ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007"

Transkript

1 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008

2 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK DURUMUUT...10 TUA.5. JEOLOJİK YAPI VE STRATİGRAFİUT...16 TUA.5.1. Metamorfizma Ve MaĞmatizmaUT...28 TUA.5.2. Tektonik Ve PaleocoğrafyaUT...28 TUB - DOĞAL KAYNAKLARUT TUB.1. ENERJİ KAYNAKLARIUT...29 TUB.1.1. GüneşUT...29 TUB.1.2. Su GücüUT...29 TUB.1.3. KömürUT...29 TUB.1.4. DoğalgazUT...29 TUB.1.5. RüzgarUT...29 TUB.1.6. BiyokütleUT...29 TUB.1.7. PetrolUT...30 TUB.1.8. Jeotermal SahalarUT...30 TUB.2. BİYOLOJİK ÇEŞİLİLİKUT...30 TUB.2.1. OrmanlarUT...30 TUB Odun Üretimine Ayrılan Tarım AlanlarıUT...30 TUB.2.2. Çayır ve MeraUT...30 TUB.2.3. Sulak AlanlarUT...30 TUB.2.4. FloraUT...30 TUB.2.5. FaunaUT...30 TUB.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas YörelerUT...30 TUB.3. TOPRAKUT...30 TUB.4. SU KAYNAKLARIUT...30 TUB.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve BarajlarUT...30 TUB.4.2. Yer altı Su KaynaklarıUT...30 TUB.4.3. AkarsularUT...30 TUB.4.4. Göller ve GöletlerUT...30 TUB.5. MİNERAL KAYNAKLARUT...31 TUB.5.1. Sanayi MadenleriUT...31 TUB.5.2. Metalik MadenlerUT...31 TUB.5.3. Enerji MadenleriUT...32 TUB.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal MalzemelerUT...32 TUC - HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)UT TUC.1. İKLİM VE HAVAUT...33 TUC.1.1. Doğal DeğişkenlerUT...33 TUC RüzgarUT...33 TUC BasınçUT...36 TUC NemUT...36 TUC SıcaklıkUT...38 TUC BuharlaşmaUT...40 TUC YağışlarUT...41 TUC YağmurUT...41 TUC Kar, Dolu, Sis ve KırağıUT...42 I

3 ... TUC SellerUT...46 TUC KuraklıkUT...50 TUC MikroklimaUT...50 TUC.1.2. Yapay EtmenlerUT...50 TUC Plansız KentleşmeUT...50 TUC Yeşil AlanlarUT...50 TUC Isınmada Kullanılan YakıtlarUT...50 TUC Endüstriyel emisyonlarut...68 TUC Trafikten Kaynaklanan EmisyonlarUT...68 TUC.2. HAVAYI KİRLETİCİ GAZLAR VE KAYNAKLARUT...69 TUC.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve DumanUT...69 TUC.2.2. Partikül Madde(PM) EmisyonlarıUT...71 TUC.2.3. Karbonmonoksit EmisyonlarıUT...75 TUC.2.4. Azot Oksit (NOx) EmisyonlarıUT...75 TUC.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun EmisyonlarıUT...75 TUC.3. ATMOSFERİK KİRLİLİKUT...75 TUC.3.1. Ozon Tabakasının İncelemesinin EtkileriUT...75 TUC.3.2. Asit Yağışlarının EtkileriUT...75 TUC.4. HAVA KİRLETİCİLERİNİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİUT...76 TUC.4.1. Doğal Çevreye Olan EtkileriUT...76 TUC Su Üzerindeki EtkileriUT...76 TUC Toprak Üzerindeki EtkileriUT...76 TUC Flora ve Fauna Üzerindeki EtkileriUT...76 TUC İnsan Sağlığı Üzerindeki EtkileriUT...77 TUC.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Olan EtkileriUT...79 TUD - SUUT 80 TUD.1. SU KAYNAKLARININ KULLANIMIUT...80 TUD.1.1. Yer altı SularıUT...80 TUD.1.2. AkarsularUT...90 TUD Göller, Göletler ve RezervuarlarUT...93 TUD.1.4. DenizlerUT...94 TUD.2. DOĞAL DRENAJ SİSTEMLERİUT...95 TUD.3. SU KAYNAKLARININ KİRLİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİLERİUT...98 TUD.3.1. Yer altı Suları ve KirlilikUT...98 TUD.3.2. Akarsularda KirlilikUT...99 TUD.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda KirlilikUT TUD.3.4. Denizlerde KirlilikUT TUD.4. SU VE KIYI YÖNETİMİ, STRATEJİ VE POLİTİKALARUT TUD.5. SU KAYNAKLARINDA KİRLİLİK ETKENLERİUT TUD.5.1. TuzlulukUT TUD.5.2. Zehirli GazlarUT TUD.5.3. Azot Ve Fosforun Yol Açtığı KirlilikUT TUD.5.4. Ağır Metaller ve İz ElementlerUT TUD.5.5. Zehirli Organik BileşiklerUT TUD SiyanürlerUT TUD Petrol ve TürevleriUT TUD Polikloro Naftalinler ve BifenillerUT TUD Pestisitler ve Su KirliliğiUT TUD Gübreler Ve Su KirliliğiUT TUD Deterjanlar ve Su KirliliğiUT TUD.5.6. Çözünmüş Organik MaddelerUT TUD.5.7. PatojenlerUT TUD.5.8. Askıda Katı MaddelerUT TUD.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su KirliliğiUT TUE - TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMIUT TUE.1. GENEL TOPRAK YAPISIUT II

4 TUE.2. TOPRAK KİRLİLİĞİUT TUE.2.1. Kimyasal KirlenmeUT TUE Atmosferik KirlenmeUT TUE Atıklardan KirlenmeUT TUE.2.2. Mikrobiyal KirlenmeUT TUE.3. ARAZİUT TUE.3.1. Arazi VarlığıUT TUE Arazi SınıflarıUT TUE Kullanma DurumuUT TUE.3.2. Arazi ProblemleriUT TUF - FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELERUT TUF.1. Ekosistem TipleriUT TUF.1.1. OrmanlarUT TUF Ormanların Ekolojik YapısıUT TUF İlin Orman EnvanteriUT TUKaynak: Orman Bölge Müdürlüğü, 2006UT TUF Orman Varlığının YararlarıUT TUYANGIN ZARARLARINI AZALTICI FAALİYETLER VE ORGANİZASYONUT TUF Orman Kadastro ve Mülkiyet KonularıUT TUF.1.2. ÇAYIR VE MERALARUT TUF.1.3. Sulak AlanlarUT TUF.1.4. Diğer Alanlar (Stepler vb.)ut TUF.2. FLORAUT TUF.2.1. Habitat ve TopluluklarıUT TUF.2.2. Türler ve PopulasyonlarıUT TUF.3. FAUNAUT TUF.3.1. Habitat ve TopluluklarUT TUF.3.2.Türler ve PopulasyonlarıUT TUF.3.3. Hayvan Yaşama HaklarıUT TUF Evcil HayvanlarUT TUF Sahipli HayvanlarUT TUF Sahipsiz HayvanlarUT TUF Nesli Tehlike Altında Olan Ve Olması Muhtemel Olan Evcil HayvanlarUT TUF Hayvan Hakları İhlaliUT TUF Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliğiUT TUF.4. HASSAS YÖRELER KAPSAMINDA YER ALAN ALANLARUT TUF.4.1. Milli ParklarUT TUF.4.2. Tabiat ParklarıUT TUF.4.3. Tabiat AnıtıUT TUF.4.4. Tabiat Koruma AlanlarıUT TUF.4.5. Orman İçi Dinlenme YerleriUT TUF.4.6. Biyogenetik Rezerv AlanlarıUT TUF.4.7. Biyosfer Rezerv AlanlarıUT TUF.4.8. Özel Çevre Koruma BölgeleriUT TUF.4.9 Av hayvanları Koruma ve Üretme SahalarıUT TUF Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki KıyılarUT TUF Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamı Olan AlanlarUT TUEndemik Bitkiler:UT TUF Koruma Altına Alınan Yabani Flora- Faunanın Yaşama Ortamı Olan AlanlarUT TUF Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Besleneme Ortamı Olan AlanlarUT TUF Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma AlanlarıUT TUF Sit AlanlarıUT TUF Kentsel SitUT TUF Tarihi SitUT TUF Arkeolojik SitUT TUF Doğal SitUT III

5 TUF Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yeralan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal AlanlarUT TUF Kültürel Miras Kapsamına Giren AlanlarUT TUF AnıtlarUT TUF Yapı TopluluklarıUT TUF SitlerUT TUF Doğal Miras Kapsamına Giren AlanlarUT TUF Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit AlanlarıUT TUF Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine Göre Belirlenen Kıta İçi Yüzeysel Suları Kapsayan İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarları UT TUF Mutlak Koruma AlanlarıUT TUF Kısa Mesafeli Koruma AlanlarıUT TUF Orta Mesafeli Koruma AlanlarıUT TUF Uzun Mesafeli Koruma AlanlarıUT TUF Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği nde Belirlenen Hassas Kirlenme BölgeleriUT TUF Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu AlanlarUT TUF Tarım AlanlarıUT TUF Tarımsal Gelişim AlanlarıUT TUF Sınıf Tarım AlanlarıUT TUF Özel Mahsul Plantasyon AlanlarıUT TUG - TURİZMUT TUG.1. YÖRENİN TURİSTİK DEĞERLERİUT TUG.1.1 Yörenin Doğal DeğerleriUT TUG KonumUT TUG Fiziki ÖzelliklerUT TUG.1.2. Kültürel DeğerlerUT TUG.2. Turizm ÇeşitleriUT TUG.3. TURİSTİK ALTYAPIUT TUG.4. TURİST SAYISIUT TUG.5. TURİZM EKONOMİSİUT TUG.6. TURİZM - ÇEVRE İLİŞKİSİUT TUH - TARIM VE HAYVANCILIKUT TUH.1. GENEL TARIMSAL YAPIUT TUH.2. TARIMSAL ÜRETİMUT TUH.2.1. Bitkisel ÜretimUT TUH Tarla BitkileriUT TUH BuğdaygillerUT TUH BaklagillerUT TUH Yem BitkileriUT TUH Endüstriyel BitkilerUT TUH Bahçe BitkileriUT TUH Meyve ÜretimiUT TUH Sebze ÜretimiUT TUH Süs Bitkileri:UT TUH.2.2. Hayvansal ÜretimUT TUH Büyükbaş HayvancılıkUT TUH Küçükbaş HayvancılıkUT TUH Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretim)UT TUH Su ÜrünleriUT TUH Kürk HayvancılığıUT TUH Arıcılık Ve İpekböceği YetiştiriciliğiUT TUH.3. ORGANİK TARIMUT TUH.4. TARIMSAL İŞLETMELERUT TUH.4.1. Kamu İşletmeleriUT TUH.4.2. Özel İşletmelerUT TUH.5. TARIMSAL FAALİYETLERUT IV

6 TUH.5.1. Pestisit KullanımıUT TUH.5.2. Gübre KullanımıUT TUH.5.3. Toprak KullanımıUT TUKAYNAKLAR:UT TUI - MADENCİLİKUT TUI.1. MADEN KANUNUNA TABİ OLAN MADENLER VE DOĞAL MALZEMELERUT TUI.1.1. Sanayi MadenleriUT TUI.1.2. Metalik MadenlerUT TUI.1.3. Enerji MadenleriUT TUI.1.4. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal MalzemelerUT TUI.2.UT TUMADENCİLİK FAALİYETLERİNİN YAPILDIĞI YERLERİN ÖZELLİKLERİUT TUI.3. CEVHER ZENGİNLEŞTİRMEUT TUI.4. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİUT TUI.5. MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCUNDA ARAZİ KAZANIM AMACIYLA YAPILAN REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARIUT TUKAYNAKLARUT TUJ - ENERJİUT TUJ.1.1. Birincil Enerji KaynaklarıUT TUJ.1.1. TaşkömürüUT TUJ.1.2. LinyitUT TUJ.1.3. AsfaltitUT TUJ.1.4. Bitümlü ŞistUT TUJ.1.5. Ham PetrolUT TUJ.1.6. DoğalgazUT TUJ.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum)UT TUJ.1.8. OrmanUT TUJ.1.9. HidrolikUT TUJ JeotermalUT TUJ GüneşUT TUJ RüzgarUT TUJ BiyokütleUT TUJ.1.1. İkincil Enerji KaynaklarıUT TUJ.2.1. Termik EnerjiUT TUJ.2.2. Hidrolik EnerjiUT TUJ.2.3. Nükleer EnejiUT TUJ.2.4.Yenilenebilir Elektrik Enerjisi ÜretimiUT TUJ.3. ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMIUT TUJ.4.ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARUT TUK - SANAYİ VE TEKNOLOJİUT TUK.1. İL SANAYİNİN GELİŞİMİ, YER SEÇİMİ SÜREÇLERİ VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLERUT TUK.2. GENEL ANLAMDA SANAYİNİN GRUPLANDIRILMASIUT TUK.3. SANAYİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMIUT TUK.4. SANAYİ GRUPLARINA GÖRE İŞ YERİ SAYILARI VE İSTİHDAM DURUMUUT TUK.5. SANAYİ GRUPLARINA GÖRE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ve ENERJİ KULLANIMIUT TUK.6. SANAYİDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI ALINAN ÖNLEMLERUT TUK.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava KirliliğiUT TUK.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su KirliliğiUT TUK.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak KirliliğiUT TUK.6.4.Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü KirliliğiUT TUK.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan AtıklarUT TUK.7. SANAYİ TESİSLERİNİN ACİL DURUM PLANIUT V

7 TUL - ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞMEUT TUL.1. ALTYAPIUT TUL.1.1. Temiz Su SistemiUT TUL.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma SistemiUT TUL.1.3. Yeşil AlanlarUT TUL.1.4. Elektrik İletim HatlarıUT TUL.1.5. Doğal Gaz Boru HatlarıUT TUL.2. ULAŞIMUT TUL.2.1. KarayollarıUT TUL Karayolları GenelUT TUL Ulaşım PlanlamasıUT TUL Toplu Taşım SistemleriUT TUL Kentiçi YollarUT TUL Araç SayılarıUT TUL.2.2. DemiryollarıUT TUL Kullanılan Raylı SistemlerUT TUL Taşımacılıkta DemiryollarıUT TUL.2.3. Deniz, Göl, Nehir TaşımacılığıUT TUL LimanlarUT TUL TaşımacılıkUT TUL.2.4. HavayollarıUT TUL.3. HABERLEŞMEUT TUL.4. İLİN İMAR DURUMUUT TUL.5. İLDEKİ BAZ İSTASYONLARI SAYISI-UT TUM - YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUSUT TUM.1. KENTSEL VE KIRSAL PLANLAMAUT TUM.1.1. Kentsel AlanlarUT TUM Doğal Özelliklerin Kent Formuna EtkileriUT TUM Kentsel Büyüme DeseniUT TUM Planlı Kentsel Gelişme AlanlarıUT TUM Kentsel Alanlarda YoğunlukUT TUM Kentsel Yenileme AlanlarıUT TUM Endüstri Alanlarda Yer SeçimiUT TUM Tarihi,Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli AlanlarUT TUM.1.2. Kırsal AlanlarUT TUM Kırsal Yerleşme DeseniUT TUM Arazi MülkiyetiUT TUM.2. ALTYAPIUT TUM.3. BİNALAR VE YAPI ÇEŞİTLERİUT TUM.3.1. Kamu BinalarıUT TM.3.2. OkullarT... T305T TM.3.3. Hastaneler ve Sağlık TesisleriT... T309T TM.3.4. Sosyal ve Kültürel TesislerT... T309T TM.3.5. Endüstriyel YapılarT... T310T TM.3.6. Göçler ve Hareketli BarınaklarT... T310T TM.3.7. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Diğer YapılarT... T310T TM.3.8. Bürolar ve DükkanlarT... T310T TM.3.9. Kırsal Alanda YapılaşmaT... T310T TM Yerel Mimari ÖzelliklerT... T311T TM Bina Yapımında Kullanılan Yerel MateryallerT... T312T TM.4. SOSYO-EKONOMİK YAPIT... T312T TM.4.1. İş Alanları veişsizlikt... T312T TAntalya ili genelinde turizm ve tarıma(seracılık) dayalı iş alanları yoğunluktadır.t... T312T TM.4.2. GöçlerT... T313T TM.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik)T... T314T TM.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet dağılımıt... T314T TM.4.5. Konut Yapım SüreçleriT... T314T TM.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme BölgeleriT... T315T VI

8 TM.5. YERLEŞİM YERLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİT... T315T TM.5.1. Görüntü KirliliğiT... T315T TM.5.2. Binalarda Ses İzolasyonuT... T315T TM.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü ZonlarıT... T315T TM.5.4.Ticari ve Endüstriyel GürültüT... T315T TM.5.5. Kentsel AtıklarT... T315T TM.5.6. Binalarda Isı YalıtımıT... T315T TM.6. NÜFUST... T316T TM.6.1. Nüfusun Yıllara Göre DeğişimiT... T316T TM.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve EğitimGruplarına Göre DağılımıT... T316T TM.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus YoğunluklarıT... T317T TM Nüfus Değişim OranıT... T318T TKAYNAKLART... T319T TN - ATIKLART... T320T TN.1. EVSEL KATI ATIKLART... T320T TN.2. TEHLİKELİ ATIKLART... T320T TN.3. ÖZEL ATIKLART... T321T TN.3.1. Tıbbi AtıklarT... T321T TN.3.2. Atık YağlarT... T321T TN.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık YağlarT... T321T TN.3.4. Pil Ve AkülerT... T321T TN.3.5. Cips Ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan KüllerT... T321T TN.3.6. Tarama ÇamurlarıT... T321T TN.3.7. Elektrik Ve Elektronik AtıklarT... T322T TN.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş AraçlarT... T322T TUN.4. DİĞER ATIKLARUT TUN.4.1. Ambalaj AtıklarıUT TUN.4.2. Hayvan KadavralarıUT TUN.4.3. Mezbaha AtıklarıUT TUN.5. ATIK YÖNETİMİUT TUN.6. KATI ATIKLARIN MİKTAR VE KOMPOZİSYONUUT TUN.7. KATI ATIKLARIN BİRİKTİRİLMESİ, TAŞINMASI VE TRANSFER İSTASYONLARIUT TUN.8. ATIKLARIN BERTARAF YÖNTEMLERİUT TUN.8.1. Katı Atıkların DepolanmasıUT TUN.8.2. Atıkların YakılmasıUT TUN.8.3. KompostUT TUN.9. ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİUT TUN.10. ATIKLARIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİUT TUKAYNAKLARUT TUO - GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİMUT TUO.1. GÜRÜLTÜUT TUO.1.1. Gürültü KaynaklarıUT TUO Trafik GürültüsüUT TUO Endüstri GürültüsüUT TUO İnşaat GürültüsüUT TUO Yerleşim Alanlarında Oluşan GürültüUT TUO Havaalanları Yakınında Oluşan GürültülerUT TUO.1.2. Gürültü İle MücadeleUT TUO.1.3. Gürültünün Çevreye Olan EtkileriUT TUO Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan EtkileriUT TUO Gürültünün Sosyal Çevreye Olan EtkileriUT TUO.1.4. GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNE OLAN ETKİLERİUT TUO Fiziksel EtkileriUT TUO Fizyolojik EtkileriUT TUO Psikolojik EtkileriUT TUO Performans EtkileriUT VII

9 TUO.2. TİTREŞİMUT TUP - AFETLERUT TUP.1. DOĞAL AFETlerUT TUP.1.1. DepremlerUT TUP.1.2. Heyelan ve ÇığlarUT TUP.1.3. SellerUT TUP.1.4. Orman Otlak ve Sazlık YangınlarıUT TUP.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin EtkileriUT TUP.1.6. FırtınalarUT TUP.2. DİĞER AFETLERUT TUP.2.1. Radyoaktif MaddelerUT TUP.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli AtıklarUT TUP.2.3. Tehlikeli MaddelerUT TUP.3. AFETLERİN ETKİLERİ VE YARDIM TEDBİRLERİUT TUP.3.1. Sivil Savunma BirimleriUT TUP.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme TedbirleriUT TUP.3.3. İlkyardım ServisleriUT TUP.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanıUT TUP.3.5. Tehlikeli Maddelerin Sınırlar Arası Taşınımı İçin Alınan TedbirlerUT TUP.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel KazalarUT TUR - SAĞLIK VE ÇEVREUT TUR.1. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİUT TUR.1.1. Sağlık Kurumlarının DağılımıUT TUR.1.2. Bulaşıcı HastalıklarUT TUR İçme Ve Kullanma SularıUT TUTablo 121: Bakteriyolojik Analiz SonuçlarıUT TUR DenizlerUT TUR Zoonoz HastalıklarıUT TUR.1.3. Gıda HijyeniUT TUR.1.4. Aşılama ÇalışmalarıUT TUR.1.5. Bebek ÖlümleriUT TUR.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş Ve Cins Gruplarına Göre DağılımıUT TUR.1.7. Aile Planlaması Ve ÇalışmalarıUT TUR.2. Çevre Kirliliği Ve Zararlarından Oluşan Sağlık RiskleriUT TUR.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.6. İyonize Radyasyondan KorunmaUT TUR.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUS - ÇEVRE EĞİTİMUT TUS.1. KAMU KURULUŞLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİUT TUS.2. ÇEVRE İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE FAALİYETLERİUT TUS.2.1. Çevre VakıflarıUT TUS.2.2. Çevre DernekleriUT TUS.2.3. Çevreyle İlgili FederasyonlarUT TUKAYNAKLARUT TUT. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMAUT TUT.1. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VE ÇEVRESEL TAHRİBATIN ÖNLENMESİUT TUT.2. DOĞAL KAYNAKLARIN EKOLOJİK DEENGELER ESAS ALINARAK VERİMLİ KULLANIMI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİUT VIII

10 TUT.3. EKONOMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİN, SONUÇLARININ ÇEVRENİN TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYACAK BİÇİMDE PLANLANMASIUT TUT.4. ÇEVRENİN İNSAN-PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARIYLA UYUMUNUN SAĞLANMASIUT..371 TUT.5. ÇEVRE DUYARLI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASIUT TUT.6. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİUT TUKAYNAKLARUT IX

11 TABLOLAR TUTablo 1: Antalya nın Temel Coğrafik ÖzellikleriUT 1 TUTablo 2: Antalya İli nin Tarihsel KronolojisiUT 3 TUTablo 3: Antalya daki Dağlar.UT 11 TUTablo 4: Antalya daki Önemli Ovalar.UT 14 TUTablo 5: Güneşlenme SüreleriUT 29 TUTablo 6: Antalya İli Ortalama Rüzgar HızlarıUT 33 TUTablo 7: Antalya İli Maksimum Rüzgar HızlarıUT 34 TUTablo 8: Antalya İli Basınç DeğerleriUT 36 TUTablo 9: Antalya İli Nem DeğerleriUT 36 TUTablo 10: İlçelere Ait Ortalama Nispi Nem Değerleri (%)UT 37 TUTablo 11: Antalya İli Sıcaklık DeğerleriUT 38 TUTablo 12: İlçelere Ait Sıcaklık DeğerleriUT 39 TUTablo 13: Antalya İli Buharlaşma DeğerleriUT 40 TUTablo 14: Antalya İli Yağış MiktarlarıUT 41 TUTablo 15: İlçelere Ait Yağış MiktarlarıUT 41 TUTablo 16: Antalya İline Ait Kar, Dolu, Sis ve Kırağı DeğerleriUT 42 TUTablo 17: KARLA ORTULU GUNLER SAYISIUT 44 TUTablo 18: 2001 ve 2002 yıllarına ait meteorolojik verilerut 45 TUTablo 19: Manavgat Çayı ve kollarının taşkını sonucu meydana gelen zararlarut 49 TUTablo 20: Kükürtdioksit ve Partikül Madde Değerleri( )UT 69 TUTablo 21: Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları. (2002 Yılı)UT 71 TUTablo 22: Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları. (2003 Yılı)UT 72 TUTablo 23: Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları. (2004 Yılı)UT 73 TUTablo 24: CO nun Miktarları TesirleriUT 78 TUTablo 25: Hava Kirleticilerin Sağlığa Etkileri.UT 78 TUTablo 26: Yeraltı Suyu SulamalarıUT 90 TUTablo 27: İlde Bulunan Başlıca AkarsularUT 92 TUTablo 28: Su YüzeyleriUT 100 TUTablo 29: Antalya İli Arazi SınıflarıUT 129 TUTablo 30: Açık AlanlarUT 136 TUTablo 31: Orman Durumu ve Ağaç CinsiUT 139 TUTablo 32: Antalya İlindeki İlçelere Göre Ormanlık Alan DağılımıUT 146 TUTablo 33: Çayır ve Mera VarlığıUT 146 TUTablo 34: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 148 TUTablo 35: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 149 TUTablo 36: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 150 TUTablo 37: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 151 TUTablo 38: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 152 TUTablo 39: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 153 TUTablo 40: Fauna Habitat ve TopluluklarUT 164 TUTablo 41: Fauna Habitat ve TopluluklarUT 165 TUTablo 42: Fauna Habitat ve TopluluklarUT 166 TUTablo 43: Fauna Habitat ve TopluluklarUT 167 TUTablo 44: Evcil HayvanlarUT 176 TUTablo 45: Sahipli HayvanlarUT 176 TUTablo 46: Antalya il sınırları içerisindeki Milli ParklarUT 181 TUTablo 47: Tabiat anıtlarıut 184 TUTablo 48: Tarım İl Müdürlüğünce Onaylanmış Su ürünü İşletmeleriUT 195 TUTablo 49: Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma AlanlarıUT 199 TUTablo 50: Kentsel Sit AlanlarıUT 205 TUTablo 51: Arkeolojik Sit AlanlarıUT 205 TUTablo 52: Doğal Sit AlanlarıUT 211 TUTablo 53: Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları. (2003 Yılı)UT 213 TUTablo 54: Antalya İlinde İşletme Ve Yatırım Halinde Bulunan Tesis Ve Yatak KapasiteleriUT 231 TUTablo 55: Antalya İlinde Bulunan Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Ve Yatak SayılarıUT 233 TUTablo 56: İlçelerde Bulunan Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Ve Yatak SayılarıUT 235 TUSayılarıTablo 57: Antalya İlinde Bulunan Geçici Belgeli Tesisler Ve Yatak SayılarıUT 237 TUTablo 58: İlçelerde Bulunan Geçici Belgeli Tesisler Ve Yatak SayılarıUT 237 X

12 TUTablo 59: Antalya İlinde Bulunan Yatırım Belgeli İşletmeler Ve Yatak SayılarıUT 239 TUTablo 60: İlçelerde Bulunan Yatırım Belgeli İşletmeler Ve Yatak SayılarıUT 240 TUTablo 61: Antalya İlinde Bulunan İşletmedeki Tesisler ToplamıUT 241 TUTablo 62: Antalya İlindeki Konaklama Tesisleri, Oda Ve Yatak SayılarıUT 242 TUTablo 63: 2005 yılında İlimize Gelen Turistlerin Milliyetlerine Göre DağılımıUT 245 TUTablo 64:2005 YILINDA İLİMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN SAYISI VE BAĞLI BULUNDUKLARI ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMIUT 247 TUTablo 65: 2003 Yılı Antalya İli Hudut Kapılarından Giriş YapanlarUT 249 TUTablo 66: 2004 yılı Antalya İli Hudut Kapılarından Giriş YapanlarUT 249 TUTablo 67:2005 yılı Antalya İli Hudut Kapılarından Giriş YapanlarUT 250 TUTablo 68: Yılı Glen Turist Sayısı KarşılaştırmasıUT 251 TUTablo 69: Ocak Sahaları İle İlgili İl Mahalli Çevre Kurulu KararlarıUT 262 TUTablo 70: Barit rezervleriut 264 TUTablo 71: Enerji Maden YataklarıUT 266 TUTablo 72: Antalya İl Ve İlçelerinde Bulunan Kurumlara Ait Kum-Çakıl OcaklarıUT 267 TUTablo 73: Antalya İl Ve İlçelerinde Bulunan Şahıslara Ait OcaklarUT 268 TUTablo 74: Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 2005 Yılı Üretim Programı GerçekleşmesiUT 271 TUTablo 75: Toprak Ve Su Kaynakları Hidroelektrik Enerji PotansiyeliUT 273 TUTablo 76: Hidroelektrik Enerji PotansiyeliUT 273 TUTablo 77: Enerji ProjeleriUT 274 TUTablo 78: Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre DağılımıUT 275 TUTablo 79: Fiziki Gerçekleşme OranlarıUT 278 TUTablo 80: Antalya OSB de Üretime Geçen Tesislerin Ünvanları ve Faaliyet AlanlarıUT 279 TUTablo 81: Sanayinin Tesislerinin İlçelere Göre DağılımıUT 284 TUTablo 82: Sanayi Gruplarına Göre İş yeri Sayıları ve istihdam Durumu TabloUT 284 TUTablo 83: Kullanılan Elektiriğin Abone Gruplarına TablosuUT 285 TUTablo 84: İçme Suyu ProjeleriUT 288 TUTablo 85: Yerüstü Su KaynaklarıUT 289 TUTablo 86: Su YüzeyleriUT 289 TUTablo 87: Antalya Merkez ve ilçelerdeki arıtma tesisleriut 290 TUTablo 88: Yolların NitelikleriUT 293 TUTablo 89: Antalya da Yıllara Göre Tescil İşlemi Gören AraçlarınUT 297 TUTablo 90: Motorlu Araçların İl Merkezi Ve İlçelere Göre DağılımıUT 297 TUTablo 91: İlimiz ve ilçelerindeki Motorlu taşıt sayısıut 297 TUTablo 92: Antalya Havalimanı Yıllara Göre İç Hat Uçak TrafiğiUT 300 TUTablo 93: Antalya Havalimanı Yıllara Göre Dış Hat Uçak TrafiğiUT 300 TUTablo 94: Santral Hat Kapasiteleri Ve Prensibal/Lokal Hat KaapsiteleriUT 300 TUTablo 95: Baz İstasyonları SayısıUT 301 TUTablo 96: İl Genelinde Bulunan Öğrenci, Öğretmen, Okul Sayıları( Resmi ve Özel)UT 305 TUTablo 97: İlimizde, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi İlköğretim Ve OrtaöğretimUT 306 TUTablo 98: Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Sayısı ( )UT 307 TUTablo 99: Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci SayısıUT 309 TUTablo 100: -İl genelinde Bulunan Sağlık KuruluşlarıUT 309 TUTablo 101: İşsizlik OranlarıUT 312 TUTablo 102: İl geneline Ait Taşınmaz Mal DurumuUT 313 TUTablo 103: Kullanım Amaçlarına Göre Tamamen veya Kısmen Biten Yeni ve İlave YapılarUT 314 TUTablo 104: 2000 Nüfus Tespiti geçici sonuçları ile 1997 Genel Nüfus Sayımı Kıyaslaması ve Yıllık Artış OranlarıUT 316 TUTablo 105: Yıllara Göre Cinsiyet OranlarıUT 316 TUTablo 106: İl Geneline Ait Nüfus YoğunluklarıUT 317 TUTablo 107: Yıllara Göre Nüfus Değişim OranlarıUT 318 TUTablo 108: 2001 Yılı Katı Atık DağılımıUT 320 TUTablo 109: Tıbbi Atık DağılımıUT 321 TUTablo 110: Katı Atıkların MiktarlarıUT 324 TUTablo 111: Antalya İlindeki Katı Atık Bertaraf TesisleriUT 327 TUTablo 112: Ses Seviyesi TablosuUT 330 TUTablo 113: Müsaade Edilen Maksimum Fabrika Gürültüsü SeviyeleriUT 331 TUTablo 114: Antalya İlindeki Cadde ve Kavşaklardaki Gürültü DüzeyiUT 332 TUTablo 115: Antalya Atatürk Hava Limanındaki Gürültü DüzeyiUT 335 TUTablo 116: Taşkın Koruma Ve Rusubat Kontrol Tesisleri-1UT 339 TUTablo 117: Son 6 Yıllık Yangın DurumuUT 341 XI

13 TUTablo 118: Orman Yangınları İle Mücadele Haberleşme OrganizasyonuUT 342 TUTablo 119: İl Genelinde Bulunan Sağlık KuruluşlarıUT 345 TUTablo 120: Bulaşıcı Hastalıklara Yakalanma SayılarıUT 346 TUTablo 121: Bakteriyolojik Analiz SonuçlarıUT 348 TUTablo 122: Su Üretim Kaynaklarına Ait Kimyasal Analiz Sonuçları-1UT 349 TUTablo 123: Su Üretim Kaynaklarına Ait Kimyasal Analiz Sonuçları-1UT 351 TUTablo 124: Deniz Suyu Analiz SonuçlarıUT 352 TUTablo 125: Zoonoz Hastalıklara Yakalananların SayısıUT 352 TUTablo 126: Gıda Numunesi Sonuçları ve Yapılan İşlemlerUT 353 TUTablo 127: 2004 Yılı Aşılama Sonuçları (0-7 AYLIK)UT 354 TUTablo 128: Antalya İli 0 Yaş Bebek Ölümlerinin Nedenlerine Göre Dağılımı (2004)UT 354 TUTablo 129: - Antalya İli 1-4 Yaş Çocuk Ölümlerinin Nedenlerine Göre Dağılımı (2004)UT 356 TUTablo 130: 2002 Yılı Aylara Göre Ölümlerin Yaş ve Cins Gruplarına DağılımıUT 357 TUTablo 131: Ölümlerin İlk 10 Nedene Göre Dağılımı. ( Antalya İli Sağlık Müdürlüğü)UT 358 TUTablo 132: Aile Planlaması Yöntem Kullanım Oranlarının Yıllara DağılımıUT 358 TUTablo 133: Tüm Sağlık Kuruluşlarında Aile Planlaması Hizmeti Verilen Kişi Sayısının Yıllara DağılımıUT 358 TUTablo 134: Tüm Sağlık Kuruluşlarında Uygulanan Aile Planlaması Çalışmalarının Yıllara Göre DağılımıUT 359 TUTablo 135: 2004 Yılı Aile Planlaması Uygulama Kursu Alan Personel DurumuUT 359 TUTablo 136: Fenilketonüri Tarama Programı Çalışmalarının Yıllara Göre DağılımıUT 359 TUTablo 137: Asye / İshal Vakaları ve Penisilin / Ors Sarfının Yıllara Göre DağılımıUT 360 TUTablo 138: 2004 Yılında sonuçlandırılan Proje Tanıtım Dosyaları Dağılımı UT 371 XII

14 ve GRAFİKLER TUGrafik 1: 2004 yılı aylık SOUBU2UBU PM değerleriut 74 TUGrafik 2: 2003 yılı aylık UBU SOUBU2 ve PM değerleriut 74 TUGrafik 3:İlimizdeki Akarsuların uzunluk ve debileriut 93 TUGrafik 4: Çayır Ve Mera VarlığıUT 147 TUGrafik 5: Baz İstasyonu SayılarıUT 302 TUGrafik 6: İşsizlik OranlarıUT 312 TUGrafik 7: Yıllara Göre Cinsiyet OranlarıUT 317 TUGrafik 8: İl Geneline Ait Nüfus YoğunluklarıUT 318 TUGrafik 9: Antalya İlindeki Cadde ve Kavşaklardaki Gürültü DüzeyiUT 334 HARİTALAR TUHarita 1:Antalya Çevresi Rüzgar frekans HaritasıUT...34 TUHarita 2: İlimizdeki Barajlar Ve Sulama ProjeleriUT...89 TUHarita 3: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü haritasıut TUHarita 4 :TCK 13. Bölge Yol satıh haritasıut TUHarita 5: 13. Bölge Yol HaritasıUT XIII

15 A.COĞRAFİK KAPSAM A.1. GİRİŞ Yeryüzünde geçmişin gizemini zaman içinde bizlere sunan Antalya Bölgesi, sahip olduğu arkeolojik ve doğal güzellikleri sayesinde Türk Rivierası adını almış bulunmaktadır. Deniz, tarih, güneş, doğanın sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Antalya Akdeniz in en güzel ve en temiz kıyılarına sahiptir. 640 km uzunluğundaki Akdeniz kıyıları, antik kentler, anıt mezarlar, şirin limanlar, altın kumsallar, Akdeniz mavisi kumsallar, denizle kucaklaşan ormanlar, tropikal bitkiler, akarsular ve şelalelerle bezenmiştir. Mitolojide efsaneleşen bu sahillerin gerisinde karlı Toros Dağları yükselmektedir. Türkiye nin güneyinde tarih boyunca önemli bir yerleşim yerinin merkezi olma niteliğini bugünde sürdüren doğal güzellikleri bakımından çok zengin bir ilimizdir. Bugünkü önemi, ekonomik ve turistik niteliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Antalya dünya çapında bir turizm merkezi olmak için gerekli niteliklere fazlasıyla sahiptir. Tablo 1: Antalya nın Temel Coğrafik Özellikleri ANTALYA ENLEM (KUZEY) 36 06' 37 27' BOYLAM (DOĞU) 32 27' 29 14' 2 YÜZÖLÇÜMÜ (KMP P) YÜKSEKLİK (M) 42 EN YÜKSEK DAĞ (M) EN BÜYÜK OVA (KMP P) 440 EN UZUN AKARSU (KM) 93 BARAJ SAYISI 4 GÖLET SAYISI 9 DOĞAL GÖL SAYISI 4 KIYI UZUNLUĞU (KM) 640 ADA SAYISI 11 1

16 ANTALYANIN TARİHİ GELİŞİMİ Antalya tarihi, taş devrine kadar dayanır. Bunun kanıtı Yağca Köyü civarında Karain Mağarasında bulunan paleolitik çağ buluntularıdır. Karataş Semahöyük kazılarında çok miktarda eski Tuna Çağı buluntuları çıkarılmıştır. Antalya nın tarihi devirlerinin başlangıcı karanlıktır. Hititlerin çivi yazılı tabletlerinde geçen Ahhiyava ya da Arzova ülkesinin Pamfilya (Antalya) olabileceği bazı tarihçiler tarafından ileri sürülmektedir. Fakat Side de bulunan birkaç buluntu dışında, bu bölgede Hititlere ilişkin hiçbir esere rastlanmamıştır. Yunan efsanelerinde Truva savaşından sonra kafilelerinin Kalkhas yönetiminde Pamfilya ya ulaşmış oldukları bildirilmektedir. Antalya sınırları içinde yerleşen Lidyalıların kökleri kesin olarak bilinmemektedir. Hitit ve Mısır kaynakları da (M. Ö. 2000) Lükki ya da Lükka adlı bir kavimden söz etmektedir. Bu kavmin Likya lılar olması olasıdır. Bu kavimden kesin olarak ilk kez Lidya kralı Kroissos döneminden söz edilmiştir. Yunanistan da doğu yönüne doğru gelişen ilk göçten sonra M.Ö. 7-8 yy da ikinci bir göç hareketi olmuştur. Bu göç sırasında Yunanlılar Pamfilya ya gelerek Perge, Aspendos, Side gibi kentlere yerleşmişlerdir. Bu kentlerin adlarının Yunanca olmayıp Anadolu dillerinde olması Yunanlıların yeni kentler kurmadığını var olan kentlere egemen olduklarını göstermektedir. Antalya Bölgesi ilk zamanlar Lidya krallığına bağlıydı. Kral Kroisos un Pers kralı Kyros a yenilmesiyle (M.Ö. 546) bu bölgeye İskendere kadar Persler hakim olmuştur. M.Ö.334 de) Makedonya kralı İskender, Likya üzerinden Pamfilya ya yürümüş (Silyon dışında) buradaki kentleri ele geçirmiştir. Psidya daki Termessos kenti İskender e teslim olamayarak karşı koymuştur. Termossos yörede İskenderin alamadığı kentlerden biridir. Apemeia barışından (M.Ö. 188) sonra Romalılar bu bölgeyi Bergama Kralığına bırakmıştır. Bergama Kralı II. Attalos (M.Ö ) bir liman kentti olarak Antalya yı (Attalea) kurmuştur. M.Ö. 138 yılında Bergama krallığı Roma İmparatorluğu topraklarına katıldığında Pamfilya nın durumu kesin olarak belirlenmiştir. M.Ö. 102 de Anadolu da Klikya adlı bir eyalet kurulunca bu eyalete bağlanmıştır. M.Ö. 36 yılında Antonius Pamfilya ve Likyayı birleştirerek bir eyalet meydana getirmiştir. Antalya Bölgesi M.S. II. yy dan, M.S. III. Yy ın ortalarına kadar tarihin en görkemli dönemini yaşamıştır. Bizans egemenliği sırasında M.S. 5 ve 6. Yy larda Antalya Bölgesi nde ikinci bir gelişme devri görülmektedir. Bu yy da kentlerin sur dışına çıkmasıyla bölgenin bir barış dönemi yaşadığı anlaşılmaktadır. Antalya Bölgesi, Anadolu Selçuklularınca Süleyman Şah döneminde alınmış ancak 1117 yılında yapılan anlaşma ile Antalya yine Bizanslılara bırakılmıştır. Antalya ya ikinci yerleşme I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında olmuş (1206) ve Ertokuş Antalya subaşılığına getirilmiştir. Bu hükümdar zamanında ( ) İznik ve Trabzon Rum İmparatorluklarıyla, Antalya nın yerleşik halkı, Selçuklulara kıyılarını kapatmıştır. I. Gıyaseddin öldürülünce Hıristiyanlar Kıbrıs la birleşerek Antalya yı geri almışlardır. Ancak üç gün sonra, I. İzzetin Keyhüsrev tarafından kent tekrar ele geçirilerek Selçuklulara bağlanmıştır yılından sonra Moğolların çekilmesiyle Anadolu da beylikler dönemi başlamıştır. Antalya ise Hamitoğulları Beyliği nin bir kolu olan Tekelioğullarının yönetimine geçmiştir. Yıldırım Beyazıt döneminde de Antalya Osmanlı egemenliğine 2

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER GİRİŞ Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2011 Doğrudan Faaliyet

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

Eğirdir Gezi Rehberi

Eğirdir Gezi Rehberi Eğirdir Gezi Rehberi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü : Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sok. No:31 / ISPARTA Telefon : 0.246.232 57 71 223 27 98 Faks : 0.246.232 61 42 e-posta : kulturturizm@isparta.gov.tr Elektronik

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR. Yayın No:2011/1. SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR. Yayın No:2011/1. SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2011 Yayın No:2011/1 SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2010 Yayın No:2010/1 SAMSUN Haziran 2010 İKTİSADİ RAPOR 2010, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ MELİKGAZİ İLÇESİ 1 KAYSERİ TARİHİ 2 ROMA KOLONİLER DÖNEMİ 3 İLK İSLAM AKINLARI 3 KAYSERİ NİN TÜRK HAKİMİYETİNE GİRMESİ 4 DANİŞMENDLİLER DÖNEMİ 4 SELÇUKLULAR DÖNEMİ 5 ERETNA DÖNEMİ 6 KADI

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU MAYIS-2011 400/043 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME. ISO 9001

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Hazırlayanlar: Filiz Keskin Kıdemli Uzman M. Oğuzhan ÖNEN Kıdemli Uzman Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı