EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Stratejik Gürültü Haritalama ve Eylem Planlama için Seçilen Pilot Alanlar konulu Rapor (Çıktı 2.1) 28 Nisan 2014 S t r a t e j i k G ü r ü l t ü H a r i t a l a m a v e E y l e m P l a n l a m a i ç i n S e ç i l e n P i l o t A l a n l a r k o n u l u R a p o r

2 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DİREKTİFİNİN UYGULAMA KAPASİTESİ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ EuropeAid/131352/D/SER/TR Stratejik Gürültü Haritalama ve Eylem Planlama için Seçilen Pilot Alanlar konulu Rapor (Çıktı 2.1) S t r a t e j i k G ü r ü l t ü H a r i t a l a m a v e E y l e m P l a n l a m a i ç i n S e ç i l e n P i l o t A l a n l a r k o n u l u R a p o r

3 Sözleşme No Sözleşme Makamı Faydalanıcı / İş sahibi Rapor Adı Belge Dosya adı TR2009/ /001 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çıktı 2.1 Stratejik gürültü haritalama ve eylem planlama için seçilen pilot alanlar konulu rapor Deliverable2.1_vnihai_TR Yayın tarihi Hazırlayan Kilit Uzman 4 İnceleyen Takım Lideri ve Proje Müdürü Belge Geçmişi Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyonu yapan Değişikliklerin özeti Danışman 1. Taslak Final Danışman/Faydalanıcı Nihai Versiyon S t r a t e j i k G ü r ü l t ü H a r i t a l a m a v e E y l e m P l a n l a m a i ç i n S e ç i l e n P i l o t A l a n l a r k o n u l u R a p o r

4 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. GİRİŞ 1 2. SEÇİM SÜRECİ 2 3. KARAYOLU GÜRÜLTÜSÜ PİLOT ALAN TANIMLARI Adana karayolu gürültüsü pilot alanı Edirne karayolları gürültüsü pilot alanı Erzurum karayolu gürültüsü pilot alanı Gaziantep - karayolu gürültüsü pilot alanı Samsun - karayolu gürültüsü pilot alanı DEMİRYOLU GÜRÜLTÜSÜ PİLOT ALAN TANIMLARI Eskişehir demiryolu gürültüsü pilot alanı EĞLENCE GÜRÜLTÜSÜ PİLOT ALAN TANIMLARI Antalya eğlence gürültüsü pilot alanı Muğla - eğlence gürültüsü pilot alanı Nevşehir - eğlence gürültüsü pilot alanı SANAYİ GÜRÜLTÜSÜ PİLOT ALAN TANIMLARI İzmir Aliağa sanayi gürültüsü pilot alanı 36 S t r a t e j i k G ü r ü l t ü H a r i t a l a m a v e E y l e m P l a n l a m a i ç i n S e ç i l e n P i l o t A l a n l a r k o n u l u R a p o r

5 TABLOLAR TABLO 1. PILOT ALANLARA GERÇEKLEŞTIRILEN SAHA ZIYARETLERININ TAKVIMI... 3 TABLO 2. PILOT ALAN İL, İLÇE(LER), KILIT İRTIBATLAR VE GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI... 4 TABLO 3. AVANOS TA PILOT ALAN EĞLENCE YERLERININ LISTESI VE KOORDINATLARI TABLO 4. AVANOS TA PILOT ALAN MAHALLELERININ LISTESI VE PILOT ALAN İÇERISINDEKI NÜFUSLARI. 35 HARİTALAR HARITA 1. ADANA VE SEYHAN İLÇELERI... 7 HARITA 2. SEYHAN PILOT ALAN ÇERÇEVESI... 7 HARITA 3. SEYHAN PILOT ALAN ÇERÇEVESI VE SEÇILEN KARAYOLLARI... 8 HARITA 4. EDIRNE PILOT ALAN KARAYOLLARI... 9 HARITA 5. ERZURUM PILOT ALAN KARAYOLLARI HARITA 6. GAZIANTEP İLK ADAY PILOT ALANLAR HARITA 7. GAZIANTEP PILOT ALANI HARITA 8. SAMSUN KARAYOLLARI PILOT ALAN ANAHATLARI HARITA 9 ESKIŞEHIR DEMIRYOLU PILOT ALAN ANAHATLARI HARITA 10 ANTALYA ADAY PILOT ALAN İLÇELERI HARITA 11. ALANYA PILOT ALANI VE EĞLENCE YERLERININ DAĞILIMI HARITA 12. MUĞLA PILOT ALAN HARITA 13. GÖLTÜRKBÜKÜ VE GÜMBET PILOT BÖLGELERINI GÖSTEREN BÖLGESEL BAKIŞ HARITA 14. GÖLTÜRKBÜKÜ PILOT ALAN HARITA 15. GÜMBET PILOT ALAN HARITA 16. PILOT ALAN NEVŞEHIR DE EĞLENCE YERLERI HARITA 17 PILOT ALAN AVANOS TA EĞLENCE YERLERI HARITA 18 ALIAĞA SANAYI PILOT ALANININ ANAHATLARI FOTOĞRAFLAR FOTOĞRAF 1. YARI AÇIK EĞLENCE YERI ÖRNEĞI FOOĞRAF 2. EĞLENCE GÜRÜLTÜSÜ KAYNAKLARINA YAKIN YERLEŞIMLER FOTOĞRAF 3. MUĞLA PILOT ALAN FOTOĞRAF 4. MUĞLA PILOT ALAN ÇATI TERASINA SAHIP BIR BAR FOTOĞRAF 5. MUĞLA PILOT ALAN YOLUN KARŞI TARAFINDAKI YERLEŞIM ALANI FOTOĞRAF 6. GÖLTÜRKBÜKÜ PILOT ALAN FOTOĞRAF 7. GÖLTÜRKBÜKÜ PILOT ALAN DENIZ ÜZERINDE İSKELELER FOTOĞRAF 8. GÖLTÜRKBÜKÜ PILOT ALAN DENIZ ÜZERINDE İSKELELER FOTOĞRAF 9. GÜMBET PILOT ALANINDA SOKAĞIN ÜST KISMI VE EĞLENCE YERLERI FOTOĞRAF 10. GÜMBET PILOT ALANINDA AÇIK HAVA EĞLENCE YERI FOTOĞRAF 11. GÜMBET TE EĞLENCE YERLERININ HEMEN ARAKASINDA KONUTLAR FOTOĞRAF 12. NEVŞEHIR DE DÜĞÜN SALONU FOTOĞRAF 13. NEVŞEHIR DE DÜĞÜN SALONU YAKININDAKI KONUTLAR S t r a t e j i k G ü r ü l t ü H a r i t a l a m a v e E y l e m P l a n l a m a i ç i n S e ç i l e n P i l o t A l a n l a r k o n u l u R a p o r

6 KISALTMALAR MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi ÇGD : Çevresel Gürültü Direktifi 2002/49/EC ÇŞB : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TDE : Teknik Destek Ekibi ToR : İş Tanımı TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları HDV : Ağır Vasıta ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi S t r a t e j i k G ü r ü l t ü H a r i t a l a m a v e E y l e m P l a n l a m a i ç i n S e ç i l e n P i l o t A l a n l a r k o n u l u R a p o r

7 1. GİRİŞ Bu projenin ana amacı Türkiye de stratejik gürültü haritalama ve gürültü eylem planlama için sorumlu olan seçilmiş belediyeler ve kurumlarda kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmektir. Projenin İş Tanımında (ToR) belirtildiği üzere pilot alan çalışmaları için özel olarak on il seçilmiştir. Her bir pilot alan için dikkate alınacak gürültü kaynağı da projenin İş Tanımında ortaya konmuştur. Her birinde gürültü haritaları ve eylem planları hazırlanacaktır. İş Tanımı her bir pilot alanın asgari 5 km² olması gerektiğini ve belirli gürültü kaynağını temsil eder nitelikte olması gerektiğini belirtir. Pilot alanlar hem Teknik Destek Ekibi hem de ÇŞB işbirliğiyle birlikte belediyeler tarafından seçilmiştir. İlaveten Eskişehir demiryolu gürültüsü pilot alanı için TCDD den bir temsilci de seçim sürecine dahil olmuştur. Bu raporun amacı her bir ilde seçilen pilot alanların tanımı, seçim kriterleri, gürültü kaynakları hakkında bilgi ve seçilen alanları gösteren genel haritalar sunmaktır. Mümkün olan yerlerde belediyelerin temin ettiği haritalar kullanılmıştır. Daha detaylı model alanları, kaynak ölçüm planları ve modelleme metodolojilerini sunmayacaktır, çünkü bunlar proje içerisindeki devam eden ve takip eden teknik faaliyetler süresince gerçekleştirilecektir. Sayfa 1

8 2. SEÇİM SÜRECİ Seçim süreci aşağıdakiler dahil olmak üzere birkaç aşamadan oluştu: Dikkate alınacak muhtemel kriterlere dair bir kılavuz notun dağıtımı; TDE ve ÇŞB nın saha ziyaretleri; Veri mevcudiyeti ve kalite değerlendirmesi; Belediyeler tarafından 2 veya 3 aday alan hazırlanması; Belediyeler, TDE ve ÇŞB arasında görüşmeler. Pilot alanlara ilk saha ziyaretleri 15 Kasım 2013 (Antalya) ve 16 Nisan 2014 (Muğla) arasında gerçekleştirildi. Bu belirli ziyaretler, proje belediyeleri ve diğer faydalanıcıların her birine gerçekleştirilecek daha büyük bir saha ziyaretleri programının parçasıydı. Birincil amaçları her bir organizasyon içerisinde spesifik konular ve kapasiteyi anlamak ve stratejik gürültü haritalamayı desteklemek için gerekli verilerin mevcudiyeti hakkında bilgi toplamaktı. Aynı zamanda ziyaretler personelin varlığı; bilgi ve beceriler; yazılım & sistemler ve her bir alanda projenin bekleyebileceği muhtemel destek konularında projeyi bilgilendirmeye yardımcı oldu. Bu ziyaretlerin her biri için bir saha ziyareti raporu hazırlandı ve bu ziyaretlerden elde edilen bilgiler seçim sürecinde kullanıldı. Pilot alanların her birinde belediyelerden önceden 2 veya 3 aday alan hazırlamaları istendi ve bu alanlar saha ziyaretlerinin bir bölümü olarak incelendi ve ziyaret edildi. Her bir pilot belediyeye gerçekleştirilen ziyaretlerin takvimi aşağıda Tablo 1 de listelenmiştir: Tarih Belediye Görüşler 15 Kasım 2013 Antalya 2 ziyaretin ilki 21 Kasım 2013 Eskişehir TCDD da katıldı 8-9 Ocak 2014 İzmir Aliağa İzmir aglomerasyon stratejik gürültü haritalama saha ziyareti ile birleştirildi 23 Ocak 2014 Samsun Stratejik gürültü haritalama için Liman alanının yanısıra 2 aday karayolu pilot alanı incelendi 28 Ocak 2014 Nevşehir Aday ilçeler Avanos ve Ürgüp e ziyaretleri içerdi 29 Ocak 2014 Adana Farklı gürültü kaynakları için 3 aday pilot alan incelendi (karayolları Seyhan ilçesi, sanayi Seyhan ilçesi, eğlence yerleri Çukurova ilçesi) 30 Ocak 2014 Gaziantep 3 aday pilot alan incelendi 6 Şubat 2014 Edirne Merkez alanda belediye tarafından belirlenen 1 pilot alan incelendi. Sayfa 2

9 Tarih Belediye Görüşler 12 Şubat 2014 Erzurum Pilot alan için karayollarının seçimi incelendi 8-9 Şubat 2014 Antalya İkinci saha ziyareti tercih edilen konum olarak belirlendikten sonra Alanya ya ziyareti içerdi Nisan 2014 Muğla Ziyaretin, seçim ve Muğla nın Büyükşehir Belediyesi olmasını takiben yapılması kararlaştırıldı. Muğla, Bodrum ve ilçelerde 5 aday alana ziyaretler yapıldı. Tablo 1. Pilot Alanlara Gerçekleştirilen Saha Ziyaretlerinin Takvimi Bu saha ziyaretleri süresince çok miktarda faydalı bilgi toplandı ve bunlar saha ziyareti raporlarında ve veri anketlerinde kayıt altına alındı. Bu bilgiler devam etmekte olan veri toplama safhasının bir parçasıdır ve çeşitli belediyeler ile merkezi kurumlar içerisinde değerlendirme amaçları için hem örnekleme verileri hem de daha geniş ölçekli veriler toplandı. ÇŞB ile yapılan görüşmelerde pilot alanların seçiminin, stratejik gürültü haritalarının hazırlanması için, ÇGD ve Yönetmelikte yazdığı üzere bir aglomerasyon içerisinde olmak zorunda olmadığı netleştirildi ve kararlaştırıldı. Yani bu, alanların sıkı sıkıya stratejik gürültü haritalama için kapasite geliştirmeden ziyade, il içerisinde genel olarak gürültü yönetimi ile ilgili özel yerel sorunlara hitap edecek şekilde seçilebileceği anlamına geliyordu. Bu nedenle bazı pilot alanların seçilmiş olması bu bağlamdadır. Aşağıdaki Tablo 2 her bir pilot alan için gürültü kaynağını, seçilen alanın kapsadığı ilçe(ler) ve her bir alan için belediye ve ÇŞB ndaki birincil irtibat kişilerini listelemektedir. Pilot alan (il) İlçe(ler) Gürültü kaynağı Belediye İrtibat(lar) ÇŞB İrtibat(lar) Adana Seyhan Karayolları Selami Oğuzhan Emine Çelebioğlu Edirne Edirne Karayolları Gürcan Uçak Tolga Gökbilen Nuray Hüsmen Erzurum Gaziantep Yakutiye Palandöken Şehitkamil Şahinbey Karayolları Suat Polat Emine Çelebioğlu Karayolları Mustafa Yılmaz Nuray Hüsmen Samsun İlkadım Karayolları Eser Öncel Esin Türkel Eskişehir Tepebaşı Odunpazarı Demiryolları Tamer Entok Esin Türkel Sayfa 3

10 Pilot alan (il) İlçe(ler) Gürültü kaynağı Belediye İrtibat(lar) ÇŞB İrtibat(lar) Antalya Alanya Eğlence yeri Nazlı Yalçındağ Mustafa Ece Füsün Turan Muğla Muğla Eğlence yeri Mutlu Kaya Nuray Hüsmen Bodrum Üstün Gencer Nevşehir Nevşehir Avanos Eğlence yeri Meral İnce Esin Türkel İzmir Aliağa Sanayi Cihan Malhatun Emine Çelebioğlu Tablo 2. Pilot Alan İl, İlçe(ler), Kilit İrtibatlar ve Gürültü Kaynakları Sayfa 4

11 3. KARAYOLU GÜRÜLTÜSÜ PiLOT ALAN TANIMLARI 3.1 Adana karayolu gürültüsü pilot alanı Adana Büyükşehir Belediyesi başlangıçta, Eşleştirme projesinde bir karayolu gürültüsü pilot çalışmasına önceden katıldıkları için, Adana da 5km² lik başka bir karayolu gürültüsü pilot çalışması yapmakla çok şey kazanamayacakları yönünde endişelerini belirttiler. Bu nedenle projeye ya alternatif bir gürültü kaynağı seçmeyi ya da karayolu gürültüsü için pilot alanın büyüklüğünü genişletmeyi önerdiler. Bu konu belediye, ÇŞB ve TDE arasında tartışıldı ve üç seçeneği gözden geçirme kararı alındı: genişletilmiş bir karayolu gürültüsü alanı; sanayi gürültüsü kaynağı ve eğlence gürültüsü kaynağı. Bu farklı gürültü kaynakları (karayolları, sanayi ve eğlence) için üç aday pilot alan belediye tarafından hazırlandı ve Adana ya gerçekleştirilen ilk saha ziyareti süresince her bir konum tartışıldı ve ziyaret edildi. Bu konumlar özetle: a) Karayolu gürültüsü - Seyhan İlçesi Bu, Seyhan ilçesinin şehirleşmiş alanını kapsamaktadır. Bu alan için gürültü şikayetlerinin başlıca kaynağının devlet karayolu olduğu görüldü, fakat bu alanda birkaç kilit ana arter de vardır. Bu, önceki Eşleştirme projesi çalışmasının bir genişlemesi olacaktır, fakat projenin Eşleştirme projesinin sonuçlarını kullanmayacağı ve tüm kararlaştırılan alan için tamamen yeni bir proje olarak yürütüleceği kabul edildi. b) Sanayi gürültüsü - Seyhan İlçesi Bu, Seyhan ilçesinde bir organize sanayi bölgesi olarak değil fakat sanayi alanı olarak kurulan büyük bir alandır. Şirketlerin ve faaliyetlerin detaylı bir envanterinin olmamasının yanısıra bölgede çok sayıda küçük sanayi tesisi vardır. Başlıca faaliyetler metal işleri ve oto tamirhaneleridir. Bazı gecekonduların görülmesine rağmen yakın çevrede yerleşim alanları yoktur. Belediye bu alandan herhangi bir gürültü şikayeti almamıştır. c) Eğlence gürültüsü - Çukurova İlçesi Bu alan Çukurova ilçesinde boylu boyunca çok sayıda düğün salonu barındıran tek bir sokaktır. Sokağın karşı tarafında düğün salonlarının hemen karşısında konutlar olan bir yerleşim alanıdır. Düğün yerlerinin yanısıra bu sokakta haftasonları bir de pazar kurulmaktadır. Nihai karar planlandığı üzere gürültü kaynağı olarak karayolu gürültüsü ile devam etmek ve belediye tarafından önerildiği üzere Seyhan ilçesinde şehirleşmiş alan içerisinde birkaç karayolu seçmek oldu. Bu genişletilen pilot alan, alanda çalışmaları desteklemek için hem Seyhan ilçesinde hem de Adana Büyükşehir Belediyesinde personel olmasına dayanarak kararlaştırılmıştır. Personelin Eşleştirme projesinden gürültü haritalama tecrübesi vardır, teknik çalışmaları destekleyebilirler ve bu konuda istekliler. Veri değerlendirme devam ederken projeye uygun verilerin mevcut olduğu, alan içerisinde 29 konum için karayolları trafik verilerinin ulaşılabilir olduğu ve pilot alan içerisinde seçilen karayollarının trafik verilerinin olacağı belirtildi. Sayfa 5

12 Pilot alanın seçimi için resmi gerekçe belediye tarafından yazılı olarak ÇŞB na sunuldu. Özetle burada, Eşleştirme projesi süresince ( ) Seyhan ilçesinde karayollarının küçük bir bölümü için gürültü haritalama ve eylem planlamanın tamamlandığı ifade edilmiştir ila 2015 arasında gerçekleştirilecek bu proje için seçilen alan, bu alanın genişletilmiş halidir ve alınan çok sayıdaki şikayet, oldukça yüksek trafik yoğunluğu, nüfusun ve alandaki konutların artması ve alanda yaşanan çok sayıdaki sorun nedeniyle seçilmiştir. Seçilen alanın tanımlanması Seyhan ilçesi Büyükşehir Belediyesinin idaresi altındaki esas 5 ilçeden biridir, şimdi ildeki tüm 14 ilçeyi kapsayacak şekilde sorumluluğu (Mart 2014 itibarıyle) genişlemiştir. Bununla birlikte nüfusun çoğunluğu bu 5 ilçede ve özellikle Seyhan da yaşamaktadır. Seyhan ın şehirleşmiş alanı ilçenin kuzey doğu kısmında yaklaşık 45 km² lik alanı temsil etmektedir. Bu alan ayrıca bu projenin bir parçası olarak stratejik gürültü haritasının hazırlanacağı havaalanını da içermektedir. Havaalanından sorumlu kurum Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır, böylece karayolları gürültüsü pilot alanı ayrı bir faaliyet olarak gerçekleştirilecektir.tarsus da yeni bir uluslararası havaalanı planlanmaktadır (Mersin il sınırları dahilinde). Adana havaalanı bilhassa yurt içi uçuşlarına hizmet etmeye devam edecek olup, bu değişikliğin hava trafiği hacmini bariz bir şekilde azaltacağı düşünülmektedir. Geçtiğimiz senelerde Adana dan gerçekleştirilen uçuş sayıları % 20 oranında artış göstermiştir. Yine de yeni havaalanı Adana içerisindeki karayolu trafiğine etkisi olması muhtemeldir. Yeni havaalanının en yakın hizmete girme tarihi ise olarak verilmektedir. Çukurova, Seyhan ın komuşu ilçesidir ve otoyol 2 ilçenin arasındaki sınır boyunca ilerlemektedir. Çukurova belediyesi Seyhan ilçesi içerisinde gerçekleştirilen proje çalışmasını destekleme konusunda isteklidir. Harita 1, Adana nın Seyhan ilçesini kuşbakışı göstermektedir, kuzeyde komşu Çukurova ilçesi ile birlikte şehirleşmiş alan kuzeydoğuda görülebilir. Sayfa 6

13 Harita 1. Adana ve Seyhan İlçeleri Aşağıdaki haritalar pilot alanın kapsamını (Harita 2) ve bu kapsamda dahil edilecek seçilen karayollarını (Harita 3) göstermektedir. Kesin model alanları takip edecek teknik faaliyetlerin bir bölümü olarak tespit edilecek ve belirlenen karayolları çevresinde uygun bir tampon bölge için veri toplanacaktır. Modellenecek nihai kapsam İş Tanımı uyarınca olacak ve toplam alanın 15 km 2 ye kadar olması önerilmektedir. Harita 2. Seyhan Pilot Alan Çerçevesi Sayfa 7

14 Harita 3. Seyhan Pilot Alan Çerçevesi ve Seçilen Karayolları Karayollarının Listesi: 1. Adana Çevre Yolu (E90) 2. Turhan Cemel Beriker Blv (D400) 3. Mavi Blv 4. Kıyıboyu Caddesi Sk (4. Sk) 6. Şakirpaşa Caddesi 7. Uçak Caddesi 8. Obalar Caddesi 9. Bakımyurdu Caddesi 10. Güney Kuşak Blv 11. Öğretmenler Blv Sk (80. Sk) 13. Alparslan Türkeş Blv 14. Mücahitler Caddesi 15. Karafatma caddesi 16. İbo Osman Caddesi 17. Kasım Gülek Caddesi Sayfa 8

15 3.2 Edirne karayolları gürültüsü pilot alanı Edirne Belediyesi Büyükşehir Belediyesi olmayan az sayıdaki proje faydalanıcılarından biridir. Edirne Belediyesi sadece merkez ilçeden sorumludur ve il içerisindeki diğer ilçeler ayrıdır. Belediye başkanı ile de bir görüşme yapılmış, Edirne saha ziyaretinde gürültü sorunlarının çok önemli bir sorun olmadığı görülmüştür. Gerçek anlamda sakin bir yer olduğu, yerleşim alanlarına yakın bir sokakta pekçok diğer şehirlerde de görüldüğü gibi merkezi bir cadde çevresinde Sokakta hayat var adı altında eğlence yerlerinin oluşturulduğu ve bu kararın şikayetlere sebep olduğu belirtilmiştir. Ancak karayolu gürültüsü bir sorun olarak görülmemektedir, merkezden sadece 2 ana yol geçmektedir ve karayolu gürültüsüne ilişkin kendilerine herhangi bir gürültü şikayeti gelmemiştir. Pilot alanın seçimi için resmi gerekçe belediye tarafından yazılı olarak ÇŞB na sunuldu. Özetle bu gerekçe, pilot alanın sunulan harita ile (Harita 4) tanımlandığını ve şu ana karayollarını içerdiğini ifade etmektedir: D100 otoyolu (Gazimihal Demir Köprü ye kadar, Talat Paşa Caddesi olarak da biliniyor) ve Kıyık Caddesi. Seçilen alanın tanımlanması Seçilen karayolları Edirne nin şehirleşmiş alanı içerisinden geçen iki ana yolu temsil etmektedir. Bu alan, şehirleşmiş alanın köşesinden nehrin üzerinden geçen köprüye kadar uzanmaktadır. Pilot alanda kullanılacak bu karayollarının kapsamı aşağıda (Harita 4) görülebilir. Pilot alanda dahil edilen karayollarının uzunluğu yaklaşık 8 km dir. Harita 4. Edirne Pilot Alan Karayolları Yukarıdaki haritada gösterilen Edirne için seçilen karayolları: 1. Talat Paşa Caddesi (D100) yaklaşık 5.5 km 2. Kıyık Caddesi yaklaşık 2.5 km Sayfa 9

16 3.3 Erzurum karayolu gürültüsü pilot alanı Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 100,000 in üzerinde nüfusa sahip iki ilçesi vardır; Yakutiye ve Palandöken. Pilot alanın Erzurum şehrinin kendisinde bu ilçeler içinde seçilmesi düşünülmektedir. Pilot alanın tanımlanması hazırlığı için belediye personeli şehir merkezinde ve yakın çevresinde tüm karayollarını inceledi. Mevcut ve kullanılabilir veriler temelinde nüfus yoğunluğunun yüksek ve gerçek trafik sayım verilerinin mevcut olduğu şehir merkezinde birkaç ana yol belirlediler. Saha ziyareti süresince belediye seçtikleri aday karayollarını sundular ve bu karayollarının her biri ziyaret edildi. Belediye, TDE ve ÇŞB arasında yapılan görüşmeler neticesinde bir sanayi alanının içinden geçen yolun (karayolu 4) bir kesitinin çıkarılmasına ve şehir ile alışveriş merkezi arasındaki ana yollardan birinin (karayolu 7) eklenmesine karar verildi. Pilot alanın seçimi için resmi gerekçe belediye tarafından yazılı olarak ÇŞB na sunuldu. Özetle bu gerekçe, pilot alanın ağır trafik yüküne sahip kilit yolları, şehirdeki tek alışveriş merkezine giden yolu, insanları başlıca hastanelere ve okullara bağlayan yolları ve mevcut trafik verilerine sahip çok sayıda ana kavşaktan geçen yolları içermek için seçildiğini ifade etmektedir. Seçilen alanın tanımlanması Her bir karayolu kesitinin aşağıdaki açıklamaları belediye tarafından gerekçenin bir bölümü olarak sunuldu. Karayolları ayrıca açıklamalarda dahil edilen renk kodları ile birlikte harita üzerinde (Harita 5) gösterilmektedir. a) Yol 1 (haritadaki beyaz hat) Erzincan-Erzurum-Kars ı bağlayan E80 karayoludur. Karayolunun uzunluğu 3.42 km dir. Araç sayımının yapıldığı 6 kavşak ve 1 altgeçit, trafik sayımı olmayan 1 kavşak vardır. Bu kavşaklar sırasıyla: ÜNİVERSİTE SSK PALANDÖKEN EĞİTİM FAKÜLTESİ SULTAN ALPARSLAN ASRİ MEZARLIK b) Yol 2 (haritadaki kırmızı hat) Erzurum daki en popüler ve yoğun yol olan Cumhuriyet Caddesidir. Karayolunun uzunluğu 1.89 km dir. Araç sayımının yapıldığı 4 kavşak vardır. Bu kavşaklar yön no 2 üzerinde sırasıyla: ÜNİVERSİTE HAVUZBAŞI YAKUTİYE TEBRİZKAPI. c) Yol 3 (haritadaki mavi hat) genellikle Gürcükapı ismiyle bilinir. Şehrin başlıca ticaret ve bankalar merkezi olduğu için seçilmiştir. Karayolunun uzunluğu 1.92 km dir. Araç sayımının yapıldığı 5 kavşak, ve trafik sayımı olmayan 2 kavşak vardır. Bu kavşaklar sırasıyla: MİGROS GÜRCÜKAPI TAŞHAN YAKUTİYE ALİ RAVİ EĞİTİM FAKÜLTESİ. d) Yol 4 (haritadaki yeşil hat) sanayi bölgesi şehir merkezi ve ayrıca otobüs terminali havaalanını birbirine bağlarken öneminden dolayı seçildi. Karayolunun uzunluğu 3.57 km dir. Araç sayımının yapıldığı 5 kavşak, trafik sayımı olmayan 2 kavşak ve 1 altgeçit vardır. Bu kavşaklar sırasıyla: SANAYİ BARBAROS HAYRETTİN 50. YIL MİGROS GEZ İSTANBUL KAPI KAZIM KARABEKİR. Sayfa 10

17 e) Yol 5 (haritadaki mor hat) üzerindeki çok sayıda eğitim kurumu ve hastane nedeniyle seçildi. Karayolunun uzunluğu 1.25 km dir. Araç sayımının yapıldığı 3 kavşak vardır. Bu kavşaklar sırasıyla: GEZ HAVUZBAŞI SKK. f) Yol 6 (haritadaki sarı hat) şehirdeki tek alışveriş merkezi ile yoğun nüfuslu konut alanı arasında bulunmaktadır, bu nedenle bir çizgi şeklinde değil bir halka şeklindedir. Karayolunun uzunluğu 760 m dir, Araç sayımının yapıldığı 3 kavşak vardır. Bu kavşaklar no 6 yönünde sırasıyla: GAZİNO 2. MARKETLER EŞREF BİTLİS. g) Yol 7 (haritadaki turuncu hat) alışveriş merkezini merkeze bağlar ve 3 çok yoğun kavşağı kapsar: Yenişehir Bosna Caddesi Çaykara Gez Mahallesi. Fakat bu kavşaklarda araç sayımı yapılmamıştır. Harita 5. Erzurum Pilot Alan Karayolları Sayfa 11

18 3.4 Gaziantep - karayolu gürültüsü pilot alanı Gaziantep yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahiptir ve bu son 20 yılda üç kat artmıştır. Şehir başlıca 2 doğrusal özellik ile tanımlanır: tarihi İpek Yolu ve Nehir. Bu özelliklerin her ikisini de pilot alana dahil etme niyeti vardır. Gaziantep in merkezi şehirleşmiş alanını kapsayan 2 ilçe vardır (Şehitkamil ve Şahinbey). Ilaveten şehir içerisinde bulunan çok belirgin alanlar vardır. Kuzeyde ciddi oranda günlük trafik oluşturacak şekilde 100,000 den fazla insanın çalıştığı büyük bir organize sanayi bölgesi vardır. Eski tarihi şehir, gelişmekte olan yeni alanlar ve sanayi bölgeleri vardır. Planlama ve gelişme Büyükşehir Belediyesinde önemli bir rol oynamaktadır. Gürültü şikayetlerinin çoğunluğu şehrin daha yeni alanlarından gelmektedir, buradaki nüfus şehrin eski yerleşim yerlerinden daha fazla artmaya eğilimlidir. Saha ziyareti esnasında belediye alternatif aday alanları (bakınız aşağıda Harita 6) ve her bir alan için gerekçeleri sundu. Sunum 3 seçenek içeriyordu: Alternatif 1 (5.4km 2 ); Alternatif 2 (5.6 km 2 ) ve Alternatif 3 (6.1 km 2 ). Belediye içerisinde tartışmalar sürdürüldü ve 3 alan ziyaret edildi. Nihai pilot alanın her bir alanın birazını içermesi istendi, çünkü her bir alanın ideal olarak birleştirilebilecek farklı özellikleri vardı. Harita 6. Gaziantep İlk Aday Pilot Alanlar Belediye personeli, ÇŞB ve TDE arasında görüşülen nihai alan ağırlıklı olarak alternatif 1 oldu, fakat alternatif 2 ve 3 ün bazı bölümlerini dahil edecek şekilde genişletildi. Pilot alanın seçimi için resmi gerekçe belediye tarafından yazılı olarak ÇŞB na sunuldu. Özetle bu gerekçe, pilot alanın seçimi esnasında tarihi ipek yolu, hafif raylı sistem, parklar ve Zeugma müzesinin dikkate alındığını ve bunların hepsinin seçilen alan tarafından kapsandığını anlatmaktadır. Ana karayolu pilot alanın içinden geçmektedir, burada çeşitli Sayfa 12

19 sessiz alanlar ile okullar ve hastaneler gibi çok sayıda hassas alan da bulunmaktadır. Bunlara ilaveten hem hafif hem de ana demiryolu mevcuttur ve seçilen alanda nüfus maruziyeti oldukça yüksektir. Seçilen alanın tanımlanması Üzerinde mutabık kalınarak seçilen alan aşağıda Harita 7 de gösterilmektedir. Aşağıdaki haritadayer alan tüm karayollarının haritalaması planlanmamaktadır. Fakat bu harita pilot alanın kapsamını göstermektedir, buradaki belirli karayollarına karar verilecek, detaylı model alanı ve tampon bölgeler tanımlanacaktır. Bunlar, devam eden ve müteakip teknik faaliyetlerin bir parçası olarak, bu kararı destekleyecek veriler temin edildikten sonra belirlenecektir. Harita 7. Gaziantep Pilot Alanı Sayfa 13

20 3.5 Samsun - karayolu gürültüsü pilot alanı Samsun Büyükşehir Belediyesinde 4 ilçe bulunmaktadır, Mart 2014 sonrasında tüm ili kapsayacak şekilde genişleyecektir. Karayolları için pilot alanın yanısıra proje Samsun Limanı için bir stratejik gürültü haritası da hazırlayacaktır. Liman merkezi konumda bulunmaktadır ve limana hemen bitişik alan karayolu pilot alanı tarafından da kapsanmaktadır. Saha ziyareti esnasında çevre koruma daire başkanı eylem planlama sürecinin onlar için projenin kilit unsuru olduğunu ve bu çalışmaların yürütülmesiyle eylem planları ve gürültü azaltım seçeneklerinin şehrin uzun vadeli planlama ve yönetiminde önemli bir girdi olmasını umduklarını belirtti. Eğlence gürültüsünün Samsun daki en önemli gürültü sorunu olarak görüldüğü belirtildi, bu sadece yaz aylarında has değildir, yılın tüm dönemlerinde sorun teşkil etmektedir. Buna ilaveten soğutma ve havalandırma sistemleri de alanda gürültü sorunlarına yol açmaktadır, en büyük sorun ise hastanelerin soğutma sistemleridir. Şu ana kadar limanlarla ilgili herhangi bir gürültü şikayeti alınmamıştır, trafik gürültüsü şikayeti de alınmamıştır. Ancak trafikle ilgili sorunlarla trafik şubeleri ilgilendiğinden, olası şikâyetlerden gürültü şubesi haberdar da olmayabilir. Genel olarak birçok gürültü şikâyeti bireysel olarak belirlenmiş kaynaklardan ötürü oluşmaktadır ve bunlar da ulusal mevzuattan ziyade yerel olarak uygun mevzuat ile çözümlenmektedir. Karayolu gürültüsü pilot alanı için belediye iki seçenek önermiştir: a) Şehir merkezi Burası merkezde yoğun nüfusa sahip bir alandır ve eski kent merkezini içermektedir. Ağır vasıtaların yasaklanmış olmasına rağmen yüksek trafik hacmine sahip bir alandır. Insanlar bu alana günlük olarak gelip gitmektedir, aynı alanda yakın geçmişte bir hava kalitesi projesi yürütülmüştür, buradan bazı girdi verileri alınabilir. b) Atakum ilçesi Burası şehir merkezinin batısında planlı bir yerleşim artışı olan bir alandır (sanayi bölgeleri planlanmış ve şehrin doğusuna doğru büyümektedir). Her iki alan ziyaret edildi, fakat ilk seçeneğin tercih edilen ve belediye için en faydalı olacak alan olduğu açıktı ve bu yönde karar verildi. Pilot alanın seçimi için resmi gerekçe belediye tarafından yazılı olarak ÇŞB na sunuldu. Özetle burada, karayolu gürültü haritalaması için seçilen alanın İlkadım ilçesi olduğu açıklandı. Alan içerisindeki nüfus yaklaşık 250,000 dir. Ayrıca alan içinden geçen ana karayolunun yakın çevresindeki yerleşim alanı için veri mevcudiyeti da oldukça iyidir. Sayfa 14

21 Seçilen alanın tanımlanması Seçilen pilot alan Samsun un merkezini ve yoğun nüfusa sahip alanını temsil etmektedir. Pilot alan aşağıda gösterilmektedir (Harita 8). Aşağıdaki harita içerisinde yer alan tüm karayollarının haritalanması planlanmamaktadır. Fakat bu harita, pilot alanın kapsamını göstermektedir, buradaki belirli karayollarına karar verilecek, detaylı model alanı ve tampon bölgeler tanımlanacaktır. Bunlar, devam eden ve müteakip teknik faaliyetlerin bir parçası olarak, bu kararı destekleyecek veriler temin edildikten sonra belirlenecektir. Modellenecek nihai kapsam İş Tanımı (ToR) gerekliliklerine göre yapılacak olup, toplam alanın 15km 2 ye kadar olması önerilmektedir. Harita 8. Samsun Karayolları Pilot Alan Anahatları Sayfa 15

22 4. DEMİRYOLU GÜRÜLTÜSÜ PiLOT ALAN TANIMLARI 4.1 Eskişehir demiryolu gürültüsü pilot alanı Eskişehir deki pilot alanın demiryolu gürültüsü için olması nedeniyle Eskişehir e düzenlenen ilk saha ziyaretine TCDD den bir temsilci de (Cevat Aydın) katıldı. Cevat Bey yeni yüksek hızlı tren hattının (Istanbul Ankara) tünel bölümünden çıktığı ve ayrıca güneye giden mevcut demiryolu hattı ile bir kavşak/makas içeren merkezin batısındaki bir alanı önerdi. Bu öneri belediyenin önerisi ile uyumluydu, böylece pilotun bu alana odaklanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Bu alan şehirleşmiş bir alandır, ciddi oranda yerleşik nüfus barındırmaktadır ve ayrıca gelecekte önemli bir kentsel büyüme beklenmektedir, bu nedenle eylem planlama için çok uygundur. Yerleşim alanları, hassas alanlar (okullar), park alanı ve bazı sanayi bölgeleri içermektedir. 5 Büyükşehrin stratejik gürültü haritalama çalışmalarında tren akış bilgileri için projeksiyon verileri kullanılacaktır. Bunun özellikle Eylem Planlamasının önem arz ettiği bir pilot alanda anlamlı olacağı hususunda mutabık kalınmıştır. Pilot alanın seçimi için resmi gerekçe belediye tarafından yazılı olarak ÇŞB na sunuldu. Özetle burada, seçilen alanın doğu-batı yönünde yüksek hızlı tren hattını kapsayacağı belirtildi. Burada çok sayıda hassas alan var, örneğin 18 okul, 5 hastane ve 1 otel. Demiryolu hattı boyunca kat sayısının çoğunlukla dörtten fazla olduğu yüksek binalar var, bu nedenle maruziyet oldukça yüksektir. Haritalanacak gürültü kaynağı demiryolu trafiğidir, seçilen alanın doğu kısmındaki konteynırlar ve malların taşınması ile ilişkili diğer sanayi kaynakları dahil değildir. Seçilen alanın tanımlanması Çeşitli saha çalışmaları, çalıştaylara katılım ve mevcut dijital verilerin değerlendirilmesini takiben belediye tarafından aşağıdaki açıklamalar verildi. Alan yaklaşık 9.8 km 2 dir, Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçe belediyelerini kapsamaktadır. Bu alanın anahatları ve demiryolu hatları Harita 9 da gösterilmiştir. Pilot alan içerisindeki demiryolu hatlarının uzunluğu: a) Eskişehir İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattı: 6,1 km b) Eskişehir İstanbul konvansiyonel demiryolu hattı: 6,1 km c) Eskişehir Afyon konvansiyonel demiryolu hattı: 3,8 km Konvansiyonel demiryolu hattı, doğu-batı yönündeki yüksek hızlı tren hattına paralel geçmektedir. Pilot alanın seçimi sürecinde, şehir merkezinden geçen demiryolu hattı kısmının yer altına indirildiği ve sonra mevcut gardan hemen önce yüzeye çıktığı dikkate alınmıştır. Bu alanın içerdiği mahalleler: Çamlıca, Ertuğrulgazi, Hoşnudiye, Osmangazi, Sazova, Sümer, Büyükdere ve Orhangazi dir. Pilot alan içerisinde 18 okul, 5 hastane ve 1 otelden oluşan hassas alanlar vardır. Değerlendirmenin bir parçası olarak ayrıca binaların dağılımı ve türü (kat sayısı) dikkate alınmıştır ve aşağıdaki özet bulgular bilgi için sunulmuştur: Sayfa 16

Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi

Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi Volker Irmer, Ekip Lideri İÇERİK Giriş AB Çevresel

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama MART 2011 ANTALYA GÜRÜLTÜ HARĠTALAMASI NEDĠR? Stratejik Gürültü haritalaması, bir bölgede

Detaylı

Proje nin kapsamı ve genel bakış

Proje nin kapsamı ve genel bakış TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje nin kapsamı

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

Detaylı

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama

Detaylı

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4 TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi Çevresel Gürültü DirekJfinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementa6on Capacity for the Environmental Noise Direc6ve Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı

Detaylı

Gürültü Eşleştirme Projesi (2006-2008)

Gürültü Eşleştirme Projesi (2006-2008) TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Gürültü Eşleştirme

Detaylı

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS SATILIK BODRUM - MİLAS İÇİNDEKİLER ÖZET BODRUM-MİLAS GENEL BİLGİ GAYRİMENKULÜN KONUMU NÜFUS ETKİ BÖLGESİ BODRUM-MİLAS BÖLGE HARİTASI BÖLGEDE YER ALAN ÖNEMLİ PERAKENDECİLER MÜLKİYET VE İMAR DURUMU SATIŞ

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Eylem Planlaması ve Eylem Planlaması Raporu

Eylem Planlaması ve Eylem Planlaması Raporu Training the Trainers 26th- 28th of October, 2015 - Ankara This project is financed by Çevresel Gürültü DirekBfinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for ImplementaEon

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Örnek Çalışmalar Simon SHILTON, Kilit uzman 2 Saul DAVIES, Kilit uzman 4 Sarah Joubert, Kilit olmayan CSB uzmanı

Örnek Çalışmalar Simon SHILTON, Kilit uzman 2 Saul DAVIES, Kilit uzman 4 Sarah Joubert, Kilit olmayan CSB uzmanı TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Örnek Çalışmalar

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları Simon Shilton, Kilit Uzman 2 Genel Bakış Gürültü

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP.

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri: Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE BİLGİLİ

TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE BİLGİLİ Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EX /0 Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Manavgat 154 ada 1parsel NİP BAŞKANLIK MAKAMINA Manavgat

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı Simon Shilton Kilit Uzman 2 İçerik Kişisel

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

BAYSAN İŞ MERKEZİ. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir.

BAYSAN İŞ MERKEZİ. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir. Baysan İş Merkezi konum olarak Adana nın ticaret ve kamu binalarının merkezinde yer almaktadır. İş merkezinin hemen yanında

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ

1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ 1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ İÇİNDEKİLER: 1. VERİ TANIMI 2. VERİ KATMANLARI 3. PROJEKSİYON BİLGİLERİ 4. VERİ KAYNAKLARI 5. VERİ GÜNCELLİĞİ 6. METAVERİ ÜRETİM TARİHİ 7. İLGİLİ BİRİM

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTAL YA Sayı : 90852262-301.03- ^ O 'L ^ c /10/2015 Konu: Manavgat 1716 ada 2p. NİP değ.

Detaylı

Gürültü hesaplama metodu nedir?

Gürültü hesaplama metodu nedir? TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Gürültü hesaplama

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği;

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği; Ek-1 Protokol Örneği ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE...ARASINDA ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ DÜZENLENMESĠNE DAĠR PROTOKOL Taraflar Madde

Detaylı

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Antalya 2011 Sunum İçeriği ÇGSD Raporları Hangi Durumlarda Talep Edilir? Rapor Formatları

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi 1. Gün: 31 Ağusts 2015, Pazartesi Günün knusu: Gürültü Eylem Planlama Gürültü Eylem Planları 1. Bölüm: Arka Plan 09:00 09:30 09:30 09:45 Açılış ve Hşgeldiniz : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gürültü

Detaylı

C;Z\ *! ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

C;Z\ *! ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI C;Z\ *! \ ^ / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- «a d /^ L ) b 0 ^/0 9 /2 0 1 5 Konu: Alanya Mahmutlar

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi 25.11.2014 Devlet Politikası olarak Hızlı Tren Devlet Hızlı Tren yatırımları yapar: Orta ve uzun mesafede hızlı ve güvenilir taşımacılık yapmak için Hava

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

Gürültü Haritalama için Gürültü Ölçümleri

Gürültü Haritalama için Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Direk$finin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementa6on Capacity for the Environmental Noise Direc6ve Gürültü Haritalama için Gürültü Ölçümleri

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI:

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım ve projelendirme

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI Adres:

Detaylı

Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme

Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme Faaliyet ve Proje Bilgileri Gıda İle İlgili Olanlar Dâhil Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri Ruhsatlandırmak Ve Denetleme 1. 10.08.2005 tarih ve 25902(değişik:25.07.2010-27652) sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. GĠRESUN VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ĠL MAHALLĠ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. GĠRESUN VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ĠL MAHALLĠ ÇEVRE KURULU KARARI BULANCAK MERKEZ ĠLÇE KARAR NO :07 KARAR TARĠHĠ :25/08/2010 Giresun İli Mahalli Çevre Kurulu 25/08/2010 Çarşamba günü saat 14:00 de Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Ahmet YILMAZ Başkanlığında

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 5 - - ' «% T ' EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Manavgat 154 ada 1 parsel UİP değ.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

İSLÂHİYE- GAZİANTEP BEYLER MAH., BEYLER MAH., ;

İSLÂHİYE- GAZİANTEP BEYLER MAH., BEYLER MAH., ; BEYLER MAH., BEYLER MAH., ; İSLÂHİYE- GAZİANTEP 117 ADA, 10-12 NOLU PARSELLER, 120 ADA, 116 120 121 ve 126 NOLU PARSELLERİN ADLİYE SARAYI ALANINA TAHSİSİ, BEYLER MAH., 119 ADA-52-56-61-63-64-90-96 NOLU

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR \B E / T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ SA Y I: 141 01/08/2016 KARAR Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 128 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Merkez

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA U ff ^ T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü 5 * - î EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Alanya, Tosmur 201 ada 6 parsel,

Detaylı

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANIN İSMİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı