PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA"

Transkript

1

2 8

3 PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA 9

4

5

6 Cilt Birinci Nokta Basım

7

8 BAfiKAN DAN... Değerli Sancaktepeli hemşehrilerim, Sancaktepe, yeni bir ilçe olmasına karşın oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Yapılan araştırmalar, Sancaktepe'nin nüvesini oluşturan Samandıra'da, 570'li yıllarda Damatris Yazlık Sarayı'nın olduğunu göstermektedir. Yakın zamanlarda günyüzüne çıkan bu önemli tarihi yapının kalıntılarına baktığımızda devasa büyüklükte bir saray olduğunu anlıyoruz. Böylesi bir yapıyı bünyesinde bulunduran beldenin merkezî konumu yadsınamaz. Doğal güzelliği ve ava elverişli geniş arazisi nedeniyle tüm imparatorların ve üst düzey yöneticilerin ilgisine mazhar olan bu güzide belde, coğrafi konumu nedeniyle de her zaman ilgi odağı olmuştur. Tarihi İpekyolu'nun en önemli limanlarından biri olan İstanbul'u Asya ile buluşturan daima önemli bir geçiş noktası olmuştur. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise Orhan Gazi döneminden itibaren Türkler'in eline geçen Samandıra, bir İslam beldesi olarak varlığını devam ettirmiştir. Orhan Gazi'nin alperenlerinden Abdurrahman Gazi'nin türbesinin burada oluşu da bizler için büyük bir onurdur. Abdurrahman Gazi ve arkadaşları sayesinde Samandıra bir Türk yurdu olmuştur. Yazık ki Milli Mücadele döneminde çete faaliyetlerinin odağında yer alan Samandıra, yerli halkın üstün gayretleri ve Kuvay- ı Milliye'ye verdiği destek ile bu zor süreci atlatmıştır. Sarıgazi Köyü ise İstanbul'un fethinde büyük yararlılık gösteren Sarı Kadı isimli zata mülk olarak verilmesiyle bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Sancaktepe ilçesi bu iki köy üzerine bina edilerek dalga dalga büyümüş ve şimdiki halini almıştır. Bugün Sancaktepe, 241 bine yakın nüfusuyla İstanbul'un önemli ilçelerinden biri durumundadır. Elinizdeki kitapta ilçemizin tarihini detaylı bir şekilde okuyacaksınız. Bu kitapla birlikte Sancaktepe sakinlerine ikamet ettikleri ilçe hakkında ayrıntılı bilgi sunuyoruz. Biliyoruz ki, tarihi olmayanların ya da tarihine sahip çıkmayanların katedeceği mesafe diğerlerine göre çok daha az olacaktır. Sancaktepeliler olarak tarihimizi berraklaştırarak daha emin adımlarla geleceğe ulaşmak istiyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyen ve yayıncı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Arif Kolay olmak üzere Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Prof. Dr. Ufuk Gülsoy'a şükranlarımı sunuyorum. İsmail Erdem Belediye Başkanı 8

9 9

10

11 ÖNSÖZ Çalışma, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte, Sancaktepe'nin coğrafi konumu, ne zaman ilçe olduğu ve ismini nereden aldığı gibi konulardan bahsedilmiştir. Birinci bölümde, Sancaktepe ilçesinin tarihçesi ele alınmıştır. Özellikle Sancaktepe ilçesinin temelini oluşturan Sarıgazi ve Samandıra köyleri ile ilgili malumatlardan hareket edilerek idari, sosyal ve iktisadi durum hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikle Türk hâkimiyeti öncesi bölgenin durumu hakkında genel bilgi verilmiş, sonra bölgenin Türkler tarafından fethi ele alınmıştır. Devamında da tahrir defterlerinden yapılan çalışmalardan istifade edilerek 15. ve 18. yüzyıllar arası Sancaktepe bölgesinin idari, iktisadi ve sosyal yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, 19. yüzyılda Sancaktepe'nin sosyal ve iktisadi durumu ele alınmıştır. Burada da özellikle 19. yüzyılın ortalarında tutulmuş olan Sarıgazi ve Samandıra köyleri temettuat defterlerinden faydalanılmıştır. Bölgenin nüfusu, geçim kaynakları, tarım, ziraat, hayvancılık, mülklerin dağılımı, gelir kaynakları, vergileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca eğitim-öğretimden de bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, Osmanlı'nın son dönemlerinde Sancaktepe ve çevresinin durumu ele alınmaktadır. Bu bağlamda, bölgenin önemine binaen Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki gelişmeler, İstanbul'un işgali ve işgalle beraber bölgede ortaya çıkan eşkıyalık ve çete faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Devamında Cumhuriyet ten sonra bölgedeki gelişmeler ele alınmaktadır. Dördüncü ve son bölümde ise, Sancaktepe bölgesindeki saray, cami, türbe, okul, çeşme gibi tarihi eserler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca bütün bölümlerde konuların daha iyi anlaşılması bakımından verilen bazı bilgiler tablo ve grafiklerle de desteklenmiştir. Ekler kısmına ise harita, arşiv belgesi, fotoğraf gibi görsel malzeme konulmuştur. Çalışmanın ortaya çıkmasında pek çok kişinin emeği ve katkısı olmuştur. Öncelikle böyle bir çalışmanın hazırlanmasına vesile olan başta Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem e, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Cankatar a, Şefik Memiş e ve Azimet Bucak a teşekkür ederim. Hocalarım Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Ufuk Gülsoy, Doç. Dr. Erhan Afyoncu'ya da destek ve teşvikleri için ayrıca teşekkür etmek isterim. Kütüphanelerinden faydalandığım değerli hocalarım Prof. Dr. Mücteba İlgürel, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Ali Akyıldız ve Yrd. Doç. Dr. Ş. Can Erdem'e teşekkür ederim. Dr. Yüksel Çelik, Dr. Davut Hut, Arş. Gör. Kürşad Karacagil, Arş. Gör. Uğur Demir, Arş. Gör. Ersen Ersoy, Orhan Memiş, İbrahim Yarış ve Murat Arslan'ın da bu çalışmaya katkıları olmuştur; kendilerine teşekkür ederim. Arif KOLAY 11

12 Ç NDEK LER Giriş Birinci Bölüm SANCAKTEPE TARİHÇESİ Türk Hakimiyeti Öncesi Sancaktepe Türk Hakimiyetinde Sancaktepe XV.- XVIII. Yüzyıllarda Samandıra nın İdari ve Sosyal Yapısı Samandıra da Nüfus Samandıra da iktisadi Hayat Samandıra ve Sarıgazi de Sosyal Hayat Hace Abdullah Bahşi Vakfı Arap Hekim Vakfı (Samandıra Camii Vakfı) kinci Bölüm XIX. YÜZYILDA SANCAKTEPE DE SOSYAL VE İKTİSADİ DURUM 1844 ve 1845 Yıllarına Ait Samandıra Köyü Resmi Bilgileri ve 1845 Yıllarına Ait Sarıgazi Köyü Resmi Bilgileri XIX. Yüzyıl Ortalarında Sarıgazi ve Samandıra'nın Sosyal Yapısı Sarıgazi ve Samandıra'da Ziraat Yerleşim Birimlerine Göre Toprağın Dağılımı Sarıgazi ve Samandıra'da Yetiştirilen Ürünler Sarıgazi ve Samandıra'da Nadasa Bırakılan Arazi Sarıgazi ve Samandıra'da Hayvancılık Sarıgazi ve Samandıra'da Arıcılık Sarıgazi ve Samandıra'da Mülklerin Dağılımı Sarıgazi ve Samandıra'da Gelirler ve Dağılımı Kaynaklara Göre Gelir Dağılımı Vergi Dağılımı An-Cemaatin ya da Vergü-yi Mahsusa Öşür Sarıgazi ve Samandıra'da Eğitim Öğretim

13 Üçüncü Bölüm XX. YÜZYILDA SANCAKTEPE Birinci Dünya Savaşı Öncesi Durum Birinci Dünya Savaşı ve İstanbul'un İşgali Sancaktepe ve Civarında Eşkıyalık ve Çete Faaliyetleri Azınlık Çeteleri Türk Müfreze ve Çeteleri Kadın Kuva-yı Milliyeciler İşgal Sırasında Bölge Halkının Durumu Birinci Dünya Savaşı nda Sancaktepe ve Bölgesi Şehitleri Cumhuriyet Sonrası Gelişmeler Dördüncü Bölüm SANCAKTEPE DEKİ TARİHİ ESERLER Samandıra Yazlık Sarayı (Damatris Sarayı) Sarıgazi Köyü Mescidi ve Camii Arap Hekim Camii Paşaköy Camii Paşaköy Rum Kilisesi Spira Manastırı Abdurrahman Gazi Türbesi Sarı Kadı (Sarıgazi) Mehmed Efendi Türbesi Sarı Kadızâde Şeyh Mustafa Efendi Türbesi Samandıra Kervansarayı Firûz-Felek Kadınefendi Kuyusu Sarıgazi Köyü Kuyusu Şevknihal Usta Çeşmesi Nakşidil Valide Sultan Çeşmesi veya Atik Valide Sultan Çeşmesi Üçüncü Kadın Çeşmesi Yılmaz Çeşmesi Paşaköy Rum Mağarası Sarıgazi ve Samandıra Köyleri İbtidâî Mektepleri Kartal Motifli Sütun Başlığı Mescit, Cami, Çeşme, Türbe, Mektep Gibi Hizmetlerin Finansmanı Nasıl Sağlanırdı? Değerlendirme ve Sonuç Kaynakça EKLER

14 14

15 G R fi Ülkemizde son dönemlerde önemi artan mahalli tarih araştırmaları genel tarihe katkıları açısından değerlendirildiğinde ayrıca ehemmiyet arz etmektedir. Bilindiği gibi sosyoekonomik yapı toplumsal yapının en önemli unsurlarından birisidir. Toplumsal yapının genel durumunu ve bu yapıya ilişkin verileri ortaya koyabilmek için öncelikle yerel tarih araştırmalarının yapılması gerekir ki daha sonra yapılacak çalışmalar için sağlam altyapı ve bilimsel zemin yani temel oluşabilsin. Ciddi ve derinlemesine yapılan yerel tarih araştırmaları ülke tarihinin ana yapı taşlarını oluşturacaktır. Yerel tarih incelemeleri olmazsa o ülke tarihi eksik kalacaktır. Osmanlı Devleti'nin yürümesini sağlayan vergileri taşra kesimi yani köylüler ödüyordu. Köylüler, para ödeyerek, yetiştirdikleri ürünü vererek ve farklı hizmetleri yerine getirerek devlete doğrudan katkıda bulunuyorlardı. Osmanlı köyleri ile ilgili arşivlerde belgeler bulmak mümkündür. Kırsal kesim ile ilgili olan bu belgelerin önemi büyüktür. Çünkü kırsal kesim ve köyler Osmanlı Devleti ve toplumunun diğer kesimlerinin üzerine yaslandığı temeli oluşturmaktadır. Sancaktepe ilçesinin tarihi de bu bağlamda ele alınmalıdır. Çünkü bugünkü ilçenin temelini Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin köylerinden olan Sarıgazi ve Samandıra teşkil etmektedir. Başta arşiv vesikaları ve ilgili diğer literatürden de faydalanılarak yapılacak bu çalışmanın Sancaktepe'nin tarihi geçmişine ışık tutmasında ve sosyoekonomik özelliklerinin aydınlatılmasında önemli olacağı inancındayız. Samandıra hem Osmanlı öncesi hem de Osmanlı döneminde önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Bizans döneminde krallara ev sahipliği yapmıştır. Orduların konakladığı yer olmuştur. Arazisi ve doğal güzellikleri ile sayfiye ve mesire yeri ve av partilerine mekân olmuştur. Osmanlı döneminde fetihlerin artması ve toprakların genişlemesine paralel olarak idari anlamda zaman zaman değişiklikler olmuştur. Bölgenin Osmanlılar ca fethedilmesinden sonra önce Bursa daha sonra İznik devlet merkezi yapılmıştır. Üsküdar'a kadar olan bölge İzmit'e bağlanmıştır. İstanbul'un fethinden sonra nüfustaki artma ve azalmalardan dolayı adli ve idari anlamda değişiklikler yapılmıştır. Başkent, Nefs-i İstanbul Kadılığı, Galata Kadılığı, Haslar Kadılığı ve Üsküdar Kadılığı olmak üzere dört kadılığa ayrılmıştır. Üsküdar Kadılığı İzmit'e kadar olan yerleşim birimlerine bakmakla görevlendirilmiştir. Adli olarak yani hukuki işlerin görülmesi ile ilgili olarak Samandıra ve civarı Üsküdar'a bağlı idi. İdari olarak ise klasik dönemde sancak, kaza ve tımar örgütlenmesine göre Kocaeli Sancağı na tâbi Gebze Kazası na bağlı idi. Bu durum 18. yüzyıla kadar böyle devam etti. XVIII. yüzyılda idari alanda yapılan değişiklikle Samandıra ile birlikte Dudullu, Salihli, Maltepe, Kartal, Soğanlık ve Yakacık köyleri Kartal nahiyesine bağlandı Vilayet Nizamnamesi ne kadar Kartal, Bolu Eyaleti Kocaeli Sancağı na bağlı bir kaza merkezi idi tarihli temettuat defterlerine göre de Kartal Kazası 18 yerleşim biriminden oluşuyordu. Samandıra ve Sarıgazi bu 18 yerleşim yeri içinde idi Vilayet Nizamnamesi yle Samandıra Şehremaneti idaresinde bir kaza oldu. Cumhuriyet döneminde idari alanda yapılan değişikliklerle Samandıra ve Sarıgazi'nin durumlarında da değişiklikler olmuştur. Cumhuriyet in ilk yıllarında Samandıra ve Sarıgazi 15

16 1941 tarihli İstanbul haritası. Kaynak: İstanbul Vilayeti Kaza, Nahiye ve Köyleri, İstanbul köy olarak gözükmektedir yılında Sarıgazi Üsküdar ilçesine bağlı bir köy iken, Samandıra ve Paşaköy Kartal ilçesine tâbi idi yılına gelindiğinde Samandıra, Kartal kazasına bağlı bir bucak merkezi olmuştu. Sarıgazi ve Paşaköy Samandıra'ya tabi köy olarak gözükmektedir. Bu tarihte Kartal'ın biri merkez olmak üzere iki bucağı vardır. Köylerden dokuzu merkez bucağa, yedi köy Samandıra'ya bağlıydı. Ballıca, Büyükbakkal, Emirli, Kurna, Kurtdoğmuş, Paşaköy ve Sarıgazi Samandıra'ya bağlı olan köylerdir. Bu durum 1966 yılına kadar devam etti ve 1981 yıllarında Samandıra ve Sarıgazi köylerinin idari yapısında değişiklikler oldu. Samandıra yine Kartal ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken, Sarıgazi Üsküdar Merkez bucağına bağlı bir köy olarak görülmektedir. 1992'ye kadar Kartal ilçesine bağlı bir bucak olan Samandıra, bu tarihten sonra belde yapılarak, belediye statüsüne kavuştu. Aynı şekilde 1992 de Sarıgazi Köyü de Ümraniye ilçesine bağlı bir belde durumuna getirildi yılında Sarıgazi köyü, idari durumunda yapılan değişiklikle Ümraniye ilçesine bağlı bir belde durumuna getirildi. Bölgedeki sosyal ve iktisadi değişime paralel olarak 2008 yılında tekrar idari alanda değişiklik yapılarak, Ümraniye ilçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek Sancaktepe adı altında yeni bir ilçe oluşturuldu Sancaktepe, bugün İstanbul'un 39 ilçesinden biridir. Sancaktepe İlçesi 22 Mart 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile kuruldu. Buna göre Ümraniye ilçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirildi. Böylece 3 belde ile 20 mahalle ve 2 köyün bir araya gelmesiyle ilçe oluşturuldu. Sancaktepe İlçesi İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. Kuzeyinde Çekmeköy, güneyinde Kartal ve Maltepe, doğusunda Sultanbeyli ve Pendik, batısında ise Ümraniye ve Ataşehir ilçeleri bulunmaktadır. 65 km 2 alana ve 'in üzerinde nüfusa sahiptir. Havza niteliği taşıması nedeniyle son derece önemli bir yerleşim alanıdır. İstanbul merkez ile sanayi kuruluşlarının olduğu İzmit bölgesinin arasında kalması, Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanı'na olan bağlantıları, TEM otoyolu ve TEM- 16

17 BEYKOZ ŞİLE Bölgenin yemyeşil, geniş ve verimli araziye sahip alanlarla çevrili olması, bu ismin uygunluğuna delil olarak gösterilmektedir 3. Ayrıca, eski çağlarda Samandıra'da Demeter Tapınağı adında bir ibadethane bulunduğu bazı kaynaklarda ifade edilmektedir 4. ÜSKÜDAR KADIKÖY ÜMRANİYE ATAŞEHİR Kartal bağlantı yolunun sağladığı ulaşım imkânları nedeniyle ilçenin önemi gittikçe artmaktadır. SAMANDIRA, SARIGAZ ve SANCAKTEPE S MLER Samand ra MALTEPE KARTAL ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE Samandıra ismiyle ilgili birkaç görüş vardır. Bilge Umar'a göre, Adra/Odra'lı adların kaynaştığı kuzeybatı Anadolu'da, İda/Kaz dağı kuzeydoğu sırtlarında bir derenin adıdır. Burada Samothrake (Sama-Odra-ka, Kutsal Ananın Erkeği veya Kutsal Ananın Yurdu ) adında bir türetiliş görülmektedir. Samandıra gerçekte, Sama-(a)dra'dan Kutsal Ananın Erkeği demektir. İsmin Adra bölümünün içine, Hellenleşme döneminde, diğer birçok örnekte de (Andrassos, Mondros vb.) görüldüğü gibi bir (n) sokuşturulmuştur 1. Başka bir kaynakta da Samandıra'nın eski adının Damatris olduğu belirtilmektedir. Damatrys ismi, Tarım Tanrıçası Demeter 2 den kaynaklanmaktadır. SULTANBEYLİ PENDİK TUZLA Samandıra isminin aslının Saman Dere olduğunu söyleyenler de vardır. Bu Saman Dere ismi zamanla dönüşerek Samandıra halini almış ve benimsenerek kullanılmıştır 5. Samandıra'da doğup büyüyen (1925 doğumlu) İsmail Örs ise köyün esas ismini buraya gelip yerleşen seymenlerden aldığını ve Seymen Dere olduğunu belirtiyor. Buna delil olarak da eskiden bekçi palaskalarında Seymendere yazılmasını gösteriyor. Sar gazi Köy adını, Fatih Sultan Mehmed zamanında ulemadan olan ve İstanbul'un fethinde bulunan Sarı Kadı Mehmed isimli zattan almıştır. Sarı Kadı köyü zamanla Sarıgazi'ye dönüşmüştür. Sarı Kadı Mehmed'in Gebze'den geldiği rivayet olunmaktadır. Kaynaklarda köyün kendisine mülk olarak verildiği belirtilmektedir. Sarı Kadı Mehmed 1469'da vefat etmiştir 6. Kabri, yeni Sarıgazi köyü camisinin kıblesi yönünde, Çayırönü denilen yerdedir. Halk tarafından buraya ulu ziyaret mevkii denilmektedir 7. Sancaktepe İlçe ismiyle ilgili -Sarı Samandıra vs- çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Burasının askeri bir bölge olması ve asker-sancak ilişkisinden dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile Sancaktepe isminde karar kılınmıştır. Tarım Tanrıçası Demeter heykeli. 1 Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993, s Demeter, Yunan mitolojisinde bir elinde buğday başağı, diğerinde yanan bir meşale ile temsil edilen baygın bakışlı ve sarı saçları omzuna dökülen güzel kadının adıdır. Kraliçe ya da tanrıça olarak ifade edilir. Insanlara toprağı ekip biçmesini öğreten bu tanrıçadır. Ekinleri, özellikle de buğdayı simgeler. Bkz. R. Uğur Uçar, Samandıra Tarihi, İstanbul 2008, s Yurt Ansiklopedisi Cilt V, İstanbul 1982, s R. Uğur Uçar, age, s İ. Hakkı Konyalı, Üsküdar Tarihi II, s. 382; Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyu Üsküdar c.i, s Hasan Yüksel, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü ( ), Sivas 1998, s. 144; Haskan, c.i, s

18

19 BİRİNCİ BÖLÜM SANCAKTEPE TARİHÇESİ Türk Hakimiyeti Öncesi Sancaktepe Samandıra ile Civarının Fethi ve Türk Hakimiyetinin Başlaması XV. XVIII. Yüzyıllarda Samandıra da İdari, Sosyal ve İktisadi Yapı Samandıra da Nüfus Samandıra da iktisadi Hayat Samandıra ve Sarıgazi de Sosyal Hayat Hace Abdullah Bahşi Vakfı Arap Hekim Vakfı (Samandıra Camii Vakfı)

20 Sancaktepe'nin tarihi kökenleri, bugünkü ilçenin merkezini oluşturan ve en eski yerleşim yerlerinden olan Samandıra ile Sarıgazi köyleri üzerindedir. Ne var ki, her iki köyün kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. TÜRK HAKİMİYETİ ÖNCESİ SANCAKTEPE Sancaktepe'nin tarihi kökenleri, bugünkü ilçenin merkezini oluşturan ve en eski yerleşim yerlerinden olan Samandıra ile Sarıgazi köyleri üzerinden aranacaktır. Ne var ki, her iki köyün kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak gerek arkeolojik kazılar ve gerek Osmanlı arşiv belgeleri bu köylerin tarihçesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Özellikle son zamanlarda yapılan kazı ve arkeolojik çalışmalara göre Samandıra daha eski bir yerleşim bölgesi olarak öne çıkmaktadır yılında bir inşaat hafriyatı sırasında bazı kalıntıların ortaya çıkması ile bölgeye İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından müdahale edilerek 1996 da sit alanı ilan edilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarla da buranın I. Tiberius Konstantinos ( ) ve Mavrikos ( ) dönemlerinde inşa edilen bir Bizans sarayı olduğu belirlenmiştir 8. Çeşitli kaynaklarda Samandıra'nın eski adının Damatris olduğu 9 ve burada bulunan saraya da Damatris Sarayı denilmektedir. Burası ile ilgili olarak Doğan Kuban eserinde şöyle bahsetmektedir:..asya yolundaki ilk durak olan Poleatikon (bugünkü Bostancı), kent yöneticilerinin, Asya seferlerinden dönen imparatorları ve orduları karşıladığı yerdi. Burada da bir imparatorluk ikametgâhı ve ona bağlı bir liman vardı. Asya yakasının içlerindeki ormanlık alanlarda da Romasoylularının başka sayfiye yerleri bulunmaktaydı. Damatris olarak anılan yerde (adı Demeter'den gelen ve Türk döneminde Alemdağı yakınındaki Samandıra'ya denk düştüğü sanılan), büyük bir av köşkü biçiminde bir imparatorluk ikametgâhı daha vardı. Bölge Türk döneminde de sevilen bir yazlık sayfiyeydi. 13. yüzyıla değin imparatorlar, kaynak suyuyla da ünlü olan buraya avlanmaya ve dinlenmeye gelirlerdi. II. Andronikos Paleologos, 1296'daki büyük depremden sonra sarayını Damatris'e taşımıştı Engin Akyürek, Ayça Tiryaki, Özgü Çömezoğlu, Melda Ermiş, Samandıra Yazlık Sarayı, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 8- Bizans/Marmara, yayına hazırlayan: Deniz Uygun, Ege Yayınları, İstanbul Elizabeth A. Zachariadou, İlk Osmanlılara Dair Tarih ve Efsaneler, Söğütten İstanbul'a: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar (Derleyenler: Oktay Özel- Mehmet Öz), İmge yay. Ankara 2000, s Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent tarihi, İstanbul 2000, s. 113; Ayrıca bkz, Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyu Üsküdar, c. III, s

21 VI. Konstantin döneminde ( ) burada bir koruluk oluşturularak, imparator ve prenslerin avlanmaları için kuş dolu geniş bir park ile çevrilmiştir 11. Sarayın inşa amacı esas olarak av ve dinlenmedir. Bunun yanında Doğu'ya yapılan seferlerde hem Bizans askerinin toplanma yeri olarak kullanılmış hem de imparatorların şehre dönüşlerinde başkente girmeden önce son gecelerini geçirdikleri yer olmuştur. Sarayın yakınlarında Spira ya da Stina adını taşıyan bir manastır da inşa edilmiştir 12. Samandıra'daki sarayın 13. yüzyıl sonlarına kadar kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu bilgilerden hareketle yaklaşık olarak 1400 yıl önce Samandıra'da yerleşim olduğu ifade edilebilir. Damatris Sarayı nın II. Justinien in hayatında da önemli bir yeri vardır. II. Justinien bu sarayda bulunduğu sırada Chersonese bölgesi yani Gelibolu Yarımadası nda çıkan isyanı bastırmak için ordusunu göndermiş, fakat askerleri ihanet ederek isyancılara katılmışlardır. Bunu öğrenen II. Justinien derhal Karadeniz'e gitmiş ve burada da askerlerinin başkaldırdığını görünce Damatris'e geri dönmüştür. Ne var ki kendisinden sonra tahta geçecek olan Philippikos ( ) tarafından gönderilen Patrik Elié onu öldürmeyi başarmıştır. VI. Leon ( ) yıllarında Damatris'te yaşamıştır yılında bir kısım Selçuklu kuvveti Samandıra'da konaklamış, bunun üzerine patrik Constantin Androbalanos, Selçuklu Türklerinin üzerine bir ordu göndermiştir. Ancak bu ordu Samandıra'ya geldiğinde kendisine isyan etmiştir. Patrik saraya sığınmışsa da isyancılar içeri girerek onu öldürmüşlerdir. Yine 1057 yılında İsaakios Kommenos ( ) tahta geçmeden önce son gecesini Damatris'te geçirmiştir. Kaynaklar, Bizans hükümdarlarının devamlı münasebetlerde bulundukları doğululardan etkilendiklerini, Yunanlılar ve İranlıların Firdevs dedikleri bahçelerin zevkini aldıklarını ve onlara benzer yerler yaptıklarını belirtmektedir 13. Mesela İmparator Theophilos ( ) zamanında Araplarla yapılan devamlı savaşlar sırasında 832 yılında Bağdat'a Abbasi Halifesi Memun nezdine elçi olarak hocası Synkellos İoannes Grammatikos'u göndermiştir. Dönüşünde İstanbul Patriği olan ve bu makamı 842'ye kadar muhafaza eden bu elçi Bizans'a döndüğünde Bağdat sarayını o kadar methetmiştir ki, hayran kalan imparator, Abbasi saraylarının resimlerini getirterek hemen Patrikos adındaki bu şahsa, Samandıra yakınlarında olduğu düşünülen Bryas Sarayını yaptırmıştır. İmparator sarayın içine bir kilise ve etrafına da bahçeler yaptırmıştır. Civardan suyolları ve kanallar ile bu saraya sular getirtmiştir 14. II. Andronikos Palaiologos un Seres de bir manastır duvarında bulunan fresko resmi. 13. yüzyıla değin imparatorlar, kaynak suyuyla da ünlü olan Alemdağı yakınındaki bu yere avlanmaya ve dinlenmeye gelirlerdi. II. Andronikos Paleologos, 1296'daki büyük depremden sonra sarayını Damatris'e taşımıştı İ. Hakkı Konyalı, Üsküdar Tarihi, c.2, s. 201; Charles Texier, Küçük Asya, 12 Gülgün Köroğlu, İstanbul'daki Bizans Sarayları, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, İstanbul 2008, s * R. Janin, Costantinople Byzantine, Paris 1950, s. 147; Ernest Mamboury, İstanbul Touristique, İstanbul s ; R. Uğur Uçar, age., s Charles Texier, age, s Semavi Eyice, İstanbul'da Abbasi Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı (Bryas Sarayı), Belleten, Cilt: XXIII, Sayı: 89-92, Ankara 1959, s

22 1077 yılında isyan eden III. Nikephoros Botaniates Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah ın desteği sayesinde 1078'de imparator ilan edildi. Türklerin IX. yüzyıldan itibaren yoğun olarak Bizans topraklarında görülmeye başlaması ve Üsküdar'a kadar gelmeleri dikkat çekicidir. Bunun sebebi de muhalif Bizans imparator adaylarının en çok Türklerden yardım istemesidir. 22 Coğrafi konumu nedeniyle İstanbul ve civarı her zaman ilgi odağı olmuştur. Doğu ile Batı arasında geçiş noktasında bulunan şehir, ayrıca ticaret yollarının da kesiştiği noktadadır. İstanbul, İpekyolu güzergâhının en önemli limanlarından biri olarak Doğu'nun ihtişamını Batı'ya taşımıştır 15. Bunun yanı sıra şehrin sahip olduğu kültürel zenginlik şehre duyulan ilginin başka bir yönünü oluşturmaktadır. Geçmişte birçok kavim burayı elde edebilmek için çetin mücadeleler vermişlerdir. Bugünkü Sancaktepe ilçesinin üzerine yerleştiği alan da bu mücadelelere sahne olan yerlerden birisi olmuştur. Bölgeye Türklerin ilk defa gelişi 616 tarihine tesadüf etmektedir. Bu tarihte İstanbul'u kuşatan Avar Türkleri bundan bir sonuç alamamışlar ve 10 yıl sonra kişilik ordu ile Sasanilerle müşterek olarak ikinci kez gelmişlerdir. Bu kuşatmadan da sonuç alınamamış ve Avarlar geri çekilmek zorunda kalmışlardır 16. Müslümanlar ilk olarak yılında Hz. Osman döneminde İstanbul'u kuşatmış ve orduya Şam valisi Muaviye komuta etmiştir 17. Araplar tarafından İstanbul'a üçü Emeviler biri de Abbasiler olmak üzere dört askeri sefer düzenlenmiş ve bunlardan sonuncu seferde Araplar Üsküdar'a kadar gelmişlerdir 18. Daha sonraları İstanbul çeşitli defalar farklı kavimlerce kuşatılmıştır. Türkler IX. yüzyıldan itibaren yoğun olarak Bizans topraklarında görülmeye başlaması ve Üsküdar'a kadar gelmeleri dikkat çekicidir. Bunun sebebi de muhalif Bizans imparator adaylarının en çok Türklerden yardım istemesidir. Mesela İmparator VII. Mikhail Dukas'ın ( ) iktidarı döneminde Bizans'ın hem Anadolu orduları komutanı Nikephoros Botaniates hem de Rumeli orduları komutanı Nikephoros Bryennios isyan 15 Nejat Diyarbekirli, İpek Yolu Üzerine, Dünden Bugüne İpekyolu, Yayına haz. Emel Kefeli vd., İstanbul 2008, s Birsel Sipahioğlu, Bizans Döneminde Üsküdar, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, c. II, 1-5 Kasım 2007, İstanbul 2008, s Hafız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmuâ-i Tevârih, hazırlayanlar: Fahri Ç. Derin, Vâhid Çubuk, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1985, s Sipahioğlu, a.g.m., s Mustafa Daş, Üsküdar'da Türk ve Bizans Hükümdarlarının Yaptıkları Görüşmeler, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, c. II, 1-5 Kasım 2007, İstanbul 2008, s Sipahioğlu, a.g.m., s Feridun Emecen, Kuruluştan Küçük Kaynarca'ya, Osmanlı Tarihi I, editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1999, s Emecen, a.g.m., s. 9. etmişlerdi yılında isyan eden Botaniates kendisine yardım etmesi hususunda Anadolu fatihi Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah 19 ile anlaştı ve onun desteği sayesinde 1078'de imparator ilan edildi. Bu ilişkiler sonucu olarak Süleyman Şah ve askerleri Üsküdar'a kadar geldiler ve burada Botaniates tarafından saygı ve sevgiyle karşılanıp ağırlandılar. 20 TÜRK HAKİMİYETİNDE SANCAKTEPE Samandıra ile Civarının Fethi ve Türk Hâkimiyetinin Başlaması 13. yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlı baskısı sonucu dağılmaya başlarken uç bölgelerde yavaş yavaş bağımsız veya yarı bağımsız Türkmen beylikleri ortaya çıkmaya başladı 21. Bunlardan birisi de Osmanlı Beyliği idi. Osman Bey liderliğindeki beylik Bizans'a yaptığı gazalarla kısa sürede şöhret buldu. Eskişehir'den Bursa ve İznik sınırına kadar uzanan bölgeye hâkim olan Osman Bey, önceleri civardaki Bizans tekfurlarına karşı çetin bir mücadeleye girmekten ziyade onlarla iyi geçinip durumunu güçlendirmeye çalıştı. Onun beylik içinde gazayı bir ideoloji haline getirip güçlenmesi, bir kısım Türkmen beylikleri halkı yanında bazı Bizans tekfurlarının da ona katılmasına sebep oldu tarihinde bir Bizans kuvvetini yenmesi, onun kudretinin ilk emarelerini oluşturdu. Bundan sonra şöhreti yayılarak diğer Türkmen beylikleri arasında sivrilmeye başladı. Özellikle Bizanslıların yardım için getirdiği ücretli askerler olan Katalanların çekilmesinden sonra İznik ve Bursa üzerindeki baskıyı artırdı 22. Abdurrahman Gazi, Akça Koca 23, 23 Akça Koca, Osman Gazi'nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah'ın Rebîülevvel 838 tarihli vakfi yesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh'tır. Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca'nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi'ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır. Osman Gazi tarafından Orhan Gazinin emrinde Konuralp. Gazi Rahman ve Köse Mihal gibi meşhur beylerle Sakarya ve İzmit yöresine akınlar yapmakla görevlendirildi. Bu bölgedeki bazı kaleleri ele geçirdi ve Sapanca gölünün batı tarafındaki bir hisarı kendisine karargâh yaparak İzmit bölgesine akınlarda bulundu. 1326'ya doğru Kandıra'yı ve civarını zaptetti; ayrıca Konuralp ve Gazi Abdurrahman ile birlikte Kartal civarındaki Aydos'u, ardından da kuzeyindeki Şamandıra hisarını aldı. Bunun üzerine Samandıra bölgesi kendisine mülk olarak verildi. Buradan, birkaç yıl daha İzmit-Üsküdar arasındaki yerlere akınlarda bulunan Akça Koca, İzmit'in fethinden az önce, 1328'de Kandıra yakınlarındaki bir tepede öldü ve buraya gömüldü. Ölümünden sonra adamları Karamürsel'in yanında toplandı; uç beyliği yaptığı bölge ise önemi dolayısıyla Şehzade Murad'a verildi. Fetihlerde bulunduğu İzmit ve çevresine sonradan onun adına nisbetle Kocaili denildi. Ayrıca bugün Bolu iline bağlı Akça Koca İlçesi de onun adını taşır. Hacı İlyas adlı bir oğlunun bulunduğu, torunu Fazlullah'ın önce kadı, sonra da vezir olarak Osmanlı siyasetinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bkz, Feridun Emecen, Akça Koca, DİA, Cilt 2, İstanbul 1989, s. 224.

23 Osman Bey liderliğindeki beylik Bizans'a yaptığı gazalarla kısa sürede şöhret buldu. Konuralp 24, Samsa Çavuş ve Mihal Gazi gibi komutanlarıyla birçok fetih yapıldı. Hoca Saadettin Efendi'nin eserinde Samandıra'nın fethinin ilk olarak Osman Gazi döneminde düşünüldüğü belirtilmektedir. Şöyle ki, Osman Gazi'nin son dönemlerinde Bolu, Konrapa, Akyazı ve Mudurnu Konuralp tarafından, Kandıra, Ermenipazarı (Akmeşe) ve Ayan Gölü Akça Koca tarafından ele geçirilmişti. Ondan sonra bu iki komutan, Kocaeli denilen ülkenin tam orta yerinde bulunan Samandıra kalesini ve çevre illerini almak için gerekli hazırlıklara başlamışlardı ki, Osman Gazi vefat etti 25. Ancak bu emelden vazgeçilmeyip Samandıra ve civarının fethedilmesi düşüncesi Orhan Bey'in başa geçmesiyle de devam etti 26. Tacü't Tevârih'te Samandıra ve civarının fethiyle ilgili oldukça detaylı bilgiler verilmektedir. Şöyle ki, Orhan Bey'in başa geçtiği günlerde, Samandıra tekürü 27, ölen oğlunun cenaze töreni için askerleriyle birlikte kaleden çıkmış, defin işleriyle uğraşırken Konuralp ve Akça Koca Samandıra kalesi çevresinde keşif yapıyorlardı. Bunlar cenaze alayına rastladıklarında gizlice kale ile düşman askerlerinin arasına girmişler, bunların dönüş yollarını keserek umutlarını kırmışlardır. Bu durum karşısında şaşkına dönen düşmanlar, bir yandan güçsüzlük, bir yandan da yılgınlık içinde dağılıp kaçmışlardır. İslam askeri, sonları kötü olan bu dağınık birlikler üzerine hemen saldırıya geçti. Başbuğlarını yakalayınca, artık kalenin fethi beklemeye gerek kalmadan mümkün oldu. Tutsak alınan tekürü, çevredeki kâfirlerden bazıları parayla kurtarma isteğinde bulundular. Bu iki komutan konuyu cihanı tutan padişahın katından sordular. Padişah, her gün daha kalabalık ordular düzenlemek için Hoca Saadettin Efendi'nin eserinde Samandıra'nın fethinin ilk olarak Osman Gazi döneminde düşünüldüğü belirtilmektedir. Kocaeli denilen ülkenin tam orta yerinde bulunan Samandıra kalesini ve çevre illerini almak için gerekli hazırlıklara başlanılmıştı ki, Osman Gazi vefat etti. 24 Konur Alp, Ertuğrul Gazi'nin sialh arkadaşlarındandır. Osman ve Orhan Gazi dönemlerinde de hizmetlerde bulunmuştur. Osman Gazi, Akça Koca ve Abdurrahman Gazi'yi Orhan Gazi'nin yanına vererek onları Kara Çepiş ve Kara Tegin hisarlarını almak için görevlendirdi. Kara Çepiş hisarı alınarak Konur Alp'in kumandasına bırakıldı. Konur Alp burayı üst edindi. Buradan zaman zaman Akyazı'ya hücumlar yapardı. Konur Alp daha sonra Akyazı, Bolu ve Mudurnu bölgelerini yurt edindi. Kabrinin yeri belli değildir. Düzce civarında olduğu sanılmaktadır. Söğüt'te Ertuğrul azi haziresinde bir kabir makamı bulunmaktadır. Bkz, Safa Öcal, Ertuğrul Gazi Haziresinde Yatanlar, I. Milletlerarası Osmanlı Sempozyumu (Söğüt 1986), İstanbul 1988, s Hoca Sadeddin Efendi, Tâc'üt-Tevârih, c. I, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, MEB Basımevi, İstanbul 1974, s Adnan Eskikurt-Ramazan Özey, Anadolu ve Balkanlardaki Osmanlı Fetihlerinde ( ) Coğrafyanın Önemi, Türklük Araştırmaları Dergisi 19, (Prof. Dr. Mücteba İlgürel'e Armağan Özel Sayısı), İstanbul 2008, s Bizans döneminde bugünkü İzmit sınırından Bozüyük'e kadar uzanan yerleşim yerlerini korumak ve vukubulacak akınları karşılamak için yerleşim yerlerinin yüksek ve hâkim noktalarında inşa edilmiş birtakım müstahkem hisar ve kaleleri korumak için görevlendirilen komutanlara tekür ya da tekfur denilmiştir. Tekfurluk, valilik pâyesinde askeri bir rütbe idi. Bunların emrinde yeterli sayıda asker ile diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan birtakım askeri tesisleri ve bunlara bakan elemanları da vardı. Bu konu ile ilgili bkz. M. Şakir Ülkütaşır, Osmanlılar'ın Yerleştiği İlk Topraklar, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 10, Kasım 1968, s

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ G. Seyyit CENGĠZ 1 1. COĞRAFĠ KONUM Eğil, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin 52 Km kuzeyinde

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ Hasan NAR (Araştırmacı Yazar) Gülşah Kılıç (Bilim Uzmanı) Besim Süleyman BAŞ (Araştırmacı Eğitimci Şair Yazar) Copyright Hasan NAR, Gülşah KILIÇ, Besim Süleyman BAŞ Bu yayının

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

İSTANBUL ORMANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSTANBUL ORMANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TOD MARMARA ŞUBESİ Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Sok. Benson İş Merkezi No: 21 K.5 D.6 Kadıköy - istanbul Tel-Faks: 0 216 338 93 18 Mail: todmarmarasubesi@hotmail.com İSTANBUL ORMANLARININ SORUNLARI

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ MELİKGAZİ İLÇESİ 1 KAYSERİ TARİHİ 2 ROMA KOLONİLER DÖNEMİ 3 İLK İSLAM AKINLARI 3 KAYSERİ NİN TÜRK HAKİMİYETİNE GİRMESİ 4 DANİŞMENDLİLER DÖNEMİ 4 SELÇUKLULAR DÖNEMİ 5 ERETNA DÖNEMİ 6 KADI

Detaylı

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER

YAYINA HAZIRLIK. Stratejik Plan Ekibi. Üst Yönetim Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Belediye Başkan Yardımcısı Fevzü DÜLGER 1 2 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2015-2019 Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Stratejik Plan Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Plan Ekibi Üst Yönetim Belediye

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

http://burdurtarihi.com

http://burdurtarihi.com MĐLLĐ TARĐHĐMĐZ VE KĐMLĐĞĐMĐZ 5 BUCAK VE ÇEVRESĐ TARĐHĐNE DAĐR BĐR ARAŞTIRMA Hayati KUZUCU (Yazarından izin alınmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz) Kısaltmalar:Başbakanlık Osmanlı Arşivi BOA,Salname i Devleti

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YAKINÇAĞ TARİHİ) TANZİMAT TAN MEŞRUTİYET E TÜRKİYE DE KAZA YÖNETİMİ (1842-1876) YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık Fatih TORUN ANKARA, 2005

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M.

İSTANBUL MÜFTÜLERİ PROF. DR. BAHA TANMAN İLE SÖYLEŞİ MEHMET GÜNTEKİN İLE SÖYLEŞİ ŞEHRE YENİDEN HAYAT VERMEK / DOÇ. DR. M. TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 9 YIL: 2010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

TÜRKMEN GOCASI DARIVERENLİ MEHMET EMİN YARBAY

TÜRKMEN GOCASI DARIVERENLİ MEHMET EMİN YARBAY TÜRKMEN GOCASI DARIVERENLİ MEHMET EMİN YARBAY NECATİ ÇAVDAR İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ 1. BÖLÜM DARIVEREN VE BÖLGENİN KONUMU II. BÖLÜM o DARIVEREN VE BÖLGENİN TARİHÇESİ o Türklerden Önce Darıveren o Tarih Öncesi

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI)

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) * Küçüksu Kasrı * Küçüksu Mihrişah Sultan Çeşmesi * Anadolu Hisarı * Göksu Mihrabat Korusu * Kanlıca * Kanlıca İskender Paşa Camii, Türbe ve Muvakkithane * Çubuklu * Hidiv

Detaylı

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET IŞIK 120121003 DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. NURDAN ŞAFAK

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret

Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret Ahmet Tabakoğlu Marmara Üniversitesi İnsanların avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata ve tarım toplumuna geçtiği dönem olan Neolitik Çağ da (M.Ö. 8000-5500)

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2013

PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 0 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK - E-BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 0 BAŞKANIN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Bozkırdan Sanayinin Başkentine

Bozkırdan Sanayinin Başkentine Bozkırdan Sanayinin Başkentine 01 BOZKIRDAN SANAYİNİN BAŞKENTİNE Ankara Sanayi Tarihi Araştırma ve Çalışma Grubu Arş. Gör. Dr. Murat Karataş Arş. Gör. Çiğdem Baskıcı Okan Saykun Uğur Ursavaş Ankara Sanayi

Detaylı

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 STRATEJİK PLANI 1 2011 2014 STRATEJİK PLANI Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne

Detaylı