TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ8İ 22. DÖNEM YASAMA, DENETİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ8İ 22. DÖNEM YASAMA, DENETİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ"

Transkript

1

2

3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ8İ 22. DÖNEM YASAMA, DENETİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ 19 Kasım 2002 / 3 Haziran 2007

4 İÇİNDEKİLER 22. Dönem/Yasama, Denetim ve Yönetim Faaliyetleri Dönem l.yasama Yılı Yasama, Denetim ve Yönetim Faaliyetleri Dönem 2.Yasama Yılı Yasama, Denetim ve Yönetim Faaliyetleri Dönem 3.Yasama Yılı Yasama, Denetim ve Yönetim Faaliyetleri Dönem 4.Yasama Yılı Yasama, Denetim ve Yönetim Faaliyetleri , Dönem 5.Yasama Yılı Yasama, Denetim ve Yönetim Faaliyetleri 299 K C H A ı H N ı. I K KAYıTSıZ. Ş A R T S ı Z M i ı.ı.ktinımr

5 ONSOZ Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun geçen çalışma temposunun ardından 22. Dönemi başarıyla geride bırakmıştır. 22. Dönem, tarihe altın harflerle geçecek bir dönem olmuştur. 24 yıl aradan sonra TBMM ilk kez 5 yasama yılını tamamlamıştır. Halk iradesinin temsil yeri, demokrasimizin kalbi olan Yüce Meclisimiz, geçtiğimiz beş yasama yılı boyunca adeta bir devrim gerçeldeştirmiştir. Son elli yılın en büyük reformları, yenilikleri, değişimi hep bu dönemde yapılmıştır. Ülkemizin demokratikleşmesi, özgürleşmesi, kalkınması ve insanımızın refah içerisinde yaşaması için gece gündüz demeden çalışan Meclisimiz, bu dönem içerisinde saygın bir kurum olma yolundaki hedefini yakalamıştır. 22. Dönem Meclisi, parlamento tarihimizde özel bir yer edinecektir. Zira geçmiş dönemlerde görülmeyecek nitelikte ve yoğunlukta bir demokratikleşme çalışması bu dönemde yapılmıştır. Bu açıdan tarihleri arasındaki 22. dönem "Reform Meclisi" olarak anılacaktır. Yine bu dönemde parlamento çatısı altında bulunan milletvekillerimiz, gelecek kuşaklara örnek olacak bir performansla çalışmış ve haklı bir gururla dönemlerini kapatmışlardır. Milletvekillerimiz bu dönem çalışmalarıyla ne kadar gurur duysalar haklarıdır. Bu döneme başkanlık ettiğim için büyük bir onur duyuyorum. Bu onur benim ve ailem için müstesna bir ayrıcalık ve hâtıra olarak kalacaktır. Bu dönemdeki temel hedefimiz itibarlı, saygın ve iyi çalışan bir Meclis oluşturmaktı. Beş yıl boyunca bu hedefimize ulaşmak için projeler ürettik, yenilikler yaptık, açılımlar sağladık. Bugün Türkiye'de geçmiş yıllara oranla çok farklı bir Meclis vardır EGKMFNı.IK KAYıTSıZ ŞARTSıZ MILLETINDIR

6 22. Dönem Faaliyetleri kamuoyunda. Saygınlığı ve itibarı artmış, aldığı kalite belgeleriyle en iyi çalışan kurum olma yolunda büyük mesafeler kat etmiş bir Meclisimiz var artık. Yine de bu yüce Meelis'in gücünü ve saygınlığını arttırmak için yapılacak daha çok şey vardır. Umuyorum bundan sonraki dönemlerde bu çalışmalar da yapılacaktır. Bir taraftan yasama ve denetleme çalışmalarımızı yaparken diğer taraftan yönetim faaliyetlerimiz ile projelerimizi de hayata geçirdik. Bu kitapta 5 yasama yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz yasama, denetim ve yönetim faaliyetlerini bulacaksınız. Yine bu kitapta bütün harcamalarımızın ayrıntıları, personel hareketleri ve diğer uygulamalarımızın tüm detayları yer almaktadır. Bu faaliyet kitabı, şeffaf yönetim anlayışımızın bir gereğidir. Bu dönemde milletimizin parasını harcarken son derece sorumlu davrandık. Yüce Meclisimizin halkımızla bütünleşmesi için gayret gösterdik. 22. Dönem kapanırken, beş yasama yılı boyunca fedakarca çalışan miuetvekillerimizi kutluyorum. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Bu kutsal çatı altında birlikte çalıştığım Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere Genel Sekreterinden memuruna kadar tüm personelimizi üstün gayretli çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Gelecek kuşakların, 22. Dönemde yapılan bu önemli çalışmaları hayırla ve minnetle anacağına olan inancımla, tüm katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bülent ARINÇ TBMM Başkanı EGEMENLIK KAYıTSıZ ŞARTSıZ MILLETINDIR

7 TBMM Başkanlık Faaliyetleri TBMM BAŞKANLIK DİVANI FAALİYETLERİ Başkanlık Divanı tarafından 22. Dönemin tamamında, 32'si toplantı yapılarak, 100 adedi ise elden üyelerden imzalan alınmak suretiyle toplam 132 adet karar alınmıştır. İlk Meclisten günümüze kadar alınan Başkanlık Divanı kararlarının tamamının bilgisayar ortamına aktarılmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda Arşiv Otomasyon Sistemi ile bağlantılı olarak elektronik ortama aktarılan geçmiş yasama dönemlerine ait Başkanlık Divanı Kararları tasnif edilerek, bu kararlara erişimin daha kolay ve hızlı olması amaçlanmıştır. Öncelikle 22. Yasama Döneminden geriye doğru 8. Yasama Dönemine kadar alınan bütün Başr kanlık Divanı kararlarının önemli bir kısmı elektronik ortama aktarılmış, diğer Yasama Dönemlerine ilişkin olarak çalışmalara devam edilmektedir. Başkanlık Divanı Kararlarının Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Çalışmalar Başkanlık Divanı kararlarının elektronik ortama aktarılması çalışmaları çerçevesinde, 31 Mayıs 2007 tarihi itibariyle 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Dönemlere ait kararların ve elderinin aktarımı tamamlanmış olup; geriye doğru diğer dönemlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. 22. Dönemde 2, 11, 15, 20 ve 33 sayılı kararlarda problem tespit edilmiş olup; anılan kararların aktarımı gerçekleştirilememiştir. Ayrıca, 25 ve 54 sayılı Divan kararlarına rastlanmamış olup, aynı şekilde aktarımı gerçekleştirilememiştir. 65 sayılı karardan itibaren bugüne değin henüz taraması yapılarak evrak sistemi arşivine eklenmeyen kararlar için ilgili birim tarafından aktarımının tamamlanması beklenmektedir. Diğer kararların tamamı ekleri ile birlikte aktarılmıştır. 21. Dönem: 1, 2, 83, 84, 90, 104, 105, 106, 107 ve 108 sayılı divan kararlarına rastlanmamış, bu nedenle anılan kararların aktarımı gerçekleştirilememiştir. Bunların dışında kalan kararların tamamı ekleri ile birlikte aktarılmıştır. 20. Dönem: 95 no'lu kararın içinde yer alan 97/1 ve 97/2 sayılı kararlar kaydedilememiştir. Bunun dışında yer alan kararların tamamı ekleri ile birlikte aktarılmıştır. 19. Dönem: 29, 30, 50, 56, ve 116 sayılı kararlarda problem tespit edilmiş ve aktarımı gerçekleştirilememiştir. Bunun dışındaki kararlar, ekleri ile birlikte sisteme aktarılmıştır. 18. Dönem: 59 numaralı kararda problem tespit edilmiş ve aktarımı gerçekleştirilememiştir. Bunun dışındaki kararların tamamı sisteme aktarılmıştır. 17. Dönem: 1, 2, 3, 6, 20, 82, 83, 84 ve 87 sayılı Divan kararlarına rastlanmamış olup, 5 ve 9 sayılı kararlarda problem tespit edilmiştir. Bu döneme ilişkin çalışmalar 92. divan kararından itibaren devam etmektedir. 123 sayılı divan kararı ile ilgili döneme ilişkin çalışma bitecektir. Diğer kararların ekleri ile birlikte sisteme aktarımı tamamlanmıştır. Cz.)

8 22. Dönem Faaliyetleri 16. Dönem: Başkanlık Divanı Kararlarının ekleri ile birlikte tamamının sisteme aktarımı tamamlanmıştır. Herhangi bir eksiklik ya da probleme rastlanmamıştır. 15. Dönem: 6 ve 30 sayılı kararlar dışındaki Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararlarının ekleri ile birlikte tamamının elektronik ortama aktarımı tamamlanmıştır. 14. Dönem: Müşterek Başkanlık Divanı'nın aldığı 18 karar ile Millet Meclisi Başkanlık Divam'mn 3 no'lıı kararı dışında kararlarının tamamı taranarak ekleri ile birlikte sisteme aktarılmıştır. 13. Dönem: 52, 168 ve 206 sayılı kararlar dışındaki Müşterek Başkanlık Divanı Kararlarının tamamının ekleri ile birlikte sisteme aktarımı tamamlanmıştır. 12. Dönem: 6, 9, 10, 11, 42, 43, 44, ve 124 sayılı kararlarda; müşterek başkanlık divanı kararlarından da 1, 16 ve 17 sayılı kararlarda problem tespit edilmiş ve aktarımları gerçekleştirilememiştir. Bunların dışındaki kararların tamamının ekleri ile birlikte elektronik ortama aktarımı tamamlanmıştır. 10. Dönem: 26, 46, 47, 59, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 sayılı kararlar taranmamaları nedeniyle sisteme aktarılamamış; bunun dışındaki kararların ekleri ile birlikte sisteme aktarımı tamamlanmıştır. 8. Dönem: 65, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157 ve 161 sayılı kararlar taranmamaları nedeniyle sisteme aktarılamamış; bunun dışındaki kararların ekleri ile birlikte elektronik ortama aktarımı tamamlanmıştır. 22. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kararları 1. Yasama Yılı (10 Aralık Eylül 2003) - Toplam Karar Sayısı - Toplantıyla Alınan Karar Sayısı - tmza ile Alınan Karar Sayısı 2. Yasama Yılı (01 Ekim Eylül 2004) - Toplam Karar Sayısı - Toplantıyla Alınan Karar Sayısı - İmza ile Alınan Karar Sayısı 3. Yasama Yılı (01 Ekim Eylül 2005) - Toplam Karar Sayısı - Toplantıyla Alınan Karar Sayısı - imza ile Alınan Karar Sayısı 4. Yasama Yılı (01 Ekim Eylül 2006) - Toplam Karar Sayısı - Toplantıyla Alınan Karar Sayısı - İmza ile Alınan Karar Sayısı 5. Yasama Yılı (01 Ekim Haziran 2007) - Toplam Karar Sayısı - Toplantıyla Alınan Karar Sayısı - imza ile Alınan Karar Sayısı Toplam - Toplam Karar Sayısı - Toplantıyla Alınan Karar Sayısı - İmza ile Alınan Karar Sayısı II EGEMENLIK KAVITSIZ ŞARTSıZ MILLETINDIR

9 TBEMM Başkanlık Faaliyetleri DIŞ İLİŞKİLER FAALİYETLERİ TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 22. Dönemde Yaptığı Görüşme, Kabul ve Resmi Ziyaretler Devlet Başkanları ile görüşmeler Yurtdışına gerçekleştirilen resmi ziyaretler Ülkemizi ziyaret eden Parlamento Başkanları ve Başkan Yardımcıları Başbakan ve Başbakan Yardımcısı kabulleri Bakan ve Bakan Yardımcısı kabulleri İhtisas Komisyonu Başkanları kabulleri Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Heyetleri kabulleri Büyükelçi kabulleri (Tanışma, nezaket,veda ziyaretleri) Diğer kabuller TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı temsilen TBMM Başkanvekillerinin kabulleri TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı temsilen TBMM Başkanvekillerinin yurtdışına gerçekleştirdikleri ziyaretler İhtisas Komisyonları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İhtisas Komisyonları 22. Yasama dönemi içerisinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli yabancı parlamentolarla ihtisas konuları kapsamında temaslarda bulunmuş, çeşitli konferans ve toplantılara katılmıştır. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yunanistan'ı ziyaret etmiş, "İnsan Hakları ve Dini Özgürlükler IV Parlamentolararası Konferansı"na katılmış, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi'nin davetine icabet etmiştir. Almanya Federal Parlamentosu İçişleri Komisyonu, İçişleri Komisyonu'nun davetlisi olarak, Kenya Parlamentosu Tarım, Arazi ve Doğal Kaynaklar Komitesi, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nun davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmiştir. Çevre Komisyonu Başkanı Habitat Avrupa Kıtası Küresel Parlamenterleri Yönetim Kurulu Kurucu Toplantısı ile Habitat-Avrupa Kıtası Küresel Parlamenterleri Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmıştır. Dostluk Grupları Faaliyetleri 2003 ve 2004 yıllarında Almanya, İngiltere ve Fransa Parlamentolararası Dostluk Grupları ülkemizi ziyaret etmiştir. Türkiye-Polonya, Türkiye-Macaristan, Türkiye-Sudan, Türkiye-Lübnan, Türkiye-Suriye, Türkiye-ABD, Türkiye-Filistin, Türkiye-Moldova ve Türkiye-Tunus Parlamentolararası Dostluk Grupları anı-

10 22. Dönem Faaliyetleri lan ülkelere resmi ziyaretler gerçekleşmişlerdir ve 2006 yıllarında; Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-ABD, Türkiye-Misır, Türkiye-Küba, Türkiye-Ürdün, Türkiye - Estonya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye- Bulgaristan, Türkiye-ABD, Türkiye - İran, Türkiye-Yeni Zelanda Parlamentolararası Dostluk Grupları ziyaretlerde bulunmuş, ABD'de CSG-T (ABD Kongresi Türkiye Çalışma Grubu) Toplantısı düzenlenmiştir. 5. yasama yılını kapsayan 2006 ve 2007 yıllarında ABD-Türkiye, Suriye-Türldye Parlamentolararası Dostluk Grupları ülkemizi ziyaret etmiş, Türkiye-Yeni Zelanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Yeni Zelanda'yı, Türkiye-Litvanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Litvanya'yı ziyaret etmiştir. Suudi Arabistan- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu, ingiltere-türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu, Almanya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu, ABD-Türkiye Dostluk Grubu Eşbaşkanı Başkanlığındaki ABD Kongresi Türldye Çalışma Grubu ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. Ayrıca West Virginia- ABD'de CSG-T (ABD Kongresi Türldye Çalışma Grubu) Toplantısı düzenlenmiştir. Diğer Faaliyetler Ülkemizde 12. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı düzenlenmiştir. Federal Almanya Cumhuriyeti Parlamento Üyesi ve Hıristiyan Sosyal Parti Grubu Başkanı ve beraberindeki heyet ülkemizi ziyaret etmiştir. KKTC Atatürk Öğretmen Akademisi TBMM'ni ziyaret etmiştir. Helsinki'de gerçekleşen "Finlandiya Parlamentosu Eşit Fırsatlar Komitesi Toplantısı"na ild kadın parlamenter katılmıştır. AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi; 2003 yılında Paris, Berlin, Strazburg, Budapeşte, Valensiya, Atina, Roma'da yapılan Genel Kurul ve Komisyon toplantılarına katılmıştır. AKPM Denetim Komisyonu Türkiye Raportörleri ve Batı Avrupa Birliği Parlamentolararası Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi Başkanı Jan Dirk BLAAUW Türkiye'yi ziyaret etmiştir yılında Paris, Londra, Strazburg, Madrid, Berlin, Prag, Barselona, Sofya gibi şehirlerde Genel Kurul ve Komisyon toplantıları yapılmıştır yılı Genel Kural Toplantıları Paris, Kişinev, Floransa, Madrid, Strazburg, St.Petersburg, Budapeşte, Lizbon, Sofya, Santiago (İspanya) ve Barselona'da yapılmıştır. Aynı yıl Antalya'da Denetim Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiş, AKPM Başkanı Rene van der LINDEN Antalya, İstanbul ve Kapadokya bölgesini kapsayan bir ziyarette bulunmuşum 2006 ve 2007 yıllarında AKPM, Prag, Kiev, Minsk, Brüksel, Saraybosna, Stras-. burg, Moskova, Budapeşte, Belgrad, Paris, Londra, Floransa, Berlin şehirlerinde Genel Kurul ve Komisyon toplantılarına katılmıştır.

11 TBMM Başkanlık Faaliyetieri NATO PA NATO Parlamenter Asamblesi 22. Dönem faaliyetlerine Kasım 2002 yılında İstanbul'da yapılan Genel Kurul Çalışması ile başlamıştır yılında Washington, Brüksel, Belgrad, Letonya, Estonya, Kişinev, Paris, Prag, Napoli, Londra, Malağa, Orlando'da; 2004 yılında Brüksel, Washington, Zagreb, Saraybosna, Oslo, Rabat, Berlin, Bratislava ve Moskova'da; 2005 yılında Brüksel; Washington, Zagreb, Paris, Almaata, Stockholm, Napoli, Abu Dabi, Riga, Kiev, Hamburg, Madrid, Doha, Bakü'de Genel Kurul ve Komisyon toplantıları yapılmıştır ve 2007 yıllarında NATO PA Viyana'da Kosova Siyasi Komite Toplantısı, Azerbaycan'da Savunma ve Güvenlik Komite Toplantısı, Kanada-Quebec'te Genel Kurul Toplantısı, Riga'da NATO Zirvesi, Brüksel'de Savunma ve Güvenlik Komitesi, Norfolk-Virginia'da Güvenliğin Sivil Boyutu Komitesi Savunma ve Güvenlik Komite Toplantısı, Washington'da Transatlantik Forumu ve Savunma ve Güvenlik Komite Toplantısı, Brüksel'de Güvenliğin Sivil Boyutu Komite Toplantısı, Brüksel'de Savunma ve Güvenlik, Ekonomi Komitesi ve Siyasi Komite Ortak Toplantıları, Kiev'de Ekonomi ve Güvenlik Komitesi ile NATO - Ukrayna Parlamentolararası Konseyi'nin ortaklaşa Komite Toplantıları, Londra'da Bilim ve Teknoloji Komitesi Toplantısı, Budapeşte'de Daimi Komite Toplantısı, Bahreyn ve Kuveyt'de NATO PA Akdeniz Özel Grubu Toplantısı, Roma'da Siyasi Komite Toplantısı, Tiflis'te Rose- Roth Semineri, Karadağ'da Güvenliğin Sivil Boyutu Komite Toplantıları düzenlenmiştir. AGİT PA Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, 2003 yılından bu yana; Zagreb, Viyana, Usküp, Zürih, Brüksel, Almaata, Roma, Rotterdam, Viyana gibi şehirlere ziyaretlerde bulunmuş, Azerbaycan Başkanlık seçimleri, Rusya, Bosna-Hersek ve Sırbistan Parlamento seçimleri ile Gürcistan ve Türkmenistan'daki Başkanlık ve Parlamento seçimlerinde gözlemci sıfatıyla bulunmuştur. Bu bağlamda Strazburg'da Seçim Gözleminin Parlamenter Boyutu Konferansı düzenlenmiştir ve 2006 yıllarında Viyana'da yapılan Genel Kurul toplantılarına iştirak edilmiş ve Washington, Lubliyana, Brüksel, Sofya, Berlin, Strasburg, Oslo ve Valletta'ya ziyaretlerde bulunulmuştur. AGİT PA çerçevesinde Berlin'de Yahudi Aleyhtarlığı ile Mücadele Toplantısı, Brüksel'de Terörizm ile Mücadelede Ulusal Parlamentoların Rolü Konferansı düzenlenmiştir. Nihai olarak Şubat 2007 Viyana'da AGİTPA Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. PAB Parlamentolararası Birlik çerçevesinde 2003 ve 2004 yıllarında Şili'de yapılan 108. Genel Kurul ve Cenevre'de yapılan 109. Genel Kurul toplantıları ile Cenevre ve. Brüksel'de Dünya Ticaret Örgütü EGEMENLIK KAYıTSıZ ŞARTSıZ MILLETINDIR

12 22. Sonem Faaliyetleri Parlamenter Konferansları düzenlenmiş ve İngiliz Grubu'nun daveti üzerine anılan ülkeye ziyaret gerçekleştirilmiştir ve 2005 yıllarında Meksika, İsviçre, Filipinler'de mutad Genel Kurul toplantıları düzenlenmiş, New York'ta BM Kadının Statüsü Komisyonu 49. Oturumu Parlamenter Toplantısı gerçekleştirilmiştir yılından bu yana PAB çerçevesinde Kenya ve İsviçre'de Genel Kurul toplantıları yapılmış ve New York'ta BM Genel Kurulu 61. Oturumu ve Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü Toplantıları vesilesiyle Parlamenter Konferanslar düzenlenmiştir. İKÖPAB İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği çerçevesinde; Türkiye'nin evsahipliğinde ve TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın İKÖPAB Dönem Başkanlığı altında, 8-13 Nisan 2006 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan İKÖPAB 4. Genel Kurulu ve buna bağlı toplantıların yanısıra mutad İcra Komitesi ve Konsey toplantıları İKÖPAB'a üye çeşitli ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Türkiye-AB KPK Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu yıllarında Brüksel, Atina, Litvanya ve İrlanda'da toplantı ve seminerlere katılmış ve Portekiz, Finlandiya, Litvanya ve Letonya Parlamentoları ile Fransa Senatosu ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 50. Toplantısı İstanbul'da, Avrupa Birliği Komisyonu'nun TAIEX Bürosu Tarafından Düzenlenen Ulusal Parlamentolar ve Avrupa Birliği Yasama Sürecindeki Rolleri konulu Seminer TBMM'de, TBMM Başkam Sayın Bülent Arınç'ın başkanlığında yapılan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 52. Toplantısı İzmir'de yapılmıştır yılında Strazburg, Brüksel, Selanik ziyaretlerinde bulunmuş, Brüksel'de düzenlenen Genel Kurul toplantısına iştirak edilmiştir. Başkanlık Divanı Toplantısı ve Bölgesel Politikalar ve Yapısal Fonlardan Katılım öncesi Programlara Katılım konulu toplantılar Brüksel'de gerçekleştirilmiştir ve 2007 yıllarında Brüksel'de yapılan Genel Kurul Toplantıları ile 30 Ocak - 2 Şubat 2007 tarihleri arasında AP Milletvekili Emine Bozkurt'un Raporu'na ilişkin ikili görüşmeler ve Lizbon Stratejisi Hakkında 3. Karma Parlamento Toplantısı düzenlenmiş, Almanya'ya resim bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Brüksel'de Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı ile Parlamentolararası Kolokyum gerçekleştirilmiş, Türkiye- AB KPK Heyeti İngiltere'ye ziyarette bulunmuştur. BAPB-APA Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği Genel Kurul Toplantısı ile Yürütme Konseyi Toplantısı 2002 ve 2003 yıllarında Çin'de gerçekleştirilmiştir yılında Tahran'da Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir.

13 TBMM Başkanlık Faaliyetleri AAPA Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi, 2004 yılında kurulmuş ve ilk Genel Kurul Toplantısını Atina'da gerçekleştirmiştir. AAPA tarafından 2005 yılında Roma, Amman, Brüksel, Barselona, Rabat, Lizbon, Varşova ve Strazburg'da, 2006 yılında Lizbon, Roma, Brüksel, Varşova ve Strazburg'da Genel toplantılar düzenlemiştir yılı içerisinde Tunus'ta Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesi Toplantısı, Brüksel'de Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Haldarı Komitesi Toplantısı ile Tunus'ta Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir. Türkiye-İtalya İşbirliği Protokolü çerçevesinde de Türkiye-İtalya İşbirliği Forumu toplantısı da Roma'da yapılmıştır. KEİPA yılları arasında Erivan, Kişinev, Baku ve St. Petersburg'da Genel Kurul ve çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. KEİPA Genel Kurul'u TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç Başkanlığında 2004 yılı Kasım ayında Antalya'da düzenlenmiştir. KEİPA 2005 yılı içerisinde, Donetsk, İzmir, Sofya, Kiev, Kişinev, Selanik, Tiflis ve Tiran'da yapılan Genel Kurul ve Komisyon toplantılarına katılmıştır. Grubun 2006 yılı faaliyetleri ise Bükreş, Belgrad, İstanbul, Atina, Erivan, Giresun ve Moskova'da gerçekleştirilmiştir. KEİPA 2006 ve 2007 tarihleri arasında Bakü'de, Atina'da, Belgrad'da, Erivan'da, Moskova'da ve TBMM'nin evsahipliğinde Giresun'da yapılan Genel Kurul ve Komisyon toplantılarına katılmış- Karadeniz Ekonomik İşbirliği' Parlamenter Asamblesi;

14 22. Dönem Faaliyetleri İletişim Ofisi Yazılı Materyaller Hazırlanan Bilgi Notu: 684 Değerlendirme Raporu: 112 Basın Duyurusu: 279 TBMM BAŞKANI FAALİYETLERİ Hazırlanan Konuşma Metni: 137 Hazırlanan Tekzipler: 54 Hazırlanan Mesajlar: 470 Hazırlanan Makaleler: 48 Hazırlanan Röportajlar: 42 Telgraflar: 2634 Basın Organizasyonları Düzenlenen Basın Toplantısı: 37 Ulusal Televizyon, Gazete ve Dergi Röportajları: 159 Gazete Röportajı: 49 Dergi Röportajı: 6 Ajans Röportajı: 13 Radyo Röportajı: 9 Televizyon Röportajı: 82 Meclis TV: 42 Yurtdışı Ziyaretleri Sırasında Yabancı Basına Verilen Röportajlar: 57 Gelen Davetiye Sayısı: (Telgraf: 2484, Mesaj: 332, Katılım: 266) Telefonla Görüşme ve Yüzyüze Görüşme Talepleri Telefon Talebi: Telefonla Görüşülen: 9981 Randevu Talebi: Randevu Verilen: 6429 Randevu Taleplerinin Kategorik Dağılımı Milletvekili: 3237 Eski Milletvekili: 938 Sivil Toplum Kuruluşu: 1421 Bürokrat: 1816 Basın Talebi (Yerli-Yabancı): 1114 Kabul Edilen: 33'ü yabancı, 159'u ulusal toplam 192 Heyet: 378 Yabancı Heyet: 172 Yerli Heyet: 206 Sayın Başkan'ı Ziyaret Eden Kişi Sayısı: Günlük Görüşülen Kişi Sayısı (İş Günü): 14 Yurtiçi Gezi Sayısı: 113 Yurtdışı Temaslar TBMM Başkanı'nın Yurt Dışına Yaptığı Resmi Ziyaret: 41 Gelen Cumhurbaşkanı: 38 Gelen Meclis Başkanı: 47 Gelen Başbakan Sayısı: 25 Gelen Büyükelçi Sayısı: 144

15 Yasama Faaliyetleri YASAMA VE DENETİM FAALİYETLERİ Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri Genel Kurul Gündeminde Komisyonlarda Kanunlaştı Cumhurbaşkanınca iade Edildi Hükümetçe Geri Çekildi Genel Kurulda Reddedildi Toplam Genel Kurul Gündeminde Komisyonlarda Kanunlaştı Cumhurbaşkanınca iade Edildi Milletvekillerince Geri Çekilen Karar Olan Toplam Kanun Hükmünde Kararnameler 22. Döneme bir önceki dönemden 262 adet KHK intikal etmiştir. Bu KHK'lerden 237 adeti komisyonlarda bulunmaktadır. 24 adeti kanunlaşmış olup 1 adedi işlemden kaldırılmıştır. Kanunlaşan KHK'lerden 3 adedi Cumhurbaşkanınca geri gönderilmiştir. TBMM Kararları 22. Dönemde 146 adet TBMM kararı alınmıştır. i Kanunlar 22. Dönemde 913 adet kanun kabul edilmiştir. Kabul edilen bu kanunlardan 832 adedi Cumhurbaşkanınca onaylanmış olup 12 adedi ise Cumhurbaşkanlığında beklemektedir. Ayrıca 61 adedi Cumhurbaşkanı tarafından iade edilmiş olup bunlardan 32 adedi aynen, 17 adedi ise değiştirilerek kabul edilmiştir. 22. Dönem Denetim Faaliyetleri Sözlü Soru Önergeleri 22. Dönemde toplam 2590 sözlü soru önergesi verilmiştir. Bu sorulardan 981'i cevaplandırılmış, 283'ü önerge sahipleri tarafından gerr alınmış, 10'u İçtüzük hükümlerine uygun olmadığından iade edilmiş, 139'u üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrilmiştir. 1177'si ise Genel Kurul Gündemindedir. Yazılı Soru Önergeleri 22. Dönemde toplam yazılı soru önergesi verilmiştir. Bu sorulardan 14385'i cevaplandırılmış, 7584'ü süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kağıtlar listesinde ilan edilmiştir. Yazılı soru önergelerinden 10'u işleme girmeden 30'u ise işleme girdikten sonra önerge sahipleri tarafından geri alınırken; 67'si İçtüzük hükümlerine uygun olmadığından iade edilmiştir. 898'i ise halen işlemdedir.

16 22. Donem Faaliyetleri Meclis Araştırması Önergeleri ve Komisyonları 22. Dönemde 434 Meclis Araştırması önergesi verilmiştir. Bunlardan 65'i kabul edilerek 27 Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlardan 26'sı raporunu vermiştir. 20 Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde genel görüşme yapılmıştır. 4 rapor ise henüz görüşülememiştir. İki Komisyon raporu ise baskı aşamasındadır. Kurulan bir Meclis araştırma komisyonu da üye seçimi yapılamadığından görevine başlayamamıştır. Verilen Meclis Araştırması Önergelerinden 24'ü reddedilmiş, 3'ü yeterli imza kalmadığından işlemden kaldırılmış olup 342 önerge ise Genel Kurul Gündeminde bulunmaktadır. Meclis Soruşturması Önergeleri ve Komisyonları 22. Dönemde 13 Meclis Soruşturması önergesi verilmiş, 7'si kabul edilerek 5 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmuştur. Komisyon raporları Genel Kurulda görüşülerek Yüce Divana Sevk kararı verilmiştir. Soruşturma önergelerinden 5'i reddedilirken l'i işlemden kaldırılmıştır. Genel Görüşme Önergeleri 22. Dönemde 37 Genel Görüşme Önergesi verilmiştir. Bunlardan 3'ü kabul edilerek genel görüşmesi yapılmış, ll'i reddedilmiş olup, 2'si Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır. Gensoru Önergeleri 22. Dönemde 8 Gensoru Önergesi verilmiş olup, gündeme alınmaları Genel Kurul tarafından reddedilmiştir. Dokunulmazlık Tezkereleri Yasama Dokunulmazlıkları konusunda 22. Dönemde Başkanlığımıza 296 Başbakanlık tezkeresi gelmiştir. Bu tezkerelerden 12'si Başbakanlık tarafından geri alınmış, 224'ü Genel Kurul gündeminde, 43'ü komisyonlarda, 17'si ise dönem sonuna bırakılmıştır. E G E M E N L I K K A Y ı T S ı Z Ş A R T S ı Z M I L L E T I N D I R

17 Yasama Faaliyetleri DIŞİŞLERİ KOMİSYONU Dışişleri Komisyonunun davetlisi olarak; Norveç Parlamentosu Dışişleri Daimi Komitesi, Fransa Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, İtalya Milletvekilleri Meclisi Dış İşleri Komisyonu, Belçika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu 2003 yılı içerisinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Dışişleri Komisyonu İsviçre, Roma, Atina, Almanya, Bulgaristan ve Slovenya'ya ziyaretlerde bulunmuştur. Komisyon 2004 yılında Norveç, Makedonya, Tunus, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'a resmi ziyaretlerde bulunmuştur. Komisyon, 2005 ve 2006 yıllarında, İsviçre Federal Parlamentosu Kantonlar Meclisi Dış Politika Komisyonu, Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dış Politika Savunma ve Güvenlik Komisyonu, Slovakya Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu, Hollanda Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyeti, Avustralya Parlamentosu Dışişleri Savunma ve Ticaret Ortak Daimi Komitesi heyeti, Kazakistan Meclisi, Belçika Senatosu, Slovenya Parlamentosu, İspanya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonlarını kabul etmiştir. Avusturya, Makedonya, Finlandiya, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Monako, İtalya, Belçika, Fransa, Atina, İspanya, İsviçre,. Roma, ve Çin'e ziyaretlerde bulunmuştur.. Dışişleri Komisyonunun davetlisi olarak İspanya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeleri ülkemizi ziyaret etmiştir. Komisyon Başkanı ve üyeleri Berlin'de yapılan 135. Bergedorf Yuvarlak Masa toplantısına, Malta'da yapılan AĞIT Parlamenter Asamblesi Sonbahar Konferansı'na, "Italianeeuropei" düşünce kuruluşunun Roma'da düzenlediği "AB Genişlemesi" konulu Konferansı'na, Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülke Parlamentoları Başkanları Dışişleri Komisyonu Başkanları Toplantılarına katılmış ve ayrıca Moldova, İsveç ve ABD'yi ziyaret etmiştir. KAYıTSıZ ŞARTSıZ M Iı.LKTINIIIK

18 22. Dönem Faaliyetleri DİLEKÇE KOMİSYONU Dilekçe Komisyonunun 22. Dönem faaliyetleri tabloda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. 21. Dönemden 22. Döneme devreden dilekçe sayısı 22. Dönemde gelen dilekçe sayısı 22. Dönemde işlem görüp ; karara bağlanan dilekçe sayısı 22. Dönemde gelen ek dilekçe sayısı 22. Dönemde gelen ek dilekçelerdeki imza sayısı 22. Dönemde yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı 22. Dönemde yapılan Komisyon Genel Kurulu Toplantısı 22. Dönemde yapılan Komisyon Genel Kurulu Toplantısında alınan karar sayısı 22. Dönemde yapılan Komisyon Genel Kurulu' nda işleme alınan dilekçe sayısı 22. Dönemde Meclis Genel Kurulu'na sunulan rapor sayısı PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU Komisyona; Esas Komisyon olarak 5 yıllık dönemde toplam 247 tasarı gelmiştir. Ayrıca milletvekillerinden de 493 teldif gelmiştir. 231 Kanun Hükmünde Kararname ve 109 Tezkerenin geldiği bu dönemde komisyonumuza gelen toplam tasarı ve teklif sayısı 740'tır. Ayrıca Tali Komisyon olarak da 212 kanun tasarısı, 87 kanun teklifi, 2 Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere 301 ayrı komisyon çalışması yapılmıştır. Esas Koni. Tali Koni. Tasarı Teklif KHK Tezkere Toplam Tasarı Teklif KHK Tezkere Toplanı Toplam Gelen Raporu Verilen iade Edilen (içtüzük 34,37, Esas Komisyon) Hükümetçe ve Teklif Sahiplerince Geri Çekilen (İçtüzük 75) Kalan

19 Yasama Faaliyetleri KIT KOMİSYONU KİT Komisyonu 22. Dönemde toplam 165 birleşimde, 152 kuruluşun, adet hesap döneminin denetimlerini tamamlamıştır. Denetimleri tamamlanan toplam adet hesap döneminin, 639 adedi ibra, 543 adedi genel görüşme usulüne tabi olmuştur. 639 adet ibraya tabi hesap döneminden, 281 adet hesap dönemi ibra edilmiş, 274 adet hesap dönemi şartlı ibra edilmiş, 84 adet hesap dönemi ibra edilmemiştir. 543 adet hesap dönemi genel görüşmeye sunulmuştur. Yapılan denetim görüşmelerinde, denetlenen kuruluşlarla ilgili 102 tavsiye kararı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu başta olmak üzere Bakanlıldarın Teftiş Kurullarının inceleme ve gerekiyorsa soruşturma yapması için 59 adet karar alınmıştır. 5. yasama yılında, ayrıca, Anayasanın 165. maddesi ve 3346 sayılı kanun hükümleri uyarınca; * tarihli birleşiminde TURKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin * tarihli birleşiminde, Türk İhracat Kredi Bankası A.Ş., kısa adıyla EXİMBANK'ın ve * tarihli birleşiminde de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İstanbul Altın Borsası'nın Komisyonumuzun denetim kapsamına alınması yönünde karar alınmıştır. Komisyonumuzca denetimleri tamamlanan tasvibe ve genel görüşmeye tabi kamu iktisadi teşebbüslerini kapsayan 1, 2, 3 ve 4. Yasama Yıllarına ait raporlar, 3346 sayılı Kanun 7. maddesinin son fıkrası gereğince basılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılmış ve Hükümete iletilmiştir. Dağıtılan Raporlar kesinleşmiş, kuruluşlara ait bilançolar ile netice hesaplarını ve mali durumlarını gösteren tablolar Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayınlanmıştır. EGEMENLIK KAYıTSıZ ŞARTSıZ. MILLETINDIR

20 22. Dönem Faaliyetleri İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU İnsan Haklan alanında son derece önemli ilerlemelerin katedildiği 22. Dönemde, komisyonumuza toplam 5465 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 5131'i sonuçlandırılmış olmakla birlikte halen 334 başvuruyla ilgili işlemler de devam etmektedir. Başvurular 1. Yasama Yılı 2. Yasama Yılı 3. Yasama Yılı 4. Yasama Yılı 5. Yasama Yılı Toplam işleme Alınan Toplam Başvuru Sonuçlandırılan Başvuru işlemde Olan Başvuru Alt Komisyon Çalışmaları Yurtiçi 22. Dönemde yurtiçi incelemelerde bulunmak için 61 alt-komisyon kurulmuştur. Yurtdışı 22. Dönemde yurtdışı inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için 17 yurtdışı alt komisyon kurulmuştur Toplantılar İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 22. Dönemde 40 toplantı yapmıştır. Basın Açıklamaları Dönem boyunca 15 basın açıklaması yapılmıştır. Kabul Edilen Raporlar Yapılan toplantılarda 14 rapor görüşülerek kabul edilmiştir. Heyetler 22. Dönemde komisyonumuzu 48 yerli heyet ziyaret etmiştir. Aynı dönemde 144 yabancı heyet komisyonumuzu ziyaret etmiştir. K C K M K N ı. I K K A Y ı T S ı Z Ş A R T S ı Z M I ı. ı. K T I N D I R

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

2 0 0 5-2 0 0 6. D ı ş İ l i ş k i l e r v e Y u r t d ı ş ı İ ş ç i H i z m e t l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. ANKARA 2007 Yayın No: 147

2 0 0 5-2 0 0 6. D ı ş İ l i ş k i l e r v e Y u r t d ı ş ı İ ş ç i H i z m e t l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. ANKARA 2007 Yayın No: 147 A C I B A K A I I I I G I A V M E S O S Y A L G U V E N L K T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I L I A M S A V E S O S Y A L G U V E N L K

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu Ankara, 2013 Bu Rapor, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Görev, Yetki, İlke ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

"Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır." 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NECDET

Detaylı