ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 2013PÖ PÖ Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No. 3. Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: IV. OTURUM ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :.. :. :. :. Bu kitapçıkta Adalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans, İlahiyat Önlisans, İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyal Hizmet Önlisans ve Sosyoloji Lisans programlarına ait dersler yer almaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Borçlar Hukuku Dış Ticaret Finansmanı Gümrük Mevzuatı İkna ve İkna Psikolojisi İletişimde Hedef Kitle Makro İktisat Sosyoloji Tefsir Uluslararası Finansman Yönetimi Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetim ve Organizasyon GENEL AÇIKLAMALAR İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013PÖ12-1

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

3 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgali haberleri üzerine 16 ve 17 Mart tarihlerinde peş peşe çek ği telgraflarla alınacak tedbirleri kolordulara ve valilere bildirdi. Aşağıdakilerden hangisi bu emirlerden biri değildir? A) İstanbul'un işgali, protesto edilecek ve her yerde mi ngler yapılacak r. B) İstanbul ile görüşme kesilecek r. 5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin okutulma amacı değildir? A) Bir lider olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü öğretmek B) Millî Mücadeleyi ve İs klal Savaşı'nın bütün sa alarını öğretmek C) Türkiye Cumhuriye Devle 'nin dayandığı Atatürk İlkelerini kavratmak C) Hris yan halka dokunulmayacak r. D) Askerî ve sivil makamlar iş birliği yaparak çalışacaklardır. E) Padişah lehine mi ngler ter plenecek r. D) Atatürkçü düşünce sistemiyle, bu düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek E) Türk Mille ni Turan idealleri doğrultusunda yönlendirmek 2. Osmanlı Devle 'nde meşveret meclisleri hangi padişah döneminde kurulmuştur? A) III. Selim B) I. Abdülmecit C) Sultan Abdülaziz D) II. Abdülhamit E) II. Mahmut 6. Osmanlı Devle 'nin son yıllarında ülke yöne minde etkin olan fikir akımı hangisidir? A) Meşru yetçilik B) Türkçülük C) Laiklik D) Devletçilik E) Halkçılık Mart Olayı, II. Meşru yet'in ilanı ve Bâb-ı Âli Baskını gibi olaylar üzerinde etkili olan ve bunlar üzerinde siyasi çıkarımlar sağlayan grup aşağıdakilerden hangisidir? 7. Osmanlı Devle 'nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A) Sanayi İnkılâbı A) Jön Türkler B) Fransız İh lali B) Vatan ve Hürriyet C) Bilim İnkılâbı C) İ hat ve Terakki D) Rönesans Hareke D) İ had-ı Vatan E) Reform Hareke 4. E) Hürriyet ve İ laf Osmanlı Devle, Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla hangi sahalar üzerinde daha gerçekçi bir çağdaşlaşma hedeflemiş r? A) Yöne m - Hukuk B) Yöne m - İlim C) Bilim - Maliye D) Ordu - Eği m E) İnsan Hakları - Eği m 8. I.Dünya Savaşı'nda İ laf Devletleri'nin Almanya ile aynı blokta olan Osmanlı Devle 'ni savaş dışında bırakmak için aşağıdaki cephelerden hangisini aç ğı savunulabilir? A) Kanal B) Çanakkale C) Suriye - Filis n D) Hicaz - Yemen E) Galiçya 2013PÖ12-1 1

4 9. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A) Cemiyet-i Akvam'ın kurulması B) İtalya'nın siyasi birliği tamamlaması C) Yeni devletlerin ortaya çıkması D) Yeni teknolojik silahların kullanılması E) Çok sayıda insanın ölmesi A 13. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele'yi destekleyen gazetelerden biri değildir? A) Yeni Gün B) Açıksöz C) Sebil'ür Reşad D) Albayrak E) Alemdar Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devle 'yle aynı blokta I. Dünya Savaşı'na ka lmış r? A) Rusya B) ABD C) Kore D) Japonya E) Almanya Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye, Kavala Bulgaristan'a, Yanya, Selanik ve Girit Adası gibi yerler de Yunanistan'a bırakılmış r. Bu antlaşmaların sebep olduğu ve günümüze kadar süregelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Rodos Adası'nın durumu B) Anadolu'ya yakın olan Yunan adalarının durumu C) Ülkeler arasındaki kapitülasyonların durumu D) Kıbrıs Adası'nın durumu E) Ba Trakya'da kalan Türklerin durumu 12. I. Haberleşme II. Ulaşım III. Ordu IV. Boğazlar Yukarıdakilerden hangileri 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nde verilmiş hükümlerdendir? A) I ve II B) III ve IV I. Lozan Antlaşması II. Sevr Antlaşması III.Mondros Mütarekesi Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi ya da hangileri "ölü doğmuş" antlaşma olarak bilinir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükûme yle imzalanan Amasya Protokolü'nün sonuçlarındandır? A) Lozan Konferansı'nın toplanması B) Moskova Antlaşması'nın imzalanması C) Amasya Genelgesi'nin yayımlanması D) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının toplanması E) TBMM'nin açılması Aşağıdakilerden hangisiyle İs klal Savaşı'nın plan ve programının hazırlandığı kabul edilir? A) Erzurum Kongresi B) Amasya Genelgesi C) Sivas Kongresi D) TBMM'nin açılması E) Misak-ı Millî kararları C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2013PÖ12-1 2

5 17. I. Meclis Hükûme Sistemi II. Olağanüstü yetkilere sahip olması III. Çoğulcu olması Yukarıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin güçler birliği ilkesini esas aldığının kanı dır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Erzurum Kongresi'nde; "Kuva-yi Milliye'yi amil irade-i milliyeyi hâkim kılmak esas r." kararı alınmış r. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İstanbul Hükûme 'nin desteğinin sağlandığı B) Saltanat idaresine karşı tavır alındığı C) Millî Mücadele'nin başladığı D) İ laf Devletleri'yle anlaşma sağlandığı E) Ulusal bağımsızlığın gerçekleş ği Heyet-i Temsiliye aşağıdakilerden hangi gelişmenin sonucunda kurulmuştur? A) Oltu Şura Hükûme 'nin kurulması B) Erzurum Kongresi C) Amasya Genelgesi D) Sivas Kongresi E) Alaşehir Kongresi Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin özelliklerinden biri değildir? A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi B) Meclis Hükûme Sistemi C) Millî Egemenlik vurgusu D) Olağanüstü yetkilerle dona lması E) Mebusların halk tara ndan seçilmesi Mondros Mütarekesi'nin "İstanbul ve Çanakkale Boğazları İ laf Devletleri'nin dene mine bırakılacak r." maddesi ile İ laf Devletleri öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış r? A) Gizli anlaşmaları uygulamayı B) Osmanlı Devle 'ni siyasi açıdan etkisiz hâle ge rmeyi C) Millî örgütlerin kurulmasını yasaklamayı D) Saltanat yöne mine son vermeyi E) Rusya'ya yardım etmeyi Millî cemiyetlerinin birleş rilmesi aşağıdaki gelişmelerin hangisinin bir sonucudur? A) Amasya Genelgesi B) Misak-ı Millî Kararları C) Erzurum Kongresi D) Amasya Mülaka E) Sivas Kongresi I.Kapitülasyonları kaldırma II.Tam bağımsızlığı sağlama III.Millî ekonomiyi güçlendirme Misak-ı Millî'de yer alan "Ulusal gelişmemizi engelleyen her türlü ayrıcalıklar kaldırılmalıdır." kararıyla hangisinin ya da hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesinde etkili olmamış r? A) Onun i barlı bir komutan olması B) İstanbul'a geldikten sonra girişmiş olduğu faaliyetleri C) Vatanperver devlet adamlarının tavsiye ve yardımları D) İ hat ve Terakki mensubu olmadığına olan inançları E) İngilizlerin onu tercih etmesi 2013PÖ12-1 3

6 25. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfe şi olarak Samsun'a hareket e. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa ile Padişah'ın arasının açılmasına neden oldu? A) Bölgede huzursuzluğu kaldırmak B) Bölgede millî mücadeleyi başlatmak C) İşgallere karşı çıkan ayaklanmaları bas rmak D) Sivil, resmî herkese emir vermek E) Halkın elinden silahları almak 2013PÖ12-1 4

7 Borçlar Hukuku DİKKAT! A Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Borçlar Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Türk Borçlar Kanunu'na göre borç ilişkisinin kaynağı aşağıdakilerden hangisi değildir? 5. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olamaz? A) Hukuki işlemler A) Sınırsız sözleşme yapabilme B) Sözleşmeler B) Sözleşmenin karşı tara nı seçebilme hürriye C) Haksız fiiller D) Sebepsiz zenginleşme E) Zaman aşımı C) Tarafların yap kları sözleşmeyi değiş rebilme ve ortadan kaldırabilmeleri D) İstenilen p ve muhtevada sözleşme yapabilme E) Sözleşmenin şeklini belirleyebilme serbes si 2. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemdir? A) Kira sözleşmesi 6. A, B'ye arabasını 50 bin TL'ye sa n almak istediğini söylemiş, ancak B bu rakamı az bularak 60 bin TL istemiş r. B) Bağışlama sözleşmesi Bu durumda B'nin cavabı hukuken nasıl nitelendirilebilir? C) Vasiyet A) Öneri D) Hizmet sözleşmesi B) Kabul E) Alacağın devri C) Öneriye davet 3. Borçlunun özel bir takım sebeplerle borcu ifa etmekten kaçınmasını sağlayacak bir hakka sahip olduğunu iddia etmesine ne denir? D) Ret E) Hiçbir hukuki niteliği yoktur. A) Def'i B) Sorumsuzluk C) İ raz 7. Sözleşmelerin şekline ilişkin olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış r? A) Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. 4. D) Ret E) Karşılık Heykel raşın bir heykel yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir? B) Kanunda sözleşmeler için bir şekil öngörülmüşse bu şekil kural olarak geçerlilik şeklidir. C) Geçerlilik şekline uyulmamış olduğunu hâkim kendiliğinden dikkate alamaz. D) Geçerlilik şekline uymamanın yap rımı hükümsüzlüktür. A) Sürekli edim B) Şahsi edim E) Kanunda bir şekil öngörülmemiş olan sözleşme, istenilen şekilde yapılabilir. C) Devirli edim D) Maddi edim E) Bölünebilir edim 2013PÖ12-1 5

8 8. 9. Sözleşmenin kurulma anı ve hüküm-sonuç doğurmaya başladığı anla ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış r? A) Hazır olanlar arasındaki sözleşmelerde sözleşmenin kurulma anı kabul beyanının yapıldığı andır. B) Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmelerde sözleşmenin kurulma anı, kabul haberinin öneride bulunana ulaş ğı andır. C) Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmelerde açık bir kabulün arandığı durumlarda sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an kabul haberinin gönderildiği andır. D) Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmelerde açık bir kabulün aranmadığı durumlarda sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an önerinin muhataba ulaş ğı andır. E) Hazır olanlar arasındaki sözleşmelerde sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurmaya başladığı an önerinin yapıldığı andır. Tarafların aslında bir hukuki işlem yapmak istemekle birlikte, bu işlemin üçüncü kişiler tara ndan farklı şekilde anlaşılmasını arzu e kleri duruma ne ad verilir? A) Zihnî kayıt B) Nisbi muvazaa C) Mutlak muvazaa D) La fe beyanı E) İnançlı işlem A Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona erme sebeplerinden biri olmayabilir? A) Temsil yetkisinin konusuz kalması B) Temsil süresinin dolması C) Azil D) İs fa E) Temsil edilenin iflası Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün genel şartlarından biri değildir? A) İfanın mümkün olması B) Borcun müeccel olması C) Borcun ifa edilmemesi D) Alacaklının ihtarı E) Alacaklının ifayı kabule hazır olması Tarafların yapmış oldukları sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurmasını, sözleşmenin yapıldığı sırada gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olaya bağlamalarına ne ad verilir? A) Vade B) Önolgu Tacir bir kimsenin borcunu ödememesi ne cesinde iflasının istenileceğinin söylenmesi hukuken nasıl nitelendirilebilir? A) Korkutma B) Yanılma C) Bir hakkın kullanımı D) Aldatma E) Aşırı yararlanma İrade sahibinin iradesine yüklediği anlama değil iradeye muhatap olan tara n iradeye yüklediği anlama üstünlük tanıyan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir? A) İrade teorisi B) Muhatap teorisi 15. C) Gecik rici koşul D) Bozucu koşul E) Şüpheli olay Devredenin sözleşmeden doğan taraf olma sıfa ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçirdiği anlaşmaya ne ad verilmektedir? A) Borcun iç yüklenilmesi B) Borcun dış yüklenilmesi C) Alacağın devri D) Sözleşmenin devri E) Sözleşmeye ka lma C) Açıklama teorisi D) Beyan teorisi E) Güven teorisi 2013PÖ12-1 6

9 İbra ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış r? A) İbra, alacaklı ile borçlunun, alacaklının alacak hakkından tamamen veya kısmen vazgeçmesi hususunda anlaşmalarıdır. B) İbra ile asıl borç, kural olarak, fer'ileri ile birlikte tamamen ya da kısmen sona erer. C) Asıl sözleşme bir geçerlilik şekline tabi ise, ibra sözleşmesi de o şekilde yapılmalıdır. D) İbra alacaklının tek taraflı irade beyanıyla gerçekleşen bir işlem olmayıp alacaklı ile borçlu arasındaki bir sözleşmedir. E) Fer'i hakların ibra edilmesi asıl alacağı sona erdirmez. Aşağıdakilerden hangisi ayıplı mal karşısında alıcının sahip olduğu seçimlik haklardan biri değildir? A) Sözleşmeden dönme B) Sözleşmenin feshini isteme C) Sa ş bedelinden indirim isteme D) Sa lanın ayıpsız bir misli ile değiş rilmesini isteme E) Sa lanın onarımı mümkünse onarım isteme Aşağıdakilerden hangisi ayıba karşı tekeffül borcunun şartlarından biri değildir? A) Yarar ve hasarın alıcıya geçmesinden önce ve en geç alıcıya geçme sırasında bir ayıbın var olması B) Sa landaki ayıbın önemli olması C) Ayıbın gizli olmaması D) Sa cının ayıptan sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan bir anlaşmanın olmaması E) Alıcının sa lanı gözden geçirmiş olması ve ayıplı olduğunu anladığında sa cıya derhâl bildirmesi Kira sözleşmesinin devrinde, eski kiracının yeni kiracı ile borçlardan en fazla 2 yıl süre ile müteselsilen sorumlu tutulduğu kira türü hangisidir? Konut ve ça lı işyeri kiralarında kiraya verenin sözleşmeyi feshetme hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sözleşmeyi her zaman feshedebilir. B) Kiranın başlangıcından i baren 6 ay geçmedikçe sözleşmeyi feshedemez. C) Kiranın başlangıcından i baren 1 yıl geçmedikçe sözleşmeyi feshedemez. D) Kiranın başlangıcından i baren 5 yıl geçmedikçe sözleşmeyi feshedemez. E) Kiranın başlangıcından i baren 10 yıl geçmedikçe sözleşmeyi feshedemez. Bağışlama sözleşmesine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış r? A) Bağışlamada kazandırıcı bir işlem vardır. B) Bir başkası için karşılıksız iş görmek, hizme e bulunmak bağışlama sayılamaz. C) Bağışlamada bulunabilmek için fiil ehliye ne sahip olmak gerekir. D) Bağışlamayı kabul etmek için ayırt etme gücüne sahip olmak yeterlidir. E) Taşınırlara ilişkin bağışlama sözü vermenin geçerliliği için öngörülmüş herhangi bir şekil şar yoktur. Herkesin gösterebileceği dikkat ve özenin gösterilmemesi ve herkesin alabileceği en basit tedbirlerin dahi alınmaması ne tür bir kusur oluşturur? A) Kast B) Ağır ihmal C) Hafif ihmal D) Eksik kusur E) Tam kusur A) İş yeri kirası B) Konut kirası C) Arsa kiraları D) Hayvan kirası E) Ürün kirası 2013PÖ12-1 7

10 23. I. Hukuka aykırı fiil II. Kusur III. Zarar IV. Nedensellik bağı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kusursuz sorumluluğun varlığı için gerekli unsurlardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 24. Adam çalış ranın sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Adam çalış ran ile çalışan arasında bir çalışma ilişkisi olmalıdır. B) Zarar, çalışan kişinin işi görmesi esnasında ortaya çıkmalıdır. C) Çalışan kişinin davranışı hukuka aykırı olmalıdır. D) Adam çalış ranın sorumluluğu özen sorumluluğuna dayanan kusursuz sorumluluk hâlidir. E) Adam çalış rana kurtuluş kanı ge rebilme imkânı tanınmamış r. 25. Ölenin desteğinden fiilen yararlanmayıp da, ileride yararlanması pek muhtemel olanlar için nasıl bir yoksunluk söz konusudur? A) Fiilî destek B) Gerçek destek C) Farazi destek D) Gelecek destek E) Sürekli destek 2013PÖ12-1 8

11 Dış Ticaret Finansmanı DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret Finansmanı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi dış caret finansmanı sağlayan uluslararası kuruluşların amaçlarından biri değildir? 6. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet kiralamasının özelliklerinden biridir? A) İhraca n ülkeler arasında gelişmesine katkı sağlamak A) Kiralama süresi sonunda malın mülkiye kiracıya geçer. B) İthala n ülkeler arasında gelişmesine katkı sağlamak B) Kiralanan ekipmanın bakım ve onarım giderleri kiracıya ai r. C) Ödemeler dengesizliklerinin ar rılmasına katkı sağlamak C) Kiralama süresi uzun vadelidir. 2. D) Dış care e kalite ve standardın ar rılmasına katkı sağlamak E) Dış care e verimlilik ar şına katkı sağlamak Uluslararası Para Fonu (IMF) kaç yılında kurulmuştur? D) Ya rım malının önceden belirlenen bir bedelle sa şı mümkündür. E) Ödenen kira bedelleri toplamının bugünkü değeri, ekipman bedelinden büyüktür. A) 1944 B) 1945 C) 1947 D) 1948 E) Aşağıdakilerden hangisi forfai ng işlemi için ihracatçının forfaiter'e sunması gereken bilgi ya da belgelerden biri değildir? A) İşlemde kullanılacak olan borç araçları B) İhracat işleminde kullanılan dövizin cinsi ve vadesi C) Ödeme şartları D) Senetlerin ödeme yerinin belir lmesi 3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankasının alt kuruluşlarından biri değildir? E) İşlemde kullanılacak iskonto oranı, ödenecek ön hazırlık ücre ve kullanılacak faiz metodu A) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası B) Uluslararası Kalkınma Birliği 8. Aşağıdakilerden hangisi forfai ng işleminin ithalatçıya olan maliye dir? C) Çok Taraflı Ya rım Garan Ajansı A) İskonta oranı D) Uluslararası Ya rım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi B) Taahhüt süresi E) Uluslararası Para Fonu C) Marj süresi 4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en çok kullanılan kiralama türüdür? D) Garan komisyonu E) Bekleme ücre A) Faaliyet kiralaması B) İşletme kiralaması C) İşlemsel kiralama D) Finansal kiralama E) Servis ve hizmet kiralaması 9. Türkiye'de forfai ng işlemleri ilk olarak hangi yıl başlamış r? A) 1980 B) 1985 C) 1989 D) Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama şirke tara ndan kiralanan varlığın bakım, onarım vb. masrafları ile vergi, resim ve harçlarının ödendiği kiralama türüdür? E) 1999 A) Doğrudan kiralama - Dolaylı kiralama B) Brüt kiralama - Net kiralama C) Tam ödemeli kiralama - Finansal kiralama D) Kapalı uçlu kiralama - Açık uçlu kiralama E) Sa ş kiralama - Geri kiralama 2013PÖ12-1 9

12 Aşağıdakilerden hangisi faktöring sözleşmesini sona erdiren olağanüstü durumlardan biri değildir? A) Sözleşme şartlarına bağlı olarak 3 aylık ihbar süresinin bi miyle sona ermesi B) Sa cının sözleşme şartlarını ihlaliyle sona ermesi C) Ak flerden en az biri için icra emri alınmasıyla sona ermesi D) Sözleşmenin 5 gün içinde ödenmemiş olmasıyla sona ermesi E) Sa cının tasfiyeye gitmesiyle sona ermesi Bir faktöring şirke faktöring işlemlerinde ön ödeme yöntemiyle kredili sa ş tutarının yaklaşık % kaçını sa cı firmaya nakit olarak ödemektedir? A) %20 B) %40 C) %60 D) %80 E) %100 Aşağıdakilerden hangisi faktörün sa cıya yapacağı ödemenin zamanına göre oluşan faktöring türüdür? A) Yurt içi faktöring - Yurt dışı faktöring B) Vadeli faktöring - İskontolu faktöring C) Toptan faktöring - Acente faktöring D) Rücu edilebilir faktöring - Rücu edilemez faktöring E) Açık faktöring - Gizli faktöring Aşağıdakilerden hangisi vesaik mukabili ödemenin temel özelliklerindendir? A) Bankalar, vesaiklerin kontrolü ve ödemenin yapılması ile ilgili tüm konularda sorumludurlar. B) Bankalar, ihracatçıya ödeme garan si verirler. C) Vesaikler, bankalar tara ndan incelenir. D) Orijinal taşıma belgesinin gerekmediği taşıma şekillerinde, vesaik mukabili ihracatçılar için akredi fe göre daha az risk taşır. E) Vesaik, mukabili akredi flere oranla daha az karmaşık r. Türkiye Dünya Bankası Grubuna kaç yılında ka lmış r? A) 1945 B) 1947 C) 1949 D) 1952 E) 1956 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tara ndan verilen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredisinin kredilendirme oranı, ya rım tutarının maksimum % kaçı olabilmektedir? A) %25 B) %50 C) %60 D) %75 E) % Aşağıdakilerden hangisi alıcının, malın sevkinden önce bir banka aracılığıyla sa cının bulunduğu yerdeki bankası nezdinde malın sevk belgesinin teslimi karşılığında ödenmek üzere kredi aç rmasıyla oluşan ithalat türüdür? A) Mal karşılığı ithalat B) Vesaik karşılığı ithalat C) Akredi fli ithalat D) Bedelsiz ithalat E) Kredili ithalat Aşağıdakilerden hangisi ithalatçı ya da ithalatçının bankası tara ndan ihracatçıya önceden haber verilmeden her zaman değiş rilebilir veya iptal edilebilir akredi f türüdür? A) Kabili rücu akredi f B) Gayri kabili rücu akredi f C) Rota f akredi f D) Bölünebilir akredi f Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası Grubuna bağlı olarak dış caret finansmanına destek sağlayan kuruluştur? A) Avrupa Merkez Bankası B) Uluslararası Para Fonu C) Uluslararası Finans Kurumu D) Dünya Ticaret Örgütü E) Dünya Kalkınma Bankası Türk Eximbank tara ndan döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında verilen uluslararası nakliyat pazarlama kredisinin vadesi azami kaç gündür? A) 120 B) 180 C) 360 D) 540 E) 720 E) Devredilebilir akredi f 2013PÖ

13 20. Türk Eximbank tara ndan verilen döviz kazandırıcı hizmetler kredisi programı kapsamında bir firmaya tanınan azami limit tutarı kaç milyon ABD dolarıdır? A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) Aşağıdakilerden hangisi sabit kur sisteminin avantajlarından biridir? A) Merkezî sistem para arzının kontrolünü kaybedebilir. B) Döviz arz ve talebinde eşitlik oluşturabilir. C) Dünya kaynaklarının etkin kullanımını engelleyebilir. D) Devalüasyon riskini ar rabilir. E) Kıt kaynakların etkinsiz kullanımına neden olabilir. 21. Aşağıdakilerden hangisi 250 kişiden az, yıllık çalışan is hdam eden işletmedir? A) Mikro işletme B) Küçük işletme C) Orta büyüklükte işletme D) Büyük işletme E) Çok uluslu işletme 22. Aşağıdakilerden hangisi TCMB tara ndan sevk sonrası reeskont kredisi desteği için istenen hususlardan biri değildir? A) Temerrüde uğrayan kredinin bulunmaması B) Faaliyetleri etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması C) İflas erteleme durumunun bulunmaması D) Konkordato talep edilmiş ise bu talebin sonuçlanmasından i baren en az bir yıl geçmiş olması E) Firma yetkilisinin çek hesabı açma yasaklarının bulunmaması 23. Aşağıdakilerden hangisi forward işlem sözleşmelerinin özelliklerinden biri değildir? A) Merkezî bir pazar yeri olmayan işlemlerdir. B) Forward kontratları, standart kontratlar değildir. C) Forward kontratları, üçüncü kişilere devredilebilir. D) Forward kontratların, vadesi geldiğinde tarafların yükümlülüklerini tamamlamaları gerekir. E) Forward işlemlerde, kontra n gerçekleşme anına kadar tarafların birbirlerine ödeme yapmaları söz konusu değildir. 24. Aşağıdakilerden hangisi iki taraf arasında düzenlenen farklı para birimleri cinsinden ifade edilen faiz yükümlülüklerinin ve gelirlerinin değiş rilmesini konu alan sözleşme türüdür? A) Forward sözleşmeleri B) Future sözleşmeleri C) Döviz swap sözleşmeleri D) Döviz opsiyon sözleşmeleri E) Tazminat sözleşmeleri 2013PÖ

14 Gümrük Mevzuatı DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gümrük Mevzuatı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ge rilen eşyanın gümrük göze mi al nda taşı an boşal lmasını müteakiben hazırlanan boşaltma listesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Eşyanın boşal lmasını müteakip 24 saat içerisinde hazırlanır. B) Boşaltma listesinin özel bir şekli vardır. C) Eşyanın brüt ağırlığı bilgisi yer alır. D) Üç nüsha olarak hazırlanır. E) Gümrük memurunun imzası bulunur. 4. Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ge rilip gümrüğe sunulan eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerin deniz yolu ile gelen eşya için gümrüğe sunulduğu tarihten i baren kaç gün içerisinde bi rilmesi gerekmektedir? A) 45 B) 60 C) 90 D) 120 E) Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ge rilen eşyanın gümrük göze mi al nda taşı an boşal lmasını müteakiben hazırlanan boşaltma listesi kaç saat içerisinde hazırlanmalıdır? 5. Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin kurulması ve işle lmesinin amaçlarından biri değildir? A) 6 A) İhracata yönelik ya rım ve üre mi teşvik etmek B) 12 B) Ülkeden çıkan malları kontrol etmek C) 24 D) 48 E) 72 C) Doğrudan yabancı ya rımları ve teknoloji girişini hızlandırmak D) İşletmeleri ihracata yönlendirmek E) Uluslararası care geliş rmek 3. I. Gümrük rejimine tabi tutulması II. Serbest bölgeye girmesi 6. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan gümrük rejimlerinden biri değildir? III. Yeniden ihracı A) Dâhilde işleme rejimi IV. İmhası B) Gümrük kontrolü al nda işleme rejimi V. Gümrüğe terk edilmesi C) Serbest dolaşımdan çıkış rejimi Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yukarıdaki işlemlerden hangilerini kapsar? A) I, II ve III D) Hariçte işleme rejimi E) İhracat rejimi B) II, III ve IV C) II, III ve V D) I, II, IV ve V E) I, II, III, IV ve V 7. Aşağıdakilerden hangisi ihracat beyannamesi yerine kullanılabilecek belgelerden biri değildir? A) Kurye mektubu B) CIM belgesi C) Elçilik mektubu D) ATA karnesi E) Kumanya listesi 2013PÖ

15 8. 9. Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği beyan kontrol çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeşil hat B) Sarı hat C) Mavi hat D) Kırmızı hat E) Turuncu hat I. Beyanname ve ekli belgeleri kontrol etme II. Beyan sahibinden beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeleri isteme III. Eşyayı muayene etme IV. Ayrın lı muayene veya tahlil amacıyla numune alma Gümrük idareleri gümrük işlemlerinin her aşamasında yapılan beyanın doğruluğunu araş rmak üzere yukarıdakilerden hangilerini yapma hakkına sahip r? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A I. Vergilerin ödenmesi II. Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi III. Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi IV. İlave vergi konulması Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesiyle gümrük yükümlülüğü sona erer? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV Aşağıdakilerden hangisi ihracat rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük işlemlerinde aranan veya aranabilecek belgelerden biri değildir? A) Eşyanın faturası B) Menşe belgesi C) CIF belgesi D) Çeki listesi E) Dolaşım belgesi 10. Aşağıdakilerden hangisi temel gümrük rejimlerinden biridir? A) Transit rejimi B) Gümrük kontrolü al nda işleme rejimi C) Geçici ithalat rejimi D) Dâhilde işleme rejimi E) Gümrük antrepo rejimi 13. Gümrük antreposuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Gümrük göze mi al nda bulunan eşyanın geçici bir süre gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlerdir. B) Genel antrepoların C, D ve E pleri bulunmaktadır. C) İzin verildiği durumlarda serbest dolaşımdaki eşya, yani ihraç eşyası bu yerlere konulabilir. D) Gümrük antrepoları, genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. E) Genel antrepo, eşyanın konulması için herkes tara ndan kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. 2013PÖ

16 Eşyanın ihracının veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasının mümkün olmadığı hâllerde, bir takvim yılında... defayı geçmemek üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru göze minde eşyanın antrepodan çıkar lmasına izin verilerek beyanname iptal edilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) bir B) üç C) beş D) yedi E) on Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak sure yle, Türkiye Gümrük Bölgesi nde bir veya daha fazla işlem görerek, işlenmiş ürünlerin elde edilmesi ve bu ürünlerin ihraç edilmesi esasına dayanan rejim aşağıdakilerden hangisidir? A) Dâhilde işleme rejimi B) Hariçte işleme rejimi C) Gümrük antrepo rejimi D) Gümrük kontrolü al nda işleme rejimi E) Geçici ithalat rejimi I. Ferdi kaçakçılık II. Toplu kaçakçılık III. Teşekkül hâlinde kaçakçılık IV. Gümrük kaçakçılığı Yukarıdakilerden hangileri yapanlara göre kaçakçılık türlerindendir? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III Eşyayı, sahte belge kullanmak sure yle gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye'ye ithal eden kişi,... kadar hapis ve... kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) bir yıldan beş yıla - on bin güne B) al aydan bir yıla - beş bin güne C) bir yıldan beş yıla - beş bin güne D) al aydan üç yıla - on bin güne E) bir yıldan beş yıla - üç bin güne Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki demiryolu hudut kapısı olan gümrük kapılarından biridir? A) Gürbulak B) İslahiye C) Sarp D) İpsala E) Karkamış 19. I. Almanya II. Yunanistan III. ABD IV. Rusya Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yurt dışı yapılanmasının olduğu ülkelerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2013PÖ

17 20. Bağlayıcı tarife bilgisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Bir gerçek veya tüzel kişinin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi tara ndan verilir. B) Eşyanın Türk gümrük tarife cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin idari bir karardır. C) Mükellef bağlayıcı tarife bilgisine göre gümrük işlemlerini yapar. D) Bağlayıcı tarife bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. 24. Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesi'nde ilk havalimanına inilmesinden en az kaç saat önce özet beyan verilmelidir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) E) Eşyanın tarifesi yanlış tespit edildiğinde bundan mükellef sorumlu tutulur. Kişinin yazılı talebi üzerine müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tara ndan verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespi ne ilişkin idari karara ne ad verilir? A) Menşe kümülasyonu B) Tam kümülasyon C) Bağlayıcı menşe bilgisi D) Menşe şahadetnamesi E) Menşe kuralları 25. Gümrük vergisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Gümrük vergisi oranları sabit değildir. B) Günümüzde gümrük vergilerinin çoğunluğunu ithalat vergileri oluşturur. C) Gümrük işlemlerinde, vergiler geçerli gümrük vergisi oranı üzerinden hesaplanır. D) İhraca a gümrük vergisi alınır. E) Gümrük vergi oranları yıl içerisinde de değiş rilebilir. 22. Aşağıdakilerden hangisi ithal eşyanın gümrük kıyme ni tespit yöntemlerden biri değildir? A) Gayrimenkul kıymet yöntemi B) Sa ş bedeli yöntemi C) Aynı eşyanın sa ş bedeli yöntemi D) Benzer eşyanın sa ş bedeli yöntemi E) Hesaplanmış kıymet yöntemi 23. I. Beyan türü II. Beyan sahibi/temsilcisi III. Taşı n adı/cinsi IV. Taşı n kayıtlı olduğu ülke Yukarıdakilerden hangileri özet beyan formunda yer alması gereken bilgilerdendir? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2013PÖ

18 İkna ve İkna Psikolojisi DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İkna ve İkna Psikolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Çalışanların eği mi, çalışma koşullarının iyileş rilmesi ve otomasyonun insanlar üzerindeki etkileriyle ilgilenen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? 5. Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının başkalarının gerçek ve hayali varlığı karşısında nasıl etkilendiğini anlama ve açıklama çabasına ne denir? A) Kültürel psikoloji A) Psikoloji B) Endüstri / örgüt psikolojisi B) Sosyoloji C) Bilişsel psikoloji C) Sosyal psikoloji D) Gelişim psikolojisi D) Kültürlenme E) Deneysel psikoloji E) Etno-psikoloji 2. Aşağıdakilerden hangisi insancıl psikolojinin ana temaları arasında yer almaz? 6. İnsanın toplum içinde yaşarken uymak zorunda olduğu kurallara ve toplumsal beklen lere ne denir? A) Bilinç deneyimleri üzerinde durmak A) Sosyal norm B) İnsan doğasının bütünlüğüne inanmak B) Gelenek C) Özgür irade ve bireyin yenilikçi gücü üzerine odaklanmak C) Sosyal statü D) İnsan koşullarına ilişkin tüm faktörleri araş rmak D) Rol E) İnsanın sağlıklı çevreye sahip olması yönünde projeler üretmek E) Sosyal sorumluluk 3. Aşağıdakilerden hangisi psikologların kullandığı bir gözlem yöntemi olan doğal gözlemin eksikliklerinden biri değildir? 7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz? A) Kültür öğrenilir. A) Farkında olmadan, görülenlerin değiş rilerek ya da görülmek istenenle uyumlu hâle ge rilerek aktarılabilmesi B) Gözlemlerin ayrın lı raporları tutulurken ilgisiz görülen davranışların atlanabilmesi B) Kültür, bir kuşaktan diğerine geçerek süreklilik taşır. C) Kültür, bireyseldir. D) Kültürel faaliyet, bir eylem biçimidir. C) Davranışın belirli bir zamana, yere ve bir grup insana bağlı olması E) Kültür toplumsaldır. 4. D) Görüntü ve ses kayıt cihazları ile kaydedilebilir olması E) Herhangi bir doğal durumun yalnızca bir defa görülecek bir durum olması ve tekrarlanamaması Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden değildir? A) Bilgi B) Empa C) Araçsallık D) Egoyu savunma E) Değer ifade etme 8. Birey, kendi görüşünden farklı bir fikirle karşılaş ğında, bu farkın neden olduğu bilişsel çelişkiden kaynaklanan gerilimi, ile şim kaynağının güvenilir olmadığına karar vererek azaltabilir. Yukarıdaki bilgi, ile şim sürecinde, hedeflerin kendilerine gönderilen mesajlara direnme biçimlerinden hangisini açıklar? A) İle şimi çürütme B) Kaynağı eleş rme C) İle yi çarpıtma D) İle yi nedensiz reddetme E) Man ğa bürüme 2013PÖ

19 9. Bir organizmanın, varlığını sürdürebilmek için en uygun olduğuna inandığı yöntemleri benimsemesine ne denir? A) Kabul B) Uyum C) Onay D) İstek E) İle m 14. I. Yineleme II. Zamanlama III. Abartma ve çarpıtma Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri Goebbels'in belirlediği propagandanın temel kurallarındandır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II İş birliğinin değil kontrolün söz konusu olduğu ve bir tara n kazanıp diğer tara n kaybe ği ilişki biçimine ne denir? A) Kandırma B) İkna C) İtaat D) Uyum E) Emir Aşağıdakilerden hangisi iknanın aşamaları arasında yer almaz? A) Dikkat kazanma B) Anlamayı sağlama C) İnandırma D) Karşılık verme E) Aralıklarla tekrarlama I. Kaynak, bilgili olmalıdır. II. Kaynak, kodlama özelliğine sahip olmalıdır. III. Kaynak, düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile şim sürecinde kaynağın etkinliğini ar ran hususlardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Kitle ile şim teknolojilerinin dünyayı global bir köye dönüştürdüğü saptamasını yapan ile şim bilimci kimdir? A) Jurgen Habermas D) II ve III E) I, II ve III Adorno ve arkadaşlarının geliş rdiği F Ölçeği'nde, "Gençler bazen isyancı bir tutuma sahip olabilirler; fakat yaşlandıkça bu davranışlarını törpülemeleri gerekir." örnek cümlesi hangi eğilimi ortaya çıkarmak için kullanılır? A) Boyun eğme B) Saldırganlık C) Güçlülük ve sertlik D) Yansıtma E) Karşı yara cılık Aşağıdakilerden hangisi ikna sürecindeki dinleyicilerin iknaya karşı koyma yöntemlerinden biri değildir? A) İle şimi çürütme B) İle yi çarpıtma C) Kaynağı kötüleme D) İle yi nedensiz reddetme E) Kanalı bozma Konuşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. B) İnsanın konuşma sesi zengin bir içeriğe sahip r. C) Toplumun belirli seslere yüklediği anlamları bellekte tutabilmeyi ve kullanabilmeyi öğrenmek r. D) Konuşma eylemi, mesajı aktarmak için kullanılan sözel davranış tarzlarıdır. E) İle şim alanındaki büyük gelişmeler konuşmanın önemini azaltmış r. B) Ünsal Oskay C) Marshall McLuhan D) Ted Turner E) Pierre Bourdieu 2013PÖ

20 Dinlerken söylenenler içinde kendisine yönelik bir eleş ri ya da saldırı olup olmadığını araş ran bir kişi ne tür bir dinleme gerçekleş rmiş r? A) Görünüşte B) Savunmada C) Tuzakçı D) Ürkek E) Nezaketen Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyici olmanın ilkeleri arasında yer almaz? A) Konuşmaya odaklandığını gözle görülür biçimde belli etmek B) İh yaç ve istekleri araş rmak ve bölümlere ayırmak C) Konuşmanın içeriğini olduğu kadar konuşmayı yönlendiren duyguları da fark etmek D) Soru, destek ve yargıyı dengelemek E) İlgili olduğunu sık sık sorular sorarak hisse rmek Sözsüz ile şimde kişiler arası mesafeyi, yürüyüş ve oturuş biçimini, giyim kuşam tarzını, kullanılan renkleri, kokuları ve aksesuarları kapsayan ile şim türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesnel B) Sesli C) Sessiz D) Duygusal Aşağıdakilerden hangisi renklerin işlevleri arasında yer almaz? A) Boyut izlenimi yara rlar. B) Ağırlık izlenimi verirler. C) Hareket izlenimi verirler. D) Duygusallık izlenimi verirler. E) Sıcak ya da soğuk izlenimi yara rlar. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz karizma k liderlerin özelliklerinden değildir? A) İdeallerden çok, kendilerine sadakate öncelik verirler. B) Vizyonun ve değerlerin içselleş rilmesine ağırlık verirler. C) İdeolojik cazibeyi kişisel güç kazanma aracı olarak kullanırlar. D) İzleyicilerini kendilerine bağımlı ve zayıf kılıp, onları baskı al na almaya çalışabilirler. E) Önemli kararların tümünü kendileri verirler. Aşağıdakilerden hangisi lider ve liderlik kavramını inceleyen yaklaşımlardan biri değildir? A) S l Yaklaşımı B) Ayırt Edici Yaklaşım C) Yeni Liderlik Yaklaşımı D) Statü Yaklaşımı E) Durumlara Göre Yaklaşım E) Kültürel 21. Aşağıdakilerden hangisi kişinin yüz ifadesiyle iletebildiği temel duygular arasında yer almaz? A) Mutluluk B) Şaşırma C) Merak D) Üzüntü E) Korku 22. Aşağıdakilerden hangisi zaman planlaması açısından yanlış r? A) Uzun ve kısa dönemli amaçları ortaya koymak B) Uzun ve kısa dönemli amaçlar arasında öncelik sırası belirlemek C) İdeal çalışma zamanları taslağını çıkarmak D) Çıkarılan amaçları ve ideal çalışma zamanlarını bir güne uyarlamak E) Uzun ve kısa dönemli amaçlar yerine orta vadeli amaçlar için çalışmak 2013PÖ

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları EXPORT IMPORT Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları 2. Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye ye Getirilmesi 3. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 4.

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com Geçmiş Gelecek ile Yürür www.arslanlojistik.com NEDEN ASLAN GÜMRÜK? www.arslanlojistik.com Aslan Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin çözüm ortağı olan, deneyimli ve süreçleri takip eden uzman kadrosu ile

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 TEMMUZ 2011 SMMM STAJA BAÞLAMA SINAVININ SORU VE CEVAPLARI 1) / 129 ÞÜPH. TÝC ALACAK KARÞ. 128 ÞÜPH.TÝC.ALAC. Cevap:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ İş dünyası kayıtsız kalmıyor KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ-II HİBE PROGRAMI TRH1.3.PREII/P-03/238 İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ ÖMER KAPLAN 1- TEMSİL İhracatçı *irma,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ İhracat Kredi Sigortasının Fonksiyonları Teminat Fonksiyonu Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi Hizmet Fonksiyonu Alıcı firmalar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı 1 F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24 Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR 1. Giriş Gümrük mevzuatının öngördüğü oransal para cezalarından bazıları gümrüklenmiş değer

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı