KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI 1. GİRİŞ Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan hemen hemen her ülkenin lokomotif sektörlerinden biri de otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörüdür. Türkiye de otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörü başta Marmara Bölgesi olmak üzere, çeşitli illerimizde ciddi gelişimler göstermiştir. Özellikle Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Ankara, Adana ve Manisa Türkiye de otomotiv ve yan sanayisinin geliştiği iller içerisinde en önemli yeri tutarlar. Türkiye de otomotiv ve bu sektöre bağlı yan sanayi 1950 li yıllarda cılız hareketlerle başlamasına rağmen, ilk ciddi gelişim Devrim adı verilen Türk imalatı otomobillerin üretimi ile başlamıştır. Ancak Türkiye de seri halde otomobil üretiminin Anadol markası ile 1966 yılında başladığı bilinmektedir lerde yeni montaj hatlarının kurulmasıyla birlikte başka marka araçların da ülkemizde seri üretiminin yapıldığı görülmektedir. Otomotiv ve otomotiv yan sanayisiyle ilgili altyapı ve üst yapı yatırımları, Türkiye nin 1980 ler ile 1990 lı yıllarında bu sektörü hızla ülke ekonomisi içerisinde üst sıralara taşımıştır. Özellikle 1996 yılında Gümrük Birliği Anlaşmasının yürürlüğe girmesi, sektörü büyük oranda dış rekabete açmış ve hızla değişen küresel koşullara uyumunu sağlamıştır. Bugün otomotiv yan sanayi sektörü Türkiye nin en önemli imalat ve ihracatçı sektörlerinden biridir. Aşağıdaki tabloda otomotiv yan sanayi sektörünün son on yıllık ihracat ve ithalat rakamları gösterilmektedir. YILLAR OTOMOTİV AKSAM VE PARÇA İHRACATI OTOMOTİV AKSAM VE PARÇA İTHALATI DIŞ TİCARET DENGESİ USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Kaynak:TÜİK Tablo-1: Türkiye nin Otomotiv Aksam ve Parça İhracat İthalat Rakamları ile Dış Ticaret Dengesi Tablo-1 incelendiğinde Türkiye için otomotiv aksam ve parçaları üretimi önemli bir ihracata yönelik imalat sektörü olmasına rağmen, 2001 yılı haricinde 2011 yılına kadar hep dış ticaret açığı vermiştir. Üstelik sektörle ilgili kronik bir şekilde, sürekli Türkiye nin aleyhine dış ticaret açığının oluşumu ayrı bir araştırma konusu olmasına rağmen, Türkiye de otomotiv yan sanayi üretimi yapan işletmelerin yeteri kadar küresel pazarlarda faaliyette bulunmamaları, bu açığı körükleyen en önemli faktör olarak algılanabilir. Çünkü otomotiv sektöründe faaliyette

2 2 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI bulunan Türk İşletmeleri kaliteli üretim ve kapasite konusunda yeterli birikim, imkan ve kabiliyete sahip olduğu bilinmektedir. O halde ilgili işletmelerin ihracata yönelik odaklanmaları ve bu konuda teşvik edilmeleri bir zorunluluk olarak gözükmektedir. 2. ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye nin 2023 yılında hedeflediği 500 Milyar Dolarlık ihracat rakamına ulaşmasına katkı sağlamaktır. Söz konusu temel amaca ek olarak, diğer spesifik amaçlar da aşağıdaki gibidir; - Türkiye de otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin pazar ve müşteri arayışlarına olumlu katkılar sağlamak, - Otomotiv yan sanayi sektörü içerisinde çok sayıda çeşit olmasına rağmen, Konya ilinde ağırlılık olarak faaliyette bulunan ilgili fasıllardaki imalatçı ve/veya ihracatçı işletmelere özel keşifsel pazar araştırması yapmak, - Söz konusu işletmelere yönelik küresel ortamdaki fırsat pazarlarını belirlemek, - Söz konusu işletmelere yönelik küresel ortamdaki birincil potansiyel hedef pazarlarını tespit etmek, - Söz konusu işletmelere yönelik küresel ortamdaki ikincil potansiyel hedef pazarlarını tespit etmek, - Konya ilinde ağırlılık olarak faaliyette bulunan ilgili fasıllardaki imalatçı ve/veya ihracatçı işletmelerin fırsat pazarları ile birincil ve ikincil hedef pazarlarındaki potansiyel müşterilerini ve bu müşterilerin iletişim bilgilerini sunmak. 3. ARAŞTIRMADA KULLANILAN VERİLER VE KAYNAKLARI Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International Trade Center) ve Birleşmiş Milletlerin veri tabanı olan COMTRADE ve EUROSTAT (Avrupa Birliği) veri tabanlarından alınmış ve biçimlendirilmiş ve yorumlanarak potansiyel hedef pazarlar tespitinde kullanılmıştır. ITC veri tabanı ülkelerin istatistik kurumlarından da veriler derleyerek veri tabanının daha güncel olmasını sağlamaktadır. Esas itibariyle devlet kaynaklarından gelen, 6 haneli GTİP ler (Harmonised Code System) bazında ki istatistik veriler ülkeler arasındaki ticari akışları değer ve ağırlık bazında vermektedir. Bu kaynaklar tamamen gümrüklerdeki fiili gerçekleşmiş aksiyon bilgilerine dayanmaktadır ve bu aksiyonlar rakamsal ve grafiksel olarak sorgulanabilir ve isteğe bağlı tablolar oluşturulabilecek formatlarda sunulmaktadırlar. Yukarıda sözü edilen verilerin güvenilirliği önemlidir ve araştırmada kullanılan veri tabanları Dünyadaki en güvenilir kaynaklar olarak (COMTRADE, EUROSTAT TRADEMAP) kabul edilirler. Bütün bunlara rağmen söz konusu verilerde dikkatle ele alınması gereken noktalar vardır. Uluslararası ticarette kullanılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarının ilk 6 hanesi, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından belirlenmiş olup, ekonomik birliktelikler (Avrupa Birliği gibi) ile ülkeler bazında aynı ürün için bu ilk 6 haneden sonra farklı numaralar kullanılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye den ihracatı yapılan bir malın GTİP i giriş yapılan ülkede değiştiğinde bu durum istatistikî verilere yansımaktadır. Türkiye ihracatı ile o ülkenin aynı maldaki Türkiye ithalatı farklılık gösterebilmektedir. Araştırmalarda bu husus göz önüne alınmalıdır ancak bu farklılık veriler incelendiğinde ve detaya inildiğinde aşılabilmekte ve konuyla ilgili hata oranı da düşürülebilmektedir.

3 3 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ 4. OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE DIŞ TİCARETE KONU OLAN ÜRÜNLER VE FASIL NUMARALARI Konu otomotiv ve otomotiv sektörüne yönelik yan sanayi olduğunda, neredeyse onlarca farklı GTİP numarasına sahip ürün, dış ticarete konu olan ilgili ürünler içerisinde yer alabilirler. Ancak burada sadece ağırlıklı olarak Konya ve yakın çevresinde bulunan söz konusu otomotiv yan sanayine yönelik üretim yapan işletmelerin ürettikleri ürünler ve çeşitleri dikkate alınarak, yedi ayrı GTİP numarasına sahip mal araştırmaya konu olmuştur. Burada araştırmaya konu olan ürünlerin GTİP numaraları ve her bir numaraya yönelik ilgili açıklamalar yapılmadan önce, GTİP numaraları hakkında genel bir bilginin verilmesi yararlı olacaktır. Dünya Gümrük Örgütü (WCO) dünyada uluslararası ticarete konu olan tüm malların ilk 6 hanesini belirler ve yıllık olarak da WCO ne üye olan ülkeler kendi Gümrük Tarife Cetvelini yayımlarlar. Diğer bir ifadeyle 12 haneden oluşan GTİP numaralarının ilk 6 hanesini WCO belirlerken, eğer ilgili ülke bir ekonomik birliğin (Gümrük Birliği gibi) üyesiyse, 7. ve 8. hane rakamları ilgili ekonomik birlik tarafından ve kalan 9., 10., 11. ve 12. hane de ilgili ülke tarafından tayin edilmektedir. Aşağıda araştırmaya konu olan ilgili GTİP numaralarından hemen hemen tüm dünyanın kabul ettiği ilk 6 rakam dikkate alınarak, söz konusu araştırma yapılmıştır. O halde Konya Bölgesi otomotiv yan sanayi sektörü için yapılan bu ihracat pazar araştırmasında, aşağıdaki GTİP numaralarına sahip olan ürünler üzerinde araştırma yapılacaktır. Bunlar: : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu numara kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu patlamalı motorların aksam ve parçaları olarak tanımlanmaktadır : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu numara kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu patlamalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçaları olarak tanımlanmaktadır : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu numara kranklar ve krank milleri olarak tanımlanmaktadır : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu numara Traktörler, 10 veya daha fazla kişiyi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, binek otomobiller ile insan taşımaya mahsus diğer taşıtlar, eşya taşımaya mahsus taşıtlar ile özel amaçlı diğer taşıtların frenler ve servo-frenler ile ilgili aksam ve parçaları olarak açıklanmaktadır : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu numara Traktörler, 10 veya daha fazla kişiyi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, binek otomobiller ile insan taşımaya mahsus diğer taşıtlar, eşya taşımaya mahsus taşıtlar ile özel amaçlı diğer taşıtların vites kutuları ile ilgili aksam ve parçaları şeklinde tanımlanmaktadır : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu numara Traktörler, 10 veya daha fazla kişiyi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, binek otomobiller ile insan taşımaya mahsus diğer taşıtlar, eşya taşımaya mahsus taşıtlar ile özel amaçlı diğer taşıtların deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların ilgili aksam ve parçaları şeklinde açıklanmaktadır : Yine Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu numara Traktörler, 10 veya daha fazla kişiyi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, binek otomobiller ile insan taşımaya mahsus diğer taşıtlar, eşya taşımaya mahsus taşıtlar ile özel amaçlı diğer taşıtların tekerlekler ile bunların ilgili aksam ve parçaları şeklinde tanımlanmaktadır.

4 4 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI 5. KIVILCIM İLE ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI DOĞRUSAL VEYA DÖNER PİSTONLU PATLAMALI MOTORLARIN AKSAM VE PAR- ÇALARI (840991) Aşağıda kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik uluslararası ticari bilgiler verilmektedir. Buradaki bilgiler özellikle ilgili işletmelerin hedef pazar seçimlerinde fonksiyonel rol oynayacaktır. YILLAR TOPLAM KÜRESEL İTHALAT DEĞERLERİ (000 $) DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,25% ,25% ,44% ,24% ,74% ,23% ,11% ,21% ,03% ,21% ,60% ,19% ,92% ,17% ,82% ,18% ,63% ,18% ,88% Tablo-2: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve Ticaret Bilgileri Tablo-2 incelendiğinde, araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip kıvılcım ateşlemeli motorların aksam ve parçaları ile ilgili olarak küresel ortamda çok ciddi bir pazarın varlığı dikkati çekmektedir. Sözü edilen ürünlere yönelik 2002 yılında pazarın toplam değeri yaklaşık 16,5 Milyar Dolarken, 2011 yılında bu pazarın küresel büyüklüğünün yaklaşık 32,3 Milyar Dolar civarında gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle kıvılcım ateşlemeli motorların aksam ve parçalarıyla ilgili küresel pazarın son 10 yılda yaklaşık %100 varan bir büyüme performansı gösterdiği söylenebilir. Ancak diğer taraftan yine Tablo-2 incelendiğinde kıvılcım ateşlemeli motorların aksam ve parçalarıyla ilgili tüm uluslararası ithalatının toplam küresel ticaret içerisinde payının azaldığı da görülmektedir. Örneğin araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip kıvılcım ateşlemeli motorların aksam ve parçalarının 2002 yılında küresel ticaret içerisindeki payı %0,25 ken bu oran yıllar itibariyle neredeyse kademeli bir şekilde azalarak, %0,18 gibi bir orana düşmüştür. Elde tüm veriler olmamasına rağmen, benzin fiyatlarındaki artışa paralel olarak genellikle benzinli olan kıvılcım ateşlemeli motorların aksam ve parçalarına olan talebin göreceli olarak düştüğünü de vurgulamaktadır Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İthalat Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik küresel genel bilgilerden sonra, uluslararası ticaret boyutunda söz konusu malların ihracat ve ithalatının ayrıca incelenmesi yerinde olacaktır. Tablo-3 kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik 100 Milyon Doların üzerinde ihracat yapan ülkeleri göstermektedir. Söz konusu tablo incelendiğinde 2011 yılı itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve

5 5 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ parçalarına yönelik toplam ihracat tutarı yaklaşık 29,7 Miyar Dolar civarındadır ve 2010 yılına göre de küresel ihracat değeri 4 Milyar Dolar kadar da artmıştır. Söz konusu pazarın en büyük ihracatçısı Almanya (6,5 Milyar Dolar) ve Japonya (6,1 Milyar Dolar) gözükmektedir. Almanya ve Japonya dan sonra, sırasıyla; ABD, Meksika, Çin ve İtalya kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik 1 Milyar Doların üzerinde ihracat yapan diğer ülkeler olarak yine Tablo-3 de görülmektedir. İHRACATÇI ÜLKE USD USD USD USD USD Almanya Japonya ABD Meksika Çin İtalya Tayland G. Kore Kanada Macaristan Polonya Brezilya Fransa Avusturya Türkiye İngiltere Çek Cumhuriyeti Hollanda Singapur Portekiz Belçika Hindistan Endonezya Hong Kong İsveç İspanya Tayvan Tablo-3: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İhracatçı Bilgileri Bunlara ek olarak, Tayland, G. Kore, Kanada, Macaristan, Polonya, Brezilya ve Fransa 500 Milyon 1 Milyar Dolar arasında dünyada ihracat yapan ülkeler olarak ilgili tabloda yer almaktadırlar Milyon Dolar arasında Avusturya ve Türkiye söz konusu malda küresel ihracatçıyken, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçaları konusunda Milyon Dolar arasında ihracat gerçekleştirmişlerdir. Hollanda, Singapur, Portekiz ve Belçika Milyon Dolar arasında ihracat yaparken, Tablo-3 deki diğer ülkeler 200 Milyon Doların altında ihracat yapmaktadırlar. Aşağıdaki Tablo Milyon Doların üzerinde kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkelerin listesini ve ithalat değerlerini göstermektedir. Buna göre ABD ri araştırmaya konu olan ürünle ilgili en büyük ithalatçı olarak görülürken, Çin, Almanya, İngiltere ile Meksika 2 Milyar Doların üzerinde ithalat yapan ülkelerdir. Ayrıca Kanada, Avusturya ve Macaristan kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçaları konusunda dünyada 1 Milyar Doların üzerinde ithalat yapan diğer ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar. Bunlara ek olarak, 500 Milyon Dolar ile 1 Milyar Dolar arasında kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkeler de, Fransa, Tayland, Japonya, İsveç, Brezilya, İspanya, Endonezya, İtalya,

6 6 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ve Güney Kore den oluşmaktadır Milyon Doların arasında ithalat yapan ülkeler de; Hindistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Vietnam, Türkiye, Belçika, Malezya, Avustralya ve İran dan oluşmaktadır. Tablo-4 deki diğer ülkeler de 200 Milyon Doların altında ithalat yapan ülkeler olarak bulunmaktadırlar. İTHALATÇI ÜLKE ABD Çin Almanya İngiltere Meksika Kanada Macaristan Avusturya Fransa Tayland Japonya İsveç Brezilya İspanya Endonezya İtalya G. Kore Hindistan Polonya Çek Cumhuriyeti Vietnam Türkiye Belçika Malezya Avustralya İran Tayvan Hollanda Arjantin Hong Kong Rusya Birleşik Arap Emirlikleri Singapur Suudi Arabistan Güney Afrika Portekiz Tablo-4: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve İthalatçı Bilgileri Tablo-3 ve Tablo-4 birlikte analiz edilirse, bazı ülkelerin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik uluslararası ticarette hem büyük ihracatçı aynı zamanda büyük ithalatçı oldukları görülecektir. Örneğin ABD kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik en büyük ithalatçı olmasına rağmen, aynı zamanda dünyada üçüncü büyük ihracatçı olarak görülmektedir. Benzer durum Almanya, Meksika ve Çin gibi ülkeler için de geçerlidir.

7 7 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ 5.2. Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracatı Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatı Türk ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada söz konusu ürüne yönelik Türkiye nin ihracat değerleri ile tüm ihracatı içerisindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. YILLAR TÜRKİYE'NİN İHRACATI (000$) TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATINDAKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,19% ,17% ,83% ,18% ,46% ,15% ,4% ,11% ,00% ,12% ,68% ,12% ,49% ,11% ,13% ,15% ,72% ,38% ,26% Tablo-5: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Değerleri Tablo-5 incelendiğinde Türkiye nin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda son on yılda ihracatını yaklaşık %700 ün üzerinde artırdığı görülecektir. Özellikle 2010 yılına göre 2011 yılında Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünlerdeki ihracat artış miktarı 262 Milyon Doları geçerek, büyüme oranı %180 olmuştur. Bunlara ek olarak, yine Tablo-5 incelendiğinde kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçaları ihracatının, 2002 yılında Türkiye nin tüm ihracatının %0,19 uyken, bu oran 2011 yılında %0,38 gibi bir orana çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda yılları arasında araştırmaya konu olan mal için Türkiye nin 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yaptığı ülke pazarları gösterilmektedir. Tablo- 6 da dikkati çeken ilk unsur, Türkiye nin 2011 yılında kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda çok büyük bir artış göstermesine rağmen, ihracat yapılan ülke sayısının son derece sınırlı olduğudur. Serbest Bölgeler dışında Türkiye araştırmaya konu olan ürünü 22 ayrı ülkeye 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Halbuki kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını ithal eden onlarca ülke olmasına rağmen, Türkiye nin sadece 22 ülke pazarına bu ürünü ihraç etmesi, ciddi anlamda fırsat pazarların kaçırıldığının bir işaretidir. Bunlara ek olarak, yine Tablo-6 incelendiğinde Türkiye 2011 yılında toplam 407,8 Milyon Dolar ihracat yapmasına rağmen, bu ihracatın %61,64 ünü (251,4 Milyon Dolar) sadece Almanya ya yapmıştır. Türkiye nin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ihracatında %65 e yakın bir oranda Almanya ülke pazarına gerçekleştirmesi çok büyük bir risktir. Bu nedenle Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünün ihracatı hakkında bir an önce ülke çeşitlendirmesini artırmalı ve Almanya ülke pazarına bu kadar bağımlı kalınmamalıdır.

8 8 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Almanya İtalya İngiltere İspanya Fransa İran Hindistan Belçika Avusturya Romanya Finlandiya ABD Çek Cumh Cezayir Irak Güney Afrika Serbest Bölgeler Pakistan Polonya Bulgaristan Suriye Mısır Kazakistan TOTAL Tablo-6: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkeler ve Değerleri Almanya ya ek olarak, Türkiye İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İran a kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ihracatında 10 Milyon Doların üzerinde ihracat yapmıştır. Ayrıca Türkiye Hindistan, Belçika ve Avusturya ülke pazarlarına araştırmaya konu olan ürünle ilgili 5-10 Milyon Dolar arasında ihracat yaparken, aralarında ABD nin de bulunduğu Romanya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Cezayir, Irak ve Güney Afrika ülke pazarlarına 2 5 Milyon Dolar arasında ihracat yapabiliştir. Tablo-6 daki diğer ülke pazarlarına Türkiye 1 Milyon Doların altında ihracat gerçekleştirebilmiştir Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Dünyada Büyüyen Pazarlar Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ithalatını artıran ve büyüyen pazarlar birkaç kritere göre aşağıda analiz edilmektedir. Öncelikle büyüme miktarı 10 Milyon Doların üzerindeki ülke pazarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

9 9 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Miktarı Total ABD Çin Almanya İngiltere Macaristan Hindistan İsveç Tayland Avusturya G. Kore İspanya Meksika Brezilya Endonezya Japonya Çek Cumhuriyeti İtalya Türkiye Vietnam Pakistan Belçika Rusya Arjantin Hong Kong Kolombiya Umman Malezya Singapur Portekiz Tayvan B.Arap Emirlikleri Myanmar Panama Venezuela Tablo-7: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını 10 Milyon Doların Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-7 incelendiğinde dünyada 2010 yılına göre 35 ülkede kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ithalatının 10 Milyon Doların üzerinde büyüdüğü ve toplam küresel büyüme miktarının da 3,83 Milyar Dolar olduğu görülmektedir. Yine söz konusu tabloya dikkatli bir şekilde bakılırsa; ABD, Çin, Almanya ve İngiltere ülke pazarlarının Türkiye nin 2011 yılı ihracatından (407,8 Milyon Dolar) daha fazla büyüdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca Macaristan, Hindistan ve İsveç ülke pazarlarının 2010 yılına göre 200 Milyon Dolardan daha fazla büyüdükleri söylenebilir Milyon Dolar arasında büyüyen pazarlar da; Tayland, Avusturya, Güney Kore, İspanya, Meksika ve Brezilya ülke pazarlarından meydana gelmektedir. Bunlara ek olarak, Endonezya, Japonya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Türkiye ve Vietnam ülke pazarları kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ithalatı konusunda Milyon Dolar arasında artış göstermiştir. Tablo-7 deki diğer ülkeler de Milyon Dolar büyüme rakamları ile önemli potansiyel pazarlar olarak algılanabilirler.

10 10 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALATÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Oranı % Myanmar ,33% Umman ,58% Pakistan ,51% Lüksemburg ,97% Kırgızistan ,31% P.Yeni Gine ,23% Özbekistan ,12% Hindistan ,79% Irak ,38% Mozambik ,12% Bolivya ,29% Küba ,70% Taciksitan ,81% Panama ,64% Kolombiya ,68% Bulgaristan ,15% Cezayir ,28% Türkmenistan ,09% Gürcistan ,14% Tablo-8: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %50 nin Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ithalatının miktar olarak açıklandığı Tablo-7 ye ek olarak, özellikle hızlı büyüyen pazarların algılanması açısından, araştırmaya konu olan ürünün ithalatını %50 den daha fazla artıran ülke pazarlarının da ayrıca incelenmesi isabetli olacaktır. Bu nedenle yukarıda Tablo-8 geliştirilmiştir ve söz konusu tabloda en hızlı büyüyen ülke pazarının %579 ile Myanmar ülke pazarı olduğu söylenebilir. Tablo-8 de %200 ün üstünde büyüyen ülke pazarları sarı renk ile boyanmış ve % arasında büyüyen ülke pazarları da yeşil renk ile boyanarak vurgulanmışlardır. Buna göre Myanmar a ek olarak, Umman, Pakistan ve Lüksemburg pazarlarının çok hızlı büyüdüğü söylenebilir. Ayrıca Kırgızistan, P.Yeni Gine, Özbekistan ile Hindistan pazarlarının büyüme hızı da hiç de düşük değildir. Yine benzer şekilde Irak, Mozambik, Bolivya, Küba ve Tacikistan pazarlarının %70-90 arasında büyüdükleri gözlenmektedir. Tablo-8 deki diğer ülkelerin de %70 in altında da olsa ciddi hızlarla büyüdüğü anlaşılmaktadır. Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin gösterildiği Tablo-8 de özellikle hem büyüme oranı yüksek ve aynı zamanda ithalat miktarı büyük olan pazarların mutlaka ihmal edilmemesi gerekmektedir. Tablo-8 de yer alan ve kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin listesi önemli bir veri olmasına rağmen, benzer şekilde araştırmaya konu olan ürünün ithalatının %50 nin altında büyüdüğü pazarların da açıklanması gerekmektedir. Çünkü sözü edilen pazarın büyüme hızı %50 nin altında olsa dahi, ithalat miktarı ciddi miktarda yüksek olabilir. Bu nedenle söz konusu pazarların da ihmal edilmemesi için, Tablo-8 e benzer şekilde ancak %50 nin altında büyüyen ülke pazarları da aşağıda Tablo-9 da gösterilmektedir.

11 11 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHALATÇI ÜLKE 2007 İthalatı 2008 İthalatı 2009 İthalatı 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Oranı % Yunanistan ,15% Brunei ,67% Paraguay ,51% Samoa ,67% Ermenistan ,59% Angola ,91% Kuzey Kore ,91% Haiti ,16% İzlanda ,85% Dominika ,95% Laos ,69% İsveç ,11% Sierra Leone ,09% Şili ,87% Çad ,96% Litvanya ,85% Bandladeş ,11% Çek Cumh ,11% El Salvador ,68% Yeni ,45% Kaledonya Macaristan ,51% Vietnam ,30% Malavi ,27% Rusya ,14% Belçika ,87% Almanya ,77% Ürdün ,75% İngiltere ,22% Aruba ,86% G. Kore ,51% Grönland ,41% Suriye ,25% Sri Lanka ,64% Peru ,99% Arjantin ,71% Tayland ,85% Gabon ,66% Çin ,49% Moldova ,95% Hong Kong ,74% St. Lucia ,57% Kıbrıs R.K ,09% Cebelitarık ,23% Kenya ,64% Ukrayna ,31%

12 12 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İspanya ,06% Venezuela ,90% Brezilya ,25% Uruguay ,11% Portekiz ,34% Guatemala ,34% Botsvana ,14% Endonezya ,87% Singapur ,62% Zimbabve ,51% Fas ,37% Slovakya ,20% Fransız ,12% Polinezyası ABD ,68% Japonya ,30% Madagaskar ,22% Malezya ,99% Avusturya ,55% İtalya ,26% Etiyopya ,26% Slovenya ,78% Letonya ,83% Kosta Rika ,37% Birleşik Arap ,37% Emirlikleri İsviçre ,08% Tayvan ,45% Danimarka ,23% Filistin ,91% Meksika ,89% Hollanda ,30% Güney Afrika ,07% Vanuatu ,71% Finlandiya ,59% Kuveyt ,70% Bahamalar ,14% Cibuti ,93% Yemen ,72% Cabo Verde ,70% Ekvador ,70% Tanzanya ,38% Gine Bissau ,69% Tablo-9: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %1 ile %50 nin Arasında Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-9 da Tablo-8 e benzer şekilde kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ithalatının %1-50 arasında büyüten ülke pazarları bulunmaktadır. Yukarıdaki tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde büyüme oranı düşük olmasına rağmen, pazarın büyük olduğu ülkeler söz konusudur. Bu tür ülkelere arasında İsveç, Çek Cumhuriyeti,

13 13 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Macaristan, Vietnam, Rusya, Belçika, Almanya, İngiltere, G.Kore, Arjantin, Tayland, Çin, Hong Kong, Ukrayna, İspanya, Venezuela, Brezilya, Portekiz, Endonezya, Singapur, ABD, Slovakya, Japonya, Malezya, Avustralya, İtalya, Slovenya, B. Arap Emirlikleri, İsviçre, Tayvan, Danimarka, Meksika, Hollanda, G.Afrika, Finlandiya ve Ekvador ülke pazarları sayılabilir Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Kaçırdığı Fırsat Pazarları Türkiye nin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını ihraç ettiği pazarlar yeniden Tablo-6 da incelenirse, söz konusu malların 1 Milyon Doların üzerinde ihracatının yapıldığı ülke pazarının sadece 22 olduğu görülecektir. Halbuki %1 in üzerinde de olsa büyüyen ve Türkiye nin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını hiç satmadığı ya da yok denecek kadar az sattığı ciddi sayıda ülke pazarı vardır. O halde aşağıda listesi bulunan ülke pazarları Türkiye açısından kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak görülebilir. Bunlar; Angola Gürcistan Panama Arjantin Haiti Paraguay Aruba Hollanda Peru Bahamalar Hong Kong Portekiz Bandladeş İsveç Rusya Birleşik Arap İsviçre Samoa Emirlikleri Bolivya İzlanda Singapur Botsvana Japonya Slovakya Brezilya Kenya Slovenya Brunei Kırgızistan Sri Lanka Cabo Verde Kolombiya St. Lucia Cebelitarık Kosta Rika Şili Cibuti Kuveyt Taciksitan Çad Küba Tanzanya Çin Laos Tayland Danimarka Letonya Tayvan Dominika Litvanya Türkmenistan Ekvador Lüksemburg Ukrayna El Salvador Macaristan Umman Endonezya Madagaskar Uruguay Etiyopya Malavi Ürdün Fas Malezya Vanuatu Filistin Meksika Venezuela Fransız Polinezyası Moldova Vietnam G. Kore Mozambik Yemen Gine Bissau Myanmar Yeni Kaledonya Grönland Özbekistan Yunanistan Guatemala P.Yeni Gine Zimbabve Tablo-10: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Mutlak Olarak Kaçırdığı Fırsat Pazarları Yukarıdaki Tablo-10 incelendiğinde, kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını ihraç edildiği pazarlara yönelik Türkiye nin ya 1 Milyon Doların altında

14 14 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI mal sattığı ya da hiç ilgili ürünü satamadığı ülke pazarlarının listesi görülecektir. Bu haliyle söz konusu ülkeler Türkiye açısından mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlarıdır Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorların Aksam ve Parçalarını Üreten ve/veya İhraç Eden Türk İşletmelerine Yönelik Olası Hedef Pazarlar Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarına yönelik olarak yapılan bu keşifsel araştırmada şu ana kadar gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler dikkate alındığında, aslında araştırmaya konu olan ürüne yönelik Türk İşletmeleri için çok sayıda olası hedef pazarlar söz konusudur. O halde aşağıda farklı kriterlere göre olası hedef pazarlar açıklanmaktadır. İlgili Türk işletmeleri imkan ve kaynakları ile ihracat pazarlama yeteneklerini dikkate alarak burada açıklanan hedef pazarlara yönelik kendilerine özgü bazı ülke pazarlarını seçerek, söz konusu ülke pazarları için yine kendilerine has ihracat pazarlama strateji ve yaklaşımlarını formüle etmeleri mümkündür. Bu durumda öncelikle Tablo-10 da sıralanan ülkeler kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda öncelikli fırsat pazarlardır. Çünkü araştırmaya konu olan Türk işletmeleri Tablo-10 açıklanan ülke pazarlarına ya hiç ihracat yapmamaktadırlar ya da 1 Milyon Doların altında bu ülke pazarlarına ilgili Türk işletmeleri ihracat yapabilmektedirler. Diğer yönden kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri miktar olarak çok fazla büyüyen ve potansiyel olarak diğer ülke pazarlarına göre büyük olan ülkelere ihracat yapmak isterlerse, bu durumda olası hedef pazarlar aşağıdaki gibi olabilir. Tablo-11 incelendiğinde özellikle ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya ve Meksika ülke pazarlarının araştırmaya konu olan ürün için çok büyük pazarlar olmakla birlikte, aynı zamanda 2010 yılına göre bu pazarlarda ciddi artışların yaşandığı görülmektedir. Burada söz konusu ülkelerdeki pazar büyüme miktarları ile oranlarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü bir ülke pazarı hem miktar bazında hem de oran bazında diğer ülkelere kıyasla daha fazla büyüyorsa, pazarın büyüklüğünü dikkate alan bir Türk işletmesi aynı zamanda hızlı büyüyen bir pazara odaklanmış olacaktır. O halde kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki fazla artış miktarı kriterine göre birincil öncelikli ülke pazarları şunlardır; - ABD - Çin - Almanya - İngiltere - Macaristan - Avusturya - İspanya - Meksika - Hindistan - Brezilya - Pakistan - Umman - Myanmar - İsveç

15 15 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Tayland - Güney Kore - Çek Cumhuriyeti - Vietnam - Belçika - Rusya - Arjantin - Hong Kong - Kolombiya - Panama İTHATALÇI ÜLKE 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Miktarı Artış Oranları % ABD ,68% Çin ,49% Almanya ,77% İngiltere ,22% Macaristan ,51% Hindistan ,79% İsveç ,11% Tayland ,85% Avusturya ,55% G. Kore ,51% İspanya ,06% Meksika ,89% Brezilya ,25% Endonezya ,87% Japonya ,30% Çek Cum ,11% İtalya ,26% Vietnam ,30% Pakistan ,51% Belçika ,87% Rusya ,14% Arjantin ,71% Hong Kong ,74% Kolombiya ,68% Umman ,58% Malezya ,99% Singapur ,62% Portekiz ,34% Tayvan ,45% B.Arap ,37% Emirlikleri Myanmar ,33% Panama ,64% Venezuela ,90% Tablo-11: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Pazarın Büyük ve Artış Miktarlarının Fazla Olduğu Olası Hedef Pazarlar

16 16 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Yukarıdaki ülkelere ek olarak kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki fazla artış miktarı kriterine göre ikincil öncelikli ülke pazarları da aşağıdaki gibidir; - Endonezya - Japonya - İtalya - Malezya - Singapur - Portekiz - Tayvan - Birleşik Arap Emirlikleri - Venezuela Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri hızlı ve hatta bazı durumlarda daha az pazarlama yatırımları yaparak, yeni bir ülke pazarına girmek veya ilgili ülkede satışlarını artırmak istiyorsa, söz konusu işletmeler neredeyse astronomik bir hızla büyüyen pazarlara odaklanmalıdırlar. Bu durumda sözü edilen Türk işletmeleri aşağıdaki pazarları kendilerine olası sıcak hedef pazarlar olarak tercih etmeleri mümkündür. Bu ülke pazarları da şunlardır; - Myanmar - Umman - Pakistan - Lüksemburg - Kırgızistan - P.Yeni Gine - Özbekistan - Hindistan - Irak - Mozambik - Bolivya - Küba - Tacikistan - Panama - Kolombiya - Bulgaristan - Cezayir - Türkmenistan - Gürcistan Yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha az pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek birincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibidir; - Yunanistan - Brunei - Paraguay - Samoa - Angola - Haiti - İzlanda

17 17 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Dominika - Laos - İsveç - Sierra Leone - Şili - Çad - Litvanya - Bangladeş - Çek Cumhuriyeti - El Salvador - Yeni Kaledonya - Macaristan - Vieatnam - Malavi - Rusya - Belçika - Ürdün - İngiltere Benzer şekilde yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha fazla pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek ikincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibi açıklanabilirler. Bunlar; - Güney Kore - Grönland - Suriye - Sri Lanka - Peru - Arjantin - Tayland - Çin - Moldova - Hong Kong - Cebelitarık - Kenya - Ukrayna - İspanya - Venezuela - Brezilya - Uruguay - Portekiz - Guatemala - Endonezya - Singapur - Zimbabve - Fas - Slovakya - ABD

18 18 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI - Japonya - Madagaskar - Malezya - Avusturya - İtalya - Etiyopya - Slovenya - Letonya - Kosta Rika - Birleşik Arap Emirlikleri - İsveç - Tayvan - Danimarka - Filistin - Meksika - Hollanda - Güney Afrika Cumhuriyeti - Finlandiya - Kuveyt - Bahamalar - Cibuti - Yemen - Ekvador - Tanzanya 6. KIVILCIM İLE ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI DOĞRUSAL VEYA DÖNER PİSTONLU PATLAMALI MOTORLARIN DIŞINDAKİ DİĞER MOTORLARIN AKSAM VE PARÇALARI (840999) Keşifsel nitelikteki Pazar araştırmasına konu olan bir diğer otomotiv yan sanayi ürünü kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarıydı ve bu ürün grubunun evrensel GTİP numarası du. Bu ürünle ilgili detaylı açıklamalardan önce, söz konusu ürünün uluslar arası ticaretteki genel rakamlarının verilmesi yararlı olacaktır. YILLAR TOPLAM KÜRESEL İTHALAT DEĞERLERİ (000 $) DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,18% ,19% ,37% ,19% ,80% ,19% ,36% ,18% ,87% ,19% ,53% ,19% ,55% ,18% ,92% ,18% ,21% ,21% ,48% Tablo-12: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve Ticaret Bilgileri

19 19 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Tablo-12 incelendiğinde, araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip kıvılcım ateşlemeli motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçaları ile ilgili olarak küresel ortamda çok ciddi bir pazarın varlığı dikkati çekmektedir. Sözü edilen ürünlere yönelik 2002 yılında pazarın toplam değeri yaklaşık 11,6 Milyar Dolarken, 2011 yılında bu pazarın küresel büyüklüğünün yaklaşık 36,6 Milyar Dolar civarında gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle kıvılcım ateşlemeli motorların dışındaki motorların (dizel motorlar) aksam ve parçalarıyla ilgili küresel pazarın son 10 yılda yaklaşık %330 varan bir büyüme performansı gösterdiği söylenebilir. Buna benzer şekilde diğer taraftan yine Tablo-12 incelendiğinde kıvılcım ateşlemeli motorların dışındaki motorların aksam ve parçalarıyla ilgili tüm uluslararası ithalatının toplam küresel ticaret içerisinde payının da nispi bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. Örneğin araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip kıvılcım ateşlemeli motorların dışındaki motorların aksam ve parçalarının 2002 yılında küresel ticaret içerisindeki payı %0,18 ken bu oran yıllar itibariyle neredeyse kendini muhafaza ederek, 2011 yılında nispi de bir artışla %0,21 gibi bir orana yükselmiştir. Elde tüm veriler olmamasına rağmen, benzin fiyatlarındaki artışa paralel olarak genellikle dizel olan kıvılcım ateşlemeli motorların dışındaki motorların aksam ve parçalarına olan talebin göreceli olarak istikrar arz ettiği ve hatta son yıllarda yükseliş trendine girdiği söylenebilir Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorların Dışındaki Motorlakrın Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İthalat Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki motorların aksam ve parçalarına yönelik küresel genel bilgilerden sonra, uluslararası ticaret boyutunda söz konusu malların ihracat ve ithalatının ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki Tablo-13 de kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarına yönelik 100 Milyon Doların üzerinde ihracat yapan ülkeler göstermektedir. Tablo-13 incelendiğinde 2011 yılı itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki motorların aksam ve parçalarına yönelik toplam ihracat tutarı yaklaşık 36,6 Miyar Dolar civarındadır ve 2010 yılına göre de küresel ihracat değeri 8,2 Milyar Dolardan fazla artmıştır. Söz konusu pazarın en büyük ihracatçısı Almanya (8,7 Milyar Dolar) ve Japonya (2,68 Milyar Dolar) gözükmektedir. Almanya ve Japonya dan sonra, sırasıyla; ABD, Fransa, Çin, İtalya, Brezilya, Hollanda, İngiltere, Meksika, G. Kore, Singapur ve Türkiye kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarına yönelik 1 Milyar Doların üzerinde ihracat yapan diğer ülkeler olarak yine Tablo-13 de yer almaktadırlar. Bunlara ek olarak, Çek Cumhuriyeti, Belçika, İspanya, Hindistan, Macaristan ve Polonya 500 Milyon 1 Milyar Dolar arasında dünyada ihracat yapan ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar Milyon Dolar arasında İsveç, Kanada, Danimarka, Taylan ve Norveç söz konusu malda küresel ihracatçıyken, İsviçre, Romanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçaları konusunda Milyon Dolar arasında ihracat gerçekleştirmişlerdir. Tablo- 13 deki diğer ülkeler de 200 Milyon Doların altında ihracat gerçekleştirmiş ülkeler olarak yer bulmuşlardır.

20 20 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İHRACATÇI ÜLKE USD USD USD USD USD Dünya Almanya Japonya ABD Fransa Çin İtalya Brezilya Hollanda Birleşik Krallık Meksika Kore Cum Singapur Türkiye Çek Cum Belçika İspanya Hindistan Macaristan Polonya İsveç Avusturya Kanada Danimarka Tayland Norveç Finlandiya İsviçre Romanya G. Afrika Cum Arjantin Slovakya Hong Kong Tablo-13: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İhracatçı Bilgileri Aşağıdaki Tablo Milyon Doların üzerinde kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkelerin listesini ve ithalat değerlerini göstermektedir. Buna göre Almanya araştırmaya konu olan ürünle ilgili en büyük ithalatçı olarak görülürken, ABD ve Fransa 3 Milyar Doların üzerinde ithalat yapan ülkelerdir. Ayrıca Polonya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Güney Kore, Meksika ve Çin de kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçaları konusunda dünyada 1 Milyar Doların üzerinde ithalat yapan diğer ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar. Bunlara ek olarak, 500 Milyon Dolar ile 1 Milyar Dolar arasında kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkeler de, Avusturya, Brezilya, Tayland, İsveç, Belçika Japonya, Macaristan, Singapur, Hindistan, İspanya, Kanada ve Türkiye den oluşmaktadır Milyon Doların arasında ithalat yapan ülkeler de; Çek Cumhuriyeti, Endonezya, B. Arap Emirlikleri, Danimarka, Arjantin, Slovakya, Hong Kong, Rusya, İran, Avustralya, Finlandiya ve Suudi Arabistan dan oluşmaktadır. Tablo-14 deki diğer ülkeler de 200 Milyon Doların altında ithalat yapan ülkeler olarak bulunmaktadırlar.

21 21 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHALATÇI ÜLKE Almanya ABD Fransa Polonya İngiltere İtalya Hollanda Kore Cum Meksika Çin Avusturya Tayland Brezilya İsveç Belçika Japonya Macaristan Singapur Hindistan İspanya Kanada Türkiye Çek Cum Endonezya B. Arap Emirlikleri Arjantin Danimarka Slovakya Hong Kong Rusya İran Avustralya Finlandiya Suudi Arabistan Romanya Güney Afrika Cum Vietnam İsviçre Norveç Şili Malezya Kolombiya Tablo-14: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve İthalatçı Bilgileri Tablo-13 ve Tablo-14 birlikte analiz edilirse, bazı ülkelerin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarına yönelik uluslararası ticarette hem büyük ihracatçı aynı zamanda büyük ithalatçı oldukları görülecektir. Örneğin Almanya ve ABD kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarına yönelik en büyük ithalatçı olmasına rağmen, aynı zamanda dünyada ilk üç büyük ihracatçı olarak görülmektedirler. Benzer durum söz konusu tablolar incelendiğinde bazı ülkeler için de söz konusudur.

22 22 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI 6.2. Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracatı Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatı Türk ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada söz konusu ürüne yönelik Türkiye nin ihracat değerleri ile tüm ihracatı içerisindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. YILLAR TÜRKİYE'NİN İHRACATI (000$) TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATINDAKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,01% ,95% ,72% ,95% ,33% ,02 % ,11% ,06% ,80% ,13% ,14% ,91% ,77% ,75% ,52% ,84% ,43% ,74% ,94% Tablo-15: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Değerleri Tablo-15 incelendiğinde Türkiye nin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda son on yılda ihracatını yaklaşık %330 un üzerinde artırdığı görülecektir. Özellikle 2010 yılına göre 2011 yılında Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünlerdeki ihracat artış miktarı 47,2 Milyon Doları geçerek, büyüme oranı %4,94 olmuştur. Ancak Türkiye nin bu performansına rağmen, araştırmaya konu olan ürün hakkında hala 2007 ve 2008 yıllarında gösterdiği etkinliğe ulaşamadığı görülmektedir. Bunlara ek olarak, yine Tablo-15 incelendiğinde kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçaları ihracatının, 2002 yılında Türkiye nin tüm ihracatının %1,01 İyken, bu oranın 2011 yılında %0,74 e düştüğü gözlenmektedir. Aşağıdaki tabloda yılları arasında araştırmaya konu olan mal için Türkiye nin 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yaptığı ülke pazarları gösterilmektedir. Tablo- 16 da dikkati çeken ilk unsur, Türkiye nin 2011 yılında kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki motorların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda ciddi bir artış göstermesine rağmen, ihracat yapılan ülke sayısının son derece sınırlı olduğudur. Serbest Bölgeler dışında Türkiye araştırmaya konu olan ürünü 31 ayrı ülkeye 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Halbuki kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki motorların aksam ve parçalarını ithal eden onlarca ülke olmasına rağmen, Türkiye nin sadece 31 ülke pazarına bu ürünü ihraç etmesi, ciddi anlamda fırsat pazarların kaçırıldığının bir işaretidir. Bunlara ek olarak, yine Tablo-16 incelendiğinde Türkiye 2011 yılında 1 Milyar Dolardan fazla ihracat yapmasına rağmen, bu ihracatın yaklaşık %54 ü (538,7 Milyon Dolar) sadece Almanya ya yapmıştır. Türkiye nin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ihracatında %54 e yakın bir oranda Almanya ülke pazarına gerçekleştirmesi çok büyük bir risktir. Bu nedenle Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünün ihracatı hakkında bir an önce ülke çeşitlendirmesini artırmalı ve Almanya ülke pazarına bu kadar bağımlı olunmamalıdır.

23 23 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Almanya ABD İngiltere Fransa İtalya Hindistan S. Bölgeler Polonya İran Avusturya Belçika Irak Çin Japonya Brezilya Finlandiya Tayland Meksika G. Kore İspanya Kazakistan Romanya Cezayir Mısır B. Arap Emir Bulgaristan Pakistan Suriye Güney Afrika Rusya S. Arabistan TOTAL Tablo-16: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkeler ve Değerleri Almanya ya ek olarak, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Hindistan ülke pazarlarına kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ihracatında 20 Milyon Doların üzerinde ihracat yapmıştır. Ayrıca Türkiye çeşitli Serbest Bölgeler ile Polonya, İran, Avusturya, Belçika ve Irak ülke pazarlarına araştırmaya konu olan ürünle ilgili Milyon Dolar arasında ihracat yaparken, aralarında Çin in de bulunduğu Japonya, Brezilya, Finlandiya ve Tayland ülke pazarlarına 5 10 Milyon Dolar arasında ihracat yapabiliştir. Tablo-16 daki diğer ülke pazarlarına Türkiye 5 Milyon Doların altında ihracat gerçekleştirebilmiştir Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Dünyada Büyüyen Pazarlar Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki motorların aksam ve parçalarının ithalatını artıran ve büyüyen pazarlar birkaç kritere göre aşağıda analiz edilmektedir. Öncelikle büyüme miktarı 10 Milyon Doların üzerindeki ülke pazarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

24 24 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Miktarı Dünya Almanya ABD Fransa Polonya İngiltere Hollanda İtalya Brezilya Kore Cum Avusturya Macaristan İsveç Tayland Çin Japonya Hindistan Çek Cum Rusya İspanya Singapur Kanada İran S.Arabistan Finlandiya Meksika Endonezya Arjantin Slovakya Myanmar Türkiye Avustralya Danimarka Romanya Belçika B. Arap Emir G. Afrika Cum Küba Şili Hong Kong Bangladeş Vietnam Dominik Cum Kolombiya Kongo Venezuela Norveç Irak Tayvan Belarus Peru Lübnan Ukrayna Portekiz Tablo-17: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını 10 Milyon Doların Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri

25 25 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Tablo-17 incelendiğinde dünyada 2010 yılına göre 53 ülkede kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ithalatının 10 Milyon Doların üzerinde büyüdüğü ve toplam küresel büyüme miktarının da 8,23 Milyar Dolar olduğu görülmektedir. Yine söz konusu tabloya dikkatli bir şekilde bakılırsa; ABD ve Almanya ülke pazarlarının Türkiye nin 2011 yılı ihracatından (1,004 Milyar Dolar) daha fazla büyüdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca Fransa ülke pazarı araştırmaya konu olan ürüne yönelik yaklaşık 771 Milyon Dolar büyürken, Polonya ve İngiltere pazarları da Milyon Dolar arasında bir büyüme göstermişlerdir. Hollanda, İtalya, Brezilya, Güney Kore, Avusturya ve Macaristan ülke pazarlarının 2010 yılına göre Milyon Dolardan arasında büyüdükleri söylenebilir Milyon Dolar arasında büyüyen pazarlar da; İsveç, Tayland, Çin, Japonya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti ve Rusya ülke pazarlarından meydana gelmektedir. Bunlara ek olarak, İspanya, Singapur, Kanada, İran, Suudi Arabistan, Finlandiya, Meksika, Endonezya, Arjantin, Slovakya, Myanmar, Türkiye, Avustralya, Danimarka ve Romanya ülke pazarları kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ithalatı konusunda Milyon Dolar arasında artış göstermiştir. Tablo-17 deki diğer ülkeler de Milyon Dolar büyüme rakamları ile önemli potansiyel pazarlar olarak düşünülebilirler. İTHALATÇI ÜLKE İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Oranı % Myanmar ,81% Kongo ,70% Bermuda ,26% Malta ,79% Bahreyn ,63% Kamerun ,48% Moritanya ,85% Lübnan ,59% Lüksemburg ,04% Dominik Cum ,47% Rusya ,64% S. Arabistan ,78% Honduras ,91% Irak ,25% Mauritius ,14% Letonya ,15% Küba ,60% Tablo-18: Kıvılcım Ateşlemeli Motorların Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %50 nin Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ithalatının miktar olarak açıklandığı Tablo-17 ye ek olarak, özellikle hızlı büyüyen pazarların algılanması açısından, araştırmaya konu olan ürünün ithalatını %50 den daha fazla artıran ülke pazarlarının da ayrıca incelenmesi isabetli olacaktır. Bu nedenle yukarıda Tablo-18 geliştirilmiştir ve söz konusu tabloda en hızlı büyüyen ülke pazarının %9984 ile Myanmar ülke pazarı olduğu söylenebilir. Tablo-18 de %200 ün üstünde büyüyen ülke pazarları sarı renk ile boyanmış ve % arasında büyüyen ülke pazarları da yeşil renk ile boyanarak vurgulanmışlardır. Buna göre Myanmar a ek olarak, Kongo, Bermuda, Malta, Bahreyn, Kamerun, Moritanya ve Lübnan pazarlarının çok hızlı büyüdüğü söylenebilir. Ayrıca Lüksemburg, Dominik Cumhuriyeti, Rusya, Suudi Arabistan ve Honduras pazarlarının büyüme hızı da hiç de düşük değildir. Yine benzer şekilde Irak, Mauritius, Letonya ve Küba pazarlarının %50-70 arasında büyüdükleri gözlenmektedir. Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların

26 26 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin gösterildiği Tablo-18 de özellikle hem büyüme oranı yüksek ve aynı zamanda ithalat miktarı büyük olan pazarların mutlaka ihmal edilmemesi gerekmektedir. Tablo-18 de yer alan ve kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin listesi önemli bir veri olmasına rağmen, benzer şekilde araştırmaya konu olan ürünün ithalatının %50 nin altında büyüdüğü pazarların da açıklanması gerekmektedir. Çünkü sözü edilen pazarın büyüme hızı %50 nin altında olsa dahi, ithalat miktarı ciddi miktarda yüksek olabilir. Bu nedenle söz konusu pazarların da ihmal edilmemesi için, Tablo-18 e benzer şekilde ancak %50 nin altında büyüyen ülke pazarları da aşağıda Tablo-19 da açıklanmıştır. İTHALATÇI ÜLKE 2007 İthalatı 2008 İthalatı 2009 İthalatı 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Oranı % Brezilya ,13% Tanzanya ,99% İran ,15% Finlandiya ,02% Namibya ,36% Bolivya ,04% Hollanda ,77% Gabon ,46% Ukrayna ,08% Gine ,59% Romanya ,51% Macaristan ,86% ABD ,54% Litvanya ,59% Kırgızistan ,79% Sri Lanka ,93% Polonya ,90% Almanya ,38% İrlanda ,60% Falkland ,07% Adaları Çek Cumh ,04% Cabo Verde ,33% Liberya ,65% Fransa ,19% İngiltere ,15% Haiti ,48% Fildişi Sahili ,44% Bahamalar ,22% Slovakya ,63% Suriye ,10% Arjantin ,05% Estonya ,71% Tayvan ,43% Avustralya ,37%

27 27 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Venezuela ,87% Azerbaycan ,64% Panama ,36% Özbekistan ,61% Avusturya ,57% İsveç ,10% Botsvana ,05% Kuzey Kore ,67% Hindistan ,52% Vanuatu ,33% G. Kore ,52% Şili ,50% Guatemala ,39% Belarus ,17% Japonya ,99% Ekvatoral ,97% Gine Bangladeş ,34% Surinam ,30% Danimarka ,77% Grönland ,45% Türkmenistan ,43% Güney Afrika ,30% Ürdün ,21% Tayland ,98% Barbados ,85% Uruguay ,51% Hollanda ,30% Antilleri Moldova ,28% İtalya ,13% Çin ,48% Kuveyt ,13% Peru ,90% İspanya ,55% Endonezya ,31% Gürcistan ,18% Kolombiya ,11% P. Yeni Gine ,36% Kanada ,30% Paraguay ,76% Fransız ,66% Polinezyası Singapur ,39% Norfolk ,39% Adaları Portekiz ,84% Zambiya ,43% Gana ,69% İsrail ,62%

28 28 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Madagaskar ,00% Yeni ,94% Kaledonya Kıbrıs ,75% Vietnam ,68% Birleşik Arap ,60% Emirlikleri Komorolar ,58% Norveç ,89% Tacikistan ,80% İzlanda ,52% Nijerya ,42% Kazakistan ,37% Ekvador ,60% Togo ,20% Hong Kong ,46% Meksika ,38% Malezya ,21% Sırbistan ,19% Filipinler ,95% Maldivler ,51% Slovenya ,10% Belçika ,46% Tunus ,36% Karadağ ,56% Laos ,26% Cezayir ,87% El Salvador ,24% Filistin ,39% D. Kongo ,88% Cebelitarık ,57% Burkina Faso ,43% Sudan ,39% Brunei ,30% İsviçre ,18% Umman ,08% Tablo-19: Kıvılcım Ateşlemeli Motorlar Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %1 ile %50 nin Arasında Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-19 da Tablo-18 e benzer şekilde kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ithalatının %1-50 arasında büyüten ülke pazarları bulunmaktadır. Yukarıdaki tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde büyüme oranı düşük olmasına rağmen, pazarın büyük olduğu ülkeler söz konusudur. Bu tür ülkelere arasında Brezilya, İran, Finlandiya, Hollanda, Macaristan, ABD, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere, Slovakya, Arjantin, Tayvan, Avustralya, Avusturya, Venezuela, İsveç, Hindistan, Güney Kore, Şili, Japonya, Bangladeş, Danimarka, Güney Afrika, Tayland, İtalya, Çin, İspanya, Endonezya, Kolombiya, Kanada, Singapur, Portekiz, Vietnam, B. Arap Emirlikleri, Norveç, Nijerya, Ekvator, Hong Kong, Meksika, Malezya, Filipinler, Slovenya, Belçika, Tunus, Cezayir ve İsviçre ülke pazarları sayılabilir.

29 29 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ 6.4. Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorlar Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Kaçırdığı Fırsat Pazarları Türkiye nin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarını ihraç ettiği pazarlar yeniden Tablo-16 da incelenirse, söz konusu malların 1 Milyon Doların üzerinde ihracatının yapıldığı ülke pazarının sadece 31 olduğu görülecektir. Halbuki %1 in üzerinde de olsa büyüyen ve Türkiye nin kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarını hiç satmadığı ya da yok denecek kadar az sattığı ciddi sayıda ülke pazarı vardır. O halde aşağıda listesi bulunan ülke pazarları Türkiye açısından kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak algılanabilirler. Bunlar; Arjantin Gine Özbekistan Avustralya Gürcistan P. Yeni Gine Azerbaycan Haiti Panama Bahamalar Hollanda Paraguay Bangladeş Hollanda Antilleri Peru Barbados Hong Kong Portekiz Belarus İrlanda Sırbistan Bolivya İsrail Singapur Botsvana İsveç Slovakya Brunei İsviçre Slovenya Burkina Faso İzlanda Sri Lanka Cabo Verde Kanada Sudan Cebelitarık Karadağ Surinam Çek Cumh. Kazakistan Şili D. Kongo Kırgızistan Tacikistan Danimarka Kolombiya Tanzanya Ekvador Kuveyt Tayvan Ekvatoral Gine Kuzey Kore Togo El Salvador Laos Tunus Endonezya Liberya Türkmenistan Estonya Litvanya Ukrayna Falkland Adaları Macaristan Umman Fildişi Sahili Madagaskar Uruguay Filipinler Maldivler Ürdün Filistin Malezya Vanuatu Fransız Polinezyası Moldova Venezuela Gabon Namibya Vietnam Gana Nijerya Yeni Kaledonya Grönland Norfolk Adaları Zambiya Guatemala Norveç Tablo-20: Kıvılcım Ateşlemeli Motorlar Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Mutlak Olarak Kaçırdığı Fırsat Pazarları Yukarıdaki Tablo-20 incelendiğinde, kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarını ihraç edildiği pazarlara yönelik Türkiye nin ya 1 Milyon Doların altında mal sattığı ya da hiç ilgili ürünü satamadığı ülke pazarlarının listesi görülecektir. Bu haliyle söz konusu ülkeler Türkiye açısından mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak düşünülebilirler.

30 30 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI 6.5. Kıvılcım İle Ateşlemeli İçten Yanmalı Doğrusal veya Döner Pistonlu Patlamalı Motorlar Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarını Üreten ve/veya İhraç Eden Türk İşletmelerine Yönelik Olası Hedef Pazarlar Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki motorların aksam ve parçalarına yönelik olarak yapılan bu keşifsel araştırmada şu ana kadar gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler dikkate alındığında, aslında araştırmaya konu olan ürüne yönelik Türk İşletmeleri için çok sayıda olası hedef pazarlar söz konusudur. O halde aşağıda farklı kriterlere göre olası hedef pazarlar açıklanmaktadır. İlgili Türk işletmeleri imkan ve kaynakları ile ihracat pazarlama yeteneklerini dikkate alarak, burada açıklanan hedef pazarlara yönelik kendilerine özgü bazı ülke pazarlarını seçerek, söz konusu ülke pazarları için yine kendilerine has ihracat pazarlama strateji ve yaklaşımlarını formüle etmeleri mümkündür. Bu durumda öncelikle Tablo-20 de sıralanan ülkeler kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda öncelikli fırsat pazarlardır. Çünkü araştırmaya konu olan ürünle ilgili, Türk işletmeleri Tablo-20 de açıklanan ülke pazarlarına ya hiç ihracat yapmamaktadırlar ya da 1 Milyon Doların altında bu ülke pazarlarına ilgili Türk işletmeleri ihracat yapabilmektedirler. Diğer yönden kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri miktar olarak çok fazla büyüyen ve potansiyel olarak diğer ülke pazarlarına göre büyük olan ülkelere ihracat yapmak isterlerse, bu durumda olası hedef pazarlar aşağıdaki gibi olabilir. Tablo-21 incelendiğinde özellikle ABD, Hollanda, Rusya, Brezilya, Macaristan, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere, Avusturya, İsveç, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Tayland, İtalya, Çin ve İspanya ülke pazarlarının araştırmaya konu olan ürün için çok büyük pazarlar olmakla birlikte, aynı zamanda 2010 yılına göre bu pazarlarda ciddi artışların yaşandığı görülmektedir. Burada söz konusu ülkelerdeki pazar büyüme miktarları ile oranlarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü bir ülke pazarı hem miktar bazında hem de oran bazında diğer ülkelere kıyasla daha fazla büyüyorsa, pazarın büyüklüğünü dikkate alan bir Türk işletmesi aynı zamanda hızlı büyüyen bir pazara odaklanmış olacaktır. O halde kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki hızlı artış oranı kriterine göre birincil öncelikli ülke pazarları şunlardır; - ABD - Rusya - Brezilya - Myanmar - Lübnan - Dominik Cum. - S. Arabistan - Irak - Küba - İran - Finlandiya - Hollanda - Romanya - Macaristan - Polonya

31 31 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHATALÇI ÜLKE 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Miktarı Artış Oranları % Myanmar ,81% Lübnan ,59% Dominik C ,47% Rusya ,64% S. Arabistan ,78% Irak ,25% Küba ,60% Brezilya ,13% İran ,15% Finlandiya ,02% Hollanda ,77% Romanya ,51% Macaristan ,86% ABD ,54% Polonya ,90% Almanya ,38% Çek Cumh ,04% Fransa ,19% İngiltere ,15% Slovakya ,63% Arjantin ,05% Avustralya ,37% Venezuela ,87% Avusturya ,57% İsveç ,10% Hindistan ,52% G. Kore ,52% Şili ,50% Japonya ,99% Bangladeş ,34% Danimarka ,77% Güney Afrika ,30% Tayland ,98% İtalya ,13% Çin ,48% Peru ,90% İspanya ,55% Endonezya ,31% Kolombiya ,11% Kanada ,30% Singapur ,39% Vietnam ,68% B. Arap Emir ,60% Norveç ,89% Hong Kong ,46% Tablo-21: Kıvılcım Ateşlemeli Motorlar Dışındaki Diğer Motorların Aksam ve Parçalarına Yönelik Pazarın Büyük ve Artış Miktarlarının Fazla Olduğu Olası Hedef Pazarlar - Almanya - Çek Cumhuriyeti - İngiltere - Slovakya - Arjantin - Avustralya

32 32 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI - Venezuela - Avusturya - İsveç - Hindistan - Güney Kore - Şili - Japonya - Bangladeş - Danimarka - Tayland - İtalya - Çin Yukarıdaki ülkelere ek olarak kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki fazla artış miktarı kriterine göre ikincil öncelikli ülke pazarları da aşağıdaki gibidir; - Peru - İspanya - Endonezya - Kolombiya - Kanada - Singapur - Vietnam - Birleşik Arap Emirlikleri - Norveç - Hong Kong Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri hızlı ve hatta bazı durumlarda daha az pazarlama yatırımları yaparak, yeni bir ülke pazarına girmek veya ilgili ülkede satışlarını artırmak istiyorsa, söz konusu işletmeler neredeyse astronomik bir hızla büyüyen pazarlara odaklanmalıdırlar. Bu durumda sözü edilen Türk işletmeleri aşağıdaki pazarları kendilerine olası sıcak hedef pazarlar olarak tercih etmeleri mümkündür. Bu bağlamda söz konusu ülke pazarları da şunlardır; - Myanmar - Kongo - Bermuda - Malta - Bahreyn - Kamerun - Moritanya - Lübnan - Lüksemburg - Dominik Cumhuriyeti - Rusya - Suudi Arabistan - Honduras - Irak - Mauritius - Letonya

33 33 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Küba Yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha az pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek birincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibidir; - Brezilya - Tanzanya - İran - Finlandiya - Namibya - Bolivya - Hollanda - Gabon - Ukrayna - Gine - Romanya - Macaristan - ABD - Litvanya - Kırgızistan - Sri Lanka - Polanya - Almanya - İrlanda - Çek Cumhuriyeti - Liberya - Fransa - İngiltere - Fildişi Sahili - Bahamalar - Slovakya - Suriye - Arjantin - Estonya - Tayvan - Avustralya - Venezuela - Azerbaycan - Panama - Özbekistan - Avusturya - İsveç - Hindistan - Güney Kore - Şili - Guatemal - Belarus - Japonya - Bangladeş

34 34 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI - Surinam Benzer şekilde yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı motorlar dışındaki diğer motorların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha fazla pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek ikincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibi açıklanabilirler. Bunlar; - Danimarka - Grönland - Türkmenistan - Güney Afrika Cumhuriyeti - Ürdün - Tayland - Barbados - Uruguay - Moldova - İtalya - Çin - Kuveyt - Peru - İspanya - Endonezya - Gürcistan - Kolombiya - Yeni Gine - Kanada - Paraguay - Singapur - Portekiz - Zambiya - Gana - İsrail - Madagaskar - Vietnam - Birleşik Arap Emirlikleri - Norveç - Tacikistan - İzlanda - Nijerya - Kazakistan - Ekvador - Togo - Hong Kong - Meksika - Malezya - Sırbistan - Filipinler - Maldivler - Slovenya - Belçika

35 35 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Tunus - Karadağ - Cezayir - El Salvador - Filistin - Demokratik Kongo - Burkina Faso - Sudan - Brunei - İsviçre - Umman 7. KRANKLAR VE KRANK MİLLERİ (848310) Keşifsel nitelikteki Pazar araştırmasına konu olan bir diğer otomotiv yan sanayi ürünü de kranklar ile krank milleri olup, evrensel GTİP numarası dur. Söz konusu ürünle ilgili detaylı açıklamalardan önce, söz konusu ürünün uluslararası ticaretteki genel rakamlarının verilmesi yararlı olacaktır. YILLAR TOPLAM KÜRESEL İTHALAT DEĞERLERİ (000 $) DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,06% ,06% ,21% ,06% ,10% ,06% ,03% ,06% ,78% ,07% ,90% ,07% ,35% ,06% ,06% ,06% ,93% ,06% ,54% Tablo-22: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Küresel İthalat ve Ticaret Bilgileri Tablo-22 incelendiğinde, araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip kranklar ve krank milleriyle ilgili olarak küresel ortamda çok ciddi bir pazarın varlığı dikkati çekmektedir. Sözü edilen ürünlere yönelik 2002 yılında pazarın toplam değeri yaklaşık 4,16 Milyar Dolarken, 2011 yılında bu pazarın küresel büyüklüğünün yaklaşık 11,54 Milyar Dolar civarında gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle kranklar ve krank milleriyle ilgili küresel pazarın son 10 yılda yaklaşık %280 varan bir büyüme performansı gösterdiği söylenebilir Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Küresel İhracat ve İthalat Kranklar ve krank millerine yönelik küresel genel bilgilerden sonra, uluslararası ticaret boyutunda söz konusu malların ihracat ve ithalatının ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Bu noktada Tablo-23 de kranklar ve krank millerine yönelik 100 Milyon Doların üzerinde ihracat yapan ülkeler göstermektedir. Tablo-23 incelendiğinde 2011 yılı itibariyle kranklar ve krank millerine yönelik toplam ihracat tutarı yaklaşık 10,03 Miyar Dolar civarındadır ve 2010 yılına göre de küresel ihracat değeri 1,8 Milyar Dolardan fazla artmıştır. Söz konusu pazarın en büyük ihracatçısı Almanya (2,33 Milyar Dolar) ve Japonya (1,54 Milyar Dolar) gözükmektedir. Almanya ve Japonya dan

36 36 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI sonra, sırasıyla; ABD ve Çin kranklar ve krank millerine yönelik 1 Milyar Dolara yakın sayılabilecek seviyede ihracat yapan diğer ülkeler olarak yine Tablo-23 de yer almaktadırlar. İHRACATÇI ÜLKE USD USD USD USD USD Dünya Almanya Japonya ABD Çin Brezilya Hindistan G. Kore Fransa İtalya Meksika İspanya Kanada İngiltere Çek Cumhuriyeti Polonya Macaristan Avusturya Slovakya Romanya Tablo-23: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Küresel İhracat ve İhracatçı Bilgileri İTHALATÇI ÜLKE ABD Çin Almanya Meksika Kanada Endonezya İngiltere Fransa Japonya Brezilya Avusturya Polonya Tayland Macaristan İtalya Hindistan Çek Cumhuriyeti İspanya İsveç G. Kore Rusya Finlandiya Türkiye Avustralya Hollanda Tablo-24: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Küresel İthalat ve İthalatçı Bilgileri Bunlara ek olarak, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Fransa, İtalya, Meksika, İspanya, Kanada, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti Milyon Dolar arasında dünyada ihracat yapan

37 37 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar. Tablo-23 deki diğer ülkeler de 200 Milyon Doların altında ihracat gerçekleştirmiş ülkeler olarak yer bulmuşlardır. Ayrıca Tablo-23 e tekrar dikkat edilirse, sözü edilen tabloda kranklar ve krank milleri konusunda Türkiye nin bulunmadığı görülecektir. İlerleyen kısımlarda Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünle ilgili rakamları ayrıca açıklanacak olup, maalesef Türkiye nin kranklar ve krank milleri konusunda 2011 yılı ihracatı 100 Milyon Doların altındadır. Yukarıdaki Tablo Milyon Doların üzerinde kranklar ve krank millerine yönelik ithalat yapan ülkelerin listesini ve ithalat değerlerini göstermektedir. Buna göre neredeyse ABD ve Çin araştırmaya konu olan ürünle ilgili en büyük ithalatçı olarak görülürken, Almanya ve Meksika da 500 Milyon Doların üzerinde ithalat yapan ülkelerdir. Ayrıca Kanada, Endonezya, İngiltere ve Fransa da kranklar ve krank milleri konusunda dünyada Milyon Doların arasında ithalat yapan diğer ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar. Bunlara ek olarak, Milyon Dolar arasında kranklar ve krank millerine yönelik ithalat yapan ülkeler de, Japonya, Brezilya, Avustralya, Polonya, Tayland ve Macaristan dan oluşmaktadır. Tablo-24 de bulunan söz konusu ülkelerin dışındaki diğer ülkeler de 200 Milyon Doların altında ithalat yapan ülkeler olarak ilgili tabloda yer almaktadırlar Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Türkiye nin İhracatı Kranklar ve krank millerinin üretim ve ihracatı Türk ekonomisi içerisinde azımsanamayacak bir yere sahiptir. Bu noktada söz konusu ürüne yönelik Türkiye nin ihracat değerleri ile tüm ihracatı içerisindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. YILLAR TÜRKİYE'NİN İHRACATI (000$) TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATINDAKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,05% ,05% ,66% ,04% ,46% ,06% ,90% ,06% ,34% ,06% ,90% ,06% ,92% ,06% ,14% ,06% ,78% ,07% ,66% Tablo-25: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Türkiye nin İhracat Değerleri Tablo-25 incelendiğinde Türkiye nin kranklar ve krank millerinin ihracatı konusunda son on yılda ihracatını yaklaşık %500 e yakın artırdığı görülecektir. Özellikle 2010 yılına göre 2011 yılında Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünlerdeki ihracat artış miktarı 14 Milyon Doları geçerek, büyüme oranı %18,66 olmuştur. Bunlara ek olarak, yine Tablo-25 incelendiğinde kranklar ve krank millerinin ihracatının, 2002 yılında Türkiye nin tüm ihracatının %,05 İyken, bu oranın 2011 yılında %0,07 e çıktığı gözlenmektedir. Aşağıdaki tabloda yılları arasında araştırmaya konu olan mal için Türkiye nin 500 Bin Doların üzerinde ihracat yaptığı ülke pazarları gösterilmektedir. Tablo- 26 da dikkati çeken ilk unsur, Türkiye nin 2011 yılında kranklar ve krank millerinin ihracatı konusunda ciddi bir artış göstermesine rağmen, ihracat yapılan ülke sayısının son derece sınırlı olduğudur. Serbest Bölgeler dışında Türkiye araştırmaya konu olan ürünü 21 ayrı ülkeye 500 Bin Doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Halbuki kranklar ve krank millerini ithal eden

38 38 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI onlarca ülke olmasına rağmen, Türkiye nin sadece 21 ülke pazarına bu ürünü ihraç etmesi, ciddi anlamda fırsat pazarların kaçırıldığının bir işaretidir. İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı İngiltere Almanya İran Polonya ABD Irak Fransa Belçika Romanya İtalya S. Bölgeler Brezilya İspanya Cezayir Pakistan Hollanda Güney Afrika S. Arabistan Tayland İsveç Rusya Bosna Hersek TOTAL Tablo-26: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkeler ve Değerleri Bunlara ek olarak, yine Tablo-26 incelendiğinde Türkiye 2011 yılında 78,6 Milyon Dolardan fazla ihracat yapmasına rağmen, bu ihracatın yaklaşık %21,24 ü (16,7 Milyon Dolar) İngiltere ye ve %17,43 ü de sadece Almanya ya yapmıştır. Diğer bir ifadeyle Türkiye kranklar ve krank millerinin ihracatının yaklaşık %40 nı sadece iki ülkeye gerçekleştirmektedir ve bu durum son derece risklidir. O halde Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünün ihracatı hakkında bir an önce ülke çeşitlendirmesini artırmalı ve İngiltere ile Almanya ülke pazarına bu kadar bağımlı olunmamalıdır. İngiltere ve Almanya ya ek olarak, Türkiye İran, Polonya, ABD, Irak, Fransa, Belçika, Romanya, İtalya, Brezilya, İspanya, Cezayir ve Pakistan ülke pazarlarına kranklar ve krank millerinin ihracatında 1 Milyon Dolar değerin üzerine çıkabilmiştir. Tablo-26 daki diğer ülke pazarlarına da Türkiye ancak 1 Milyon Doların altında ihracat gerçekleştirebilmiştir Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Dünyada Büyüyen Pazarlar Kranklar ile krank millerinin ithalatını artıran ve büyüyen pazarlar birkaç kritere göre aşağıda analiz edilmektedir. Öncelikle büyüme miktarı 10 Milyon Doların üzerindeki ülke pazarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

39 39 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHATALÇI ÜLKE İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Miktarı Dünya ABD Almanya Çin Meksika İngiltere Hindistan Fransa Avusturya Brezilya Endonezya Polonya İtalya İsveç Rusya Macaristan Japonya İspanya Tayland Kanada Finlandiya Hollanda Çek Cum Belçika Vietnam İran Singapur Hong Kong Slovakya İsviçre Tablo-27: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik İthalatlarını 10 Milyon Doların Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-27 incelendiğinde dünyada 2010 yılına göre 29 ülkede kranklar ve krank millerinin ithalatının 10 Milyon Doların üzerinde büyüdüğü ve toplam küresel büyüme miktarının da 1,9 Milyar Dolar olduğu görülmektedir. Yine söz konusu tabloya dikkatli bir şekilde bakılırsa; ABD, Almanya, Çin, Meksika, İngiltere, Hindistan, Fransa ve Avusturya ülke pazarlarının Türkiye nin 2011 yılı ihracatından (78,6 Milyon Dolar) daha fazla büyüdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca Brezilya ülke pazarı araştırmaya konu olan ürüne yönelik yaklaşık 76,3 Milyon Dolar büyürken, Endonezya, İtalya ve İsveç pazarları da Milyon Dolar arasında bir büyüme göstermişlerdir. Rusya, Macaristan, Japonya, İspanya, Tayland, Kanada, Hollanda, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti ülke pazarlarının 2010 yılına göre Milyon Dolar arasında büyüdükleri söylenebilir. Tablo-27 deki diğer ülkeler de Milyon Dolar büyüme rakamları ile önemli potansiyel pazarlar olarak varsayılabilirler. Kranklar ve krank millerinin ithalatının miktar olarak açıklandığı Tablo-27 ye ek olarak, özellikle hızlı büyüyen pazarların algılanması açısından, araştırmaya konu olan ürünün ithalatını %50 den daha fazla artıran ülke pazarlarının da ayrıca incelenmesi isabetli olacaktır. Bu nedenle aşağıda Tablo-28 geliştirilmiştir ve söz konusu tabloda en hızlı büyüyen ülke pazarının %8447 ile Myanmar ülke pazarı olduğu söylenebilir. Tablo-28 de %200 ün üstünde büyüyen ülke pazarları Kongo, Umman, Mozambik ve Tacikistan dan oluşmaktadır ve neredeyse astronomik bir hızla büyüyen pazarlardır. Yine Tablo-28 e göre %100 ün üzerinde

40 40 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI büyüme hızıyla Türkmenistan, Moğolistan, Senegal, Estonya ve Arnavutluk pazarlarının çok hızlı büyüdüğü söylenebilir. Ayrıca Bangladeş, Lübnan, Tanzanya, Bulgaristan, Kırgızistan Gabon ve Hindistan pazarlarının büyüme hızı da hiç de düşük değildir. Yine benzer şekilde Letonya, Liberya, Ürdün, Angola, Yeni Gine Kolombiya ve Rusya pazarlarının %50-75 arasında büyüdükleri gözlenmektedir. Kranklar ile krank millerinin ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin gösterildiği Tablo-28 de özellikle hem büyüme oranı yüksek ve aynı zamanda ithalat miktarı büyük olan pazarların mutlaka ihmal edilmemesi gerekmektedir. İTHALATÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Oranı % Myanmar ,83% Kongo ,54% Umman ,96% Mozambik ,92% Tacikistan ,45% Türkmenistan ,90% Moğolistan ,09% Senegal ,92% Estonya ,00% Arnavutluk ,00% Bangladeş ,50% Lübnan ,92% Tanzanya ,18% Bulgaristan ,34% Kırgızistan ,22% Gabon ,62% Hindistan ,49% Letonya ,27% Liberya ,59% Ürdün ,88% Angola ,89% P. Yeni Gine ,87% Kolombiya ,85% Rusya ,25% Tablo-28: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik İthalatlarını %50 nin Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-28 de yer alan ve kranklar ile krank millerinin ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin listesi önemli bir veri olmasına rağmen, benzer şekilde araştırmaya konu olan ürünün ithalatının %50 nin altında büyüdüğü pazarların da açıklanması gerekmektedir. Çünkü sözü edilen pazarın büyüme hızı %50 nin altında olsa dahi, ithalat miktarı ciddi miktarda yüksek olabilir. Bu nedenle söz konusu pazarların da ihmal edilmemesi için, Tablo-28 e benzer şekilde ancak %50 nin altında büyüyen ülke pazarları da aşağıda Tablo-29 da açıklanmıştır. Aşağıdaki Tablo-29 da Tablo-28 e benzer şekilde kranklar ve krank millerinin ithalatının %1-50 arasında büyüten ülke pazarları bulunmaktadır. Sözü edilen tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde büyüme oranı düşük olmasına rağmen, pazarın büyük olduğu ülkeler söz konusudur. Bu tür ülkelere arasında ABD, İran, İsveç, Vietnam, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Almanya, Singapur, Fransa, Meksika, Finlandiya, İspanya, İtalya, Polonya, Brezilya, Norveç, Belçika, Hong Kong, İsviçre, Güney Afrika, Romanya, Peru, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Slovakya, Tayland, Japonya, Şili, Belarus, Tayvan, Slovenya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya ülke pazarları sayılabilir.

41 41 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHALATÇI ÜLKE 2007 İthalatı 2008 İthalatı 2009 İthalatı 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Oranı % Venezuela ,79% Ukrayna ,61% Fiji ,82% İran ,17% İsveç ,19% F. Polinezyası ,37% Vietnam ,14% Mauritius ,57% İngiltere ,13% Honduras ,93% Hollanda ,37% Avusturya ,54% İrlanda ,27% Eritre ,33% Almanya ,08% Singapur ,69% Panama ,13% Bosna Hersek ,55% Sudan ,97% Botsvana ,87% Fransa ,51% Meksika ,72% Finlandiya ,63% ABD ,11% Özbekistan ,05% Namibya ,77% İspanya ,51% Bolivya ,40% İtalya ,98% Moldova ,86% Polonya ,09% Brezilya ,49% Norveç ,80% Lüksemburg ,11% Sırbistan ,62% Belçika ,38% İsrail ,50% Hong Kong ,29% İsviçre ,48% Romanya ,75% Güney Afrika ,48%

42 42 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Benin ,75% Peru ,46% Kıbrıs R.K ,28% Macaristan ,03% Çek Cumh ,52% Endonezya ,14% Gürcistan ,90% Etiyopya ,16% Çin ,16% Paraguay ,95% Azerbaycan ,88% İzlanda ,56% Slovakya ,22% Tayland ,98% Bahamalar ,91% Cabo Verde ,38% Japonya ,20% Şili ,87% Litvanya ,31% Yeni Kaledonya ,22% Belarus ,36% Tayvan ,11% Slovenya ,33% Kanada ,14% Fildişi Sahili ,91% Filipinler ,58% Uruguay ,37% B. Arap Emirlikleri ,28% El Salvador ,08% Avustralya ,40% Ekvador ,21% Hırvatistan ,60% Bahreyn ,53% Sri Lanka ,01% Tablo-29: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik İthalatlarını %1 ile %50 nin Arasında Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri 7.4. Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Türkiye nin Kaçırdığı Fırsat Pazarları Türkiye nin kranklar ve krank millerini ihraç ettiği pazarlar yeniden Tablo-26 da incelenirse, söz konusu malların 500 Bin Doların üzerinde ihracatının yapıldığı ülke pazarının sadece 21 olduğu görülecektir. Halbuki %1 in üzerinde de olsa büyüyen ve Türkiye nin krank ile krank millerini hiç satmadığı ya da yok denecek kadar az sattığı ciddi sayıda ülke pazarı vardır.

43 43 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ O halde aşağıda listesi bulunan ülke pazarları Türkiye açısından kranklar ile krank millerinin ihracatı konusunda mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak algılanabilirler. Bu pazarlar şunlardır; Angola Hong Kong Myanmar Arnavutluk Gürcistan Namibya Avustralya Hırvatistan Norveç Avusturya Hindistan Özbekistan Azerbaycan Honduras P. Yeni Gine B. Arap Emir. İrlanda Panama Bahamalar İsrail Paraguay Bahreyn İsveç Peru Bangladeş İsviçre Senegal Belarus İzlanda Sırbistan Benin Japonya Singapur Bolivya Kanada Slovakya Bulgaristan Kırgızistan Slovenya Çek Cumh. Kolombiya Sri Lanka Çin Kongo Sudan Ekvador Letonya Şili El Salvador Liberya Tacikistan Endonezya Litvanya Tanzanya Estonya Lübnan Tayvan Etiyopya Lüksemburg Türkmenistan F. Polinezyası Macaristan Ukrayna Fiji Mauritius Umman Fildişi Sahili Meksika Uruguay Filipinler Moğolistan Ürdün Finlandiya Moldova Venezuela Gabon Mozambik Vietnam Tablo-30: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Türkiye nin Mutlak Olarak Kaçırdığı Fırsat Pazarları Yukarıdaki Tablo-30 incelendiğinde, kranklar ile krank millerinin ihraç edildiği pazarlara yönelik Türkiye nin ya 500 Bin Doların altında mal sattığı ya da hiç ilgili ürünü satamadığı ülke pazarlarının listesi görülecektir. Bu haliyle söz konusu ülkeler Türkiye açısından mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak değerlendirilebilirler. Kranklar ve krank millerine yönelik üretim yapan Türk işletmeleri yukarıda açıklanan ülke pazarlarını bir anlamda fırsat pazar olarak kaçırmalarına rağmen, Türkiye nin kendi iç pazarının da araştırmaya konu olan ürünle ilgili hala önemli fırsatlar sunduğu söylenebilir. Özellikle araştırmaya konu ürün hakkında Türkiye nin aşağıdaki dış ticaret dengesi incelenirse bu durum daha iyi anlaşılacaktır. TÜRKİYE NİN İHRACATI TÜRKİYE NİN İTHALATI TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET DENGESİ Yukarıda kranklar ile krank millerine yönelik Türkiye nin dış ticaret dengesi açıklanmaktadır. Buna göre 2009 yılından itibaren her ne kadar araştırmaya konu ürünü imal

44 44 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI eden Türk işletmeleri, iç pazara yıllar itibariyle aşamalı bir şekilde nüfuz ediyor olsalar dahi, 2011 yılı verilerine göre hala Türkiye iç pazarının kranklar ile krank millerine yönelik 55 Milyon Dolara yakın ülkemiz aleyhine açık verdiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle hala kranklar ile krank millerini üreten Türk işletmeleri iç piyasayı doyuramamaktadırlar ve bu haliyle de iç piyasa bir anlamda söz konusu işletmeler için fırsat olarak düşünülebilir Kranklar ve Krank Milleri Üreten ve/veya İhraç Eden Türk İşletmelerine Yönelik Olası Hedef Pazarlar Kranklar ile krank millerine yönelik olarak yapılan bu keşifsel araştırmada şu ana kadar gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler dikkate alındığında, aslında araştırmaya konu olan ürüne yönelik Türk İşletmeleri için çok sayıda olası hedef pazarlar söz konusudur. O halde aşağıda farklı kriterlere göre olası hedef pazarlar açıklanmaktadır. İlgili Türk işletmeleri imkan ve kaynakları ile ihracat pazarlama yeteneklerini dikkate alarak, burada açıklanan hedef pazarlara yönelik kendilerine özgü bazı ülke pazarlarını seçerek, söz konusu ülke pazarları için yine kendilerine has ihracat pazarlama strateji ve yaklaşımlarını formüle etmeleri mümkündür. Bu durumda öncelikle Tablo-30 da sıralanan ülkeler kranklar ve krank millerinin ihracatı konusunda öncelikli fırsat pazarlardır. Çünkü araştırmaya konu olan ürünle ilgili, Türk işletmeleri Tablo-30 da açıklanan ülke pazarlarına ya hiç ihracat yapmamaktadırlar ya da 500 Bin Doların altında bu ülke pazarlarına ilgili Türk işletmeleri ihracat yapabilmektedirler. Diğer yönden kranklar ile krank millerini üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri miktar olarak çok fazla büyüyen ve potansiyel olarak diğer ülke pazarlarına göre büyük olan ülkelere ihracat yapmak isterlerse, bu durumda olası hedef pazarlar aşağıdaki gibi olabilir. Tablo-31 incelendiğinde özellikle ABD, Hindistan, Rusya, İsveç, İngiltere, Avusturya, Almanya, Fransa, Meksika, İtalya, Polonya, Çin, Brezilya, Macaristan ve Endonezya ülke pazarlarının araştırmaya konu olan ürün için çok büyük pazarlar olmakla birlikte, aynı zamanda 2010 yılına göre bu pazarlarda ciddi artışların yaşandığı görülmektedir. Burada söz konusu ülkelerdeki pazar büyüme miktarları ile oranlarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü bir ülke pazarı hem miktar bazında hem de oran bazında diğer ülkelere kıyasla daha fazla büyüyorsa, pazarın büyüklüğünü dikkate alan bir Türk işletmesi aynı zamanda hızlı büyüyen bir pazara odaklanmış olacaktır. O halde kranklar ile krank millerini üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki hızlı artış oranı kriterine göre birincil öncelikli ülke pazarları şunlardır; - ABD - Hindistan - Rusya - İran - İsveç - Vietnam - İngiltere - Hollanda - Avustarya - Almanya - Singapur - Fransa - Meksika

45 45 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Finlandiya - İspanya - İtalya - Polonya - Brezilya - Myanmar İTHATALÇI ÜLKE 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Miktarı Artış Oranları % Myanmar ,83% Hindistan ,49% Kolombiya ,85% Rusya ,25% Venezuela ,79% Ukrayna ,61% İran ,17% İsveç ,19% Vietnam ,14% İngiltere ,13% Hollanda ,37% Avusturya ,54% Almanya ,08% Singapur ,69% Fransa ,51% Meksika ,72% Finlandiya ,63% ABD ,11% İspanya ,51% İtalya ,98% Polonya ,09% Brezilya ,49% Norveç ,80% Belçika ,38% Hong Kong ,29% İsviçre ,48% Romanya ,75% Güney Afrika ,48% Macaristan ,03% Çek Cumh ,52% Endonezya ,14% Çin ,16% Tayland ,98% Japonya ,20% Şili ,87% Tayvan ,11% Kanada ,14% Avustralya ,40% Tablo-31: Kranklar ve Krank Millerine Yönelik Pazarın Büyük ve Artış Miktarlarının Fazla Olduğu Olası Hedef Pazarlar

46 46 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI - Belçika - Hong Kong - İsviçre - Romanya - Macaristan - Çek Cumhuriyeti - Endonezya - Çin - Tayland - Japonya - Ukrayna - Kanada Yukarıdaki ülkelere ek olarak kranklar ile krank millerini üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki fazla artış miktarı kriterine göre ikincil öncelikli ülke pazarları da aşağıdaki gibidir; - Kolombiya - Venezuela - Norveç - Güney Afrika Cumhuriyeti - Şili - Tayvan - Avustralya Kranklar ve krank millerini üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri hızlı ve hatta bazı durumlarda daha az pazarlama yatırımları yaparak, yeni bir ülke pazarına girmek veya ilgili ülkede satışlarını artırmak istiyorsa, söz konusu işletmeler neredeyse astronomik bir hızla büyüyen pazarlara odaklanmalıdırlar. Bu durumda sözü edilen Türk işletmeleri aşağıdaki pazarları kendilerine olası sıcak hedef pazarlar olarak tercih etmeleri mümkündür. Bu bağlamda söz konusu ülke pazarları da aşağıdaki gibidir; - Myanmar - Kongo - Umman - Mozambik - Tacikistan - Türkmenistan - Moğolistan - Senegal - Estonya - Arnavutluk - Bangladeş - Lübnan - Tanzanya - Bulgaristan - Kırgızistan - Gabon - Hindistan - Letonya - Liberya - Ürdün

47 47 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Angola - Rusya - Yeni Gine - Kolombiya Yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine kranklar ile krank millerini üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha az pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek birincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıda listelenmektedir. - Venezuela - Ukrayna - Fiji - İsveç - Vietnam - İngitere - Hollanda - Honduras - Avusturya - İrlanda - Almanya - Singapur - Panama - Bosna Hersek - Sudan - Fransa - Meksika - ABD - Finlandiya - Özbekistan - Namibya - İspanya - Bolivya - İtalya - Moldova - Polonya - Brezilya - Norveç - Lüksemburg - Sırbistan - Belçika - İsrail - Hong Kong - İsviçre Benzer şekilde yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine kranklar ile krank millerini üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha fazla pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek ikincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibi açıklanabilirler. Bunlar; - Romanya - Güney Afrika Cumhuriyeti

48 48 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI - Benin - Peru - Macaristan - Çek Cumhuriyeti - Endonezya - Gürcistan - Çin - Etiyopya - Paraguay - Azerbaycan - Slovakya - Japonya - Tayland - Şili - Litvanya - Belarus - Tayvan - Slovenya - Kanada - Filipinler - Uruguay - Birleşik Arap Emirlikleri - Avustralya - Ekvator - Hırvatistan - Bahreyn - Sri Lanka 8. FRENLER VE SERVO-FRENLER İLE AKSAM VE PARÇALARI (870830) Keşifsel nitelikteki pazar araştırmasına konu olan bir diğer otomotiv yan sanayi ürünü de binek ve yük taşımaya yönelik araçlar için her türlü frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarıydı ve bu ürün grubunun evrensel GTİP numarası da du. Bu ürünle ilgili detaylı açıklamalardan önce, söz konusu ürünün uluslararası ticaretteki genel rakamlarının verilmesi yararlı olacaktır. YILLAR TOPLAM KÜRESEL İTHALAT DEĞERLERİ (000 $) DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,15% ,14% ,98% ,15% ,18% ,16% ,93% ,16% ,39% Tablo-32: Frenler ve Servo-Frenler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve Ticaret Bilgileri

49 49 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Tablo-32 incelendiğinde, araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçaları ile ilgili olarak küresel ortamda çok ciddi bir pazarın varlığı dikkati çekmektedir. Ayrıca yine yukarıdaki tabloya dikkat edilirse, araştırmaya konu olan ürünün küresel ticaret verileri 2007 yılından itibaren başlamaktadır. Çünkü Dünya Gümrük Örgütü (WCO) 2007 yılına kadar bu ürün için evrensel GTİP numarasını tanımlamamıştı ve 2007 yılında tanımlayarak, söz konusu ürün kodu kullanılmaya ve ilgili veri tabanlarında yer bulmaya başlamıştır. O halde söz konusu ürüne yönelik 2007 yılında pazarın toplam değeri yaklaşık 21,8 Milyar Dolarken, 2011 yılında bu pazarın küresel büyüklüğünün yaklaşık 27,9 Milyar Dolar civarında gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarıyla ilgili küresel pazarın son 5 yılda yaklaşık %35 e varan bir büyüme performansı gösterdiği söylenebilir. Buna benzer şekilde diğer taraftan yine Tablo-32 incelendiğinde frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarıyla ilgili tüm uluslararası ithalatının toplam küresel ticaret içerisinde payının da nispi bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. Örneğin araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının 2007 yılında küresel ticaret içerisindeki payı %0,15 ken bu oran yıllar itibariyle neredeyse kendini muhafaza ederek, 2011 yılında nispi de bir artışla %0,16 gibi bir orana yükselmiştir Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İthalat Frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik küresel genel bilgilerden sonra, uluslararası ticaret boyutunda söz konusu malların ihracat ve ithalatının ayrıca incelenmesi gerekmektedir. İHRACATÇI ÜLKE USD USD USD USD USD Dünya Almanya Çin ABD Japonya İtalya Fransa Çek Cumhuriyeti Meksika İspanya İngiltere G. Kore Polonya Belçika Kanada Slovakya Hindistan Brezilya Macaristan Tayland Türkiye Danimarka Portekiz İsveç Hollanda Romanya Tablo-33: Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İhracatçı Bilgileri

50 50 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Yukarıdaki Tablo-33 de frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik 100 Milyon Doların üzerinde ihracat yapan ülkeler gösterilmektedir. Tablo-33 incelendiğinde 2011 yılı itibariyle frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik toplam ihracat tutarı yaklaşık 28,47 Miyar Dolar civarındadır ve 2010 yılına göre de küresel ihracat değeri 3.8 Milyar Dolara yakın artmıştır. Söz konusu pazarın en büyük ihracatçısı Almanya (5,08 Milyar Dolar) ve Çin (3,61 Milyar Dolar) gözükmektedir. Almanya ve Çin en sonra, sırasıyla; ABD, Japonya ve İtalya frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik 2 Milyar Doların üzerinde ihracat yapan ülkeler olarak yukarıdaki tabloda yer almaktadırlar. Bunlara ek olarak, yine sırasıyla Fransa, Çek Cumhuriyeti, Meksika ve İspanya da frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik 1 Milyar Doların üzerinde ihracat yapan diğer ülkeler olarak Tablo-33 de yer bulmuşlardır. İTHALATÇI ÜLKE ABD Almanya Fransa Kanada Meksika İngiltere Çin Çek Cumhuriyeti Belçika İtalya İspanya Rusya Polonya Türkiye Slovakya İsveç Japonya Tayland G. Kore Brezilya Arjantin Avusturya Hollanda İran Romanya Avustralya Hindistan Portekiz G. Afrika Danimarka Birleşik Arap E Macaristan Tayvan İsviçre Slovakya Endonezya Tablo-34: Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve İthalatçı Bilgileri Ayrıca, İngiltere, Güney Kore, Polonya, Belçika ve Kanada 500 Milyon - 1 Milyar Dolar arasında dünyada ihracat yapan ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar Milyon Dolar arasında Slovakya, Hindistan, Brezilya ve Macaristan söz konusu malda küresel ihracatçıyken, Tayland, Türkiye, Danimarka, Portekiz, İsveç ve Hollanda frenler, servo-frenler

51 51 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ile bunların aksam ve parçaları konusunda Milyon Dolar arasında ihracat gerçekleştirmişlerdir. Tablo-33 de son sırada yer olan Romanya 2011 yılında 175,5 Milyon Dolar ihracat yaparken, frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatçısı durumundaki diğer ülkeler 100 Milyon Doların altında ihracat yapmaktadırlar. Yukarıda Tablo Milyon Doların üzerinde frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkelerin listesini ve ithalat değerlerini göstermektedir. Buna göre ABD araştırmaya konu olan ürünle ilgili en büyük ithalatçı olarak görülürken, Almanya 4 Milyar Dolara yakın ithalat yapan ikinci ülkelerdir. Ayrıca Fransa, Kanada, Meksika, İngiltere, Çin ve Çek Cumhuriyeti frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçaları konusunda dünyada 1 Milyar Doların üzerinde ithalat yapan diğer ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar. Bunlara ek olarak, 500 Milyon Dolar ile 1 Milyar Dolar arasında frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkeler de, Belçika, İtalya, İspanya, Rusya, Polonya, Türkiye, Slovakya, İsveç ve Japonya dan oluşmaktadır Milyon Doların arasında ithalat yapan ülkeler de; Tayland, Güney Kore, Brezilya, Arjantin, Avusturya, Hollanda, İran, Romanya, Avustralya ve Hindistan dan oluşmaktadır. Tablo-34 deki diğer ülkeler de 200 Milyon Doların altında ithalat yapan ülkeler olarak söz konusu tabloda gösterilmişlerdir. Tablo-33 ve Tablo-34 birlikte analiz edilirse, bazı ülkelerin frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik uluslararası ticarette hem büyük ihracatçı aynı zamanda büyük ithalatçı oldukları görülecektir. Örneğin ABD, Almanya, Fransa ve Çin gibi ülkelerin frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik büyük ithalatçı olmalarına rağmen, aynı zamanda dünyada ilk beş sırada büyük ihracatçı olarak görülmektedirler. Benzer durum söz konusu tablolar incelendiğinde bazı ülkeler için de söz konusudur Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracatı Frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatı Türk ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada söz konusu ürüne yönelik Türkiye nin ihracat değerleri ile tüm ihracatı içerisindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. YILLAR TÜRKİYE'NİN İHRACATI (000$) TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATINDAKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,17% ,18% ,11% ,15% ,95% ,19% ,68% ,23% ,29% Tablo-35: Frenler, Servo-Frenler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Değerleri Tablo-35 incelendiğinde Türkiye nin frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda son beş yılda ihracatını yaklaşık %40 civarında artırdığı görülecektir. Özellikle 2010 yılına göre 2011 yılında Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünlerdeki ihracat artış miktarı 57,1 Milyon Doları geçerek, büyüme oranı %23 olmuştur. Bunlara ek olarak, yine Tablo-35 incelendiğinde frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve

52 52 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI parçaları ihracatının, 2007 yılında Türkiye nin tüm ihracatının %0,17 iyken, bu oranın 2011 yılında %0,23 e yükselmesi de diğer bir olumlu noktadır. İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Almanya S. Bölgeler İngiltere Romanya ABD İtalya Fransa İran Macaristan Rusya Polonya İsveç İspanya Güney Afrika Hollanda Mısır Irak Bulgaristan Hindistan S.Arabistan Japonya Litvanya B. Arap Emir Finlandiya Letonya Fas Kazakistan Arjantin Cezayir Belçika Yunanistan Avusturya TOTAL Tablo-36: Frenler, Servo-Frenler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkeler ve Değerleri Yukarıdaki tabloda yılları arasında araştırmaya konu olan mal için Türkiye nin 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yaptığı ülke pazarları gösterilmektedir. Tablo- 36 da dikkati çeken ilk unsur, Türkiye nin 2011 yılında frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda ciddi bir artış göstermesine rağmen, ihracat yapılan ülke sayısının son derece sınırlı olduğudur. Serbest Bölgeler dışında Türkiye araştırmaya konu olan ürünü 31 ayrı ülkeye 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Halbuki frenler, servofrenler ile bunların aksam ve parçalarını ithal eden onlarca ülke olmasına rağmen, Türkiye nin sadece 31 ülke pazarına bu ürünü ihraç etmesi, ciddi anlamda fırsat pazarların kaçırıldığının bir işaretidir. Türkiye nin frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatına konu olan ülkeler öncelikle Almanya, İngiltere ve Romanya olmaktadır. Ancak bu noktada ilgili Türk işletmelerinin 29.7 Milyon Dolar Serbest Bölgelere yaptıkları ihracat tutarı söz konusudur.

53 53 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Serbest Bölgelerdeki işletmelere ihraç edilen bu malların daha sonra hangi ülkelere sevk edildiği önemlidir. Türk işletmelerinin frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatında Milyon Dolar arasında satış yapılan ülke pazarları, Romanya, ABD ve İtalya dan oluşmaktadır. Yine benzer şekilde Türkiye nin 5 10 Milyon Dolar arasında ihracat yaptığı ülkeler de; Fransa, İran, Macaristan, Rusya ve Polonya dan olurken 2 5 Milyon Dolar arasında ihracat yapılan pazarlar da; İsveç, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, Mısır, Irak, Bulgaristan, Hindistan ve Suudi Arabistan ülke pazarlarından meydana gelmektedirler. Tablo- 36 daki diğer ülke pazarlarına Türkiye 2 Milyon Doların altında ihracat gerçekleştirebilmiştir Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Dünyada Büyüyen Pazarlar Frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatını artıran ve büyüyen pazarlar birkaç kritere göre aşağıda analiz edilmektedir. Öncelikle büyüme miktarı 10 Milyon Doların üzerindeki ülke pazarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Miktarı Dünya Almanya Meksika İran ABD Fransa Rusya İngiltere Çek Cum Slovakya İsveç İtalya Hindistan Polonya Belçika Japonya Arjantin Türkiye Ukrayna Romanya Avusturya Çin Brezilya Tayland Avustralya G. Afrika Fas Kanada Umman Hollanda Danimarka Tayvan B.Arap Emr İspanya G. Kore Endonezya İsviçre

54 54 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Macaristan Portekiz Malezya Finlandiya Singapur Nijerya Kolombiya Bosna-Hersek Tablo-37: Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını 10 Milyon Doların Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-37 incelendiğinde dünyada 2010 yılına göre 44 ülkede frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının 10 Milyon Doların üzerinde büyüdüğü ve toplam küresel büyüme miktarının da 3,73 Milyar Dolar olduğu görülmektedir. Yine söz konusu tabloya dikkatli bir şekilde bakılırsa; Almanya ve Meksika ülke pazarlarının Türkiye nin 2011 yılı ihracatından (244,5 Milyon Dolar) daha fazla büyüdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca ABD ve Fransa ülke pazarı araştırmaya konu olan ürüne yönelik yaklaşık 240 ve 210 Milyon Dolar büyürken, Rusya pazarı 195 Milyon Dolar civarında artmıştır. Ayrıca yukarıdaki tabloda dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer konu da, İran ın ithalatıdır. İran 2011 yılına kadar Birleşmiş Milletler veri tabanı olan Comtrade e sağlıklı veri göndermediğinden, İran a yönelik 2011 yılından önceki frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatına yönelik bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle İran pazarı her ne kadar 240 Milyon Dolar kadar büyümüş gözükse de, bu bilgi sağlıklı değildir. İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İsveç, İtalya ve Hindistan ülke pazarları Milyon Dolar arasında bir büyüme göstermişlerdir. Polonya, Belçika, Japonya, Arjantin, Türkiye, Romanya ve Avusturya ülke pazarlarının frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatı konusunda 2010 yılına göre Milyon Dolardan arasında büyüdükleri söylenebilir. Burada İran ülke pazarı gibi, Ukrayna ülke pazarı için de 2011 yılı öncesi sağlıklı veri bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak, Milyon Dolar arasında büyüyen pazarlar da; Çin, Brezilya, Tayland, Avustralya, Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Danimarka, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri ne oluşmaktadır. Bu noktada İran ve Ukrayna gibi, Fas ve Umman ın da frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatı hakkında 2011 yılı öncesi sağlıklı verileri bulunmamaktadır. Tablo-37 deki diğer ülkeler de Milyon Dolar büyüme rakamları ile önemli potansiyel pazarlar olarak algılanabilirler. Frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının miktar olarak açıklandığı Tablo-37 ye ek olarak, özellikle hızlı büyüyen pazarların algılanması açısından, araştırmaya konu olan ürünün ithalatını %40 dan daha fazla artıran ülke pazarlarının da ayrıca incelenmesi isabetli olacaktır. Bu nedenle aşağıda Tablo-38 geliştirilmiştir ve söz konusu tabloda en hızlı büyüyen ülke pazarının %2522 ile Myanmar ülke pazarı olduğu söylenebilir. Buna göre Myanmar a ek olarak, Bahreyn ve Suriye ülke pazarlarının da çok hızlı büyüdüğü söylenebilir. Ayrıca Hindistan, Küba, Panama ve Gana pazarlarının % arasında büyüdükleri gözlenmektedir. Sözü edilen tabloda bulunan diğer ülke pazarları %40-50 arasında artmıştır. Frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının %40 dan fazla olan ülkelerin gösterildiği Tablo-38 de özellikle hem büyüme oranı yüksek ve aynı zamanda ithalat miktarı büyük olan pazarların mutlaka ihmal edilmemesi gerekmektedir.

55 55 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHALATÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Oranı % Myanmar ,83% Bayreyn ,22% Suriye ,56% Hindistan ,68% Küba ,59% Panama ,33% Gana ,29% Letonya ,49% Özbekistan ,30% Gürcistan ,67% Moldova ,19% Paraguay ,81% Tanzanya ,75% Rusya ,08% Bosna Hersek ,13% Tablo-38: Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %40 ın Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-38 de yer alan ve frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının %40 dan fazla olan ülkelerin listesi önemli bir veri olmasına rağmen, benzer şekilde araştırmaya konu olan ürünün ithalatının %40 ın altında büyüdüğü pazarların da açıklanması gerekmektedir. Çünkü sözü edilen pazarın büyüme hızı %40 ın altında olsa dahi, ithalat miktarı ciddi miktarda yüksek olabilir. Bu nedenle söz konusu pazarların da ihmal edilmemesi için, Tablo-38 e benzer şekilde ancak %40 ın altında büyüyen ülke pazarları da aşağıda Tablo-39 da açıklanmıştır. İTHALATÇI ÜLKE 2007 İthalatı 2008 İthalatı 2009 İthalatı 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Oranı % Angola ,02% Ermenistan ,27% Nijerya ,40% Gine ,67% Cibuti ,55% Zambiya ,35% Slovakya ,65% Kolombiya ,50% Sri Lanka ,89% Romanya ,28% Singapur ,52% Liberya ,85% Litvanya ,59% Arjantin ,19% Evkador ,58% Kenya ,10% Honduras ,99% Malta ,74% Avusturya ,85% Meksika ,71% Endonezya ,61% Uruguay ,37%

56 56 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İsveç ,09% Etiyopya ,93% Finlandiya ,62% Zimbabve ,31% Katar ,94% Güney Afrika ,36% Karadağ ,28% Avustralya ,14% Peru ,86% Senegal ,65% Tayvan ,37% Almanya ,33% Kırgızistan ,90% Şili ,73% Bolivya ,51% Polonya ,45% Trinidad ve ,32% Tobago Estonya ,27% Çek Cumh ,25% Japonya ,88% Danimarka ,69% B. Arap Emir ,52% D. Kongo ,35% Malezya ,28% İngiltere ,19% İsviçre ,65% Bulgaristan ,28% Lüksemburg ,24% Fiji ,84% İzlanda ,69% Fransa ,43% İtalya ,40% El Salvador ,17% Brezilya ,88% Norveç ,67% Kosta Rika ,66% Belçika ,36% Macaristan ,14% Guatemala ,99% Hollanda ,60% İrlanda ,59% Kıbrıs R.K ,47% Türkmenistan ,43% Tayland ,08% Yemen ,90% Belarus ,86% Gabon ,74% Brunei ,55%

57 57 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Kuveyt ,85% Sırbistan ,47% İsrail ,82% Portekiz ,70% Mauritius ,16% G. Kore ,82% Slovenya ,77% ABD ,62% Çin ,10% Hong Kong ,54% İspanya ,47% Cezayir ,57% Kanada ,30% Aruba ,47% Tablo-39: Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %1 ile %50 nin Arasında Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-39 da Tablo-38 e benzer şekilde frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının %1-50 arasında büyüten ülke pazarları bulunmaktadır. Yukarıdaki tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde büyüme oranı düşük olmasına rağmen, pazarın büyük olduğu ülkeler söz konusudur. Bu tür ülkelere arasında ABD, Çin, Nijerya, Slovakya, Kolombiya, Romanya, Singapur, Litvanya, Arjantin, Meksika, Ekvator, Endonezya, İsveç, Almanya, Avustralya, Tayvan, Şili, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avusturya, Polonya, Japonya, Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, İngiltere, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg, Fransa, İtalya, Norveç, Belçika, Macaristan, Hollanda, Tayland, Portekiz ve Güney Kore ülke pazarları sayılabilir Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Kaçırdığı Fırsat Pazarları Türkiye nin frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçaları ihraç ettiği pazarlar yeniden Tablo-36 da incelenirse, söz konusu malların 1 Milyon Doların üzerinde ihracatının yapıldığı ülke pazarının sadece 31 olduğu görülecektir. Halbuki %1 in üzerinde de olsa büyüyen ve Türkiye nin frenler, servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarını hiç satmadığı ya da yok denecek kadar az sattığı ciddi sayıda ülke pazarı vardır. O halde aşağıda listesi bulunan ülke pazarları Türkiye açısından frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçaları ihracatı konusunda mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak algılanabilirler. Bir anlamda fırsat olarak kaçırılan ülke pazarları aşağıda açıklanmaktadır. Aşağıdaki Tablo-40 incelendiğinde, frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ihraç edildiği pazarlara yönelik Türkiye nin ya 1 Milyon Doların altında mal sattığı ya da hiç ilgili ürünü satamadığı ülke pazarlarının listesi görülecektir. Bu haliyle söz konusu ülkeler Türkiye açısından mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak değerlendirilebilirler. Ancak bu noktada unutulmaması gerekin bir konu daha vardır ki, bu da ilgili Türk işletmelerinin Serbest Bölgelere yaptığı ihracatlardır. Özellikle Tablo-36 tekrar incelenirse, frenler ve servofrenler ile bunların aksam ve parçalarını ihraç eden Türk işletmeleri yaklaşık 29,7 Milyon Dolar kadar Serbest Bölgelere ihracat yapmaktadırlar. Bu noktadan sonra söz konusu malların hangi ülkelere sevk edildiğine dair elimizde sağlıklı veriler bulunmamaktadır. O halde Tablo-40 da

58 58 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI her ne kadar Türkiye açısından fırsat pazarlar açıklanmış olsa da, buradaki listeden Serbest Bölgelerden ilgili ülkelere yapılan ihracatlarda, eğer Tablo-40 da açıklanan ülkeler varsa, sözü edilen ülke pazarları fırsat pazar niteliğinden ihmal edilmelidir. Angola Guatemala Myanmar Aruba Gürcistan Nijerya Avustralya Honduras Norveç Bahreyn Hong Kong Özbekistan Belarus İrlanda Panama Bolivya İsrail Paraguay Bosna Hersek İsviçre Peru Brezilya İzlanda Portekiz Brunei Kanada Senegal Cibuti Karadağ Sırbistan Çek Cumh. Katar Singapur Çin Kenya Slovakya D. Kongo Kırgızistan Slovenya Danimarka Kolombiya Sri Lanka El Salvador Kosta Rika Şili Endonezya Kuveyt Tanzanya Estonya Küba Tayland Etiyopya Liberya Tayvan Evkador Lüksemburg Trinidad ve Tobago Fiji Malezya Türkmenistan G. Kore Malta Uruguay Gabon Mauritius Yemen Gana Meksika Zambiya Gine Moldova Zimbabve Tablo-40: Frenler ve Servo-Frenler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Mutlak Olarak Kaçırdığı Fırsat Pazarları Frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik üretim yapan Türk işletmeleri yukarıda açıklanan ülke pazarlarını bir anlamda fırsat pazar olarak kaçırmalarına rağmen, Türkiye nin kendi iç pazarının da araştırmaya konu olan ürünle ilgili hala önemli fırsatlar sunduğu söylenebilir. Özellikle araştırmaya konu ürün hakkında Türkiye nin aşağıdaki dış ticaret dengesi incelenirse bu durum daha iyi anlaşılacaktır. TÜRKİYE NİN İHRACATI TÜRKİYE NİN İTHALATI TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET DENGESİ Yukarıda frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik Türkiye nin dış ticaret dengesi açıklanmaktadır. Buna göre 2009 yılından itibaren, araştırmaya konu olan ürünle ilgili iç pazarda artan bir talep söz konusudur ve 2011 yılı itibariyle frenler ve servofrenler ile bunların aksam ve parçaları için yaklaşık 320 Milyon Dolarlık bir iç pazar mevcuttur. Diğer bir ifadeyle hala frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarını üreten Türk işletmeleri iç piyasayı doyuramamaktadırlar ve bu haliyle de iç piyasa bir anlamda söz konusu işletmeler için fırsat olarak düşünülebilir.

59 59 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ 8.5. Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarını Üreten ve/veya İhraç Eden Türk İşletmelerine Yönelik Olası Hedef Pazarlar Frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik olarak yapılan bu keşifsel araştırmada şu ana kadar gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler dikkate alındığında, aslında araştırmaya konu olan ürüne yönelik Türk İşletmeleri için çok sayıda olası hedef pazarlar söz konusudur. O halde aşağıda farklı kriterlere göre olası hedef pazarlar açıklanmaktadır. İlgili Türk işletmeleri imkan ve kaynakları ile ihracat pazarlama yeteneklerini dikkate alarak, burada açıklanan hedef pazarlara yönelik kendilerine özgü bazı ülke pazarlarını seçerek, söz konusu ülke pazarları için yine kendilerine has ihracat pazarlama strateji ve yaklaşımlarını formüle etmeleri mümkündür. Bu durumda öncelikle Tablo-40 da sıralanan ülkeler frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda öncelikli fırsat pazarlardır. Çünkü araştırmaya konu olan ürünle ilgili, Türk işletmeleri Tablo-40 da açıklanan ülke pazarlarına ya hiç ihracat yapmamaktadırlar ya da 1 Milyon Doların altında bu ülke pazarlarına ilgili Türk işletmeleri ihracat yapabilmektedirler. Diğer yönden frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri miktar olarak çok fazla büyüyen ve potansiyel olarak diğer ülke pazarlarına göre büyük olan ülkelere ihracat yapmak isterlerse, bu durumda olası hedef pazarlar aşağıdaki gibi olabilir. Tablo-41 incelendiğinde özellikle ABD, Rusya, Hindistan, Slovakya, Romanya, Arjantin, Avusturya, Meksika, İsveç, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve Çin ülke pazarlarının araştırmaya konu olan ürün için çok büyük pazarlar olmakla birlikte, aynı zamanda 2010 yılına göre bu pazarlarda ciddi artışların yaşandığı görülmektedir. Burada söz konusu ülkelerdeki pazar büyüme miktarları ile oranlarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü bir ülke pazarı hem miktar bazında hem de oran bazında diğer ülkelere kıyasla daha fazla büyüyorsa, pazarın büyüklüğünü dikkate alan bir Türk işletmesi aynı zamanda hızlı büyüyen bir pazara odaklanmış olacaktır. O halde frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki hızlı artış oranı kriterine göre birincil öncelikli ülke pazarları şunlardır; - Hindistan - Rusya - Slovakya - Romanya - Arjantin - Avusturya - Meksika - İsveç - Güney Afrika - Avustralya - Tayvan - Almanya - Çek Cumhuriyeti - Polonya - Japonya - Danimarka

60 60 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İTHATALÇI ÜLKE 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Miktarı Artış Oranları % Myanmar ,83% Hindistan ,68% Panama ,33% Letonya ,49% Rusya ,08% Bosna Hersek ,13% Nijerya ,40% Slovakya ,65% Kolombiya ,50% Romanya ,28% Singapur ,52% Litvanya ,59% Arjantin ,19% Evkador ,58% Avusturya ,85% Meksika ,71% Endonezya ,61% İsveç ,09% Finlandiya ,62% Güney Afrika ,36% Avustralya ,14% Tayvan ,37% Almanya ,33% Şili ,73% Polonya ,45% Çek Cumh ,25% Japonya ,88% Danimarka ,69% B. Arap Emir ,52% Malezya ,28% İngiltere ,19% İsviçre ,65% Fransa ,43% İtalya ,40% Brezilya ,88% Norveç ,67% Belçika ,36% Macaristan ,14% Hollanda ,60% Tayland ,08% Portekiz ,70% G. Kore ,82% Slovenya ,77% ABD ,62% Çin ,10% Tablo-41: Frenler ve Servo-Frenler İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Pazarın Büyük ve Artış Miktarlarının Fazla Olduğu Olası Hedef Pazarlar - Birleşik Arap Emirlikleri - İngiltere - ABD - Fransa - İtalya - Brezilya - Belçika

61 61 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Hollanda - Tayland - Güney Kore - Çin Yukarıdaki ülkelere ek olarak frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki fazla artış miktarı kriterine göre ikincil öncelikli ülke pazarları da aşağıdaki gibidir; - Panama - Myanmar - Letonya - Bosna Hersek - Nijerya - Kolombiya - Singapur - Litvanya - Ekvator - Endonezya - Finlandiya - Şili - Malezya - Norveç - Macaristan - Portekiz - Slovenya Frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri hızlı ve hatta bazı durumlarda daha az pazarlama yatırımları yaparak, yeni bir ülke pazarına girmek veya ilgili ülkede satışlarını artırmak istiyorsa, söz konusu işletmeler neredeyse astronomik bir hızla büyüyen pazarlara odaklanmalıdırlar. Bu durumda sözü edilen Türk işletmeleri aşağıdaki pazarları kendilerine olası sıcak hedef pazarlar olarak tercih etmeleri mümkündür. Bu bağlamda söz konusu ülke pazarları da aşağıdaki gibidir; - Myanmar - Bahreyn - Hindistan - Küba - Panama - Gana - Letonta - Özbekistan - Gürcistan - Moldova - Paraguay - Tanzanya - Rusya - Bosna Hersek Yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine frenler ve servo-frenler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha az

62 62 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek birincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibidir; - Angola - Nijerya - Gine - Cibuti - Zambiya - Slovakya - Kolombiya - Sri Lanka - Romanya - Singapur - Liberya - Litvanya - Arjantin - Ekvator - Kenya - Honduras - Malta - Avustralya - Meksika - Endonezya - Uruguay - İsveç - Etiyopya - Finlandiya - Zimbabve - Katar - Güney Afrika Cumhuriyeti - Karadağ - Avustralya Benzer şekilde yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine frenler ve servofrenler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha fazla pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek ikincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibi açıklanabilirler. Bunlar; - Peru - Senegal - Tayvan - Almanya - Kırgızistan - Şili - Bolivya - Polonya - Estonya - Çek Cumhuriyeti - Japonya - Danimarka - Birleşik Arap Emirlikleri - Malezya

63 63 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - İngiltere - İsviçre - Bulgaristan - Lüksemburg - Fiji - İzlanda - Fransa - İtalya - El Salvador - Brezilya - Norveç - Kosta Rika - Belçika - Macaristan - Guatemala - Hollanda - İrlanda - Türkmenistan - Tayland - Yemen - Belarus - Kuveyt - Sırbistan - İsrail - Portekiz - Güney Kore - Slovenya - ABD - Çin - Hong Kong - İspanya - Cezayir - Kanada 9. VİTES KUTULARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (870840) Keşifsel nitelikteki pazar araştırmasına konu olan bir diğer otomotiv yan sanayi ürünü de binek ve yük taşımaya yönelik araçlar için her türlü vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarıydı ve bu ürün grubunun evrensel GTİP numarası da dı. Sözü edilen ürünle ilgili detaylı açıklamalardan önce, bu ürünün uluslararası ticaretteki genel rakamlarının verilmesi yararlı olacaktır. Tablo-42 incelendiğinde, araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları ile ilgili olarak küresel ortamda çok ciddi bir pazarın varlığı dikkati çekmektedir. O halde söz konusu ürüne yönelik 2002 yılında pazarın toplam değeri yaklaşık 16,2 Milyar Dolarken, 2011 yılında bu pazarın küresel büyüklüğünün yaklaşık 52,7 Milyar Dolar civarında gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle vites kutuları ile

64 64 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI bunların aksam ve parçalarıyla ilgili küresel pazarın son 10 yılda yaklaşık %220 den fazla bir büyüme performansı gösterdiği söylenebilir. YILLAR TOPLAM KÜRESEL İTHALAT DEĞERLERİ (000 $) DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,25% ,24% ,11% ,25% ,31% ,23% ,48% ,22% ,08% ,26% ,75% ,25% ,38% ,25% ,46% ,28% ,15% ,30% ,75% Tablo-42: Vites Kutuları ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve Ticaret Bilgileri Buna benzer şekilde diğer taraftan yine Tablo-42 incelendiğinde vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarıyla ilgili tüm uluslararası ithalatının toplam küresel ticaret içerisinde payının da nispi bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. Örneğin araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının 2002 yılında küresel ticaret içerisindeki payı %0,25 ken bu oran yıllar itibariyle neredeyse kendini muhafaza ederek ve tedricen büyüyerek, 2011 yılında nispi de bir artışla %0,30 gibi bir orana yükselmiştir Vites Kutuları İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İthalat Vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarına yönelik küresel genel bilgilerden sonra, uluslararası ticaret boyutunda söz konusu malların ihracat ve ithalatının ayrıca incelenmesinde yarar vardır. Aşağıdaki Tablo-43 de vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarına yönelik 100 Milyon Doların üzerinde ihracat yapan ülkeler gösterilmektedir. Tablo-43 incelendiğinde 2011 yılı itibariyle vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarına yönelik toplam ihracat tutarı yaklaşık 50,3 Miyar Dolar civarındadır ve 2010 yılına göre de küresel ihracat değeri 8.1 Milyar Dolara yakın artmıştır. Söz konusu pazarın en büyük ihracatçısı açık ara Japonya (16,7 Milyar Dolar) olurken, Almanya 10,44 Milyar Dolar ihracatla araştırmaya konu olan mal için dünyada ikinci büyük ihracatçı gözükmektedir. Vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları konusunda dünyada üçüncü büyük ihracatçı ülke ABD (5,3 Milyar Dolar) ve dördüncü büyük ihracatçı ülke de Fransa dır (3,25 Milyar Dolar). Söz konusu malı dünyada 1 Milyar Doların üzerinde gerçekleştiren ülkeler de; Güney Kore, Meksika ve Çin den oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, yine sırasıyla İsveç, İtalya, Polonya, İspanya, Kanada, Avusturya, Brezilya, İngiltere, Arjantin ve Çek Cumhuriyeti 500 Milyon 1 Milyar Dolar arasında vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ihracatını gerçekleştirmektedirler. Ayrıca Milyon Dolar arasında bu malın ihracatını yapan ülkeler de; Slovakya, Hollanda, Macaristan, Filipinler, Portekiz, Belçika ve Hindistan dır. Tablodaki diğer ülkeler de 250 Milyon Doların altında ihracat yapan ülkeler sıfatıyla ilgili tabloda yer bulmuşlardır.

65 65 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İHRACATÇI ÜLKE USD USD USD USD USD Dünya Japonya Almanya ABD Fransa G. Kore Meksika Çin İsveç İtalya Polonya İspanya Kanada Avusturya Brezilya İngiltere Arjantin Çek Cumhuriyeti Slovakya Hollanda Macaristan Filipinler Portekiz Belçika Hindistan Endonezya Romanya Şili Avustralya Tablo-43: Vites Kutuları İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İhracatçı Bilgileri Aşağıdaki Tablo Milyon Doların üzerinde vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkelerin listesini ve ithalat değerlerini göstermektedir. Buna göre Çin (8,85 Milyar Dolar) araştırmaya konu olan ürünle ilgili en büyük ithalatçı olarak görülürken, ABD 7,62 Milyar Dolara yakın ithalat yapan ikinci büyük ülkelerdir. Ayrıca Almanya, Kanada ve Meksika vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları konusunda dünyada 3 Milyar Doların üzerinde ithalat yapan diğer ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar. Ayrıca İngiltere 2,84 Milyar Dolar ithalatla dünyanın 6. büyük ithalatçısı olurken, 1 Milyar Dolardan fazla ithalat yapan ülkeler de; Fransa, Tayland, Brezilya, Güney Kore, Belçika, Rusya, İspanya ve Türkiye dir. Slovakya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Hollanda, Arjantin, Hindistan, İsveç, İtalya, Avusturya ve Tayvan 500 Milyon Dolar ile 1 Milyar Dolar arasında vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatını gerçekleştirmektedirler Milyon Doların arasında ithalat yapan ülkeler de; Portekiz, Avustralya, Macaristan, Malezya, İran ve Endonezya dır. Tablo-44 deki diğer ülkeler de 200 Milyon Doların altında ithalat yapan ülkeler olarak söz konusu tabloda gösterilmişlerdir. Tablo-43 ve Tablo-44 birlikte analiz edilirse, bazı ülkelerin vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarına yönelik uluslararası ticarette hem büyük ihracatçı aynı zamanda büyük ithalatçı oldukları görülecektir. Örneğin ABD, Almanya, Fransa ve Meksika gibi ülkelerin vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarına yönelik büyük ithalatçı olmalarına rağmen, aynı zamanda dünyada büyük ihracatçılar olarak görülmektedirler. Benzer durum söz konusu tablolar incelendiğinde bazı ülkeler için de geçerlidir.

66 66 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALATÇI ÜLKE Çin ABD Almanya Kanada Meksika İngiltere Fransa Tayland Brezilya G. Kore Belçika Rusya İspanya Türkiye Slovakya Polonya Çek Cumhuriyeti Japonya Hollanda Arjantin Hindistan İsveç İtalya Avusturya Tayvan Portekiz Avustralya Macaristan Malezya İran Endonezya Romanya Şili Tablo-44: Vites Kutuları İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve İthalatçı Bilgileri 9.2. Vites Kutuları İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracatı Vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatı Türk ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak özellikle yukarıdaki Tablo-44 yeniden incelendiğinde, Türkiye nin vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları ithalatını çok yüksek olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu noktada söz konusu ürüne yönelik Türkiye nin ihracat değerleri ile tüm ihracatı içerisindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo-45 incelendiğinde Türkiye nin vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda son on yılda ihracatını yaklaşık %190 civarında artırdığı görülecektir. Özellikle 2010 yılına göre 2011 yılında Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünlerdeki ihracat artış miktarı 12,4 Milyon Doları geçerek, büyüme oranı %22,08 olmuştur. Bunlara ek olarak, yine Tablo-45 incelendiğinde vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları ihracatının, 2002 yılında Türkiye nin tüm ihracatının %0,06 iyken, bu oranın 2011 yılında %0,05 e düşmesi de diğer bir düşündürücü olumsuz noktadır.

67 67 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ YILLAR TÜRKİYE'NİN İHRACATI (000$) TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATINDAKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,06% ,05% ,39% ,02% ,68% ,01% ,23% ,00% ,64% ,02% ,91% ,03% ,16% ,03% ,64% ,04% ,60% ,05% ,08% Tablo-45: Vites Kutuları ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Değerleri İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı İran İngiltere S.Bölgeler Rusya Brezilya İtalya Almanya Hindistan İspanya Polonya Fransa ABD Arjantin Azerbaycan Meksika Hollanda Cezayir Irak Romanya Kazakistan S. Arabistan B. Arap Emir G. Afrika TOTAL Tablo-46: Vites Kutuları ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkeler ve Değerleri Yukarıdaki tabloda yılları arasında araştırmaya konu olan mal için Türkiye nin 250 Bin Doların üzerinde ihracat yaptığı ülke pazarları gösterilmektedir. Tablo- 46 da dikkati çeken ilk unsur, Türkiye nin 2011 yılında vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda önemli sayılabilecek bir artış göstermesine rağmen, ihracat yapılan ülke sayısının son derece sınırlı olması ve araştırmaya konu olan malın Türkiye nin tüm ihracatı içerisinde göreceli olarak payının azalması hiç de olumlu karşılanabilecek bir durum değildir. Serbest Bölgeler dışında Türkiye araştırmaya konu olan ürünü 22 ayrı ülkeye 250 Bin Doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Bu rakam 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yapılan ülke kriterine göre de sadece 8 dir. O halde vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatında maalesef Türkiye ciddi bir rekabetçi güce sahip değildir.

68 68 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Türkiye nin vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ihracatına konu olan ülkeler öncelikle İran, İngiltere ve Rusya olmaktadır ve ihracat rakamları da Tablo-46 da görülebileceği gibi son derece sınırlıdır Ancak bu noktada ilgili Türk işletmelerinin 5.28 Milyon Dolar Serbest Bölgelere yaptıkları ihracat tutarı söz konusudur. Serbest Bölgelerdeki işletmelere ihraç edilen bu malların daha sonra hangi ülkelere sevk edildiği önemlidir. Bunlara ek olarak, Türk işletmelerinin vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ihracatında 1 4 Milyon Dolar arasında satış yapılan ülke pazarları, Brezilya, Almanya, Hindistan ve İspanya dan oluşmaktadır. Tablo-46 daki diğer ülke pazarlarına Türkiye 1 Milyon Doların altında ihracat gerçekleştirebilmiştir Vites Kutuları İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Dünyada Büyüyen Pazarlar Vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatını artıran ve büyüyen pazarlar birkaç kritere göre aşağıda analiz edilmektedir. Öncelikle büyüme miktarı 10 Milyon Doların üzerindeki ülke pazarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-47 incelendiğinde dünyada 2010 yılına göre 40 ülkede vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının 10 Milyon Doların üzerinde büyüdüğü ve toplam küresel büyüme miktarının da 8,82 Milyar Dolar olduğu görülmektedir. Yine söz konusu tabloya dikkatli bir şekilde bakılırsa; Çin ve ABD ülke pazarlarının araştırmaya konu olan malın ithalatında 1 Milyar Dolardan fazla büyüdüğü görülmektedir. Ayrıca Almanya, Meksika ve Rusya ülke pazarı araştırmaya konu olan ürüne yönelik yaklaşık 750 ve 500 Milyon Dolar büyürken, İngiltere pazarı 491,1 Milyon Dolar civarında artmıştır. Buna ek olarak, Hindistan, Brezilya, Slovakya, Hollanda, Türkiye, Kanada, Belçika ve Çek Cumhuriyeti ülke pazarlarının vites kutuları ile bunlara yönelik aksam ve parça ithalatında Milyon Dolar arasında büyüdüğü gözlenmektedir. Yine Tablo-47 incelendiğinde, Polonya, Tayland, İtalya, İspanya, Avusturya, Fransa, Portekiz, İran ve Tayvan ülke pazarları araştırmaya konu olan ürün hakkında Milyon Dolar arasında genişlemiştir. Ancak bu noktada İran ın ithalat rakamlarına dikka edilmelidir. İran 2010 yılına kadar Birleşmiş Milletler veri tabanı olan Comtrade e sağlıklı veri göndermediğinden, İran a yönelik 2010 yılından önceki vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatına yönelik bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle İran pazarı her ne kadar 107,5 Milyon Dolar kadar büyümüş gözükse de, bu bilgi bizce sağlıklı değildir. Çünkü Vites kutuları ile bunlara yönelik aksam ve parça ithalatının 2010 yılında tamamen doğru bir şekilde gümrüklerde işlem gördüğü, ilgili GTİP numarasının İran da ilk kullanım yılı olması açısından şüphelidir. Avustralya, Macaristan ve Arjantin ülke pazarları Milyon Dolar arasında bir büyüme göstermişlerdir. Güney Kore, Özbekistan, Romanya, Malezya, Şili, İsveç, Ukrayna ve Belarus ülke pazarlarının vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatı konusunda 2010 yılına göre Milyon Dolardan arasında büyürken, Tablo-47 deki diğer ülkelerin araştırmaya konu olan ürün hakkında pazarlarının büyümesi 25 Milyon Doların altındadır. Vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının miktar olarak açıklandığı Tablo-47 ye ek olarak, özellikle hızlı büyüyen pazarların algılanması açısından, araştırmaya konu olan ürünün ithalatını %50 dan daha fazla artıran ülke pazarlarının da ayrıca incelenmesi isabetli olacaktır. Bu nedenle aşağıdaki Tablo-47 ye ek olarak, büyümenin farklı bir boyutunu görmek adına Tablo-48 geliştirilmiştir.

69 69 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Miktarı Dünya Çin ABD Almanya Meksika Rusya İngiltere Hindistan Brezilya Slovakya Hollanda Türkiye Kanada Belçika Çek Cum Polonya Tayland İtalya İspanya Avusturya Fransa Portekiz İran Tayvan Avustralya Macaristan Arjantin G. Kore Özbekistan Romanya Malezya Endonezya Şili İsveç Ukrayna Belarus B.Arap Em Fas G. Afrika Umman Singapur Tablo-47: Vites Kutuları İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını 10 Milyon Doların Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri O halde Tablo-48 incelendiğinde, en hızlı büyüyen ülke pazarının %1796 ile Malta ülke pazarı olduğu söylenebilir. Buna göre Maltaya ek olarak, Bahreyn ve Suriye ülke pazarlarının da çok hızlı büyüdüğü söylenebilir. Ayrıca Lübnan, Fas, Hindistan ve Moğolistan ülke pazarları da oldukça hızlı büyümüşlerdir. Ayrıca Ukrayna, Küba, Türkmenistan, Moldova, İran, Arnavutluk, Etiyopya, Rusya, Özbekistan ve Gabon pazarlarının da % arasında büyüdükleri gözlenmektedir. Sözü edilen tabloda bulunan diğer ülke pazarları da%50-75 arasında artmıştır. Bu noktada özellikle hem büyüme oranı yüksek ve aynı zamanda ithalat miktarı büyük olan pazarların mutlaka ihmal edilmemesi gerekmektedir.

70 70 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALATÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Oranı % Malta ,17% Suriye ,35% Bahreyn ,31% Lübnan ,55% Fas ,41% Moğolistan ,89% Hindistan ,70% Ukrayna ,15% Küba ,08% Türkmenistan ,27% Moldova ,01% İran ,26% Arnavutluk ,37% Etiyopya ,27% Rusya ,67% Özbekistan ,03% Gabon ,61% Kongo ,41% Paraguay ,76% Kamerun ,02% Belarus ,90% Singapur ,11% B. Arap Emir ,95% Estonya ,24% Tablo-48: Vites Kutuları İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %50 nin Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-48 de yer alan ve vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin listesi önemli bir veri olmasına rağmen, benzer şekilde araştırmaya konu olan ürünün ithalatının %50 nin altında büyüdüğü pazarların da açıklanması gerekmektedir. Çünkü sözü edilen pazarın büyüme hızı %50 nin altında olsa dahi, ithalat miktarı ciddi miktarda yüksek olabilir. Bu nedenle söz konusu pazarların da ihmal edilmemesi için, Tablo-48 e benzer şekilde ancak %50 nin altında büyüyen ülke pazarları da aşağıda Tablo- 49 da açıklanmıştır. İTHALATÇI ÜLKE 2007 İthalatı 2008 İthalatı 2009 İthalatı 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Oranı % Hollanda ,50% Kolombiya ,01% Letonya ,70% Hong Kong ,24% Panama ,83% Slovakya ,99% Bulgaristan ,42% Brunei ,18% Evkador ,07% Kenya ,02% Avusturya ,42% Portekiz ,81% Botsvana ,66%

71 71 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İtalya ,60% Şili ,07% Katar ,47% Myanmar ,28% Aruba ,23% Grönland ,42% Kuveyt ,70% Cezayir ,10% Çek Cumh ,60% Mauritius ,52% Uruguay ,43% Laos ,02% Macaristan ,93% Gana ,74% Nikaragua ,88% Güney Afrika ,26% Tayvan ,39% Doğu Timor ,00% Polonya ,79% Meksika ,44% Avustralya ,44% Almanya ,94% Romanya ,86% Angola ,60% Brezilya ,17% İngiltere ,86% Belçika ,84% Kıbrıs R.K ,44% Lüksemburg ,28% Mikronezya ,00% Endonezya ,84% Sri Lanka ,79% Çin ,70% Danimarka ,27% İsviçre ,81% Kırgızistan ,01% Litvanya ,39% ABD ,66% İspanya ,63% Norveç ,61% Malezya ,88% Vietnam ,41% Honduras ,98% Peru ,91% İsrail ,52% İrlanda ,07% Arjantin ,07% Haiti ,01% Tayland ,04%

72 72 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Liberya ,68% Bermuda ,11% Venezuela ,07% Fransa ,63% Kanada ,13% Bolivya ,17% İzlanda ,78% Guatemala ,93% İsveç ,85% Hırvatistan ,77% G. Kore ,18% Kosta Rika ,38% Ürdün ,14% Uruguay ,74% Tablo-49: Vites Kutuları ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %1 ile %50 nin Arasında Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-49 da Tablo-48 e benzer şekilde vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının %1-50 arasında büyüten ülke pazarları bulunmaktadır. Yukarıdaki tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde büyüme oranı düşük olmasına rağmen, pazarın büyük olduğu ülkeler söz konusudur. Bu tür ülkelere arasında ABD, Hollanda, Slovakya, Avusturya, Portekiz, İtalya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika, Tayvan, Polonya, Meksika, Avustralya, Almanya, Romanya, Brezilya, İngiltere, Belçika, Çin, İsviçre, İspanya, Malezya, Vietnam, Arjantin, Tayland, Fransa, Kanada, İsveç ve Güney Kore ülke pazarları sayılabilir Vites Kutuları ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Kaçırdığı Fırsat Pazarları Türkiye nin vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları ihraç ettiği pazarlar yeniden Tablo-46 da incelenirse, söz konusu malların 1 Milyon Doların üzerinde ihracatının yapıldığı ülke pazarının sadece 8 olduğu görülecektir. Üstelik araştırmaya konu olan vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları konusunda aşağıdaki tabloya bakıldığında, Türkiye çok büyük bir dış ticaret açığı vermektedir. TÜRKİYE NİN İHRACATI TÜRKİYE NİN İTHALATI TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET DENGESİ Tablo-51: Vites Kutuları ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Dış Ticaret Dengesi Yukarıdaki tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde, vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları konusunda ilgili Türk işletmelerinin kaçırdıkları en büyük fırsat pazarı bizzat Türkiye iç pazarıdır. Maalesef araştırmaya konu olan ürün hakkında 2009 yılından itibaren her geçen süre zarfında Türkiye nin dış ticaret dengesi astronomik bir şekilde Türkiye nin aleyhine gelişmektedir. O halde Türkiye vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda küresel ortam da hiç de rekabetçi bir durumda değildir. Bu nedenle Türkiye de özellikle yatırımların teşvik ve geliştirilmesiyle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların vites kutuları ile

73 73 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ bunların aksam ve parçaları konusundaki uygun projelerin desteklemesi zorunludur. Ayrıca otomotiv konusunda yatırım arayışları içerisinde bulunan girişimci ve işletmelerin, vites kutuları ile bunların aksam ve parçaları konusunda yatırım yapmaları son derece uygun gözükmektedir Vites Kutuları ile Bunların Aksam ve Parçalarını Üreten ve/veya İhraç Eden Türk İşletmelerine Yönelik Olası Hedef Pazarlar Vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarına yönelik olarak yapılan bu keşifsel araştırmada şu ana kadar gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler dikkate alındığında, aslında araştırmaya konu olan ürün için küresel ortamda Türk İşletmeleri için çok sayıda olası hedef pazarlar söz konusu değildir. Üstelik araştırmaya konu olan ürüne yönelik, Türkiye nin öncelikle her yıl aleyhine gelişen dış ticaret açığını azaltmalı ve süreç içerisinde de dengelemelidir. O halde vites kutuları ile bunlara yönelik aksam ve parçalar konusunda ilgili Türk işletmelerinin öncelikli pazarı Türkiye dir ve Türkiye vites kutuları ile bunların aksam ve parçalarının rekabetçi üretimine yatırım yapmalıdır. 10. DEFERANSİYELLİ HAREKET ETTİRİCİ AKSLAR, TAŞIYICI AKSLAR İLE AKSAM VE PARÇALARI (870850) Keşifsel nitelikteki pazar araştırmasına konu olan bir diğer otomotiv yan sanayi ürünü de binek ve yük taşımaya yönelik araçlar için her türlü deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarıydı ve bu ürün grubunun evrensel GTİP numarası da di. Bu ürünle ilgili detaylı açıklamalardan önce, söz konusu ürünün uluslararası ticaretteki genel rakamlarının verilmesi yararlı olacaktır. Tablo-52 incelendiğinde, araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı aklar ile bunların aksam ve parçaları ile ilgili olarak küresel ortamda çok ciddi bir pazarın varlığı dikkati çekmektedir. O halde söz konusu ürüne yönelik 2002 yılında pazarın toplam değeri yaklaşık 4,2 Milyar Dolarken, 2011 yılında bu pazarın küresel büyüklüğünün yaklaşık 20,2 Milyar Dolar civarında gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarıyla ilgili küresel pazarın son 10 yılda yaklaşık %420 den fazla bir büyüme performansı gösterdiği söylenebilir. YILLAR TOPLAM KÜRESEL İTHALAT DEĞERLERİ (000 $) DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,06% ,05% ,55% ,05% ,32% ,05% ,54% ,05% ,32% ,11% ,10% ,11% ,43% ,09% ,50% ,11% ,92% ,11% ,51% Tablo-52: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve Ticaret Bilgileri

74 74 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Buna benzer şekilde diğer taraftan yine Tablo-52 incelendiğinde deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı aklar ile bunların aksam ve parçalarıyla ilgili tüm uluslararası ithalatının toplam küresel ticaret içerisinde payının da nispi bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. Örneğin araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının 2002 yılında küresel ticaret içerisindeki payı %0,06 ken bu oran yıllar itibariyle neredeyse kendini muhafaza ederek ve tedricen büyüyerek, 2011 yılında nispi de bir artışla %0,11 gibi bir orana yükselmiştir Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İthalat Deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik küresel genel bilgilerden sonra, uluslararası ticaret boyutunda söz konusu malların ihracat ve ithalatının ayrıca incelenmesinde yarar vardır. İHRACATÇI ÜLKE USD USD USD USD USD Dünya Almanya Meksika Japonya ABD İtalya Fransa İsveç Çin Belçika İngiltere Brezilya Hindistan Kanada G. Kore Polonya İspanya Çek Cumhuriyeti Avusturya Tayland Macaristan Arjantin Romanya Hollanda Endonezya Türkiye Tablo-53: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İhracatçı Bilgileri Yukarıdaki Tablo-53 de deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik 100 Milyon Doların üzerinde ihracat yapan ülkeler gösterilmektedir. Tablo-53 incelendiğinde 2011 yılı itibariyle deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik toplam ihracat tutarı yaklaşık 20,3 Miyar Dolar civarındadır ve 2010 yılına göre de küresel ihracat değeri 4.3 Milyar Dolara yakın artmıştır. Söz konusu pazarın en büyük ihracatçısı açık ara Almanya (4,54 Milyar Dolar) olurken, Meksika 2,51 Milyar Dolar ve Japonya 2,36 Milyar Dolar ihracat rakamlarıyla araştırmaya konu olan mal için dünyada ikinci ve üçüncü büyük ihracatçılar olarak gözükmektedirler. Deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve

75 75 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ parçaları konusunda dünyada dördüncü büyük ihracatçı ülke ABD (1,93 Milyar Dolar) ve beşinci büyük ihracatçı ülke de İtalya dır (1,25 Milyar Dolar). Söz konusu malı dünyada 1 Milyar 500 Milyon Dolar arasında gerçekleştiren ülkeler de; Fransa, İsveç, Çin ve Belçika dan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, yine sırasıyla İngiltere, Brezilya, Hindistan, Kanada, Güney Kore, Polonya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti Milyon Dolar arasında deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ihracatını gerçekleştirmektedirler. Ayrıca Milyon Dolar arasında bu malın ihracatını yapan ülkeler de; Avusturya, Tayland, Macaristan ve Arjantin dir. Aralarında Türkiye nin de bulunduğu Tablodaki diğer ülkeler de 130 Milyon Doların altında ihracat yapan ülkeler sıfatıyla ilgili tabloda yer bulmuşlardır. İTHALATÇI ÜLKE ABD Almanya Meksika Kanada İngiltere Belçika Hollanda Çek Cum Brezilya Türkiye Çin Rusya Fransa Arjantin İspanya İsveç Slovakya Avusturya Tayland Polonya İtalya Endonezya Hindistan İran Avustralya Japonya Romanya Tayvan Macaristan G. Kore G. Afrika Tablo-54: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve İthalatçı Bilgileri Yukarıdaki Tablo Milyon Doların üzerinde deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkelerin listesini ve ithalat değerlerini göstermektedir. Buna göre ABD (2,5 Milyar Dolar) araştırmaya konu olan ürünle ilgili en büyük ithalatçı olarak görülürken, Almanya 2,24 Milyar Dolardan fazla ithalat yapan ikinci büyük ülkedir. Ayrıca Meksika ve Kanada deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları konusunda dünyada 1 Milyar Doların üzerinde ithalat yapan diğer ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar. Bunlara ek olarak, İngiltere, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, Türkiye, Çin, Rusya ve Fransa ülke pazarları araştırmaya konu olan ürünün Milyar Dolar arasında ithalatçıları olarak ilgili tabloda yer

76 76 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI almaktadırlar Milyon Dolar arasında deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatını yapan ülkeler de; Arjantin, İspanya, İsveç, Slovakya, Avusturya, Tayland ve Polonya dır Milyon Doların arasında ithalat yapan ülkeler de; İtalya, Endonezya, Hindistan, İran, Avustralya, Japonya ve Romanya ülke pazarlarından meydana gelmektedir. Tablo-54 deki diğer ülkeler de 150 Milyon Doların altında ithalat yapan ülkeler olarak söz konusu tabloda gösterilmişlerdir. Tablo-53 ve Tablo-54 birlikte analiz edilirse, bazı ülkelerin deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik uluslararası ticarette hem büyük ihracatçı aynı zamanda büyük ithalatçı oldukları görülecektir. Örneğin ABD, Almanya ve Meksika gibi ülkelerin deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik büyük ithalatçı olmalarına rağmen, aynı zamanda dünyada büyük ihracatçılar olarak görülmektedirler. Benzer durum söz konusu tablolar incelendiğinde bazı ülkeler için de geçerli olduğu anlaşılacaktır Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracatı Deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatı Türk ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak özellikle yukarıdaki Tablo-54 yeniden incelendiğinde, Türkiye nin deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları ithalatının çok yüksek olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu noktada söz konusu ürüne yönelik Türkiye nin ihracat değerleri ile tüm ihracatı içerisindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. YILLAR TÜRKİYE'NİN İHRACATI (000$) TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATINDAKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,04% ,04% ,60% ,04% ,45% ,03% ,78% ,03% ,90% ,08% ,72% ,08% ,32% ,06% ,38% ,07% ,32% ,10% ,68% Tablo-55: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Değerleri Tablo-55 incelendiğinde Türkiye nin deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda son on yılda ihracatını yaklaşık %825 civarında artırdığı görülecektir. Özellikle 2010 yılına göre 2011 yılında Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünlerdeki ihracat artış miktarı 35,6 Milyon Doları geçerek, büyüme oranı %34,32 olmuştur. Bunlara ek olarak, yine Tablo-55 incelendiğinde deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları ihracatının, 2002 yılında Türkiye nin tüm ihracatının %0,04 yken, bu oranın 2011 yılında %0,10 a yükselmesi bir diğer önemli noktadır. Aşağıdaki tabloda yılları arasında araştırmaya konu olan mal için Türkiye nin 500 Bin Doların üzerinde ihracat yaptığı ülke pazarları gösterilmektedir. Tablo- 56 da dikkati çeken ilk unsur, Türkiye nin 2011 yılında deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda önemli sayılabilecek bir artış göstermesine rağmen, ihracat yapılan ülke sayısının son derece sınırlı olmasıdır. Serbest

77 77 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Bölgeler dışında Türkiye araştırmaya konu olan ürünü 22 ayrı ülkeye 500 Bin Doların üzerinde ihracat yapmaktadır. Bu rakam 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yapılan ülke kriterine göre de sadece 13 dür. O halde deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatında maalesef Türkiye rekabetçi gücü çok yüksek değildir. İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Almanya İran Finlandiya İngiltere İtalya Arjantin S. Bölgeler Mısır Rusya Fransa Hindistan Polonya Litvanya Belçika İspanya Avusturya Romanya Güney Afrika S. Arabistan Irak Kazakistan B. Arap Emir Ukrayna Toplam Tablo-56: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkeler ve Değerleri Türkiye nin deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ihracatına konu olan ülkeler öncelikle Almanya, İran ve Finlandiya olmaktadır. Yine Türkiye araştırmaya konu olan ürünü İngiltere, İtalya ve Arjantin e 4 Milyon Doların üzerinde ihraç etmektedir. Ancak bu noktada ilgili Türk işletmelerinin 4.11 Milyon Dolar Serbest Bölgelere yaptıkları ihracat tutarı söz konusudur. Serbest Bölgelerdeki işletmelere ihraç edilen bu malların daha sonra hangi ülkelere sevk edildiği önemlidir. Bunlara ek olarak, Türkiye Mısır, Rusya, Fransa, Hindistan, Polonya, Litvanya ve Belçika ya deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları konusunda 1 3 Milyon Dolar arasında ihracat gerçekleştirmektedir. Tablo-66 daki diğer ülke pazarlarına da Türkiye 1 Milyon Doların altında ihracat yapabilmektedir Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Dünyada Büyüyen Pazarlar Deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatını artıran ve büyüyen pazarlar birkaç kritere göre aşağıda analiz edilmektedir. Öncelikle büyüme miktarı 10 Milyon Doların üzerindeki ülke pazarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-57 incelendiğinde dünyada 2010 yılına göre 40 ülkede deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının 10 Milyon Doların

78 78 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI üzerinde büyüdüğü ve toplam küresel büyüme miktarının da 3,94 Milyar Dolar olduğu görülmektedir. Yine söz konusu tabloya dikkatli bir şekilde bakılırsa; Almanya ve ABD ülke pazarlarının araştırmaya konu olan malın ithalatında 400 Milyon Dolardan fazla büyüdüğü görülmektedir. Ayrıca Meksika, İngiltere, Brezilya ve Türkiye ülke pazarının araştırmaya konu olan ürüne yönelik yaklaşık 200 ve 350 Milyon Dolar arasında büyüdükleri gözlenmiştir. İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Miktarı Dünya Almanya ABD Meksika İngiltere Brezilya Türkiye Rusya Hollanda İran Belçika Çek Cum Çin Fransa Slovakya İsveç İspanya İtalya Tayland Arjantin Kanada Polonya Tayvan Avusturya Ukrayna Romanya Hindistan Filipinler Finlandiya Umman Japonya G. Kore Macaristan Fas G. Afrika Endonezya Afganistan Malezya B.Arap E Avustralya Kolombiya Belarus Tablo-57: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını 10 Milyon Doların Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatında Milyon Dolar arasında yükselen pazarlar da; Rusya, Hollanda, İran, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa ve Slovakya ülke pazarlarından oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, İsveç, İspanya, İtalya, Tayland, Arjantin, Kanada ve Polonya ülke pazarları da 50

79 79 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ 100 Milyon Dolar arasında büyüme göstermişlerdir. Ayrıca yine deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatında Milyon Dolar arasında büyüyen ülke pazarları da; Tayvan, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Hindistan, Filipinler, Finlandiya, Umman, Japonya, Güney Kore ve Macaristan dır. Tablo-57 deki diğer ülkelerin araştırmaya konu olan ürün hakkında pazarlarının büyümesi 20 Milyon Doların altındadır. Deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının miktar olarak açıklandığı Tablo-57 ye ek olarak, özellikle hızlı büyüyen pazarların algılanması açısından, araştırmaya konu olan ürünün ithalatını %50 dan daha fazla artıran ülke pazarlarının da ayrıca incelenmesi isabetli olacaktır. Bu nedenle aşağıdaki Tablo-48 geliştirilmiştir. İTHALATÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Oranı % Myanmar ,29% İran ,82% Ukrayna ,02% Lübnan ,83% Filipinler ,51% Kırgızistan ,15% Litvanya ,77% Panama ,20% Türkmenistan ,92% Moğolistan ,56% Sri Lanka ,99% Kenya ,35% Ürdün ,42% Letonya ,82% Arnavutluk ,65% Rusya ,78% Uruguay ,29% Katar ,71% Tablo-58: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %50 nin Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri O halde Tablo-58 incelendiğinde, en hızlı büyüyen ülke pazarının %1467 ile Myanmar ülke pazarı olduğu söylenebilir. Ancak Myamar araştırmaya konu olan malın ithalat verilerini 2010 yılından itibaren kayıt etmeye başlamasından dolayı, ilgili verinin ne kadar doğru olduğu tartışılabilir. Myanmar a ek olarak, deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatı konusunda yaklaşık %300 büyüme gösteren ikinci cazip pazar İran olmasına rağmen, burada da Myanmar a benzer şekilde araştırmaya konu olan malın kayıtları 2010 yılından itibaren tutulmaya başladığından, verilerin ne kadar doğru olduğu sorgulanmalıdır. Yine Tablo-58 e bakıldığında deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatına yönelik Ukrayna ülke pazarının yaklaşık %225 büyüdüğü görülürken, Lübnan pazarı da %188 civarında yükseliş yaşamıştır. Buna benzer şekilde Filipinler ülke pazarı deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları ithalatında yaklaşık %125 ve Kırgızistan pazarı da yaklaşık %114 büyümüştür. % arasında artış gösteren ülke pazarları da; Litvanya, Panama, Türkmenistan, Moğolistan ve Sri Lanka dır. Buna ek olarak, Kenya, Ürdün, Letonya,

80 80 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Arnavutluk, Rusya, Uruguay ve Katar pazarları da deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatını %50 ile %75 arasında yükseltmişlerdir. Tablo-58 de yer alan ve deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin listesi önemli bir veri olmasına rağmen, benzer şekilde araştırmaya konu olan ürünün ithalatının %50 nin altında büyüdüğü pazarların da açıklanması gerekmektedir. Çünkü sözü edilen pazarın büyüme hızı %50 nin altında olsa dahi, ithalat miktarı ciddi miktarda yüksek olabilir. Bu nedenle söz konusu pazarların da ihmal edilmemesi için, Tablo-58 e benzer şekilde ancak %50 nin altında büyüyen ülke pazarları da aşağıda Tablo-59 da açıklanmıştır. İTHALATÇI ÜLKE 2007 İthalatı 2008 İthalatı 2009 İthalatı 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Oranı % Brezilya ,02% Tanzanya ,46% Tayvan ,96% Küba ,02% Kosta Rika ,02% Laos ,98% Belarus ,82% Slovakya ,40% Estonya ,94% D.Kongo ,93% İtalya ,56% Madagaskar ,94% Finlandiya ,35% Nijer ,00% İngiltere ,21% Fiji ,96% Bolivya ,83% Honduras ,15% Kolombiya ,77% İsveç ,54% Hollanda ,30% P. Yeni Gine ,99% Çin ,62% Bangladeş ,38% Almanya ,76% Fransa ,74% Romanya ,47% Bulgaristan ,93% Tayland ,21% Yunanistan ,96% B. Arap Emir ,86% Zimbabve ,77% Çek Cumh ,42% Tacikistan ,10% Bahreyn ,69% İspanya ,25% Belçika ,19%

81 81 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Güney Afrika ,64% Portekiz ,59% Şili ,48% Meksika ,34% Polonya ,33% ABD ,14% G. Kore ,25% Aruba ,35% Malezya ,61% Arjantin ,94% Moldova ,62% Macaristan ,54% İrlanda ,25% Makao ,92% Kıbrıs R.K ,27% Cibuti ,91% Ekvador ,77% İsviçre ,61% Avusturya ,57% Hindistan ,33% Japonya ,74% Kazakistan ,58% Endonezya ,35% Norveç ,17% Angola ,79% Hong Kong ,59% Yeni Zelanda ,14% Avustralya ,03% Hırvatistan ,80% Özbekistan ,76% İsrail ,70% Fildişi Sahili ,00% Gürcistan ,71% Kanada ,56% Gabon ,22% Uganda ,73% Guatemala ,54% Paraguay ,51% İzlanda ,45% Cezayir ,19% Tablo-59: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %1 ile %50 nin Arasında Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-59 da Tablo-58 e benzer şekilde deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının %1-50 arasında büyüten ülke pazarları bulunmaktadır. Yukarıdaki tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde büyüme oranı düşük olmasına rağmen, pazarın büyük olduğu ülkeler söz konusudur. Bu tür ülkelere arasında ABD, Brezilya, Tayvan, Slovakya, İtalya, Finlandiya, İngiltere, İsveç, Hollanda, Çin, Almanya, Fransa, Romanya, Tayland, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Belçika, Güney Afrika, Portekiz, Meksika, Polonya, Güney

82 82 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Kore, Malezya, Arjantin, Macaristan, Avusturya, Hindistan, Japonya, Endonezya, Avustralya ve Kanada ülke pazarları örnek olarak gösterilebilir Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar İle Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Kaçırdığı Fırsat Pazarları Türkiye nin deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarını ihraç ettiği pazarlar yeniden Tablo-56 da incelenirse, söz konusu malların 1 Milyon Doların üzerinde ihracatının yapıldığı ülke pazarının sadece 13 olduğu görülecektir. Halbuki %1 in üzerinde de olsa büyüyen ve Türkiye nin deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarını hiç satmadığı ya da yok denecek kadar az sattığı ciddi sayıda ülke pazarı vardır. O halde aşağıda listesi bulunan ülke pazarları Türkiye açısından deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları ihracatı konusunda mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak algılanabilirler. Bir anlamda fırsat olarak kaçırılan ülke pazarları aşağıda açıklanmaktadır. ABD Hollanda Özbekistan Angola Honduras P. Yeni Gine Arnavutluk Hong Kong Panama Avustralya İrlanda Paraguay Bahreyn İsrail Portekiz Bangladeş İsveç Slovakya Belarus İsviçre Sri Lanka Bolivya İzlanda Şili Brezilya Japonya Tacikistan Bulgaristan Kanada Moldova Cezayir Katar Myanmar Çek Cumh. Kenya Nijer Çin Kırgızistan Norveç D.Kongo Kolombiya Tanzanya Ekvador Kosta Rika Tayland Endonezya Küba Tayvan Estonya Laos Türkmenistan Fiji Letonya Uganda Filipinler Lübnan Ürdün G. Kore Macaristan Uruguay Gabon Madagaskar Yeni Zelanda Guatemala Makao Yunanistan Gürcistan Malezya Zimbabve Hırvatistan Meksika Tablo-60: Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Mutlak Olarak Kaçırdığı Fırsat Pazarları Yukarıdaki Tablo-60 incelendiğinde, deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ihraç edildiği pazarlara yönelik Türkiye nin ya 500 Bin Doların altında mal sattığı ya da hiç ilgili ürünü satamadığı ülke pazarlarının listesi görülecektir. Bu haliyle söz konusu ülkeler Türkiye açısından mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak değerlendirilebilirler. Ancak bu noktada unutulmaması gerekin bir konu daha vardır ki, bu da ilgili Türk işletmelerinin Serbest Bölgelere yaptığı ihracatlardır. Özellikle Tablo-56 tekrar incelenirse, deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarını ihraç eden Türk işletmeleri yaklaşık 4,11 Milyon Dolar kadar Serbest Bölgelere ihracat

83 83 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ yapmaktadırlar. Bu noktadan sonra söz konusu malların hangi ülkelere sevk edildiğine dair elimizde sağlıklı veriler bulunmamaktadır. O halde Tablo-60 da her ne kadar Türkiye açısından fırsat pazarlar açıklanmış olsa da, buradaki listeden Serbest Bölgelerden ilgili ülkelere yapılan ihracatlarda, eğer Tablo-60 da açıklanan ülkeler varsa, sözü edilen ülke pazarları fırsat pazar niteliğinden ihmal edilmelidir. Deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik üretim yapan Türk işletmeleri yukarıda açıklanan ülke pazarlarını bir anlamda fırsat pazar olarak kaçırmalarına rağmen, Türkiye nin kendi iç pazarının da araştırmaya konu olan ürünle ilgili hala önemli fırsatlar sunduğu söylenebilir. Özellikle araştırmaya konu ürün hakkında Türkiye nin aşağıdaki dış ticaret dengesi incelenirse bu durum daha iyi anlaşılacaktır. TÜRKİYE NİN İHRACATI TÜRKİYE NİN İTHALATI TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET DENGESİ Yukarıda deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik Türkiye nin dış ticaret dengesi açıklanmaktadır. Buna göre 2009 yılından itibaren, araştırmaya konu olan ürünle ilgili iç pazarda artan bir talep söz konusudur ve 2011 yılı itibariyle deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları için yaklaşık 515 Milyon Dolarlık daha bir iç pazar mevcuttur. Diğer bir ifadeyle hala deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları konusunda Türk işletmeleri iç piyasaya yeteri kadar mal arz edememektedirler. İç pazardaki bu durum da Türkiye yi bir anlamda söz konusu işletmeler için en önemli fırsat pazar olarak göstermektedir. Yukarıdaki tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde, deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları konusunda ilgili Türk işletmelerinin kaçırdıkları en büyük fırsat pazarı bizzat Türkiye iç pazarıdır. Maalesef araştırmaya konu olan ürün hakkında 2009 yılından itibaren her geçen süre zarfında Türkiye nin dış ticaret dengesi astronomik bir şekilde Türkiye nin aleyhine gelişmektedir. O halde Türkiye deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda küresel ortam da çok az rekabetçidir. Bu nedenle Türkiye de özellikle yatırımların teşvik ve geliştirilmesiyle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları konusundaki uygun projelerin desteklemesi zorunludur. Ayrıca otomotiv konusunda yatırım arayışları içerisinde bulunan girişimci ve işletmelerin, deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik yatırım yapmaları son derece uygun gözükmektedir Deferansiyelli Hareket Ettirici Akslar, Taşıyıcı Akslar ile Bunların Aksam ve Parçalarını Üreten ve/veya İhraç Eden Türk İşletmelerine Yönelik Olası Hedef Pazarlar Deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarına yönelik olarak yapılan bu keşifsel araştırmada şu ana kadar gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler dikkate alındığında, aslında araştırmaya konu olan ürün için de küresel ortamda Türk İşletmeleri için çok sayıda olası hedef pazarlar söz konusu da değildir. Çünkü araştırmaya konu olan ürüne yönelik ilgili Türk işletmeleri küresel ortamda zayıf bir rekabetçi

84 84 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI güce sahiptir ve Türkiye öncelikle her yıl aleyhine gelişen dış ticaret açığını azaltmalı ve süreç içerisinde de dengelemelidir. O halde deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaları konusunda ilgili Türk işletmelerinin öncelikli pazarı Türkiye dir ve Türkiye deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçalarının rekabetçi üretimine yatırım yapmalıdır. Tüm bu koşullara rağmen deferansiyelli hareket ettirici akslar, taşıyıcı akslar ile bunların aksam ve parçaların Türk işletmeleri öncelikle Tablo-56 da bulunan ve hali hazırda ihracat yaptığı ülke pazarlarına daha fazla nüfuz etmeye çalışmalıdır. Bunlara ek olarak, yüksek büyüme oranlarından dolayı aşağıdaki pazarlar, ilgili Türk işletmeleri açısından potansiyel olası hedef Pazarlar olarak da algılanabilirler. Bunlar; - Myanmar - İran - Ukrayna - Lübnan - Filipinler - Kırgızistan - Litvanya - Panama - Türkmenistan - Moğolistan - Sri Lanka - Kenya - Ürdün - Letonya - Arnavutluk - Rusya - Uruguay - Katar Yüksek büyüme oranına sahip olan yukarıdaki ülkelere ek olarak, yine yüksek büyüme miktarlarına sahip olan aşağıdaki ülkeler de ilgili Türk işletmeleri için potansiyel olası hedef pazarlar olarak düşünülebilirler. Bu ülke pazarları da; - Almanya - ABD - Meksika - İngiltere - Brezilya - Rusya - Hollanda - İran - Belçika - Çek Cumhuriyeti - Çin - Fransa - Slovakya - İsveç - İspanya - İtalya - Tayland

85 85 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Arjantin - Kanada - Polonya - Tayvan - Avusturya - Ukrayna - Romanya - Hindistan - Filipinler - Finlandiya - Umman - Japonya - Güney Kore - Macaristan - Fas - Güney Afrika - Endonezya - Afganistan - Malezya - Birleşik Arap Emirlikleri - Avustralya - Kolombiya - Belarus 11. TEKERLEKLER İLE AKSAM VE PARÇALARI (870870) Keşifsel nitelikteki pazar araştırmasına konu olan bir diğer otomotiv yan sanayi ürünü de binek ve yük taşımaya yönelik araçlar için her türlü tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarıydı ve bu ürün grubunun evrensel GTİP numarası da di. Bu ürünle ilgili detaylı açıklamalardan önce, söz konusu ürünün uluslararası ticaretteki genel rakamlarının verilmesi yararlı olacaktır. YILLAR TOPLAM KÜRESEL İTHALAT DEĞERLERİ (000 $) DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,10% ,11% ,35% ,10% ,68% ,10% ,15% ,10% ,99% ,11% ,57% ,09% ,58% ,08% ,73% ,09% ,35% ,09% ,60% Tablo-61: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve Ticaret Bilgileri Tablo-61 incelendiğinde, araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik küresel ortamda çok ciddi bir pazarın varlığı dikkati çekmektedir. O halde söz konusu ürün için 2002 yılında pazarın toplam değeri yaklaşık 6,9 Milyar Dolarken, 2011 yılında bu pazarın küresel büyüklüğünün yaklaşık 16,83

86 86 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Milyar Dolar civarında gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarıyla ilgili küresel pazarın son 10 yılda yaklaşık %250 den fazla bir büyüme performansı gösterdiği söylenebilir. Ancak diğer taraftan yine Tablo-61 incelendiğinde tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarıyla ilgili tüm uluslararası ithalatının toplam küresel ticaret içerisinde payının da nispi bir azalış içerisinde olduğu görülmektedir. Örneğin araştırmaya konu olan GTİP numarasına sahip tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının 2002 yılında küresel ticaret içerisindeki payı %0,10 ken bu oran yıllar itibariyle kısmı artış ve azalışlarla, 2011 yılında %0,09 gibi bir oranda gerçekleşmiştir Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İthalat Tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik küresel genel bilgilerden sonra, uluslararası ticaret boyutunda söz konusu malların ihracat ve ithalatının da ayrıca incelenmesi gerekmektedir. İHRACATÇI ÜLKE USD USD USD USD USD Dünya Çin Almanya ABD İtalya Polonya Fransa Meksika Türkiye Çek Cumhuriyeti Japonya G. Kore Belçika Avusturya Tayvan Hollanda Kanada Endonezya Tayland İspanya Macaristan Brezilya İngiltere Hindistan İsveç Danimarka Tablo-62: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İhracat ve İhracatçı Bilgileri Yukarıdaki Tablo-62 de tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik 100 Milyon Doların üzerinde ihracat yapan ülkeler gösterilmektedir. Tablo-62 incelendiğinde 2011 yılı itibariyle tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik toplam ihracat tutarı yaklaşık 17,2 Miyar Dolar civarındadır ve 2010 yılına göre de küresel ihracat değeri 4.5 Milyar Dolara yakın artmıştır. Söz konusu pazarın en büyük ihracatçısı açık ara Çin (4,38 Milyar Dolar) olurken, Almanya 2,35 Milyar Dolar ve ABD 1,26 Milyar Dolar ihracat rakamlarıyla araştırmaya konu olan mal için dünyada ikinci ve üçüncü büyük ihracatçılar olarak

87 87 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ gözükmektedirler. Söz konusu malı dünyada 1 Milyar 500 Milyon Dolar arasında gerçekleştiren ülkeler de; İtalya, Polonya, Fransa, Meksika, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti dir. Bunlara ek olarak, yine sırasıyla Japonya, Güney Kore, Belçika, Avusturya, Tayvan, Hollanda, Kanada ve Endonezya Milyon Dolar arasında tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatını gerçekleştirmektedirler. Ayrıca Milyon Dolar arasında bu malın ihracatını yapan ülkeler de; Tayland, İspanya, Macaristan, Brezilya ve İngiltere den oluşmaktadır. Tablodaki diğer ülkeler de 150 Milyon Doların altında ihracat yapan ülkeler sıfatıyla ilgili tabloda yer bulmuşlardır. İTHALATÇI ÜLKE ABD Almanya Japonya Rusya Kanada İngiltere Belçika Fransa Meksika İsveç Hollanda İtalya Avusturya İspanya Polonya Çin Çek Cumhuriyeti Slovakya Avustralya Brezilya İsviçre G. Kore Arjantin Hindistan Türkiye Tayland Finlandiya Birleşik Arap E Romanya Norveç Tablo-63: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Küresel İthalat ve İthalatçı Bilgileri Yukarıdaki Tablo Milyon Doların üzerinde tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik ithalat yapan ülkelerin listesini ve ithalat değerlerini göstermektedir. Buna göre ABD (2,94 Milyar Dolar) araştırmaya konu olan ürünle ilgili en büyük ithalatçı olarak görülürken, Almanya 2,39 Milyar Dolardan fazla ithalat yapan ikinci büyük ülkedir. Ayrıca Rusya ve Japonya tekerlekler ile bunların aksam ve parçaları konusunda dünyada 1 Milyar Doların üzerinde ithalat yapan diğer ülkeler olarak ilgili tabloda bulunmaktadırlar. Bunlara ek olarak, Kanada, İngiltere, Belçika, Fransa ve Meksika ülke pazarları araştırmaya konu olan ürünün Milyar Dolar arasında ithalatçıları olarak ilgili tabloda yer almaktadırlar Milyon Dolar arasında tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatını yapan ülkeler de; İsveç, Hollanda, İtalya, Avusturya, İspanya, Polonya, Çin, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya dır Milyon Doların arasında ithalat yapan ülkeler de; Avustralya,

88 88 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Brezilya, İsviçre, Güney Kore, Arjantin, Hindistan ve Türkiye ülke pazarlarından meydana gelmektedir. Tablo-63 deki diğer ülkeler de 150 Milyon Doların altında ithalat yapan ülkeler olarak söz konusu tabloda gösterilmişlerdir. Tablo-62 ve Tablo-63 birlikte analiz edilirse, bazı ülkelerin tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik uluslararası ticarette hem büyük ihracatçı aynı zamanda büyük ithalatçı oldukları görülecektir. Örneğin ABD, Almanya ve Meksika gibi ülkelerin tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik büyük ithalatçı olmalarına rağmen, aynı zamanda dünyada büyük ihracatçılar olarak görülmektedirler. Benzer durum söz konusu tablolar incelendiğinde bazı ülkeler için de geçerli olduğu görülecektir Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracatı Tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatı Türk ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada söz konusu ürüne yönelik Türkiye nin ihracat değerleri ile tüm ihracatı içerisindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. YILLAR TÜRKİYE'NİN İHRACATI (000$) TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATINDAKİ PAYI DEĞİŞİM MİKTARI (000 $) DEĞİŞİM ORANI ,41% ,41% ,65% ,40% ,76% ,41% ,88% ,44% ,78% ,49% ,67% ,42% ,92% ,32% ,03% ,46% ,97% ,59% ,54% Tablo-64: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Değerleri Tablo-64 incelendiğinde Türkiye nin tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda son on yılda ihracatını yaklaşık %350 civarında artırdığı görülecektir. Özellikle 2010 yılına göre 2011 yılında Türkiye nin araştırmaya konu olan ürünlerdeki ihracat artış miktarı 173 Milyon Doları geçerek, büyüme oranı %27,54 olmuştur. Bunlara ek olarak, yine Tablo-64 incelendiğinde tekerlekler ile bunların aksam ve parçaları ihracatının, 2002 yılında Türkiye nin tüm ihracatının %0,41 yken, bu oranın 2011 yılında %0,59 a yükselmesi bir diğer önemli noktadır. Aşağıdaki tabloda yılları arasında araştırmaya konu olan mal için Türkiye nin 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yaptığı ülke pazarları gösterilmektedir. Tablo- 65 da dikkati çeken ilk unsur, Türkiye nin 2011 yılında tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda önemli sayılabilecek bir artış göstermesine rağmen, toplam ihracatın yaklaşık %36 tek bir ülke olan Almanya ya yapılmaktadır ve 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı da sınırlıdır. Türkiye araştırmaya konu olan ürünü 36 ayrı ülkeye 1 Milyon Doların üzerinde ihracat yapmaktadır. O halde tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının üretim ve ihracatında Türkiye nin ciddi bir rekabetçi güce sahip olduğu söylenebilir. Türkiye nin tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatına konu olan ülkeler öncelikle Almanya, İngiltere ve Romanya olmaktadır. Yine Türkiye araştırmaya konu olan ürünü Fransa, İspanya, Hollanda ve İtalya ya 30 Milyon Doların üzerinde ihraç etmektedir.

89 89 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Almanya İngiltere Romanya Fransa İspanya Hollanda İtalya Belçika Portekiz ABD Rusya Japonya İran Fas Polonya Bulgaristan Slovenya Avusturya S.Arabistan Brezilya Kanada Cezayir İsviçre Slovakya Ukrayna Endonezya Tunus Avustralya Çek Cumh İsveç Güney Afrika Kolombiya Arjantin Irak Belarus Yemen Toplam Tablo-65: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkeler ve Değerleri Bunlara ek olarak, Türkiye Belçika, Portekiz, ABD ve Rusya ülke pazarlarına tekerlekler ile bunların aksam ve parçaları konusunda Milyon Dolar arasında ihracat gerçekleştirmektedir. Yine söz konusu tablo incelendiğinde, Türkiye nin 3 10 Milyon Doların arasında ihracat yaptığı ülke pazarları da; Japonya, İran, Fas, Polonya, Bulgaristan, Slovenya, Avusturya, Suudi Arabistan ve Brezilya dır. Tablo-65 daki diğer ülke pazarlarına da Türkiye 3 Milyon Doların altında ihracat gerçekleştirmektedir Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Dünyada Büyüyen Pazarlar Tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatını artıran ve büyüyen pazarlar birkaç kritere göre aşağıda analiz edilmektedir. Öncelikle büyüme miktarı 10 Milyon Doların üzerindeki ülke pazarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

90 90 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İTHATALÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Miktarı Dünya Almanya ABD Rusya Hollanda Japonya Belçika Meksika Fransa Kanada İngiltere İsveç Çin İspanya Hindistan Avusturya Brezilya İtalya Romanya İsviçre Çek Cum Macaristan Finlandiya Polonya Slovakya Portekiz Türkiye B.Arap Em Tayland Endonezya Avustralya Lüksemburg Singapur Malezya Ukrayna İran Norveç Danimarka Filipinler G.Afrika Tablo-66: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını 10 Milyon Doların Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-66 incelendiğinde dünyada 2010 yılına göre 39 ülkede tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının 10 Milyon Doların üzerinde büyüdüğü ve toplam küresel büyüme miktarının da 3,46 Milyar Dolar olduğu görülmektedir. Yine söz konusu tabloya dikkatli bir şekilde bakılırsa; Almanya, ABD ve Rusya ülke pazarlarının araştırmaya konu olan malın ithalatında 400 Milyon Dolardan fazla büyüdüğü görülmektedir. Ayrıca Hollanda, japonya, Belçika, Meksika, Fransa, Kanada ve İngiltere ülke pazarlarının araştırmaya konu olan mala yönelik 100 Milyon Dolar arasında büyüdükleri gözlenmiştir. Tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatında Milyon Dolar arasında yükselen pazarlar da; İsveç, Çin, İspanya, Hindistan, Avusturya ve Brezilya ülke pazarlarından oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, İtalya, Romanya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Finlandiya, Polonya, Slovakya, Portekiz, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri,

91 91 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Tayland ve Endonezya ülke pazarları da Milyon Dolar arasında büyüme göstermişlerdir. Tablo-66 daki diğer ülkelerin araştırmaya konu olan ürün hakkında pazarlarının büyümesi 20 Milyon Doların altında gerçekleşmiştir. Tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının miktar olarak açıklandığı Tablo-66 ya ek olarak, özellikle hızlı büyüyen pazarların algılanması açısından, araştırmaya konu olan ürünün ithalatını %50 dan daha fazla artıran ülke pazarlarının da ayrıca incelenmesi faydalı olacaktır. Bu nedenle aşağıdaki Tablo-67 geliştirilmiştir. İTHALATÇI ÜLKE 2007-İthalat Tutarı 2008-İthalat Tutarı 2009-İthalat Tutarı 2010-İthalat Tutarı 2011-İthalat Tutarı Artış Oranı % Kamboçya ,92% Bahreyn ,16% Türkmenistan ,65% Filipinler ,21% Sri Lanka ,55% Estonya ,48% Hindistan ,96% Bulgaristan ,61% Macaristan ,56% Romanya ,68% Singapur ,48% Rusya ,53% Hollanda ,64% Moldova ,64% Gürcistan ,24% Letonya ,08% Tablo-67: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %50 nin Üzerinde Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri O halde Tablo-67 incelendiğinde, en hızlı büyüyen ülke pazarının %3636 ile Kamboçya ülke pazarı olduğu söylenebilir. Kamboçya ya ek olarak, tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatı konusunda yaklaşık %468 büyüme gösteren ikinci cazip pazar Bahreyn dir. %100 ün üzerinde artış gösteren diğer ülke pazarları da; Türkmenistan, Filipinler ve Sri Lanka dır. %70 - %100 arasında büyüyen ülke pazarları da; Estonya, Hindistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya ülke pazarlarından meydana gelmektedir. Tablo-67 deki diğer ülke pazarları da %50 70 arasında büyüme kaydetmişlerdir. Tablo-67 de yer alan ve tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının %50 den fazla olan ülkelerin listesi önemli bir veri olmasına rağmen, benzer şekilde araştırmaya konu olan ürünün ithalatının %50 nin altında büyüdüğü pazarların da açıklanması gerekmektedir. Çünkü sözü edilen pazarın büyüme hızı %50 nin altında olsa dahi, ithalat miktarı ciddi miktarda yüksek olabilir. Bu nedenle söz konusu pazarların da ihmal edilmemesi için, Tablo-67 ye benzer şekilde ancak %50 nin altında büyüyen ülke pazarları da aşağıda Tablo-68 da açıklanmıştır. İTHALATÇI ÜLKE 2007 İthalatı 2008 İthalatı 2009 İthalatı 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Oranı % Myanmar ,56% Endonezya ,78% Çin ,32% Kosta Rika ,85%

92 92 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Brezilya ,24% Kuveyt ,89% Ermenistan ,70% Paraguay ,17% Ukrayna ,79% İspanya ,71% Finlandiya ,30% Portekiz ,13% Almanya ,12% Lüksemburg ,01% Meksika ,67% Angola ,37% Hong Kong ,11% İsviçre ,10% Uganda ,02% Surinam ,32% Belçika ,38% P. Yeni Gine ,30% Guyana ,26% Yemen ,14% Fransa ,94% Lübnan ,80% Kolombiya ,54% Suriye ,51% Avusturya ,40% Guatemala ,76% Botsvana ,51% İzlanda ,32% Arnavutluk ,78% Uruguay ,19% İsveç ,83% B. Arap Emir ,82% Malta ,35% Tayvan ,98% Panama ,67% Y. Kaledonya ,47% Bosna Hersek ,78% Sırbistan ,32% Malezya ,89% Tayland ,60% Karadağ ,11% İngiltere ,95% Güney Afrika ,88% Şili ,70% Bolivya ,38% İsrail ,22% ABD ,65% Jamaika ,57% İtalya ,33% Japonya ,11%

93 93 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Çek Cumh ,09% İran ,32% Nikaragua ,19% Danimarka ,60% Etiyopya ,67% Vietnam ,54% Ekvador ,14% Sudan ,70% Kırgızistan ,59% Kanada ,58% Irak ,01% Norveç ,79% Pakistan ,51% Peru ,51% Slovakya ,23% Slovenya ,95% Polonya ,72% Belarus ,59% Avustralya ,38% Ürdün ,13% Mauritius ,69% Katar ,64% Hırvatistan ,20% Madagaskar ,92% Cezayir ,58% Arjantin ,98% El Salvador ,84% Özbekistan ,97% Tanzanya ,16% İrlanda ,53% Tablo-68: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik İthalatlarını %1 ile %50 nin Arasında Artıran Ülkeler ve İthalat Değerleri Tablo-68 de Tablo-67 e benzer şekilde tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının %1-50 arasında büyüten ülke pazarları bulunmaktadır. Yukarıdaki tablo dikkatli bir şekilde incelendiğinde büyüme oranı düşük olmasına rağmen, pazarın büyük olduğu ülkeler söz konusudur. Bu tür ülkelere arasında ABD, Brezilya, Çin, Ukrayna, İspanya, Finlandiya, Portekiz, Almanya, Lüksemburg, Meksika, Hong Kong, İsviçre, Meksika, Fransa, Kolombiya, Avusturya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan, Malezya, Tayland, İngiltere, Güney Afrika, Şili, İtalya, Japonya, Çek Cumhuriyeti, İran, Danimarka, Vietnam, Ekvador, Kanada, Norveç, Peru, Slovakya, Polonya, Avustralya, Cezayir ve Arjantin ülke pazarları örnek olarak gösterilebilir Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Kaçırdığı Fırsat Pazarları Türkiye nin tekerlekler ile bunların aksam ve parçaları ihraç ettiği pazarlar yeniden Tablo-65 de incelenirse, söz konusu malların 1 Milyon Doların üzerinde ihracatının yapıldığı ülke pazarının sadece 36 olduğu görülecektir. Halbuki %1 in üzerinde de olsa büyüyen ve

94 94 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI Türkiye nin tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarını hiç satmadığı ya da yok denecek kadar az sattığı ciddi sayıda ülke pazarının varlığı söz konusudur. O halde aşağıda listesi bulunan ülke pazarları Türkiye açısından tekerlekler ile bunların aksam ve parçaları ihracatı konusunda mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak algılanabilirler. Bir anlamda fırsat olarak kaçırılan ülke pazarları aşağıda açıklanmaktadır. Angola İrlanda Norveç Arnavutluk İspanya Özbekistan B. Arap Emir. İsrail P. Yeni Gine Bahreyn İzlanda Pakistan Bolivya Jamaika Panama Bosna Hersek Kamboçya Paraguay Botsvana Karadağ Peru Çin Katar Sırbistan Danimarka Kırgızistan Singapur Ekvador Kosta Rika Sri Lanka El Salvador Kuveyt Sudan Estonya Letonya Surinam Etiyopya Lübnan Suriye Filipinler Lüksemburg Şili Finlandiya Macaristan Tanzanya Guatemala Madagaskar Tayland Guyana Malezya Tayvan Gürcistan Malta Türkmenistan Hırvatistan Meksika Uganda Hindistan Moldova Uruguay Hong Kong Myanmar Ürdün İran Nikaragua Vietnam Tablo-69: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Türkiye nin Mutlak Olarak Kaçırdığı Fırsat Pazarları Yukarıdaki Tablo-69 incelendiğinde, tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ihraç edildiği pazarlara yönelik Türkiye nin ya 1 Milyon Doların altında mal sattığı ya da hiç ilgili ürünü satamadığı ülke pazarlarının listesi görülecektir. Bu haliyle söz konusu ülkeler Türkiye açısından mutlak olarak kaçırılan fırsat pazarlar olarak değerlendirilebilirler Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarını Üreten ve/veya İhraç Eden Türk İşletmelerine Yönelik Olası Hedef Pazarlar Tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarına yönelik olarak yapılan bu keşifsel araştırmada şu ana kadar gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler dikkate alındığında, aslında araştırmaya konu olan ürüne yönelik Türk İşletmeleri için çok sayıda olası hedef pazarlar söz konusudur. O halde aşağıda farklı kriterlere göre olası hedef pazarlar açıklanmaktadır. İlgili Türk işletmeleri imkan ve kaynakları ile ihracat pazarlama yeteneklerini dikkate alarak, burada açıklanan hedef pazarlara yönelik kendilerine özgü bazı ülke pazarlarını seçerek, söz konusu ülke pazarları için yine kendilerine has ihracat pazarlama strateji ve yaklaşımlarını formüle etmeleri mümkündür. Bu durumda öncelikle Tablo-69 da sıralanan ülkeler tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarının ihracatı konusunda öncelikli fırsat pazarlardır. Çünkü araştırmaya konu olan ürünle ilgili, Türk işletmeleri Tablo-69 da açıklanan ülke pazarlarına ya hiç ihracat yapmamaktadırlar ya da 1 Milyon Doların altında bu ülke pazarlarına ilgili Türk işletmeleri ihracat yapabilmektedirler.

95 95 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ Diğer yönden tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri miktar olarak çok fazla büyüyen ve potansiyel olarak diğer ülke pazarlarına göre büyük olan ülkelere ihracat yapmak isterlerse, bu durumda olası hedef pazarlar aşağıdaki gibi olabilir. İTHATALÇI ÜLKE 2010 İthalatı 2011 İthalatı Artış Miktarı Artış Oranları % Filipinler ,21% Hindistan ,96% Macaristan ,56% Romanya ,68% Singapur ,48% Rusya ,53% Hollanda ,64% Endonezya ,78% Çin ,32% Brezilya ,24% Ukrayna ,79% İspanya ,71% Finlandiya ,30% Portekiz ,13% Almanya ,12% Lüksemburg ,01% Meksika ,67% İsviçre ,10% Belçika ,38% Fransa ,94% Avusturya ,40% İsveç ,83% B. Arap Emir ,82% Malezya ,89% Tayland ,60% İngiltere ,95% Güney Afrika ,88% ABD ,65% İtalya ,33% Japonya ,11% Çek Cumh ,09% İran ,32% Danimarka ,60% Kanada ,58% Norveç ,79% Slovakya ,23% Polonya ,72% Avustralya ,38% Tablo-70: Tekerlekler ile Bunların Aksam ve Parçalarına Yönelik Pazarın Büyük ve Artış Miktarlarının Fazla Olduğu Olası Hedef Pazarlar Tablo-70 incelendiğinde özellikle ABD, Rusya, Almanya, Hindistan, Macaristan, Romanya, Hollanda, Çin, Brezilya, İspanya, Finlandiya, Meksika, İsviçre, Belçika, Fransa, Avusturya, İsveç, İsviçre, İngiltere, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Japonya ve Kanada ülke pazarlarının araştırmaya konu olan ürün için çok büyük pazarlar olmakla birlikte, aynı zamanda 2010 yılına göre bu pazarlarda ciddi artışların yaşandığı görülmektedir. Burada söz konusu ülkelerdeki pazar büyüme miktarları ile oranlarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü bir ülke pazarı hem miktar bazında hem de oran bazında diğer ülkelere kıyasla daha fazla

96 96 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI büyüyorsa, pazarın büyüklüğünü dikkate alan bir Türk işletmesi aynı zamanda hızlı büyüyen bir pazara odaklanmış olacaktır. O halde tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki hızlı artış oranı kriterine göre birincil öncelikli ülke pazarları şunlardır; - ABD - Rusya - Almanya - Hindistan - Macaristan - Romanya - Hollanda - Çin - Brezilya - İspanya - Finlandiya - Meksika - İsviçre - Belçika - Fransa - Avusturya - İsveç - İngiltere - İtalya - Çek Cumhuriyeti - Japonya - Kanada - Endonezya - Portekiz - Lüksemburg - Birleşik Arap Emirlikleri - Slovakya - Tayland - Filipinler - Ukrayna - Polonya Yukarıdaki ülkelere ek olarak tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için büyük pazar ve ithalattaki fazla artış miktarı kriterine göre ikincil öncelikli ülke pazarları da aşağıdaki gibidir; - Singapur - Malezya - Güney Afrika - İran - Danimarka - Norveç - Avustralya Tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri hızlı ve hatta bazı durumlarda daha az pazarlama yatırımları yaparak, yeni bir ülke pazarına

97 97 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ girmek veya ilgili ülkede satışlarını artırmak istiyorsa, söz konusu işletmeler neredeyse astronomik bir hızla büyüyen pazarlara odaklanmalıdırlar. Bu durumda sözü edilen Türk işletmeleri aşağıdaki pazarları kendilerine olası sıcak hedef pazarlar olarak tercih etmeleri mümkündür. Bu bağlamda söz konusu ülke pazarları da aşağıdaki gibidir; - Kamboçya - Bahreyn - Türkmenistan - Filipinler - Sri Lanka - Estonya - Hindistan - Bulgaristan - Macaristan - Romanya - Singapur - Rusya - Hollanda - Moldova - Gürcistan - Letonya Yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha az pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek birincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibidir; - Myanmar - Endonezya - Çin - Brezilya - Kuveyt - Paraguay - Ukrayna - İspanya - Finlandiya - Portekiz - Almanya - Lüksemburg - Meksika - Angola - Hong Kong - İsviçre - Uganda - Surinam - Belçika - P. Yeni Gine - Yemen - Fransa - Lübnan - Kolombiya - Suriye

98 98 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI - Avusturya - İzlanda - Arnavutluk - Uruguay - İsveç - Birleşik Arap Emirlikleri - Malta - Tayvan - Panama - Bosna Hersek - Sırbistan - Malezya - Karadağ Benzer şekilde yukarıda açıklanan ülke pazarları kadar olmasa da, yine tekerlekler ile bunların aksam ve parçalarını üreten ve/veya ihraç eden Türk işletmeleri için nispeten daha fazla pazarlama çaba ve giderleri yapılarak girilebilecek ikincil öncelikli hızlı oransal büyüme gösteren olası hedef pazarlar da aşağıdaki gibi açıklanabilirler. Bunlar; - İngiltere - Güney Afrika Cumhuriyeti - Şili - Bolivya - İsrail - ABD - İtalya - Japonya - Çek Cumhuriyeti - İran - Nikaragua - Danimarka - Etiyopya - Vietnam - Ekvador - Sudan - Kırgızistan - Kanada - Irak - Norveç - Pakistan - Peru - Slovakya - Slovenya - Polonya - Belarus - Ürdün - Katar - Hırvatistan - Cezayir - Madagaskar - Arjantin

99 99 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ - Elsalvador - Özbekistan - Tanzanya - İrlanda

100 100 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI EK-1 TÜRKİYE NİN ÜRETTİĞİ KIVILCIM İLE ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI DOĞRUSAL VEYA DÖNER PİSTONLU PATLAMALI MOTORLARIN AKSAM VE PARÇALARINA YÖNELİK DÜNYADA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ (840991) ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ABD 0.00% BURKİNA FASO 10.00% AFGANİSTAN 5.00% BURUNDİ 10.00% ALMANYA 0.00% CABO VERDE 0.00% ANGOLA 2.00% CEZAYİR 5.00% ANTİGUA VE ARBUDA 13.33% CİBUTİ 26.00% ARJANTİN 14.83% COOK ADALARI 0.00% ARNAVUTLUK 0.00% ÇAD 20.00% ARUBA 15.33% ÇEK CUM. 0.00% AVUSTRALYA 5.00% ÇİN 4.33% AVUSTURYA 0.00% DANİMARKA 0.00% AZERBAYCAN 0.50% DEMOKRATİK KONGO CUM. 5.00% BAHAMALAR 13.75% DOĞU TİMOR 2.50% BAHREYN 5.00% DOMİNİK CUM. 3.00% BANGLADEŞ 5.00% DOMİNİKA 6.67% BARBADOS 6.67% EKVADOR 0.00% BELARUS 2.50% EKVATORAL GİNE 20.00% BELÇİKA 0.00% EL SALVADOR 0.00% BELİZE 6.67% ENDONEZYA 2.32% BENİN 10.00% ERİTRE 4.67% BERMUDA 33.50% ERMENİSTAN 0.00% BHUTAN 10.00% ESTONYA 0.00% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.00% ETİYOPYA 5.00% BOLİVYA 6.50% FAS 9.69% BOSNA HERSEK 0.00% FİJİ 15.00% BOTSWANA 10.00% FİLDİŞİ SAHİLİ 10.00% BREZİLYA 14.83% FİLİPİNLER 1.76%

101 101 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ BRUNEİ 15.29% FİNLANDİYA 0.00% BULGARİSTAN 0.00% FRANSA 0.00% FRANSIZ POLİNEZYASI 9.00% KAMERUN 20.00% G. KORE 8.00% KANADA 0.00% GABON 20.00% KARADAĞ 0.00% GAMBİYA 10.00% KATAR 5.00% GANA 10.00% KAZAKİSTAN 2.50% GİNE 10.00% KENYA 10.00% GİNE BİSSAU 10.00% KIBRIS 0.00% GRENADA 15.00% KIRGIZİSTAN 0.00% GUATEMALA 0.00% KİRİBATİ 35.00% GUYANA 6.67% KOLOMBİYA 5.00% GÜNEY AFRİKA CUM % KOMOROLAR 5.00% GÜRCİSTAN 0.00% KONGO 20.00% HAİTİ 5.00% KOSOVA 10.00% HIRVATİSTAN 0.00% KOSTA RİKA 0.00% HİNDİSTAN 7.50% KUVEYT 5.00% HOLLANDA 0.00% KÜBA 10.00% HONDURAS 0.00% LAOS 10.00% HONG KONG 0.00% LESOTO 10.00% İNGİLTERE 0.00% LETONYA 0.00% İRAN 18.00% LİBYA 0.00% İRLANDA 0.00% LİHTENŞTAYN 0.00% İSPANYA 0.00% LİTVANYA 0.00% İSRAİL 0.00% LÜBNAN 5.00% İSVEÇ 0.00% LÜKSEMBURG 0.00% İSVİÇRE 0.00% MACARİSTAN 0.00% İTALYA 0.00% MADAGASKAR 10.00% İZLANDA 0.00% MAKAO 0.00% JAMAİKA 3.33% MAKEDONYA 0.00% JAPONYA 0.00% MALAVİ 18.33% KAMBOÇYA 7.00% MALDİVLER 63.75% MALEZYA 10.34% ROMANYA 0.00%

102 102 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI MALİ 10.00% RUANDA 10.00% MALTA 0.00% RUSYA 2.50% MAURİTİUS 7.50% SENEGAL 10.00% MEKSİKA 5.35% SEYŞELLER 0.00% MISIR 2.00% SIRBİSTAN 0.00% MİKRONEZYA 4.00% SİERRA LEONE 5.00% MOĞOLİSTAN 5.00% SİNGAPUR 0.00% MOLDOVA 0.00% SLOVAKYA 0.00% MONSERRAT 8.33% SLOVENYA 0.00% MORİTANYA 13.00% SOLOMON ADALARI 2.50% MOYOTTE 20.00% SRİ LANKA 0.00% MOZAMBİK 7.50% ST. KİTS VE NEVİS 11.67% MYANMAR 3.66% ST. LUCİA 10.00% NAMİBYA 10.00% ST. VİNCENT VE GRENADİNLER 6.67% NEPAL 15.00% SUDAN 10.00% NİJER 10.00% SURİNAM 5.00% NİJERYA 5.00% SURİYE 17.50% NİKARAGUA 0.00% SUUDİ ARABİSTAN 5.00% NORVEÇ 0.00% SVAZİLAND 10.00% ORTA AFRİKA CUM % ŞİLİ 6.00% ÖZBEKİSTAN 10.00% TACİKİSTAN 5.00% PAKİSTAN 32.27% TANZANYA 10.00% PALAU 3.00% TAYLAND 5.50% PANAMA 5.00% TAYVAN 8.31% PAPUA YENİ GİNE 0.00% TOGO 10.00% PARAGUAY 8.67% TONGA 17.50% PERU 0.00% TRİNİDAD VE OBAGO 6.67% POLONYA 0.00% TUNUS 27.00% PORTEKİZ 0.00% TUVALU 0.00% TÜRKMENİSTAN 0.00% VENEZUELA 9.00% UGANDA 10.00% VİETNAM 13.85% UKRAYNA 0.00% YEMEN 5.00% UMMAN 5.00% YENİ ZELANDA 2.00%

103 103 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ URUGUAY 13.67% YUNANİSTAN 0.00% ÜRDÜN 24.00% ZAMBİYA 15.00% VANUATU 25.00% ZİMBABVE 10.00%

104 104 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI EK-2 TÜRKİYE NİN ÜRETTİĞİ KIVILCIM İLE ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI DOĞRUSAL VEYA DÖNER PİSTONLU PATLAMALI MOTORLAR DIŞINDAKİ DİĞER MOTORLARIN AKSAM VE PARÇALARINA YÖNELİK DÜNYADA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ (840999) ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ABD 0.00% BOTSWANA 3.33% AFGANİSTAN 5.00% BREZİLYA 11.63% ALMANYA 0.00% BRUNEİ 14.31% ANGOLA 2.00% BULGARİSTAN 0.00% ANTİGUA VE BARBUDA 13.33% BURKİNA FASO 10.00% ARJANTİN 16.00% BURUNDİ 10.00% ARNAVUTLUK 0.00% CABO VERDE 0.00% ARUBA 15.33% CEZAYİR 5.00% AVUSTRALYA 5.00% CİBUTİ 26.00% AVUSTURYA 0.00% COOK ADALARI 0.00% AZERBAYCAN 0.50% ÇAD 20.00% BAHAMALAR 18.33% ÇEK CUM. 0.00% BAHREYN 5.00% ÇİN 4.35% BANGLADEŞ 5.00% DANİMARKA 0.00% BARBADOS 6.67% DEMOKRATİK KONGO CUM. 5.00% BELARUS 2.50% DOĞU TİMOR 2.50% BELÇİKA 0.00% DOMİNİK CUM. 3.00% BELİZE 6.67% DOMİNİKA 6.67% BENİN 10.00% EKVADOR 0.00% BERMUDA 33.50% EKVATORAL GİNE 20.00% BHUTAN 10.00% EL SALVADOR 0.00% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.00% ENDONEZYA 3.68% BOLİVYA 5.42% ERİTRE 4.67% BOSNA HERSEK 0.00% ERMENİSTAN 0.00% BOTSWANA 3.33% ESTONYA 0.00%

105 105 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FAS 9.60% İSVİÇRE 0.00% FİJİ 5.00% İTALYA 0.00% FİLDİŞİ SAHİLİ 10.00% İZLANDA 0.00% FİLİPİNLER 1.47% JAMAİKA 3.33% FİNLANDİYA 0.00% JAPONYA 0.00% FRANSA 0.00% KAMBOÇYA 7.00% FRANSIZ POLİNEZYASI 8.00% KAMERUN 20.00% G. KORE 7.57% KANADA 0.00% GABON 20.00% KARADAĞ 0.00% GAMBİYA 20.00% KATAR 5.00% GANA 10.00% KAZAKİSTAN 2.50% GİNE 10.00% KENYA 10.00% GİNE BİSSAU 10.00% KIBRIS 0.00% GRENADA 15.00% KIRGIZİSTAN 0.00% GUATEMALA 0.00% KİRİBATİ 35.00% GUYANA 6.67% KOLOMBİYA 5.00% GÜNEY AFRİKA CUM. 3.33% KOMOROLAR 5.00% GÜRCİSTAN 0.00% KONGO 20.00% HAİTİ 5.00% KOSOVA 10.00% HIRVATİSTAN 0.00% KOSTA RİKA 0.00% HİNDİSTAN 7.50% KUVEYT 5.00% HOLLANDA 0.00% KÜBA 5.00% HONDURAS 0.00% LAOS 10.00% HONG KONG 0.00% LESOTO 3.33% İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 0.00% LETONYA 0.00% İRAN 5.83% LİBYA 0.00% İRLANDA 0.00% LİHTENŞTAYN 0.00% İSPANYA 0.00% LİTVANYA 0.00% İSRAİL 0.00% LÜBNAN 5.00% İSVEÇ 0.00% LÜKSEMBURG 0.00% MACARİSTAN 0.00% PANAMA 4.00% MADAGASKAR 10.00% PAPUA YENİ GİNE 0.00%

106 106 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI MAKAO 0.00% PARAGUAY 7.50% MAKEDONYA 0.00% PERU 0.00% MALAVİ 15.00% POLONYA 0.00% MALDİVLER 40.83% PORTEKİZ 0.00% MALEZYA 8.61% ROMANYA 0.00% MALİ 10.00% RUANDA 10.00% MALTA 0.00% RUSYA 2.50% MAURİTİUS 7.50% SENEGAL 10.00% MEKSİKA 5.73% SEYŞELLER 0.00% MISIR 2.00% SIRBİSTAN 0.00% MİKRONEZYA 4.00% SİERRA LEONE 10.00% MOĞOLİSTAN 5.00% SİNGAPUR 0.00% MOLDOVA 0.00% SLOVAKYA 0.00% MONSERRAT 8.33% SLOVENYA 0.00% MORİTANYA 13.00% SOLOMON ADALARI 2.50% MOYOTTE 10.00% SRİ LANKA 0.00% MOZAMBİK 7.50% ST. KİTS VE NEVİS 11.67% MYANMAR 3.38% ST. LUCİA 10.00% NAMİBYA 3.33% ST. VİNCENT VE GRENADİNLER 6.67% NEPAL 15.00% SUDAN 10.00% NİJER 10.00% SURİNAM 5.00% NİJERYA 5.00% SURİYE 17.50% NİKARAGUA 0.00% SUUDİ ARABİSTAN 5.00% NORVEÇ 0.00% SVAZİLAND 3.33% ORTA AFRİKA CUM % ŞİLİ 6.00% ÖZBEKİSTAN 10.00% TACİKİSTAN 5.00% PAKİSTAN 31.07% TANZANYA 10.00% PALAU 3.00% TAYLAND 5.50% TAYVAN 5.00% URUGUAY 13.50% TOGO 10.00% ÜRDÜN 24.00% TONGA 17.50% VANUATU 25.00% TRİNİDAD VE TOBAGO 6.67% VENEZUELA 7.50%

107 107 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TUNUS 27.00% VİETNAM 11.88% TUVALU 0.00% YEMEN 5.00% TÜRKMENİSTAN 0.00% YENİ ZELANDA 2.00% UGANDA 10.00% YUNANİSTAN 0.00% UKRAYNA 0.00% ZAMBİYA 15.00% UMMAN 5.00% ZİMBABVE 10.00%

108 108 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI EK-3 TÜRKİYE NİN ÜRETTİĞİ KRANKLAR VE KRANK MİLLERİNE YÖNELİK DÜNYADA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ (848310) ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ABD 0.00% BURUNDİ 10.00% AFGANİSTAN 5.00% CABO VERDE 10.00% ALMANYA 0.00% CEZAYİR 15.00% ANGOLA 2.00% CİBUTİ 8.00% ANTİGUA VE BARBUDA 11.25% COOK ADALARI 0.00% ARJANTİN 13.33% ÇAD 10.00% ARNAVUTLUK 0.00% ÇEK CUMHURİYETİ 0.00% ARUBA 17.00% ÇİN 5.00% AVUSTRALYA 5.00% DANİMARKA 0.00% AVUSTURYA 0.00% DEMOKRATİK KONGO CUM % AZERBAYCAN 0.50% DOĞU TİMOR 2.50% BAHAMALAR 45.00% DOMİNİK CUMHURİYETİ 3.00% BAHREYN 5.00% DOMİNİKA 6.25% BANGLADEŞ 12.00% EKVADOR 0.00% BARBADOS 6.25% EKVATORAL GİNE 10.00% BELARUS 2.78% EL SALVADOR 0.00% BELÇİKA 0.00% ENDONEZYA 5.00% BELİZE 6.25% ERİTRE 6.00% BENİN 10.00% ERMENİSTAN 0.00% BERMUDA 33.50% ESTONYA 0.00% BHUTAN 10.00% ETİYOPYA 20.00% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.00% FAS 8.40% BOLİVYA 6.00% FİJİ 5.00% BOSNA HERSEK 0.00% FİLDİŞİ SAHİLİ 10.00% BOTSWANA 0.00% FİLİPİNLER 1.00% BREZİLYA 11.71% FİNLANDİYA 0.00% BRUNEİ 11.87% FRANSA 0.00% BULGARİSTAN 0.00% FRANSIZ POLİNEZYASI 15.00% BURKİNA FASO 10.00% G. KORE 6.33% GABON 10.00% KAZAKİSTAN 2.78% GAMBİYA 10.00% KENYA 10.00%

109 109 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ GANA 10.00% KIBRIS 0.00% GİNE 10.00% KIRGIZİSTAN 0.00% GİNE BİSSAU 10.00% KİRİBATİ 0.00% GRENADA 6.25% KOLOMBİYA 5.00% GUATEMALA 0.00% KOMOROLAR 15.00% GUYANA 6.25% KONGO 10.00% GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 0.00% KOSOVA 5.00% GÜRCİSTAN 0.00% KOSTA RİKA 0.00% HAİTİ 5.00% KUVEYT 5.00% HIRVATİSTAN 0.00% KÜBA 10.00% HİNDİSTAN 7.50% LAOS 5.00% HOLLANDA 0.00% LESOTO 0.00% HONDURAS 0.00% LETONYA 0.00% HONG KONG 0.00% LİBYA 0.00% İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 0.00% LİHTENŞTAYN 0.00% İRAN 9.50% LİTVANYA 0.00% İRLANDA 0.00% LÜBNAN 5.00% İSPANYA 0.00% LÜKSEMBURG 0.00% İSRAİL 0.00% MACARİSTAN 0.00% İSVEÇ 0.00% MADAGASKAR 10.00% İSVİÇRE 0.00% MAKAO 0.00% İTALYA 0.00% MAKEDONYA 0.00% İZLANDA 0.00% MALAVİ 12.50% JAMAİKA 2.50% MALDİVLER 20.00% JAPONYA 0.00% MALEZYA 5.00% KAMBOÇYA 15.00% MALİ 10.00% KAMERUN 10.00% MALTA 0.00% KANADA 0.00% MAURİTİUS 0.00% KARADAĞ 0.00% MEKSİKA 5.25% KATAR 5.00% MISIR 5.00% MİKRONEZYA 4.00% SOLOMON ADALARI 10.00% MOĞOLİSTAN 5.00% SRİ LANKA 0.00% MOLDOVA 0.00% ST. KİTS VE NEVİS 10.00% MONSERRAT 6.88% ST. LUCİA 2.50% MORİTANYA 13.00% ST. VİNCENT VE GRENADİNLER 6.25% MOYOTTE 10.00% SUDAN 10.00% MOZAMBİK 7.50% SURİYE 3.00%

110 110 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI MYANMAR 2.50% SUUDİ ARABİSTAN 5.00% NAMİBYA 0.00% SVAZİLAND 0.00% NEPAL 15.00% ŞİLİ 6.00% NİJER 10.00% TACİKİSTAN 5.00% NİJERYA 0.00% TANZANYA 10.00% NİKARAGUA 0.00% TAYLAND 1.00% NORVEÇ 0.00% TAYVAN 8.35% ORTA AFRİKA CUM % TOGO 10.00% ÖZBEKİSTAN 5.00% TONGA 15.00% PAKİSTAN 31.25% TRİNİDAD VE TOBAGO 5.00% PALAU 3.00% TUNUS 27.00% PANAMA 2.50% TUVALU 0.00% PAPUA YENİ GİNE 0.00% TÜRKMENİSTAN 0.00% PARAGUAY 3.86% UGANDA 10.00% PERU 4.80% UKRAYNA 2.50% POLONYA 0.00% UMMAN 5.00% PORTEKİZ 0.00% URUGUAY 13.69% ROMANYA 0.00% ÜRDÜN 7.50% RUANDA 10.00% VANUATU 25.00% RUSYA 2.78% VENEZUELA 9.00% SENEGAL 10.00% VİETNAM 13.70% SEYŞELLER 0.00% YEMEN 5.00% SIRBİSTAN 1.80% YENİ ZELANDA 5.00% SİERRA LEONE 20.00% YUNANİSTAN 0.00% SİNGAPUR 0.00% ZAMBİYA 15.00% SLOVAKYA 0.00% ZİMBABVE 5.00% SLOVENYA 0.00%

111 111 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ EK-4 TÜRKİYE NİN ÜRETTİĞİ FRENLER VE SERVO-FRENLER İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARINA YÖNELİK DÜNYADA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ (870830) ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ABD 0.00% COOK ADALARI 0.00% ALMANYA 0.00% ÇAD 20.00% ANGOLA 2.00% ÇEK CUM. 0.00% ANTİGUA VE BARBUDA 17.50% ÇİN 8.80% ARJANTİN 16.67% DANİMARKA 0.00% ARNAVUTLUK 0.00% D.KONGO CUM % ARUBA 17.00% DOĞU TİMOR 2.50% AVUSTRALYA 5.00% DOMİNİK CUM. 8.00% AVUSTURYA 0.00% DOMİNİKA 17.50% AZERBAYCAN 5.00% EKVADOR 4.29% BAHAMALAR 0.00% EKVATORAL GİNE 20.00% BAHREYN 5.00% EL SALVADOR 0.67% BANGLADEŞ 12.00% ENDONEZYA 10.00% BARBADOS 17.50% ERİTRE 10.00% BELARUS 2.00% ERMENİSTAN 10.00% BELÇİKA 0.00% ESTONYA 0.00% BELİZE 17.50% ETİYOPYA 20.00% BENİN 10.00% FAS 13.12% BERMUDA 33.50% FİJİ 15.00% BHUTAN 10.00% FİLDİŞİ SAHİLİ 10.00% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.00% FİLİPİNLER 11.67% BOLİVYA 10.00% FİNLANDİYA 0.00% BOSNA HERSEK 0.00% FRANSA 0.00% BOTSWANA 14.55% FRANSIZ POLİNEZYASI 15.00% BREZİLYA 16.67% G. KORE 8.00% BRUNEİ 20.00% GABON 20.00% BULGARİSTAN 0.00% GAMBİYA 20.00% BURKİNA FASO 10.00% GANA 10.00% BURUNDİ 10.00% GİNE 10.00% CABO VERDE 30.00% GİNE BİSSAU 10.00% CEZAYİR 15.00% GRENADA 17.50% CİBUTİ 1.00% GUATEMALA 6.67%

112 112 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI GUYANA 17.50% KOSTA RİKA 6.00% GÜNEY AFRİKA CUM % KUVEYT 5.00% GÜRCİSTAN 0.00% KÜBA 5.00% HAİTİ 0.00% LAOS 10.00% HIRVATİSTAN 0.00% LESOTO 14.55% HİNDİSTAN 10.00% LETONYA 0.00% HOLLANDA 0.00% LİBYA 0.00% HONDURAS 5.00% LİHTENŞTAYN 0.00% HONG KONG 0.00% LİTVANYA 0.00% İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 0.00% LÜBNAN 5.00% İRAN 14.75% LÜKSEMBURG 0.00% İRLANDA 0.00% MACARİSTAN 0.00% İSPANYA 0.00% MADAGASKAR 10.00% İSRAİL 0.00% MAKAO 0.00% İSVEÇ 0.00% MAKEDONYA 0.00% İSVİÇRE 0.00% MALAVİ 25.00% İTALYA 0.00% MALDİVLER 67.50% İZLANDA 0.00% MALEZYA 23.75% JAMAİKA 12.50% MALİ 10.00% JAPONYA 0.00% MALTA 0.00% KAMBOÇYA 20.00% MAURİTİUS 0.00% KAMERUN 20.00% MEKSİKA 6.73% KANADA 3.00% MISIR 10.00% KARADAĞ 0.00% MİKRONEZYA 4.00% KATAR 5.00% MOĞOLİSTAN 5.00% KAZAKİSTAN 2.00% MOLDOVA 5.00% KENYA 10.00% MONSERRAT 11.25% KIBRIS 0.00% MORİTANYA 13.00% KIRGIZİSTAN 10.00% MOYOTTE 10.00% KİRİBATİ 50.00% MOZAMBİK 7.50% KOLOMBİYA 8.33% MYANMAR 4.50% KOMOROLAR 5.00% NAMİBYA 14.55% KONGO 20.00% NEPAL 15.00% KOSOVA 10.00% NİJER 10.00% NİJERYA 10.00% TANZANYA 10.00% NİKARAGUA 5.00% TAYLAND 30.00% NORVEÇ 0.00% TAYVAN 9.00% ORTA AFRİKA CUM % TOGO 10.00% ÖZBEKİSTAN 10.00% TONGA 10.00%

113 113 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ PAKİSTAN 35.00% TRİNİDAD VE TOBAGO 15.00% PALAU 3.00% TUNUS 36.00% PANAMA 2.50% TUVALU 0.00% PAPUA YENİ GİNE 0.00% TÜRKMENİSTAN 15.00% PARAGUAY 6.67% UGANDA 10.00% PERU 0.00% UKRAYNA 3.14% POLONYA 0.00% UMMAN 5.00% PORTEKİZ 0.00% URUGUAY 12.67% ROMANYA 0.00% ÜRDÜN 23.00% RUANDA 10.00% VANUATU 20.00% RUSYA 2.00% VENEZUELA 15.00% SENEGAL 10.00% VİETNAM 13.83% SEYŞELLER 0.00% YEMEN 5.00% SIRBİSTAN 0.00% YENİ ZELANDA 3.00% SİERRA LEONE 5.00% YUNANİSTAN 0.00% SİNGAPUR 0.00% ZAMBİYA 15.00% SLOVAKYA 0.00% ZİMBABVE 7.50% SLOVENYA 0.00% SUDAN 10.00% SOLOMON ADALARI 10.00% SURİYE 8.75% SRİ LANKA 15.00% SUUDİ ARABİSTAN 5.00% ST. KİTS VE NEVİS 15.00% SVAZİLAND 14.55% ST. LUCİA 25.00% ŞİLİ 6.00% ST. VİNCENT VE GRENADİNLER 17.50% TACİKİSTAN 5.00%

114 114 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI EK-5 TÜRKİYE NİN ÜRETTİĞİ VİTES KUTULARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARINA YÖNELİK DÜNYADA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ (870840) ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ÜLKE ADI GÜMRÜK VERGİSİ ABD 0.00% CİBUTİ 1.00% AFGANİSTAN 5.00% COOK ADALARI 0.00% ALMANYA 0.00% ÇAD 20.00% ANGOLA 2.00% ÇEK CUM. 0.00% ANTİGUA VE ARBUDA 17.50% ÇİN 11.42% ARJANTİN 9.83% DANİMARKA 0.00% ARNAVUTLUK 0.00% DEMOKRATİK KONGO CUM % ARUBA 17.00% DOĞU TİMOR 2.50% AVUSTRALYA 5.98% DOMİNİK CUM. 8.00% AVUSTURYA 0.00% DOMİNİKA 19.58% AZERBAYCAN 5.00% EKVADOR 6.92% BAHAMALAR 0.00% EKVATORAL GİNE 20.00% BAHREYN 5.00% EL SALVADOR 1.00% BANGLADEŞ 12.00% ENDONEZYA 10.00% BARBADOS 17.50% ERİTRE 10.00% BELARUS 1.94% ERMENİSTAN 5.00% BELÇİKA 0.00% ESTONYA 0.00% BELİZE 19.58% ETİYOPYA 20.00% BENİN 10.00% FAS 5.93% BERMUDA 33.50% FİJİ 19.25% BHUTAN 10.00% FİLDİŞİ SAHİLİ 10.00% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.00% FİLİPİNLER 11.65% BOLİVYA 7.50% FİNLANDİYA 0.00% BOSNA HERSEK 0.00% FRANSA 0.00% BOTSWANA 9.17% FRANSIZ POLİNEZYASI 15.00% BREZİLYA 9.83% G. KORE 8.00% BRUNEİ 20.00% GABON 20.00% BULGARİSTAN 0.00% GAMBİYA 20.00% BURKİNA FASO 10.00% GANA 10.00% BURUNDİ 10.00% GİNE 10.00% CABO VERDE 30.00% GİNE BİSSAU 10.00% CEZAYİR 13.33% GRENADA 19.58%

115 115 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ GUATEMALA 10.00% KOSOVA 10.00% GUYANA 19.58% KOSTA RİKA 9.00% GÜNEY AFRİKA CUM. 9.17% KUVEYT 5.00% GÜRCİSTAN 0.00% KÜBA 5.00% HAİTİ 0.00% LAOS 10.00% HIRVATİSTAN 0.00% LESOTO 9.17% HİNDİSTAN 10.00% LETONYA 0.00% HOLLANDA 0.00% LİBYA 0.00% HONDURAS 5.00% LİHTENŞTAYN 0.00% HONG KONG 0.00% LİTVANYA 0.00% İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 0.00% LÜBNAN 5.00% İRAN 12.15% LÜKSEMBURG 0.00% İRLANDA 0.00% MACARİSTAN 0.00% İSPANYA 0.00% MADAGASKAR 10.00% İSRAİL 0.00% MAKAO 0.00% İSVEÇ 0.00% MAKEDONYA 0.00% İSVİÇRE 0.00% MALAVİ 25.00% İTALYA 0.00% MALDİVLER 67.50% İZLANDA 0.00% MALEZYA 16.25% JAMAİKA 15.63% MALİ 10.00% JAPONYA 0.00% MALTA 0.00% KAMBOÇYA 17.50% MAURİTİUS 5.00% KAMERUN 20.00% MEKSİKA 6.14% KANADA 3.17% MISIR 4.00% KARADAĞ 0.00% MİKRONEZYA 4.00% KATAR 5.00% MOĞOLİSTAN 5.00% KAZAKİSTAN 1.94% MOLDOVA 5.00% KENYA 10.00% MONSERRAT 11.25% KIBRIS 0.00% MORİTANYA 13.00% KIRGIZİSTAN 0.00% MOYOTTE 10.00% KİRİBATİ 50.00% MOZAMBİK 7.50% KOLOMBİYA 5.83% MYANMAR 4.39% KOMOROLAR 5.00% NAMİBYA 9.17% KONGO 20.00% NEPAL 15.00% NİJER 10.00% TACİKİSTAN 5.00% NİJERYA 10.00% TANZANYA 10.00% NİKARAGUA 5.00% TAYLAND 23.33% NORVEÇ 0.00% TAYVAN 8.89% ORTA AFRİKA CUM % TOGO 10.00%

116 116 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ÖZBEKİSTAN 10.00% TONGA 10.00% PAKİSTAN 35.00% TRİNİDAD VE TOBAGO 16.67% PALAU 3.00% TUNUS 35.94% PANAMA 2.50% TUVALU 0.00% PAPUA YENİ GİNE 0.00% TÜRKMENİSTAN 15.00% PARAGUAY 4.17% UGANDA 10.00% PERU 0.00% UKRAYNA 2.01% POLONYA 0.00% UMMAN 5.00% PORTEKİZ 0.00% URUGUAY 9.90% ROMANYA 0.00% ÜRDÜN 12.00% RUANDA 10.00% VANUATU 20.00% RUSYA 1.94% VENEZUELA 7.35% SENEGAL 10.00% VİETNAM 13.66% SEYŞELLER 0.00% YEMEN 5.00% SIRBİSTAN 0.00% YENİ ZELANDA 2.16% SİERRA LEONE 5.00% YUNANİSTAN 0.00% SİNGAPUR 0.00% ZAMBİYA 15.00% SLOVAKYA 0.00% ST. VİNCENT VE GRENADİNLER 17.50% SLOVENYA 0.00% SUDAN 10.00% SOLOMON ADALARI 10.00% SURİYE 15.21% SRİ LANKA 15.00% SUUDİ ARABİSTAN 5.00% ST. KİTS VE NEVİS 16.67% SVAZİLAND 9.17% ST. LUCİA 22.50% ŞİLİ 6.00%

117 117 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ EK-6 TÜRKİYE NİN ÜRETTİĞİ DEFERANSİYELLİ HAREKET ETTİRİCİ AKSLAR, TAŞIYICA AKSLAR İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARINA YÖNELİK DÜNYADA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ (870850) ABD 0.00% CİBUTİ 1.00% AFGANİSTAN 5.00% COOK ADALARI 0.00% ALMANYA 0.00% ÇAD 20.00% ANGOLA 2.00% ÇEK CUM. 0.00% ANTİGUA VE BARBUDA 17.50% ÇİN 11.53% ARJANTİN 11.00% DANİMARKA 0.00% ARNAVUTLUK 0.00% DEMOKRATİK KONGO CUM % ARUBA 17.00% DOĞU TİMOR 2.50% AVUSTRALYA 5.87% DOMİNİK CUM. 8.00% AVUSTURYA 0.00% DOMİNİKA 19.58% AZERBAYCAN 5.00% EKVADOR 1.92% BAHAMALAR 0.00% EKVATORAL GİNE 20.00% BAHREYN 5.00% EL SALVADOR 1.00% BANGLADEŞ 12.00% ENDONEZYA 10.00% BARBADOS 20.83% ERİTRE 10.00% BELARUS 2.25% ERMENİSTAN 6.67% BELÇİKA 0.00% ESTONYA 0.00% BELİZE 19.58% ETİYOPYA 20.00% BENİN 10.00% FAS 3.95% BERMUDA 33.50% FİJİ 19.25% BHUTAN 10.00% FİLDİŞİ SAHİLİ 10.00% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.00% FİLİPİNLER 8.37% BOLİVYA 10.00% FİNLANDİYA 0.00% BOSNA HERSEK 0.00% FRANSA 0.00% BOTSWANA 10.60% FRANSIZ POLİNEZYASI 15.00% BREZİLYA 11.00% G. KORE 8.00% BRUNEİ 20.00% GABON 20.00% BULGARİSTAN 0.00% GAMBİYA 20.00% BURKİNA FASO 10.00% GANA 10.00% BURUNDİ 10.00% GİNE 10.00% CABO VERDE 30.00% GİNE BİSSAU 10.00% CEZAYİR 15.00% GRENADA 19.58% GUATEMALA 10.00% KOSOVA 10.00%

118 118 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI GUYANA 19.58% KOSTA RİKA 9.00% GÜNEY AFRİKA CUM % KUVEYT 5.00% GÜRCİSTAN 0.00% KÜBA 5.00% HAİTİ 0.00% LAOS 10.00% HIRVATİSTAN 0.00% LESOTO 10.60% HİNDİSTAN 10.00% LETONYA 0.00% HOLLANDA 0.00% LİBYA 0.00% HONDURAS 5.00% LİHTENŞTAYN 0.00% HONG KONG 0.00% LİTVANYA 0.00% İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 0.00% LÜBNAN 5.00% İRAN 13.00% LÜKSEMBURG 0.00% İRLANDA 0.00% MACARİSTAN 0.00% İSPANYA 0.00% MADAGASKAR 10.00% İSRAİL 0.00% MAKAO 0.00% İSVEÇ 0.00% MAKEDONYA 0.00% İSVİÇRE 0.00% MALAVİ 25.00% İTALYA 0.00% MALDİVLER 67.50% İZLANDA 0.00% MALEZYA 17.08% JAMAİKA 15.63% MALİ 10.00% JAPONYA 0.00% MALTA 0.00% KAMBOÇYA 18.33% MAURİTİUS 5.00% KAMERUN 20.00% MEKSİKA 6.66% KANADA 3.17% MISIR 4.75% KARADAĞ 0.00% MİKRONEZYA 4.00% KATAR 5.00% MOĞOLİSTAN 5.00% KAZAKİSTAN 2.25% MOLDOVA 5.00% KENYA 10.00% MONSERRAT 11.25% KIBRIS 0.00% MORİTANYA 15.33% KIRGIZİSTAN 0.00% MOYOTTE 10.00% KİRİBATİ 50.00% MOZAMBİK 7.50% KOLOMBİYA 7.08% MYANMAR 4.42% KOMOROLAR 5.00% NAMİBYA 10.60% KONGO 20.00% NEPAL 15.00% NİJER 10.00% TACİKİSTAN 5.00% NİJERYA 10.00% TANZANYA 10.00% NİKARAGUA 5.00% TAYLAND 25.56% NORVEÇ 0.00% TAYVAN 13.19% ORTA AFRİKA CUM % TOGO 10.00% ÖZBEKİSTAN 10.00% TONGA 10.00%

119 119 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ PAKİSTAN 35.00% TRİNİDAD VE TOBAGO 16.67% PALAU 3.00% TUNUS 35.96% PANAMA 2.50% TUVALU 0.00% PAPUA YENİ GİNE 0.00% TÜRKMENİSTAN 15.00% PARAGUAY 4.33% UGANDA 10.00% PERU 0.00% UKRAYNA 1.29% POLONYA 0.00% UMMAN 5.00% PORTEKİZ 0.00% URUGUAY 10.07% ROMANYA 0.00% ÜRDÜN 12.25% RUANDA 10.00% VANUATU 20.00% RUSYA 2.25% VENEZUELA 13.24% SENEGAL 10.00% VİETNAM 13.25% SEYŞELLER 0.00% YEMEN 5.00% SIRBİSTAN 0.00% YENİ ZELANDA 3.41% SİERRA LEONE 5.00% YUNANİSTAN 0.00% SİNGAPUR 0.00% ZAMBİYA 15.00% SLOVAKYA 0.00% ST. VİNCENT VE GRENADİNLER 17.50% SLOVENYA 0.00% SUDAN 10.00% SOLOMON ADALARI 10.00% SURİYE 15.21% SRİ LANKA 15.00% SUUDİ ARABİSTAN 5.00% ST. KİTS VE NEVİS 16.67% SVAZİLAND 10.60% ST. LUCİA 28.33% ŞİLİ 6.00%

120 120 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI EK-7 TÜRKİYE NİN ÜRETTİĞİ TEKERLEKLER İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARINA YÖNELİK DÜNYADA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ (870870) ABD 0.00% BURKİNA FASO 10.00% AFGANİSTAN 5.00% BURUNDİ 10.00% ALMANYA 0.00% CABO VERDE 30.00% ANGOLA 2.00% CEZAYİR 15.00% ANTİGUA VE BARBUDA 17.50% CİBUTİ 1.00% ARJANTİN 16.00% COOK ADALARI 0.00% ARNAVUTLUK 0.00% ÇAD 20.00% ARUBA 17.00% ÇEK CUM. 0.00% AVUSTRALYA 5.00% ÇİN 8.86% AVUSTURYA 0.00% DANİMARKA 0.00% AZERBAYCAN 5.00% DEMOKRATİK KONGO CUM % BAHAMALAR 0.00% DOĞU TİMOR 2.50% BAHREYN 5.00% DOMİNİK CUM. 8.00% BANGLADEŞ 12.00% DOMİNİKA 17.50% BARBADOS 17.50% EKVADOR 10.00% BELARUS 2.14% EKVATORAL GİNE 20.00% BELÇİKA 0.00% EL SALVADOR 1.00% BELİZE 17.50% ENDONEZYA 10.00% BENİN 10.00% ERİTRE 10.00% BERMUDA 33.50% ERMENİSTAN 10.00% BHUTAN 10.00% ESTONYA 0.00% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.00% ETİYOPYA 20.00% BOLİVYA 10.00% FAS 0.00% BOSNA HERSEK 0.00% FİJİ 23.50% BOTSWANA 10.00% FİLDİŞİ SAHİLİ 10.00% BREZİLYA 16.00% FİLİPİNLER 8.20% BRUNEİ 20.00% FİNLANDİYA 0.00% BULGARİSTAN 0.00% FRANSA 0.00% BURKİNA FASO 10.00% FRANSIZ POLİNEZYASI 15.00% BURUNDİ 10.00% G. KORE 8.00% GABON 20.00% KENYA 10.00% GAMBİYA 20.00% KIBRIS 0.00% GANA 10.00% KIRGIZİSTAN 0.00%

121 121 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ GİNE 10.00% KİRİBATİ 50.00% GİNE BİSSAU 10.00% KOLOMBİYA 10.00% GRENADA 17.50% KOMOROLAR 5.00% GUATEMALA 10.00% KONGO 20.00% GUYANA 17.50% KOSOVA 10.00% GÜNEY AFRİKA CUM % KOSTA RİKA 9.00% GÜRCİSTAN 0.00% KUVEYT 5.00% HAİTİ 0.00% KÜBA 5.00% HIRVATİSTAN 0.00% LAOS 10.00% HİNDİSTAN 10.00% LESOTO 10.00% HOLLANDA 0.00% LETONYA 0.00% HONDURAS 5.00% LİBYA 0.00% HONG KONG 0.00% LİHTENŞTAYN 0.00% İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 0.00% LİTVANYA 0.00% İRAN 14.75% LÜBNAN 5.00% İRLANDA 0.00% LÜKSEMBURG 0.00% İSPANYA 0.00% MACARİSTAN 0.00% İSRAİL 0.00% MADAGASKAR 10.00% İSVEÇ 0.00% MAKAO 0.00% İSVİÇRE 0.00% MAKEDONYA 0.00% İTALYA 0.00% MALAVİ 25.00% İZLANDA 0.00% MALDİVLER 67.50% JAMAİKA 12.50% MALEZYA 25.00% JAPONYA 0.00% MALİ 10.00% KAMBOÇYA 20.00% MALTA 0.00% KAMERUN 20.00% MAURİTİUS 0.00% KANADA 3.00% MEKSİKA 5.62% KARADAĞ 0.00% MISIR 6.00% KATAR 5.00% MİKRONEZYA 4.00% KAZAKİSTAN 2.14% MOĞOLİSTAN 5.00% MOLDOVA 5.00% SRİ LANKA 25.00% MONSERRAT 11.25% ST. KİTS VE NEVİS 15.00% MORİTANYA 13.00% ST. LUCİA 35.00% MOYOTTE 10.00% ST. VİNCENT VE GRENADİNLER 17.50% MOZAMBİK 7.50% SUDAN 10.00% MYANMAR 4.50% SURİYE 8.75% NAMİBYA 10.00% SUUDİ ARABİSTAN 5.00% NEPAL 15.00% SVAZİLAND 10.00%

122 122 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NİJER 10.00% ŞİLİ 6.00% NİJERYA 10.00% TACİKİSTAN 5.00% NİKARAGUA 5.00% TANZANYA 10.00% NORVEÇ 0.00% TAYLAND 20.00% ORTA AFRİKA CUM % TAYVAN 8.12% ÖZBEKİSTAN 10.00% TOGO 10.00% PAKİSTAN 35.00% TONGA 10.00% PALAU 3.00% TRİNİDAD VE TOBAGO 15.00% PANAMA 2.50% TUNUS 36.00% PAPUA YENİ GİNE 0.00% TUVALU 0.00% PARAGUAY 5.00% TÜRKMENİSTAN 15.00% PERU 0.00% UGANDA 10.00% POLONYA 0.00% UKRAYNA 2.43% PORTEKİZ 0.00% UMMAN 5.00% ROMANYA 0.00% URUGUAY 10.00% RUANDA 10.00% ÜRDÜN 24.00% RUSYA 2.14% VANUATU 20.00% SENEGAL 10.00% VENEZUELA 15.00% SEYŞELLER 0.00% VİETNAM 17.21% SIRBİSTAN 0.00% YEMEN 5.00% SİERRA LEONE 5.00% YENİ ZELANDA 4.50% SİNGAPUR 0.00% YUNANİSTAN 0.00% SLOVAKYA 0.00% ZAMBİYA 15.00% SLOVENYA 0.00% ZİMBABVE 18.33% SOLOMON ADALARI 10.00%

123 123 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ EK-8 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İHRACAT POTANSİYEL MÜŞTERİ LİSTESİ I. KIVILCIM İLE ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI DOĞRUSAL VEYA DÖNER PİSTONLU PATLAMALI MOTORLARIN AKSAM VE PARÇALARI (840991) İÇİN MÜŞTERİ LİSTESİ ABD FİRMA ADI: ABB INC ADRES: 100 DISTRIBUTION CIRCLE MT PLEASANT FİRMA ADI: ACME FREIGHT SERVICES CORP. ADRES: 550E CARSON PLAZA DR. SUITE 201 CARSON,CA90746 FİRMA ADI: ACTROM AMERICA CORP. ADRES: 4401 D STREET NW SUITE A AUBURN, WA US FİRMA ADI: ADCOM WORLDWIDE LAX ADRES: S. LA CIENEGA BLVD LOS ANGELES, CA FİRMA ADI: ADVANCED TRANSMISSION PARTS ADRES: INDUSTRY ROAD,LAREDO, TX 78045,USA FİRMA ADI: ADVICS MFG OHIO INC. ADRES: 1650 KINGSVIEW DRIVE LEBANON OHIO 45036, U.S.A. FİRMA ADI: AEA DIESEL INC. ADRES: 2225 EAST 11TH AVENUE HIALEAH, FL FİRMA ADI: AIKEN PRECISION TECHNOLOGIES L.L.C. ADRES: 50 BELOIT STREET,VERENES INDUSTRIAL PARK FİRMA ADI: AIR GROUND WORLD TRANSPORT ADRES: 180 UTAH AVENUE, SUITE A SOUTH SAN FRANCISCO CALIFORNIA 9408 FİRMA ADI: ALA INDUSTRIES LTD. ADRES: 1150 SOUTHPOINT CR, SUITE D VALPARAISO, IN FİRMA ADI: ANA LINKLTD. ADRES: ONE CROSS ISLAND PLAZA, SUITE 209, BROOKVILLE BLVD, ROSEDALE, N FİRMA ADI: ATL INDUSTRIES INC.

124 124 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: 5149 DURHAM ROAD 30,P.O.BOX639, UXBRIDGE, ONTARIO L9P1N1 TEL FİRMA ADI: ATLANTIC RO RO CARRIERS INC. ADRES: 1051 BLOOMFIELD AVE SUITE CLIFTON FİRMA ADI: AUTOCOFIC IMPORT S.A. ADRES: PASCUAL DE ANDAGOYA 333 Y VERSALLES QUITO ECUADOR FİRMA ADI: B D CYLINDER PRODUCTS INC. ADRES: INTERNATIONAL CENTRE 2250 INTERNATI WOODRIDGE,ILLINOIS FİRMA ADI: B V ENGINEERS ADRES: 545 W LAMBERT RD, SUITE C BREA FİRMA ADI: BAILEY SALES INC. ADRES: 1222 COMMERCE AVENUE,UNIT D WOODLAND CA FİRMA ADI: BAYEN LTDA. ADRES: MAGNUM ZONA FRANCA BOGOTA AV.GENTEN NO.108A-85 BOD.66 MZ.10 BOGOTA-COLO FİRMA ADI: BCS INTL ADRES: 1819 SAINT GEORGE STREET GREEN BAY, WI FİRMA ADI: BECK ARNLEY WORLDPARTS CORP. ADRES: 2375 MIDWAY LANE SMYRNA TN FİRMA ADI: BF DIESEL INC. ADRES: N.W. 29 STREET MIAMI, FL US FİRMA ADI: BOC INTERNATIONAL INC. ADRES: 23 DRYDOCK AVENUE 5TH FLOOR BOSTON, MA FİRMA ADI: BOLAND INDUSTRIAL MARINE ADRES: REPAIRS & FABRICATION PLANT MAINTENANCE FİRMA ADI: BORG WARNER COLLING SYSTEMSL ADRES: 1100 WRIGHT ST. CADILLAC MI US FİRMA ADI: BRIESE SCHIFFAHRTS GMBH & CO.KG ADRES: HAFENSTR. 12 LEER, GERMANY FİRMA ADI: CAPCO.USA INC. ADRES: W.13 MILE RD.,SUITE 101, FARMINGTON HILLS MI US FİRMA ADI: CAPSTONE TURBINE CORP.

125 125 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: NORDHOFF STREET CHATSWORTH CA USA FİRMA ADI: CARDONE DALLAS ADRES: 3000 E. PIONEER PARKWAY ARLINGTON PA FİRMA ADI: CARDONE INDUSTRIES INC. ADRES: P.P.BOX,5660 RISING SUN AVENUE PHILDDELPHIA PA FİRMA ADI: CAROLINA SEAL INC. ADRES: 1424 CROSS BEAM DRIVE CHARLOTTE, NC PHONE: 704/ FAX: 704 FİRMA ADI: CAROTRANS INTERNATIONAL INC. ADRES: 18W ND ST OAKBROOK TERRACE,IL TEL:(630) FİRMA ADI: CELINA ALUMINUM PRECISION ADRES: 7059 STAEGER ROAD CELINA, OHIO 45822, U.S.A. FİRMA ADI: CENTRAL DISPATCH ADRES: 602 E AUSTIN ST PASADENA FİRMA ADI: CEVA FREIGHT CANADA CORP. ADRES: NELSON ROAD RICHMOND, BC V6W 1J3 CANADA TEL:+1(604)270- FİRMA ADI: CHEMENCE INC. ADRES: 185 BLUEGRASS VALLEY PARWAY ALPHARE TTA GEORGIA USA TEL: FİRMA ADI: CHROMIUM CORP. ADRES: 8701 UNION AVE CLEVELAND OH FİRMA ADI: CHUNJEE SHIPPING AMERICA INC ADRES: 1031 W. MANCHESTER BLVD. INGLEWOOD FİRMA ADI: CIL FREIGHT INC. ADRES: 1990 LANKE SIDE PARKWAY STE 300 TUCKER,GA30084 USA FİRMA ADI: CLADIUS PETERS AMERICAS INC. ADRES: 445 W BUSH TPKE RICHARDSON TX USA FİRMA ADI: CLYDE BERGEMANN,INC. ADRES: 4015 PRESIDENTIAL PARKWAY ATLANTA,GA FİRMA ADI: CMP CORP. ADRES: 4101 SE 89TH ST OKLAHOMA CITY OK FİRMA ADI: CNM TRANSMISSIONS INC. ADRES: SW 186 ST. BAY#62 MIAMI FL US

126 126 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: COLGRUPAJES S.A. ADRES: TRANSVERSAL 93 NO BODEGA 46 PARQUE EMPRRESARIAL PUERTA DEL SOL FİRMA ADI: CONTROLAIR INC. ADRES: 8 COLUMBIA DRIVE AMHERST, NH U.S.A. FİRMA ADI: CRANE WORLDWIDE ADRES: 10 EAST MERRICK ROAD VALLEY STREAM,NEW YORK (516) FİRMA ADI: CROSSWINDS INTL INC. ADRES: LOMITA ST. EL SEGUNDO CA T F FİRMA ADI: CURRY MARINE ADRES: 409 INDUSTRIAL PARK WAY FİRMA ADI: DELTA QLTD. ADRES: WEST ROAD HOUSTON,TX FİRMA ADI: DMP TRADING L.L.C. ADRES:. 19 CHAPIN ROAD BLDG.A,PINE BROOK,NJ FİRMA ADI: DOLPHIN LOGISTICS INC ADRES: S LAUREL PARK RD COMPTON,CA FİRMA ADI: DRESSER RAND CO. ADRES: 100 CHEMUNG STREET PAINTED POST CORNING, NY US FİRMA ADI: DSG INC. ADRES: 945 B SPICE ISLAN DRIVE SPARKS NV FİRMA ADI: DURAND GLASS MFG CO.,INC. ADRES: 901 SOUTH WADE BOULEVARD MILLVILLE NJ FİRMA ADI: DY PISTON USA ADRES: KOPPERNICK RD, CANTON MI , USA FİRMA ADI: EAGLE JAPAN MOTORS ADRES: 1375 AIMCO BLVD.#10, MISSISSAUGA ON, CANADA POSTAL:L5A 1H5 FİRMA ADI: Eaton Corporation ADRES: 32nd Avenue West Spencer IA US FİRMA ADI: ECONOCARIBE CONSOLTD.ATORS INC. ADRES: 1025 WEST ST GEORGE AVE. LINDEN NJ FİRMA ADI: EDDY'S AUTOMOTIVE INC.

127 127 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 7300 NE MIAMI CT. MIAMI, FL U.S.A. TEL: FİRMA ADI: ELEMENT MATERIAL TECH ADRES: CENTURY COURT WIXOM,MI USA FİRMA ADI: ELLWOOD TEXAS FORGE NAVASOTA ADRES: COUNTY RD. 419 TX US FİRMA ADI: EMPORIO ENTERPRISES LTD ADRES: 8 CAMBELL DRIVE FORT EDWARD, NY FİRMA ADI: ESCO INDUSTRIES INC. ADRES: 1755 A IOWA AVE T F OSCAR AYALA FİRMA ADI: EVERGREEN PARTS & COMPONENTS INC. ADRES: 1527 CHICO AVE.SOUTH EL MONTE, CA USA FİRMA ADI: EXPEDITORS INTL OF WA INC ADRES: METRO AIRPORT CENTER DRIVE BUILDING M2, SUITE 110 FİRMA ADI: FLOW DESIGN INC. ADRES: 8908 GOVERNORS ROW DALLAS, TX FİRMA ADI: Flowserve FCD Springville ADRES: 1350 N. Mountain Springs Springville UT US FİRMA ADI: FLSMIDTH INC. ADRES: 040 AVENUE C BETHLEHEM PA FİRMA ADI: FORD MOTOR CO. ADRES: 3001 MILLER ROAD DEARBORN, MI FİRMA ADI: FRANKLIN PRECISION INDUSTRY INC. ADRES: 3220 BOWLING GREEN RD., FRANKLIN,KY U.S.A. FİRMA ADI: FUKOKU AMERICA INC. ADRES: 325 HUNTER INDUSTRIAL PARK RD. LAURENS SC FİRMA ADI: GEOMAR INC. ADRES: 412 WOODVALE DRIVE DE FOREST CHICAGO WI FİRMA ADI: GFX ING ADRES: 4810 N.W. 74TH AVENUE MIAMI FL FİRMA ADI: GKN DRIVELINE CELAYA CO. ADRES: GRUPO ADUANERO CARMI HIDALGO 524 COL. CENTRO FİRMA ADI: GRIFFIN TRANSPORT SERVICES

128 128 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: 5360 CAPITAL COURT SUITE 100, RENO,NV FİRMA ADI: GULF MARINE & INDUSTRIAL SUPPLIES I ADRES: 5801 ARMOUR DR HOUSTON, TX US FİRMA ADI: H.T.I.E. INC. ADRES: SHARON PA USA, FİRMA ADI: HANKYU HANSHIN EXPRESSUSA INC. ADRES: (LOS ANGELES BRANCH) 1561 BEACHEY PLACE CARSON CA FİRMA ADI: HARTCRHOM AG STEINACH ADRES: SCHULSTRASSE 70 STEINACH SAN GALO CH-9323 FİRMA ADI: HB PERFORMANCE SYSTEMS, INC. ADRES: 5800 W.DONGES BAY ROAD MEQUON WI FİRMA ADI: HEADWIN GLOBAL LOGISTICS(USA) INC. ADRES: S.LA CIENEGA BLVD., SUITE 148 INGLEWOOD,CA FİRMA ADI: HELLMANN WORDWIDE LOGISTICS, INC. ADRES: (IND) ADDR:5075 W. 74TH STREET INDIANAPOLIS,IN U.S.A. FİRMA ADI: HENCO GLOBAL S.A. DE C.V. ADRES: ROBLE 202, COL. EMILIANO ZAPATA, MONTERREY, N.L. MEXICO FİRMA ADI: HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ADRES: AMERICA,INC 301 MAYDE ROAD FİRMA ADI: HYDAC INTL SA DE CV ADRES: AV INDUSTRIA NO. 102, NAVE V TLANLNEPANTLA,EDO DE MEXICO FİRMA ADI: IMEX SERVICE INC. ADRES: 7489 N.W. 7TH ST. MIAMI, FL U.S.A. FİRMA ADI: IMMORTAL SERVICE INC. ADRES:. 440 S HINDRY AVE,UNIT F,INGLEWOOD, FİRMA ADI: IMPERIAL DIESEL MACHINERY ADRES: 8569 WARD NORTH ROAD KINSMAN OHIO USA FİRMA ADI: IMPEX GLS INC. ADRES: TH AVE. JAMAICA NY T F FİRMA ADI: IMPORTADORA IBAGUE S.A.S ADRES: A.V. FERROCARIL NO PISO 1 IBA COLOMBIA

129 129 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA ADRES: (ILGA) CDLA. ADACE CALLE B 415 Y CALLE 9NA GUAYAQUIL, ECUADOR RUC FİRMA ADI: INTERPACK GMBH ADRES: SCHIEWEG 10 KIEL FİRMA ADI: J C STEELE & SONS INC. ADRES: 710 SOUTH MULBERRY STREET STATESVIL NC FİRMA ADI: JAPA KOREAN PARTS, INC., ADRES: PMB 707, 89 AVE, DE DIEGO, SUITE 105, SAN JUAN, PR FİRMA ADI: JAPAN DOMESTIC MOTOR INC. ADRES: # AVE. NE CALGARY AB, CANA DA FİRMA ADI: JCI CHICAGO REMFG SHOP ADRES: 298 MESSNER DRIVE WHEELING IL US FİRMA ADI: JDM ENGINE ZONE ADRES: 314 COLFAX AVE. CLIFTON NEW JERSEY U.S.A. FİRMA ADI: JORGENSEN LABORATORIES INC. ADRES: 1450 NORTH VAN BUREN AVENUE LOVELAND CO FİRMA ADI: JULIO CESAR TORRES SALAZAR ADRES: RIO TOTOTLAN 1672, COL. ALTAS GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO ZIP FİRMA ADI: K.D.D. INC. ADRES: ALICO CENTER ROAD, FORTMYERS, FLORIDA USA FİRMA ADI: KASCO.MARINE INC. ADRES: 800 DEERE RD., PRESCOTT, WI 54021, U.S.A. FİRMA ADI: KCC TRANSPORT SYSTEMS INC ADRES: 311 W. ARTESIA BLVD COMPTON CA FİRMA ADI: KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. ADRES: AV.TORQUATO TAPAJOS,NO8003-TARUMA MANAUS-AM- BRAZIL FİRMA ADI: KINTETSU WORLD EXPRESS(USA)INC. ADRES: 565 ATLANTA SO.PKWY,SUITE 100 ATLANTA,GA T FİRMA ADI: KOLBENSCHMIDT DE MEXICO S.DE R.L. ADRES: CARRETERA PANAMERICANA KM 284 CELAYA, GT MX

130 130 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: KOYO CORP. ADRES: 4903 SOUTHRIDGE BLVD STE 1-5 MEMPHIS FİRMA ADI: LABORATORIOS VETERINARIOS LA CARIDA ADRES: URB LA SOLEDAD 6TA AV EDIF LA CARID AD FİRMA ADI: LAP CO. ADRES: 1401 E.ORANGETHORPE AVE FULLERTON CA FİRMA ADI: LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD. ADRES: (NEW YORK)20 VESEY STREET SUITE 601 NEW YORK NY FİRMA ADI: LHP YINC.HANG L.L.C. ADRES: 6889 SOUTH INTERNATIONAL DR. COLUMBUS IN FİRMA ADI: LINAK U.S. INC. ADRES: 2200 STANLEY GAULT PARKWAY NORTH AND SOUTH AMERICAN HDQ. GÜNEY KORE FİRMA ADI: 21CENTURY MACHINE IND CO., LTD. TELEFON: /5 ADRES: , 21-6 Ibam-dong, Gangneung-shi, , G E-POSTA: FİRMA ADI: A SAN CORP. TELEFON: ADRES: , 60-22, Sinheung-dong 3-ga, Jung-gu, Inche E-POSTA: FİRMA ADI: A TECHAUTOMOTIVE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #308 Ijeon-ri Bogae-myeon, Anseong Si, GY E-POSTA: FİRMA ADI: A.M.CADVANCED MOGNETECH CORP. TELEFON: /3 ADRES: , 778, Wonsi-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gye E-POSTA: FİRMA ADI: ANJUN INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: /7 ADRES: , 1-23, TAEHWA-DONG, TAEDOK-GU, TAEJON E-POSTA: FİRMA ADI: ASIA TECH CO., LTD. TELEFON: /5

131 131 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , 168, Geum-ri, Yuga-myeon, Dalseong-gun, D FİRMA ADI: ATLAS COPCO.MFG KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul FİRMA ADI: AUSTEM CO. LTD TELEFON: ADRES: , SAN 462-1, CHANGSAN-RI, SUSHIN-MYON, CHON E-POSTA: FİRMA ADI: BDH CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Gujang-ri, Paltan-myeon, Hwaseong E-POSTA: FİRMA ADI: BEST F.A TELEFON: ADRES: , Ungnam-dong, Changwon Si, GYEONGSANGNAM-D E-POSTA: FİRMA ADI: BFSYSTEM TELEFON: ADRES: , Dodang-dong, Bucheon Si Wonmi-gu, GYEONGG E-POSTA: FİRMA ADI: BIDBUY KOREA CO. LTD. TELEFON: ADRES: , Ace HighTech City Mullaedong 3-g E-POSTA: FİRMA ADI: BLUE PLANET CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 40-2, SSANGSONG-RI, MADO-MYEON, HWASEONG- E-POSTA: FİRMA ADI: BMW KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , FL15, BOJUN B/D, 70-13, NONHYUN-DONG, KAN FİRMA ADI: BOO YOUNG CO., LTD. TELEFON: /8 ADRES: , 440, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongna E-POSTA: FİRMA ADI: BORA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm.3013 U-Tower, 1029 Yeongdoek-dong, Gih E-POSTA:

132 132 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: BOSUNG AUTO E.N.G CO., LTD TELEFON: ADRES: , Jangan-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, E-POSTA: FİRMA ADI: CGS TELEFON: ADRES: , 850-8, Songma-ri Daegot-myeon, Gimpo Si, E-POSTA: FİRMA ADI: CHANGHUNG INDUSTRY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 7-66, Hwasu-dong, Dong-gu, Incheon Seoul E-POSTA: FİRMA ADI: CHEMIKO TRADING CO. TELEFON: /9 ADRES: , , Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, E-POSTA: FİRMA ADI: CHRYSLER KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 737, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,135 E-POSTA: FİRMA ADI: Clark Material Handling Asia TELEFON: ADRES: , 40-1, Ungnam-dong, Seongsan-gu, Changwon- E-POSTA: FİRMA ADI: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS CORP. TELEFON: ADRES: , 403-2, SAEUM-DONG, ICHEON-CITY, KYONGGI FİRMA ADI: Cummins Sales and Service Korea Co. TELEFON: ADRES: , 354-4, Cheonheung-ri, Seonggeo-eup, Cheon E-POSTA: FİRMA ADI: DAE REE PRECISION CO., LTD. TELEFON: /8 ADRES: , 1-121, BUK-RI, NONGONG-UP, DALSUNG-GUN, T FİRMA ADI: DAE SEUNG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 325-4, Suworam-ri, Seotan-myeon, Pyeongta FİRMA ADI: DAEDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

133 133 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: ADRES: , Daedong Industry Bldg. Nongong-eup, Dalse E-POSTA: FİRMA ADI: DAEHEUNG KUNKI TRADING CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , , Yeongdeungpo-dong 2-ga, Yeongdeun E-POSTA: FİRMA ADI: Daekhon Corporation TELEFON: ADRES: , 212-1, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, E-POSTA: FİRMA ADI: DAELIM MOTOR CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 58, SUNGSAN-DONG, CHANGWON CITY, KYUNGNAM E-POSTA: FİRMA ADI: DAESHIN METAL MFG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 24-11,PALYONG-DONG, CHANGWONSHI,KYONGNAM E-POSTA: FİRMA ADI: DAESUNG AUTOMOTIVE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 68-5, KYONJI-DONG CHONGNO-GU, SEOUL, 110- E-POSTA: FİRMA ADI: DAEYANG MARINE CO. TELEFON: ADRES: , 1393, U 1-DONG, HAEUNDAE-GU, PUSAN, E-POSTA: FİRMA ADI: DAI JEON MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Yongdu-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, E-POSTA: FİRMA ADI: DELPHI KOREA CORP. TELEFON: ADRES: , Mabuk-ri, Guseong-eup, Yongin-si, G E-POSTA: FİRMA ADI: DELPHI POWER TRAIN SYSTEMS KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 851-2, OE-DONG, CHANGWON-CITY, , K E-POSTA:

134 134 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: DENSO PS CORP. TELEFON: ADRES: , 47, Seongsan-dong, Changwon-si, Gyeongsan E-POSTA: FİRMA ADI: DK Motors TELEFON: /8 ADRES: , Mukjeong-dong, Jung-gu Asea Bldg.20 FİRMA ADI: DONG YANG PISTON CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Singil-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeongg E-POSTA: FİRMA ADI: DONGBO IND CO.LTD. TELEFON: /8 ADRES: , B-2L, Namchon-dong, Namdong-gu, In E-POSTA: FİRMA ADI: DONGHWA PNEUTEC TELEFON: ADRES: , #1589-1, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busa E-POSTA: FİRMA ADI: DONGIL GREENFOGTECH INC. TELEFON: /9 ADRES: , 149, Choi-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do FİRMA ADI: DONGSUH INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: 031) ADRES: , 402, MOKNAE-DONG, ANSAN-CITY, KYUNGGI-DO E-POSTA: FİRMA ADI: DOO REE INTL CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , 1F, #959-21, Dapsimni-dong, Dongdaemun-gu FİRMA ADI: DOOSAN DST CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 30, Seongju-dong, Changwon Si, GYEONGSAN E-POSTA: FİRMA ADI: DOOSAN INFRACORE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 7-11, Hwasu-dong, Dong-gu, Incheon, E-POSTA: FİRMA ADI: DOOWON HEAVY IND CO., LTD. TELEFON:

135 135 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: E-POSTA: , 650, GUHO-RI, CHOOKDONG-MYUN, SACHEON CIT FİRMA ADI: DOSCO TELEFON: /3 ADRES: , 331-4, Yulpo-ri, Godeok-myeon, Pyeongtaek E-POSTA: FİRMA ADI: DTR CORP. TELEFON: ADRES: , 918, Gilseong-ri, Ibanseong-myeon, Jinju- FİRMA ADI: DURING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 3B/4L, Namdong estate, #607-4, Namchon-d E-POSTA: FİRMA ADI: DYMCO. CORP. TELEFON: ADRES: , Rm404, Samwon-Building, #415-8 Seongnae-d E-POSTA: FİRMA ADI: ECOCAR INC. TELEFON: ADRES: , #147-19, Gasan-dong, Geumcheon-gu, SEOUL, E-POSTA: FİRMA ADI: Elringklinger Korea Co. TELEFON: ADRES: , 21-13, Paryong-dong, Changwon-si, Gyeongs E-POSTA: FİRMA ADI: excion TELEFON: ADRES: , 552, Woncheon-dong, Yeongtong-gu, Suwon-s FİRMA ADI: FINE INC. TELEFON: ADRES: , #591-1, Hwajeon-dong, Gangseo-gu, Busan E-POSTA: FİRMA ADI: FORALL CORP. TELEFON: ADRES: , Dangjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi- E-POSTA: FİRMA ADI: GAHBIN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 42-4, Deokpung-dong, Hanam Si, GYEONGGI-D

136 136 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI E-POSTA: FİRMA ADI: GAIN TELEFON: ADRES: , 602-1, Seoktan-ri, Haseong-myeon, Gimpo S E-POSTA: FİRMA ADI: GeoSong INTERNATIONAL TELEFON: ADRES: , #1809, Rifinevill, 531-7, Sang-dong, Buch E-POSTA: FİRMA ADI: GeoSong International TELEFON: ADRES: , #1809, Rifinevill, 531-7, Sang-dong, Buch E-POSTA: FİRMA ADI: GLOBALTNS CO., LTD TELEFON: ADRES: , 82-2, Migok-ri Daeso-myeon, Eumseong-gun, E-POSTA: FİRMA ADI: GM Korea Company TELEFON: ADRES: , 199-1, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Inc E-POSTA: FİRMA ADI: GM OUTO WORLD KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 27-9, Hang-dong 7-ga, Jung-gu, INCHEON, FİRMA ADI: GRC TELEFON: ADRES: , #929-4, Tamnip-dong, Yuseong-gu, DAEJEON, E-POSTA: FİRMA ADI: GREEN PEARL TRADING CO., LTD TELEFON: ADRES: , RM 201, SAMWOO B/D, , KOSO 2-DONG, E-POSTA: FİRMA ADI: GS GLOBAL CORP. TELEFON: ADRES: , 679, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, SEOUL, KO E-POSTA: FİRMA ADI: HAN JOO METAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 338, Hwasan-ri, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsa

137 137 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ E-POSTA: FİRMA ADI: HANA ENGINEERING TELEFON: /6 ADRES: , 781-2, Jiwol-ri, Paltan-myeon, Hwaseong- E-POSTA: FİRMA ADI: HANA TECH CO., LTD TELEFON: ADRES: , Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon (Seoul 4 FİRMA ADI: HANAITM. INC. TELEFON: ADRES: , 793, Yuha-ri Jangyu-myeon, Gimhae Si, GYE E-POSTA: FİRMA ADI: HANJIN HEAVY INDUSTRIES CONSTRUCTION CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 29, Bongnae-dong 5-ga, Yeongdo-gu, Busan, E-POSTA: FİRMA ADI: HANKOOK MOTOR TRADING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , MUNCHANG, JUNG-GU, TAEJON, E-POSTA: FİRMA ADI: HANWHA TEHCM CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 59, Seongsan-dong, Changwon-si, Gyeongsan E-POSTA: FİRMA ADI: HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 4F, Dongyang Securities Bldg., 23-8, Yeou E-POSTA: FİRMA ADI: HWA CHANG TRADING CO., LTD. TELEFON: /5 ADRES: , ,Doksan-dong, Geumcheon-gu, Seoul,1 E-POSTA: FİRMA ADI: HWASUNG ENGINEERING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, E-POSTA: FİRMA ADI: HYUNDAI GLOVIS Co. TELEFON: ADRES: , , Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul

138 138 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI E-POSTA: FİRMA ADI: HYUNDAI HEAVY IND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1, Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan, , E-POSTA: FİRMA ADI: HYUNDAI MOBIS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 679-4, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 6 E-POSTA: FİRMA ADI: HYUNDAI MOTOR CO. TELEFON: ADRES: , 231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KORE E-POSTA: FİRMA ADI: HYUNDAI MOTOR COMPANY TELEFON: ADRES: , 231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KORE E-POSTA: FİRMA ADI: HYUNDAI OILBANK CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 640-6, Daejuk-ri, Daesan-eup, Seosan-si, E-POSTA: FİRMA ADI: HYUNDAI SEASALL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Sam-dong, Uiwang Si, GYEONGGI-DO, E-POSTA: FİRMA ADI: HYUNDAI WIA TELEFON: ADRES: , 391-8, KAUMJONG-DONG, CHANGWON-SHI, KYONG E-POSTA: FİRMA ADI: IN SUNG ENGINEERING TELEFON: 052) ADRES: , HYOMUN-DONG, BUK-GU, ULSAN E-POSTA: FİRMA ADI: ISTC CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Hosan-dong, Dalseo-gu, Daegu, 704 E-POSTA: FİRMA ADI: JAGUAR LAND ROVER KOREA CO., LTD TELEFON:

139 139 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , 130, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul FİRMA ADI: JISAN TRADING TELEFON: ADRES: , #3207 Trade Center Trade Tower, Samseong FİRMA ADI: JMP CORP. TELEFON: /8 ADRES: , 74-7, Samnak-dong, Sasang-gu, Busan,617-8 E-POSTA: FİRMA ADI: JOONG ANG IND CO. TELEFON: /4 ADRES: , Jugong APT., 19 Jamsil-dong, Songpa E-POSTA: FİRMA ADI: JUNG WOO PRECISION & INDUSTRY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 797, YONG-AM-RI, BONGDONG-EUP, WANJU-GUN, E-POSTA: FİRMA ADI: JUNWOO APS TELEFON: ADRES: , 3rd flr. Ace Bldg. Yangpyeongdong 3-ga, Y E-POSTA: FİRMA ADI: KAMTEC TELEFON: ADRES: , Nowon-ri Iwol-myeon, Jincheon-gun, CHUNGC E-POSTA: FİRMA ADI: KEFICO CORPORATION TELEFON: ADRES: , Kefico Corporation, 410, Dangjeong-dong, E-POSTA: FİRMA ADI: KEFICO. CORP. TELEFON: ADRES: , Kefico Corporation, 410, Dangjeong-dong, E-POSTA: FİRMA ADI: KEUM YONG MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 696-1, Sangyeok-dong, Buk-gu, DAEGU, 702- E-POSTA: FİRMA ADI: KEY YANG PRECISION CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Eungmyeong-dong, Gimcheon-si, Gye

140 140 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI E-POSTA: FİRMA ADI: KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Wonsi-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gy E-POSTA: FİRMA ADI: KIA MOTORS CORP. TELEFON: ADRES: , 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul E-POSTA: FİRMA ADI: KIA MOTORS CORPORATION TELEFON: ADRES: , 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul E-POSTA: FİRMA ADI: KOLONGLOTECH INC. TELEFON: ADRES: , 8F, KOLON TOWER, 1-23, byulyang-dong, KWA E-POSTA: FİRMA ADI: KOLONGLOTECH INC. TELEFON: ADRES: , 8F, KOLON TOWER, 1-23, byulyang-dong, KWA E-POSTA: FİRMA ADI: KOREA AUTOPARTS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 620-3, Bakdal-dong, Anyang Si Manan-gu, G E-POSTA: FİRMA ADI: Korea Delphi Auto Motive Systems Co. TELEFON: ADRES: , Korea Delphi Auto Motive Systems Co., Non E-POSTA: FİRMA ADI: KOREA EMS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 573-3, KYONGSO-DONG SO-GU, INCHON CITY E-POSTA: FİRMA ADI: KOREA FCI CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 621-5, Noha-ri, Paltan-myeon, Hwaseong Si E-POSTA: FİRMA ADI: KOREA MARINE LEISURE CO., LTD. TELEFON:

141 141 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: E-POSTA: , 887-7, Hadan-dong, Saha-gu, BUSAN, KOREA FİRMA ADI: KOREA PATINE CO. TELEFON: ADRES: , , Seokchon-dong, Songpa-gu, Seoul, FİRMA ADI: KOREA ROBERT BOSCH MECHANICS AND ELECTRONICS CO. TELEFON: E-POSTA: FİRMA ADI: KT & G Corporation TELEFON: ADRES: , 100, Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon E-POSTA: FİRMA ADI: KUKJE MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 11-1, Yangsu-ri, Ocheon-eup, Okcheon-gun, E-POSTA: FİRMA ADI: KYUNG JIN INTLLTD. TELEFON: /5 ADRES: , 220-4, Byeongam-ri, Saenggeuk-myeon, Eums E-POSTA: FİRMA ADI: LG Hausys Ltd TELEFON: ADRES: , One IFC, 23, Yeouido-dong, Yeongdeungpo- E-POSTA: FİRMA ADI: LS MTRON.Ltd TELEFON: ADRES: , , Hogye-dong, Anyang Si Dongan-gu, FİRMA ADI: MAGNA POWERTRAIN KOREA INC. TELEFON: ADRES: , Dujeong-dong 43, Cheonan-si, Chungcheongn E-POSTA: FİRMA ADI: MARINE LAND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , TANG-DONG KUNPO-CITY, KYONGGI FİRMA ADI: MAX AUTO CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Wolmun-ri, Wabu-eup, Namyangju Si E-POSTA:

142 142 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: MERCEDES BENZ KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 541, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, SEOUL, 1 E-POSTA: FİRMA ADI: MOPAM.Ltd TELEFON: ADRES: , 351, Jeoneup-ri, Duseo-myeon, Ulju-gun, U E-POSTA: FİRMA ADI: MOTONIC CORP. TELEFON: ADRES: , 68-5, Gyeonji-dong, Jongno-gu, Seoul E-POSTA: FİRMA ADI: MOTONIC CORPORATION TELEFON: ADRES: , 68-5, Gyeonji-dong, Jongno-gu, Seoul,110- E-POSTA: FİRMA ADI: MUHAN T&C CO., LTD. TELEFON: /7 ADRES: , #1104, Danammae Officetel, 22-1, Doseon-d E-POSTA: FİRMA ADI: NAMYANG METALS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 29, Bolli-ri, Nongong-eup, Dalseong-gun, E-POSTA: FİRMA ADI: NGV INTL INC. TELEFON: ADRES: , 300-5, CHANGCHON-RI, NAMSAN-MYUN, CHUNCHE E-POSTA: FİRMA ADI: NIB MATERIALS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Yeoui-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si E-POSTA: FİRMA ADI: NSK KOREA CO., LTD TELEFON: ADRES: , #60 Seongsan-dong, Seong-gu, Changwon-si E-POSTA: FİRMA ADI: NTECH I CO., LTD TELEFON: ADRES: , Rm501, #1481-4, Gayang 2-dong, Gangseo E-POSTA:

143 143 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Oerlikon Balzers Coating Korea Limited. TELEFON: ADRES: , #5B-3.4.5, 833, Hansan-ri, Cheongbuk-myeo E-POSTA: FİRMA ADI: Renault Samsung Motors TELEFON: ADRES: , Renault Samsung Motors, 185, Sinho-dong, FİRMA ADI: RIKEN OF KOREA INC. TELEFON: ~6 ADRES: , 112-1, Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, Daeje FİRMA ADI: RNP ENTERPRISE LTD. TELEFON: ADRES: , 170-3, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, 138- E-POSTA: FİRMA ADI: S&T DAEWOO CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Songjeong-ri, Cheolma-myeon, Gijang-gun, E-POSTA: FİRMA ADI: S&T MOTORS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 77, Seongsan-dong, Changwon Si, GYEONGSAN E-POSTA: FİRMA ADI: SAE HYUN IND. CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 91B-5L, 670-4, Gojan-dong, Namdong-gu, In E-POSTA: FİRMA ADI: SAMCHULLY ENERGY SYSTEM CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 35-6, Youido-Dong, Yongdungpo-Gu, Seoul, E-POSTA: FİRMA ADI: SAMKUM INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , EUNGMYUNG-DONG, KIMCHUN, KYUNGBUK E-POSTA: FİRMA ADI: SAMSUNG HEAVY IND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul E-POSTA:

144 144 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 28, Seongju-dong, Seongsan-gu, Changwon E-POSTA: FİRMA ADI: SANDVIK SUHJUN LTD. TELEFON: ADRES: , RM 505, DOOKKEOBI B/D, 707-1, YOKSAM-DONG E-POSTA: FİRMA ADI: Schaeffler Ansan Corporation TELEFON: ADRES: , , Singil-dong, Ansan-si, Gyeonggi-d E-POSTA: FİRMA ADI: SCHAEFFLER KOREA CORP. TELEFON: ADRES: , 452-9, Nae-dong, Changwon-si, Gyeongsangn E-POSTA: FİRMA ADI: SDN CO. TELEFON: ADRES: , Rm 3110, Techno-Mart Guui-dong, Gwangjin- E-POSTA: FİRMA ADI: SDN COMPANY LTD. TELEFON: ADRES: , Rm 3110, Techno-Mart Guui-dong, Gwangjin E-POSTA: FİRMA ADI: SEOHAN GLOBIZ CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 4th Fl. Hyundai Marine Fire Insurance Co. E-POSTA: FİRMA ADI: SEOHANWARNERTURBOSYSTEMS TELEFON: ADRES: , 833, Hansan-ri Cheongbuk-myeon, Pyeongtae E-POSTA: FİRMA ADI: Seoul Motor Co. TELEFON: ADRES: , # SK Bentium, Dangjeong-dong, Gun E-POSTA: FİRMA ADI: SEYEUN INC. TELEFON: ADRES: , #839, SunPlaza Officetel, 1434, U-dong, H E-POSTA:

145 145 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: SHIN HWA TELEFON: /8 ADRES: , , Sindang-dong, Dalseo-gu, DAEGU, E-POSTA: FİRMA ADI: SHINHAN VALVE INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , 3nd Export Zone, Gasan-dong, Geumcheon-gu E-POSTA: FİRMA ADI: SHINWON MOTORCYCLE CO., LTD. TELEFON: / ADRES: , 20-35, CHUNGMURO 5-GA, CHUNG-GU, SEOUL E-POSTA: FİRMA ADI: SK NETWORKS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Yeonghwa-dong, Suwon Si Jangan-gu E-POSTA: FİRMA ADI: SONY KOREA TELEFON: ADRES: , 3250, Bangbae-dong, Seocho-gu, SEOUL, 137 E-POSTA: FİRMA ADI: SOO LIM COMMERCIAL CO. TELEFON: /2 ADRES: , Rm. 305, Seongdp Bldg., 127 Bujeon-dong, E-POSTA: FİRMA ADI: SooSung Machinery Co. TELEFON: ADRES: , Dalcheon-dong, Buk-gu, Ulsan, KOREA E-POSTA: FİRMA ADI: SSANGYONG MOTOR CO. TELEFON: 02) ADRES: , 150-3, CHILGOE-DONG, PYONGTAEKSHI,KYONGGI FİRMA ADI: Stuttgart Sports Cars Ltd. TELEFON: ADRES: , Porsche tower 7F, , Daechi-dong, Ga E-POSTA: FİRMA ADI: STX Metal Co. TELEFON: ADRES: , 452-7, Nae-dong, Changwon Si, GYEONGSANGN E-POSTA:

146 146 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: STX OFFSHORE & SHIPBUILDING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 100, Wonpo-dong, Jinhae-gu, Changwon-si, E-POSTA: FİRMA ADI: SUNGWOO AUTOMOTIVE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 160, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul,135 E-POSTA: FİRMA ADI: SUNIN MOTOR CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Yongdap-dong, Seongdong-gu, Seoul E-POSTA: FİRMA ADI: TAE HWA MFG CORP. TELEFON: /6148 ADRES: , RM 501, DONGBUK B/D, 45-20, YO-YOIDO-DONG E-POSTA: FİRMA ADI: TAE HWA MFG, CORPORATION TELEFON: /6148 ADRES: , RM 501, DONGBUK B/D, 45-20, YO-YOIDO-DONG E-POSTA: FİRMA ADI: TAECHANG ENTERPRISE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 34 UKERI SANGDONG -MYON KIMHAE CITY, KYON E-POSTA: FİRMA ADI: TAESUNG. MFG CO. TELEFON: /4 ADRES: , 210-2, Unam-Ri, Eunhyun-Myun, Yangjoo-Goo E-POSTA: FİRMA ADI: THREESTAR CO., LTD. TELEFON: 055) ADRES: , 53-2, SONGJU-DONG, CHANGWON-SHI, KYONGNAM FİRMA ADI: TONG YANG MOOLSAN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 90, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- E-POSTA: FİRMA ADI: TOWGREEN TELEFON: ADRES: , E-POSTA:

147 147 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: U YOUNG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , #55-20, Mullae-dong 3(sam)-ga, Yeongdeung E-POSTA: FİRMA ADI: UNITEC KOREA TELEFON: ADRES: , 1263, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, KOREA E-POSTA: FİRMA ADI: Valeo Electrical Systems KoreaLTD. TELEFON: ADRES: , 19, Hwangseong-dong, Gyeongju Si, GYEONGS E-POSTA: FİRMA ADI: VOLVO GROUP KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1, KWIHYON-DONG CHANGWON CITY, KYONGSANGN E-POSTA: FİRMA ADI: WABCO.KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 884, EYON-RI, CHONGBUK-MYUN, PYUNGTAEK-CI E-POSTA: FİRMA ADI: WATO KOREA CORP. TELEFON: ADRES: , 216-2, MUNBONG-DONG, ILSANDONG-KU, KOYANG E-POSTA: FİRMA ADI: Y&T Powertech Inc. TELEFON: ADRES: , 6B-16L, Wolsan-ri, Nam-myeon, Yeongi-gun, E-POSTA: FİRMA ADI: YEONG HWA METAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 363-6, Namyang-dong, Jinhae-si, Gyeongsan E-POSTA: FİRMA ADI: YK CONSTRUTION EQUIPMENT CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , SHIHUNG 1-DONG KUMCHON-GU, SEOUL, E-POSTA: FİRMA ADI: YOOSUNG ENTERPRISE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Uyong-ri, Dunpo-myeon, Asan-si, Ch

148 148 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI E-POSTA: FİRMA ADI: YURAH CORP. TELEFON: ADRES: , RM603, DONGIL TECHNO TOWN, 826, KURO-DONG E-POSTA: FİRMA ADI: ZERO CORP. TELEFON: ADRES: , 56-3, Galmae-dong, Guri-si, Gyeonggi-do, E-POSTA: İNGİLTERE FİRMA ADI: 158 PERFORMANCE LIMITED ADRES: UNITS 1 & 2 TALLINGTON SERVICES MAIN ROAD TALLINGTON STAMFORD PE9 4RN FİRMA ADI: 1GRAYHART LIMITED ADRES: THE BARN, NETHER FARM STUBBING COURT WINGERWORTH CHESTERFIELD S42 6QX FİRMA ADI: 1POLARIS BRITAIN LTD ADRES: VICTORY HOUSE UNIT 1 FORGE MILLS PARK STATION ROAD, COLESHILL WARWICKSHIRE B46 1JH FİRMA ADI: 1WANRAY EUROPE LTD ADRES: UNIT 4 KING JOHN HOUSE KINGSCLERE PARK KINGSCLERE NEWBURY, BERKS RG20 4S FİRMA ADI: 360 VISION TECHNOLOGY LIMITED ADRES: 7 SEYMOUR COURT MANOR PARK RUNCORN CHESHIRE WA7 1SY FİRMA ADI: A & D SALES LTD ADRES: UNIT 4A PEEL ROAD WEST PIMBO SKELMERSDALE WN8 9PT FİRMA ADI: A A F MCQUAY UK LIMITED ADRES: BASSINGTON LANE CRAMLINGTON NORTHUMBERLAND NE23 8AF FİRMA ADI: A M C DIESEL ENGINEERING LTD ADRES: BEVERLEY HALL LANE LONGTON PRESTON LANCASHIRE PR4 5ZD FİRMA ADI: A SPACE STATION PLC ADRES: 149 ST PAULS AVENUE SLOUGH BERKS SL2 5EN FİRMA ADI: A V TAYLOR LTD ADRES: 82/84 SHIELDS ROAD NEWCASTLE UPON TYNE NE6 1DS FİRMA ADI: ABBEY MOTORSPORT LTD

149 149 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 9HJ UNIT 1,STONEHALL FARM WOODHURST LANE OXTED SURREY RH8 FİRMA ADI: ACCLIMATISE LTD ADRES: UNIT 5B DENNIS VOILLET AVE TRENTHAM LAKES NORTH STOKE ON TRENT ST4 4TN FİRMA ADI: ADMIRAL MICROWAVES LIMITED ADRES: 1 KILDARE CLOSE EASTCOTE RUISLIP MIDDLESEX HA4 9LG FİRMA ADI: ADRIAN CARROLL LTD ADRES: HOLLY COTTAGE GAINSBOROUGH HILL FARM CHESTER ROAD STONNALL WALSALL WS9 9HH FİRMA ADI: ADVANCED ELECTRONICS & LOGISTICS LIMITED ADRES: ALBERT HOUSE HIGH STREET PRINCES END TIPTON W MIDS DY4 9HG FİRMA ADI: ADVANCED ENGINE RESEARCH LTD ADRES: 6 REPTON CLOSE BURNT MILLS INDUSTRIAL ESTATE BASILDON ESSEX SS13 1LE FİRMA ADI: ADVANCED MOTORSPORT & ENGINEERING LTD ADRES: UNIT 4 WEST END FARM SILVERSTONE NORTHAMPTON NN12 8UY FİRMA ADI: AGCO INTERNATIONAL GMBH ADRES: AGCO LTD TAX & TREASURY ABBEY PARK KENILWORTH, WARKS CV8 2TQ FİRMA ADI: AGENCY AND GENERAL INVESTMENT CO LT ADRES: CHURCHILL HOUSE CHURCHILL STUD WESTPARK ROAD LINGFIELD SURREY RH7 6HT FİRMA ADI: AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL PARTS LTD ADRES: 9 WASSAGE WAY HAMPTON LOVETT IND ESTATE DROITWICH WORCESTERSHIRE WR9 0NX FİRMA ADI: AGRILINE PRODUCTS LIMITED ADRES: UNITS 12C/D HARRIS BUSINESS PARK BROMSGROVE WORCESTERSHIRE B60 4DJ FİRMA ADI: ALBON ENGINEERING AND MANUFACTURING PLC ADRES: ROCHEHALL WAY PURDEYS INDUSTRIAL ESTATE ROCHFORD ESSEX SS4 1JU FİRMA ADI: ALCON COMPONENTS LTD. ADRES: CONCENTRIC PARK APOLLO TAMWORTH STAFFS B79 7TN FİRMA ADI: ALEXANDER JOHN JACK AND PAUL MORAN

150 150 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: 27 THORNTON ROAD ROSEWELL MIDLOTHIAN EH24 9DP FİRMA ADI: ALIAXIS HOLDINGS UK LTD. ADRES: DICKLEY LANE LENHAM MAIDSTONE KENT ME17 2DE FİRMA ADI: ALLENS PERFORMANCE LIMITED ADRES: UNIT B9 MOORBRIDGE ROAD BINGHAM NOTTINGHAM NG13 8GE FİRMA ADI: ALLMAKES 4X4 LTD ADRES: 39 MILTON PARK ABINGDON OXON OX14 4RT FİRMA ADI: AMERICAN MARINE IMPORTS LTD ADRES: UNIT 4 WATERLOO PARK BIDFORD ON AVON WARWICKSHIRE B50 4JH FİRMA ADI: AMESPLAN LTD ADRES: UNIT 27 BALFOUR BUSINESS CENTRE BALFOUR ROAD SOUTHALL MIDDLESEX UB2 5BD FİRMA ADI: ANDOVER NORTON INTERNATIONAL LTD ADRES: 3 OLD FARM BUILDINGS STANDEN MANOR ESTATE HUNGERFORD BERKS RG17 0RB FİRMA ADI: ANDREW WILLIAMS ADRES: 2 GROSVENOR HOUSES PENTRE HALKYN HOLYWELL FLINTSHIRE CH8 8HJ FİRMA ADI: ANTHONY TREVOR MANTLE LEILA KAY MANTLE ADRES: UNIT 1, LOTUS DRIVE WILLERSEY IND ESTATE BROADWAY WORCS WR12 7QF FİRMA ADI: AP RACING LTD ADRES: SEVEN STARS INDUSTRIAL ESTATE WHELER ROAD COVENTRY CV3 4LB FİRMA ADI: APOLLO AUTO PARTS INTERNATIONAL LTD ADRES: MAYPHIL INDUSTRIAL ESTATE BATTLESBRIDGE WICKFORD ESSEX SS11 7RL FİRMA ADI: ARIAS PISTONS LTD ADRES: ROSIER COMMERCIAL CENTRE CONEYHURST ROAD BILLINGSHURST WEST SUSSEX RH14 9DE FİRMA ADI: ARNOLD CLARK AUTOMOBILES LTD ADRES: 134 NITHSDALE DRIVE GLASGOW G41 2PP FİRMA ADI: ARROW EXPORTS(UK) LTD ADRES: 43 FITZJAMES AVENUE LONDON W14 0RR FİRMA ADI: ASAP SUPPLIES LTD

151 151 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: NR34 7TD REED HOUSE ELLOUGH INDUSTRIAL ESTATE BECCLES SUFFOLK FİRMA ADI: ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED ADRES: BANBURY ROAD GAYDON WARWICK CV35 0DB FİRMA ADI: ATLANTIC SPORTS CARS LIMITED ADRES: FOXHALL KIRKLISTON EDINBURGH EH29 9ER FİRMA ADI: ATP INDUSTRIES GROUP LIMITED ADRES: CANNOCK WOOD INDUSTRIAL ESTATECANNOCK WOOD STREET CANNOCK WOOD CANNOCK STAFFORDSHIRE WS12 0PL FİRMA ADI: AUTO LTD ADRES: UNIT 8 BARRATT INDUSTRIAL PARK PARK AVENUE, SOUTHALL MIDDLESEX UB1 3AF FİRMA ADI: AUTOCLIMATE LTD ADRES: UNIT 37 ATCHAM BUSINESS PARK ATCHAM SHREWSBURY SY4 4UG FİRMA ADI: AUTOFARM (1973) LIMITED ADRES: ODDINGTON GRANGE WESTON ON THE GREEN BICESTER OXON OX25 3QW FİRMA ADI: AUTOTEK (GB) LTD ADRES: 160 TURNPIKE LINK CROYDON CR0 5NZ FİRMA ADI: AUTRONICS EUROPE LTD ADRES: 6 MOSS ROAD WITHAM ESSEX CM8 3UQ FİRMA ADI: AVP AUTOMOTIVE UK LTD ADRES: UNIT 4 PERIVALE NEW BUS CTRE WADSWORTH ROAD PERIVALE GREENFORD UB6 7LF FİRMA ADI: B G AUTOMOTIVE LTD ADRES: BGA HOUSE CHENEY MANOR INDUSTRIAL ESTATESWINDON WILTSHIRE SN2 2DS FİRMA ADI: BAINBRIDGE INTL LTD. ADRES: UNIT 8 FLANDERS PARK FLANDERS ROAD HEDGE END SOUTHAMPTON SO30 2FZ FİRMA ADI: BARLEY MCNAUGHTON LTD ADRES: UNIT 5 RAYNHAM CLOSE BISHOPS STORTFORD HERTFORDSHIRE CM22 7BX FİRMA ADI: BEARWOOD ENGINEERING SUPPLIES LTD ADRES: 11 VERNON ROAD EDGBASTON BIRMINGHAM B16 9SQ

152 152 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: BELCHER ENGINEERING LIMITED ADRES: THE WORKSHOP BRIAR COTTAGE BRIAR LANE RICKINGHALL DISS NORFOLK IP22 1NA FİRMA ADI: BENTLEY MOTORS LTD. ADRES: PYM'S LANE CREWE CHESHIRE CW1 3PL FİRMA ADI: BEPCO GROUP LIMITED ADRES: BEPCO HOUSE UNIT 316 HARTLEBURY TRADING ESTATE HARTLEBURY, KIDDERMINSTER WORCESTER DY10 4JB FİRMA ADI: BESPOKE PERFORMANCE PARTS LTD ADRES: BAY 3 MARSH WORKS MARSH LANE WARE SG12 9QB FİRMA ADI: BHP BILLITON PETROLEUM LTD. ADRES: FAO GWEN JONES NEATHOUSE PLACE LONDON SW1V 1LH FİRMA ADI: BIG BUS TOURS LIMITED ADRES: GROSVENOR GARDENS HOUSE GROSVENOR GARDENS LONDON SW1W 0BS FİRMA ADI: BIGFOOT 4X4 LTD ADRES: 3 IVY COURT DAVENTRY NORTHAMPTONSHIRE NN11 4EP FİRMA ADI: BLUE AUTOMOBILE PARTS LTD ADRES: 61 SOUTHFIELDS LONDON NW4 4NA FİRMA ADI: BLUE SKY ENGINEERING UK LTD ADRES: HILL FARM BARN METHWOLD ROAD WHITTINGTON KING'S LYNN PE33 9TH FİRMA ADI: BMW HAMS HALL MOTOREN GMBH ADRES: BMW UK CUSTOMS GROUP C/O BMW (UK) MANUFACTURING LTDCOWLEY OXFORD OX4 6NL FİRMA ADI: BODYCOTE HEAT TREATMENTS LTD. ADRES: SPRINGWOOD COURT SPRINGWOOD CLOSE TYTHERINGTON BUSINESS PARK MACCLESFIELD CHESHIRE SK10 2XF FİRMA ADI: BORDER HOLDINGS UK LTD. ADRES: THE GROVE CRAVEN ARMS SHROPSHIRE SY7 8DA FİRMA ADI: BP INTERNATIONAL LTD ADRES: BP GROUP C/O DOREEN THOMPSON CHERTSEY ROAD SUNBURY ON THAMES MIDDLESEX TW16 7BP FİRMA ADI: BRADONBAY LTD. ADRES: SUFFLING ROAD SOUTH DENES GREAT YARMOUTH NORFOLK NR30 3QP

153 153 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: BRAEMAR SEASCOPE LTD (BSL) ADRES: 35 COSWAY STREET LONDON NW1 5BT FİRMA ADI: BRIAN KEVIN HAYES ADRES: BROOKS HOUSE PYWORTHY HOLSWORTHY DEVON EX22 6SL FİRMA ADI: BRIDGE CAR COMPANY LIMITED ADRES: 61A TALBOT ROAD NEWTON HYDE CHESHIRE SK14 4EU FİRMA ADI: BRIGHTON CARRIER SERVICE ADRES: C/O JM COWLEY 52 JANES LANE BURGESS HILL WEST SUSSEX RH15 0QR FİRMA ADI: BRITISH DRILLING AND FREEZING CO.LTD. ADRES: COLWICK INDUSTRIAL ESTATE COLWICK NOTTINGHAM NG4 2BB FİRMA ADI: BROADCROWN HOLDINGS LTD. ADRES: AIRFIELD INDUSTRIAL ESTATE HIXON STAFFORD STAFFORDSHIRE ST18 0PF FİRMA ADI: BRUDERER UK LTD ADRES: CRADOCK ROAD LUTON BEDS LU4 0JF FİRMA ADI: BURLEN FUEL SYSTEMS LTD ADRES: CASTLE ROAD SALISBURY WILTSHIRE SP1 3SA FİRMA ADI: BURROWS AND SMITH LIMITED ADRES: 6 WENLOCK WAY TROON INDUSTRIAL ESTATE LEICESTER LE4 9HU FİRMA ADI: C A AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES LTD ADRES: 120 ELSON RD GOSPORT HANTS PO12 4HA FİRMA ADI: CAB CLAIMS DIRECT LTD ADRES: 17 ALWEN COTTAGES BADGERS HOLE CROYDON CR0 5HR FİRMA ADI: CALCUTT BOATS LTD ADRES: CALCUTT LOCK COTTAGES STOCKTON RUGBY WARKS CV47 8HX FİRMA ADI: CALVER SPECIAL TUNING LIMITED ADRES: 183 WELHAM ROAD NORTON MALTON NORTH YORKSHIRE YO17 9DU FİRMA ADI: CAMBRIDGE MOTORSPORT PARTS LTD ADRES: 5 LACRE WAY LETCHWORTH GARDEN CITY SG6 1NR FİRMA ADI: CAMSKILL UK LIMITED ADRES: POTTERY ROAD WHITEHAVEN CUMBRIA CA28 9BZ

154 154 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: CANNON TOOLS LTD. ADRES: 20 STATION ROAD ROWLEY REGIS WEST MIDLANDS B65 0JU FİRMA ADI: CAPRICORN AUTOMOTIVE LTD ADRES: UNIT 1-2 HORIZON WADE ROAD BASINGSTOKE HAMPSHIRE RG24 8AH FİRMA ADI: CAPRICORN CAR PARTS LTD ADRES: TIVERTON HOUSE TIVERTON ROAD SELLY OAK BIRMINGHAM B29 6BU FİRMA ADI: CARNIVAL PLC ADRES: CARNIVAL HOUSE 100 HARBOUR PARADE SOUTHAMPTON SO15 1ST FİRMA ADI: CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES (UK) LTD ADRES: PECKLETON LANE DESFORD LEICESTER LE9 9JT FİRMA ADI: CATERPILLAR SHREWSBURY LIMITED ADRES: LANCASTER ROAD SHREWSBURY SHROPSHIRE SY1 3NX FİRMA ADI: CEGWAY LIMITED ADRES: 7 TRAFALGAR COURT TIVIDALE WEST MIDLANDS B69 2JD FİRMA ADI: CENTRICA PLC ADRES: TAXATION DEPARTMENT MILLSTREAM MAIDENHEAD ROAD WINDSOR BERKSHIRE SL4 5GD FİRMA ADI: CHAMBERLAIN PRECISION LTD ADRES: UNITS 3 & 4 REGIS IND ESTATE DORSET ROAD SHEERNESS KENT ME12 1LY FİRMA ADI: CHARTWAY INDUSTRIAL SERVICES LTD ADRES: GARRATT STREET HARTS HILL BRIERLEY HILL WEST MIDLANDS DY5 1JU FİRMA ADI: CHIPPERFIELD GARDEN MACHINERY ADRES: LANGLEY ROAD CHIPPERFIELD KINGS LANGLEY HERTS WD4 9JQ FİRMA ADI: CHIROPRACTIC UK GROUP (HINCKLEY) LTD ADRES: 46 WINDSOR STREET BURBAGE HINCKLEY LEICESTERSHIRE LE10 2EF FİRMA ADI: CHRISTOPHER ALEX GOODALE ADRES: 51 THE WROE EMNETH WISBECK CAMBRIDGESHIRE PE14 8AN FİRMA ADI: CLASSIC US AUTOPARTS LIMITED ADRES: 44 TICKFORD STREET NEWPORT PAGNELL BUCKINGHAMSHIRE MK16 9BJ

155 155 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: CLOCKWISE MOTION LIMITED ADRES: UNIT 14 WILDMOOR MILL MILL LANE BROMSGROVE WORCS B61 0BX FİRMA ADI: CLYDE BERGEMANN LIMITED ADRES: 47 BROAD STREET BRIDGETON GLASGOW G40 2QR FİRMA ADI: CM FROST AUTOPARTS LIMITED ADRES: UNIT 6 EVERITT CLOSE DENINGTON INDUSTRIAL ESTATE WELLINGBOROUGH NORTHANTS NN8 2QE FİRMA ADI: CO ORDSPORT LIMITED ADRES: UNIT 1 CLETON BUSINESS PARK CLETON STREET TIPTON DY4 7TR FİRMA ADI: COATES HIRE UK LTD ADRES: UNIT 6 KIRKHILL COMMERCIAL PARK DYCE ABERDEEN AB21 0LQ FİRMA ADI: COLIN CLARKE ADRES: UNIT 3 GREEN END FARM 93A CHURCH LANE SARRATT RICKMANSWORTH HERTS WD3 6HH FİRMA ADI: COLT CAR CO. ADRES: WATERMOOR CIRENCESTER GLOS GL7 1LF FİRMA ADI: COMMERCIAL MARKETING & MEDIA LIMITED ADRES: UNIT 3, KINGS CLOSE CHARFLEET INDUSTRIAL ESTATE CANVEY ISLAND ESSEX SS8 0QZ FİRMA ADI: COMPLETE MARINE FREIGHT LTD ADRES: OCEAN VILLAGE INNOVATION CENTROCEAN WAY SOUTHAMPTON HANTS SO14 3JZ FİRMA ADI: COMPLEX COLD FORMING LTD ADRES: BLOCK D BAYS 5-7 THE BESCOT ESTATE WODEN ROAD WEST WEDNESBURY WEST MIDLANDS WS10 7SG FİRMA ADI: COSWORTH LTD ADRES: THE OCTAGON 44 ST. JAMES MILL ROAD NORTHAMPTON NORTHANTS NN5 5RA FİRMA ADI: CRAIG CARL MARTIN DERRICK ADRES: FULFORD HALL LODGE FULFORD HALL ROAD EARLSWOOD SOLIHULL B94 5LU FİRMA ADI: CRESTACRE ENGINEERING LTD ADRES: 30 LOUGH ROAD DROMORE COUNTY DOWN NORTHERN IRELAND BT25 1JE FİRMA ADI: CTR MANDATORY LTD

156 156 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: C/O RYEFIELD PROGRESS HOUSE 404 BRIGHTON ROAD SOUTH CROYDON SURREY CR2 6AN FİRMA ADI: CTS CORPORATION U K LIMITED ADRES: THIRD ROAD BLOCK 6 BLANTYRE INDUSTRIAL ESTATE HIGH BLANTYRE GLASGOW G72 0XA FİRMA ADI: CUMMINS LTD ADRES: CUMMINS BUSINESS SERVICES DUNEDIN HOUSE COLUMBIA DRIVE THORNABY TS17 6BJ FİRMA ADI: CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES LTD ADRES: ST ANDREWS ROAD HUDDERSFIELD HD1 6RA FİRMA ADI: CYL LINERS LIMITED ADRES: UNIT 19 WHITTING VALLEY ROAD OLD WHITTINGTON CHESTERFIELD S41 9EY FİRMA ADI: D F COULAM & SONS ADRES: 3 STIRLING WAY NORTHFIELDS INDUSTRIAL ESTATE MARKET DEEPING PETERBOROUGH PE6 8LG FİRMA ADI: D H MARINE (SHETLAND) LIMITED ADRES: 24 GREMISTA INDUSTRIAL ESTATE LERWICK SHETLAND ZE1 0PX FİRMA ADI: DAIHATSU VEHICLE DISTRIBUTORS LTD ADRES: I M HOUSE SOUTH DRIVE COLESHILL BIRMINGHAM B46 1DF FİRMA ADI: DAN ATKINSON ADRES: 2 THORNWOOD CLOSE LYTHAM ST ANNES FY8 4RL FİRMA ADI: DAN WILLIAMS ADRES: 9 FINCH DRIVE SUTTON COLDFIELD WEST MIDLANDS B74 2ET FİRMA ADI: DANA UK AXLE LTD ADRES: BIRCH ROAD WITTON BIRMINGHAM WEST MIDLANDS B6 7JR FİRMA ADI: DANIEL WILLIAMS ADRES: 9 FINCH DRIVE SUTTON COLDFIELD B74 2ET FİRMA ADI: DARWEN DIESELS LTD ADRES: UNIT B CARLINGHURST ROAD BUSINESS PARK BLACKBURN LANCASHIRE BB2 1PN FİRMA ADI: DAVID ALEXANDER BILLING & SARAH JANE BILLING ADRES: 67 HIGH STREET BANGOR GWYNEDD LL57 1NR FİRMA ADI: DAVID AND JANET POWELL ADRES: UNIT 3 CHESSINGHAM PARK DUNNINGTON YORK YO19 5SE

157 157 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: DAVID HAROLD NOURISH ADRES: 13 MANOR LANE LANGHAM OAKHAM LEICS LE15 7JL FİRMA ADI: DAVID SIDNEY DENNETT AND KATY ANNE DENNETT ADRES: SWAN COTTAGE MAIN ROAD FORD END CHELMSFORD CM3 1LL FİRMA ADI: DELPHI DIESEL SYSTEMS LTD. ADRES: C/O ACCOUNTING SERVICE CENTRE LUMINOUS HOUSE 300 SOUTH ROW MILTON KEYNES BUCKINGHAMSHIRE MK9 2FR FİRMA ADI: DENHOLM BARWIL LTD ADRES: AVONMOUTH DOCKS AVONMOUTH BRISTOL BS11 9DN FİRMA ADI: DENSO EUROPE B.V. ADRES: HM REVENUE AND CUSTOMS RUBY HOUSE 8 RUBY PLACE ABERDEEN SCOTLAND AB10 1ZP FİRMA ADI: DENSO MANUFACTURING UK LTD ADRES: QUEENSWAY CAMPUS HORTONWOOD TELFORD TF1 7FS FİRMA ADI: DENSO SALES UK LTD. ADRES: 1 BISHOP SQUARE BUSINESS PARK HATFIELD AL10 9NE FİRMA ADI: DESMOND WIGHTMAN ADRES: 72A DUNMORE ROAD BALLYNAHINCH CODOWN BT24 8PR FİRMA ADI: DEWSBURY AUTO SALVAGE LIMITED ADRES: STATION YARD SAVILLE STREET DEWSBURY WF13 2BH FİRMA ADI: DIANE FITZWATER ADRES: UNIT 8-9 ASHMEAD BUSINESS CENTRE NORTH CRESCENT OFF CODY ROAD LONDON E16 4SR FİRMA ADI: DILITEX LTD. ADRES: 4 CUMBERLAND AVENUE LONDON NW10 7QL FİRMA ADI: DOMETIC UK LTD ADRES: DOMETIC HOUSE THE BREWERY BLANDFORD ST MARY DORSET DT11 9LE FİRMA ADI: DON TRICKETT ADRES: 44 OLD WAREHAM ROAD POOLE DORSET BH12 4QR FİRMA ADI: DOUGLAS JAMES LAWSON ADRES: 58 ALBANY ROAD OLD WINDSOR WINDSOR BERKSHIRE SL4 2QA FİRMA ADI: DRAGANFLY MOTORCYCLES

158 158 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: NR35 1EE THE OLD TOWN MALTINGS BROAD STREET BUNGAY SUFFOLK FİRMA ADI: DRONSFIELDS WORLDWIDE LTD. ADRES: PENNINE WORKS MOSSDOWN ROAD OLDHAM OL2 6HS FİRMA ADI: E P BARRUS LTD ADRES: LAUNTON ROAD BICESTER OXON OX26 4UR FİRMA ADI: E TYPE FABS LTD ADRES: UNIT 9B ALLIANCE INDUSTRIAL ESTATE DODSWORTH STREET DARLINGTON DL1 2PA FİRMA ADI: EARLSDON TECHNOLOGY LTD ADRES: UNIT 11 SPITFIRE CLOSE COVENTRY BUSINESS PARK COVENTRY CV5 6UR FİRMA ADI: EAST COAST CUSTOMS ADRES: ENTERPRISE CRESCENT BALINDERRY INDUSTRIAL ESTATE LISBURN BT28 2BB FİRMA ADI: EATON INDUSTRIES (UK) LIMITED ADRES: COLLINS ROAD HEATHCOTE INDUSTRIAL ESTATE WARWICK CV34 6TF FİRMA ADI: EATON LTD ADRES: TAY HOUSE 300 BATH STREET GLASGOW G2 4NA FİRMA ADI: ECOTUNE UK LIMITED ADRES: 34 MAINS HILL ERSKINE PA8 7JD FİRMA ADI: EDWARD CAMERON CROSSAN ADRES: RIVERSIDE BALLOCH DUNBARTONSHIRE G83 8LF FİRMA ADI: EMBERMERE LTD. ADRES: UNIT 9 TOMO INDUSTRIL ESTATE PACKET BOAT LANE COWLEY UXBRIDGE MIDDX UB8 2JP FİRMA ADI: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LIMTED ADRES: MERIDIAN EAST LEICESTER LE19 1UX FİRMA ADI: EMMARK UK LTD ADRES: EMMARK HOUSE 5 CARLISLE DRIVE PUDSEY WEST YORKSHIRE LS28 8QS FİRMA ADI: ENGINE DEVELOPMENTS LTD ADRES: LEIGH ROAD SWIFT VALLEY INDUSTRIAL ESTATE RUGBY CV21 1HG

159 159 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: ENGINE PARTS UK LTD ADRES: UNIT 16 THURROCK COMMERICAL PARK PURFLEET INDUSTRIAL PARK LONDON ROAD A13 PURFLEET ESSEX RM15 4YA FİRMA ADI: ENGINE PRODUCTS LTD ADRES: PROSPECT MILLS MAIN STREET WILSDEN BRADFORD BD15 0JR FİRMA ADI: ERIKS INDUSTRIAL SERVICES LTD ADRES: AMBER WAY HALESOWEN WEST MIDLANDS B62 8WG FİRMA ADI: ERL LTD. ADRES: IROKO HOUSE BOLNEY AVENUE PEACEHAVEN NEWHAVEN EAST SUSSEX BN10 8HF FİRMA ADI: ESPRIT AUTOMATION LTD. ADRES: PLACKETT MILL CHURCH DRIVE SANDIACRE NOTTINGHAM NG10 5EE FİRMA ADI: ESSEX TURBOCHARGERS LTD ADRES: UNIT 1 ROSEWOOD BUISNESS PARK EASTWAYS WITHAM CM8 3AA FİRMA ADI: EURO CAR PARTS LTD ADRES: WEMBLEY INDUSTRIAL ESTATE FULTON ROAD WEMBLEY MIDDLESEX HA9 0TF FİRMA ADI: EUROCAMS LTD ADRES: UNIT C3 OLDMIXON CRESCENT WESTON-SUPER-MARE NORTH SOMERSET BS24 9AY FİRMA ADI: EUROLINE SHIPPING CO LIMITED ADRES: DOCK GATE HOUSE WATERLOO QUAY ABERDEEN AB11 5DF FİRMA ADI: EUROLOGISTIX LIMITED ADRES: 6-7 CASTLEHAM ROAD ST LEONARDS ON SEA TN38 9NR FİRMA ADI: EUROLOGISTIX LTD. ADRES: 6-7 CASTLEHAM ROAD ST LEONARDS ON SEA TN38 9NR FİRMA ADI: EUROPEAN DRIVES & MOTOR REPAIRS LTD ADRES: 9 MANSION CLOSE MOULTON PARK NORTHAMPTON NN3 6RU FİRMA ADI: EVOLUTION POWER TOOLS LTD ADRES: VENTURE ONE LONGACRE CLOSE HOLBROOK INDUSTRIAL ESTATE SHEFFIELD S20 3FR FİRMA ADI: EXCEL AUTOPARTS LTD ADRES: LINGARD LANE BREDBURY STOCKPORT SK6 2QT FİRMA ADI: EXPORT LTD.

160 160 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: MK16 9BJ TICKFORD HOUSE 42A TICKFORD STREET NEWPORT PAGNELL FİRMA ADI: EXTREME ENGINES LTD. ADRES: 26 MILLERS CLOSE RIPPINGALE BOURNE LINCS PE10 0TH FİRMA ADI: F G WILSON ENGINEERING LTD ADRES: OLD GLENARM ROAD LARNE CO ANTRIM BT40 1EJ FİRMA ADI: F W DEVELOPMENTS BARNACRE LTD ADRES: UNIT 1 LOWER HOUSE BARN STRICKENS LANE BARNACRE PR3 1QJ FİRMA ADI: FACULTATIEVE TECHNOLOGIES LIMITED ADRES: MOOR ROAD LEEDS LS10 2DD FİRMA ADI: FAI AUTOMOTIVE PLC ADRES: UNIT H/K CHILTERN TRADING ESTATE GROVEBURY ROAD LEIGHTON BUZZARD BEDS LU7 4TU FİRMA ADI: FARSOUND HOLDINGS LIMITED ADRES: C/O RUBICON PARTNERS BROADBENT HOUSE 65 GROSVENOR STREET LONDON W1K 3JH FİRMA ADI: FARSTAD SHIPPING LIMITED ADRES: FARSTAD HOUSE BADENTOY AVENUE BADENTOY PARK PORTLETHEN ABERDEEN AB12 4YB FİRMA ADI: FBO ADRES: 8 MALLING ROAD SNODLAND KENT ME6 5NA FİRMA ADI: FEDERAL MOGUL BRADFORD ADRES: ST JOHN'S WORKS NEVILLE ROAD BRADFORD WEST YORKSHIRE BD4 8TU FİRMA ADI: FEDERAL MOGUL SINTERED PRODUCTS LTD ADRES: HOLBROOK LANE COVENTRY W MIDLANDS CV6 4BG FİRMA ADI: FF CORSE LTD. ADRES: UNIT 39/40 SILVERSTONE CIRCUIT SILVERSTONE NN12 8TN FİRMA ADI: FINNING (UK) LTD ADRES: WATLING STREET CANNOCK STAFFORDSHIRE WS11 8LL FİRMA ADI: FORD MOTOR CO.LTD ADRES: UK VAT GROUP COMPLIANCE ROOM 1/459 EAGLE WAY BRENTWOOD ESSEX CM13 3BW FİRMA ADI: FOREVER ENTERPRISES LTD

161 161 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 4-5 CENTENARY ESTATE CENTENARY ROAD ENFIELD GREATER LONDON EN3 7UF FİRMA ADI: FREIGHT MOVERS INTERNATIONAL LTD ADRES: CONSOLIDATED HOUSE FARRINGDON AVENUE ROMFORD ESSEX RM3 8SP FİRMA ADI: FUEL MECHANICS LTD ADRES: GORDLETON INDUSTRIAL PARK HANNAH WAY LYMINGTON HAMPSHIRE SO41 8JD FİRMA ADI: G J HANDY AND COMPANY LTD ADRES: HOBLEY DRIVE STRATTON ST MARGARET SWINDON WILTS SN3 4NS FİRMA ADI: G T PRECISION PRODUCTS LIMITED ADRES: UNIT 3 TRAYNOR WAY WHITEHOUSE BUSINESS PARK PETERLEE COUNTY DURHAM SR8 2RU FİRMA ADI: GAC SHIPPING (UK) LIMITED ADRES: 2A GATEWAY BUSINESS PARK BEANCROSS ROAD GRANGEMOUTH FK3 8WX FİRMA ADI: GARAGE D LIMITED ADRES: UNIT 5 BLUEPRINT COMMERCIAL CENTRE IMPERIAL WAY WATFORD HERTS WD24 4JD FİRMA ADI: GARDEN AND HIRE SPARES LTD ADRES: ALL SEASONS STORE LIGHTWOOD LANE COTHERIDGE WORCESTERSHIRE WR6 5LT FİRMA ADI: GARDNER MARINE DIESELS LTD ADRES: 4K SPARROW WAY LAKESVIEW BUSINESS PARK HERSDEN KENT CT3 4JH FİRMA ADI: GAZZARD ENGINEERING CO LTD ADRES: RAYRIDGE HOUSE SWINBOURNE ROAD BURNT MILLS INDUSTRIAL ESTATE BASILDON ESSEX SS13 1EH FİRMA ADI: GE MEDICAL SYSTEMS LTD. ADRES: CHRIS WESTON GE VAT OPERATIONS 3RD FLOOR 1 TREVELYAN SQUARE BOAR LANE LEEDS LS1 6HP FİRMA ADI: GE TRANSPORTATION SYSTEMS LTD ADRES: INSPIRA HOUSE MARTINFIELD WELWYN GARDEN CITY HERTS AL7 1GW FİRMA ADI: GENDIESEL PRODUCTS LTD ADRES: 3 THE OLD RICKYARD MANOR LANE FARTHINGHOE NN13 5XT

162 162 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: GENERAL MOTORS UK LTD. ADRES: MAILPOINT UK GRIFFIN HOUSE OSBOURNE ROAD LUTON BEDS LU1 3YT FİRMA ADI: GERMAN SWEDISH AND FRENCH CAR PARTSLTD ADRES: DAVID LEWIS / PAUL WARNG UNIT THE FORT INDUSTRIAL ESTATE BIRMINGHAM B35 7AR FİRMA ADI: GLENCOE LIMITED ADRES: GLENCOE HOUSE DRAKE AVENUE GRESHAM ROAD STAINES MIDDLESEX TW18 2AW FİRMA ADI: GLOBAL TECHNOLOGIES INTL UK LTD ADRES: COLLEGE FARM BUSINESS CENTRE NORTH END MELDRETH ROYSTON HERTS SG8 6NT FİRMA ADI: GLOBAL TURBOCHARGER SOLUTIONS LTD. ADRES: GREAT NORTHERN TERRACE LINCOLN LN5 8HJ FİRMA ADI: GOLDEN LEAF FLOWERS LTD ADRES: 313 PRINCESS PARK MANOR ROYAL DRIVE LONDON N11 3GX FİRMA ADI: GOSNAY'S ENGINEERING COMPANY LTD ADRES: MAWNEY ROAD TRAFFIC LIGHTS EASTERN AVENUE ROMFORD ESSEX RM7 7NS FİRMA ADI: GRAINGER & WORRALL LTD ADRES: BUILDING 7 STANMORE INDUSTRIAL ESTATE BRIDGNORTH SHROPSHIRE WV15 5HP FİRMA ADI: GRAMPIAN MOTORS LTD. ADRES: MUSKER STREET CROSBY LIVERPOOL MERSEYSIDE L23 0UB FİRMA ADI: GRAYHART LIMITED ADRES: THE BARN, NETHER FARM STUBBING COURT WINGERWORTH CHESTERFIELD S42 6QX FİRMA ADI: GREGORY COTTON ADRES: THE COACH HOUSE MILL LANE SUDBURY SUFFOLK DE6 5GX FİRMA ADI: GROUP LOTUS PLC ADRES: HETHEL NORWICH NORFOLK NR14 8EZ FİRMA ADI: GUIDANCE NAVIGATION LIMITED ADRES: 4 DOMINUS WAY MERIDIAN BUSINESS PARK LEICESTER LE19 1RP FİRMA ADI: HAIYING ZHANG ADRES: 834 LONDON ROAD LEIGH ON SEA ESSEX SS9 3NH

163 163 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: HAL.L.C.O LTD ADRES: SEELEYS INDUSTRIAL ESTATE WARWICK ROAD BIRMINGHAM B11 2QY FİRMA ADI: HALFORDS LTD. ADRES: FAO CAROL BUTLER ICKNIELD STREET DRIVE WASHFORD WEST REDDITCH B98 0DE FİRMA ADI: HALLCO 1516 LTD ADRES: SEELEYS INDUSTRIAL ESTATE WARWICK ROAD BIRMINGHAM B11 2QY FİRMA ADI: HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LTD ADRES: VAT ACCOUNTANT SUE PIERCEY HALLIBURTON HOUSE HOWE MOSS CRESCENT DYCE ABERDEEN AB21 0GN FİRMA ADI: HANGAR 111 LIMITED ADRES: UNIT 8B SEVEN ACRES NEWBOURNE ROAD WALDRINGFIELD WOODBRIDGE IP12 4PS FİRMA ADI: HAROLD HAYLES YARMOUTH I W LTD ADRES: THE QUAY YARMOUTH ISLE OF WIGHT PO41 0RS FİRMA ADI: HARRY MAJOR MACHINE UK LIMITED ADRES: 3 GOSFORTH CLOSE MIDDLEFIELD INDUSTRIAL ESTATE SANDY BEDS SG19 1RB FİRMA ADI: HARTECH COMPUTATION LTD ADRES: FIRWOOD WORKS FIRWOOD INDUSTRIAL ESTATE OFF THICKETFORD ROAD BOLTON BL2 3TR FİRMA ADI: HEAT AND CONTROL PTY LIMITED ADRES: UNIT 7 ALDERSTONE BUSINESS PARK MACMILLAN ROAD LIVINGSTON WEST LOTHIAN EH54 7DF FİRMA ADI: HEAVY DUTY PARTS LTD ADRES: AURILLAC WAY HALLCROFT INDUSTRIAL ESTATE RETFORD NOTTS DN22 7PX FİRMA ADI: HENDY HOLDINGS LTD ADRES: HENDY GROUP SCHOOL LANE CHANDLERS FORD IND ESTATE EASTLEIGH SO53 4DG FİRMA ADI: HENRY HALSTEAD LTD ADRES: 492 WALTON SUMMIT CENTRE BAMBER BRIDGE PRESTON LANCASHIRE PR5 8AX FİRMA ADI: HERTS ENGINEERING LTD

164 164 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: UNIT 17 KINGS PARK PRIMROSE HILL KINGS LANGLEY HERTFORDSHIRE WD4 8ST FİRMA ADI: HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS EUROPE LTD. ADRES: ASPINALL WAY MIDDLEBROOK BUSINESS PARK HORWICH BOLTON BL6 6JH FİRMA ADI: HITACHI METALS EUROPE GMBH LONDON BRANCH ADRES: WHITEBROOK PARK LOWER COOKHAM ROAD MAIDENHEAD BERKSHIRE SL6 8YA FİRMA ADI: HKL GAS POWER LTD ADRES: 260 WINDSOR STREET NECHELLS BIRMINGHAM B7 4DX FİRMA ADI: HKS EUROPE LTD ADRES: UNITS 4/5 SAWFIELD ALCONBURY HILL ALCONBURY WESTON HUNTINGDON CAMBRIDGESHIRE PE28 4JL FİRMA ADI: HONDA EUROPE NV ADRES: VISCOUNT WAY SOUTH MARSTON PARK SWINDON SN3 4TS FİRMA ADI: HONDA OF THE UK MFG LTD ADRES: HIGHWORTH ROAD SOUTHMARSTON SWINDON WILTS SN3 4TZ FİRMA ADI: HONDA TRADING EUROPE LIMITED ADRES: 1ST FLOOR MULBERRY KEMBREY PARK SWINDON WILTSHIRE SN2 8UY FİRMA ADI: HONEYWELL LTD ADRES: HONEYWELL HOUSE ARLINGTON BUSINESS PARK BRACKNELL BERKSHIRE RG12 1EB FİRMA ADI: HONEYWELL TECHNOLOGIES SARL ADRES: ARLINGTON BUSINESS PARK BRACKNELL READING RG12 1EB FİRMA ADI: HOWDEN COMPRESSORS LIMITED ADRES: 133 BARFILLAN DRIVE GLASGOW G52 1BE FİRMA ADI: HUSCO.INTL LTD. ADRES: 6 RIVINGTON ROAD WHITEHOUSE INDUSTRIAL ESTATE RUNCORN CHESHIRE WA7 3DT FİRMA ADI: IGNITION CAR PARTS LIMITED ADRES: UNIT 16 ILFORD TRADING ESTATE PAYCOCKE ROAD BASILDON ESSEX SS14 3DR FİRMA ADI: ILMOR ENGINEERING LTD. ADRES: QUARRY ROAD BRIXWORTH INDUSTRIAL ESTATE BRIXWORTH NORTHAMPTONSHIRE NN6 0UB FİRMA ADI: IMO PRECISION CONTROLS LTD

165 165 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 1000 NORTH CIRCULAR ROAD STAPLES CORNER LONDON NW2 7JP FİRMA ADI: IMPS (LINCOLN) LTD ADRES: IMPS (LINCOLN) LTD WHISBY WAY LINCOLN LN6 3LQ FİRMA ADI: INDEPENDENT MOTOR TRADE FACTORS ASSOCIATED LTD ADRES: 20 EAST HILL ST AUSTELL CORNWALL PL25 4TR FİRMA ADI: INDUSTRIAL POWER UNITS LTD ADRES: CHURCHBRIDGE OLDBURY WEST MIDLANDS B69 2AS FİRMA ADI: INTEG HOLDINGS LTD ADRES: COLLINS ROAD HEATHCOTE INDUSTRIAL ESTATE WARWICK CV34 6TF FİRMA ADI: INTERPART (UK) LIMITED ADRES: 2 WARSALL ROAD SHARSTON MANCHESTER M22 4RH FİRMA ADI: INTRA LTD ADRES: 25/27 WILBURY WAY HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 0TS FİRMA ADI: IS RAYFAST LTD ADRES: UNIT 2 WESTMEAD SWINDON WILTS SN5 7SY FİRMA ADI: ISRINGHAUSEN GB LTD ADRES: SECOND AVENUE REDWITHER BUSINESS PARK WREXHAM LL13 9XQ FİRMA ADI: IVOR SEARLE LTD. ADRES: 2 REGAL LANE SOHAM ELY CAMBS CB7 5BA FİRMA ADI: J C B SERVICES LTD ADRES: STATION RD ROCESTER UTTOXETER STAFFS ST14 5LB FİRMA ADI: J C BAMFORD EXCAVATORS LTD ADRES: ROCESTER UTTOXETER STAFFORDSHIRE ST14 5JP FİRMA ADI: J N B COMPANY LIMITED ADRES: UNIT 18 MILL MEAD INDUSTRIAL CENTRE MILL MEAD ROAD TOTTENHAM HALE LONDON N17 9QU FİRMA ADI: J R MOTOR SERVICES LTD. ADRES: 1 WARMINSTER ROAD WESTBURY WILTSHIRE BA13 3PA FİRMA ADI: J W FROEHLICH (UK) LIMITED ADRES: SABLE WAY SOUTHFIELDS BUSINESS PARK LAINDON ESSEX SS15 6TU FİRMA ADI: J.M.B. SERVICES

166 166 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: THE TIPTREE VINEYARD TUDWICK ROAD TIPTREE ESSEX CO5 0SD FİRMA ADI: JAGUAR CARS LTD ADRES: ABBEY ROAD WHITLEY COVENTRY CV3 4LF FİRMA ADI: JAMES GAUGHAN & SONS LTD ADRES: 8 CHICHESTER STREET ROCHDALE LANCASHIRE OL16 2AU FİRMA ADI: JAMES HART (CHORLEY) LTD ADRES: CLOVER RD CHORLEY LANCS PR7 2NL FİRMA ADI: JAMES HIGGS ADRES: 11 MASSEY ROAD DEVIZES WILTSHIRE SN10 3UE FİRMA ADI: JAP AUTO PARTS LIMITED ADRES: CHERRYWOOD ROAD BORDESLEY GREEN BIRMINGHAM B9 4UU FİRMA ADI: JAYTRAC LTD. ADRES: 4 EDGEMEAD CLOSE ROUND SPINNEY INDUSTRIAL EST NORTHAMPTON NN3 8RG FİRMA ADI: JDR CABLE SYSTEMS (HOLDINGS) LIMITED ADRES: LITTLEPORT INNOVATION PARK WISBECH ROAD LITTLEPORT ELY CAMBS CB6 1RA FİRMA ADI: JIM STOKES WORKSHOPS LTD ADRES: 7 PIPERS WOOD IND PARK WATERBERRY DRIVE WATERLOOVILLE HANTS PO7 7XU FİRMA ADI: JOHN CRADDOCK LIMITED ADRES: 76 NORTH STREET BRIDGTOWN CANNOCK STAFFORDSHIRE WS11 0AZ FİRMA ADI: JOHN CRONSHAW GOLDSTAR SPARES AND RACING LTD ADRES: C/0 ROSENDALE VULCANISING CRAWSHAWBOOTH ROSSENDALE LANCASHIRE BB4 9BA FİRMA ADI: JOHN MACKIE AUTOMATIC TRANSMISSIONS LIMITED ADRES: 95 CAUSEWAYSIDE STREET GLASGOW G32 8LT FİRMA ADI: JOHN MURTAGH ADRES: JOHN MURTAGH&SONS FUNERAL DIRE 14 PORTADOWN ROAD LURGAN CO ARMAGH BT66 8QW FİRMA ADI: JOHN SLEATH RACE CARS LTD ADRES: CARR GRANGE FARM CONISBROUGH DONCASTER DN12 2AQ FİRMA ADI: JOHN WOOLFE RACING LIMITED

167 167 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: WOOLFE HOUSE HAMMOND ROAD BEDFORD MK41 0RQ FİRMA ADI: JULIAN GODFREY ENGINEERING (SUSSEX) LTD ADRES: UNIT 5-6 GHYLL ROAD INDUSTRIAL ESTATE HEATHFIELD EAST SUSSEX TN21 8AW FİRMA ADI: K J SERVICES LTD ADRES: CAPITAL VALLEY INDUSTRIAL PARK RHYMNEY GWENT NP22 5PT FİRMA ADI: K M PRODUCTS EUROPE LIMITED ADRES: THE FORUM UNIT B & D HANWORTH LANE BUSINESS PARK HANWORTH LANE CHERTSEY SURREY KT16 9JX FİRMA ADI: K S INTERNATIONAL ADRES: UNIT 6 SPERRIN BUSINESS CENTRESTONEFIELD WAY RUISLIP MIDDLESEX HA4 0BG FİRMA ADI: KEIHIN EUROPE LTD ADRES: UNIT D WATT PLACE HAMILTON INTERNATION TECH PARKHAMILTON GLASGOW G72 0AG FİRMA ADI: KELLOGG BROWN & ROOT HOLDINGS(U.K) LIMITED ADRES: FAO TONY NOBLE KELVIN HOUSE, GROUND RIGHT KELVIN AVENUE LEATHERHEAD SURREY KT22 7ST FİRMA ADI: KEMP HIGH PERFORMANCE ENGINES LTD ADRES: 1 GREAT HATFIELD ROAD SIGGLESTHORNE HULL HU11 5QJ FİRMA ADI: KEYPART LTD ADRES: 3 KINGLEY PARK KINGS LANGLEY HERTFORDSHIRE WD4 8GW FİRMA ADI: KIRKHILL AIRCRAFT PARTS COMPANY ADRES: AVIALEC HOUSE PETERSFIELD BUSINESS PARK PETERSFIELD HAMPSHIRE GU32 3QA FİRMA ADI: KNIGHT RACING SERVICES LTD. ADRES: UNIT 4 PLANT HOUSE ROYAL OAK WAY SOUTH DAVENTRY NN11 8PQ FİRMA ADI: KOMATSU U K LTD. ADRES: DURHAM ROAD BIRTLEY CHESTER LE STREET CO DURHAM DH3 2QX FİRMA ADI: KONGSBERG POWER PRODUCTS SYSTEMS LIMITED ADRES: CHRISTOPHER MARTIN ROAD BASILDON ESSEX SS14 3ES FİRMA ADI: KORT PROPULSION COMPANY LIMITED ADRES: THE BOATHOUSE 20 ERITH HIGH STREET ERITH KENT DA8 1QY

168 168 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: KRP (UK) LTD ADRES: 117 STATION ROAD STANBRIDGE LEIGHTON BUZZARD LU7 9JG FİRMA ADI: L H GROUP SERVICES LTD. ADRES: GRAYCAR BUSINESS PARK BARTON TURNS BARTON UNDER NEEDWOOD BURTON ON TRENT STAFFORDSHIRE DE13 8EN FİRMA ADI: LAND ROVER ADRES: ACCOUNT DEPT 53G/21/3 BANBURY ROAD GAYDON WARWICK CV35 0RR FİRMA ADI: LANGFORD PERFORMANCE ENGINEERING LTD ADRES: 17 BRADFIELD CLOSE FINEDON ROAD IND ESTATE WELLINGBOROUGH NORTHANTS NN8 4RQ FİRMA ADI: LARCHTOWER ENGINEERING LIMITED ADRES: UNIT 1A ASHVILLE TRADING ESTATE BRISTOL ROAD GLOUCESTER GL2 5EU FİRMA ADI: LATERAL PERFORMANCE LTD ADRES: 166 MERRY HILL ROAD BUSHEY HERTS WD23 1DG FİRMA ADI: LEYLAND EXPORTS LIMITED ADRES: CENTURION COURT CENTURION WAY LEYLAND LANCASHIRE PR25 3UQ FİRMA ADI: LISTER PETTER LIMITED ADRES: LONG STREET DURSLEY GLOUCESTERSHIRE GL11 4HS FİRMA ADI: LONDON RIB VOYAGES LTD ADRES: 7TH FLOOR ELIZABETH HOUSE 39 YORK ROAD LONDON SE1 7NT FİRMA ADI: LOTUSBITS LTD. ADRES: OLD STATION YARD OXFORD ROAD MARTON CV23 9RU FİRMA ADI: LYNX AUTOMOTIVE LIMITED ADRES: UNIT 25 MOORBRIDGE ROAD EAST BINGHAM NOTTS NG13 8QG FİRMA ADI: M A LLOYD & SON (OFFICE EQUIPMENT)L TD ADRES: PRINCIP ST BIRMINGHAM B4 6LW FİRMA ADI: M TECH LTD. ADRES: UNIT 9 DONKHILL FARM CATTON SWADLINCOTE DERBYSHIRE DE12 8LW FİRMA ADI: M.S.C.M. LIMITED ADRES: UNIT 8 FIRST AVENUE GLOBE PARK MARLOW BUCKS SL7 1YA FİRMA ADI: MAERSK OIL UK LIMITED

169 169 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: MAERSK HOUSE CRAWPEEL ROAD ALTENS ABERDEEN AB12 3LG FİRMA ADI: MAHLE INDUSTRIES UK LTD. ADRES: MAHLE ENGINE SYSTEMS UK LTD 2 CENTRAL PARK DRIVE RUGBY CV23 0WE FİRMA ADI: MAJOR TRADING CO.LTD ADRES: UNIT 39 STADIUM BUSINESS CENTRE NORTH END ROAD, WEMBLEY MIDDLESEX HA9 0AT FİRMA ADI: MAN DIESEL & TURBO UK LTD ADRES: 1 MIRRLEES DRIVE HAZEL GROVE STOCKPORT CHESHIRE SK7 5BP FİRMA ADI: MANN & HUMMEL UK LTD ADRES: HILTON CROSS BUSINESS PARK CANNOCK ROAD FEATHERSTONE WOLVERHAMPTON WV10 7QZ FİRMA ADI: MANTIS UK LIMITED ADRES: ORCHARD HOUSE HEMPSHAW LANE STOCKPORT CHESHIRE SK1 4LH FİRMA ADI: MARINE HARVEST (SCOTLAND) LIMITED ADRES: 1ST FLOOR SOUTH WING RATHO PARK 88 GLASGOW ROAD RATHO STATION NEWBRIDGE - EDINBURGH EH28 8PP FİRMA ADI: MARINE TURBO ENGINEERING LIMITED ADRES: ABBEY HOUSE THE TURBOCHARGER CENTRE PRIORY TRADING ESTATE BIRKENHEAD MERSEYSIDE CH41 5JU FİRMA ADI: MARK TATE ADRES: 24 BANK AVENUE WHICKHAM NEWCASTLE UPON TYNE NE16 4AF FİRMA ADI: MARTIN GOVAN ADRES: THE WALKER BUILDING PRIESTHAWES FARM HAILSHAM ROAD POLEGATE BN26 6QU FİRMA ADI: MASTERCRAFT PARTS LTD ADRES: UNIT 7 INNOVATION SQUARE FEATHERSTONE WF6 7NX FİRMA ADI: MATTHEW LAWRENCE SMITH ADRES: 72 BROMLEY ROAD BECKENHAM KENT BR3 5NP FİRMA ADI: MAXTED PAGE & PRILL LTD ADRES: LITTLE LODGE FARM CHURCH ROAD LITTLE MAPLESTEAD ESSEX CO9 2SL FİRMA ADI: MAXXIS INTL UK PLC ADRES: CARR ROAD FELIXSTOWE SUFFOLK IP11 3RX

170 170 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: MAZDA & MITISUBISHI SPARES LTD ADRES: CORPORATION ROAD ROCHDALE LANCASHIRE OL11 4HJ FİRMA ADI: MDS MARINE LTD ADRES: UNIT 7 HAMBLE POINT MARINA FIREFLY ROAD SCHOOL LANE SOUTHAMPTON SO31 4NB FİRMA ADI: MED RACE TECHNOLOGIES LTD ADRES: UNIT TITHE STREET LEICESTERSHIRE LE5 4BN FİRMA ADI: MERCEDES AMG HIGH PERFORMANCE POWERTRAINS LIMITED ADRES: MORGAN DRIVE BRIXWORTH NORTHANTS NN6 9GZ FİRMA ADI: MERCEDES BENZ GRAND PRIX LTD ADRES: BRACKLEY NORTHANTS NN13 7BD FİRMA ADI: MERCEDES BENZ HIGH PERFORMANCE ENGINES LTD ADRES: MORGAN DRIVE BRIXWORTH NORTHANTS NN6 9GZ FİRMA ADI: MESSRS JIWA ADRES: 45 ASSEMBLY STREET EDINBURGH EH6 7BQ FİRMA ADI: METALDYNE INTL UK LTD ADRES: 131 PARKINSON LANE HALIFAX WEST YORKSHIRE HX1 3RD FİRMA ADI: MGM PRECISION LIMITED ADRES: MGM HOUSE NEWBURN BRIDGE ROAD NEWCASTLE UPON TYNE TYNE AND WEAR NE15 8NR FİRMA ADI: MGOC SPARES LIMITED ADRES: OCTAGON HOUSE 1 OVER ROAD SWAVESEY CAMBS CB24 4QZ FİRMA ADI: MICHAEL JAMES HUDDART ADRES: IVY HOUSE FARM LONG HILL LANE HANKGLOW CREWE CHESHIRE CW3 0JQ FİRMA ADI: MICHAEL JOHN CRIPPS ADRES: 25 LUTHER ROAD BOURNEMOUTH DORSET BH9 1LJ FİRMA ADI: MICHAEL KENNY COLEMAN ADRES: THE ASHLEY ESTATE UNIT 10 CARR WOOD ROAD CASTLEFORD WEST YORKSHIRE WF10 4PT FİRMA ADI: MIDLAND MARINE SUPPLIES LIMITED ADRES: SHELMORE VALLEY FARM NORBURY STAFFORD ST20 0PW FİRMA ADI: MIDLAND SPORTS & CLASSICS LTD ADRES: UNIT 2 WOODFIELD BUSINESS UNITS KIDDERMINSTER ROAD OMBERSLEY DROITWICH, WORCESTER WR9 0JH

171 171 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: MILLBROOK PROVING GROUND LTD ADRES: STATION LANE MILLBROOK MK45 2JQ FİRMA ADI: MILLTEK SPORT LIMITED ADRES: UNIT 8 VICTORIA WAY PRIDE PARK DERBY DE23 8AN FİRMA ADI: MINI SPARES CENTRE LIMITED ADRES: UNIT 13, CRANBORNE ROAD CRANBORNE INDUSTRIAL ESTATE POTTERS BAR HERTS EN6 3JN FİRMA ADI: MISTRAL PARTNERSHIP ADRES: UNIT 5 ROSE WAY PURDEYS INDUSTRIAL ESTATE ROCHFORD ESSEX SS4 1LY FİRMA ADI: MITCHELL SEYMOUR ADRES: 277 BEAVER HILL ROAD SHEFFIELD SOUTH YORKSHIRE S13 9QD FİRMA ADI: MITSUBISHI HATFIELD ALLPORT ADRES: TRAVELLERS LANE HATFIELD HERTS AL10 8XB FİRMA ADI: MOBIS PARTS EUROPE NV ADRES: ANSLEY HALL DRIVE BIRCH COPPICE BUSINESS PARK DORDON NORTH WARWICKSHIRE B78 1SQ FİRMA ADI: MOL LOGISTICS (UK) LTD ADRES: AERO HOUSE STONE CLOSE WEST DRAYTON MIDDLESEX UB7 8JU FİRMA ADI: MONKFISH PERFORMANCE LTD ADRES: THE WAREHOUSE SUNNY HILL FARM LITTLE HORWOOD ROAD GREAT HORWOOD BUCKS MK17 0NZ FİRMA ADI: MONTUPET (UK) LIMITED ADRES: THE CUTTS DUNMURRY INDUSTRIAL ESTATE DUNMURRY BELFAST BT17 9HU FİRMA ADI: MOOSA PEER ADRES: 108 FISHPONDS ROAD LONDON SW17 7LF FİRMA ADI: MOSLER EUROPE LTD ADRES: HILL TOP HOUSE SOMERSHAM ROAD ST. IVES CAMBRIDGESHIRE PE27 3LY FİRMA ADI: MOSS EUROPE LTD ADRES: INTERNATIONAL HOUSE HAMPTON FIRM INDUSTRIAL ESTATE HAMPTON ROAD WEST HANWORTH MIDDLESEX TW13 6DB FİRMA ADI: MOTO BINS LTD ADRES: 16 SURFLEET ROAD SURFLEET SPALDING PE11 4AG

172 172 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: MR DAVID JOSEPH PHILLIPS ADRES: ELMS CROSS YARD FROME ROAD BRADFORD ON AVON BA15 2EA FİRMA ADI: MR DEREK ORMROD ADRES: UNIT 4 PEEL INDUSTRIAL ESTATE WEST PIMBO SKELMERSDALE WN8 9PT FİRMA ADI: MR MICHAEL FREDERICK EACOCK ADRES: MARTIN HUSSINGTREE NR WORCESTER WR3 8TE FİRMA ADI: MR ROLAND LOIS ALSOP ADRES: HILLSIDE FARM WINDLESHAM ROAD CHOBHAM SURREY GU24 8SW FİRMA ADI: MUCKTRUCK UK LIMITED ADRES: UNIT 34F COMPASS BUSINESS PARKPIPERS CLOSE PENNYGILLAM INDUSTRIAL ESTATE LAUNCESTON CORNWALL PL15 7PJ FİRMA ADI: MUGEN EURO CO. LIMITED ADRES: 68 ST JAMES MILL ROAD NORTHAMPTON NN5 5JP FİRMA ADI: NACCO MATERIALS HANDLING LIMITED ADRES: NMHG HOUSE RIVERSIDE WAY IRVINE KA11 5DP FİRMA ADI: NATIONAL OILWELL VARCO (UK) LIMITED ADRES: BADENTOY CRESCENT BADENTOY PARK PORTLETHEN ABERDEEN AB12 4YB FİRMA ADI: NATIONWIDE CLUTCH DISTRIBUTORS UK LIMITED ADRES: 12 PIPER COURT AMY JOHNSON WAY BLACKPOOL BUSINESS PARK BLACKPOOL LANCS FY4 2RT FİRMA ADI: NAVTON (SHIRLAND) LTD ADRES: 180 SHIRLAND ROAD MAIDA VALE LONDON W9 3JE FİRMA ADI: NBC GROUP LTD. ADRES: ORLETON LANE WELLINGTON TELFORD SHROPSHIRE TF1 2BG FİRMA ADI: NEIL BROWN ENGINEERING LTD ADRES: BENNER ROAD WARDENTREE LANE IND EST SPALDING LINCS PE11 3TZ FİRMA ADI: NEVLOCK ENGINE COMPONENTS LIMITED ADRES: 16 CAVANS WAY BINLEY INDUSTRIAL ESTATE COVENTRY CV3 2SF FİRMA ADI: NINE EXCELLENCE LTD ADRES: UNIT 3 AXIOM BUSINESS PARK 41 BALCOMBE ROAD HORLEY RH6 7HF

173 173 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: NISSAN MOTOR MFG UK LTD. ADRES: FINANCE DEPARTMENT WASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE & WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: NISSAN TRADING EUROPE LIMITED ADRES: C/O NISSAN MOTOR MANUFACT'G UK LTDWASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE AND WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: NISSIN SHOWA UK LIMITED ADRES: ABERAMAN PARK INDUSTRIAL EST ABERDARE MID GLAMORGAN CF44 6DA FİRMA ADI: NOEL J H ROBINSON ADRES: MAREHAM ON THE HILL HORNCASTLE LINCOLN LN9 6PQ FİRMA ADI: NORTH MOOR ENGINEERING LTD ADRES: UNIT 2 THOLTHORPE BUSINESS PARK THOLTHORPE YORK YO61 1SS FİRMA ADI: NORTHERN HYDRAULICS LTD ADRES: 63 GORTGONIS ROAD COALISLAND COUNTY TYRONE BT71 4QG FİRMA ADI: NSK BEARINGS EUROPE LTD ADRES: NORTHERN ROAD NEWARK NOTTINGHAMSHIRE NG24 2JF FİRMA ADI: NTN BEARINGS UK LTD. ADRES: WELLINGTON CRESCENT FRADLEY PARK LICHFIELD STAFFS WS13 8RZ FİRMA ADI: OCEANEERING INTL SERVICES LTD ADRES: PITMEDDEN ROAD DYCE ABERDEEN AB21 0DP FİRMA ADI: OFF ROAD ONLY LTD ADRES: UNIT 34 DDOLE ROAD IE LLANDRINDOD WELLS POWYS LD1 6DF FİRMA ADI: ONBOARD RETAIL SOLUTIONS LTD ADRES: CLUE HOUSE PETHERTON ROAD BRISTOL BS14 9BZ FİRMA ADI: ORCHID JET J G.SHEPHERD LTD. ADRES: UNIT F CHAPEL STREET NETHERTON WEST MIDLANDS DY2 9PN FİRMA ADI: ORSCHELN EUROPE ADRES: 1 PELHAM ROAD RUGBY CV23 0PB FİRMA ADI: OXFLOW LTD ADRES: 19 MARKET PLACE TATTERSHALL LINCOLN LN4 4LJ FİRMA ADI: P & M MOTOR CYCLES

174 174 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: TW8 9HF 8 SET STAR ESTATE TRANSPORT AVENUE BRENTFORD MIDDLESEX FİRMA ADI: P PEARSON ADRES: 34 ST JOHN ROAD BELTON GREAT YARMOUTH NR31 9NS FİRMA ADI: PADGETT MOTOR ENGINEERS LTD ADRES: BROOKLANDS SPANBY SLEAFORD LINCOLNSHIRE NG34 0BB FİRMA ADI: PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD ADRES: PANALPINA HOUSE GREAT SOUTH WEST ROAD FELTHAM MIDDLESEX TW14 8NU FİRMA ADI: PARTSWORLD LTD ADRES: UNIT C ORBITAL WAY CANNOCK STAFFORDSHIRE WS11 8XW FİRMA ADI: PAUL FRANCIS FURR ADRES: UNIT 9A LOWESDEN BUSINESS PARK HUNGERFORD RG17 7RY FİRMA ADI: PAUL RICHARD BROADWAY ADRES: UNIT 5 UNICORN BUSINESS CENTRE RIDGEWAY CHISELDON SN4 0HT FİRMA ADI: PEDEN POWER LTD ADRES: 11 STATION ROAD INDUSTRIAL EST STATION ROAD MAGHERAFELT BT45 5EY FİRMA ADI: PERFORMANCE PRODUCTS (UK) LIMITED ADRES: 54 EDGWICK ROAD COVENTRY CV6 5FQ FİRMA ADI: PERKINS ENGINES CO. ADRES: FRANK PERKINS WAY EASTFIELD PETERBOROUGH PE1 5NA FİRMA ADI: PETER BANKS PLANT LIMITED ADRES: DEERHOLT FROGHAM FORDINGBRIDGE HANTS SP6 2HW FİRMA ADI: PHOBIX LTD ADRES: UNIT 2 SEVEN ACRES BUSINESS PARK NEWBOURNE ROAD WOODBRIDGE IP12 4PS FİRMA ADI: PICKERINGS EUROPE LIMITED ADRES: GLOBE ELEVATOR WORKS PO BOX 19 STOCKTON ON TEES CLEVELAND TS20 2AD FİRMA ADI: PLATINUM CONSTRUCTION SERVICES LTD ADRES: HAREFIELD OIL TERMINAL HARVIL ROAD HAREFIELD MIDDLESEX UB9 6JL FİRMA ADI: POLARIS BRITAIN LTD

175 175 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: VICTORY HOUSE UNIT 1 FORGE MILLS PARK STATION ROAD, COLESHILL WARWICKSHIRE B46 1JH FİRMA ADI: POWER SERVICES INTL LTD ADRES: 1 HOSKINS PLACE WATCHETTS ROAD CAMBERLEY SURREY GU15 2PB FİRMA ADI: POWER TORQUE ENGINEERING LTD ADRES: 27 HERALD WAY BINLEY COVENTRY WEST MIDLANDS CV3 2RQ FİRMA ADI: PREBEN JETSKI LTD. ADRES: 67 BANKFIELD LANE CHURCHTOWN SOUTHPORT PR9 7NL FİRMA ADI: PRECISION CONTROLS LTD ADRES: 20 BROADHURST STREET STOCKPORT CHESHIRE SK3 8JH FİRMA ADI: PRECISION HYDRAULIC CYLINDERS (UK) LIMITED ADRES: BASSINGTON IND EST CRAMLINGTON NORTHUMBERLAND NE23 8AE FİRMA ADI: PREMIER COMPONENTS UK LTD. ADRES: BUILDING 22/701 LONG MARSTON STORAGE CAMPDEN ROAD STRATFORD UPON AVON WARWICKSHIRE CV37 8QR FİRMA ADI: PRODRIVE MOTORSPORT LTD ADRES: ACORN WAY BANBURY OXON OX16 3ER FİRMA ADI: PROSERV OFFSHORE LIMITED ADRES: UNIT 5 TUMULUS WAY MIDMILL BUSINESS PARK KINTORE ABERDEENSHIRE AB51 0TG FİRMA ADI: PUMA SPEED LIMITED ADRES: UNIT 6 EVANS BUSINESS CENTRE MONCKTON ROAD IND ESTATE WAKEFIELD WEST YORKSHIRE WF2 7AS FİRMA ADI: QX COMPONENTS LIMITED ADRES: 69 HIGHER ROAD URMSTON MANCHESTER M41 1AP FİRMA ADI: R R IMPEX LIMITED ADRES: 3 BROWNING WAY HOUNSLOW MIDDLESEX TW5 9BG FİRMA ADI: R WILSON & CO (PLATERS) LTD ADRES: ZACHROME WORKS SHEFFIELD ROAD WHITTINGTON MOOR CHESTERFIELD S41 8NH FİRMA ADI: RACEPARTS UK LTD. ADRES: UNIT 3 ROCKFORT INDUSTRIAL ESTATE WALLINGFORD OXFORDSHIRE OX10 9DA

176 176 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: RACING GREEN CARS LIMITED ADRES: STATION ROAD WEST ASH VALE HAMPSHIRE GU12 5QD FİRMA ADI: RADICAL PERFORMANCE ENGINES LIMITED ADRES: 24 IVATT BUSINESS PARK WESTWOOD PETERBOROUGH PE3 7PG FİRMA ADI: RAGE MOTORSPORT LTD ADRES: UNIT 3 ARAGON PARK FOSTER AVENUE DUNSTABLE BEDFORDSHIRE LU5 5GN FİRMA ADI: RANSOMES JACOBSEN LIMITED ADRES: WEST ROAD RANSOMES EUROPARK IPSWICH IP3 9TT FİRMA ADI: RAYSPEED LTD ADRES: FIVE ACRES EAST HESLERTON NR SCARBOROUGH NORTH YORKS YO17 8EN FİRMA ADI: REMPLOY LTD. ADRES: 18C MERIDIAN EAST MERIDIAN BUSINESS PARK LEICESTER LE19 1WZ FİRMA ADI: REVOLVE TECHNOLOGIES LIMITED ADRES: PROSPECT WAY HUTTON BRENTWOOD ESSEX CM13 1XA FİRMA ADI: REX J WOODGATE AUTOMOTIVE CONSULTANTS LIMITED ADRES: UNITS SILVERSTONE CIRCUIT SILVERSTONE NR TOWCESTER NORTHAMPTON NN12 8TN FİRMA ADI: RGM MOTORS (CUMBRIA) LIMITED ADRES: HAILE BANK FARM BECKERMET CUMBRIA CA21 2XB FİRMA ADI: RHAYADER FOUR WHEEL DRIVE LTD ADRES: UNIT 10 EAST STREET INDUSTRIAL ESTATE RHAYADER LD6 5ER FİRMA ADI: RICARDO UK LTD. ADRES: SHOREHAM TECHNICAL CENTRE OLD SHOREHAM ROAD SHOREHAM-BY-SEA BN43 5FG FİRMA ADI: RICO AUTO INDUSTRIES (UK) LTD ADRES: UNIT 1 LEWIS HOUSE 99 VICTORIA ROAD LONDON UK NW10 6DJ FİRMA ADI: ROADCRAFT UK LTD ADRES: UNIT 13 WINSTON BUSINESS CENTRE CHARTWELL ROAD LANCING WEST SUSSEX BN15 8TU FİRMA ADI: ROB BEERE RACING SERVICES LIMITED ADRES: UNIT 1 PRIORY MILL CHARTER AVENUE COVENTRY CV4 8AF FİRMA ADI: ROGER CLARK MOTOR SPORT LIMITED

177 177 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: ALDER HALL DESFORD LEICESTER LE9 9JU FİRMA ADI: ROLLS ROYCE POWER ENGINEERING PLC ADRES: DIESEL POWER BUSINESS SANDLAND COURT BRICKHILL DRIVE BEDFORD MK41 7PZ FİRMA ADI: ROOSTER RACING EQUIPMENT ADRES: UNIT 2235 SILVERSTONE TECHNOLOGY PARK SILVERSTONE CIRCUIT SILVERSTONE NORTHANTS NN12 8GX FİRMA ADI: ROSS SPORT LTD ADRES: 1 THE CHASE RIVER ROAD WEST WALTON WISBECH PE14 7EX FİRMA ADI: ROWAN COMPANIES INC ADRES: ROWAN HOUSE PETERSEAT DRIVE ALTENS IND ESTATE ABERDEEN AB12 3HT FİRMA ADI: ROY ALLEN SHEPHERD ADRES: 12 SOLWAY EAST TILBURY ESSEX RM18 8RQ FİRMA ADI: S C COMPONENTS LTD ADRES: 44 PETERBROOK CLOSE OAKENSHAW REDDITCH WORCESTERSHIRE B98 7YF FİRMA ADI: SALOME TRADING LTD ADRES: 112 HERON WAY UPMINSTER GREATER LONDON RM14 1EE FİRMA ADI: SCHAEFFLER UK LTD. ADRES: FORGE LANE MINWORTH SUTTON COLDFIELD WEST MIDLANDS B76 1AP FİRMA ADI: SCION SPRAYS LIMITED ADRES: HETHEL ENGINEERING CENTRE HETHEL NORWICH NORFOLK NR14 8FB FİRMA ADI: SCOTT PAUL SMART ADRES: ROSE COTTAGE CANON LANE WATERINGBURY MAIDSTONE KENT ME18 5PJ FİRMA ADI: SCRABSTER PORT SERVICES LTD. ADRES: TERMINAL BUILDING SCRABSTER THURSO CAITHNESS KW14 7UN FİRMA ADI: SCUDERIA SYSTEMS UK LIMITED ADRES: CLAYMORE HOUSE 8 HIGH STREET EGHAM SURREY TW20 9EA FİRMA ADI: SDP ENTERPRISES LTD ADRES: M G M PRECISION LTD M G M HOUSE NEWBURN BRIDGE ROAD NEWCASTLE UPON TYNE NE15 8NR

178 178 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: SEACOR WORLDWIDE INC ADRES: COLUMBUS BUILDINGS WAVENEY ROAD LOWESTOFT SUFFOLK NR32 1BN FİRMA ADI: SELDEN MASTS LIMITED ADRES: LEDERLE LANE GOSPORT HANTS PO13 0FZ FİRMA ADI: SELETAR SHIPPINGLTD ADRES: REGENT CENTRE REGENT ROAD ABERDEEN AB11 5NS FİRMA ADI: SENIOR UK LTD. ADRES: UNIT 1 OAKWOOD CLOSE PEN-Y-FAN INDUSTRIAL ESTATE CROESPENMAEN CRUMLIN NEWPORT GWENT NP11 3HY FİRMA ADI: SEPARATOR SPARES INTL UK LTD ADRES: UNIT 3E RINK ROAD INDUSTRIAL ESTATE RINK ROAD RYDE ISLE OF WIGHT PO33 2LT FİRMA ADI: SERDI UK LTD. ADRES: UNIT 1 SARUM COMPLEX SALISBURY ROAD UXBRIDGE MIDDLESEX UB8 2RZ FİRMA ADI: SERTEC (BIRMINGHAM) LTD ADRES: GORSEY LANE COLESHILL BIRMINGHAM B46 1JU FİRMA ADI: SIBCO (EUROPE) LIMITED ADRES: SPEDDING ROAD FENTON INDUSTRIAL ESTATE STOKE-ON-TRENT ST4 2ST FİRMA ADI: SIDELINE DESIGN LTD ADRES: UNIT 5 BRACKEN INDUSTRIAL ESTATE 185 FOREST ROAD ILFORD IG6 3HX FİRMA ADI: SILVERSTONE AUTOSPORT LTD ADRES: UNIT 2 DEVA INDUSTRIAL ESTATE WELSH ROAD SEALAND DEESIDE CH5 2HR FİRMA ADI: SIMON THORNTON NORRIS ADRES: LYSANDER HOUSE EAST LYSANDER ROAD BOWERHILL MELKSHAM WILTSHIRE SN12 6SP FİRMA ADI: SIMOTA (UK) LTD ADRES: 9 STANDARD ROAD BEXLEYHEATH KENT DA6 8DP FİRMA ADI: SJ MARINE PARTS LTD ADRES: UNIT 15 HOME FARM RED LANE ABINGER HAMMER SURREY RH5 6RA FİRMA ADI: SLEEMAN & HAWKEN LTD

179 179 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: BROADMEADOW TRADING ESTATE TEIGNMOUTH DEVON TQ14 9AE FİRMA ADI: SMITH AND JONES ENGINEERING LTD ADRES: UNIT 1, THE BOLDINGS ASTLEY ABBOTS BRIDGNORTH SHROPSHIRE WV16 4SS FİRMA ADI: SMS DIESEL SPARES LTD ADRES: CABOT WORKS BILTON WAY ENFIELD EN3 7NH FİRMA ADI: SOFTWARE RADIO TECHNOLOGY PLC ADRES: WIRELESS HOUSE WESTFIELD INDUSTRIAL ESTATE MIDSOMER NORTON BATH BA3 4BS FİRMA ADI: SOUTHERN CROSS MARINE LTD ADRES: UNIT 12, PARKERS CLOSE DOWNTON INDUSTRIAL ESTATE DOWNTON SALISBURY WILTSHIRE SP5 3RB FİRMA ADI: SPECIALIST COMPONENTS ADRES: UNIT 5 NORTHFIELD MILL POYNT CLOSE WYMONDHAM NORFOLK NR18 0UB FİRMA ADI: SPIRAX_SARCO LIMITED ADRES: CHARLTON HOUSE CHARLTON KINGS CHELTENHAM GLOS GL53 8ER FİRMA ADI: SPITFIRE ENGINEERING DESIGNS LIMITED ADRES: 19 WESTMINSTER CRESCENT BURN BRIDGE HARROGATE HG3 1LX FİRMA ADI: SPORTING AND HISTORIC CAR ENGINEERS LTD ADRES: 3 GREATWORTH PARK WELSH LANE BANBURY OXON OX17 2HB FİRMA ADI: STACKFINE & CO ADRES: 10 WOODLANDS ROAD BUSHEY HERTFORDSHIRE WD23 2LR FİRMA ADI: STANDARD MOTOR PRODUCTS EUROPE LTD. ADRES: UNIT 5B LITTLE OAK DRIVE SHERWOOD PARK ANNESLEY NOTTINGHAMSHIRE NG15 0DR FİRMA ADI: STAR LOCUMS LIMITED ADRES: 26 GRIMESCAR MEADOWS HUDDERSFIELD HD2 2DZ FİRMA ADI: STATIONARY ENGINE PARTS LTD ADRES: 12 DEEPDALE YORK YO24 2SA FİRMA ADI: STATUS GRAND PRIX ENGINEERING LTD ADRES: UNIT 10 NEW ROOKERY FARM LITTLE LONDON SILVERSTONE NORTHANTS NN12 8UP FİRMA ADI: STEPHEN JAMES WARRIOR

180 180 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: 17 MOUNTCOMBE CLOSE SURBITON SURREY KT6 6LJ FİRMA ADI: STEVE OGDEN ENGINEERING ADRES: BECKLANDS CLOSE BAR LANE BOROUGHBRIDGE YO51 9LS FİRMA ADI: SUBARU UK LTD. ADRES: I M HOUSE SOUTH DRIVE COLESHILL BIRMINGHAM B46 1DF FİRMA ADI: SUNSEEKER INTERNATIONAL LTD ADRES: UNIT A SUNSEEKER HOUSE WEST QUAY ROAD POOLE DORSET BH15 1HX FİRMA ADI: SUPERFORMANCE (UK) LTD ADRES: UNIT G1 R D PARK STEPHENSON CLOSE HODDESDON HERTS EN11 0BW FİRMA ADI: SURREY MUSTANG.COM LTD ADRES: 22 THE SANDS WHITEHILL BORDON GU35 9QW FİRMA ADI: SUTTON PROJECT MANAGEMENT LTD. ADRES: PRIORY WORKS MOSSWOOD CROWLE SCUNTHORPE DN17 4BY FİRMA ADI: T 3 RACING LIMITED ADRES: UNIT 2 GASOLINE ALLEY LONDON ROAD WROTHAM KENT TN15 7RR FİRMA ADI: T R ENTERPRISES ADRES: DALE LANE BLIDWORTH NOTTS NG21 0TG FİRMA ADI: T R FASTENINGS LTD. ADRES: TRIFAST HOUSE BELLBROOK PARK UCKFIELD EAST SUSSEX TN22 1QW FİRMA ADI: T123 LTD ADRES: UNIT 362A LEACH PLACE WALTON SUMMIT BAMBER BRIDGE PR5 8AS FİRMA ADI: TANO PARTS LTD ADRES: 1ST FLOOR WINDSOR HOUSE GREAT CASTLE STREET LONDON W1W 8LU FİRMA ADI: TASKERS UK LTD ADRES: 4 ROMAN RIDGE ROAD SHEFFIELD S9 1GB FİRMA ADI: TECHNI LTD ADRES: THE ENTERPRISE CENTRE STAFFORD DRIVE SHREWSBURY SHROPSHIRE SY1 3FE FİRMA ADI: TEGIWA IMPORTS LTD

181 181 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: UNIT 3, MOUNT IND ESTATE STONE STAFFORDSHIRE ST15 8LL FİRMA ADI: TEIKOKU EUROPE GMBH ADRES: HM REVENUE & CUSTOMS RUBY HOUSE 8 RUBY PLACE ABERDEEN AB10 1ZP FİRMA ADI: TELEDYNE TSS LTD. ADRES: 1 BLACKMOORE LANE CROXLEY GREEN BUSINESS PARK WATFORD HERTFORDSHIRE WD18 8GA FİRMA ADI: TELEFONE RESOURCES UK LTD ADRES: UNIT F1 R D PARK STEPHENSON CLOSE ESSEX ROAD HODDESDON EN11 0BW FİRMA ADI: TEREX EQUIPMENT LIMITED ADRES: NEW HOUSE IND ESTATE MOTHERWELL ML1 5HR FİRMA ADI: THE ALUMASC GROUP PLC ADRES: STATION ROAD BURTON LATIMER KETTERING NORTHAMPTONSHIRE NN15 5JP FİRMA ADI: THE COBRA GROUP PLC ADRES: STUDIO 320, HIGHGATE STUDIOS HIGHGATE ROAD LONDON NW5 1TL FİRMA ADI: THOMAS AUTO INJECTION CENTRE LTD. ADRES: UNIT 93 ELLINGHAM INDUSTRIAL ESTATE ELLINGHAM WAY ASHFORD KENT TN23 6LZ FİRMA ADI: TIM GREEN ADRES: 29 NORTHWICH ROAD CRANAGE CHESHIRE CW4 8HL FİRMA ADI: TIMOTHY MARK ADAMS ADRES: 8 MILTON DRIVE MARKET DRAYTON SHROPSHIRE TF9 3SP FİRMA ADI: TOGNOLA ENGINEERING LTD. ADRES: REAR OF 32 MONTAGU ROAD DATCHET BERKSHIRE SL3 9DJ FİRMA ADI: TOHATSU MARINE LIMITED ADRES: PORTMORE LYMINGTON HANTS SO41 5RF FİRMA ADI: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA ADRES: ACCOUNTS & FINANCE BURNASTON DERBY DE1 9TA FİRMA ADI: TOYOTA MOTOR MFG UK LTD ADRES: BURNASTON DERBYSHIRE DE1 9TA FİRMA ADI: TOYOTA TSUSHO U.K. LTD ADRES: 5TH FLOOR 63 QUEEN VICTORIA STREET LONDON EC4N 4UA

182 182 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: TPR EUROPE GMBH ADRES: HM REVENUE & CUSTOMS RUBY HOUSE 8 RUBY PLACE ABERDEEN AB10 1ZP FİRMA ADI: TRAKBAK RACING LIMITED ADRES: AIRFIELD ROAD PODINGTON WELLINGBOROUGH NORTHANTS NN29 7XA FİRMA ADI: TRANECT LTD. ADRES: 4 CARRAWAY ROAD GILMOSS INDUSTRIAL ESTATE LIVERPOOL L11 0EE FİRMA ADI: TRANSLIFT BENDI LIMITED ADRES: 22 PADGETS LANE SOUTH MOONS MOAT REDDITCH WORCESTERSHIRE B98 0RB FİRMA ADI: TRANSMARINE LONDON LTD ADRES: UNITS BARKING INDUSTRIAL PARK ALFREDS WAY BARKING ESSEX IG11 0TJ FİRMA ADI: TRELAWNY SPT LTD. ADRES: TRELAWNY HOUSE 13 HIGHDOWN ROAD SYDENHAM INDUSTRIAL ESTATE LEAMINGTON SPA WARWICKSHIRE CV31 1XT FİRMA ADI: TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS UK LTD. ADRES: INTERNATIONAL DRIVE TEWKESBURY BUSINESS PARK TEWKESBURY GLOUCESTERSHIRE GL20 8UQ FİRMA ADI: TRICORN GROUP PLC ADRES: SPRING LANE MALVERN WORCESTERSHIRE WR14 1DA FİRMA ADI: TRIDONIC UK LTD. ADRES: AURORA HOUSE HAMPSHIRE INTERNATIONAL BUSINESS PARK CROCKFORD LANE CHINEHAM BASINGSTOKE RG24 8NA FİRMA ADI: TRIUMPH MOTORCYCLES LTD ADRES: NORMANDY WAY OFF DODWELLS ROAD HINCKLEY LEICESTERSHIRE LE10 3BZ FİRMA ADI: TRUPART LIMITED ADRES: DECOY BANK WHITE ROSE WAY DONCASTER SOUTH YORKSHIRE DN4 5JD FİRMA ADI: TSUBAKIMOTO UK LTD ADRES: OSIER DRIVE SHERWOOD PARK ANNESLEY NOTTINGHAM NG15 0DX FİRMA ADI: TTS PERFORMANCE PARTS LTD.

183 183 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: UNIT 3 WEST END FARM SILVERSTONE NN12 8UY FİRMA ADI: TURBOCHARGER SYSTEMS LTD. ADRES: BUILDING 21 LONG MARSTON STORAGE CAMPDEN ROAD STRATFORD-UPON-AVON CV37 8QR FİRMA ADI: TURNER ENGINE POWERED SERVICES LTD. ADRES: 65 CRAIGTON RD GLASGOW G51 3EQ FİRMA ADI: U.A.V ENGINES LTD ADRES: LYNN LANE SHENSTONE LICHFIELD STAFFS WS14 0DT FİRMA ADI: UAV TACTICAL SYSTEMS LTD ADRES: SCUDAMORE ROAD LEICESTER LE3 1UA FİRMA ADI: ULTIMA SPORTS LIMITED ADRES: UNIT 4 CLOVERFIELD HINCKLEY FIELDS IND EST HINCKLEY LEICS LE10 1YD FİRMA ADI: UNIPART GROUP ADRES: UNIPART HOUSE COWLEY OXFORD OX4 2PG FİRMA ADI: V W HERITAGE PARTS CENTRE LIMITED ADRES: 9-11 CONSORT WAY VICTORIA BUSINESS PARK BURGESS HILL WEST SUSSEX RH15 9TJ FİRMA ADI: VERT POWER LTD ADRES: UNIT 11 B GOLDING BARN INDUSTRIAL ESTATEHENFIELD ROAD WEST SUSSEX BN5 9XH FİRMA ADI: VESTATEC (UK) LIMITED ADRES: UNIT 8 THE LINKS POPHAM CLOSE HANWORTH MIDDLESEX TW13 6JE FİRMA ADI: VESTY UK LTD. ADRES: UNIT 2 BRIDGEWATER COURT BRIDGEWATER CLOSE NETWORK 65 BUSINESS PARK BURNLEY BB11 5TE FİRMA ADI: VICTOR EASTWOOD ADRES: LONDON ROAD SWANLEY KENT BR8 7QD FİRMA ADI: VIKING INDUSTRIAL AND MARINE SERVICES LTD. 1A FARRIER ROAD LINCOLN LINCOLNSHIRE LN6 3RU ADRES: FİRMA ADI: VIPER PERFORMANCE HOSES LTD ADRES: UNIT 9 RODENHURST BUSINESS PARK RODINGTON SY4 4QU FİRMA ADI: VOLKSPARES LTD. ADRES: NEWLANDS PARK SYDENHAM LONDON SE26 5NA

184 184 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: VTC HOLDINGS LTD ADRES: RINGWAY INDUSTRIAL ESTATE EASTERN AVENUE LICHFIELD STAFFORDSHIRE WS13 7SF FİRMA ADI: WANRAY EUROPE LTD ADRES: 14 BASINGSTOKE ROAD KINGSCLERE NEWBURY BERKSHIRE RG20 5NT FİRMA ADI: WAYNE ALAN PRANGNELL ADRES: 83 COPNOR ROAD PORTSMOUTH PO3 5AB FİRMA ADI: WEB SUPPLY SERVICES LTD ADRES: 111 SADLER ROAD DODDINGTON ROAD LINCOLN LN6 3RS FİRMA ADI: WEBCON UK LTD. ADRES: DOLPHIN ROAD SUNBURY-ON-THAMES MIDDLESEX TW16 7HE FİRMA ADI: WELL OPS (U.K.) LIMITED ADRES: HELIX HOUSE KIRKTON DRIVE PITMEDDEN INDUSTRIAL ESTATE DYCE ABERDEEN AB21 0BG FİRMA ADI: WELSFORD GARDEN MACHINERY PARTS ADRES: 18 CHURCH ROAD YATE BRISTOL BS37 5BG FİRMA ADI: WESTWOOD CYLINDER LINERS LTD ADRES: UNIT 3 GEORGE BAYLIS COURT GEORGE BAYLIS ROAD DROITWICH WORCESTERSHIRE WR9 9RB FİRMA ADI: WH INDUSTRIES INC. ADRES: HM REVENUE AND CUSTOMS RUBY HOUSE 8 RUBY PLACE ABERDEEN SCOTLAND AB10 1ZP FİRMA ADI: WHITEGATES GARAGE LIMITED ADRES: UNITS 1-7 OAKFIELD ROAD STOCKPORT SK3 8SG FİRMA ADI: WILLIAM HENRY SAINT ADRES: 7 CHERRY BLOSSOM LANE COLD NORTON CHELMSFORD ESSEX CM3 6JQ FİRMA ADI: WILLIAMS GRAND PRIX ENGINEERING LTD ADRES: STATION ROAD GROVE WANTAGE OXFORDSHIRE OX12 0DQ FİRMA ADI: WOOD ASH GARAGE LTD ADRES: HAMMILL ROAD WOODNESBOROUGH NR SANDWICH KENT CT13 0PR FİRMA ADI: WRIGHTS GROUP LTD ADRES: GALGORM INDUSTRIAL ESTATE BALLYMENA COUNTY ANTRIM BT42 1PY

185 185 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: XPOWER ENGINES LIMITED ADRES: 15 CROWN WAY SOUTHMINSTER ESSEX CM0 7AP FİRMA ADI: XRN ENGINEERING LTD. ADRES: CHAPEL LANE MILFORD GODALMING SURREY GU8 5HE FİRMA ADI: XTRAC LIMITED ADRES: GABLES WAY KENNET PARK THATCHAM BERKS RG19 4ZA FİRMA ADI: YAMAHA MOTOR UK LTD ADRES: SOPWITH DRIVE BROOKLANDS WEYBRIDGE SURREY KT13 0UZ FİRMA ADI: Z F GREAT BRITAIN LTD. ADRES: ABBEYFIELD ROAD LENTON NOTTINGHAM NG7 2SX FİRMA ADI: ZYTEK ENGINEERING LTD ADRES: MAIN STREET REPTON DERBY DE65 6NZ FİRMA ADI: ZYTEK GROUP LIMITED ADRES: LANCASTER ROAD FRADLEY BUSINESS PARK FRADLEY LICHFIELD STAFFORDSHIRE WS13 8RY FİRMA ADI: ZZUHL LTD ADRES: 1 SCHOOL COTE FARM HOLMFIELD HALIFAX HX3 6SR RUSYA FİRMA ADI: ACE Ltd. ADRES: 690,089, Primorsky Territory, Vladivostok, ul., 12, KV.25 TELEFON: F İRMA ADI: Agridiesel Ltd. ADRES: , Kursk., RP Glushkov, Sovetskaya, 65 TELEFON: FİRMA ADI: AUTO CITY LLC ADRES: , Moscow, UL.ELEKTROLITNY DRIVE, 1, building 3 TELEFON: FİRMA ADI: AUTO COMPONENT LTD IMPEX ADRES: ,, Moscow, Dmitrov highway, D.116A TELEFON: (499) FİRMA ADI: AUTO IMPEX Ltd. ADRES: , MOSCOW, RUSSIA UL.VASILEVSKAYA, 4 TELEFON: (495) FİRMA ADI: BENCHMARK LLC

186 186 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , St. Petersburg, 5-LINE, 32 letters B TELEFON: FİRMA ADI: CAPITAL LTD ADRES: , RUSSIA, MOSCOW, ul.1 I MILLING, 2/1, p.41, KOMN.6 TELEFON: (495) FİRMA ADI: Federal Mogul Powertrain Ltd EAST ADRES: , D, MOSCOW, UL.SMOLNAYA, 24, KORP.D TELEFON: FİRMA ADI: Ferronordic Machines LLC ADRES: , Moscow reg., Khimki, Panfilov, possession of 19, page 4 TELEFON: FİRMA ADI: GEOLIS Ltd. ADRES: , Moscow Region, Moscow, ul. TRADE UNION, 22/10, p. 2 TELEFON: FİRMA ADI: INDIVIDUAL BUSINESSMAN Shcherbakov Pavel A. ADRES: , Sverdlovsk region, Ekaterinburg, UL.NOVGORODTSEVOY,, 35, K.248 TELEFON: FİRMA ADI: IP Galaydh Roman V. ADRES: , Vladivostok, SHEPETKOVA, TELEFON: FİRMA ADI: IRBIS Motors Ltd. ADRES: 29/ , Moscow, PER.SIVTSEV Vrazhek D 29/16 TELEFON: FİRMA ADI: Japan Auto Ltd. ADRES: , Kaliningrad, Portovaya, 45 TELEFON: FİRMA ADI: JSC Kostroma plant of automotive components ADRES: , Kostroma., Kostroma, Moskovskaya, D.105 TELEFON: (4942) FİRMA ADI: JUPITER MOTO LLC ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, MOSCOW AVE.253 TELEFON: FİRMA ADI: Kovalev PAUL VALENTINOVICH ADRES: , G., St. Petersburg, ul.soviet, 7-23 TELEFON: FİRMA ADI: Lek Ltd

187 187 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , Tyumen, Melnikaite D.109, KV.33 TELEFON: FİRMA ADI: LIDZHEST LINE LTD ADRES: , Moscow region, Mytischi, Trudovaya, possession of 31, Article 1, KAB.83 TELEFON: FİRMA ADI: LOGIC AUTO LTD ADRES: , RUSSIA, Moscow, Vavilova D.9A, p.6 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. A PARTY ADRES: , D str Novoslobodskaya, D 26, PAGE 1 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. ALYANSSITI ADRES: , Moscow, UL.ELEKTRODNAYA, 2, p TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Ltd. AVTOFAST ADRES: ,., Moscow, Highway Warsaw, D.170G TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. Avtologistika ADRES: , Moscow region, Dzerzhinsk, STR. Power engineers, 22 building 1 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. AVTOMARKET ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, NAB.ADM.TRIBUTSA 59-5 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. AVTOTREYDSERVIS ADRES: , Moscow, Semenovskaya NAB., 2/1, page 1, POM TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. BIZNESPROEKT ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul.road, D. 60B TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. company BERG ADRES: , Russia, Moscow, UL.RECHNIKOV, 7, p.14 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. CORUND ADRES: , D, ST, D.TORFYANAYA, 7 POM.211 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. DOUBLE

188 188 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , RUSSIA, ST, ST.Kozlov, 27, literary, POM.13 H TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. eristic ADRES: , Kaliningrad., Kaliningrad,. RAIL, 51 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Forest technology ADRES: , Irkutsk Region, Irkutsk district, clamp VILLAGE ST. Chapaev, D 1, of 3 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. GLOBAL IMPORTS ADRES: , Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, ul. Menzhinsky, 10, KV.145 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Hyundai Motor Manufacturing Rus ADRES: , St. Petersburg, Sestroretsk Levashovskaya HIGHWAY, 20 LIT. A TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. INKOR ADRES: , Kirov, J. Marak, D 7 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. MAKSAD ADRES: , Altai territory, Barnaul, ul. BEKHTEREV, 3, KV. 4 TELEFON: 8-/903/ FİRMA ADI: Ltd. Maritime Trade Alliance ADRES: , Primorsky Territory, Vladivostok, UL.STRELNIKOVA, 7, KAB.208 TELEFON: (423) FİRMA ADI: Ltd. picking ADRES: , Pskov., Veliko bows PR.OKTYABRSKY, D.121 TELEFON: NO FİRMA ADI: Ltd. PORSCHE RUSSLAND ADRES: , Moscow, HIGHWAY LENINGRADSKOE, 71 A, page 10 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. PROGRESS ADRES: , MOSCOW, Ivankovskoe HIGHWAY S.5 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. REGIONKOMPLEKT ADRES: , Moscow, Gruzinskaya, 42, office 20 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. RUTEKTOR

189 189 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul.b. Ordynka 13/9, PAGE 1 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Schaeffler RUSSLAND ADRES: , Moscow, Leningrad AVE., 47, p.3 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Ltd. Smarteq IMPORTS ADRES: , MOSCOW, PER.UVAROVSKY, 4 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Ltd. SNABAVTOMIR ADRES: , Moscow, Prospect Dr. Nansen, 1 TELEFON: 8 (4822) FİRMA ADI: Ltd. STOKAVTO ADRES: , RUSSIA, Moscow, TX. Kostomarovskaya, 3, p. 4 TELEFON: 8 (499) FİRMA ADI: Ltd. Technotorg ADRES: , CITY, Krasnoyarsk, Lenin, D113, OFFICE 613 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. tender ADRES: , CITY, ST, PROSP.LIGOVSKY, 42, LIT.B TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Torgsin ADRES: , RUSSIA, Moscow, UL.KAHOVKA, 10, building 3 TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. VNESHTORGSERVIS ADRES: , CITY, Ekaterinburg, People's Will, 25, to 69 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. VUUD Mizer SERVICE ADRES: , Khabarovsk, Khabarovsk, UL.KRASNORECHENSKAYA, 111 TELEFON: FİRMA ADI: Max Motors Ltd ADRES: , Krasnodar region, Sochi, Vorovskogo, 5, KV.45 TELEFON: (8622) FİRMA ADI: Neva Ltd. TRANS REF ADRES: , Leningrad Region., Vyborg, athletic 17 office 302 TELEFON: FİRMA ADI: OAO RUSSIAN MECHANICS ADRES: , Yaroslavl region., Rybinsk, UL.TOLBUHINA, 22

190 190 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI TELEFON: (4855) FİRMA ADI: OAO ZMZ ADRES: , Nizhny Novgorod region, G.ZAVOLZHE, Sovetskaya, 1 TELEFON: (83161) FİRMA ADI: OOO PK IMZ ADRES: , Sverdlovsk region., Irbit, Sovetskaya, 100 TELEFON: FİRMA ADI: OOO REGION ADRES: , G., Bryansk, BOULEVARD Shores, D 2B TELEFON: FİRMA ADI: PACIFIC LTD ADRES: , RUSSIA, MOSCOW, UL.NIZHEGORODSKAYA, D.104, building 3 TELEFON: (495) FİRMA ADI: PILGRIM LTD ADRES: , Leningrad region, Vyborg, UL NEKRASOVA 19 POM.25 TELEFON: FİRMA ADI: PRIMA LLC ADRES: , Russia, Moscow, street Verey, D 5B TELEFON: FİRMA ADI: SAN DZHAPAN Ltd. ADRES: , Krasnoyarsk CD., Krasnoyarsk UL.BATURINA , office 3 TELEFON: FİRMA ADI: Seraphim LLC ADRES: , Altai territory, Barnaul, ul. CHKALOV, 228 TELEFON: FİRMA ADI: Service of car parts ADRES: , Ulyanovsk, Ulyanovsk, UL. Pushkarev, D. 25 TELEFON: FİRMA ADI: SUNRISE Ltd ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, UL.KOMMUNALNAYA 55-1 TELEFON: FİRMA ADI: TERMINAL LLC ADRES: ,, Moscow, Nightingale DRIVE, 2-288a TELEFON: FİRMA ADI: TIS EAST LLC ADRES: , Republic of Udmurtia, Izhevsk, ul. Voroshilov, length 55, building 3, office 42

191 191 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: 665, FİRMA ADI: TVH RUS LLC ADRES: , Moscow reg., Solnechnogorsk, D.DUBROVKI, FEZ "SHERRIZO TELEFON: MOSCOW FİRMA ADI: UAB A.R.M. ADRES: , Moscow, Akademika Koroleva, 21 TELEFON: (495) FİRMA ADI: UAB INGOs ENERGOSPETSTEHNIKA ADRES: , RUSSIA, P.NAHABINO MO Institutskaya., 1B TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: UAB INTERSKOL ADRES: , Moscow region, Khimki, Leningrad, 29 TELEFON: FİRMA ADI: UAB VLADIVOSTOK CENTER repair of technological equipment ADRES: 690,089, Primorsky Territory, Vladivostok, UL.SHOSHINA, D. 6 TELEFON: FİRMA ADI: VECTOR Ltd. ADRES: , St. Petersburg, AVE.DOBROLYUBOV, 11 Lit. 14 MIPs TELEFON: FİRMA ADI: VEST TRADE LTD ADRES: , RUSSIA, Moscow reg., Mytishchi UL.KOLPAKOVA, E.2 KORP.10 TELEFON: 8 (926) FİRMA ADI: VLADIVOSTOK PROCESS EQUIPMENT REPAIR CENTER Company ADRES: 690,089, Primorsky Territory, Vladivostok, UL.SHOSHINA, D. 6 TELEFON: FİRMA ADI: Yamaha Motor Company AI SI ES ADRES: ,, Moscow, Chapaevsky per., 14 TELEFON: (812)

192 192 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI II. KIVILCIM İLE ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI DOĞRUSAL VEYA DÖNER PİSTONLU PATLAMALI MOTORLARIN DIŞINDAKİ DİĞER MOTORLARIN AKSAM VE PARÇALARI (840999) İÇİN MÜŞTERİ LİSTESİ ABD FİRMA ADI: ALTROM CANADA CORP. ADRES: UNIT C, 4242 PHILLIPS AVENUE BURNABY BC V5A2X2 FİRMA ADI: BECK ARNLEY WORLDPARTS CORP. ADRES: 2375 MIDWAY LANE SMYRNA TN FİRMA ADI: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS ADRES: US INC AIRPORT ROAD SUITE 200 FİRMA ADI: DAVES DISCOUNT MOTORS DDM RACING ADRES: 228 WEST SOUTH, SUITE 106 DRAPER UT FİRMA ADI: DRAGON MAINTENANCE ADRES: SW 6TH STR.PLANTATION MIAMI, FLORIDA. USA. FİRMA ADI: DRESSER RAND CO. ADRES: 100 CHEMUNG STREET PAINTED POST CORNING, NY US FİRMA ADI: EAGLE JAPAN MOTORS ADRES: 1375 AIMCO BLVD. #10 MISSISSAUGA ON, CANADA FİRMA ADI: HUSQVARNA FORESTRY PRODUCTS INC. ADRES: 1 POULAN DRIVE NASHVILLE, AR US FİRMA ADI: INTERSTATE MCBEE L.L.C. ADRES: 5300 LAKESIDE AVENUE CLEVELAND,OH FİRMA ADI: JAPAN DOMESTIC MOTOR INC. ADRES: # AVE. NE CALGARY AB, CANA DA FİRMA ADI: MIDWEST MOTORCYCLE SUPPLY ADRES: DISRIBUTORS CORPORATION 2100 STATE ROAD Z PO BOX 669, FİRMA ADI: MISURI COMMERCIAL. S.A. ADRES: AUTOPISTA DUARTE KM. 6 1/2 FİRMA ADI: MOTEURS GENERAUX JAPONAIS ADRES: 8880 CHAMP D'EAU ST LEONARD QC, CAN ADA FİRMA ADI: NAGANO INC. ADRES: 8395 CHAMP D'EAU ST LEONARD QC, CAN ADA

193 193 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Stihl Inc. ADRES: 536 Viking Drive Virginia Beach VA US FİRMA ADI: SUDCO.INTL CORP. ADRES: 2410 S.SEQUOIA DRIVE COMPTON CA FİRMA ADI: TRW Fuji Valve Inc. ADRES: 128 River Bend Drive Sevierville TN US GÜNEY KORE FİRMA ADI: 21CENTURY MACHINE IND CO., LTD. TELEFON: /5 ADRES: , 21-6 Ibam-dong, Gangneung-shi, , G FİRMA ADI: 21ST CENTURY SHIPBUILDING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Bongpyeong-dong, Tongyeong-si, Gyeongsang FİRMA ADI: A PRO ENGINEERING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 94-50, Yeongdeungpo-dong 7-ga, Yeongdeung FİRMA ADI: ACETECH CO. TELEFON: ADRES: , 1262, Sanggye-dong, Nowon-gu, Seoul, 139- FİRMA ADI: ALFA LAVAL KOREA LTD. TELEFON: 02) ADRES: , 216,KWANGHUI-DONG 1-GA CHUNG-GU, SEOUL CI FİRMA ADI: Ampelos Enterprise Co. TELEFON: ADRES: , , Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul,13 FİRMA ADI: AQUA TRANS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Choryang-dong, Dong-gu, BUSAN, KO FİRMA ADI: AQUAMARINE TECH. TELEFON: ADRES: , 52-3, Bupyeongdong 4-ga, Jung-gu, BUSAN, FİRMA ADI: ARIM MACHINERY & ENGINEERING CO. TELEFON: ADRES: , , Eogok-dong, Yangsan Si, GYEONGSAN FİRMA ADI: ARIN CORP. TELEFON:

194 194 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , 984, Siheung-dong, Geumcheon-gu, Seoul, 1 FİRMA ADI: ARISTA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #1198-7, Choryang 3(sam)-dong, Dong-gu, B FİRMA ADI: Arion Communication Co.Ltd TELEFON: ADRES: , Yeouido-dong 17-20, Yeongdeungpo-gu, Seou FİRMA ADI: ASIASHIPING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Samsan-dong, Nam-gu, Ulsan, KOREA FİRMA ADI: ASUNG PRECISION INDUSTRY TELEFON: ADRES: , 3-7, Galsan-dong, Dalseo-gu, Daegu, FİRMA ADI: ATLAS COPCO MFG KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul (Se FİRMA ADI: B RAY INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 615-5, Sang-dong, Bucheon Si Wonmi-gu, GY FİRMA ADI: BADA TEK CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm3307, Korea Trade Tower, Samseong 1-don FİRMA ADI: BANDO MARI TIME CO., LTD. TELEFON: ~3 ADRES: , #73-26, Namhang-dong 3(sam)-ga, Yeongdo- FİRMA ADI: BASF CO. TELEFON: ADRES: , 14-16F, Korea Chamber of Commerce & Indus FİRMA ADI: BIDBUY KOREA CO. LTD. TELEFON: ADRES: , Ace HighTech City Mullaedong 3-g FİRMA ADI: BIP INDUSTRIES CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 84-18, Guseo-dong, Geumjeong-gu, Busan,60 FİRMA ADI: BITEL CO., LTD. TELEFON: 031) ADRES: , 151, Yatap-dong, Bundang-gu, Seongnam-si,

195 195 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: BLOHM VOSSKOREA LTD. TELEFON: ADRES: , OCEAN TOWER, 760-3, U-DONG, HAEUNDAE-GU, FİRMA ADI: BLUE PLANET CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 40-2, SSANGSONG-RI, MADO-MYEON, HWASEONG- FİRMA ADI: BM BOOK SUNG IND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1281 Dongsan-ri, Sangnam-myeon, Miryang-s FİRMA ADI: BO KYUNG ENTEC CORPORATION TELEFON: ADRES: , 403,Sung-jin B/D,1169-8,Choryang-dong, Do FİRMA ADI: Bofill&Arnan Worldwidelogistic Korea TELEFON: ADRES: , #806, Master's Bldg., 553, Dohwa 1-dong, FİRMA ADI: BOGO CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #321-1, Dangni-dong, Saha-gu, Busan (604- FİRMA ADI: BOO YOUNG CO., LTD. TELEFON: /8 ADRES: , 440, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongna FİRMA ADI: BOSUNG AUTO E.N.G CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Jangan-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, FİRMA ADI: BOSUNG ENGINEERING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Choryang 3-dong, Dong-gu, Busan, FİRMA ADI: BOSUNG INDUSTRY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 16-3, Sunae-dong, Bundang-gu, Seongnam-si FİRMA ADI: C&S SECURITY LTD. TELEFON: ADRES: , 130-9, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul FİRMA ADI: CAMOS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 424-9, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Inc

196 196 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: CAPE INDUSTRIES CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Soto-ri, Sangbuk-myeon, Yangsan Si, GYEON FİRMA ADI: CASCO.CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 938-2, Buk-myeon, Jeongeup Si, JEOLLABUK- FİRMA ADI: CASparts TELEFON: ADRES: , 486-6, DAECHEON-DONG, DALSEO-GU, DAEGU FİRMA ADI: CASTEC KOREACO., LTD. TELEFON: ADRES: , 750-1,HAKCHANG-DONG SASANG-GU, PUSAN CITY F İRMA ADI: Cathelco Korea Ltd. TELEFON: ADRES: , 936-4, Jeungsan-ri, Mulgeum-eup, Yangsan- FİRMA ADI: CHANGHUNG INDUSTRY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 7-66, Hwasu-dong, Dong-gu, Incheon (Seoul FİRMA ADI: CHUN BO TRAMA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , RM 502, DONGA B/D, 14-2, YOUIDO-DONG, YON FİRMA ADI: CINOX CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 835, Seokpo-ri, Songak-myeon, Dangjin-gun FİRMA ADI: CISNET CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 16, Yangpyeongdong 3-ga, Yeongdeungpo-g FİRMA ADI: Clark Material Handling Asia TELEFON: ADRES: , 40-1, Ungnam-dong, Changwon-si, Gyeongsan FİRMA ADI: CMHI TELEFON: ADRES: , 202-1, Ojeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si FİRMA ADI: CMIC CMO KOREA CO., LTD. TELEFON: /5 ADRES: , TODANG-DONG, WONMI-GU, PUCHON-CITY, KYONG FİRMA ADI: COASTAL POWER INC.

197 197 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: ADRES: , 811Guro-dong, Guro-gu, SEOUL, KORE FİRMA ADI: Comesys Ltd. TELEFON: ADRES: , Jisa-dong, Gangseo-gu, BUSAN, KOREA FİRMA ADI: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS CORP. TELEFON: ADRES: , 403-2, SAEUM-DONG, ICHEON-CITY, KYONGGI, FİRMA ADI: CP TOOLS KOREA CO.,LTD TELEFON: ADRES: , 949, Hogye-dong, Dongan-gu, Anyang-si, G FİRMA ADI: D.B MARINE SERVCES TELEFON: ADRES: , GA,TAEPYONG-DONG, YONDO-KU,PUSAN,60 FİRMA ADI: D.S.K.CO., LTD. TELEFON: ADRES: , NAMHANG-DONG 3-GA YONGDO-GU, PUSAN FİRMA ADI: DA DAE TRADING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , RM 401, DONGA B/D, , YONGDUNGPO-DON FİRMA ADI: DAE CHUN SILUP CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #806, 30, Bongeunsa-ro 3-gil, Jongno-gu, FİRMA ADI: DAE DONG SA TELEFON: ADRES: , , Choryang-dong, Dong-gu, Busan, 60 FİRMA ADI: DAE DUK TELEFON: /2 ADRES: , , Cheongnim-dong, Nam-gu, Pohang-si FİRMA ADI: DAE HAE FISHERIES CO., LTD. TELEFON: ( 搬 锅 ) ADRES: , 34-3, Chungmu-dong 1-ga, Seo-gu, Busan, 6 FİRMA ADI: DAE HEUNG MARINE CORP.LTD. TELEFON: ADRES: , Nabul-ri Samho-eup, Yeongam-gun, JE FİRMA ADI: DAE HWA ENGINEERING SERVECE CO.,LTD TELEFON: /2

198 198 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , Samsan-dong, Nam-gu, Ulsan (Seoul 6 FİRMA ADI: DAE JOO MACHINERY CO., LTD. TELEFON: /9 ADRES: , Goe-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeong FİRMA ADI: DAE SEUNG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 325-4, Suworam-ri, Seotan-myeon, Pyeongta FİRMA ADI: DAE SEUNG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 325-4, Suworam-ri, Seotan-myeon, Pyeongta FİRMA ADI: DAE SHIN HI SYS Co. TELEFON: ADRES: , #589-11, Hwajeon-dong, Gangseo-gu, Busan FİRMA ADI: DAEDONG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Daedong Industry Bldg. Nongong-eup, Dalse FİRMA ADI: DAEHA INTL LTD. TELEFON: /50 ADRES: , Samsan-dong, Nam-gu, Ulsan, FİRMA ADI: DAEHEUNG KUNKI TRADING CO., LTD TELEFON: /4 ADRES: , , Yeongdeungpo-dong 2-ga, Yeongdeun FİRMA ADI: DAEKYUNG CHEMICAL CORP. TELEFON: 031) ADRES: , 636-2, SUNGKOK-DONG, ANSAN-SHI, KYONGGI FİRMA ADI: DAELIM MARINE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 325 Jangsaengpo-dong, Nam-gu, Ulsan (Seou FİRMA ADI: DAESAN T&S CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 333 Sam-ri, Silchon-myeon, Gwangju-si, Gy FİRMA ADI: DAESHIN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD. TELEFON: 052) ADRES: , , Goryeon-ri, Ungchon-myeon, Ulju- FİRMA ADI: DAESUNG CHEMICAL TELEFON: ADRES: , Daeheung-ri Seongnam-myeon, dongnam-gu, C

199 199 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: DAEWOOBUS CORP. TELEFON: ADRES: , 202-1, Ojeong-dong, Bucheon Si Ojeong-gu, FİRMA ADI: DAEYANG ELECTRIC CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #503, Sinpyeong-dong, Saha-gu, Busan (Se FİRMA ADI: DAEYANG MARINE CO. TELEFON: ADRES: , 1393, U 1-DONG, HAEUNDAE-GU, PUSAN, FİRMA ADI: DAEYOUNG UITRASONIC CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Chunui-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, FİRMA ADI: DAI JEON MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Yongdu-dong, ongdaemun-gu, Seoul, FİRMA ADI: DAI RIM TELEFON: ADRES: , , Yerim-ri Jeonggwan-myeon, Gijang- FİRMA ADI: DATEC CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 999 Wangam-dong, Jecheon-si, Chungcheongb FİRMA ADI: DAWOO E&C CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #57, Sinmunno 1-ga, Jongno-gu, SEOUL, 11 FİRMA ADI: DECCO. LTD. TELEFON: ADRES: , 792, Daedae-ri Ungchon-myeon, Ulju-gun, U FİRMA ADI: DELPHI KOREA CORP. TELEFON: ADRES: , Mabuk-ri, Guseong-eup, Yongin-si, G FİRMA ADI: DELPHI POWER TRAIN SYSTEMS KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 851-2, OE-DONG, CHANGWON-CITY, , K FİRMA ADI: DELTA MARINE SERVICE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #187-1 Namhangdong 2-ga, Yeongdo-gu, BUSA

200 200 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: DENSO PS CORP. TELEFON: ADRES: , 47, Seongsan-dong, Changwon-si, Gyeongsan FİRMA ADI: Dentium Co. TELEFON: ADRES: , Rm3105 Korea Trade Tower, 159, Samseong-d FİRMA ADI: DGI TELEFON: ADRES: , 517 DEOKE-DONG YANGJU-SI KYUNGGI-DO KOREA FİRMA ADI: DICS Co. TELEFON: ADRES: , 1598, Gwanyang-dong, Dongan-gu, Anyang-si FİRMA ADI: DIMARS Co. TELEFON: ADRES: , 100, Sinseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, FİRMA ADI: DIO CORP. TELEFON: ADRES: , U-dong, Haeundae-gu, BUSAN, KOREA FİRMA ADI: DK TECH CO. TELEFON: ~2 ADRES: , Daegam-ri Sangdong-myeon, Gimhae-si, Gyeo FİRMA ADI: DL INTERNATIONAL CO.LTD., TELEFON: ADRES: , Daechangdong 2-ga, Jung-gu, BUSAN, KOREA FİRMA ADI: DL INTL CO. LTD. TELEFON: ADRES: , Daechangdong 2-ga, Jung-gu, BUSAN, KOREA FİRMA ADI: DNP CO., LTD. TELEFON: /3 ADRES: , #1589-7, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busa FİRMA ADI: DONG A ENTERPRISE CO., LTD TELEFON: ADRES: , 816-7, Hyomun-dong, Buk-gu, ULSAN, FİRMA ADI: DONG A HWA SUNG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 334-1, Yuha, Jangyu, Gimhae, Gyungnam,621 FİRMA ADI: Dong A Marine Co.,LTD TELEFON: ~7 ADRES: , Dodu 1-dong, Jeju-si, Jeju-do, 690

201 201 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: DONG JIN MARINE SERVICE CO., LTD. TELEFON: ~5 ADRES: , 4th Fl., 3-22 Namhang-dong, Youngdo-gu, B FİRMA ADI: DONG SUNG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm Century City Bldg., 55-1 Daeye FİRMA ADI: DONG SUNG SHIPBUILDING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 253-2, Songdo-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gy FİRMA ADI: DONG YANG PISTON CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Singil-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeongg FİRMA ADI: DONGBO CHAIN IND.CO., LTD. TELEFON: ADRES: , ,Yerim-ri, Jeonggwan-myeon, Gijang- FİRMA ADI: DONGHO MACHINERY E&I CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm1107, Officetel PRESIDENT, # , C FİRMA ADI: DONGHWA ENTEC CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , GANGSEO-GU SONGJEONG-DONG, BUSAN, FİRMA ADI: DONGIL GREENFOGTECH INC. TELEFON: /9 ADRES: , 149, Choi-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do (Se FİRMA ADI: DONGIL SHIPYARD CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 391-1, Gamcheon-dong, Saha-gu, Busan, KOR FİRMA ADI: E & I SHIPPING TELEFON: ADRES: , 74-10, Jungang-dong 4-ga, Jung-gu, Busan, FİRMA ADI: E.P KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 315-1, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-gu, S FİRMA ADI: EASTERN MARINE TELEFON: ADRES: , 74-7, Jungang-dong 4-ga, Jung-gu, Busan,

202 202 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: EATON AUTOMOTIVE CONTROLS LTD TELEFON: /15 ADRES: , 446-5, MOGOK-DONG, PYEONGTAEK-CITY, KYONG FİRMA ADI: EH ENGINEERING TELEFON: ADRES: , Mugeo-dong, Nam-gu, Ulsan (Seoul FİRMA ADI: ENGINE TECH CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 669-6, Yangno-ri, Bibong-myeon, Hwaseong- FİRMA ADI: FAIN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 463, Ugye-ri, Sangdong-myeon, Gimhae-si, FİRMA ADI: FAREAST MARINE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 150-3, Daegyo-dong 1-ga, Yeongdo-gu, Busa FİRMA ADI: FINE INC. TELEFON: ADRES: , #591-1, Hwajeon-dong, Gangseo-gu, Busan ( FİRMA ADI: FKI CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Jung-ri Naeseo-eup, Masan Si, GYE FİRMA ADI: FLUTEK LTD. TELEFON: ADRES: , Sinchon-dong, Changwon-si, Gyeongs FİRMA ADI: FORCETEC CO., LTD TELEFON: ADRES: , 6, Jungangdaero 228beon-gil, Uichang-gu, FİRMA ADI: G M S TELEFON: ADRES: , #245-11, Daeyeon-dong, Nam-gu, BUSAN, KOR FİRMA ADI: GIGA TECH CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 191-2, OSAN-RI, MOHYUN-MYUN, YONGIN- CITY FİRMA ADI: GIYEON TRADING CO. TELEFON: ADRES: , Jungangdong 4-ga, Jung-gu, BUSAN, KOREA FİRMA ADI: GOTO KOREA CO., LTD.

203 203 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: ADRES: , RM702, DONGMIN B/D, 95, MUKYO-DONG, CHUNG FİRMA ADI: GPC CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 794 Jinyeong-ri, Jinyeong-eup, Gimhae Si, FİRMA ADI: HAE DONG MARINE SERVICE CO.,LTD. TELEFON: ADRES: , 89-21, Daepyeong-dong 2-ga, Yeongdo-gu, B FİRMA ADI: HAE In Corp TELEFON: ADRES: , 392-6, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 13 FİRMA ADI: HAEAN MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Sanbon-ri, Jillye-myeon, Gimhae FİRMA ADI: HAEWON MACH. & ENG G CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 229, Yongdeok-ri Hallim-myeon, Gimhae Si, FİRMA ADI: HAN HWANG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 362-4, NAMYANG-DONG, CHINHAE-SHI, KYONGNA FİRMA ADI: HAN IL E WHA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 3F, 832-2, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seou FİRMA ADI: HAN IL PRECISION CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 301-4, Najeon-ri, Saengnim-myeon, Gimhae- FİRMA ADI: HAN JIN IND.CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 803-1, YONGYEON-RI, HABUK-MYUN YANGSAN-SH FİRMA ADI: HAN JOO METAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 338, Hwasan-ri, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsa FİRMA ADI: HAN KOOK ENGINEERING TELEFON: ADRES: , #89-2, Namhangdong 2-ga, Yeongdo-gu, BUSA FİRMA ADI: HAN YOUNG ENTERPRISE. LTD. TELEFON:

204 204 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , #201-26, Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan FİRMA ADI: HANA TECH CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon (Seoul 4 FİRMA ADI: HANAFMK CO., LTD. TELEFON: /8 ADRES: , 993-9, Geumsan-ri, Waegwan-eup, Chilgok-g FİRMA ADI: HANGUK ENC CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 530-1, Sang-dong, Bucheon Si Wonmi-gu, GY FİRMA ADI: HANIL FUJI KOREA CO,. LTD. TELEFON: ADRES: , E4-2, Busan New Port, Yongwon-dong, Jinha FİRMA ADI: HANJIN HEAVY INDUSTRIES CONSTRUCTION CO., LTD TELEFON: ADRES: , 29, Bongnae-dong 5-ga, Yeongdo-gu, Busan, FİRMA ADI: HANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 34,4GA,YONGSON-DONG, YONDO-KU,PUSAN FİRMA ADI: HANSUK INTL LTD. TELEFON: /4 ADRES: , Rm 1122, Haenam Bldg., 21, Bukchang-dong, FİRMA ADI: HANSUNG T&I CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Seokgok-ri Dunpo-myeon, Asan Si, CHUNGCHE FİRMA ADI: HARRY ENTERPRISES CO. LTD. TELEFON: ADRES: , Rm.1102 Korea Express Co. Bldg., C FİRMA ADI: HEARTMAN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #1530-6, Songjeong-dong, Gangseo-gu, BUS FİRMA ADI: HEMIN GLOBAL ENTERPRISE TELEFON: ADRES: , #4F, KT, 436-4, Dongsam-dong, Yeongdo-gu, FİRMA ADI: HESHBON CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Gyeongseo-dong, Seo-gu, Incheon (

205 205 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: HEUNG HAE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 7, HWASU-DONG, TONG-GU, INCHON KO FİRMA ADI: HI AIR KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 301, Gomoro324beon-gil, Jillye-myeon, Gi FİRMA ADI: ILJIN ENERGY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 412-7, Hwasan-ri, Onsan-eup, Ulju-gun, Ul FİRMA ADI: ILWOO INTL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 442-5, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seong FİRMA ADI: IMC LTD TELEFON: ADRES: , Jungheung-dong, Buk-gu, GWANGJU, KOREA FİRMA ADI: IMPA SYSTEMI LTD. TELEFON: 02) ADRES: , RM705, SHINSONG B/D, 25-4, YOIDO-DONG, YO FİRMA ADI: IN HWA PRECISION CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 58-2, Paryong-dong, Changwon-si, Gyeongsa FİRMA ADI: INOUT HYDRAULIC PARTS TELEFON: /3 ADRES: , 2F, Dongyang Bldg., , Yeongdeungpo- FİRMA ADI: Intellian Technologies Inc. TELEFON: ADRES: , Cheongho-ri Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, G FİRMA ADI: INTERLINES KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 6F, HaenSan Bldg, Sinjeong-dong, Nam-gu, FİRMA ADI: INTERNATIONAL SHIPPING CO SERVICE COMPANY TELEFON: 061) ADRES: , 1343, SANJUNG-DONG, MOKPO-SHI, CHUNNAM FİRMA ADI: INTRA COMMERCIAL CORP. TELEFON: ADRES: , Rm304, Shindongyang Bldg, , Choryan

206 206 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: JD & D TECK CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm1620, Lottegoldrose bldg, #150-3, Yangj FİRMA ADI: JE WON ENGINEERING CO. TELEFON: 051) ADRES: , 365-1, KUPYONG-DONG, SAHA-GU, PUSAN FİRMA ADI: JI SUNG SHIPPING CO., LTD TELEFON: ADRES: , #501, Dongwon Bldg., Dangju-dong, Jongno- FİRMA ADI: JIN HUNG IND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Maegok-dong, Buk-gu, Ulsan (Seoul FİRMA ADI: JIN SEONG P&L CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm No.12 1F 1Dong, Daedong Daegyo Apt., FİRMA ADI: JIN WOO ENG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Namhang-dong 3-ga, Yeongdo-gu, B F İRMA ADI: JINHEUNG FOUNDRY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Kyoungseo-dong, Seo-gu, INCHEON, FİRMA ADI: JINSAN MARINE MANAGEMENT CO., LTD TELEFON: ADRES: , Maeam-dong, Nam-gu, ULSAN, KOREA F İRMA ADI: JINYANG ENTEC TELEFON: ADRES: , Mohwa-ri, Oedong-eup, Gyeongju-si, FİRMA ADI: JK MARINE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , CHWACHON 3-DONG, DONG-GU, PUSAN FİRMA ADI: JM CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Suworam-ri 308-1, Seotan-myeon, Pyeongtae FİRMA ADI: JMP CORP. TELEFON: /8 ADRES: , 74-7, Samnak-dong, Sasang-gu, Busan,617-8 FİRMA ADI: K. S. YANASE INDUSTRIES CO., LTD.

207 207 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: /3 ADRES: , #611-16, Nabul-ri Samho-eup, Yeongam-gun, FİRMA ADI: K.C. LTD. TELEFON: ADRES: , ,Songjung-Dong,Kangseo-Gu,Pusan,618 FİRMA ADI: KEFICO. CORP. TELEFON: ADRES: , Kefico Corporation, 410, Dangjeong-dong, FİRMA ADI: KEO YOUNG SHIPPING CO.,LTD TELEFON: /7 ADRES: , , Choryang-dong, Dong-gu, BUSAN, KO FİRMA ADI: KEPCO.PLANT SERVICE&ENGINEERING TELEFON: ADRES: , 196, Geumgok-dong, Bundang-gu, Seongnam-s FİRMA ADI: KEUM YONG MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 696-1, Sangyeok-dong, Buk-gu, DAEGU, 702- FİRMA ADI: KOEA S.P.C TELEFON: ADRES: , , KURO 3-DONG, KURO-GU, SEOUL FİRMA ADI: KOEA S.P.C TELEFON: ADRES: , , KURO 3-DONG, KURO-GU, SEOUL FİRMA ADI: KOINS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 731-4, Wonsi-dong, Danwon-gu, Ansan-si, G FİRMA ADI: KOKACO. CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 189-4, Dongsam-dong, Yeongdo-gu, BUSAN, 6 FİRMA ADI: KOM HO TECH INC. TELEFON: ADRES: , 1209, Jaesong-dong, Haeundae-gu, BUSAN, K FİRMA ADI: NPRT TELEFON: ~8 ADRES: , 774-3,Gamcheon-dong, Saha-gu, BUSAN, KORE FİRMA ADI: PIM KOREA CO., LTD. TELEFON:

208 208 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , 123-2,Seonhwa-ri, Jillyang-eup, Gyeongsan FİRMA ADI: SAACKE KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , Jungang-dong 4-ga, Jung-gu, Busan, KOREA FİRMA ADI: SAE HAN ELECTRONICS CO., LTD. TELEFON: 031) ADRES: , Ami-ri, Bubal-eup, Icheon Si, GYEONGGI-DO FİRMA ADI: SEI HWA MARINE SUPPLIES CO. TELEFON: ADRES: , 133-5, Namhang-dong 2-ga, Yeongdo-gu, Bus FİRMA ADI: SUN JIN JONGHAP CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 107-1, Daepyeong-dong 2-ga, Yeongdo-gu, B FİRMA ADI: SUNGDONG Shipbuilding & Marine Engineering Co.,Ltd TELEFON: ADRES: , Anjeong-ri, Gwangdo-myeon, Tongyeong-si, FİRMA ADI: TK DIESEL TELEFON: ADRES: , Soenam buld 2F, #1154-1, Choryang 3(sam)- FİRMA ADI: TONG MYUNG MARINE SERVICE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 146-5, Sarim-dong, Uichang-Gu, Changwon-s FİRMA ADI: TONG YANG MOOLSAN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 90, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: U YOUNG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , #55-20, Mullae-dong 3(sam)-ga, Yeongdeung FİRMA ADI: UNITEC KOREA TELEFON: ADRES: , 1263, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, KOREA FİRMA ADI: WARTSILA KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , ,Eomgung-dong, Sasang-gu, BUSAN, KO FİRMA ADI: WINNERS MARINE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #204-5, Dongdaesin-dong 2(i)-ga, Seo-gu,

209 209 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: WINTECK TELEFON: ADRES: , 55-7, Ungnam-dong, Changwon Si, GYEONGSAN FİRMA ADI: WOOSHIN ENGINEERING & MFG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 3DA CHONGWANG-DONG, SHIHUNGSHI, FİRMA ADI: YU SHIN PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: 032) ADRES: , 117B-12L, , KOJAN-DONG NAMDONG-GU, FİRMA ADI: YU SHIN PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: 032) ADRES: , 117B-12L, , KOJAN-DONG NAMDONG-GU, FİRMA ADI: YUCHEON ENGINEERING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Gojan-dong, Namdong-gu, INCHEON, KOREA FİRMA ADI: YUSINHR CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #37, Daepyeong-dong 1(il)-ga, Yeongdo-gu İNGİLTERE: FİRMA ADI: 158 PERFORMANCE LIMITED ADRES: UNITS 1 & 2 TALLINGTON SERVICES MAIN ROAD TALLINGTON STAMFORD PE9 4RN FİRMA ADI: 1AGCO INTERNATIONAL GMBH ADRES: AGCO LTD TAX & TREASURY ABBEY PARK KENILWORTH, WARKS CV8 2TQ FİRMA ADI: 1BEPCO GROUP LIMITED ADRES: BEPCO HOUSE UNIT 316 HARTLEBURY TRADING ESTATE HARTLEBURY, KIDDERMINSTER WORCESTER DY10 4J FİRMA ADI: 1C K CARGO LIMITED ADRES: UNIT 12 HEATHROW INTERNATIONAL TRADING ESTATE GREEN LANE, HOUNSLOW MIDDLESEX TW4 6HB FİRMA ADI: 1DYNO TUNER UK LTD ADRES: UNIT 3, MANOR FARM NORTH STREET ROPLEY HAMPSHIRE SO24 0D FİRMA ADI: 1LISTER PETTER AFTER MARKETS LTD

210 210 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: UNIT 5 BLACKBROOK TRADING ESTATE NARROWBOAT WAY NETHERTON DUDLEY, WEST MIDS DY2 0XQ FİRMA ADI: 1MARINE LOGISTICS LTD ADRES: SUITE 305, ORBIS ENERGY WILDE STREET LOWESTOFT SUFFOLK NR32 1X FİRMA ADI: 1SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED ADRES: STEVE HUR, CNTRL FINANCE TAX SHELL INTERNATIONAL LTD SHELL CENTRE, 4-8 YORK RD LONDON SE1 7NA FİRMA ADI: 1WADCO INTERNATIONAL LTD ADRES: UNIT 3, 15 NIMROD WAY EAST DORSET TRADE PARK FERNDOWN DORSET BH21 7S FİRMA ADI: 1WANRAY EUROPE LTD ADRES: UNIT 4 KING JOHN HOUSE KINGSCLERE PARK KINGSCLERE NEWBURY, BERKS RG20 4S FİRMA ADI: 360 VISION TECH LTD. ADRES: 7 SEYMOUR COURT MANOR PARK RUNCORN CHESHIRE WA7 1SY FİRMA ADI: A & D SALES LTD ADRES: UNIT 4A PEEL ROAD WEST PIMBO SKELMERSDALE WN8 9PT FİRMA ADI: A & P GROUP LIMITED ADRES: FAO GARY FOSTER WAGGONWAY ROAD HEBBURN TYNE & WEAR NE31 1SP FİRMA ADI: A E T ENGINEERING LTD ADRES: NORMANTON INDUSTRIAL ESTATE BECKBRIDGE ROAD NORMANTON WEST YORKSHIRE WF6 1TE FİRMA ADI: AGCO.INTL GMBH ADRES: AGCO LTD TAX & TREASURY ABBEY PARK KENILWORTH, WARKS CV8 2TQ FİRMA ADI: AIRBUS OPERATIONS LTD ADRES: C/O STELLA WRIGHT FINANCE DEPARTMENT- 20D NEW FILTON HOUSE FILTON BRISTOL BS99 7AR FİRMA ADI: AKVA GROUP SCOTLAND LTD. ADRES: 36F SHORE STREET INVERNESS IV1 1NF FİRMA ADI: ALLEN DIESELS LTD ADRES: SANDLAND COURT PILGRIM CENTRE BRICKHILL DRIVE BEDFORD MK41 7PZ FİRMA ADI: ANDREW SHARP

211 211 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 11 ALBION PLACE MAIDSTONE KENT ME14 5DY FİRMA ADI: ANDREW WILLIAMS ADRES: 2 GROSVENOR HOUSES PENTRE HALKYN HOLYWELL FLINTSHIRE CH8 8HJ FİRMA ADI: ANIXTER INTERNATIONAL LTD ADRES: ANIXTER HOUSE 1 YORK ROAD UXBRIDGE MIDDLESEX UB8 1RN FİRMA ADI: ANSON PACKAGING LTD ADRES: ANSON HOUSE 62 STATION ROAD HADDENHAM CAMBS CB6 3XD FİRMA ADI: AVRON TRADING LTD ADRES: AVRON HOUSE 5 BROOK BUSINESS CENTRE COWLEY MILL ROAD UXBRIDGE MIDDX UB8 2FX FİRMA ADI: B T N TURBOCHARGER SERVICE LTD. ADRES: BTN HOUSE ZODIAC PARK HIGH ROAD COWLEY UXBRIDGE UB8 2GU FİRMA ADI: B/E AEROSPACE CONSUMABLES MANAGEMENT II LIMITED ADRES: SHOREHAM AIRPORT SHOREHAM-BY-SEA WEST SUSSEX BN43 5FN FİRMA ADI: BELLAMYS (M & A) LTD ADRES: 51 VICTORIA ROAD PORTSLADE BRIGHTON SUSSEX BN41 1XY FİRMA ADI: BURTON PERFORMANCE CENTRE LTD ADRES: 623/631 EASTERN AVENUE BARKINGSIDE ILFORD ESSEX IG2 6PN FİRMA ADI: CARNIVAL PLC ADRES: CARNIVAL HOUSE 100 HARBOUR PARADE SOUTHAMPTON SO15 1ST FİRMA ADI: CEVA TRADE SERVICES INC ADRES: C/O EGL WARRINGTON 20 LEACROFT ROAD BIRCHWOOD WARRINGTON WA3 6PJ FİRMA ADI: CLEAN DIESEL INTERNATIONAL LLC ADRES: UNITS LAMBS BUS PARK TERRACOTTA ROAD SOUTH GODSTONE SURREY RH9 8LJ FİRMA ADI: CM FROST AUTOPARTS LTD. ADRES: UNIT 6 EVERITT CLOSE DENINGTON INDUSTRIAL ESTATE WELLINGBOROUGH NORTHANTS NN8 2QE FİRMA ADI: COLT CAR COMPANY LTD ADRES: WATERMOOR CIRENCESTER GLOS GL7 1LF FİRMA ADI: CRESTACRE ENGINEERING LTD

212 212 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: BT25 1JE 30 LOUGH ROAD DROMORE COUNTY DOWN NORTHERN IRELAND FİRMA ADI: CURTIS INSTRUMENTS (UK) LTD ADRES: 5 UPPER PRORY STREET NORTHAMPTON NN1 2PT FİRMA ADI: DAN SHIPPING AND CHARTERING LIMITED ADRES: 5 ANCHOR COURT FRANCIS STREET HULL HU2 8DT FİRMA ADI: DENHOLM WILHELMSEN LIMITED ADRES: AVONMOUTH DOCKS AVONMOUTH BRISTOL BS11 9DN FİRMA ADI: DENSO MARSTON LTD ADRES: MARSTON HOUSE OTLEY ROAD SHIPLEY WEST YORKSHIRE BD17 7JR FİRMA ADI: DIAMOND OFFSHORE DRILLING UK LTD ADRES: HOWEMOSS DRIVE KIRKHILL INDUSTRIAL ESTATE DYCE ABERDEEN AB21 0GL FİRMA ADI: DIESELPRODS LTD ADRES: FINLAN ROAD WIDNES CHESHIRE WA8 7RZ FİRMA ADI: ELECTRO MOTIVE DIESEL LTD. ADRES: UNIT 1A WELLHEADS CRESCENT DYCE ABERDEEN AB21 7EZ FİRMA ADI: ENGINE DEVELOPMENTS LTD ADRES: LEIGH ROAD SWIFT VALLEY INDUSTRIAL ESTATERUGBY CV21 1HG FİRMA ADI: EUROLINK DIESEL LTD ADRES: FINLAN ROAD WIDNES CHESHIRE WA8 7RZ FİRMA ADI: FARSTAD SHIPPING LIMITED ADRES: FARSTAD HOUSE BADENTOY AVENUE BADENTOY PARK PORTLETHEN ABERDEEN AB12 4YB FİRMA ADI: FEDERAL MOGUL CAMSHAFT CASTINGS LTD ADRES: TUTNALLS LYDNEY GLOUCESTERSHIRE GL15 5PX FİRMA ADI: FEDERAL MOGUL SINTERED PRODUCTS LTD ADRES: HOLBROOK LANE COVENTRY W MIDLANDS CV6 4BG FİRMA ADI: FILTRATION CONTROL LTD ADRES: UNIT B & C LONGMAN COURT SKETTY CLOSE BRACKMILLS INDUSTRIAL ESTATE NORTHAMPTON NN4 7PL FİRMA ADI: FINNING UK LTD ADRES: WATLING STREET CANNOCK STAFFORDSHIRE WS11 8LL

213 213 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: FORD MOTOR COMPANY LTD ADRES: UK VAT GROUP COMPLIANCE ROOM 1/459 EAGLE WAY BRENTWOOD ESSEX CM13 3BW FİRMA ADI: FORMULA GOSS INTERNATIONAL LTD ADRES: DENHACO HOUSE BRUNLEYS KILN FARM MILTON KEYNES MK11 3EW FİRMA ADI: FUEL MECHANICS LTD ADRES: GORDLETON INDUSTRIAL PARK HANNAH WAY LYMINGTON HAMPSHIRE SO41 8JD FİRMA ADI: G T PRECISION PRODUCTS LIMITED ADRES: 3 TRAYNOR WAY WHITEHOUSE BUSINESS PARK PETERLEE COUNTY DURHAM SR8 2RU FİRMA ADI: GARDLINE MARINE SCIENCES LTD. ADRES: ENDEAVOUR HOUSE ADMIRALTY ROAD GREAT YARMOUTH NORFOLK NR30 3NG FİRMA ADI: GATES POWER TRANSMISSION LTD ADRES: TINWALD DOWNS ROAD HEATHHALL DUMFRIES DG1 1TS FİRMA ADI: GAZZARD ENGINEERING CO LTD ADRES: RAYRIDGE HOUSE SWINBOURNE ROAD BURNT MILLS INDUSTRIAL ESTATE BASILDON ESSEX SS13 1EH FİRMA ADI: HARRISON SUPPLIES LTD ADRES: SUFFOLK VILLA RUSHTON ROAD ROTHWELL KETTERING NN14 6HH FİRMA ADI: HARRY MAJOR MACHINE UK LIMITED ADRES: 3 GOSFORTH CLOSE MIDDLEFIELD INDUSTRIAL ESTATE SANDY BEDS SG19 1RB FİRMA ADI: HARTRIDGE LTD. ADRES: THE HARTRIDGE BUILDING NETWORK 421 RADCLIVE ROAD BUCKINGHAM MK18 4FD FİRMA ADI: HAYAKAWA INTERNATIONAL (UK) LIMITED ADRES: 4-5 PINFOLD LANE LLAY INDUSTRIAL ESTATE WREXHAM LL12 0TU FİRMA ADI: JEREMY PHILIP ASHER VICTORIA KIM ASHER FRANCIS JERMEY ASHER HARRIET LOUISE ASHER & SOLENT DIESELS LIMITED ADRES: UNITS B1 & B2 THE PREMIER CENTRE ABBEY PARK INDUSTRIAL ESTATE ROMSEY HANTS SO51 9AQ FİRMA ADI: KEIHIN EUROPE LTD

214 214 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: UNIT D WATT PLACE HAMILTON INTERNATION TECH PARKHAMILTON GLASGOW G72 0AG FİRMA ADI: LARCHTOWER ENGINEERING LTD. ADRES: UNIT 1A ASHVILLE TRADING ESTATE BRISTOL ROAD GLOUCESTER GL2 5EU FİRMA ADI: M I DRILLING FLUIDS UK LTD. ADRES: POCRA QUAY FOOT DEE ABERDEEN AB11 5DQ FİRMA ADI: MAGAL ENGINEERING LTD ADRES: HEADLEY ROAD EAST WOODLEY READING BERKSHIRE RG5 4SN FİRMA ADI: MAN DIESEL & TURBO UK LTD ADRES: 1 MIRRLEES DRIVE HAZEL GROVE STOCKPORT CHESHIRE SK7 5BP FİRMA ADI: MANUFLEX LTD ADRES: ONE A, COMMERCE WAY WALROW INDUSTRIAL ESTATE HIGHBRIDGE SOMERSET TA9 4AG FİRMA ADI: MARTEC LIMITED ADRES: ST AUGUSTINES BUSINESS PARK SWALECLIFFE WHITSTABLE KENT CT5 2QJ FİRMA ADI: MARTIN GOVAN ADRES: THE WALKER BUILDING PRIESTHAWES FARM HAILSHAM ROAD POLEGATE BN26 6QU FİRMA ADI: MASSOEL (UK) LTD ADRES: CASTLE CHAMBERS 43 CASTLE STREET LIVERPOOL L2 9SH FİRMA ADI: MASTERCRAFT PARTS LTD ADRES: UNIT 7 INNOVATION SQUARE FEATHERSTONE WF6 7NX FİRMA ADI: MOBIS PARTS EUROPE NV ADRES: ANSLEY HALL DRIVE BIRCH COPPICE BUSINESS PARK DORDON NORTH WARWICKSHIRE B78 1SQ FİRMA ADI: MOSS EUROPE LTD ADRES: INTERNATIONAL HOUSE HAMPTON FIRM INDUSTRIAL ESTATEHAMPTON ROAD WEST HANWORTH MIDDLESEX TW13 6DB FİRMA ADI: MOTIVE COMPONENTS LTD ADRES: 13 JAMES WAY MARSHALL COURT DENBIGH WEST BLETCHLEY MILTON KEYNES MK1 1SU FİRMA ADI: MOTORTECHNICS UK LTD ADRES: 83 WILLESDEN LANE LONDON NW6 7RR

215 215 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: MR ROLAND LOIS ALSOP ADRES: HILLSIDE FARM WINDLESHAM ROAD CHOBHAM SURREY GU24 8SW FİRMA ADI: NACCO MATERIALS HANDLING LIMITED ADRES: NMHG HOUSE RIVERSIDE WAY IRVINE KA11 5DP FİRMA ADI: NAPIER TURBOCHARGERS LTD ADRES: RUSTON HOUSE PO BOX 1 WATERSIDE SOUTH LINCOLN LN5 7FD FİRMA ADI: NAUGHTY FISH LTD. ADRES: 20 MAPLEWOOD PARK LIVINGSTON EH54 8BB FİRMA ADI: NAUTIQUE MARINE LIMITED ADRES: WINDSOR MARINA MAIDENHEAD ROAD WINDSOR BERKSHIRE SL4 5TZ FİRMA ADI: NEIL BROWN ENGINEERING LTD ADRES: BENNER ROAD WARDENTREE LANE IND EST SPALDING LINCS PE11 3TZ FİRMA ADI: NEMO WASH LTD ADRES: UNIT 10 C R BATES INDUSTRIAL ESTATE WYCOMBE ROAD STOKENCHURCH BUCKS HP14 3RQ FİRMA ADI: NEVLOCK ENGINE COMPONENTS LIMITED ADRES: 16 CAVANS WAY BINLEY INDUSTRIAL ESTATE COVENTRY CV3 2SF FİRMA ADI: NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LIMITED ADRES: FINANCE DEPARTMENT WASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE & WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: NISSAN TRADING EUROPE LIMITED ADRES: C/O NISSAN MOTOR MANUFACT'G UK LTDWASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE AND WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: OAKWADE LTD. ADRES: MANDALE HOUSE HARBOUR WALK THE MARINA HARTLEPOOL TS24 0UX FİRMA ADI: OCEANEERING INTL SERVICES LTD ADRES: PITMEDDEN ROAD DYCE ABERDEEN AB21 0DP FİRMA ADI: ORSCHELN EUROPE ADRES: 1 PELHAM ROAD RUGBY CV23 0PB FİRMA ADI: OSL GROUP LTD

216 216 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: GREENGATES MILL CHICKENLAY LANE DEWSBURY WEST YORKSHIRE WF12 8QD FİRMA ADI: OVERVIEW LIMITED ADRES: UNIT 3 55 BENDON VALLEY LONDON SW18 4LZ FİRMA ADI: OVINGTON BOATS LIMITED ADRES: TANNERS BANK NORTH SHIELDS TYNE & WEAR NE30 1JH FİRMA ADI: OXFORD FIBER LIMITED ADRES: 244 HILLMORTON ROAD RUGBY WARWICKSHIRE CV22 5BQ FİRMA ADI: OYSTER MARINE LIMITED ADRES: FOXS MARINA WHERSTEAD IPSWICH IP2 8SA FİRMA ADI: P & O FERRIES HOLDINGS LTD ADRES: CHANNEL HOUSE CHANNEL VIEW ROAD DOVER KENT CT17 9TJ FİRMA ADI: P B ASHER DIESEL INJECTION ENGINEERS LIMITED ADRES: WEST QUAY ROAD SOUTHAMPTON SO15 1AE FİRMA ADI: P F JONES (DIESEL) SERVICES LTD ADRES: NUTTAL STREET STRETFORD MANCHESTER M16 9JA FİRMA ADI: P R & J GREGORY CO LIMITED ADRES: 49 THE GREEN OSSETT WF5 0AL FİRMA ADI: P S AUTO GRINDING LIMITED ADRES: UNIT 17 DEERDYKES VIEW WESTFIELD INDUSTRIAL ESTATE CUMBERNAULD G68 9HN FİRMA ADI: P S M INSTRUMENTATION LTD. ADRES: UNIT 3 BURRELL ROAD HAYWARDS HEATH WEST SUSSEX RH16 1TW FİRMA ADI: PACET MANUFACTURING LIMITED ADRES: WYEBRIDGE HOUSE CORES END ROAD BOURNE END BUCKS SL8 5HH FİRMA ADI: PACET MFG LTD. ADRES: WYEBRIDGE HOUSE CORES END ROAD BOURNE END BUCKS SL8 5HH FİRMA ADI: PARAJET INTL LTD ADRES: THE BEAUMONT BUSINESS CENTRE WOODLANDS ROAD MERE WARMINSTER BA12 6BT FİRMA ADI: PARK DIESEL SERVICES LIMITED

217 217 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: UNIT 3 DISCOVERY WORKS THIRD AVENUE TRAFFORD PARK MANCHESTER M17 1BW FİRMA ADI: PARKER HANNIFIN (GB) LIMITED ADRES: PARKER HOUSE 55 MAYLANDS AVENUE HEMEL HEMPSTEAD HERTS HP2 4SJ FİRMA ADI: PAUL CHARLES BAILEY ADRES: BELLEVUE FARM OLD NORTH ROAD BASSINGBOURN ROYSTON HERTFORDSHIRE SG8 5JR FİRMA ADI: PAUL EXON ADRES: 132 LEICESTER ROAD SHEPSHED LOUGHBOROUGH LE12 9DH FİRMA ADI: PAUL RICHARD BROADWAY ADRES: UNIT 5 UNICORN BUSINESS CENTRE RIDGEWAY CHISELDON SN4 0HT FİRMA ADI: PENTAGON FREIGHT SERVICES PLC ADRES: UNIT 1-02 CRAYFIELDS INDUSTRIAL PARK MAIN ROAD ORPINGTON KENT BR5 3HP FİRMA ADI: PERDIP KAUR MANN ADRES: UNIT 6B, CASTLE END PARK RUSCOMBE, TWYFORD BERKSHIRE RG6 9XQ FİRMA ADI: PERFORM BETTER LTD ADRES: 27 MERESTONE CLOSE SOUTHAM CV47 1GU FİRMA ADI: PERFORMANCE ENGINEERING SERVICES LIMITED ADRES: THE OLD DAIRY NAISH HOUSE FARM SPIRTHILL CALNE WILTSHIRE SN11 9HW FİRMA ADI: PISTON RINGS (UK) LIMITED ADRES: UNIT 5 COGGIN MILL WAY CENTURION BUSINESS PARK TEMPLEBOROUGH ROTHERHAM S60 1FB FİRMA ADI: PLANCRAFT MARINE LIMITED ADRES: UNIT 4 LITTLE SHELLWOOD FARM CLAYHILL ROAD LEIGH, REIGATE SURREY RH2 8PA FİRMA ADI: PLANET PERFORMANCE LTD ADRES: UNIT C6 OLYMPIC BUSINESS PARK DRYBRIDGE ROAD DUNDONALD KA2 9BE FİRMA ADI: PNEUMATICSCALEANGELUS OF THE UK LTD ADRES: DE SALIS DRIVE HAMPTON LOVETT INDUSTRIAL EST KIDDERMINSTER ROAD DROITWICH WORCESTERSHIRE WR9 0QE

218 218 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: POLARON ENGINEERING LIMITED ADRES: 26 GREENHILL CRESCENT WATFORD BUSINESS PARK WATFORD HERTS WD18 8XG FİRMA ADI: POWER TORQUE ENGINEERING LTD ADRES: 27 HERALD WAY BINLEY COVENTRY WEST MIDLANDS CV3 2RQ FİRMA ADI: POWERFLOW LTD ADRES: 122 APPLEDOWN DRIVE BURY ST EDMUNDS SUFFOLK IP32 7HQ FİRMA ADI: POWERTECH MARINE LIMITED ADRES: NORTHNEY MARINA NORTHNEY ROAD HAYLING ISLAND HAMPSHIRE PO11 0NH FİRMA ADI: PRECISION PRODUCTS LTD ADRES: UNIT 1 COBNAR WOOD CLOSE CHESTERFIELD S41 9RQ FİRMA ADI: PRESCO RADIATOR CAPS LTD ADRES: UNIT D86 BLACKPOLE TRADING ESTATE WEST WORCESTER WR3 8TJ FİRMA ADI: PROSAFE OFFSHORE LTD. ADRES: GREENWELL ROAD EAST TULLOS INDUSTRIAL ESTATE ABERDEEN AB12 3AX FİRMA ADI: RACE SPEC PERFORMANCE LTD ADRES: 29 DUNNINC ROAD SHEFFIELD S5 0AE FİRMA ADI: RAYSPEED LTD ADRES: FIVE ACRES EAST HESLERTON NR SCARBOROUGH NORTH YORKS YO17 8EN FİRMA ADI: RCUK SHARED SERVICES CENTRE LTD ADRES: R C UK S S C LTD NORTH STAR HOUSE NORTH STAR AVENUE SWINDON SN2 1FF FİRMA ADI: RED TRIANGLE AUTOSERVICES LTD ADRES: COMMON LANE KENILWORTH WARWICKSHIRE CV8 2EL FİRMA ADI: REFRIGERATION (ABERDEEN) LTD ADRES: HILLVIEW ROAD EAST TULLOS INDUSTRIAL ESTATE ABERDEEN AB12 3HB FİRMA ADI: REMPLOY LIMITED ADRES: 18C MERIDIAN EAST MERIDIAN BUSINESS PARK LEICESTER LE19 1WZ FİRMA ADI: REPOWER MARINE LTD

219 219 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 8AB MARINE UNIT 1 PONSHARDEN FALMOUTH ROAD PENRYN TR10 FİRMA ADI: RICARDO UK LIMITED ADRES: SHOREHAM TECHNICAL CENTRE OLD SHOREHAM ROAD SHOREHAM-BY-SEA BN43 5FG FİRMA ADI: RICO AUTO INDUSTRIES (UK) LTD ADRES: UNIT 1 LEWIS HOUSE 99 VICTORIA ROAD LONDON UK NW10 6DJ FİRMA ADI: ROADCRAFT UK LTD ADRES: UNIT 13 WINSTON BUSINESS CENTRE CHARTWELL ROAD LANCING WEST SUSSEX BN15 8TU FİRMA ADI: ROB BEERE RACING SERVICES LIMITED ADRES: UNIT 1 PRIORY MILL CHARTER AVENUE COVENTRY CV4 8AF FİRMA ADI: ROBALLO ENGINEERING COMPANY LIMITED ADRES: MILL HILL NORTH WEST INDUSTRIAL ESTATE PETERLEE CO DURHAM SR8 2HR FİRMA ADI: ROBERT ALFRED YARWOOD ADRES: 60 WHITCHURCH ROAD AUDLEM CHESHIRE CW3 0EE FİRMA ADI: RODNEY BELL ADRES: STONEY BANK HOUSE HIGH MOOR LANE WRIGHTINGTON WIGAN LANCASHIRE WN6 9PT FİRMA ADI: ROPER INDUSTRIES LIMITED ADRES: ELTON WORKS WESTERN WAY BURY ST EDMUNDS SUFFOLK IP33 3SZ FİRMA ADI: ROSS SPORT LTD ADRES: 1 THE CHASE RIVER ROAD WEST WALTON WISBECH PE14 7EX FİRMA ADI: RUBBERNEK FITTINGS LTD ADRES: LICHFIELD ROAD BROWNHILLS WALSALL WEST MIDLANDS WS8 6LH F İRMA ADI: SAGA GROUP LTD ADRES: THE SAGA BUILDING ENBROOK PARK SANDGATE KENT CT20 3SE FİRMA ADI: SALTERNS MARINA LIMITED ADRES: 40 SALTERNS WAY LILLIPUT POOLE DORSET BH14 8JR FİRMA ADI: TECHNIP UK LIMITED ADRES: STENA HOUSE WESTHILL INDUSTRIAL ESTATE WESTHILL SKENE ABERDEENSHIRE AB32 6ZQ

220 220 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: TEEKAY PETROJARL PRODUCTION AS ADRES: GOLAR-NOR HOUSE HOWE MOSS DRIVE KIRKHILL DYCE ABERDEEN AB21 0GL FİRMA ADI: TEPNER (UK) LIMITED ADRES: 34 HAWTHORN AVENUE LUTON BEDFORDSHIRE LU2 8AW FİRMA ADI: TEREX EQUIPMENT LIMITED ADRES: NEW HOUSE IND ESTATE MOTHERWELL ML1 5HR FİRMA ADI: THAMES DIESEL INJECTION PARTS LTD ADRES: 1 PROSPECT BUSINESS PARK LANGSTON ROAD LOUGHTON ESSEX IG10 3TR FİRMA ADI: THE ALUMASC GROUP PLC ADRES: STATION ROAD BURTON LATIMER KETTERING NORTHAMPTONSHIRE NN15 5JP FİRMA ADI: THE EUROPEAN SHOE MACHINERY CO. LTD ADRES: IRIDIUM HOUSE 4 KINGS COURT KETTERING PARKWAY KETTERING NORTHANTS NN15 6WJ FİRMA ADI: UGLAND STENA STORAGE AS ADRES: P G S, PRODUCTION HOUSE HOWE MOSS DRIVE KIRKHILL INDUSTRIAL ESTATE DYCE ABERDEEN AB21 0GL FİRMA ADI: UHV DESIGN LTD ADRES: UNIT 6 STONECROSS BUSINESS CENTRE LAUGHTON LEWES EAST SUSSEX BN8 6BN FİRMA ADI: UK MARINE SERVICES (CARDIFF) LTD ADRES: THE SYCAMRE TREE SOUTH VIEW BRYCAE LLANHAREN CF72 9RQ FİRMA ADI: UK YACHT RIGGING SUPPLIES LTD ADRES: HUMBER BANK SOUTH FISH DOCKS GRIMSBY DN31 3SD FİRMA ADI: ULSTER FARM BY PRODUCTS LTD ADRES: 29 BALLYVANNON ROAD GLENAVY CRUMLIN CO ANTRIM BT29 4QL FİRMA ADI: ULTRA ELECTRONICS LIMITED ADRES: 419 BRIDPORT ROAD GREENFORD MIDDLESEX UB6 8UA FİRMA ADI: ULTRA PARTS LTD ADRES: BRAUNTON ROAD BARNSTAPLE DEVON EX31 4AT FİRMA ADI: UNIPART EBERSPACHER EXHAUST SYSTEMS LTD ADRES: BERESFORD AVENUE FOLESHILL COVENTRY CV6 5HX

221 221 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: UNIVERSAL SILENCER EUROPE LTD. ADRES: UNIT 2 BARLEYFIELD HINCKLEY LEICESTERSHIRE LE10 1YE FİRMA ADI: V W HERITAGE PARTS CENTRE LIMITED ADRES: 9-11 CONSORT WAY VICTORIA BUSINESS PARK BURGESS HILL WEST SUSSEX RH15 9TJ FİRMA ADI: VICTOR EASTWOOD ADRES: LONDON ROAD SWANLEY KENT BR8 7QD FİRMA ADI: VT VALVES LTD ADRES: 4 ROTHERSTHORPE AVENUE ROTHERSTHORPE AVENUE IND EST NORTHAMPTON NN4 8JH FİRMA ADI: WADCO INTERNATIONAL LTD ADRES: UNIT 3, 15 NIMROD WAY EAST DORSET TRADE PARK FERNDOWN DORSET BH21 7SH FİRMA ADI: WARTSILA UK LIMITED ADRES: 4 MARPLES WAY HAVANT HANTS PO9 1NX FİRMA ADI: WATERMOTA LTD. ADRES: UNIT 2 HEATHFIELD INDUSTRIAL ESTATE NEWTON ABBOT DEVON TQ12 6TQ FİRMA ADI: WEBCON UK LTD. ADRES: DOLPHIN ROAD SUNBURY-ON-THAMES MIDDLESEX TW16 7HE FİRMA ADI: WELL OPS (U.K.) LIMITED ADRES: HELIX HOUSE KIRKTON DRIVE PITMEDDEN INDUSTRIAL ESTATE DYCE ABERDEEN AB21 0BG FİRMA ADI: WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED ADRES: WELLSTREAM HOUSE WINCOMBLEE ROAD NEWCASTLE UPON TYNE NE6 3PF FİRMA ADI: WELSFORD GARDEN MACHINERY PARTS ADRES: 18 CHURCH ROAD YATE BRISTOL BS37 5BG FİRMA ADI: WESSEX SHIPPING AGENCY (BRISTOL) LTD ADRES: QC QUEEN CHARLOTTE STREET BRISTOL BS1 4HJ FİRMA ADI: WESTERNGECO LTD ADRES: FINANCE DEPARTMENT SCHLUMBERGER HOUSE BUCKINGHAM GATE GATWICK AIRPORT WEST SUSSEX RH6 0NZ FİRMA ADI: WOODSONS OF ABERDEEN LTD ADRES: GOVAL HOUSE DYCE ABERDEEN AB21 0HT FİRMA ADI: XYLEM FLOW CONTROL LIMITED

222 222 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: PATRICK GREGORY ROAD WEDNESFIELD WOLVERHAMPTON WV11 3DZ FİRMA ADI: ZYTEK ENGINEERING LTD ADRES: MAIN STREET REPTON DERBY DE65 6NZ FİRMA ADI: ZYTEK GROUP LIMITED ADRES: LANCASTER ROAD FRADLEY BUSINESS PARK FRADLEY LICHFIELD STAFFORDSHIRE WS13 8RY RUSYA: FİRMA ADI: A traded company ALROSA ALROSA TRANSSNAB ADRES: , Moscow Region., Zhukovsky, jetty on the Moscow River, A / I 373 FİRMA ADI: A NORTH LTD ADRES: , Sverdlovsk region, Russia, ul. Marshal Zhukov, 7, of. 27 FİRMA ADI: Afanasyev Alexey I. INDIVIDUAL BUSINESSMAN ADRES: ,, Pskov, d.58 ANNIVERSARY Blvd. 33 FİRMA ADI: AJAX AGRO COMPANY LTD ADRES: , Omsk., Omsk, Mira, 50, OF.6P FİRMA ADI: ALEX SERVICES LTD ADRES: , Kaliningrad., Kaliningrad, 42 BUL.L.SHEVTSOVOY FİRMA ADI: Atlas Copco ADRES: , Moscow region, Khimki, Vashutinskoe highway, 15 FİRMA ADI: AU Trading LLC ADRES: , Moscow, Olympic AVE., 16, p.1 FİRMA ADI: AUTO ALLIANCE LLC ADRES: 690,033, Primorsky Territory, Vladivostok, ul.irtysh, 17, OF.9 FİRMA ADI: AUTO IMPEX Ltd. ADRES: , MOSCOW, RUSSIA UL.VASILEVSKAYA, 4 FİRMA ADI: Autogen Ltd ADRES: , Kaliningrad, Portovaya 18B FİRMA ADI: Avtoalyans Ltd. ADRES: 690,018, Primorsky Territory, Vladivostok, Volkhov STR., 29, KV.509 FİRMA ADI: BRANCH CORPORATION MODERN MACHINERY CO. (Magadan), INC. ADRES: ,, Magadan, ul.river, 79/1 FİRMA ADI: CAPITAL LTD

223 223 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , RUSSIA, MOSCOW, ul.1 I MILLING, 2/1, p.41, KOMN.6 FİRMA ADI: CAR MARKET LLC ADRES: , Moscow, Mitinsko 1ST PER.D.25, OFFICE 3.5 FİRMA ADI: CJSC Chukotka Mining and Geological Company ADRES: , Chukotka, Anadyr, st. Rultytegina 6 FİRMA ADI: CLAAS EAST LLC ADRES: , RUSSIA, Moscow, 31 km MKAD ROAD., 12, p.1 FİRMA ADI: Company car company ADRES: , Kaliningrad, Kaliningrad, UL.Verkhneozernaya, 3G FİRMA ADI: Company COMPANY Cesar ADRES: ,, St. Petersburg, UL.KRONSHTADSKAYA, 3, KOR.2, literary FİRMA ADI: EAST LINE AUTO LTD ADRES: , Primorsky Territory, Vladivostok, ul.strel'nikova FİRMA ADI: Far Eastern Shipping Company JSC ADRES: , Moscow, Serebryanicheskaya embankment, 29 FİRMA ADI: FEA SERVICE LTD ADRES: 690,024, Primorsky Territory, Vladivostok, STR.NAKHODKA, 24 FİRMA ADI: INTEGRATION LTD ADRES: , Russia, St. Petersburg, ul.gapsalskaya, 1, LIT. About FİRMA ADI: Invest Finance JSC ADRES: , Krasnodar region, Krasnodar, UL.STAROKUBANSKAYA, 114 FİRMA ADI: IP ANDRUSHEVSKY Boris A. ADRES:,, Nakhodka, Commercial, 3 FİRMA ADI: IP Golenkov Alexander ADRES: 692,525, Primor, Ussuriisk, Komarova 87 FİRMA ADI: Iveco Ltd RUSSO ADRES: , Moscow Region., Khimki, Leningradskaya, possession 39, p.6 FİRMA ADI: JSC Kostroma plant of automotive components ADRES: , Kostroma., Kostroma, Moskovskaya, D.105 FİRMA ADI: JSC Kostroma plant of automotive components ADRES: , Kostroma., Kostroma, Moskovskaya, D.105 FİRMA ADI: KEY EM MACHINERY LTD ADRES: ,, Magadan, 4th km of the main road, warehouse 1

224 224 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: LIDZHEST LINE LTD ADRES: , Moscow region, Mytischi, Trudovaya, possession of 31, Article 1, KAB.83 FİRMA ADI: LOGISTICS LTD REGION ADRES: , RUSSIA, Chelyabinsk, Stakhanovtsev STR., 112 FİRMA ADI: Lorry Service Ltd. ADRES: , Kaliningrad. REG., Gurevsk. RN, PA Poddubny ST. BERLIN, 1 lit. FİRMA ADI: Ltd. AGROREGION ADRES: , Krasnodar Krai, Krasnodar, grandmother, 198/1 FİRMA ADI: Ltd. AKTSENTOLOGIKA ADRES: , RUSSIA, St. Petersburg ST. Pools, 51, literary, POM.2N FİRMA ADI: Ltd. ALGOL ET ADRES: , RUSSIA, MOSCOW, outpatient 2ND passage, 10 FİRMA ADI: Ltd. ALS KRASNODAR ADRES: , Krasnodar Krai, Krasnodar, Kulikovo 2 FİRMA ADI: Ltd. Amur Machinery and Services ADRES: , Khabarovsk, Khabarovsk, INDUSTRIAL, 20 FİRMA ADI: Ltd. AUTOTRADE M ADRES: , Pskov, OCTOBER AVE, 56, OF.812 FİRMA ADI: Ltd. AVIATOR ADRES: 692,561, Primor, OCTOBER RN, C. Pokrovka ST. Marksa 23 square one FİRMA ADI: Ltd. AVTOFAST ADRES: ,., Moscow, Highway Warsaw, D.170G FİRMA ADI: Ltd. AVTOPARTUNIVEKS ADRES: , Moscow reg., Leninsky district, D.VATUTINKI, OK "Vatutinki" TER., ABPKG, FİRMA ADI: Ltd. BIZNESPROEKT ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. ROAD, D. 60B FİRMA ADI: Ltd. CNH PARTS & Service OPEREYSHNZ ADRES: , Moscow reg., Mytishchinsky, D.SHOLOHOVO, 1 KM A / D- Sholokhov FEDOSKINO FİRMA ADI: Ltd. COMPANY AGROTRAKTOR ADRES: , Vladimir Region, Vladimir, UL.TRAKTORNAYA, 33

225 225 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Ltd. company Ladoga ADRES: , St. Petersburg, Petrovskaya Kosa, 1, Bldg.2 FİRMA ADI: Ltd. DOUBLE ADRES: , RUSSIA, ST, ST.Kozlov, 27, literary, POM.13 H FİRMA ADI: Ltd. EKOSOYUZ ADRES: , Murmansk region., Murmansk, UL.PODGORNAYA, D.86 FİRMA ADI: Ltd. EVOBUS RUSSLEND ADRES: , Russia, Moscow, NOVOVLADYKINSKY TRAVEL D.8, p.4 FİRMA ADI: Ltd. falcons and Kurlovich ADRES: ,, Kaliningrad, UL.KARTASHEVA, 8 FİRMA ADI: Ltd. FAYAT BOMAG RUS ADRES: , Moscow region, Khimki, BLOCK Klyazma, 1-D FİRMA ADI: Ltd. FORMAT ADRES: , Leningrad region, Vyborg, Leningrad highway 21A FİRMA ADI: Ltd. GLOBALTRAKAZIYA ADRES: , Amur Region, Blagoveshchensk, STR.Zeisko, 149, office 5 FİRMA ADI: Ltd. JC BI RUSSIA ADRES: , RUSSIA, Moscow, UL.TRUBNAYA, 12, office 1 FİRMA ADI: Ltd. JOHN DEERE RUSSIA ADRES: , Moscow reg., Domodedovo, MKR.BELYE POLES, "Warehouse 104" Page 2 FİRMA ADI: Ltd. KERHER ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. Electrozavodskaya, 27, p. 2 FİRMA ADI: Ltd. KETLOGISTIK ADRES: , Moscow region., Leninsky district, P.IZMAYLOVO, INDUSTRIAL ZONE FİRMA ADI: Ltd. KOMTRANSSPB ADRES: , St. Petersburg, St. Petersburg, ul. The city council, 76 Liter A POM 6- H FİRMA ADI: Ltd. KRAFTTEHNIK ADRES: , Moscow, Moscow, UL.URALSKAYA d.13 KV.48 FİRMA ADI: Ltd. LEKOR ADRES: , Moscow, ul.2 AZ Melitopol, VL.4A FİRMA ADI: Ltd. LIDZHEST LINE

226 226 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , Moscow reg., Mytishchi Trudovaya, Vlad.31, page 1, KAB.83 FİRMA ADI: Ltd. MAKSAD ADRES: , Altai territory, Barnaul, ul. BEKHTEREV, 3, KV. 4 FİRMA ADI: Ltd. NEOGRAND ADRES: , RUSSIA, ST PETERSBURG, PR.APTEKARSKY 2 LIT.3, POM.8 FİRMA ADI: Ltd. OPTTORGSERVIS ADRES: , RUSSIA, MOSCOW TRAVEL Nightingale, 2, office 1 FİRMA ADI: Ltd. Ordos ADRES: , Amur Region, Blagoveshchensk, UL.STUDENCHESKAYA, 16 FİRMA ADI: Ltd. OVERPLYUS ADRES:, , Saint-PETEPBUPG, 13 line VOD.26 LIT. A POM.6-H FİRMA ADI: Ltd. PATRA ADRES: , Moscow, Vorontsovskaya, 4, page 3 FİRMA ADI: Ltd. PRIMPORTBUNKER ADRES: 690,001, Primorsky Territory, Vladivostok, UL.SVETLANSKAYA FİRMA ADI: Ltd. Remservice ADRES: , Moscow reg., RAMENSKY RN, S.NOVOHARITONOVO, TERRITORY "GZHELPROMIN FİRMA ADI: Ltd. ROSIMPORT ADRES: , 1140, ST, ST.Porokhovsky B. d.47 Lit. A.5-H FİRMA ADI: Ltd. ROSKOR ADRES: 690,062, Primorsky Territory, Vladivostok, ul.karbysheva 42 KV. 11 FİRMA ADI: Ltd. RUTRAK ADRES: ,, PETERSBURG, Kronstadt, 11 FİRMA ADI: Ltd. Schaeffler RUSSLAND ADRES: , Moscow, Leningrad AVE., 47, p.3 FİRMA ADI: Ltd. Smarteq IMPORTS ADRES: , MOSCOW, PER.UVAROVSKY, 4 FİRMA ADI: Ltd. Technoimport ADRES: , RUSSIA, St. Petersburg, PR Ligovsky, characters in FİRMA ADI: Ltd. TRAKEKSPRESS ADRES: , Moscow reg., Khimki, STR. Lavochkin, 13, KORP.6, POM.11 FİRMA ADI: Ltd. TRANSSPHERE

227 227 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , Moscow region, Zhukovsky, city parks CAFE "herringbone" FİRMA ADI: Ltd. VENTA ADRES: , Moscow, MKP.North Chertanovo, 4, KORP.408B FİRMA ADI: Ltd. YUNGHAYNRIH lift mechanism TECHNOLOGY ADRES: , Moscow, Skolkovo highway, D 31, PAGE 9 FİRMA ADI: MODERN TECHNOLOGY LTD ADRES: , Moscow, pr-d Serebryakov, 14, p.10 FİRMA ADI: MOTOR SERVICES LTD ADRES: , Kaliningrad, UL.A.NEVSKOGO, D. 120 FİRMA ADI: MT INDUSTRIAL LLC and Supply Vessels ADRES: , St. Petersburg, St. Petersburg, ul. Livonia, 6 LITER A HF. 506 FİRMA ADI: NIWA Ltd ADRES: , RUSSIA, ST, ST.Utochkina E.2 letter A FİRMA ADI: Of Autodiesel (Yaroslavl Motor Works) ADRES: , Yaroslavl region. Yaroslavl, PR.OKTYABRYA, 75 FİRMA ADI: OIL TRADE GROUP LTD ADRES: , Khabarovsk, Khabarovsk, Voronezh, 3 FİRMA ADI: OKA LLC Serpukhov ADRES: , Moscow reg., Serpukhov, Pushkina, 45 FİRMA ADI: Oleg Novikov, SP ADRES: 690,035, Primorsky Territory, Vladivostok, Tereshkova street, D. 13 KV. 139 FİRMA ADI: OOO Baikal AVTOLEKS ADRES: , Novosibirsk Region, G.OB "Tolmachevo" A / P, HOTEL KOMN.112 FİRMA ADI: OOO PSTS SERVICE ADRES: , Kemerovo region., G.POLYSAEVO, PROEZD.KOMMUNALNY 4 FİRMA ADI: OOO VOLKSWAGEN Group Rus ADRES: , Kaluga, Kaluga, ul. CAR, 1 FİRMA ADI: PILGRIM LTD ADRES: , Leningrad region, Vyborg, STR.NEKRASOVA 19 POM.25 FİRMA ADI: PRISM Ltd. ADRES: 690,089, Primorsky Territory, Vladivostok, Shoshin, 6 FİRMA ADI: PRODUCTION COMPANY LLC Remdizel ADRES: ,, Omsk, UL.ISHIMSKAYA, 2/1

228 228 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: Radomir Ltd. ADRES: , Moscow, ALLEY Birch, D.12A FİRMA ADI: Renault Trucks Vostok Ltd. ADRES: , Moscow reg., Khimki, Leningradskaya, VL.39, p.6 FİRMA ADI: RUS LLC Camco ADRES: ,, Moscow, ul.malomoskovskaya, 22, p.1 FİRMA ADI: RUS LLC EVROPART ADRES: , Moscow region, Kotelnik, Dzerzhinsk sh 4/2 FİRMA ADI: SATURN PLUS LLC ADRES: , Russia, Moscow, PROSP.KUTUZOVSKY, 35, OFFICE 1 FİRMA ADI: SPE FIRM LUXURY SERVICE ADRES: ,, Nizhny Novgorod, Prospect GAGARIN, 50, Q3 FİRMA ADI: Studenetsky of Mill ADRES: , Penza. Kamensky District, ST.STUDENETS, UL.STANTSIONNAYA, 1 FİRMA ADI: TECHNO GROUP LTD VLADIVOSTOK ADRES: , Vladivostok, RUSSIAN, 94 FİRMA ADI: Text INTER TRADE LTD ADRES: , MOSCOW, UL.ELEKTRODNAYA, 2, p FİRMA ADI: TRADING HOUSE LTD DIESEL MTS ADRES: , Yaroslavl Region, Yaroslavl, UL.PR.OKTYABRYA D.75 FİRMA ADI: TRANS LTD DF ADRES: , Novosibirsk reg., G.OB, UL.GEODEZICHESKAYA, 60 FİRMA ADI: TRUMP Ltd. ADRES: , MOSCOW, RUSSIA-UL.LITVINA grizzled, 3, POM.III, KOMN.11 FİRMA ADI: TRUMP Ltd. ADRES: , MOSCOW, RUSSIA-UL.LITVINA grizzled, 3, POM.III, KOMN.11 FİRMA ADI: UAB A.R.M. ADRES: , CITY, ul Academician Korolyov, D21 FİRMA ADI: UAB AVTODZHET ADRES: , Russia, Moscow, ul. Leninskaya Sloboda, 9 FİRMA ADI: UAB LENDORSTROY 2 ADRES: , St. Petersburg, Riga Ave, D.70, F

229 229 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: UAB RUSTRANSKOMPLEKT ADRES: , Moscow, Ozerkovskaya nab., 54, p.1 FİRMA ADI: UAB TechService BLAGOVESHCHENSK ADRES: , Amur region. Blagoveshchensk, STR.FRONTIER, FİRMA ADI: UAB TechService KHABAROVSK ADRES: , Khabarovsk, Khabarovsk, TX. Reed, 15 FİRMA ADI: UAB VOLVO EAST ADRES: , Kaluga Region., Kaluga, 29 Suvorov FİRMA ADI: VECTOR Ltd. ADRES: , St. Petersburg, AVE. DOBROLYUBOV, 11 Lit. 14 MIPs FİRMA ADI: VEST TRADE LTD ADRES: , RUSSIA, Moscow reg., Mytishchi UL.KOLPAKOVA, E.2 KORP.10 FİRMA ADI: VLADIVOSTOK PROCESS EQUIPMENT REPAIR CENTER Company ADRES: 690,089, Primorsky Territory, Vladivostok, UL.SHOSHINA, D. 6 FİRMA ADI: Vladimir Motor Company Tractor Works ADRES: , Vladimir Region., Vladimir, ul. Of tractor, 43 FİRMA ADI: Wunder EXPORT IMPORT LTD ADRES: ,, ST, Industrial PR, D.30/23, SW. 137 FİRMA ADI: ZAO Cummins KAMA ADRES: , G., Naberezhnye Chelny, PROMKOMZONA Mfr. AREA "KAMAZ- Diesel" UKRAYNA: FİRMA ADI: AMACO Ukraine TOV 08322, Kiїv.obl., Borispіls ADRES: cue district, s.prolіski, vul.brovarska, 2 Ukraine FİRMA ADI: By TzOV Mehanі ADRES: Chernіv-ka region., Found th district s.yurkіvtsі, v.tsentralna, 1G, Ukraіna FİRMA ADI: CPK TRADE TOV Ukraine, 49000, m.dnіpropetrovs ADRES: vk, g / m 3 Poplar, b.23, building 3, kv.9 FİRMA ADI: DP Automotors A DRES: 08141, s.petrіvske, v.gospodarska, 1 Kyivska reg., K-Svyatosh.r., Ukraine FİRMA ADI: DP Sakal Metal Zakarpattya TOV Sakal Metal Zakarpattya ADRES: 88000, Zakarpatska region, m. Uzhhorod, vul. Bereznev 8, 46

230 230 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: Fіzichna person pіdpriєmets SІNGH BІRENDRA Kumalo ADRES: P 79,035 m.lvіv vul.zelena, 103/6 Ukraine FİRMA ADI: Hyundai Motor Ukraine TOV ADRES: 04,080 m.kiїv, vul. Novokostyanti nіvska-1-a, Ukraine FİRMA ADI: PNVP TELOS ADRES: 01004, m.kiїv, vul.gorkogo 7B FİRMA ADI: PP 888 VІVAT ADRES: 65029, in Metro region, m. Odessa, vul.koblevska, 17/19 kv.26 FİRMA ADI: PP shipbuilders ADRES: 54003, m.mikolaїv, vul.komsomolska, bud.7a, kv.13ukraїna FİRMA ADI: PP VIKKONT ІMP LOGІST ADRES: m.kiїv, vul.ak.krimskogo, 4A FİRMA ADI: PRIVACY Aktsіonerne Tovaristvo AvtoKapіtal ADRES: 01,004 m Chervonoarmіyska Mumbai 15/2 FİRMA ADI: PRIVACY pіdpriєmstvo Budpostach ADRES: 02160, Kiev, Prospect Voz'єdnannya,7-a k.319 FİRMA ADI: Publіchne aktsіonerne tovaristvo Kompanіya Rise ADRES: m.kiїv, vul.akad.zabolotnogo, 152, Ukraine FİRMA ADI: Pіdpriєmstvo zі 100% іnozemnim kapіtalom 'Vіrtg ADRES: en Ukraine "03680, Kyiv, Vul Chervonopraporna, 28, Ukraine FİRMA ADI: PІІ AVTOІNVESTSTROY BROCK ADRES: w / a 04119, Kyiv, vul.degtyarіvska, 21F / A 04073, Kyiv, prov.baltіysky, 20 FİRMA ADI: SMS Ukrtehnosinte formі at TOV ADRES: 40020, m.sumi, pr.kursky, 6 FİRMA ADI: Spetstehnіka Ukraine TOV m.kiїv, vul.m ADRES:. Raskovoї, bud. 19 FİRMA ADI: TOV agricultural resources, ADRES: Ukraine, Kiev, 25018, M.KІROVOGRAD, VUL.MOSKOVSKA 190 FİRMA ADI: TOV Agroalliance Ul.Sobinova, 1, Dnepropetrovsk, ADRES: Ukraine, FİRMA ADI: TOV AGROTEHEKSPORT 01021, m.kiїv, vul. M.Grush ADRES: evskogo, 28/2, n / a 43, Ukraine FİRMA ADI: TOV Commerce Promyslova kompanіya slide Ukra

231 231 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: їna, 49049, m DNIPROPETROVS'K, prov.shtabny, 1, kv.82 FİRMA ADI: TOV Companya Forest ADRES: 03164, Kyiv, vul.gen. Naumova,23-B Karachi, Prospect Komarova / bul.lepse, 38/57 FİRMA ADI: TOV FIRMA Agrotech 61051mHarkіv, VZ do Komsomol ADRES: lets "36Ukraїna FİRMA ADI: TOV Geruk I to ADRES: 18006, m.cherkasi, vul. Dobrovolskogo 3/4 FİRMA ADI: TOV GVA AUCTION ADRES: 07452, Kyivska reg., Brovarsky district, s.gogolіv, vul.artema, 56 FİRMA ADI: TOV Havester ADRES: m.kiїv, vul.viborzka 86, Ukraine. FİRMA ADI: TOV HAVESTER M.KIЇV, VUL.VIBORZKA, 86 ADRES: Ukraine FİRMA ADI: TOV IRBIS AUTO 61035, m.harkіv, vul.kashtanova, 3 ADRES: 5-A Ukraine FİRMA ADI: TOV 'KARCHER' ADRES: m.kiїv, vul.degtyarіvska, 62 FİRMA ADI: TOV KOMPANІYA Agro UNION ADRES: 52,005 Dnіpropetrovsky area s.yuvіleyne, vul.nizhnodnіprovska, 1 FİRMA ADI: TOV KІK AUTO ADRES: 07,400 Kyivska reg., M.Brovari, vulkrasovskogo, 16. Ukraine FİRMA ADI: TOV KІK AUTO 07,400 Kyivska reg., M.Brovari, ADRES: vulkrasovskogo, 16. Ukraine FİRMA ADI: TOV Motordetal Konotop ADRES: Ukraine, Kiev, 41600, Sumy region., M.Konotop, vul.virіvska, 64 FİRMA ADI: TOV NEOTЄH 27 ADRES: 01024, Ukraine, m.kiїv, vul.ak.bogomoltsya, 7/14, Ukraine FİRMA ADI: TOV NTT Energіya 03113, m.kiїv, Degtyarіvska 53 ADRES: Ukraine. FİRMA ADI: TOV PBP ADRES: 61105, m.harkіv, prosp.gagarina 181, office 2-5 FİRMA ADI: TOV s II for sale Ukraine

232 232 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: m.kiїv 134 Kіltseva road 20/1-A FİRMA ADI: TOV s II 'Novofarm' ADRES: 51233, Dnі vska-reg., Novomoskovskiyr district, s.kіlchen in FİRMA ADI: TOV Supermarket zapchastin ARSENAL ADRES: yu.a.01011, m.kiїv, vul.ribalska 13 f.a.03148, m.kiїv, vul.pshenichna, 9. FİRMA ADI: TOV Tehnіchna kompanіya Manіtu ADRES: 042,100, m.kiїv, vul.marshala Malinovskogo, 30, kv.57, Ukraine FİRMA ADI: TOV TG PROMTEHSERVІS ADRES: 03022, m.kiїv, vul. Vasilkіvska, bud. 30 FİRMA ADI: TOV Torgіvelny Dim Dnіproagro ADRES: m.dnіpropetrovsk, vul.rogaleva 33/7Ukraїna, FİRMA ADI: TOV TPK OMEGA Avtopostavka ADRES: Ukraine, Kiev, 62495, Hark.obl, Hark.r district, smtvasischeve, vul.promislova, 1 FİRMA ADI: TOV Transsignal OLK ADRES: 21,010 m Vinnitsa, vul. Botanіchna, B.17, Ukraine. FİRMA ADI: TOV Trigon FARMІNG ADRES: Karachi Bugrimovoї maidan, bud.3,4-th surface HARKIV 61010, Ukraine FİRMA ADI: TOV Trost AUTO SERVІS TEHNІK TOV Ukraine ADRES: 02092, m.kiїv, vul.alma-atinska,12-a FİRMA ADI: TOV Ukravtozapchastina ADRES: 02088, m.kiїv, vul.pershogo herbal,1-aukraїna FİRMA ADI: TOV Virobnicho torgіvelna kompanіya YUZHDIZELMASH ADRES: vul. Vakulenchuk bud.99, of. 14-D, mmelіtopol, Zaporіzka reg., FİRMA ADI: TOV VOLTEH ADRES: 03164, m.kiїv vul. Ak.Bulahovskogo, 5-B, 13 ofіs FİRMA ADI: TOV WF GROUP ADRES: 03148, Kyiv, vul. Gnat Urey, 9, 417 kіmnata FİRMA ADI: TOV Zapagroteh ADRES: 70200, Zaporіzkaobl., M.Gulyaypole, vul.3 Іnternatsіonalu, bud.45 FİRMA ADI: TOV ZEUS ADRES: m.zaporіzhzhya vul. Shіdna, 9 Ukraine

233 233 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: TOV Єvrokar Servіs ADRES: 03142, m.kiїv, bul.akademіka Vernadsky,36-B FİRMA ADI: TOVARISTVO W OBMEZHENOYU VІDPOVІDALNІSTYU Commerce KOMPANІYA SPETSZAPCHAST ADRES: bud.2, vul.lіhachova, m.vasilіvka, Vasilіvsky area Zaporіzka oblas FİRMA ADI: Tovaristvo s obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu PetroNіk ADRES: 74800, Hersonska area m.kahovka, Semenіvske shose, FİRMA ADI: TzOV Agro LV LІMІTED ADRES: Ukraine 80400, Lv.obl, Kam-Buzk.r-ns.Zabuzhzhya, v.sіchovih Strіltsіv, FİRMA ADI: TzOV Thermo Auto Master ADRES: 33028, m.rіvne, vul.slovatskogo, 4/6, Ukraine. FİRMA ADI: TzOV ZAHІD Agro TEHNІKA ADRES: 43000, m.lutsk, Volinskiy reg., Vul.Ordzhonіkіdze, 30, Ukraine FİRMA ADI: TZOV'Ekovektor ' ADRES: m.lvіv, 79000, vul.ak.kolessi 17/43 Ukraine FİRMA ADI: Ukraine TOV Skanіya s іnozemnimi іnvestitsіyami ADRES: 03134, m.kiїv, vul.kіltseva road, 22 FİRMA ADI: Vyartsіlya Ukraine TOV ADRES: in Metro region., M.І llіchіvsk, vul.transportna, bud.20 / 1 FİRMA ADI: ZAT Avtomobіlna kompanіya Іsuzu, ADRES: m.kiїv, v.novokostyantinіvska, bud.8 Ukraine FİRMA ADI: Іnozemne pіdpriєmstvo agroecosystem INVEST ADRES: 03150, m.kiїv, vul.chervonoarmіyska, 71/6 FİRMA ADI: ІVEKO Ukraine TOV ADRES: 01004, vul.darvіna, 8, m lіt.a Kiev, Ukraine

234 234 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI III. KRANKLAR VE KRANK MİLLERİ (848310) İÇİN MÜŞTERİ LİSTESİ ABD: FİRMA ADI: AA ENGINEERING & PROGRAMMING ADRES: CONSULTANT 7515 CATALINA ISLAND DR. KATY TX FİRMA ADI: ABB INC. ADRES: 100 DISTRIBUTION CIRCLE MOUNT PLEASANT FİRMA ADI: AGC GRAND HAVEN L.L.C. ADRES: COMSTOCK ST GRAND HAVEN,MICHIGAN 49417,USA FİRMA ADI: AIR POWER INT L EXPRESS CHI ADRES: 2345 ESTES AVE.ELK GROVE VILLAGE IL FİRMA ADI: ALMA PRODUCTS CO. ADRES: 2000 MICHIGAN AVE ALMA, MI US FİRMA ADI: ALTROM CANADA CORP. ADRES: 3525 LOUGHEED HIGHWAY VANCOUVER BC V5M2A6 FİRMA ADI: AMETEK PITTMAN INC. ADRES: 343 GODSHALL DR. HARLEYSVILLE PA US FİRMA ADI: AMTECH INTENATIONAL ADRES: 50 HIGHWAY 9,SUITE 306, MORGANVILLE NJ FİRMA ADI: ARCTIC CAT INC. ADRES: 6801 GLENN CARLSON DRIVE, SAINT CLOUD MN FİRMA ADI: ASCO.POWER TECHNOLOGIES L.P. ADRES: HANOVER ROAD FLORHAM PARK NJ FİRMA ADI: ASHLAND INC. ADRES: 410 OLD PELZER PIEDMONT, SC US FİRMA ADI: ATCO INDUSTRIES, INC. ADRES: 7000 FIFTEEN MILE ROAD, STERLING HEIGHTS, MI FİRMA ADI: BROSE QUERETARO S.A. ADRES: CIRCUITO EL MARQUES NORTE NO. 14 INT 2 PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES FİRMA ADI: BYCAN SELLEN ASSOCIATES INC ADRES: 7998 CENTERPOINT DRIVE,SUITE 200 INDIANAPOLIS TL FİRMA ADI: CADECO, S.A. DE C.V.

235 235 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: PARQUE CAD: L17, AVE MUNDIAL NO. 144 ESQ. AV. INTERNACIONAL, FİRMA ADI: CALI AMERICA LOGISTICS, INC ADRES: 50 CRAGWOOD SOUTH PLAINFIELD FİRMA ADI: CANADIAN KAWASAKI MOTORS INC. ADRES: 101 THERMOS ROAD TORONTO,ONTARIO, M1L 4W8 CANADA FİRMA ADI: CAROTRANS INTERNATIONAL INC.(N.J.) ADRES: 100 WALNUT AVENUE - SUITE CLARK NEW JERSEY FİRMA ADI: CEMENTOS MOCTEZUMA SA DE CV ADRES: CARRETERA TEZOYUCA TEPETZINGO KM 1, MORELOS MEXICO FİRMA ADI: CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION ADRES: AGUILAR BATRES ZONA 11 GUATEMALA CITY FİRMA ADI: CEVA FREIGHT CANADA ADRES: 1880 MATHESON BLVD. E. MISSISSAUGA,ONTARIO FİRMA ADI: COBRA MOTORCYCLES MFG INC. ADRES: 240 URAN ST HILLSDALE, MI FİRMA ADI: COMPONENT SOURCING INT L L.L.C. ADRES: 2351 BOSTON POST ROAD, STE. 503, GUILFORD CT USA FİRMA ADI: CONSOLIDATED DIESEL COMPANY ADRES: 7301 US HWY 301 NORTH FİRMA ADI: CROSSROAD FARM SUPPLIES ADRES: CENTER ROAD SPANISH LOOKOUT BELIZE CITY FİRMA ADI: CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ADRES: NEWAGE CIRCUITO MEXICO 185 FİRMA ADI: CUMMINS INC. ADRES: C/O CELADON DEDICATED SERVICES SOUTH JONESVILLE ROAD FİRMA ADI: CYBEX INTL ADRES: TH AVE SW OWATONNA, MN FİRMA ADI: DAEWOO INT L (AMERICA) CORP. ADRES:. 300 FRANK W BURR BLVD. SUITE 23TEAN FİRMA ADI: DEACERO SA DE CV

236 236 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: AV.LAZARO CARDENAS NR. 233 OTE SANPEDRO GARZA GARCIA, N.L. FİRMA ADI: DIMERCO.EXPRESS USA CORP. ADRES:. 430 W MERRICK RD, SUITE 1 FİRMA ADI: DRESSER RAND COMPANY ADRES: RECIPROCATING PRODUCTS 100 E. CHEMUNG STREET FİRMA ADI: ECONOCARIBE CONSOLIDATORS INC. ADRES: 1025 WEST ST GEORGE AVE. LINDEN NJ FİRMA ADI: EDISON CHOUEST OFFSHORE ADRES: EAST MAIN STREET LAROSE, LA US FİRMA ADI: EGE TRANS ADRES: 729 N ROUTE 83 SUITE 304 FİRMA ADI: EJES CARDANICOS SA DE CV ADRES: VAT ECA680619ETA PONIENTE 140; 618-G IND. FİRMA ADI: ELBE & SOHN INC. ADRES: 1875 DEWEY LANE SOUTH HAVEN, MI US FİRMA ADI: ELECTROCRAFT ARKANSAS INC. ADRES: 1701 S. BENTON STREET SEARCY AR FİRMA ADI: ELLWOOD CRANKSHAFT AND MACHINE ADRES: 2727 FREEDLAND ROAD HERMITAGE, PA US FİRMA ADI: ENSAMBLAN PERU E.I.R.LTDA. ADRES: CARRETERA FEDERICO BASADRE KM FİRMA ADI: ESCO.INDUSTRIES INC. ADRES: 1755A IOWA AVE., RIVERSIDE, CA USA FİRMA ADI: ESTAS USA CAMSHAFT INDUSTRY INC. ADRES: 2932 VISTA TERRACE LAKE FOREST CA FİRMA ADI: EXPEDITORS INTERNATIONAL DFW ADRES:. 506 EAST DALLAS ROADSUITE 400 FİRMA ADI: FORD MOTOR CO.CO ADRES: CHIHUAHUA ENGINE PLANT - KM 11.5 CARRETERA A CD JUAREZ 11 -CHIHUAHUA FİRMA ADI: GENERAL MOTORS ADRES: 120 WELLINGTON ST THOROLD, ON L2V 5E7

237 237 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: GLOBAL OVERSEAS TRADING ADRES: CD1 LOT CALIMBRE 2 ROUTE DU TIGRE CAYENNE FİRMA ADI: GM CO.CORP. ADRES: TORA 120 WELLINGTON STREET THOROLD ON L2V5E7 FİRMA ADI: GSM TRANSPORATION ADRES: 7301 US HWY 301 NORTH DOCK 37, BATTLEBORO, NC USA FİRMA ADI: HALLIBURTON ENERGY SERVICES ADRES: DUNCAN MANUFACTURING 100 EAST HALLIBURTON BLVD FİRMA ADI: HERCULES OFFSHORE ADRES: SIGNAL SHIPYARD PASCAGOULA,MS. FİRMA ADI: HERKULES USA CORP. ADRES: DBA KPM HERKULES GROUP 101 RIVER ST REET FORD CITY PA U S A FİRMA ADI: HONDA OF SOUTH CAROLINA MFG ADRES: INC HONDA WAY FİRMA ADI: HORIZON HOBBY DISTRIBUTORS INC. ADRES: 4105 FIELDSTONE ROAD, CHAMPAIGN,IL USA FİRMA ADI: HUSQVARNA FORESTRY PRODUCTS N A INC ADRES: 103RED BRIDGE ROAD DE QUEEN AR USA FİRMA ADI: ICB GREENLINE ADRES: 200 FORSYTH HALL DRIVE, SUITE E FİRMA ADI: IMPEX GLS INC. ADRES: TH AVE. JAMAICA NY T F FİRMA ADI: IMPORTADORA & EXPORTADORA ALE MOTOR ADRES: LTD RUC: FİRMA ADI: INAUMEX S.A. ADRES: AVDA. MEXICO JAPON N. 401 ESQUINA S GUANAJUATO GUA MEXICO FİRMA ADI: ISEWAN USAINC. CHARLOTTE BRANCH ADRES: 5701 WESTPARK DRIVE SUITE 201 CHARLOTTE NC FİRMA ADI: JOHNSON CONTROLS INC. ADRES: 9104 YELLOW BRICK ROAD BALTIMORE MD US

238 238 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: JS PRODUCTS ADRES: 5440 SOUTH PROCYON AVE LAS VEGAS, NV FİRMA ADI: JTEKT AUTOMOTIVE TENNESSEE ADRES: 55 EXCELLENCE WAY VONORE FİRMA ADI: KCC TRANSPORT SYSTEMS INC. ADRES: TH AVENUE JAMAICA NY FİRMA ADI: KENTON OR JOMO RADEMARI ADRES: C/O MAYOR'S HEAD BLOCK 5100 E 10TH LANE FİRMA ADI: KINTETSU WORLD EXPRESSUSA INC. ADRES: LONG BEACH OCEAN IMPORT ATTN MS ANGELA SOU FİRMA ADI: KOYO CORPORATION OF U S A ADRES: SOUTHRIDGE BLVD SUITES 1-5 FİRMA ADI: LA LEONESSA NORTH AMERICA ADRES: 1405 TONNE ROAD ELK GROVE VILLAGE IL UNITED S FİRMA ADI: LA SHIP ADRES: 367 DICKSON ROAD HOUMA LA UNITED STATES FİRMA ADI: LANBER INTERNATIONAL PARTS ADRES: 6010NW 99TH AVE NUMERO MIAMI FL FİRMA ADI: LAPARKAN BARBADOS LTD ADRES: STE 103 BLDG 8 HARBOR RD ST MICHAEL BARBADOS FİRMA ADI: LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD.(KAN ADRES: 7007 NE PARVIN ROAD KANSAS CITY, MO ATTN BRIAN BROCKMAN FİRMA ADI: LEADER INT L EXPRESS CORP. ADRES: EVERGREEN PLACE, SUITE D CITY CITY OF INDUSTRY CA UNITED ST FİRMA ADI: LEMAN USA. INC. ADRES: 67 WALNUT AVE.SUITE 301 CLARK NJ07066 USA FİRMA ADI: MEIKO AMERICA INC. ADRES: 888 A.E.C. DRIVE WOOD DALE, IL FİRMA ADI: MEIKO AMERICA INC. ADRES: 9277 CENTRE POINT DR.STE.350 WEST CHESTER, OH FİRMA ADI: NAVISTAR DIESEL OF ALABAMA L.L.C. ADRES: 646 JAMES RECORD ROAD HUSTVILLE, AL US

239 239 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: NIDEC MOTOR AND ACTUATORS USA INC. ADRES: 9 A BUTTERFIELD TRAIL BLVD, ELPASO TX FİRMA ADI: NISSAN NORTH AMERICA INC. ADRES:. ONE NISSAN WAY, FRANKLIN,TN 37067, FİRMA ADI: REPUESTOS COFAL S.A. ADRES: 17 AVENIDA ZONA 11, ANILLO PERIFERICO. GUATEMALA CIUDAD, FİRMA ADI: RF ENGINE PO BOX ADRES: 1445 E LANSING RD MORRICE, MI US FİRMA ADI: RIDESA INTL L.L.C. ADRES: 8500 N.W. 66 STREET MIAMI, FL USA FİRMA ADI: ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS ADRES: AUTOMOTRICES, SA DE CV. ROBERT BOSCH NO.405 CP FİRMA ADI: S.I.T. INDEVA INC. ADRES: 3630 GREEN PARK CIRCLE C CHARLOTTE USA FİRMA ADI: SACMI DE MEXICO. S.A. ADRES: AGENT ONLY NORMA LETICIA GARZA LOPEZ - ADOLFO RODRIGUEZ 2713 COL FİRMA ADI: SANTEE COOPER ADRES: CROSS GENERATION STA PINEVILLE, SC US FİRMA ADI: SANTTE COOPER CROSS GENERATING ADRES: 553 CROSS STATION ROAD PINEVILLE, SC US FİRMA ADI: SAUNDERS CLAYTON ADRES: NW 42ND STREET OPA LOCKA FL FİRMA ADI: SBS WORLDWIDE ADRES: RARITAN BUSINESS PARK 39 MAYFIELD A VE EDISON NJ USA FİRMA ADI: SCHAEFFLER CHINA CO. LTD ADRES: YANSHAN WAREHOUSE 69 YANSHAN ROAD FİRMA ADI: SCHENKER & CO.AG ADRES: AM TERMINAL 6 A-8402 WERNDORF AUSTRIA FİRMA ADI: SCHENKER INC. ADRES: 990 EAST 233RD STREET, CARSON LOS ANGELES

240 240 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: SERVIREPUESTOS ADRES: CALLE MARTI 12-58, ZONA 2 GUATEMALA CITY FİRMA ADI: SEWON AMERICA. INC. ADRES: SEWON BOULEVARD LAGRANGE GA FİRMA ADI: SHIPCO TRANSPORT, INC. ADRES: 311 W. ARTESIA BLVD. COMPTON CA FİRMA ADI: SIEMENS SA DE CV ADRES: KM 3.5 CARRETERA GUDALAJARA - MOREL TLAJOMULCO DE ZUN MX FİRMA ADI: SINTERING TECHNOLOGIES INC. ADRES: 1024 BARACHEL LANE FİRMA ADI: SKF DE MEXICO S.A. ADRES: ZONA INDUSTRIAL NORTE AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA FİRMA ADI: SOURTHERN PERU COPPER CORP. ADRES: AV CAMINOS DEL INCA NO 171, SURCO E LIMA 01 PERU FİRMA ADI: SPECIALTY MFG SOLUTIONS ADRES: 66 JANNEY ROAD, PO BOX 238 FİRMA ADI: Stihl Inc. ADRES: 536 Viking Drive Virginia Beach VA US FİRMA ADI: SUEZ STEEL CO.S.A.E. ADRES: 34 SYRIA STREET AL MOHANDESSEEN GIZ EGYPT CTC: MR PABLO FORNASARO TEL: FİRMA ADI: SUMISHO GLOBAL LOGISTICSUSA CORP. ADRES: NEW YORK OFFICE 3333 NEW HYDE PARK ROAD SUITE 406 FİRMA ADI: SUN AUTOMATION GROUP ADRES: 66 LOVETON CIRCLE SPARKS MD U.S.A. FİRMA ADI: SURINAME ALUMINIUM CO. ADRES: VAN'T HOGERHUYSSTRAAT 13 PARAMARIBO FİRMA ADI: SWISSMEX S A DE C V ADRES: SWISSMEX 500 COL LAS CEIBAS LAGOS DE MORENO JALISCO FİRMA ADI: T.J.EXPEDITERS INC. ADRES: 355 S. LEMON, AVE. SUITE N. WALNUT TEL FİRMA ADI: TEAM HARDINGER TRANSPORTATION

241 241 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 156 HARDINGER BLVD GROVE CITY PA FİRMA ADI: TECO WESTINGHOUSE MOTOR COMPANY ADRES: 510 NORTH IH 35 ROUND ROCK, TX US FİRMA ADI: TERRAMAK SA DE CV ADRES: BURGOS 1001 COL RES LAS VILLAS SAN NICOLAS DE LOS GARZA FİRMA ADI: THYSSENKRUPP CRANKSHAFT CO. ADRES: 1000 LYNCH ROAD DANVILLE IL UNITED STATES FİRMA ADI: TIFFANY SIMS CUSTOMS HOUSE BROKER ADRES: 225 CORPORATE CENTER DRIVE SUITE C FİRMA ADI: TIFFANY SIMS CUSTOMS HOUSE BROKER ADRES: 3249 JODECO ROAD FİRMA ADI: TO DAEWOO INT L AMERICA ADRES:. CORP. FİRMA ADI: Tognum America Inc. ADRES: MacKenzie Novi MI US FİRMA ADI: TOOLS RENEWED ADRES: 50C BUDNEY ROAD NEWINGTON CT FİRMA ADI: TOTER INC. ADRES: FRONTERA ROAD DEL RIO,TX FİRMA ADI: TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, WEST VI ADRES: 1 SUGAR MAPLE LANE BUFFALO FİRMA ADI: TRAFFIC TECH INTL ADRES: 5580 EXPLORER DR. MISSISSAUGA, ON L4W 4Y1 FİRMA ADI: TRANSCONTAINER (USA) INC ADRES: SW AVE STE 235 TORRANCE FİRMA ADI: UNION TRANSPORT CORP ADRES: BRANCH OFFICE MILWAUKEE 5000 W ASHLAND WAY FİRMA ADI: UNITED TECHNOLOGIES PRATT & WHITNEY ADRES: BUILDING 220 WELL 4 AIRCRAFT ROAD MIDDLETOWN FİRMA ADI: UTI UNITED STATES INC ADRES: 1640 W. 190TH ST. TORRANCE CA FİRMA ADI: WISECO.PISTON INC.

242 242 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: 7201 INDUSTRIAL PARK BLVD MENTOR, OH FİRMA ADI: WORTHINGTON AG PARTS ADRES: TH STREET SIOUX FALLS SD FİRMA ADI: YANMAR AMERICA CORP. ADRES: 101 INTERNATIONAL PARKWAY ADAIRSVILLE, GA US FİRMA ADI: YORK INTERNATIONAL ADRES: 1326 S. WOLF ROAD WHEELING IL US FİRMA ADI: YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC. ADRES: 691 AIRPORT SOUTH PARKWAY COLLEGE PARK FİRMA ADI: ZENITH POWER PRODUCTS L.L.C. ADRES: INDUSTRIAL PARK ROAD BRISTOL VA FİRMA ADI: ZF INDUSTRIES INC. ADRES: INDUSTRIAL PARK SOUTH 1261 PALMOUR DRIVE SW GÜNEY KORE: FİRMA ADI: 3B SYSTEM INC. TELEFON: ADRES: , Woram-dong, Dalseo-gu, DAEGU, KOREA FİRMA ADI: 3R E&C CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 19, Haggam-daero 177-gil, Sasang-gu, Busa FİRMA ADI: A PRO ENGINEERING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 94-50, Yeongdeungpo-dong 7-ga, Yeongdeung FİRMA ADI: AMOTECH CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 617, Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon, K FİRMA ADI: ASIA CEMENT CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 726, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135 FİRMA ADI: ASIANA AIRLINES TELEFON: ADRES: , Asiana Airlines, 47, Osoe-dong, Gangseo-g FİRMA ADI: AVANSTREATE KOREA INC. TELEFON: ADRES: , 462 Hyeongok-ri, Cheongbuk-myeon, Pyeongt

243 243 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Best Spareparts Korea Co. TELEFON: ADRES: , 18-7, Garak-dong, Songpa-gu, SEOUL, FİRMA ADI: BORA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm.3013 U-Tower, 1029 Yeongdoek-dong, Gih FİRMA ADI: Bowater Korea. Ltd. TELEFON: ADRES: , , Nanjeon-ri, Samho-eup, Yeongam-gu FİRMA ADI: Canon Korea Business Solutions Inc TELEFON: ADRES: , , Samseong-dong, Gangnam-gu, SEOUL, FİRMA ADI: CHEMIKO TRADING CO. TELEFON: /9 ADRES: , , Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, FİRMA ADI: CTRMOTEK TELEFON: ,1 ADRES: , 10-2, Jukgok-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si, FİRMA ADI: DAEHEUNG KUNKI TRADING CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , , Yeongdeungpo-dong 2-ga, Yeongdeun FİRMA ADI: DAELIM MOTOR CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 58, SUNGSAN-DONG, CHANGWON CITY, KYUNGNAM FİRMA ADI: DAEWOOBUS CORP. TELEFON: ADRES: , 202-1, Ojeong-dong, Bucheon Si Ojeong-gu, FİRMA ADI: DELKOR CORP., TELEFON: /7 ADRES: , 495, Hwangsang-dong, Gumi-si, Gyeongsangb FİRMA ADI: DENSO PS CORP. TELEFON: ADRES: , 47, Seongsan-dong, Changwon-si, Gyeongsan FİRMA ADI: DOOSAN ENGINE CO., LTD. TELEFON: /025 ADRES: , 69-3, Sinin-dong, Changwon-si, Gyeongsang

244 244 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: DOOSAN INFRACORE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 7-11, Hwasu-dong, Dong-gu, Incheon, FİRMA ADI: DURING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 3B/4L, Namdong estate, #607-4, Namchon-d FİRMA ADI: DW CONTROLS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #1212~1214 Byeoksan 2-cha Vally, Gasan-do FİRMA ADI: ECO TELEFON: ADRES: , F1, 989-4, Jangdeok-dong, Gwangsan-gu, Gw FİRMA ADI: Emerson Process Management Marine Solutions Korea TELEFON: ADRES: , 530, Sinpyeong-dong, Saha-gu, Busan, KORE FİRMA ADI: EPSON KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Yeoksam-dong, Gangnam-gu, SEOUL, KOREA FİRMA ADI: ES WORLD CORP. TELEFON: ADRES: , 45-6, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, K FİRMA ADI: EUN KWANG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , # , Songjeong-dong, Gangseo-gu, Bu FİRMA ADI: EUNHYUN IND. CO., LTD. TELEFON: ADRES: , F2, , Guwol 4-dong, Namdong-gu, In FİRMA ADI: EURO INDUSTRIES TELEFON: ADRES: , 941, Naesam-ri Juchon-myeon, Gimhae Si, G FİRMA ADI: F.I.S TELEFON: ADRES: , Sangseo-dong, Daedeok-gu, DAEJEON, KOREA FİRMA ADI: FESTO KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 470-1, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul,15 FİRMA ADI: FINE INC.

245 245 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: ADRES: , , Dadae-dong, Saha-gu, Busan, KORE FİRMA ADI: GENORAY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 434-6, Sangdaewon 1-dong, Jungwon-gu, Seo FİRMA ADI: GS CALTEX TELEFON: ADRES: , GS TOWER 679, YOKSAM-DONG, KANGNAM-GU, SE FİRMA ADI: Gudel Lineartec Inc TELEFON: /8 ADRES: , 11-22, Songdo-dong, Yeonsu-gu, INCHEON, 4 FİRMA ADI: HAE In Corp TELEFON: ADRES: , 392-6, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 13 FİRMA ADI: HANIL PRECISION CO. TELEFON: /7 ADRES: , , Nojang-ri, Jeondong-myeon, Yeongi FİRMA ADI: HEIDELBERG KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , SHINWON PLAZA B/D, 28-2, HANNAM-DONG, YON FİRMA ADI: Hitachi High Technologies Korea Co. TELEFON: ADRES: , 8F., Youngpung Bldg., 33, Seorin-dong, Jo FİRMA ADI: HONEYWELL KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 453-1, Doseong-ri, Sinpyeong-myeon, Dangj FİRMA ADI: HYOSUNG CORP.LTD. TELEFON: ADRES: , 450, Gongdeok-dong, Mapo-gu, Seoul, FİRMA ADI: HYUNDAI HEAVY IND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1, Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan, , FİRMA ADI: HYUNDAI MOTOR CO. TELEFON: ADRES: , 231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KORE FİRMA ADI: HYUNDAI WIA TELEFON:

246 246 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , 391-8, KAUMJONG-DONG, CHANGWON-SHI, KYONG FİRMA ADI: INTL INDUSTRIES CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm401/408, Daeryeong Techno Tower 5-Cha, FİRMA ADI: J&P Global Marketing TELEFON: ADRES: , 100-2, Jungang-dong, Changwon Si, GYEONGS FİRMA ADI: JAGUAR LAND ROVER KOREA CO., LTD TELEFON: ADRES: , 130, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul (Seo FİRMA ADI: JCF MACHINERY. CO.,LTD TELEFON: ADRES: , , Gukchon-ri, Seo-myeon, Yeongi-gun FİRMA ADI: JE WON ENGINEERING CO. TELEFON: 051) ADRES: , 365-1, KUPYONG-DONG, SAHA-GU, PUSAN FİRMA ADI: JEONG WOO PRECISION MOULD MFG CO. TELEFON: ADRES: , , Chunui-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si FİRMA ADI: JUNJINC.SM CO. TELEFON: ADRES: , san 3-1,Ssangnyong-ri, Eumbong-myeon, Asa FİRMA ADI: KEFICO. CORP. TELEFON: ADRES: , Kefico Corporation, 410, Dangjeong-dong, FİRMA ADI: KESCO.CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm Ra-1512, Jungang Circulation Complex, FİRMA ADI: KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Wonsi-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gy FİRMA ADI: KIA MOTORS CORPORATION TELEFON: ADRES: , 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul (Seou FİRMA ADI: KODAK KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 28-10, Jamwon-dong, Seocho-gu, SEOUL, 137

247 247 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: KOIKE KOREA ENGINEERING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Daegwang-dong, Gimcheon-si, Gyeo FİRMA ADI: KOREA GAS CORP. TELEFON: ADRES: , 215, Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam-s FİRMA ADI: KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 167, Samseong-dong, Gangnam-gu, SEOUL, K FİRMA ADI: KOREA KOKUSAI CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 5-6 Horim-dong, Dalseo-gu, Daegu, FİRMA ADI: KOREA NETUREN CO., LTD. TELEFON: /3 ADRES: , 357-2, SAMBU-RI, HWASAN-MYUN, YONGCHON,KY FİRMA ADI: KOREA SANSHO SHOJI TELEFON: ADRES: , 15F, Saewoong Tower, 141-6, Samseong-don FİRMA ADI: KRONES KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 222, Jamsil-dong, Songpa-gu, Seoul, FİRMA ADI: KT & G Corporation TELEFON: ADRES: , 100, Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon FİRMA ADI: KYUNG JIN TRADING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Sunduck Bldg.,107-4, Yangae-dong, Seocho- FİRMA ADI: KYUNGBANG LTD. TELEFON: ADRES: , Kyongbang Co.,Ltd., , Yeongdeungpo- FİRMA ADI: KYUNGCHANG INDUSTRIAL CORP. TELEFON: /6 ADRES: , 1072, Jungni-dong, Seo-gu, Daegu, FİRMA ADI: KYUNGWON MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeon

248 248 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: Lam Research Korea Limited TELEFON: ADRES: , F6, Hunus Bldg., 22-2, Sunae-dong, Seongn FİRMA ADI: MAGNA POWERTRAIN KOREA INC. TELEFON: ADRES: , Dujeong-dong 43, Cheonan-si, Chungcheongn FİRMA ADI: MAN TRUK & BUSKOREA TELEFON: ADRES: , 949-3, Dogok 1-dong, Gangnam-gu, SEOUL, 1 FİRMA ADI: MANDO CORP. TELEFON: ADRES: , 343-1, MANHO-RI, POSUNG-MYON, PYONGTAEK-C FİRMA ADI: MISUNG MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Oseon-dong, Gwangsan-gu, GWANGJU, FİRMA ADI: Minhan C&I Co. TELEFON: ADRES: , 46-1, Sinsu-dong, Mapo-gu, Seoul, FİRMA ADI: Moorim Paper CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 281-1, Sangpyeong-dong, Jinju-si, Gyeongs FİRMA ADI: MOTONIC CORP. TELEFON: ADRES: , 68-5, Gyeonji-dong, Jongno-gu, Seoul,110- FİRMA ADI: NAMHAE CHEMICAL CORP. TELEFON: ADRES: , FL 5, KUKDONG B/D, 60-1, CHUNGMURO 3-GA, FİRMA ADI: NAMSUN MACHINERY CORP.LTD. TELEFON: /4 ADRES: , , UPNAE-DONG, TAEDOK-GU, TAEJON, KO FİRMA ADI: NAMSUNG MACHINERY CO., LTD. TELEFON: 031) ADRES: , , Jeongwang-dong, Siheung Si, GYEON FİRMA ADI: NAMYANG ENTERPRISE CO., LTD. TELEFON: /3 ADRES: , Rm 103, Jeongsu Bldg., 94-70, Yeongdeungp FİRMA ADI: NAVIGATOR SUPPLY AGENCY LTD.

249 249 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: ADRES: , 78-22, Jungang-dong 4-ga, Jung-gu, Busan, FİRMA ADI: NIKON PRECISION KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 17-24, Singal-ri, Giheung-gu, Yongin-si, FİRMA ADI: NOVELLUS KOREA L.L.C. TELEFON: ADRES: , Sunae-dong, Seongnam Si Bundang-gu, GYEON FİRMA ADI: NSK KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #60 Seongsan-dong, Seong-gu, Changwon-si FİRMA ADI: OHSUNG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD TELEFON: ADRES: , 1198, WONJI-RI, JOUCHON-MYEON, KIMHAE-SHI FİRMA ADI: ORIENTAL BREWERY CO., LTD. TELEFON: ~1 ADRES: , 52 Jungsam-ri, Hyeondo-myeon, Cheongwon-g FİRMA ADI: ORPUM CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 666-3, Chosan-dong, Sangju-city, Gyeongsa FİRMA ADI: PHILIP MORRIS KOREA INC. TELEFON: ADRES: , 84, Taepyeongno 1-ga, Jung-gu, Seoul, 100 FİRMA ADI: POSCO.CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1, Goe-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsan FİRMA ADI: REMY KOREALTD. TELEFON: ADRES: , 279, Myeong-ri, Gyeseong-myeon, Changnyeo FİRMA ADI: Renault Samsung Motors TELEFON: ADRES: , Renault Samsung Motors, 185, Sinho-dong, FİRMA ADI: RNP ENTERPRISE LTD. TELEFON: ADRES: , 170-3, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, 138- FİRMA ADI: Robotics Technology TELEFON:

250 250 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , , Geoje-dong, Yeonje-gu, BUSAN, KOR FİRMA ADI: ROLLS ROYCE MARINE KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , #1578-1, SONGJUNG-DONG,GANGSEO-GU,BUSAN FİRMA ADI: S&T MOTORS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 77, Seongsan-dong, Changwon Si, GYEONGSAN FİRMA ADI: SAMKUN CENTURY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Mae-ri Sangdong-myeon, Gimhae Si, FİRMA ADI: SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 314, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-s FİRMA ADI: SAMSUNG HEAVY IND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul (S FİRMA ADI: SAMSUNG PETROCHEMICAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 500, Bugok-dong, Nam-gu, Ulsan, KO FİRMA ADI: SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 28, Seongju-dong, Seongsan-gu, Changwon-s FİRMA ADI: SCANIA KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 18F, CONSTRUCTION CENTER, 71-2, NONHYEON- FİRMA ADI: SCHENKER KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , , Unseo-dong, Jung-gu, INCHEON, 40 FİRMA ADI: SD LOGICS TELEFON: ADRES: , 60-15, Ungnam-dong, Seongsan-gu, Changwo FİRMA ADI: SEO WON CO.,LTD. TELEFON: ADRES: , 165-3, Chunui-dong, Bucheon Si Wonmi-gu, FİRMA ADI: SEOHANWARNERTURBOSYSTEMS TELEFON: ADRES: , 833, Hansan-ri Cheongbuk-myeon, Pyeongtae

251 251 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: SEW EURODRIVEKOREA CO., LTD. TELEFON: 031) ADRES: , B601-4, PANWOL INDUSTRIAL COMPLEX, FİRMA ADI: SHIN HWA TELEFON: /8 ADRES: , , Sindang-dong, Dalseo-gu, DAEGU, FİRMA ADI: SIEMENS LTD TELEFON: ADRES: , 726, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135 FİRMA ADI: SILVERSTAR MARINE TELEFON: ADRES: , 78-13, Jungangdong 4-ga, Jung-gu, BUSAN, FİRMA ADI: SINDO RICOH CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Sindorico Co.,Ltd., , eongsu 2-ga 3 FİRMA ADI: SINHAN PRECISION IND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 217, Hanshin S-MECA, 1359, Gwanpyeong-don FİRMA ADI: SK NETWORKS CO.,LTD. TELEFON: ADRES: , , Yeonghwa-dong, Suwon Si Jangan-gu FİRMA ADI: SKW Co.LTD. TELEFON: ADRES: , #514, Bokseong-ri, Yangmok-myeon, Chilgok FİRMA ADI: SM CYCLOOF KOREA CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , RM 933,ROYAL B/D,5,DANGJU-DONG,CHONGNO-GU FİRMA ADI: SPP Machine Tech TELEFON: ADRES: , , Mugi-ri, Chilwon-myeon, Haman-gu FİRMA ADI: SPP SHIPBUILDING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1988, Chojeon-ri Sanam-myeon, Sacheon-si, FİRMA ADI: SSANGYONG MOTOR CO. TELEFON: 02) ADRES: , 150-3, CHILGOE-DONG, PYONGTAEKSHI,KYONGGI

252 252 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: STX ENGINE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 80, Seongsan-dong, Changwon-si, Gyeongsan FİRMA ADI: STX Metal Co. TELEFON: ADRES: , 452-7, Nae-dong, Changwon Si, GYEONGSANGN FİRMA ADI: SUN MACHINE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Songdo TechnoPark(D-5BL.), , Dongch FİRMA ADI: TAE KWANG IND. CO., LTD. TELEFON: ADRES: , TAEKWANG B/D, 162-1, CHANGCHUNG-DONG 2-GA FİRMA ADI: TAEGIL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 4Ba-721, Shihwa Industrial Complex, Seong FİRMA ADI: TAESUNG WOOD IND. CORP. TELEFON: ADRES: , 6-85, BUKSONG-DONG 1-GA, CHUNG-GU, INCHON FİRMA ADI: TAILIM PACKING IND. CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , CHONGWANG-DONG, SHIHEUNG-SHI, KYO FİRMA ADI: TAISUNG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 4Na-402, SHIHWA INDUSTRIAL COMPLEX, 1295, FİRMA ADI: TATA DAEWOO COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , TATA-Daewoo Commercial Vehicle Co. Ltd, 1 FİRMA ADI: TOKYO ELECTRON KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , , Iui-dong, Suwon Si Yeongtong-gu, FİRMA ADI: TONG YANG MOOLSAN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 90, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: Toray Advanced Materials Korea Inc. TELEFON: ADRES: , 93-1, Imsu-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-d FİRMA ADI: TOWGREEN

253 253 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: ADRES: , FİRMA ADI: URO CORP. TELEFON: ADRES: , 2th fl, Hyangwoo bldg, Songpa-dong, Songp FİRMA ADI: VOLVO GROUP KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1, KWIHYON-DONG CHANGWON CITY, KYONGSANGN FİRMA ADI: WABCO.KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 884, EYON-RI, CHONGBUK-MYUN, PYUNGTAEK-CI FİRMA ADI: WARTSILA KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , ,Eomgung-dong, Sasang-gu, BUSAN, KO FİRMA ADI: WOOSU AMS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Sinchon-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam- FİRMA ADI: X Tec Co. TELEFON: ADRES: , SUN PLAZA BLDG. 8 Fl., # 829, 1434, Woo-1 FİRMA ADI: Y.B MICRO MOTORS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #2 Young Bag Bldg, 57-2, Myeonmok 8-dong, FİRMA ADI: YANG JI INTL CO., LTD. TELEFON: /7 ADRES: , #4th, Hacom B/D, 111, Euljiro 4-ga, Jung- FİRMA ADI: YEONHAB PRECISION CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 242-1, SOSA-RI, MONCHUN-MYUN, CHONAN-SHI, FİRMA ADI: YIKANG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: /6 ADRES: , 55-7, Mullae-dong 3-ga, Yeongdeungpo-gu, FİRMA ADI: YOUNG KWANG CO. TELEFON: ADRES: , , Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan FİRMA ADI: YoungKwang Machine Co. LTD. TELEFON:

254 254 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , #742-10, Munsan-ri, Oedong-eup, Gyeongju FİRMA ADI: YURA CORP. TELEFON: ~8 ADRES: , , Yeonje-ri, Gangoe-myeon, Cheongwo FİRMA ADI: YUSINHR CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #37, Daepyeong-dong 1(il)-ga, Yeongdo-gu FİRMA ADI: ZEUS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 164-1, Busan-dong, Osan-si, Gyeonggi-do, FİRMA ADI: ZF KOREA CO.,LTD. TELEFON: ADRES: , 422-2, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Inc İNGİLTERE: FİRMA ADI: 1AGCO INTERNATIONAL GMBH ADRES: AGCO LTD TAX & TREASURY ABBEY PARK KENILWORTH, WARKS CV8 2TQ FİRMA ADI: 1BEPCO GROUP LIMITED ADRES: BEPCO HOUSE UNIT 316 HARTLEBURY TRADING ESTATE HARTLEBURY, KIDDERMINSTER WORCESTER DY10 4J FİRMA ADI: 1BRITISH AIRWAYS PLC ADRES: TAX DEPT,ATTN LESLEY BEVERIDGEWATERSIDE,HCA3 (AFRICA) PO BOX 365 HAMMONDSWORTH MIDDX UB7 0GB FİRMA ADI: 1BURWOOD AVIATION SUPPLIES LTD ADRES: BURWOOD HOUSE UNIT 8, BESSEMER CLOSE EBBLAKE IND ESTATE VERWOOD DORSET BH31 6A FİRMA ADI: A & D SALES LTD ADRES: UNIT 4A PEEL ROAD WEST PIMBO SKELMERSDALE WN8 9PT FİRMA ADI: ABBEY SPORTCARS LTD ADRES: 26 TUTTLES LANE WEST WYMONDHAM NORFOLK NR18 0DS FİRMA ADI: ACCESS LIMITED ADRES: UNIT 18 SUTTONS BUSINESS PARK SUTTON PARK AVENUE EARLEY READING BERKSHIRE RG6 1AZ FİRMA ADI: ADVANTIV LTD ADRES: UNIT 9 KINGFISHER COURT HAMBRIDGE ROAD NEWBURY BERKS RG14 5SJ

255 255 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: AEROSPACE SUPPORT ASSOCIATES LTD ADRES: HANGDOWN MEAD BUSINESS PARK TOP ROAD SHARPTHORNE NR EAST GRINSTEAD WEST SUSSEX RH19 4PH FİRMA ADI: AGCO.INTL GMBH ADRES: AGCO LTD TAX & TREASURY ABBEY PARK KENILWORTH, WARKS CV8 2TQ FİRMA ADI: AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL PARTS LTD ADRES: 9 WASSAGE WAY HAMPTON LOVETT IND ESTATE DROITWICH WORCESTERSHIRE WR9 0NX FİRMA ADI: AIRTIME AVIATION LTD. ADRES: HANGAR 103, GREEN ZONE BOURNEMOUTH INTERNAT'L AIRPORT CHRISTCHURCH DORSET BH23 6NW FİRMA ADI: ALBON ENGINEERING AND MANUFACTURING PLC ADRES: ROCHEHALL WAY PURDEYS INDUSTRIAL ESTATE ROCHFORD ESSEX SS4 1JU FİRMA ADI: ALLMAKES 4X4 LTD ADRES: 39 MILTON PARK ABINGDON OXON OX14 4RT FİRMA ADI: ATB MORLEY LTD ADRES: BRADFORD ROAD PUDSEY LEEDS WEST YORKSHIRE LS28 6QA FİRMA ADI: AUTOLINK DIAGNOSTICS LIMITED ADRES: UNIT 22 WADSWORTH BUSINESS CENTRE 21 WADSWORTH ROAD PERIVALE UB6 7LQ FİRMA ADI: AUTOMOTIVE DISTRIBUTORS LIMITED ADRES: 9 WHEELBARROW PARK PATTENDEN LANE MARDEN TONBRIDGE KENT TN12 9QD FİRMA ADI: BAE SYSTEMS OPERATIONS LTD ADRES: WARWICK HOUSE FARNBOROUGH AEROSPACE CENTRE FARNBOROUGH HANTS GU14 6YU FİRMA ADI: BAILEY MORRIS LTD ADRES: 8 LITTLE END ROAD EATON SOCON ST NEOTS HUNTINGDON CAMBS PE19 8GE FİRMA ADI: BEARMACH PLC ADRES: BEARMACH HOUSE UNIT 5 PANTGLAS INDUSTRIAL ESTATE BEDWAS CAERPHILLY CF83 8GE FİRMA ADI: BIFRANGI UK LTD. ADRES: SHARDLOW WORKS GRANGE MILL LANE SHEFFIELD S9 1HR

256 256 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: BILLCAR ENGINEERING LTD ADRES: UNIT 1A BATTLEFIELD ENTERPRISE PARK LITTLE HARLESCOTT LANE SHREWSBURY SY1 3JE FİRMA ADI: BIOCOMPOSITES LIMITED ADRES: KEELE SCIENCE PARK KEELE STAFFORDSHIRE ST5 5NL FİRMA ADI: BMW (UK) HOLDINGS LTD ADRES: TAX DEPARTMENT BMW (UK) MANUFACTURING LIMITEDPO BOX 43 OXFORD OX4 6NL FİRMA ADI: BORDER HOLDINGS UK LTD. ADRES: THE GROVE CRAVEN ARMS SHROPSHIRE SY7 8DA FİRMA ADI: BOWMAN INTERNATIONAL LTD ADRES: UNIT 10 ISIS COURT WYNDYKE FURLONG ABINGDON BUSINESS PARK ABINGDON OX14 1DZ FİRMA ADI: BRAMLANDS (AVIATION) LTD ADRES: BRAMLANDS STABLES BRAMLANDS LANE WOODMANCOTE HENFIELD WEST SUSSEX BN5 9TQ FİRMA ADI: BRIDPORT LIMITED ADRES: THE COURT WEST STREET BRIDPORT DORSET DT6 3QU FİRMA ADI: BRITISH POLAR ENGINES LTD. ADRES: 133 HELEN STREET GLASGOW G51 3HD FİRMA ADI: BRONZE GOLD LIMITED ADRES: UNIT 2 SHEPCOTE BUSINESS PARK EUROPA DRIVE SHEFFIELD S9 1XT FİRMA ADI: BROTHER INDUSTRIES (UK) LTD ADRES: BROTHER HOUSE 1 THAME STREET AUDENS M34 5JE FİRMA ADI: BSA MACHINE TOOLS LTD. ADRES: MACKADOWN LANE KITTS GREEN BIRMINGHAM WEST MIDLANDS B33 0LE FİRMA ADI: BURWOOD AVIATION SUPPLIES LTD ADRES: BURWOOD HOUSE UNIT 8, BESSEMER CLOSE EBBLAKE IND ESTATE VERWOOD DORSET BH31 6AZ FİRMA ADI: BW OFFSHORE (UK) LTD ADRES: HORIZONS HOUSE 81 WATERLOO QUAY ABERDEEN AB11 5DE FİRMA ADI: CAJERO LTD

257 257 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: UNIT 1 STALHAM BUSINESS CENTRERUSHENDEN ROAD QUEENBOROUGH ISLE OF SHEPPEY KENT ME11 5HE FİRMA ADI: CATERPILLAR (UK) LTD PETERLEE ADRES: NORTH WESTERN INDUSTRIAL EST PETERLEE CO DURHAM SR8 2HX FİRMA ADI: CEVA TRADE SERVICES INC ADRES: C/O EGL WARRINGTON 20 LEACROFT ROAD BIRCHWOOD WARRINGTON WA3 6PJ FİRMA ADI: CONCENTRIC PUMPS LTD ADRES: UNIT 10 GRAVELLY PARK INDUSTRIAL ESTATE TYBURN ROAD ERDINGTON BIRMINGHAM B24 8HW FİRMA ADI: CUMMINS LTD ADRES: CUMMINS BUSINESS SERVICES DUNEDIN HOUSE COLUMBIA DRIVE THORNABY TS17 6BJ FİRMA ADI: D F COULAM & SONS ADRES: 3 STIRLING WAY NORTHFIELDS INDUSTRIAL ESTATE MARKET DEEPING PETERBOROUGH PE6 8LG FİRMA ADI: DAINIPPON SCREEN (UK) LTD ADRES: MICHIGAN DRIVE TONGWELL MILTON KEYNES MK15 8HT FİRMA ADI: DALAU LIMITED ADRES: FORD ROAD INDUSTRIAL ESTATE CLACTON-ON-SEA ESSEX CO15 3DZ FİRMA ADI: DANA UK AXLE LTD ADRES: BIRCH ROAD WITTON BIRMINGHAM WEST MIDLANDS B6 7JR FİRMA ADI: DELPHI DIESEL SYSTEMS LIMITED ADRES: SPARTAN CLOSE WARWICK CV34 6QZ FİRMA ADI: DYSON LTD ADRES: TETBURY HILL MALMESBURY WILTSHIRE SN16 0RP FİRMA ADI: E P BARRUS LTD ADRES: LAUNTON ROAD BICESTER OXON OX26 4UR FİRMA ADI: ELECTRO MOTIVE DIESEL LIMITED ADRES: UNIT 1A WELLHEADS CRESCENT DYCE ABERDEEN AB21 7EZ FİRMA ADI: ENSCO SERVICES LIMITED ADRES: ENSCO HOUSE BADENTOY AVENUE BADENTOY INDUSTRIAL ESTATE PORTLETHEN ABERDEEN AB12 4YB

258 258 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: ESD ESCALATOR COMPONENTS LTD ADRES: 39 LEAP VALLEY CRESCENT DOWNEND BRISTOL BS16 6TL FİRMA ADI: EURO CAR PARTS LTD ADRES: WEMBLEY INDUSTRIAL ESTATE FULTON ROAD WEMBLEY MIDDLESEX HA9 0TF FİRMA ADI: FIROW LIMITED ADRES: FIROW HOUSE TARPORLEY ROAD SANDIWAY CHESHIRE CW8 2ES FİRMA ADI: FIVES BRONX LTD. ADRES: CHURCHILL HOUSE THIRD AVENUE THE PENSNETT ESTATE KINGSWINFORD WEST MIDLANDS DY6 7XZ FİRMA ADI: FORD MOTOR CO.LTD ADRES: UK VAT GROUP COMPLIANCE ROOM 1/459 EAGLE WAY BRENTWOOD ESSEX CM13 3BW FİRMA ADI: FORD MOTOR COMPANY LTD ADRES: UK VAT GROUP COMPLIANCE ROOM 1/459 EAGLE WAY BRENTWOOD ESSEX CM13 3BW FİRMA ADI: FORD MOTOR COMPANY LTD ADRES: UK VAT GROUP COMPLIANCE ROOM 1/459 EAGLE WAY BRENTWOOD ESSEX CM13 3BW FİRMA ADI: GERMAN SWEDISH AND FRENCH CAR PARTS LTD ADRES: DAVID LEWIS / PAUL WARNG UNIT THE FORT INDUSTRIAL ESTATE BIRMINGHAM B35 7AR FİRMA ADI: GOODRICH ACTUATION SYSTEMS LTD ADRES: STAFFORD ROAD FORDHOUSES WOLVERHAMPTON WV10 7EH FİRMA ADI: H & S AVIATION LIMITED ADRES: AIRPORT SERVICE ROAD PORTSMOUTH HAMPSHIRE PO3 5PJ FİRMA ADI: HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LTD ADRES: VAT ACCOUNTANT SUE PIERCEY HALLIBURTON HOUSE HOWE MOSS CRESCENT DYCE ABERDEEN AB21 0GN FİRMA ADI: HANGREEN LIMITED ADRES: REDBOURN ROAD HEMEL HEMPSTEAD HERTS HP2 7AZ FİRMA ADI: HERTS ENGINEERING LTD ADRES: UNIT 17 KINGS PARK PRIMROSE HILL KINGS LANGLEY HERTFORDSHIRE WD4 8ST FİRMA ADI: HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD ADRES: HIGHWORTH ROAD SOUTHMARSTON SWINDON WILTS SN3 4TZ

259 259 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: HONEYWELL AEROSPACE BV AND HONEYWELL UK LTD ADRES: HONEYWELL HOUSE ARLINGTON BUSINESS PARK BRACKNELL RG12 1EB FİRMA ADI: HONEYWELL INTERNATIONAL SARL ADRES: C/O HONEYWELL AEROSPACE UK EDISON ROAD HOUNDMILLS ESTATE BASINGSTOKE RG21 6QD FİRMA ADI: HOSOKAWA MICRON LTD ADRES: RIVINGTON ROAD WHITEHOUSE RUNCORN CHESHIRE WA7 3DS FİRMA ADI: HUCO ENGINEERING INDUSTRIES LTD ADRES: MERCHANT DRIVE HERTFORD HERTFORDSHIRE SG13 7BL FİRMA ADI: IMS INTERNATIONAL MARKETING SERVICES LIMITED ADRES: BOULTON WORKS 54 COLLEGE ROAD PERRY BARR BIRMINGHAM B44 8BS FİRMA ADI: INAER MAINTENANCE UK LTD. ADRES: HANGAR 1 THRUXTON AIRFIELD ANDOVER HAMPSHIRE SP11 8PN FİRMA ADI: ITT INDUSTRIES LIMITED ADRES: MILLWEY RISE INDUSTRIAL ESTATEAXMINSTER DEVON EX13 5HU FİRMA ADI: JAGUAR CARS LTD ADRES: ABBEY ROAD WHITLEY COVENTRY CV3 4LF FİRMA ADI: JAYTRAC LTD. ADRES: 4 EDGEMEAD CLOSE ROUND SPINNEY INDUSTRIAL EST NORTHAMPTON NN3 8RG FİRMA ADI: JETSCAPE LEISURE LTD ADRES: C/O ROTEC ENGINEERING LTD ENTERPRISE WAY VALE BUSINESS PARK EVESHAM WORCS WR11 1GS FİRMA ADI: JM HEAFORD LIMITED ADRES: 9 CENTURY PARK PACIFIC ROAD ALTRINGHAM CHESHIRE WA14 5BJ FİRMA ADI: JOHN DEERE LIMITED ADRES: HARBY ROAD LANGAR NOTTINGHAM NG13 9HT FİRMA ADI: JOY MINING MACHINERY LIMITED ADRES: BROMYARD ROAD WORCESTER WR2 5EG FİRMA ADI: K M PRODUCTS EUROPE LIMITED ADRES: THE FORUM UNIT B & D HANWORTH LANE BUSINESS PARK HANWORTH LANE CHERTSEY SURREY KT16 9JX

260 260 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: KEARSLEY AIRWAYS LTD. ADRES: ROMEERA HOUSE STANSTED AIRPORT STANSTED ESSEX CM24 1QL FİRMA ADI: KEN KIMBLE (REACTOR VESSELS) LTD ADRES: UNIT 85 THOMAS WAY LAKESVIEW INTERNATIONAL BUSINESS PARK HERSDEN, CANTERBURY, KENT CT3 4NH FİRMA ADI: KENT PERFORMANCE CAMS LIMITED ADRES: UNITS 1-7 MILITARY ROAD SHORNCLIFFE INDUSTRIAL ESTATE FOLKESTONE KENT CT20 3UJ FİRMA ADI: KLM UK ENGINEERING LTD ADRES: HANGER 8 LIBERATOR ROAD NORWICH NR6 6ER FİRMA ADI: KOYO UK LTD. ADRES: WHITEHALL AVENUE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0AX FİRMA ADI: LAND ROVER ADRES: JLR TAXATION DEPT JAGUAR LAND ROVER ENGINEERING CENTRE W/1/20C WHITLEY COVENTRY CV3 4LF FİRMA ADI: MAKITA MANUFACTURING EUROPE LIMITED ADRES: F A O THE FINANCE MANAGER HORTONWOOD 7 TELFORD SHROPSHIRE TF1 7YX FİRMA ADI: MERROW SCIENTIFIC LTD. ADRES: BAILIFF'S COTTAGE HOME FARM HOLLYCOMBE LIPHOOK GU30 7LR FİRMA ADI: MESSIER DOWTY LTD ADRES: CHELTENHAM ROAD GLOUCESTER GL2 9QH FİRMA ADI: MICHAEL SMITH ENGINEERS LTD. ADRES: OAKS ROAD WOKING SURREY GU21 6PH FİRMA ADI: MILLBROOK PROVING GROUND LTD ADRES: STATION LANE MILLBROOK MK45 2JQ FİRMA ADI: MITCHELL DIESEL LIMITED ADRES: FULWOOD ROAD SOUTH FULWOOD INDUSTRIAL ESTATE SUTTON IN ASHFIELD NOTTS NG17 2JZ FİRMA ADI: MOBIS PARTS EUROPE NV ADRES: ANSLEY HALL DRIVE BIRCH COPPICE BUSINESS PARK DORDON NORTH WARWICKSHIRE B78 1SQ FİRMA ADI: MONARCH AIRLINES LTD

261 261 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: LUTON AIRPORT LUTON BEDS LU2 9NU FİRMA ADI: MOOG WOLVERHAMPTON LTD ADRES: WOBASTON ROAD WOLVERHAMPTON STAFFORDSHIRE WV9 5EW FİRMA ADI: MORGAN CARBTUNE LTD ADRES: UNIT 33 TOWNSEND ENTERPRISE PARK TOWNSEND STREET BELFAST BT13 2ES FİRMA ADI: MOTIVE COMPONENTS LTD ADRES: 13 JAMES WAY MARSHALL COURT DENBIGH WEST BLETCHLEY MILTON KEYNES MK1 1SU FİRMA ADI: NBC GROUP LTD. ADRES: ORLETON LANE WELLINGTON TELFORD SHROPSHIRE TF1 2BG FİRMA ADI: NEIL BROWN ENGINEERING LTD ADRES: BENNER ROAD WARDENTREE LANE IND EST SPALDING LINCS PE11 3TZ FİRMA ADI: NISSAN MOTOR MFG UK LTD. ADRES: FINANCE DEPARTMENT WASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE & WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: NORDAM EUROPE LIMITED ADRES: HAWTIN PARK BLACKWOOD GWENT NP12 2EU FİRMA ADI: O I MANUFACTURING UK LIMITED ADRES: PO BOX 6068 EDINBURGH WAY HARLOW ESSEX CM20 2UG FİRMA ADI: PASCOE INTL LTD ADRES: BOATSHED 3 UNIVERSAL MARINA CRABLECK LANE SARISBURY GREEN SOUTHAMPTON SO31 7ZN FİRMA ADI: PATTERSON MEDICAL LIMITED ADRES: NUNN BROOK ROAD HUTHWAITE SUTTON-IN-ASHFIELD NOTTINGHAM NG17 2HU FİRMA ADI: PENNY & GILES CONTROLS LTD ADRES: 15 AIRFIELD ROAD CHRISTCHURCH DORSET BH23 3TH FİRMA ADI: PERKINS ENGINES CO. ADRES: FRANK PERKINS WAY EASTFIELD PETERBOROUGH PE1 5NA FİRMA ADI: PERKINS ENGINES COMPANY LTD PETERBOROUGH ADRES: FRANK PERKINS WAY EASTFIELD PETERBOROUGH PE1 5NA FİRMA ADI: RECALL SHOW LTD

262 262 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: 6PQ UNIT B 5&6 BOWLES WELL GARDENS FOLKESTONE KENT CT19 FİRMA ADI: RYANAIR LTD ADRES: SATELLITE 3 LONDON STANSTEAD AIRPORT STANSTEAD ESSEX CM24 1RB FİRMA ADI: S M GAUGE CO. ADRES: 308 LODGE CAUSEWAY FISHPONDS BRISTOL BS16 3RD FİRMA ADI: S S WHITE TECHNOLOGIES UK LTD ADRES: 19 HEATHFIELD STACEY BUSHES MILTON KEYNES MK12 6HP FİRMA ADI: SAICA PACK UK LTD ADRES: OAKWOOD HOUSE 82 EASTMOUNT ROAD DARLINGTON COUNTY DURHAM DL1 1LA FİRMA ADI: SAINT GOBAIN ABRASIVES LIMITED ADRES: C/O SAINT-GOBAIN FINANCE SSC EAST LEAKE NOTTINGHAMSHIRE LE12 6JU FİRMA ADI: SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LIMITED ADRES: HEARTHCOTE ROAD SWADLINCOTE DERBYSHIRE DE11 9DU FİRMA ADI: SHAFTEC AUTOMOTIVE COMPONENTS LTD ADRES: UNIT 2 CATO STREET NECHELLS BIRMINGHAM B7 4TS FİRMA ADI: SHRED IT LTD. ADRES: SHRED IT UNIT 1 FORESTERS GREEN TRAFFORD PARK M17 1EJ FİRMA ADI: SPARROW CRANE HIRE LTD. ADRES: ASHMEAD ROAD KEYNSHAM BRISTOL BS31 1SX FİRMA ADI: SPCINT LIMITED ADRES: UNIT 5 THE GRAND UNION OFFICE PARK PACKET BOAT LANE UXBRIDGE MIDDLESEX UB8 2GH FİRMA ADI: SPCINT LTD. ADRES: UNIT 5 THE GRAND UNION OFFICE PARK PACKET BOAT LANE UXBRIDGE MIDDLESEX UB8 2GH FİRMA ADI: SR TECHNICS UK LTD. ADRES: LONG BORDER ROAD STANSTED AIRPORT STANSTED ESSEX CM24 1RE FİRMA ADI: SUBARU UK LTD. ADRES: I M HOUSE SOUTH DRIVE COLESHILL BIRMINGHAM B46 1DF FİRMA ADI: SULZER PUMPS (UK) LTD

263 263 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: MANOR MILL LANE LEEDS LS11 8BR FİRMA ADI: SUTCH AND SEARLE SHIPPING LTD ADRES: HIGHWOOD ROAD WRITTLE ESSEX CM1 3PT FİRMA ADI: TAG FARNBOROUGH ENGINEERING LIMITED ADRES: BUSINESS AVIATION CENTRE FARNBOROUGH AIRPORT FARNBOROUGH HANTS GU14 6XA FİRMA ADI: THE VAPORMATIC CO LTD ADRES: KESTREL WAY SOWTON INDUSTRIAL ESTATE EXETER DEVON EX2 7NB FİRMA ADI: TURNER POWERTRAIN SYSTEMS LTD. ADRES: RACECOURSE ROAD WOLVERHAMPTON WEST MIDLANDS WV6 0QT FİRMA ADI: UHV DESIGN LTD ADRES: UNIT 6 STONECROSS BUSINESS CENTRE LAUGHTON LEWES EAST SUSSEX BN8 6BN FİRMA ADI: ULTIMATE PARTS LTD ADRES: 10 DISTILLERY ST RUDDINGTON NOTTINGHAM NG11 6HL FİRMA ADI: VOLVO GROUP UK LIMITED ADRES: WEDGNOCK LANE WARWICK CV34 5YA FİRMA ADI: W B NORD LTD ADRES: UNIT H9, PREMIER WAY LOWFIELDS BUSINESS PARK ELLAND HX5 9HF FİRMA ADI: WABTEC RAIL LIMITED ADRES: DONCASTER WORKS HEXTHORPE ROAD DONCASTER DN1 1SL FİRMA ADI: WALKERS SNACK FOODS LTD ADRES: 1600 ARLINGTON BUSINESS PARK THEALE READING RG7 4SA FİRMA ADI: WATER PROCESS LIMITED ADRES: BINGLEY ROAD HODDESDON HERTFORDSHIRE EN11 0BU FİRMA ADI: WHITEGATES GARAGE LIMITED ADRES: UNITS 1-7 OAKFIELD ROAD STOCKPORT SK3 8SG FİRMA ADI: WOLSELEY PLC ADRES: PO BOX 21 BOROUGHBRIDGE ROAD RIPON NORTH YORKSHIRE HG4 1SL FİRMA ADI: WORLD EXPRESS FREIGHT LTD

264 264 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: HELLMAN HOUSE LAKESIDE INDUSTRIAL ESTATE COLNBROOK BY PASS COLNBROOK SLOUGH SL3 0EL FİRMA ADI: WRH MARKETING UK LTD ADRES: 6 STANSTED COURTYARD PARSONAGE ROAD TAKELEY ESSEX CM22 6PU FİRMA ADI: ZAPP AUTOMATION LTD ADRES: UNIT 1 SOVEREIGN BUSINESS PARK WILLIS WAY POOLE DORSET BH15 3TB

265 265 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ IV. FRENLER VE SERVO-FRENLER İLE AKSAM VE PARÇALARI (870830) İÇİN MÜŞTERİ LİSTESİ ABD: FİRMA ADI: 2 KOOL INC. ADRES: SW RIGERT RD BEAVERTON OREGON 97007, USA FİRMA ADI: QUBEC INC. ADRES: 60 ROUTE 104 SAINT-JEAN-SUR- QC J2X 1H1 FİRMA ADI: 5500 WHITAKER AVE. ADRES: PLANT#95 DOCK#115 PHILADELPHIA PA FİRMA ADI: A LA ORDEN DE FRENOS Y MECANISMOS ADRES: S.A. DE C.V. LA GRIEGA NO.101-PQ IND.QUERETARO RFC:FME V55 FİRMA ADI: A&A AUTO PARTS CO. LTD ADRES: 3RD AVENUE NURSE LAND BRIDGETOWN, BB FİRMA ADI: A&C CORPORATION ADRES: 4436 WHITE ASH LANE.NAPERVILLE, IL 60564,USA FİRMA ADI: A. & A. AUTOPARTS CO.LTD. TWEEDSIDE ADRES: ROAD ST.MICHAEL,BARBADOS W.I. (IN TRANSIT) FİRMA ADI: A.N.DERINGER INC. ADRES: ND AVENUE SOUTH, TUKWILA, WA FİRMA ADI: A.W.W. KYLE LOGISTICS INC. ADRES: 391, ATTWELL DRIVE, ETOBICOKE, ONT. TEL (416) FAX (416) 675 FİRMA ADI: ABF FREIGHT SYSTEM INC. ADRES: 3801 OLD GREENWOOD ROAD FORT SMITH.AR FİRMA ADI: ABS POWER BRAKE INC. ADRES: 233 N. LEMON STREET ORANGE CA US FİRMA ADI: ACCESORIOS DESA, ADRES: S.A. DE C.V.,JAZMIN NO.1114 CAL. SAN CARLOS GUADALAJARA, JALISCO FİRMA ADI: ACCESSORIOS DESA S.A. DE C.V. ADRES: JAZMIN 1114 COL SAN CARLOS GUADALAJARA, MEXICO FİRMA ADI: ACCUPART INTL INC. ADRES: UNIT B,1465 KEBET WAY PORT COQUITLAM BC V3C6L3

266 266 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: ACERBIS USA INC. ADRES: 110 LINDSAY CIRCLE SUN VALLEY ID PH FİRMA ADI: ACME FREIGHT SERVICES CORP. ADRES: 550E CARSON PLAZA DR. SUITE 201 CARSON, FİRMA ADI: ACTROM AMERICA CORP. ADRES: 4401 D STREET NW SUITE A AUBURN, WA US FİRMA ADI: ADAM OPEL AG BOCHUM ADRES: JOINTLY AND SEVERALLY WITH MUELLER-DIE LILA LOGISTICS FİRMA ADI: ADCOM WORLDWIDE ADRES: 2640 HOLLYWOOD BLVD SUITE 205 HOLLYWOOD FİRMA ADI: ADP DSL (CANADA)LOGISTICS LTD ADRES: RIVER ROAD RICHMOND B C V6X 1X5 CANADA FİRMA ADI: ADVANTAGE PEFORMANCE DISTRIBUTING ADRES: 930 COLUMBIA AVENUE RIVERSIDE CA USA FİRMA ADI: ADVICS MFG OHIO INC. ADRES: 1650 KINGSVIEW DRIVE LEBANON OHIO 45036, U.S.A. FİRMA ADI: AEROCOSTA GLOBAL SYSTEMS INC. ADRES: SPRINGFIELD LANE SUITE E SPRINGFIELD GARDENS FİRMA ADI: AKEBONO BRAKE ELIZABETHTOWN PLANT ADRES: 300 RING ROAD. ELIZABETHTOWN, KY 42701, U.S.A. FİRMA ADI: ALLIED TRANSPORT SYSTEMUSA INC. ADRES: ONE CROSS ISLAND PLAZA SUITE 117 ROSEDALE,NEW YORK FİRMA ADI: ALMACEN DE REPUESTOS S.A. ADRES: DR. PINEYRO NO.170,ZONA 7, APARTADO DE CORREOS 2565 SANTO DOMINGO, REP FİRMA ADI: ALPI USA INC. ADRES: 128 EASTERN AVE. CHELSEA MA UNITED STATES FİRMA ADI: ALTROM AMERICA ADRES: 2601 SOUTH HOLT ROAD INDIANAPOLIS, IN US FİRMA ADI: AM BRAKE CORP. ADRES: 300 RING RD ELIZABETHTOWN KY FİRMA ADI: AMAK BRAKE L.L.C.

267 267 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 1765 CLEVELAND AVENUE GLASGOW, KY U.S.A. FİRMA ADI: AMERICAN MITSUBA CORP. ADRES: 1032 KARI GREIMEL DR. BRIGHTON MI US FİRMA ADI: AMERICAN OVERSEAS TRANSPORT LTD. ADRES: 165 HANSEN COURT - SUITE 110 WOOD DALE IL U.S.A. FİRMA ADI: AMERICAN PACIFIC CORE INC. ADRES: 310 GOETZ SANTA ANA, CA US FİRMA ADI: AMETEK TIP TECHNICAL ROCK CREEK ADRES: ROCK CREEK CENTER 1210 NC HWY USA FİRMA ADI: AMG MEMPHIS ADRES: 10 E BELZ MEMPHIS, TN FİRMA ADI: AMPAC FREIGHT SERVICE, INC. ADRES: 3234 ARDEN ROAD HAYWARD, CA U.S.A. FİRMA ADI: AMSCO.VALLEY FORGE INC. ADRES: 90-1 PLANT AVENUE,HAUPPAUGE, NY 11788, USA FİRMA ADI: AMW PARTS ADRES: 721 WING ST,GLENDALE CA FİRMA ADI: ANDREW WALLACE ADRES: 16 KENDRICK ROAD WAREHAM MA FİRMA ADI: ANTERIST SCHNIEDER AUTOMOTIVE SER ADRES: GEESTEMUNDER STRASSE 12A COLOGNE GERMANY FİRMA ADI: APEX MARIEIME CO. ADRES: 565 BREA CANYON ROAD,SUITE,D WALNUT WALNUT CA UNITED STATES FİRMA ADI: ARVINMERITOR /NEWARK USA ADRES: ARVINMERITOR 444 HEBRON ROAD HEATH OH FİRMA ADI: ATL INDUSTRIES ADRES: 5149 DURGHAM ROAD 30.UXBRIDGE,ONTAR CANADA L80 1N1. FİRMA ADI: AUTOLINE INDUSTRIES INDIANA ADRES: 100, COMMERCE STREET P.O BOX 100, BUTLER, FİRMA ADI: AUTOLIV DO BRASIL LTDA ADRES: AVE. ROBERTO BERTOLETTI, 551 AREA I DO SAO PAULO CNPJ:

268 268 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: AUTOPART INTL INC. ADRES: 192 MANSFIELD AVENUE NORTON MA FİRMA ADI: AW AUTOPARTS ADRES: 52 HIGHWAY 35 S EATONTOWN NJ US FİRMA ADI: AW NORTH CAROLINA, INC. ADRES: 4112 OLD OXFORD RD DURHAM FİRMA ADI: AXLE TECH INTERNATIONAL ADRES: 1005 HIGH AVENUE OSHKOSH WI FİRMA ADI: AXLE TECH TROY DISTRIBUTION CENTER ADRES: 1400 ROCHESTER RD TROY MI FİRMA ADI: AZUSA ENGINEERING INC. ADRES: 1542 INDUSTRIAL PARK ST. COVINA CA FİRMA ADI: B&WBRAKE INC. ADRES: 1025 WINCHESTER AVENUE, KANSAS CITY,MO US FİRMA ADI: Backcountry.com Inc. ADRES: 2607 S 3200 W, STE A Salt Lake City UT US FİRMA ADI: BANCO.DE COSTA RICA ADRES: AVS.0 Y 2, CALLES 4 Y 6, APDO. 10, , FİRMA ADI: BASHI YUEXIN LOGISTICS DEVELOPMENT ADRES: 2225 W. COMMONWEALTH AVE. #110 ALHAMBRA FİRMA ADI: BATTER BRAKE PARTS INC ADRES: 915 SHAWNEE ROAD LIMA, OH US FİRMA ADI: BATZ S.COOP ADRES: B TORREA 32 IGORRE ES FİRMA ADI: BECK ARNLEY WORLDPARTS CORP. ADRES: 2375 MIDWAY LANE SMYRNA TN FİRMA ADI: BENDIX COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS ADRES: LLC 100 JESSICA DR.DEL RIO,TX FİRMA ADI: BNX SHIPPING, INC. ADRES: 910 E. 236TH STREET CARSON, CA FİRMA ADI: BOC INTERNATIONAL INC. ADRES: 23 DRYDOCK AVENUE 5TH FLOOR BOSTON, MA FİRMA ADI: BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS

269 269 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: 451 E. ILLINOIS AVENUE FİRMA ADI: BREMBO ADRES: (DISC DIVISION) M-60 EAST FİRMA ADI: BT BRAKE TECH OF AMERICA ADRES: 3422 SW 6TH AVENUE CAPE CORAL FL US FİRMA ADI: C L CONTAINER LOGISTICS LTD. ADRES: 6299 AIRPORT ROAD,SUITE 701, MISSISSAUGA ONTARIO,L4V 1N3 FİRMA ADI: C R GATOR SUPPLUERS INC. ADRES: 400 NW 41 ST MIAMI, FL US FİRMA ADI: C V INTL INC. ADRES: 1128 W. OLNEY ROAD NORFOLK VA FİRMA ADI: CARDONE INDUSTRIES INC. ADRES: 5501 WHITAKER AVENUE PHILADELPHIA PA FİRMA ADI: Carlisle Indust. Brake & Friction ADRES: 1031 E Hillside Dr Bloomington IN US FİRMA ADI: CHASSIS CORP OF MICHIGAN ADRES: 2223 DOVE STREET FİRMA ADI: CHUKYO KAIUN KAISHALTD. ADRES: 2-1 SAKAE 1-CHOME NAGOYA FİRMA ADI: CN WORLDWIDE INC. ADRES: 1270 CENTRAL PARKWAY WEST SUITE 400 MISSISSAUGA, ON L5C 4P4 TEL: FİRMA ADI: CONECTORES FLEXIBLES AUTOMOTRICES ADRES: AVENIDE C.F.E. NO794 PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM C.P. FİRMA ADI: CRANE WORLDWIDE ADRES: 10 EAST MERRICK ROAD VALLEY STREAM, NEW YORK FİRMA ADI: DNA SPECTALTY INC. ADRES: 1415W 178TH STREET GARDENA CA TEL: FİRMA ADI: DOBAC INTERNACIONAL S.A. ADRES: PLAZA COSTA DEL ESTE LOCAL NO.13, PANAMA, REP. DE PANAMA FİRMA ADI: DOMINATOR SCOOTER ACCESSORIES ADRES: 1674 FI M DR NORCO CA USA

270 270 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: DOUBLE DOWN PARTS INC. ADRES: DBA KUSTOMWERKS 1031 E MOUNTAIN ST BLDG 310 FİRMA ADI: DOUG SNYDER CO.,LTD. ADRES: 2161 CAMEL ROAD BENICIA CA FİRMA ADI: DRAGADOS JUDLAU EAST SIDE ACCESS ADRES: NORTHER BOULEVARD LONG ISLAND CITY, NY US FİRMA ADI: DRIFT CIRCUIT ADRES: 8680 MIRALANI DRIVE 101, SAN DIEGO, FİRMA ADI: DS INTERNATIONAL CORPORATION ADRES: 315 HABOR WAY,SUITE C SOUTH SAN FRANCISCO,CA TEL: FİRMA ADI: DUNAVANT LOGISTICS GROUP, LLC ADRES: SUITE RIDGEWAY LOOP ROAD MEMPHIS TN FİRMA ADI: DYNA LOGISTICS INC ADRES: S. SUSANA ROAD, UNIT 102 RANCHO DOMINGUEZ, CA, USA FİRMA ADI: E AND S LTD. ADRES: 14 WATER WORKS RD. CASTRIES FİRMA ADI: EAGLEWING PRODUCTS INC ADRES: 5519 E.HEDGES FRESNO CA TEL: FİRMA ADI: EAST COAST ATV. ADRES: 313 S 3RD ST,COOPERSBURG PA USA FİRMA ADI: EBC BRAKES USA INC. ADRES: ENCINITAS AVE SYLMAR CA GÜNEY KORE: FİRMA ADI: ADVANCED DIGITAL TECH Co. TELEFON: ADRES: , 2Na-209, Shiwha Industrial Complx,1260-8, FİRMA ADI: ALPS ELECTRIC KOREA CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , Alps Electric Korea Cc., Ltd., Jang FİRMA ADI: ASIA TECH CO., LTD. TELEFON: /5 ADRES: , 168, Geum-ri, Yuga-myeon, Dalseong-gun, D

271 271 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: BADA TEK CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Rm3307, Korea Trade Tower, Samseong 1-don FİRMA ADI: BOO LIM ROTOR CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 223-2, Sinneung-ri, Seowoon-myon, Anseong FİRMA ADI: BOSUNG AUTO E.N.G CO., LTD TELEFON: ADRES: , Jangan-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, FİRMA ADI: CASTEC KOREACO., LTD TELEFON: ADRES: , 750-1,HAKCHANG-DONG SASANG-GU, PUSAN CITY FİRMA ADI: CHRYSLER KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 737, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: Clark Material Handling Asia TELEFON: ADRES: , 40-1, Ungnam-dong, Seongsan-gu, Changwon- FİRMA ADI: D ONLY BRAKE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1040 Yugyo-ri Gunnae-myeon, Pocheon-si, G FİRMA ADI: DA SUNG IND CO., LTD TELEFON: ADRES: , 617-5, Namchon-dong, Namdong-gu, INCHEON, FİRMA ADI: DAE DONG SYSTEM CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 607-2, Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon, FİRMA ADI: DAE IL Corporation TELEFON: ADRES: , 302, Jeoneup-ri, Duseo-myeon, Ulju-gun, U FİRMA ADI: DAE RYANG INDUSTRY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #439-1, MYUNGDONG-RI, HANRIM-MYUN, KIMHAE FİRMA ADI: DAESE M.CARE TELEFON: ADRES: , #635, Daecheon-dong, Dalseo-gu, Daegu, 70 FİRMA ADI: DAEWON ENGINEERING CO., LTD.

272 272 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI TELEFON: 054) /4 ADRES: , 1500, SONGGOK-RI, DASAN-MYEON, GORYEONG- FİRMA ADI: DAEWOOBUS CORP. TELEFON: ADRES: , 202-1, Ojeong-dong, Bucheon Si Ojeong-gu, FİRMA ADI: DAEWOOBUS CORPORATION TELEFON: ADRES: , 202-1, Ojeong-dong, Bucheon Si Ojeong-gu, FİRMA ADI: DAWNSCO TELEFON: 02) ADRES: , # 6-15, 5-KA, NAMDAEMOON-RO, CHUNG-KU, SE FİRMA ADI: DAWOO E&C CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #57, Sinmunno 1-ga, Jongno-gu, SEOUL, 11 FİRMA ADI: DIGITRONICS CO., LTD. TELEFON: 02) /4 ADRES: , TUNGCHON 2-DONG KANGSO-GU, SEOUL CITY FİRMA ADI: DONG HEE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Seonchang-ri, Seonjang-myeon, Asan Si, CH FİRMA ADI: DONG SUNG CLUCH TELEFON: 031) ADRES: , 469-2,KWERANG-RI,CHONGNAM-MYON HWASONG-GU FİRMA ADI: DONGDO TRADING CORP. TELEFON: ADRES: , 961-2, Dapsimni-dong, Dongdaemun-gu, Seou FİRMA ADI: DONGWOO BRAKE IND.CO., LTD. TELEFON: /2 ADRES: , Sinsang 3-ri, Jillyang-eup, Gyeong FİRMA ADI: DOO SUN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 228, Yu-ri, Ipjang-myeon, Cheonan Si, CHU FİRMA ADI: DSINC TELEFON: ADRES: , 1380, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeongg FİRMA ADI: DTR CORP. TELEFON:

273 273 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , 918, Gilseong-ri, Ibanseong-myeon, Jinju- FİRMA ADI: E.S.BRAKE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 293, Sangma-ri, Daegot-myeon, Gimpo-si, G FİRMA ADI: FRIXA CO. ADRES: , 172, Guryong-ri, Byeollyang-myeon, Sunche FİRMA ADI: Gates Unitta Korea Company TELEFON: ADRES: , , Doksan-dong, Geumcheon-gu, Seou FİRMA ADI: GENESIS TELEFON: ADRES: , 532-3, Yuljeon-dong, Jangan-gu, Suwon-si, FİRMA ADI: GM Korea Company TELEFON: ADRES: , 199-1, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Inc FİRMA ADI: GM OUTO WORLD KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 27-9, Hang-dong 7-ga, Jung-gu, INCHEON, FİRMA ADI: HALDEX KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 7-1,YANGPYONG-DONG 4-GA YONGDUNGPO-GU, SE FİRMA ADI: HANIL TUBE CORP. TELEFON: ADRES: , 689-3, Gyeongseo-dong, Seo-gu, INCHEON, 4 FİRMA ADI: HANIL TUBE CORPORATION TELEFON: ADRES: , 689-3, Gyeongseo-dong, Seo-gu, INCHEON, 4 FİRMA ADI: HD SYSTEM CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1035 Sinwang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong FİRMA ADI: HONG SUNG B TELEFON: ADRES: , Poseung National Industrial Complex, Pose FİRMA ADI: HONG SUNG BRAKE CO.,LTD TELEFON: ADRES: , ( , Naepo-ro) 602. ChwiSaeng-ri, Ga

274 274 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: HSL Electronics Co. TELEFON: ADRES: , 1033 Daecheon-dong, Dalseo-gu, Daegu (Se FİRMA ADI: HSL Electronics Co.,Ltd TELEFON: ADRES: , 1033 Daecheon-dong, Dalseo-gu, Daegu (Se FİRMA ADI: HWA CHANG TRADING CO., LTD. TELEFON: /5 ADRES: , ,Doksan-dong, Geumcheon-gu, Seoul,1 FİRMA ADI: HYUNDAI MOBIS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 679-4, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 6 FİRMA ADI: HYUNDAI MOTOR CO. TELEFON: ADRES: , 231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KORE FİRMA ADI: JAGUAR LAND ROVER KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 130, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul (Seo FİRMA ADI: JINHAP CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 48-12, Munpyeong-dong, Daedeok-gu, DAEJEO FİRMA ADI: JINMYUNG FRICTECH TELEFON: ADRES: , #70B4L,639-4,Gojan-dong, Namdong-gu, Inch FİRMA ADI: JUNWOO APS TELEFON: ADRES: , 3rd flr. Ace Bldg. Yangpyeongdong 3-ga, Y FİRMA ADI: KANG RIM MACHINERY CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 717-5,MORA-DONG,SASANG-GU,BUSAN, FİRMA ADI: KB Autosys Co. TELEFON: ADRES: , Sanjeong-ri, Eumbong-myeon, Asan Si, CHUN FİRMA ADI: KB Autosys Co., Ltd TELEFON: ADRES: , Sanjeong-ri, Eumbong-myeon, Asan Si, CHUN FİRMA ADI: KIA MOTORS CORPORATION

275 275 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: ADRES: , 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul (Seou FİRMA ADI: KOREA AIR TERMINAL SERVICE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 499-1, Banghwa-dong, Gangseo-gu, Seoul (S FİRMA ADI: Korea Delphi Auto Motive Systems Co. TELEFON: ADRES: , Korea Delphi Auto Motive Systems Co., Non FİRMA ADI: Korea Delphi Auto Motive Systems Co., Ltd. TELEFON: ADRES: , Korea Delphi Auto Motive Systems Co., Non FİRMA ADI: KOREA ROBERT BOSCH MECHANICS AND ELECTRONICS CO. TELEFON: ADRES: , FİRMA ADI: KUMKANG COMMERCIAL CO. TELEFON: /3 ADRES: , 550-1, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, 1 FİRMA ADI: Kwang Jin Engineering TELEFON: ADRES: , Geolmae-ri, Inju-myeon, Asan Si, CHUNGCHE FİRMA ADI: LEECOME MEDICAL TELEFON: 02) ADRES: , 171-1, YONHUI 3-DONG, SODAEMUN-KU,SEOUL FİRMA ADI: LS MTRON.Ltd TELEFON: ADRES: , , Hogye-dong, Anyang Si Dongan-gu, FİRMA ADI: MANDO CORP. TELEFON: ADRES: , 343-1, MANHO-RI, POSUNG-MYON, PYONGTAEK-C FİRMA ADI: MERCEDES BENZ KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 541, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, SEOUL, 1 FİRMA ADI: MIN SUNG HT CORP. TELEFON: 02) /4 ADRES: , FL4,INYOUNG B/D,859-7,JEKI 2-DONG,DONGDAE FİRMA ADI: NAMYANG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON:

276 276 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , 390, MOKNAE-DONG, ANSAN-SI, KYONGGI-DO FİRMA ADI: PARTS MALL CORP. TELEFON: ADRES: , 734-1, Janghang-dong, Ilsan-gu, Goyang-si FİRMA ADI: Renault Samsung Motors TELEFON: ADRES: , Renault Samsung Motors, 185, Sinho-dong, FİRMA ADI: SAERON AUTOMOTIVE CORP. TELEFON: 041) ADRES: , 306-1, KAJEON-RI, PYONGCHON-MYON, CHONAN- FİRMA ADI: SAM SUNG TRADING TELEFON: ADRES: , Ga-222, 952-7, Dapsimni 4-dong, Dongdaemu FİRMA ADI: SAMWOO IND TELEFON: ADRES: , Woram-dong, Dalseo-gu, DAEGU, KOREA FİRMA ADI: SANGSIN BRAKE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1-37,Buk-ri, Nongong-eup, Dalseong-gun, D FİRMA ADI: SCANIA KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 18F, CONSTRUCTION CENTER, 71-2, NONHYEON- FİRMA ADI: SEOYOUNG PRECISION CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #434-10,Songsan-ri, Yanggam-myeon, Hwaseo FİRMA ADI: SHIN HEUNG PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TELEFON: /8 ADRES: , 252, Bongnim-ri, Saengnim-myeon, Gimhae-s FİRMA ADI: SPECS CORP. TELEFON: ADRES: , RM705, TECHNOPARK, 148, YATOP, BUNDANG-GU FİRMA ADI: SPECS CORP. TELEFON: ADRES: , RM705, TECHNOPARK, 148, YATOP, BUNDANG-GU FİRMA ADI: SSANGYONG MOTOR COMPANY TELEFON: 02) ADRES: , 150-3, CHILGOE-DONG, PYONGTAEKSHI,KYONGGI

277 277 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: SUNIN MOTOR CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Yongdap-dong, Seongdong-gu, Seoul (Seoul FİRMA ADI: TAE CHUL INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: /9 ADRES: , , WOLSUNG-DONG, DALSEO-GU, DAEGU, 7 FİRMA ADI: TAEGIL CO., LTD TELEFON: ADRES: , 4Ba-721, Shihwa Industrial Complex, Seong FİRMA ADI: TATA DAEWOO COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , TATA-Daewoo Commercial Vehicle Co. Ltd, 1 FİRMA ADI: TONG YANG MOOLSAN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 90, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: TOWGREEN TELEFON: ADRES: , FİRMA ADI: Valeo Pyeong Hwa INTERNATIONAL Co. TELEFON: ADRES: , Hanaro Bldg., Insa-dong, Jongno-gu, Seou FİRMA ADI: WABCO KOREA LIMITED TELEFON: ADRES: , 884, EYON-RI, CHONGBUK-MYUN, PYUNGTAEK-CI FİRMA ADI: WOOSHIN INDUSTRIES CO., LTD TELEFON: ADRES: , 962, Naesam-ri, Juchon-myeon, Gimhae-si, FİRMA ADI: ZERO CORP. TELEFON: ADRES: , 56-3, Galmae-dong, Guri-si, Gyeonggi-do, FİRMA ADI: ZERO CORP. TELEFON: ADRES: , 56-3, Galmae-dong, Guri-si, Gyeonggi-do, FİRMA ADI: ZERO CORP. TELEFON: ADRES: , 56-3, Galmae-dong, Guri-si, Gyeonggi-do,

278 278 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: ZERO CORPORATION TELEFON: ADRES: , 56-3, Galmae-dong, Guri-si, Gyeonggi-do, FİRMA ADI: ZF KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 422-2, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Inc İNGİLTERE: FİRMA ADI: 1AGCO INTERNATIONAL GMBH ADRES: AGCO LTD TAX & TREASURY ABBEY PARK KENILWORTH, WARKS CV8 2TQ FİRMA ADI: 1POLARIS BRITAIN LTD ADRES: VICTORY HOUSE UNIT 1 FORGE MILLS PARK STATION ROAD, COLESHILL WARWICKSHIRE B46 1JH FİRMA ADI: THE PARTS ALLIANCE LIMITED ADRES: 1 THE PAVILLIONS CRANMORE DRIVE SHIRLEY SOLIHULL B90 4SB FİRMA ADI: ZAP CONTROLS LTD ADRES: 100 WATERLOO BOULEVARD ANGLESEY BUSINESS PARK LITTLEWORTH ROAD HEDNESFORD STAFFORDSHIRE WS12 1NR FİRMA ADI: HOTBRAY LIMITED ADRES: 16 JUBILEE WAY LONDON SW19 3GZ FİRMA ADI: G E S HYDRAULICS LIMITED ADRES: 195A NENE TERRACE ROAD CROWLAND PETERBOROUGH PE6 0LD FİRMA ADI: HONDA TRADING EUROPE LIMITED ADRES: 1ST FLOOR MULBERRY KEMBREY PARK SWINDON WILTSHIRE SN2 8UY FİRMA ADI: JIM DORAN HAND CONTROLS ADRES: 229 TORRINGTON AVENUE TILE HILL COVENTRY CV4 9HN FİRMA ADI: AUTOSPARES OF COMBER LTD ADRES: 33 MILL STREET COMBER NEWTOWNARDS BT23 5EG FİRMA ADI: CATTON HOLDINGS LIMITED ADRES: KINGS ROAD HAY MILLS YARDLEY BIRMINGHAM WEST MIDLANDS B25 8JB FİRMA ADI: K S COMPOSITES LIMITED ADRES: 4 HICKLING LANE LONG CLAWSON MELTON MOWBRAY LEICESTERSHIRE LE14 4NW

279 279 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: IAN JAMES MCKENZIE ADRES: 44 WATERSIDE MEWS NEWPORT SHROPSHIRE TF10 7PA FİRMA ADI: CAMBRIDGE MOTORSPORT PARTS LTD ADRES: 5 LACRE WAY LETCHWORTH GARDEN CITY SG6 1NR FİRMA ADI: TOYOTA TSUSHO U.K. LTD ADRES: 5TH FLOOR 63 QUEEN VICTORIA STREET LONDON EC4N 4UA FİRMA ADI: W J ROADMARKINGS LIMITED ADRES: 7 BROCK WAY NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE ST5 6AZ FİRMA ADI: JAGUAR CARS LTD ADRES: ABBEY ROAD WHITLEY COVENTRY CV3 4LF FİRMA ADI: NISSIN SHOWA UK LIMITED ADRES: ABERAMAN PARK INDUSTRIAL EST ABERDARE MID GLAMORGAN CF44 6DA FİRMA ADI: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA ADRES: ACCOUNTS & FINANCE BURNASTON DERBY DE1 9TA FİRMA ADI: AGCO INTERNATIONAL GMBH ADRES: AGCO LTD TAX & TREASURY ABBEY PARK KENILWORTH, WARKS CV8 2TQ FİRMA ADI: ANDREW PAGE LIMITED ADRES: APSON HOUSE COLTON MILL BULLERTHORPE LANE LEEDS LS15 9JL FİRMA ADI: OSHKOSH CORPORATION ADRES: ARGENTUM 50 BRISTOL BUSINESS PARK COLDHARBOUR LANE BRISTOL BS16 1EJ FİRMA ADI: APEC LIMITED ADRES: ARMSTRONG WAY GREAT WESTERN BUSINESS PARK YATE BRISTOL BS37 5NG FİRMA ADI: HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS EUROPE LIMITED ADRES: ASPINALL WAY MIDDLEBROOK BUSINESS PARK HORWICH BOLTON BL6 6JH FİRMA ADI: KNORR BREMSE SYSTEMS FOR COMMERCIAL VEHICLES LIMITED ADRES: CENTURY HOUSE FOLLY BROOK ROAD EMERALD PARK EAST EMERSONS GREEN BRISTOL BS16 7FE FİRMA ADI: D S JOHNSTON & CO LTD ADRES: CHAPEL LANE MILFORD GODALMING SURREY GU8 5HE

280 280 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: XRN ENGINEERING LIMITED ADRES: CHAPEL LANE MILFORD GODALMING SURREY GU8 5HE FİRMA ADI: KONGSBERG POWER PRODUCTS SYSTEMS LIMITED ADRES: CHRISTOPHER MARTIN ROAD BASILDON ESSEX SS14 3ES FİRMA ADI: GLOBAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL (UK) LTD ADRES: COLLEGE FARM BUSINESS CENTRE NORTH END MELDRETH ROYSTON HERTS SG8 6NT FİRMA ADI: ALCON COMPONENTS LIMITED ADRES: CONCENTRIC PARK APOLLO TAMWORTH STAFFS B79 7TN FİRMA ADI: SOLID AUTO (UK) LIMITED ADRES: COOMBSWOOD WAY HALESOWEN WEST MIDLANDS B62 8BH FİRMA ADI: TRUPART LIMITED ADRES: DECOY BANK WHITE ROSE WAY DONCASTER SOUTH YORKSHIRE DN4 5JD FİRMA ADI: EUROPEAN FRICTION INDUSTRIES LTD ADRES: ENTERPRISE HOUSE 6/7 BONVILLE ROAD BRISLINGTON BRISTOL BS4 5NZ FİRMA ADI: SPAREX LIMITED ADRES: EXETER AIRPORT EXETER DEVON EX5 2LJ FİRMA ADI: BRYAN HAROLD WRIGHT ADRES: FEN HOUSE FRATING ROAD GREAT BROMLEY COLCHESTER ESSEX CO7 7JW FİRMA ADI: NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LIMITED ADRES: FINANCE DEPARTMENT WASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE & WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: MERITOR HEAVY VEHICLE BRAKING SYSTEMS LIMITED ADRES: FINANCE DEPT GRANGE ROAD CWMBRAN TORFAEN NP44 3XU FİRMA ADI: OFF HIGHWAY BRAKES & CONTROLS LTD ADRES: GOODWOOD ROAD PERSHORE WORCS WR10 2RY FİRMA ADI: MERITOR H.V.B.S. (UK) LTD ADRES: GRANGE ROAD CWMBRAN TORFAEN GWENT NP44 3XU FİRMA ADI: OSL GROUP LTD ADRES: GREENGATES MILL CHICKENLAY LANE DEWSBURY WEST YORKSHIRE WF12 8QD FİRMA ADI: KARMA COMMERCIAL FACILITIES LIMITED

281 281 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: GROUND FLOOR BROOKLET HOUSE 122 NEWLAND STREET WITHAM ESSEX CM8 1BA FİRMA ADI: MAGAL ENGINEERING LTD ADRES: HEADLEY ROAD EAST WOODLEY READING BERKSHIRE RG5 4SN FİRMA ADI: IFS GLOBAL LOGISTICS LTD ADRES: IFS LOGISTICS PARK SEVEN MILE STRAIGHT ANTRIM N IRELAND BT41 4QE FİRMA ADI: LAND ROVER ADRES: JAGUAR LAND ROVER LIMITED ABBEY ROAD WHITLEY COVENTRY CV3 4LF FİRMA ADI: BPW LIMITED ADRES: LEGION WAY MERIDIAN BUSINESS PARK LEICESTER LE19 1UZ FİRMA ADI: IMEXPART LIMITED ADRES: LINKS 31 WILLOWBRIDGE WAY WHITWOOD CASTLEFORD WEST YORKSHIRE WF10 5NP FİRMA ADI: SETCO AUTOMOTIVE (UK) LTD ADRES: LIPE CLUTCH DIVISION YORK AVENUE HASLINGDEN ROSSENDALE LANCASHIRE BB4 4HU FİRMA ADI: QUINTON HAZELL AUTOMOTIVE LTD ADRES: LOGIX PARK A5 WATLING ST HINCKLEY LEICS LE10 3BQ FİRMA ADI: OPTIMUM BALANCE PRODUCTS LTD ADRES: LONGLANDS FARM UGG MERE COURT ROAD RAMSEY HEIGHTS PE26 2RQ FİRMA ADI: CATERPILLAR (UK) LTD PETERLEE ADRES: NORTH WESTERN INDUSTRIAL EST PETERLEE CO DURHAM SR8 2HX FİRMA ADI: BLUEWATER SERVICES (UK) LIMITED ADRES: NOSKAB HOUSE BADENTOY CRESCENT PORTLETHEN ABERDEEN AB12 4NH FİRMA ADI: CARLISLE BRAKE PRODUCTS(UK) LTD ADRES: OMEGA 500 MAMHILAD TECHNOLOGY PARK PONTYPOOL NP44 0JJ FİRMA ADI: CARLISLE BRAKE PRODUCTS(UK) LTD ADRES: OMEGA 500 MAMHILAD TECHNOLOGY PARK PONTYPOOL NP44 0JJ FİRMA ADI: SPA AUTOMOTIVE LTD ADRES: PACKINGTON HAYES TAMWORTH ROAD LICHFIELD WS14 9PN

282 282 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: CAMERON LIMITED ADRES: QUEEN STREET LEEDS LS10 1SB FİRMA ADI: BRAKEWORLD LTD ADRES: RAILSFIELD MOUNT BRAMLEY LEEDS LS13 3AX FİRMA ADI: VERTEX SERVICES GROUP LIMITED ADRES: REGENCY HOUSE WESTWOOD ROAD ILFORD ESSEX IG3 8SB FİRMA ADI: BLUE DIAMOND TECHNOLOGIES LIMITED ADRES: ROLWEY HOUSE SCHOOL CLOSE CHANDLERS FORD EASTLEIGH HAMPSHIRE SO53 4BY FİRMA ADI: 3G TRUCK & TRAILER PARTS LTD ADRES: SANDBECK WAY HELLABY INDUSTRIAL ESTATE HELLABY ROTHERHAM S66 8QL FİRMA ADI: BEAKBANE LTD ADRES: STOURPORT RD KIDDERMINSTER WORCS DY11 7QT FİRMA ADI: ROADLINK INTERNATIONAL LTD ADRES: STRAWBERRY LANE WILLENHALL WEST MIDLANDS WV13 3RL FİRMA ADI: MOTORSPORT VENTURES LTD ADRES: SUNDON PARK ROAD UNIT 8 LUTON ENTERPRISE PARK LUTON BEDFORDSHIRE LU3 3AA FİRMA ADI: TRW LTD ADRES: TECHNICAL CENTRE SHIRLEY SOLIHULL WEST MIDLANDS B90 4LA FİRMA ADI: K M PRODUCTS EUROPE LIMITED ADRES: THE FORUM UNIT B & D HANWORTH LANE BUSINESS PARK HANWORTH LANE CHERTSEY SURREY KT16 9JX FİRMA ADI: SHY AUTO DEVELOPMENTS LTD ADRES: THE OLD RECTORY BUSINESS CENTRSPRINGHEAD ROAD NORTHFLEET KENT DA11 8HN FİRMA ADI: J&R TRADING (UK) LTD ADRES: UNIT 14 TILE CROSS TRADING ESTATE BIRMINGHAM B33 0NW FİRMA ADI: SHAFTEC AUTOMOTIVE COMPONENTS LTD ADRES: UNIT 2 CATO STREET NECHELLS BIRMINGHAM B7 4TS FİRMA ADI: MIDLAND SPORTS & CLASSICS LTD ADRES: UNIT 2 WOODFIELD BUSINESS UNITS KIDDERMINSTER ROAD OMBERSLEY DROITWICH, WORCESTER WR9 0JH

283 283 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: KMS DISTRIBUTIONS LTD ADRES: UNIT 20 FANTON HALL FARM WICKFORD ESSEX SS12 9JF FİRMA ADI: GLOBAL PRODUCT SUPPLIES LTD ADRES: UNIT 27 NEWHAVEN ENTERPRISE CENTRE DENTON ISLAND NEWHAVEN EAST SUSSEX BN9 9BA FİRMA ADI: JOHN BRUCE (UK) LIMITED ADRES: UNIT 3-5 NEWHALL ROAD BUSINESS PARK 58 NEWHALL ROAD SHEFFIELD S9 2QJ FİRMA ADI: T123 LTD ADRES: UNIT 362A LEACH PLACE WALTON SUMMIT BAMBER BRIDGE PR5 8AS FİRMA ADI: BOB WATSON PORSCHE LIMITED ADRES: UNIT 4 HATCH END OLD POULTRY FARM MIDDLE ASTON OXON OX25 5QL FİRMA ADI: WANRAY EUROPE LTD ADRES: UNIT 4 KING JOHN HOUSE KINGSCLERE PARK KINGSCLERE NEWBURY, BERKS RG20 4SW FİRMA ADI: RALLY DESIGN LTD ADRES: UNIT 4 ST AUGUSTINES BUSINESS PARK ESTUARY WAY SWALECLIFFE KENT CT5 2QJ FİRMA ADI: MODE PERFORMANCE LIMITED ADRES: UNIT 6 SILVERSTONE TECHNOLOGY PARK SILVERSTONE CIRCUIT TOWCESTER NN12 8TN FİRMA ADI: K S INTERNATIONAL ADRES: UNIT 6 SPERRIN BUSINESS CENTRESTONEFIELD WAY RUISLIP MIDDLESEX HA4 0BG FİRMA ADI: BETTAPARTS LTD ADRES: UNIT 8A WHARFEDALE ROAD EUROWAY ESTATE BRADFORD BD4 6SG FİRMA ADI: B G DEVELOPMENTS LTD ADRES: UNIT 9 WEST COURT BUNTSFORD PARK ROAD BROMSGROVE B60 3DX FİRMA ADI: CRS GT LTD ADRES: UNIT A INTERLINK WAY SOUTH BARDON HILL BUSINESS PARK BARDON HILL LEICESTERSHIRE LE67 1PG FİRMA ADI: CAPUS (UK) LIMITED

284 284 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: UNIT B5 STAPLEHURST LODGE IND EST STAPLEHURST ROAD SITTINGBOURNE KENT ME10 1XP FİRMA ADI: DINGBRO LTD ADRES: UNIT SEVEN MASTRICK INDUSTRIAL ESTATE WHITEMYRES AVENUE ABERDEEN AB16 6HQ FİRMA ADI: HOWES MODELS LTD ADRES: UNITS 2C/2D CHERWELL BUSINESS CENTRE ROWLES WAY KIDLINGTON OXON OX5 1LA FİRMA ADI: POLARIS BRITAIN LTD ADRES: VICTORY HOUSE UNIT 1 FORGE MILLS PARK STATION ROAD, COLESHILL WARWICKSHIRE B46 1JH RUSYA: FİRMA ADI: Afanasyev Alexey I. INDIVIDUAL BUSINESSMAN ADRES: ,, Pskov, d.58 ANNIVERSARY Blvd. 33 FİRMA ADI: Aguirre Auto Ltd. ADRES:,, St. Larch ALLEY, 12, p.2 FİRMA ADI: Arvis GROUP LTD ADRES: ,., Moscow, UL.VERHNIE FIELDS, 18, POM.6 FİRMA ADI: ASEN Ltd. ADRES: 238,326, KAL. AZ REG., GUREVSK.R-N, P. amicable, Dzerzhinsky 246 FİRMA ADI: AST Ltd. ADRES: ,, St. Petersburg, Lansky HIGHWAY 59, Lit, POM.2N FİRMA ADI: Atlas Copco ADRES: , Moscow region, Khimki, Vashutinskoe HIGHWAY, 15 FİRMA ADI: AUTO IMPEX Ltd. ADRES: , MOSCOW, RUSSIA UL.VASILEVSKAYA, 4 FİRMA ADI: AUTO SPARE PARTS LLC ADRES: , Moscow, ul.novgorodskaya, 1 FİRMA ADI: Automedon M LLC ADRES: , Moscow reg., Krasnogorsk district, D.GOLEVO, ul.tsentralnaya, E.3 FİRMA ADI: Azimut Ltd. ADRES: , Moscow, UL.RYABINOVAYA, D.63A, p.4 FİRMA ADI: Benteler Automotive Ltd. ADRES: , Kaluga, Kaluga, Suvorov, D.121, block 2

285 285 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Japan Auto Ltd. ADRES: , Kaliningrad Region, Kaliningrad, Portovaya, 45 FİRMA ADI: LOGIC AUTO LTD ADRES: , RUSSIA, Moscow, Vavilova D.9A, p.6 FİRMA ADI: Ltd spare parts Car ADRES: , Moscow, ul.novgorodskaya, 1 FİRMA ADI: Ltd. autotechnique ADRES: 187,021, LEN.OBL., Tosno H, Fedorovskaya D. UL.POCHTOVAYA, 17 FİRMA ADI: Ltd. AUTOTRADE ADRES: , seaside, Vladivostok, snow, 1 FİRMA ADI: Ltd. Avtologistika ADRES: , Moscow region, Dzerzhinsk, STR. Power engineers, 22 building 1 FİRMA ADI: Ltd. AVTOPART Karelia ADRES: , Republic of Karelia, Petrozavodsk, ul.novosulazhgorskaya, 22 A FİRMA ADI: Ltd. Avtoresurs ADRES: 238,324, KALININGRAD.OBL.GUREVSKY RN, P.NEVSKOE, Gagarin 235 FİRMA ADI: Ltd. Avtotehnika ADRES: , Leningrad Region., Tosno H, D. Fedorov, POST, 17 FİRMA ADI: Ltd. AVTOTREYDSERVIS ADRES: , Moscow, Semenovskaya NAB., 2/1, page 1, POM FİRMA ADI: Ltd. BIZNESPROEKT ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul.road, D. 60B FİRMA ADI: Ltd. BULTRAKS ADRES: , Moscow, ul. Talalikhin, 41, p. 42 FİRMA ADI: Ltd. Car Mode ADRES: , Russia, Moscow, road enthusiasts, 56, p.25 FİRMA ADI: Ltd. CNH PARTS & Service OPEREYSHNZ ADRES: 141,052, MOSKOV.OBL.MYTISCHINSKY RN, 1 KM A / D, Sholokhov- FEDOSKINO, 4, building 1, L FİRMA ADI: Ltd. DOUBLE ADRES: , RUSSIA, ST, ST.Kozlov, 27, literary, POM.13 H FİRMA ADI: Ltd. EVOBUS RUSSLEND

286 286 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , Russia, Moscow, NOVOVLADYKINSKY TRAVEL D.8, p.4 FİRMA ADI: Ltd. F.A.LOGISTIK ADRES: ,, Moscow, pr.solnechnogorsk, 4 FİRMA ADI: Ltd. FORMAT ADRES: , Leningrad Region., Vyborg, Leningrad highway, 21 A FİRMA ADI: Ltd. Fructus ADRES: , Novosibirsk region, NOVOSIBIRSK, UL.RENTGENOVSKAYA. D.67 FİRMA ADI: Ltd. GARANTMARKET ADRES: , RU, Moscow, UL.ABELMANOVSKAYA, D.17A FİRMA ADI: Ltd. JC BI RUSSIA ADRES: , RUSSIA, Moscow, UL.TRUBNAYA, 12, office 1 FİRMA ADI: Ltd. JOHN DEERE RUSSIA ADRES: , Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, DISTR white tables FİRMA ADI: Ltd. KETLOGISTIK ADRES: , Moscow region., Leninsky district, P.IZMAYLOVO, INDUSTRIAL ZONE FİRMA ADI: Ltd. KIT IMPORT ADRES: , SAINT PETERSBURG, PER.HIMICHESKY, E.1, letter P FİRMA ADI: Ltd. KOMBIZNESUNIVERSAL ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul.2nd SPINNING, 8, p. 4 FİRMA ADI: Ltd. LEKOR ADRES: , street, Moscow, 2-4A I MELITOPOLSKAYADOM FİRMA ADI: Ltd. LEKOR ADRES: , Moscow, ul.2 AZ Melitopol, VL.4A FİRMA ADI: Ltd. LENTRANS ADRES: , Leningrad. REG., Kingisepp RN, D.ZHABINO, D.B / H Letter A FİRMA ADI: Ltd. LONMADI ST PETERSBURG ADRES: , Pushkin RN, ST, AVE Shushary Pulkovo Highway h.72 FİRMA ADI: Ltd. NEOGRAND ADRES: , RUSSIA, ST PETERSBURG, PR.APTEKARSKY 2 LIT.3, POM.8 FİRMA ADI: Ltd. Nippon ALAYD ADRES: , MOSCOW, 5TH AVE DON-D, 21 B, p. 10

287 287 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Ltd. PARTS PLANET ADRES: , Russia, Moscow, ul.delegatskaya E.2 FİRMA ADI: Ltd. PATRA ADRES: , Moscow, Vorontsovskaya, 4, page 3 FİRMA ADI: Ltd. PORSCHE RUSSLAND ADRES: , Moscow, HIGHWAY LENINGRADSKOE, 71 A, page 10 FİRMA ADI: Ltd. PRISM ADRES: CITY, ST, , St. Petersburg, UL.MICHURINSKAYA, 11, FİRMA ADI: Ltd. Remservice ADRES: , Moscow region, RAMENSKY R-OH, C NOVOHARITONOVO, TERRITORY LLC "GJ FİRMA ADI: Ltd. Smarteq IMPORTS ADRES: , MOSCOW, PER.UVAROVSKY, 4 FİRMA ADI: Ltd. SNABAVTOMIR ADRES: , Moscow, Prospect Dr. Nansen, 1 FİRMA ADI: Ltd. SPORTTEHIMPORT ADRES: , ST, ST. B. ZELENIN, 24, LIT.B, POM.31N FİRMA ADI: Ltd. STOKAVTO ADRES: , Moscow, TX.Kostomarovskaya, 3, page 4 FİRMA ADI: Ltd. STROYAVTOMATIKA ADRES: , RUSSIA, Moscow, Ilmenskaya passage, 17, p. 10 FİRMA ADI: Ltd. Technoimport ADRES: , RUSSIA, St. Petersburg, PR Ligovsky, characters in FİRMA ADI: Ltd. TECHNOSERVICE ADRES: , Yaroslavl Region, Yaroslavl, Nekrasov, 41-3 FİRMA ADI: Ltd. TRANSVOSTOKLAYN ADRES: , Primorsky Territory, Vladivostok, UL.STRELNIKOVA, 7 FİRMA ADI: Ltd. ULTRALAYN ADRES: ,, St. Petersburg, ul.beneficial, HOUSE 2 FİRMA ADI: Ltd. VINTREYD ADRES: , Moscow, PL.EVROPY, 2 FİRMA ADI: Manito LLC EAST ADRES: , Belgorod, Wostochnaja, D. 71

288 288 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: Megatex TRADING LTD ADRES: 690,014, Primorsky Territory, Vladivostok, PR TNARODNY, D.43, K. 1 FİRMA ADI: MOBILE SERVICE LTD MS ADRES: , Moscow region, Podolsk, Komsomolskaya E.1 FİRMA ADI: MOTORS LTD HORIZON ADRES: , MO Leninsky district, D.GORKI, 1 B, pages per FİRMA ADI: OOO VOLKSWAGEN Group Rus ADRES: , Kaluga Region., Kaluga, UL.AVTOMOBILNAYA, 1 FİRMA ADI: Pegasus LOGISTICS LTD ADRES:, , Moscow, TX.Dobryninsky 4TH, 8 FİRMA ADI: PILGRIM LTD ADRES: , RUSSIA, Leningrad region, Vyborg, STR.NEKRASOVA 19 POM.25 FİRMA ADI: PILGRIM LTD ADRES: , RUSSIA, Leningrad region, Vyborg, STR.NEKRASOVA 19 POM.25 FİRMA ADI: PRIMA LLC ADRES: , Russia, Moscow, street Verey, D 5B FİRMA ADI: PSMA Rus LLC ADRES: , Kaluga, Moscow District, S.ROSVA, IND PARK Rosva, PLANT CAPACITY N / A FİRMA ADI: RIALS GROUP Ltd. ADRES: , Primorsky Territory, Vladivostok, Prospect YEARS FİRMA ADI: RUS LLC EVROPART ADRES: , Moscow region, Kotelnik, Dzerzhinsk sh 4/2 FİRMA ADI: SP Sergey Nikitenko ADRES: 690,035, Primorsky Krai, Vladivostok, ul. Okatova, 10/69 FİRMA ADI: T Motors Ltd ADRES: , Sverdlovsk region., Ekaterinburg, Komsomolskaya 4 KORP.A,, KV.15, FİRMA ADI: TERMINAL LLC ADRES: , Tambov, STR. Gorky, D 17/129, ROOM 821 FİRMA ADI: TUNING LLC Cougar ADRES: 690,049, Primorsky Territory, Vladivostok, STR. RUSSIAN D.64 KV.17 FİRMA ADI: UAB A.R.M.

289 289 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , RUSSIA, Moscow, Volgograd Ave, D.177, p.1 FİRMA ADI: UAB BRUKLANDS NORTH WEST ADRES: , St. Petersburg, UL.GELSINGFORSSKAYA, 4, K.1 FİRMA ADI: UAB OMGGK ADRES: ,, Magadan, ul.proletarian, 84, Block 2 FİRMA ADI: VECTOR Ltd. ADRES: , St. Petersburg, AVE.DOBROLYUBOV, 11 Lit. 14 MIPs FİRMA ADI: VICTORIA PLUS LLC ADRES: , Moscow, STR I,4-eighth of March, A, 3, p. 5 FİRMA ADI: Westavto EUROPE LTD ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, Dzerzhinsky 80-4 FİRMA ADI: WHITE LINE LTD ADRES: , Moscow region, Moscow, ul. Ostrovityanova, 25, building 1 FİRMA ADI: ZAO Mercedes-Benz RUS ADRES: , Moscow, Leningrad Prospect, D. 39A

290 290 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI V. VİTES KUTULARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (870840) İÇİN MÜŞTERİ LİSTESİ ABD: FİRMA ADI: AIR CITY INC. ADRES: ,ROCKAWAY BOULEVARD, JAMAICA, NEW YORK 11434,U.S.A. TEL FİRMA ADI: AL FAKIKI HEAVY EQUIPMENT ADRES: SPARE PARTS TRADING LLCP.O. BOX : 1 AJMAN UNITED ARAB EMIRATES FİRMA ADI: AL MOTORS LTD. ADRES: CANEFIELD INDUSTRIAL SITE CANEFIELD W.I. FİRMA ADI: ALPI USA INC. ADRES: PARKWAY SUITE FOREST PARK GA PHONE FİRMA ADI: AMERICAN CRANE & TRACTOR INC. ADRES: 2200 STATE LINE ROAD PH KANSAS CITY KS US FİRMA ADI: BRAY CONTROLS USA ADRES: 1333 WESTLAND EAST BLVD. HOUSTON TX FİRMA ADI: DAIKIN DRIVETRAIN COMPONENTS CORP. ADRES: 2121 HOLSTON BEND DR MASCOT TN FİRMA ADI: DAKE INTL ADRES: 724 ROBBINS RD. GRAND HAVEN MI FİRMA ADI: DE RAN GEAR INC. ADRES: 9405 NORTH QUAKER AVENUE LUBBOCK TX FİRMA ADI: DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS ADRES: BENOTO, SA DE C.V. RFC:DBB A ORIENTE 233 N341 FİRMA ADI: DIVERSIFIED MFG ADRES: CORPORATION 101-7TH AVENUE,NEWPORT, MN UNITED STATES TEL FİRMA ADI: DUBOSE INDUSTRIES INC ADRES: 825 INDUSTRIAL DRIVE CLINTON,NC FİRMA ADI: DURST DIVISION REGAL BELOIT CORP ADRES: 5560 EAST BUSS ROAD CLINTON WI FİRMA ADI: ERICKSON AIR CRANE INC. ADRES: 1993 KIRTLAND ROAD CENTRAL POINT OREGON 97502

291 291 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: ETIENNE TRADING ADRES: NO.25 BRAZIL STREET CASTRIES FİRMA ADI: EURASIA FREIGHT SERVICE, INC. ADRES: INTERNATIONAL AIRPORT CTR JAMAICA FİRMA ADI: EVIKE COM INC. ADRES: 136 S SAN GABRIEL BLVD SAN GABRIEL CA FİRMA ADI: EXEDY AMERICA CORP. ADRES: 2121 HOLSTON BEND DR MASCOT TN FİRMA ADI: EXPEDITORS INTL OF ADRES: WASHINGTON, INC YORKMONT ROAD SUITE 2400, CHARLOTTE, NC FİRMA ADI: FORD MOTOR CO. ADRES: (AP23A) - MM CUAUTITLAN PLANT KM 36.5 AUTOPISTA MEX- QRO FİRMA ADI: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA ADRES: AV. GENERAL MOTORS 1959 SAO JOSE DOS CAMPOS, SP BRAZIL CEP FİRMA ADI: GETRAG SERVICES DE MEXICO.SA DE CV ADRES: AV. RIO SAN LORENZO 1475 PARQUE IND CASTRO DEL RIO FİRMA ADI: GILL MFG INC. ADRES: 505 NORTH INDUSTRIAL BLVD TRENTON GA FİRMA ADI: GKN DRIVELINE ADRES: 1818 GETRAG PARKWAY NEWTON, NC 28658, USA FİRMA ADI: MAGNA POWERTRAIN S.A. ADRES: 104 CALLE NO.1 RAMOS ARIZPE MX FİRMA ADI: MSW, LLC ADRES: 8258 ZIONSVILLE ROAD INDIANA INDIANAPOLIS IN UNITED STATES FİRMA ADI: MUGELE IF AMERICA ADRES: 1245 PALMOUR DRIVE SUITE E FİRMA ADI: NACCO MATERIALS HANDLING GROUP ADRES: MENELAUS PIKE FİRMA ADI: NIPPON EXPRESS U S A (ILLINOIS), I ADRES: NC 401 E TOUHY AVE,DES PLAINES,IL

292 292 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: SEAN BOSTIC ADRES: 116 JOYPA DRIVE, FRERE PILGRIM, CHRIST CHURCH FİRMA ADI: SHOWA CANADA INC ADRES: 1 SHOWA COURT SCHOMBERG, ONTARIO, CANADA L0G 1T0 FİRMA ADI: SUBARU OF INDIANA AUTOMOTIVE INC. ADRES: 5500 STATE ROAD 38 E LAFAYETTE FİRMA ADI: TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA ADRES: 1055 FOUNTAIN ST N CAMBRIDGE FİRMA ADI: TRANSCONTAINER USA INC. ADRES: 1 PIERCE PLACE, SUITE 225E ITASCA FİRMA ADI: VOLKSWAGEN DE MEXICO.SA DE CV ADRES: KM 116 AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA PUEBLA - MEXICO FİRMA ADI: WARREN TRANSMISSION C O BAY ADRES: LOGISTICS 9450 BUFFALO HAMTRAMCK MI FİRMA ADI: WERNER GLOBAL LOGISTICS U.S.LLC. ADRES: FRONTIER ROAD OMAHA NE TEL EXT.2281 FİRMA ADI: WHB INTERNATIONAL INC. ADRES: 451, ROBBINS DRIVE - TROY MICHIGAN FİRMA ADI: WOODSTAR INTERNATIONAL LLC ADRES: 130 SPIVEY GLEN DR.JONESBORO,GA ATLANTA, GA FİRMA ADI: YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC. ADRES: CHICAGO BRANCH 1001 NORTH MITTEL DR WOOD DALE IL FİRMA ADI: YUSHIN AMERICA INC. ADRES: 35 KENNEY DRIVE,CRANSTON, RI 02920,U.S.A FİRMA ADI: ZENDA DIENSTLEINSTUNGEN GMBH ADRES: UNTERER KIRCHBERGWEG 65 WURZBERG DE FİRMA ADI: ZF INDUSTRIES INC. ADRES: INDUSTRIAL PARK SOUTH 1261 PALMOUR DRIVE SW GÜNEY KORE: FİRMA ADI: ADVANCED DIGITAL TECH Co. TELEFON: ADRES: , 2Na-209, Shiwha Industrial Complx,1260-8,

293 293 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: AEMS.CO. LTD TELEFON: ADRES: , Songjeong-dong, Gangseo-gu, BUSAN, KOREA FİRMA ADI: Best Spareparts Korea Co. TELEFON: ADRES: , 18-7, Garak-dong, Songpa-gu, SEOUL, FİRMA ADI: BORGWARNER TORQTRANSFER SYSTEMS TELEFON: ADRES: , Gak-ri Ochang-myeon, Cheongwon-gun, CHUNG FİRMA ADI: BOSUNG AUTO E.N.G CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Jangan-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, FİRMA ADI: CHRYSLER KOREA CO.,LTD TELEFON: ADRES: , 737, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: CY MYUTEC CO., LTD TELEFON: 031) ADRES: , 338-1, IMOK-DONG, CHANGAN-GU, SUWON-SHI, FİRMA ADI: DAE HAN STEEL MILL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Sinpyeong-dong, Saha-gu, Busan,60 FİRMA ADI: DAE HO MACHINERY CO. TELEFON: ADRES: , 15B-1L, GALSAN-DONG, DALSO-KU,DAEGU, 704- FİRMA ADI: DAE JIN STC INC. TELEFON: /5 ADRES: , Rm518, #965, Dogok 1-dong, Gangnam-gu, S FİRMA ADI: DAE REE PRECISION CO., LTD. TELEFON: /8 ADRES: , 1-121, BUK-RI, NONGONG-UP, DALSUNG-GUN, T FİRMA ADI: DAESE M.CARE TELEFON: ADRES: , #635, Daecheon-dong, Dalseo-gu, Daegu, 70 FİRMA ADI: DAESHIN METAL MFG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 24-11,PALYONG-DONG, CHANGWONSHI,KYONGNAM FİRMA ADI: DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS CO., LTD.

294 294 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI TELEFON: ADRES: , 543, DANG-JEONG-DONG, GUNPO-SI, , FİRMA ADI: DAEWOOBUS CORPORATION TELEFON: ADRES: , 202-1, Ojeong-dong, Bucheon Si Ojeong-gu, FİRMA ADI: DAIHYUN AUTO CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 312-4, Jangan 2-dong, Dongdaemun-gu, Seou FİRMA ADI: DONG LIM INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: 031) ADRES: , 4NA 206 SHI HWA IND. ESTATE , CHONG FİRMA ADI: DONG YANG SPECIAL METAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 62-6, Ungnam-dong, Changwon-si, Gyeongsan FİRMA ADI: DONGBO IND CO.LTD. TELEFON: /8 ADRES: , B-2L, Namchon-dong, Namdong-gu, In FİRMA ADI: DOOSAN DST CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 30, Seongju-dong, Changwon Si, GYEONGSAN FİRMA ADI: DOOSUNG SB TECH CO., LTD. TELEFON: /8 ADRES: , 930-2, Taegok-ri, Buk-myeon, Jeongeup-si, FİRMA ADI: EATON AUTOMOTIVE CONTROLS LTD TELEFON: /15 ADRES: , 446-5, MOGOK-DONG, PYEONGTAEK-CITY, KYONG FİRMA ADI: FORALL CORPORATION TELEFON: ADRES: , Dangjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi- FİRMA ADI: GEOYANGMETAL CO., LTD TELEFON: ADRES: , 14-3, 4nam-gil, Guryong-ro, Uiryeong-eup, FİRMA ADI: GM Korea Company TELEFON: ADRES: , 199-1, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Inc FİRMA ADI: GM OUTO WORLD KOREA CO., LTD. TELEFON:

295 295 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , 27-9, Hang-dong 7-ga, Jung-gu, INCHEON, FİRMA ADI: GM OUTO WORLD KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 27-9, Hang-dong 7-ga, Jung-gu, INCHEON, FİRMA ADI: GMB KOREA CORP. TELEFON: ADRES: , 48, SUNGSAN-DONG, CHANGWON-SHI, KYUNGNAM- FİRMA ADI: goldengate TELEFON: ADRES: , 643-1, Seonggok-dong, Ansan Si Danwon-gu, FİRMA ADI: HALLASTACKPOLE CORP. TELEFON: ADRES: , 653-4, Gak-ri Ochang-myeon, Cheongwon-gun FİRMA ADI: HAN KOOK E.M LTD. TELEFON: ADRES: , Poseung Industrial, , Dogo-ri, Pose FİRMA ADI: HANIL TUBE CORP. TELEFON: ADRES: , 689-3, Gyeongseo-dong, Seo-gu, INCHEON, 4 FİRMA ADI: HANWHA TEHCM CO., LTD TELEFON: ADRES: , 59, Seongsan-dong, Seongsan-gu, Changwon- FİRMA ADI: HIOIL E & T CORP. TELEFON: , ADRES: , 66-2, PANG-I-DONG, SONGPA-GU, SEOUL FİRMA ADI: HWA CHANG TRADING CO., LTD. TELEFON: /5 ADRES: , ,Doksan-dong, Geumcheon-gu, Seoul,1 FİRMA ADI: HWASUNG ENG. TELEFON: ADRES: , FL4 YANGCHUN B/D, , SINJUNG-DONG, Y FİRMA ADI: HYUNDAI GLOVIS Co. TELEFON: ADRES: , , Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul ( FİRMA ADI: HYUNDAI GLOVIS Co. TELEFON: ADRES: , , Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul (

296 296 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: HYUNDAI HEAVY IND CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1, Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan, , FİRMA ADI: HYUNDAI MOBIS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 679-4, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 6 FİRMA ADI: HYUNDAI MOTOR CO. TELEFON: ADRES: , 231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KORE FİRMA ADI: HYUNDAI MOTOR COMPANY TELEFON: ADRES: , 231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KORE FİRMA ADI: HYUNDAI POWERTECH TELEFON: ADRES: , 222, Hwacheon-ri, Jigok-myeon, Seosan-si, FİRMA ADI: HYUNDAI WIA TELEFON: ADRES: , 391-8, KAUMJONG-DONG, CHANGWON-SHI, KYONG FİRMA ADI: INZI CONTROLS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , JUNGWANG-DONG, SIHEUNG-CITY, KYUN FİRMA ADI: JUNWOO APS TELEFON: ADRES: , 3rd flr. Ace Bldg. Yangpyeongdong 3-ga, Y FİRMA ADI: KASSCO.TRADING CORP. TELEFON: ADRES: , 133-3, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, FİRMA ADI: KASTOP CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 62-4, Paryong-dong, Changwon-si, Gyeongsa FİRMA ADI: KDM CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 270,GEOSAN-RI,SHINPYONG-MYON,TANGJIN-GUN, FİRMA ADI: KIA MOTORS CORP. TELEFON: ADRES: , 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul (Seou

297 297 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: KIA MOTORS CORPORATION TELEFON: ADRES: , 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul (Seou FİRMA ADI: KILWOO CORP. TELEFON: ADRES: , Rm. A-706, Posco the#, 151, Sunhwa-dong, FİRMA ADI: KONGSBERG AUTOMOTIVE TELEFON: ADRES: , Eogok-dong, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do FİRMA ADI: Korea Delphi Auto Motive Systems Co. TELEFON: ADRES: , Korea Delphi Auto Motive Systems Co., Non FİRMA ADI: KOREA ROBERT BOSCH MECHANICS AND ELECTRONICS CO., TELEFON: FİRMA ADI: KYUNGCHANG INDUSTRIAL CORP. TELEFON: /6 ADRES: , 1072, Jungni-dong, Seo-gu, Daegu, FİRMA ADI: MA SUNG INDUSTRIAL TELEFON: / ADRES: , 894,Ocheon-ri, Maseong-myeon, Mungyeong-s FİRMA ADI: MERCEDES BENZ KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , 541, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, SEOUL, 1 FİRMA ADI: MIRAE E & I Co. TELEFON: ADRES: , 60-21, Gasan-dong, Geumcheon-gu, SEOUL, K FİRMA ADI: MYOUNG SUNG CO., LTD. TELEFON: ~7 ADRES: , 219-2, Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi FİRMA ADI: MYUNGJIN CORP. TELEFON: ADRES: , #1401, Hanshin Bldg., 136-1, Mapo-dong, M FİRMA ADI: PRETTL KOREA CO. TELEFON: ADRES: , , Gocheon-dong, Uiwang-si, Gyeonggi FİRMA ADI: PRIME MECHANICS CO., LTD. TELEFON:

298 298 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , , Seongnae-dong, Gangdong-gu, Seoul FİRMA ADI: Renault Samsung Motors TELEFON: ADRES: , Renault Samsung Motors, 185, Sinho-dong, FİRMA ADI: Robotics Technology TELEFON: ADRES: , , Geoje-dong, Yeonje-gu, BUSAN, KOR FİRMA ADI: S&T DAEWOO CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Songjeong-ri, Cheolma-myeon, Gijang-gun, FİRMA ADI: S&T DYNAMICS CO.,LTD TELEFON: ADRES: , 853-5, Oe-dong, Changwon-si, Gyeongsangna FİRMA ADI: SAM GONG GEAR CO., LTD. TELEFON: /7 ADRES: , 165B-9L, 741-4, KOJAN-DONG, NAMDONG-KU,IN FİRMA ADI: Schaeffler Ansan Corporation TELEFON: ADRES: , , Singil-dong, Ansan-si, Gyeonggi-d FİRMA ADI: SCHAEFFLER KOREA CORP. TELEFON: ADRES: , 452-9, Nae-dong, Changwon-si, Gyeongsangn FİRMA ADI: SGL CARBON KOREA LTD. TELEFON: ADRES: , , Cheongdam 1-dong, Gangnam-gu, Seo FİRMA ADI: SINKANG ENGINEERING CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 98B-12L Namdong Industrial, Gojan- FİRMA ADI: SL Corporation TELEFON: ADRES: , 236-3, NOWON 3-GA, BUG-GU, DAEGU FİRMA ADI: SSANGYONG MOTOR COMPANY TELEFON: 02) ADRES: , 150-3, CHILGOE-DONG, PYONGTAEKSHI,KYONGGI FİRMA ADI: SUNG YOUNG HITECH CO., LTD. TELEFON:

299 299 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , 322-9, Ongjeong-Ri, Tongjin-Myeon, Kimpo- FİRMA ADI: SUNIN MOTOR CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Yongdap-dong, Seongdong-gu, Seoul (Seoul FİRMA ADI: TAESUNG. MFG CO. TELEFON: /4 ADRES: , 210-2, Unam-Ri, Eunhyun-Myun, Yangjoo-Goo FİRMA ADI: TATA DAEWOO COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , TATA-Daewoo Commercial Vehicle Co. Ltd, 1 FİRMA ADI: TI TECH CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 580-4, Yongsan-ri Chilwon-myeon, Haman-gu FİRMA ADI: TONG YANG MOOLSAN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 90, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: VALEO PYEONG HWA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Jang-Dong, Dalseo-Gu, Daegu, 704- FİRMA ADI: VOLVO GROUP KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 1, KWIHYON-DONG CHANGWON CITY, KYONGSANGN FİRMA ADI: YOOLIM INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Sinsang-ri, Jillyang-eup, Gyeongs FİRMA ADI: YOUNG JIN PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , #321, Sihwa Industrial Complex, , J FİRMA ADI: ZF KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 422-2, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Inc FİRMA ADI: ZF SACHS KOREA CO., LTD TELEFON: ADRES: , #853-8,OE-DONG, CHANGWON-CITY, GYEONGNAM İNGİLTERE:

300 300 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: AGCO.INTL GMBH ADRES: AGCO LTD TAX & TREASURY ABBEY PARK KENILWORTH, WARKS CV8 2TQ FİRMA ADI: ROSS SPORT LTD ADRES: 1 THE CHASE RIVER ROAD WEST WALTON WISBECH PE14 7EX FİRMA ADI: MOLLART ENGINEERING LIMITED ADRES: 106 ROEBUCK ROAD CHESSINGTON SURREY KT9 1EU FİRMA ADI: ALBION AUTOMOTIVE LIMITED ADRES: 1187 SOUTH STREET SCOTSTOUN GLASGOW G14 0DT FİRMA ADI: TRIDENT PERFORMANCE VEHICLES LTD ADRES: 12 NORWICH ROAD SWAFFHAM NORFOLK PE37 8DD FİRMA ADI: PW WELL SERVICES LTD ADRES: 150 MARSH LANE FARNDON NEWARK NOTTINGHAMSHIRE NG24 4TG FİRMA ADI: BLUEREACH AUTOMATION AND CONTROL LTD ADRES: 16 CROFT ROAD RINGWOOD BH24 1TA FİRMA ADI: AIDAN TALBOT ADRES: 18 BLACKBURNE CLOSE PADGATE WARRINGTON WA2 0PH FİRMA ADI: AUTOMAC (GB) LTD ADRES: 1ST FLOOR BATTLE HOUSE 1 EAST BARNET ROAD EAST BARNET HERTFORDSHIRE EN4 8RR FİRMA ADI: HONDA TRADING EUROPE LTD. ADRES: 1ST FLOOR MULBERRY KEMBREY PARK SWINDON WILTSHIRE SN2 8UY FİRMA ADI: TRIDENT ENGINEERING LTD ADRES: 2 KING STREET LANE WINNERSH WOKINGHAM BERKS RG41 5AS FİRMA ADI: TURBO TECHNICS LTD ADRES: 2 SKETTY CLOSE BRACKMILLS NORTHAMPTON NN4 7PL FİRMA ADI: NAUGHTY FISH LTD. ADRES: 20 MAPLEWOOD PARK LIVINGSTON EH54 8BB FİRMA ADI: VALLEY GAS SPEED SHOP ADRES: 210 TOWERGATE INDUSTRIAL PARK COLEBROOK WAY ANDOVER SP10 3BB FİRMA ADI: BALL ROLLER AND TRANSMISSION BEARINGS LTD

301 301 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: REGAL ROAD WISBECH CAMBS PE13 2RQ FİRMA ADI: ROBERT DUDLEY JONES & CHARLES FREDERICK JONES ADRES: 24 D/E WINCOMBE BUSINESS PARK SHAFTESBURY DORSET SP7 9QJ FİRMA ADI: C J PARTS LIMITED ADRES: 35 WESTHORPE BYFIELD DAVENTRY NORTHANTS NN11 6XB FİRMA ADI: PRINCE LIONHEART (UK) LTD ADRES: 4 PERIVALE PARK HORSENDEN LANE SOUTH PERIVALE MIDDLESEX UB6 7RL FİRMA ADI: ARROW EXPORTS(UK) LTD ADRES: 43 FITZJAMES AVENUE LONDON W14 0RR FİRMA ADI: PARVALUX ELECTRIC MOTORS LTD. ADRES: WALLISDOWN ROAD BOURNEMOUTH DORSET BH11 8PU FİRMA ADI: AMERICAN CAR CARE CENTRE ADRES: RANDELL'S ROAD LONDON N1 0DH FİRMA ADI: CUSTOM POWER TRANSMISSION LTD ADRES: 69 GARAMONDE DRIVE WYMBUSH MILTON KEYNES MK8 8DD FİRMA ADI: REGAL AUTOSPORT INTL LTD. ADRES: BELGRAVE ROAD PORTSWOOD SOUTHAMPTON HAMPSHIRE SO17 3AN FİRMA ADI: ROUTE 66 ADRES: 78 CROWSTONE ROAD WESTCLIFF ON SEA ESSEX SS0 8BD FİRMA ADI: APPH LIMITED ADRES: 8 PEMBROKE COURT CHANCELLOR ROAD MANOR PARK RUNCORN CHESHIRE WA7 1TG FİRMA ADI: TRM INTL LTD. ADRES: 86 MOSS ROAD SOUTHPORT MERSEYSIDE PR8 4JQ FİRMA ADI: ALEXANDER DENNIS LIMITED ADRES: 91 GLASGOW ROAD FALKIRK FK1 4JB FİRMA ADI: JASON CARTER ADRES: 95 CHURCHFIELD ROAD WALTON PETERBOROUGH PE4 6HE FİRMA ADI: ZF SERVICES UK LTD ADRES: ABBEYFIELD ROAD LENTON NOTTINGHAM NG7 2SX FİRMA ADI: AUTOMATIC CHOICE LIMITED ADRES: ACL HOUSE COOMBEND RADSTOCK BATH SOMERSET BA3 3AS

302 302 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: MOBIS PARTS EUROPE NV ADRES: ANSLEY HALL DRIVE BIRCH COPPICE BUSINESS PARK DORDON NORTH WARWICKSHIRE B78 1SQ FİRMA ADI: MOBIS PARTS EUROPE NV ADRES: ANSLEY HALL DRIVE BIRCH COPPICE BUSINESS PARK DORDON NORTH WARWICKSHIRE B78 1SQ FİRMA ADI: NAVISTAR DEFENSE UK LTD ADRES: ATTN ROBWARD MILLBROOK PROVING GROUND MILLBROOK BEDFORD MK45 2JQ FİRMA ADI: BALLRACING DEVELOPMENTS LTD ADRES: BALL RACING DEVELOPMENTS LTD BRIGHTON ROAD HORLEY RH6 7HJ FİRMA ADI: BEARMACH PLC ADRES: BEARMACH HOUSE UNIT 5 PANTGLAS INDUSTRIAL ESTATE BEDWAS CAERPHILLY CF83 8GE FİRMA ADI: DANA UK AXLE LTD ADRES: BIRCH ROAD WITTON BIRMINGHAM WEST MIDLANDS B6 7JR FİRMA ADI: CENTRAPART (UK) LTD ADRES: BRIDGE HOUSE WESTON HONITON EX14 3NZ FİRMA ADI: TOYOTA MOTOR MANUFACTURING (UK) LTD ADRES: BURNASTON DERBYSHIRE DE1 9TA FİRMA ADI: DAVID ROWLAND ADRES: C/O BARBER TOUCAN LTD CHELSHAM PLACE LIMPSFIELD ROAD WARLINGHAM SURREY CR6 9DZ FİRMA ADI: AZURE DYNAMICS LTD ADRES: C/O VILLARS HAYWARD LLP BOSTON HOUSE BOSTON ROAD HENLEY-ON-THAMES RG9 1DY FİRMA ADI: ATP INDUSTRIES GROUP LTD. ADRES: CANNOCK WOOD INDUSTRIAL ESTATE CANNOCK WOOD STREET CANNOCK WOOD CANNOCK STAFFORDSHIRE WS12 0PL FİRMA ADI: DECKBRIDGE LTD. ADRES: DAJALYN 27 THE CLOSE BALCOMBE ROAD HORLEY SURREY RH6 9EB FİRMA ADI: TREETOP FORESTRY LIMITED ADRES: DARNLEYHILL TULLYNESSLE ALFORD AB33 8AX

303 303 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: BRR TRANSMISSIONS LIMITED ADRES: ELLRIDGE 98 VICTORY AVENUE GRETNA DG16 5DR FİRMA ADI: GWAZA LTD ADRES: ENNERDALE ROAD HARLESCOTT SHREWSBURY SHROPSHIRE SY1 3NR FİRMA ADI: EAST COAST CUSTOMS ADRES: ENTERPRISE CRESCENT BALINDERRY INDUSTRIAL ESTATE LISBURN BT28 2BB FİRMA ADI: EURAVIA ENGINEERING & SUPPLY CO LTD ADRES: EURAVIA HOUSE COLNE RD KELBROOK LANCS BB18 6SN FİRMA ADI: BPA ENGINEERING LIMITED ADRES: EVINGAR TRADING ESTATE ARDGLEN ROAD WHITCHURCH HAMPSHIRE RG28 7BB FİRMA ADI: CNH UK LIMITED ADRES: FAO CHRIS BRIDGEMAN GESCO UK LTD VAT CRANES FARM ROAD BASILDON ESSEX SS14 3AD FİRMA ADI: NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LIMITED ADRES: FINANCE DEPARTMENT WASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE & WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: PERKINS ENGINES COMPANY LTD PETERBOROUGH ADRES: FRANK PERKINS WAY EASTFIELD PETERBOROUGH PE1 5NA FİRMA ADI: XTRAC LTD. ADRES: GABLES WAY KENNET PARK THATCHAM BERKS RG19 4ZA FİRMA ADI: XTRAC LTD. ADRES: GABLES WAY KENNET PARK THATCHAM BERKS RG19 4ZA FİRMA ADI: XTRAC LIMITED ADRES: GABLES WAY KENNET PARK THATCHAM BERKS RG19 4ZA FİRMA ADI: DOM BUCKLEY IRS LIMITED ADRES: HASSINGTON GARAGE ECCLES KELSO TD5 7QU FİRMA ADI: GROUP LOTUS PLC ADRES: HETHEL NORWICH NORFOLK NR14 8EZ FİRMA ADI: GREAT WALL MOTOR DISTRIBUTORS UK LTD ADRES: I M HOUSE SOUTH DRIVE COLESHILL BIRMINGHAM B46 1DF FİRMA ADI: SUBARU (UK) LIMITED ADRES: I M HOUSE SOUTH DRIVE COLESHILL BIRMINGHAM B46 1DF

304 304 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: I M GROUP LIMITED ADRES: I M HOUSE SOUTH DRIVE COLESHILL WARWICKSHIRE B46 1DF FİRMA ADI: ISUZU TRUCK (UK) LIMITED ADRES: ISUZU HOUSE 164 GREAT NORTH ROAD HATFIELD HERTFORDSHIRE AL9 5JN FİRMA ADI: APR MOTORSPORT LTD ADRES: KATE CARTER 4 QUATRO PARK TANNERS DRIVE BLAKELANDS MK14 5BP FİRMA ADI: IVAN PAGE RATCLIFF ADRES: KEPNAL HOUSE KEPNAL PEWSEY WILTSHIRE SN9 5JL FİRMA ADI: THE VAPORMATIC CO. LTD ADRES: KESTREL WAY SOWTON INDUSTRIAL ESTATE EXETER DEVON EX2 7NB FİRMA ADI: TRANSOCEAN ONSHORE SUPPORT SERVICES LTD ADRES: LANGLANDS HOUSE HUNTLY STREET ABERDEEN AB10 1SH FİRMA ADI: ROBIN JAMES STUCKEY ADRES: LEAF MILL POTTERY ROAD BOVEY TRACEY DEVON TQ13 9JJ FİRMA ADI: ECONOMY FREIGHT SERVICES LTD ADRES: LEEDS CONTAINERBASE VALLEY FARM WAY STOURTON LEEDS LS10 1SE FİRMA ADI: ANDY ROBINSON FABRICATIONS LTD ADRES: LOSANDES READING ROAD TURGIS GREEN HOOK HAMPSHIRE RG27 0AE FİRMA ADI: ARGO VEHICLES LTD ADRES: LYON WAY ST. ALBANS HERTFORDSHIRE AL4 0LQ FİRMA ADI: ZYTEK ENGINEERING LTD ADRES: MAIN STREET REPTON DERBY DE65 6NZ FİRMA ADI: BAKER PERKINS LTD ADRES: MANOR DRIVE PASTON PARKWAY PETERBOROUGH PE4 7AP FİRMA ADI: NEIL PABLO TUCKETT ADRES: MARSTONFIELDS NORTH MARSTON BUCKINGHAM MK18 3PG FİRMA ADI: BILL MCGRATH LIMITED ADRES: MASERATI UNIT 8 CLAGGY ROAD KIMPTON HERTFORDSHIRE SG4 8QB

305 305 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: JATCO LTD ADRES: MERIDIAN VAT RECLAIM SERVICES LOCAL AGENT SERVICES DEPT LEVEL 8 WESTEC HOUSE WESTGATE LONDON W5 1YY FİRMA ADI: TEREX EQUIPMENT LTD. ADRES: NEW HOUSE IND ESTATE MOTHERWELL ML1 5HR FİRMA ADI: WARD HI TECH LTD. ADRES: NO 1 ATLAS WAY SHEFFIELD S4 7QQ FİRMA ADI: ZF LEMFORDER UK LTD ADRES: P O BOX 35 HEATH ROAD DARLASTON WEDNESBURY WEST MIDLANDS WS10 8BH FİRMA ADI: DAVID BROWN GEAR SYSTEMS LIMITED ADRES: PARKGEAR WORKS PARK ROAD HUDDERSFIELD WEST YORKSHIRE HD4 5DD FİRMA ADI: DRONSFIELDS WORLDWIDE LIMITED ADRES: PENNINE WORKS MOSSDOWN ROAD OLDHAM OL2 6HS FİRMA ADI: BREVINI UK LIMITED ADRES: PLANET HOUSE CENTRE PARK WARRINGTON CHESHIRE WA1 1QX FİRMA ADI: PRECISION VARIONICS INTERNATIONAL LIMITED ADRES: PO BOX 591 GUELLES ROAD ST PETER PORT GUERNSEY GY1 6LY FİRMA ADI: HUSQVARNA UK LTD ADRES: PRESTON ROAD AYCLIFFE INDUSTRIAL PARK NEWTON AYCLIFFE COUNTY DURHAM DL5 6UP FİRMA ADI: NANJING AUTOMOBILE CORP. ADRES: Q GATE LOWHILL LANE LONGBRIDGE BIRMINGHAM B31 2BQ FİRMA ADI: TURNER POWERTRAIN SYSTEMS LTD. ADRES: RACECOURSE ROAD WOLVERHAMPTON WEST MIDLANDS WV6 0QT FİRMA ADI: ALTO PLANT SERVICES LIMITED ADRES: RAILWAY ROAD BRINSCALL CHORLEY LANCS PR6 8RJ FİRMA ADI: ASTON WORKSHOP LTD. ADRES: RED ROW BEAMISH COUNTY DURHAM DH9 0RW FİRMA ADI: RENOLD PUBLIC LIMITED COMPANY ADRES: RENOLD HOUSE STYAL ROAD WYTHENSHAWE MANCHESTER M22 5WL FİRMA ADI: BLUESTRIPE REMANUFACTURING LIMITED

306 306 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: DY9 7BQ RICHMOND WORKS TIMMIS ROAD STOURBRIDGE WEST MIDLANDS FİRMA ADI: AUTOTUNE RISHTON LTD ADRES: RIVERSIDE INDUST ESTATE RISHTON BLACKBURN LANCS BB1 4NF FİRMA ADI: ALAMO GROUP (EUR) LTD ADRES: SALFORD PRIORS EVESHAM WORCS WR11 8SW FİRMA ADI: GTO ENGINEERING LIMITED ADRES: SCARLETTS FARM SCARLETTS LANE HAREHATCH TWYFORD BERKSHIRE RG10 9XE FİRMA ADI: BCH LTD ADRES: SPRING PLACE MILLFOLD WHITWORTH LANCS OL12 8DN FİRMA ADI: J C B SERVICES LTD ADRES: STATION RD ROCESTER UTTOXETER STAFFS ST14 5LB FİRMA ADI: INTIER AUTOMOTIVE INTERIORS LIMITED ADRES: TACHBROOK PARK INDUST ESTATE 5 APOLLO WAY WARWICK CV34 6RW FİRMA ADI: TRW LTD ADRES: TECHNICAL CENTRE SHIRLEY SOLIHULL WEST MIDLANDS B90 4LA FİRMA ADI: ROAD & RACE TRANSMISSIONS ADRES: THE BULLOCK SHED FILSTON FARM FILSTON LANE SHOREHAM KENT TN14 5JU FİRMA ADI: E TYPE UK LIMITED ADRES: THE DUCK HOUSE BARN NORTH FRITH FARM ASHES LANE HADLOW KENT TN11 9QU FİRMA ADI: CHARLES RICHARD LAWRENCE BLAND ADRES: THE GATEHOUSE 1 INGLEBY WAY SHREWSBURY SY3 8BU FİRMA ADI: MONKFISH PERFORMANCE LTD ADRES: THE WAREHOUSE SUNNY HILL FARM LITTLE HORWOOD ROAD GREAT HORWOOD BUCKS MK17 0NZ FİRMA ADI: MINI SPORT LTD ADRES: THOMPSON STREET PADIHAM BURNLEY LANCS BB12 7AP FİRMA ADI: RIMMER BROTHERS LTD. ADRES: TRIUMPH HOUSE SLEAFORD ROAD BRACEBRIDGE HEATH LINCOLN LN4 2NA

307 307 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: HANDLEY TECHNOLOGIES LIMITED ADRES: TUDOR COTTAGE BREDONS NORTON TEWKESBURY GLOUCESTERSHIRE GL20 7HB FİRMA ADI: E FLETCHER (CHESTERFIELD) LIMITED ADRES: TURNOAKS BUSINESS PARK BURLEY CLOSE CHESTERFIELD DERBYSHIRE S40 2UB FİRMA ADI: UNIPART GROUP ADRES: UNIPART HOUSE COWLEY OXFORD OX4 2PG FİRMA ADI: CLASSIC RACING CARS LTD ADRES: UNIT 1 AIRFIELD INDUSTRIAL ESTATE NEWPORT ROAD SEIGHFORD STAFFORD ST18 9QE FİRMA ADI: CO ORDSPORT LIMITED ADRES: UNIT 1 CLETON BUSINESS PARK CLETON STREET TIPTON DY4 7TR FİRMA ADI: MCLENNAN SERVO SUPPLIES LTD ADRES: UNIT 1 THE ROYSTON CENTRE LYNCHFORD ROAD ASH VALE GU12 5PQ FİRMA ADI: INDUSTRIAL CLUTCH PARTS LTD ADRES: UNIT 11 BINGSWOOD INDUSTRIAL ESTATE WHALEY BRIDGE HIGH PEAK SK23 7LY FİRMA ADI: ROADCRAFT UK LTD ADRES: UNIT 13 WINSTON BUSINESS CENTRE CHARTWELL ROAD LANCING WEST SUSSEX BN15 8TU FİRMA ADI: AGRI TRANSMISSIONS LTD ADRES: UNIT 26A SLINGSBY CLOSE ATTLEBOROUGH FIELDS INDUSTRIAL ESTATE NUNEATON WARWICKSHIRE CV11 6RP FİRMA ADI: TUNING DEVLOPMENTS LTD ADRES: UNIT 3 TRINITY COURT BIRCHWOOD WARRINGTON WA3 6QT FİRMA ADI: TEGIWA IMPORTS LTD ADRES: UNIT 3, MOUNT IND ESTATE STONE STAFFORDSHIRE ST15 8LL FİRMA ADI: DRIVELINE SYSTEMS LTD ADRES: UNIT 4B PORTLAND INDUSTRIAL ESTATE HITCHIN ROAD ARLESEY BEDFORDSHIRE SG15 6SG FİRMA ADI: APEX PERFORMANCE PARTS LTD. ADRES: UNIT 4D WHARFEDALE ROAD EUROWAY IND ESTATE BRADFORD BD4 6SG FİRMA ADI: CM FROST AUTOPARTS LIMITED

308 308 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: UNIT 6 EVERITT CLOSE DENINGTON INDUSTRIAL ESTATE WELLINGBOROUGH NORTHANTS NN8 2QE FİRMA ADI: IAN CUDDY AGENCIES LTD ADRES: UNIT 63 DUNGANNON ENTERPRISE CENTRE 2 COALISLAND ROAD DUNGANNON CO TYRONE BT71 6JT FİRMA ADI: BELL EQUIPMENT UK LIMITED ADRES: UNIT 6C GRAYCAR BUSINESS PARK BARTON TURNS BARTON UNDER NEEDWOOD BURTON ON TRENT DE13 8EN FİRMA ADI: EMBERMERE LTD. ADRES: UNIT 9 TOMO INDUSTRIL ESTATE PACKET BOAT LANE COWLEY UXBRIDGE MIDDX UB8 2JP FİRMA ADI: CLAYTON HEATERS LTD ADRES: UNIT A & B HUNTER TERRACE FLETCHWORTH GATE BURNSALL ROAD COVENTRY CV5 6SP FİRMA ADI: WIRTH RESEARCH LTD ADRES: UNIT A11-A12 TELFORD ROAD BICESTER OXON OX26 4LD FİRMA ADI: HYDRAVALVE (UK) LIMITED ADRES: UNITS 1 & 2 FREDERICK WILLIAM STREET WILLENHALL WEST MIDLANDS WV13 1NE FİRMA ADI: DIRECT SOURCING SOLUTIONS LIMITED ADRES: UNITS 2-4 BEANSHEAF INDUSTRIAL PARK TOFTS ROAD KIRBY MISPERTON MALTON, NORTH YORKS YO17 6BG FİRMA ADI: ALLCHORN GADD & ROYCE ADRES: UNITS STATION ROAD INDUSTRIAL ESTATEHAILSHAM EAST SUSSEX BN27 2EY FİRMA ADI: ALBROCO LIMITED ADRES: UNITS C25-28 ASHMOUNT ENTERPRISE PARK ABER ROAD FLINT FLINTSHIRE CH6 5YL FİRMA ADI: BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD ADRES: WARWICK HOUSE FARNBOROUGH AEROSPACE CENTRE FARNBOROUGH HANTS GU14 6YU FİRMA ADI: COLT CAR CO. ADRES: WATERMOOR CIRENCESTER GLOS GL7 1LF FİRMA ADI: FINNING (UK) LTD ADRES: WATLING STREET CANNOCK STAFFORDSHIRE WS11 8LL FİRMA ADI: MIRA LTD

309 309 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: WATLING STREET NUNEATON CV10 0TU FİRMA ADI: VOLVO GROUP UK LIMITED ADRES: WEDGNOCK LANE WARWICK CV34 5YA FİRMA ADI: EURO CAR PARTS LTD ADRES: WEMBLEY INDUSTRIAL ESTATE FULTON ROAD WEMBLEY MIDDLESEX HA9 0TF

310 310 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI VI. DEFERANSİYELLİ HAREKET ETTİRİCİ AKSLAR, TAŞIYICI AKSLAR İLE AKSAM VE PARÇALARI (870850) İÇİN MÜŞTERİ LİSTESİ ABD: FİRMA ADI: ABIBOW US INC. ADRES: 5300 CURETON FERRY ROAD CATAWBA, SC US FİRMA ADI: ALL AUTOMATIC TRANSMISSION PARTS ADRES: 4 N. COLUMBIA BLVD. PORTLAND, OR USA FİRMA ADI: AMMERAAL BELTECH INC. ADRES: 112 NARDIS DRIVE NONE FİRMA ADI: APOLLO MOTORS S.A. ADRES: RUE BARBANCOURT #10, PORT-AU-PRINCE HAITI FİRMA ADI: ARVINMERITOR AUTOMOTIVE ADRES: DE MEXICO TAX ID: AAM920623P31 CARRETERA MONTERREY - LAREDO KM 23. FİRMA ADI: CNJ INC. ADRES: 265 TEAGUE COURT AUBURN AL USA TEL: / FİRMA ADI: DACHSER TRANSPORT OF AMERICA INC. ADRES: 20 WEST LINCOLN AVE. SUITE 206 FİRMA ADI: DAEDONG HI REX AMERICA ADRES: 1195 COUNTRY RD 177 CUSSETA,ALABAMA FİRMA ADI: DIVERSIFIED SHAFTS SOLUTIONS INC. ADRES: 400-B CURIE DRIVE ALPHARETTA,GA FİRMA ADI: EMPIRE STATE CONTAINER ADRES: 151 MIDLER PARK DRIVE SYRACUSE, NEW YORK 13206, USA FİRMA ADI: EXPEDITORS INTL OF WASHING ADRES: SUITE XX 6950 ENGLE ROAD MIDDLEBURG HEIGHTS OH FİRMA ADI: GLOVIS AMERICA INC. ADRES: VON KARMAN AVE. SUITE200 IRVINE FİRMA ADI: Gradall Industries Inc ADRES: 406 Mill Ave SE New Philadelphia OH US FİRMA ADI: HANIL E HWA INTERIOR SYSTEMS ALABAM ADRES: 200 CRAIG INDUSTRIAL DRIVE, SELMA, ALABAMA USA 36701

311 311 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES ADRES: INC. 655 GRASSMERE PARK DRIVE NASHVILLE FİRMA ADI: KOYO CORP. ADRES: MANUFACTURING DIVISION P.O.DRAWER 967,HIGHWAY 601 NORTH, FİRMA ADI: L E COPPERSMITH INC. ADRES: NE 80TH AVE,SUITE A4,PORTLAND FİRMA ADI: MABEY BRIDGE AND SHORE ADRES: 6770 DORSEY ROAD ELKRIDGE BALTIMORE FİRMA ADI: PAN STAR EXPRESS CORP. ADRES: (LOS ANGELES) HARBORGATE WAY TORRANCE, FİRMA ADI: PARTSFORSCOOTERS.COM ADRES: ADD:BRYAN DAIRY EAST 7300 BRYAN DAIRY ROAD, SUITE 475, FİRMA ADI: RANGE SERVANT AMERICA INC. ADRES: 5865 G OAKBROOK PARKWAY NORCROSS GA US FİRMA ADI: RECONSTRUCCION Y MANUFACTURA EN ADRES: TRANSPORTES S.A. DE C. V. LAGO PONIENTE NO:16-DESP 104 / COL. FİRMA ADI: SEOHAN AUTO USA CORP. ADRES: 246 TEAGUE COURT AUBURN INDUSTRIAL PARK AUBURN, AL36832 FİRMA ADI: SEOHAN NTN DRIVE SHAFT CORP. ADRES: 246 TEAGUE COURT AUBURN INDUSTRIAL PARK AUBURN, AL36832 FİRMA ADI: SUNGWOO USA CORP. ADRES: 6177 PERIMETER PARKWAY,MONTGOMERY, FİRMA ADI: TIGER CORP. ADRES: ALAMO GROUP P.O. BOX 549 FİRMA ADI: TWIN DISC INC. ADRES: 1328, RACINE STREET RACINE WI US FİRMA ADI: TWIN DISC INC.ORP. SOUTHEAST OFFICE ADRES: 8226 PHILIPS HIGHWAY, BUILDING 100 FL JACKSONVILLE, FLORIDA, FİRMA ADI: UTi UNITED STATES INC.

312 312 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: 3800 ARCO CORPORATE DRIVE SUITE 550 CHARLOTTE NC UNITED FİRMA ADI: WEEKEND CONCEPTS INC. ADRES: 2734 DANLEY COURT, PASO ROBLES,CA U.S.A GÜNEY KORE: FİRMA ADI: aaamoters ADRES: , , Uijeongbu-dong, Uijeongbu Si, GYE FİRMA ADI: AIZEN TRADING ADRES: , FİRMA ADI: Alcoa Korea Ltd ADRES: , 54 Seongju-dong, Changwon-si, Gyeongsangn FİRMA ADI: ALUX CO., LTD. ADRES: , , Heungsa-dong, Gimje Si, JEOLLABUK FİRMA ADI: ANSUNG INDUSTRIAL CO., LTD. ADRES: , Yangbyun-ri, Miyang-myun, Ansung-s FİRMA ADI: ANSUNG INDUSTRIAL CO., LTD. ADRES: , Yangbyun-ri, Miyang-myun, Ansung-s FİRMA ADI: ASA KIMJE CO., LTD. ADRES: , 82-8, Yongbok-ri Geumgu-myeon, Gimje-si, FİRMA ADI: ASIA TECH CO., LTD. ADRES: , 168, Geum-ri, Yuga-myeon, Dalseong-gun, D FİRMA ADI: ASIANA AIRLINES ADRES: , Asiana Airlines, 47, Osoe-dong, Gangseo-g FİRMA ADI: AUSTEM CO.LTD ADRES: , SAN 462-1, CHANGSAN-RI, SUSHIN-MYON, CHON FİRMA ADI: AUTOLIV MANDO CORP. ADRES: , 436-1, Song-ri, Dongtan-myeon, Hwaseong-s FİRMA ADI: B&B GLOBAL CO., LTD. ADRES: , 222-8, Guro-dong, Guro-gu, SEOUL, KOREA FİRMA ADI: BANDO HOIST CRANE CO., LTD. ADRES: , 652-4, Sochon-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, FİRMA ADI: BAWOO & CO., LTD. ADRES: , 39-9, Ilsan-dong, Ilsan-gu, Goyang-si, Gy

313 313 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: BIDBUY KOREA CO. LTD. ADRES: , Ace HighTech City Mullaedong 3-g FİRMA ADI: BIDBUY KOREA CO. LTD. ADRES: , Ace HighTech City Mullaedong 3-g FİRMA ADI: CAREX CO., LTD. ADRES: , CAREX B/D, , YOKSAM-DONG KANGNAM-GU FİRMA ADI: CERES ADRES: , 578, Dobong-dong, Dobong-gu, Seoul, FİRMA ADI: Choil Trading. Co. ADRES: , 159-1, Samseong-dong, Gangnam-gu, SEOUL, FİRMA ADI: DAE HAN TRADING CO., LTD. ADRES: , Jung-dong, Suseong-gu, Daegu (Seoul 706- FİRMA ADI: DAEDONG CO., LTD. ADRES: , , Cheonho-dong, Gangdong-gu, Seoul, FİRMA ADI: DAEDONG INDUSTRIAL CO., LTD. ADRES: , 1-12, Buk-ri, Nongong-eup, Dalseong-gun, FİRMA ADI: DONG HWA AND. CO., LTD. ADRES: , #584-1 KAJWA-DONG, SO-GU, INCHON, FİRMA ADI: DOOSAN DST CO., LTD. ADRES: , 30, Seongju-dong, Changwon Si, GYEONGSAN FİRMA ADI: GM Korea Company ADRES: , 199-1, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Inc FİRMA ADI: GM OUTO WORLD KOREA CO., LTD. ADRES: , 27-9, Hang-dong 7-ga, Jung-gu, INCHEON, FİRMA ADI: GS INTL CO., LTD. ADRES: , 91-1, Gunja-dong, Gwangjin-gu, Seoul,143- FİRMA ADI: HAN KUK CHAIN IND. CO., LTD. ADRES: , 177, Geonji-ri, Daedeok-myeon, Anseong-si FİRMA ADI: HanShin Painting Systems ADRES: , 552, Sinpyeong-dong, Saha-gu, BUSAN, 604- FİRMA ADI: HEPHZIBAH CO., LTD. ADRES: , , Juan-dong, Nam-gu, INCHEON (Seou

314 314 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: HI HO METAL CO.,LTD ADRES: , Sinsa-dong, Gangnam-gu, SEOUL, KOREA FİRMA ADI: HIHO LIGHT METAL. LTD. ADRES: , 876-3, Osikdo-dong, Gunsan-si, Jeollabuk- FİRMA ADI: HUNG A CO., LTD. ADRES: , 100, Yusan-dong, Yangsan-si, Gyeongsangna FİRMA ADI: HYUNDAI HEAVY IND CO., LTD. ADRES: , 1, Jeonha-dong, Dong-gu, Ulsan, , FİRMA ADI: HYUNDAI MOBIS CO., LTD. ADRES: , 679-4, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 6 FİRMA ADI: HYUNJIN CORP. ADRES: , 102, Gwangjang-dong, Gwangjin-gu, Seoul, FİRMA ADI: JUGI CORP. ADRES: , 204-6, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, SEOUL, FİRMA ADI: JUKAN MACHINERG CO., LTD. ADRES: , Owol-ri, Donggang-myeon, Goheung-gun, Jeo FİRMA ADI: Kalink Co. ADRES: , 961-1, Sun-dong, Gimje-si, Jeollabuk-do ( FİRMA ADI: KEY SAFETY SYSTEMS KOREALTD. ADRES: , , Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul,13 FİRMA ADI: KIA MOTORS CORP. ADRES: , 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul (Seou FİRMA ADI: KOREA WHEEL CORP. ADRES: , 1125, Singil-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, FİRMA ADI: KUMHO TIRE CO.,INC. ADRES: , 555, Sochon-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, 5 FİRMA ADI: LG Electronics Inc. ADRES: , LG Twin Tower, 20, Yeouido-dong, Yeongdeu FİRMA ADI: LS MTRON.Ltd ADRES: , , Hogye-dong, Anyang Si Dongan-gu, FİRMA ADI: MANDO CORP. ADRES: , 343-1, MANHO-RI, POSUNG-MYON, PYONGTAEK-C FİRMA ADI: Marcello Korea Co., Ltd.

315 315 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeon FİRMA ADI: MICHELIN KOREA CO., LTD. ADRES: , #157-1, Samseong 1-dong, Gangnam-gu, SEO FİRMA ADI: MUSSO POWER SYSTEM CO., LTD. ADRES: , 236-3, Bukjeong-dong, Yangsan-si, Gyeongs FİRMA ADI: NARA SPORTS CO., LTD. ADRES: , , Hwagok 2-dong, Gangseo-gu, Seoul, FİRMA ADI: NSK KOREA CO., LTD. ADRES: , #60 Seongsan-dong, Seong-gu, Changwon-si FİRMA ADI: OPEN TELECOM INC. ADRES: , , KASAN-DONG KUMCHON-GU, SEOUL FİRMA ADI: PNY INTL CO. ADRES: , #26-320, Industrial Goods Center, 294, So FİRMA ADI: Renault Samsung Motors ADRES: , Renault Samsung Motors, 185, Sinho-dong, FİRMA ADI: RHEOFORGE CO., LTD. ADRES: , 750-1, Palbokdong 2-ga, Jeonju Si Deokjin FİRMA ADI: ROADHAWK CO., LTD. ADRES: , 599-1, Yeonsu-dong, Yeonsu-gu, Incheon (S FİRMA ADI: S&T DYNAMICS CO., LTD. ADRES: , 853-5, Oe-dong, Changwon-si, Gyeongsangna FİRMA ADI: SABIC INNOVATIVE PLASTICS KOREA LTD. ADRES: , Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, K FİRMA ADI: SAMJIN YARD CORP. ADRES: , , Songjeong-dong, Gangseo-gu, BUSAN FİRMA ADI: SAMWOO CO., LTD. ADRES: , 44-46, OHRYU-RI, DAESO-MYON, UMSONG-GUN, FİRMA ADI: SCANIA KOREA LTD. ADRES: , 18F, CONSTRUCTION CENTER, 71-2, NONHYEON- FİRMA ADI: Stuttgart Sports Cars Ltd. ADRES: , Porsche tower 7F, , Daechi-dong, Ga FİRMA ADI: SUN HAN INTL ADRES: , A-dong 909, Ky-pyoun tawon, 2031, Nonhyeo

316 316 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: SUNGWOO AUTOMOTIVE CO., LTD. ADRES: , 160, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul,135 FİRMA ADI: SUNIN MOTOR CO., LTD. ADRES: , Yongdap-dong, Seongdong-gu, Seoul (Seoul FİRMA ADI: TAECHANG INDUSTRIAL CO., LTD. ADRES: , 958 Wolam-dong, Dalseo-gu, Daegu, Korea FİRMA ADI: TAEYANG HEAVY INDUSTRIES Co. ADRES: , Gasan-ri Geumma-myeon, Hongseong-gun, Chu FİRMA ADI: TATA DAEWOO COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD. ADRES: , TATA-Daewoo Commercial Vehicle Co. Ltd, 1 FİRMA ADI: TONG YANG MOOLSAN CO., LTD. ADRES: , 90, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: TOWGREEN ADRES: , FİRMA ADI: UNIWELL CORP. ADRES: , , Yeoksam-dong, Gangnam-gu, SEOUL, FİRMA ADI: VALEO PYEONG HWA CO., LTD. ADRES: , , Jang-Dong, Dalseo-Gu, Daegu, 704- FİRMA ADI: VOLVO GROUP KOREA CO., LTD. ADRES: , 1, KWIHYON-DONG CHANGWON CITY, KYONGSANGN FİRMA ADI: WOW MCC CO., LTD. ADRES: , Mangwol-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do İNGİLTERE: FİRMA ADI: DAIFUKU CO LTD ADRES: 1 COB DRIVE SWAN VALLEY NORTHAMPTON NN4 9BB FİRMA ADI: NBS ULT LTD ADRES: 1 DRUMMOND CRESCENT RIVERSIDE BUSINESS PARK IRVINE AYRESHIRE KA11 5AN FİRMA ADI: FORBES AND ANDREWS RACING LTD ADRES: 1 HAZLEMERE DRIVE ST. LEONARDS RINGWOOD BH24 2NB FİRMA ADI: BUNDLE TECH LTD ADRES: 1 OLD COURT MEWS 311 CHASE ROAD LONDON N14 6JS

317 317 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: THE TRADITIONAL VERANDAH COMPANY LTD ADRES: 1 STOWE AVENUE SHEFFIELD S7 2GP FİRMA ADI: ROSS SPORT LTD ADRES: 1 THE CHASE RIVER ROAD WEST WALTON WISBECH PE14 7EX FİRMA ADI: HAUSER RACING LTD ADRES: 101A IRTHLINGBOROUGH ROAD FINEDON WELLINGBOROUGH NORTHAMPTONSHIRE NN9 5EJ FİRMA ADI: ALBION AUTOMOTIVE LIMITED ADRES: 1187 SOUTH STREET SCOTSTOUN GLASGOW G14 0DT FİRMA ADI: WHITTINGHAM'S FARM SUPPLIES LTD ADRES: 119 GARSTANG ROAD CLAUGHTON-ON-BROCK PRESTON PR3 0PH FİRMA ADI: UNIVERSAL BALANCING LTD ADRES: 12 DOUGLAS ROAD INDUSTRIAL PARK KINGSWOOD BRISTOL BS15 8PD FİRMA ADI: JSJS DESIGNS PLC ADRES: 14 BARK LANE ADDINGHAM ILKLEY WEST YORKSHIRE LS29 0RB FİRMA ADI: MAD ENGINERING LTD. ADRES: 14 SQUIRREL RISE MARLOW BOTTOM MARLOW BUCKINGHAMSHIRE SL7 3PN FİRMA ADI: HOTBRAY LIMITED ADRES: 16 JUBILEE WAY LONDON SW19 3GZ FİRMA ADI: SYTNER GROUP LIMITED ADRES: 2 PENMAN WAY GROVE PARK LEICESTER LE19 1ST FİRMA ADI: EXE TC ADRES: 2 THE OMEGA CENTRE BITTERN ROAD SOWTON INDUSTRIAL ESTATE EXETER DEVON EX2 7LW FİRMA ADI: INTERPART (UK) LIMITED ADRES: 2 WARSALL ROAD SHARSTON MANCHESTER M22 4RH FİRMA ADI: STEVEN FAGIOLI ADRES: 24 GUERNSEY GARDENS WICKFORD ESSEX SS11 7BA FİRMA ADI: MARK JOHN PEARCE ADRES: 27 WIDMORE RD BROMLEY KENT BR1 1RW FİRMA ADI: EGG CAR PARTS LTD ADRES: 29 BROOK ROAD RAYLEIGH SS6 7XJ

318 318 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: DIVERSE DISTRIBUTION (EUROPE) LTD ADRES: 29 THE REX HIGH STREET BERKHAMSTED HP4 2BT FİRMA ADI: WELLINGTON TYRE AND BATTERY LTD ADRES: 31 SOUTH STREET WELLINGTON SOMERSET TA21 8NR FİRMA ADI: C J PARTS LIMITED ADRES: 35 WESTHORPE BYFIELD DAVENTRY NORTHANTS NN11 6XB FİRMA ADI: FAIRWAY RIDER G3 LTD ADRES: 44 HERONS WHARF APPLEY BRIDGE WIGAN WN6 9ET FİRMA ADI: SEAN CONVERY ADRES: 5 GARVAGHY ROAD PORTGLENONE CO ANTRIM BT44 8EF FİRMA ADI: STUART TAYLOR LIMITED ADRES: 50 BERRY HEDGE LANE BURTON ON TRENT STAFFORDSHIRE DE15 0DP FİRMA ADI: BELLAMYS (M & A) LTD ADRES: 51 VICTORIA ROAD PORTSLADE BRIGHTON SUSSEX BN41 1XY FİRMA ADI: J&R TRADING UK LTD ADRES: 57 ELMDON ROAD MARSTON GREEN BIRMINGHAM B37 7BU FİRMA ADI: BLUE AUTOMOBILE PARTS LTD ADRES: 61 SOUTHFIELDS LONDON NW4 4NA FİRMA ADI: QX COMPONENTS LIMITED ADRES: 69 HIGHER ROAD URMSTON MANCHESTER M41 1AP FİRMA ADI: JOHN CRADDOCK LIMITED ADRES: 76 NORTH STREET BRIDGTOWN CANNOCK STAFFORDSHIRE WS11 0AZ FİRMA ADI: BAILEY MORRIS LTD ADRES: 8 LITTLE END ROAD EATON SOCON ST NEOTS HUNTINGDON CAMBS PE19 8GE FİRMA ADI: BEN DELBART ADRES: 9 HILLSIDE PARK BELFAST BT9 5EL FİRMA ADI: V W HERITAGE PARTS CENTRE LIMITED ADRES: 9-11 CONSORT WAY VICTORIA BUSINESS PARK BURGESS HILL WEST SUSSEX RH15 9TJ FİRMA ADI: DAVID MANNERS LIMITED ADRES: 991 WOLVERHAMPTON ROAD OLDBURY WEST MIDLANDS B69 4RJ

319 319 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: PRODRIVE MOTORSPORT LTD ADRES: ACORN WAY BANBURY OXON OX16 3ER FİRMA ADI: GRUPO ANTOLIN LEAMINGTON LTD. ADRES: ANTOLIN HOUSE 795 LONDON ROAD GRAYS ESSEX RM20 3LH FİRMA ADI: OSHKOSH CORP. ADRES: ARGENTUM 50 BRISTOL BUSINESS PARK COLDHARBOUR LANE BRISTOL BS16 1EJ FİRMA ADI: OSHKOSH CORPORATION ADRES: ARGENTUM 50 BRISTOL BUSINESS PARK COLDHARBOUR LANE BRISTOL BS16 1EJ FİRMA ADI: MI TECHNOLOGY GROUP LIMITED ADRES: ASTON WAY MOSS SIDE INDUSTRIAL ESTATE LEYLAND LANCASHIRE PR26 7TZ FİRMA ADI: NAVISTAR DEFENSE UK LTD ADRES: ATTN ROBWARD MILLBROOK PROVING GROUND MILLBROOK BEDFORD MK45 2JQ FİRMA ADI: PRM MARINE LTD ADRES: BARLOW ROAD ALDERMANS GREEN IND ESTATE COVENTRY CV2 2LD FİRMA ADI: BEARMACH PLC ADRES: BEARMACH HOUSE UNIT 5 PANTGLAS INDUSTRIAL ESTATE BEDWAS CAERPHILLY CF83 8GE FİRMA ADI: MR ROBERT ROLAND LESLIE PETERSEN ADRES: BEAWORTHY MILL BEAWORTHY DEVON EX21 5AT FİRMA ADI: TRANSAXLE LTD ADRES: BESCOT HOUSE WALSTEAD ROAD WEST WALSALL WS5 4NY FİRMA ADI: DANA SPICER EUROPE LIMITED ADRES: BIRCH ROAD WITTON BIRMINGHAM B6 7JR FİRMA ADI: DANA UK AXLE LTD ADRES: BIRCH ROAD WITTON BIRMINGHAM WEST MIDLANDS B6 7JR FİRMA ADI: MEREDITH AND EYRE LIMITED ADRES: BROADWAY INDUSTRIAL ESTATE HYDE CHESHIRE SK14 4QF FİRMA ADI: TOPCATS RACING UK LTD

320 320 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: BUILDING 348B WESTCOTT VENTURE PARK WESTCOTT AYLESBURY BUCKINGHAMSHIRE HP18 0XB FİRMA ADI: EDF ENERGY PLC ADRES: C/O A BATTLE 40 GROSVENOR PLACE LONDON SW1X 7EN FİRMA ADI: THOMPSON FRICTION WELDING LIMITED ADRES: C/O KUKA WELDING SYSTEMS UNIT 10 HEREWARD RISE HALESOWEN WEST MIDLANDS B62 8AN FİRMA ADI: NISSAN TRADING EUROPE LTD. ADRES: C/O NISSAN MOTOR MANUFACT'G UK LTD WASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE AND WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: NISSAN TRADING EUROPE LIMITED ADRES: C/O NISSAN MOTOR MANUFACT'G UK LTDWASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE AND WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: GLIDE RITE PRODUCTS LIMITED ADRES: C/O RSM TENON RECOVERY SHERLOCK HOUSE 73 BAKER STREET LONDON W1U 6RD FİRMA ADI: AZURE DYNAMICS LTD ADRES: C/O VILLARS HAYWARD LLP BOSTON HOUSE BOSTON ROAD HENLEY-ON-THAMES RG9 1DY FİRMA ADI: CARNIVAL PLC ADRES: CARNIVAL HOUSE 100 HARBOUR PARADE SOUTHAMPTON SO15 1ST FİRMA ADI: XRN ENGINEERING LTD. ADRES: CHAPEL LANE MILFORD GODALMING SURREY GU8 5HE FİRMA ADI: PREMIER BEARING CO LTD ADRES: CHAUCER STREET NORTHAMPTON NN2 7HB FİRMA ADI: MANSELL MOTORSPORT DEVELOPMENT LIMITED ADRES: CHURCH VIEW CHESTNUT LANE CLIFTON CAMPVILLE TAMWORTH B79 0BW FİRMA ADI: ALCON COMPONENTS LTD. ADRES: CONCENTRIC PARK APOLLO TAMWORTH STAFFS B79 7TN FİRMA ADI: COUNTAX LTD. ADRES: COUNTAX HOUSE GREAT HASELEY TRADING ESTATE GREAT HASELEY OXFORDSHIRE OX44 7PF FİRMA ADI: BITWISE LTD. ADRES: CRESCENT HOUSE CARNEGIE CAMPUS DUNFERMLINE FIFE KY11 8GR

321 321 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: BITWISE LTD. ADRES: CRESCENT HOUSE CARNEGIE CAMPUS DUNFERMLINE FIFE KY11 8GR FİRMA ADI: PLANT PARTS LTD ADRES: CROCKATT ROAD LADY LANE IND ESTATE HADLEIGH IPSWICH SUFFOLK IP7 6RD FİRMA ADI: BOSCH REXROTH LTD. ADRES: CROMWELL ROAD ST NEOTS HUNTINGDON CAMBRIDGESHIRE PE19 2ES FİRMA ADI: HAROLD L SMITH (TRANSMISSIONS) LTD ADRES: CROSS ROAD ALBRIGHTON WOLVERHAMPTON WEST MIDLANDS WV7 3BJ FİRMA ADI: ROJAK DESIGN LTD ADRES: DANESMEAD BUSINESS CENTRE THE STEINER SCHOOL 33 FULFORD CROSS YORK YO10 4PB FİRMA ADI: M SPORT LTD ADRES: DOVENBY HALL DOVENBY COCKERMOUTH CUMBRIA CA13 0PN FİRMA ADI: PPE ENTERPRISES LTD. ADRES: ELEVEN MILE LANE SUTON WYMONDHAM NORFOLK NR18 9LR FİRMA ADI: BRYAN HAROLD WRIGHT ADRES: FEN HOUSE FRATING ROAD GREAT BROMLEY COLCHESTER ESSEX CO7 7JW FİRMA ADI: NISSAN MOTOR MFG UK LTD. ADRES: FINANCE DEPARTMENT WASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE & WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: NISSAN MOTOR MANUFACTURING (UK) LIMITED ADRES: FINANCE DEPARTMENT WASHINGTON ROAD SUNDERLAND TYNE & WEAR SR5 3NS FİRMA ADI: MERITOR HEAVY VEHICLE BRAKING SYSTEMS LTD. ADRES: FINANCE DEPT GRANGE ROAD CWMBRAN TORFAEN NP44 3XU FİRMA ADI: PERKINS ENGINES COMPANY LTD PETERBOROUGH ADRES: FRANK PERKINS WAY EASTFIELD PETERBOROUGH PE1 5NA FİRMA ADI: MITCHELL DIESEL LTD. ADRES: FULWOOD ROAD SOUTH FULWOOD INDUSTRIAL ESTATE SUTTON IN ASHFIELD NOTTS NG17 2JZ

322 322 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: UYS LIMITED ADRES: GARSINGTON ROAD COWLEY OXFORD OX4 2BW FİRMA ADI: JORDAN BIKES (UK) LTD ADRES: GELDARD ROAD GILDERSOME LEEDS LS27 7JN FİRMA ADI: TENNANT N. V. ADRES: GLADSTONE ROAD NORTHAMPTON NN5 7RX FİRMA ADI: OSL GROUP LTD ADRES: GREENGATES MILL CHICKENLAY LANE DEWSBURY WEST YORKSHIRE WF12 8QD FİRMA ADI: SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LIMITED ADRES: HEARTHCOTE ROAD SWADLINCOTE DERBYSHIRE DE11 9DU FİRMA ADI: INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP LTD ADRES: HIGHWAY POINT GORSEY LANE WEST MIDLANDS B46 1JU FİRMA ADI: NAVISTAR DEFENSE LLC ADRES: HM REVENUE & CUSTOMS RUBY HOUSE 8 RUBY PLACE ABERDEEN AB10 1ZP FİRMA ADI: R.C. TUXFORD EXPORTS LTD ADRES: HOLLINWOOD LANE CALVERTON NOTTINGHAM NG14 6NR FİRMA ADI: LTI LTD. ADRES: HOLYHEAD ROAD COVENTRY WEST MIDLANDS CV5 8JJ FİRMA ADI: DAIHATSU VEHICLE DISTRIBUTORS LTD ADRES: I M HOUSE SOUTH DRIVE COLESHILL BIRMINGHAM B46 1DF FİRMA ADI: SUBARU (UK) LIMITED ADRES: I M HOUSE SOUTH DRIVE COLESHILL BIRMINGHAM B46 1DF FİRMA ADI: BAUER MILLETT CO. LTD ADRES: LAWRENCE HOUSE 8 ALBION STREET MANCHESTER M1 5NZ FİRMA ADI: BOMBARDIER TRANSPORTATION UK LTD ADRES: LITCHURCH LANE DERBY DE24 8AD FİRMA ADI: BOMBARDIER TRANSPORTATION UK LTD ADRES: LITCHURCH LANE DERBY DE24 8AD FİRMA ADI: OPTIMUM BALANCE PRODUCTS LTD ADRES: LONGLANDS FARM UGG MERE COURT ROAD RAMSEY HEIGHTS PE26 2RQ FİRMA ADI: ANDY ROBINSON FABRICATIONS LTD

323 323 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: RG27 0AE LOSANDES READING ROAD TURGIS GREEN HOOK HAMPSHIRE FİRMA ADI: DHL GLOBAL FORWARDING (UK) LTD ADRES: MAGNA HOUSE LONDON ROAD STAINES MIDDLESEX TW18 4BP FİRMA ADI: MCLAREN RACING LTD ADRES: MCLAREN TECHNOLOGY CENTRE CHERTSEY ROAD WOKING SURREY GU21 4YH FİRMA ADI: MARUBENI KOMATSU LTD ADRES: MOONS MOAT INDUSTRIAL ESTATE PADGETTS LANE REDDITCH WORCS B98 0RA FİRMA ADI: NDE CLARKE PITCHLINE LTD. ADRES: NDE BUILDINGS ALDBOURNE ROAD WORKS COVENTRY WEST MIDLANDS CV1 4EQ FİRMA ADI: JTEKT AUTOMOTIVE UK LTD ADRES: NEW BUILDINGS NEATH VALE SUPPLIER PARK RESOLVEN NEATH WEST GLAMORGAN SA11 4SP FİRMA ADI: TEREX EQUIPMENT LTD. ADRES: NEW HOUSE IND ESTATE MOTHERWELL ML1 5HR FİRMA ADI: NSK EUROPE LTD. ADRES: NORTHERN ROAD NEWARK NOTTINGHAM NG24 2JF FİRMA ADI: ETS (UK) LTD ADRES: NORTHSIDE INDUSTRIAL PARK WHITLEY BRIDGE NR GOOLE NORTH HUMBERSIDE DN14 0GH FİRMA ADI: PARKER HANNIFIN (GB) LIMITED ADRES: PARKER HOUSE 55 MAYLANDS AVENUE HEMEL HEMPSTEAD HERTS HP2 4SJ FİRMA ADI: PARTLINE LIMITED ADRES: PARTLINE DOCKFIELD ROAD SHIPLEY WEST YORKSHIRE BD17 7AZ FİRMA ADI: MORGAN MOTOR CO. LTD ADRES: PICKERSLEIGH ROAD MALVERN LINK WORCESTERSHIRE WR14 2LL FİRMA ADI: MORGAN MOTOR COMPANY LIMITED ADRES: PICKERSLEIGH ROAD MALVERN LINK WORCESTERSHIRE WR14 2LL FİRMA ADI: MAREL LTD ADRES: PINETREES ROAD NORWICH NR7 9BB

324 324 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: KOYO BEARINGS EUROPE LTD ADRES: PO BOX 101 ELMHURST LANE DODWORTH BARNSLEY SOUTH YORKSHIRE S75 3TA FİRMA ADI: KOYO BEARINGS (EUROPE) LTD ADRES: PO BOX 101 ELMHURST LANE DODWORTH BARNSLEY SOUTH YORKSHIRE S75 3TA FİRMA ADI: CORUS ENGINEERING STEELS(ROTHERHAM) ADRES: PO BOX 50 ALDWARKE LANE ROTHERHAM SOUTH YORKSHIRE S60 1DW FİRMA ADI: GKN GROUP SERVICES LTD ADRES: PO BOX 55 IPSLEY HOUSE IPSLEY CHURCH LANE REDDITCH WORCESTERSHIRE B98 0TL FİRMA ADI: POWERDRIVE EUROPE LIMITED ADRES: POWER DRIVE HOUSE UNITS 7 & 8 NORTHWAY WALWORTH INDUSTRIAL ESTATE ANDOVER HANTS SP10 5BE FİRMA ADI: REVOLVE TECHNOLOGIES LTD. ADRES: PROSPECT WAY HUTTON BRENTWOOD ESSEX CM13 1XA FİRMA ADI: NORMAN HYDE LTD ADRES: RIGBY CLOSE HEATHCOTE WARWICK CV34 6TL FİRMA ADI: J C BAMFORD EXCAVATORS LTD ADRES: ROCESTER UTTOXETER STAFFORDSHIRE ST14 5JP FİRMA ADI: BLUE DIAMOND TECHNOLOGIES LIMITED ADRES: ROLWEY HOUSE SCHOOL CLOSE CHANDLERS FORD EASTLEIGH HAMPSHIRE SO53 4BY FİRMA ADI: RICARDO UK LIMITED ADRES: SHOREHAM TECHNICAL CENTRE OLD SHOREHAM ROAD SHOREHAM-BY-SEA BN43 5FG FİRMA ADI: K & C MACHINERY LTD. ADRES: SPARTA CLOSE MIDLAND TRADING ESTATE RUGBY WARWICKSHIRE CV21 1PS FİRMA ADI: BODYCOTE HEAT TREATMENTS LTD. ADRES: SPRINGWOOD COURT SPRINGWOOD CLOSE TYTHERINGTON BUSINESS PARK MACCLESFIELD CHESHIRE SK10 2XF FİRMA ADI: MILLBROOK PROVING GROUND LTD ADRES: STATION LANE MILLBROOK MK45 2JQ

325 325 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: J C B SERVICES LTD ADRES: STATION RD ROCESTER UTTOXETER STAFFS ST14 5LB FİRMA ADI: DANAHER UK INDUSTRIES (2006) LIMITED ADRES: SUITE 31 THE QUADRANT 99 PARKWAY AVENUE PARKWAY BUSINESS PARK SHEFFIELD S9 4WG FİRMA ADI: SUPACAT LTD ADRES: THE AIRPORT DUNKESWELL HONITON DEVON EX14 4LF FİRMA ADI: ARBIL LTD ADRES: THE LIFTING GEAR CENTRE PROVIDENCE STREET LYE STOURBRIDGE WEST MIDLANDS DY9 8HS FİRMA ADI: SHY AUTO DEVELOPMENTS LTD ADRES: THE OLD RECTORY BUSINESS CENTRSPRINGHEAD ROAD NORTHFLEET KENT DA11 8HN FİRMA ADI: GTC RACING TECH LTD ADRES: THE PHEASANTRY HEATH ROAD BREACHWOOD GREEN HITCHIN HERTFORD SG4 8PL FİRMA ADI: GREENROAD TECHNOLOGIES UK LIMITED ADRES: THE PODIUM 1 EVERSHOLT STREET LONDON NW1 2DN FİRMA ADI: MONKFISH PERFORMANCE LTD ADRES: THE WAREHOUSE SUNNY HILL FARM LITTLE HORWOOD ROAD GREAT HORWOOD BUCKS MK17 0NZ FİRMA ADI: MR KEVIN ALAN RICHARDSON ADRES: TOWER FARM LUDWORTH DURHAM DH6 1NQ FİRMA ADI: UNIPART GROUP ADRES: UNIPART HOUSE COWLEY OXFORD OX4 2PG FİRMA ADI: PERFORMANCE PARTS LTD ADRES: UNIT 2 EUROPARK A5 WATLING STREET CLIFTON UPON DUNSMORE WARWICKSHIRE CV23 0AQ FİRMA ADI: PACE PRODUCTS (ANGLIA) LTD ADRES: UNIT 1 HOMEFIELD INDUSTRIAL ESTATE HAVERHILL SUFFOLK CB9 8QP FİRMA ADI: MDS BATTERY LIMITED ADRES: UNIT 1 RIVERWALK BUSINESS PARK RIVERWALK ROAD ENFIELD MIDDLESEX EN3 7QN FİRMA ADI: BBA REMAN LTD

326 326 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: UNIT 1 STIRLING PARK LAKER ROAD ROCHESTER KENT ME1 3QR FİRMA ADI: AUTO 4 LTD ADRES: UNIT 1-2 NUNN BROOK RISE HUTHWAITE NG17 2PD FİRMA ADI: ALAN HAUGHTON SCHOFIELD ADRES: UNIT 14 DINTING LANE INDUSTRIAL ESTATE GLOSSOP DERBYSHIRE SK13 7NU FİRMA ADI: BILLCAR ENGINEERING LTD ADRES: UNIT 1A BATTLEFIELD ENTERPRISE PARK LITTLE HARLESCOTT LANE SHREWSBURY SY1 3JE FİRMA ADI: ROOSTER RACING EQUIPMENT ADRES: UNIT 2235 SILVERSTONE TECHNOLOGY PARK SILVERSTONE CIRCUIT SILVERSTONE NORTHANTS NN12 8GX FİRMA ADI: CALEDONIA INSTRUMENTATION LIMITED ADRES: UNIT DALESETTE AVENUE GLASGOW G15 8TE FİRMA ADI: GLOBAL PRODUCT SUPPLIES LTD ADRES: UNIT 27 NEWHAVEN ENTERPRISE CENTRE DENTON ISLAND NEWHAVEN EAST SUSSEX BN9 9BA FİRMA ADI: DAVID AND JANET POWELL ADRES: UNIT 3 CHESSINGHAM PARK DUNNINGTON YORK YO19 5SE FİRMA ADI: CONTINENTAL DIRECT (U.K.) LTD ADRES: UNIT 3 VENTURA COURT LOWMOOR ROAD INDUSTRIAL ESTATEKIRKBY IN ASHFIELD NG1 7DF FİRMA ADI: ROYSTON ENGINEERING GROUP LIMITED ADRES: UNIT 3 WALKER RIVERSIDE WINCOMBLEE ROAD NEWCASTLE UPON TYNE NE6 3PF FİRMA ADI: TEGIWA IMPORTS LTD ADRES: UNIT 3, MOUNT IND ESTATE STONE STAFFORDSHIRE ST15 8LL FİRMA ADI: OFF ROAD ONLY LTD ADRES: UNIT 34 DDOLE ROAD IE LLANDRINDOD WELLS POWYS LD1 6DF FİRMA ADI: DRAKESPHERE LTD ADRES: UNIT 4 BLOCK 2 SHENSTONE TRADING EST BROMSGROVE ROAD HALESOWEN B63 3XB FİRMA ADI: WANRAY EUROPE LTD ADRES: UNIT 4 KING JOHN HOUSE KINGSCLERE PARK KINGSCLERE NEWBURY, BERKS RG20 4SW FİRMA ADI: ASHCROFT TRANSMISSIONS LTD

327 327 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: UNIT 5 & 6 STADIUM ESTATE CRADOCK ROAD LUTON BEDS LU4 0JF FİRMA ADI: SIDELINE DESIGN LTD ADRES: UNIT 5 BRACKEN INDUSTRIAL ESTATE 185 FOREST ROAD ILFORD IG6 3HX FİRMA ADI: ELISEPARTS.COM LIMITED ADRES: UNIT 6, LOTUS COURT HARVARD INDUSTRIAL ESTATE HARVARD WAY, KIMBOLTON CAMBRIDGESHIRE PE28 0LS FİRMA ADI: CRAMLINGTON PRECISION FORGE LTD ADRES: UNIT 8 ATLEY WAY NORTH NELSON INDUSTRIAL ESTATE CRAMLINGTON NE23 1WA FİRMA ADI: CLAYTON HEATERS LTD ADRES: UNIT A & B HUNTER TERRACE FLETCHWORTH GATE BURNSALL ROAD COVENTRY CV5 6SP FİRMA ADI: GRAZIANO TRASMISSIONI U K LIMITED ADRES: UNIT A 2 HARLEY INDUSTRIAL PARK PAXTON HILL GREAT PAXTON ST NEOTS PE19 6RA FİRMA ADI: VC UK LP ADRES: UNIT A MERLIN WAY HADRIAN ESTATE NEW YORK INDUSTRIAL PARK TYNE AND WEAR NE27 0QG FİRMA ADI: WIRTH RESEARCH LTD ADRES: UNIT A11-A12 TELFORD ROAD BICESTER OXON OX26 4LD FİRMA ADI: CAR PARTS MARKET LIMITED ADRES: UNIT A9 STANLEY WAY CARDREW BUSINESS PARK REDRUTH TR15 1SQ FİRMA ADI: TRAFALGAR CLEANING EQUIPMENT LTD ADRES: UNIT C FOUNDRY CLOSE HORSHAM WEST SUSSEX RH13 5TX FİRMA ADI: F P W AXLES LIMITED ADRES: UNIT D4 ENFIELD ROAD HUNCOAT INDUST ESTATE ACCRINGTON LANCS BB5 6NN FİRMA ADI: NETWORK MEDICAL PRODUCTS LIMITED ADRES: UNIT TWO PHOENIX BUSINESS CENTRE RIPON NORTH YORKSHIRE HG4 1NS FİRMA ADI: EXCEL COMPONENTS LTD ADRES: UNIT23 NORMANTON BUSINESS PARKRIPLEY DRIVE NORMANTON WEST YORKSHIRE WF6 1QT FİRMA ADI: DIRECT SOURCING SOLUTIONS LTD.

328 328 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: UNITS 2-4 BEANSHEAF INDUSTRIAL PARK TOFTS ROAD KIRBY MISPERTON MALTON, NORTH YORKS YO17 6BG FİRMA ADI: DIRECT SOURCING SOLUTIONS LTD. ADRES: UNITS 2-4 BEANSHEAF INDUSTRIAL PARK TOFTS ROAD KIRBY MISPERTON MALTON, NORTH YORKS YO17 6BG FİRMA ADI: POLARIS BRITAIN LTD ADRES: VICTORY HOUSE UNIT 1 FORGE MILLS PARK STATION ROAD, COLESHILL WARWICKSHIRE B46 1JH FİRMA ADI: TATA MOTORS EUROPEAN TECHNICAL CENTRE PLC ADRES: WARWICK MANUFACTURING GROUP INTL AUTOMOTIVE RESEARCH CENT THE UNIVERSITY OF WARWICK COVENTRY CV4 7AL FİRMA ADI: TATA MOTORS EUROPEAN TECHNICAL CENTRE PLC ADRES: WARWICK MANUFACTURING GROUP INTL AUTOMOTIVE RESEARCH CENT THE UNIVERSITY OF WARWICK COVENTRY CV4 7AL FİRMA ADI: RANSOMES JACOBSEN LIMITED ADRES: WEST ROAD RANSOMES EUROPARK IPSWICH IP3 9TT FİRMA ADI: TRINITY MOTORS OF HINC.KLEY LTD. ADRES: WHARF FARM COVENTRY ROAD HINCKLEY LEICESTERSHIRE LE10 0NB FİRMA ADI: PARKEON TRANSIT LTD. ADRES: WILLIS WAY FLEETS INDUSTRIAL ESTATE POOLE DORSET BH15 3SS FİRMA ADI: MCT REMAN LTD ADRES: WINTERSTOKE ROAD WESTON-SUPER-MARE BS24 9AT FİRMA ADI: INVAMED GROUP LTD ADRES: YORK ROAD BRIDGEND IND ESTATE BRIDGEND CF31 3TB RUSYA: FİRMA ADI: Afanasyev Alexey I. INDIVIDUAL BUSINESSMAN ADRES: ,, Pskov, d.58 ANNIVERSARY Blvd. 33 TELEFON: FİRMA ADI: AGCO MACHINERY LTD ADRES: , Moscow, UL.B.Novodmitrovsky, 23, p.3 TELEFON: (495) FİRMA ADI: ARTI AUTO LTD ADRES: 238,310, KALININGR.OBL.GUREVSKY RN, P.MALOE cornflower, UL.YUBILEYNAYA 7B

329 329 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: FİRMA ADI: Arvis GROUP LTD ADRES: 109,341, the city of Moscow the capital of Russia by federal, MOSCOW STREET top margin, 18 TELEFON: 8 (916) FİRMA ADI: Atlas Copco ADRES: , Moscow region, Khimki, Vashutinskoe highway, 15 TELEFON: FİRMA ADI: AUTO IMPEX Ltd. ADRES: , MOSCOW, RUSSIA UL.VASILEVSKAYA, 4 TELEFON: 8(916) (916) FİRMA ADI: AUTO LTD SKREM ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, Moscow Avenue, 184 TELEFON: FİRMA ADI: AVTOVAZ ADRES: , Samara region., Togliatti, UL.YUZHNOE Highway 36 TELEFON: FİRMA ADI: BAVARIA IMPORTS LLC ADRES: , VAT, NOVOSIBIRSK Nemirovich-Danchenko, 165 TELEFON: FİRMA ADI: BMW RUSLAND TRADING LTD ADRES: , Moscow reg., Khimki, UL. PANFILOVA OWNERSHIP 19, PAGE 1 TELEFON: FİRMA ADI: BOLSHAKOV Roman G. ADRES: , Leningrad Region., The Vyborg district, pos.seleznev, 1 KB. 5 TELEFON: FİRMA ADI: BRANCH OF Halliburton International Inc.. ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. Dvintsev, 12, Bldg. 1 TELEFON: FİRMA ADI: CAPITAL LTD ADRES: , RUSSIA, MOSCOW, ul.1 I MILLING, 2/1, p.41, KOMN.6 TELEFON: 8(495) (495) FİRMA ADI: CAR MARKET LLC ADRES: , Moscow, Mitinsko 1ST PER.D.25, OFFICE 3.5 TELEFON: FİRMA ADI: Contacts Bell EKUIPMENT RUSSLAND

330 330 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , Moscow reg., Moscow, electrolyte DRIVE, 1, building 3 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: EnergoService Ltd. ADRES: , federal city, ST PETERSBURG, UL.TSVETOCHNAYA 16 KORP.14 TELEFON: FİRMA ADI: ETNA Ltd. ADRES: , Moscow region, Moscow, UL.TAGANROGSKAYA S.6 TELEFON: (911) FİRMA ADI: Hino Motors Ltd. SEYLS ADRES: 690,106, Primorsky Territory, Vladivostok, Avenue of the Red Banner, three TELEFON: FİRMA ADI: INTERTRADE Ltd. ADRES: , Moscow, UL.DUBININSKAYA, 57, p.1 TELEFON: (499) FİRMA ADI: IP BALZHIMAEV DAGBA ZHIGMITOVICH ADRES: 690,016, Primorsky Territory, Vladivostok, STR.Grizodubova, TELEFON: FİRMA ADI: IP KOCHETKOV Vyacheslav ADRES: , Irkutsk Region, Mr. IRKUTSK, TX. Minusinskuyu D 10 TELEFON: FİRMA ADI: Iveco Ltd AMT ADRES: , CHELYABINSK REGION., Miass, PREDZAVODSKAYA submarines., 1 TELEFON: FİRMA ADI: Jacko MOTORS LTD ADRES: , RUSSIA, MOSCOW, MARCH ul.8, 1, p.12 TELEFON: (423) FİRMA ADI: Komatsu Manufacturing Rus LLC ADRES: , Yaroslavl Region, Yaroslavl RN, P.NAGORNY, UL.INDUSTRIALNAYA, p. TELEFON: (4852) FİRMA ADI: KOMSOMOLSKAYA OFFICE TECHNICAL MATERIAL SUPPLY Company ADRES: , Khabarovsk, Komsomolsk-on-Amur, UL, Guerrilla 12 TELEFON: FİRMA ADI: LTD ALTAIR

331 331 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ADRES: , D, St. Petersburg, PR. Novocherkassk, D51, literary, A12-N TELEFON: FİRMA ADI: LTD GAS CAR FACTORY ADRES: , Nizhny Novgorod region., Nizhny Novgorod, PR.Ilyich, 5 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd NORTH WEST TRADING COMPANY ADRES: ,, St. Petersburg, UL.RUDNEVA, 27, literary, POM.19-H TELEFON: FİRMA ADI: LTD PARALLEL ADRES: , Moscow, Moscow, ul. Suschevsky, 21, KOM.23 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd VEGA ADRES: , Amur Region, Blagoveshchensk, Pionerskaya 154 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. <KITZAPCHAST> ADRES: , Altai Territory, Barnaul, Prospect Cosmonauts, 63A TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Argo terrain vehicle ADRES: , Moscow reg., Dolgoprudny, Naberezhnaya, 22 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. AVTOTORTEHOBSLUZHIVANIE ADRES: , Kaliningrad., Kaliningrad, UL.MAGNITOGORSKAYA 4 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. BIZNESPROEKT ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. ROAD, D. 60B TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. BOSHUNG KAMA ADRES: Russia, , Russia, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, br Rubanenko, E.4 TELEFON: (8552) FİRMA ADI: Ltd. DOUBLE ADRES: , G., St. Petersburg, ul. Kozlov, 27, lit. "A" OF.13H TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. EVROAVTO PLUS ADRES: , Pskov., Veliko bows UL.GLINKI, D.52A TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Ford Sollers ELABUGA

332 332 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: "Alabuga" ST. TELEFON: , Republic of Tatarstan, Elabuga municipalities. R-OH, Yelabuga, SEZ (ext. FİRMA ADI: Ltd. Fructus ADRES: , Novosibirsk region, NOVOSIBIRSK, UL.RENTGENOVSKAYA.D.67 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Importer ADRES: 690,018, Primorsky Territory, Vladivostok, Kornilov, 15A-1 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. JOHN DEERE RUSSIA ADRES: , Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, DISTR white tables TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. LOTRAN ADRES: , Moscow, TRAVEL Nancy, b.1, office 43A TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Ltd. LW SCOPE ADRES: 692,918, Primor, Nakhodka, UL.POSTYSHEVA, 22 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Mobis PARTS CIS ADRES: , RUSSIA, Moscow, NAB.PRESNENSKAYA, 10 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. PATRA ADRES: , Moscow, Vorontsovskaya, 4, page 3 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. picking ADRES: , Pskov., Veliko bows PR.OKTYABRSKY, D.121 TELEFON: NO FİRMA ADI: Ltd. picking ADRES: , Pskov., Veliko bows PR.OKTYABRSKY, D.121 TELEFON: NO FİRMA ADI: Ltd. PORSCHE RUSSLAND ADRES: , RUSSIA, Moscow, Leningrad S., 71A, KORP.10 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. PRISM ADRES: CITY, ST, , St. Petersburg, UL.MICHURINSKAYA, 11,

333 333 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: +7 (906) FİRMA ADI: Ltd. Remservice ADRES: , MO, RAMENSKY district, S. NOVOHARITONOVO, TERRITORY LLC "GZHELPROMINDUSTR TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. ROSKOR ADRES: 690,062, Primorsky Territory, Vladivostok, ul. Karbysheva 42 KV. 11 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. RUTORA ADRES: , Kaliningrad, Kaliningrad, Russia, PROSP.MIRA 138A, office 1 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Sandvik Mining and Construction CIS ADRES: , RUSSIA, Moscow, Glazov LANE D.7 TELEFON: 8(495) (495) FİRMA ADI: Ltd. Scania PETER ADRES: , St. Petersburg, LYUBOTINSKY AVE. D.8 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. SPORTTEHIMPORT ADRES: , ST, ST. B. ZELENIN, 24, LIT.B, POM.31N TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. STFK KAMAZ ADRES: , Russia, Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PROMKOMZONA-2 TELEFON: (8552) FİRMA ADI: Ltd. STORK ADRES: ,, SAINT PETERSBURG, PER.STOLYARNY,10-12, of.22 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. TAGAZ ADRES: , Rostov region., Rostov-on-Don,. Khalturinsky, 99 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. UPC NOVOSIBIRSK ADRES: , Novosibirsk region, Novosibirsk, UL.NIKITINA, 11 TELEFON: (423) FİRMA ADI: Ltd. Vladimir regional law center ADRES: ,, Vladimir, Perekopskyi TOWN D.24 of.11 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. VOLGA LOADER

334 334 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: , Nizhny Novgorod region., N. Novgorod, UL.MONASTYRKA, 20 TELEFON: FİRMA ADI: MARCUS LLC ADRES: , CITY, ST, AVE.Levashovskaya, 13, letter D TELEFON: FİRMA ADI: Northern Gold LLC ADRES: , Chukotka, Anadyr, UL.RULTYTEGINA, 6 TELEFON: FİRMA ADI: NTK forklift Ltd. ADRES: , Moscow, Svobody, 35, p.23 TELEFON: FİRMA ADI: Of AVTOFRAMOS ADRES: CITY, Moscow, Vorontsovskaya, 35 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: OOO Baikal Service ADRES: , Primorsky Territory, Vladivostok, ul. Birch, 25 OF.102 TELEFON: FİRMA ADI: Petrobalt B Ltd. ADRES: ,, St. Petersburg, Veterans Ave, 49, building A, pom.2-h TELEFON: FİRMA ADI: PILGRIM LTD ADRES: , RUSSIA, Leningrad region, Vyborg, STR.NEKRASOVA 19 POM.25 TELEFON: FİRMA ADI: PSMA Rus LLC ADRES: , Kaluga, Moscow District, S.ROSVA, IND PARK Rosva, PLANT CAPACITY N / A TELEFON: FİRMA ADI: Service of car parts ADRES: , Ulyanovsk, Ulyanovsk, STR. Pushkarev, D. 25 TELEFON: FİRMA ADI: TAGAZ INTERNATIONAL LTD ADRES: , Rostov region., Rostov-on-Don, AVE. The strike, 243 TELEFON: ,8-90 FİRMA ADI: TRUMP Ltd. ADRES: , MOSCOW, RUSSIA-UL.LITVINA grizzled, 3, POM.III, KOMN.11 TELEFON: 8 (499)

335 335 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: UAB AVTOTOR MANAGEMENT ADRES: , Kaliningrad., Kaliningrad, STR.Magnitogorsk 4 TELEFON: FİRMA ADI: UAB BRUKLANDS NORTH WEST ADRES: , St. Petersburg, UL.GELSINGFORSSKAYA, 4, K.1 TELEFON: FİRMA ADI: UAB CHRYSLER ENG ADRES: , RUSSIA, Moscow, Leningrad Prospect, D. 31A, p. 1 TELEFON: (495) FİRMA ADI: UAB INDEK Marketing ADRES: , CITY, ST PETERSBURG ROAD PEAT, 7 LITER F KV 10 TELEFON: 8 (812) FİRMA ADI: UAB RUBIKON CONTAINER ADRES: , Moscow, ul.khodynskaya, 10 A TELEFON: 8 (35133) 7-36 FİRMA ADI: Volex Ltd. ADRES: MOSCOW, UL.PYATNITSKAYA, 43, p.3-5 TELEFON: 8 (916) FİRMA ADI: ZAO Urals Transport Company ADRES: 456,205, CHELYABINSK REGION, Zlatoust, UL.ANOSOVA, 204 TELEFON: VII. TEKERLEKLER İLE AKSAM VE PARÇALARI (870870) İÇİN MÜŞTERİ LİSTESİ ABD: FİRMA ADI: 1) KAWASAKI MOTORS MANUFACTURING ADRES: BUSINESS HIGHWAY 71, MARYVILLE, MO U.S.A. FİRMA ADI: 2 KOOL INC. ADRES: SW RIGERT RD BEAVERTON OREGON 97007, USA FİRMA ADI: 3 POINT MACHINE INC. ADRES: W. 8 MILE RD SOUTHFIELD MI 480 FİRMA ADI: 429EOS USAF ISF FOL BOB ADRES: C/0 SEKO WORLDWIDE 7045 TROY HILL D R. SUITE 300 ELKRIDGE,MD ATT. FİRMA ADI: 508 INC.

336 336 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: 4235 CRESTA AVE SANTA BARBARA CA FİRMA ADI: 5500 WHITAKER AVE. ADRES: PLANT#95 DOCK#115 PHILADELPHIA PA FİRMA ADI: A SHIPPING ADRES: 430 S.GARFIELD AVE, SUITE #403 ALHA ALHAMBRA CA UNITED STATES FİRMA ADI: A&A CONTRACT CUSTOMS BROKERS LTD. ADRES: 5000 MILLER ROAD,SUITE 2045, RICHMOND,BC V7B 1K6 FİRMA ADI: A&E HAND TOOLS ADRES: MOUND AVENUE BUSINESS CENTER 1220 MOUND AVENUE RACINE WI53404 FİRMA ADI: A.F.REMA/ISLANDS RUBBER ADRES: MARKETEERS AVE. COERIO ZA-6 URB.RIVERVIEW FİRMA ADI: A.HARTRODT USA INC. ADRES: 777 SUNRISE HIGHWAY, SUITE 204 LYNBROOK, NY FİRMA ADI: AAQ INTL CO.,INC. ADRES: 1805 E FRANCIS ST ONTARIO CA FİRMA ADI: ABB INC. ADRES: 1128 S CAVALIER DRIVE ALAMO TN FİRMA ADI: ABF FREIGHT SYSTEM INC. ADRES: 3801 OLD GREENWOOD ROAD FORT SMITH.AR FİRMA ADI: ABRASIVE SOLUTIONS INC. ADRES: 681 LAWLINS ROAD BAY 140 FİRMA ADI: ACCORN INDUSTRIAL PROUCTS CO. ADRES: 520 HERTZOG BOULEVAD FİRMA ADI: ACCURATE PRODUCTS INC. ADRES: 4645N RAVENSWOOD AVE CHICAGO, IL US FİRMA ADI: ACME FREIGHT SERVICES CORP. ADRES: 550E CARSON PLAZA DR. SUITE 201 CARSON,CA90746 FİRMA ADI: ACORN INDUSTRIA PRODUCTS CO. ADRES: 520 HERTZOG BOULEVARD FİRMA ADI: ACP ALL CLASSIC PARTS ADRES: 556 CORALRIDGE PL. CITY OF INDUSTRY,CA 91746

337 337 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: ACTION SCAFFOLDING ADRES: 2229 SOUTH 16TH STREET PHOENIX, AR US FİRMA ADI: ADCOM WORLDWIDE LAX ADRES: S. LA CIENEGA BLVD LOS ANGELES, CA FİRMA ADI: AE EAGLE CARGO LIMITED ADRES: UNIT , 19/F., TOWER A, REGEN KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES. FİRMA ADI: AEROCOSTA GLOBAL SYSTEM INC. ADRES: 510 PLAZA DRIVE SUITE : 1540 COLLEGE PARK, GA FİRMA ADI: AFFILIATED INTL TRANSPORT ADRES: 500 CARLINGVIEW DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO M9W 5R3 CANADA FİRMA ADI: AGGMIN EQUIPMENTLTD. ADRES: HIGHWAY 50, BOLTON, ON L7E 1M3, CANADA FİRMA ADI: AGILITY LOGISTICS CORP.3505 ADRES: NATURALLY FRESH BLVD.,SUITE 340,ATLANTA,GA FİRMA ADI: AIR & GROUND WORLD TRANSPORTORD ADRES: 1728 ELMHURST ROAD ELK GROVE VILLAGE IL FİRMA ADI: AIR LIQUIDE ADRES: HIGHWAY 30 GEISMAR, LA US FİRMA ADI: AIR POWER INTL EXPRESS ADRES: 2345 ESTES AVE ELK GROVE VILLAGE IL UNITED S FİRMA ADI: AMASS INTL GROUP INC. ADRES: CROSSROADS PARKWAY NORTH, SUI CITY OF INDUSTRY CA UNITED ST FİRMA ADI: AMERICAN BANTEX CORP. ADRES: 1815 ROLLINS ROAD,BURLINGAME,CA TEL: FİRMA ADI: AMERICAN CYCLE SYSTEMS, INC. ADRES: 1070 HAMILTON RD. SUITE E, DUARTE, CA 91010, USA FİRMA ADI: ANA LINK LTD ADRES: ONE CROSS ISLAND PLAZA SUITE BROOKVILLE BLVD ROSEDALE N FİRMA ADI: ANNAS SALES GROUP L.L.C. ADRES:P.O. BOX 1730,MONROVIA,CA 91017

338 338 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI:ASSOCIATED INDUSTRIES LTD ADRES: PO BOX 1106GT 327 NORTH SOUTH ROAD FİRMA ADI: BICYCLE TECHNOLOGIES INTL ADRES: 1216 MERCANTILE ROAD SANTA FE NM FİRMA ADI: BIG TOYS USA ADRES: 3700 CORPORATE AVE PLOVER WI FİRMA ADI: BNB INTL ADRES: 190 W.DAYTON STREET EDMONDS, WA FİRMA ADI: BOC INTL INC. ADRES: 23 DRYDOCK AVENUE, 5TH FLOOR BOSTON MA FİRMA ADI: BOMBARDIER MASS TRANSI CORPORATION ADRES: 71 WALL STREET PLATTSBURGH NY FİRMA ADI: BON TOOL CO. ADRES: 4430 GIBSONIA ROAD, GIBSONIA, PA 15 FİRMA ADI: BOSUN TOOLS INC. ADRES: 425 SOUTH TURNBULL CANYON ROAD CITY OF FİRMA ADI: BRIGGS AND STRATTON POWER PRODUCTS ADRES: WEST WIRTH STREET WAUWATOSA,WI FİRMA ADI: BSI DOOR HARDWARE INC. ADRES: 620 EAST 54TH ST NORTH SIOUX FALLS SD FİRMA ADI: BURKE INC. ADRES: 1800 MERRIAM LN KANSAS CITY, KS USA FİRMA ADI: BUY4EASY INC. ADRES: 168 W. WILLOW ST-168 POMONA,CA,91768,US FİRMA ADI: C.W.A. INC. ADRES: 2565 VIA PALMA ANAHEIM CA FİRMA ADI: CAF MEXICO.SA DE CV ADRES: EJE 1 NORTE MOSQUETA EDIF ORIENTE PISO1 COL.BUENAVISTA DELEGACION FİRMA ADI: CALHOME INC. ADRES: 2550 FULTON RD #A POMONA CA FİRMA ADI: CALIFORNIA CYCLE CORP ADRES: 2228 SASTRE AVE SOUTH EL MONTE CA 91733

339 339 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: CAMERON ENTERPRISESLTD. ADRES: GOLDRING RD. ARCADIA CA U.S.A FİRMA ADI: CARDONE INDUSTRIES INC. ADRES: 5501 WHITAKER AVENUE PHILADELPHIA PA FİRMA ADI: CHAMPION POWER EQUIPMENT INC. ADRES: SANTA FE SPRING ROAD SANTAFE SPRING,CA 90670,USA FİRMA ADI: CHINADA INDUSTRIES INC. ADRES: C/O TW ATLANTA 1925 SHILOH ROAD, NW FİRMA ADI: CHIU TECHNOLOGIES INTL ADRES: 1216 MERCANTILE ROAD SANTA FE NM FİRMA ADI: DS INTL CORP. ADRES: 315 HABOR WAY,SUITE C SOUTH SAN FRANCISCO,CA FİRMA ADI: DUNAVANT LOGISTICS GROUP, LLC. ADRES: 959 RIDGEWAY LOOP ROAD SUITE 205 MEMPHIS, TN FİRMA ADI: DUO LIFT MFG CO.,INC. ADRES: TH ST. COLUMBUS IL UNITED STATES FİRMA ADI: DURO TIRE&WHEEL CORP ADRES: LOCHRIDGE BLVD. COVINGTON GA FİRMA ADI: DYNACORN INTERNATIONAL INC. ADRES: 456 RIVERPORT DRIVE LEETSDALE, P.A U.S.A. FİRMA ADI: DYNATOOL INDUSTRIES INC. ADRES: 3540 ST PATRICK FİRMA ADI: DZINE SQUARE INC. ADRES: HERON AVE.LA MIRADA,CA ALHAMBRA,CA CA US FİRMA ADI: E&B GIFTWARE L.L.C. ADRES: 4 EXECUTIVE PLAZA,YONKERS,NY 10701, U.S.A. FİRMA ADI: E.M. ALVAREZ Y CIA.S.S. ADRES: 2A AVENIDA 5-59, ZONA 9 EDIFICIO HERALSO FİRMA ADI: E1 ENTERPRISES INC. ADRES: DBA TUFFCARE 4999 E.LA PALMA AVE., FİRMA ADI: EAGLEWING PRODUCTS INC. ADRES: 5334 E.PINE AE FRESNO CA TEL: FAX:

340 340 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: EASTERN BIKES ADRES: 416 N. MERIAH ST. LANDIS, NC U.S.A. FİRMA ADI: EBI DBA BIOMET BRACING 802N ADRES: OLD STATE ROAD 15 MILFORD IN FİRMA ADI: ECONOCARIBE CONSOLIDATORS, INC. ADRES: 1025 W. SAINT GEORGES AVE. LINDEN NJ FİRMA ADI: ECT TRANSPORT INC DBA SEAQUEST ADRES: LINES AS AGENTS FOR AGILITY LOGISTICS CORP.(ATL) 3505 FİRMA ADI: EDSON INTL ADRES: 8870 DARROW RD STE F106 # 128 TWINSBURG, OH FİRMA ADI: EGETRANS USA INC. ADRES: 729 IL ROUTE 83 STE 304 BENSENVILLE FİRMA ADI: Elliptigo Inc. ADRES: 722 Genevieve St., Suite O Solana Beach CA US FİRMA ADI: EMO TRANS INC.LOS ANGELES ADRES: 5220W 102ND STREET LOS ANGELES,CA UNITED STATES OF AMERICA TEL FİRMA ADI: ENA USA INC ADRES: 5115 CENTURY CT. WIXOM, MI FİRMA ADI: ENGINEERED PRODUCTS ADRES: 355 WOODRUFF ROAD SUITE 204 GREENVILLE SC U.S.A. FİRMA ADI: ENKEI AMERICA INC. ADRES: 2900 WEST INWOOD DRIVE COLUMBUS, INDIANA U.S.A. FİRMA ADI: ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC. ADRES: 315 INDUSTRIEL BLVD CHATEAUGUAY QC J6J 4Z2 FİRMA ADI: EPI PERFORMANCE CLUTCHING ADRES: 8273 INDUSTRIAL PARK ROAD, FİRMA ADI: ESR PERFORMANCE ADRES: 7878B NW 103ST HIALEAH GARDENS FL USA FİRMA ADI: EURASIA FREIGHT SERVICE INC. ADRES: ADD:11222 LA CIENEGA BLVD., SUITE 220, INGLEWOOD, CA FİRMA ADI: FREEDOM DESIGN INC. ADRES: 2241 MADERA ROAD

341 341 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: FRL AUTOMOTIVE L.L.C. ADRES: DBA LEHMAN TOYOTA, NW 2ND AVE FLORIDA NY UNITED STATES FİRMA ADI: FULL CARS IMPORT SRL ADRES: JR/ CANGALLO 433, 439 LIMA TEL: FAX: FİRMA ADI: GAGNE SPECIALTIES INC. ADRES: 8801 HELMS AVE.RANCHO CUCAMONGA TEL: FİRMA ADI: GAR INTL CORP. ADRES: S.W. 41ST STREET SUITE 8 DAVIE,FLORIDA ,USA FİRMA ADI: GARLOCK EQUIPMENT ADRES: 2601 NIAGARA LANE PLYMOUTH MN FİRMA ADI: GAVA IFC USA INC. ADRES: 500 COUNTRY CLUB DR BENSENVILLE, IL BENSENVILLE IL UNITED STATES FİRMA ADI: GB LOGISTICS (USA) INC ADRES: 9690 TELSTAR AVE.SUITE 207. EL MONT EL MONTE CA UNITED STATES FİRMA ADI: GENERAL MOTORS DE MEXICO.S. DE R.L. ADRES: DE C.V. AV EJERCITO NACIONAL NO843 COL GRANADA FİRMA ADI: GLOVIS AMERICA. INC. ADRES: VON KARMAN AVE. SUITE 200 IRVINE, CA 92614, USA FİRMA ADI: GM W.F.WHELAN ADRES: ADDRESS: 8249 N. HAGGERTY ROAD, CANTON, MI FİRMA ADI: JINSUNG AMERICA CORP. ADRES: 1610 SATELLITE BLVD, SUITE A, DULUTH, GA USA FİRMA ADI: KOMATSU AMERICA CORP ADRES: 409 SIGNAL MOUNTAIN ROAD DOCK 'B' CHATTANOOGA TN FİRMA ADI: LIQUID CAPITAL WGP INC. ADRES: C O SPASO SPORTS INC, 5156 JARRY EAST, MONTREAL, QUEBEC, FİRMA ADI: MASCO CABINETRY MIDDLEFIEDLD LLC ADRES: PLANT SOUTH STATE AVE. PO BOX 1055

342 342 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI GÜNEY KORE: FİRMA ADI: Alcoa Korea Ltd TELEFON: ADRES: , 54 Seongju-dong, Changwon-si, Gyeongsangn FİRMA ADI: ALUX CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Heungsa-dong, Gimje Si, JEOLLABUK FİRMA ADI: ANSUNG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Yangbyun-ri, Miyang-myun, Ansung-s FİRMA ADI: ANSUNG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Yangbyun-ri, Miyang-myun, Ansung-s FİRMA ADI: ASA KIMJE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 82-8, Yongbok-ri Geumgu-myeon, Gimje-si, FİRMA ADI: AUSTEM CO.LTD TELEFON: ADRES: , SAN 462-1, CHANGSAN-RI, SUSHIN-MYON, CHON FİRMA ADI: AUTOLIV MANDO CORP. TELEFON: ADRES: , 436-1, Song-ri, Dongtan-myeon, Hwaseong-s FİRMA ADI: B&B GLOBAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 222-8, Guro-dong, Guro-gu, SEOUL, KOREA FİRMA ADI: BANDO HOIST CRANE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 652-4, Sochon-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, FİRMA ADI: BIDBUY KOREA CO. LTD. TELEFON: ADRES: , Ace HighTech City Mullaedong 3-g FİRMA ADI: BOGO ENTERPRISE CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 306-1, Hwasan-ri, Onsan-eup, Ulju-gun, UL FİRMA ADI: CERES TELEFON: ADRES: , 578, Dobong-dong, Dobong-gu, Seoul, 132-0

343 343 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: CHRYSLER KOREA CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 737, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: Clark Material Handling Asia TELEFON: ADRES: , 40-1, Ungnam-dong, Changwon-si, Gyeongsan FİRMA ADI: Cummins Sales and Service Korea Co. TELEFON: ADRES: , 354-4, Cheonheung-ri, Seonggeo-eup, Cheon FİRMA ADI: DAEHEUNG KUNKI TRADING CO., LTD. TELEFON: /4 ADRES: , , Yeongdeungpo-dong 2-ga, Yeongdeun FİRMA ADI: DAESE M.CARE TELEFON: ADRES: , #635, Daecheon-dong, Dalseo-gu, Daegu, 70 FİRMA ADI: DAEWOOBUS CORPORATION TELEFON: ADRES: , 202-1, Ojeong-dong, Bucheon Si Ojeong-gu, FİRMA ADI: DASAN O.P.A TELEFON: 02) ADRES: , 360-6, YANGJAE-DONG, SEOCHO-DONG, SEOCHO- FİRMA ADI: Dawin Friction Corp. TELEFON: ADRES: , 72Block 12Lot Namdong Industrial Complex, FİRMA ADI: Green Trading Korea TELEFON: ADRES: , 183-2, Jangsaengpo-dong, Nam-gu, ULSAN, K FİRMA ADI: HANGUK ENC CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 530-1, Sang-dong, Bucheon Si Wonmi-gu, GY FİRMA ADI: HanShin Painting Systems TELEFON: ADRES: , 552, Sinpyeong-dong, Saha-gu, BUSAN, 604- FİRMA ADI: HI HO METAL CO.,LTD TELEFON: ADRES: , Sinsa-dong, Gangnam-gu, SEOUL, KOREA

344 344 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: ILJIN GLOBAL CO., LTD. TELEFON: ADRES: , ILJIN B/D, 128-5, SAMSUNG-DONG, KANGNAM-K FİRMA ADI: IRIS SPREADERS CO., LTD. TELEFON: ADRES: , , Ssangje-ri Wanggung-myeon, Iksan FİRMA ADI: JUGI CORP. TELEFON: ADRES: , 204-6, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, SEOUL, FİRMA ADI: JUKAN MACHINERG CO., LTD. TELEFON: ADRES: , Owol-ri, Donggang-myeon, Goheung-gun, Jeo FİRMA ADI: Kalink Co. TELEFON: ADRES: , 961-1, Sun-dong, Gimje-si, Jeollabuk-do ( FİRMA ADI: KEY SAFETY SYSTEMS KOREALTD. TELEFON: ADRES: , , Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul,13 FİRMA ADI: KOREA WHEEL CORP. TELEFON: ADRES: , 1125, Singil-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, FİRMA ADI: Marcello Korea Co. TELEFON: ADRES: , Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeon FİRMA ADI: PNY INTL CO. TELEFON: ADRES: , #26-320, Industrial Goods Center, 294, So FİRMA ADI: SEOJUN CORP. TELEFON: ADRES: , 107/507 Chunui Techno Park, Chunui-dong, FİRMA ADI: TAECHANG INDUSTRIAL CO., LTD. TELEFON: /3 ADRES: , 958 Wolam-dong, Dalseo-gu, Daegu, Korea FİRMA ADI: TONG YANG MOOLSAN CO., LTD. TELEFON: ADRES: , 90, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul,135- FİRMA ADI: WOW MCC CO., LTD.

345 345 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: ADRES: , Mangwol-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do FİRMA ADI: WOW MCC CO.,LTD. TELEFON: ADRES: , Mangwol-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do RUSYA: FİRMA ADI: A NORTH LTD ADRES: , Sverdlovsk region, Russia, ul. Marshal Zhukov, 7, of. 27 TELEFON: FİRMA ADI: Agro Ltd. ADRES: , Kemerovo region., Kemerovo UL.PCHELOBAZA, building 15 TELEFON: FİRMA ADI: Aguirre Auto Ltd. ADRES: St. Larch ALLEY, 12, p.2 TELEFON: FİRMA ADI: AJAX AGRO COMPANY LTD ADRES: , Omsk., Omsk, Mira, 50, OF.6P TELEFON: FİRMA ADI: Alkaryl RUS LLC ADRES: , Moscow, D str Orsha D9 CASE 1 TELEFON: (495) FİRMA ADI: Anikeeva Vera, passport number May 3, outstanding G. ADRES: 690,109, Primorsky Territory, Vladivostok, UL.NEYBUTA, 22, KV.36 TELEFON: FİRMA ADI: Arvis GROUP LTD ADRES: ,., Moscow, UL.VERHNIE FIELDS, 18, POM.6 TELEFON: 8 (916) FİRMA ADI: ASEN Ltd. ADRES: 238,326, KAL. AZ REG., GUREVSK.R-N, P. amicable, Dzerzhinsky 246 TELEFON: FİRMA ADI: ASIA TRADE LTD ADRES: 690,074, Primorsky Territory, Vladivostok, snow, 18 A TELEFON: FİRMA ADI: AST Ltd. ADRES: ,, St. Petersburg, Lansky HIGHWAY 59, Lit, POM.2N TELEFON:

346 346 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: AURORA LLC ADRES: ,, St. Petersburg, UL.ORUZHEYNIKA Fedorova, 7, literary TELEFON: FİRMA ADI: AUTO CONSULT LTD ADRES: , Sverdlovsk region, G.EKATERENBURG, UL.GURZUFSKAYA 44-3 TELEFON: FİRMA ADI: Auto Plus LLC ADRES: , Sakhalin region., Yuzhno-Sakhalinsk,. Lenin, 390/2 TELEFON: FİRMA ADI: AUTOMOTIVE COMPANY LTD Derveis ADRES: , KCR, Cherkessk, UL.PODGORNAYA, D.134V TELEFON: (8782) FİRMA ADI: BMW RUSLAND TRADING LTD ADRES: , Moscow reg., Khimki, UL. PANFILOVA OWNERSHIP 19, PAGE 1 TELEFON: FİRMA ADI: Bobcat Company KALININGRAD ADRES: , Kaliningrad., Kaliningrad,. TRANSPORT, 1 "A" TELEFON: FİRMA ADI: BROKER INVEST LTD ADRES: , Moscow, ul.mariupol, 6, office 30 TELEFON: FİRMA ADI: BUILD LLC TECHNO PLUS ADRES: , Moscow, ul.dubninskaya, 13 TELEFON: FİRMA ADI: CAPITAL LTD ADRES: , RUSSIA, MOSCOW, ul.1 I MILLING, 2/1, p.41, KOMN.6 TELEFON: (495) FİRMA ADI: CLAAS Ltd. ADRES: , Krasnodar region, Krasnodar, UL.DEMUSA, 20, kor.1 TELEFON: FİRMA ADI: CLEAN TRADE LTD ADRES: , Leningrad Region., Lomonosov District, MO "VILLOZSKOE rural settlement" TELEFON: +7 (812) FİRMA ADI: Combine Factory Rostselmash Ltd. ADRES: , Rostov Region, Rostov-on-Don, Russia.Menzhinsky 2 TELEFON:

347 347 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Company K and Kaliningrad ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, MOSCOW Ave 179A TELEFON: FİRMA ADI: Contacts Bell EKUIPMENT RUSSLAND ADRES: , Moscow reg., Moscow, electrolyte DRIVE, 1, building 3 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: EAST WEST LLC ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. Yenisei, E.1 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: FORTUNA MOTORS LTD ADRES: , Khabarovsk, Khabarovsk, Shelest, 20 TELEFON: FİRMA ADI: Grimm RUS LLC ADRES: , Kaluga Region., Maloyaroslavetsky RN,, S.DETCHINO, UL.INDUSTRIALNAYA 3 TELEFON: FİRMA ADI: Group of Rosshina ADRES: , RUSSIA, Moscow, Leninsky Prospect, 4, PAGE 1 A TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: HERMES LLC TRUCK ADRES: , Lipetsk region., Lipetsk, Novy-weight, possession 24 TELEFON: 8 (473) FİRMA ADI: Igor O. Petrov, SP ADRES: , Primorsky Territory, Vladivostok, UL.RUSSKAYA, D. 11A HF.87 TELEFON: FİRMA ADI: IMPEX TRADING HOUSE LTD ADRES: , RUSSIA, ST PETERSBURG, 10th Line VO, 25, LIT.A., POM.8 TELEFON: FİRMA ADI: INDIVIDUAL BUSINESSMAN Prince Dmitry Alexandrovich ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. Large garden, 3, K.1, KV.15 TELEFON: FİRMA ADI: INTERNATIONAL DISTRIBUTION LTD for sale ADRES: , M.O.SOLNECHNOGORSKY RN, D.CHERNAYA dirt, UL.SKHODNENSKAYA, p.1, KORP.B TELEFON: (495) FİRMA ADI: INTERTRADE Ltd. ADRES: , Russia, Moscow, UL.DUBININSKAYA, 57, p.1 TELEFON:

348 348 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: IP Averin LARISSA GEORGIEVNA ADRES: ,, Magadan, PR. Karl Marx, 41, KV.66 TELEFON: FİRMA ADI: IP BORISENKO Leonid A. ADRES: ,, Magadan, SOVIET d.21, ap.6 TELEFON: FİRMA ADI: IP Saklakov ALEXANDER I. ADRES:, Transbaikalia territory, Chita, UL.SHILOVA 95 TELEFON: FİRMA ADI: IP Levchenko Sergey N. ADRES: , Irkutsk region, village of mammon, youth, 11 TELEFON: FİRMA ADI: Ivan A. Pakula IP ADRES: 692,900, Primor, T FIND STR Nakhimovskom House 28 KV 114 TELEFON: ,8914 FİRMA ADI: IVF COMM LTD ADRES: , St. Petersburg, NAB.OBVODNOGO CHANNEL, D.141 TELEFON: NO FİRMA ADI: KROHNE Ltd. RUSSIA ADRES: , RUSSIA, Moscow, Zelenograd, TRAVEL WEST 4TH, 2, p. 7 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Larus Ltd. ADRES: , n. EDGE, Nakhodka, st. Intra-, D 17, OF 212 TELEFON: FİRMA ADI: LIDZHEST LINE LTD ADRES: , Moscow region, Mytischi, Trudovaya, possession of 31, Article 1, KAB.83 TELEFON: FİRMA ADI: LLC ALEX ADRES: 690,002, Primorsky Territory, Vladivostok, Komsomolskaya 3 OF.204 TELEFON: FİRMA ADI: LLC INTER CAR ADRES: , RUSSIA, Moscow, st. Nikolsky, D. 4/5 TELEFON: FİRMA ADI: LLC NTK forklift ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. FREEDOM, 35, p.23 TELEFON: 8 (495) 363-6

349 349 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: LOGISTIC GROUP LTD ADRES: , n. Krai, Vladivostok, Prospect red flags, 33 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd Aston Martin Moscow ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. AVIATION, 24, p. 1 TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. AMETHYST ADRES: , Moscow, UL.ZATSEPA, 24, p.2 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Ltd. Argo terrain vehicle ADRES: , Moscow reg., Dolgoprudny, Naberezhnaya, 22 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. ASIA STAR ADRES: 690,011, PRIM.KRAY, Vladivostok, UL.SAFONOVA, 24, KV.61 TELEFON: (4232) FİRMA ADI: Ltd. AUTOTRADE ADRES: , seaside, Vladivostok, snow, 1 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. AVTOLIDER ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, UL.BRAMSA TELEFON: NO FİRMA ADI: Ltd. AVTOTORTEHOBSLUZHIVANIE ADRES: , Kaliningrad., Kaliningrad, UL.MAGNITOGORSKAYA 4 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. AVTOTREYDSERVIS ADRES: , Moscow, Semenovskaya NAB., 2/1, page 1, POM TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. BIZNESPROEKT ADRES: , RUSSIA, Moscow, ul. ROAD, D. 60B TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. collide ADRES: , Khabarovsk, Khabarovsk, INDUSTRIAL, 5 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. CONSTRUCTION EQUIPMENT TO THAT ADRES: , Amur Region, Blagoveshchensk, Trudovaya, 40 TELEFON:

350 350 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: Ltd. CORDOBA ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, PER.GRIGA 2A TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. CPI ADRES: , Moscow, PR.Chechersk, 24 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Ltd. DOUBLE ADRES: , G., St. Petersburg, ul. Kozlov, 27, lit. "A" OF.13H TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. DYURUN Tyres Rus ADRES: 346,720, Aksai, Rostov., Aksay RN, ul.promyshlennaya, 2 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. EVROAVTO PLUS ADRES: , Pskov., Veliko bows UL.GLINKI, D.52A TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. FOREST MACHINE ADRES: , Perm, Perm, Komsomol prospectus D.8 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. GRINLIFT ADRES: , MOSCOW, UL.NOVOKUZNETSKAYA, 13, PAGE 1 TELEFON: 8 (48343) 5399 FİRMA ADI: Ltd. hydroprene ADRES: 454,038, CHELYABINSK, Chelyabinsk, 50 let VLKSM S.5 OF. 81 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Hyundai Khorolya AGRO ADRES:, Primor, Khorolsky DISTRICT AS Voznesenka, Leninsky, 40 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. IMPORT PARTNER ADRES: , Moscow region, Odintsovo, TRANSPORT, 2, STR19, of.14. TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. JOHN DEERE RUSSIA ADRES: , Moscow reg., Domodedovo, neighborhoods white columns, possession of "SC TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Ltd. KANEKSIM ADRES: , Samara region., Volga District, Stroikeramika, Shkolnaya, 11 TELEFON:

351 351 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Ltd. KATRAN ADRES: 690,106, Primorsky Territory, Vladivostok, AVE RED BANNER 33, of.48 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. KRAMP ADRES: , Moscow, Kolokolnikov PER., 9, PAGE 1 TELEFON: +7 (495) FİRMA ADI: Ltd. KRIATON ADRES: , Northwestern Federal District, Saint Petersburg, UL.BEGOVAYA, 5,- A,-N POM.4 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Liebherr RUSLAND ADRES: , MOSCOW, RUSSIA ul.1 I Borodino, S.5 TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. LOTRAN ADRES: , Moscow, TRAVEL Nancy, b.1, office 43A TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. LW BASIS ADRES: , Moscow, UL.NAGORNAYA, 20, building 1, KOMN.312 TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. Normet ADRES: , St. Petersburg, Piskarevskiy AVE., 2, C. 2, LIT.SCH, OF.331 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. PATRA ADRES: , Moscow, Vorontsovskaya, 4, page 3 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. PATRA ADRES: , Moscow, Vorontsovskaya, 4, page 3 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. PRISM ADRES: CITY, ST, , St. Petersburg, UL.MICHURINSKAYA, 11, TELEFON: +7 (906) FİRMA ADI: Ltd. PROMPOSTAVKA ADRES: ,, St. Petersburg, Krasnoputilovskaya D.121LIT.A, POM.6N TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. ROSSOSH Agropoli ADRES: , Voronezh region., ROSSOSH, PL.Oktyabrskaya 185 TELEFON:

352 352 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FİRMA ADI: Ltd. ROYALROUD ADRES: , Kaliningrad Region., Kaliningrad, Moscow Avenue, 254 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Sandvik Mining and Construction CIS ADRES: , Moscow region, Moscow, PER.GLAZOVSKY, 7 TELEFON: ,27 FİRMA ADI: Ltd. Service Department ADRES: , G., ST, AVE.Strikes, 37, literary, POM.31 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Shinkar ADRES: ,, Moscow, ul.fonvizin D.16/29 TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. SPORTTEHIMPORT ADRES: FED.ZNACHENIYA CITY, ST, ST. B. ZELENIN, 24, LIT.B, POM.31N TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Stroyprogress ADRES: , JAR, Birobidzhan, STR. Pushkin 2 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. TAGAZ ADRES: , Rostov region., Rostov-on-Don,.Khalturinsky, 99 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. Technoimport ADRES: , Primor, Ussuriisk, UL.KRASINA 54A TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. TRAKEKSPRESS ADRES: , Moscow reg., Khimki, STR. Lavochkin, 13, KORP.6, POM.11 TELEFON: (495) FİRMA ADI: Ltd. TREYDSTAR ADRES: , RUSSIA, Ivanovo, UL.NOSOVA, 35/20, OFFICE 2 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. unified service ARMZ ADRES: , Moscow, ul. BIG POLYANKA, 54, p.1 TELEFON: FİRMA ADI: Ltd. VI LOVE PARTS ADRES: , Russia, Moscow, Highway Altufievsky, 31, p.8 TELEFON: 8 (495) 782-0

353 353 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİRMA ADI: Ltd. YUNGHAYNRIH lift mechanism TECHNOLOGY ADRES: , Moscow, Skolkovo highway, D 31, PAGE 9 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: MOBILE LTD Marketing Authorisation ADRES: ,, St. Petersburg, PR.ENERGETIKOV 59, building 3 TELEFON: FİRMA ADI: MODERN TECHNOLOGY LTD ADRES: ,, St. Petersburg, blvd. Innovators, 8-A,-N POM.1 TELEFON: FİRMA ADI: MOTORS LTD HORIZON ADRES: , MO Leninsky district, D.GORKI, 1 B, pages per TELEFON: FİRMA ADI: NIWA Ltd ADRES: , RUSSIA, ST, ST.Utochkina E.2 letter A TELEFON: FİRMA ADI: Northern Gold LLC ADRES: , Chukotka, Anadyr, UL.RULTYTEGINA, 6 TELEFON: FİRMA ADI: Oberon Ltd. 57 ADRES: , Orel region, EAGLE ST. Komsomolsk, D. 279, OF. 12 TELEFON: 4862/ FİRMA ADI: Of AVTOFRAMOS ADRES: , RUSSIA, Moscow, Vorontsovskaya, 35 TELEFON: (495) FİRMA ADI: OIL TRADE GROUP LTD ADRES: , Khabarovsk CD., Khabarovsk, UL.VORONEZHSKAYA, 3 TELEFON: (4232) FİRMA ADI: OJSC Ilim Group ADRES: , St. Petersburg, Marata, 17 TELEFON: FİRMA ADI: OOO Centrobalt ADRES: , Moscow, Vvedensky STR., D.23A, p.3, POM.VII TELEFON: 8(916) (916) FİRMA ADI: OOO TK 103 ADRES: 142,143, M.O.PODOLSKY RN, S.POKROV, D.150, p.1 TELEFON: (495) FİRMA ADI: OOO TK FORTUNE

354 354 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ADRES: ,., Moscow, Skolkovo highway, 31/4 TELEFON: FİRMA ADI: OOO VOLKSWAGEN Group Rus ADRES: , Kaluga Region., Kaluga, STR. CAR, 1 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: OPEN MINING AKTS.OBSCHESTVO Metallurgical Company Norilsk Nickel ADRES: , Krasnoyarsk, Dudinka. TELEFON: FİRMA ADI: PAM Ltd EASTERN EUROPE ADRES: 117,639, federal cities, Moscow, Highway warsaw, 95, building 1 TELEFON: FİRMA ADI: PAM Ltd EASTERN EUROPE ADRES: 117,639, federal cities, Moscow, Highway warsaw, 95, building 1 TELEFON: FİRMA ADI: PI Petrov Igor O. ADRES: 690,039, Primor, RUSSIAN, Vladivostok, ST. RUSSIAN, 11-A, KV. 87 TELEFON: FİRMA ADI: POST PRODUCTION LTD ADRES: , Primorsky Territory, Vladivostok, STREL'NIKOVA 7, office 407 TELEFON: FİRMA ADI: PRIMMOTOSPORT Ltd. ADRES: , seaside CD., Nakhodka, UL.ARTEMOVSKAYA, 10A, TELEFON: FİRMA ADI: Radomir Ltd. ADRES: , Moscow, ALLEY Birch, D.12A TELEFON: (495) FİRMA ADI: Rolf Import Ltd. ADRES: , MOSCOW, Altufevskoe highway, 31, Bldg. 7 TELEFON: FİRMA ADI: Rusty Ltd. ADRES: , Moscow, TX.Mayakovsky, E.2 POM.1 TELEFON: 8(495) (495) FİRMA ADI: SAW Ltd 2010 ADRES: , Pskov, STR. QUAY great river, the D 6 TELEFON: (8112) FİRMA ADI: SOUTH BRANCH LLC ADRES: , Tambov, UL.DERZHAVINSKAYA 16, Korean, OF.606

355 355 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TELEFON: 8 (916) FİRMA ADI: Starlet Ltd. ADRES: 690,024, Primorsky Territory, Vladivostok, 4TH AVE., 8/1 TELEFON: FİRMA ADI: STORM Ltd. 78 ADRES: , Amur Region, Blagoveshchensk, Gorkogo, 172/1 TELEFON: FİRMA ADI: TAGAZ INTERNATIONAL LTD ADRES: , Rostov region., Rostov-on-Don, AVE. The strike, 243 TELEFON: ,8-90 FİRMA ADI: Tarabukina Sergei G. FE VYD ATS REPUBLIC SAHA ADRES: , Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, ul.sverdlova, 2, building 1, KV.21 TELEFON: FİRMA ADI: The construct of CJSC Profit ADRES:, , ST PETERSBURG, UL.DONSKAYA, 1 Liter A POM.2-H TELEFON: FİRMA ADI: TRADING HOUSE LTD ETC ADRES: ,, St. Petersburg, UL.OPTIKOV, 4, K2-A, KV.311 TELEFON: FİRMA ADI: Trading Co., Ltd ALTEK ADRES: ,., Moscow, UL.MALAHITOVAYA, 6, block 2 TELEFON: FİRMA ADI: TRANS LTD VEGA ADRES: , Russia, St. Petersburg, Moscow highway, 13, LITER B3 TELEFON: FİRMA ADI: TVH RUS LLC ADRES: , Moscow reg., Solnechnogorsk, D.DUBROVKI, FEZ "SHERRIZO FİRMA ADI: UAB AVTOPARTS ADRES: , Moscow region, Odintsovo, C Nemchinovka STR MOSCOW, D 63 TELEFON: FİRMA ADI: UAB BRANDT ADRES: CITY, ST, UL.YABLOCHKOVA, 12, KV 405 D TELEFON: FİRMA ADI: UAB BRUKLANDS NORTH WEST ADRES: , St. Petersburg, UL.GELSINGFORSSKAYA, 4, K.1

356 356 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI TELEFON: FİRMA ADI: UAB GFR ADRES: , Russia, Moscow, UL.TESTOVSKAYA, 10, 11 Floor TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: UAB KOMINVEST AKMT ADRES: ,, T MOSCOW AVE 4TH Voikovskaya, D 6 TELEFON: (495) FİRMA ADI: UAB TechService KHABAROVSK ADRES: , Khabarovsk, Khabarovsk, TX. Reed, 15 TELEFON: FİRMA ADI: UAB VLADIVOSTOK CENTER repair of technological equipment ADRES: 690,089, Primorsky Territory, Vladivostok, UL.SHOSHINA, D. 6 TELEFON: FİRMA ADI: UNIVERSAL MACHINERY LTD ADRES: , RUSSIA, MOSCOW, Svobody, 35, p.41 TELEFON: 8 (495) FİRMA ADI: Unitrade Ltd. NORTH WEST ADRES: ,. PETERSBURG, HIGHWAY Lansky, 65 Liter A TELEFON: FİRMA ADI: VLADIVOSTOK PROCESS EQUIPMENT REPAIR CENTER Company ADRES: 690,089, Primorsky Territory, Vladivostok, UL.SHOSHINA, D. 6 TELEFON: FİRMA ADI: VOLMASH Agro Ltd. ADRES: , Tver Region., Vyshny Volochok ST.YARD, PLANT "PROLETARSKIY Avango TELEFON: FİRMA ADI: ZEPPELIN Agro Ltd. ADRES: , Moscow region, Khimki, utility TRAVEL, 30 TELEFON: (495)

357 357 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ VIII. KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI GENEL MÜŞTERİ LİSTELERİ ABD:

358 358 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

359 359 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ALMANYA:

360 360 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI AVUSTRALYA:

361 361 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ AVUSTURYA:

362 362 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI BELÇİKA:

363 363 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ:

364 364 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI BULGARİSTAN:

365 365 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ CEZAYİR:

366 366 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ÇEK CUMHURİYETİ:

367 367 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ÇİN:

368 368 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI DANİMARKA:

369 369 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ESTONYA:

370 370 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FAS:

371 371 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ FİNLANDİYA:

372 372 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI FRANSA:

373 373 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ:

374 374 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI GÜNEY KORE:

375 375 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ HİNDİSTAN:

376 376 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI HIRVATİSTAN:

377 377 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ HOLLANDA:

378 378 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI HONG KONG:

379 379 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İNGİLTERE.

380 380 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İSPANYA:

381 381 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İSRAİL:

382 382 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İSVEÇ:

383 383 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ İSVİÇRE:

384 384 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI İTALYA:

385 385 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ JAPONYA:

386 386 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI KANADA:

387 387 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ LETONYA:

388 388 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI MACARİSTAN:

389 389 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ MEKSİKA:

390 390 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI MISIR:

391 391 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ MOLDOVA:

392 392 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NORVEÇ:

393 393 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ POLONYA:

394 394 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI PORTEKİZ:

395 395 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ ROMANYA:

396 396 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI RUSYA:

397 397 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ SİNGAPUR:

398 398 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI SLOVAKYA:

399 399 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ SLOVENYA:

400 400 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI ŞİLİ:

401 401 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ TAYLAND:

402 402 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI TAYVAN:

403 403 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ UKRAYNA:

404 404 KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI YENİ ZELANDA:

405 405 Murat CANITEZ Yaman KOÇ M. Akif GÜNDÜZ YUNANİSTAN:

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2017-E.23076 *BEKABPP2M* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi Sayı : 48403959-203.99- Konu : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.05.2015 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 EK 1 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.39.11.00.00 Bromometan

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Programı Koordinasyon Toplantısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANS AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

VİNÇLER GTİP Grubu Analizi. İlayda NOHUT Analist

VİNÇLER GTİP Grubu Analizi. İlayda NOHUT Analist VİNÇLER 8426 GTİP Grubu Analizi İlayda NOHUT Analist İçindekiler 1.GİRİŞ...2 İçindekiler...2 1.a. Kısaltmalar...3 1.b. Raporun Kapsamı...4 1.c. GTİP Açıklamaları...5 2.TİCARET...6 2.1. Dünya Analizi...6

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz 9 Ocak 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TÜRKİYE UN İHRACATI 2011 Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz Dünya un ticaretinin zirvesine oturan

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Aralık - 2016 İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre:

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %38,05 artarak 9.000.403 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç)

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU 1 TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU UN ĠHRACATI RAPORU Türkiye 2011 yılının ilk beş ayında, şimdiye kadar 75 ülkeye un ihraç ederek, karşılığında 324,3 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. Bu yaklaşık

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler Kalkınma

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Ocak - 2017 Hazırlayan: Sezin Ulusoy İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MART / TÜRKİYE

Detaylı

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif 9778 KONGO CUMHURİYETİ Aktif 9779 RUSYA FED. / BURYAT

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı