SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU"

Transkript

1 SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Konya ili Seydişehir ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 107 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği metredir. İlçenin, kuzeyinde Beyşehir, güneyinde Yalıhüyük, Ahırlı ve Antalya ili Akseki ilçesi, batısında Derebucak ve doğusunda Akören ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.362,5 km² dir. Torosların kuzey eteklerinde, Çarşamba Çayı boyunca uzanan verimli bir vadi olan Suğla Ovası'nda bulunan ilçe, batı kesiminden başlayıp güneye doğru uzanan Küpe Dağı, güneyde zengin Boksit yataklarının bulunduğu Gidengelmez Dağı ile devam etmektedir. Küpe Dağı eteklerinde çok sayıda pınar ve kaynak çıkmaktadır. Kentin çevresini oluşturan bu yüksek dağlar, Seydişehir de değişik bir estetik siluet oluşturmaktadır. Ayrıca kentin içinde dinlenme ve eğlenme amaçlı kullanılan Pınarbaşı, Kuğulu ve Beldibi Göletleri suyunu Küpe Dağındaki kaynaklardan almakta olan doğal güzelliklerdir. İlçenin kuzeybatısında Beyşehir Gölü ile güneydoğusunda Suğla Gölü bulunmaktadır. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Seydişehir Alan Kullanım Türü Konya Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Konya (%) Seydişehir Alan Kullanım/ 30. Göller TR52 Havzası (%) (İle düşen) Arazi (%) Türkiye (%) Tarım Arazisi ,5 29, ,60 55, ,8 31,00 1,79 1,61 9,81 0,17 Çayır-Mera 4.790,0 3, ,70 18, ,3 18,65 0,63 0,46 3,80 0,03 Orman ,0 45, ,00 13, ,0 27,30 11,51 8,87 12,74 0,29 Diğer ,5 21, ,65 13, ,9 23,04 5,44 4,15 8,06 0,16 Toplam , , , ,34 2,75 9,84 0,17 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 2

4 Seydişehir ilçesinde toplam ha kullanım alanı bulunmakta olup, Konya kullanım alanının %3,34 ünü, Göller Havzası kullanım alanının ise %9,84 ünü oluşturmaktadır. İlçe kullanım alanının %45,64 ü orman alanı, %29,60 ı tarım arazisi, %3,52 si ise çayır-mera alanıdır. İlçedeki orman alanı, Konya orman alanının %11,51 ini, Göller Havzası orman alanının ise %12,74 ünü meydana getirmektedir. İlçe tarım arazisi, Göller Havzası tarım arazilerinin %9,81 ini oluştururken, Konya tarım arazilerinin %1,79 unu oluşturmaktadır. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR İlçede Bulunan Doğal Kaynaklar 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var-Yüksek Yok 1.2. Su Gücü Çarşamba Çayı, Akçay Yok 1.3. Kömür Var (Seydişehir-Akçalar sahasında ton görünür rezerv ve 1083 Kcal/kg kalitesine sahip Termik Santral linyit oluşumları bulunmaktadır) 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Var-Zayıf Yok 1.6. Biyokütle Var-Orta Yok 1.7. Petrol Yok Yok 1.8. Jeotermal Enerji Var (Özellikler: Sıcaklık ºC, Debi 0,1-2 lt/sn) Termal Turizm 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar hektar orman alanına sahiptir. (Meşe, Orman ürünleri, hayvan Ardıç Ağaçları bulunmaktadır.) otlatma ve dinlenme Çayır ve Mera hektar çayır-mera alanı vardır. Hayvan otlatma Sulak Alanlar Suğla Gölü, Suğla Gölü Barajı, Çarşamba Çayı, Fasih, Yağni, Pınarbaşı (Susuz), Sultan pınarı, Alagöz, Kürt, İçeri Kışlak, Beldibi, Kuğulu, Pınarbaşı ve Çiftçi Çayı, Akçay, Pınarbaşı, Kuğulu Sulama ve Beldibi Göletleri, Gökçehüyük Göleti, Kuğulu Göleti, Taraşçı Göleti, Keşlik Yaylası Göleti, Sülüklügöl Göleti, Bostandere (Ufacık) Göleti Flora Fauna Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Alanlar Taraşçı Kocakoru Tabiat Parkı Dinlenme ve Eğlenme 3. Toprak 3.1. Toprak İlçede Kolüvyal Topraklar, Kireçsiz Kahverengi Topraklar, Kestane Renkli Topraklar, Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları, Kahverengi Topraklar, Sazlık ve Bataklık Araziler mevcuttur. Tarım Genellikle drenaj yetersizliği ve tuzluluk gösteren alüvyal topraklara da sahiptir 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Yok Yok 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Beyşehir-Seydişehir Havzası (112.6 hm³/yıl) Tarım 4.3. Akarsular İlçenin en önemli akarsuları Çarşamba Çayı ve Akçay dır. Diğer kaynak ve akarsular ise Fasih, Yağni, Pınarbaşı, Sultan pınarı, Alagöz, Kürt, İçeri Kışlak, Beldibi, Kuğulu, Pınarbaşı ve Çiftçi Çaylarıdır. Sulama Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 3

5 4.4. Göller ve Göletler Beyşehir Gölü, Suğla Gölü, Gökçehüyük Göleti, Kuğulu Göleti, Taraşçı Göleti, Pınarbaşı Göleti, Kuğulu Göleti ve Beldibi Göleti, Keşlik Yaylası Göleti, Sülüklügöl Göleti, Bostandere (Ufacık) Göleti vardır. Sulama, Depolama (Suğla Gölü su depolama amacıyla yapılmıştır. Bu göl sık sık kurumaktadır ve suların çekildiği alanlarda çok verimli topraklar açığa çıkmaktadır.) 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Kalker, Traverten, Bentonit Kalker Ocağı, Traverten Ocağı, 5.2. Metalik Madenler Boksit Eti Alüminyum A.Ş. (Cengiz Holding) tarafından işletilmektedir Enerji Madenleri (Bakınız 1. Enerji Kaynakları) 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 1 (A) Grubu Maden Ocağı, 5.6. Maden Kanununa Tabi Taş, Kum, Bazalt Bazalt, Taş Ocağı, Kum Olan Doğal Malzemeler Ocağı, Pomza Ocağı *MTA 2009, Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 4

6 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS Seydişehir ilçesi nüfusu 2010 yılı itibariyle olup, Konya nüfusunun %3,19 unu oluşturmaktadır. İlçe nüfusunun %62 si ilçe merkezinde, %38 i ise kırsal alanda yaşamaktadır. İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu Seydişehir İlçe Nüfusu Nüfus Oranları YILLAR İlçe İlçe Konya İlçe Nüfusu/ TR52 İlçe Nüfusu/ İlçe Merkez Köy Toplam Konya Nüfusu Bölge TR52 Nüfusu Nüfusu Nüfus Nüfus Nüfus (%) Nüfusu (%) , , , , , , , , , ,47 *TÜİK ( ADNKS) İlçe nüfusunun 2023 yılında %4,2 oranında artış göstereceği beklenmektedir. İlçe merkezi nüfusunun oranının ise %73 e çıkacağı tahmin edilmektedir. İlçe nüfusunun Konya nüfusuna oranı %3,19 dan %2,75 e düşmektedir. İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu YILLAR Seydişehir İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) Konya İl Nüfusu Yaşa Göre (%) TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) Üstü Üstü Üstü ,80 66,90 9,30 27,46 65,55 6,99 27,36 65,48 7, ,33 67,09 9,58 27,18 65,67 7,15 27,06 65,62 7, ,09 66,98 9,92 26,83 65,77 7,40 26,69 65,74 7, ,41 66,99 9,60 27,30 65,93 6,77 27,19 65,88 6, ,41 66,99 9,60 27,33 66,00 6,67 27,23 65,94 6,83 *TÜİK ( ADNKS) İlçe nüfusunun %66,98 i yaş grubunda, %23,09 u 0-14 yaş grubunda ve %9,92 si 65 yaş üstü grubunda yer almaktadır yılında yaş gurupları dağılımında çok fazla değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir. Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 5

7 Tarla Arazisi Ekim Türü 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Seydişehir İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Seydişehir İşlenen Arazi Konya İşlenen Arazi Türkiye İşlenen Arazi (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Konya İşlenen Arazi (%) Seydişehir İşlenen Arazi/ TR Göller İşlenen Havzası (İle Arazi düşen) İşlenen (%) Arazi (%) Türkiye İşlenen Arazi (%) Tarla Arazisi ,1 88, ,6 58, ,6 67,33 2,74 2,38 17,40 0,22 Nadas 2.494,4 6, ,3 39, ,5 17,40 0,28 0,27 1,46 0,06 Sebze 1.440,0 3, ,5 0, ,9 2,99 8,10 4,81 15,42 0,20 Meyve 411,0 1, ,3 0, ,9 10,32 1,94 0,86 2,48 0,02 Bağ 128,0 0, ,9 0, ,6 1,96 1,27 0,88 1,55 0,03 Toplam , , , ,79 1,61 9,81 0,17 *TÜİK ( ADNKS) Seydişehir deki toplam ,5 ha işlenen arazinin %88,91 i tarla arazisi, %6,18 i nadas alanı, %3,57 si sebze alanı ve %1,02 si meyve alanıdır. İlçedeki tarla arazileri, Konya tarla arazilerinin %2,74 ünü, Göller Havzası tarla arazilerinin %17,40 ını oluşturmaktadır. İlçe sebze alanı, Konya sebze alanının %8,10 unu, Göller Havzası sebze alanının %15,42 sini kapsamaktadır. Seydişehir Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Seydişehir Sulama Durumu Konya Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Konya Arazi (%) Seydişehir Arazi/ TR Göller Arazi Havzası (İle (%) düşen) Arazi (%) Türkiye Arazi (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Sulu Arazi ,0 27, ,0 23, ,0 22,31 2,16 1,66 17,32 0,21 Kuru Arazi ,5 72, ,5 76, ,8 77,69 1,69 1,59 8,41 0,15 Toplam , , , ,79 1,61 9,81 0,17 * Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 30 Nolu Göller Havzasında bulunmaktadır. İlçe arazilerinin %72,31 i kuru arazi niteliğinde iken, %27,69 u sulu arazi niteliğindedir. İlçenin sulu arazileri, Göller Havzası sulu arazilerinin %17,32 sini oluşturmaktadır. İlçenin sulu arazi oranı, Konya (%23,03)ve Türkiye (%22,31) sulu arazi oranlarından daha yüksektir. İlçedeki sulu tarım arazilerinin, devam eden yatırımların hayata geçmesi ve modern sulama tekniklerinin kullanılmaya başlanması sayesinde hektar seviyelerine çıkması beklenmektedir. İlçenin tarımsal faaliyetlerdeki en büyük avantajı, yıllık yağış miktarının diğer ilçelere göre 2 kattan daha yüksek olmasıdır Bitkisel Üretim Seydişehir İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Seydişehir KONYA TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Verim Verim Miktarı Miktarı Kg/Da Kg/Da Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Durum , ,21 333, , ,34 258, Buğdayı Buğday , ,34 280, , ,26 239, (Diğer) Arpa , ,44 254, , ,96 238, Şeker , , , , , , Pancarı Mısır 0 0, ,56 881, , ,71 725, Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 6

8 Tarla Arazisi Ekim Türü Seydişehir KONYA TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Verim Verim Verim Miktarı Miktarı Da % Kg/Da Kg/Da Kg/Da (Ton) Da % (Ton) Da % Toplam Ürün Miktarı (Ton) Diğer , , ,67 400, Toplam , * Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 **(Verimler Ortalaması) Sebze Arazisi Ekim Türü Seydişehir ilçesinde da işlenen arazi bulunmakta olup, %61,92 sinde buğday, %19,58 inde arpa, %10,94 ünde şeker pancarı üretilmektedir. İlçede yetiştirilen bütün ürünlerin verimleri, Konya ve Türkiye ortalama verimlerinden fazladır. KOP Eylem Planında Seydişehir ilçesinin dağlık alanlarında organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanmakta, her köye 1 milyon TL tutarında yatırım yapılması öngörülmektedir. Dağlık alanlarda yer alan köylerde, yeni gelir kaynakları oluşturulması ve çiftçileri daha fazla gelir elde etmeye başlaması yoluyla kırsalda ekonomik gelişmenin hızlanması beklenmektedir. Seydişehir İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Seydişehir KONYA TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Verim Verim Miktarı Miktarı Kg/Da Kg/Da Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Fasulye 800 5, ,49 688, , ,38(*) 5, Domates , , , , ,89(*) 15, Sebze , , ,73 79, (Diğer) Toplam , , * Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 ** Sebze üretim alanı verisi bulunmadığından ortalama verim ile ekim alanı hesaplanmıştır Meyve- Bağ Arazisi Ekim Türü İlçede toplam da sebze tarımı yapılan arazi bulunmakta, bu arazinin %16,32 sinde domates, %5,56 sında fasulye ve %78,13 ünde ise diğer sebzeler yetiştirilmektedir. Fasulye ve domates verimleri, Konya verimlerinden yüksek iken, Türkiye verimlerinden düşüktür. Seydişehir İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Seydişehir KONYA TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Verim Verim Miktarı Miktarı Kg/Da Kg/Da Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Elma , , ,88 654, , , , Kiraz , , ,04 731, , ,24 623, Meyve , , ,32 455, (Diğer) Bağ , , ,19 409, , ,94 890, Toplam , , *Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 İlçede bulunan da meyve alanında %21,89 unu elma üretimi, %22,26 sını kiraz üretimi, %23,75 inde bağcılık yapılmaktadır. Geriye kalan %32,10 unda ise farklı meyve çeşitleri yetiştirilmektedir. İlçedeki üzüm verimi (500kg/da), Konya üzüm (409,85 kg/da)veriminden yüksektir. Elma ve kiraz verimleri ise Konya ve Türkiye verimlerinden düşüktür. Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 7

9 3.1.2.Hayvansal Üretim Seydişehir Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Seydişehir Konya Türkiye Seydişehir/ (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Konya (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye Arazi (%) Çayır-Mera , ,7 58, ,3 40,59 0,63 0,46 3,80 0,03 Orman , ,0 41, ,0 59,41 11,51 8,87 12,74 0,29 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Seydişehir de ha genişliğinde orman alanı, ha genişliğinde çayır-mera alanı bulunmaktadır. İlçedeki orman varlığı, Konya orman varlığının %11,51 ini, Göller Havzası orman varlığının %12,74 ünü oluşturmaktadır. İlçedeki çayır-mera alanı oranı çok düşük olduğundan yaylaları hayvancılık faaliyetlerinde kullanmak mümkündür. İlçede, Ortakaraören Köyü ve civarında arazi varlığı nedeniyle büyükbaş hayvancılık, diğer yerlerde ise meraya dayalı küçükbaş hayvancılık yönünde potansiyel bulunmaktadır. Seydişehir Yem Bitkileri Durum Tablosu Seydişehir KONYA TÜRKİYE Yem Bitkisi Arazisi Ekim Ekim Alanı Ekim Alanı Ekim Alanı Türü Da % Da % Da % Yonca 600 5, , ,13 Silajlık Mısır , , ,57 Fiğ , , ,26 Diğer 0 0, , ,04 Toplam Yem Bitkisi Alanı * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçede toplam da alanda yem bitkileri yetiştirilmektedir. Bu alanın %79,30 unda silajlık mısır, %15,42 sinde fiğ ve %5,29 unda yonca üretimi yapılmaktadır. Silajlık mısır üretimi için önemli oranda bir alan ayrılmıştır. Hayvan beslenmesinde birinci derecede önemli olan silajlık mısırın üretilmesi üreticilerin bilinçli üretim yaptığını göstermektedir. Yonca üretimi için ayrılan alanın artırılması yolunda çalışmalar yapılmalıdır. Seydişehir Yem Bitkileri Genel Durum Karşılaştırması Seydişehir/ Yem Bitkisi Arazisi Ekim 30. Göller Havzası Türkiye Arazi Türü Konya (%) TR52 (%) (İle düşen) (%) (%) Yonca 0,32 0,29 3,70 0,01 Silajlık Mısır 10,42 9,40 31,88 0,32 Fiğ 2,60 1,34 13,93 0,04 Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Yem Bitkisi Alanı 3,08 2,36 16,87 0,08 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçede yem bitkileri için ayrılan alan, Konya yem bitkileri alanının %3,08 ini, Göller Havzası yem bitkileri alanının ise %16,87 sini oluşturmaktadır. İlçede en fazla oranda yetiştirilen silajlık mısırın, Konya silajlık mısır ekim alanına oranı %10,42 iken, Göller Havzası silajlık mısır ekim alanına oranı %31,88 dir. Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 8

10 Seydişehir Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Seydişehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçede toplam adet büyükbaş hayvan olup, %49 u saf kültür, %%31 i kültür melezi ve %19 u yerli ırktır yılında büyükbaş hayvan varlığında azalma yaşanmıştır. Seydişehir Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Seydişehir Büyükbaş Hayvan Sayısı / 30. Göller Havzası Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) Türkiye (%) (İle düşen) (%) Sığır (Saf Kültür) 4,08 3,65 3,02 3,77 3,38 2,81 16,72 14,86 13,55 0,24 0,21 - Sığır (Kültür Melezi) 3,68 3,47 3,39 3,31 3,11 3,05 11,42 9,57 9,27 0,12 0,12 - Sığır (Yerli) 7,41 8,43 8,49 7,19 8,17 8,24 17,08 24,48 25,94 0,12 0,12 - Manda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOPLAM 4,29 4,02 3,59 3,95 3,69 3,32 14,62 13,51 12,87 0,16 0,15 - * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçedeki büyükbaş hayvan varlığının Konya büyükbaş hayvan varlığına oranı %3,59, Göller Havzası büyükbaş hayvan varlığına oranı ise %12,87 dir. İlçede en fazla orana sahip olan saf kültür ırkının Konya saf kültür ırkı varlığına oranı %3,02, Göller Havzası saf kültür ırkı varlığına oranı %13,55 tir. İlçede en az orana sahip olan yerli ırkı varlığı Göller Havzası yerli ırk varlığının %25,94 ünü oluşturmaktadır. Seydişehir Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Seydişehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçede toplam adet koyun yetiştirilmekte olup, bunların %99 u yerli ırktadır. İlçe koyun varlığında önemli oranlarda artış görülmüştür. İlçede yetiştirilen adet keçinin tamamı kıl keçisi ırkındandır yılında keçi varlığında azalış göstermiştir. Seydişehir Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Seydişehir Küçükbaş Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Koyun (Yerli) 1,50 1,95 2,93 1,26 1,70 2,53 7,90 10,91 15,31 0,07 0,10 - Koyun (Merinos) 0,00 0,51 0,41 0,00 0,24 0,22 0,00 74,74 63,24 0,00 0,03 - Toplam Koyun 1,41 1,86 2,77 1,12 1,54 2,30 7,89 11,06 15,41 0,07 0,10 - Kıl Keçisi 7,41 8,58 9,46 5,44 5,98 7,00 11,60 12,41 13,56 0,12 0,13 - Tiftik Keçisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Toplam Keçi 7,19 8,25 9,17 5,16 5,66 6,70 11,54 12,36 13,52 0,12 0,12 - * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 9

11 İlçede yetiştirilen koyun varlığının, Konya koyun varlığına oranı %2,77, Göller Havzası koyun varlığına oranı %15,41 dir. Konya keçi varlığının %9,17 si, Göller Havzası keçi varlığının %13,52 si Seydişehir ilçesinde bulunmaktadır. Seydişehir Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Seydişehir Hayvan Hayvan Cinsi Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Tavuk (Broiler) Tavuk (Yumurtacı) Toplam Tavuk Yumurta Sayısı (1.000 Adet) Toplam Yumurta * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçede toplam adet yumurtacı tavuk bulunmaktadır. İlçedeki toplam yumurta üretimi adettir. İlçe tavuk varlığında yıllar itibariyle dalgalanmalar görülmektedir. Seydişehir Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Seydişehir Kanatlı Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Tavuk (Broiler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tavuk (Yumurtacı) 0,16 0,09 0,08 0,14 0,08 0,07 0,33 0,18 0,17 0,02 0,01 - Toplam Tavuk 0,11 0,08 0,08 0,10 0,07 0,07 0,33 0,18 0,17 0,00 0,00 Yumurta Sayısı(1.000 Adet) 0,10 0,05 0,05 0,08 0,05 0,04 0,20 0,11 0,11 0,01 0,01 - Toplam Yumurta 0,10 0,05 0,05 0,08 0,05 0,04 0,20 0,11 0,11 0,01 0,01 - * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçe tavuk varlığı, Konya tavuk varlığının %0,08 ini, Göller havzası tavuk varlığının %0,17 sini oluşturmaktadır. İlçedeki toplam yumurta üretimi, Konya yumurta üretiminin %0,05 i, Göller Havzası yumurta üretiminin %0,11 ini karşılamaktadır. İlçenin tavuk varlığı ve yumurta üretimi Konya ve havza bazında önemli bir potansiyel olarak görülmemektedir. Seydişehir Arıcılık Durum Tablosu Hayvan Cinsi Seydişehir Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Bal Üretimi (kg) Arıcılık Yapan Köy Sayısı * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçede arıcılık faaliyeti yapan 29 tane köy bulunmakta olup, toplam adet yeni usul kovanda arıcılık yapılmaktadır. İlçede 2010 yılında kg bal üretimi gerçekleşmiştir yılında da aynı miktarda kovan bulunmakta iken, bal üretiminin kg olması dikkat çekmektedir. Seydişehir Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Seydişehir Kovan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Eski Usul Kovan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Yeni Usul Kovan 10,93 6,58 8,33 6,71 4,38 5,78 11,89 8,97 11,06 0,14 0,11 - Bal Üretimi (kg) 12,57 5,16 5,90 6,53 2,90 5,90 11,37 5,92 10,03 0,14 0,07 - Arıcılık Yapan Köy Sayısı 8,19 7,87 8,58 6,01 5,98 8,58 11,34 11,11 14,15 0,13 0,13 - Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 10

12 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçedeki arıcılık yapan köy sayısı, Konya da arıcılık yapan köy sayısının %8,58 ini ve Göller Havzasında arıcılık yapan köy sayısının %14,15 ini oluşturmaktadır. Konya daki kovan sayısının %8,33 ü ve Göller havzasındaki kovan sayısının %11,06 sı Seydişehir de bulunmaktadır. Konya bal üretiminin %5,90 ı, Göller Havzası bal üretiminin %10,03 ü Seydişehir den karşılanmaktadır. Seydişehir de bulunan yayla köylerinde arıcılık faaliyetlerinin artırılması mümkün olup, üreticilerin bu konuda desteklenmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Seydişehir Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Seydişehir Et/Süt Konya Et/Süt Üretim Miktarı Hayvan Cinsi Üretim Miktarı (Ton) Türkiye Et/Süt Üretim Miktarı * Et (Büyükbaş)/Ton 252,6 464,2 464, , , , Et (Küçükbaş)/Ton 0,0 60,4 64, , , , Et (Kanatlı)/Ton 0,0 0,0 0,0 314,6 405,8 762, Toplam Et (Ton) 252,6 524,6 529, , , , Süt (Büyükbaş)/Ton , , , Süt (Koyun)/Ton , , , Süt (Keçi)/Ton , , , Toplam Süt (Ton) , , , * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçedeki hayvan potansiyeline paralel olarak et üretiminde önemli bir potansiyel bulunmamaktadır yılı itibariyle İlçede toplam 529 ton et üretimi yapılmıştır. Toplam et üretiminin %88 i büyükbaş hayvanlardan sağlanmaktadır. İlçede broiler yetiştiriciliği yapılmadığından kanatlı et üretimi söz konusu değildir. İlçede toplam süt üretimi ton olup, %95 i büyükbaş hayvanlardan, %3,37 si koyunlardan, %1,47 si keçilerden elde edilmektedir yılında hem et üretiminde hem de süt üretiminde bir azalma söz konusudur. Seydişehir Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması Seydişehir Et/Süt Üretim Miktarı/ Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) * Et (Büyükbaş) 0,97 1,75 2,04 0,95 1,70 1,98 6,46 27,02 28,96 0,08 0,16 - Et (Küçükbaş) 0,00 2,00 2,82 0,00 1,77 2,26 0,00 26,73 49,69 0,00 0,07 - Et (Kanatlı) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Toplam Et 0,85 1,75 2,05 0,82 1,68 1,95 5,95 26,98 30,52 0,02 0,03 - Süt (Büyükbaş) 4,59 3,98 3,59 4,25 3,69 3,41 19,73 16,00 15,48 0,19 0,17 - Süt (Koyun) 1,09 1,25 2,63 0,93 1,08 1,09 6,06 7,49 14,66 0,07 0,08 - Süt (Keçi) 8,32 8,09 11,32 5,53 4,42 7,27 13,55 9,85 15,13 0,10 0,11 - Toplam Süt 4,31 3,78 3,58 3,95 3,47 3,21 18,73 15,43 15,44 0,19 0,17 - * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçedeki toplam et üretimi, Konya toplam et üretiminin %2,05 ini, Göller Havzası et üretiminin ise %30,52 sini oluşturmaktadır. Konya toplam süt üretiminin %3,58 i, Göller Havzası toplam süt üretiminin %15,44 ü Seydişehir den karşılanmaktadır. Seydişehir de broiler yetiştiriciliği yapılarak et üretimine katkı sağlamak mümkündür. Bu sayede hem beyaz et tüketimi artışı sağlanabilir hem de pahalı olan kırmızı ete ikame sağlanmış olur. Seydişehir de bulunan Organize Hayvancılık Bölgesi bünyesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğini artırmak mümkün olduğundan et ve süt üretimi artırılabilecektir. Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 11

13 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Seydişehir ilçesinde taş kömürü, boksit, krom, mermer ve traverten ve pomza taşı madenleri çıkarılmakta, ayrıca tuz çıkarılması ile çakıl-kum ocakları işletmeciliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, taş kömüründe 1 adet, boksit ve krom madenciliğinde 2 adet, mermer ve travertende 3 ve çakıl-kum ocağı konusunda ise 2 faaliyet gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, tuz çıkarılması ile pomza taşı madenciliği konusunda da 1 er adet faaliyet bulunmaktadır. Seydişehir Maden Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Maden Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması Kg Taş kömürü madenciliği * 66,67 64,68 07 Metal cevherleri madenciliği Kg Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği (BOKSİT ve KROM) ** 64,37 64,37 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Kg Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ,82*** 29,64*** ocakçılığı (Mermer ve Traverten) Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı ,52*** 1,39*** Tuz çıkarımı ,41 0, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (POMZA TAŞI) ,34 2,34 * Kapasite raporu sahibinin toplam istihdamı yazıldığından bu istihdam Beyşehir ilçesinde de belirtilmiştir. ** Buradaki istihdam verisi mükerrer kayıt olacağı için düşük belirtilmiştir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Seydişehir ilçesinde balık ve deniz ürünleri işleme/saklama, süt işleme, hububat işleme, ekmek ve pastacılık mamulleri, ağaç işleme, doğramacılık ve marangozluk ürünleri ile diğer ağaç ürünlerin üretimi konusunda faaliyet gerçekleştirilmektedir. Seydişehir Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Rev.2- TR* C Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) İMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı Kg Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması ,87 0, Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı ,13* 1,02* Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı ,14 0, Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı ,90* 1,66* Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 12

14 NACE Rev.2- TR* Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan m³/adet eşyaların imalatı Ağaçların biçilmesi ve planyalanması m³ 7 6,58* 5,51* Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı adet 38 11,29* 10,13* Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden adet ** 100** yapılmış ürünlerin imalatı * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. ** Bu sanayi kolunda Konya ilinde ayrıca Kg üretim kapasitesi bulunmaktadır. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Seydişehir ilçesinde tarıma girdi sağlayan tarıma bağlı sanayii kollarından herhangi birine yönelik üretim faaliyeti bulunmamaktadır Diğer İmalat Sanayi Seydişehir ilçesinin en önemli imalat sanayi yatırımı Seydişehir Alüminyum Tesisi dir. Tesisin özelleşmesi ile beraber ilçeye tesisin katkısı olan işçi çalıştırma katkısı da işçi sayısının azaltılmasıyla önemini yitirmiştir. Diğer yandan ilçede tekstil, plastik ve inşaat sektöründe faaliyetler gerçekleşmektedir. Seydişehir Diğer İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 14 Giyim eşyalarının imalatı Adet Diğer dış giyim eşyaları imalatı ,13 4, İç giyim eşyası imalatı ,07 21, Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı ,91* 0,91* Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı ,68* 28,68* Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı ,64 10,64 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması m² Diğer matbaacılık ,15* 0,15* 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kg Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı ** 66,65 66,65 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Metre/Kg/Adet Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı (Plastik tüp, boru ve hortum) m 7 5,25* 5,25* Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, kg 0,81* 0,76* damacana, şişe, makara vb. paketleme 2 malzemelerinin imalatı adet 30 8,64* 8,64* Diğer plastik ürünlerin imalatı adet 10,64* 10,64* Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 13

15 NACE Rev.2- TR* Diğer İmalat Sanayi Kolları Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Kg/m² İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı kg 62 2,27* 1,93* Hazır beton imalatı kg 11,86* 10,18* m² 100* 100* Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Kg 0** 1,34* 1,27* Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi Kg 23 0,37* 0,36* 24 Ana metal sanayisi Kg Alüminyum üretimi ** 65,72* 65,72* 27 Elektrikli teçhizat imalatı Adet/Kg Elektriksiz ev aletlerinin imalatı adet 17 3,81* 3,48* Diğer elektrikli ekipmanların imalatı Kg 0** 66,51* 66,51* 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Adet Metal işleme makinelerinin imalatı ,06* 0,06* 31 Mobilya imalatı Adet Mobilya imalatı ,02* 0,02* Mutfak mobilyalarının imalatı ,81 25, Yatak imalatı ** 0,32 0, Diğer mobilyaların imalatı ,31* 2,10* D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı Kws/Kg Elektrik enerjisi üretimi Kws 66,67 66,67 1 0** Buhar ve iklimlendirme temini Kg 66,67 66,67 E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı Kg Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı ,07 0,07 * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. ** İstihdam diğer sanayi kollarında belirtilmiştir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 14

16 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Seydişehir İlçesi, %93,1 lik bir okur-yazar oranına sahiptir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise %6,90 lık dilimi oluşturmaktadır. Okuma yazma bilmeyen kesim ağırlıklı olarak 65 yaş ve üstünü kapsamaktadır. İlçe Okur Yazar Durumu Seydişehir Konya TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen , , , ,04 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul , , , ,23 Bitirmeyen İlkokul Mezunu , , , ,80 İlköğretim Mezunu , , , ,08 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu , , , ,94 Lise veya Dengi Okul Mezunu , , , ,95 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu , , , ,21 Yüksek Lisans Mezunu 211 0, , , ,58 Doktora Mezunu 34 0, , , ,18 *TÜİK 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Okur-yazar nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul ve ortaöğretim mezunudur. İlkokul ve ilköğretim mezunları nüfusun % 53,08 ini oluşturmaktadır. Bir başka deyişle Seydişehir ilçesinde orta ve yükseköğretime devam %21,76 lık kesimi kapsamaktadır. Seydişehir ilçesinde nüfusun sadece %15,67 sinin ortaöğretimden mezun olduğu görülmektedir. Fakat ilköğretimden ortaöğretime geçiş süreci nüfusun %29,52 sine tekabül etmektedir. Seydişehir, eğitim düzeyi ve okullaşma oranı yüksek ilçelerimizden birisidir. İlçede yükseköğrenime devam oranı ise %6,09 dur. Seydişehir İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğrenci Derslik Öğretmen Öğretmen Başına Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Düşen Öğrenci Sayısı İlköğretim ,6 Ortaöğretim ,1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Seydişehir ilçesinde, 38 adet ilköğretim, 11 adet ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. İlköğretimde 423 öğretmen bulunmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 19,6 dır. Ortaöğretimde ise 260 öğretmen mevcuttur ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 15,1 dir. Seydişehir ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu İlköğretim Ortaöğretim Kurumlar Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı İlçe , ,1 Konya , ,8 TR , ,0 Türkiye , ,3 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Seydişehir ilçesi, gerek ilköğretimde gerekse ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından Türkiye, Konya ve TR52 Bölge ortalamasına göre iyi bir durumdadır. Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 15

17 Milli Eğitime Bağlı Bulunan Kurumlar ve Sayıları Kurum Sayısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi 2 Erkek Teknik ve Meslek Lisesi 1 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2 Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Sağlık Meslek Lisesi 1 Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi 1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Seydişehir ilçesi, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları düzeyinde sahip olduğu 2 adet Çıraklık Eğitim Merkezi, 1 adet Erkek Teknik ve Meslek Lisesi, 2 adet Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 1 adet Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi ve 1 adet Sağlık Meslek Lisesi ile mesleki eğitim alt yapısında belli bir aşamayı tamamlamış görünmektedir. İlçede Bulunan Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Mesleki Eğitim Bölümleri Bölüm İsimleri Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı Acil Tıp Alanı Ahşap Teknolojisi Alanı Bilişim Teknolojileri Alanı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Hemşirelik Alanı Makine Teknolojisi Alanı Metal Teknolojisi Alanı Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Muhasebe ve Finansman Alanı Pazarlama ve Perakende Alanı * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Seydişehir ilçesinde Bilgisayar Programcılığı, Grafik Tasarım, İşletme Yönetimi, Elektrik, Makine, Otomotiv Teknolojisi bölümleri olan Seydişehir Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Bu Yüksekokulda toplam öğrenci öğrenim görmektedir. İlçede Bulunan Yüksek Öğretim Kurumları ve Eğitim Verdiği Alanlar Seydişehir Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bilgisayar Programcılığı İşletme Yönetimi Elektrik Makine Otomotiv Teknolojisi * Selçuk Üniversitesi Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 16

18 3.3.2.TURİZM Seydişehir Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Sit Alanları Gökhöyük Bağları Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Gökhüyük (II. Derece Arkeolojik Sit) Arkeolojik Sit Seydişehir Höyük Arkeolojik Sit Seydişehir İncirlikaya (Kızılviran) Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Kunduzadası Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Nekropol Alanı (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Seydişehir Iı Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Süzeklik Höyük (I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Toptaş Tepesi (II. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Uzunkırtepesi Nekropol Alanı (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Vasada Antik Kenti (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Seydişehir Tınaztepe Mağara Ve Düdeni (II. Derece Doğal Sit Alanı) Doğal Sit Seydişehir Derviş Ali Mezarlığı Mezarlar Seydişehir Taraşçı Beldesi Mezarlık 1 Mezarlar Seydişehir Taraşçı Beldesi Mezarlık 2 Mezarlar Seydişehir Taraşçı Beldesi Mezarlık 3 Mezarlar Seydişehir Taraşçı Beldesi Mezarlık 4 Mezarlar Seydişehir Taraşçı Beldesi Mezarlık 5 Mezarlar Seydişehir Taraşçı Beldesi Mezarlık 6 Mezarlar Seydişehir Tarihi Yapılar Muallimhane (Sofuhane) Camii Ve Türbesi Cami Seydişehir Bostandere Köyü Büyük ( Merkez ) Camii Cami Seydişehir Çavuş Köyü Büyük Camii Cami Seydişehir Hacı Beyler Camii Cami Seydişehir Taraşçı Beldesi Merkez Camii Cami Seydişehir Büyük Camii Cami Seydişehir Köy İçi Merkez Camii Cami Seydişehir Merkez Camii Cami Seydişehir Hamamönü Mescidi Mescid Seydişehir Sofuhane Mescidi Mescid Seydişehir Memiş Efendi (Mehmed Kudsi)Türbesi Türbe Seydişehir Seyyid Harun Camii Ve Türbesi (Seyit Harun Veli Külliyesi İçinde) Türbe Seydişehir Şeyh Abdullah Türbesi (Seyit Harun Veli Külliyesi İçinde) Türbe Seydişehir Halife Sultan Türbesi Türbe Seydişehir Rüstem Bey Türbesi Türbe Seydişehir Seyit Harun Veli Türbesi Türbe Seydişehir Sultan Hatun Türbesi Türbe Seydişehir Şeyh Abdullah Türbesi Türbe Seydişehir Şeyh Hacı Yusuf Türbesi Türbe Seydişehir Taraşçı Beldesi Türbesi Türbe Seydişehir Çavuş Çeşmesi 1 Çeşme Seydişehir Çavuş Çeşmesi 2 Çeşme Seydişehir Şeyh Hacı Yusuf Türbesi Çeşmesi Çeşme Seydişehir Eski Kaplıca Doğal varlık Seydişehir Bozkıriçi Köprüsü Kültürel Seydişehir Derviş Ali Ağa Çeşmesi Kültürel Seydişehir Seyit Harun Hamamı (Seyit Harun Veli Külliyesi İçinde) Kültürel Seydişehir Tol Köprüsü Kültürel Seydişehir Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 17

19 Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri İncesu Regülatörü Kültürel Seydişehir Tabiat Alanları Tınaztepe Mağarası Mağara Seydişehir Karabaş Yaylası Yayla Seydişehir İçerikışla Yaylası Yayla Seydişehir Keşlik Yaylası Yayla Seydişehir Susuz Yaylası Yayla Seydişehir Tınaz Tepe Yaylası Yayla Seydişehir Arvana Yaylası Yayla Seydişehir Bulamaç Kazanı Elmasut Yaylası Yayla Seydişehir Keçili Köyü Yaylası Yayla Seydişehir Mortaş Yaylası Yayla Seydişehir Susuzşahap Yaylası Yayla Seydişehir Alacabel Yaylası Yayla Seydişehir Çataloluk Çeşmesi Yaylası Yayla Seydişehir Karakışla Yaylası Yayla Seydişehir Elmalı Yaylası Yayla Seydişehir Kuzukulağı Yaylası Yayla Seydişehir Ilıca, Pınarbaşı, Kuğulu, Magmanda, Gözpınarı, Çaybaşı, Beldibi, Ferzene, Bağlararası, Tınaz Tepe, Taraşçı Rezebeli, Oluk Alanı, Yılanlı Pınar, Küçük Oluk, Yeniceköy Asar Tepesi ve Yarpuz Oluğu Mesire Seydişehir Piknik Alanı Taraşçı Kocakoru Tabiat Parkı Tabiat Parkı Seydişehir Tarihi Şahsiyetler Horasanlı Seyit Harun Veli İlçe Kurucusu Seydişehir Yöresel Değerler Eflatun Renkli Killi Toprak (Çorak) Halk Kültürü Seydişehir * Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı, Sit Alanları Vasada Antik Kenti (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Seydişehir-Bostandere beldesindeki antik Vasada kentinde ilk kez 1970 yılında Roma ve Bizans dönemine ait eserler bulunmuştur. Hıristiyanlık döneminde önemli bir piskoposluk merkezi olan Vasada da tiyatro dışında şehre ait diğer yapılar halen toprak altında bulunmaktadır. Tarihi Yapılar Muallimhane (Sofuhane) Camii Ve Türbesi Cami, 939 H.(1529M.) yılında Pir Mehmed oğlu Hacı Recep adına Kur an okutulmak ve öğretilmek üzere Muallimhane (mektep) olarak yaptırılmıştır Seyyid Harun Camii Ve Türbesi (Seyit Harun Veli Külliyesi İçinde) 1310 yılında külliye şeklinde hamamı ve diğer eklentileri ile imar edilmiştir. Bu külliyede Seyit Harun Türbesi, Halife Sultan Türbesi, Rüstem Bey ve Sultan Hatun Türbesi bulunmaktadır. Şeyh Abdullah Türbesi (Seyit Harun Veli Külliyesi İçinde) Türbe, 1903 yılında ölen Müderris ve Nakşibendi tarikatı şeyhi Hacı Abdullah Efendi için Sultan İkinci Abdülhamit Han emriyle yaptırılmıştır Seyit Harun Hamamı (Seyit Harun Veli Külliyesi İçinde) Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 18

20 Seyyid Hârun Hamamı, Selçuklu ve Beylikler devrinde Anadoluda yapıla gelen klâsik çifte hamam örneğidir. Tabiat Alanları Tınaztepe Mağarası Toplam uzunluğu 1580 metredir.sonundaki 30 metrelik iniş dışında tamamen yatay özellikte bir mağaradır yılında da Mağara Dinlenme Tesisleri olarak hizmete açılmıştır. Mağaradaki tıbbi araştırmalarda astım hastalığının tedavisinde doğal bir tedavi ortamı barındırmaktadır. 230 milyon yıllık bir süreç sonucunda oluşmuştur. Mağaranın iç kısımlarında taban-tavan arası yükseklik farkı 65 metreye kadar çıkmaktadır. Bulamaç Kazanı Elmasut Yaylası Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları. Kontrollü olarak av yapılmaktadır. Keçili Köyü Yaylası Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları. Kontrollü olarak av yapılmaktadır. Mortaş Yaylası Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları. Kontrollü olarak av yapılmaktadır. Susuzşahap Yaylası Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları. Kontrollü olarak av yapılmaktadır. Alacabel Yaylası Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları. Kontrollü olarak av yapılmaktadır. Çataloluk Çeşmesi Yaylası Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları. Kontrollü olarak av yapılmaktadır. Karakışla Yaylası Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları. Kontrollü olarak av yapılmaktadır. Elmalı Yaylası Yaban Hayvanları ve Yaban Hayatını Koruma Sahaları. Kontrollü olarak av yapılmaktadır. Kuzukulağı Yaylası Tınaz Tepe Mağrası vardır Taraşçı Kocakoru Tabiat Parkı Bölge halkının dinlenme ve eğlenmesine imkan sağlayan bir tabiat parçasıdır Tarihi Şahsiyetler Horasanlı Seyit Harun Veli İlçenin 1310 yıllarında bu kişi tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Seydişehir İlçe Raporu, 2011 Sayfa 19

KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU

KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti

Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Hazırlayanlar: Filiz Keskin Kıdemli Uzman M. Oğuzhan ÖNEN Kıdemli Uzman Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006 942 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM TORBALI:VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 603 Nüfusu 2006 kişi 105.196 (Projeksiyon) Nüfus yoğunluğu 2006 kişi/ 175 (Projeksiyon) km 2 Kentleşme oranı 2006 yüzde 48,5 Rakımı

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

Karahallı. Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi. Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi)

Karahallı. Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi. Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi) Karahallı Tekstil ve Dokuma Sektörü Mevcut Durum Analizi Hazırlayan: Fatih KAYA (Tekstil Mühendisi) 3 İÇİNDEKİLER SAYFA KARAHALLI MEVCUT DURUM Karahallı Sıcaklık Yağış Eğitim Durumu Hayvancılık Tarım

Detaylı

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ ALİAĞA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Yeni gelişen bir sektör olarak sera çiçekçiliğinin varlığı Çok parçalı tarımsal işletme yapısı Balıkçılık ve su ürünleri potansiyelinin

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ İLÇELERİ MEVCUT DURUM RAPORLARI - SAKARYA İLİ İLÇELERİ -

DOĞU MARMARA BÖLGESİ İLÇELERİ MEVCUT DURUM RAPORLARI - SAKARYA İLİ İLÇELERİ - İLÇE DURUM RAPORLARI SERİSİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ İLÇELERİ MEVCUT DURUM RAPORLARI - SAKARYA İLİ İLÇELERİ - TEMMUZ 2013 HAZIRLAYANLAR Candan Umut ÖZDEN Hale GÜLBAZ Yusuf Gürhan ÖZTAŞ Fatma AVŞAR DOĞU MARMARA

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı