aşağıdaki belgelerden bazılarının ibrazı istenebilecektir: 1.Davet eden kuruluşun veya eğer evinde ağırlayacaksa şahsın davet mektubu. Mektup, ülke topraklarına turistik veya özel nedenlerle girmek isteyen yabancılar lehine şahıslar tarafından hazırlanacak davet mektubu için şartları düzenleyen 10 Mayıs tarih ve PRE/1283/2007 sayılı Düzenlemeye uygun olarak hazırlanacaktır. Davet mektubu ülkeye giriş için gerekli diğer şartların yerine getirilme zorunluluğunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. 2. Düzenlenmiş bir seyahatin, güzergahlarla birlikte rezervasyon teyidi. 3. Dönüş veya turistik tur bileti. Ekonomik durumun belgelenmesi için, Đspanya ya giriş yapabilmek için yabancıların belgelemesi gereken ekonomik durumlarıyla ilgili 10 Mayıs tarih ve PRE/1282/2007 sayılı düzenleme göz önüne alınacaktır. Bu, kişi başına günlük EURO ve her halükarda kişi başına en az EURO olarak belirlenmiştir. Mesleki, siyasi, bilimsel, spor amaçlı, dini veya diğer seyahatlerde aşağıdakiler talep edilebilir: 1. Ticari, sınai, vs. içerikli toplantı, seminer,vs. katılım için şirket veya ilgili makamdan davet mektubu 2. Ticari, sınai, vs. ilişkileri belgeleyen evrak 3. Fuar, kongre, seminer,vs için giriş kartları 4. Davet eden kuruluşun ismi ve kalış süresi gibi mümkün olduğu kadar çok bilgi içeren davetiyelere, giriş kartları, rezervasyonlar, programlar veya ziyaret amacını belirten herhangi başka bir belge Öğrenim veya eğitim amaçlı seyahatler için: 1. Teorik veya pratik eğitim kurslarına katılmak için bir eğitim merkezi tarafından verilmiş kayıt belgesi 2. Gidilen kurslara ait sertifikalar d. Gerekli olan hallerde sağlık raporu e. Hakkında giriş yasağı olmamak ( S.I.S. veya Ulusal Sicil de kayıtlı ) Yasaklı olma sebepleri: 1. Đspanya veya herhangi bir Schengen Devleti tarafından sınır dışı veya iade edilmiş olmak; 2. Đspanya nın menfaatlerine veya insan haklarına karşı faaliyetlerden ya da suç örgütleriyle bağlantısından dolayı ülkeye girişinin kesin bir şekilde yasak olması; 3. Kriminal nedenlerden dolayı hakkında uluslar arası suç duyurusu olması f. Kamu sağlığını, kamu düzenini, ulusal güvenliği veya Đspanya nın uluslar arası ilişkilerini ya da Đspanya nın bu konuda anlaşma yaptığı diğer devletlerle ilişkilerini tehdit edecek bir durumu olmaması g. Bir önceki giriş tarihinden itibaren sayılmak üzere daha önceki altı ayda üç aylık kalış süresini doldurmuş ise giriş reddedilir. ( Schengen madde 20.1 ve Kanun madde 30 ) ÖNEMLĐ!.. Đngiltere nin Yeni Uygulaması T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan Birliğimize ulaşan yazıda, Đngiltere nin 6 Aralık 2007 tarihinden itibaren vize başvurularında dijital fotoğraf ve parmak izi alınması suretiyle biyometrik veri toplaması uygulamasını başlatacağı bildirilmiştir. Đngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği nin bu konuda Bakanlığımıza verdiği bilgiler aşağıda üyelerimizin dikkatine sunulmaktadır. Sayfa 2 / 37

3 1. Đngiltere söz konusu uygulamayı bu yıl sonu itibarıyla 120 ülkede başlatmış olacaktır. 2. Toplanan biyometrik veriler Đngiltere deki bir veri merkezinde muhafaza edilecek, uygulama kapsamında başvuru süreci Computer Sciences Corporation adlı şirkete bağlı Worldwide Service tarafından yürütülecek, Ankara ve Đstanbul da Vize Başvuru Merkezleri, Đzmir, Bursa ve Gaziantep te ise Mikro Merkezler faaliyet gösterecektir. 3. Bahse konu uygulamaya geçiş sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlanması ve sistemin sağlıklı bir şekilde başlaması için Đngiltere nin Ankara Büyükelçiliği ile bağlı Başkonsolosluk ve Konsoloslukların vize bölümleri 29 Kasım 6 Aralık 2007 tarihleri arasında resmen kapalı olacak, anılan dönemde Bakanlığımız kanalıyla gelecek acil başvurularda istisnai şekilde düzenlenmeye çalışılacak, ancak sistemin çalıştırılmaya başlanacağı 3 Aralık günü vize düzenlenmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. 4. Söz konusu uygulamadan muaf olan kişiler: Resmi ve özel amaçlı seyahatlerinde Devlet, Hükümet Başkanları ve aile bireyleri ( Resmi ziyaretlerinde refakat eden heyet üyeleri de söz konusu muafiyetten yararlanabilir. Bu heyetlerde yer alan basın mensupları, işadamları ve diğer resmi görevi bulunmayan şahıslar muafiyete dahil değildir.) Resmi ziyarette bulunan Bakanlar ve beraberlerindeki aile bireyleri Resmi amaçla seyahat eden diplomatik pasaport hamilleri Bakanların resmi ziyaretlerinde refakat eden kamu görevlileri, kamu görevlileri, tercümanlar vb. heyet üyeleri ( Bu heyetlerde yer alan basın mensupları, işadamları ve resmi görevi bulunmayan şahıslar muafiyete dahil değildir.) Đngiltere deki temsilciliklere görevli olarak atanan diplomatik, idari ve teknik hizmet kadrosu, konsolosluk memurları ile aile bireyleri ( Fahri konsoloslar ve aile bireyleri söz konusu uygulamaya tabidir.) Đngiltere deki uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevliler ve resmi seyahatte bulunan uluslar arası kuruluşların temsilcileri ile aile bireyleri NATO personeli ve silah kontrolü personeli Diplomatik kuryeler 5 yaşın altındaki çocuklar ÖNEMLĐ!.. Tacikistan Vizesinin Verilme Usulleri T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan alınan yazıda, vatandaşlarımıza Duşanbe Havalimanında vize verilmesi uygulamasının basitleştirilerek sürdürüleceği bildirilmiştir. Yazıda; 2 adet fotoğraf, doldurulmuş iki adet vize başvuru formu ile Tacikistan dan sağlanan davet mektubunun ibraz edilmesi halinde havaalanında vize edinilmesinin mümkün olacağı, vize formlarının anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine gidilmeksizin Büyükelçiliğin internet adresinden alınabileceği, Tacikistan dan sağlanan davet mektuplarının davet sahiplerince mutlaka Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk birimine onaylattırılmasının gerektiği belirtilmektedir. Uluslararası Özbekistan Seyahat Workshopu 21 Nisan 2008 tarihinde Özbekistan ın Taşkent şehrinde, uluslararası seyahat workshopu düzenlenecektir. Söz konusu workshop ile ilgilenen üyelerimiz için aşağıda iletişim numaraları mevcuttur. Tel / Fax: / Sayfa 3 / 37

4 ÖNEMLĐ!.. Kazakistan da Yaşanan Hususlar T.C.Dışişleri Bakanlığı ndan alınan bir yazıda, bir aylık vize muafiyeti anlaşması çerçevesinde Kazakistan a seyahat edecek vatandaşlarımızın, burada beş günden fazla kalacaklar ise, ilgili mevzuata göre Kazak yabancılar polisine giderek kaldıkları adresi bildirmelerinin ve kayıt yaptırmalarının gerektiği; bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin para cezasına çarptırılma, hapsedilme veya ülkeye girişi yasaklılar kapsamına alınma gibi müeyyidelere maruz kaldığı bildirilmektedir. Anılan ülkeye vize muafiyetinden yararlanarak seyahat edecek ve orada beş günden fazla kalacak vatandaşlarımızın söz konusu sıkıntılarla karşılaşmalarının önlenmesini teminen tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız. ÖNEMLĐ!.. Rusya Federasyonu Vize Rejimi T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Vize ve Dış Đrtibatlar Daire Başkanlığı ndan Birliğimize iletilen yazıda, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ndan alınan bilgiye dayanılarak bu ülkenin yeni vize uygulamaları bildirilmiştir. Buna göre; Rusya Federasyonu Hükümetinin 9 Haziran 2003 tarihli 335 no lu kararı ile onaylanan, RF Hükümetinin Vize şekli belirleme, hazırlanması ile verilişinin prosedür ve şartları, vizenin uzatılma şartları, kaybolması durumunda yenilenmesi ve vize iptal işlemi prosedürüne ilişkin değişikliklerin eklenmesi hakkında 635 nolu kararı 4 Kasım 2007 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu karara göre, uyruğundan farklı bir ülkede bulunan bir yabancıya vize verilmesi için zorunlu koşul, o ülkede 90 günden daha uzun bir süreyi öngören aralıksız oturum iznine sahip olmaktır. Uyruğundan farklı bir ülkede bulunan yabancıya, RF Dışişleri Bakanlığı nın uluslar arası karşılıklılık prensibi temelindeki kararına göre ve RF da oturmakta olan bir yakın akrabasının acil tedavi gereği, ağır hastalığı ya da ölümü gibi istisnai durumlarda, anılan şart aranmaksızın vize hazırlanıp verilebilmektedir. Bir yıllık çok girişli vize hamili yabancının RF nda bulunma süresi, kesintisiz en fazla 90 gün olmak üzere yıl içinde toplam 180 gündür. Söz konusu karar, yürütmenin federal organlarının vize uzatma yetkilerini belirlemektedir. RF nda bulunan bir yabancının vize süresi aşağıdaki durumlarda uzatılmış olabilir: RF Dışişleri Bakanlığı veya RF daki RF Dışişleri Bakanlığı temsilciliği tarafından yabancı uyruklu vatandaşının, onu görevlendiren devlet veya uluslar arası kuruluşun (yabancı devletin diplomatik temsilciliğinin ya da konsolosluk kurumunun ya da uluslar arası kuruluş ya da temsilciliğinin başvurusuna istinaden) üstlendiği işlevini tamamlanması için gerekli süreye; Sınır bölgesinde (RF devleti sınır kapısı dahil) bulunan RF Dışişleri Bakanlığı temsilciliği ya da RF Federal Güvenlik Servisi sınır organı tarafından 3 günden fazla olmamak üzere (bir yabancı uyruklu vatandaşının RF sınırları dışına çıkma gereğinin doğması durumunda) Federal Göç Servisi ve bölgesel organları tarafından: - Gerek doğması durumunda 10 günden fazla olmamak üzere (Böyle bir gereksinimi kanıtlayan belgelerin olması durumunda ve vize süresinin, yabancının RF ndaki toplam bulunma süresini aşmadığı takdirde); - RF da oturmakta olan bir yakın akrabasının acil tedavi gereği, ağır hastalığı ya da ölümü ile ilgili durumlarda, yabancının RF ndan ayrılma imkânına sahip olmadığı takdirde- oluşan durumlara ilişkin tedbirlerin alınması ve yabancının RF ndan ayrılabilmesi için gerekli süreye (sözkonusu durumları kanıtlayan belgelerin sunulduğu takdirde); - Aşılması güçlükteki durumlar (mevcut şartlarda önlenilmez olağanüstü durumlar) ve doğal afet niteliğindeki durumlar nedeniyle yabancının RF ndan ayrılma imkânına sahip olmadığında. Sayfa 4 / 37

5 Vize süresinin uzatılması, yabancının göç kaydını veya gerçek ikamet kaydının yaptırdığı yerde ya da RF devleti sınır kapısında, yetkili devlet organları tarafından gerçekleştirilmektedir. Prosedürün kolaylaştırılması ve uluslar arası taşımacılık tarafından daha verimli kontrolün gerçekleştirilmesi için, bilgisayarda okunan vize formuna tek girişli ve çok girişli sözcüklerinden sonra 1, 2 ve M rakam ve harfleri ile ifade edilen işaretlerin en yakın zamanda eklenmesi planlanmaktadır. Üyelerimizin bilgilerine sunarız. Pamukkale (Hierapolis) Giriş ücretleri ve düzenlemeleri Pamukkale (Hierapolis) Giriş ücretleri ve düzenlemelerine ilişkin Pamukkale ve Ören Yerleri Kültür ve Turizm Đşletme Müdürlüğü nün Birliğimize gönderdiği 27/11/2007 tarihli yazısı aşağıya aynen aktarılmıştır. Bilgilerinizi rica ederiz T.C. DENĐZLĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ PAMUKKALE VE ÖREN YERLERĐ KÜLTÜR VE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE SEYAHAT ACENTALARI BĐRLĐĞĐ (TÜRSAB) Dikilitaş Aşıkkerem Sokak No:42 Beşiktaş-Fulya/ĐSTANBUL Ulusal ve Uluslararası alanda tanınan ve dünya miras listesinde yer alan ülkemiz ve ilimiz turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Pamukkale (Hierapolis) Antik Kenti giriş ücretleri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesi Merkez Müdürlüğünce 10YTL olarak belirlenmiş olup tarihi itibariyle tarifeler uygulanmaya başlayacaktır. Ayrıca, Pamukkale ve Örenyerine girişlerde tarihi itibariyle barkot okuyuculu elektronik turnike sistemi uygulamaya konulmuş olup, halen kuzey kapı, Güney Kapı ve yaya girişi olmak üzere 3 noktadan giriş yapılmaktadır. Sağlık, Turizm Đnformation, Ptt, güvenlik gibi birimler kuzey ve güney kapılara taşınmış olup gerekli hizmetler bu iki noktadan verilecektir. Alınan biletlerle alana bir sefer girilecek olup aynı gün içinde giriş çıkış yapılmayacaktır. Pamukkale Ören Yerleri ile ilgili Đl Özel Đdaresi Bünyesinde Pamukkale Đşletme Müdürlüğü kurulmuş olup,kuzey kapısında bulunan Pamukkale Yönetim Birimi Binası nda faaliyet göstermektedir. Pamukkale ile ilgili istek ve şikayetlerde ilgili müdürlük ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Örenyeri gezi güzergahları ve toplu girişlerle ilgili düzenlemeler ayrıca bildirilecektir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Đbrahim Hayrullah Sun Vali a. Vali Yardımcısı Fransa üzerine Rehberlikte Uzlaşma Eğitim Programı Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitim Programları çerçevesinde 7 ve 10 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen Yurt Dışı Turlar - Fransa Üzerine Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitim Programı tamamlanmış olup, programı başarıyla bitirenlerin listesi ekte sunulmaktadır. Đlgilenen Üyelerimiz listeye ulaşmak üzere tıklayabilirler. Sayfa 5 / 37

6 Kastamonu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Kastamonu Valiliği Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün Birliğimize gönderdiği yazısı ile; Kastamonu Đlinin doğal güzelliklere sahip olmasının yanında köklü tarihi geçmişe sahip olması nedeniyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğu ve bu kapsamda gerek Đl merkezinde gerek ilçelerinde yapılan çeşitli kazılar neticesinde çıkarılan arkeolojik eserler Đl arkeoloji müzesinde sergilenmekte olduğu bildirilmektedir. Ancak, Kastamonu Đline gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerin Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret etmekte olduğu halde gelen turların bir kısmının tanıtım açısından önemli bir yere sahip olan arkeoloji müzesini ziyaret etmediği gözlemlenmiş olup, bu eksikliğin giderilmesi için Müze Müdürlüğünce müze tanıtım yazısı hazırlanmıştır. Arzu eden üyelerimizin tanıtım yazısını Başkanlığımızdan temin edebileceklerini duyurur, Arkeoloji Müzesi nin de değerlendirilmesi hususunda bilgilerini rica ederiz. Efes Müzesi Ziyaret Güvenliği Efes Müzesi Müdürlüğü nün Birliğimize Ziyaret Güvenliği ile ilgili gönderdiği yazısı aşağıya aynen aktarılmıştır. Üyelerimize duyurulur. T.C. SELÇUK KAYMAKAMLIĞI EFES MÜZESĐ MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : B.16.0.KVM / Konu : Ziyaret Güvenliği TÜRKĐYE SEYAHAT ACENTALARI BĐRLĐĞĐ ( TÜRSAB ) Dikilitaş, Aşık Kerem Sokak No:42 Beşiktaş-Fulya/ĐSTANBUL Bölgemizin en önemli ve en çok ziyaret edilen örenyerlerinden olan Antik Efes Kenti, St.Jean Anıtı ve Artemis Anıtı müzemizin sorumluluk alanıdır yıllık geçmişi ile dünya kültür tarihinin en önemli örneklerinden olan bu alanlar koruyarak gelecek kuşaklara bırakacağımız kültür mirasımızdır. Ören yerlerinde doğal ve iklimsel etkenler ile ziyaretçi yoğunluğundan kaynaklanan bazı olumsuzluklar oluşmakta bunlar günü gününe giderilmeye çalışılmaktadır. Bu olumsuzluklar özetle: 1-Ziyaretçiler için sınırlandırılmış alanlar dışına çıkılarak ziyaretçi güvenliğinin (böcek ısırması, düşme, taş düşmesi v.b ) tehlikeye atılması, 2-Nike kabartması gibi eserlere elle veya elde bulunan çubuk benzeri nesnelerle dokunarak anlatılması, 3-Caddelerin bazı yerlerinde bulunan antik dönemde kazıma tekniğinden yapılmış dini semboller, oyun tablaları ve ayak izi motiflerinin bazı rehberler tarafından yine çevreden toplanan antik tuğla parçaları ile mevcut konturları üzerinden çizilerek ziyaretçiye anlattıkları, 4-Bazı rehberlerin gruplarını serbest bıraktıkları, ziyaretçilerin yasaklanan bölümlere girdikleri, duvar ve sütun gibi mimari parçaların üzerine çıktıkları, 5-Bazı ziyaretçilerin hatıra amacıyla örenyerlerinden çanak çömlek parçası veya mozaik parçası aldıkları, 6-Bazı rehberlerin grubunu gruba örenyeri içinde veya dışında yaklaşıp bir şeyler satmak isteyen kişilere karşı uyarmadıkları, 7-Ziyaretçilerin her alanda sigara içmeye devam ettikleri, Sayfa 6 / 37

7 8-Grupların çok olduğu saatlerde bazı grupların ziyaret akışına uymayarak örenyeri içinde yığılmalara neden oldukları, gibi konular Müzemiz görevlilerinin yaptığı kontrollerde tespit edilmektedir. Bu belirtilen ve benzeri durumlarda karşılaşılınca gerekli uyarılar yapılmaktadır. Ancak ziyaretçilerin güvenliği ve yasal sıkıntılar yaşanmaması için yılda 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği ülkemizin dışa açılan kapısı olan örenyerlerimizde Birliğimize bağlı çalışan acentaların uyarılmasına bu konularda gruplarını bilgilendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Cengiz TOPAL Müze Müdürü 2008 YILI DHMĐ TARĐFELERĐ Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan Hava Liman / Alanlarında 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanacak 2008 DHMĐ Tarifeleri Kitapçığı Başkanlığımıza gönderilmiştir. Đlgilenen üyelerimiz 2008 DHMĐ Tarifelerini Birlik Merkezimiz ve BYK Başkanlıklarından temin edebilirler. BALIKESĐR ULUSAL KONGRESĐ Balıkesir Üniversitesi Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafından 2004 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenmekte olan Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi nin üçüncüsü Nisan 2008 tarihlerinde Balıkesir de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için GOLDEN HĐLL HOTEL / AĞRI - DOĞUBEYAZIT Golden Hill Hotel; Ağrı / Doğubeyazıt ta 3 yıldızlı turistik işletme görev ve sorumluluk anlayışını benimsemiş bir ekip ile tesis olarak hizmet vermektedir. Gelişen turizm sektörü içersinde yerini önemle artarak en üst noktalara taşımak vizyonunda olan Golden Hill Hotel in tüm odaları AĞRI DAĞI ve ĐSHAKPAŞA SARAYI manzaralı olup 20 adet suit oda, 30 adet double oda 40 adet single oda olmak üzere 90 oda kapasitesiyle hizmet vermektedir. Odalarda TV, minibar, saç kurutma makinesi, telefon, viirless internet imkanı sunulmakta olup, Otel bünyesinde 2 restaurant, Çatı cafe-bar, 100 kişilik konferans salonu, 50 kişilik TV salonu, sauna, türk hamamı, eşya mağazası bulunmaktadır. Đrtibat: Feyyaz Salman Tel: Fax: Cep: Üyelerimize duyurulur Yılı Vizesini Yaptıran Profesyonel Turist Rehberleri Đstanbul Valiliği Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne kayıtlı, Ankara Valiliği Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne kayıtlı, Gaziantep Valiliği Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne kayıtlı, Sayfa 7 / 37

8 Profesyonel Turist Rehberlerinden 2007 yılında vizelerini yaptıranlara ait listeler Başkanlığımıza gönderilmiştir. Đlgilenen üyelerimiz Birlik Merkezimizden listeleri temin edebilirler. MABEYĐN RESTAURANT MABEYĐN Restaurant Đstanbul, Altunizade Kısıklı da çevre yoluna çok yakın konumu, nefis Türk yemekleri, yöresel tatları, kaliteli servisi ve ait olduğu dönemin mimari özelliklerine sadık kalınarak restore edilmiş Mabeyinci Ziverbey Köşkleri nden birinde hizmet vermektedir. Đlgilenen üyelerimiz için irtibat : Tel : Fax: GSM: DÜZELTME Temmuz 2007 tarih ve 83. sayı Bültenimizde, SUDALAR Turizm Seyahat Acentası nın şirket unvanı As-Kale Dekorasyon Đnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. yazılması gerekirken sehven Aş-Kale Dekorasyon Đnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. olarak yayınlanmıştır. Letonya ya Seyahatlerde Dikkat Edilecek Hususlar T.C.Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Vize ve Dış Đrtibatlar Daire Başkanlığı ndan Birliğimize iletilen yazıda, Erasmus programı çerçevesinde Litvanya da eğitim gören, hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşı iki öğrencinin karayoluyla Letonya üzerinden ülkemize dönüşleri esnasında, Litvanya Letonya sınır kapısında, pasaportlarının geçerlilik süresinin yeterli olmadığı gerekçesiyle Letonya Sınır Makamlarınca ülkeye girişlerine izin verilmediği ve anılan Büyükelçiliğimizce Letonya Gümrükler Đdaresi nezdinde girişimde bulunularak söz konusu öğrencilerin girişlerinin temin edildiği bildirilmektedir. Yazıda, Letonya makamlarının hizmet ve hususi damgalı pasaport hamili vatandaşlarımızın ülkeye girişine, pasaport sürelerinin en az 6 ay geçerli olması durumunda izin verdiği belirtilmektedir. Söz konusu uygulamanın, Letonya ya seyahat edecek hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımızın pasaport işlemlerinde göz önünde bulundurulması önerilmektedir. Kenya ya Seyahat Uyarısı T.C.Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Daire Başkanlığı ndan Birliğimize gönderilen yazıda, Kenya da 27 Aralık 2007 tarihinde yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ertesinde ortaya çıkan şiddet eylemlerinde bugüne kadar yaklaşık 320 kişinin hayatını kaybettiği, vatandaşlarımızın sorunlu haller dışında Kenya ya seyahat etmemeleri, zorunlu durumlarda ise seyahatlerinden önce Nairobi Büyükelçiliğimizden bilgi almaları ve bölgede bulundukları sürede tedbirli davranmalarının uygun olacağı belirtilmiştir. Nairobi Büyükelçiliği: Tel: Faks: Deniz Cruise and Ferry Lines Deniz Cruise and Ferry Lines bünyesindeki Ankara ve Samsun yolcu gemileri Mayıs Ekim ayları arasında Cruise seferleri düzenlemekte ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Sayfa 8 / 37

9 Aralık Nisan ayları içerisinde ise acentaların veya özel kurumların istekleri doğrultusunda sadece kurumunuz misafirleri için özel yolculuklar ( Đstanbul Çanakkale Đstanbul; Đstanbul Kuşadası Đstanbul; Đstanbul Pire Đstanbul; Đstanbul Köstence Đstanbul gibi) düzenleyebilir ya da limanda toplantılarınız, özel davetleriniz için hizmet verilebilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin Deniz Cruise and Ferry Lines Satış Ofisi ile irtibata geçmeleri rica olunur. Đletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Deniz Cruise and Ferry Lines Satış Ofisi Tel: Faks: E mail: Web: Essen Kampçılık ve Karavan Fuarı T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü nden Birliğimize iletilen yazıda, 6-10 Şubat 2008 tarihleri arasında Almanya nın Essen kentinde düzenlenecek olan Essen Kampçılık ve Karavan Fuarı na 100m2 lik bir standla iştirak edileceği bildirilmektedir. Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin Frankfurt Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Frankfurt Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Tel: Fax: Fitur Turizm Fuarı T.C.Madrid Büyükelçiliği, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği nden Birliğimize iletilen yazıda, 30 Ocak -3 Şubat 2008 tarihleri arasında Madrid de FITUR Turizm Fuarı 2008 in düzenleneceğini, söz konusu fuardan stand almak isteyen acentaların, fuar kataloğunda yer alabilmeleri için Müşavirliğin aşağıdaki hesap no suna katılım ücretini yatırmaları ve Müşavirlik ile iletişim kurmaları istenmektedir. Banco Santander Central Hispano C/Ortega y Gasset No:1 Hesap no: Madrid Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Tel: Fax: Irak ta Kolera Salgını T.C.Dış Đşleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı ndan Birliğimize iletilen yazıda, Ağustos 2007 sonunda Kuzey Irak ta, Kerkük ve Süleymaniye de kolera salgını başladığı, Dünya Sağlık Örgütü Raporlarından öğrenilmiş, bilahare kolera salgınının boyutlarının büyüyerek Bağdat ve diğer illere de yayıldığı Bağdat Büyükelçiliğimizce teyit edildiği bildirilmektedir. Bu itibarla, Bölgeye seyahat edecek vatandaşlarımızın kolera gibi bulaşıcı hastalıklardan korunma hususunda gerekli önlemleri almakta önem göstermeleri konusunu bilgilerinize sunarız. Sayfa 9 / 37

10 Đşbirliği Talebi - Dubai Dubai de bulunan Golden Gate Tourism yetkililerince Birliğimize iletilen yazıda, Birliğimiz üyesi acentalara işbirliği önerilmektedir. Teklif, Türkçe hizmet veren Tur Operatörünün, üyemiz seyahat acentaları ile yapılabilecek işbirlikleri ile ilgilidir. Üyelerimizin bilgisine sunarız. Ayrıntılı bilgi için: Nebi ÇETĐN Golden Gate Tourism & Cargo LLC Sheikh Zayed Road, Union Tower Office 101, Dubai UAE Tel: Fax: Mob: Uluslararası Đslam Fuarı 2008 Endonezya Büyükelçiliği nden Birliğimize gelen duyuruda, Şubat 2008 tarihleri arasında, Cakarta da Uluslararası Đslam Fuarı 4. Alrawda Umre Hac & Đslami Turizm Fuarı nın düzenleneceği bildirilmiştir. Yazıda, söz konusu etkinliğin, Türkiye yi ziyaret etmek isteyen hacı adayları ile bağlantılar kurmak açısından son derece faydalı olabileceği de ek bilgi olarak verilmiştir. Fuarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz adresini ziyaret edebilirler. Portekiz Uluslararası Turizm Filmleri Festivali T.C. Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Kültürel Đşler Genel Müdür Yardımcılığı ndan Birliğimize iletilen yazıda, ART & TUR Turizm Filmleri Uluslar arası Festivali kuruluşu Direktörü Fransisco Dias ın, Lizbon Büyükelçiliğimize bir ziyarette bulunarak, önümüzdeki yıl Gaia şehrinde yapılacak Turizm Filmleri Festivali hakkında bilgi verdiği ve ülkemizden katılım sağlanması konusunda yardım talebinde bulunduğu bildirilmektedir. Söz konusu Festival, APTUR (Portekiz Turizmoloji Derneği) ile ESAP ın (Porto Sanat Okulu), Vila Nova de Gaia Belediyesi ile işbirliği halinde organize edilecek ve Portekiz de ilk defa düzenlenecektir. Festival, uluslar arası festival olarak tanınmaktadır ve başlıca turizm acentalarına ve ilgili kişi ve kurumlara yönelik olmakla birlikte, halkın seyrine de açık olacaktır. Almanya, Danimarka, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Đtalya, Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerden ilgi gösterildiği belirtilmiş; ülkemizin Portekiz de ve diğer ülkelerden olacak katılımcılar nezdinde tanıtımı açısından iyi bir fırsat olacağı belirtilmiştir. Üyelerimizin bilgilerine arz ederiz. Ayrıntılı bilgi için: TOURSIB Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı / Sibirya 18. Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı, Nisan 2008 tarihleri arasında Sibirya da düzenlenecektir. Đlgilenen üyelerimiz için irtibat numaraları aşağıda mevcuttur. Sayfa 10 / 37

11 Đlgili kişi: Marina Kashirina Tel: , Fax: ; 7. Azerbaycan Uluslararası Turizm Fuarı / Nisan Azerbaycan Uluslararası Turizm Fuarı, Azerbaycan Gençlik, Spor ve Turizm Bakanlığı ile WTO nun destekleriyle, Nisan 2008 tarihlerinde Bakü de düzenlenecektir. Đlgilenen üyelerimiz için aşağıda irtibat numaraları mevcuttur: Đlgili Kişi : Khayal Aliyeva Tel: Fax: ; Libya ya Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyuru / ÖNEMLĐ T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan Birliğimize gelen yazıda, Libya nın ülkeye giriş ve çıkış yapan yabancıların umuma mahsus pasaportları üzerinde, isim, doğum yeri ve tarihi, anne-baba adları gibi kimlik bilgilerinin Arapça çevirilerinin pasaportun uygu bir sayfası üzerine işlenmesi şartını getirdiği bildirilmiştir. Libya ya seyahat edecek vatandaşlarımızın, pasaportlarının boş bir sayfasına yeminli tercümanlara yaptıracakları çevirileri, yurtiçinde Emniyet Müdürlükleri Pasaport Şubelerine, yurtdışında ise Büyükelçiliklerimiz Konsolosluk Şubelerine ve Başkonsolosluklarımıza tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu uygulamadan sadece diplomatik pasaport hamilleri ile resmi davet üzerine ülkeye giden heyet mensuplarının muaf olduğu da ek bilgi olarak verilmiştir. Balltour 2008 Turizm Fuarı T.C. Riga Büyükelçiliği nden Birliğimize gönderilen yazıda, Balttour 2008 Turizm Fuarı nın 8 10 Şubat 2008 tarihlerinde Litvanya Riga da düzenleneceği bildirilmiştir. Balltour un 15. yıldönümünün kutlanacağı fuarın alanının büyütüldüğü ve ülkemizden daha çok katılım beklendiği bildirilmektedir. Üyelerimizin bilgisine sunarız. Ayrıntılı bilgi için: Tel: / Gsm: ÖNEMLĐ!.. Libya nın Ülkeye Giriş Yapacak Turistlere ABD Doları Đbraz Etme Zorunluluğu Getirmesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığından Birliğimize gelen yazıda, Trablus Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıda internet sitesinde çıkan bir habere atıfla, Libya Sivil Havacılık Kurumu tarafınca ülkede faaliyet gösteren bütün havayolu şirketlerine gönderilen bir yazı ile, Libya ya turistik amaçlı ( bireysel veya grup halinde gelenler ) giriş yapacak tüm yabancıların beraberinde, BD Doları değerinde konvertibl para bulundurmaları gerektiğinin bildirildiği, 7 Ocak 2008 itibariyle uygulamaya konulacak söz konusu uygulamanın, eğitim ve Libya da ikamet eden birini Sayfa 11 / 37

12 ziyaret amacıyla gelenler için geçerli olmadığı bildirilmiştir. Yazıda ayrıca Tunus ve Mısır vatandaşlarının söz konusu uygulamadan muaf tutulduğu da ifade edilmiştir. Üyelerimizin dikkatine önemle sunarız. ITS Atina Uluslararası Turizm Fuarı 2008 ITS 2008 Uluslar arası Turizm Fuarı Kasım 2008 tarihinde Atina da düzenlenecektir. Bu sene ikincisi düzenlenecek olan fuarla ilgili detaylı bilgilere üyelerimiz aşağıdaki irtibat numaralarından ulaşabilirler. Tel: Fax: ÖNEMLĐ!.. ASEAN Ülkelerine Seyahat T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı ndan Birliğimize ulaşan yazıda, ASEAN ( Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ) ülkelerindeki mevcut uygulama çerçevesinde, bölge ülkelerine yönelik seyahatlerde tüm pasaportlarda en az 6 ay geçerlilik şartı aranmakta ve bu kuralın giriş çıkışlarda titizlikle uygulandığı hatırlatılmıştır. Yazıda, bu uygulamadan haberdar olmayan veya bu kurala riayet etmeyen bazı vatandaşlarımızın artan oranda sıkıntıyla karşılaştıkları ve pasaportlarının uzatılması talebiyle Kuala Lumpur Büyükelçiliğimize başvurdukları belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın seyahat programlarının aksamaması ve sınırlarda zorluklarla karşılaşmalarının önlenmesi amacıyla söz konusu kurala dikkat etmeleri gerektiğini üyelerimizin dikkatine sunarız. ĐŞ BAŞVURULARI Ümran Ergin, Enformasyon Memuru, Đngilizce Tel: Ali Tolga Gürses, Enformasyon Memuru. Đngilizce Tel : Murat Cangır, Enformasyon Memuru, Almanca Tel: Mahmut Abbasoğlu, Enformasyon Memuru, Đngilizce Tel: / Mehmet Ali Ecevit, Enformasyon Memuru, Đngilizce Tel: / Hakan Gerçeker, Enformasyon Memuru, Almanca Tel: / Nevzat Altuğ Ulubaş, Enformasyon Memuru, Đngilizce Tel: Osman Karabulut, Enformasyon Memuru, Almanca Tel: / Natali Alik, Enformasyon Memuru Tel: Aynur Çandır, Enformasyon Memuru, Đngilizce Tel: / Gökhan Ahmet Yaşar, Enformasyon Memuru, Almanca Tel: Barış Koçer, 4. Kur (Upper Intermediate) Đngilizce + Iata + Amadeus Bolu Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Mezunu Tel: / Sibel Nevşehirli, Enformasyon Memuru, Đngilizce Adres: Fevzi Çakmak Mh. Sivas Cd. 50. Yıl Apt. No: 95/16 Kocasinan / Kayseri Sevtap Bayraktar, Enformasyon Memuru, Đngilizce Tel : / Yasemin Fikriye Erzen, Enformasyon Memuru, Fransızca Tel: / / Faks: Sayfa 12 / 37

13 Selen Uğur, Enformasyon Memuru, Almanca Tel: / / Fax: Feray Şahin, Enformasyon Memuru, Đngilizce Tel: / Fatma Gülbahar, Ticketing (Iata) Sertifikası Sahibi Tel: / Fitnat Aksu, Rehber Tel: / / Sami Şahin, Đngilizce, Almanca Tel: Osman Özcan, Đngilizce, Almanca Tel: / Gülay Hasanoğlu, Đngilizce, Kocaeli Üni. Seyahat Đşletmeciliği Mezunu Tel: / / Özge Emirhüseyinoğlu, Enformasyon Memuru, Đngilizce Tel: / Tuğba Aytaş, Đngilizce Tel: / Fatma Bayrambey, Almanca, Đngilizce Tel: Bengü Bozdemir, Fransızca Tel: / Suat Ayırkan, Turizm ve Otel Đşletmeciliği Mezunu Tel: / Murat Serhun Keleş, Đngilizce, Turizm ve Otel Đşletmeciliği Tel: / Özgür Kalpak, Orta Okul Mezunu Tel: / Ahmet Bat, Arapça, Oğuzhan Çiçek, Đngilizce, Anadolu Üni. Turizm ve Otelcilik Önlisans Mezunu Tel: / Türkan Göğüsgeren, Tel: / Murat Esen: Đngilizce,Tel: Ali Tolga Gürses: Đngilizce,Tel: Ümran Ergin: Đngilizce,Tel: Nihan Ergin Gürses: Đngilizce, Tel: Erdoğan Emanet: Đngilizce,Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel Đşletmeciliği Mezunu,Tel: / BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI Birliğimiz üyesi KONGRESĐST Turizm Seyahat Acentası ortaklarından Özkan Derbent in eşi Macit Derbent vefat etmiştir. Merhuma Tanrı dan rahmet diler, başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyesi SUNLINE Turizm Seyahat Acentası sahibi Ersen Yılmaz ın kuzeni Erçetin Kapıcıoğlu vefat etmiştir. Merhuma Allah tan rahmet diler,başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyesi S.M.S Turizm Seyahat Acentası ortaklarından Mehmet Suna vefat etmiştir. Merhuma Allah tan rahmet diler,başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyesi VĐKĐNG Turizm Seyahat Acentası ortaklarından Đbrahim Koyunoğlu nun annesi Süheyla Koyunoğlu vefat etmiştir. Merhumeye Allah tan rahmet diler,başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyesi YATKIN Turizm Seyahat Acentası ortaklarından Đhsan Yatkın ın kayınvalidesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah tan rahmet diler,başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyesi UNIVERSAL Turizm Seyahat Acentası ortaklarından Hülya Aslantaş ın kayınpederi Mustafa Aslantaş vefat etmiştir. Merhuma Allah tan rahmet diler,başsağlığı dileklerimizi sunarız. Sayfa 13 / 37

14 Birliğimiz üyesi FAUNA Turizm Seyahat Acentası ortaklarından Yusuf Tuncer in babası Seyfullah Tuncer vefat etmiştir. Merhuma Allah tan rahmet diler,başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyelerinden EFOR Turizm Seyahat Acentası sahibi Aydan Yüksel in babası Süleyman EROL vefat etmiştir. Merhuma tanrıdan rahmet diler, başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyelerinden AYŞA Turizm Seyahat Acentası sahibi Songül BAYSAL ın ağabeyi Fettullah BAYRAM vefat etmiştir. Merhuma tanrıdan rahmet diler, başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyelerinden T.T.A Turizm Seyahat Acentası ortaklarından Erhan KAHRAMAN ın annesi Selver KAHRAMAN vefat etmiştir. Merhumeye tanrıdan rahmet diler, başsağlığı dileklerimizi sunarız. TÜRSAB eski Genel Sekreteri Caner Şaka nın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah tan rahmet diler, başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz Yönetim Kurulu Eski Üyesi INTRA Turizm Seyahat Acentası sahibi Ertuğrul KARAOĞLU nun dayısı Gündüz TEKĐNONAY vefat etmiştir. Merhuma tanrıdan rahmet diler, başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz üyesi TURSAL Turizm Seyahat Acentası sahibi Ayhan GEDĐKLĐ nin annesi vefat etmiştir. Merhumeye tanrıdan rahmet diler, başsağlığı dileklerimizi sunarız. Birliğimiz Yönetim Kurulu Eski II. Başkanı Süha UYAR ın babası Hasan UYAR vefat etmiştir. Merhuma tanrıdan rahmet diler, başsağlığı dileklerimizi sunarız. ADRES DEĞĐŞĐKLĐĞĐ YAPAN SEYAHAT ACENTALARI ACENTA ADI YENĐ ADRESĐ BAKANLIK ONAY TARĐHĐ OBĐLĐX TRAVEL AGENCY SARAY MAH. ZĐMBĐTLĐK STAD ARKASI NO:84/12, ALANYA/ANTALYA VĐKĐNG GÜMÜŞSUYU MAH., METE CAD. NO:18, BEYOĞLU/ĐSTANBUL OKEY SIRASELVĐLER CAD. NO:27/2, TAKSĐM/ĐSTANBUL KARDEN SEYAHAT GAZĐPAŞA MAH. MUSTAFA NALÇACI SOK. NO:1 K:2, TRABZON LORESĐMA TRAVEL SARACALI MAH. ĐSTASYON CAD. NO:13/A, SAMSUN CALYPSO TOUR GÖYNÜK BELDESĐ ESENTEPE MAH. SAKIP SABANCI CAD. CLUB MARĐA BEACH KARŞISI, KEMER/ANTALYA SEMPA TUR TOUR 07 ABDÜLHAKHAMĐT CAD. ELMAS APT. NO:3/14, TAKSĐM/ĐSTANBUL SARAY MAH., BORAZANLAR SOK., AKÇALIOĞLU APT., B BLOK, NO:17/A, ALANYA/ANTALYA Sayfa 14 / 37

15 ADANA ŞENKUL BAMTUR CHIMERA DOMĐNO CEMALPAŞA MAH, TOROS CAD, ÖZLEM APT,ALTI, NO:13/A, ADANA FOÇA MAH. MUSTAFA KEMAL BULV.BAHAR OTELĐ ÖNÜ ÇALIŞ-FETHĐYE/MUĞLA BAĞDAT CAD., KÖŞK APT., NO:428, K:2, D:3, SUADĐYE- KADIKÖY/ĐSTANBUL YEŞĐLBAHÇE MAH. AVNĐ TOLUNAY CAD. RAMAZAN ÇULLU APT. NO:60/7, ANTALYA MĐLLET CAD. FĐLDĐŞĐ ĐŞ MERKEZĐ NO:90 K:3 D:63, FINDIKZADE-FATĐH/ĐSTANBUL ARMAN GAZĐOSMANPAŞA BULVARI NO:87 D:114, ÇANKAYA/ĐZMĐR VIEW AVRASYA (KONYA ŞB.) NĐSPETĐYE CAD., DURAK APT., NO:24, D:12, BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL ŞEMS MAH., ŞERAFETTĐN CAD., ÖZ ĐŞHANI, A BLOK, ZEMĐN KAT, NO:39/43, KONYA AVRASYA (Ankara Şb) AVRASYA (NĐĞDE Şb.) AKAY CAD., NO:20/13, BAKANLIKLAR/ANKARA PAŞAKAPI CAD., ÇAYIR MAH., AYTAÇ APT., NO:2/1, NĐĞDE HAVAŞ (ANKARA ŞB.) ADRĐYATĐK BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ, MERKEZ SPOR SALONU NO:1 MERKEZ KAMPÜS BĐLKENT-ÇANKAYA/ANKARA Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adresinin GÜMÜŞSUYU MAH., METE CAD., NO:16/4, TAKSĐM-BEYOĞLU/ĐSTANBUL olarak değişmesi uygun görülmüştür LEGES Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adresinin KEMANKEŞ KARAMUSTAFA PAŞA MAH., ÇELEBĐ SOK. NO:2, K:1, KARAKÖY- BEYOĞLU/ĐSTANBUL olarak değişmesi uygun görülmüştür RAFĐNES JUPĐ (FETHĐYE ŞB.) Numarataj çalışması sonucu ATATÜRK BULVARI, NO:200/17, DĐDĐM/AYDIN Kapı nosu No:29/C, olarak değişmesi uygun görülmüştür. CUMHURĐYET CAD. NO:10 HĐSARÖNÜ,ÖLÜDENĐZ- FETHĐYE/MUĞLA Sayfa 15 / 37

16 AYALA TOUR INTERNATIONAL (SULTANAHMET ŞB.) CANKURTARAN MAH., KUTLUGÜN SOK., NO:35/1, SULTANAHMET/ĐSTANBUL ELYSIUM TRAVEL SUNNY (Alanya Şb.) HĐRA ADSIZ TRAVEL AGENCY BĐG (ANTALYA ŞB.) ETĐ MAH. TOROS SOK. NO:31/21 SIHHIYE- ÇANKAYA/ANKARA SARAY MAH., HACIKADĐROĞLU CAD., ABDĐ BĐLEYDĐ APT., NO:5, K:1, D:3, ALANYA/ANTALYA ERGENEKON MAH., HALASKAGAZĐ CAD., KEMAHLIHAN NO:123/2, PANGALTI-ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL EKINCILER CAD. OSMANBEY SOK. APT. K:1 NO:2, DĐYARBAKIR BARINAKLAR BULV., GÖKDAĞ ÖZEN 2 APT., NO:129/9 ANTALYA BĐG (BODRUM ŞB.) ASPAT SOK. NO:4/1 GÜMBET BODRUM/MUĞLA BĐG (KUŞADASI ŞB) CUMHURĐYET MAH, MUAMMER ÜLGEN SOK., NO:5, KARAYEL ĐŞM., K:3, D:14,, KUŞADASI/AYDIN BĐG (MARMARĐS ŞB.) TEPE MAH. 49 SOK. NO:10/3, MARMARĐS/MUĞLA BENDĐS (EMĐNÖNÜ Şb.) TAVŞANTAŞI MAH., ORDU CAD., KALAYCI ŞEVKĐ SOK., NO:18/3, EMĐNÖNÜ/ĐSTANBUL EXEN TOURISM Muğla Đli Bodrum Belediye Başkanlığı Fen Đşleri Müdürlüğü nce yapılan numarataj çalışması nedeniyle adresinin GÜMBET MAH.,MĐSTER HADĐ SOK., SAMĐ PLAZA, NO:15/E, GÜMBET, BODRUM/MUĞLA olarak değişmesi uygun görülmüştür G.O. Beşiktaş Belediyesi Emlak ve Đstimlak Müdürlüğü ce yapılan numarataj çalışması nedeniyle adresinin AKAT MAH., YILDIRIM OĞUZ GÖKER CAD., NO:24, BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL olarak değişmesi uygun görülmüştür MĐKADO ALAN CAD., AKINLAR MAH., BĐLLUR KENT SĐTESĐ, NO:6/A, KADRĐYE, SERĐK/ANTALYA Sayfa 16 / 37

17 APT Beşiktaş Belediyesi Emlak ve Đstimlak Müdürlüğü nce yapılan numarataj çalışması nedeniyle adresinin AKAT MAH., ÇĐĞDEM SOK., 5. GAZETECĐLER SĐTESĐ NO:2, BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL olarak değişmesi uygun görülmüştür LEGACY BÜYÜK ESAT MAH., UĞUR MUMCU CAD., NO:55/7, GAZĐOSMANPAŞA, GAZĐOSMANPAŞA-ÇANKAYA/ANKARA BĐRCE Beyoğlu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle bundan sonraki faaliyetine ĐNÖNÜ CAD., KUNT APT., NO:25, BEYOĞLU/ĐSTANBUL olarak değişmesi uygun görülmüştür QUEEN Bodrum Belediye Başkanlığı Fen Đşleri Müdürlüğü nce yapılan numarataj çalışması nedeniyle adresinin AYAZ CAD., NO:35/F, GÜMBET, BODRUM/MUĞLA olarak değişmesi uygun görülmüştür QUEEN (Bodrum şb.) Bodrum Belediye Başkanlığı Fen Đşleri Müdürlüğü nce yapılan numarataj çalışması nedeniyle adresinin ADNAN MENDERES BULVARI, NO:8/I GÜMBET, BODRUM/MUĞLA olarak değişmesi uygun görülmüştür THOR PARĐS CAD. NO:36/2, AŞAĞIAYRANCI/ANKARA RESORT HATĐPĐRĐMĐ MAH.. ĐNÖNÜ CAD., NO:14, MARMARĐS/MUĞLA ÇAĞLA (ANKARA ŞB.) ÇAĞLA (ANKARA ŞB.) 7. CAD. NO:7/2, BAHÇELĐEVLER/ANKARA CAD. NO:7/2, BAHÇELĐEVLER/ĐSTANBUL MADLIFE BABATAŞI MAH. 812 SOK. KORUCU SĐTESĐ SERDAR APT. C/2 BLOK NO:1/1, FETHĐYE/MUĞLA YILTEŞ LĐSE CAD., ES-ŞAL 2 APT., NO:11, DĐYARBAKIR OVAM TUR MACAR KARDEŞLER CAD., SULTAN PASAJI, NO:405, FATĐH/ĐSTANBUL KADSEL KABE-Đ MESCĐT MAH. SULU SOK. CAD. NO:36/B, TOKAT Sayfa 17 / 37

18 MYSTERY KÜKÜRTLÜ MAH. MUDANYA CAD. NO:109/1, OSMANGAZĐ/BURSA KONARI BARBAROS MAH. KÜPÇEŞME SOK. NO:1 K:1, AFYON TURMARĐS SĐTELER MAH., ÇILDIR MEVKĐĐ, 210. SOKAK, NO:10, MARMARĐS/MUĞLA HĐCRET (TEKĐRDAĞ ŞB.) BELEDĐYE OTOGARI, NO:3, MALKARA/TEKĐRDAĞ TOURĐSTĐCA CAFERAĞA MAH., BAHARĐYE CAD., NEVZEMĐN SOK., NO:2 ASG ĐŞMERKEZĐ, K:3, NO:14, KADIKÖY/ĐSTANBUL HYPERION TURIZM KOCASĐNAN MAH. ĐNÖNÜ CAD. NO:7/9, KIRKLARELĐ LÜLEBURGAZ/ RACE TRAVELSTYLE CĐKCĐLLĐ KASABASI MERKEZ MAH., OBA CAD., ALĐ RIZA TÜRKTAŞ APT. NO:19, ALANYA/ANTALYA KONAKLAR MAH. AKÇAM SOK. NO:20/2, 4.LEVENT/ĐSTANBUL PARMA TRAVEL AGENCY BABATAŞI MAH., 808 SOK., ULUTAŞ APT., K:2, D:4, FETHĐYE/MUĞLA GAMSA SELANĐK 2.CAD., NO:78/7, KIZILAY/ANKARA REP-TUR ALTINKUM MAH., KARAKOL CAD., NO:5-4, DĐDĐM/AYDIN GALANTUS GALANTUS (ANTALYA ŞB.) EGE JESTUR SEYAHAT UZMAN (FATĐH şb.) FENER MAH., ÖZGÜRLÜK BULVARI, BAĞCILAR APT., 183/3, ANTALYA FENER MAH., ÖZGÜRLÜK BULVARI, BAĞCILAR APT., 183/4, ANTALYA KIBRIS ŞEHĐTLERĐ CAD. NO:39 Z/11 GALERĐ MAZHAR, ALSANCAK-ĐZMĐR HASAN HALĐFE MAH. AKDENĐZ CAD. PINAR APT. NO:21 K:2, FATĐH/ĐSTANBUL ARGEUS (NEVŞEHĐR ŞB.) YENĐ MAH., TUSAN SOKAK, NO:21/A, NEVŞEHĐR YENĐ LĐDER METE CAD., NO:22/1, TAKSĐM-BEYOĞLU/ĐSTANBUL Beyoğlu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü nün yapmış olduğu Numaratajlama sonucunda 22 kapı nosunun 16 olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür Sayfa 18 / 37

19 SEMERŞAH (FATĐH ŞUBESĐ ) Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğünce Fatih Đlçesinde yapılan numarataj çalışmasında HOCA ÜVEYS MAH., ŞEMSEDDĐN SAMĐ SOK., NO:9A, FATĐH/ĐSTANBUL olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür MĐNERVA SEYAHAT CATT TOUR ŞEHĐT FETHĐ BEY CADDESĐ, NO:122, K:1, D:1, PASAPORT/ĐZMĐR FENER MAH., 1964 SOKAK, AKANAY APT., A BLOK, NO:4-5, K:2, ANTALYA ME-GA (Antalya Şb.) FENER MAH., 1958 SOK., OKTAY APT., NO:3/7, ANTALYA SALDA HANĐBAL TUR (Fethiye Şb.) KARAKAŞ MAH., KARAKAŞBEY SOK., TĐCARET ODASI BÜROLARI NO:3/2 KIRKLARELĐ TUZLA MAH., 544. SOKAK, ODAK ĐŞMERKEZĐ, NO:2, FETHĐYE/MUĞLA HANĐBAL TUR (Fethiye/MUĞLA Şb.) ÖLÜDENĐZ BELDESĐ MELĐS BEACH HOTEL ALTI, ÖLÜDENĐZ/MUĞLA TUROP CĐNNAH CAD., 33/25, ÇANKAYA/ANKARA NURADOĞRU TAŞPAZAR MAH, 869 NOLU, ŞEHĐT HALĐL UĞUR SOK, YAPILCAN APT.,K:1, NO:27, AKSARAY NURADOĞRU (Ankara Şb.) NURADOĞRU (TOKAT ŞB.) GRAND MAXX TOURS HÜKÜMET CAD. HÜKÜMET HAN., NO:8/30, K:4, ULUS/ANKARA YAVUZ SELĐM MAH., GÜLTEKĐN TOPÇAM CAD., GĐYĐM MENSUCAT ĐŞH, NO:19, K:2, TURHAL/TOKAT ÇAĞLAYAN MAH., 2058 SOK., AHMET YÜCEDAĞ APT., NO:27/4, GÜZELOBA/ANTALYA YAĞNA (Marmaris Şb) TEPE MAH., BARBAROS CAD., NO:85, MARMARĐS/MUĞLA LEMAR LEMAR (Fethiye Şb.) ALĐBABA CAS KENAN EVREN BULVARI, MENĐYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI, NO:6, MARMARĐS/MUĞLA M.KEMAL BLV.MUZAFFER DONTLU CD. 808 SOK. ERGUN ULUTAŞ APT.K.1,D:2, FETHĐYE/MUĞLA ERGENEKON MAH., HALASKARGAZĐ CAD., NO:35, K:2, D:2, ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL LALELĐ ORDU CAD., LALELĐ ĐŞ MERKEZĐ, NO: , K:3, D:57, LALELĐ/ĐSTANBUL Sayfa 19 / 37

20 AKAY (ALANYA Şb.) KÜÇÜKHASBAHÇE MAH. ÇETĐNKAYA SOK. KEPENEK APT. KAT:1, ALANYA/ANTALYA AKAY (MARMARĐS ŞB.) AKAY (Kemer/Ant. Şb.) HATĐPĐRĐMĐ 136 SOK.NO:8, MARMARĐS/MUĞLA MERKEZ MAH. KAVAKLI CAD. NO:9, KEMER/ANTALYA FREESUN C.S.KONGRE KAYNAK SOK., NO:20, BĐTEZ, BODRUM/MUĞLA Bitez Belediye Başkanlığı nca yapılan adres ve numaralama çalışmaları nedeniyle, adresinin BĐTEZ MAH., ŞAH CAD., 1314 SOK., NO:4, BĐTEZ-BODRUM/MUĞLA olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. VALĐKONAĞI CADDE BĐTĐMĐ, NO:173, D:15/2, NĐŞANTAŞI- ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL TRANSPORT CUMHURĐYET CAD., POLAT APT., NO:287, K:1, D:1, HARBĐYE-ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL BETÜL EKĐNCĐLER CA., SAYAR APT., 1/1, DĐYARBAKIR MEDOS CUMHURĐYET CAD.NO:203, D:2, ELMADAĞ- ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL ÖZ-AK KABE HÜKÜMET CAD., NO:5/51-52, ULUS-ALTINDAĞ/ANKARA PARASOL (Şişli/Đstanbul Şb.) ARK TUR MORE TRAVEL FĐND TOURS ENDER (Đstanbul Şb.) BONASERA FULYA MAH., FULYA CAD., ĐNCĐ APT., NO:27/3, ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL GÜZELPEME MAH., HOŞDERE CAD., NO:200/7, ÇANKAYA/ANKARA ZUHURAT BABA MAH. MAHMUT MORALI SOK. NO:8/3, BAKIRKÖY/ĐSTANBUL ÇARŞI MAH. ĐSKELE CAD. TOPHANE YOKUŞU NO:2 D:2/4, ALANYA/ANTALYA YUSUFPAŞA CERRAHPAŞA CADDESĐ, MURATPAŞA APT., NO:3, K:2, D:4, AKSARAY/ĐSTANBUL MĐMAROBA MUSTAFA KEMAL BULVARI, KALĐKTRATYA EVLERĐ, NO:7/2C, BÜYÜKÇEKMECE/ĐSTANBUL MAVĐ EGE (BODRUM ŞB.) ÇARŞI MAH. CEVAT ŞAKĐR CAD. NO:48/B, BODRUM/MUĞLA Sayfa 20 / 37

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi

Detaylı

İngiltere Vizesi. Ziyaret Vizesi. İngiltere Turist Vizesi İçin İstenen Belgeler

İngiltere Vizesi. Ziyaret Vizesi. İngiltere Turist Vizesi İçin İstenen Belgeler İngiltere Vizesi İngiltere, hem turistik açıdan hem de dil okulları ve üniversite tercihleri açısından oldukça çok vize başvurusu bulunulan ülkeler arasındadır. İngiltere için alınan vizeler ; Yerleşim

Detaylı

Sayı : 2010 / 209 Konu: Belge İptali 13 Eylül 2010

Sayı : 2010 / 209 Konu: Belge İptali 13 Eylül 2010 Sayı : 2010 / 209 Konu: Belge İptali 13 Eylül 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010

Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010 Sayı: 2010/121 Konu: Belge İptali 27 Nisan 2010 Değerli Üyemiz, TÜROFED tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nden alınan Club Denge Turizm Seyahat

Detaylı

Konsolosluk Birimi Çalışma Saatleri. Bu sitede yer alan Portekiz ve Türk Resmi Tatillerini kontrol etmeyi lütfen unutmayınız.

Konsolosluk Birimi Çalışma Saatleri. Bu sitede yer alan Portekiz ve Türk Resmi Tatillerini kontrol etmeyi lütfen unutmayınız. Konsolosluk Birimi Çalışma Saatleri Portekiz Vatandaşları için 09:30-12:30 ve 14:30-16:00 arası (haftaiçi) Vize Başvuruları Öncelikle lütfen randevu alınız (E-mail: sconsular@ancara.dgaccp.pt Tel: 0312

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

UMRE PROGRAMLARI MART-NİSAN-MAYIS. Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz UMRE 2016-6

UMRE PROGRAMLARI MART-NİSAN-MAYIS. Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz UMRE 2016-6 2016 UMRE PROGRAMLARI MART-NİSAN-MAYIS Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz UMRE 2016-6 Asr-ı Saadet heyecanını yerinde yaşamak için 301.TUR 10 GECE GÜN 01 Mart 2016 Salı 07 Mart 2016 Pazartesi 11 Mart

Detaylı

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017 BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: 04-06 MAYIS 2017 Tur Tarihi: 03-07 MAYIS 2017 Emerald Hotel Fuar alanına 13 km Opera Hotel Fuar alanına 15 km Divan Express Hotel Fuar alanına 16 km Hilton Bakü Hotel

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 580 22/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 63 Sayın Üyemiz, 1. Macaristan 7. Tarım

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

İNGİLTERE VİZE EVRAKLARI

İNGİLTERE VİZE EVRAKLARI ingiltere ARBETA Nispetiye Cad. No. 55 D. 2 Etiler İstanbul - Turkiye T 0212 351 6535 F 0212 351 65 34 arbeta_info@arbeta.com.tr www.arbeta.com.tr Vize Evrakları ARBETA İngiltere: Diplomatik, Hizmet, Hususi

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 16.04.2010 tarih veb.02.1.dtm.5.16.01.13/03267

Tarih Sayı Konu. İlgi: Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 16.04.2010 tarih veb.02.1.dtm.5.16.01.13/03267 / r "1 ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI İms TOBB GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A ÇARŞAMBA / SAMSUN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ J Tarih Sayı Konu ^704/2010 0411-M loî.

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu 109. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI - TUR PROGRAMLARI 1. DÖNEM / 15-19 Nisan 2011 TK.1 Türk Hava Yolları ile Direk GUANGZHOU

Detaylı

Ali Can BAŞAY Yabancılar Dairesi Öğrenci Çalışma Grup Başkanı

Ali Can BAŞAY Yabancılar Dairesi Öğrenci Çalışma Grup Başkanı Yabancılar Dairesi Öğrenci Çalışma Grup Başkanı SUNUM PLANI Öğretim Üyelerinin İkamet İzni İşlemleri Vize Öğrenci Vizesi Diğer Vizeler Öğrenci İkamet İzni İle İlgili Hususlar Öğrencilerin Çalışma İzni

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 28.05.2012. Sirküler No: 2012/46 Konu: Mukimlik Belgesi

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 28.05.2012. Sirküler No: 2012/46 Konu: Mukimlik Belgesi MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi İlimizin turizm potansiyelinin tanıtılması, öne çıkarılması ve turizm gelirlerinden

Detaylı

Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti Kataloğumuz içerisine Kâbe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevî fotoğrafları hürmeten konulmamıştır. İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resûlullah Efendimiz

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İkamet Çalışma Grup Başkanlığı SUNUM AKIŞI 환영 HOŞGELDİNİZ İkamet çalışma grup başkanlığı 2 1 - Ülkenizden bir seyahat belgesi(pasaport) ile ayrıldığınıza emin olun 2 Kore

Detaylı

MÜLK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ

MÜLK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION 14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION FUAR TARİHİ 04-07 EYLÜL 2014 TUR TARİHİ 03-08 EYLÜL 2014 Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 03 EYLÜL 2014 TK882 SEFER SAYILI UÇAĞ I I LE 00:25 DE TEBRI Z E HAREKET VARIŞ 04:25

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org SPONSORLUK DOSYASI www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Nevşehir- Kozaklı- Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Hotel

Detaylı

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UKRAYNA KONSOLOSLUGU & BÜYÜKELÇİLİĞİ eski pasaporttan yeni pasaporta vize aktarımı yapmamaktadır. Uzun süreli vizeniz olsa da pasaportunuzu değiştirdiğinizde yeniden vize

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/001676 21/05/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/146 Sayın Üyemiz, 1. Türk-Sudan İş Forumu

Detaylı

Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010

Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010 Sayı : 2010 / 240 Konu : Belge İptali ve Geri Alınması 4 Kasım 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

ERASMUS BAHAR TOPLANTISI (8-10 NĐSAN 2010)

ERASMUS BAHAR TOPLANTISI (8-10 NĐSAN 2010) ERASMUS BAHAR TOPLANTISI (8-10 NĐSAN 2010) OTEL BĐLGĐLERĐ Fiyatlara oda+kahvaltı dahildir. Ontur, İzmir Palas ve Ege Sağlık otelleri dışındaki tüm otellerin rezervasyonu aşağıdaki indirimli fiyatlardan

Detaylı

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY)

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) Yayın Kurulu (Board Of Edition) Deniz VARLI İlkay KAVALCI Grafik & Tasarım Uygulama (Graphic & Design) Osmanlı Grafik 0464 213 01 00-0544 559 04 56 bilgi@osmanligrafik.com

Detaylı

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ)

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ) Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa

Detaylı

TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI

TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI TOSİAD TÜRKMENİSTAN İŞ GEZİSİ VE İNŞAAT ENDÜSTRİSİ FUARI 26 Ağustos 2015-30 Ağustos 2015 1 1.Gün(26 Agustos 2015 Çarşamba ): İstanbul-Aşkabad o İstanbul Atatürk Havaalanı nda 22.30 da Madalyon Tur Yetkilisi

Detaylı

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Adana Trio Tur Tel: (0322) 401 0 446 Fax: (0322) 401 0 447 Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Merkez Ofis / Kavaklıdere Tel: (0312) 457 47 00 Faks: (0312) 467

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 25.01.2013 / 01673 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 25.01.2013 / 01673 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :52707093-724.01/IQ Konu :Irak- Mobilya İhracatı 25.01.2013 / 01673 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

Her ayın ilk Perşembe günü düzenli olarak yapılan Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği, temmuz

Her ayın ilk Perşembe günü düzenli olarak yapılan Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği, temmuz TEMMUZ 2014 SAYI 27 FETHİYE MESLEK KURULUŞLARI GÜÇBİRLİĞİ KRUVAZİYER LİMANI İÇİN BİRARAYA GELDİ Her ayın ilk Perşembe günü düzenli olarak yapılan Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği, temmuz ayı toplantısında

Detaylı

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar 1. Gerekli Evrak Listesi 2. Dilekçe Örneği 3. Vize Başvuru Formu 1-) BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ Ticari vize 1 adet tam doldurulmuş ve imzalanmış vize

Detaylı

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık sistemimizdeki değişim bütün hızıyla devam etmektedir. Bu süreç, kamu sektörünü olduğu kadar özel sektörü; hizmet planlamasını olduğu kadar finansmanını;

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

1) KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ( ÖNEMLİ / SÜRELİ )

1) KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ( ÖNEMLİ / SÜRELİ ) 1) KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ( ÖNEMLİ / SÜRELİ ) Türkiye İhracatçılar Meclisi nden (TİM) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir.

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Vize, yabancı ülke vatandaşlarının Bulgaristan ı sınırlı bir süre ziyaret etmesine izin vermek amacıyla verilmektedir. Eğer Bulgaristan da uzun bir süre (90 günden fazla)

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 03.09.2012 tarih ve 297 sayılı Yönetim Kurulu

Detaylı

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE Hazırlayan: Nesrin SARIÇAY Şubat 2015 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE ULUDAĞ ÜYELERİ NE Sayın Üyemiz; GENEL KONULAR 1. AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HK. 2. AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ HK. 3. FİLDİŞİ SAHİLİ VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALATÇI LİSTESİ HK. 4. MISIR GÜMRÜK

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve

Detaylı

Deneyimli eğitmenler tarafından verilecek hazırlık kurs programı EK-A dadır.

Deneyimli eğitmenler tarafından verilecek hazırlık kurs programı EK-A dadır. Tarih : 03.09.2014 Sayı : AGM-BŞK / 1183 Konu : GM / GMY Sınavlarına Hazırlık Kursu. DEĞERLİ ÜYELERİMİZ 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi gereğince 2014 yılında yapılması planlanan Gümrük

Detaylı

www.navigatour.net Firmanıza özel çözümler için hazırız

www.navigatour.net Firmanıza özel çözümler için hazırız www.navigatour.net Firmanıza özel çözümler için hazırız 1 Bizi daha iyi tanıyın! Navigatour Hakkında; Navigatour Seyahat Acentesi, 1999 yılında uzun yıllar turizme hizmet etmiş, kendi alanındaki profesyonel

Detaylı

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 05 Mayıs 2016 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 17/11/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 17/11/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü-56902 MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 17/11/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. 1.Soyadınız 2.Varsa önceki soyadınız 3. Adınız 4. Doğum tarihi (gün ay - yıl) 5. Doğum yeriniz

Detaylı

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda,

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, EYLÜL 2014 SAYI:36 GÜÇBİRLİĞİ`NİN GÜNDEMİ ÖLÜDENİZ`Dİ. Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, Ölüdeniz in sorunlarının çözümü için belirlenecek

Detaylı

Sayı : 07.027.016 /7-321694 Tarih : 25/01/2016... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Sayı : 07.027.016 /7-321694 Tarih : 25/01/2016... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ www.bekad.org Sayı : 07.027.016 /7-321694 Tarih : 25/01/2016 Konu : Üniversitelere Özel Yök Çalıştayı... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BEKAD Bilişim Eğitim Kültür

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Sayı : 2010 / 191 : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

BİRLEŞİK KRALLIK REZERVASYONLARI Kasım Ayı Raporu

BİRLEŞİK KRALLIK REZERVASYONLARI Kasım Ayı Raporu T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kültür ve Tanıtma Müşavirliği BİRLEŞİK KRALLIK REZERVASYONLARI Kasım Ayı Raporu YAZ REZERVASYONLARI, GİRİŞ REZERVASYON AYLIK DAĞILIMI RAKİP DESTİNASYONLAR GELİR VE ORTALAMA FİYATLAR

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRIzM BAKANLIGI Yatirim ve Isletmeler Genel Müdürlügü TÜRKIYE OTELCILER FEDERASYONU

T.C. KÜLTÜR VE TuRIzM BAKANLIGI Yatirim ve Isletmeler Genel Müdürlügü TÜRKIYE OTELCILER FEDERASYONU T.C. Sayi : B.16.0.YIG.0.15.00.00.01 2-\ ~ to~,.../.../2010. 00 ( Konu: Bakanligimizdan 2126 sayili (A) grubu seyahat acentasi isletme belgesi ile "Turnesol Tur Turizm Setahat San. ve Tic. Ltd. Sti." belge

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

ATM Dubai Turizm Fuarı

ATM Dubai Turizm Fuarı ATM Dubai Turizm Fuarı Ortadoğu da gerçekleştirilen en önemli fuarlar arasında gösterilen ATM Turizm Fuarı Birleşik Arap Emirlikleri nin Dubai şehrinde 30 Nisan-3 Mayıs 2012 tarihleri arasında kapılarını

Detaylı

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER. Helenic Organization of International Trade Fairs FAALİYET İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER. Helenic Organization of International Trade Fairs FAALİYET İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 26. Philonexia Turizm Fuarı Turizm Fuarı Helenic Organization of

Detaylı

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası. www.fto.org.tr

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası. www.fto.org.tr NİSAN 2014 SAYI 16 2023 FETHİYE TURİZM STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde organize edilen 2023 Fethiye Turizm

Detaylı

AKSARAY ANKARA TOKAT

AKSARAY ANKARA TOKAT Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2012 HAC AKSARAY 0382 213 06 12 ANKARA 0312 309 76 40 TOKAT 0356 276 93 46 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile

Detaylı

BİRLEŞİK KRALLIK 2011 YILI YAZ TATİLİ REZERVASYONLARI

BİRLEŞİK KRALLIK 2011 YILI YAZ TATİLİ REZERVASYONLARI T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kültür ve Tanıtma Müşavirliği BİRLEŞİK KRALLIK 2011 YILI YAZ TATİLİ REZERVASYONLARI D ö n e m : 1 M a y ı s 2 0 1 0-2 8 Ş u b a t 2 0 1 1 GİRİŞ REZERVASYON AYLIK DAĞILIMI RAKİP

Detaylı

PETRA SEMİNER LİSTESİ

PETRA SEMİNER LİSTESİ Adana BÜYÜK SÜRMELİ HOTEL Özler Cad. No:49 Seyhan / ADANA Telefon: (322)352 36 00 Faks: (322)352 19 45 17.09.2011 14:00 Adıyaman SAĞLIKLI ÖĞRETMEN EVİ Sıratut Mah.Cumhuriyet Cad.No:55 ADIYAMAN Telefon:

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000844 11/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/85 Sayın Üyemiz, 1. ABD Ticaret Heyeti 2.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/34 İstanbul, 7 Mart 2005 KONU : SM, SMMM ve YMM Kanunu

Detaylı

T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih ve 4315698 sayılı yazısı.

T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih ve 4315698 sayılı yazısı. T.C. AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı: 97262943-02-05/ ( 3 Konu: Erzurum Avrupa ya Uçuyor Projesi c (O. 201^ MÜDÜRLÜĞÜNE AZİZİYE İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

CEZAYİR DECOREXPO FUARI TUR PROGRAMI Fuar Tarihi: KASIM 2017 Tur Tarihi: KASIM 2017

CEZAYİR DECOREXPO FUARI TUR PROGRAMI Fuar Tarihi: KASIM 2017 Tur Tarihi: KASIM 2017 CEZAYİR DECOREXPO FUARI TUR PROGRAMI Fuar Tarihi: 23-26 KASIM 2017 Tur Tarihi: 22-27 KASIM 2017 Ibis Alger Aeroport Hotel Fuar alanına 4 km Web Sitesi Mercure Hotel Fuar alanına 4 km Web Sitesi Hilton

Detaylı

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Kocaeli nin ardından 11. durağı olarak Zonguldak a ulaştı. Uğur Mumcu Kavşağında bulunan TIR, Zonguldaklı vatandaşlar ile buluşuyor. Bodrum

Detaylı

Sayı: 2010 / 136 Konu: Belge İptali 07 Mayıs 2010

Sayı: 2010 / 136 Konu: Belge İptali 07 Mayıs 2010 Sayı: 2010 / 136 : Belge İptali 07 Mayıs 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nden

Detaylı

Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010

Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010 Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi: Müşteri Temsilcisi :. Kabul eden temsilci: Referans: Tarih / / Fotoğraf VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi: Müşteri Temsilcisi :. Kabul eden temsilci: Referans: Tarih / / Fotoğraf VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Tarih / / VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ a. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Vİize Merkezi Adnan Saygun Cd. Körkadı Sok. Turizm Sitesi 6. Blk D:4 Ulus İSTANBUL Müşteri. Adres b. KONU: İş bu sözleşmenin konusu vize

Detaylı

ANDREA BOCELLI & BALTIK İNCİLERİ

ANDREA BOCELLI & BALTIK İNCİLERİ ANDREA BOCELLI & BALTIK İNCİLERİ VILNIUS & RIGA & TALLINN 04-10 Kasım 2017 6 Gece / 7 Gün 04 Kasım Cumartesi: Türk Havayolları TK1407 sefer sayılı uçak ile, İstanbul Atatürk Havalimanından 10:25 de hareket.

Detaylı

Söz konusu Kanunda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:

Söz konusu Kanunda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 1 Tamim Tarihi : 24.08.2016 Tamim No : 2016/7 Tamim Konusu : 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Dağıtım : Bütün Şirketler TAMİM 13.08.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6735 Sayılı Uluslararası

Detaylı

10-17 Yaş Grubu ICEP WORLD

10-17 Yaş Grubu ICEP WORLD ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi 1986 dan günümüze Haziran - Eylül ayları nda 10-18 yaş çocuklarımızın ve gençlerimizin, farklı kültürden gelen öğrenci gruplarıyla birlikte hem İngilizce öğrenerek

Detaylı

DUBAI. 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 AY DAN TURİZM

DUBAI. 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 AY DAN TURİZM DUBAI 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 Sayın Yetkili, 15 Şubat 2013 Ekte, grubunuza özel olarak hazırlamış olduğumuz 3 gecelik Dubai programımız ile ilgili detaylı programı dikkatinize sunarız.

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü

Uluslararası Hukuk Kulübü 1 T.C Beykent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü 2017 2018 Akademik Yılı Tanıtımı Hakkımızda 2 T.C Beykent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü (BUHK, UHK veya Beykent UHK) 25.06.2016 tarihinde T.C

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ULUDAĞ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz; GENEL KONULAR 1. HOLLANDA BAŞKONSOLOSLUĞU HASTANE İNŞAATI SEMİNERİ HK. 2. AZERBAYCAN BAZI ÜRÜNLERİN GÜMRÜK VERGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK. 3. ZİMBABWE TİCARET FİHRİSTİ HK. 4.

Detaylı

Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı.

Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı. 03 EKİM 2012 Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı. 04 EKİM 2012 Yönetim Kurulumuz bölgemizde Edak

Detaylı

Sayı : 2012 / 91 02 Mayıs 2012 Konu : Ankara Shopping Guide

Sayı : 2012 / 91 02 Mayıs 2012 Konu : Ankara Shopping Guide Sayı : 2012 / 91 02 Mayıs 2012 Konu : Ankara Shopping Guide Değerli Üyemiz, 08 Haziran-01 Temmuz 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan Ankara Alışveriş Festivali kapsamında, basımı gerçekleştirilecek olan

Detaylı

YUNANİSTAN VİZE HERKES İÇİN TALEP EDİLEN GENEL EVRAKLAR. Tam ve eksiksiz doldurulmuş ve şahsen imzalanmış başvuru formu

YUNANİSTAN VİZE HERKES İÇİN TALEP EDİLEN GENEL EVRAKLAR. Tam ve eksiksiz doldurulmuş ve şahsen imzalanmış başvuru formu YUNANİSTAN VİZE Vize talebinde bulunacakların, aşağıda belirtilen evrakları, bölgelerinde bulunan Yunanistan Konsolosluğuna getirmeleri gerekmektedir. Vize başvuruları randevu ile kabul edilmektedir. Ücretsiz

Detaylı