ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı"

Transkript

1 ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Ahmet Kaya 1, Özgür Akkoyun 2 1 Ege Üniversitesi, Tire Kutsan MYO, İzmir 2 Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır Özet: ActiveX; belirli bir ortamdaki (İnternet Explorer, Visual Basic, C++, Delphi v.b.) uygulamaların birbirleriyle veya diğer COM (Bileşen Nesne Modeli) tabanlı nesnelerle iletişim kurmasına olanak sağlayan Microsoft un çekirdek teknolojisidir. Bu çalışmada ActiveX teknolojisinin Visual Basic uygulaması ile birlikte nasıl kullanıldığı açıklanmış ve bu teknoloji kullanılarak üniversitede okutulan bir ders için etkileşimli bir web sayfasının hazırlanma süreçleri ile ilgili bilgi sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: ActiveX, Microsoft Visual Basic(VB), Nesneye Dayalı Programlama, Eğitim amaçlı yazılımlar, Mermer üretimi, Designing for Educational Web Page Running With ActiveX Abstract: ActiveX is a core technology of Microsoft which enable to applications in a given environment (Internet Explorer, Visual Basic, C++, Delphi etc.) get across with each other or other COM (Component Object Model). This study interested in how ActiveX technology is used with Visual Basic application and finally, preparation steps of an interactive website built up by Running activex technology has been presented as an example. Keywords: ActiveX, Microsoft Visual Basic (VB), Object Oriented Programming, Software for educational purposes, Marble block cutting, 1. Giriş Nesneye dayalı programlama (object-oriented programming-oop), program geliştirmek için kullanılan görsel bir teknolojidir. OOP terimi değişik anlamlar taşımakla birlikte sağladığı standartlarla bileşen programlamayı kolaylaştırmaktadır. Visual Basic özünde nesne-temelli bir programlama dilidir. Çok sayıda nesne hazır olarak Visual Basic içinde bulunur programcılar bu nesneleri kullanarak program yazarlar. Visual Basic te nesneye dayalı program geliştirmekte kullanılan araçlar ToolBox (Araç Kutusu) çubuğunda yer alır. Kullanılmak istenen nesne buradan seçilir ve forma eklenir. ActiveX ler yapıları gereği kendi başlarına tüm nesne tabanlı programlama dillerine ayak uydurmaktadırlar. ActiveX başta Visual Basic olmak üzere; Delphi, C++ ve İnternet Explorer gibi ortamlarda çalışırlar. Böylece fazla kod yazmak gerekmez ayrıca pratik bakımdan kazanç sağlanmış olur. Şekil 1. ActiveX in Visual Basic te Kullanılması 637

2 ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Ahmet Kaya, Özgür Akkoyun 2. Microsoft Visual Basic Visual Basic, Microsoft tarafından geliştirilmiş modern bir programlama ortamıdır. Visual Basic, bir program yazıp çalıştırmaktan öte, program geliştirmek için çok sayıda araca sahip olması, kullanıcı arabiriminin tasarlanması, hataların giderilmesi, veritabanı yaratmak gibi gelişmiş özellikleri vardır. Visual Basic ile farklı düzeylerde (konularda) programlar geliştirilebilir. Visual Basic ile küçük işlemler için program geliştirilebileceği gibi, profesyonel programlar, veritabanı uygulamaları ve hatta internet uygulamaları bile geliştirmek mümkündür. Örneğin, bir cari hesap, stok, satış, imalat vb. uygulamaları, oyun programları gibi. ActiveX ler şu şekilde ifade edilebilir. Mesela, bir bilgisayar üretilecek ve bunun için bilgisayar parçalarına ihtiyaç var. Bilgisayarın temel birimleri bulunuyor fakat bir birim diğeriyle uyuşmazlık gösteriyor. Bu durumda bilgisayar için gerekli olan birimin üretilmesi gerekiyor. Fakat tüm birimler hangi markalı olursa olsun birbiriyle uyumlu olsaydı direk o birimleri kullanarak bir bilgisayar üretmek mümkün olabilirdi. Burada da ActiveX ler bilgisayar birimleri konumundadır. Farklı platformlarda uyum içinde kullanım olanağı sağlayan ActiveX ler sayesinde ortaya çok kullanışlı programlar çıkmaktadır. Visual Basic in sahip olduğu araçlar [1]; Kullanıcı ara birimi geliştirmek için çok sayıda kontrol, Programı derleme ve hata bulmaya yönelik çok sayıda araç, Değişik veritabanlarına erişim Diğer uygulamaların fonksiyonlarını kullanmayı sağlayan Active X teknolojisi, Uygulamanın EXE dosya olarak üretilebilmesi ve dağıtılması, Raporlama araçları, Veri yapısı araçları. 3. ActiveX ActiveX başlı başına bağımsız çalışabilen kodlar yapısına denir. Bu kodlar nesne tabanlı programlama ile çalışan programlama dillerinde ara yüz ve yazılımdaki performansı arttırmak ve tüm dilleri bir çatı altında toplamak amacı ile üretilmiştir. Bu nesneler sayesinde bileşen teknolojisi adı altında programlarda belli tutarlılık ve kod yazımında kolaylık sağlamak amacı hedeflenmiştir. Şekil 2. Visual Basic e entegre OCX şeması 4. Activex in Visual Basic te Kullanlması ActiveX ler Visual Basic in içinde bulundurduğu nesneler OCX (Object Components extension) uzantılı programlardır. Bu programlar, programcının yazdığı koda göre direkt olarak form üstüne entegre edildikleri için çoğu veri tabanı programında, görsel içerikli programlarda gerekli olan OCX, direk forma entegre edilerek harici kod yazmak gerekmez. Böylece gerekli AcvtiveX (OCX) varsa Visual Basic te kullanım alanları eldeki ActiveX çeşitliliği kadar çoğaltılabilir. ActiveX ler Visual Basic te de diğer dillerde olduğu gibi harici kod yazmanın zor olduğu noktalarda ihtiyaca göre kullanılır. 638

3 5. Visual Basic te ActiveX için Bir Örnek Oldukça hızlı gelişme gösteren bilgisayar teknolojisinin bir sonucu olarak, bilgisayar programları ve internet, eğitim-öğretim çalışmalarında her geçen gün biraz daha fazla kullanılmaktadır. Birçok üniversite, klasik öğretim faaliyetleri yanında internet üzerinden sürdürdüğü dersler ile hem kendi kurumları, hem de öğrencileri için düşük maliyetli fakat etkili çalışmalar yapmaktadır [2]. İnternet üzerinden eğitim yapan bir sitenin erişim istatistikleri incelendiğinde öğrencilerin, bilgi yüklü uzun metinler içeren sayfalardan daha çok etkileşimli, hareketli görüntülersesler içeren sayfalarda zaman harcadıkları gözlenmiştir[3]. Öğrenciler üzerinde yapılan başka bir çalışmada klasik öğretim ile web tabanlı eğitim, ekonomiklik ve yatırım açısından değerlendirilmiş, web tabanlı eğitim lehinde olumlu sonuçlar alınmıştır [4]. Bu nedenlerden dolayı birçok alanda olduğu gibi mühendislik öğretiminde de bilgisayar teknolojilerini kullanmak her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu bildiride, maden mühendisliği öğretimi sırasında verilen derslerden biri olan mermer işleme teknikleri dersi kapsamında öğrencilerin dersi daha iyi anlayabilmelerine olanak verecek internet erişimli, etkileşimli bir ders notu Visual Basic ortamında ActiveX desteği ve Frontpage kullanılarak tasarlanmıştır. kendilerine özgü çalışma koşulları ve özellikleri sayesinde farklı ürünler üretirlerken farklı artık miktarları ve ürün miktarları bulunur. Yapılan çalışmada ocaktan getirilen bir blok için her iki makine ile ilgili özelliklerin de kullanıcı tarafından girilebileceği sonuçta ne sonuçların çıkabileceğini teorik olarak hesaplayan ve sonuçları veren bir Visual Basic yazılımı geliştirilmiştir. Ortaya çıkan yazılımın öğrenciler tarafından web ortamında erişilebilen dersin ilgili sayfasına da eklenebilmesi için VB içinden ActiveX biçiminde yaratılıp derlenmiştir. Daha sonra Frontpage programı ile hazırlanan dersin sayfasına mermer işleme sistemleri ve makineleri ile ilgili bilgi girildikten ve fotoğraflar ile desteklendikten sonra yazılım hakkında bilgiler girilmiş ve kullanımı hakkında yardımcı bilgiler girilmiştir. Bu sayede, ilgili dersi alan öğrencilerin ders sayfasına erişmelerinin ardından ilgili makineler ve çalışma şekilleri hakkında bilgi almaları sağlanmış ve ayrıca öğrencilerin her iki makinenin çalışma koşullarını değiştirip blok kesme işlemini tekrar gerçekleştirerek sonuçları değerlendirmeleri ve hangi parametrenin sonuçlar üzerinde ne oranda etkili olduğunu etkileşimli olarak görebilmeleri mümkün olmuştur. İlk olarak Visual Basic açıldığında görünen penceredeki seçeneklerden ActiveX Contro Mermer işleme faaliyetlerinin temeli, mermer ocaklarından ham blok olarak getirilen ve yaklaşık boyutları 1,5-3,5 arasında değişen mermer blokların farklı ebat ve şekillerde kesilmesi ve ürün elde edilmesi esasına dayanır. Bu işlemler sırasında iki temel makineden söz edilebilir. Bunlardan birincisi katrak diğeri ST olarak bilinen mermer kesme makineleridir. Bloklar her iki makinede de kesilebilir, her iki makinenin 639 Şekil 3. Visual Basic açılış ekranı

4 ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Ahmet Kaya, Özgür Akkoyun Açılan form ActiveX in tasarlanacağı User- Control formudur. ActiveX projedeki kontrolü oluştururken VB nin ToolBox penceresindeki hazır kontrollerden birçoğunu kullanılabilir. ActiveX bir form oluşturuluyor gibi rahatça oluşturulabilir. Daha sonra tasarlanan form üzerine mermer blok parametrelerinin girileceği textbox lar ve girilecek her bir veriyi açıklamak için label kontrolleri yerleştirilip caption değerlerine uygun atamalar yapılır. Bu arada textbox içlerine de başlangıçta varsayılan değerleri ile çalışması için değerler atanır. Bu işlemden sonra form üzerindeki textbox lar ile kullanıcı tarafından girilen verilerin değişkenlere aktarılacağı ve hesaplama işlemlerinin yapılıp sonuçların yine aynı formda görüntüleneceği kodlama işlemleri için kodlama bölümüne geçilir. Bu bölümde ilgili kodlar bağlı oldukları nesnelere yazılarak hesaplamalar yapılır. Kodların yazılması sırasında Visual Basic kodlama kurallarından farklı bir yönteme ihtiyaç duyulmaz. Kod yazma penceresinin sadece bir bölümü Şekil 6 da verilmiştir. Bu işlemler için kullanılan ve textbox ile label gibi birçok aracı içeren toolbox araç çubuğu Şekil 4 te verilmiştir. Şekil 4. Toolbox Projenin ana penceresini oluşturan form görünümü (Şekil 5). Şekil 6. Kod yazma penceresi görünümü Kodlar da tamamlandıktan sonra proje kaydedilir ve uzantısı *.htm olan bir sayfa döndürür. Bu sayfa herhangi bir html editöründe işlenerek değişiklikler yapılabilir. Bu çalışma kapsamında hedeflenen bir derse ait web sayfası olduğu için html editörü olarak kullanılan Frontpage programı yardımı ile oluşturulan sayfada önce ders ile ilgili bilgiler verilmiştir. Mermer üretimi, blok kesim makineleri ve yöntemlerinden söz edildikten sonra VB ve activex yardımı ile oluşturulan program bu sayfaya eklenerek öğrencilerin etkileşimli bir biçimde bu sayfa aracılığıyla programı kullanabilmeleri sağlanmıştır (Şekil 7). Şekil 5. Formun araçlar eklendikten sonraki görünümü 640

5 koda göre direkt olarak form üstüne entegre edildikleri için, çoğu veri tabanı programında ve görsel içerikli programlarda gerekli olan OCX, direk forma entegre edilerek harici kod yazmak gerekmez. (a) Bunun yanında örnekte olduğu gibi daha gelişmiş ve daha farklı birçok ActiveX tasarlanarak Visual Basic ortamında ara yüz tasarlamak, etkinlik, zamandan tasarruf ve düzenli kod tasarımını mümkün kılar. Böylece, eğer gerekli AcvtiveX ler (OCX) varsa Visual Basic te kullanım alanları eldeki ActiveX çeşitliliği kadar çoğaltılabilirse, Visual Basic te çalışan bir ActiveX oluşturulduğunda, bu ActiveX sadece Visual Basic ortamında değil, Delphi, İnternet Explorer ve diğer ortamlarda da kod yazılımda kolaylıklar sağlar. 7. Kaynaklar [1] Karagülle, İ ve Pala, Z., Visual Basic 6.0, Türkmenkitapevi, (2002). (b) Şekil 7 Ders web sayfasının (a) başlangıç ve (b) program bölümünün görünümü Böylece, Visual Basic te ActiveX oluşturulmuş ve kullanılmış oldu. Normalde *.exe uzantılı bir program üretmesi gereken VB ile web ortamında da kullanabileceğimiz bir *.htm dosyası üretilmiş oldu. Başlangıçta değinildiği gibi ActiveX uygulamalarının temel amacı da farklı uygulamalar tarafından da çalıştırılabilen yardımcı araçlar üretmektir. Bu çalışma ile bu duruma uygun bir örnek uyguluma geliştirilmiştir. 6. Sonuç [2] Akkoyun, Ö. ve Ayhan, M., Maden Mühendisliği Eğitiminde Kullanilabilecek Bir Bilgisayar Yaziliminin Geliştirilmesi: Openpit v0.3, Madencilik, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa 37-44, (Mart 2004) [3] Ibbett, R.N., Computer Architecture Visualisation Techniques, Microprocessors and Microsystems, 23,(5), , (1999). [4] Marcoulaki, E.C., Batzias, F.A., Sidiras, D.K., Roumpos, C.P., Mining Engineering Postgraduate Education by Distance Learning Through the Internet, 17th International Mining Congress of Turkey, 533 (2001). Visual Basic in bünyesinde barındırdığı nesneler olan ActiveX ler, OCX uzantılı programlardır ve bu programlar programcının yazdığı 641

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES

WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES Enes ÇELĠK 1 Ali BULDU 2 celikns@gmail.com alibuldu@marmara.edu.tr 1,2 Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, GÖZTEPE/

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI UBMK 2001: 1. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMEDYA KONFERANSI 157 CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI Hatice ÖZCAN * Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA * Hasan H. BALIK ** * Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA FORMLAR VE RAPORLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Toplumların gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Medeniyetlere en parlak zamanlarını yaşatan ya da tarih sahnesinden silen belirleyici

Detaylı

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION Dr. Mustafa Murat İnceoğlu Ege Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bornova 35100

Detaylı

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN

Detaylı

Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı

Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı Hasan Armutlu 1, Muammer Akçay 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü,

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Yrd.Doç.Dr. Zülfü Genç

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ PERFORMANCE ANALYSIS OF WEB PROGRAM LANGUAGE

WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ PERFORMANCE ANALYSIS OF WEB PROGRAM LANGUAGE WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ Tuncay Yavuz Özdemir İbrahim Türkoğlu * * Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Fırat Üniversitesi, 23119,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI İÇİNDEKİLER Web Editörü Açılış Ekranı Çalışma Alanı Araç Çubukları Paneller Menüler Dosya İşlemleri Dosya Oluşturma WEB EDİTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Açık Kaynak Web Yazılımı Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım

Açık Kaynak Web Yazılımı Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım 931 Açık Kaynak Web Yazılımı Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım Serkan Dereli 1, İsmail Öylek 2 1 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Sakarya Meslek Yüksekokulu, Sakarya Üniversitesi 2 Bilgisayar Teknolojileri

Detaylı

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı