1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ"

Transkript

1 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 21 Ocak 2014, Salı 21 Ocak 2014, Salı Hilton Convention Center 47

2

3 CHALABI - KESKİNER KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ Yöneten Nihal SARIGÜL 21 Ocak 2014, Salı Hilton Convention Center Müzayede Öncesi: (0) (0) Müzayede Günü: (0) (0) Online Katalog: Alif Art Antikacılık A.Ş. Mim Kemal Öke Cad. No: 11 Nişantaşı İstanbul Tel: (0) Faks: (0)

4 Bu anlamlı müzayedeye eserlerini vererek katkıda bulunan koleksiyonerlere ve müzayede organizasyonu konusundaki deneyimlerini bizimle paylaşan Alif Art'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Müzayededen elde edilecek gelirden Alif Art komisyon almamaktadır. Fotoğraf: Bahadır Taşkın Grafik Tasarım: Kemal Kara Baskı: Promat A.Ş KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

5 G alatasaraylı, kültür ve sanata her zaman, spora olduğu kadar değer vermiştir. Yüzyılı aşan bir süredir değişmeyen bu duyarlılık sürekli artmış ve ülkemizin kültür ve sanat ortamında ağırlığı hissedilen bir gelenek halini almıştır. Derneğimiz, gurur ve heyecan duyduğumuz bu geleneğimizin devamı olarak yeni bir kültür ve sanat programı oluşturmuştur. Bu program, bizleri sadece Türkiye de değil, dünyada da, kültür ve sanat programı oluşturan ilk spor kulübü niteliğine kavuşturmuştur. Derneğimizin politikasının ana hedefi, spor yanında, kültür ve sanat aktivitelerini desteklemek, Galatasaray ımızın içinden yetişen kültür ve sanat insanlarını sizlerle buluşturmaktır. Büyük heyecan duyduğumuz bu yeni programımızın ilk aktivitesi, Galatasaray lı Ressamlar Müzayedesi ile başlıyor ve bundan sonra hepsi birbirinden değerli programlarla devam edecek. Galatasaraylı ressamlar, Osmanlı nın resim geleneğine en başından itibaren yön vermiş, gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Nitekim Türk Resim Tarihi, Galatasaray lı ressamların katkısı olmaksızın düşünülemez. Galatasaraylı lar olarak amacımız, sadece geçmişte Türk kültürüne olan önemli katkımızı hatırlamak ve ortaya çıkarmak değil bu değerli katkıyı günümüzde de devam ettirmek, Türkiye nin güncel kültür ve sanat ortamına hizmet etmektir. Bu amacımız doğrultusunda bizlere vermiş olduğunuz değerli desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 3

6 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

7 GALATASARAY LİSESİ Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultânî) Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından biridir. SARAY MEKTEBİ DÖNEMİ XV. yüzyılda saray mektebi Enderun, Osmanlı sarayında padişahın günlük yaşamını geçirdiği, sarayın eğitim birimlerinin, kütüphanenin, hazine odasının yer aldığı büyük bahçe içine kurulu bir kompleksti. Burada, başta padişah olmak üzere, saraydaki diğer görevlilerin danışabileceği birçok alanda bilgi sahibi kişiler hizmet vermekteydi. Yükseköğrenimlerini Saray Okulu'nda alan bu kişilerin ilk ve orta dereceli eğitimlerini layıkıyla sağlamak amacıyla, Sultan II. Bayezid, 1481 yılında "Galata Sarayı Hümayûn Mektebi" adında bir okul kurarak Osmanlı saray eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Kurum, Enderûna üst düzeyde eğitimli görevli yetiştirdiğinden, Mekteb-i Sultanî ve Galata Sarayı Ocağı gibi adlara da sahiptir. Evliya Çelebi'nin aktardığı hikâyeye göre ise okulun kuruluşu daha farklı olmuştur; II. Bayezid, bir kış günü Galata sırtlarında avlanırken son derece bakımlı büyük bir bahçe içinde, köhnemiş küçücük bir kulübe görür. Kulübenin sahibi Gül Baba ile tanışan padişah, onu bahçeye gösterdiği özenden dolayı ödüllendirmek ister ve Gül Baba'nın isteği üzerine bu bahçeye bir mektep ve bir darüşşifa (hastane) yaptırır yılına gelindiğinde, ocaktaki iç oğlanlardan yeteneklileri saraya alınmaya başlanırken, diğerleri süvari bölüklerine dağıtılmaya başlanmış ve kurum on yıllığına tasfi ye edilmiştir yılında yeniden açılan ocak, tekrar acemi oğlanların eğitimini üstlenmiştir yılına dek Osmanlı'nın en önemli kurumlarından biri olan Galata Sarayı Ocağı, bu yıldan sonra Tıbbiye ve kışla olarak kullanılmıştır. MEKTEB-İ SULTANİ ( YILLARI ARASINDAKİ GÖRÜNÜM) XIX. yüzyılda önemi ve işlevi gün geçtikçe artan kurum, Osmanlı'da Batılılaşma döneminin ve Tanzimat uygulamalarının bir simgesi olmuştur. Çünkü bu kez de Osmanlı'da hukuksal, siyasal ve sosyal alanda gerçekleştirilecek yenilikleri yaşama geçirecek aydın kadrolara ve bu kadroların yetiştirilmesi için geleneksel eğitimin dışında batılı programları da bünyesinde barındıran bir eğitim kurumuna ihtiyaç duyulmuştur. İstanbul'da daha ziyade yabancıların ve gayrimüslim Osmanlıların devam ettiği ve Fransızca eğitim veren Saint Benoit, Notre Dame de Sion gibi okullar vardı, ancak bu okullar Osmanlı'dan çok Fransa'nın denetiminde idiler. Amaç, Osmanlı Devleti'nin etkin olacağı batılı bir kurum yaratmaktı. Bu amaç doğrultusunda 1 Eylül 1868'de Abdülaziz'in katıldığı bir törenle Mekteb-i Sultanî adıyla kurum yeniden faaliyete geçmiştir. Dönemin Paris büyükelçisi Mehmed Cemil Paşa ile Hariciye Nazırı Fuad Paşa'nın çabalarıyla kurum Fransa'daki lise eğitimine denk ve aynı kalitede öğrenci yetiştirmiştir yılında müdür Tevfi k Fikret Bey'in yaptığı yeniliklerle; ilk, orta ve lise için 3'er yıllık programlar hazırlanarak eğitim süresi 9 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca Farsça, Arapça, İtalyanca, Latince, Rumca, Ermenice ve Almanca dersleri isteğe bağlı olarak seçmeli ders statüsüne getirilirken, piyano ve keman dersleri de programa dahil edilmiştir. Öte yandan 1905 yılında, Ali Sami Yen ve arkadaşlarından oluşan bir grup öğrenci Galatasaray Spor Kulübü'nü kurmuşlardır. LİSE DÖNEMİ 1927 yılında kurum, Galatasaray Lisesi adıyla ve Cumhuriyet devrimlerine uygun olarak eğitime başlamıştır. Teneffüslerde Fransızca konuşma zorunluluğu kaldırılmış ve genel kültür dersleri Türkçe verilmeye başlanmıştır yılında okula kabul edilen kız öğrenciler için Feriye Sarayları hizmete açılmıştır. 1968'de Mekteb-i Sultanî'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle liseyi ziyaret etmiştir. 1975'te ise kurum, Anadolu lisesi konumuna getirilmiş ve ortaokul ile liseden oluşan eğitim 8 yıla çıkarılmıştır. 14 Nisan 1992 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal arasında imzalanan protokolle ilkokul ve üniversite eğitimini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) hayata geçirilmiştir. GEÖK bünyesinde 1993 yılında Galatasaray İlköğretim Okulu, 1992 yılında ise Galatasaray Üniversitesi kurulmuştur. 5

8 SULTAN ABDÜLAZİZ (D Ö.1876) Saltanat Yılları: Osmanlı padişahı ve 111. İslam Halifesi dir. Sultan II. Mahmud ve Pertevniyal Sultan'ın çocuğu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz, 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir. Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın tahtta kaldığı sürece en çok üzerinde çalıştığı konu Osmanlı Donanması'nın modernizasyonu idi. Bu nedenle o dönemlerde Avrupa devletlerinden alınan kredilerin çoğu bu konuda harcanmıştır. Sayısı gün geçtikçe artan Osmanlı Ordusu'nun askerlerine yetecek dönemin son model top ve tüfeklerin de sağlanması Abdülaziz döneminde gerçekleşmiştir. Sultan Abdülâziz hükümdarlığı süresince sık sık ülke içi ve ülke dışı temaslarda bulunmuş geziler düzenlemiştir. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk ve tek Osmanlı Padişahı Abdülaziz'dir. Eyaletlerin yanı sıra Abdülaziz Batı Avrupa'da ziyaretler yapan ilk ve tek padişahtır yılında Paris'te açılan büyük bir sanat sergisine III. Napolyon'un daveti üzerine katılan Abdülaziz, sergiden sonra imparator ile temaslarda bulunmuş İngiltere, Belçika, Almanya, Avusturya- Macaristan gezilerinden sonra da geri dönmüştür. Ayrıca Richard Wagner'in Bayreuth operasına maddi yardımda bulunmuş ve davet edilmiştir. Seyahatlerinde İngiltere Kraliçesi Victoria, Belçika Kralı II. Leopold, Prusya Kralı I. Wilhelm, Avusturya-Macaristan İmparatoru François-Josef ve Romanya Prensi I. Karol ile görüşmüştür. Osmanlı'da Abdülaziz döneminde Batı'yla iyi ilişkiler kurulmasına özellikle dikkat edilmiştir. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'nın girdiği Batılılaşma süreci bu dönemde de devam etmiştir. Ülke genelinde yeni vilâyetler ilân edilmiş ve İstanbul Üniversitesi Fransız Eğitim sistemi örnek alınarak tekrar düzenlenmiştir. Doğu Ekspres'in bir durağı olan Sirkeci Garı'nın temelleri onun döneminde atıldığı gibi, bugünkü Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultanî) nin yeniden faaliyete geçmesi 1 Eylül 1868'de bizzat Sultan Abdülaziz'in katıldığı törenle olmuştur. Döneminde yaşanan önemli olaylardan bir kısmı ise Rusya ve Avrupa devletlerinin kışkırttığı Balkan isyanlarıdır yılları arasındaki Karadağ İsyanı İkinci 1 Karadağ Harekatı ile bastırılmasına SULTAN ABDÜLAZİZ ( ) TUĞRASI rağmen, Karadağ sorunu büyümeye devam etmiştir yılları arasındaki Efl ak-boğdan olayları Birleşik Romanya'nın doğuşunu ve bağımsızlık mücadelesini hızlandırmıştır yılları arasındaki Sırbistan olayları ise Türk askerlerinin Sırbistan'daki kalelerden çekilmesiyle sonuçlanmıştır arasındaki Girit Ayaklanması Girit Nizamnamesi ile çözümlenmeye çalışıldıysa da Girit'in kaybına giden olaylar dizisi başlamıştır. Hıdivlikle yönetilen Mısır'ın özerklik haklarının genişletilmesi bu eyaletin 1882'de kesinkes kaybına yol açan Mısır'ın borç sorununun ortaya çıkmasına başlangıç teşkil etmiştir. Abdülaziz'in hükümdarlığının son yılları ise yılındaki Hersek İsyanı ile 1867'de başlayan ve 1876'da iyice yayılan Bulgar İsyanları ile mücadele ederek geçmiştir. 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirilmiştir. HÜSEYİN GÜNDÜZ (1960) En genç hattatlarımızdandır. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul da tamamlamıştır. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Hat Bölümü nde eğitim vermektedir. Hüsn-ü Hat sanatına ilgisi 1975 yılında talik, rik a ve nesih hocası Muhittin Serin in teşvikiyle başlamıştır. Aynı yıl rahmetli hocası Hâmid Aytaç tan sülüs ve nesih hatlarını meşk ederek 1980 yılında icâzetnamesini almıştır. Kemal Batanay dan da talik meşk etmiştir. Üstâdın birçok özel koleksiyonda yazıları bulunmaktadır. (Ref: Şevket Rado, Türk Hattatları) Hüseyin Gündüz (1960) ketebeli, aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile kaleme alınmış eserde, iki adet Sultan Abdülaziz tuğrası yer almaktadır. Tuğraların çevreleri altın kullanılarak, halkari tarzında bahar çiçekleri ile tezyin edilmiştir. Aynı istiften biri büyük, diğeri küçük tuğranın yanına konması sayesinde, eserde derinlik etkisi sağlanmıştır. Hat sanatının güzel bir örneğidir. 45 x 60 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

9 7

10 ABDURRAHMAN ŞEREF BEY ( ) Okul No:? Okul Yılları:?-1873 Öğretmenlik ve Müdürlük Yılları: Son Osmanlı Vakanüvisi (tarihçisi) ve devlet adamı. İstanbul da doğan Abdurrahman Şeref Bey 1873 yılında Mekteb-i Sultani den mezun olmuştur. Sultani nin yetiştirdiği ilk Türk öğrencilerinden biridir. İlk önceleri tarih ve coğrafya öğretmenliği yapmış, daha sonra Mektebi Mülkiye de ve yılları arasında 14,5 yıl Galatasaray Lisesi nde müdürlük yapmıştır. Gayet sakin, şefkatli bir insan olan Abdurrahman Şeref Bey okulda kendisini çok sevdirmiş, Mülkiye de olduğu gibi burada da zamanın istibdat idaresinin okula müdahalesine mani olmuş, buralarda esen hürriyet havasını muhafaza imkânını sağlamıştır. Mekteb-i Sultani de huzur ve istikrar ancak kendisi zamanında sağlanabilmiştir. İki defa Maarif Nazırlığı görevinde bulunmuştur tarihinde vakanüvistlik görevine getirilmiştir. Osmanlı Devleti nin resmi tarihçiliği olan vakanüvislik görevini 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılışına kadar sürdürmüştür. Bu görevi sırasında bir ara 1918 de Evkaf Nazırlığı da yapmıştır. Kurtuluş Savası ndan sonra 1923 yılında ikinci dönem meclisine İstanbul milletvekili olarak girmiştir. En yaşlı üye olduğu için ikinci dönem meclisini başkan olarak açmıştır. Abdurrahman Şeref Bey, resmi görevleri yanında çeşitli ilmi faaliyetlerde de bulunmuş, çoğu ders kitabı özelliğinde birçok eser kaleme almıştır. Tarih-Osmânî Encümeni nin başkanlığını da yapmış, bu kurumun yayın organı olan Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası nda çeşitli makaleler yazmıştır. 2 GALATASARAY LİSESİ MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN ŞEREF BEY E AİT ÜNİK BELGELER (11 Parça) a. Sicil Ahval Dairesi tarafından onaylı, 15 Şubat 1332 (1914) tarihli ünik yazma tercüme-i hâli (biyografisi) ve Avrupaî, meşin kahverengi cildi. b. Pascal Sabah tarafından çekilmiş gençlik fotoğrafı. c. Osmanlı Devleti Vakanüvisi (resmi tarihçisi) olarak basılmış fotokartı. d. Enderun-ı Hümayûn Tensikât Komisyonu Reisi ve Vak anüvisi sıfatıyla kendi eliyle yazdığı, 25 Temmuz 1325 (1907) tarihli bir dilekçesi. e. Ankara da ilk mecliste İstanbul Mebusu olarak el yazısı ile hazırladığı iki adet Tekâlif Kanunu müsveddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisi antetli kâğıdına yazılmış). f. Muallim ve İstanbul Mebusu Abdurrahman Şeref Bey in cenaze töreni hakkında İstanbul Şehremaneti (Belediyesi) tarafından bastırılmış yönetmelik. g. Üstad-ı mağfur Abdurrahman Şeref Bey in cenaze merasimi fotoğraflı, 26 Şubat 1340 (1924) tarihli Servet-i Fünûn Mecmuası. h. Fatih Camii nde kılınan cenaze namazı ve tabutunun fotoğrafı. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

11 9

12 SÂMİ YETİK ( ) Öğretmenlik Yılları: Bir süre Mekteb-i Mülkiye ye gittikten sonra askerliğe olan ilgisinden dolayı buradaki eğitimini yarım bırakarak Kuleli Askeri İdadisi ne geçmiştir. Resimle olan ilişkisi okuldaki resim hocası Osman Nuri Paşa dan aldığı resim dersleriyle başlamıştır da Mekteb-i Harbiye ye geçen sanatçı burada Hoca Ali Rıza nın öğrencisi olmuştur. Öğrenimi bittikten sonra, 1899 da da Eyüp Askeri Baytar Rüşdiyesi ne resim öğretmeni olarak atanmıştır de Sanayi-i Nefi se Mektebi Resim Bölümü ne giren sanatçı bu dönemde daha çok akademik kurallara bağlı kalarak çalışmıştır. Altı yıllık bir eğitimden sonra 1906 da mezun olmuş ve resim öğrenimi için Paris e gönderilmiştir arasında Julian ve Pijien akademilerine devam ederek Jean-Paul Laurens in ( ) öğrencisi olmuş ve izlenimci renk anlayışına yönelmiştir. Galatasaray Lisesi resim öğretmenliği yapmış ve düzenli olarak Galatasaray Sergisi ne katılmış olan sanatçı, 1912 de Türkiye ye dönmüş ve Kuleli Askeri İdadisi ne resim öğretmeni olarak atanmıştır. Aynı yıl Balkan Harbi ne katılmış, savaştan sonra Mehmet Ali Laga ile birlikte esir düşmüş ve bir süre Sofya da kalmıştır. Bu tarihten sonra büyük boy savaş resimleri yapmaya başlayan sanatçının bu resimlerinde canlı bir fırça vuruşuyla coşkulu bir anlatım görülür de Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından Şişli de açılan atölyede Mehmet Rûhi, Hikmet Onat, Nâmık İsmâil, İbrahim Çallı, Ali Sâmi Boyar ve Ali Cemal (Beyrutlu) gibi sanatçılarla çalışarak Tuna Önünde, Keşif Kolu gibi bir dizi büyük boyutlu savaş resmi gerçekleştirmiştir. Sanatçının bu resimlerinden dokuz tanesi 1918 deki Berlin ve Viyana sergisinde yer almıştır. Savaş konulu resimlerin yanı sıra Türk köy yaşamıyla ilgili resimler de gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarında, Türk köylüsünü günlük yaşamı içinde be belgesel denebilecek özellikleriyle tuvale yansıtmıştır. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti nin üyesi olan Yetik, cemiyetin çıkardığı dergide düzenli olarak yazmış ve basımı 1940 ta gerçekleşen Ressamlarımız adlı bir kitap hazırlamıştır. (Ref: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi) 3 SÂMİ YETİK ( ) Lüksemburg Bahçesi, Aslanlı Sütun Eski ve yeni Türkçe imzalı, Paris 3 Temmuz (1)340 (M. 1921) tarihli, mukavva üzerine yağlıboya. 18,5 x 26,5 cm. Ğ Eser; Yapı Kredi Yayınları, Türk Ressamları Dizisi 6 Sami Yetik kitabının 138. Sayfasında yayınlanmıştır KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

13 11

14 4 SÂMİ YETİK ( ) Bursa, Nilüfer Çayı ndan İmzalı, duralit üzerine yağlıboya. 33 x 24 cm. Ğ Eski, Ekrem Topçu koleksiyonu. Eser; Yapı Kredi Yayınları, Türk Ressamları Dizisi 6 Sami Yetik kitabının 239. Sayfasında yayınlanmıştır KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

15 13

16 CİHAT BURAK ( ) Okul No: 1208 Okul Yılları: 1921/ Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi nde tamamlayan sanatçı, 1943 te Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü nden mezun olmuştur. Uzun süre mimarlık yapmış, Sedat Hakkı Eldem, Bonatz ve Emin Onat la çalışmıştır ve yılları arasında, Paris te resim çalışmaları yapmıştır. Sanatçı, resimlerinde toplumun ve bireylerin içinde bulunduğu çelişkileri bir halk sanatçısının saf ve önyargısız bakış açısıyla yorumlamıştır larda toplumsal psikoloji, toplumsal eleştiri ve toplumsal gerçekçilik anlayışını, açık bir anlatım ve fantastik bir yönelimle tuvale aktarmıştır. Yapıtlarındaki mizah duygusunun kaynağı halka özgü espri anlayışıdır. Ancak bu mizah, bir eğlenmeden çok yozlaşan değerlerle alay ve eleştiriden kaynaklanmış, toplum yaşantısının çelişkilerine eğilmek olmuştur. Bu nedenle resimleri bir tür eleştirel gerçekliğe sahiptir. Konularını, naifl ere özgü bir duyarlık ve özgür bir kurguyla ele almakla birlikte Burak, gerek eğitimi, gerek sanat birikimi ve bilincinden ötürü saf bir naif sayılmazdı. Günlük yaşam kesitlerini, anılara ve bir düş âlemine bağlayan sanatçının yapıtlarında, derin bir öyküsel anlatımla ilişkiler kuran zengin bir iç dünyanın yansımaları görülmektedir. Burak, mimar olmasından ötürü, mimarca kurulmuş ve görünüme önem vermekle birlikte kullandığı çizgi ve boya, ressamca bir serbestlik ve duyarlılık da taşımıştır. Sanatçı, 1982 de Sedat Simâvi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü nü, 1991 de de Plastik Sanatlar Derneği Onur Belgesi ni almıştır. (Ref: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi) 5 CİHAT BURAK ( ) "Kaplan" İmzalı, (19)90 tarihli, mukavva üzerine yağlıboya. 23,5 x 23,5 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

17 15

18 NÂMIK İSMAİL ( ) Okul No:? Okul Yılları: 1909/ Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi nde tamamlayan Nâmık İsmail, Sanâyî-i Nefise de öğrenim görmüştür. Bu okulu bitirince Fransa ya gönderilmiştir. Paris te süsleme sanatları dalında öğrenim görmüş, Julian a ve Cormon atölyesine devam etmiştir de tatil için döndüğü İstanbul da Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Paris e dönememiştir de Enver Paşa nın Şişli deki atölyesinde savaş resimleri yapmış, bu resimleri Berlin de sergilemiştir. Bir süre Liebermann ve Corinth atölyelerinde çalışmıştır. Sanâyî-i Nefise ye müdür yardımcısı olarak atanmış, 1922 de yeniden Paris e gitmiştir. Paris ten döndükten sonra resim eğitimini denetleme göreviyle müfettişliğe atanmıştır de başladığı akademi müdürlüğü görevini 1935 yılında emekliye ayrılana kadar sürdürmüştür. Resimlerinde gelenekten çok, işlevselliğin savunmasını yapmıştır. Nâmık İsmail manzara, portre, figür ve çıplak türüne giren çalışmalarıyla, bu resimlerinde kullanılan renk tekniğiyle kendini gösterir. Manzara, özellikle o dönemde, Fransa da bulunmuş ve Fransız resmindeki izlenimcilik akımına ilgi duymuş sanatçılar için, bu anlatımını çok başarıyla uygulayabildikleri bir tür olmuştur. Özellikle Boğaziçi ve Adalar en sık betimlediği yerlerdi. Nâmık İsmail, çok sayıda kent görünümleri gerçekleştiren bir sanatçıydı. İstanbul dışında, Bursa (Şadırvan ve Külliye den) ve Ankara dan (Ankara Kalesi ve Eski Ankara) resimler yapmıştır. Deniz, sanatçının yaşamında olduğu kadar sanatında da önemli bir yer tutar. Kimi örneklerde sahiller, kıyıdaki evlerle, kimilerinde de sandallar, mavnalarla işlenmiştir. Deniz, Nâmık İsmail in ışığı ustaca kullandığı bir türdür (Sahilden Akademi ve Mavnalar). (Ref: Yapı Kredi Yayınları, Türk Ressamları Dizisi, Nâmık İsmail) 6 NÂMIK İSMAİL ( ) Mavnalar İmzalı, mukavva üzerine yağlıboya. 20 x 25,5 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

19 17

20 CELAL ESAD ARSEVEN ( ) Okul No: 7 Okul Yılları: Sultan Abdülaziz dönemi sadrazamlarından Ahmed Esad Paşa nın oğludur. Annesi Fatma Suzidil hanımefendidir. Resimden edebiyata, tiyatrodan sinemaya, mimari ve şehircilikten sanat tarihçiliğine geniş bir alanda ürünler veren Celal Esat Arseven, ilköğrenimine Beşiktaş ta Taşmektep te başlamıştır. Daha sonra Hamidiye Mektebi nde, 1888 yılında Galatasaray Mekteb-i Sultânisi nde (Galatasaray Lisesi) ve Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi nde öğrenim görmüştür. Daha lisede okurken 1889 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi ne girmiş ve mezun olmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi nde de okurken II. Abdülhamid in özel emri ile Harp Okulunun asiller sınıfına alınmıştır yılında piyade subayı olarak mezun olmuştur yılında arkadaşı Selah Cimcoz ile Kalem adlı mizah dergisini çıkarmıştır. Öğrenim yıllarında Hoca Ali Rıza Bey den ve Zonaro dan sulu boya dersleri almıştır de Türk ressamlarının eserlerini teşhir etmek ve mabeyn orkestrası ile konserler vermek üzere Harbiye Nezareti tarafından Avrupa ya gönderilmiştir. Dönüşünde kolağası iken (Kıdemli yüzbaşı) istifa etmiş ve kendini tamamiyle sanata vermiştir yılında Selah Cimcoz ile ortakaşa Selim-i Salis adlı oyunu yazmış, büyük ilgi gören oyun 1958 de III. Selim adıyla basılmış ve Devlet Tiyatroları nda da sahnelenmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Kadıköy Belediyesi Şube Müdürlüğü, sonra resim sanatçıları için Avrupa da sergi tertipleme görevlerinde bulunmuştur yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Tarihi ve Şehircilik dersleri vermiştir. Akademideki görevine ek olarak 1923 yılından sonra bir ara Darülbedayi Müdürlüğü yapmıştır yılında I. Tarih Kongresi ne katılmış, yılları arasında, Kadıköy Halkevi Başkanlığı yapmıştır de İstanbul milletvekili olarak meclise girmiş, 1946 da Giresun milletvekili seçilmiştir. 25 Ekim 1971 de 96 yaşında iken Devlet Kültür Armağanı nı kazanmıştır. 7 CELAL ESAD ARSEVEN ( ) (Dört Adet) a. İmzalı, ibareli, kâğıt üzerine suluboya Büyükada. 23,5 x 33,5 cm. b. İmzalı, kâğıt üzerine suluboya Şehit hatları vapurunda. 21 x 28 cm. c. İmzalı, 1955 tarihli, ibareli, kâğıt üzerine suluboya Kadıköy, Köşk bahçesi. 22,5 x 29,5 cm. d. İmzalı, kâğıt üzerine suluboya Interieur. 22,5 x 30,5 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

21 19

22 KEMAL ZEREN ( ) Öğretmenlik Yılları: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim ve Dekoratif Sanatlar Bölümü nü bitirmiştir. Hikmet Onat, İbrahim Çallı ve Nâmik İsmail atölyelerinde çalışmıştır. Paris e giderek 1930 da Julian Akademisi ne, 1938 de Andre Lhote atöleyesine devam etmiştir. Afyon, Balikesir, Kocaeli, Edirnekapı ve Eyüp ortaokularında, daha sonra da Darüşşafaka ve Galatasaray Liselerinde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapmıştır, 1964 yılında emekli olmuştur. Bir ara Şişli Müzesi nde, Atatürk konulu tabloların onarımında çalışmıştır. İzlenimciliğin akademik temellerine bağlı bir sanat anlayışı paralelinde, peyzaj konularına ağırlık vererek çalışmıştır. Devlet Resim ve Heykel Sergilerine, dernek sergilerine, Büyükada sergilerine katılmıştır. (Ref: Türk Plastik Sanatçıları, Kaya Özsezgin) 8 KEMAL ZEREN ( ) Büyüada dan İmzalı, 1963 tarihli, duralit üzerine yağlıboya. 50 x 68 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

23 21

24 HALİL DİKMEN ( ) Öğretmenlik Yılları: yılında Sanayi-i Nefi se Mektebi nden mezun olduktan sonra 1928 yılında Paris e gönderilmiştir. Academie Julien de Albert Laurens ın, sonra Andre Lhote un öğrencisi olmuştur. Paris te üç yıl resim öğrenimi gördükten sonra 1931 de yurda dönüşünde, Kayseri ve Galatasaray Liseleri nde resim öğretmenliği yapmıştır yılında Resim ve Heykel Müzesi ne müdür olarak atanmıştır yılında bu görevinin yanında, ayrıca Güzel Sanatlar Akademisi Resim Galerisi öğretmenliğini de sürdürmüştür. Halil Dikmen, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü iken önemli hizmetlerde bulunmuş ve bu görevde iken 1964 yılında hayatını kaybetmiştir. Halil Dikmen, Türkiye de açılan birçok sergiye katılmıştır. Bir süre D grubuna girerek grubun bazı sergilerinde eserlerini sergilemiştir yılında Paris teki Salon d Automne da eserlerini sergileyen sanatçı, 1946 da UNESCO, 1949 da Venedik yarışmalarına katılmıştır. Ayrıca Amsterdam (1949), Chicago (1950), Atina (1955), Edinburgh (1958) ve Kıbrıs sergilerine bazı eserlerini vermiştir. Sanatçının Devlet Resim ve Heykel koleksiyonlarının yanı sıra özel ve resmi koleksiyonlarda eserleri vardır. İstiklal Savaşı nda Mermi Taşıyan Kadınlar ve Giresun da Fındık Toplayıcıları adlı eserleri, renk ve kompozisyon bakımından ilgi çekicidir. Klasik diye nitelenebilecek manzara, ölüdoğa ve fi gür çalışmaları vardır. Geometrik fi güratif bir çalışma olan Köylü Kadınlar gibi birkaç soyut çalışmasının dışında resimleri, gerçekçi geleneğe dayanmaktadır. Halil Dikmen, Türk musikisiyle de ilgilenmiştir. Emin Dede den meşk usulü ile dersler almıştır. Radyo Müdürü Mesut Cemil in ısrarları üzerine birtakım bant ve konserlere iştirak etmiştir. En önemli talebesi Kutbu n-nâyî unvanı ile tanınan Neyzen Niyazi Sayın dır. (Ref: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi) 9 HALİL DİKMEN ( ) Galata Mevlevihânesi nde Semâ gösterisi İmzasız, kâğıt üzerine karışık teknik. 35 x 51 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

25 23

26 AVNİ ARBAŞ ( ) Okul No:? Okul Yılları: ? İlköğrenimine babasının görevi nedeniyle bulunduğu Aydın da başlamıştır. İlk resim öğretmeni sayılabilecek babasının 1929 yılında Sivas ta vefatı üzerine annesi ile birlikte geldiği İstanbul da Galatasaray Lisesi ne girmiştir. O günün Galatasaray Lisesi öğrencileri ve günümüz ressamları Cihat Burak ile Selim Turan la birlikte asker ressamlardan Mehmet Ali Bey in öğrencisi olmuştur. Döneminin Akademi hocaları İbrahim Safi ile Naci Kalmukoğlu nun atölyelerinden çalışmıştır yılında şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan dönemin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi orta kısmına girmek üzere Galatasaray Lisesi nden ayrılmıştır yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi nde İbrahim Çallı ve Leopold Lévy nin atölyelerinde eğitim görmüştür. Burada ki arkadaşlarıyla birlikte Yeniler Grubu nun oluşturulmasında çalışmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi nden mezun olduktan sonra Fransız Hükümeti nin bursunu kazanarak 1947 de Paris e gitmiştir. Yaşamını uzun yıllar Paris te sürdüren sanatçı burada pek çok sergi açmış ve soyut sanatı destekleyen Mayıs Salonu (Salon de Mai) üyesi olmuştur lerin sonunda Türkiye ye dönen Arbaş ın Türkiye ye özgü öğeleri işlediği resimlerinde soyutlamalar giderek artsa da sanatçının figüratif anlatıma karşı eğilimi herzaman baskın olmuştur. Tüm resimlerinde, ayrıntılar atılmış, figürler ise renk-leke ağırlığı taşımaktadır. Vazo ve Çiçekler ve Ağ Toplayan Balıkçılar gibi erken dönem çalışmalarından son dönem çalışmalarına kadar kişiliğinde dikati çeken, desen ve renk uyumlarının süreklilik taşımış olmuştur. Sağlam bir çizgi ya da desen temeli üzerinde renk arama çabası özellikle 1960 lardan sonra sanatçının üslubunu güçlendirmiştir. Arbaş a 1991 de Plastik Sanatlar Derneği Onur Belgesi verilmiştir. (Ref: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi) 10 AVNİ ARBAŞ ( ) Peyzaj İmzalı, (1)947 tarihli, kâğıt üzerine karışık teknik. Eser dönemi itibariyle önemlidir 36 x 48 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

27 25

28 SELİM TURAN ( ) Okul No: 434 Okul Yılları: 1931?-1935 İlkokulu İstanbul da Ali Avni Çelebi ve Malik Aksel in öğrencisi olarak bitirdikten sonra, Galatasaray Lisesi nde Cihat Burat ve Avni Arbaş ile tanışmıştır. Resim ile ciddi anlamda tanışması Malik Aksel den aldığı resim dersleri ile olmuştur yıllarında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü nde önce Nazmi Ziya Güran ın, daha sonra da Feyhaman Duran ın öğrencisi olmuştur yılında Fransız hükümetinden aldığı burs ile Paris e gitmiştir. Paris öncesinde kübizm ve izlenimcilik etkili manzaralarla, toplumsal içerikli resimler yapmış olan sanatçı, Paris e yerleştikten sonra soyut sanata yönelmişve Doğu sanatları, kaligrafi ve Anadolu folklorundan hareket ederek özgün yapıtlar üretmiştir. Sanatçının, Fransa nın birçok kentinde büyük boyutlu duvar resimleri, ferskleri, seramik ve mozaik panoları ve çok sayıda açıkhava heykelleri bulunmaktadır. Sanatçı, Halkevleri yurtiçi gezileri 10.Yıl Sergisi nde Birincilik ödülünü, 1991 yılında da Plastik Sanatlar Derneği nin Onur Belgesini almaya hak kazanmıştır. (Ref: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi) 11 SELİM TURAN ( ) Sarı - Kırmızı İmzalı, prestuval üzerine yağlıboya. 50 x 35 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

29 27

30 12 SELİM TURAN ( ) Balo İmzalı, Paris 1947 tarihli, kâğıt üzerine guaş. 20 x 36 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

31 29

32 FİKRET MUALLÂ ( ) Okul No: 50 Okul Yılları: Öğretmenlik Yılları: Ortaöğrenimini Saint Joseph ve Mekteb-i Sultani de (Galatasaray Lisesi) yapan Fikret Muallâ, mühendislik eğitimi için gittiği Almanya da resim çalışmalarına yönelerek güçlü ve sağlam bir desen anlayışı geliştirmiş, yapıtları çeşitli Alman dergilerinde yayımlanmıştır. Paris e giderek Montparnasse ve Saint Germain gibi önemli sanat çevrelerine girmiştir yılında Türkiye ye dönen sanatçı, önce bir süre Galatasaray Lisesi nde sanra da Ayvalık Ortaokulu nda resim öğretmenliği yapmıştır. İstanbul da kaldığı süre içinde ise Şehir Tiyatrolarında oynanan Lüküs Hayat, Deli Dolu, Saz Caz gibi operetler için kostümler çizmiştir. Nâzım Hikmet in "Vatan 3" adlı kitabını resimlemiştir da New York Dünya sergisinde açılan Türk Pavyonu nda sergilenmek üzere Eyüp, Çamlıca, Üsküdar, Sultanahmet gibi İstanbul un çeşitli köşelerinden 30 kadar resim yapmıştır. Aynı yıllarda edebiyatla da ilgilenen sanatçı, Masal ve Üsera Karagâhı adlı iki öyküsü yayımlanmıştır. Fikret Muallâ 1939 da Türkiye den ayrılarak yeniden Paris e gitmiş ve ölümüne kadar burada kalmıştır. Paris sanat çevresinde kısa sürede adından sözettirmiş, burada başta Picasso olmak üzere birçok sanatçıyla tanışmıştır. Fikret Muallâ nın heyecanlı kişiliği, fırtınalı iç dünyasını resimlerine yansımıştır. Çağdaş akımları izlememiş, içgüdü, heyecan ve duygularının yön verdiği sanatçı kişiliğiyle çoğu kez coşkun bir lirizme ulaşmış, coşkularını, acılarını, korkularını, en taşkın sevinçten en umutsuz kedere ulaşan içi yaşantısını tuvale yansıtmıştır. Fikret Muallâ özellikle suluboya, guaj, kurşunkalem ve füzenle (karakalem) yaptığı çizimlerinde son derece başarılıdır. Caddeleri, meyhaneleri, sirkleri, lokantaları, kahveleri ve eğlence yerleriyle Paris i Restoranda, Paris Sokaklarında, Paris Barlarında adlı yapıtlarında görüldüğü gibi acı bir melankoli ve duyarlıkla işlenmiştir. (Ref: Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi) 13 FİKRET MUALLÂ ( ) Oyun Masası İmzalı, (19)56 tarihli, kâğıt üzerine guaş. 34 x 42 cm. Ğ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

SANAT MÜZAYEDESİ. Yöneten Yalçın Denizyılmaz AHMET BAŞAR. TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00

SANAT MÜZAYEDESİ. Yöneten Yalçın Denizyılmaz AHMET BAŞAR. TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00 AHMET BAŞAR Yöneten Yalçın Denizyılmaz SANAT MÜZAYEDESİ TARİH 30 Nisan 2011 SAAT 16.00 YER Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Monte Rosa Salonu Bayıldım Cad. No:2 Maçka, Beşiktaş-İstanbul Müzayede Eserlerinin

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1 Problem

1. GİRİŞ. 1.1 Problem 1 1. GİRİŞ 1.1 Problem Gerçekçi sanatçılar, yeni oluşan ile yok olup gitmekte olan durumları vurgularlar. Gerçekçi sanatçılar, insanların ve insanlar arası ilişkilerin içindeki çelişkileri sergilerler.

Detaylı

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ. 19 Nisan 2015 swissotel ANKARA

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ. 19 Nisan 2015 swissotel ANKARA ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ 19 Nisan 2015 swissotel ANKARA 1 ANKARA ANTİKACILIK MÜZAYEDE 19 Nisan 2015 Pazar, Saat 14.00 de da gerçekleştireceğimiz ANTİKA VE SANAT ESERLERİ müzayedesini onurlandırmanızı

Detaylı

BEYAZ ÖZEL KOLEKSİYONLAR MÜZAYEDESİ - IV

BEYAZ ÖZEL KOLEKSİYONLAR MÜZAYEDESİ - IV BEYAZ ÖZEL KOLEKSİYONLAR MÜZAYEDESİ - IV 2. BÖLÜM 12 MAYIS 2015 SALI, SAAT 18:30 ZORLU PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ, MEYDAN FUAYE - İSTANBUL ÖZEL KOLEKSİYONLAR MÜZAYEDESİ - IV PRIVATE COLLECTIONS SALE

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara. Eylül - Ekim 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara. Eylül - Ekim 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. ) Kontrast Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara 37 Eylül - Ekim 2013 ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. İçindekiler 4 51 62 65 67 69 71 73 Dosya Konusu: Ankara 4 5 9 10 16 21 25 28 31 32

Detaylı

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008 Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı Journal of Atatürk Culture Center Issue ISSN:1010-867-X Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal

Detaylı

DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI

DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI Aksiyon 40 / 21.12.2014 DENİZ MÜZESİ ve YILDIZ SARAYI 2 İçindekiler Deniz Müzesi... 4 Barbaros Hayrettin Paşa... 4 Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi... 7 Barbaros Anıtı... 7 Sinan Paşa Camii... 8 Ertuğrul

Detaylı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı ART BOYA SANAT DERGİSİ ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 4 SAYI: 15 MAYIS-HAZİRAN 2009 17. yy. dan günümüze natürmort nesnesinin değişen görünümleri Yrd. Doç. Sevil Saygı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir

Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı; Yalçın Remzi Yüregir GİRİŞ 1940 lı yıllar... O zaman Halkevi olarak görev yapan, şimdiki Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu nda ilk operet sergileniyor. Muhlis Sebahattin

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi)

Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi) Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezuniyet tarihi, vefat tarihi) 31 Gazanfer Beken İst. YMO 1.6.1943 23.3.2010 13350 Özer Kaya 8.2.1982 2.4.2010 1699

Detaylı

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Cumhurba kan Gül iftardan önce e i Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Hasbahçe nin giri inde kar layarak, tek tek ellerini s kt. Gül 56 ilden 261 ehit yak n ve gaziye Dolmabahçe Saray nda iftar yeme

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi

Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Modern Türkiye de belediyeciliğin tarihi aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi nin tarihidir. Beyoğlu ise İstanbul un kalbi, Türkiye nin

Detaylı

\rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti.

\rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti. Fotoğraflar: Flasan KARAKAŞ / \ M nin en çok tartışılan konusu hiç I 1 / kuşkusuz eğitimdi. Öyle ki, eğitim konusu \rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti. / m Geçmişe baktığımızda da bu konunun hiç

Detaylı

Bijlage VWO. Turks Turks. tijdvak 1. Tekstboekje. tevens oud programma. VW-1008-a-11-1-b

Bijlage VWO. Turks Turks. tijdvak 1. Tekstboekje. tevens oud programma. VW-1008-a-11-1-b Bijlage VWO 2011 tijdvak 1 tevens oud programma Turks Turks Tekstboekje VW-1008-a-11-1-b Tekst 1 Dünya yetmez dedi, uzay için özel saat üretti Demet CENGİZ BİLGİN Seiko nun kol saati pazarlama birimindeki

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Değerli Meclis Üyeleri 2014-2019 hizmet dönemi meclisine sunduğumuz bu ilk performans

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008 Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER Bosna Gezisi Şehzadebaşı Külliyesi Başkan dan Dostlar, İlim Yayma Bülteni nin 3. sayısıyla tekrar birlikteyiz. İlim Yayma Vakfı nın

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ R A Ğ B E T Y A Y I N L A R I Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk İstanbul, 2012

Detaylı

OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR

OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR Temmuz 2012 Sayı 3 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR Değerli dostlar, Kentimizin tarih ve kültürüne ışık tutmak üzere çıktığımız yolda nerdeyse bir yılı

Detaylı

hürriyet faaliyet raporu 2008

hürriyet faaliyet raporu 2008 hürriyet faaliyet raporu 2008 içindekiler 4 Faaliyet Konusu ve Organizasyon 4 Başlıca Finansal Değerler 5 İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 İcra Kurulu

Detaylı