TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ"

Transkript

1 YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA FAKÜLTESĐ GEMĐ ĐNŞAATI VE GEMĐ MAKĐNALARI MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ Hasan Kayhan Kayadelen Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı nda hazırlanan BĐTĐRME ÇALIŞMASI Danışman : Doç.Dr. Hüseyin YILMAZ Üye : Üye : ĐSTANBUL, 2008

2 YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA FAKÜLTESĐ GEMĐ ĐNŞAATI VE GEMĐ MAKĐNALARI MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ Hazırlayan : Hasan Kayhan Kayadelen ĐSTANBUL, 2008

3 ÖNSÖZ M.Ö.4000 li yıllardan beri Mısır da firavunların, Vikinglerin gezi amaçlı kullandıkları küçük deniz vasıtaları olarak karşımıza çıkan yatlar günümüzde gündelik hayatımızın bir parçası halini almıştır. Önceleri sadece zenginlerin ilgi duyduğu sektör insanların yaşam standartlarındaki gelişmelerle birlikte giderek yaygınlaşmıştır. Gelişimine Akdeniz kıyılarıyla başlayan yatçılık faaliyetleri sonrasında Amerika yı ve zamanla tüm dünyayı sarmıştır. Zaman içerisinde Batı Akdeniz de deniz kirliliğinin oluşması ve fiyatlardaki artış, yatçılar için Doğu Akdeniz i daha cazip hale getirmeye başlamış ve böylelikle ülkemizde dünya yatçılık faaliyetlerindeki yerini almıştır. Oluşan talebi karşılamak amacıyla, özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarımızda daha yoğun olmak üzere yat limanları bugünkü yerlerini almıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili, batı ve kuzeybatıdan esen ılımlı rüzgârların, doğanın tadına varılmasını sağladığı, uzun yat mevsimini yatçılık için ideal hale getiren iklim şartlarına sahip Türkiye, yatçıların her gece değişik, özel demir atacakları koy, körfez ve plajların hazinesidir. Ancak ülkemiz sahip olduğu bu zenginliklerden yeterince istifade edememekte, yatçılık faaliyetleri açısından uygun özelliklere sahip pek çok kıyılarımız, gereken ilginin gösterilemeyişi nedeniyle ülkemiz yat turizmine yeterince katkı sağlayamamaktadır. Örneğin Đtalya nın 6500 km. uzunluğundaki kıyılarında 380, her yönü ile çok daha güzel, değişik, zengin 8333 kilometrelik kıyılarımızda ise sadece 31 marina bulunmaktadır. Tüm bunların yanında son yıllarda yapılan yatırımlar ve her geçen gün artan talepler sayesinde çok büyük ilerleme kaydeden Türk Gemi Đnşaatı Sektörü içinde ortaya çıkan rekabet sayesinde artan kalite ve düşen maliyetler sonucunda yat ve diğer özel amaçlı gezinti teknelerine olan talebin de beklenildiğinden çok daha fazla arttığı ve bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği gözlenmiştir güz yarıyılında bitirme projesi olarak aldığım Tekirdağ yat limanı projesi, Gemi Đnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğinde almış olduğum dört senelik eğitim süresince yatçılık ile yaptığım araştırmaların ve Đnşaat Mühendisliği bölümünde almış olduğum mesleki derslerin bir sentezi olarak proje danışmanım Sayın Dr. Haluk Đbrahim ÖZMEN ve Sayın Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ ın yardımlarıyla ortaya çıkmış bir projedir. Kendilerine ve bu projeyi yürütebilecek mesleki olgunluğa erişmemde katkısı bulunan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilir, saygılarımı sunarım. i

4 TEŞEKKÜR Bu tez çalışması süresince bana destek olan, yardımlarını eksik etmeyen : Aileme, Her zaman yanımda olduğunuz ve bana destek olduğunuz için; Dr. Haluk Đbrahim ÖZMEN e, Yardımlarınız ve bu bitirme çalışmasını layıkıyla yapma fırsatını tanıdığınız, ayrıca her zaman her konuda kıymetli vaktinizi ayırdığınız için; Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ a, Bitirme çalışmamda ihtiyaç duyduğum her konuda yardımcı olduğunuz için ve iyi bir gemi mühendisi ve iyi bir insan olabilmem için 3 sene boyunca beni eğittiğiniz için; Prof.Dr.Yalçın YÜKSEL e, Bitirme projemi hazırlayabilecek olgunluğa erişmemdeki süreçte bana disiplin, mücadele ve çalışma azmini aşılayıp hiçbir konuda desteğini esirgemediği ve bizler için hep daha iyisini yapma isteğindeki samimiyeti için; Prof.Dr.Esin Çevik e, Kıyı hidroliği dersinde kazandırdığınız teknik bilgiler, ders dışında kendi çalışmalarınıza rağmen her zaman bana vakit ayırıp takıldığım noktalarda beni aydınlattığınız, güleryüzlülüğünüz ile her ihtiyacım olduğunda moral verdiğiniz için; Doç.Dr.Yeşim ÇELĐKOĞLU na, Başlangıçtaki yardımlarınız ve yönlendirmeleriniz için; Nişanlım Melek ÜSTÜNDAĞ a, yoğun çalışma temposu içinde kendisine çok az vakit ayırabilmeme rağmen beni hep anlayışla karşıladığı için Çok teşekkür ederim... ii

5 ĐÇĐNDEKĐLER Önsöz Teşekkür Đçindekiler Şekil Listesi Tablo Listesi Özet i ii iii vi vii viii 1. Giriş 1 2. Yat Limanlarının Projelendirilmesi Hakkında Genel Bilgi 4 3. Türkiye Yat Turizmi ve Yatırımları Türkiye nin Dünya Yatçılık Sektöründeki Yeri Türkiye deki Yat Limanları Türk Yat Turizmi Hakkındaki Tespitler ve Đlerleme Süreci 8 4. Liman Planlaması Liman Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kavramlar Yer Seçimi Gerçek Liman Planlaması Yat limanlarına Ait Fizibilite Tekirdağ Yat Limanı Ön Araştırması Proje Đçin Öngörülen Yanaşma Kapasitesinin Belirlenmesi Jeolojik Yapının Đncelenmesi Ve Yapısal Dizayn Đçin Değerlendirmesi 28 iii

6 6. Tekirdağ Yat Limanı Projesi Tekirdağ Đline Bakış Deprem Durumu Ve Tektonik Kıyı Şekilleri Marmara Denizi Đklim Sıcaklık Basınç Ve Rüzgârlar Nem Bulutluluk Yağışlar Proje ile Đlgili Genel Bilgiler Projenin Yeri ve Konumu Projenin Amacı Projenin Genel Özellikleri Projenin Genel Özellikleri Tekirdağ Yat Limanı Projesi'ne ait Derinlik Bilgileri Tekirdağ Yat Limanı Projesi ne ait Ulaşım Olanakları Çevrenin Korunması Konusunda Alınacak Önlemler Tekirdağ Yat Limanı Projesi Üstyapı Tesisleri & Verilecek Hizmetler44 7. Hesaplar Yat Limanı Projesi Verileri Kırılma Derinliğinin Hesabı Taş Dolgu Kıran Boyutlandırma Hesapları Opsiyon Opsiyon Taş Dolgu Dalgakıran Tabaka Kalınlıkları Hesabı Kronman Stabilite Hesapları Kronman Duv. Gelen Dalga Kuvvetleri & Stabilite Hesap Esasları 51 iv

7 7.5.2 Dalga Kuvveti Hesabı Kronman Duvarı Ağırlıklarının Hesabı Suyun Kaldırma Kuvveti Hesabı Kronman Duvarı Stabilite Hesabı Kayma Emniyeti Devrilme Emniyeti Sonuç 55 Kaynaklar 57 Ekler 59 Özgeçmiş 60 v

8 ŞEKĐL LĐSTESĐ Şekil 3.1 Türkiye Yat Limanları 7 Şekil 5.1 Türk limanlarına gelen sarı bayraklı yat sayılarının yıllara göre dağılımı 22 Şekil 5.2 Türkiye geneli (Loa) - yat sayısı grafiği (2002) 23 Şekil 5.3 Türkiye geneli (Loa) - yat sayısı grafiği (2006) 24 Şekil 5.4 Đstanbul (merkez) limanı (Loa) - yat sayısı grafiği (2006) 25 Şekil 5.5 Đstanbul (merkez) limanı (Loa) - yat sayısı grafiği (2006) 26 Şekil 5.6 Türk limanlarına gelen yatların boylarının yıllara göre karşılaştırılması 27 Şekil 5.7 Projede öngörülen (Loa) - yat sayısı grafiği 28 Şekil 6.1 Tekirdağ yat limanı proje alanı 36 Şekil 6.2 Erguvan Restauran 36 Şekil 6.3 Maxi Center 37 Şekil 6.4 Yüzer iskele örnek uygulama 39 Şekil 6.5 Yüzer iskelelerde tonoz ve zincirle sabitleme sistemi 41 Şekil 6.6 Tekirdağ yat limanı projesine ait derinlik değerleri 42 Şekil 7.1 Kronmana etki eden kuvvetler 52 vi

9 TABLO LĐSTESĐ Tablo yılında Türkiye ye gelen sarı bayraklı yatların boylarına göre dağılımı 23 Tablo yılında Türkiye ye gelen sarı bayraklı yatların boylarına göre dağılımı 24 Tablo yılında Đstanbul (Merkez) limanına gelen sarı bayraklı yatların boylarına göre dağılımı 25 Tablo yılında Đstanbul (Merkez) limanına gelen sarı bayraklı yatların boylarına göre dağılımı 26 Tablo 5.5 Projede öngörülen yanaşma yeri kapasitesi 27 Tablo 6.1 Platform parçaları ve teknik özellikler 41 Tablo 6.2 Diğer yat limanı ve merkezlere olan mesafeler 43 Tablo 7.1 Kronmana farklı kotlarda etki eden dalga kuvvetleri 53 vii

10 ÖZET Bu çalışmada Marmara Bölgesi nin ülkemiz yatçılık faaliyetlerine yapabileceği katkının artırılabilmesi ve sürekli artan talebin karşılanması amacıyla, bir yat limanı kuruluş yeri seçilmiş ve uygun bir yat limanı modellenmiştir. viii

11 1 GĐRĐŞ Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, doğal ve tarihi zenginlikleri, yatçılık faaliyetleri açısından uygun iklimsel ve oşinografik şartları, coğrafi özellikleri ile bir yatçılık merkezi olmaya adaydır. Kıbrıs a, Đsrail e, Güney Marmara dan Đstanbul ve Karadeniz e ulaşmak isteyen yatçılara seçtikleri rotalar doğrultusunda, benzersiz koyların ve doğal güzelliklerin tadını doyasıya yaşama fırsatı sunar. Akdeniz, Marmara Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz de yatçıların yatlarını demirleyebileceği pek çok koy ve körfez mevcuttur. Çoğunlukla Türkiye yat limanları Güney Ege ve Akdeniz kuşağında sıralanmakta ve mavi yolculuklar açısından eşsiz bir marina zinciri teşkil etmektedirler. Marmara hattı ise yine uygun niteliklere sahip olmasına karşın yat limanı sayısının azlığı ve dolayısıyla bir yat limanı zincirinin oluşmaması nedeniyle ilgi görmemektedir. Ancak artan talep ve yatçıların temel felsefesi olan yeni yerler keşfetme arzusu nedeniyle gelecekte Marmara hattı da yeni yat limanlarının yerlerini almasıyla birlikte yatçılık faaliyetlerindeki yerini alacaktır. Böylelikle Akdeniz den başlayıp Ege Denizi boyunca devam ederek Đstanbul a ve oradan da Karadeniz e ulaşan eşsiz bir yat güzergahı ülkemize kazandırılmış olacaktır. Tekirdağ'ın Türkiye'de en zengin bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde yer aldığını ve Tekirdağ'ın kişi başına gelir düzeyinin de Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu göç vermeyen ve 625 bin nüfusa sahip ilde nüfusun sürekli arttığını düşünerek Tekirdağ ın yeni bir yat limanı için uygun bir yapıya sahip olduğuna karar verildi. Tüm deniz yapılarının planlanması ve projelendirilmesinde olduğu gibi bu yat limanı projesinde de dikkate alınacak kriterlerin ve izlenecek yöntemlerin belirlenmesi kıyı ve liman mühendislerinin temel uğraşları arasında yer almakta olup, bir deniz yapısının planlanmasında; yer seçimi, ihtiyaç, kapasite ve büyüklük, dizaynında ise ; meteorolojik koşullar, zemin koşulları, sismolojik koşullar, ekonomik koşullar, ve çevresel koşullar göz önünde bulundurulması gereken parametrelerdir Güz yarıyılında bitirme projesi olarak seçilen Marmara Bölgesi Tekirdağ Yat limanı projesi, Teknik Üniversitesi Geoteknik Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış 1

12 Geoteknik rapor, Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları 4. Bölge müdürlüğünce hazırlanmış bölgeye ait pafta ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Müh. Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmış 40,89 0 N 27,61 0 E koordinatlarına ait dalga ve rüzgâr ikliminin karakteristik özelliklerini gösteren föy çerçevesinde yapıldı. 2. Bölüm de yat limanlarının projelendirilmesi hakkında kısa bir genel bilgi verilip, 3. Bölüm de Türkiye yat turizmi ve yatırımları konu başlığıyla birlikte ülkemizin yatçılık faaliyetlerindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buradan yola çıkılarak ülkemizin dünya yatçılık sektöründeki yeri, dünya yatçılığının kalbi olarak bilinen Akdeniz yat turizmindeki payı araştırılmıştır. Ülkemizdeki yat limanları ve nitelikleri incelenmiş, araştırmalar neticesinde ulaşılan iyileştirme yolları hakkındaki sonuçlar tespit edilmiştir. 4. Bölüm de yat limanları için yer seçiminden hareketle gerçek liman planlaması ve yat limanlarına ait fizibilite çalışmalarına yer verilmiştir. Nerelere yat limanı yapılabileceği, yat limanlarında yer seçiminin hangi kriterler göz önünde bulundurularak yapılabileceği işlenmiş teknik ve ekonomik fizibiliteye esas teşkil edecek araştırmaların yapılmasının önemine değinilmiştir. Hakikaten de yat limanı yatırımına başlamadan önce teknik ve ekonomik fizibiliteye esas teşkil eden araştırma ve çalışmaların yapılmasının önemi büyüktür. Bu bölümde bu amaçla hangi çalışmaların nasıl yapılacağına dair bilgilere ulaşmak mümkündür. Ve artık tüm bu araştırmalardan edindiğimiz bilgiler ışığında Tekirdağ Yat Limanı Projesi tüm detaylarıyla Bölüm 5 ve 6.Bölüm de işlenmektedir. 7. Bölüm Yapısal hesaplamaların olduğu bölümüdür. Proje bölgesinin meteorolojik özelliklerinin belirlenmesinde bölüm 6 da incelenen dalga ve rüzgâr iklimine ait föyler kullanıldı. Bu verilerden, hâkim rüzgâr yönü olan lodosa dik olacak şekilde dalgakıranların konumlandırılmasına karar verildi. Hâkim rüzgâr yönü ve olması gereken yat kapasitesi kriterleri ışığında yat limanın avan genel yerleşim planı ortaya çıktı. Bu avan plan üzerinde dalga kıran aksları ve iskelelerin yerleri konumlandırıldı. Yat limanı avan yerleşim planı ortaya çıktıktan sonra manevra daireleri, yat limanı girişi ağız genişliği, iskeleler arası mesafeler yatların rahat hareket edebilecekleri şekilde 2

13 belirlendi. Bunların belirlenmesi ve yat limanı genel yerleşim planı üzerine uygulanmasıyla yat limanın nihai genel yerleşim planı da ortaya çıkmış oldu. Dalga kıran boyutlandırması hesapları göz önüne alınarak yapılacak olan dalga kıranların uygulama kesitlerinin tasarımı yapıldı. Dalgakıran yapımı sırasında kullanılacak olan taşların ağırlığı, cinsi ve dalga kıran kesitlerinin eğimi belirlendi. Bu veriler belirlendikten sonra dalga kıran en kesitleri çizildi. Yatların yanaşacağı iskeleler için avantajları incelendikten sonra yüzer iskele alternatifinin seçilmesine karar verildi. Genel yerleşim planı üzerinde büyük ve orta büyüklükteki yatların yanaşması için yapılan rıhtımların, dalgakıranların hemen yanında konumlandırması nedeni ile yatların rüzgârdan etkilenmesi ihtimali ve taş dolgu dalgakıranın yarı dinamik yapısı göz önüne alınarak kronman duvarı yapılmasına karar veridi. Ön boyutlandırılması yapılan kronman duvarının stabilite hesaplarının yapılmasıyla nihai boyutları da ortaya çıkmış oldu. Son olarak en kesitleri belli taş dolgu dalgakıran, rıhtımlar ve iskelelerin boyutlarının genel yerleşim planın üzerine nihai olarak aplike edilmesiyle yat limanı projesinin uygulanması tamamlanmış oldu. Son bölüm olan 8. Bölüm yani Sonuç bölümünde projenin en başından sonuna kadar incelediğimiz bölümlerde ulaştığımız sonuçlar ve en nihayetinde belirlediğimiz kesin sonuç hükümlerine yer verilmiştir. 3

14 2 YAT LĐMANLARININ PROJELENDĐRĐLMESĐ HAKKINDA GENEL BĐLGĐ Yat limanları (marinalar) yatçıların yatlarını barındırabildikleri, yakıt gıda ve içme suyu gibi temel ihtiyaçlarını temin ettikleri yerlerdir. Yat limanlarının yer seçiminde dikkat edilecek unsurlar şunlardır; 1. Yeni bir yer talebin olduğu yere göre belirlenmelidir. 2. Navigasyon kanalları emniyetli bir girişe müsaade etmelidir. 3. Kara ulaşım ağına yeterince yakın yer seçilmeli, böylece yatçılar yatlarına kolayca ulaşabilmektedir. 4. Seçilen yerin korunaklı bir bölge olması tercih edilmelidir. 5. Mevcut kara sahası, park alanları, servis yapılarını ve diğer hizmetlere imkân verecek şekilde olmalıdır. 6. Elektrik, içme suyu, telefon, gaz ve kanalizasyon gibi hizmetlere sahip olunmalıdır. 7. Halka açık sahiller yakın olmamalıdır. 8. Tarihi bölgelere zarar vermeyecek uzaklıkta olmalıdırlar. 9. Bütün bu faktörlerden daha da önemlisi ekonominin göz önüne alındığı bir yer olmalıdır. Bilindiği gibi liman yeri seçiminde meteorolojik faktörlerde çok önemlidir, dolayısıyla bu faktörlerin yat limanlarının yer seçiminde de önemli olacağı aşikârdır. Bilindiği gibi belirgin rüzgârın en güçlü rüzgâr olması şart değildir ve belirgin bir yönden gelen rüzgârın yoğunluğu en büyük olan liman içi çalkantılarında, kum hareketlerinde liman basenini önemli ölçüde etkilemektedir. Liman yerinin seçileceği yörede sis olması görüş alanını azalttığı için seyir problemine neden olabilir. Buzlanma probleminin olduğu iklime sahip yörelerde liman girişi belirgin dalga ve akıntı yönünden uzak olmalıdır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki su seviyesinin alçalıp yükselmesi çok küçük değerlerden 16~17m gibi çok yüksek değerlere kadar değişmektedir. Dolayısıyla gel-git türü etkiler liman yeri seçiminde diğer bir etken olarak göz önüne alınmalıdır. Akarsular üzerine 4

15 kurulmak istenen limanlarda taşkın ve geçen en büyük tonajlı gemilerin yaratacağı dalgalar analiz edilmelidir, gel-git etkilerinden etkilenen kanallarda taşkın/gel-git etkileşimleri hesaplanmalıdır. Limanın yeri seçildikten ve çevresel faktörler, zemin şartları, limanın işletmesi ile ilgili diğer konular araştırıldıktan sonra limanın vaziyet planı hazırlanabilir. Liman planlamasının bu safhasında şu temel konular dikkate alınmalıdır; 1.Denizde olabilecek her türlü rüzgâr, dalga, akıntı gibi şartlar altında teknelerin rahatça girebilmeleri için liman girişi emniyetli olmalıdır. Giriş kanalları yeterince derin ve geniş olmalıdır. 2.Liman baseni her tipteki tekne için planlanan sayıdaki yanaşma yerinin yerleştirilmesi için yeterince geniş olmalıdır. 3.Kara tarafındaki alan idari ve servis tesislerinin yerleştirilmesi için yeterince geniş olmalı ve tüm liman kompleksi estetik açıdan güzel olmalıdır. Özellikle yat limanlarında eğlence tesisleri fonksiyonel olarak, müşterileri rahatsız etmeyecek biçimde planlanmalıdır. 4.Đleride gelişmenin beklendiği yerlerde, yeterince gelişmemiş kara ve su alanlar ileriki tüm gelişmeler için mevcut olmalıdır. Müşteriye çeşitli alternatifler sunulmalı ve bunların ekonomik analizleri de yapılmalıdır. (Yüksel & Çevik 1998.). 5

16 3 TÜRKĐYE YAT TURĐZMĐ VE YATIRIMLARI Yatçılık sektörüne diğer ülkelerin de yükselen ilgisi ve yaptıkları yatırımlar, artan rekabet koşulları, belli yatırımların ve analiz çalı ş malarının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yatçılık sektörünün en gözde güzergahlarından biri olan Akdeniz güzergahında yer alan ülkemiz sahip olduğu iklimsel ve coğrafi özellikler nedeniyle öne çıkmaktadır. Ülkemizde marinaları sahip olduklan ozellikleri ve donanımlarıyla yatçıların her türlü isteklerini karşılayabilecek seviyededir. Ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olması ve yatçılık sektörüne olan artan ilgi, gelecek için bizi umutlandırmaktadır. Bu bölümde ülkemizdeki mevcut yat turizmi potansiyeli, ülkemizin yatçılık sektöründeki yeri, ülkemiz marinaları ve özellikleri incelenmi ş, geleceğe yönelik bazı iyileştirme konularına örnekler verilmek suretiyle tespitlerde bulunulmuştur Türkiye'nin Dünya Yatçılık Sektöründeki Yeri Ülkemiz, doğal ve tarihi zenginlikleri, yatların seyir güvenliği açısından elverişli coğrafyası, meteorolojik ve oşinografik şartları ile yatçıların gözdesi olmaya adaydır. Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi yatçıların değişik ve özel demir atacakları koy ve körfezlerle doludur.ayrıca Đstanbul ve Antalya arasında kıyı çizgisi boyunca büyük marinalar mevcuttur. Türkiye 'nin en donanımlı marinaları Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında Đzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Kemer ve Antalya'da yeralmaktadır.bu limanlarda yatçıların gereksinim duydukları hizmet ve donanımı bulabilmektedirler (Kural, 2004.). 6

17 Şekil 3.1. Türkiye Yat Limanları (Yachting Turkey, 2002) 3.2. Türkiye'deki Yat Limanlar Ülkemizdeki turizm işletmesi belgeli yat limanları ile turizm yatırımı belgeli yat limanları kapasiteleriyle birlikte aşağıda Tablo 3.1. ve Tablo 3.2.'de belirtilmiştir. Tablolardan da anlaşılabileceği gibi ülkemiz yat limanlarının büyük bir bölümü Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında yer almaktadır. Bu özellik, bu bölgelerde oluşan yat limanları zinciri neticesinde kusursuz bir gezi parkurunun oluşumuna imkan sağlamaktadır. Kapasite Bulunduğu Đl Türü Liman Adı Denizde Karada MUĞLA/Bodrum Ana Yat Limanı Bodrum Yalıkavak Yat Limanı MUĞLA/Bodrum Tali Yat Limani Kalkedon Marina MUĞLA/Bodrum Tali Yat Limanı Karada Marina Bodrum MUĞLA/Datça Tali Yat Limani Meersea Körmen Yat Limanı MUĞLA/Göcek Yat Yanaşma Yeri Đl-tur Đleri Turizm ve Yat Đşletmeleri 80 - MUĞLA/Marmaris Yat Çekek Yeri Marmarin Yat Çekek Yeri MUĞLA/Marmaris Tali Yat Limanı Martı Marina ve Yat Đşletmeleri MUĞLA/Marmaris Yat Çekek Yeri Yat Marin Yat Çekek Yeri MUĞLA/Turgutreis Tali Yat Limani Alacatur Turistik Tesisleri Yat MUĞLA/Turgutreis Ana Yat Limanı Turgutreis Yat Limanı Tablo 3.1. Türkiye'deki Turizm Yatırımı Belgeli Yat Limanları (WEB_2, 2004) 7

18 Kapasite Bulunduğu Đl Türü Liman Adi Karada Denizde Antalya Tali Yat Limani Setur Antalya Marina Antalya/Kaleiçi Yat YanaşmaYeri Kaleiçi Yat Limanı 90 - Antalya/Kemer Tali Yat Limanı Akdeniz Kemer Marinası Aydm/Kusadasi Ana Yat Limanı Setur Kuşadası Yat Limanı Balıkesir/Ayvalık Yat Çekek Yeri Ayvalık Yat Çekek Yeri Balıkesir/Ayvalık Tali Yat Limanı Ayvalık Marina Đstanbul/Ataköy Tali Yat Limanı AtaköyYat Limanı Đstanbul/Fenerbahçe Tali Yat Limanı Ami Amiral Fahri Korutürk Yat Limanı Đzmir/Çe ş me Tali Yat Limanı Altınyunus Yat Limanı Kocaeli/Gebze Yat Çekek Yeri Atabay Turizm Yat Çekek Yeri - 60 Muğla/Göcek Yat Yanaşma Yeri Club Marina Muğla/Marmaris Yat Çekek Yeri Albatros Yat Çekek Yeri Muğla/Marmaris Yat Yana ş ma Yeri Kumlubükü Yat Club 10 - Muğla/Marmaris Ana Yat Limanı Marmaris Yat Limanı Muğla/Marmaris Yat Çekek Yeri Sun Marina Yat Çekek Yeri Tablo 3.2. Türkiye Turizm Đşletmesi Belgeli Yat Limanları (WEB_2, 2004) 3.3. Türk Yat Turizmi Hakkındaki Tespitler ve Đlerleme Süreci Ülkemize 2002 yılında 2500 dolayında yabancı bayraklı yat ile dolayında turist gelmiştir. Avrupa ülkelerinde mevcut 8 metre üzeri yat sayısı hakkında tam bir rakam bulunmamaktadır; ancak Kuzey Avrupa ülkeleri dahil edildiğinde bu rakamın civarında olduğunu ve bu yatlardan yaklaşık adedinin Akdeniz 'de bulunduğu söylenebilir.sonuç olarak 2500 olarak ifade edilen çok az sayıda yabancı bayraklı yat ülkemiz kıyılarında ziyaret amacıyla bulunmaktadır. Basit bir hesapla, Akdeniz Çanağında dolaşan yatlık mevcut potansiyelin ancak % 2.5 'i konuk edilebilmektedir (D.T.O., 2003; s.113). "Unutulmamalıdır ki yabancı bayraklı bir yat ile ülkemize gelen turistler, diğer vasıtalarla gelen turistlere oranla 30 kat daha fazla para harcamaktadır" (D.T.O., 2003; s.113) "Ülkemize yat kiralamaya gelen bir yatçının, ülkemizde ortalama kalı ş süresi 11 gün olup, günlük ortalama harcaması 51 $'dır.ülkemize özel yatı ile gelen yatçının ülkemizde kalı ş süresi ortalama 31 gün olup, günlük harcaması ortalama 104 $'dır" (Kural, 2004).. 8

19 Ülkemiz yat limanlarında bırakılan yabancı bayraklı 12 metre boyundaki bir yat; yıllık liman ücreti olarak ortalama 2500$; karaya çekilmek için 700$ ve bakım onarım talep ettiğinde, hizmete göre ortalama $ ödemektedir. Deniz turizminde turizm sezonunun yılın 12 ayını kapladığı ve yatlar ile yatçı tarafından önemli harcamaların yapıldığı bilinmektedir.yatçıların yatlarını Nisan/Ekim aylar arasında gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanması sonucu yaptıkları harcamalarını Kasım/Mart aylarında da yat limanlarında bakım ve onarım harcamaları takip etmektedir. Zaman içinde ortadan kalkacak kültürel nedenler bir yana bırakılır ve sorunlara çözüm bulunabilirse, ülkemize gelen yat sayısı artacaktır. Bunca olumsuzluklara ve eksiklere rağmen ülkemize gelen yabancı bayraklı yatlar ve mürettebatının, ülke karasularımızda bulundukları süre içinde aldıkları hizmetlere karşılık olarak marinalarımıza yılda yaklaşık olarak $ üzerinde döviz bıraktıkları rakamlarla sabittir (D.T.O., 2003; s.113). Türkiye marinalarında her türlü hizmet verilebilmekte, her tekneye özel telefon, TV, bilgisayar hatları, su ve elektrik hatları bağlanmaktadır. Hemen her marinada bakım ve onarım hizmet atölyeleri, karaya çekmek için modern 80 ile 350 tona kadar kaldırma kapasiteli "travel lift" ler bulunmaktadır. Dünyanın tanınmış motor ve elektronik alet yapımcılarının yetkili temsilcilikleri de yine marinalarımızda mevcuttur (D.T.O., 2003; s.132). Ülkemiz tüm bu bahsedilen olumlu özelliklerine rağmen birtakım yanlı ş uygulamalar neticesinde, deniz turizmi gelir potansiyelinden hakettiği oranda pay alamamaktadır.akdeniz'deki deniz turizmi potansiyelinin %25'i Đspanya; %18'i Đtalya; %17' si Yunanistan tarafından paylaşılmakta iken Türkiye'nin payı %10.5'tir. Türkiye deniz turizminden 5-7 milyar $ mertebesinde gelir kazanabilecek iken sadece 2 milyar $ ile yetinmektedir. Tabii ki tüm bu olumsuzluklar yat turizmini de doğrudan etkilemektedir. Elbette ülkemizin birtakım avantajlarının yanında dezavantajları da yok değildir. 9

20 Ülkemiz Avrupa ülkelerine ulaşım açısından uzaktır. Fakat acaba gelir kaybımıza neden olan etken yalnızca bu mudur? Ülkemizde; -Deniz turizminde kullanılan yakıttan alınan vergilerin yüksekliği, -Limanlardaki fener, sağlık rüsumları ile kılavuzluk ve römorkörcülük ücretlerinin pahalılığı, -Ayakbastı ücretleri pahalılığı ve standart dışı uygulamalar, -Yatlardan alınan vergilerin çokluğu, söz konusu yanlış uygulamalardan birkaçıdır. Bu konularda kamu kesimi büyük bir yanlışa düşmektedir.bu ücretlerin düşürülmesi halinde, kamu maliyesi girdilerinin azalacağı varsayılmaktadır.halbuki, bu ücretler düşürüldüğü takdirde limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yat sayısı tahmin edilemeyecek ölçüde artacaktır.bu artışla birlikte gelen tekne sayısının artması ile düşünülen gelir kaybının olmayacağı, hatta gelir artışının oluşacağı aşikardır (D.T.O., 2003; s.123). "Deniz turizminden büyük gelir elde eden Akdeniz çanağındaki rakiplerimiz Yunanistan, Fransa, Đtalya ve Malta'da denizde kullanılan akaryakıttan alınan vergiler, karada kullanılana göre çok düşükken, ülkemizde denizde kullanılan akaryakıtın pahalılığını izah etmenin hiçbir gerekçesi olamaz" (D.T.O., 2003; s.123). Birçok ülkenin, limanlarına gelen gemilerden çok az miktar da fener ücreti alması, sağlık kontrolü ücretinin hiç almaması uygulaması varken; klavuzluk ve römorkör ücretlerinden büyük indirimler sağlanırken, Türkiye 'de olağanüstü pahalı bu ücretlerin uygulanmasının deniz turizmi gelirlerini, dolayısıyla genel bütçe gelirlerinin artışına engel olduğu bir gerçektir (D.T.O., 2003; s. 123). Yatçılık mefhumu, deniz sevgisinin yaygınlığını sağlamak ve yat inşasını teşvik etmek açısından da önemlidir. Yat inşası konusunda, ülkemizin yeryüzünde say gın bir konumu 10

21 ve beğenilirliği mevcuttur. Yat inşası, diğer gemi inşa sanayi dalları kadar önemli bir potansiyeli,istihdam olanaklarını ve girdiyi bünyesinde barındırmaktadır. Ancak, Türkiye 'de yatlardan olağanüstü boyutlarda özel, lüks tüketim ve motorlu araç vergileri ile yüksek KDV alınması yat inşasını ve yat sahibi olmayı engellemektedir (D.T.O., 2003; s.123). Yanlış uygulamalar sadece bunlarla da kalmamaktadır.ülkemize gelen bir yatçı bürokrasi nedeniyle büyük sorunlar yaşamaktadır.yabancı yatların yurtdışı giriş ve çıkış işlemleri 5 ayrı kuruluş tarafından yapılmakta olup, uzun süren karmaşık bir dizi işlemler serisi yatçıyı yormaktadır. Đşlemlerin gerek giriş-çıkışlarda, gerekse ülkemizde bulundukları süre içinde ihtiyaçlarını karşılama aşamasında basitleştirilmesi, gelen yat sayısında artışlar sağlayacaktır. Marina yatırımına başlanırken, denizi doldurmak, dalgakıran inşa etmek, marina içi derinliği istenilen seviyeye getirmek için yapılan tarama çalışmaları, tonozlama sisteminin yerleştirilmesi, çekek için parmak iskele, yatların min.-max. Manevra alanlarına göre iskelelerinin yerleştirilmesi gibi temel yapılar ile üst yapı inşa etmek oldukça pahalı yatırımlardır. Bu nedenle marina yapımı yatırımcıya cazip gelmemekte, birer prestij yapıları olarak görülmelerine neden olmaktadır. Halbuki dünyada marina yatırımlarının genellikle büyük bir kısmı devlet tarafından finanse edilmektedir veya devlet tarafından ihale edilecek marinaların her türlü planlaması ile tüm etüdleri yapılmış olarak yatırımcıya projeleri satılmaktadır (Kural, 2004). "Tüm bunlar bir yana marina yatırımını üstlenen şirketler çok yoğun bir bürokrasi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Sadece yatırımların başlatılabilmesi için gerekli belgelerin temin edileceği bakanlık ve kamu kuruluşu sayısı 11'dir.Bu belgelerin tamamlanma süresi ise iyimser bir tahminle yaklaşık 3 yıldır" (D.T.O., 2003; s.127). Aynı konuda Đtalya'da yoğun bürokrasi trafiğinin yatırımcıları caydırmasını engellemek amacıyla Đtalyan Araştırma merkezi CENSĐS deniz turizminden kazanılan her bir doların milli gelire 6.5 dolar olarak yansıdığını açıklamış ve Đtalyan Parlamentosu 'na sunulan öneri paketinde şu görüşlere yer verilmiştir: 11

22 1. Dünyada hızla gelişen yat turizminden Đtalya bürokratik engeller yüzünden payını alamamaktadır ve yatırımcıyı kaçırmaktadır. 2. Formalitelerin azaltılması imkansız, hızlandırılması kolaydır. 3. Bunun yolu yuvarlak masa toplantısıdır. 4. Yatırımcı projesini Ulaştırma Bakanlığı 'na verdikten sonra en fazla 90 gün içinde söz sahibi 21 makamın da katılımı ile Ulaştırma Bakanlığı 'nda bir 'yuvarlak masa toplantısı' yapılır. 5. Adı geçen 21 kurum ve proje sahipleri belirlenen tarihte Ulaştırma Bakanlığı'nda projeyi beraberce gözden geçirirler. Proje sahibi soruları cevaplandırır, anlaşılmayan noktalara açıklık getirir ve toplantının ilk bölümü sona erer. 6. Toplantının ikinci bölümünde proje sahibi dışında 21 makam yetkilileri toplanır.herkes projeyi 90 gün boyunca tetkik etmiş, sorular sormuş, gereken bilgileri almıştır ve sıra oylamaya gelmiştir.çoğunluk oyları olumlu ise proje kabul; aksi halde ise reddedilir. Yani 90 gün içinde sonuç iyi yada kötü belli olur (Kural, 2004). "O.E.C.D. raporlarına göre Türkiye gelecek 10 yılda turizmde en çok istihdam yaratacak ülkeler sıralamasında A.B.D.'den sonra ikinci sırada yer almaktadır" (Kural, 2004). Fakat bu durduk yerde bekleyerek olacak bir şey değildir.ülke olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmalı, geçmişte uygulanan yanlı ş uygulamaların sonuçlarından dersler çıkarıp, mevcut olumlu uygulamaları kendimize örnek almalıyız. Tek tek ele alındığında belki de dünyanın en güzel sahilleri, ideal iklim şartları, bol ve çeşitli meyveler, en zengin tarihi ve kültürel varlıklar, en temiz sular, en mükemmel kısa aralıklarda inşa edilmiş marinalar, en misafirperver insanlar, en değişik benzersiz yemyeşil ormanlarla kucaklaşan koylar, altın kumsallar, masmavi denizler, en uzun mevsimler, en ekonomik yaşam şartları Türkiye kıyılarında olmayabilir; fakat hepsinin hem mükemmel, hem de bir arada olduğu tek ülke Türkiye 'dir. Ve bu nedenle de 21.yüzyılda dünya yat turizminin doğal merkezi Türkiye olacaktır (Kural, 2004). 12

23 4 LĐMAN PLANLAMASI Liman planlaması yat limanı projeleri için oldukça önemli bir konudur. Bir bölgede yat limanı ihtiyacı belirlendikten sonra, en uygun yerin tespiti ve yat limanının taslağının belirlenmesinde, liman planlamasının yeri önemlidir. Amaç tüm koşulların birlikte ele alınıp, olumlu-olumsuz etkenlerin karşılaştırılıp en ideal çözümün uygulanabilmesini sağlamaktır. Yat limanı yatırımları oldukça pahalı yatırımlardır. Bu açıdan bakıldığında her sistem hatasının bir maliyeti olduğu düşünülerek, hata kabul etmeyen bir yatırım olduğu kanısına varılabilinir. Bu nedenle planlama a ş amasında teknik ve ekonomik fizibiliteye esas te ş kil edecek araştırmaların önemi tartışılamaz. Bu bölümde liman planlaması tüm birimleriyle birlikte bütünle ş ik olarak ele alınacak ve en ideal çözüme hangi çalışmaların neticesinde ulaşılabileceği konusu işlenmektedir Liman Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kavramlar Liman planlaması iki temel unsuru içermektedir. Bunlar yer seçimi ve gerçek liman planlaması 'dır. Liman planlaması aşamasında optimum ekonomi, optimum emniyet ve optimum estetik dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerdir. Liman planlaması 3 ana fazda gerçekleştirilmektedir: 1- Yer Seçimi,. yer araştırılması,. zemin araştırılması, 2- Liman boyutlarının ve hizmetlerinin belirlenmesi,. liman trafiği,. teknelerin tip ve boyutları,. rıhtım gereksinimleri, 13

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii ÖZET Ahşap konstrüksiyonlu gezi tekneleri ve yatların iç mekan tasarımı isimli çalışmanın konusu,kısıtlı ve dar hacimlere sahip, 30 metre boyutlarının altındaki gezi teknelerinin iç mekan biçimlenmesiyle

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

VII. KIYILAR. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

VII. KIYILAR. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları VII. KIYILAR 1 VII. KIYILAR KIYI KANUNU Kanun No: 3621 Kabul Tarihi: 04/04/1990 (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda,

Detaylı

MARİNALARDA BASEN İÇİ SU SİRKÜLASYONU NUN YAPAY VE CEBRİ YÖNTEMLER YARDIMIYLA SAĞLANMASINA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR

MARİNALARDA BASEN İÇİ SU SİRKÜLASYONU NUN YAPAY VE CEBRİ YÖNTEMLER YARDIMIYLA SAĞLANMASINA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR MARİNALARDA BASEN İÇİ SU SİRKÜLASYONU NUN YAPAY VE CEBRİ YÖNTEMLER YARDIMIYLA SAĞLANMASINA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR Onur BORA Gemi İnş. Müh., Kıyı Müh., YL onurbora@cecmarine.com CEC Kıyı ve Çevre Ö.

Detaylı

İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Kıyı Sistemi. Hava Deniz Kara

Kıyı Sistemi. Hava Deniz Kara Kıyı Mühendisliği Kıyı Sistemi Hava Deniz Kara Kıyı Alanı DÜNYA %29 Kara %71 Su DALGALAR RUZGAR GELGIT YOGUNLUK FARKLILAŞMASI TÜRKİYE 10 960 km ülke sınır uzunluğu 8 333 km kıyı şeridi uzunluğu Ülke nüfusunun

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Kıyı Mühendisliği. Ders Programı. INS4056 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0) Seçmeli Dersi. Prof.Dr. Yalçın Arısoy

Kıyı Mühendisliği. Ders Programı. INS4056 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0) Seçmeli Dersi. Prof.Dr. Yalçın Arısoy Ders Programı Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4056 (3+0) Seçmeli Dersi Prof.Dr. Yalçın Arısoy yalcin.arisoy@deu.edu.tr Hafta İzlenecek Konular 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V.

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. ORTA KARADENİZ Z BÖLGESB LGESİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007 MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. TÜRKİYE RÜZGAR

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18

www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 Tarihin, kültürün ve doğanın destansı aşkı; Türkiye Büyük bir aşkın adıdır Türkiye. Tarihiyle, kültürüyle, insanlarıyla,

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsan Ve Doğa Etkileşimi Coğrafyanın

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı

Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteorolojik gözlem ağının genişletilmesi projesi

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, SAKARYA MAHALLESİ, BOYALIK MEVKİ DENİZE GİRME VE GÜNEŞLENME AMAÇLI İSKELE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, SAKARYA MAHALLESİ, BOYALIK MEVKİ DENİZE GİRME VE GÜNEŞLENME AMAÇLI İSKELE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, SAKARYA MAHALLESİ, BOYALIK MEVKİ DENİZE GİRME VE GÜNEŞLENME AMAÇLI İSKELE ŞEHİR PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 1 İÇİNDEKİLER 1. PLANLAMA ALANI... 3 1.1. Planlama Alanının Ülke ve Bölgesindeki

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

Phone Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER

Phone Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER Phone +90 533 704 13 07 www.didimmarina.com Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER DOĞUŞ GRUBU NUN TÜRKİYE DEKİ İKİNCİ MARİNASI D-MARİN DİDİM RESMEN HİZMETE AÇILDI Turizm sektöründe derinleşme ve

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi V. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINASI ÇALIŞTAYI ORTA DOĞU TOZ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 23-25 EKİM 2017, İSTANBUL (Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

SDÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU YOL BİLGİSİ DERSİ ARA SINAVI

SDÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU YOL BİLGİSİ DERSİ ARA SINAVI SDÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU YOL BİLGİSİ DERSİ ARA SINAVI ADI VE SOYADI : OKUL NO :. SORU 1.) a. Ulaştırma b. Trafik ve kapasite c. Yol geometrik standartları d. Geçki- güzergah etüd aplikasyon

Detaylı