T.B.M.M. (S. Sayısı: 115) Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 115) Dönem: 20 Yasama Yılı: 2"

Transkript

1 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 115) istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 Arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin Önergesi ve (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Tarihî Sait Halim Paşa Yalısı yangınının nedenlerini ve mevcut eski eserlerin korunması ile ilgili alınması gereken tedbirleri incelemek üzere 19 uncu dönemde 10/246 sayılı Komisyon kurulmuş, araya giren seçimler nedeni ile bu komisyon kadük olmuştur. Tarihî Sait Halim Paşa yangını ile ilgili nedenleri tespit etmek, ayrıca bu yalının daha önce bağlı olduğu T.C. Turban Genel Müdürlüğü 1992 tarihinden bugüne kadar bu kurumda yapıldığı iddia edilen, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını tüm işlemlerini, incelemek kamuoyunda bu olayları açığa çıkartmak için Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereği bir Meclis araştırmasını saygıyla arz ederiz. Halit Dumankaya İstanbul İbrahim Cebi Trabzon Ali Er İçel Ali Doğan Kahramanmaraş Yücel Seçkiner Ankara Süleyman Hatinoğlu Artvin Yaşar Okuyan Yalova Ahmet Kabil Rize GEREKÇE Emin Kul İstanbul Sebgetullah Seydaoğlu Diyarbakır Esat Bütün Kahramanmaraş Sami Küçükbaşkan Antalya Mustafa Bahri Kibar Ordu Yavuz Köymen Giresun Adem Yıldız Samsun Abdülkadir Baş Nevşehir Tarihî Sait Halim Paşa Yalısının yangını ile ilgili olarak Meclis'in 20 Kasım 1995 tarih ve 36 ncı birleşiminde bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması Anavatan Partisi Grubunun başvurusu üzerine kabul edilmiştir.

2 _ 2 - Araya seçimlerin girmesi ile komisyon kurulmadan kadük olmuştur, Sait Halim Paşa Yalısını Türkiye Kalkınma Bankasından T.C. Başbakanlık Turban Genel Müdürlüğüne bağlanmış, Turban İşletmelerinde birçok yolsuzluğun, usulsüzlüğün yapıldığı, sahte faturalarla paraların alındığı, ihalelere fesat karıştırılarak ya iş hiç yapılmadan veya yapılan işin beş on misli para açıktan ödendiği bilirkişi raporları ile sabit olmuştur. Kuşadası Marinasında devlet büyüklerinin yakınlarının yatları bedava denecek kadar az para ile tamir edilmiş marinadan bedava istifade eden bazı sorumsuz imtiyazlı kişilerin yatlarının istifade etmesi, buna mani olmak isteyen Kuşadası Marina Eski Müdürü İbrahim Demir'e sus payı olarak teklif edilen Emek Otel Müdürlüğü, Turban otellerinde Free (parasız) kalan partili militanlar, Türban personelinin parti mitinglerinde çalıştırılması, parti bayraklarının Turban depolarında saklanması ve personelince asılması, Turban Eski Genel Müdürünün Turban personeline hazırlatılıp binlerce tebrik kartını Ispartalı seçmenlere göndermesi, İsparta'da ön seçimde ve 24 Aralık seçimlerinde Turban vasıtalarını ve personelini seçim içintsparta'ya seferber etmesi, seçim masrafı olarak milyarlarca lira harcaması bu paranın kaynağının araştırılması gereği vardır. Sait Halim Paşa Yalısının yangını ile ilgili birçok neden yukarıda bahsettiğim gerekçeler ortaya çıkartılınca açıklık kazanacaktır. Sait Halim Paşa Yalısında paha biçilmez eserler bulunmakta, bu eserler ve yalı 1994 yılına kadar sigortalı iken sigorta yapılmama nedenleri, Yangından bir yıl öncesinde yalıdan eski eserler çalındığı bu eski eserler yok edildikten sonra yakılacağı Meclis gündemine getirilmişken hükümetin bunu kaala almaması. Yalıda en yakın itfaiyeye bağlı otomatik telefon varken kullanılmaması, yangının çatıdan başlaması, yalı yangınının 1 saat geçtikten sonra komşularca itfaiyeye haber verilmesi; Yalının bir yıl önce dış boyasının yapılarak bir milyar sckizyüz milyonluk bir harcama yapılmışken, bir yıl sonra ruhsat alınmadan tamamen yasalara aykırı olarak eski eserin bakımının yapılması, ihalenin yapılış şekli, suçun bir kaç çalışan garibana yüklenilmesi, Sarıyer savcısının ve İstanbul Vali Vekilinin alelacele yangın elektrik kontağından çıktı beyanatlarını vermesi, Sarıyer Cumhuriyet Savcısının basma bilgi sızdırılmayacaktır talimatını vermesi tüm bu konuları araştırarak açıklığa kavuşması için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddesi gereği bir Meclis araştırması açılmasını gerekli kılmaktadır. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/2) Sayı: A GEÇ. 10/2-562 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenleri ile Turban Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerinde yapıldığı iddia olunan yolsuzlukların ortaya çıkarılması amacıyla Komisyonumuz tarihinde kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

3 Çalışmalarımız sırasında Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgeler titizlikle incelenmiş, belgeye dayanmayan hiçbir konu düzenlenen rapora alınmamıştır. Suç delillerinin yok edilmesini önlemek, faillerinin yakalanmalarını sağlamak ve yurt dışına kaçmalarına mani olmak amacıyla ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. Zimmet, Evrakta Sahtekârlık, İhaleye Fesat Karıştırmak ve Görevi Kötüye Kullanma fiilleri ile yapıldığı tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların boyutlarını belirlemek ve gerçek faillerini ortaya çıkarmak için soruşturma açılması, Komisyonumuzca benimsenmiştir, Komisyonumuzca hazırlanan ve 308 sayfadan ibaret olan bu rapor Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz olunur Halit Dumankaya. İstanbul Milletvekili Komisyon Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

4 ' - ; r İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ KOMİSYON KURULUŞ AMACI, GÖREVİ VE YETKİSİ TURBAN A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KONU İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE İNCELEMEYE ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELER ABANT OTEL İŞLETMESİ , İNCELEME İş Avansları Yapılmakta Olan Yatırımlar - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Satıcılar Hesabı (320) Erler Hafriyat-Yapser İnşaat Mustafa Şeker (Asena İnşaat) Adnan Cingöz (Toptancı Kasap) Merkez Et Tanzim Ltd.Şti... ; Nuva Madencilik (M.Agah Garzan) Gür Dekor (Cemal Cafer Gürsoy) Şahin Ticaret (Rıfat Sinanoğlu) Metro (Ali Osman Çelik) Yeşil Pazarlama (Muhterem Yeşil) Turgay Cam (Mustafa Çelik) Mahmut Çomoğlu Mustafa Agah Garzan...: Aydın İnşaat (Murtaza Aydın) Özdemir Gıda (M.Fevzi Özdemir) Varlık Ticaret (Adnan Varlık) Erten Mühendislik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti Muhasebe Kayıtlarının Değiştirilmesi DEĞERLENDİRME - SONUÇ ANTALYA ADALYA OTEL İŞLETMESİ İNCELEME., İşletmeye Yanıltıcı Belge Düzenleyen Firmalar 44.' Ağalar Madencilik Personel Beyanları Kumbul Boya (Halil Kumbul) Cenk Mühendislik Free (Bedelsiz) Konaklamalar.47 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 115)

5 Usulsüz Personel Alımları Teknik Heyet Rayoru DEĞERLENDİRME - SONUÇ BELEK İŞLETMESİ İNCELEME Antalya Kaleiçi Müdürü Turan Tok'un İşletme Hakkındaki Usulsüz Harcaması Antalya Bölge Müdürü Metin Riyaz Karaaltm'ın İşletme Hakkındaki Usulsüz Harcaması Kemer İşletrhesince Alındığı İddia Edilen ve İşletmeye Gelmeyen Malzeme Müdür Yrd. Ahmet Uyanık'ın İş Avansında Yolsuzluk Beldibi İşletmesi'nden Belek İşletmesi'ne Gönderilen Dekontta Yolsuzluk Usulsüz'Personel Alımları DEĞERLENDİRME- SONUÇ ANTALYA BELDİBİ İŞLETMESİ -, İNCELEME,...:.!.: Altın Konut Övür Elektrik,: Esat Aral Ayhan Bal (Toptancı Kasap) Siyasi Nitelikli Çalışma Yapan Çok Sayıda Personelin İaşe Giderlerinin İşletmece Karşılanması Antalya Bölge Müd. Metin Riyaz Karaaltm'ın Zimmeti Karar Defterindeki Usulsüzlükler ve Bu Konudaki Personel Beyanı Personel Beyanına Göre İşletmeye Gelmeyen Malzeme Alımları ; Free (Bedelsiz) Konaklamalar 57 3A1.10. Usulsüz Personel Alımları Teknik Heyet İnceleme Raporu DEĞERLENDİRME - SONUÇ ÇEŞME OTEL İŞLETMESİ İNCELEME Özelleştirilerek Satılması Bilgisayar Kayıtlarının Silinmesi Mizanlardaki Farklılıklar Mizan Kayıtlarının Değiştirilmesi 61 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

6 Faturaları Sahte (Naylon) Olan Firmalar.....; Hüseyin Dizdar Akaryakıt ve Tuğla Bayiliği Özhünkar Dış Tic.ve Turizm Ltd.Şti İsmail Kaygusuz Özgün Medikal Cihazları Ltd.Şti Güzeray Konfeksiyon Nakliyat Ldt.Şti DemirpolatLtd.Şti Terzioğlu İnş.ve Petrol Ürünleri Ltd.Şti....i...; Işıl Elektrik Taahhüt Tic.Ltd.Sti Serdar Hırdavat San.Tic.Ltd.Şti Cevat Erkan Sarıçam İnş.Tah.Tic.Ltd.Şti., Ömer Dönmez İnş.Malz Güler Sondajcılık Ltd.Şti Yıldız Kırtasiye San.Tic.Ltd.Şti Ahmet Akbay Fason Konfeksiyon Tursan Gıda Paz. San.Tic.Ltd.Şti....65, AsırZüccaciyePaz.San.Tic.Ltd.Şti ; Tempa Ticaret Ser Mobilya 65 -.' Şahin Ticaret ; Faturalardaki El Yazılarının Bodrum Marina İşletesinde Bulunan Faturalardaki El Yazılan ile Karşılaştırılmaları 66 ; DEĞERLENDİRME - SONUÇ KİLYOS TATİL KÖYÜ İNCELEME...;...,... ; AkHafriyat...; '...: Çomoğlu İnşaat (Mahmut Çomoğlu), Islah ve İdame Yatırımları Kafeterya-Pastane İhalesi Sahil Restaurant Plan-Proje Çizimi...., Ala-Carte Restaurant İhalesi Acar İnşaat ve Taahhüt (Hayri Acar) Aydın İnşaat...; Asena İnşaat, Ören İnşaat ; İscan İnşaat FSKİnşaaat.. : Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

7 Jan Ajans Sadettin Yıldız...,..;...; Burç Elektrik Pazarlama Personel Beyanları.: Free (Bedelsiz) Konaklamalar Personel Alımları DEĞERLENDİRME - SONUÇ MARMARİS TATİL KÖYÜ İNCELEME :..:...'. ;......: İşletmeye Ait 1995 Yılı Evraklarının Çalınması Ayhan Mobilya (Ali Galip Ayhan) Ali Işıkbol Mahmut Çömoğlu Acar İnşaat..., Başaran Haşere İlaçlama ve Emlak Prensip Hizmetleri Organizasyon Demirpolat...: Diğer Firmaların Sahte Faturaları..: Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı : Çalman Faturalara İlişkin 1995 Yılına ait Kasa Tediye Fişleri Teknik Bilirkişi Raporuna Göre Yapılmayan İşlere ait Ödemeler Faturalardaki El Yazılarının Diğer İşletmelerdeki Faturaların El Yazıları ile Karşılaştırılması Free (Bedelsiz) Konaklamalar L15. Usulsüz Personel Alımları DEĞERLENDİRME - SONUÇ /YALOVA TERMAL TESİSLERİ İNCELEME...;......: İş Avansları ' Yapılmakta Olan Yatırımlar-Diğer Özel Tükenmeye Tabii Varlıklar Satıcılar Hesabı (320)... T... : Mahmut Çomoğlu Tutaş Dahili Tic.Paz. (Hüseyin Tutaş) Eliz Müh.İnş.Ltd.Şti.(Turhan Erten) Şahin Tic. (Rıfat Sinanoğlu)...97 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

8 Başaran Haşere İlaçlama ve Emlak, Erten Müh.Ltd.Şti. (Turhan Erten) İbrahim Fencioğlu Gürlek Tic.(Mehmet Nevzat Gtirlek) Genel Müdürlük Talimatıyla Gider Hesapları Arasında Yapılan Usulsüz Aktarmalar Genel Müdürlükçe İşletmeye Gönderilen Broşür Bedeli Seçim Mahallinde Gönderilen Malzeme Nakil Tutarının İşletme Tarafından Ödenmesi DEĞERLENDİRME -SONUÇ KALEİÇİ İŞLETMESİ İNCELEME Altın Konut (Mustafa Akın) Gülen İnşaat (Ali Gülen)" Güven Dekorasyon (Medet Demir) Anda Dağıtım ve Paz.Tic.A.Ş Kumbul Boya (Halil Kumbul)..., ÖzMesan Sezgin Ticaret (Sezgin Çetin) Beydağı (Aydın Özkala)! Özflaş...: Koksallar Sıhhi Tes.ve Yap.Mlz.Tic.San.Ltd.Sti Varollar Atatürk Büstü Yapımı ' Ağalar Madencilik (İnaldı Ticaret (Ali Ünaldı) Personel Beyanına Göre İşletmeye Gelmeyen Malzemelere Ait Firma Faturaları İşletme Teknik Personelin Beyanları Personel Beyanı : Usulsüz Personel Alımları Teknik Heyet Raporu DEĞERLENDİRME-SONUÇ BODRUM MARİNA İŞLETMESİ İNCELEME Kazansan ve Noyan Firmalarından Zincir Alımı Elektrik ve Sıhhi Tesisat Malz.Alımı İhalesi 117 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

9 _ Marina Restaurant'm Mutfağı ve Açık Alanın Kapalı Restaurant'a Dönüştürülme İhalesi Yıkılan Bambu Bar'ın Düzenlenme İhalesi Faturaları Sahte (Naylon) Olan Firmalar Tek.Hey. Rap. Göre Yapılan Ödemeler Oktay Dilek Terzioğlu İnş. ; Teknik Heyet Raporuna Göre İş Yaptınlmayan ve Malzeme Alınmayan Firmalar Cevat Erkan Işıl Elektrik Ömer Dönmez, Sadık Çam, Kabadayı Tic AyşeÖzkaya., İsmail Kaygusuz Sarıçam İnşaat Özburaksan İnş Aslanoğlu Ticaret Ateşer Yan.Söndürme Se-Tek Elektrik Eğem Tekstil İnş Diğer Firmalardan Sahte (Naylon) Faturalarla Yapılan Alımlar Özhünkar Ltd.Şti Ahmet Alpay Zeynep Dindar Özgün Medikal Asır Züccaciye Meysan Güzeray Demirpolat Yıldız Kırtasiye Uğur Herel Ser Mobilya 125 s ,12. KmayMüt StarHafriyat Celaloğlu İnş Ramazan Özsoy Suat Çavdar Teklif mektuplarındaki ve faturalardaki El Yazılarının Kriminolojik İncelenmesi Personel Beyanları ; DEĞERLENDİRME-SONUÇ 128 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

10 KUŞADASI MARİNA İŞLETMESİ., İNCELEME Erten Mühendislik Denge ve President Tekneleri Okan Ünalmışer'in Atanması Personelden Alacaklar Hesabı Usulsüz Personel Alımları Yılında Özer Çiller ye Korumalarına ait Ödenmeyen Yemek Bedeli DEĞERLENDİRME-SONUÇ ,SAİT HALİM PAŞA YALISI......; T İNCELEME DEĞERLENDİRME-SONUÇ Güvenlik Yönünden İnşaat Yönünden Tarihi Eserler Yönünden İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME Sadettin Yıldız Jan Ajans ; Acar İnşaat İstanbul Bölge Müdürlüğü Hakkında Turban A.Ş. Müfettişlerince Düzenlenen Teftiş Raporu Doğuer Ticaret Siyasi Mitinglere Otobüs Kiralanması...; Usulsüz Avans Kullanımı ! Yöneticilerin Şahsi Harcamalarım İşletmeye Ödettirmeleri Ak Hafriyat Radar Elektronik DEĞERLENDİRME-SONUÇ ELMADAĞ DAĞEVİ İŞLETMESİ İNCELEME i Numune Kasabı (Güngör Demir) İşletmenin Özelleştirilerek Satılmasından Sonra Yaptırılan Bakım-Onarım DEĞERLENDİRME-SONUÇ ERCİYES DAĞEVİ OTELİ İŞLETMESİ 156 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

11 - ıı İNCELEME Aslan Petrol'den Fuel Oil Alımı...,.; DEĞERLENDİRME-SONUÇ.....' PERSONEL ATAMALARINDA.USULSÜZLÜK İNCELEME :....; Atama Müsaadesi Atama Evrakı İle Onayların Değerlendirilmesi İdari Kadroya Yapılan Atamalar , İşe Gelmeden Maaş Alan Personel.< ,5; Müracaat ve Atama Evrakları TURBAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANLARINA DEMİRBAŞ EŞYA ALIMLARINDA YAPILAN USULSÜZLÜK KALEİÇİ VE KEMER MARİNA İŞLETMESİNE AİT DÜKKÂNLARIN KİRALANMASI İNCELEME :....' Kaleiçi İşletmesi Dükkânları < Kemer Marina Dükkânları.., DEĞERLENDİRME-SONUÇ AMASYA OTELİ, ÇORUM OTELİ, KAYSERİ ERCİYES DAĞ OTELİ PERSONELİNİN SİYASİ MİTİNGLERE KATILMALARI İNCELEME '...' Amasya Oteli ; Çorum Oteli ;.169 '" Kayseri Erciyes Dağ Oteli DEĞERLENDİRME-SONUÇ GENEL.MÜD..ÇEŞME OTELİ, SHP YALISI, URFA OTELİ VE ERCİYES OTELİ'NDEN SİYASİ MİTİNGLERE KATILAN PERSONEL İNCELEME...:..: Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü Çeşme Oteli SHPYahsı.....'....; Urfa Oteli ; Erciyes Dağ Oteli DEĞERLENDİRME-SONUÇ KEMER, BODRUM VE KUŞADASI MARİNA İŞLETMELERİ İNCELEME : ' KEMER MARİNA (VANESSA YATI) BODRUM MARİNA KUŞADASI MARİNA 176 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

12 İmbat ve Amber Yatları President ve Denge Yatları ADANA SEYAHAT AGENTASI İLE İLGİLİ TURBAN A.Ş. MÜFETTİŞLERİNİN RAPORU... ; SORUŞTURMANIN SAFHALARI ÖZET-SONUÇ BEDELSİZ (FREE) YAPILAN KONUKLAMALAR İSPARTA SEYAHAT AGENTASI İNCELEME......: r DEĞERLENDİRME-SONUÇ SONUÇ SAHTE FATURALAR. : SAHTE FATURALARIN SAHTE FATURALARLA DEĞİŞTİRİLMESİ AVANSLARIN SAHTE FATURALARLA KAPATILMASI BİLGİSAYAR KAYITLARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ BİLGİSAYAR KAYITLARININ SİLİNMESİ MUHASEBE EVRAKININ YOK EDİLMESİ BEDELSİZ YAPTIRILAN FREE (BEDELSİZ) KONAKLAMALAR USULSÜZ PERSONEL ALIMI.'; USULSÜZ PERSONEL ATANMASI : İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALANLAR...; ÖMER BİLGİNİN USULSÜZ TALİMATI DYP'NİN SEÇİM MİTİNGLERİNE KATILANLAR MARİNALARDA BEDAVA BAĞLAMA YAPTIRILAN Vanessa ' İmbat ve Amber Yatları KARAR DEFTERLERİNİN GERİYE DÖNÜK OLARAK DÜZENLENMESİ ÇİLLER AİLESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR Yatlar Olayı,., Psesident Teknesi Denge Teknesi OKAN ÜNALMIŞER OLAYI TELEFAKS OLAYI JET SKY (MOTORLU SU KAYAĞI) OLAYI YENİKÖY YALISI'NIN BOYANMASI,,.192 ' KOMİSYON ÜYELERİNİN İMZASI EK (CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURULARI...: :216 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

13 - 13- T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1. GİRİŞ : 1.1. KOMİSYONUN KURULUŞ AMACI, GÖREVİ VE YETKİSİ : 1992 yılına kadar olan faaliyetleri ve Türk Turizm sektöründe ifa eylediği fonksiyonları ile sektöründe öncü ve eğitimci bir kuruluş olan, bu özelliğini birçok defa kanıtlayan Turban Turizm A.Ş'nin; Ömer BİLGİN'in Genel Müdür olarak atanmasından sonra her geçen gün bu faaliyet ve fonksiyonlarından uzaklaştırılarak menfaate dayalı usulsüzlük ve yolsuzlukların kaynağı bir kuruluş haline getirildiği herkesin malumudur. Sorumsuz davranışları ile basında sık sık yeralan Ömer BİLGİN'in Turban Genel Müdürlüğünde sergilediği keyfi ve menfaate dayalı yönetim anlayışından başta Turban çalışanları olmak üzere tüm Kamuoyu rahatsızlık duymuştur. Yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan bu Kuruluşun ve onun dürüst personelinin hertürlü keyfilikten kurtarılması, ve yapılanların Kamuoyunun ve Yüce Meclisin bilgisine sunulması amacıyla bu Komisyonun oluşturulmasına gerek duyulmuştur. Bu amaçla;. İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması yapılmasına ilişkin önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 13/2/1996 tarihli 12. nci birleşiminde görüşülmüş ve bu konuda inceleme yapmak üzere 9 kişilik bir Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması 394 sayılı Kararla kubul edilmiştir. (Ek: 1-2) Komisyon; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üyelerini seçmek üzere Çarşamba günü saat de toplanmış ise de, çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır. (Ek:3) Gerekli çoğunluğun sağlandığı 2/4/1996 Salı günü saat 15.00'de yapılan toplantıda Komisyon Başkanlığına 6 Oyla İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA, Başkan Vekilliğine 6 oyla İstanbul Milletvekili Bahri ZENGİN, Sözcülüğe 6 oyla İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KE TENCİ, Katip Üyeliğe 6 oyla İstanbul Milletvekili Mehmet AYDIN, Üyeliklere İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ, İstanbul Milletvekili Metin IŞIK, Eskişehir Milletvekili Demir BERBEROĞ- LU, İstanbul Milletvekili Bahattin YÜCEL ve Nevşehir Milletvekili Abdiilkadir BAŞ seçilmişlerdir. (Ek:4) Genel Kurulun tarihinde yapılan 33 üncü birleşimde istifa eden Bahattin YÜCEL'in yerine İçel Milletvekili Turhan GÜVEN; tarihli 36 ncı birleşimde istifa eden Turhan GÜVEN ve tarihli 37 nci birleşimde istifa eden Demir BERBEROĞLU'ndan boşalan üyeliklere, tarihli 45 inci birleşimde Batman Milletvekili Faris ÖZDEMİR ve İsparta Milletvekili Ömer BİLGİN seçilmişlerdir. (Ek:5-9) Kuruluş amacı doğrultusunda Ankara'da 8 kez toplantı yapan Komisyonumuzun çalışmaları, elde edilen belge ve dokümanların değerlendirilmesi şeklinde olmuştur. Bu amaçla İçtüzüğün değişik 105 inci maddesinin verdiği yetkiler çerçevesinde; inceleme yapmak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanlar görevlendirmek gibi faaliyetlerde bulunan Komisyonumuz, her biri ayrı ayrı araştırma komisyonu kurulmasını gerekli kılabilecek, fevkalade geniş ve karmaşık bir yapıya sahip iddia konuları ve bu alanda yapılan çalışmaları genel hatlarıyla ele alarak değerlendirmiştir. (Ek: 10) Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115).

14 -. : - w BAŞBAKANLIK TURBAN TURİZM A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ: Turban Turizm A.Ş. ve bağlı işletmeleri, 1960 yılında çıkarılan 7470 sayılı Kanun ile Kurulan T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nin bünyesinde faaliyette bulunurken 3291 sayılı Kanuna dayanılarak Banka tarafından işletilen turizm amaçlı bu işletmelerin özelleştirilmek üzere bir anonim şirket haline dönüştürülmesine ilişkin 27/9/1988 tarih ve 88/9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bu kararla kabul edilen Ana Sözleşmede şirketin unvanı Turban Turizm A.Ş. olarak belirlenmiştir. Şirket halen faaliyetlerini 3 otel, 4 motel ve tatil köyü,-2 sosyal turizm işletmesi, 3 marina, 1 marina ve alışveriş merkezi, 3.seyahat acentası ile işletmecilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana sözleşmesine göre Turban Turizm A.Ş. turistik tesis işletmeciliği yanında sigorta acentâlığı yapmaya da yetkilidir. Nitekim Şirket, Başak ve Ray Sigorta'nın (A) acentalığını yapmaktadır. Şirkete bağlı işletmelerin fonksiyonu, T.C. Turizm Bankası A.Ş. bünyesinde iken turizm sektöründe öncü-örnek tesisler kurmak ve işletmek olarak ve bu amaçla Akdeniz, Ege Marmara bölgeleri ile Kapadokya yöresinde bulunan tesislerin işletmeciliğini yaptığı gibi; bu faaliyetleriyle yöreye ve Türk turizmine katkıda bulunmuştur. Bu fonksiyonun izlerini Şirket kuruluşuna ilişkin tarih ve 88/9 sayılı YPK kararında da görmek mümkündür. Zira sözkonusu kararda, kaynağı belli edilerek bazı Turban tesislerinin bu fonksiyonunu söktörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş personelin temini bakımından eğitim amaçlı olarak kullanması öngörülmüştür. 2. KONU: Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenleri ile Turban Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılması, incelememizin konusunu oluşturmaktadır. 3. İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE İNCELEMEYE ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELER : Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerinin belirlenmesi ile Turban Genel Müdürlüğünde yapıldığı ileri sürülen yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla; birçok kamu Kurum ve Kuruluşlarından talebimiz üzerine Komisyona intikal ettirilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler bu raporun hazırlanmasında esas alınmışlardır. Bu amaçla; Turban Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından düzenlenmiş Teftiş, İnceleme ve Soruşturma raporları, İncelenmesi istemiyle; Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına Komisyonumuz tarafından gönderilen belgeler esas alınarak vergi mükellefleri nezdinde araştırma yapan Kurumun Müfettiş ve Vergi Denetmenlerinin düzenledikleri raporlar, Komisyonda görevli Teknik uzmanların mahallinde yaptıkları tesbitlere ilişkin düzenledikleri teknik raporlar, Uzman olarak Komisyonda çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilen Müfettişlerin Komisyona intikal ettirilen bilgi ve belgeler üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu düzenlenen raporlar, Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini araştırmak amacıyla Komisyonda görevlendirilen konusunda uzman Öğretim Üyesi, Ressam, Müze Müdürü gibi meslek mensuplarının müştereken düzenledikleri raporlar, Bunlara ilaveten muhtelif çevrelerden değerlendirilmesi amacıyla gönderilen somut bilgiler içerir belgeler ile, bilgilerine başvurulmasına gerek duyulan kişilerin yazılı beyanları, Değerlendirmede esas alınmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

15 3.1. ABANT OTEL İŞLETMESİ İNCELEME: İŞ AVANSLARI: Yılında TL., 1995 yılında TL. İş Avansı kullandırıldığı, 1995 yılında kullandırılan iş Avansından: TL.'ninSatınalma Memuru İsmail KAYA, TL.'nin Satınalma Memuru İlhan ÇOBAN, TL.'nin Muhasebe Şefi İdris ASMA, TL.'nin Muhasebe Şefi Nevzat TÜRE, TL.'nin Muh.Şef Yrd.sı Oktay AY ATA, TL.'nin İşletme Müd.Yrd. MustafaKURDAK, Tarafından, kalan cüz'i miktardaki meblağında diğer personelce kullanıldığı, Mizan ve Muavin Defter kayıtlarının tetkikinde görülmüştür. (Ek: 1/1-2) İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, hizmet götürecek, ya da İşletme adına bir kısım giderleri yapacak veya ödemeleri gerçekleştirecek personele verilmesi gereken paraların kayıtlanması gereken İş Avansı Hesabına; Genel Müdürlüğe çıkarılan havaleler, Üçüncü şahıslara yapılan ödemeler, Bankalardan çekilen paraların kayıtlandığı görüldüğünden, bu uygulama; muhasebe tekniği açısından uygun bulunmamıştır. Öte yandan; Personel Memuru Cihat ERTÜRK'ün 1995 yılı İş Avansı hesabında görülen TL. alacak bakiyesinin sehven oluştuğu, gerçekte böyle bir bakiyenin olmadığı, Muavin Defter kaydının tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek:2/l-2) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR : DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR : İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili Maddî Duran Varlıklar hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların kayıtlandığı "258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabı ile, belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içeren "277- Diğer Özel Tükenmeye Tabiî Varlıklar" hesabının tetkikinde; 1994 ve 1995 yıllarına ait Mizan kayıtlarına göre; 1994 Yılında TL Yılında TL. Olmak üzere yapılan TL. tutarındaki toplam yatırım tutarından TL.'sının yıl sonunda "277 - Diğer Özel Tükenmeye Tabiî Varlıklar" hesabına aktarıldığı, ayrıca Alpi Doğramaya ait fatura tutarı TL.ile 1994 yılından devreden TL. ile birlikte 277 No.lu hesap bakiyesinin: TL.'ye ulaştığı, görülmüştür. (Ek: 1, 3/1-5) Yapılan ayrıntılı İncelemede; Şahin Ticarete ait TL. tutarlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

16 Metro İnşaata ait. Aydın İnşaata ait Asena İnşaata ait Erler Hafriyata ait TL. tutarlı, TL. tutarlı, ,000.-TL. tutarlı, TL. tutarlı, İnşaat faturalarının, hiçbir usul ve esasa dayandırılmadan bu hesaptan çıkartıldıkları ve yine aynı usulle; Şahin Ticaret'e ait (KDV dahil) TL tutarlı (tenis kortu çevre düzenlemesine ilişkin) faturanın, Adnan CİNGÖZ (Toptancı Kasap) firmasından temin edilen TL., Merkez Et Tanzim Gıda San.Tic. Ltd. Şti.'nden temin edilen TL. tutarlı gıda faturaları ile değiştirildiği, anılan fatura tutarlarının (KDV dahil) " Müşteri Yiyecek Malzemesi," hesabına ilave edildiği, Metro İnşaata ait (KDV dahil) TL. tutarlı (Tenis kortu boyanmasına ilişkin) faturanın, " Park Bahçe Giderleri"; hesabına ilave edildiği, Aydın İnşaat'a ait (KDV dahil) TL. tutarlı faturanın, İstanbul Bölge Müdürlüğü adına "393- Merkez ve Şubeler Cari Hesabına" borç kayıtlandığı, Erler Hafriyat'a ait (KDV dahil) TL. tutarlı "Lojman tamiratıyla ilgili" faturanın, YAPSER.İnş. Şirketine ait (KDV dahil) TL. tutarlı "boya" faturaları ile değiştirildiği ve İstanbul Bölge Müdürlüğü adına dekont edilmek üzere 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına" borç kayıtlandığı, l Asena İnşaat'a ait (KDV dahil) TL. tutarlı "lojmanların tamir bakım ve onarımıyla ilgili faturaların" Toptancı Kasap Adnan CİNGÖZ ve Merkez Et Tanzim Ltd.Şti. 'nden temin edilen aynı değerdeki (575, ) et faturalarıyla değiştirildiği ve İstanbul Bölge Müdürlüğü adına borç kayıtlanmak üzere "393 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabına" borç kayıtlandığı, Yapılan değişikliğe göre yeniden düzenlenen Nisan-Kasım/1995 Mizanlarının, İşletmede ve Genel müdürlükte muhafaza edilen aynı aylara ait Mizanlarla değiştirildikleri,, Bilgisayardan alınan eski mizan kayıtları ve değişiklikten sonra alınan mizan kayıtlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek: 3/4-3/10) Herhangi bir iş bağı olmadan, inşaat firmalarından temin edilen faturaların 1996 yılında Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde yiyecek faturalarıyla değiştirildiği veya İstanbul Bölge Müdürlüğüne dekont edildikleri, değişen duruma göre yeniden düzenlenen Defter ve Mizan kayıtlarının eskileriyle değiştirildikleri, personelin ifadeleriyle de doğrulanmıştır. (Ek:5/20-91) Öteyandan; Turban Araştırma Komisyonunda görevli Teknik Heyet tarafından mahallinde yapılan incelemeler sonrası düzenlenen Raporda; yıllarında gerçekleştirilen Lira tutarlı yatırımdan ( ) = Lirasının gerçekleştirildiği, kalan Lirasının-yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle İşletme hesaplarına alındığı, belirtilmiştir. (Ek:6/l-22) SATICILAR HESABI: Ticari Borçlar hesabının alt grubu içinde yeralan, niteliği itibariyle; İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği bu hesapla ilgili uygulamalara geçildiğinde bu hesapta izlenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

17 _ Erler Hafriyat, Yapser inşaat Taahhüt Ticâret Ltd.Şti.: İstanbul Bölge Müdürlüğünün tarih 143.sayılı dekont eki, ERLER HAFRİYAT firmasına ait aşağıda dökümü gösterilen: Erler İnş.Ltd.'ye ait faturaların; Tarihi : Numarası: Toplamı (TL. t : % 15 KDV: Tutarı (TL.) A-Ö ' Toplam: Toplam: TL. tutarlı, tarih 2075 sayılı mahsup eki faturaların; YAP SER İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ.'ne ait aşağıda dökümü gösterilen: Yapser İnş. Taah.Tic. Ltd. Şti.'ne ait faturaların; Tarihi : Numarası: Toplamı (TL.) : % 15 KDV: Tutarı (TL.) A : Toplam: Toplam: TL. tutarındaki faturalarla değiştirildiği, Genel Müdürlüğün tarih sayılı dekont ekinde İşletmeye maledilen faturaların tarihli Gelen Evrak Defterinin 499 uncu sırasına kaydedildiği, aynı gün 2075 no.lu mahsup ile de muhasebeleştirildiği, Bu işlemden sonra, Personelin beyanına göre 1996 yılının ilk aylarında 2075 sayılı mahsup ekindeki ERLER HAFRİYAT firmasına ait TL. tutarlı faturalar çıkartılarak yerlerine; Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde mükerrer numarayla İşletmeye gönderilen YAPSER İN ŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ.'ne ait TL. tutarlı faturaların konulduğu, firmalara ait fatura tutarlarında gözlenen farklılığın muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, (Ek:4/1-16) İlk kaydında "277 - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR" hesabına alınan fatura tutarı (KDV hariç) Liranın sonradan değiştirilen mükerrer numaralı mahsup fişinde " Bina Giderleri" hesabına alındığı, (Ek:3/6;4/27) Diğer taraftan; İşletme lojmanlarının alçı, plastik boya, çatı aktarımı, kalebodur ve yağlıboya işlerinin YAP SER LTD. ŞTİ.'ne yaptırılmasını karara bağlayan Alım Satım ve Yaptırma Komisyonunun - ' Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

18 tarih 10 sayılı Karar metninde firma isminin ilk bakışta belli olacak şekilde silindiği ve yerine daktilo ile YAPSER isminin yazıldığı, (Ek:4/12) YAPSER inşaat Taahhüt Ticaret Ltd.Şti. ile Turban Abant Oteli İşletme Müdürlüğü arasında "SÖZLEŞME" ve "Yer Teslimi Tutanağının" tarihinde, İş Bitirme Teslim Tutanağının tarihinde düzenlendiği, ayrıca; yapılan imalata ait olduğu sanılan ve İşletme personeli imzalı tarihsiz Metraj Listesi Tutanağının dosyasına ek yapıldığı, (Ek:4/13-23) Öteyandan; tarih, 143 no.lu dekont ekinde İşletmeye gönderilen , , tarihli faturaların, dekonttan daha ileri bir tarih taşıdıkları, YAPSER İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi hakkında inceleme başlatan Orhangazi Vergi Dairesinden cevaben alınan tarihli yazıda; Adıgeçen firmanın müfredatı yukarıda gösterilen faturaları Kasım/1995 ayı Katma Değer Vergisi beyannamesine dahil edilmeyerek matrahsız beyanname verildiği, ilgili dönemde işçi çalıştırılmadığı, 1995 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekinde yeralan Bilançosuna göre; belirtilen faturalardaki işlemleri yapabilecek kapasiteye sahip olmadığı, Ödevli Şirket Müdürü Nejat HIDI : ROĞLU'nun ikametgâhında yapılan yoklamada ise, Turban Genel Müdürlüğü adına düzenlenen 6 (altı) adet fatura dipkoçanında tarih bulunmadığının belirlendiği, (Ek:4/28) Adıgeçen Vergi Dairesi Müdürlüğünün bu, açıklamaları ışığında YAPSER İnş.Taahhüt Tic.Ltd.Ştnin yukarıda müfredatı gösterilen, ilgisi yönüyle fotokopileri Rapora ek yapılan 6 (altı) adet faturasının tarih bölümünün ilk bakışta belli olacak farklı bir kaliğrafik özellik taşıdığının farkedilir olması, (Ek:4/6-l 1) Komisyonumuzda görevli Teknik Uzmanlarca düzenlenen Raporda; faturalarda kayıtlı TLL tutarlı imalatın; mahallî piyasadan temin edilen ustalara malzemeli olarak yaptırıldığının şahit beyanlarıyla tespit edildiğinin belirlenmesi, (Ek:6/Rapor) Bu hususları teyid eden İşletme personelinin beyanları birlikte değerlendirildiğinde; (Ek:5/1-91) İşletme personelinin kendi imkânları ile yaptığı veya emanet usulüyle işçiliği piyasaya yaptırılan imalatların abartılı şekilde önce ERLER HAFRİYAT firmasınca düzenlenen faturalarda, daha sonra aynı imalatın bu faturalarla değiştirilen YAPSER İnşaat Taahhüt Ticaret firmasının faturalarında yeraldığı, Turban Abant Otel İşletmesinin hiçbir ilgisinin bulunmadığı bu firmaların düzenledikleri faturaların yanıltıcı beyana dayalı sahte (naylon) faturalar olduğu kanaatine varılmıştır Mustafa Şeker (Ascna inşaat), Adnan Cingöz (Toptancı Kasap), Merkez Et Tanzim Gıda San. ve TicLtd.: İstanbul Bölge Müdürlüğünün tarih 80, 81, 83 ve 88 no.lu dekontları eki, fatura kayıtlarına göre; inşaat, inşaat malzemeleri imalatı, alım - satım, her nevi sanayi makinaları ithalatı, imalatı ve imal ettirilmesi, her türlü taahhüt işlerini yaptığı belirlenen, MUSTAFA ŞEKER (ASENA İNŞAAT) firmasına ait aşağıda dökümü gösterilen: Mustafa Şeker (Asena inşaat) ait faturaların; Tarihi : Numarası: Toplamı (TLL): % 15 KDV: Tutarı (TLL) A , Toplam: Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

19 Toplam TL. tutarındaki boya ve işçilik faturaları tarih ve 2075 no.lu mahsup fişi ile muhasebe kayıtlarına alındıktan sonra, yine fatura bilgilerine göre; Et ve Et mamulleri, Canlı Hayvan alım- satım işlerini yaptığı anlaşılan ADNAN CİNGÖZ (TOPTANCI KASAP) firmasına ait aşağıda dökümü gösterilen: Adnan Cingöz'e (Toptancı Kasap) ait faturaların; Tarihi : Numarası: Toplamı (TU : % 15 KDV: Tutarı (TL.') A dahil " " Toplam: dahil MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne ait dökümü aşağıda gösterilen: Merkez Et Tanzim Ltd Şti.'ne ait faturaların; Tarihi : Numarası: Toplamı (TL.): % 15 KDV: Tutarı (TL.) A dahil Toplam: Toplam TL. tutarındaki gıda faturalarıyla değiştirildiği, (Ek:7/l-20) ~. Değişikliğe konu olan tarih ; ; ; no.lu Genel Müdürlük dekontlarının Yetkililerin bilgisi dahilinde yeniden düzenlendikleri, daha önce düzenlenen dekont metninde yeralan "ASENA İNŞAAT FATURALARI" ibaresinin yeni düzenlenen dekontlardan çıkarıldığı, (Ek:7/26-33) Değiştirilen faturalarla alındığı bildirilen gıda maddelerinin fiili girişleri İşletme ambarına yapılmadığı;bu amaçla düzenlenen Tesellüm Fişlerinde ambar görevlilerinin imzalarının bulunmadığı, 150-STOK HESAPLARI'na alınması gereken gıda fatura tutarı doğrudan gider hesabına " Müşteri Yiyecek Malzemesi"atılmak suretiyle muhasebeleştirilebildiği, (Ek:7/16, 20-24) Muhasebe kaydının yapıldığı tarih, 2075 sayılı Mahsup Fişi kayıtlarına bakıldığında; MUSTAFA ŞEKER (ASENA İNŞAAT) firmasına ait fatura tutarı üzerinden 0/015 oranında ayrılan Katma Değer Vergisinin, 1/3 ü oranındaki Liranın cari yıl "191-İNDİRİLE- CEK KATMA DEĞER VERGİSİ" hesabına, 2/3'ü oranındaki liranın ise; "291- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV" hesabına alındığı ve bu kayıtlar Kasım/1995 ayı KDV Beyannamesinde gösterildiğinden, değiştirilen gıda faturaları tutarından ayrılması gereken 0/08 oranındaki KDV.si dikkate alınmayarak Asena İnşaat faturalarından ayrılan İndirilecek KDV.nin muhasebe kayıtlarında aynen muhafaza edildiği, (Ek:7/21-24) Öteyandan; Ambar memuru Mehmet CANTÜR, Mutfak Şefi Mustafa KARABACAK ve Mutfak Şef Yardımcısı İsmail ÖZTÜRK imzalı, tarihli tutanakta; MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. VE TİC. LTD şirketi ile TOPTANCI KASAP ADNAN CİNGÖZ tarafından düzenlenen faturalarda kayıtb gıda maddelerinin ambar ve mutfak görevlilerine teslim edilmediği, böyle bir malzeme siparişinin İşletmeleri tarafından verilmediğinin beyan edilmesi, bu hususu doğrulayan diğer personel ifadeleri, (Ek: 12/1-11 ;5/1-91) Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

20 -20- MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. VETİC. LTD şirketinin anılan faturalı satışlarını KDV beyannamesine dahil etmediği,mükellefin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği ve kullandığı ihtimalinin yüksek olduğu, ADNAN CİNGÖZ (TOPTANCI KASAP)'ün faturasında belirtilen adreste bulunamadığı, mükellefiyete başladığı 1993 yılından itibaren hiçbir mükellefiyetini yerine getirmediği, takvim yıllarında defter tasdik ettirdiğine dair bilginin Dairelerinde bulunmadığı, bu nedenle adıgeçen mükellefin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği, yolunda İstanbul Defterdarlığından alınan ; tarihli cevabi yazıları, (Ek:7/25,34), Birlikte değerlendirildiğinde Turban Abant Oteli İşletme Müdürlüğünde hiç bir iş yapmadan, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde (KDV dahil) TL. tutarında fatura düzenleyen MUSTAFA ŞEKER (ASENA) inşaat firmasının bu faturaları muhasebe kayıtlarına alındıktan sonra, yine Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde ilgili dekont ve muhasebe kayıtları değiştirilmek suretiyle aynı değerdeki MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN VE TİÇ LTD. şirketi ve TOPTANCI KASAP ADNAN CİNGÖZ'den temin edilen sahte faturalarla değiştirildiği, fatura muhteviyatı temel gıda maddelerinin İşletme ambarına fiili girişlerinin yapılmadığı, kanaatine varılmıştır Nuva Madencilik San. ve Tic.Ltd.Şti. (M. Agah Gar/an) Gür Dekor (Cemal Cafer Gürsoy) > "Çatı bakımı-onarım, fasarit boya ve badana gibi muhtelif işlerin yapılması hususunda alınmış bir Komisyon Kararı bulunmamasına rağmen,kendisinden teklif alınan NUVA MADENCİ LİK SAN. VE TİCLTD.ŞTİ. ile tarihinde Sözleşme imzalandığı, (Ek:8/32-35) Adıgeçen Firma tarafından; 1000 M 2 Çatı bakımı, onarım, aktarma ve kiremit yenilenmesi, 1100 M 2 Fasarit dış cephe sıvası, 1000M 2 Fasaritboya, 600 M 2 Muhtelif boya-badana, 960 M 2 İç cephe boyası, Yapıldığı yolunda düzenlenen tarihli ^ Tutanak ve tarihli "İş Bitirme Teslim Tutanağf'nın müştereken imzalandığı, (Ek: 8/36-38) Yukarıda dökümü gösterilen işlerle ilgili olarak Firma tarafından düzenlenip İşletmeye ibraz edilen, tarih 1972 no.lıı mahsup fişi ile firma adına "320- SATICILAR" hesabına alacak kayıtlanan (KDV dahil) Liranın; Lirasının tarih 2316 sayılı dekontla İstanbul Seyahat Acentası tarafından avans, kalan Liranın ise tarihleri arasında nakit olarak ödendiği, (Ek:8/l-43; 12/1-11)) Nuva Madencilik San.Tic. Ltd. Şirketine ait faturalarının, Tarihi : Numarası: A Toplamı (TL.): % 15 KDV: Tutarı (TL.) ; , ooo:ooo.- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU Soruşturma No : 2010/23077 Dosya Teslim Tarihi : 25.05.2010 Verilen Süre : 1 ay Rapor Tarihi : 06.07.2010 I- İNCELEME KONUSU, YÖNTEMİ VE İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret 46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aşırı düşük teklif açıklamasında İşçilik

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde KDV istisnası uygulamasının usul ve esasları belirleyen 118 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEBLİĞ YAYIMLANDI K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Kimlik Numarası : 4960020316

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

Sirküler No : Sirküler Tarihi :

Sirküler No : Sirküler Tarihi : Sirküler No :2015-11 Sirküler Tarihi : 28.01.2015 Konu : Kaybolan Mala İlişkin Düzenlenen Faturada KDV Satın alınan ticari malın satıcı firma tarafından kargo şirketi vasıtasıyla firmanıza gönderilirken

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 15 inci maddesinin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu

SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu 29.09.2001 tarih ve 28069 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 44 seri no.lu SM,SMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile Özel Tüketim

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ ERTÜRK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2011/153 04/10/2011 KONU:İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖTV İADESİ KONUSUNDA YMM LERE TASDİK RAPORU DÜZENLEME YATKİSİ VEREN 44 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. 44 Sıra No.lu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016-4]-73 09.12.2016 Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU İstanbul, 07.01.2009 Rapor Sayısı : YMM 122/ 121-03 ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞÜKRÜ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR KARŞŞIIYAKA BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: -, Pafta:i45b06b, Parsel: 565) Aşkale/ ERZURUM adresinde

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2014 EKİM AYI GÜNDEM MADDELERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ GÜNDEM:

MESLEK KOMİTELERİ 2014 EKİM AYI GÜNDEM MADDELERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ GÜNDEM: MESLEK KOMİTELERİ 2014 EKİM AYI GÜNDEM MADDELERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ komite üyelerine bilgi verilmesi, aşağıdaki bilgiler komite üyelerine verilmiştir. Aşağıda oda sicil numarası,

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 15 YAYIM TARİHİ 03/03/2011 T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar: 42 Tarih: 11/06/2010

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 118) Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. A) 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/01/2014 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci. Sibel Nami RAPORUN KONUSU:

HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci. Sibel Nami RAPORUN KONUSU: < ", ARAŞTIRMA RAPORU SAYı TARİH : ME.SN 2006/ 2 : 28 Eylül, 2006 HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci Sibel Nami RAPORUN KONUSU: Vakıflar İdaresi'nin Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.' den temin ettiği internet

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna No: 2012/96 Tarih: 23.08.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılmış olup idarenin 18/11/2011 tarihli yazısı postaya aynı gün verilmiş istekli firmaya

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, 18.04.2007 Bazı beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirleyen 5615 Sayılı Kanun un bu hükümleri hakkında ve diğer bazı konularda açıklamalar içeren 371 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.), Asansörün bakım anlaşması kopyası İşletme ve Ürün Sorumluluk

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

06/05//2016 TARİHLİ VE 152 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

06/05//2016 TARİHLİ VE 152 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 01-31 MAYIS 2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN AYLIK FAALİYET RAPORUDUR 06/05//2016 TARİHLİ VE 152 NOLU KARAR NO:1 üye sicilinin 001794 numarasında kayıtlı KAZANCI MADENCİLİK

Detaylı

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ İÇİN İNŞAATLARDA

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ İÇİN İNŞAATLARDA 21 ersin umdu:layout 1 11/9/10 3:32 PM Page 267 ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ İÇİN İNŞAATLARDA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİNDE ÜÇLÜ KRİTER Ersin UMDU* I-GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerce

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ KKTC MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜNDEKİ KONTROL AKTİVİTELERİ MB-HMD-ĠK 1 MB-HMD-ĠK 2 MB-HMD-ĠK 3 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ KONTROLÜ HARCAMA BELGESİ

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIRA NO İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Alınması -İlan Reklam Vergisi Beyannamesi 2 Reklam Panosu Terkini 2 Gün 3 Ayaklı Tanıtım Levhası Dikilmesi İçin İzin

Detaylı