MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI (2009-2013)"

Transkript

1 MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI ( ) MERSİN

2 İÇİNDEKİLER İçindekiler.. 2 Tablolar Listesi...4 Resimler Listesi Kısaltmalar Sunuş.. 7 MEVCUT DURUM ANALİZİ... 8 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 8 Mersin İlinin Tarihi ve Ekonomik Gelişimi... 8 Modern Zamanlarda Mersin Mersin de Son Durum SEKTÖREL ANALİZ Türk Deniz Ticaret Filosunun Genel Sayısal ve Tonaj Analizi Dış Ticaret Yüklerinin Taşınmasındaki Gelişmeler Gemi İnşa Sanayi Yılında Deniz Turizmi Genel Görünüm Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Balıkçılığa Genel Bakış Mersin Uluslararası Limanı (MIP) İÇ ÇEVRE ANALİZİ Mersin Deniz Ticaret Odası Yasal Yükümlülükler ve İlgili Mevzuat Odaların görevleri Kuruluşun Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetleri Paydaş Analizi Paydaşların Deniz Ticaret Odasına Etki-Önem Durumu Paydaş Görüşleri MDTO Üyelerinin Görüşleri

3 Liman Başkanlığının Görüşleri...39 Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının Görüşleri Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminin Görüşleri GZFT Analizi Personel Analizi MDTO nın Faaliyet Alanları ile İlgili İstatistiksel Bilgiler GELECEK YÖNELİMİ Misyonumuz Vizyonumuz İlke ve Değerlerimiz STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Yıllar İtibariyle Türkiye nin Dış Ticaret Taşımaları (%) 14 Tablo 2 : Mersin Balıkçı Barınakları Tablo3:MIP 2008 Eşya ve Rejim Cinsine Göre Elleçleme Miktarları (Ton). 21 Tablo 4 : Mersin Limanına Bağlantılı Dünya Limanları Tablo 5 : Temel Mevzuat Tablo 6 : Paydaş - Etki/Önem Matrisi Tablo 7 : MDTO Personelinin Kadro Durumu Tablo 8 : MDTO Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı Tablo 9 : Burs Alan Öğrenci Sayıları Tablo 10 : Kırtasiye Yardımları Tablo 11 : Yüksek Öğretime Destek Tablo 12 : Yat Rallisi İstatistikleri Tablo 13 : MDTO nun İştiraklerine Yardım Miktarı Tablo 14 : Dergi Sayıları Tablo 15 : Eğitim İstatistikleri

5 RESİMLER LİSTESİ Resim 1: Geçmiş Zamanlarda Mersin I.. 10 Resim 2: 1909 Yılında Mersin Limanı Resim 3: Geçmiş Zamanlarda Mersin II. 11 Resim 4: Mersin Limanından Bir Görüntü. 23 Resim 5: Mersin DTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi. 41 Resim 6: Personel Eğitimlerimizden bir görüntü Resim 7: Üyelere yönelik eğitimlerimizden bir görüntü 44 5

6 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği AKTER : Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş. ÇKA : Çukurova Kalkınma Ajansı GAP : Güney Doğu Anadolu Projesi GZFT : Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tahditler ICC : Uluslar Arası Ticaret Odaları Birliği İSGEV : İçel Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Eğitim Vakfı KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme M.Ü. : Mersin Üniversitesi MDTO : Mersin Deniz Ticaret Odası MEB : Milli Eğitim Bakanlığı MERDAŞ : Mersin Denizcilik İşleri A.Ş. MERGED : Mersin Üniversitesi Geliştirme Derneği MERLAT : Mersin Laskiye Deniz Otobüsleri A.Ş. MESBAŞ : Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. MIP : Mersin Uluslararası Limanı MTSO : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası MÜGEV : Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı RODER : Ro-Ro Taşıyıcıları Derneği TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TURMEPA: Türkiye Deniz Temiz Derneği UND : Uluslar arası Nakliyeciler Derneği UTİKAD : Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği İMEAK : İstanbul Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası 6

7 SUNUŞ Değişimin hızlı yaşandığı ve tüm sektörler üzerinde etkisinin olduğu son yüzyıl, kurumların yapı ve işleyişlerini etkilemiştir. Günümüzde; bu değişikliklere ayak uydurmak ve küreselleşen dünyada rekabet gücünü koruyabilmek her kurumun en çok üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Tüm değişme ve gelişmeleri takip etmek ve hatta değişimin önünde yürüyebilmek dinamik yapılarla mümkün olacaktır. Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), yaşanan bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için bir dizi çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmaların başında kurumsallaşmamıza da önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz kalite ve akreditasyon çalışmalarıdır. Odaklandığımız bir diğer önemli konu da MDTO nun yönetim anlayışını çağın gerektirdiği normlara ulaştırmaktır. Bu anlamda önümüzdeki dönemde Oda olarak yapacağımız faaliyetleri, ulaşacağımız hedefleri ve temel stratejilerimizi içeren Stratejik Planlama çalışması tamamlanmıştır. Bu plan ile yönetim anlayışımızı stratejik yönetime taşımayı, paydaşlarımızın istek ve beklentilerine odaklanmayı ve zayıf yönlerimizi ortadan kaldırmayı hedefledik. Ayrıca, plan dönemi içerisinde başarı ya da başarısızlıklarımızı ölçecek performans kriterleri belirledik. Bu anlamda yönetimde şeffaflığı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Plan, belli peryotlarla değerlendirilecek ve amaçlarımıza hizmet etmeyen çalışmalar yeni stratejilerle revize edilebilecektir. Planın odamıza, üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını diliyoruz. Planın oluşumunda görüş ve önerilerini aldığımız tüm paydaşlarımızdan uygulama döneminde de desteklerini ve olası yeni öneri ve eleştirilerini bekliyoruz. Bundan sonraki temel görevimiz tamamen denizcilik mesleğinin gelişmesini ve meslek mensuplarının iş yaşamlarına katkı sağlamayı hedefleyen bu planın gerçekleşmesi için bütün gücümüzle 7

8 çalışmaktır. Bu anlamda Odamızın tüm çalışanlarını bu ortak ideal etrafında birleşmeye ve planın bize çizdiği ufuklara yelken açmaya çağırıyorum. Saygılarımla MDTO Genel Sekreteri 8

9 MEVCUT DURUM ANALİZİ DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: Mersin İlinin Tarihi ve Ekonomik Gelişimi Mersin Yamuktepe höyüğünde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kalıntı ve tarihi eserler bu ilin M.Ö yıllarında dahi yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Eski tarihlerde bu coğrafi bölgeye Kilikia adı verilmiştir. Hitit lerin Anadolu ya egemen oldukları uzun yıllar boyunca, Kilikia da da faaliyette bulunduklarını yine kazılardan çıkan mimari buluntularla belgelemek mümkündür. Kilikia ismi ilk kez M.Ö. 8. yüzyılda Asur dokümanlarında görülür; bundan önce ise M.Ö. 13. yüzyıla inen Mısır kayıtlarında bu ülke Kedi ya da Kode isminin çeşitli söylenişleriyle görülmektedir. Kilikia hakkındaki en kapsamlı bilgiler, İskender sonrasındaki döneme aittir. İskender Anadolu ya geçtikten sonra M.Ö. 333 yılında Persleri ikinci kez Issos da yener ve İskender İmparatorluğu içinde Kilikia da yer alır. İskender in genç yaşta ölmesinin ardından fethettiği topraklar, müttefik üç general tarafından paylaşılır ve Kilikia da Seleukoslar dönemi başlar. Bu dönemde Seleukoslar ın başında Seleukos I. Nikator vardır. M.Ö. 68 yılı civarlarında Roma senatosunun Kilikia yı, başkenti Tarsus olan bir Roma eyaleti yapmaya karar vermesi bölgenin geleceği için bir dönüm noktası olmuştur. Böylece Kilikia provincia militaris (askeri bölge) ilan edilmiş olur. Bu ilan, Dağlık Kilikia nın doğrudan Roma nın idaresine bağlanması ve bu tarihten sonra düzenli olarak Roma valileri tarafından yönetileceği anlamına gelmektedir. Roma ve Bizans egemenliğini yaşadıktan sonra XVII. yüzyıldan itibaren Müslüman Arapların da görüldüğü bölgede, Bizans ın merkezi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte aralarında Ermeni prensliklerinin de bulunduğu çeşitli feodal örgütlenmelere rastlanmaktadır. 9

10 İçel adının kökenine gelince; ilk kez XII. yüzyılda Göksu ırmağının iki yanındaki bölgeye Türkler İÇEL demişlerdir. Dağlar arasından girilmesi ve görülmesi güç bir yer olduğu için Selçuklular ın bölgeyi böyle isimlendirdiği düşünülmektedir. Mersin adının kökeni konusunda iki değişik görüş yaygın olarak kabul edilir. Bunlardan birincisi, civarda yetişen ve Akdeniz ikliminin tanıtıcı bir bitkisi olan Arapların da Hambales dedikleri Myrtus-Mersin ağacı nedeniyle bölgeye Mersin adı verildiğidir. İkincisi ise Mersin adının bu bölgede yaşayan Mersinoğulları veya Mersinoğlu adındaki bir Türkmen ailesinden geldiğini kabul eden görüştür. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bölgede yetmiş evli bir Türkmen ailesinin bulunduğunu ve bu ailenin adının da Mersinoğlu olduğunu belirtmiştir. Bir başka görüşe göre ise, Mersin adı bir bitkiden değil, yörede yaşayan Mersinoğlu adındaki aşiretten kaynaklanmaktadır. Mersin adına Anadolu nun çeşitli yörelerinde rastlamak mümkündür. Örneğin; İzmir, Ordu ve Trabzon da Mersin, Mersinlik adında köyler bunlardan birkaçıdır. Mersin in sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin, tarih içinde bir çok farklı siyasal ve yönetsel yapı içinde yer aldığı görülmektedir. Araplar ve Bizanslılar arasında bir kaç kez el değiştiren bölge, Araplarca sûğur adı verilen sınır bölgelerinden biri olmuştur. Bu sınır bölgeleri konumları itibarıyla sıklıkla egemen devletlerin değişmesine tanık olmuştur. İl, Osmanlı egemenliğine değin önce Bizans ile İslam dünyası arasında, sonra Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Memluklar arasında bir sınır bölgesi olarak el değiştirip durmuştur. Yine bir sınır bölgesi olması nedeniyle, gerek Bizans ve büyük islam devletlerinin değişik dönemlerindeki zayıflıklarından da yararlanarak bölgede feodal diye adlandırılabilecek olan Kilikia Ermeni Prensliği ve Ramazanoğulları Beyliği gibi bölge merkezli siyasal oluşumlara da rastlanmaktadır.mersin, Müslüman Arapların 637 yılında bölgeye ulaşan ilk akınlarından 965 yılında Bizans ın tekrar egemen olmasına kadar, yaklaşık 25 kez el değiştirmiştir. Ancak 637 yılından itibaren 10

11 il, Hıristiyanlığın yanı sıra İslam kültürünün silinmez izlerini taşımaya başlamıştır. Türkler in bölgede ilk kez görülmeleri ise Anadolu Selçuklu Devleti nin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah önderliğindeki Türkmen gruplarının yılları arasındaki akınlarıyla olmuştur. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet in 1476 da Karamanoğulları Beyliği ne son vermesi üzerine ilin de bulunduğu coğrafya, Osmanlıların ve Memlukların doğrudan karşılaştıkları bir alan olmuştur. Osmanlı egemenliği ile birlikte Osmanlı nın yönetsel birimlerindeki değişim ve gelişmelere bağlı olarak Mersin in içerisinde bulunduğu bölge, değişik yönetim birimleri içinde yer almıştır. Modern Zamanlarda Mersin Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Mersin, vilayet merkezi ve vilayetin ismi de Mersin Vilayeti olmuştur yılında 2197 sayılı yasayla İçel (Silifke) ve Mersin Vilayetleri birleştirilerek bugünkü sınırlarıyla İçel Vilayeti oluşturulmuştur. 20 Haziran 2002 tarihinde TBMM'de kabul edilen bir kanunla ise İçel adı yeniden Mersin olarak değiştirilmiştir. Resim 1: Geçmiş Zamanlarda Mersin I 11

12 Mersin, ülkemizin en hızlı gelişen bölgelerinden biridir lerde 8047 nüfuslu bir kazayken, aradan geçen 57 yıl sonra 1927 de Mersin Vilayeti nin merkez ilçesinin nüfusu e ulaşmış böylece Akdeniz in önemli kentlerinden birisi durumuna dönüşmüştür. 19. yüzyılın başlarına değin kullanılmakta olan Tarsus (Kazanlı) Limanı nın alüvyal biriktirmeler sonucunda buradaki nehrin ağzının dolması artık gemilerin kıyıya yaklaşmalarına engel olmuştur. Böylece antik dönemden itibaren kullanılan Tarsus yerine gemilerin yanaşmasına daha elverişli Mersin Limanı kullanılmaya başlanmıştır. Mersin Limanı bir doğal limandır. Doğal limanlarda akla gelebilecek her yerden kara ve deniz yoluyla her türden insan ve mal biraraya gelir. Çukurova da tarım yapılabilecek alanların ıslah edilmesine bağlı olarak bölgede tarımsal üretim miktarı ve çeşidi artmıştır. Amerikan İç Savaşı ( ) döneminde Avrupalı sanayicilerin pamuk ihtiyacının belirmesi ve bölgedeki üretimi artırma çalışmaları olumlu sonuç vermiş ve salnâmelerde belirtildiği gibi pamuk, sanayi ürünleri arasında üretimi en fazla yapılan ürün olmuştur. Resim 2: 1909 Yılında Mersin Limanı 12

13 1980 sonrasında ise faaliyete geçen Mersin Serbest Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri ile Mersin Sanayisi ve bölge ekonomisi önemli bir atılım içine girmiştir. Resim 3: Geçmiş Zamanlarda Mersin II Mersin de Son Durum Hızla hayata geçirilen GAP Projesi, Ataş Rafinerisi ve sahip olduğu geniş hinterland sayesinde Mersin Limanı, Türkiye nin Akdeniz deki en büyük limanı olma özelliğini taşımaktadır. Limanda bulunan 28 iskelenin 8 inde demir yolu bağlantısı mevcuttur. Mersin limanında bulunan liman işletmeleri ve rıhtım adetleri şu şekildedir: 1. MIP Limanı : 21 adet 2. MESBAŞ Limanı : 3 adet 3. ATAŞ Terminali : 3 adet 4. POAŞ/NATO Terminali : 1 adet Ayrıca son yıllarda Mersin; Karaduvar,Kazanlı ve Adanalıoğlu bölgesinde tesis edilen Altınbaş,Akpet,Tuta,,Balpet,Opet,Enerji Petrol,S-Oil gibi 13

14 SPM(petrol şamandıra tesisi) gibi diğer kıyı tesisleri Mersin i önemli enerji deposu haline getirmiştir. MDTO nun görev yetki alanındaki diğer kıyı tesisleri ise şu şekildedir: 1. Taşucu Seka Limanı 2. Taşucu Belediye İskelesi 3. Anamur Belediye İskelesi 1991 Körfez Savaşı ndan bu yana yaklaşık 85 milyon dolar harcanarak yenilenen Mersin Limanı nın kapasitesi, son üç yıldır her sene yaklaşık %10 oranında artmıştır. Kentin ticari açıdan önemi göz önüne alınarak, Türkiye nin dört serbest bölgesinden birisi burada kurulmuştur metrekarelik bir alan üzerine kurulan ülkemizde kendi rıhtımına sahip tek serbest bölge olan Mersin Serbest Bölgesi, başta tekstil firmaları olmak üzere yaklaşık 250 yerli ve yabancı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, Mersin Adana karayolu üzerinde cam, soda, gübre, tekstil, meyve suyu gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok önemli fabrika da bulunmaktadır. Mersin kent nüfusu da, 1980 sonrası yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalarak devamlı artış göstermiştir. Bu artış oranları, bölge ve Türkiye nüfus artış ortalamasının üzerinde yer almıştır. Bu anlamda Mersin bir göç merkezi haline bürünmüştür. Türkiye de olduğu gibi Mersin de de kentleşmenin gelişiminde itici, çekici ve iletici güçler etkili olmuştur. Bu üç güç çerçevesinde kentsel gelişimini sürdürmüştür. Mersin in bu süreç içerisinde; ılıman iklimi, iş gücü potansiyeline sahip olması, yaşam koşullarının çok uygun olması, turizm, sanayi, ticaret ve son 10 yıldır da üniversite olma özelliklerini/kimliklerini içerisinde barındırıyor olması Mersin i çekici kılmıştır. 14

15 Ancak bu çekicilik karşısında nüfusu Mersin e yönelten göçe asıl kaynaklık eden itici faktörler de vardır. İtici ve çekici güçler/faktörler çerçevesinde düşündüğümüzde Mersin de kentsel gelişim açısından gecekondulaşma, düzensiz yapılaşma, çevre kirliliği gibi çeşitli sorunlar doğmuştur. Bütün bu sorunlarına rağmen Mersin, Akdeniz boyunca uzanan, sonu gelmeyen temiz kumsalları, portakal ve limon bahçeleri ile bir çok tarihi eserin bulunduğu, ülkemizin kendi kendine yetebilen sayılı şehirlerinden birisidir. Dünyada üç ilahi dine mensup insanların mezarlarının yan yana olduğu başka bir şehir yoktur. Türkiye nin en büyük gökdelenlerinden birinin, cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci camisinin ve Hıristiyan dünyasının önemli noktalarının da bulunduğu Mersin, devlet opera ve balesinin bulunduğu beş şehrimizden biridir. Topraklarının % 50,8 orman olan Mersin, tertemiz havası, gelişmiş ekonomisi ve kültürel çeşitliliğinin verdiği hoşgörü ile 2000 li yıllarda da yerleşenin bir daha ayrılmadığı bir kent olmayı sürdürecektir. SEKTÖREL ANALİZ Türk Deniz Ticaret Filosunun Genel Sayısal ve Tonaj Analizi Türk Deniz Ticaret Filosunu ithal ve inşa durumları itibariyle sayısal ve tonaj analizi tablosunda, 1000 DWT ve üzeri gemiler açısından 2008 yılı itibarı ile toplam 1525 adet geminin 419 unun ithal, 1106 adet gemi ise inşa yoluyla edinilmiştir. İthal gemilerin DWT u 5.3 milyon, inşa gemilerin DWT u ise 2.25 milyon DWT dur. Toplam Deniz Ticaret filosunu oluşturan 1525 adet geminin adet bazındaki çoğunluğunu sırasıyla; % 28 ini Kuru yük, % 11,61 ini Balıkçı Gemileri, % 8.72 sini Petrol Tankerleri, % 7.8 ini Römorkörler ve % 15

16 6.36 sını Dökmeyük gemileri oluşturmaktadır. Diğer tip gemiler ise, filonun sayısal olarak ancak % 37,51 idir Milyon DWT olan Deniz Ticaret Filosunun(1000 dwt ve üzeri) DWT bazındaki çoğunluğunu da sırasıyla; % 45,41 ini Dökmeyük gemileri, % 19,66 sını Kuruyük gemileri ve % ini ise Petrol Tankerleri oluşturmaktadır. Diğer tip gemilerin dwt yüzdesi ise, % 19,05 dir. Dış Ticaret Yüklerinin Taşınmasındaki Gelişmeler Türkiye de Deniz Ticaret Sektörü Türkiye ekonomisi ile entegre durumdadır. Ekonominin olumlu ve olumsuz yansımaları bu sektörü de doğrudan etkilemektedir. Türkiye konum itibariyle Akdeniz çanağında, Doğu-Batı, Kuzey- Güney eksenlerinde kavşak noktasında hitrelandıyla Atlantiğe, Arap Yarımadasına, Ortadoğuya, Uzakdoğuya Avrupa dan ulaşımın odağındadır. Bu coğrafi avantaj ayrıca 4500(8333km) deniz millik sahil şeridi ile deniz ulaşımının ülke içinde her bölgeye etkili olacağı bir durumu ortaya koymaktadır. a) Dünya deniz ticaretinin % 90 nı denizyoluyla yapılmaktadır. b) yılları arasında Türkiye nin dış ticaret taşımalarının yıllar itibariyle miktar olarak yüzdelik dağılımları aşağıdadır. Tablo 1 de görüleceği üzere denizyolu taşıma payı %88,9 ila 86 arasında değişmektedir. 16

17 YILLAR DENİZYOLU DEMİRYOLU KARAYOLU HAVAYOLU DİĞER Tablo 1: Yıllar İtibariyle Türkiye nin Dış Ticaret Taşımaları (%) Türkiye İstatistik Kurumu verilerine istinaden, 2008 yılında Türkiye nin dış ticaretinin % 86.5 u Denizyolu ile, % 10.7 si Karayolu ile, % 1,1 i Demiryolu ile % 2 si Diğer yollar ile ( Postayla gönderme, Sabit ulaşım tesisatı, kendinden hareketli araçlar,boruyolu..vb.)ve % 0,7 si ise Havayoluyla taşınmıştır yılına nazaran 2008 yılında Denizyolu dış ticaret taşıma hacmi %2.4 azalmış, karayolu % 0,8 oranında artmış, havayolunda ise 0,4 lik bir artış gerçekleşmiştir. Havayolundaki % 0,4 artış özellikle ihracat yükleri taşımalarında gerçekleşmiştir. Gemi İnşa Sanayi Gemi İnşa Sanayi; desteklendiği ve geliştirildiği ülkelerde önemli bir istihdam potansiyeli yaratan, emek yoğun bir sektördür. Ülke endüstrilerinde Gemi İnşa Sanayi; - Döviz girdisi sağlayan - Yabancı sermayeyi davet eden - Yan sanayiyi sürükleyen ve gelişmesini sağlayan 17

18 - Teknoloji transferini sağlayan - Ülke savunmasında hizmeti nedeniyle Stratejik Önem taşıyan - Deniz Ticaret Filosunu destekleyen - Yan sanayi ile birlikte 1 e 7 oranında istihdam yaratan ağır sanayi dalıdır. Ülkemizde halen faal olan özel sektöre ait gemi, yat inşa ve bakımonarım tersanelerinin toplamı 84 adettir. Bu tersanelerden 44 adedi İstanbul-Tuzla Tersaneler Bölgesinde, 8 adedi Karadeniz Ereğli, 8 adedi Trabzon, 7 adedi Kocaeli, 9 adedi Yalova, 2 adedi Çanakkale de diğerleri; İskenderun, Kastamonu, Ordu, Sakarya ve Samsun da konuşlanmış durumdadır. Toplam 65 adet tersanenin yatırımları da devam etmektedir. Devam eden tersane yatırımlarından stratejik anlamda belki de en önemlisi bölgemizde bulunmaktadır yılında MGK da alınan karar doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu 2003 yılında özelleştirilen Taşucu-Seka Limanı tersane alanı, Odamızın öncülüğünde oluşturulan Mersin Ortak Girişim Grubu şirketi AKTER A.Ş. tarafından 46 yıllığına İşletme Hakkı Devri şeklinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan alınmıştır. Akdeniz de Türkiye nin ilk tersanesi olması planlanan yatırım, olumsuz çevresel etki bahanesi ile yargıya taşınmış ve yatırım engellenmiştir. Bölgemizde tersane ve çekek hüviyetinde bir tesisin bulunmaması nedeniyle yeni gemi, yat inşa ve bakım-onarım faaliyetlerinin ekonomik değerlerinden yararlanamamanın yanı sıra mevcut Balıkçı ve diğer deniz araçlarının kara sörveylerinde de büyük sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye Gemi İnşa Sanayinin Ülke Ekonomisine Katkıları Türkiye Tersanelerinde inşa edilen gemilerin büyük bir çoğunluğu ihraç amaçlıdır. Eylül 2008 tarihi itibariyle yeni gemi ve yat ihracat değeri 2 milyar 18

19 USD dir. Bakım-onarım faaliyetleri sonucu bu değerler 2008 yılı itibariyle 4 milyar USD ye ulaşmaktadır. Önemli ölçüde istihdam sağlayan tersanelerimizden doğrudan istihdam edilen personel sayısı Eylül 2008 tarihi itibariyle dir. TÜRKİYE Tersaneleri 2008 yılı Kasım ayı itibariyle 27 adedi yabancı bayraklı olmak üzere toplam DWT lık 79 adet gemi inşa edilerek teslimatı gerçekleşmiştir yılında tonaj bazında Türkiye ve Dünya sipariş mukayesesinde ise Türk tersaneleri 3.11 milyon DWT ile 10. sıradadır. Bu sıralamada başı, 218 milyon DWT lık siparişi ile Güney Kore çekmektedir Yılında Deniz Turizmi Genel Görünüm Deniz turizmindeki gelişmeler insanların denizden yararlanma imkânlarını arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Dünya yat turizminin odaklaştığı önemli bölgelerden biri olan Akdeniz çanağı, gerek ticari gerekse amatör yatçılar için de cazibesini her geçen gün arttırmaktadır. Deniz turizmindeki bu gelişmeler Akdeniz in en temiz ve en güzel kıyılarına sahip tarihten izler taşıyan bozulmamış koylara sahip ülkemizi de olumlu yönde etkilemiştir. Ülkemizde 80 li yıllardan sonra gelişmeye başlayan deniz turizmi sağladığı sosyal ve ekonomik katkının yanı sıra tanıtım faaliyetlerine katkısı ve sağladığı döviz girdisi ile genel turizm sektörü içerisinde önemli yer tutmaktadır. Küçük teknelerle günübirlik geziler veya kısa yatılı geziler şeklinde başlayan Yatçılık Türkiye de diğer turizm çeşitlerine oranla uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen son on yılda kitle turizmini bir parçası olarak binlerce yatlık filo halinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Özellikle geleneksel Akdeniz tekne yapım yöntemleriyle inşa edilen ahşap yatlarımızın (guletlerimiz) oluşturduğu Mavi Tur filomuz dünyada ilk ve tek olup, Mavi Yolculuk ülkemizin dünya turizmine hediye ettiği özgün bir turizm dalı olmuştur. 19

20 Yat yatırım ve işletmeleri, yat limanı yatırım ve işletmeleri sportif amaçlarla yapılan aletli dalış aktiviteleri, su sporları, amatör denizciliğe ilişkin faaliyetler ve deniz araçlarıyla yapılan günübirlik geziler bünyesinde toplayan deniz turizmi hizmet ticareti uluslar arası alanda kapasitesini her geçen gün arttırmaktadır. Turizmi Teşvik Kanununun ve Yat Turizmi Yönetmeliği nin sağladığı ortamda gelişen deniz turizmi turizm girdilerinde yaklaşık %25 lik paya sahip bir sektör haline gelmiş olup ticari-özel yat, yelkenli gulet dahil Milli Sicile kayıtlı 1796 adet, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı 68 adet, toplam 1863 adet yat bulunmaktadır. Ayrıca, sicile kayıtlı olmayıp limanlara kayıtlı çalışan adet ticari ve özel teknemiz bulunmaktadır yıllarında Deniz Turizmi nde sağlanan olumlu gelişmelerin devam ettirilebilmesi ve genel turizm girdileri içersindeki payı sürekli yükselen deniz turizminin ekonomiye olan katkısının arttırılabilmesi için yeni projelerin üretilebilmesi ve sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; - Yatların giriş-çıkış işlemlerinde yaşanan bürokratik işlemlerin azaltılması, - Marina yatırımlarında yaşanan yoğun bürokratik işlemlerin azaltılarak, marina arz kapasitesinin arttırılması, - Son yıllarda taleplerin yoğunlaştığı kruvaziyer turizmin teşvik edilmesi ve deniz yolu ile turist getiren gemilerin limanlarımıza olan taleplerinin arttırılması, - Günübirlik gezi tekneleriyle yapılan gezilerin hizmet kalitelerinin yükseltilmesi, - Belgesiz yatların disipline edilmesi ve belirli standartta hizmet verebilmeleri için belgesiz yatların belge kapsamına alınması, 20

21 - Deniz Turizmi Sektöründe hizmet verebilecek turizm amaçlı diğer deniz araçlarının bu hizmet ticaretinde faaliyet sürdürebilecekleri yasal düzenlemelerin yapılması, - Sportif amaçlarla yapılacak su altı dalışlarında ve diğer sportif faaliyetlerde yaşanan sorunların giderilmesi, - Çevre kirliliğinin önlenmesi, Ülkemize gelen yatçıların temiz bozulmamış bir doğada tatil yapmalarının sağlanması, - Kamu ve özel sektörün birlikte ve etkili tanıtım kampanyası yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması, Yönünde Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Mersin Deniz Ticaret Odası nca işbirliği içinde yapılan çalışmalar devam etmektedir. Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Balıkçılığa Genel Bakış Canlı deniz kaynakları, tüm ülkelerin ekonomisine belirli bir yatırım ve çaba karşılığı sürekli girdi sağlayan önemli kaynaklardandır. Bunun bilincinde olan ülkeler, balık ticaretini asıl kaynak olarak benimsemişler ve ekonomilerine büyük ölçüde döviz girdisi sağlayarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadırlar. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada oluşu, yurdun her yanında bulunan doğal göllerimiz, sayıları her geçen gün artan baraj ve göletlerimiz, balık yetiştiriciliğine uygun su kaynaklarımızla, su ürünleri sektörü için önemli bir potansiyele sahip olmasına karşın, su ürünleri sektörü ulusal ekonomide yeterli düzeyde yer alamamıştır. Denizlerden besin elde etmenin yolu balıkçılıktır. Dengeli beslenmenin bilincinde olan uluslar, hayvansal protein kaynaklarını daha da zenginleştirmek için denizlerden yüksek oranlarda faydalanmanın yollarını sürekli aramakta özellikle geleceğe yönelik girişimlerini şimdiden faaliyete geçirmektedirler. 21

22 Balıkçılık; beslenme açığının giderilmesi yanında önemli sayıda insana istihdam sağlayarak sosyal ve ekonomik iki amacı yerine getirmektedir. Türkiye Dünyada ki konumu nedeniyle zengin bir su ürünleri potansiyeline sahiptir.ayrıca balıkçılık alanının büyük kısmını oluşturan farklı ekolojik özellikteki denizler 8333 km lik bir kıyı şeridine, su ürünleri üretim alanı olarak kullanılabilecek 178 bin km doğal göllere ve 3442 km² baraj göllerine sahip bulunmaktadır. Deniz ve iç sularımızdaki canlı kaynakları sonsuz değildir. Nüfus artışı, besin ihtiyacı ve bilinçli beslenme, teknolojide sağlanan gelişmeler ve çevre sorunları gibi nedenlerle sucul ortamlar üzerinde insan baskısı giderek artmaktadır. Son yıllarda, diğer ülkelerdeki uygulamalara bağlı olarak ülkemizde de su ortamlarındaki canlı kaynakların işletilmesinde mümkün olduğunca çok avlamak ve pazarlamak yaklaşımından uzaklaşılarak, bu ortamlarda önemli bir bozulmaya neden olmayacağı öngörülen sürdürülebilir gelişme anlayışına yer verilmeye başlanmıştır. Sürdürülebilir gelişme ve kullanım, hemen hemen bütün alanlarda çok güncel olmasına ve buna inanılmasına rağmen beklenen sonucu ne yazık ki sağlamaktan uzak görünmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir gelişme ve yararlanma, artık yerini sürdürülebilir koruma anlayış ve yaklaşımına bırakmaktadır. Öncelikle, dünyadaki balıkçılık ve düzenleyici uygulamalar irdelendiğinde, artık hiçbir bölge ve suda yıpratılmamış- aşırı avlanmamış stokun bulunmadığı görülür. Doğal olarak ülkemiz canlı kaynakları da bundan paylarına düşeni almışlardır. Avda zaman zaman görülen iyileşmeler genel eğilimin değiştiği anlamına gelemez. Günümüzde canlı kaynaklarının yönetimine sürdürülebilir koruma anlayışıyla yaklaşmak seçilebilecek en akılcı yoldur. Ülkemizde Su Ürünleri ile ilgili olarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili Yönetmelikler mevcut ancak su ürünleri avcılığı ile ilgili uygulamalar 22

23 bu mevzuatlara ilaveten Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü nce Su Ürünleri Danışma Kurulunun da görüşleri doğrultusunda 2 yıl için hazırlanan ve Ağustos ayında yürürlüğe konulan Avlanma Sirkülerleri dir.yaklaşık 340 km. sahili bulunan ilimiz Mersin de balıkçı teknelerinin kullanımına uygun toplam 1400 tekne kapasiteli 6 adet balıkçı barınağı bulunmaktadır. Bunlar barınaklar Tablo 3 de görüldüğü gibi sıralanmaktadır. Bölgemizde balıkçı barınaklarında çekek yeri ve bakım onarım tesisinin yetersiz olması yada bulunmaması teknelerin yıllık bakımlarının yapılmasını engellemekte ve su ürünleri istihsalini olumsuz etkilemektedir. Balıkçı Barınağı Üst Yapı Tesisi Kapasite Karaduvar Balıkçı Barınağı Ağ tamir yeri 250 Çamlıbel (Hamidiye) Balıkçı Barınağı Ağ tamir yeri 300 Taşucu Balıkçı Barınağı Ağ tamir yeri, yolcu salonu, 250 gümrük binası Silifke Yeşilovacık(Hacıishaklı) Ağ tamir yeri, çekek yeri 250 Balıkçı Barınağı Aydıncık Balıkçı Barınağı Ağ tamir yeri 100 Bozyazı da Yoğunduvar Balıkçı Barınağı Ağ tamir yeri 250 Tablo 2. Mersin Balıkçı Barınakları Bilimsel yaklaşım olmaksızın, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, zengin iç sular varlığı ve buna sürekli vurgu yapılmasının ne sürdürülebilir gelişmeye ne de sürdürülebilir korumaya katkısı olabilir. Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Geniş bir hinterlant'a sahip olan Mersin Limanı yurt içine iyi bir şekilde kara ve demiryolları ile bağlanmıştır. Limana en yakın hava alanı 60 km uzaklıktaki Adana Şakirpaşa Hava Alanıdır. Doğu Akdeniz'in önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu 23

24 Anadolu bölgelerinin ithalat-ihracat kapısı olması yanında, Ortadoğu ülkelerinin de transit merkezidir. GAP Projesinin tam anlamı ile hayata geçmesi ile birlikte Mersin Limanı'nın önemi daha da artacaktır. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte iken 11 Mayıs 2007 tarihinde özelleştirilme planına alınan TCDD limanları arasında ilk sırada özelleştirilen Mersin Limanı PSA(Port Singapore Authority) Afken Holding ortaklığında oluşan MIP(Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği A.Ş.) tarafından işletilmektedir. Yaklaşık m2 kara alanına sahip olan Mersin Limanı, gemilere her türlü hizmeti verebilecek niteliktedir. 21 tane rıhtımı bulunan limanda, büyüklüğüne göre aynı anda 20'ye yakın gemide yükleme- boşaltma yapılabilmektedir. Yılda yaklaşık ton toplam yük elleçlemesi yapılmaktadır. Limanda yolcu, dökme yük, konteyner, canlı hayvan, hububat taşımacılığı ve petrol gemilerine hizmet verilmektedir. Liman içerisinde yer alan iskelelere -4.5 ile m draftlı gemiler alınabilmektedir. Verilen Hizmetler; - Yükleme/Boşaltma/Şifting Hizmetleri - Konteyner Sağlamlaştırma Hizmetleri - Terminal Hizmetleri - Ardiye Hizmetleri - Konteyner İç Dolum/Boşalım Hizmetleri - Deniz Hizmetleri: Pilotaj, Römorkaj, Palamar Bağlama/Çözme, Barınma - Yolcu Hizmetleri - Diğer Hizmetler: Atık Toplama, Su Tedarik, İhrakiye, Kantar, Gümrük Denetimi, Montaj/Demontaj, Sigorta, Güvenlik, deniz aracı kiralama 24

25 YÜKLEME BOŞALTMA YÜK CİNSİ İHRACAT KABOTAJ TRANSİT İTHALAT KABOTAJ TRANSİT TOPLAM ÇİMENTO HUBUBAT KİMYASALLAR NARENCİYE KONTEYNER İŞ MAKİNELERİ PAMUK GÜBRE GIDA MAD DONMUŞ ET MEYVE GENEL KARGO CAM BAKLİYAT CANLI HAY MAKİNE MİNERALLER PETROL ÜRN PİRİNÇ SOD.KARB ŞEKER TEKSTİL ÜRN KERESTE BİTKİSEL YAĞ ARAÇ TOPLAM Tablo3: Mersin Limanı 2008 Yılı Eşya ve Rejim Cinsine Göre Elleçleme Miktarları (Ton) İÇ ÇEVRE ANALİZİ Mersin Deniz Ticaret Odası TOBB bağlısı oda ve borsalar 8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı TOBB kanunu ile kurulmakta idiler. Ülkemizde denizciliğin de ayrı bir oda olarak temsil edilmesi ihtiyacından hareketle TOBB kanununda 24 Aralık 1981 tarih ve 2567 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile deniz ticaret odalarının kurulmasına imkân tanınmıştır. Ülkemizde öncelikle Ticaret Bakanlığının 4 Mayıs 1982 tarih ve 14(630.2/201)21262 sayılı onayı ile İstanbul Deniz 25

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI (20014-2017)

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI (20014-2017) MERSİN DENİZ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI (20014-2017) MERSİN-2014 1 İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Tablolar Listesi.4 Resimler Listesi.5 Kısaltmalar 6 Sunuş...7 MEVCUT DURUM ANALİZİ...8 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ...8

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. ÖNSÖZ Günümüzde Türkiye de ve Dünya da iş hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sanayiciler

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02 ÜYE EL KİTABI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu na göre Odaların kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Odalar,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak.

Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak. GİRİŞ Stratejik Plan; Bir kuruluşun kendisini şu an nasıl gördüğünün ve gelecekte nerede görmek istediğinin topluca gösterildiği bir durum değerlendirmesidir. 508 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununa

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 597 ŞUBAT 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı

SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı AYDIN TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2010-2013 1 SUNUŞ Her geçen gün küreselleşen dünya ekonomisi sayesinde tüm ekonomik parametreler değişiklik göstermiştir. Her ülke ve o ülke içerisindeki kamu ve özel

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI

2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI İSTANBUL Aralık 2011 2011 YILI FAALIYET RAPORU VE 2012 YILI İŞ PROGRAMI, 5174 Sayılı Kanunun 12. ve 19. maddelerinin ilgili fıkralarındaki hükümlerin

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı