ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 2013PÖ PÖ Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No. 3. Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: IV. OTURUM ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :.. :. :. :. Bu kitapçıkta Adalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans, İlahiyat Önlisans, İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyal Hizmet Önlisans ve Sosyoloji Lisans programlarına ait dersler yer almaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Borçlar Hukuku Dış Ticaret Finansmanı Gümrük Mevzuatı İkna ve İkna Psikolojisi İletişimde Hedef Kitle Makro İktisat Sosyoloji Tefsir Uluslararası Finansman Yönetimi Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetim ve Organizasyon GENEL AÇIKLAMALAR İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013PÖ12-1

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

3 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgali haberleri üzerine 16 ve 17 Mart tarihlerinde peş peşe çek ği telgraflarla alınacak tedbirleri kolordulara ve valilere bildirdi. Aşağıdakilerden hangisi bu emirlerden biri değildir? A) İstanbul'un işgali, protesto edilecek ve her yerde mi ngler yapılacak r. B) İstanbul ile görüşme kesilecek r. 5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin okutulma amacı değildir? A) Bir lider olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü öğretmek B) Millî Mücadeleyi ve İs klal Savaşı'nın bütün sa alarını öğretmek C) Türkiye Cumhuriye Devle 'nin dayandığı Atatürk İlkelerini kavratmak C) Hris yan halka dokunulmayacak r. D) Askerî ve sivil makamlar iş birliği yaparak çalışacaklardır. E) Padişah lehine mi ngler ter plenecek r. D) Atatürkçü düşünce sistemiyle, bu düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek E) Türk Mille ni Turan idealleri doğrultusunda yönlendirmek 2. Osmanlı Devle 'nde meşveret meclisleri hangi padişah döneminde kurulmuştur? A) III. Selim B) I. Abdülmecit C) Sultan Abdülaziz D) II. Abdülhamit E) II. Mahmut 6. Osmanlı Devle 'nin son yıllarında ülke yöne minde etkin olan fikir akımı hangisidir? A) Meşru yetçilik B) Türkçülük C) Laiklik D) Devletçilik E) Halkçılık Mart Olayı, II. Meşru yet'in ilanı ve Bâb-ı Âli Baskını gibi olaylar üzerinde etkili olan ve bunlar üzerinde siyasi çıkarımlar sağlayan grup aşağıdakilerden hangisidir? 7. Osmanlı Devle 'nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A) Sanayi İnkılâbı A) Jön Türkler B) Fransız İh lali B) Vatan ve Hürriyet C) Bilim İnkılâbı C) İ hat ve Terakki D) Rönesans Hareke D) İ had-ı Vatan E) Reform Hareke 4. E) Hürriyet ve İ laf Osmanlı Devle, Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla hangi sahalar üzerinde daha gerçekçi bir çağdaşlaşma hedeflemiş r? A) Yöne m - Hukuk B) Yöne m - İlim C) Bilim - Maliye D) Ordu - Eği m E) İnsan Hakları - Eği m 8. I.Dünya Savaşı'nda İ laf Devletleri'nin Almanya ile aynı blokta olan Osmanlı Devle 'ni savaş dışında bırakmak için aşağıdaki cephelerden hangisini aç ğı savunulabilir? A) Kanal B) Çanakkale C) Suriye - Filis n D) Hicaz - Yemen E) Galiçya 2013PÖ12-1 1

4 9. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A) Cemiyet-i Akvam'ın kurulması B) İtalya'nın siyasi birliği tamamlaması C) Yeni devletlerin ortaya çıkması D) Yeni teknolojik silahların kullanılması E) Çok sayıda insanın ölmesi A 13. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele'yi destekleyen gazetelerden biri değildir? A) Yeni Gün B) Açıksöz C) Sebil'ür Reşad D) Albayrak E) Alemdar Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devle 'yle aynı blokta I. Dünya Savaşı'na ka lmış r? A) Rusya B) ABD C) Kore D) Japonya E) Almanya Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye, Kavala Bulgaristan'a, Yanya, Selanik ve Girit Adası gibi yerler de Yunanistan'a bırakılmış r. Bu antlaşmaların sebep olduğu ve günümüze kadar süregelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Rodos Adası'nın durumu B) Anadolu'ya yakın olan Yunan adalarının durumu C) Ülkeler arasındaki kapitülasyonların durumu D) Kıbrıs Adası'nın durumu E) Ba Trakya'da kalan Türklerin durumu 12. I. Haberleşme II. Ulaşım III. Ordu IV. Boğazlar Yukarıdakilerden hangileri 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nde verilmiş hükümlerdendir? A) I ve II B) III ve IV I. Lozan Antlaşması II. Sevr Antlaşması III.Mondros Mütarekesi Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi ya da hangileri "ölü doğmuş" antlaşma olarak bilinir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükûme yle imzalanan Amasya Protokolü'nün sonuçlarındandır? A) Lozan Konferansı'nın toplanması B) Moskova Antlaşması'nın imzalanması C) Amasya Genelgesi'nin yayımlanması D) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının toplanması E) TBMM'nin açılması Aşağıdakilerden hangisiyle İs klal Savaşı'nın plan ve programının hazırlandığı kabul edilir? A) Erzurum Kongresi B) Amasya Genelgesi C) Sivas Kongresi D) TBMM'nin açılması E) Misak-ı Millî kararları C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2013PÖ12-1 2

5 17. I. Meclis Hükûme Sistemi II. Olağanüstü yetkilere sahip olması III. Çoğulcu olması Yukarıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin güçler birliği ilkesini esas aldığının kanı dır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Erzurum Kongresi'nde; "Kuva-yi Milliye'yi amil irade-i milliyeyi hâkim kılmak esas r." kararı alınmış r. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İstanbul Hükûme 'nin desteğinin sağlandığı B) Saltanat idaresine karşı tavır alındığı C) Millî Mücadele'nin başladığı D) İ laf Devletleri'yle anlaşma sağlandığı E) Ulusal bağımsızlığın gerçekleş ği Heyet-i Temsiliye aşağıdakilerden hangi gelişmenin sonucunda kurulmuştur? A) Oltu Şura Hükûme 'nin kurulması B) Erzurum Kongresi C) Amasya Genelgesi D) Sivas Kongresi E) Alaşehir Kongresi Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin özelliklerinden biri değildir? A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi B) Meclis Hükûme Sistemi C) Millî Egemenlik vurgusu D) Olağanüstü yetkilerle dona lması E) Mebusların halk tara ndan seçilmesi Mondros Mütarekesi'nin "İstanbul ve Çanakkale Boğazları İ laf Devletleri'nin dene mine bırakılacak r." maddesi ile İ laf Devletleri öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış r? A) Gizli anlaşmaları uygulamayı B) Osmanlı Devle 'ni siyasi açıdan etkisiz hâle ge rmeyi C) Millî örgütlerin kurulmasını yasaklamayı D) Saltanat yöne mine son vermeyi E) Rusya'ya yardım etmeyi Millî cemiyetlerinin birleş rilmesi aşağıdaki gelişmelerin hangisinin bir sonucudur? A) Amasya Genelgesi B) Misak-ı Millî Kararları C) Erzurum Kongresi D) Amasya Mülaka E) Sivas Kongresi I.Kapitülasyonları kaldırma II.Tam bağımsızlığı sağlama III.Millî ekonomiyi güçlendirme Misak-ı Millî'de yer alan "Ulusal gelişmemizi engelleyen her türlü ayrıcalıklar kaldırılmalıdır." kararıyla hangisinin ya da hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesinde etkili olmamış r? A) Onun i barlı bir komutan olması B) İstanbul'a geldikten sonra girişmiş olduğu faaliyetleri C) Vatanperver devlet adamlarının tavsiye ve yardımları D) İ hat ve Terakki mensubu olmadığına olan inançları E) İngilizlerin onu tercih etmesi 2013PÖ12-1 3

6 25. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfe şi olarak Samsun'a hareket e. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa ile Padişah'ın arasının açılmasına neden oldu? A) Bölgede huzursuzluğu kaldırmak B) Bölgede millî mücadeleyi başlatmak C) İşgallere karşı çıkan ayaklanmaları bas rmak D) Sivil, resmî herkese emir vermek E) Halkın elinden silahları almak 2013PÖ12-1 4

7 Borçlar Hukuku DİKKAT! A Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Borçlar Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Türk Borçlar Kanunu'na göre borç ilişkisinin kaynağı aşağıdakilerden hangisi değildir? 5. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olamaz? A) Hukuki işlemler A) Sınırsız sözleşme yapabilme B) Sözleşmeler B) Sözleşmenin karşı tara nı seçebilme hürriye C) Haksız fiiller D) Sebepsiz zenginleşme E) Zaman aşımı C) Tarafların yap kları sözleşmeyi değiş rebilme ve ortadan kaldırabilmeleri D) İstenilen p ve muhtevada sözleşme yapabilme E) Sözleşmenin şeklini belirleyebilme serbes si 2. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemdir? A) Kira sözleşmesi 6. A, B'ye arabasını 50 bin TL'ye sa n almak istediğini söylemiş, ancak B bu rakamı az bularak 60 bin TL istemiş r. B) Bağışlama sözleşmesi Bu durumda B'nin cavabı hukuken nasıl nitelendirilebilir? C) Vasiyet A) Öneri D) Hizmet sözleşmesi B) Kabul E) Alacağın devri C) Öneriye davet 3. Borçlunun özel bir takım sebeplerle borcu ifa etmekten kaçınmasını sağlayacak bir hakka sahip olduğunu iddia etmesine ne denir? D) Ret E) Hiçbir hukuki niteliği yoktur. A) Def'i B) Sorumsuzluk C) İ raz 7. Sözleşmelerin şekline ilişkin olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış r? A) Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. 4. D) Ret E) Karşılık Heykel raşın bir heykel yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir? B) Kanunda sözleşmeler için bir şekil öngörülmüşse bu şekil kural olarak geçerlilik şeklidir. C) Geçerlilik şekline uyulmamış olduğunu hâkim kendiliğinden dikkate alamaz. D) Geçerlilik şekline uymamanın yap rımı hükümsüzlüktür. A) Sürekli edim B) Şahsi edim E) Kanunda bir şekil öngörülmemiş olan sözleşme, istenilen şekilde yapılabilir. C) Devirli edim D) Maddi edim E) Bölünebilir edim 2013PÖ12-1 5

8 8. 9. Sözleşmenin kurulma anı ve hüküm-sonuç doğurmaya başladığı anla ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış r? A) Hazır olanlar arasındaki sözleşmelerde sözleşmenin kurulma anı kabul beyanının yapıldığı andır. B) Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmelerde sözleşmenin kurulma anı, kabul haberinin öneride bulunana ulaş ğı andır. C) Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmelerde açık bir kabulün arandığı durumlarda sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an kabul haberinin gönderildiği andır. D) Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmelerde açık bir kabulün aranmadığı durumlarda sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an önerinin muhataba ulaş ğı andır. E) Hazır olanlar arasındaki sözleşmelerde sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurmaya başladığı an önerinin yapıldığı andır. Tarafların aslında bir hukuki işlem yapmak istemekle birlikte, bu işlemin üçüncü kişiler tara ndan farklı şekilde anlaşılmasını arzu e kleri duruma ne ad verilir? A) Zihnî kayıt B) Nisbi muvazaa C) Mutlak muvazaa D) La fe beyanı E) İnançlı işlem A Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona erme sebeplerinden biri olmayabilir? A) Temsil yetkisinin konusuz kalması B) Temsil süresinin dolması C) Azil D) İs fa E) Temsil edilenin iflası Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün genel şartlarından biri değildir? A) İfanın mümkün olması B) Borcun müeccel olması C) Borcun ifa edilmemesi D) Alacaklının ihtarı E) Alacaklının ifayı kabule hazır olması Tarafların yapmış oldukları sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurmasını, sözleşmenin yapıldığı sırada gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olaya bağlamalarına ne ad verilir? A) Vade B) Önolgu Tacir bir kimsenin borcunu ödememesi ne cesinde iflasının istenileceğinin söylenmesi hukuken nasıl nitelendirilebilir? A) Korkutma B) Yanılma C) Bir hakkın kullanımı D) Aldatma E) Aşırı yararlanma İrade sahibinin iradesine yüklediği anlama değil iradeye muhatap olan tara n iradeye yüklediği anlama üstünlük tanıyan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir? A) İrade teorisi B) Muhatap teorisi 15. C) Gecik rici koşul D) Bozucu koşul E) Şüpheli olay Devredenin sözleşmeden doğan taraf olma sıfa ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçirdiği anlaşmaya ne ad verilmektedir? A) Borcun iç yüklenilmesi B) Borcun dış yüklenilmesi C) Alacağın devri D) Sözleşmenin devri E) Sözleşmeye ka lma C) Açıklama teorisi D) Beyan teorisi E) Güven teorisi 2013PÖ12-1 6

9 İbra ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış r? A) İbra, alacaklı ile borçlunun, alacaklının alacak hakkından tamamen veya kısmen vazgeçmesi hususunda anlaşmalarıdır. B) İbra ile asıl borç, kural olarak, fer'ileri ile birlikte tamamen ya da kısmen sona erer. C) Asıl sözleşme bir geçerlilik şekline tabi ise, ibra sözleşmesi de o şekilde yapılmalıdır. D) İbra alacaklının tek taraflı irade beyanıyla gerçekleşen bir işlem olmayıp alacaklı ile borçlu arasındaki bir sözleşmedir. E) Fer'i hakların ibra edilmesi asıl alacağı sona erdirmez. Aşağıdakilerden hangisi ayıplı mal karşısında alıcının sahip olduğu seçimlik haklardan biri değildir? A) Sözleşmeden dönme B) Sözleşmenin feshini isteme C) Sa ş bedelinden indirim isteme D) Sa lanın ayıpsız bir misli ile değiş rilmesini isteme E) Sa lanın onarımı mümkünse onarım isteme Aşağıdakilerden hangisi ayıba karşı tekeffül borcunun şartlarından biri değildir? A) Yarar ve hasarın alıcıya geçmesinden önce ve en geç alıcıya geçme sırasında bir ayıbın var olması B) Sa landaki ayıbın önemli olması C) Ayıbın gizli olmaması D) Sa cının ayıptan sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan bir anlaşmanın olmaması E) Alıcının sa lanı gözden geçirmiş olması ve ayıplı olduğunu anladığında sa cıya derhâl bildirmesi Kira sözleşmesinin devrinde, eski kiracının yeni kiracı ile borçlardan en fazla 2 yıl süre ile müteselsilen sorumlu tutulduğu kira türü hangisidir? Konut ve ça lı işyeri kiralarında kiraya verenin sözleşmeyi feshetme hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sözleşmeyi her zaman feshedebilir. B) Kiranın başlangıcından i baren 6 ay geçmedikçe sözleşmeyi feshedemez. C) Kiranın başlangıcından i baren 1 yıl geçmedikçe sözleşmeyi feshedemez. D) Kiranın başlangıcından i baren 5 yıl geçmedikçe sözleşmeyi feshedemez. E) Kiranın başlangıcından i baren 10 yıl geçmedikçe sözleşmeyi feshedemez. Bağışlama sözleşmesine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış r? A) Bağışlamada kazandırıcı bir işlem vardır. B) Bir başkası için karşılıksız iş görmek, hizme e bulunmak bağışlama sayılamaz. C) Bağışlamada bulunabilmek için fiil ehliye ne sahip olmak gerekir. D) Bağışlamayı kabul etmek için ayırt etme gücüne sahip olmak yeterlidir. E) Taşınırlara ilişkin bağışlama sözü vermenin geçerliliği için öngörülmüş herhangi bir şekil şar yoktur. Herkesin gösterebileceği dikkat ve özenin gösterilmemesi ve herkesin alabileceği en basit tedbirlerin dahi alınmaması ne tür bir kusur oluşturur? A) Kast B) Ağır ihmal C) Hafif ihmal D) Eksik kusur E) Tam kusur A) İş yeri kirası B) Konut kirası C) Arsa kiraları D) Hayvan kirası E) Ürün kirası 2013PÖ12-1 7

10 23. I. Hukuka aykırı fiil II. Kusur III. Zarar IV. Nedensellik bağı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kusursuz sorumluluğun varlığı için gerekli unsurlardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 24. Adam çalış ranın sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Adam çalış ran ile çalışan arasında bir çalışma ilişkisi olmalıdır. B) Zarar, çalışan kişinin işi görmesi esnasında ortaya çıkmalıdır. C) Çalışan kişinin davranışı hukuka aykırı olmalıdır. D) Adam çalış ranın sorumluluğu özen sorumluluğuna dayanan kusursuz sorumluluk hâlidir. E) Adam çalış rana kurtuluş kanı ge rebilme imkânı tanınmamış r. 25. Ölenin desteğinden fiilen yararlanmayıp da, ileride yararlanması pek muhtemel olanlar için nasıl bir yoksunluk söz konusudur? A) Fiilî destek B) Gerçek destek C) Farazi destek D) Gelecek destek E) Sürekli destek 2013PÖ12-1 8

11 Dış Ticaret Finansmanı DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret Finansmanı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi dış caret finansmanı sağlayan uluslararası kuruluşların amaçlarından biri değildir? 6. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet kiralamasının özelliklerinden biridir? A) İhraca n ülkeler arasında gelişmesine katkı sağlamak A) Kiralama süresi sonunda malın mülkiye kiracıya geçer. B) İthala n ülkeler arasında gelişmesine katkı sağlamak B) Kiralanan ekipmanın bakım ve onarım giderleri kiracıya ai r. C) Ödemeler dengesizliklerinin ar rılmasına katkı sağlamak C) Kiralama süresi uzun vadelidir. 2. D) Dış care e kalite ve standardın ar rılmasına katkı sağlamak E) Dış care e verimlilik ar şına katkı sağlamak Uluslararası Para Fonu (IMF) kaç yılında kurulmuştur? D) Ya rım malının önceden belirlenen bir bedelle sa şı mümkündür. E) Ödenen kira bedelleri toplamının bugünkü değeri, ekipman bedelinden büyüktür. A) 1944 B) 1945 C) 1947 D) 1948 E) Aşağıdakilerden hangisi forfai ng işlemi için ihracatçının forfaiter'e sunması gereken bilgi ya da belgelerden biri değildir? A) İşlemde kullanılacak olan borç araçları B) İhracat işleminde kullanılan dövizin cinsi ve vadesi C) Ödeme şartları D) Senetlerin ödeme yerinin belir lmesi 3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankasının alt kuruluşlarından biri değildir? E) İşlemde kullanılacak iskonto oranı, ödenecek ön hazırlık ücre ve kullanılacak faiz metodu A) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası B) Uluslararası Kalkınma Birliği 8. Aşağıdakilerden hangisi forfai ng işleminin ithalatçıya olan maliye dir? C) Çok Taraflı Ya rım Garan Ajansı A) İskonta oranı D) Uluslararası Ya rım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi B) Taahhüt süresi E) Uluslararası Para Fonu C) Marj süresi 4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en çok kullanılan kiralama türüdür? D) Garan komisyonu E) Bekleme ücre A) Faaliyet kiralaması B) İşletme kiralaması C) İşlemsel kiralama D) Finansal kiralama E) Servis ve hizmet kiralaması 9. Türkiye'de forfai ng işlemleri ilk olarak hangi yıl başlamış r? A) 1980 B) 1985 C) 1989 D) Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama şirke tara ndan kiralanan varlığın bakım, onarım vb. masrafları ile vergi, resim ve harçlarının ödendiği kiralama türüdür? E) 1999 A) Doğrudan kiralama - Dolaylı kiralama B) Brüt kiralama - Net kiralama C) Tam ödemeli kiralama - Finansal kiralama D) Kapalı uçlu kiralama - Açık uçlu kiralama E) Sa ş kiralama - Geri kiralama 2013PÖ12-1 9

12 Aşağıdakilerden hangisi faktöring sözleşmesini sona erdiren olağanüstü durumlardan biri değildir? A) Sözleşme şartlarına bağlı olarak 3 aylık ihbar süresinin bi miyle sona ermesi B) Sa cının sözleşme şartlarını ihlaliyle sona ermesi C) Ak flerden en az biri için icra emri alınmasıyla sona ermesi D) Sözleşmenin 5 gün içinde ödenmemiş olmasıyla sona ermesi E) Sa cının tasfiyeye gitmesiyle sona ermesi Bir faktöring şirke faktöring işlemlerinde ön ödeme yöntemiyle kredili sa ş tutarının yaklaşık % kaçını sa cı firmaya nakit olarak ödemektedir? A) %20 B) %40 C) %60 D) %80 E) %100 Aşağıdakilerden hangisi faktörün sa cıya yapacağı ödemenin zamanına göre oluşan faktöring türüdür? A) Yurt içi faktöring - Yurt dışı faktöring B) Vadeli faktöring - İskontolu faktöring C) Toptan faktöring - Acente faktöring D) Rücu edilebilir faktöring - Rücu edilemez faktöring E) Açık faktöring - Gizli faktöring Aşağıdakilerden hangisi vesaik mukabili ödemenin temel özelliklerindendir? A) Bankalar, vesaiklerin kontrolü ve ödemenin yapılması ile ilgili tüm konularda sorumludurlar. B) Bankalar, ihracatçıya ödeme garan si verirler. C) Vesaikler, bankalar tara ndan incelenir. D) Orijinal taşıma belgesinin gerekmediği taşıma şekillerinde, vesaik mukabili ihracatçılar için akredi fe göre daha az risk taşır. E) Vesaik, mukabili akredi flere oranla daha az karmaşık r. Türkiye Dünya Bankası Grubuna kaç yılında ka lmış r? A) 1945 B) 1947 C) 1949 D) 1952 E) 1956 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tara ndan verilen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredisinin kredilendirme oranı, ya rım tutarının maksimum % kaçı olabilmektedir? A) %25 B) %50 C) %60 D) %75 E) % Aşağıdakilerden hangisi alıcının, malın sevkinden önce bir banka aracılığıyla sa cının bulunduğu yerdeki bankası nezdinde malın sevk belgesinin teslimi karşılığında ödenmek üzere kredi aç rmasıyla oluşan ithalat türüdür? A) Mal karşılığı ithalat B) Vesaik karşılığı ithalat C) Akredi fli ithalat D) Bedelsiz ithalat E) Kredili ithalat Aşağıdakilerden hangisi ithalatçı ya da ithalatçının bankası tara ndan ihracatçıya önceden haber verilmeden her zaman değiş rilebilir veya iptal edilebilir akredi f türüdür? A) Kabili rücu akredi f B) Gayri kabili rücu akredi f C) Rota f akredi f D) Bölünebilir akredi f Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası Grubuna bağlı olarak dış caret finansmanına destek sağlayan kuruluştur? A) Avrupa Merkez Bankası B) Uluslararası Para Fonu C) Uluslararası Finans Kurumu D) Dünya Ticaret Örgütü E) Dünya Kalkınma Bankası Türk Eximbank tara ndan döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında verilen uluslararası nakliyat pazarlama kredisinin vadesi azami kaç gündür? A) 120 B) 180 C) 360 D) 540 E) 720 E) Devredilebilir akredi f 2013PÖ

13 20. Türk Eximbank tara ndan verilen döviz kazandırıcı hizmetler kredisi programı kapsamında bir firmaya tanınan azami limit tutarı kaç milyon ABD dolarıdır? A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) Aşağıdakilerden hangisi sabit kur sisteminin avantajlarından biridir? A) Merkezî sistem para arzının kontrolünü kaybedebilir. B) Döviz arz ve talebinde eşitlik oluşturabilir. C) Dünya kaynaklarının etkin kullanımını engelleyebilir. D) Devalüasyon riskini ar rabilir. E) Kıt kaynakların etkinsiz kullanımına neden olabilir. 21. Aşağıdakilerden hangisi 250 kişiden az, yıllık çalışan is hdam eden işletmedir? A) Mikro işletme B) Küçük işletme C) Orta büyüklükte işletme D) Büyük işletme E) Çok uluslu işletme 22. Aşağıdakilerden hangisi TCMB tara ndan sevk sonrası reeskont kredisi desteği için istenen hususlardan biri değildir? A) Temerrüde uğrayan kredinin bulunmaması B) Faaliyetleri etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması C) İflas erteleme durumunun bulunmaması D) Konkordato talep edilmiş ise bu talebin sonuçlanmasından i baren en az bir yıl geçmiş olması E) Firma yetkilisinin çek hesabı açma yasaklarının bulunmaması 23. Aşağıdakilerden hangisi forward işlem sözleşmelerinin özelliklerinden biri değildir? A) Merkezî bir pazar yeri olmayan işlemlerdir. B) Forward kontratları, standart kontratlar değildir. C) Forward kontratları, üçüncü kişilere devredilebilir. D) Forward kontratların, vadesi geldiğinde tarafların yükümlülüklerini tamamlamaları gerekir. E) Forward işlemlerde, kontra n gerçekleşme anına kadar tarafların birbirlerine ödeme yapmaları söz konusu değildir. 24. Aşağıdakilerden hangisi iki taraf arasında düzenlenen farklı para birimleri cinsinden ifade edilen faiz yükümlülüklerinin ve gelirlerinin değiş rilmesini konu alan sözleşme türüdür? A) Forward sözleşmeleri B) Future sözleşmeleri C) Döviz swap sözleşmeleri D) Döviz opsiyon sözleşmeleri E) Tazminat sözleşmeleri 2013PÖ

14 Gümrük Mevzuatı DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gümrük Mevzuatı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ge rilen eşyanın gümrük göze mi al nda taşı an boşal lmasını müteakiben hazırlanan boşaltma listesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Eşyanın boşal lmasını müteakip 24 saat içerisinde hazırlanır. B) Boşaltma listesinin özel bir şekli vardır. C) Eşyanın brüt ağırlığı bilgisi yer alır. D) Üç nüsha olarak hazırlanır. E) Gümrük memurunun imzası bulunur. 4. Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ge rilip gümrüğe sunulan eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerin deniz yolu ile gelen eşya için gümrüğe sunulduğu tarihten i baren kaç gün içerisinde bi rilmesi gerekmektedir? A) 45 B) 60 C) 90 D) 120 E) Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ge rilen eşyanın gümrük göze mi al nda taşı an boşal lmasını müteakiben hazırlanan boşaltma listesi kaç saat içerisinde hazırlanmalıdır? 5. Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin kurulması ve işle lmesinin amaçlarından biri değildir? A) 6 A) İhracata yönelik ya rım ve üre mi teşvik etmek B) 12 B) Ülkeden çıkan malları kontrol etmek C) 24 D) 48 E) 72 C) Doğrudan yabancı ya rımları ve teknoloji girişini hızlandırmak D) İşletmeleri ihracata yönlendirmek E) Uluslararası care geliş rmek 3. I. Gümrük rejimine tabi tutulması II. Serbest bölgeye girmesi 6. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan gümrük rejimlerinden biri değildir? III. Yeniden ihracı A) Dâhilde işleme rejimi IV. İmhası B) Gümrük kontrolü al nda işleme rejimi V. Gümrüğe terk edilmesi C) Serbest dolaşımdan çıkış rejimi Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yukarıdaki işlemlerden hangilerini kapsar? A) I, II ve III D) Hariçte işleme rejimi E) İhracat rejimi B) II, III ve IV C) II, III ve V D) I, II, IV ve V E) I, II, III, IV ve V 7. Aşağıdakilerden hangisi ihracat beyannamesi yerine kullanılabilecek belgelerden biri değildir? A) Kurye mektubu B) CIM belgesi C) Elçilik mektubu D) ATA karnesi E) Kumanya listesi 2013PÖ

15 8. 9. Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği beyan kontrol çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeşil hat B) Sarı hat C) Mavi hat D) Kırmızı hat E) Turuncu hat I. Beyanname ve ekli belgeleri kontrol etme II. Beyan sahibinden beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeleri isteme III. Eşyayı muayene etme IV. Ayrın lı muayene veya tahlil amacıyla numune alma Gümrük idareleri gümrük işlemlerinin her aşamasında yapılan beyanın doğruluğunu araş rmak üzere yukarıdakilerden hangilerini yapma hakkına sahip r? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A I. Vergilerin ödenmesi II. Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi III. Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi IV. İlave vergi konulması Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesiyle gümrük yükümlülüğü sona erer? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV Aşağıdakilerden hangisi ihracat rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük işlemlerinde aranan veya aranabilecek belgelerden biri değildir? A) Eşyanın faturası B) Menşe belgesi C) CIF belgesi D) Çeki listesi E) Dolaşım belgesi 10. Aşağıdakilerden hangisi temel gümrük rejimlerinden biridir? A) Transit rejimi B) Gümrük kontrolü al nda işleme rejimi C) Geçici ithalat rejimi D) Dâhilde işleme rejimi E) Gümrük antrepo rejimi 13. Gümrük antreposuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Gümrük göze mi al nda bulunan eşyanın geçici bir süre gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlerdir. B) Genel antrepoların C, D ve E pleri bulunmaktadır. C) İzin verildiği durumlarda serbest dolaşımdaki eşya, yani ihraç eşyası bu yerlere konulabilir. D) Gümrük antrepoları, genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. E) Genel antrepo, eşyanın konulması için herkes tara ndan kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. 2013PÖ

16 Eşyanın ihracının veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasının mümkün olmadığı hâllerde, bir takvim yılında... defayı geçmemek üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru göze minde eşyanın antrepodan çıkar lmasına izin verilerek beyanname iptal edilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) bir B) üç C) beş D) yedi E) on Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak sure yle, Türkiye Gümrük Bölgesi nde bir veya daha fazla işlem görerek, işlenmiş ürünlerin elde edilmesi ve bu ürünlerin ihraç edilmesi esasına dayanan rejim aşağıdakilerden hangisidir? A) Dâhilde işleme rejimi B) Hariçte işleme rejimi C) Gümrük antrepo rejimi D) Gümrük kontrolü al nda işleme rejimi E) Geçici ithalat rejimi I. Ferdi kaçakçılık II. Toplu kaçakçılık III. Teşekkül hâlinde kaçakçılık IV. Gümrük kaçakçılığı Yukarıdakilerden hangileri yapanlara göre kaçakçılık türlerindendir? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III Eşyayı, sahte belge kullanmak sure yle gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye'ye ithal eden kişi,... kadar hapis ve... kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) bir yıldan beş yıla - on bin güne B) al aydan bir yıla - beş bin güne C) bir yıldan beş yıla - beş bin güne D) al aydan üç yıla - on bin güne E) bir yıldan beş yıla - üç bin güne Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki demiryolu hudut kapısı olan gümrük kapılarından biridir? A) Gürbulak B) İslahiye C) Sarp D) İpsala E) Karkamış 19. I. Almanya II. Yunanistan III. ABD IV. Rusya Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yurt dışı yapılanmasının olduğu ülkelerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2013PÖ

17 20. Bağlayıcı tarife bilgisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Bir gerçek veya tüzel kişinin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi tara ndan verilir. B) Eşyanın Türk gümrük tarife cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin idari bir karardır. C) Mükellef bağlayıcı tarife bilgisine göre gümrük işlemlerini yapar. D) Bağlayıcı tarife bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. 24. Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesi'nde ilk havalimanına inilmesinden en az kaç saat önce özet beyan verilmelidir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) E) Eşyanın tarifesi yanlış tespit edildiğinde bundan mükellef sorumlu tutulur. Kişinin yazılı talebi üzerine müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tara ndan verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespi ne ilişkin idari karara ne ad verilir? A) Menşe kümülasyonu B) Tam kümülasyon C) Bağlayıcı menşe bilgisi D) Menşe şahadetnamesi E) Menşe kuralları 25. Gümrük vergisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Gümrük vergisi oranları sabit değildir. B) Günümüzde gümrük vergilerinin çoğunluğunu ithalat vergileri oluşturur. C) Gümrük işlemlerinde, vergiler geçerli gümrük vergisi oranı üzerinden hesaplanır. D) İhraca a gümrük vergisi alınır. E) Gümrük vergi oranları yıl içerisinde de değiş rilebilir. 22. Aşağıdakilerden hangisi ithal eşyanın gümrük kıyme ni tespit yöntemlerden biri değildir? A) Gayrimenkul kıymet yöntemi B) Sa ş bedeli yöntemi C) Aynı eşyanın sa ş bedeli yöntemi D) Benzer eşyanın sa ş bedeli yöntemi E) Hesaplanmış kıymet yöntemi 23. I. Beyan türü II. Beyan sahibi/temsilcisi III. Taşı n adı/cinsi IV. Taşı n kayıtlı olduğu ülke Yukarıdakilerden hangileri özet beyan formunda yer alması gereken bilgilerdendir? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 2013PÖ

18 İkna ve İkna Psikolojisi DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İkna ve İkna Psikolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Çalışanların eği mi, çalışma koşullarının iyileş rilmesi ve otomasyonun insanlar üzerindeki etkileriyle ilgilenen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? 5. Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının başkalarının gerçek ve hayali varlığı karşısında nasıl etkilendiğini anlama ve açıklama çabasına ne denir? A) Kültürel psikoloji A) Psikoloji B) Endüstri / örgüt psikolojisi B) Sosyoloji C) Bilişsel psikoloji C) Sosyal psikoloji D) Gelişim psikolojisi D) Kültürlenme E) Deneysel psikoloji E) Etno-psikoloji 2. Aşağıdakilerden hangisi insancıl psikolojinin ana temaları arasında yer almaz? 6. İnsanın toplum içinde yaşarken uymak zorunda olduğu kurallara ve toplumsal beklen lere ne denir? A) Bilinç deneyimleri üzerinde durmak A) Sosyal norm B) İnsan doğasının bütünlüğüne inanmak B) Gelenek C) Özgür irade ve bireyin yenilikçi gücü üzerine odaklanmak C) Sosyal statü D) İnsan koşullarına ilişkin tüm faktörleri araş rmak D) Rol E) İnsanın sağlıklı çevreye sahip olması yönünde projeler üretmek E) Sosyal sorumluluk 3. Aşağıdakilerden hangisi psikologların kullandığı bir gözlem yöntemi olan doğal gözlemin eksikliklerinden biri değildir? 7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz? A) Kültür öğrenilir. A) Farkında olmadan, görülenlerin değiş rilerek ya da görülmek istenenle uyumlu hâle ge rilerek aktarılabilmesi B) Gözlemlerin ayrın lı raporları tutulurken ilgisiz görülen davranışların atlanabilmesi B) Kültür, bir kuşaktan diğerine geçerek süreklilik taşır. C) Kültür, bireyseldir. D) Kültürel faaliyet, bir eylem biçimidir. C) Davranışın belirli bir zamana, yere ve bir grup insana bağlı olması E) Kültür toplumsaldır. 4. D) Görüntü ve ses kayıt cihazları ile kaydedilebilir olması E) Herhangi bir doğal durumun yalnızca bir defa görülecek bir durum olması ve tekrarlanamaması Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden değildir? A) Bilgi B) Empa C) Araçsallık D) Egoyu savunma E) Değer ifade etme 8. Birey, kendi görüşünden farklı bir fikirle karşılaş ğında, bu farkın neden olduğu bilişsel çelişkiden kaynaklanan gerilimi, ile şim kaynağının güvenilir olmadığına karar vererek azaltabilir. Yukarıdaki bilgi, ile şim sürecinde, hedeflerin kendilerine gönderilen mesajlara direnme biçimlerinden hangisini açıklar? A) İle şimi çürütme B) Kaynağı eleş rme C) İle yi çarpıtma D) İle yi nedensiz reddetme E) Man ğa bürüme 2013PÖ

19 9. Bir organizmanın, varlığını sürdürebilmek için en uygun olduğuna inandığı yöntemleri benimsemesine ne denir? A) Kabul B) Uyum C) Onay D) İstek E) İle m 14. I. Yineleme II. Zamanlama III. Abartma ve çarpıtma Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri Goebbels'in belirlediği propagandanın temel kurallarındandır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II İş birliğinin değil kontrolün söz konusu olduğu ve bir tara n kazanıp diğer tara n kaybe ği ilişki biçimine ne denir? A) Kandırma B) İkna C) İtaat D) Uyum E) Emir Aşağıdakilerden hangisi iknanın aşamaları arasında yer almaz? A) Dikkat kazanma B) Anlamayı sağlama C) İnandırma D) Karşılık verme E) Aralıklarla tekrarlama I. Kaynak, bilgili olmalıdır. II. Kaynak, kodlama özelliğine sahip olmalıdır. III. Kaynak, düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile şim sürecinde kaynağın etkinliğini ar ran hususlardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Kitle ile şim teknolojilerinin dünyayı global bir köye dönüştürdüğü saptamasını yapan ile şim bilimci kimdir? A) Jurgen Habermas D) II ve III E) I, II ve III Adorno ve arkadaşlarının geliş rdiği F Ölçeği'nde, "Gençler bazen isyancı bir tutuma sahip olabilirler; fakat yaşlandıkça bu davranışlarını törpülemeleri gerekir." örnek cümlesi hangi eğilimi ortaya çıkarmak için kullanılır? A) Boyun eğme B) Saldırganlık C) Güçlülük ve sertlik D) Yansıtma E) Karşı yara cılık Aşağıdakilerden hangisi ikna sürecindeki dinleyicilerin iknaya karşı koyma yöntemlerinden biri değildir? A) İle şimi çürütme B) İle yi çarpıtma C) Kaynağı kötüleme D) İle yi nedensiz reddetme E) Kanalı bozma Konuşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. B) İnsanın konuşma sesi zengin bir içeriğe sahip r. C) Toplumun belirli seslere yüklediği anlamları bellekte tutabilmeyi ve kullanabilmeyi öğrenmek r. D) Konuşma eylemi, mesajı aktarmak için kullanılan sözel davranış tarzlarıdır. E) İle şim alanındaki büyük gelişmeler konuşmanın önemini azaltmış r. B) Ünsal Oskay C) Marshall McLuhan D) Ted Turner E) Pierre Bourdieu 2013PÖ

20 Dinlerken söylenenler içinde kendisine yönelik bir eleş ri ya da saldırı olup olmadığını araş ran bir kişi ne tür bir dinleme gerçekleş rmiş r? A) Görünüşte B) Savunmada C) Tuzakçı D) Ürkek E) Nezaketen Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyici olmanın ilkeleri arasında yer almaz? A) Konuşmaya odaklandığını gözle görülür biçimde belli etmek B) İh yaç ve istekleri araş rmak ve bölümlere ayırmak C) Konuşmanın içeriğini olduğu kadar konuşmayı yönlendiren duyguları da fark etmek D) Soru, destek ve yargıyı dengelemek E) İlgili olduğunu sık sık sorular sorarak hisse rmek Sözsüz ile şimde kişiler arası mesafeyi, yürüyüş ve oturuş biçimini, giyim kuşam tarzını, kullanılan renkleri, kokuları ve aksesuarları kapsayan ile şim türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesnel B) Sesli C) Sessiz D) Duygusal Aşağıdakilerden hangisi renklerin işlevleri arasında yer almaz? A) Boyut izlenimi yara rlar. B) Ağırlık izlenimi verirler. C) Hareket izlenimi verirler. D) Duygusallık izlenimi verirler. E) Sıcak ya da soğuk izlenimi yara rlar. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz karizma k liderlerin özelliklerinden değildir? A) İdeallerden çok, kendilerine sadakate öncelik verirler. B) Vizyonun ve değerlerin içselleş rilmesine ağırlık verirler. C) İdeolojik cazibeyi kişisel güç kazanma aracı olarak kullanırlar. D) İzleyicilerini kendilerine bağımlı ve zayıf kılıp, onları baskı al na almaya çalışabilirler. E) Önemli kararların tümünü kendileri verirler. Aşağıdakilerden hangisi lider ve liderlik kavramını inceleyen yaklaşımlardan biri değildir? A) S l Yaklaşımı B) Ayırt Edici Yaklaşım C) Yeni Liderlik Yaklaşımı D) Statü Yaklaşımı E) Durumlara Göre Yaklaşım E) Kültürel 21. Aşağıdakilerden hangisi kişinin yüz ifadesiyle iletebildiği temel duygular arasında yer almaz? A) Mutluluk B) Şaşırma C) Merak D) Üzüntü E) Korku 22. Aşağıdakilerden hangisi zaman planlaması açısından yanlış r? A) Uzun ve kısa dönemli amaçları ortaya koymak B) Uzun ve kısa dönemli amaçlar arasında öncelik sırası belirlemek C) İdeal çalışma zamanları taslağını çıkarmak D) Çıkarılan amaçları ve ideal çalışma zamanlarını bir güne uyarlamak E) Uzun ve kısa dönemli amaçlar yerine orta vadeli amaçlar için çalışmak 2013PÖ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı