3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları."

Transkript

1 Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili. Yapısal programlama kavramı. Dizi(vektör) kavramı. Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Çok boyutlu diziler (matrisler). Dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar. Format kavramı ve girdi-çıktı formatlama. Altprogram kavramı. Özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri. Bu dersin amacı, bilgisayar programlaması konusuna bir giriş yapmak, programlama ile ilgili genel kavramları ortaya koymak, algoritma kavramı, algoritmaların nasıl oluşturulacağı ve yapısal programlama konusuna değinmektir. Programlama ve Algoritmalar hakkında genel bilgilerin haftada 2 saat teorik olarak, dersliklerde anlatımı. 1 Algoritma kavramı. 2 Akis diyagramları. 3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 5 Dizi (vektör) kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. 7 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. 8 Çok boyutlu diziler (matrisler). 9 Altprogram kavramı. 10 Özyineleme kavramı. 11 Özyinelemeli altprogram örnekleri. 12 Format kavramı ve girdi-çıktı formatlama. 13 Dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar. 14 Güncel algoritma örnekler.

2 Dersin Adı Bilgisayar Bilimlerine Giriş Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 0 Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Pratik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Hidayet TAKÇI AKTS 4 Ders Konuları Bölümün ve araştırma faaliyetlerinin tanıtımı. Bilgi işlem sistemlerinin genel yapısı hakkında temel konular: Donanım ve yazılım. Mühendislik etiği. Yazılı ve sözlü iletişim teknikleri. Görsel araçlar ve sunuş. Bilgisayar Mühendisliği kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermek, bölümde yapılan araştırma faaliyetlerinin tanıtılması, öğrencilere yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini öğretmek. Öğrencilerimizi genel olarak mühendislik etiği ve özel olarak Bilgisayar Mühendisliği etiği hakkında bilgilendirmek. Haftada 2 saat teorik ders. Derslere ek olarak öğrencilere yazılım ve donanım ile ilgili ödevler hazırlatılmaktadır. 1 Bilgisayar Mühendisliği tanımı ve bölümün tanıtımı. 2 Mühendislik etiği. 3 Sayı sistemleri: Sayılar kodlar 4 Temel kapı devreleri ve lojik fonksiyonlar 5 Veriler üzerine işlemler 6 Programlama dilleri 7 İşletim sistemleri 8 Bilgisayar ağları 9 Sözlü iletişim teknikleri 10 Yazılı iletişim teknikleri 11 Deneysel (araştırma) ve proje faaliyetlerinin yürütülme aşamaları 12 Görsel sunum hazırlama teknikleri ve araçları 13 Örnek bir görsel sunum tasarımı 14 Teknik rapor hazırlama teknikleri ve bir çalışmanın raporlanması

3 Dersin Adı Web Teknolojileri Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 0 Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Pratik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gürkan YÜKSEK AKTS 4 Ders Konuları HTML dili, Dreamweaver ile tasarım, Fireworks ile resim işleme, Flash ile animasyonlar, web sayfasının yayınlanması, örnek web tasarımları. Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla, web sayfa tasarımı oldukça önem kazanmıştır. Tüm sanayi kuruluşlarının web sayfası olma zorunluluğu vardır. Global bir kütüphane olan internet dünyasında yer almak için kişilerin web sayfa tasarımını bilmeleri kendilerine önemli avantajlar sağlayacaktır. Haftada 2 saat teorik ders. Dersler dahilinde alıştırma, uygulama ve bireysel çalışmalar yaptırılmaktadır. 1 Web Tasarımına Giriş 2 Dreamweaver ile sayfa tasarımı 3 Dreamweaver ile sayfa tasarımı 4 Stil şablonları 5 Menüler ve tablolar 6 Flash ile animasyon 7 Sayısal video ve ses 8 Actionscript 9 Actionscript 10 Web grafikleri 11 Photoshop 12 Photoshop 13 Web sayfasının yayınlanması 14 Web sayfa tasarım örnekleri

4 Dersin Adı Bilgisayar Programlama ve Bilgisayar Programlama Kredi 2+1 Lab. Dönemi Bahar Teorik Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Hidayet TAKÇI AKTS 5+2 Nesneye dayalı programlamaya giriş. C++ programlama temelleri. Döngüler ve kararlar. Yapılar. Fonksiyonlar. Nesneler ve Sınıflar. Diziler ve Karakter Katarları. Operatörlerin aşırı yüklenmesi. Kalıtım. İşaretçiler. Akışlar ve dosyalar Bu dersin amacı C++ programlama dili ile programlama konusuna değinmek ve nesneye dayalı programlama konusuna bir giriş yapmak. Ders 2 saat teorik anlatım ve 2 saatlik laboratuvar uygulaması şeklinde işlenir. Öğrencilere ayrıca ödev ve proje tabanlı uygulamalar yaptırılır. Laboratuvar dersi uygulama sınavları ile yapılır. Öğrenciler dersin teorik saatlerinin %70 ine, uygulama saatlerinin %80 ine devam etmek zorundadır. Ders Konuları 1 Nesneye dayalı programlamaya giriş. 2 C++ programlama temelleri. 3 Döngüler ve kararlar. 4 Yapılar. 5 Fonksiyonlar. 6 Nesneler ve Sınıflar. 7 Nesneler ve Sınıflar, Diziler ve Karakter Katarları. 8 Diziler ve Karakter Katarları. 9 Operatörlerin aşırı yüklenmesi. 10 Operatörlerin aşırı yüklenmesi. 11 Kalıtım. 12 Kalıtım. İşaretçiler. 13 İşaretçiler. 14 Akışlar ve dosyalar.

5 Dersin Adı Bilgisayar Destekli Lineer Cebir Kredi 3 Dönemi Bahar Teorik 2 Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Pratik 1 Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. A.Gürkan YÜKSEK AKTS 5 Ders Konuları Lineer denklem sistemlerinin çözümü (kramer, ters matris, normal forma indirgeme yöntemleri), matris ve determinant işlemleri, matrisin öz değer ve öz vektörleri, lineer uzaylarda lineer dönüşümler. Lineer Cebir konularının MATLAB programı üzerinde uygulamaları. Öğrencilerin; lineer denklem sistemlerinin çözümü, matrisler ve matris işlemleri, determinant, rank, öz değerler ve öz vektörler, iki boyutlu uzaydaki dönüşümler, vektör uzayları ve lineer operatörler teorisi ile ilgili kavram ve yöntemleri öğrenmesi ve bilgisayar ortamında uygulayabilmesi Dersler 2 saat teorik anlatım ve bir saat bilgisayar laboratuvarında uygulama şeklinde işlenir. Öğrenciler dersin teorik saatlerinin %70 ine, uygulama saatlerinin %80 ine devam etmek zorundadır. 1 Giriş. Lineer Cebrin konusu, tarihi ve yöntemlerine genel bir bakış. 2 2 ve 3-değişkenli sistemler, Gauss yöntemi. 2 ve 3-boyutlu determinantlar. 3 2 ve 3-boyutlu sistemin geometrik yorumu. n-boyutlu determinantın tanımı. 4 n-boyutlu determinantın özellikleri ve hesaplanma yöntemleri. 5 Özel determinantlar. Üçgen, Vandermond ve Tridiagonal formlu determinantlar. 6 Laplas ve Antilaplas teoremleri. Kare sistem için Kramer teoremi. 7 Matrisler, matris işlemleri. Ters matris ve hesaplama yöntemi. 8 Kare sistemin matris biçiminde yazılması ve ters matris yöntemiyle çözülmesi. 9 Matrisin rankı. Genişletilmiş matris. Genel sistem için Kroneker-Kapelli teoremi. 10 n-boyutlu reel ve kompleks vektör uzaylar. Lineer bağımsızlık, baz ve koordinatlar. 11 Lineer dönüşüm ve matrisi. Bazın değişimine göre matris dönüşümü. 12 Özdeğer ve özvektörler. Hamilton-Keli ve Silvester teoremleri. 13 Matrisin Jordan Formu. Benzerlik. Köşegen matrise benzerlik koşulu. 14 Metrik, normlu ve Öklit uzayları. Uzunluk, açı. kuadratik formlar, sayısal görüntü.

6 Dersin Adı Devre Teorisine Giriş Kredi 3 Dönemi Bahar Teorik 3 Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 5 Ders Konuları Elektriksel işaretler, güç ve enerji tanımı, elektrik devre elemanları ve tanım bağıntıları, graf teorisi, Kirchoff akım ve gerilim yasası, çevre denklemleri, düğüm denklemleri, durum denklemleri, Thevenin ve Norton teoremi Öğrencinin, öğreniminin ve iş hayatının çeşitli safhalarında bilgisayarda ve çevre birimlerinde ortaya çıkabilecek elektriksel problemlerin çözümüne yönelik fikir üretme ve çözümler geliştirmenin yanı sıra sayısal işaret işleme ve sayısal kontrol sistemleri gibi bilgisayar bilimleri alanındaki bilimsel çalışmalar için teorik altyapı oluşturmak. Dersler 3 saat teorik anlatım, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. 1 Elektriksel işaretler 2 Güç ve enerji tanımı 3 Elektrik devre elemanları, tanımları ve güç enerji bağıntıları 4 Graf teorisi 5 Kirchoff un akım ve gerilim yasası 6 Çevre denklemlerinin yazılması 7 Çevre denklemlerine ait uygulamalar 8 Düğüm denklemlerinin yazılması 9 Düğüm denklemlerine ait uygulamalar 10 Çok uçlu elemanlara ilişkin çevre ve düğüm denklemleri 11 Durum denklemlerinin çıkarılması 12 Durum denklemlerinin çıkarılmasına ait uygulamaları 13 Durum denklemlerinin çözümleri 14 Thevenin ve Norton teoremi

7 Dersin Adı Genel Fizik I Kredi 4 Dönemi Bahar Teorik 4 Ders Sorumlusu Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri AKTS 7 Ölçme ve birim sistemleri, statik, kinematik, dinamik. Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması Dersler 4 saat teorik anlatım, soru-cevap ve uygulamalar yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1 Birim sistemleri 2 Vektörler 3 Bir Boyutta Hareket 4 İki Boyutta Hareket 5 Newton un Hareket Yasaları 6 Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları 7 Newton un Evrensel Kütle Çekim Yasası 8 İş ve Enerji 9 Uygulama 10 Enerjinin Korunumu 11 Momentum ve Sistemlerin Hareketi 12 Katı Cisimlerin Statik Dengesi 13 Açısal Momentum ve Dönme 14 Maddenin Özellikleri

8 Dersin Adı Genel Fizik II Kredi 3 Dönemi Güz Teorik 3 Ders Sorumlusu Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri AKTS 5 Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması Dersler 4 saat teorik anlatım, soru-cevap ve uygulamalar yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1 Coulomb Yasası ve Elektriksel Kuvvet 2 Elektrik Alanı ve Gauss Yasası 3 Elektriksel Potansiyel 4 Sığa ve Kondansatörler, Dielektriklerin Özellikleri 5 Akım ve Direnç 6 Doğru Akım Devreleri 7 Elektromanyetik Kuvvet 8 Manyetik Alan ı 9 Uygulama 10 Elektromanyetik İndüksiyon, Faraday Yasası 11 Elektromanyetik İndüksiyon, Özindüksiyon 12 Alternatif Akım Devreleri (RL ve RC Devreleri) 13 Alternatif Akım Devreleri (RLC Devreleri) 14 Elektromanyetik Dalgalar

9 Dersin Adı Genel Kimya Kredi 3 Dönemi Güz Teorik 3 Ders Sorumlusu Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri AKTS 4 Anlamlı sayılar, Atom teorisine giriş, stokiyometri, termokimya, atomların elektronik yapısı, iyonik ve kovalent bağ, moleküller geometri, gazlar, sıvılar ve katılar. Öğrencilere temel kimya bilgilerinin kazandırılması. Dersler 3 saat teorik anlatım, soru-cevap şeklinde işlenir. Ders Konuları Toplam 14 Hafta

10 Dersin Adı Genel Matematik I Kredi 4 Dönemi Bahar Teorik 4 Ders Sorumlusu Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri AKTS 5 Önbilgiler, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları Matematik ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi Dersler 4 saat teorik anlatım, soru-cevap ve uygulamalar yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1 Kümeler, Mutlak Değer ve Özellikleri, Eşitsizlikler, Doğrunun ve Çemberin Analitik İncelenmesi 2 Fonksiyon Kavramı, Bazı Özel Fonksiyonlar (Kuvvet, Polinom, Mutlak Değer Fonk.), Trigonometrik ve Ters Trigonometrik fonksiyonlar, Üstel, Logaritmik ve Hiperbolik Fonksiyonlar 3 Limit Kavramı, Sağ ve Sol Taraflı Limitler, Belirsiz Şekiller, Trigonometrik Fonksiyonların Limitleri 4 Fonksiyonlarda Süreklilik, Sürekli Fonksiyonların Özellikleri ( Aradeğer Teoremi, Mutlak Maks, Min, Yerel Maks, Min tanımları ) 5 Türev kavramı, Türev Alma Kuralları 6 Yüksek Mertebeden Türev, Ters Fonksiyonun Türevi, Trigonometrik Fonksiyonların Türevi 7 Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi, Logaritma Fonksiyonunun Türevi, Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonların Türevi 8 Parametrik Denklemleri Verilen Fonksiyonların Türevleri, Kapalı Fonksiyonların Türevi 9 ARASINAV 10 Türevin Geometrik anlamı, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Konkav ve Konveks Fonksiyonlar, Dönüm Noktaları 11 Maksimum ve Minimum Kavramları, Maksimum ve Minimum Problemleri, Taylor Teoremi,Belirsiz Şekiller ( L? Hospital Kuralı ) 12 Belirsiz Şekiller ( L? Hospital Kuralı ) Devam, Diferansiyel Kavramı 13 Kutupsal Koordinatlar, Asimptotlar 14 Eğri çizimleri

11 Dersin Adı Genel Matematik II Kredi 4 Dönemi Güz Teorik 4 Ders Sorumlusu Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri AKTS 5 Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, Çok değişkenli fonksiyonlar. Belirsiz integralin öğretilmesi, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özelliklerinin verilmesi, çok değişkenli fonksiyonların verilmesi Dersler 4 saat teorik anlatım, soru-cevap ve uygulamalar yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1 Belirsiz İntegral, Belirsiz integral alma kuralları, Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon Metodu. 2 Basit kesirlere ayırma yöntemi, Trigonometrik İfadelerin İntegrallenmesi 3 İrrasyonel Cebirsel İfadelerin İntegrallenmesi, Binom İntegralleri. 4 Bazı Özgün İntegrallerin Hesaplanması, Belirli İntegral Tanımı 5 Belirli İntegral Kavramına Getiren Problemler, Belirli İntegral Tanımı ve Özellikleri. 6 Belirli İntegral Kavramına Getiren Problemler, Belirli İntegral Tanımı ve Özellikleri. 7 Genelleştirilmiş integraller, Özel Olmayan İntegraller, Karışık Örnekler 8 Genelleştirilmiş İntegrallerin Yakınsallık Kriterleri 9 Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu 10 Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu 11 Hacim Hesabı 12 Dönel Yüzeyin Alanının Hesabı. 13 Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümeleri. 14 İki ve Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik.

12 Dersin Adı Türk Dili I Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu AKTS 2 Ders Konuları Dilin toplum ve insan hayatındaki yeri ve onemi, Turkcenin dunya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Turkcenin bugunku durumu; ses ve bicim ozellikleri ve anlatım zenginliği; noktalama işaretleri ve yazım kuralları. Oğrencilere Turkcenin tarihi ve bugunku durumu hakkında bilgi verip Turkceyle yazılmış metinler uzerinde calışmalar yapmak Dersler 2 saat teorik anlatım, soru-cevap yardımıyla işlenir. 1. İstiklal Marşı ve Ataturk un Gencliğe Hitabesi. 2. Dil nedir? Turk dili ve kulturu; kulturun unsurları. 3. Yeryuzundeki diller, Turkcenin dunya dilleri arasındaki yeri ve yayılma alanları. 4. Eser incelemesi: Şiir. 5. Turkcenin ses yapısı. 6. Turkcenin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları. 7. Turkcenin tarihsel donemleri. 8. Ara sınav 9. Yazılı anlatım turleri. 10. Eser incelemesi: Hikaye. 11. Turkcenin guncel sorunları I 12. Yazı turleri, form yazılar. 13. Yazım kuralları. 14. Noktalama işaretleri.

13 Dersin Adı Türk Dili II Kredi 2 Dönemi Bahar Teorik 2 Ders Sorumlusu AKTS 2 Ders Konuları Yazılı ve sozlu anlatımda başarılı olabilmek icin retorik bilgisi (belagat), yazılı anlatım bicimleri ve teknikleri, sozlu anlatım bicimleri ve teknikleri, yazılı ve sozlu anlatımda uslup, tartışma turleri. Oğrencileri Turkcenin sozlu ve yazılı kullanımı ile ilgili bilgilendirmek, dilimizin edebi urunleri yoluyla oğrencilerin retorik incelemeler yapmalarını sağlamak. Dersler 2 saat teorik anlatım, soru-cevap yardımıyla işlenir. 1- Yazılı kompozisyon; yazı turleri. 2- Turkcenin yapısı, sozcuk turleri. 3- Retorik calışma (metin calışması). 4- Roman incelemesi. 5- Cumle. 6- Sozlu kompozisyon calışması. 7- Şiir incelemesi. 8- Ara sınav. 9- Gramatikal cozumleme calışması. 10- Turkcenin guncel sorunları II. 11- Hikaye incelemesi. 12- İletişim nedir? Yazılı ve sozlu iletişimin hayatımızdaki yeri. 13- Retorik calışma (metin calışması). 14- Yazılı kompozisyon calışması

14 Dersin Adı İngilizce I Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu AKTS 2 Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. Temel seviye İngilizce eğitimi kapsamındaki konuların verilmesi, temel dilbilgisi konularının kazandırılması, öğrencilerin konuşulanı anlayabilir seviyeye taşınması. Dersler 2 saat teorik anlatım ve soru-cevap yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1-2 Nice to Meet You! a. Kişi zamirleri (he, she, they) b. Geniş Zamanda?to be? fiili c.?to be? fiili olumlu, olumsuz, soru şekilleri d. İsimler: tekil, çoğul e. Ülkeler ve uyruklar f. Okuma Parçası 3-4 How old are you? a. Sayılar b. There is / There are c. Belirteçler: a, an d. İşaret zamirleri: this, that e. Okuma Parçası 5-6 I like my family. Do you like...? a. Geniş Zaman b. Geniş Zamanda zaman zarfları c. Sahiplik: Have got / Has got d. Miktar ifadeleri: some, any, no e. Okuma Parçası 7-8 How much?? How many?? a. Sayılabilen ve sayılamayan isimler b. Miktar ifadeleri: a few, a little c. Soru kelimeleri: how many, how much d. Sahiplik zamirleri (mine, yours) e. Zaman edatları (in, on, at) f. Okuma Parçası 9-10 At school / I like him a. Yer edatları (in, on, at) b. Nesne zamirleri c. Sahiplik sıfatları d. Diğer edatlar e. Okuma Parçası I must / I can a. Modals: must, mustn?t b. Modals: can, cannot c. Sahiplik?s d. Question tags e. Okuma Parçası I am studying at the moment. a. Şimdiki Zaman Olumlu b. Şimdiki Zaman olumsuz ve soru c. Şimdiki Zamanda zaman zarfları d. Geçmiş Zaman (Giriş): Geçmiş Zamanda?To Be? e. Okuma Parçası

15 Dersin Adı İngilizce II Kredi 4 Dönemi Güz Teorik 4 Ders Sorumlusu Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri AKTS 5 Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. Temel seviye İngilizce eğitimi kapsamındaki konuların verilmesi, Karşılıklı konuşabilmeleri, Okuduklarını anlamaları, Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır Dersler 2 saat teorik anlatım ve soru-cevap yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1-2 I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlecikleri e. Okuma Parçası 3-4 Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası 5-6 I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası 7-8 I?ll get a better job after college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası 9-10 Tekrar Ünitesi a. Tekrar b. Modals: used to c. Okuma Parçası Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Parçası Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası

16 Dersin Adı Diferansiyel Denklemler Kredi 3 Dönemi Güz Teorik 3 Ders Sorumlusu AKTS 5 Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Birinci mertebe denklemler ve mühendislik uygulamaları, İkinci ve daha yüksek mertebeli diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları, Değişken katsayılı denklemler, Lineer denklem sistemleri: Skaler ve matris yöntemler, Laplace dönüşümü, Mühendislik uygulamaları, Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş. Bu dersin amacı, adi diferansiyel denklemlerin (ADD) ve bunların çözüm yöntemlerinin öğretilmesidir. Diferansiyel denklemler, değişen diferansiyel büyüklükler arasındaki ilişkileri ifade ettiğinden, ders kapsamında verilen konular bir tüm mühendislik alanlarına uygulanabilir. Dersler 3 saat teorik anlatım, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1 Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması 2 Birinci mertebe denklemlerin çözümü: Lineer denklemler Birinci mertebe denklemlerin çözümü: Lineer olmayan denklemler (değişkenlerine ayrılabilir, tam, homojen ve özel tipte denklemler) Birinci mertebe denklemler için bilgisayar yöntemleri ve mühendislik uygulamaları İkinci mertebe denklemler: Lineer bağımsızlık, sabit katsayılı homojen denklemler İkinci mertebe homojen olmayan denklemler: Belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi yöntemleri İkinci mertebe Euler denklemi ve ikinci mertebe denklemler için bilgisayar uygulamaları 8 İkinci mertebe denklemlerin mühendislik uygulamaları 9 Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler 10 Değiken katsayılı denklemler: Kuvvet serisi yöntemi 11 Lineer denklem sistemleri: Skaler yöntem 12 Lineer denklem sistemleri: Matris yöntemi 13 Laplace dönüşümü yöntemi 14 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş

17 Dersin Adı Veri Yapıları Kredi 3,5 Dönemi Güz Teorik 3 Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Pratik 1 Ders Sorumlusu AKTS 5 Ders Konuları Veri kavramı ve veri tipleri, Listeler, balı listeler, Kuyruk, Yığıt, ikili ağaç ve uyugulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, Sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları. Bilgilerin bilgisayar belleğinde saklanması ve bu bilgilere ulaşılması için tasarlanmış temel veri yapılarının sunulması. Dersler 3 saat teorik anlatım, 1 saat uygulama, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. Ara sınav notunun %50si verilen ödevlerle hesaplanır. Öğrenciler derslerin %70 ine, uygulama saatlerinin %80 ine devam etmek zorundadır. 1 Temel veri tipleri ve veri kavramı 2 Özyineleme kavramı (Recursion) 3 Liste veri yapısı ve uygulamaları 4 Bağlı liste, çift yönlü listeler, tek yönlü bağlı listeler 5 Yığıt veri yapısı ve uygulamaları 6 Kuyruk veri yapısı ve uygulamaları 7 Öncelikli kuyruk ve Heap ağacı 8 Ağaç veri yapısı ve uygulamaları 9 İkili arama ağaçlarıve uygulamaları 10 Veri Sıkıştırma algoritmaları 11 Sıralama yöntemleri (Insertion, Selection, Bubble) 12 Sıralama yöntemleri (Merge, Quick, Heap) 13 Arama Yöntemleri 14 Hash tabloları,

18 Dersin Adı Nesneye Dayalı Programlama Kredi 3,5 Dönemi Güz Teorik 3 Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Pratik 1 Ders Sorumlusu AKTS 6 Ders Konuları C#, nesneye dayalı programlama kavramları, Grafik Kullanıcı Arayüz Tasarımı, Jenerikler, Koleksiyonlar, LINQ, Dosyalar Bu dersin amacı, etkili ve esnek nesne yönelimli yazılımlar geliştirmek için gereken nesneye yönelik programlama kavramlarını öğretmektir. Dersler 3 saat teorik anlatım, 1 saat uygulama, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. Ara sınav notunun %50si verilen ödevlerle hesaplanır. Öğrenciler derslerin %70 ine, uygulama saatlerinin %80 ine devam etmek zorundadır. 1 C# a Genel Bakış, Kontrol deyimleri, Metotlar, Diziler 2 Windows Formlarıyla Grafik Kullanıcı Arayüz Tasarımı 3 WPF ile Grafik Kullanıcı Arayüz Tasarımı 4 İstisna Yönetimi, LINQ, Jenerikler, Koleksiyonlar 5 Nesneye Dayalı Programlama nedir? 6 Sınıflar, Erişim Denetleyicileri, Alan ve Metotlar 7 Kalıtım, Çoklu Kalıtım ve Arayüzler 8 Çokbiçimlilik ve Sarmalama 9 Özgür Sınıflar ve Arayüzler 10 UML, UML Class Diyagramları, UML Kullanıcı Diyagramları 11 Static metotlar, sınıflar 12 Nesneye Dayalı Programlama Prensipleri 13 Nesneye Dayalı Programlama Prensipleri 14 Genel Örnekler

19 Dersin Adı Sayısal Elektronik Kredi 3,5 Dönemi Güz Teorik 3 Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Pratik 1 Ders Sorumlusu AKTS 5 Analog ve sayısal kavramlarını tanıtmak, sayı sistemlerini açıklamak, kodlama ile ilgili kavramları vermek, Boolean Matematiği kurallarını açıklamak, Lojik kapı devrelerini tanıtarak kullanımlarını öğretmek, Bileşik lojik devrelerin tasarımını kavratmak Sayı sistemleri ve kodlamalar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Temel Lojik kapıları açıklamak, Lojik entegreleri tanıtmak, Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapmasını öğretmek, bileşik devreleri detaylandırılarak / gruplandırarak bileşik devreleri tasarlama becerisini kazandırmak. Dersler 3 saat teorik anlatım, 1 saat uygulama, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. Ara sınav notunun %50si verilen ödevlerle hesaplanır. Öğrenciler derslerin %70 ine, uygulama saatlerinin %80 ine devam etmek zorundadır. Ders Konuları 1 Analog ve Sayısal Kavramları 2 Sayı Sistemlerinin İncelenmesi 3 Kodlama ve Kodlar 4 Boolean Kuralları ve Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi 5 Lojik Kapılar ve Lojik Devreler 6 Karnaugh Haritaları 7 Bileşik Devre Tasarımı 8 Bileşik Devre Tasarımı (devam) 9 Sayısal Entegreler ve Sayısal Göstergeler 10 Kodlama İle İlgili Lojik Devreler 11 Çoklayıcılar - Veri Seçiciler (Multiplexers - Data Selector) 12 Azlayıcılar-Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers) 13 Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri 14 Bileşik Devreler ile İlgili Uygulamalar

20 Dersin Adı Bilgisayar Organizasyonu Kredi 3,5 Dönemi Güz Teorik 3 Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Pratik 1 Ders Sorumlusu AKTS 5 Ders Konuları Latch ve Flip Floplar, Ardışıl Devrelerin Analizi, Ardışıl Devrelerin Tasarım Adımları, MMLogic Simülatör Programının Tanıtılması, Kaydediciler, Kaydediciler Üzerinde Yapılan İşlemler, Bilgisayar Sistemlerinin Hiyerarşik Yapısı, Yol Kavramı, Bellek, Komutseti Mimarisi, Komut saykılı ve Kontrol Devresinin Zamanlama Düzeneği, Adresleme Yöntemleri, Mikroişlem adımları, Stack Tasarımı, Aritmetik ve Mantık Ünitesinin Tasarımı. Derste işlemcinin nasıl çalıştığının ve işlemci birimlerinin tasarım aşamalarının öğrenilmesi amaçlanmıştır. Dersler 3 saat teorik anlatım, 1 saat uygulama, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. Ara sınav notunun %50si verilen ödevlerle hesaplanır. Öğrenciler derslerin %70 ine, uygulama saatlerinin %80 ine devam etmek zorundadır. 1 Latch ve Flip Floplar 2 Ardışıl Devrelerin Analizi 3 Ardışıl Devrelerin Tasarım Adımları 4 MMLogic Simülatör Programının Tanıtılması 5 Kaydediciler 6 Kaydediciler Üzerinde Yapılan İşlemler 7 Bilgisayar Sistemlerinin Hiyerarşik Yapısı, Yol Kavramı 8 Bellek 9 Komutseti Mimarisi 10 Komut saykılı ve Kontrol Devresinin Zamanlama Düzeneği 11 Adresleme Yöntemleri 12 Mikroişlem adımları 13 Stack Tasarımı 14 Aritmetik ve Mantık Ünitesinin Tasarımı

21 Dersin Adı Sayısal Analiz Kredi 3 Dönemi Bahar Teorik 3 Ders Sorumlusu AKTS 5 Ders Konuları Sayısal yöntemlerde algoritmanın önemi. Algoritmaları oluşturan alt birimler. Matrisler ve matris işlemleri. Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri. Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri. Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri. Sayısal türev yöntemleri. Sayısal entegral yöntemleri. Diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak sayısal çözüm metot ve algoritmalarının öğretilmesi Dersler 3 saat teorik anlatım, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. 1 Sayısal analize giriş, sayısal yöntemler, algoritma mantığı 2 Algoritma kurulması ve algoritma alt birimlerinin tanıtılması 3 Matrisler ve matris işlemleri 4 Matrisler ve matris işlemleri (devam) 5 Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri 6 Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri 7 Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri (devam) 8 Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri 9 Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri (devam) 10 Sayısal integral yöntemleri 11 Sayısal türev yöntemleri 12 Diferansiyel denklemlerin çöz. yöntemleri 13 Diferansiyel denklemlerin çöz. yöntemleri (devam) 14 Kompleks sayılar

22 Dersin Adı Ayrık İşlemsel Yapılar Kredi 3 Dönemi Bahar Teorik 3 Ders Sorumlusu AKTS 5 Bilgisayar mühendisliğindeki ve bilgisayar bilimlerindeki matematiksel tekniklere giriş,matematiksel mantık, indüksiyon, küme teorisi, bağıntılar, fonksiyonlar, cebirsel yapılar, graflar, ağaçlar ve eşleme. 1.Matematiksel düşünceyi, sebep-sonuç ilişkisi oluşturmayı öğrenmek 2.Sayma metotlarına bağlı olarak değişik sayılandırma problemlerinde analiz yapabilmek ve çözüm bulabilmek 3.Ayrık yapılar (kümeler, permütasyon, bağıntılar, graf, ağaçlar) hakkında bilgi sahibi olmak 4.Algoritmik düşünme yeteneği kazanabilmek 5.Ayrık matematik uygulamaları ve modellerinin Bilgisayar Mühendisliği problemlerine nasıl uyarlandığını görmek Dersler 3 saat teorik anlatım, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1 Kombinasyonel problemler ve teknikler 2 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar 3 Cebirsel Yapılar 4 Tamsayılar ve Algoritmalar 5 Matematiksel Muhakeme 6 Sayma(Counting) 7 İleri Sayma Teknikleri 8 Bağıntı 9 Bağıntı 10 Graf teorisi 11 Graf teorisi 12 Ağaçlar 13 Eşleme 14 Boolean Cebri

23 Dersin Adı Bilgisayar Mimarisi Kredi 4 Dönemi Bahar Teorik 4 Ders Sorumlusu AKTS 4 Bilgisayar mimarisi hakkında temel bilgiler, bellek hiyerarşisi, girdi/çıktı sistemleri, merkezi işlem birimi, komutseti mimarileri, pipeline ve superscalar bilgisayar sistemleri, paralel organizasyon Bu dersin amacı; bir bilgisayarı oluşturan donanımsal unsurların tasarım ve işleyiş detaylarının öğretilmesidir. Derste, CPU, ana bellek, ön-bellek, veri depolama aygıtları ele alınmaktadır. Bilgisayarı oluşturan bu parçaların farklı tasarım mimarileri ve performans kıyaslamaları öğretilmektedir. Dersler 4 saat teorik anlatım, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1 Bilgisayar mimarisine giriş 2 Bilgisayar bileşenleri ve ara bağlantıları 3 Tek çevrim işlemci yapısı ve komutseti mimarisi 4 Bellek hiyerarşisi, önbellek kavramı ve tasarımı 5 Önbellek haritalama yöntemleri 6 Dahili ve harici bellek yapıları 7 Sanal bellek 8 Girdi/Çıktı sistemleri 9 Çoklu çevrim işlemcilerin yapısı, RISC-CISC mimariler 10 Pipeline mimari, 11 Pipeline hazards, komutların sıradışı icrası 12 Superpipeline ve superscalar işlemciler 13 Veri depolama sistemleri 14 Paralel bilgisayar sistemleri ve ön-bellek tutarlılığı

24 Dersin Adı Sistem Programlama Kredi 3 Dönemi Bahar Teorik 3 Ders Sorumlusu AKTS 5 İleri düzey C programlama teknikleri. İşletim sistemi komponentlerinin tasarlanması ve kodlanması. Donanım kontrolünde kullanılacak yazılımların geliştirilmesi. Bu tür yazılımların gereksinimleri ve geliştirilme teknikleri. Dersin amacı, öğrencilere işletim sistemini oluşturan yazılım unsurlarının geliştirilmesi ile ilgili tekniklerin öğretilmesidir. Bunun yanında, sistem çağrılarının etkin kullanımı, ileri düzey C programlama, bilgisayar donanım işleyişi ve kontrolü hakkında bilgiler verilir. Dersler 3 saat teorik anlatım, soru-cevap ve ödevler yardımıyla işlenir. Ders Konuları 1 Bilgisayar sistemleri ve programlama hakkında bazı temel bilgiler 2 C programlama temelleri (derleyici, bağlayıcı, hata ayıklayıcılar) 3 Sistem yazılımları için arayüz geliştirme (Tcl/Tk) 4 Simgesel dilde programlama temelleri 5 Linux/Unix işletim sistemi hakkında temel bilgiler, 6 Kabuk komutları ve sistem yönetimi 7 Sistem çağrıları ve giriş çıkış 8 Dosyalar/linkler/dizinlerle ilgili işlemler 9 Bellek erişimi ile ilgili uygulamalar 10 Süreçler ve süreç yönetimi 11 Sinyaller, süreçler arası iletişim 12 İplik (thread) programlama modeli 13 Bilgisayar ağları hakkında temel bilgiler 14 Soket arabirimi ile iletişim, sunucu-istemci modelinde uygulama geliştirme

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 2007, istanbul BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Matematik -I DERSİN KODU 101 SÜRE VE ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi *Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. *Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde

Detaylı

CTIS DERSLERİ (2012)

CTIS DERSLERİ (2012) CTIS DERSLERİ (2012) CTIS 151 Programlamaya Giriş Hem tasarım hem de programlama bakış açısıyla programlamaya giriş. Programlama dillerinin söz dizimi ve anlam bilgisi. Programlama stili. Programda çıkabilecek

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı