ŞİFRELEME BİLİMİ. Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe/Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİFRELEME BİLİMİ. Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe/Ankara"

Transkript

1 ŞİFRELEME BİLİMİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe/Ankara 1/31

2 Kriptoloji? Kryptos logos, gizli, dünya Haberleşen iki veya daha fazla tarafın bilgi alışverişini emniyetli olarak yapmasını sağlayan, temeli matematiksel zor ifadelere dayanan tekniklerin ve uygulamaların bütünüdür. Matematik, elektronik, optik, bilgisayar, sosyal mühendislik bilimleri gibi bir çok disiplini kullanan özelleşmiş bir bilim dalı 2/31

3 Kriptoloji? Kriptografi Belgelerin şifrelenmesi ve şifrelerinin çözülmesi için kullanılan yöntemlere verilen addır. Kriptoanaliz Kriptografik sistemlerin kurduğu mekanizmaları inceler ve çözmeye çalışır. 3/31

4 Kriptografi? Düzmetin Ciphertext Orijinal düzmetin şifreleme şifreçözme 4/31

5 Kriptografi? Veri kaybetmeden veriyi işleme ve farklı bir forma dönüştürme (karşılıklı) Çoğunlukla bir formdan diğerine (one-toone) dönüştürülür (not compression) Güvenlik için kullanılan yaygın bir yaklaşımdır. Analog kriptolama örneği: ses dönüştürücü 5/31

6 Kriptografi? Matematik temele dayanır. Matematik fonksiyonlar encryption ve decryption için kullanılır. Şifreleme (Encryption) Düzmetini şifreleme işlemi Ciphertext şifrelenmiş mesaj Şifreçözme (Decryption) Şifrelenmiş mesajı düzmetine dönüştürme işlemi 6/31

7 Kriptografi tipleri Hash fonksiyonları anahtar yok Gizli anahtar (Secret key) şifreleme Bir anahtar (one key) Açık anahtar (Public key) şifreleme İki anahtar, açık veya genel ve gizli veya özel (public, private) 7/31

8 Veya Şifreleme Ana Dalları Konvansiyonel (simetrik) şifreleme: Klasik teknikler ve modern teknikler Açık anahtar şifreleme (asimetrik) Hibrit yaklaşımlar 8/31

9 ŞİFRELEME YÖNTEMLERİ ve ALGORİTMALARI 9/31

10 ŞİFRELEME YÖNTEMLERİ ve ALGORİTMALARI Günümüzde şifreleme yöntemleri, matematiksel temelli hesaplamalara dayanan bilgisayar, elektronik, fizik gibi birçok bilim dalını ilgilendiren bir sistematiğe bürünmüştür. 10/31

11 ŞİFRELEME YÖNTEMLERİ ve ALGORİTMALARI Şifreleme ve şifre çözme işleminde kullanılan bir çok algoritma, teknik ve yaklaşım bulunmaktadır. Şifreleme algoritmalarının sağlamak zorunda OLDUĞU kriterler nelerdir? 11/31

12 ŞİFRELEME Algoritmaları Kriterleri? Şifrelenmiş mesaj, deşifre edildiğinde bilgi kaybı olmamalıdır. Şifreleme işlemlerinde güvenlik seviyesi mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. İhtiyaç duyulan güvenlik seviyesine göre güvenlik seviyesi seçilebilmelidir. Şifrelenmiş mesaj ile düz metin arasındaki ilişki zor kurulmalıdır. Şifreleme işlemleri basitçe ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmelidir. 12/31

13 ŞİFRELEME Algoritmaları Kriterleri? Verimi düşürecek, maliyeti ve işgücünü arttıracak yaklaşımlar içermemelidir. Kullanılan algoritmaların karıştırıcı özelliği olmalıdır. Şifreleme yaklaşımları herkese açık olmalıdır. Şifreleme yaklaşımları, açıklarının ortaya çıkarılabilmesi için mümkün olduğunca geniş bir platformda test edilebilmelidir. 13/31

14 ŞİFRELEME Algoritmaları Sınıflandırması? Şifreleme algoritmalarını birkaç açıdan değerlendirip sınıflandırmak mümkündür. Genel olarak şifreleme algoritmalarını, algoritmalarına, anahtar sayısına veya mesaj tipine göre sınıflandırmak mümkündür. Sonraki yansılarda bu sınıflandırma şekilleri irdelenecektir. 14/31

15 Kullanılan Algoritmalara Göre Şifreleme Teknikleri Şifrelemenin tarihi gelişimine baktığımızda, şifreleme algoritmalarını gizli şifreleme algoritmalı ve açık şifreleme algoritmalı sistemler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 15/31

16 Gizli Algoritmalı Şifreleme Teknikleri Gizli algoritmalı sistemler, tarihin ilk devirlerinden buyana dünyada kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, şifreleme algoritması ve şifre çözme algoritması birbirinin tersidir. Öncelikle haberleşecek iki grup aralarında gizli bir algoritma tespit ederler. Eğer bu iki grup birbirleri ile yakın yerlerde değilse, güvenli bir iletişim kanalı veya güvenilir bir kurye ile bu algoritmayı birbirlerine ulaştırırlar. Bu sistemler, algoritmanın gizliliğinin sağlanması zorunluluğu nedeniyle sadece sınırlı kullanıma sahiptirler, yaygınlaşması ve standartlaşması oldukça zordur. Bu tür algoritmalara çoğunlukla kuşkuyla bakılmaktadır. Bu nedenle, gizli algoritmalı klasik şifreleme sistemleri, bankalar ve elektronik ticaret siteleri gibi uygulamalara uygun değildir. 16/31

17 Algoritması Açık Şifreleme Teknikleri -1 Şifreleme algoritmalarının standart hale gelmesi için geniş bir kullanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle algoritması herkes tarafından bilinen sistemler tasarlanmıştır. Bu tür şifreleme sistemlerinde, P metni sadece alıcı ile göndericinin bildiği bir K anahtarı kullanılarak bilinen bir şifreleme algoritması ile şifrelenir. Bu nedenle bu sistemlere anahtara dayalı şifreleme sistemleri denir. Modern şifreleme teknikleri anahtar altyapısına dayanan, açık algoritmalı sistemlerdir. 17/31

18 Algoritması Açık Şifreleme Teknikleri -2 Kullanıcı bir mesajı göndermeden önce bir anahtar (k1) kullanarak şifreler. Şifreli metin açık bir kanaldan gönderilir. Mesajı okumak için alıcı (k2) anahtarını kullanarak şifreyi çözer ve mesajı elde eder. Aktif düşmanlar araya girip iletişimi dinleyebilir. Eğer k1 ve k2 eşitse, sistem simetriktir. Aksi takdirde bu sistem asimetrik olarak nitelenir. Güvenliğin garantilenmesi için k2 her zaman gizli olmalıdır, ancak k1 i kullanarak k2 yi elde etmek mümkün olmadığı sürece k1 açıklanabilir. Anahtar tiplerine göre de şifreleme algoritmalarını ikiye ayrılır. Simetrik Anahtarlı Şifreleme, Asimetrik Anahtarlı Şifreleme Bu ayrım, şifreleme algoritmalarının sınıflandırılmasında kullanılan en yaygın yöntemdir. 18/31

19 Simetrik Algoritmalı Şifreleme Teknikleri Bir taraf, şifreleme algoritmasında girdi olarak düz metin P yi ve K anahtarını kullanarak şifreleme algoritmasını çalıştırıp şifreli metin C yi elde eder. C şifreli metni mesaj alıcısına iletilir. Alıcı, şifre çözme algoritmasının girdileri olarak C şifreli metni ve K anahtarını kullanıp, P düz metnini elde eder. Bu tür şifreleme sistemlerinde, şifrelemek ve şifre çözmek için simetrik anahtarlar kullanıldığından simetrik anahtarlı şifreleme algoritmaları denir. Simetrik anahtarlı şifreleme sistemlerinde de kullanılan K anahtarı gizlidir. 19/31

20 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması P C P P Düz Metin Mesaj M Şifreleme Algoritması C = K(M) Deşifre Algoritması M = K(C) Düz Metin Mesaj M Şifreleme Anahtarı K 20/31

21 Bazı Simetrik Algoritmalar Bu şifreme sistemini kullanan algoritmalardan bazıları: DES, 3DES, DESX, IDEA, XOR, SKIPJACK, RC2, RC4, RC5 şifreleme algoritmalarıdır. 21/31

22 Asimetrik Algoritmalı Şifreleme Teknikleri -1 Açık anahtarlı kriptografinin gelişmesi, bütün kriptografi tarihindeki en büyük devrimdir. Gizli anahtarlı kriptografinin aksine, açık anahtarlı kriptografi sistemlerinin kullanımı henüz çok yenidir. Açık anahtar tabanlı şifreleme sistemlerinin tarihi 1970 li yıllara dayanır. 22/31

23 Asimetrik Algoritmalı Şifreleme Teknikleri -2 Açık anahtarlı kripto sistemleri üzerine ilk öneri 1976 yılında Diffie ve Helman ın tarafından yapılmış, ardından 1977 yılında Rivest, Shamir ve Adleman RSA yı önermişlerdir. El-Gamal açık anahtarlı kripto algoritması ve eliptik eğri açık anahtarlı kripto sistemi El- Gamal tarafından önerilmiştir. 23/31

24 Asimetrik Algoritmalı Şifreleme Teknikleri -3 Diffie ve Helman ın temellerini attığı bu sistemde zaman içerisinde birçok algoritma önerilmiştir. Temelde açık anahtarlı kriptografi sistemlerinin amacı, belli bir anahtar üzerinde anlaşmanın ve karşı tarafa bu anahtarı güvenli olarak ulaştırabilmenin zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 24/31

25 Asimetrik Algoritmalı Şifreleme Teknikleri -4 Tek yönlü bir mesajlaşma söz konusudur. Mesaj alıcısı sadece kendi bileceği Gizli Anahtar ve diğer kişilere duyurabileceği bir Açık Anahtar dan oluşan anahtar çiftini belirler. 25/31

26 Asimetrik Algoritmalı Şifreleme Teknikleri -5 Mesaj göndericisi, alıcıya ait herkes tarafından bilinen açık anahtarı kullanarak mesajı şifreler ve alıcıya gönderir, mesajı alıcı kendi gizli anahtarı ile deşifre eder. En yaygın açık anahtarlı şifreleme algoritması RSA dır. Asimetrik anahtarlı şifreleme, simetrik anahtarlı şifrelemeden daha uzun zaman almaktadır. Bu zaman, mesajın büyüklüğüne ve anahtara bağlı olarak üssel olarak artar ve kırılması daha zordur. 26/31

27 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması P C P P Düz Metin Mesaj M Şifreleme Algoritması C = K1(M) Deşifre Algoritması M = K2(C) Düz Metin Mesaj M Şifreleme Anahtarları K1, K2 27/31

28 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması Şifrelenen Mesaj Tipine Göre Algoritmalar : Şifreleme algoritmalarını sınıflandırmanın bir diğer yolu da, şifrelenen mesajın tipine göre ayrım yapmaktır. Buna göre, algoritmaları ikiye ayırabiliriz; Dizi Şifreleyiciler, Blok Şifreleyiciler. 28/31

29 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması Dizi Şifreleyiciler : Bu çeşit şifrelemede algoritmanın girdisi anahtardır. Algoritma, anahtardan rasgele olarak bir diziye çok benzeyen kayan anahtar dizisi üretir. Daha sonra, kayan anahtar dizisinin elemanları ile açık metin veya şifreli metin dizisinin elemanları ikili tabanda toplanarak şifreleme ve şifre çözme işlemi tamamlanır. 29/31

30 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması Dizi Şifreleyiciler : Dizi şifreleme algoritmaları; mesajı bit bit (dizi olarak) veya byte byte işler. Bu yöntemde en meşhur şifreleme algoritması, basit olarak mesaj bitlerini rasgele anahtar bitlerine ekleyen 1917 de Vernam tarafından bulunan Vernam cipher (one time 30/31

31 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması Dizi Şifreleyiciler : RC4 ve SEAL algoritmalarının yanında, en meşhur şifreleme algoritması, basit olarak mesaj bitlerini rasgele anahtar bitlerine ekleyen 1917 de Vernam tarafından bulunan Vernam cipher (one time pad) dir. 31/31

32 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması Blok Şifreleyiciler : Mesaj tipine göre sınıflandırılan şifreleme algoritmalarında en yaygın şifreleme yöntemi mesajı blok blok şifrelemektir. Şifreleme ve şifre çözme işleminde metinler, sabit uzunluktaki dizilere bölünüp blok blok şifrelemeye tabi tutulurlar (Örn: 8,16,32bit veya byte). 32/31

33 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması Blok Şifreleyiciler : Anahtar uzunluğu ise yine sabittir. Blok şifreleme, dizi şifrelemeye göre daha avantajlıdır. Çünkü bloklardan karakterleri tahmin etmek daha güçtür. 33/31

34 Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması Blok Şifreleyiciler : Blok şifreleme kullanan bazı algoritmalar; DES, FEAL, IDEA, RC5 olarak göze çarpmaktadır. 34/31

35 Şifreleme Algoritmaları Yerine Koyma Şifresi Yerine koyma şifreleme metodu, Sezar veya Açık Anahtar Şifreleme metodunun biraz daha zorlaştırılmış şekli olmakla birlikte, şifre çözmede frekans analiz teknikleriyle kolaylıkla bulunabilecek yöntemler arasındadır. 35/31

36 Şifreleme Algoritmaları A B C Ç D E F G Ğ H I İ J Ç M S E K Ö Y A I D N Z Ğ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü U C R V G J Ş H İ L B P O V Y Z F Ü T 36/31

37 Şifreleme Algoritmaları Permutasyonlar Basit şifreleme metotlarından biri de yazılan metnin yeterli büyüklükte n x n lik bir karenin satırlarına sırayla yazılması ve sütunların okunarak şifreli metnin oluşturulmasıdır. Örneğin; BU BİR DENEMEDİR. cümlesini bu yöntemle şifrelemek istediğimizde, 4 x 4 büyüklükteki kareye metni yazıp boşlukları x ile doldururuz. 37/31

38 Şifreleme Algoritmalarına Örnek Düz metin Şifreli metin B U B İ R D E N E M E D İ R X X Şifreli metin; sütunların okunmasıyla BREİUDMRBEEXİNDX olacaktır. 38/31

39 Şifreleme Algoritmalarına Örnekler Permutasyonlar Frekans analizi, bir alfabede harflerin kullanım sıklığına göre yapılan değerlendirmedir. Yani şifrelenmiş metinde en çok kullanılmış harf belirlenir ve bu harf kullanılan dilde en çok kullanılan frekansı en yüksek harfle eşleştirilerek, düz metin bulunmaya çalışılır. Bu şifreli metin frekans analizi ile çözülmeye çalışıldığında dildeki frekans ile örtüşecektir. 39/31

40 Basit Şifreleyiciler 40/31

41 Şifreleyiciler (Cipherlar) Normal yazılışlı harfleri değiştirme operasyonunu kapsar Metni ters çevirmek (Message Reversal) Geometrik yöntemler (Geometrical Patterns) Yolu değiştirme (Route Transposition) Yol değişiklikleri (Route Variations) Dikey değiştirme (Columnar Transposition) Dikey değiştirme yöntemi (Other Transposition) Çifte dikey değiştirme (Double Columnar Transposition) Çok harfli değiştirme (Poly Literal Transposition) İşaret sözcüğünün değiştirilmesi (Code Word Transposition) 41/31

42 Metni Ters Çevirme (Message Reversal) Düz bir metni basit olarak şifrelemek için kullanılır. Düz metin tersten yazılır. Gazi Üniversitesi tersi yani isetisrevinü izag şifreli metin elde edilir. Tersiyle düz metin elde edilir. 42/31

43 Geometrik Yöntemler (Geometric Patterns) Düz metin soldan sağa ve satır satır yazılır. Böylece mesajlar dikdörtgen şeklinde oluşturulur. Örnek: GAZİ ÜNİVERSİTESİ (1) Düz metin dikey iki sütün halinde yazabiliriz: GE AR ZS İİ ÜT NE İS Vİ Düz metin yatay olarak eşit uzunlukta iki satır halinde yazılır: (2) GEAR ZSİİÜTNEİSVİ 43/31

44 Yol Değiştirme (Route Transposition) Yolu değiştirme metodu ek karıştırma sağlar. Soldan sağa yazma yolunu kullanırsa Örneğin: (16 Karakter) (8x2 matris oluşturulur.) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Düz Metin) GA Zİ ÜN İV ER. GZÜİEG.. AİNVR.. (Şifreli Metin) 44/31

45 Yolu Değiştirme (Route Transposition) Eğiri yolu değiştirme, ZIG-ZAG veya Parmaklık metodu GAZİ ÜNİVERSİTESİ GZÜİE.. AİNVR G Z Ü İ E A İ N V R 45/31

46 Yol Değişimleri (Route Variations) Farklı yönler olabilir: yatay, dikey, saat akrebi yönü veya saat akrebinin tersi. Örneğin, gel git dur Yatay metotları 1. gel başlama git dur 2. leg tig rud 46/31

47 Yol Değişimleri (Route Variations) Farklı yönler olabilir: yatay, dikey, saat akrebi yönü veya saat akrebinin tersi. Örneğin gel git dur Yatay metotları 1. gel başlama git dur 2. leg tig rud 47/31

48 Yol Değişimleri (Route Variations) Dikey metotlar (gel git dur) 1. ggd eiu ltr 2. dgg uie rtl Saat akrebi yönü 1. Send oonh sple 2. elps hnoo dnes Çapraz metotlar (send help soon) 1. sedl nhpo eson 2. nose ophn ldes Saat akrebi tersi 1. sosp eonl ndhe 2. ehdn lnoe psos 48/31

49 Dikey Değiştirme (Columnar Transposition) Dikey değişiklik yapılır Düz metin dikdörtgen şekline getirilir ve dikey metot uygulanır. SHIP EQUIPMENT ON THE FOURTH OF JULY Sütun numarası S U T F O H I O O F I P N U J P M T R U E E H T L Q N E H Y 49/31

50 Dikey Değiştirme (Columnar Transposition) Parolalı metin (Cipher Text) Sütun numarası T O F U S O F O I H N J U P I T U R M P H L T E E E Y H N Q Düz metin ek bir güvenlik sağlayabilmek için değiştirilen metin 5 grup halinde yazılır (yatay ve beşer harf) SHIP EQUIPMENT ON THE FOURTH OF JULY Düz metin TOFUS OFOIH NJUPI TURMP HLTEE EYHNQ Şifreli metin 50/31

51 Dikey Değiştirme (Columnar Transposition) Açık metin: Negotiations stalles send instructions today Düz metin, dört sütun şeklinde: N N E T E S N I G S D O O T I N T A N S I L S T A L T O T E R D I D U A O S C Y 51/31

52 Çifte Dikey Değiştirme (Double Columnar Transposition) Anahtarın birinci numarasını (4213) kullanarak aşağıdaki düz metin değiştirilir. Sütun yerleri anahtarı T N N E I S E N O S G D N T O I S A T N T L I S O L A T D E T R A D I U Y S O C Anahtarın ikinci numarasını (5926) kullanarak aşağıdaki sütunların değişmesi sağlanır. Sütun yerleri anahtarı N E T N S N I E S D O G T I N O A N S T L S T I L T O A E R D T D U A I S C Y O 52/31

53 Çok Harfli Değiştirme (Poly Literal Transposition) İki harften oluşan bir birim kullanarak düz metinden, dört sütundan oluşan bir metot oluşturabiliriz. NEGOTIATIONS STALLED SEND INSTRUCTION TODAY Aşağıdaki gibi: NE NS EN TI GO ST DI ON TI AL NS ST AT LE TR OD IO DS UC AY Sütunları 4321 düzenine çevirerek veya şifre olarak (LIFE) sözcüğünü kullanarak gerekli değişikliği yaparız. 53/31

54 Çok Harfli Değiştirme-tersten (Poly Literal Transposition) TI EN NS NE ON DI ST GO ST NS AL TI OD TR LE AT AY UC DS IO Bilgileri yatay olarak üçer birimler (altı harf)şeklinde alarak parolalı metnin son şekli aşağıdaki gibi olacaktır. Düz metin : NEGOTIONS STALLED SEND INSTRUCTIONS TODAY Şifreli metin: TIENNSNE ONDISTGO STNSALTI ODTRLEAT AYUCDSIO 54/31

55 Şifre Kelime Değiştirme (Code Word Transposition) Düz metin sözcüklerinin sembolleştirme sözcüklerine sahip olduğunu varsayalım Sembolleştirme sistemi düz metin JMXY KEWB LSRB MLMA NMBB Düz metin INSTRUCTION NEGOTIATIONS SEND STALLED TODAY Düz metin ve sembolleştirilmiş mesaj metin aşağıdaki şekilde olacaktır: Düz metin : NEGOTIATIONS STALLED SEND INSTRUCTIONS TODAY Sembolleştirme sistemi metni: KEWB MLMA LSRB JMXY NMBB 55/31

56 Şifre Kelime Değiştirme (Code Word Transposition) Beş sütun şeklinde iki harfli birimler oluşturduğumuzda, aşağıdaki diziyi elde ederiz: KE ML LS JM NM WB MA RB XY BB Sütunların yerini gösteren (31524) sayılı anahtarı kullanarak işlem yapacak olursak sonuç: LS KE NM ML JM RB WB BB MA XY 56/31

57 Yerdeğiştirme ile Şifreleme (Substitution Cipher) Parola olarak MORS Sembolleri (MORSE Code As A cipher) Numaralı Şifreleme (Number Cipher) Ters Şifreleme (Reciprocal Ciphers) CAESAR Ciphers 57/31

58 Mors Alfabesi (Moros Cipher) Sembolleştirme bir mors sembolleştirme sistemidir. Bu sistemde hece harfleri yerine başka semboller kullanılır. Sembolleştirme sistemi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: A._ J. _ S... B _... K _._ T _ C _._. L._.. U.._. D.._ M V..._ E. N _.. W. F _. O _ X _.._ G _. P.. Y _. H... Q._ Z.. I.. R._. 58/31

59 Mors Alfabesi (MORSE Code As A Cipher) Hece harflerinden her birini, nokta ve tirelerden oluşan karşılayıcı karşılamaktadır. MORSE CODE TERİMİ yanlış isim demektir. Gerçek sembolleştirme (code) sisteminde, düz metindeki her kelime sembolleştirme sistemi ile örtüşmesi gerekmektedir. Harflarin yerine Mors sembollerini yerleştirerek düz metin şifrelenir. Düz metin : CHANGE CIPHER KEY Şifreli metin : _._ _.. _._ _. _._. _. Not: Mors sembollerini kullanırken, boşluklar bırakmak gerekir. 59/31

60 Numaralı Şifreleme (Number Cipher) Direk ve basit karşılayıcı şifreleme yöntemi, hece harfleri numara yerini belirlemeyi içermektedir, ancak bir mesaj veya metni şifrelemek için, metindeki her harfi karşılayacak bir numara yerini belirlemeyi içermektedir. Örneğin: Açık metin A 1 J 10 S 19 B 2 K 11 T 20 C 3 L 12 U 21 D 4 M 13 V 22 E 5 N 14 W 23 F 6 O 15 X 24 G 7 P 16 Y 25 H 8 Q 17 Z 26 I 9 R 18 : T H I N K S E C U R I T Y PAROLAŞMIŞ METİN : /31

61 Numaralı Şifreleme (Number Cipher) Bu sistemde, sayı değiştirilir ve diğer sistem olarak değerlendirilir. Örneğin bu sistemde (A) harfi için (65), (B) harfi için (66) Açık metin A 65 J 74 S 83 B 66 K 75 T 84 C 67 L 76 U 85 D 68 M 77 V 86 E 69 N 78 X 87 F 70 O 79 Y 88 G 71 P 80 Z 89 H 72 Q 81 I 73 R 82 : S E C R E T C O M M U N I C A T I O N Parolalı metin : /31

62 Ters Şifreler (Reciprocal Cipher) Şifreli metni elde edebilmek, açık metindeki hece harflerini ters çevirmek yolu ile mümkündür. Bu tür karşılayıcı ters bir karşılayıcıdır (Reciprocal) Açık metin ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Şifreli metin ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bu örnekte (Z) harfi (A) harfi yerine, (Y) harfi yerine (B) harfi yerine, (S) yerini (H), (E) yerini (V), (N)yerini(M), (D) yerine (W)..vb. Açık metin Parolalı metin SEND GUNS SOON HVMW TFMH HLLM 62/31

63 Sezar Şifresi (Caeser Cipher) Caesar cipher da, açık metindeki hece harflerini üç mertebe veya istediğimiz kadar kaydırırız. P=D(C)=(C-3) MOD (26) Örneğin, aşağıdaki metni üç mertebe kaydırılmış Açık metin : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Şifreli metin: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C Açık metin Parolalı metin : SECURE ALL MESSAGES : VHFXUH DOO PHVVDJHV Açık metinde: ALL kelimesi üç harf kaydırılarak (A) harfi (D) harfi ile, (L) harfi (O) harfi ile değiştirilmiştir. 63/31

64 Genel Sezar Şifresi (Caeser Cipher) Caesar cipher da, açık metindeki hece harflerini üç mertebe veya istediğimiz kadar kaydırırız. P=D( C )=(C-K) MOD (26) Örneğin, aşağıdaki metni üç mertebe kaydırılmış Açık metin : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Şifreli metin: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C Açık metin Parolalı metin : SECURE ALL MESSAGES : VHFXUH DOO PHVVDJHV Açık metinde: ALL kelimesi üç harf kaydırılarak (A) harfi (D) harfi ile, (L) harfi (O) harfi ile değiştirilmiştir. 64/31

65 Polialfabetik Şifreleme (Vigenere) Polialfabetik şifrelemede ise, anahtara bağlı olarak her harf alfabede birden fazla harfle eşleşmektedir. Bu tip şifreleme, mono alfabetik yöntemlerden farklı olarak, bir harf değiştirilince her seferinde aynı harfe dönülmez. Bu işlem, VigenereTablosu olarak bilinen bir tablo ile gerçekleştirilir. Bu yaklaşımla bir mesajın şifrelenebilmesi için, bir anahtar kelimeye ihtiyaç vardır. Bunun bir örnek verelim. EİMZA KULLANMALIYIZ cümlesi şifrelenecek mesajmızın olsun. HEMEN kelimesini ise, anahtar kelime olarak seçilsin. Bu harflere karşılık olarak, anahtar kelimenin yardımıyla Tablodan yeni harfler 65/31

66 Vigenere Tablosu A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z B B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A C C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B Ç Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C D D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç E E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D F F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E G G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G H H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ I I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H İ İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I J J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ K K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J L L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K M M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L N N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ö Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O P P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö Q R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V W Z A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y X A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Y B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A Z C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z A B 66/31

67 Polialfabetik Şifreleme (Örnek 1) Açık Mesaj EİMZA KULLA NMALI Anahtar kelime HEMEN HEMEN HEMEN Şifreli Mesaj LNBDN ŞİAPN ÜRMPV Elde edilen şifrelenmiş mesajın şifrelerinin çözümü için, aynı anahtar HEMEN kullanılmalıdır. Deşifreleme işlemi ise, aşağıda verilen adımlarda gerçekleştirilir ve bu işlemler sonucunda şifrelenmiş olan karakterler tekrar geri elde edilebilir. Şifreli Mesaj LNBDN ŞİAPN ÜRMPV Anahtar kelime HEMEN HEMEN HEMEN Açık Mesaj EİMZA KULLA NMALI Böylece, başlangıçta şifrelenen açık metin yukarıda veridiği gibi tekrar geri elde edilebilir. 67/31

68 Polialfabetik Şifreleme (Örnek 2) Bu tip şifrelemede, mono alfabetik yöntemlerden farklı olarak bir harf değiştirilince her seferinde aynı harfe dönüşmez. Vigenere tablosu buna bir örnektir. BULUŞMA YERİ, KALEM Şifreleme Açık mesaj (sütun) BULUŞ MAYER İ Anahtar kelime (satır) KALEM KALEM K Şifreli mesaj, LUZAĞ ZAJIF U Şifre Çözme Açık mesaj (sütun) LUZAĞ ZAJIF U Anahtar kelime (satır) KALEM KALEM K Şifreli mesaj, BULUŞ MAYER İ 68/31

69 Polialfabetik Şifreleme (Değerlendirme) Vigenere tablosu kullanılarak yapılan şifrelemeyi çözmek, yerine koyma veya Sezar şifreleme metotlarından daha zordur, fakat imkansız değildir. Kullanılan anahtar uzunluğuna bağlı olarak bu zorluk artmaktadır. 69/31

70 One time pad (Vernam) Açık mesaj içinde yer alan her karakter, üretilen dizide karşısına denk gelen karakterle işleme sokularak şifreli mesaj elde edilir. Mesajı çözmek için rasgele dizinin bilinmesi gereklidir. Tek kullanımlık karakter dizisi Bu bir binary stream cipher Bu cipher mükemmel bir güvenlik veya gizlilik sağlar. Güvenlik rastgele üretilen diziye bağlıdır. 70/31

71 Vernam Şifresi (One Time Pad) Bu yaklaşımda, rasgele üretilen tek bir kullanmalık karakter dizisiyle şifreleme işlemi gerçekleştirilir. Açık mesaj içinde yer alan her karakter, üretilen dizide karşısına gelen karakterler işleme sokularak, şifreli mesaj elde edilir. Mesaj çözmek için rasgele dizinin bilinmesi gereklidir. Örnek: EİMZA KULLANMALIYIZ Mesaj EİMZA KULLANMALIYIZ Rasgele dizi HNMET KSYROQAZWPGLU Şifreli mesaj LYBDT VNJFOĞMCKAEUU Bu yöntemde güvenlik rasgele üretilen diziye bağlı olduğundan bu şifreleme sistemi, mükemmel bir şifreleme yöntemi olarak da bilinir. Burada mükemmeliği sağlayan husus, rasgele dizinin gerçekten rasgele olarak seçilmesi ve anahtar uzunluğu ile aynı olmasıdır 71/31

72 Vernam Şifresi (One Time Pad) Mesaj dizini rasgele üretilen bir diziye karşılık gelen harfler ile şifrelenir. Şifrenin çözülmesi, bu rasgele anahtarın bilinmesi ile mümkün olur. Tek kullanımlık üretilen anahtar ile oluşturulan bu şifreleme mükemmel şifreleme yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. 72/31

73 Vernam Şifresi (One Time Pad) X = (x1 x2.xn) Düz Metin K = (k1 k2.kn) Düz Metin Uzunluğunda Rasgele Anahtar Dizini Y = (y1 y2.yn) Şifreli Metin Şifreleme Fonksiyonu Y = ek(x) = (x1+k1 x2+ k2.xn+ kn) Deşifre Fonksiyonu X = dk(y) = (y1+k1 y2+ k2.yn+ kn) 73/31

74 Cebirsel İşlemlere Dayalı Şifreler Bu yöntemde hesaplama çarpı, bölü, toplam, eksi ve bunun algoritması sembolu: B(I)+C B(I) ASCII ni karşılığıdır. C sabit. Sadece toplamı kullanarak ne kadar çok algoritma kullanırsak o kadar şifreleme güvenli olur. Lineer Denklemler: Y=a+bx Örneğin: y=a+bx, burada a ve b sabit lineer denklemde de bu bizim iki sabit anahtarımız olur. Eğer desek anahtar 2ve 1/2 ve bu halde Y=2+1/2x X burada ASCII ni karşılar Metnin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım: CHANGE KEYS TODAY 74/31

75 Cebirsel İşlemlere Dayalı Şifreler AÇIK METİN ASCII değeri CHANGE KEYS TODAY ASCII değeri aşağıdaki operasyonla yeni bir grup parolalı değere dönüştürecektir. 2+1/2(67) =2+33.5=35.5 Bundan sonra açık metnin her harfi için yeni bir değer üretebiliriz. Bu yeni değerler şifreli metin olarak kullanılabilir. Yukarıda geçen metnin şifresi aşağıdaki gibidir: AÇIK METİN PAROLALI METİN CHANGE KEYS TODAY /31

76 XOR yöntemi Bu yöntemde; şifreleme ve deşifreleme için aynı anahtar kullanılır. Örneğin Düz Metin Anahtar Düz Metin Anahtar Düz Metin /31

77 Playfair Cipher (diagraphic) P(ON) P(CB) C(ND) C(EC) İki harf bir sütunda ise değiştirilir, alttaki harf ile sağdaki değil P(EX) P(BQ) P(TL) C(KD) C(HV) C(ZT) Eğer iki harf aynı satırda veya aynı sütunda değil ise yani (diagonal) ise örnek: P(KQ) P(ZR) Eğer I/J ise C(HS) C(WT) A- I,J,I,J.. B- J,I,J,I M O N D A Y B C E F G H I/ J K L P Q R S T U V W X Z 77/31

78 Playfair Cipher (diagraphic) Bu tablo 5*5 bir matristen oluşmuştur. İngilizcede I ile J bir kelimede yan yan gelmesi nadirdir. Anahtar özelliği: 1. On harfi geçmemelidir. 2. Aynı harfler tekrarlanmamalıdır. 3. Matrisin ilk satırında yazılmalıdır. M O N D A Y B C E F G H I/J K L P Q R S T U V W X Z 78/31

79 Basit algoritmaları değerlendirme Bir cipherın güvenliği onun sınırlandırılmış algoritmasının güvenliğine bağlıdır. Gruptan ayrılmalarda algoritma değiştirilir. Popüler yaklaşım : Vigenere cipher 79/31

80 Gündemdeki Diğer Cipherlar RC4:......FAST BLOWFISH AES CAST 128: DES IDEA RC2 GOST 3DES:...SLOW 80/31

81 Gündemdeki Cipherlar IDEA: PGP 128 bit key CAST 128: PGP5.X, 128 bit key GOST: Russian answer to DES 3DES: Job Security, DB Security Oracle BLOWFISH: Good Performance RC4: SSL, Lotus Notes,Windows PW Encryption, MS Access, Adobe Acrobat, Oracle Secure SQL, MS PPTP. 81/31

82 Cipherlar mesaj M, encryption E, decryption D E k (M) = C D k (C) = M Dikkat D k (E k (M))= D k (C)= M simetrik anahtar algoritması Bazılarında her işlem için farklı algoritmalar kullanılır: D k1 (E k2 (M))= M açık anahtar algoritması 82/31

83 SEZAR 1926 Sezar Vernam Şifresi * Doğru Kullanıldığında Kırılamayan Tek Şifredir. 83/31

84 Blok ciphers (The Affine Cipher) Shift Cipher ve Substitution Cipherlar blok Cipherlar olarak ta bilinir. The Affine Cipher, Substitution Cipherın özel bir formudur. e K (x) = ax + b mod 29 d K (y) = a -1 y - a -1 b mod 29 burada a, b, x, y elemanları Z 29 ve x ise dönüştürülebilir bir değerdir. 84/31

85 SEZAR mesaj M, encryption E, decryption D E (M) = M+3 mod 29 = C D (C) = C- 3 mod 29 = M 85/31

86 SEZAR Sezar Şifresi: şifreleme yönü ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM n=13 çözme yönü Açık Metin: "SEZAR SIFRESI" Şifrelenmiş Metin: "FRMNE FVSERFV" 86/31

87 AÇIK ANAHTAR (Public Key) KRİPTOGRAFİ mesaj M, encryption E, decryption D 0 <= N < 29 E (M) = M+N mod 29 = C D (C) = C- N mod 29 = M 87/31

88 Data Encryption Standard (DES) 1977, IBM tarafından geliştirildi ve standart olarak kabul edildi. 64 bit blok şifreleme, 56 bit anahtar uzunluğu, Lisans ödemesiz kullanılabilir. DES bir Feistel cipher yılında İsrail'liler tarafından kırıldı. Daha çok bankacılık uygulamalarında halen kullanılmakta olan şifreleme sistemidir yılına kadar ABD de şifreleme standardı olarak kalmıştır. 56 bitlik anahtardan permütasyon işlemi ile 48 bitlik ara anahtar üretilir. 88/31

89 Data Encryption Standard (DES) 64 bits başlangıç permütasyonuna sahiptir. 16 farklı döngü (identical "rounds ") işleminde veri anahtar ve önceki döngü ile karıştırılır ve karmakarışık bir forma getirilir. Son permütasyon hesaplanır. Trible DES 168 bit 89/31

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler)

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 2 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 2 1.2 Saldırılar servisler

Detaylı

NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)

NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) ISO/IEC-27001:2005 POLİTİKALAR POLİTİKALAR 1 - GÜVENLİK POLİTİKASI 2 - ERİŞİM DENETİMİ POLİTİKASI 3 - TEMİZ EKRAN

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MOBĠL ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN YAPISI VE BU TEKNOLOJĠLERDE KULLANILAN VERĠ ġġfreleme ALGORĠTMALARININ GÜVENĠRLĠKLERĠNĠN ANALĠZĠ Fatma AKGÜN Doktora Tezi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜVENLİK VE KRİPTOGRAFİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜVENLİK VE KRİPTOGRAFİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜVENLİK VE KRİPTOGRAFİ LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Tahir Emre KALAYCI DANIŞMAN Prof. Dr. Levent TOKER Haziran,

Detaylı

DES ALGORİTMASI KULLANILAN AKILLI KART İLE GÜVENLİK SİSTEMİ TASARIMI ve UYGULAMASI

DES ALGORİTMASI KULLANILAN AKILLI KART İLE GÜVENLİK SİSTEMİ TASARIMI ve UYGULAMASI DES ALGORİTMASI KULLANILAN AKILLI KART İLE GÜVENLİK SİSTEMİ TASARIMI ve UYGULAMASI Oğuzhan URHAN urhano@kou.edu.tr Fevzi ZENGİN fevzizengin61@hotmail.com Musa ŞANLI musanli@msn.com Elektonik ve Haberleşme

Detaylı

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK - ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ GÜVENLĐ AKILLI KART TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN 040060305 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Programı: Elektronik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ MESAJLARIN ŞİFRELENMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM VE ANDROİD UYGULAMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ MESAJLARIN ŞİFRELENMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM VE ANDROİD UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ MESAJLARIN ŞİFRELENMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM VE ANDROİD UYGULAMASI, Bitirme Ödevi Arzu Çakmak 040070233 Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

RSA Şifreleme Algoritması Kullanılarak SMS İle Güvenli Mesajlaşma Yöntemi

RSA Şifreleme Algoritması Kullanılarak SMS İle Güvenli Mesajlaşma Yöntemi RSA Şifreleme Algoritması Kullanılarak SMS İle Güvenli Mesajlaşma Yöntemi Hüseyin Bodur¹, Resul Kara¹, Sultan Zavrak¹ ¹ Düzce Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Düzce huseyinbodur@duzce.edu.tr,

Detaylı

SAYISAL (ELEKTRONİK) İMZA VE AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI

SAYISAL (ELEKTRONİK) İMZA VE AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI BİLGİ VE BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ DERSİ ARAŞTIRMA PROJESİ SAYISAL (ELEKTRONİK) İMZA VE AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI HÜSEYİN EROL BİLGİSAYAR MÜH. YÜKSEK LİSANS 24290361 ARALIK 2004 ANKARA 1 Takdim Planı Giriş Temel

Detaylı

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR)

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Arif YILDIZ M. Ali AKDENİZ DANIŞMAN Yrd Dç.Dr. Hasan BALIK Haziran, 2005 ELAZIĞ

Detaylı

Açık Anahtarlı Kriptografi ve Uygulamalar

Açık Anahtarlı Kriptografi ve Uygulamalar Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi SEM Seminerleri 29 Ocak 2013 Temel Kavramlar Temel Amaçlar Gizlilik Bilgi istenmeyen kişiler tarafından anlaşılamamalıdır.

Detaylı

BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ

BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ Prof.Dr.Necdet BİLDİK necdet.bildik@bayar.edu.tr CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ OCAK, 2012 BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

DÜZENSİZ ŞİFRELEME ALGORİTMASININ GERÇEK ZAMANLI KRİPTO ANALİZİ

DÜZENSİZ ŞİFRELEME ALGORİTMASININ GERÇEK ZAMANLI KRİPTO ANALİZİ DÜZENSİZ ŞİFRELEME ALGORİTMASININ GERÇEK ZAMANLI KRİPTO ANALİZİ Esen Akkemik, Orhun Kara TÜBİTAK UEKAE ODTÜ UME Kriptografi {esena, orhun@uekae.tubitak.gov.tr ABSTRACT In this work, we have cryptanalyzed

Detaylı

OLUŞUM/38. Internet'te Veri Güvenliği. Data Security on the Internet

OLUŞUM/38. Internet'te Veri Güvenliği. Data Security on the Internet OLUŞUM/38 Internet'te Veri Güvenliği Data Security on the Internet Umut AL* Öz Bu makalede Internet'te veri güvenliği hakkında genel bilgiler verilmekte, kriptografı, kriptografinin uygulama şekilleri

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ E-İMZA GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KONUM DAMGASI SİSTEMİ ÖNERİSİ VE UYGULAMASI Mustafa ÖZLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalını

Detaylı

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK Ercan REİSOĞLU Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgi Teknolojileri Programı Ocak, 2008 İSTANBUL T.C.

Detaylı

IPSec IP Güvenlik Mimarisi

IPSec IP Güvenlik Mimarisi IPSec IP Güvenlik Mimarisi IPSec, IPv4 ve IPv6 için, yüksek kaliteli, kriptografi tabanlı güvenlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sunulan güvenlik hizmetleri kümesi, erişim denetimi, bağlantıya yönelik

Detaylı

Açık Anahtar Tabanlı Şifreleme Neden Zordur?

Açık Anahtar Tabanlı Şifreleme Neden Zordur? Açık Anahtar Tabanlı Şifreleme Neden Zordur? Albert Levi ve Mahmut Özcan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Orhanlı, Tuzla, İstanbul levi@sabanciuniv.edu mahmut@su.sabanciuniv.edu

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN VE NAT UYGULAMALARI Elektronik Mühendisi Zeynep YÜKSEL FBE Eleketrik-Elektronik Anabilim Dalı Haberleşme Programında

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı