HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ"

Transkript

1 a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında "Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü" adı altında kurulmuştur. Lisans programına ilk öğrencilerini Ekim 1974'te kabul eden Bölüm, oluşum özellikleri ve üniversitenin öngördüğü nedenlerle, diğer kütüphanecilik bölümlerinden farklı bir model oluşturmuştur. Bir yılı İngilizce hazırlık ve dört yılı mesleki eğitimöğretim olmak üzere toplam beş yılık lisans programı 1978/1979, 1983/1984 ve 1990/1991 eğitim dönemlerinde çeşitli düzeylerde değişikliğe uğramıştır. Ancak Bölüm lisans programı 1993 yılında yapısal bir değişim geçirerek, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim dallarına ayrılmıştır. Bu programla yılları arasında Anabilim dallarına göre lisans eğitimöğretim faaliyetleri yürütülmüştür. Bölüm akademik programında gerçekleştirilen bir diğer temel değişim, Kütüphanecilik bölümlerinin yeniden yapılanmasını öngören Yükseköğretim Kurulu'nun 2002 tarihinde aldığı karar ile gerçekleşmiştir. Buna göre, 2002/2003 öğretim yılından başlayarak Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalları birleştirilerek, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü yeni bir programla "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" adı altında eğitimöğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm başlangıçtan itibaren hem öğretim hem de araştırma alanında disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemiştir. Bölüm, öğretimle ilgilendiğinden bu yana öğrencilerine kuram ve uygulama sorunlarında en iyi mesleki bilgileri sağlayacak akademik ve entelektüel çevreyi yaratmayı temel amaç edinmiştir. Bölüm tarafından yürütülen öğretim programlarının isimleri, ortalama süresi ve bunlar sonucunda verilen akademik dereceler şu şekildedir: - Lisans eğitimi, 4 yıl, Bilgi Yöneticisi - Yüksek lisans eğitimi, 2 yıl, Bilim Uzmanlığı - Doktora eğitimi, 4 yıl, Doktora Bölüm; derslik, seminer odası, Prof Dr. İlhan Kum Seminer Salonu (Projeksiyon cihazı, LED televizyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, ses sistemi, kamera sistemi) gibi eğitim olanaklarına sahiptir. Programda kısmen (%30) yabancı dilde (İngilizce) eğitim-öğretim yapılmaktadır. b. Kazanılan Derece Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Derecesi c. Öğrenim Düzeyi Lisans d. Kayıt Kabul Koşulları Bilgi ve Belge Yönetimi Programına kabul edilebilmek için Türkiye deki ya da yabancı ülkelerdeki ortaöğretim kurumlarını (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi) tamamlamış olmak gerekir. Programa yerleştirilebilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, 1

2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bölüm, LYS'nin TM-1 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. e. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar Lisans eğitimi programı kuramsal ve uygulamalı dersler ile stajdan oluşur. Ortak zorunlu dersler dışında en az 145 kredilik dersi başarıyla tamamlayan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne göre dörtlük sistem üzerinden en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlayan öğrencilere Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Diploması verilir. Öğrencinin alması gereken toplam AKTS kredisi ise 240 dır. Ortak zorunlu dersler dışında toplam 68 kredilik dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere iki yıllık ön lisans diploması verilir. Bölümümüz ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında Yan Dal Programı bulunmaktadır. Bölümde yan dal yapmak isteyen öğrenciler en az 18 kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Yan dal yapmak isteyen öğrencilerin alması gereken dersler Akademik Kurul tarafından belirlenir. Bölümün yan dal programı Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi hükümlerine göre yürütülür. Bölümümüz ile Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü arasında çift ana dal programı bulunmaktadır. Öğrencilerin çift ana dal diploması hakkı kazanabilmesi için Yönetmeliğin öngördüğü en az (36) kredilik dersleri alması zorunludur. f. Önceki öğrenmelerin tanınması Programa ilk defa kayıt yaptıran ya da kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin, daha önce izledikleri programlardaki alıp başarılı oldukları dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile de uygun görülürse öğrencinin transkribine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Muaf (M) notu ile kaydedilir (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 24. Madde, 4. Fıkra). Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programına (ERASMUS) kabul edilen öğrencilerin değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetler Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa Bölüm programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte öğrencinin transkribine işlenir (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 35. Madde, 2. Fıkra). g. Programın Amacı Programın amacı; yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda varlık bulan bilgi birikiminden bireysel, örgütsel ve toplumsal bağlamda en üst düzeyde yararın sağlanması için uygun bilgi sistemlerini tasarlama, oluşturma ve işletme niteliklerini taşıyan, yaratıcı, kendine güvenen, lider bilgi profesyonelleri yetiştirmektir. Uzmanlık konularının ayrıntılarını çok iyi bilen, özgün araştırmalar yapabilen ve ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan yeni kuşak araştırmacıları topluma kazandırmak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi sistemlerinin, bilgi hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve yayımlamaktır. 2

3 h. Öğretim Programı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GÜZ BAHAR T P K AKTS T P K AKTS 1. YARIYIL* 2. YARIYIL* ZORUNLU DERSLER LİSTESİ ZORUNLU DERSLER LİSTESİ BBY 151 Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi BBY 153 Bilgi Kaynakları BBY 154 Bilgi Hizmetleri BBY 155 Bilgi Okuryazarlığı BBY 156 Bilgi Erişim TKD 103 Türk Dili I TKD 104 Türk Dili II ING 127 Temel İngilizce I ya da ING 128 Temel İngilizce II ya da ING 111 Dil Becerileri I ING 112 Dil Becerileri II BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı TOPLAM ZORUNLU DERS TOPLAM ZORUNLU DERS SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ BBY 161 Bilgisayar Yazılımı BBY 162 Programlama ve Algoritmalar BBY 163 Bilgi Yönetimi Kavramları BBY 164 Çocuk ve Gençlik Yayınları BBY 165 İletişim ve Toplum BBY 166 Bilimsel İletişim BBY 167 Bilgi Yönetimi ve Matematik TOPLAM SEÇMELİ DERS TOPLAM SEÇMELİ DERS YARIYIL TOPLAM YARIYIL TOPLAM YARIYIL* 4. YARIYIL* ZORUNLU DERSLER LİSTESİ ZORUNLU DERSLER LİSTESİ BBY 251 Sistem Analizi BBY 252 Araştırma Yöntemleri BBY 253 Bilgi Kullanımı BBY 254 Bilgi Arama Davranışları BBY 255 Belge Yönetimi BBY 256 Bilgi Mimarisi AİT203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ING 237 İngilizce III ya da ING 238 İngilizce IV ya da ING 211 Akademik Yazma Becerileri I ING 212 Akademik Yazma Becerileri II TOPLAM ZORUNLU DERS TOPLAM ZORUNLU DERS SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ BBY 261 İleri Programlama BBY 262 Web Tasarımı BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama BBY 265 Elektronik Yayıncılık BBY 266 Arşiv Yönetimi BBY 267 Okul Kütüphaneleri BBY 268 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri TOPLAM SEÇMELİ DERS TOPLAM SEÇMELİ DERS YARIYIL TOPLAM YARIYIL TOPLAM YARIYIL* 6. YARIYIL* ZORUNLU DERSLER LİSTESİ ZORUNLU DERSLER LİSTESİ BBY 351 Bilgi Merkezlerinin Yönetimi BBY 352 İçerik Yönetimi TOPLAM ZORUNLU DERS TOPLAM ZORUNLU DERS SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ BBY 361 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri BBY 362 Bilgi Sistemleri Tasarımı BBY 363 Bilgi Danışmanlığı BBY 364 Derme Yönetimi BBY 365 Kurumsal Kütüphane / Arşiv BBY 366 Kurumsal İçerik Yönetimi Kurma ve Yönetme BBY 367 Tıpta Bilgi Yönetimi BBY 368 Bilimsel ve Teknik Bilgi Yönetimi BBY 369 Hukukta Bilgi Yönetimi BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi BBY 371 Danışma Hizmetleri BBY 372 Medyada Bilgi yönetimi BBY 373 İnsan Kaynakları Yönetimi BBY 374 Toplam Kalite Yönetimi BBY 375 Bilginin Görselleştirilmesi ve BBY 376 Yönetim Bilgi Sistemleri Sunumu BBY 377 Nadir ve Yazma Eserler BBY 378 Araştırma Kütüphaneleri Kütüphaneleri TOPLAM SEÇMELİ DERS TOPLAM SEÇMELİ DERS YARIYIL TOPLAM YARIYIL TOPLAM

4 7. YARIYIL* 8. YARIYIL* ZORUNLU DERSLER LİSTESİ ZORUNLU DERSLER LİSTESİ BBY 401 Bilgi Hizm. Pazarlanması BBY 402 Bilgi Politikası BBY 403 Toplum ve Mesleki Etik BBY 404 Bilgi Hizmetleri Mevzuatı BBY 405 Proje BBY 406 Bilgi Merkezi Kurma ve Geliş BBY 407 İş Dünyasında Bilgiye Erişim BBY 408 Tıbbi Bilgiye Erişim BBY 420 Staj TOPLAM ZORUNLU DERS TOPLAM ZORUNLU DERS SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ BBY 409: Veri İletişimi ve İşbirliği BBY 410: Elektronik Bilgi Merkezleri BBY 411: Medya ve Bilgi Yönetimi BBY 412: Arşiv Yönetimi BBY 413: Türkiye'nin İdari Yapısı BBY 416: Çocuk Kütüphaneleri BBY 417: Okul Kütüphaneleri BBY 418: Bilgi Danışmanlığı BBY 419: Bilgi Okuryazarlığı BBY 422: Seminer TOPLAM SEÇMELİ DERS TOPLAM SEÇMELİ DERS YARIYIL TOPLAM YARIYIL TOPLAM GENEL TOPLAM (Kredi) 146 ZORUNLU DERS KREDİSİ 85 SEÇMELİ DERS KREDİSİ 61 ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ %58 SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ %42 i. Ders-Program Yeterlilikleri Matrisi ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DERSLERİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ KODU DERS ADI PROGRAM YETERLİLİKLERİ BBY 151 Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş x x x x x x x x x BBY 153 Bilgi Kaynakları x x x x BBY 155 Bilgi Okuryazarlığı x x x x x x BBY 161 Bilgisayar Yazılımı x x x x BBY 163 Bilgi Yönetimi Kavramları x x x x x x BBY 165 İletişim ve Toplum x x x x BBY 167 Bilgi Yönetimi ve Matematik x x x x TKD 103 Türk Dili I x x ING 127 Temel İngilizce I x x x x x x x ING 111 Dil Becerileri I x x x x x x x BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi x x x x x BBY 154 Bilgi Hizmetleri x x x x BBY 156 Bilgi Erişim x x x x BBY 162 Programlama ve Algoritmalar x x x x BBY 164 Çocuk ve Gençlik Yayınları x x x x x x x x BBY 166 Bilimsel İletişim x x x TKD 104 Türk Dili II x x ING 128 Temel İngilizce II x x ING 112 Dil Becerileri II x x x x x x x BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin x x x Kullanımı BBY 251 Sistem Analizi x x x x x x x x BBY 253 Bilgi Kullanımı x x x x BBY 255 Belge Yönetimi x x x x x x x x 4

5 BBY 261 İleri Programlama x x x x BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması x x x x x x x x BBY 265 Elektronik Yayıncılık x x x x x x x x x x BBY 267 Okul Kütüphaneleri x x x x x x AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I x x ING 237 İngilizce III x x ING 211 Akademik Yazma Becerileri I x x x x x x x BBY 252 Araştırma Yöntemleri x x x x x x BBY 254 Bilgi Arama Davranışları x x x x x x x x x BBY 256 Bilgi Mimarisi x x x x x x BBY 262 Web Tasarımı x x x x x x BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama x x x x x x x BBY 266 Arşiv Yönetimi x x x x x x BBY 268 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri x x x x AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II x x ING 238 İngilizce IV x x ING 212 Akademik Yazma Becerileri II x x x x x x x BBY 351 Bilgi Merkezlerinin Yönetimi x x x x x x x x x x x x BBY 361 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri x x x x BBY 363 Bilgi danışmanlığı x x x x x x x x BBY 365 Kurumsal Kütüphane / Arşiv Kurma ve x x x x x x x Yönetme BBY 367 Tıpta Bilgi Yönetimi x x x x x x x x x BBY 369 Hukukta Bilgi Yönetimi x x x x x x x x x x BBY 371 Danışma Hizmetleri x x x x x x x x BBY 373 İnsan Kaynakları Yönetimi x x x BBY 375 Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu x x x x x x x x BBY 377 Nadir ve Yazma Eserler Kütüphaneleri x x x x x BBY 352 İçerik Yönetimi x x x x x x x x BBY 362 Bilgi Sistemleri Tasarımı x x x x BBY 364 Derme Yönetimi x x x x x x x BBY 366 Kurumsal İçerik Yönetimi x x x x x x x x x x x x BBY 368 Bilimsel ve Teknik Bilgi Yönetimi x x x x x x x x x x BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi x x x x BBY 372 Medyada Bilgi Yönetimi x x x x x x x x x x BBY 374 Toplam Kalite Yönetimi x x x x x x BBY 376 Yönetim Bilgi Sistemleri x x x x x x x x x x BBY 378 Araştırma Kütüphaneleri x x x x x x x BBY 401 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması x x x x x x x x BBY 403 Toplum ve Mesleki Etik x x x x x BBY 405 Proje x x x x x x x x x x x x BBY 407 İş Dünyasında Bilgiye Erişim x x x x x x x BBY 409 Veri İletişimi ve İşbirliği x x x x BBY 411 Medya ve Bilgi Yönetimi x x x x x x x x x x BBY 413 Türkiye'nin İdari Yapısı x x BBY 417 Okul Kütüphaneleri x x x x x x BBY 419 Bilgi Okuryazarlığı x x x x x x x x x x BBY 402 Bilgi Politikası x x x x BBY 404 Bilgi Hizmetleri Mevzuatı x x x x x x BBY 406 Bilgi Merkezi Kurma ve Geliştirme x x x x x x x 5

6 BBY 408 Tıbbi Bilgiye Erişim x x x x x x x x x BBY 420 Staj x x x x x BBY 410 Elektronik Bilgi Merkezleri x x x x x x x BBY 412 Arşiv Yönetimi x x x x x x BBY 416 Çocuk Kütüphaneleri x x x x x x x x BBY 418 Bilgi Danışmanlığı x x x x x x x x BBY 422 Seminer x x x x x j. Program Yeterlilikleri - PY1. Bilgi ve belge yönetimi alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. - PY2. Bilimsel bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması gibi konularda süreçler ile yöntem ve teknikleri bilir. - PY3. Bilginin iletildiği ortam ve araçları tanır ve kullanabilir. - PY4. Bilgi merkezleri ve alanla ilgili diğer kuruluşların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır. - PY5. Bilgi gereksiniminden başlayarak arama, bulma, kullanma ve iletme gibi temel alan becerilerine sahiptir. - PY6. Analiz ve senteze yönelik düşünme yeteneğine sahiptir. - PY7. Bilgi kaynaklarını tanıma, niteliklerini değerlendirme ve bir bilgi merkezini kurma ve yönetme becerisine sahiptir. - PY8. Bilgi ve belge yönetimi alanında teori ve uygulamayı birleştirebilme yeteneğine sahiptir. - PY9. Mesleki etik ilkelerini bilir ve onlara uygun davranır. - PY10. Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirileceğine dair farkındalığa sahiptir. - PY11. Bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek proje ve etkinlikler geliştirir veya onlara katkı sağlar. - PY12. Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. k. Mezunların Mesleki Profili Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda çeşitli iş olanakları elde etmektedirler. Mezunlarımızın belli başlı çalışma alanları arasında üniversite, araştırma, halk ve okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri yer almaktadır. Ayrıca, mezunlarımız çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetimi ile ilgili işlerde, dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan kuruluşlarda, yazılım şirketlerinde, haber ajanslarında, çeşitli şirketlerin bilgi işlem ve araştırma-geliştirme birimlerinde, yayınevlerinde de çalışma olanağı bulabilmektedirler. Sürekli yenilenen ders programları sayesinde mezunlarımız yeni ortaya çıkan iş fırsatlarını da (örneğin, bilgi mimarı, web tasarımcısı, kullanılabilirlik uzmanı, vb.) değerlendirme olanağı bulabilmektedirler. l. Bir üst öğrenime geçiş Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları aynı alandaki yüksek lisans/bütünleşik doktora veya Bölüm mezunlarını kabul eden diğer alanlardaki yüksek lisans programlarına giriş koşullarını sağladıkları takdirde devam edebilirler. 6

7 m. Öğretim Programının yapısı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programı bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi sonrası dört yıl süreyle dönemlik verilen kuramsal ve uygulamalı (ortak zorunlu dersler hariç) zorunlu ve programa bağlı seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu derslerin bir kısmının öğretim dili İngilizcedir. Bazı dersler ön koşulludur. Öğrenci bir dersin ön koşulunu/koşullarını yerine getirmeden o dersi yüklenemez. Dersi yüklenebilmek için önce ön koşul olan dersin/derslerin başarıyla tamamlanması gerekir. Öğrencinin başka bölümlerden almak istediği derslerin programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçip geçmeyeceğine Akademik Kurul karar verir. Öğrenci başka bölümlerden ders almadan önce danışmanının onayını alır. Bu dersler öğrencinin mezun olması için gereken kredi miktarına eklenir. Öğrenci başka bölümlerden isteğe bağlı seçmeli dersler alabilir. Öğrencinin bu konuda önce danışmanının görüşünü ve onayını alması gerekir. Başka bölümlerden alınan isteğe bağlı seçmeli dersler öğrencinin mezun olması için gereken kredi miktarına eklenmez. Öğrenci üst veya alt sınıflar için açılan ve ön koşulu olmayan/ön koşulunu yerine getirdiği programa bağlı seçmeli dersleri danışmanının ve ders hocasının onayıyla yüklenebilir. Öğrenci üst veya alt sınıflardan aldığı seçmeli derslere devam etmek ve sınavlarına girmek zorundadır. Öğrenciler stajlarını Bölüm tarafından belirlenen kurumlarda çalışarak tamamlarlar. Stajın uygulanmasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Staj Yönergesi hükümleri uygulanır. Programda toplam 79 ders vardır. Toplam 79 dersin 59 i Türkçe, 20 si İngilizcedir. Mezun olmak için öğrencilerin tamamlaması gereken kredi miktarı (ortak zorunlu derslerin kredileri hariç) 139 kredidir. Mezuniyet için gerekli toplam kredinin 83 kredisi (%60) zorunlu derslerden, 56 kredisi (%40) seçmeli derslerden gelmektedir. n. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uygulanır. o. Mezuniyet Koşulları Bölüm lisans diploması alabilmek için öğrenci (ortak zorunlu dersler hariç) zorunlu ve programa bağlı seçmeli derslerden oluşan en az 139 kredilik ders almak ve başarıyla tamamlamak zorundadır. Ortak zorunlu dersler dışında toplam 61 kredilik dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere iki yıllık ön lisans diploması verilir. Akademik Kurul tarafından belirlenen 18 kredilik dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere yan dal diploması verilir. Yönetmeliğin öngördüğü en az 36 kredilik dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere çift ana dal diploması verilir. p. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar Programdan mezun olabilmek için, ortak zorunlu dersler (AİT, TKD gibi) dışında en az 145 kredilik dersi başarıyla tamamlamak ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 7

8 yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne göre dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak gerekmektedir. q. Eğitim Türü. Tam zamanlı (Birinci öğretim) r. Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri Prof. Dr. S. Serap Kurbanoğlu 8

9 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİLGİ PAKETİ Teori (b) Yerel Kredi Bilgi ve Belge Yönetimine BBY Giriş 151 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin verilme şekli Yüzyüze Dersin öğrenme ve Anlatım, tartışma, gözlem, konuk tartışmacılar öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Prof. Dr. İrfan Çakın Dersin amacı Bu dersin amacı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne yeni başlayan öğrencilerin bu bilim dalıyla tanışmalarını, temel kavramları öğrenmelerini ve daha sonra alacakları dersler için arka plan bilgiler edinmelerini sağlamaktır. AKTS Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kaynaklar Bu dersin sonunda öğrenci bilgi ve belge yönetimi ile ilgili kavramları, bilgi merkezlerinin ve bilgi profesyonellerinin ne olduğunu, toplumsal yükümlülüklerini ve hizmetlerini genel çerçevede açıklayabilecek ve tanımlayabilecektir. Bilgi, bilgi gereksinimi, bilgi ve belge yönetimi kavramları, türleri ve özellikleriyle bilgi kaynakları, bilgi merkezleri türleri (kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezleri) ve dünyada-türkiye de ortaya çıkışı ve gelişimleri, bilgi hizmetleri, bilginin düzenlenmesinde sistemler, bilgi erişimin temel ilkeleri, sistem analizi kavramı, bilgi merkezlerinde yönetim, yazı, yayıncılık ve basımcılık tarihi, bilgi merkezi-toplum ilişkileri Çakın, İ. (1986). Kütüphanelerin Toplumsal Konumu ve İşlevleri. Türk Kütüphaneciliği, 35, Çakın, İ. (2004). Müteferrika Matbaası nın Düşündürdükleri ve Avrupa da Basımcılığın Etkileri: Gelecek İçin Geçmişi Anlamak. Bilgi Dünyası, 5(2), Çakın, İ. (2005). Cumhuriyet ten Günümüze Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde Başlıca Yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19(1), 2005, Çakın, İ. Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Yayınlanmamış text. (160s.). Rubin, R.E. (1999). Foundations of Library and Information Science. HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR Haftalar Tartışılacak işlenecek konular 1. Hafta Bilgi ve Belge Yönetiminin Kapsamı, Tanımı ve İlgili Kavramlarnnf 2. Hafta Bilgi Nedir? Önemi, Türleri ve Özellikleri 3. Hafta Bilgi Taşıyıcıları (Bilgi Kaynakları) ve Özellikleri 4. Hafta Yazı, Yazı Araçları ve Basımcılığın Gelişimi 5. Hafta 1. Arasınav 6. Hafta Bilgi Merkezlerinin Ortaya Çıkması ve Tarihsel Gelişimleri 7. Hafta Türkiye de Bilgi Merkezlerinin Gelişimi: Cumhuriyet Öncesi Dönem 8. Hafta Türkiye de Bilgi Merkezlerinin Gelişimi: Cumhuriyet Dönemi 9. Hafta Sistem Olarak Bilgi Merkezleri 10. Hafta Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri 11. Hafta 2. Arasınav 12. Hafta Belge Yönetimi ve Arşiv Yönetimin 13. Hafta Bilgi Profesyonelliği, Mesleki kuruluşlar ve mesleki etik 14. Hafta Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Bilgi Profesyonelliği 15. Hafta Dersin genel değerlendirilmesi 16. Hafta Genel Sınav 9

10 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Devam (a) 405 Derse Özgü Staj (Varsa) Ödevler 1 10 Sunum Projeler Seminer Ara Sınavlar* 2 40 Genel sınav 1 50 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50 AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU Etkinlikler Sayısı (hafta) Süresi (saat) Toplam İş Yükü Ders Süresi (14 ) Laboratuvar Derse özgü staj (varsa) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlara hazırlanma süresi Genel sınava hazırlanma süresi Toplam İş Yükü 210 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Program yeterlilikleri PY1. Bilgi ve belge yönetimi alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. PY2. Bilimsel bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması gibi konularda süreçler ile yöntem ve teknikleri bilir. PY3. Bilginin iletildiği ortam ve araçları tanır ve kullanabilir. PY4. Bilgi merkezleri ve alanla ilgili diğer kuruluşların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır. PY5. Bilgi gereksiniminden başlayarak arama, bulma, kullanma ve iletme gibi temel alan becerilerine sahiptir. PY6. Analiz ve senteze yönelik düşünme yeteneğine sahiptir. PY7. Bilgi kaynaklarını tanıma, niteliklerini değerlendirme ve bir bilgi merkezini kurma ve yönetme becerisine sahiptir. PY8. Bilgi ve belge yönetimi alanında teori ve uygulamayı birleştirebilme yeteneğine sahiptir. PY9. Mesleki etik ilkelerini bilir ve onlara uygun davranır. PY10. Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirileceğine dair farkındalığa sahiptir. PY11. Bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek proje ve etkinlikler geliştirir veya onlara katkı sağlar. PY12. Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Katkı düzeyi*

11 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Bilgi Kaynakları Önkoşul(lar)-var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kaynaklar HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR Teori (b) Yerel Kredi BBY Yok İngilizce Zorunlu Yüz yüze Anlatım, tartışma, soru-cevap, uygulama-alıştırma AKTS Dr. İrem Soydal Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgi kaynaklarını tanıtmak, bunların seçim ve değerlendirilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri anlatmaktır. Öğrenciler, I. Bilgi kaynaklarını etkin kullanım becerisi kazanır, II. Bilgi kaynaklarının seçim ilkelerini anlar, III. Bilgi kaynaklarını değerlendirme becerisi kazanır. Bilgi kavramı ve türleri, bilgi patlaması ve bilginin tarihsel gelişimi, bilgi kaynaklarının türlerine göre farklı sınıflanma biçimleri, bilgi kaynağı çeşitleri (birincil, ikincil kaynaklar, danışma kaynakları), bilgi kaynağı olarak Internet, bilgi kaynaklarının seçimi ve değerlendirilmesi. Johnson, P. (2009). Fundamentals of collection development and management. American Library Assn; 2nd edition. Rumsey, S. (2008). How to find information: A guide for researchers. McGraw-Hill; 2nd edition. Edward E. G. ve Saponaro, M. Z. (2005). Developing library and ınformation center collections (Library and Information Science Text Series). Libraries Unlimited; 5th edition. Haftalar Tartışılacak işlenecek konular 1. Hafta Bilgi: tanımı, önemi, tarihsel gelişimi, işlevi, türleri 2. Hafta Bilgi kaynağı: bilgi kaynakları farklı özellikleri ve paketlenme şekillerine, formatlarına göre gruplandırılması 3. Hafta Kaydedildiği ortama göre: basılı, elektronik, görsel-işitsel, vb. Biçimlerine göre: süreli yayın, gri yayın, kurum yayınları, devlet yayınları, ticari yayınlar, v.b. İşlevlerine göre: danışma kaynakları, v.b. Erişim özelliklerine göre: birincil / ikincil İçerik özelliklerine göre: bilimsel / popüler, vb. 4. Hafta Bilginin artışı ve bibliyografik denetimi sağlayan kaynaklar Bibliyografik denetim: erişim noktaları, bibliyografik künye Bilgi erişim: kavramsal tanım ve açıklama. Bibliyografik denetimi sağlayan kaynaklar ve gelişim aşamaları 5. Hafta Basılı ve elektronik ortamda bilgi sunan birincil kaynaklar: Monograflar, Süreli yayınlar, Ansiklopediler, Sözlükler, Biyografiler, Almanaklar, Yıllıklar, Rehberler, El kitapları, Coğrafik kaynaklar, v.b. 6. Hafta 1. Ara sınav 7. Hafta Basılı ve elektronik ortamda bilgi sunan birincil kaynaklar: Monograflar, Süreli yayınlar, Ansiklopediler, Sözlükler, Biyografiler, Almanaklar, Yıllıklar, Rehberler, El kitapları, Coğrafik kaynaklar, v.b. 8. Hafta Basılı ve elektronik ortamda bilgi sunan birincil kaynaklar: Monograflar, Süreli yayınlar, Ansiklopediler, Sözlükler, Biyografiler, Almanaklar, Yıllıklar, Rehberler, El kitapları, Coğrafik kaynaklar, v.b. 11

12 9. Hafta Bilgiyi denetim altına alan, bilgiye eriştiren ve yönlendiren kaynaklar: Bibliyografyalar, Kataloglar, Dizinler, Özler, Veri tabanları, v.b. 10. Hafta Bilgiyi denetim altına alan, bilgiye eriştiren ve yönlendiren kaynaklar: Bibliyografyalar, Kataloglar, Dizinler, Özler, Veri tabanları, v.b. 11. Hafta Bilgiyi denetim altına alan, bilgiye eriştiren ve yönlendiren kaynaklar: Bibliyografyalar, Kataloglar, Dizinler, Özler, Veri tabanları, v.b. 12. Hafta 2. Ara sınav 13. Hafta Elektronik bilgi kavramı ve bilgi kaynağı olarak Internet Sosyal ağlar, bloglar, wikiler, v.b. 14. Hafta Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi ve seçimi 15. Hafta Hafta Final DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %** Devam (a) Derse Özgü Staj (Varsa) - Ödevler 8 25 Sunum - Projeler - Seminer - Ara Sınavlar* 1 25 Genel sınav 1 50 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50 AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU Etkinlikler Sayısı (hafta) Süresi (saat) Toplam İş Yükü Ders Süresi (15 ) Laboratuvar Derse özgü staj (varsa) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlara hazırlanma süresi Genel sınava hazırlanma süresi Toplam İş Yükü

13 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Program yeterlilikleri PY1. Bilgi ve belge yönetimi alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. PY2. Bilimsel bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması gibi konularda süreçler ile yöntem ve teknikleri bilir. PY3. Bilginin iletildiği ortam ve araçları tanır ve kullanabilir. PY4. Bilgi merkezleri ve alanla ilgili diğer kuruluşların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır. PY5. Bilgi gereksiniminden başlayarak arama, bulma, kullanma ve iletme gibi temel alan becerilerine sahiptir. PY6. Analiz ve senteze yönelik düşünme yeteneğine sahiptir. PY7. Bilgi kaynaklarını tanıma, niteliklerini değerlendirme ve bir bilgi merkezini kurma ve yönetme becerisine sahiptir. PY8. Bilgi ve belge yönetimi alanında teori ve uygulamayı birleştirebilme yeteneğine sahiptir. PY9. Mesleki etik ilkelerini bilir ve onlara uygun davranır. PY10. Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirileceğine dair farkındalığa sahiptir. PY11. Bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek proje ve etkinlikler geliştirir veya onlara katkı sağlar. PY12. Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Katkı düzeyi*

14 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Bilgi Okuryazarlığı Önkoşul(lar)-var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Teori (b) Yerel Kredi BBY Yok Türkçe Zorunlu Yüz yüze Anlatım, soru cevap, uygulama- alıştırma, rapor hazırlama-sunma, tartışma AKTS Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Bu dersin amacı öğrencilere bilgi ihtiyacını tanımlama, bilgi arama, bulma, değerlendirme, kullanma ve iletme temel becerilerini kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenci bilgi ihtiyacını tanımlayabilir, bilgiyi nerede ve nasıl arayacağını bilir, bulduğu bilgiyi değerlendirebilir, bilgiyi kullanır ve iletebilir. Derste ele alınan konular: Bilgi arama ve bulma: Bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri ve bilgi merkezleri; bilgisayarla bilgi arama teknikleri; bilgi erişim araçları; bilgi kullanma: Bilginin ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi; bilgi sunma/iletme. Kaynaklar Badke, W. B. (2008). Research strategies: Finding your way through the information fog (3rd ed.). New York: iuniverse. Bailey, S. (2006). Academic writing: a handbook for international students. London: Routledge Barzun, J. Ve Graff, H. F. (1992). Modern araştırmacı. Ankara: TÜBİTAK. Cebeci, S. (1997). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. İstanbul: Alfa Demirel, İ. H., Erol, B. ve Saraç, C. (2011). Akademik yazım ihlalleri. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM HÜBO: Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı. Kurbanoğlu, S. S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR Haftalar Tartışılacak işlenecek konular 1. Hafta Giriş 2. Hafta Bilgi arama ve bulma: Bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri ve bilgi merkezleri 3. Hafta Bilgi arama ve bulma: Bilgisayarla bilgi arama teknikleri 4. Hafta Bilgi arama ve bulma: Bilgi erişim araçları 5. Hafta Bilgi arama ve bulma: Bilgi erişim araçları 6. Hafta Ara Sınav 7. Hafta Bilgi kullanma: Bilginin ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi 8. Hafta Bilgi kullanma: Analiz ve sentez 9. Hafta Bilgi kullanma: Görsel bilgiyi yorumlama 10. Hafta Bilgi sunma/iletme: Yazılı sunum 11. Hafta Bilgi sunma/iletme: Sözlü sunum ve zaman yönetimi 12. Hafta Ara Sınav 13. Hafta Bilgi sunma/iletme: Telif hakkı ve kaynak gösterme 14. Hafta Bilgi sunma/iletme: Kaynak gösterme yazılımları 15. Hafta Bilgi sunma/iletme: Internette bilgi sunumu ve paylaşımı 16. Hafta Genel sınav 14

15 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Devam (a) Derse Özgü Staj (Varsa) Ödevler 6 20 Sunum 1 5 Projeler Seminer Ara Sınavlar* 2 25 Genel sınav 1 50 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50 AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU Etkinlikler Sayısı (hafta) Süresi (saat) Toplam İş Yükü Ders Süresi (14 ) Laboratuvar Derse özgü staj (varsa) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlara hazırlanma süresi Genel sınava hazırlanma süresi Toplam İş Yükü 150 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Program Yeterlilikleri PY1. Bilgi ve belge yönetimi alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. PY2. Bilimsel bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması gibi konularda süreçler ile yöntem ve teknikleri bilir. PY3. Bilginin iletildiği ortam ve araçları tanır ve kullanabilir. PY4. Bilgi merkezleri ve alanla ilgili diğer kuruluşların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır. PY5. Bilgi gereksiniminden başlayarak arama, bulma, kullanma ve iletme gibi temel alan becerilerine sahiptir. PY6. Analiz ve senteze yönelik düşünme yeteneğine sahiptir. PY7. Bilgi kaynaklarını tanıma, niteliklerini değerlendirme ve bir bilgi merkezini kurma ve yönetme becerisine sahiptir. PY8. Bilgi ve belge yönetimi alanında teori ve uygulamayı birleştirebilme yeteneğine sahiptir. PY9. Mesleki etik ilkelerini bilir ve onlara uygun davranır. PY10. Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirileceğine dair farkındalığa sahiptir. PY11. Bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek proje ve etkinlikler geliştirir veya onlara katkı sağlar. PY12. Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Katkı düzeyi

16 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Yerel AKTS Kredi Türk Dili I TKD Önkoşullar - Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Teorik anlatım öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Ders sorumlusu Dersin amacı Düzgün cümle kurma alışkanlığı vermek Dersin öğrenme çıktıları Bu dersi bitiren öğrenci, 1. Doğru ve anlaşılır cümle kurabilme 2. Bilimsel yazılarda türk dilinin özelliklerini kullanır. 3. Anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını belirleyebilir. Dersin içeriği Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım Kaynaklar Atabey, İ ve diğ. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri HAFTALIK DERS KONULARI Haftalar Tartışılacak İşlenecek Konular 1. Hafta Cümlenin Ögeleri 2. Hafta Cümlenin Türleri 3. Hafta Cümlenin Anlamı 4. Hafta Anlatım Bozuklukları, Anlatım Bozukluğu Örnekleri 5. Hafta Anlatım Türleri 6. Hafta ARA SINAV 7. Hafta Anlatım Yolları 8. Hafta Sözlü Anlatım Türleri 9. Hafta Yazılı Anlatım 10. Hafta Paragraf Kurma 11. Hafta Yazıda Buluş 12. Hafta Bilimsel Yazılar 13. Hafta Resmi Yazılar 14. Hafta Dilekçe Örnekleri 15. Hafta Final Sınavı Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı (%) Devam Derse Özgü Staj (Varsa) Ödevler Sunum 1 25 Projeler Seminer Ara Sınavlar 1 25 Final 1 50 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50 16

17 AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu) Etkinlikler Sayısı (hafta) Süresi (saat) Toplam İş Yükü Ders Süresi (14 ) Laboratuvar Derse özgü staj (varsa) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlara hazırlanma süresi Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi Toplam İş Yükü 60 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Program yeterlilikleri PY1. Bilgi ve belge yönetimi alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. PY2. Bilimsel bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması gibi konularda süreçler ile yöntem ve teknikleri bilir. PY3. Bilginin iletildiği ortam ve araçları tanır ve kullanabilir. PY4. Bilgi merkezleri ve alanla ilgili diğer kuruluşların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır. PY5. Bilgi gereksiniminden başlayarak arama, bulma, kullanma ve iletme gibi temel alan becerilerine sahiptir. PY6. Analiz ve senteze yönelik düşünme yeteneğine sahiptir. PY7. Bilgi kaynaklarını tanıma, niteliklerini değerlendirme ve bir bilgi merkezini kurma ve yönetme becerisine sahiptir. PY8. Bilgi ve belge yönetimi alanında teori ve uygulamayı birleştirebilme yeteneğine sahiptir. PY9. Mesleki etik ilkelerini bilir ve onlara uygun davranır. PY10. Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirileceğine dair farkındalığa sahiptir. PY11. Bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek proje ve etkinlikler geliştirir veya onlara katkı sağlar. PY12. Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Katkı düzeyi x x 17

18 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Yerel Kredi AKTS Dil Becerileri I Önkoşullar Dersin dili Dersin türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kaynaklar ING 111 Güz/ Bahar Yok İngilizce Zorunlu Yüz yüze Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, gösteri, beyin fırtınası. YDYO Modern Diller Okutmanları Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirilmesi amaçlanmıştır. 1. Topluluklar, sıra dışı olaylar toplumsal sorunlar ve insanların yaşamları ile ilgili konuşmalarda kullanılabilecek önemli kelimeleri kullanabilme. 2. Okuduğu paragrafın ve dinlediği metnin ana fikrini bulabilme. 3. Okuduğu ve dinlediği metinlerden çıkarımda bulunabilme. 4. Okuduğu ve dinlediği metinlerdeki gerçek bilgi ile yorum arasındaki farkları ayırt edebilme. 5. Resmi dil kullanımı ile gündelik dil kullanımı arasındaki farkları açıklayabilme. 6. Ettirgen ve oldurgan yapıları yerinde ve doğru olarak kullanabilme. 7. Denklik bağlaçlarını kullanabilme. 8. Paragraf türlerini ayırt edebilme. 9. Paragraf organizasyonun temel öğelerinin (konu cümlesi, gelişme, sonuç cümlesi, birlik, tutarlılık ve bağlılık) bilgisi. 10. Dinleme ve okuma yaparken tutum ya da fikirleri anlamada içerikteki ipuçlarını kullanabilme. 11. Karşılıklı konuşmaları başlatabilme ve sürdürebilme. Bu derste, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri okuma-anlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Hemispheres 4/ Student s Book / Workbook / CD Rom /Kasetler Renn Diana & Iannuzzi Susan (McGraw-Hill ELT, 2008) HAFTALIK DERS KONULARI Haftalar Tartışılacak/İşlenecek Konular 1. Hafta Dersin tanımı ve tanıtımı 2. Hafta Topluluklar hakkında konuşmak için gerekli kelime bilgisi Paragrafın ana fikrini bulma İyi yazma becerileri, örnekli açıklama 3. Hafta Çıkarım yapmak için dinleme Paragrafın ana fikrini bulma Paragraf türleri 4. Hafta Açıklaması güç olgulardan bahsetmek için kullanılan kelime bilgisi Çıkarım yapma Temel paragraf organizasyonu (ana konu cümlesi, gelişme, sonuç cümlesi) 5. Hafta Çıkarım yapmak için dinleme Edinilen bilginin onaylanması Yazmada bütünlük ve tutarlılık Sosyal konular hakkında konuşmada kullanılacak kelimeler 6. Hafta Resmi ve resmi olmayan dili ayırt etme Ettirgen fiiller 18

19 Belirli bir fikri destekleyen bilgiyi bulmak için dinleme Anlam bütünlüğü Şüphe belirtme 7. Hafta 1. Ara Sınav 8. Hafta İnsanların hayatları hakkında konuşmak için kullanılacak kelimeler Gerçeği kanaatten ayırt etme Açıklayıcı paragraf yazma Karşılaştırma paragrafı yazma 9. Hafta Denklik bağlaçları Fikirler ve karşı fikirleri anlamak için dinleme Sebep-sonuç paragrafı 10. Hafta Tartışma içeren bir konuşmada tarafsız kalabilme Kelimeleri tanımlamak için içerik ipuçlarını kullanma Demek istediğini farklı kelimelerle anlatma (paraphrasing) 11. Hafta Sıfat cümlecikleri Risk ve fayda ile ilgili dinleme Konuşmada konu değiştirme Problem-çözüm paragrafı 12. Hafta 2. Ara Sınav 13. Hafta Eş anlamlı kelimeleri bulma Özetleme Paragraftan kısa kompozisyona geçiş Bir paragrafı kompozisyon haline getirme 14. Hafta Geçmiş zamanlar Not tutma Genel tekrar 15. Hafta Final sınavı Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı Devam /Katılım 1 5 Derse Özgü Staj (Varsa) Ödev Sunum Projeler Seminer Ara Sınavlar 2 45 Final 1 50 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50 19

20 İş yükü ve AKTS hesaplanması Etkinlikler Sayısı (hafta) Süresi (Saat) Toplam İş Yükü Ders Süresi (sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuvar Derse özgü staj (varsa) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 90 DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Program yeterlilikleri PY1. Bilgi ve belge yönetimi alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. PY2. Bilimsel bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması gibi konularda süreçler ile yöntem ve teknikleri bilir. PY3. Bilginin iletildiği ortam ve araçları tanır ve kullanabilir. PY4. Bilgi merkezleri ve alanla ilgili diğer kuruluşların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır. PY5. Bilgi gereksiniminden başlayarak arama, bulma, kullanma ve iletme gibi temel alan becerilerine sahiptir. PY6. Analiz ve senteze yönelik düşünme yeteneğine sahiptir. PY7. Bilgi kaynaklarını tanıma, niteliklerini değerlendirme ve bir bilgi merkezini kurma ve yönetme becerisine sahiptir. PY8. Bilgi ve belge yönetimi alanında teori ve uygulamayı birleştirebilme yeteneğine sahiptir. PY9. Mesleki etik ilkelerini bilir ve onlara uygun davranır. PY10. Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirileceğine dair farkındalığa sahiptir. PY11. Bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek proje ve etkinlikler geliştirir veya onlara katkı sağlar. PY12. Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Katkı düzeyi*

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 2013 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: 2004 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitime başlayan Psikoloji Bölümü, kurulduğu yıldan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı