T.B.M.M. (S. Sayısı: 115) Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 115) Dönem: 20 Yasama Yılı: 2"

Transkript

1 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 115) istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 Arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin Önergesi ve (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Tarihî Sait Halim Paşa Yalısı yangınının nedenlerini ve mevcut eski eserlerin korunması ile ilgili alınması gereken tedbirleri incelemek üzere 19 uncu dönemde 10/246 sayılı Komisyon kurulmuş, araya giren seçimler nedeni ile bu komisyon kadük olmuştur. Tarihî Sait Halim Paşa yangını ile ilgili nedenleri tespit etmek, ayrıca bu yalının daha önce bağlı olduğu T.C. Turban Genel Müdürlüğü 1992 tarihinden bugüne kadar bu kurumda yapıldığı iddia edilen, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını tüm işlemlerini, incelemek kamuoyunda bu olayları açığa çıkartmak için Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereği bir Meclis araştırmasını saygıyla arz ederiz. Halit Dumankaya İstanbul İbrahim Cebi Trabzon Ali Er İçel Ali Doğan Kahramanmaraş Yücel Seçkiner Ankara Süleyman Hatinoğlu Artvin Yaşar Okuyan Yalova Ahmet Kabil Rize GEREKÇE Emin Kul İstanbul Sebgetullah Seydaoğlu Diyarbakır Esat Bütün Kahramanmaraş Sami Küçükbaşkan Antalya Mustafa Bahri Kibar Ordu Yavuz Köymen Giresun Adem Yıldız Samsun Abdülkadir Baş Nevşehir Tarihî Sait Halim Paşa Yalısının yangını ile ilgili olarak Meclis'in 20 Kasım 1995 tarih ve 36 ncı birleşiminde bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması Anavatan Partisi Grubunun başvurusu üzerine kabul edilmiştir.

2 _ 2 - Araya seçimlerin girmesi ile komisyon kurulmadan kadük olmuştur, Sait Halim Paşa Yalısını Türkiye Kalkınma Bankasından T.C. Başbakanlık Turban Genel Müdürlüğüne bağlanmış, Turban İşletmelerinde birçok yolsuzluğun, usulsüzlüğün yapıldığı, sahte faturalarla paraların alındığı, ihalelere fesat karıştırılarak ya iş hiç yapılmadan veya yapılan işin beş on misli para açıktan ödendiği bilirkişi raporları ile sabit olmuştur. Kuşadası Marinasında devlet büyüklerinin yakınlarının yatları bedava denecek kadar az para ile tamir edilmiş marinadan bedava istifade eden bazı sorumsuz imtiyazlı kişilerin yatlarının istifade etmesi, buna mani olmak isteyen Kuşadası Marina Eski Müdürü İbrahim Demir'e sus payı olarak teklif edilen Emek Otel Müdürlüğü, Turban otellerinde Free (parasız) kalan partili militanlar, Türban personelinin parti mitinglerinde çalıştırılması, parti bayraklarının Turban depolarında saklanması ve personelince asılması, Turban Eski Genel Müdürünün Turban personeline hazırlatılıp binlerce tebrik kartını Ispartalı seçmenlere göndermesi, İsparta'da ön seçimde ve 24 Aralık seçimlerinde Turban vasıtalarını ve personelini seçim içintsparta'ya seferber etmesi, seçim masrafı olarak milyarlarca lira harcaması bu paranın kaynağının araştırılması gereği vardır. Sait Halim Paşa Yalısının yangını ile ilgili birçok neden yukarıda bahsettiğim gerekçeler ortaya çıkartılınca açıklık kazanacaktır. Sait Halim Paşa Yalısında paha biçilmez eserler bulunmakta, bu eserler ve yalı 1994 yılına kadar sigortalı iken sigorta yapılmama nedenleri, Yangından bir yıl öncesinde yalıdan eski eserler çalındığı bu eski eserler yok edildikten sonra yakılacağı Meclis gündemine getirilmişken hükümetin bunu kaala almaması. Yalıda en yakın itfaiyeye bağlı otomatik telefon varken kullanılmaması, yangının çatıdan başlaması, yalı yangınının 1 saat geçtikten sonra komşularca itfaiyeye haber verilmesi; Yalının bir yıl önce dış boyasının yapılarak bir milyar sckizyüz milyonluk bir harcama yapılmışken, bir yıl sonra ruhsat alınmadan tamamen yasalara aykırı olarak eski eserin bakımının yapılması, ihalenin yapılış şekli, suçun bir kaç çalışan garibana yüklenilmesi, Sarıyer savcısının ve İstanbul Vali Vekilinin alelacele yangın elektrik kontağından çıktı beyanatlarını vermesi, Sarıyer Cumhuriyet Savcısının basma bilgi sızdırılmayacaktır talimatını vermesi tüm bu konuları araştırarak açıklığa kavuşması için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddesi gereği bir Meclis araştırması açılmasını gerekli kılmaktadır. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/2) Sayı: A GEÇ. 10/2-562 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenleri ile Turban Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerinde yapıldığı iddia olunan yolsuzlukların ortaya çıkarılması amacıyla Komisyonumuz tarihinde kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

3 Çalışmalarımız sırasında Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgeler titizlikle incelenmiş, belgeye dayanmayan hiçbir konu düzenlenen rapora alınmamıştır. Suç delillerinin yok edilmesini önlemek, faillerinin yakalanmalarını sağlamak ve yurt dışına kaçmalarına mani olmak amacıyla ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. Zimmet, Evrakta Sahtekârlık, İhaleye Fesat Karıştırmak ve Görevi Kötüye Kullanma fiilleri ile yapıldığı tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların boyutlarını belirlemek ve gerçek faillerini ortaya çıkarmak için soruşturma açılması, Komisyonumuzca benimsenmiştir, Komisyonumuzca hazırlanan ve 308 sayfadan ibaret olan bu rapor Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz olunur Halit Dumankaya. İstanbul Milletvekili Komisyon Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

4 ' - ; r İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ KOMİSYON KURULUŞ AMACI, GÖREVİ VE YETKİSİ TURBAN A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KONU İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE İNCELEMEYE ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELER ABANT OTEL İŞLETMESİ , İNCELEME İş Avansları Yapılmakta Olan Yatırımlar - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Satıcılar Hesabı (320) Erler Hafriyat-Yapser İnşaat Mustafa Şeker (Asena İnşaat) Adnan Cingöz (Toptancı Kasap) Merkez Et Tanzim Ltd.Şti... ; Nuva Madencilik (M.Agah Garzan) Gür Dekor (Cemal Cafer Gürsoy) Şahin Ticaret (Rıfat Sinanoğlu) Metro (Ali Osman Çelik) Yeşil Pazarlama (Muhterem Yeşil) Turgay Cam (Mustafa Çelik) Mahmut Çomoğlu Mustafa Agah Garzan...: Aydın İnşaat (Murtaza Aydın) Özdemir Gıda (M.Fevzi Özdemir) Varlık Ticaret (Adnan Varlık) Erten Mühendislik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti Muhasebe Kayıtlarının Değiştirilmesi DEĞERLENDİRME - SONUÇ ANTALYA ADALYA OTEL İŞLETMESİ İNCELEME., İşletmeye Yanıltıcı Belge Düzenleyen Firmalar 44.' Ağalar Madencilik Personel Beyanları Kumbul Boya (Halil Kumbul) Cenk Mühendislik Free (Bedelsiz) Konaklamalar.47 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 115)

5 Usulsüz Personel Alımları Teknik Heyet Rayoru DEĞERLENDİRME - SONUÇ BELEK İŞLETMESİ İNCELEME Antalya Kaleiçi Müdürü Turan Tok'un İşletme Hakkındaki Usulsüz Harcaması Antalya Bölge Müdürü Metin Riyaz Karaaltm'ın İşletme Hakkındaki Usulsüz Harcaması Kemer İşletrhesince Alındığı İddia Edilen ve İşletmeye Gelmeyen Malzeme Müdür Yrd. Ahmet Uyanık'ın İş Avansında Yolsuzluk Beldibi İşletmesi'nden Belek İşletmesi'ne Gönderilen Dekontta Yolsuzluk Usulsüz'Personel Alımları DEĞERLENDİRME- SONUÇ ANTALYA BELDİBİ İŞLETMESİ -, İNCELEME,...:.!.: Altın Konut Övür Elektrik,: Esat Aral Ayhan Bal (Toptancı Kasap) Siyasi Nitelikli Çalışma Yapan Çok Sayıda Personelin İaşe Giderlerinin İşletmece Karşılanması Antalya Bölge Müd. Metin Riyaz Karaaltm'ın Zimmeti Karar Defterindeki Usulsüzlükler ve Bu Konudaki Personel Beyanı Personel Beyanına Göre İşletmeye Gelmeyen Malzeme Alımları ; Free (Bedelsiz) Konaklamalar 57 3A1.10. Usulsüz Personel Alımları Teknik Heyet İnceleme Raporu DEĞERLENDİRME - SONUÇ ÇEŞME OTEL İŞLETMESİ İNCELEME Özelleştirilerek Satılması Bilgisayar Kayıtlarının Silinmesi Mizanlardaki Farklılıklar Mizan Kayıtlarının Değiştirilmesi 61 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

6 Faturaları Sahte (Naylon) Olan Firmalar.....; Hüseyin Dizdar Akaryakıt ve Tuğla Bayiliği Özhünkar Dış Tic.ve Turizm Ltd.Şti İsmail Kaygusuz Özgün Medikal Cihazları Ltd.Şti Güzeray Konfeksiyon Nakliyat Ldt.Şti DemirpolatLtd.Şti Terzioğlu İnş.ve Petrol Ürünleri Ltd.Şti....i...; Işıl Elektrik Taahhüt Tic.Ltd.Sti Serdar Hırdavat San.Tic.Ltd.Şti Cevat Erkan Sarıçam İnş.Tah.Tic.Ltd.Şti., Ömer Dönmez İnş.Malz Güler Sondajcılık Ltd.Şti Yıldız Kırtasiye San.Tic.Ltd.Şti Ahmet Akbay Fason Konfeksiyon Tursan Gıda Paz. San.Tic.Ltd.Şti....65, AsırZüccaciyePaz.San.Tic.Ltd.Şti ; Tempa Ticaret Ser Mobilya 65 -.' Şahin Ticaret ; Faturalardaki El Yazılarının Bodrum Marina İşletesinde Bulunan Faturalardaki El Yazılan ile Karşılaştırılmaları 66 ; DEĞERLENDİRME - SONUÇ KİLYOS TATİL KÖYÜ İNCELEME...;...,... ; AkHafriyat...; '...: Çomoğlu İnşaat (Mahmut Çomoğlu), Islah ve İdame Yatırımları Kafeterya-Pastane İhalesi Sahil Restaurant Plan-Proje Çizimi...., Ala-Carte Restaurant İhalesi Acar İnşaat ve Taahhüt (Hayri Acar) Aydın İnşaat...; Asena İnşaat, Ören İnşaat ; İscan İnşaat FSKİnşaaat.. : Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

7 Jan Ajans Sadettin Yıldız...,..;...; Burç Elektrik Pazarlama Personel Beyanları.: Free (Bedelsiz) Konaklamalar Personel Alımları DEĞERLENDİRME - SONUÇ MARMARİS TATİL KÖYÜ İNCELEME :..:...'. ;......: İşletmeye Ait 1995 Yılı Evraklarının Çalınması Ayhan Mobilya (Ali Galip Ayhan) Ali Işıkbol Mahmut Çömoğlu Acar İnşaat..., Başaran Haşere İlaçlama ve Emlak Prensip Hizmetleri Organizasyon Demirpolat...: Diğer Firmaların Sahte Faturaları..: Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı : Çalman Faturalara İlişkin 1995 Yılına ait Kasa Tediye Fişleri Teknik Bilirkişi Raporuna Göre Yapılmayan İşlere ait Ödemeler Faturalardaki El Yazılarının Diğer İşletmelerdeki Faturaların El Yazıları ile Karşılaştırılması Free (Bedelsiz) Konaklamalar L15. Usulsüz Personel Alımları DEĞERLENDİRME - SONUÇ /YALOVA TERMAL TESİSLERİ İNCELEME...;......: İş Avansları ' Yapılmakta Olan Yatırımlar-Diğer Özel Tükenmeye Tabii Varlıklar Satıcılar Hesabı (320)... T... : Mahmut Çomoğlu Tutaş Dahili Tic.Paz. (Hüseyin Tutaş) Eliz Müh.İnş.Ltd.Şti.(Turhan Erten) Şahin Tic. (Rıfat Sinanoğlu)...97 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

8 Başaran Haşere İlaçlama ve Emlak, Erten Müh.Ltd.Şti. (Turhan Erten) İbrahim Fencioğlu Gürlek Tic.(Mehmet Nevzat Gtirlek) Genel Müdürlük Talimatıyla Gider Hesapları Arasında Yapılan Usulsüz Aktarmalar Genel Müdürlükçe İşletmeye Gönderilen Broşür Bedeli Seçim Mahallinde Gönderilen Malzeme Nakil Tutarının İşletme Tarafından Ödenmesi DEĞERLENDİRME -SONUÇ KALEİÇİ İŞLETMESİ İNCELEME Altın Konut (Mustafa Akın) Gülen İnşaat (Ali Gülen)" Güven Dekorasyon (Medet Demir) Anda Dağıtım ve Paz.Tic.A.Ş Kumbul Boya (Halil Kumbul)..., ÖzMesan Sezgin Ticaret (Sezgin Çetin) Beydağı (Aydın Özkala)! Özflaş...: Koksallar Sıhhi Tes.ve Yap.Mlz.Tic.San.Ltd.Sti Varollar Atatürk Büstü Yapımı ' Ağalar Madencilik (İnaldı Ticaret (Ali Ünaldı) Personel Beyanına Göre İşletmeye Gelmeyen Malzemelere Ait Firma Faturaları İşletme Teknik Personelin Beyanları Personel Beyanı : Usulsüz Personel Alımları Teknik Heyet Raporu DEĞERLENDİRME-SONUÇ BODRUM MARİNA İŞLETMESİ İNCELEME Kazansan ve Noyan Firmalarından Zincir Alımı Elektrik ve Sıhhi Tesisat Malz.Alımı İhalesi 117 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

9 _ Marina Restaurant'm Mutfağı ve Açık Alanın Kapalı Restaurant'a Dönüştürülme İhalesi Yıkılan Bambu Bar'ın Düzenlenme İhalesi Faturaları Sahte (Naylon) Olan Firmalar Tek.Hey. Rap. Göre Yapılan Ödemeler Oktay Dilek Terzioğlu İnş. ; Teknik Heyet Raporuna Göre İş Yaptınlmayan ve Malzeme Alınmayan Firmalar Cevat Erkan Işıl Elektrik Ömer Dönmez, Sadık Çam, Kabadayı Tic AyşeÖzkaya., İsmail Kaygusuz Sarıçam İnşaat Özburaksan İnş Aslanoğlu Ticaret Ateşer Yan.Söndürme Se-Tek Elektrik Eğem Tekstil İnş Diğer Firmalardan Sahte (Naylon) Faturalarla Yapılan Alımlar Özhünkar Ltd.Şti Ahmet Alpay Zeynep Dindar Özgün Medikal Asır Züccaciye Meysan Güzeray Demirpolat Yıldız Kırtasiye Uğur Herel Ser Mobilya 125 s ,12. KmayMüt StarHafriyat Celaloğlu İnş Ramazan Özsoy Suat Çavdar Teklif mektuplarındaki ve faturalardaki El Yazılarının Kriminolojik İncelenmesi Personel Beyanları ; DEĞERLENDİRME-SONUÇ 128 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

10 KUŞADASI MARİNA İŞLETMESİ., İNCELEME Erten Mühendislik Denge ve President Tekneleri Okan Ünalmışer'in Atanması Personelden Alacaklar Hesabı Usulsüz Personel Alımları Yılında Özer Çiller ye Korumalarına ait Ödenmeyen Yemek Bedeli DEĞERLENDİRME-SONUÇ ,SAİT HALİM PAŞA YALISI......; T İNCELEME DEĞERLENDİRME-SONUÇ Güvenlik Yönünden İnşaat Yönünden Tarihi Eserler Yönünden İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME Sadettin Yıldız Jan Ajans ; Acar İnşaat İstanbul Bölge Müdürlüğü Hakkında Turban A.Ş. Müfettişlerince Düzenlenen Teftiş Raporu Doğuer Ticaret Siyasi Mitinglere Otobüs Kiralanması...; Usulsüz Avans Kullanımı ! Yöneticilerin Şahsi Harcamalarım İşletmeye Ödettirmeleri Ak Hafriyat Radar Elektronik DEĞERLENDİRME-SONUÇ ELMADAĞ DAĞEVİ İŞLETMESİ İNCELEME i Numune Kasabı (Güngör Demir) İşletmenin Özelleştirilerek Satılmasından Sonra Yaptırılan Bakım-Onarım DEĞERLENDİRME-SONUÇ ERCİYES DAĞEVİ OTELİ İŞLETMESİ 156 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

11 - ıı İNCELEME Aslan Petrol'den Fuel Oil Alımı...,.; DEĞERLENDİRME-SONUÇ.....' PERSONEL ATAMALARINDA.USULSÜZLÜK İNCELEME :....; Atama Müsaadesi Atama Evrakı İle Onayların Değerlendirilmesi İdari Kadroya Yapılan Atamalar , İşe Gelmeden Maaş Alan Personel.< ,5; Müracaat ve Atama Evrakları TURBAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANLARINA DEMİRBAŞ EŞYA ALIMLARINDA YAPILAN USULSÜZLÜK KALEİÇİ VE KEMER MARİNA İŞLETMESİNE AİT DÜKKÂNLARIN KİRALANMASI İNCELEME :....' Kaleiçi İşletmesi Dükkânları < Kemer Marina Dükkânları.., DEĞERLENDİRME-SONUÇ AMASYA OTELİ, ÇORUM OTELİ, KAYSERİ ERCİYES DAĞ OTELİ PERSONELİNİN SİYASİ MİTİNGLERE KATILMALARI İNCELEME '...' Amasya Oteli ; Çorum Oteli ;.169 '" Kayseri Erciyes Dağ Oteli DEĞERLENDİRME-SONUÇ GENEL.MÜD..ÇEŞME OTELİ, SHP YALISI, URFA OTELİ VE ERCİYES OTELİ'NDEN SİYASİ MİTİNGLERE KATILAN PERSONEL İNCELEME...:..: Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü Çeşme Oteli SHPYahsı.....'....; Urfa Oteli ; Erciyes Dağ Oteli DEĞERLENDİRME-SONUÇ KEMER, BODRUM VE KUŞADASI MARİNA İŞLETMELERİ İNCELEME : ' KEMER MARİNA (VANESSA YATI) BODRUM MARİNA KUŞADASI MARİNA 176 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

12 İmbat ve Amber Yatları President ve Denge Yatları ADANA SEYAHAT AGENTASI İLE İLGİLİ TURBAN A.Ş. MÜFETTİŞLERİNİN RAPORU... ; SORUŞTURMANIN SAFHALARI ÖZET-SONUÇ BEDELSİZ (FREE) YAPILAN KONUKLAMALAR İSPARTA SEYAHAT AGENTASI İNCELEME......: r DEĞERLENDİRME-SONUÇ SONUÇ SAHTE FATURALAR. : SAHTE FATURALARIN SAHTE FATURALARLA DEĞİŞTİRİLMESİ AVANSLARIN SAHTE FATURALARLA KAPATILMASI BİLGİSAYAR KAYITLARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ BİLGİSAYAR KAYITLARININ SİLİNMESİ MUHASEBE EVRAKININ YOK EDİLMESİ BEDELSİZ YAPTIRILAN FREE (BEDELSİZ) KONAKLAMALAR USULSÜZ PERSONEL ALIMI.'; USULSÜZ PERSONEL ATANMASI : İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALANLAR...; ÖMER BİLGİNİN USULSÜZ TALİMATI DYP'NİN SEÇİM MİTİNGLERİNE KATILANLAR MARİNALARDA BEDAVA BAĞLAMA YAPTIRILAN Vanessa ' İmbat ve Amber Yatları KARAR DEFTERLERİNİN GERİYE DÖNÜK OLARAK DÜZENLENMESİ ÇİLLER AİLESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR Yatlar Olayı,., Psesident Teknesi Denge Teknesi OKAN ÜNALMIŞER OLAYI TELEFAKS OLAYI JET SKY (MOTORLU SU KAYAĞI) OLAYI YENİKÖY YALISI'NIN BOYANMASI,,.192 ' KOMİSYON ÜYELERİNİN İMZASI EK (CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURULARI...: :216 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

13 - 13- T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1. GİRİŞ : 1.1. KOMİSYONUN KURULUŞ AMACI, GÖREVİ VE YETKİSİ : 1992 yılına kadar olan faaliyetleri ve Türk Turizm sektöründe ifa eylediği fonksiyonları ile sektöründe öncü ve eğitimci bir kuruluş olan, bu özelliğini birçok defa kanıtlayan Turban Turizm A.Ş'nin; Ömer BİLGİN'in Genel Müdür olarak atanmasından sonra her geçen gün bu faaliyet ve fonksiyonlarından uzaklaştırılarak menfaate dayalı usulsüzlük ve yolsuzlukların kaynağı bir kuruluş haline getirildiği herkesin malumudur. Sorumsuz davranışları ile basında sık sık yeralan Ömer BİLGİN'in Turban Genel Müdürlüğünde sergilediği keyfi ve menfaate dayalı yönetim anlayışından başta Turban çalışanları olmak üzere tüm Kamuoyu rahatsızlık duymuştur. Yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan bu Kuruluşun ve onun dürüst personelinin hertürlü keyfilikten kurtarılması, ve yapılanların Kamuoyunun ve Yüce Meclisin bilgisine sunulması amacıyla bu Komisyonun oluşturulmasına gerek duyulmuştur. Bu amaçla;. İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması yapılmasına ilişkin önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 13/2/1996 tarihli 12. nci birleşiminde görüşülmüş ve bu konuda inceleme yapmak üzere 9 kişilik bir Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması 394 sayılı Kararla kubul edilmiştir. (Ek: 1-2) Komisyon; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üyelerini seçmek üzere Çarşamba günü saat de toplanmış ise de, çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır. (Ek:3) Gerekli çoğunluğun sağlandığı 2/4/1996 Salı günü saat 15.00'de yapılan toplantıda Komisyon Başkanlığına 6 Oyla İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA, Başkan Vekilliğine 6 oyla İstanbul Milletvekili Bahri ZENGİN, Sözcülüğe 6 oyla İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KE TENCİ, Katip Üyeliğe 6 oyla İstanbul Milletvekili Mehmet AYDIN, Üyeliklere İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ, İstanbul Milletvekili Metin IŞIK, Eskişehir Milletvekili Demir BERBEROĞ- LU, İstanbul Milletvekili Bahattin YÜCEL ve Nevşehir Milletvekili Abdiilkadir BAŞ seçilmişlerdir. (Ek:4) Genel Kurulun tarihinde yapılan 33 üncü birleşimde istifa eden Bahattin YÜCEL'in yerine İçel Milletvekili Turhan GÜVEN; tarihli 36 ncı birleşimde istifa eden Turhan GÜVEN ve tarihli 37 nci birleşimde istifa eden Demir BERBEROĞLU'ndan boşalan üyeliklere, tarihli 45 inci birleşimde Batman Milletvekili Faris ÖZDEMİR ve İsparta Milletvekili Ömer BİLGİN seçilmişlerdir. (Ek:5-9) Kuruluş amacı doğrultusunda Ankara'da 8 kez toplantı yapan Komisyonumuzun çalışmaları, elde edilen belge ve dokümanların değerlendirilmesi şeklinde olmuştur. Bu amaçla İçtüzüğün değişik 105 inci maddesinin verdiği yetkiler çerçevesinde; inceleme yapmak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanlar görevlendirmek gibi faaliyetlerde bulunan Komisyonumuz, her biri ayrı ayrı araştırma komisyonu kurulmasını gerekli kılabilecek, fevkalade geniş ve karmaşık bir yapıya sahip iddia konuları ve bu alanda yapılan çalışmaları genel hatlarıyla ele alarak değerlendirmiştir. (Ek: 10) Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115).

14 -. : - w BAŞBAKANLIK TURBAN TURİZM A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ: Turban Turizm A.Ş. ve bağlı işletmeleri, 1960 yılında çıkarılan 7470 sayılı Kanun ile Kurulan T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nin bünyesinde faaliyette bulunurken 3291 sayılı Kanuna dayanılarak Banka tarafından işletilen turizm amaçlı bu işletmelerin özelleştirilmek üzere bir anonim şirket haline dönüştürülmesine ilişkin 27/9/1988 tarih ve 88/9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bu kararla kabul edilen Ana Sözleşmede şirketin unvanı Turban Turizm A.Ş. olarak belirlenmiştir. Şirket halen faaliyetlerini 3 otel, 4 motel ve tatil köyü,-2 sosyal turizm işletmesi, 3 marina, 1 marina ve alışveriş merkezi, 3.seyahat acentası ile işletmecilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana sözleşmesine göre Turban Turizm A.Ş. turistik tesis işletmeciliği yanında sigorta acentâlığı yapmaya da yetkilidir. Nitekim Şirket, Başak ve Ray Sigorta'nın (A) acentalığını yapmaktadır. Şirkete bağlı işletmelerin fonksiyonu, T.C. Turizm Bankası A.Ş. bünyesinde iken turizm sektöründe öncü-örnek tesisler kurmak ve işletmek olarak ve bu amaçla Akdeniz, Ege Marmara bölgeleri ile Kapadokya yöresinde bulunan tesislerin işletmeciliğini yaptığı gibi; bu faaliyetleriyle yöreye ve Türk turizmine katkıda bulunmuştur. Bu fonksiyonun izlerini Şirket kuruluşuna ilişkin tarih ve 88/9 sayılı YPK kararında da görmek mümkündür. Zira sözkonusu kararda, kaynağı belli edilerek bazı Turban tesislerinin bu fonksiyonunu söktörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş personelin temini bakımından eğitim amaçlı olarak kullanması öngörülmüştür. 2. KONU: Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenleri ile Turban Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılması, incelememizin konusunu oluşturmaktadır. 3. İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE İNCELEMEYE ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELER : Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerinin belirlenmesi ile Turban Genel Müdürlüğünde yapıldığı ileri sürülen yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla; birçok kamu Kurum ve Kuruluşlarından talebimiz üzerine Komisyona intikal ettirilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler bu raporun hazırlanmasında esas alınmışlardır. Bu amaçla; Turban Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından düzenlenmiş Teftiş, İnceleme ve Soruşturma raporları, İncelenmesi istemiyle; Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına Komisyonumuz tarafından gönderilen belgeler esas alınarak vergi mükellefleri nezdinde araştırma yapan Kurumun Müfettiş ve Vergi Denetmenlerinin düzenledikleri raporlar, Komisyonda görevli Teknik uzmanların mahallinde yaptıkları tesbitlere ilişkin düzenledikleri teknik raporlar, Uzman olarak Komisyonda çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilen Müfettişlerin Komisyona intikal ettirilen bilgi ve belgeler üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu düzenlenen raporlar, Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini araştırmak amacıyla Komisyonda görevlendirilen konusunda uzman Öğretim Üyesi, Ressam, Müze Müdürü gibi meslek mensuplarının müştereken düzenledikleri raporlar, Bunlara ilaveten muhtelif çevrelerden değerlendirilmesi amacıyla gönderilen somut bilgiler içerir belgeler ile, bilgilerine başvurulmasına gerek duyulan kişilerin yazılı beyanları, Değerlendirmede esas alınmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115)

15 3.1. ABANT OTEL İŞLETMESİ İNCELEME: İŞ AVANSLARI: Yılında TL., 1995 yılında TL. İş Avansı kullandırıldığı, 1995 yılında kullandırılan iş Avansından: TL.'ninSatınalma Memuru İsmail KAYA, TL.'nin Satınalma Memuru İlhan ÇOBAN, TL.'nin Muhasebe Şefi İdris ASMA, TL.'nin Muhasebe Şefi Nevzat TÜRE, TL.'nin Muh.Şef Yrd.sı Oktay AY ATA, TL.'nin İşletme Müd.Yrd. MustafaKURDAK, Tarafından, kalan cüz'i miktardaki meblağında diğer personelce kullanıldığı, Mizan ve Muavin Defter kayıtlarının tetkikinde görülmüştür. (Ek: 1/1-2) İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, hizmet götürecek, ya da İşletme adına bir kısım giderleri yapacak veya ödemeleri gerçekleştirecek personele verilmesi gereken paraların kayıtlanması gereken İş Avansı Hesabına; Genel Müdürlüğe çıkarılan havaleler, Üçüncü şahıslara yapılan ödemeler, Bankalardan çekilen paraların kayıtlandığı görüldüğünden, bu uygulama; muhasebe tekniği açısından uygun bulunmamıştır. Öte yandan; Personel Memuru Cihat ERTÜRK'ün 1995 yılı İş Avansı hesabında görülen TL. alacak bakiyesinin sehven oluştuğu, gerçekte böyle bir bakiyenin olmadığı, Muavin Defter kaydının tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek:2/l-2) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR : DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR : İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili Maddî Duran Varlıklar hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların kayıtlandığı "258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabı ile, belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içeren "277- Diğer Özel Tükenmeye Tabiî Varlıklar" hesabının tetkikinde; 1994 ve 1995 yıllarına ait Mizan kayıtlarına göre; 1994 Yılında TL Yılında TL. Olmak üzere yapılan TL. tutarındaki toplam yatırım tutarından TL.'sının yıl sonunda "277 - Diğer Özel Tükenmeye Tabiî Varlıklar" hesabına aktarıldığı, ayrıca Alpi Doğramaya ait fatura tutarı TL.ile 1994 yılından devreden TL. ile birlikte 277 No.lu hesap bakiyesinin: TL.'ye ulaştığı, görülmüştür. (Ek: 1, 3/1-5) Yapılan ayrıntılı İncelemede; Şahin Ticarete ait TL. tutarlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

16 Metro İnşaata ait. Aydın İnşaata ait Asena İnşaata ait Erler Hafriyata ait TL. tutarlı, TL. tutarlı, ,000.-TL. tutarlı, TL. tutarlı, İnşaat faturalarının, hiçbir usul ve esasa dayandırılmadan bu hesaptan çıkartıldıkları ve yine aynı usulle; Şahin Ticaret'e ait (KDV dahil) TL tutarlı (tenis kortu çevre düzenlemesine ilişkin) faturanın, Adnan CİNGÖZ (Toptancı Kasap) firmasından temin edilen TL., Merkez Et Tanzim Gıda San.Tic. Ltd. Şti.'nden temin edilen TL. tutarlı gıda faturaları ile değiştirildiği, anılan fatura tutarlarının (KDV dahil) " Müşteri Yiyecek Malzemesi," hesabına ilave edildiği, Metro İnşaata ait (KDV dahil) TL. tutarlı (Tenis kortu boyanmasına ilişkin) faturanın, " Park Bahçe Giderleri"; hesabına ilave edildiği, Aydın İnşaat'a ait (KDV dahil) TL. tutarlı faturanın, İstanbul Bölge Müdürlüğü adına "393- Merkez ve Şubeler Cari Hesabına" borç kayıtlandığı, Erler Hafriyat'a ait (KDV dahil) TL. tutarlı "Lojman tamiratıyla ilgili" faturanın, YAPSER.İnş. Şirketine ait (KDV dahil) TL. tutarlı "boya" faturaları ile değiştirildiği ve İstanbul Bölge Müdürlüğü adına dekont edilmek üzere 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına" borç kayıtlandığı, l Asena İnşaat'a ait (KDV dahil) TL. tutarlı "lojmanların tamir bakım ve onarımıyla ilgili faturaların" Toptancı Kasap Adnan CİNGÖZ ve Merkez Et Tanzim Ltd.Şti. 'nden temin edilen aynı değerdeki (575, ) et faturalarıyla değiştirildiği ve İstanbul Bölge Müdürlüğü adına borç kayıtlanmak üzere "393 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabına" borç kayıtlandığı, Yapılan değişikliğe göre yeniden düzenlenen Nisan-Kasım/1995 Mizanlarının, İşletmede ve Genel müdürlükte muhafaza edilen aynı aylara ait Mizanlarla değiştirildikleri,, Bilgisayardan alınan eski mizan kayıtları ve değişiklikten sonra alınan mizan kayıtlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek: 3/4-3/10) Herhangi bir iş bağı olmadan, inşaat firmalarından temin edilen faturaların 1996 yılında Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde yiyecek faturalarıyla değiştirildiği veya İstanbul Bölge Müdürlüğüne dekont edildikleri, değişen duruma göre yeniden düzenlenen Defter ve Mizan kayıtlarının eskileriyle değiştirildikleri, personelin ifadeleriyle de doğrulanmıştır. (Ek:5/20-91) Öteyandan; Turban Araştırma Komisyonunda görevli Teknik Heyet tarafından mahallinde yapılan incelemeler sonrası düzenlenen Raporda; yıllarında gerçekleştirilen Lira tutarlı yatırımdan ( ) = Lirasının gerçekleştirildiği, kalan Lirasının-yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle İşletme hesaplarına alındığı, belirtilmiştir. (Ek:6/l-22) SATICILAR HESABI: Ticari Borçlar hesabının alt grubu içinde yeralan, niteliği itibariyle; İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği bu hesapla ilgili uygulamalara geçildiğinde bu hesapta izlenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.2005) Mart 2006 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 3 ŞİRKET BİLGİLERİ... 4 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU...

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım,

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım, BAŞKANIN MESAJI Seçimlerin Ardından Değerli Meslektaşlarım, Seçimler demokrasinin şölenidir. 12 Mayıs Pazar günü yapılan Odamız seçimlerinde 278 üyemiz oy kullanmıştır. Toplam üye sayımızın 395 olduğu

Detaylı