PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA"

Transkript

1

2 8

3 PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA 9

4

5

6 Cilt Birinci Nokta Basım

7

8 BAfiKAN DAN... Değerli Sancaktepeli hemşehrilerim, Sancaktepe, yeni bir ilçe olmasına karşın oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Yapılan araştırmalar, Sancaktepe'nin nüvesini oluşturan Samandıra'da, 570'li yıllarda Damatris Yazlık Sarayı'nın olduğunu göstermektedir. Yakın zamanlarda günyüzüne çıkan bu önemli tarihi yapının kalıntılarına baktığımızda devasa büyüklükte bir saray olduğunu anlıyoruz. Böylesi bir yapıyı bünyesinde bulunduran beldenin merkezî konumu yadsınamaz. Doğal güzelliği ve ava elverişli geniş arazisi nedeniyle tüm imparatorların ve üst düzey yöneticilerin ilgisine mazhar olan bu güzide belde, coğrafi konumu nedeniyle de her zaman ilgi odağı olmuştur. Tarihi İpekyolu'nun en önemli limanlarından biri olan İstanbul'u Asya ile buluşturan daima önemli bir geçiş noktası olmuştur. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise Orhan Gazi döneminden itibaren Türkler'in eline geçen Samandıra, bir İslam beldesi olarak varlığını devam ettirmiştir. Orhan Gazi'nin alperenlerinden Abdurrahman Gazi'nin türbesinin burada oluşu da bizler için büyük bir onurdur. Abdurrahman Gazi ve arkadaşları sayesinde Samandıra bir Türk yurdu olmuştur. Yazık ki Milli Mücadele döneminde çete faaliyetlerinin odağında yer alan Samandıra, yerli halkın üstün gayretleri ve Kuvay- ı Milliye'ye verdiği destek ile bu zor süreci atlatmıştır. Sarıgazi Köyü ise İstanbul'un fethinde büyük yararlılık gösteren Sarı Kadı isimli zata mülk olarak verilmesiyle bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Sancaktepe ilçesi bu iki köy üzerine bina edilerek dalga dalga büyümüş ve şimdiki halini almıştır. Bugün Sancaktepe, 241 bine yakın nüfusuyla İstanbul'un önemli ilçelerinden biri durumundadır. Elinizdeki kitapta ilçemizin tarihini detaylı bir şekilde okuyacaksınız. Bu kitapla birlikte Sancaktepe sakinlerine ikamet ettikleri ilçe hakkında ayrıntılı bilgi sunuyoruz. Biliyoruz ki, tarihi olmayanların ya da tarihine sahip çıkmayanların katedeceği mesafe diğerlerine göre çok daha az olacaktır. Sancaktepeliler olarak tarihimizi berraklaştırarak daha emin adımlarla geleceğe ulaşmak istiyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyen ve yayıncı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Arif Kolay olmak üzere Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Prof. Dr. Ufuk Gülsoy'a şükranlarımı sunuyorum. İsmail Erdem Belediye Başkanı 8

9 9

10

11 ÖNSÖZ Çalışma, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte, Sancaktepe'nin coğrafi konumu, ne zaman ilçe olduğu ve ismini nereden aldığı gibi konulardan bahsedilmiştir. Birinci bölümde, Sancaktepe ilçesinin tarihçesi ele alınmıştır. Özellikle Sancaktepe ilçesinin temelini oluşturan Sarıgazi ve Samandıra köyleri ile ilgili malumatlardan hareket edilerek idari, sosyal ve iktisadi durum hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikle Türk hâkimiyeti öncesi bölgenin durumu hakkında genel bilgi verilmiş, sonra bölgenin Türkler tarafından fethi ele alınmıştır. Devamında da tahrir defterlerinden yapılan çalışmalardan istifade edilerek 15. ve 18. yüzyıllar arası Sancaktepe bölgesinin idari, iktisadi ve sosyal yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, 19. yüzyılda Sancaktepe'nin sosyal ve iktisadi durumu ele alınmıştır. Burada da özellikle 19. yüzyılın ortalarında tutulmuş olan Sarıgazi ve Samandıra köyleri temettuat defterlerinden faydalanılmıştır. Bölgenin nüfusu, geçim kaynakları, tarım, ziraat, hayvancılık, mülklerin dağılımı, gelir kaynakları, vergileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca eğitim-öğretimden de bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, Osmanlı'nın son dönemlerinde Sancaktepe ve çevresinin durumu ele alınmaktadır. Bu bağlamda, bölgenin önemine binaen Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki gelişmeler, İstanbul'un işgali ve işgalle beraber bölgede ortaya çıkan eşkıyalık ve çete faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Devamında Cumhuriyet ten sonra bölgedeki gelişmeler ele alınmaktadır. Dördüncü ve son bölümde ise, Sancaktepe bölgesindeki saray, cami, türbe, okul, çeşme gibi tarihi eserler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca bütün bölümlerde konuların daha iyi anlaşılması bakımından verilen bazı bilgiler tablo ve grafiklerle de desteklenmiştir. Ekler kısmına ise harita, arşiv belgesi, fotoğraf gibi görsel malzeme konulmuştur. Çalışmanın ortaya çıkmasında pek çok kişinin emeği ve katkısı olmuştur. Öncelikle böyle bir çalışmanın hazırlanmasına vesile olan başta Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem e, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Cankatar a, Şefik Memiş e ve Azimet Bucak a teşekkür ederim. Hocalarım Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Ufuk Gülsoy, Doç. Dr. Erhan Afyoncu'ya da destek ve teşvikleri için ayrıca teşekkür etmek isterim. Kütüphanelerinden faydalandığım değerli hocalarım Prof. Dr. Mücteba İlgürel, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Ali Akyıldız ve Yrd. Doç. Dr. Ş. Can Erdem'e teşekkür ederim. Dr. Yüksel Çelik, Dr. Davut Hut, Arş. Gör. Kürşad Karacagil, Arş. Gör. Uğur Demir, Arş. Gör. Ersen Ersoy, Orhan Memiş, İbrahim Yarış ve Murat Arslan'ın da bu çalışmaya katkıları olmuştur; kendilerine teşekkür ederim. Arif KOLAY 11

12 Ç NDEK LER Giriş Birinci Bölüm SANCAKTEPE TARİHÇESİ Türk Hakimiyeti Öncesi Sancaktepe Türk Hakimiyetinde Sancaktepe XV.- XVIII. Yüzyıllarda Samandıra nın İdari ve Sosyal Yapısı Samandıra da Nüfus Samandıra da iktisadi Hayat Samandıra ve Sarıgazi de Sosyal Hayat Hace Abdullah Bahşi Vakfı Arap Hekim Vakfı (Samandıra Camii Vakfı) kinci Bölüm XIX. YÜZYILDA SANCAKTEPE DE SOSYAL VE İKTİSADİ DURUM 1844 ve 1845 Yıllarına Ait Samandıra Köyü Resmi Bilgileri ve 1845 Yıllarına Ait Sarıgazi Köyü Resmi Bilgileri XIX. Yüzyıl Ortalarında Sarıgazi ve Samandıra'nın Sosyal Yapısı Sarıgazi ve Samandıra'da Ziraat Yerleşim Birimlerine Göre Toprağın Dağılımı Sarıgazi ve Samandıra'da Yetiştirilen Ürünler Sarıgazi ve Samandıra'da Nadasa Bırakılan Arazi Sarıgazi ve Samandıra'da Hayvancılık Sarıgazi ve Samandıra'da Arıcılık Sarıgazi ve Samandıra'da Mülklerin Dağılımı Sarıgazi ve Samandıra'da Gelirler ve Dağılımı Kaynaklara Göre Gelir Dağılımı Vergi Dağılımı An-Cemaatin ya da Vergü-yi Mahsusa Öşür Sarıgazi ve Samandıra'da Eğitim Öğretim

13 Üçüncü Bölüm XX. YÜZYILDA SANCAKTEPE Birinci Dünya Savaşı Öncesi Durum Birinci Dünya Savaşı ve İstanbul'un İşgali Sancaktepe ve Civarında Eşkıyalık ve Çete Faaliyetleri Azınlık Çeteleri Türk Müfreze ve Çeteleri Kadın Kuva-yı Milliyeciler İşgal Sırasında Bölge Halkının Durumu Birinci Dünya Savaşı nda Sancaktepe ve Bölgesi Şehitleri Cumhuriyet Sonrası Gelişmeler Dördüncü Bölüm SANCAKTEPE DEKİ TARİHİ ESERLER Samandıra Yazlık Sarayı (Damatris Sarayı) Sarıgazi Köyü Mescidi ve Camii Arap Hekim Camii Paşaköy Camii Paşaköy Rum Kilisesi Spira Manastırı Abdurrahman Gazi Türbesi Sarı Kadı (Sarıgazi) Mehmed Efendi Türbesi Sarı Kadızâde Şeyh Mustafa Efendi Türbesi Samandıra Kervansarayı Firûz-Felek Kadınefendi Kuyusu Sarıgazi Köyü Kuyusu Şevknihal Usta Çeşmesi Nakşidil Valide Sultan Çeşmesi veya Atik Valide Sultan Çeşmesi Üçüncü Kadın Çeşmesi Yılmaz Çeşmesi Paşaköy Rum Mağarası Sarıgazi ve Samandıra Köyleri İbtidâî Mektepleri Kartal Motifli Sütun Başlığı Mescit, Cami, Çeşme, Türbe, Mektep Gibi Hizmetlerin Finansmanı Nasıl Sağlanırdı? Değerlendirme ve Sonuç Kaynakça EKLER

14 14

15 G R fi Ülkemizde son dönemlerde önemi artan mahalli tarih araştırmaları genel tarihe katkıları açısından değerlendirildiğinde ayrıca ehemmiyet arz etmektedir. Bilindiği gibi sosyoekonomik yapı toplumsal yapının en önemli unsurlarından birisidir. Toplumsal yapının genel durumunu ve bu yapıya ilişkin verileri ortaya koyabilmek için öncelikle yerel tarih araştırmalarının yapılması gerekir ki daha sonra yapılacak çalışmalar için sağlam altyapı ve bilimsel zemin yani temel oluşabilsin. Ciddi ve derinlemesine yapılan yerel tarih araştırmaları ülke tarihinin ana yapı taşlarını oluşturacaktır. Yerel tarih incelemeleri olmazsa o ülke tarihi eksik kalacaktır. Osmanlı Devleti'nin yürümesini sağlayan vergileri taşra kesimi yani köylüler ödüyordu. Köylüler, para ödeyerek, yetiştirdikleri ürünü vererek ve farklı hizmetleri yerine getirerek devlete doğrudan katkıda bulunuyorlardı. Osmanlı köyleri ile ilgili arşivlerde belgeler bulmak mümkündür. Kırsal kesim ile ilgili olan bu belgelerin önemi büyüktür. Çünkü kırsal kesim ve köyler Osmanlı Devleti ve toplumunun diğer kesimlerinin üzerine yaslandığı temeli oluşturmaktadır. Sancaktepe ilçesinin tarihi de bu bağlamda ele alınmalıdır. Çünkü bugünkü ilçenin temelini Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin köylerinden olan Sarıgazi ve Samandıra teşkil etmektedir. Başta arşiv vesikaları ve ilgili diğer literatürden de faydalanılarak yapılacak bu çalışmanın Sancaktepe'nin tarihi geçmişine ışık tutmasında ve sosyoekonomik özelliklerinin aydınlatılmasında önemli olacağı inancındayız. Samandıra hem Osmanlı öncesi hem de Osmanlı döneminde önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Bizans döneminde krallara ev sahipliği yapmıştır. Orduların konakladığı yer olmuştur. Arazisi ve doğal güzellikleri ile sayfiye ve mesire yeri ve av partilerine mekân olmuştur. Osmanlı döneminde fetihlerin artması ve toprakların genişlemesine paralel olarak idari anlamda zaman zaman değişiklikler olmuştur. Bölgenin Osmanlılar ca fethedilmesinden sonra önce Bursa daha sonra İznik devlet merkezi yapılmıştır. Üsküdar'a kadar olan bölge İzmit'e bağlanmıştır. İstanbul'un fethinden sonra nüfustaki artma ve azalmalardan dolayı adli ve idari anlamda değişiklikler yapılmıştır. Başkent, Nefs-i İstanbul Kadılığı, Galata Kadılığı, Haslar Kadılığı ve Üsküdar Kadılığı olmak üzere dört kadılığa ayrılmıştır. Üsküdar Kadılığı İzmit'e kadar olan yerleşim birimlerine bakmakla görevlendirilmiştir. Adli olarak yani hukuki işlerin görülmesi ile ilgili olarak Samandıra ve civarı Üsküdar'a bağlı idi. İdari olarak ise klasik dönemde sancak, kaza ve tımar örgütlenmesine göre Kocaeli Sancağı na tâbi Gebze Kazası na bağlı idi. Bu durum 18. yüzyıla kadar böyle devam etti. XVIII. yüzyılda idari alanda yapılan değişiklikle Samandıra ile birlikte Dudullu, Salihli, Maltepe, Kartal, Soğanlık ve Yakacık köyleri Kartal nahiyesine bağlandı Vilayet Nizamnamesi ne kadar Kartal, Bolu Eyaleti Kocaeli Sancağı na bağlı bir kaza merkezi idi tarihli temettuat defterlerine göre de Kartal Kazası 18 yerleşim biriminden oluşuyordu. Samandıra ve Sarıgazi bu 18 yerleşim yeri içinde idi Vilayet Nizamnamesi yle Samandıra Şehremaneti idaresinde bir kaza oldu. Cumhuriyet döneminde idari alanda yapılan değişikliklerle Samandıra ve Sarıgazi'nin durumlarında da değişiklikler olmuştur. Cumhuriyet in ilk yıllarında Samandıra ve Sarıgazi 15

16 1941 tarihli İstanbul haritası. Kaynak: İstanbul Vilayeti Kaza, Nahiye ve Köyleri, İstanbul köy olarak gözükmektedir yılında Sarıgazi Üsküdar ilçesine bağlı bir köy iken, Samandıra ve Paşaköy Kartal ilçesine tâbi idi yılına gelindiğinde Samandıra, Kartal kazasına bağlı bir bucak merkezi olmuştu. Sarıgazi ve Paşaköy Samandıra'ya tabi köy olarak gözükmektedir. Bu tarihte Kartal'ın biri merkez olmak üzere iki bucağı vardır. Köylerden dokuzu merkez bucağa, yedi köy Samandıra'ya bağlıydı. Ballıca, Büyükbakkal, Emirli, Kurna, Kurtdoğmuş, Paşaköy ve Sarıgazi Samandıra'ya bağlı olan köylerdir. Bu durum 1966 yılına kadar devam etti ve 1981 yıllarında Samandıra ve Sarıgazi köylerinin idari yapısında değişiklikler oldu. Samandıra yine Kartal ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken, Sarıgazi Üsküdar Merkez bucağına bağlı bir köy olarak görülmektedir. 1992'ye kadar Kartal ilçesine bağlı bir bucak olan Samandıra, bu tarihten sonra belde yapılarak, belediye statüsüne kavuştu. Aynı şekilde 1992 de Sarıgazi Köyü de Ümraniye ilçesine bağlı bir belde durumuna getirildi yılında Sarıgazi köyü, idari durumunda yapılan değişiklikle Ümraniye ilçesine bağlı bir belde durumuna getirildi. Bölgedeki sosyal ve iktisadi değişime paralel olarak 2008 yılında tekrar idari alanda değişiklik yapılarak, Ümraniye ilçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek Sancaktepe adı altında yeni bir ilçe oluşturuldu Sancaktepe, bugün İstanbul'un 39 ilçesinden biridir. Sancaktepe İlçesi 22 Mart 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile kuruldu. Buna göre Ümraniye ilçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirildi. Böylece 3 belde ile 20 mahalle ve 2 köyün bir araya gelmesiyle ilçe oluşturuldu. Sancaktepe İlçesi İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. Kuzeyinde Çekmeköy, güneyinde Kartal ve Maltepe, doğusunda Sultanbeyli ve Pendik, batısında ise Ümraniye ve Ataşehir ilçeleri bulunmaktadır. 65 km 2 alana ve 'in üzerinde nüfusa sahiptir. Havza niteliği taşıması nedeniyle son derece önemli bir yerleşim alanıdır. İstanbul merkez ile sanayi kuruluşlarının olduğu İzmit bölgesinin arasında kalması, Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanı'na olan bağlantıları, TEM otoyolu ve TEM- 16

17 BEYKOZ ŞİLE Bölgenin yemyeşil, geniş ve verimli araziye sahip alanlarla çevrili olması, bu ismin uygunluğuna delil olarak gösterilmektedir 3. Ayrıca, eski çağlarda Samandıra'da Demeter Tapınağı adında bir ibadethane bulunduğu bazı kaynaklarda ifade edilmektedir 4. ÜSKÜDAR KADIKÖY ÜMRANİYE ATAŞEHİR Kartal bağlantı yolunun sağladığı ulaşım imkânları nedeniyle ilçenin önemi gittikçe artmaktadır. SAMANDIRA, SARIGAZ ve SANCAKTEPE S MLER Samand ra MALTEPE KARTAL ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE Samandıra ismiyle ilgili birkaç görüş vardır. Bilge Umar'a göre, Adra/Odra'lı adların kaynaştığı kuzeybatı Anadolu'da, İda/Kaz dağı kuzeydoğu sırtlarında bir derenin adıdır. Burada Samothrake (Sama-Odra-ka, Kutsal Ananın Erkeği veya Kutsal Ananın Yurdu ) adında bir türetiliş görülmektedir. Samandıra gerçekte, Sama-(a)dra'dan Kutsal Ananın Erkeği demektir. İsmin Adra bölümünün içine, Hellenleşme döneminde, diğer birçok örnekte de (Andrassos, Mondros vb.) görüldüğü gibi bir (n) sokuşturulmuştur 1. Başka bir kaynakta da Samandıra'nın eski adının Damatris olduğu belirtilmektedir. Damatrys ismi, Tarım Tanrıçası Demeter 2 den kaynaklanmaktadır. SULTANBEYLİ PENDİK TUZLA Samandıra isminin aslının Saman Dere olduğunu söyleyenler de vardır. Bu Saman Dere ismi zamanla dönüşerek Samandıra halini almış ve benimsenerek kullanılmıştır 5. Samandıra'da doğup büyüyen (1925 doğumlu) İsmail Örs ise köyün esas ismini buraya gelip yerleşen seymenlerden aldığını ve Seymen Dere olduğunu belirtiyor. Buna delil olarak da eskiden bekçi palaskalarında Seymendere yazılmasını gösteriyor. Sar gazi Köy adını, Fatih Sultan Mehmed zamanında ulemadan olan ve İstanbul'un fethinde bulunan Sarı Kadı Mehmed isimli zattan almıştır. Sarı Kadı köyü zamanla Sarıgazi'ye dönüşmüştür. Sarı Kadı Mehmed'in Gebze'den geldiği rivayet olunmaktadır. Kaynaklarda köyün kendisine mülk olarak verildiği belirtilmektedir. Sarı Kadı Mehmed 1469'da vefat etmiştir 6. Kabri, yeni Sarıgazi köyü camisinin kıblesi yönünde, Çayırönü denilen yerdedir. Halk tarafından buraya ulu ziyaret mevkii denilmektedir 7. Sancaktepe İlçe ismiyle ilgili -Sarı Samandıra vs- çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Burasının askeri bir bölge olması ve asker-sancak ilişkisinden dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile Sancaktepe isminde karar kılınmıştır. Tarım Tanrıçası Demeter heykeli. 1 Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993, s Demeter, Yunan mitolojisinde bir elinde buğday başağı, diğerinde yanan bir meşale ile temsil edilen baygın bakışlı ve sarı saçları omzuna dökülen güzel kadının adıdır. Kraliçe ya da tanrıça olarak ifade edilir. Insanlara toprağı ekip biçmesini öğreten bu tanrıçadır. Ekinleri, özellikle de buğdayı simgeler. Bkz. R. Uğur Uçar, Samandıra Tarihi, İstanbul 2008, s Yurt Ansiklopedisi Cilt V, İstanbul 1982, s R. Uğur Uçar, age, s İ. Hakkı Konyalı, Üsküdar Tarihi II, s. 382; Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyu Üsküdar c.i, s Hasan Yüksel, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü ( ), Sivas 1998, s. 144; Haskan, c.i, s

18

19 BİRİNCİ BÖLÜM SANCAKTEPE TARİHÇESİ Türk Hakimiyeti Öncesi Sancaktepe Samandıra ile Civarının Fethi ve Türk Hakimiyetinin Başlaması XV. XVIII. Yüzyıllarda Samandıra da İdari, Sosyal ve İktisadi Yapı Samandıra da Nüfus Samandıra da iktisadi Hayat Samandıra ve Sarıgazi de Sosyal Hayat Hace Abdullah Bahşi Vakfı Arap Hekim Vakfı (Samandıra Camii Vakfı)

20 Sancaktepe'nin tarihi kökenleri, bugünkü ilçenin merkezini oluşturan ve en eski yerleşim yerlerinden olan Samandıra ile Sarıgazi köyleri üzerindedir. Ne var ki, her iki köyün kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. TÜRK HAKİMİYETİ ÖNCESİ SANCAKTEPE Sancaktepe'nin tarihi kökenleri, bugünkü ilçenin merkezini oluşturan ve en eski yerleşim yerlerinden olan Samandıra ile Sarıgazi köyleri üzerinden aranacaktır. Ne var ki, her iki köyün kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak gerek arkeolojik kazılar ve gerek Osmanlı arşiv belgeleri bu köylerin tarihçesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Özellikle son zamanlarda yapılan kazı ve arkeolojik çalışmalara göre Samandıra daha eski bir yerleşim bölgesi olarak öne çıkmaktadır yılında bir inşaat hafriyatı sırasında bazı kalıntıların ortaya çıkması ile bölgeye İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından müdahale edilerek 1996 da sit alanı ilan edilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarla da buranın I. Tiberius Konstantinos ( ) ve Mavrikos ( ) dönemlerinde inşa edilen bir Bizans sarayı olduğu belirlenmiştir 8. Çeşitli kaynaklarda Samandıra'nın eski adının Damatris olduğu 9 ve burada bulunan saraya da Damatris Sarayı denilmektedir. Burası ile ilgili olarak Doğan Kuban eserinde şöyle bahsetmektedir:..asya yolundaki ilk durak olan Poleatikon (bugünkü Bostancı), kent yöneticilerinin, Asya seferlerinden dönen imparatorları ve orduları karşıladığı yerdi. Burada da bir imparatorluk ikametgâhı ve ona bağlı bir liman vardı. Asya yakasının içlerindeki ormanlık alanlarda da Romasoylularının başka sayfiye yerleri bulunmaktaydı. Damatris olarak anılan yerde (adı Demeter'den gelen ve Türk döneminde Alemdağı yakınındaki Samandıra'ya denk düştüğü sanılan), büyük bir av köşkü biçiminde bir imparatorluk ikametgâhı daha vardı. Bölge Türk döneminde de sevilen bir yazlık sayfiyeydi. 13. yüzyıla değin imparatorlar, kaynak suyuyla da ünlü olan buraya avlanmaya ve dinlenmeye gelirlerdi. II. Andronikos Paleologos, 1296'daki büyük depremden sonra sarayını Damatris'e taşımıştı Engin Akyürek, Ayça Tiryaki, Özgü Çömezoğlu, Melda Ermiş, Samandıra Yazlık Sarayı, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 8- Bizans/Marmara, yayına hazırlayan: Deniz Uygun, Ege Yayınları, İstanbul Elizabeth A. Zachariadou, İlk Osmanlılara Dair Tarih ve Efsaneler, Söğütten İstanbul'a: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar (Derleyenler: Oktay Özel- Mehmet Öz), İmge yay. Ankara 2000, s Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent tarihi, İstanbul 2000, s. 113; Ayrıca bkz, Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyu Üsküdar, c. III, s

21 VI. Konstantin döneminde ( ) burada bir koruluk oluşturularak, imparator ve prenslerin avlanmaları için kuş dolu geniş bir park ile çevrilmiştir 11. Sarayın inşa amacı esas olarak av ve dinlenmedir. Bunun yanında Doğu'ya yapılan seferlerde hem Bizans askerinin toplanma yeri olarak kullanılmış hem de imparatorların şehre dönüşlerinde başkente girmeden önce son gecelerini geçirdikleri yer olmuştur. Sarayın yakınlarında Spira ya da Stina adını taşıyan bir manastır da inşa edilmiştir 12. Samandıra'daki sarayın 13. yüzyıl sonlarına kadar kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu bilgilerden hareketle yaklaşık olarak 1400 yıl önce Samandıra'da yerleşim olduğu ifade edilebilir. Damatris Sarayı nın II. Justinien in hayatında da önemli bir yeri vardır. II. Justinien bu sarayda bulunduğu sırada Chersonese bölgesi yani Gelibolu Yarımadası nda çıkan isyanı bastırmak için ordusunu göndermiş, fakat askerleri ihanet ederek isyancılara katılmışlardır. Bunu öğrenen II. Justinien derhal Karadeniz'e gitmiş ve burada da askerlerinin başkaldırdığını görünce Damatris'e geri dönmüştür. Ne var ki kendisinden sonra tahta geçecek olan Philippikos ( ) tarafından gönderilen Patrik Elié onu öldürmeyi başarmıştır. VI. Leon ( ) yıllarında Damatris'te yaşamıştır yılında bir kısım Selçuklu kuvveti Samandıra'da konaklamış, bunun üzerine patrik Constantin Androbalanos, Selçuklu Türklerinin üzerine bir ordu göndermiştir. Ancak bu ordu Samandıra'ya geldiğinde kendisine isyan etmiştir. Patrik saraya sığınmışsa da isyancılar içeri girerek onu öldürmüşlerdir. Yine 1057 yılında İsaakios Kommenos ( ) tahta geçmeden önce son gecesini Damatris'te geçirmiştir. Kaynaklar, Bizans hükümdarlarının devamlı münasebetlerde bulundukları doğululardan etkilendiklerini, Yunanlılar ve İranlıların Firdevs dedikleri bahçelerin zevkini aldıklarını ve onlara benzer yerler yaptıklarını belirtmektedir 13. Mesela İmparator Theophilos ( ) zamanında Araplarla yapılan devamlı savaşlar sırasında 832 yılında Bağdat'a Abbasi Halifesi Memun nezdine elçi olarak hocası Synkellos İoannes Grammatikos'u göndermiştir. Dönüşünde İstanbul Patriği olan ve bu makamı 842'ye kadar muhafaza eden bu elçi Bizans'a döndüğünde Bağdat sarayını o kadar methetmiştir ki, hayran kalan imparator, Abbasi saraylarının resimlerini getirterek hemen Patrikos adındaki bu şahsa, Samandıra yakınlarında olduğu düşünülen Bryas Sarayını yaptırmıştır. İmparator sarayın içine bir kilise ve etrafına da bahçeler yaptırmıştır. Civardan suyolları ve kanallar ile bu saraya sular getirtmiştir 14. II. Andronikos Palaiologos un Seres de bir manastır duvarında bulunan fresko resmi. 13. yüzyıla değin imparatorlar, kaynak suyuyla da ünlü olan Alemdağı yakınındaki bu yere avlanmaya ve dinlenmeye gelirlerdi. II. Andronikos Paleologos, 1296'daki büyük depremden sonra sarayını Damatris'e taşımıştı İ. Hakkı Konyalı, Üsküdar Tarihi, c.2, s. 201; Charles Texier, Küçük Asya, 12 Gülgün Köroğlu, İstanbul'daki Bizans Sarayları, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, İstanbul 2008, s * R. Janin, Costantinople Byzantine, Paris 1950, s. 147; Ernest Mamboury, İstanbul Touristique, İstanbul s ; R. Uğur Uçar, age., s Charles Texier, age, s Semavi Eyice, İstanbul'da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı (Bryas Sarayı), Belleten, Cilt: XXIII, Sayı: 89-92, Ankara 1959, s

22 1077 yılında isyan eden III. Nikephoros Botaniates Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah ın desteği sayesinde 1078'de imparator ilan edildi. Türklerin IX. yüzyıldan itibaren yoğun olarak Bizans topraklarında görülmeye başlaması ve Üsküdar'a kadar gelmeleri dikkat çekicidir. Bunun sebebi de muhalif Bizans imparator adaylarının en çok Türklerden yardım istemesidir. 22 Coğrafi konumu nedeniyle İstanbul ve civarı her zaman ilgi odağı olmuştur. Doğu ile Batı arasında geçiş noktasında bulunan şehir, ayrıca ticaret yollarının da kesiştiği noktadadır. İstanbul, İpekyolu güzergâhının en önemli limanlarından biri olarak Doğu'nun ihtişamını Batı'ya taşımıştır 15. Bunun yanı sıra şehrin sahip olduğu kültürel zenginlik şehre duyulan ilginin başka bir yönünü oluşturmaktadır. Geçmişte birçok kavim burayı elde edebilmek için çetin mücadeleler vermişlerdir. Bugünkü Sancaktepe ilçesinin üzerine yerleştiği alan da bu mücadelelere sahne olan yerlerden birisi olmuştur. Bölgeye Türklerin ilk defa gelişi 616 tarihine tesadüf etmektedir. Bu tarihte İstanbul'u kuşatan Avar Türkleri bundan bir sonuç alamamışlar ve 10 yıl sonra kişilik ordu ile Sasanilerle müşterek olarak ikinci kez gelmişlerdir. Bu kuşatmadan da sonuç alınamamış ve Avarlar geri çekilmek zorunda kalmışlardır 16. Müslümanlar ilk olarak yılında Hz. Osman döneminde İstanbul'u kuşatmış ve orduya Şam valisi Muaviye komuta etmiştir 17. Araplar tarafından İstanbul'a üçü Emeviler biri de Abbasiler olmak üzere dört askeri sefer düzenlenmiş ve bunlardan sonuncu seferde Araplar Üsküdar'a kadar gelmişlerdir 18. Daha sonraları İstanbul çeşitli defalar farklı kavimlerce kuşatılmıştır. Türkler IX. yüzyıldan itibaren yoğun olarak Bizans topraklarında görülmeye başlaması ve Üsküdar'a kadar gelmeleri dikkat çekicidir. Bunun sebebi de muhalif Bizans imparator adaylarının en çok Türklerden yardım istemesidir. Mesela İmparator VII. Mikhail Dukas'ın ( ) iktidarı döneminde Bizans'ın hem Anadolu orduları komutanı Nikephoros Botaniates hem de Rumeli orduları komutanı Nikephoros Bryennios isyan 15 Nejat Diyarbekirli, İpek Yolu Üzerine, Dünden Bugüne İpekyolu, Yayına haz. Emel Kefeli vd., İstanbul 2008, s Birsel Sipahioğlu, Bizans Döneminde Üsküdar, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, c. II, 1-5 Kasım 2007, İstanbul 2008, s Hafız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmuâ-i Tevârih, hazırlayanlar: Fahri Ç. Derin, Vâhid Çubuk, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1985, s Sipahioğlu, a.g.m., s Mustafa Daş, Üsküdar'da Türk ve Bizans Hükümdarlarının Yaptıkları Görüşmeler, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, c. II, 1-5 Kasım 2007, İstanbul 2008, s Sipahioğlu, a.g.m., s Feridun Emecen, Kuruluştan Küçük Kaynarca'ya, Osmanlı Tarihi I, editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1999, s Emecen, a.g.m., s. 9. etmişlerdi yılında isyan eden Botaniates kendisine yardım etmesi hususunda Anadolu fatihi Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah 19 ile anlaştı ve onun desteği sayesinde 1078'de imparator ilan edildi. Bu ilişkiler sonucu olarak Süleyman Şah ve askerleri Üsküdar'a kadar geldiler ve burada Botaniates tarafından saygı ve sevgiyle karşılanıp ağırlandılar. 20 TÜRK HAKİMİYETİNDE SANCAKTEPE Samandıra ile Civarının Fethi ve Türk Hâkimiyetinin Başlaması 13. yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlı baskısı sonucu dağılmaya başlarken uç bölgelerde yavaş yavaş bağımsız veya yarı bağımsız Türkmen beylikleri ortaya çıkmaya başladı 21. Bunlardan birisi de Osmanlı Beyliği idi. Osman Bey liderliğindeki beylik Bizans'a yaptığı gazalarla kısa sürede şöhret buldu. Eskişehir'den Bursa ve İznik sınırına kadar uzanan bölgeye hâkim olan Osman Bey, önceleri civardaki Bizans tekfurlarına karşı çetin bir mücadeleye girmekten ziyade onlarla iyi geçinip durumunu güçlendirmeye çalıştı. Onun beylik içinde gazayı bir ideoloji haline getirip güçlenmesi, bir kısım Türkmen beylikleri halkı yanında bazı Bizans tekfurlarının da ona katılmasına sebep oldu tarihinde bir Bizans kuvvetini yenmesi, onun kudretinin ilk emarelerini oluşturdu. Bundan sonra şöhreti yayılarak diğer Türkmen beylikleri arasında sivrilmeye başladı. Özellikle Bizanslıların yardım için getirdiği ücretli askerler olan Katalanların çekilmesinden sonra İznik ve Bursa üzerindeki baskıyı artırdı 22. Abdurrahman Gazi, Akça Koca 23, 23 Akça Koca, Osman Gazi'nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah'ın Rebîülevvel 838 tarihli vakfi yesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh'tır. Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca'nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi'ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır. Osman Gazi tarafından Orhan Gazinin emrinde Konuralp. Gazi Rahman ve Köse Mihal gibi meşhur beylerle Sakarya ve İzmit yöresine akınlar yapmakla görevlendirildi. Bu bölgedeki bazı kaleleri ele geçirdi ve Sapanca gölünün batı tarafındaki bir hisarı kendisine karargâh yaparak İzmit bölgesine akınlarda bulundu. 1326'ya doğru Kandıra'yı ve civarını zaptetti; ayrıca Konuralp ve Gazi Abdurrahman ile birlikte Kartal civarındaki Aydos'u, ardından da kuzeyindeki Şamandıra hisarını aldı. Bunun üzerine Samandıra bölgesi kendisine mülk olarak verildi. Buradan, birkaç yıl daha İzmit-Üsküdar arasındaki yerlere akınlarda bulunan Akça Koca, İzmit'in fethinden az önce, 1328'de Kandıra yakınlarındaki bir tepede öldü ve buraya gömüldü. Ölümünden sonra adamları Karamürsel'in yanında toplandı; uç beyliği yaptığı bölge ise önemi dolayısıyla Şehzade Murad'a verildi. Fetihlerde bulunduğu İzmit ve çevresine sonradan onun adına nisbetle Kocaili denildi. Ayrıca bugün Bolu iline bağlı Akça Koca İlçesi de onun adını taşır. Hacı İlyas adlı bir oğlunun bulunduğu, torunu Fazlullah'ın önce kadı, sonra da vezir olarak Osmanlı siyasetinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bkz, Feridun Emecen, Akça Koca, DİA, Cilt 2, İstanbul 1989, s. 224.

23 Osman Bey liderliğindeki beylik Bizans'a yaptığı gazalarla kısa sürede şöhret buldu. Konuralp 24, Samsa Çavuş ve Mihal Gazi gibi komutanlarıyla birçok fetih yapıldı. Hoca Saadettin Efendi'nin eserinde Samandıra'nın fethinin ilk olarak Osman Gazi döneminde düşünüldüğü belirtilmektedir. Şöyle ki, Osman Gazi'nin son dönemlerinde Bolu, Konrapa, Akyazı ve Mudurnu Konuralp tarafından, Kandıra, Ermenipazarı (Akmeşe) ve Ayan Gölü Akça Koca tarafından ele geçirilmişti. Ondan sonra bu iki komutan, Kocaeli denilen ülkenin tam orta yerinde bulunan Samandıra kalesini ve çevre illerini almak için gerekli hazırlıklara başlamışlardı ki, Osman Gazi vefat etti 25. Ancak bu emelden vazgeçilmeyip Samandıra ve civarının fethedilmesi düşüncesi Orhan Bey'in başa geçmesiyle de devam etti 26. Tacü't Tevârih'te Samandıra ve civarının fethiyle ilgili oldukça detaylı bilgiler verilmektedir. Şöyle ki, Orhan Bey'in başa geçtiği günlerde, Samandıra tekürü 27, ölen oğlunun cenaze töreni için askerleriyle birlikte kaleden çıkmış, defin işleriyle uğraşırken Konuralp ve Akça Koca Samandıra kalesi çevresinde keşif yapıyorlardı. Bunlar cenaze alayına rastladıklarında gizlice kale ile düşman askerlerinin arasına girmişler, bunların dönüş yollarını keserek umutlarını kırmışlardır. Bu durum karşısında şaşkına dönen düşmanlar, bir yandan güçsüzlük, bir yandan da yılgınlık içinde dağılıp kaçmışlardır. İslam askeri, sonları kötü olan bu dağınık birlikler üzerine hemen saldırıya geçti. Başbuğlarını yakalayınca, artık kalenin fethi beklemeye gerek kalmadan mümkün oldu. Tutsak alınan tekürü, çevredeki kâfirlerden bazıları parayla kurtarma isteğinde bulundular. Bu iki komutan konuyu cihanı tutan padişahın katından sordular. Padişah, her gün daha kalabalık ordular düzenlemek için Hoca Saadettin Efendi'nin eserinde Samandıra'nın fethinin ilk olarak Osman Gazi döneminde düşünüldüğü belirtilmektedir. Kocaeli denilen ülkenin tam orta yerinde bulunan Samandıra kalesini ve çevre illerini almak için gerekli hazırlıklara başlanılmıştı ki, Osman Gazi vefat etti. 24 Konur Alp, Ertuğrul Gazi'nin sialh arkadaşlarındandır. Osman ve Orhan Gazi dönemlerinde de hizmetlerde bulunmuştur. Osman Gazi, Akça Koca ve Abdurrahman Gazi'yi Orhan Gazi'nin yanına vererek onları Kara Çepiş ve Kara Tegin hisarlarını almak için görevlendirdi. Kara Çepiş hisarı alınarak Konur Alp'in kumandasına bırakıldı. Konur Alp burayı üst edindi. Buradan zaman zaman Akyazı'ya hücumlar yapardı. Konur Alp daha sonra Akyazı, Bolu ve Mudurnu bölgelerini yurt edindi. Kabrinin yeri belli değildir. Düzce civarında olduğu sanılmaktadır. Söğüt'te Ertuğrul azi haziresinde bir kabir makamı bulunmaktadır. Bkz, Safa Öcal, Ertuğrul Gazi Haziresinde Yatanlar, I. Milletlerarası Osmanlı Sempozyumu (Söğüt 1986), İstanbul 1988, s Hoca Sadeddin Efendi, Tâc'üt-Tevârih, c. I, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, MEB Basımevi, İstanbul 1974, s Adnan Eskikurt-Ramazan Özey, Anadolu ve Balkanlardaki Osmanlı Fetihlerinde ( ) Coğrafyanın Önemi, Türklük Araştırmaları Dergisi 19, (Prof. Dr. Mücteba İlgürel'e Armağan Özel Sayısı), İstanbul 2008, s Bizans döneminde bugünkü İzmit sınırından Bozüyük'e kadar uzanan yerleşim yerlerini korumak ve vukubulacak akınları karşılamak için yerleşim yerlerinin yüksek ve hâkim noktalarında inşa edilmiş birtakım müstahkem hisar ve kaleleri korumak için görevlendirilen komutanlara tekür ya da tekfur denilmiştir. Tekfurluk, valilik pâyesinde askeri bir rütbe idi. Bunların emrinde yeterli sayıda asker ile diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan birtakım askeri tesisleri ve bunlara bakan elemanları da vardı. Bu konu ile ilgili bkz. M. Şakir Ülkütaşır, Osmanlılar'ın Yerleştiği İlk Topraklar, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 10, Kasım 1968, s

SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI)

SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI) SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI) Bizans İmparatorları II. Maurikios and Tiberius (578-602) tarafından Samandıra da inşa edilen Damatris Sarayı, boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında Bizans

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bizans tan Osmanlı ya Balık Halleri İstanbullumuz,

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

KOCAELİ AKÇA KOCA BEY ANIT MEZARI

KOCAELİ AKÇA KOCA BEY ANIT MEZARI KOCAELİ AKÇA KOCA BEY ANIT MEZARI Volkan * Akça Koca Bey in Hayatı Uzun bir süre Roma ve Bizans ın egemenliği altında kalmış olan Kandıra, Osmanlı Sultanı Orhan Gazi tarafından 14. yüzyılın ikinci çeyreğinde

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DA TAŞRA TEŞKILATI TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI İstanbul un merkez kabul edildiği Osmanlı Devleti nde, başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra ifadesi

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM BİLİM KURULU BAŞKANI Prof. Dr. İsmail Coşkun -

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

İstanbul Boğaz Turları

İstanbul Boğaz Turları İstanbul Boğaz Turları İstanbul'un ayrılmaz parçası boğazın mis gibi havasını içinize çekin, mavisiyle huzur bulun ve Boğaziçi'nin tarihine tanıklık edin. Sizi, İstanbul'u ve boğazı doyasıya yaşamaya davet

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı