ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007"

Transkript

1 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008

2 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK DURUMUUT...10 TUA.5. JEOLOJİK YAPI VE STRATİGRAFİUT...16 TUA.5.1. Metamorfizma Ve MaĞmatizmaUT...28 TUA.5.2. Tektonik Ve PaleocoğrafyaUT...28 TUB - DOĞAL KAYNAKLARUT TUB.1. ENERJİ KAYNAKLARIUT...29 TUB.1.1. GüneşUT...29 TUB.1.2. Su GücüUT...29 TUB.1.3. KömürUT...29 TUB.1.4. DoğalgazUT...29 TUB.1.5. RüzgarUT...29 TUB.1.6. BiyokütleUT...29 TUB.1.7. PetrolUT...30 TUB.1.8. Jeotermal SahalarUT...30 TUB.2. BİYOLOJİK ÇEŞİLİLİKUT...30 TUB.2.1. OrmanlarUT...30 TUB Odun Üretimine Ayrılan Tarım AlanlarıUT...30 TUB.2.2. Çayır ve MeraUT...30 TUB.2.3. Sulak AlanlarUT...30 TUB.2.4. FloraUT...30 TUB.2.5. FaunaUT...30 TUB.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas YörelerUT...30 TUB.3. TOPRAKUT...30 TUB.4. SU KAYNAKLARIUT...30 TUB.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve BarajlarUT...30 TUB.4.2. Yer altı Su KaynaklarıUT...30 TUB.4.3. AkarsularUT...30 TUB.4.4. Göller ve GöletlerUT...30 TUB.5. MİNERAL KAYNAKLARUT...31 TUB.5.1. Sanayi MadenleriUT...31 TUB.5.2. Metalik MadenlerUT...31 TUB.5.3. Enerji MadenleriUT...32 TUB.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal MalzemelerUT...32 TUC - HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)UT TUC.1. İKLİM VE HAVAUT...33 TUC.1.1. Doğal DeğişkenlerUT...33 TUC RüzgarUT...33 TUC BasınçUT...36 TUC NemUT...36 TUC SıcaklıkUT...38 TUC BuharlaşmaUT...40 TUC YağışlarUT...41 TUC YağmurUT...41 TUC Kar, Dolu, Sis ve KırağıUT...42 I

3 ... TUC SellerUT...46 TUC KuraklıkUT...50 TUC MikroklimaUT...50 TUC.1.2. Yapay EtmenlerUT...50 TUC Plansız KentleşmeUT...50 TUC Yeşil AlanlarUT...50 TUC Isınmada Kullanılan YakıtlarUT...50 TUC Endüstriyel emisyonlarut...68 TUC Trafikten Kaynaklanan EmisyonlarUT...68 TUC.2. HAVAYI KİRLETİCİ GAZLAR VE KAYNAKLARUT...69 TUC.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve DumanUT...69 TUC.2.2. Partikül Madde(PM) EmisyonlarıUT...71 TUC.2.3. Karbonmonoksit EmisyonlarıUT...75 TUC.2.4. Azot Oksit (NOx) EmisyonlarıUT...75 TUC.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun EmisyonlarıUT...75 TUC.3. ATMOSFERİK KİRLİLİKUT...75 TUC.3.1. Ozon Tabakasının İncelemesinin EtkileriUT...75 TUC.3.2. Asit Yağışlarının EtkileriUT...75 TUC.4. HAVA KİRLETİCİLERİNİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİUT...76 TUC.4.1. Doğal Çevreye Olan EtkileriUT...76 TUC Su Üzerindeki EtkileriUT...76 TUC Toprak Üzerindeki EtkileriUT...76 TUC Flora ve Fauna Üzerindeki EtkileriUT...76 TUC İnsan Sağlığı Üzerindeki EtkileriUT...77 TUC.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Olan EtkileriUT...79 TUD - SUUT 80 TUD.1. SU KAYNAKLARININ KULLANIMIUT...80 TUD.1.1. Yer altı SularıUT...80 TUD.1.2. AkarsularUT...90 TUD Göller, Göletler ve RezervuarlarUT...93 TUD.1.4. DenizlerUT...94 TUD.2. DOĞAL DRENAJ SİSTEMLERİUT...95 TUD.3. SU KAYNAKLARININ KİRLİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİLERİUT...98 TUD.3.1. Yer altı Suları ve KirlilikUT...98 TUD.3.2. Akarsularda KirlilikUT...99 TUD.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda KirlilikUT TUD.3.4. Denizlerde KirlilikUT TUD.4. SU VE KIYI YÖNETİMİ, STRATEJİ VE POLİTİKALARUT TUD.5. SU KAYNAKLARINDA KİRLİLİK ETKENLERİUT TUD.5.1. TuzlulukUT TUD.5.2. Zehirli GazlarUT TUD.5.3. Azot Ve Fosforun Yol Açtığı KirlilikUT TUD.5.4. Ağır Metaller ve İz ElementlerUT TUD.5.5. Zehirli Organik BileşiklerUT TUD SiyanürlerUT TUD Petrol ve TürevleriUT TUD Polikloro Naftalinler ve BifenillerUT TUD Pestisitler ve Su KirliliğiUT TUD Gübreler Ve Su KirliliğiUT TUD Deterjanlar ve Su KirliliğiUT TUD.5.6. Çözünmüş Organik MaddelerUT TUD.5.7. PatojenlerUT TUD.5.8. Askıda Katı MaddelerUT TUD.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su KirliliğiUT TUE - TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMIUT TUE.1. GENEL TOPRAK YAPISIUT II

4 TUE.2. TOPRAK KİRLİLİĞİUT TUE.2.1. Kimyasal KirlenmeUT TUE Atmosferik KirlenmeUT TUE Atıklardan KirlenmeUT TUE.2.2. Mikrobiyal KirlenmeUT TUE.3. ARAZİUT TUE.3.1. Arazi VarlığıUT TUE Arazi SınıflarıUT TUE Kullanma DurumuUT TUE.3.2. Arazi ProblemleriUT TUF - FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELERUT TUF.1. Ekosistem TipleriUT TUF.1.1. OrmanlarUT TUF Ormanların Ekolojik YapısıUT TUF İlin Orman EnvanteriUT TUKaynak: Orman Bölge Müdürlüğü, 2006UT TUF Orman Varlığının YararlarıUT TUYANGIN ZARARLARINI AZALTICI FAALİYETLER VE ORGANİZASYONUT TUF Orman Kadastro ve Mülkiyet KonularıUT TUF.1.2. ÇAYIR VE MERALARUT TUF.1.3. Sulak AlanlarUT TUF.1.4. Diğer Alanlar (Stepler vb.)ut TUF.2. FLORAUT TUF.2.1. Habitat ve TopluluklarıUT TUF.2.2. Türler ve PopulasyonlarıUT TUF.3. FAUNAUT TUF.3.1. Habitat ve TopluluklarUT TUF.3.2.Türler ve PopulasyonlarıUT TUF.3.3. Hayvan Yaşama HaklarıUT TUF Evcil HayvanlarUT TUF Sahipli HayvanlarUT TUF Sahipsiz HayvanlarUT TUF Nesli Tehlike Altında Olan Ve Olması Muhtemel Olan Evcil HayvanlarUT TUF Hayvan Hakları İhlaliUT TUF Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliğiUT TUF.4. HASSAS YÖRELER KAPSAMINDA YER ALAN ALANLARUT TUF.4.1. Milli ParklarUT TUF.4.2. Tabiat ParklarıUT TUF.4.3. Tabiat AnıtıUT TUF.4.4. Tabiat Koruma AlanlarıUT TUF.4.5. Orman İçi Dinlenme YerleriUT TUF.4.6. Biyogenetik Rezerv AlanlarıUT TUF.4.7. Biyosfer Rezerv AlanlarıUT TUF.4.8. Özel Çevre Koruma BölgeleriUT TUF.4.9 Av hayvanları Koruma ve Üretme SahalarıUT TUF Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki KıyılarUT TUF Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamı Olan AlanlarUT TUEndemik Bitkiler:UT TUF Koruma Altına Alınan Yabani Flora- Faunanın Yaşama Ortamı Olan AlanlarUT TUF Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Besleneme Ortamı Olan AlanlarUT TUF Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma AlanlarıUT TUF Sit AlanlarıUT TUF Kentsel SitUT TUF Tarihi SitUT TUF Arkeolojik SitUT TUF Doğal SitUT III

5 TUF Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yeralan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal AlanlarUT TUF Kültürel Miras Kapsamına Giren AlanlarUT TUF AnıtlarUT TUF Yapı TopluluklarıUT TUF SitlerUT TUF Doğal Miras Kapsamına Giren AlanlarUT TUF Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit AlanlarıUT TUF Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine Göre Belirlenen Kıta İçi Yüzeysel Suları Kapsayan İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarları UT TUF Mutlak Koruma AlanlarıUT TUF Kısa Mesafeli Koruma AlanlarıUT TUF Orta Mesafeli Koruma AlanlarıUT TUF Uzun Mesafeli Koruma AlanlarıUT TUF Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği nde Belirlenen Hassas Kirlenme BölgeleriUT TUF Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu AlanlarUT TUF Tarım AlanlarıUT TUF Tarımsal Gelişim AlanlarıUT TUF Sınıf Tarım AlanlarıUT TUF Özel Mahsul Plantasyon AlanlarıUT TUG - TURİZMUT TUG.1. YÖRENİN TURİSTİK DEĞERLERİUT TUG.1.1 Yörenin Doğal DeğerleriUT TUG KonumUT TUG Fiziki ÖzelliklerUT TUG.1.2. Kültürel DeğerlerUT TUG.2. Turizm ÇeşitleriUT TUG.3. TURİSTİK ALTYAPIUT TUG.4. TURİST SAYISIUT TUG.5. TURİZM EKONOMİSİUT TUG.6. TURİZM - ÇEVRE İLİŞKİSİUT TUH - TARIM VE HAYVANCILIKUT TUH.1. GENEL TARIMSAL YAPIUT TUH.2. TARIMSAL ÜRETİMUT TUH.2.1. Bitkisel ÜretimUT TUH Tarla BitkileriUT TUH BuğdaygillerUT TUH BaklagillerUT TUH Yem BitkileriUT TUH Endüstriyel BitkilerUT TUH Bahçe BitkileriUT TUH Meyve ÜretimiUT TUH Sebze ÜretimiUT TUH Süs Bitkileri:UT TUH.2.2. Hayvansal ÜretimUT TUH Büyükbaş HayvancılıkUT TUH Küçükbaş HayvancılıkUT TUH Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretim)UT TUH Su ÜrünleriUT TUH Kürk HayvancılığıUT TUH Arıcılık Ve İpekböceği YetiştiriciliğiUT TUH.3. ORGANİK TARIMUT TUH.4. TARIMSAL İŞLETMELERUT TUH.4.1. Kamu İşletmeleriUT TUH.4.2. Özel İşletmelerUT TUH.5. TARIMSAL FAALİYETLERUT IV

6 TUH.5.1. Pestisit KullanımıUT TUH.5.2. Gübre KullanımıUT TUH.5.3. Toprak KullanımıUT TUKAYNAKLAR:UT TUI - MADENCİLİKUT TUI.1. MADEN KANUNUNA TABİ OLAN MADENLER VE DOĞAL MALZEMELERUT TUI.1.1. Sanayi MadenleriUT TUI.1.2. Metalik MadenlerUT TUI.1.3. Enerji MadenleriUT TUI.1.4. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal MalzemelerUT TUI.2.UT TUMADENCİLİK FAALİYETLERİNİN YAPILDIĞI YERLERİN ÖZELLİKLERİUT TUI.3. CEVHER ZENGİNLEŞTİRMEUT TUI.4. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİUT TUI.5. MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCUNDA ARAZİ KAZANIM AMACIYLA YAPILAN REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARIUT TUKAYNAKLARUT TUJ - ENERJİUT TUJ.1.1. Birincil Enerji KaynaklarıUT TUJ.1.1. TaşkömürüUT TUJ.1.2. LinyitUT TUJ.1.3. AsfaltitUT TUJ.1.4. Bitümlü ŞistUT TUJ.1.5. Ham PetrolUT TUJ.1.6. DoğalgazUT TUJ.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum)UT TUJ.1.8. OrmanUT TUJ.1.9. HidrolikUT TUJ JeotermalUT TUJ GüneşUT TUJ RüzgarUT TUJ BiyokütleUT TUJ.1.1. İkincil Enerji KaynaklarıUT TUJ.2.1. Termik EnerjiUT TUJ.2.2. Hidrolik EnerjiUT TUJ.2.3. Nükleer EnejiUT TUJ.2.4.Yenilenebilir Elektrik Enerjisi ÜretimiUT TUJ.3. ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMIUT TUJ.4.ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARUT TUK - SANAYİ VE TEKNOLOJİUT TUK.1. İL SANAYİNİN GELİŞİMİ, YER SEÇİMİ SÜREÇLERİ VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLERUT TUK.2. GENEL ANLAMDA SANAYİNİN GRUPLANDIRILMASIUT TUK.3. SANAYİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMIUT TUK.4. SANAYİ GRUPLARINA GÖRE İŞ YERİ SAYILARI VE İSTİHDAM DURUMUUT TUK.5. SANAYİ GRUPLARINA GÖRE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ve ENERJİ KULLANIMIUT TUK.6. SANAYİDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI ALINAN ÖNLEMLERUT TUK.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava KirliliğiUT TUK.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su KirliliğiUT TUK.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak KirliliğiUT TUK.6.4.Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü KirliliğiUT TUK.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan AtıklarUT TUK.7. SANAYİ TESİSLERİNİN ACİL DURUM PLANIUT V

7 TUL - ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞMEUT TUL.1. ALTYAPIUT TUL.1.1. Temiz Su SistemiUT TUL.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma SistemiUT TUL.1.3. Yeşil AlanlarUT TUL.1.4. Elektrik İletim HatlarıUT TUL.1.5. Doğal Gaz Boru HatlarıUT TUL.2. ULAŞIMUT TUL.2.1. KarayollarıUT TUL Karayolları GenelUT TUL Ulaşım PlanlamasıUT TUL Toplu Taşım SistemleriUT TUL Kentiçi YollarUT TUL Araç SayılarıUT TUL.2.2. DemiryollarıUT TUL Kullanılan Raylı SistemlerUT TUL Taşımacılıkta DemiryollarıUT TUL.2.3. Deniz, Göl, Nehir TaşımacılığıUT TUL LimanlarUT TUL TaşımacılıkUT TUL.2.4. HavayollarıUT TUL.3. HABERLEŞMEUT TUL.4. İLİN İMAR DURUMUUT TUL.5. İLDEKİ BAZ İSTASYONLARI SAYISI-UT TUM - YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUSUT TUM.1. KENTSEL VE KIRSAL PLANLAMAUT TUM.1.1. Kentsel AlanlarUT TUM Doğal Özelliklerin Kent Formuna EtkileriUT TUM Kentsel Büyüme DeseniUT TUM Planlı Kentsel Gelişme AlanlarıUT TUM Kentsel Alanlarda YoğunlukUT TUM Kentsel Yenileme AlanlarıUT TUM Endüstri Alanlarda Yer SeçimiUT TUM Tarihi,Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli AlanlarUT TUM.1.2. Kırsal AlanlarUT TUM Kırsal Yerleşme DeseniUT TUM Arazi MülkiyetiUT TUM.2. ALTYAPIUT TUM.3. BİNALAR VE YAPI ÇEŞİTLERİUT TUM.3.1. Kamu BinalarıUT TM.3.2. OkullarT... T305T TM.3.3. Hastaneler ve Sağlık TesisleriT... T309T TM.3.4. Sosyal ve Kültürel TesislerT... T309T TM.3.5. Endüstriyel YapılarT... T310T TM.3.6. Göçler ve Hareketli BarınaklarT... T310T TM.3.7. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Diğer YapılarT... T310T TM.3.8. Bürolar ve DükkanlarT... T310T TM.3.9. Kırsal Alanda YapılaşmaT... T310T TM Yerel Mimari ÖzelliklerT... T311T TM Bina Yapımında Kullanılan Yerel MateryallerT... T312T TM.4. SOSYO-EKONOMİK YAPIT... T312T TM.4.1. İş Alanları veişsizlikt... T312T TAntalya ili genelinde turizm ve tarıma(seracılık) dayalı iş alanları yoğunluktadır.t... T312T TM.4.2. GöçlerT... T313T TM.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik)T... T314T TM.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet dağılımıt... T314T TM.4.5. Konut Yapım SüreçleriT... T314T TM.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme BölgeleriT... T315T VI

8 TM.5. YERLEŞİM YERLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİT... T315T TM.5.1. Görüntü KirliliğiT... T315T TM.5.2. Binalarda Ses İzolasyonuT... T315T TM.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü ZonlarıT... T315T TM.5.4.Ticari ve Endüstriyel GürültüT... T315T TM.5.5. Kentsel AtıklarT... T315T TM.5.6. Binalarda Isı YalıtımıT... T315T TM.6. NÜFUST... T316T TM.6.1. Nüfusun Yıllara Göre DeğişimiT... T316T TM.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve EğitimGruplarına Göre DağılımıT... T316T TM.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus YoğunluklarıT... T317T TM Nüfus Değişim OranıT... T318T TKAYNAKLART... T319T TN - ATIKLART... T320T TN.1. EVSEL KATI ATIKLART... T320T TN.2. TEHLİKELİ ATIKLART... T320T TN.3. ÖZEL ATIKLART... T321T TN.3.1. Tıbbi AtıklarT... T321T TN.3.2. Atık YağlarT... T321T TN.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık YağlarT... T321T TN.3.4. Pil Ve AkülerT... T321T TN.3.5. Cips Ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan KüllerT... T321T TN.3.6. Tarama ÇamurlarıT... T321T TN.3.7. Elektrik Ve Elektronik AtıklarT... T322T TN.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş AraçlarT... T322T TUN.4. DİĞER ATIKLARUT TUN.4.1. Ambalaj AtıklarıUT TUN.4.2. Hayvan KadavralarıUT TUN.4.3. Mezbaha AtıklarıUT TUN.5. ATIK YÖNETİMİUT TUN.6. KATI ATIKLARIN MİKTAR VE KOMPOZİSYONUUT TUN.7. KATI ATIKLARIN BİRİKTİRİLMESİ, TAŞINMASI VE TRANSFER İSTASYONLARIUT TUN.8. ATIKLARIN BERTARAF YÖNTEMLERİUT TUN.8.1. Katı Atıkların DepolanmasıUT TUN.8.2. Atıkların YakılmasıUT TUN.8.3. KompostUT TUN.9. ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİUT TUN.10. ATIKLARIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİUT TUKAYNAKLARUT TUO - GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİMUT TUO.1. GÜRÜLTÜUT TUO.1.1. Gürültü KaynaklarıUT TUO Trafik GürültüsüUT TUO Endüstri GürültüsüUT TUO İnşaat GürültüsüUT TUO Yerleşim Alanlarında Oluşan GürültüUT TUO Havaalanları Yakınında Oluşan GürültülerUT TUO.1.2. Gürültü İle MücadeleUT TUO.1.3. Gürültünün Çevreye Olan EtkileriUT TUO Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan EtkileriUT TUO Gürültünün Sosyal Çevreye Olan EtkileriUT TUO.1.4. GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNE OLAN ETKİLERİUT TUO Fiziksel EtkileriUT TUO Fizyolojik EtkileriUT TUO Psikolojik EtkileriUT TUO Performans EtkileriUT VII

9 TUO.2. TİTREŞİMUT TUP - AFETLERUT TUP.1. DOĞAL AFETlerUT TUP.1.1. DepremlerUT TUP.1.2. Heyelan ve ÇığlarUT TUP.1.3. SellerUT TUP.1.4. Orman Otlak ve Sazlık YangınlarıUT TUP.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin EtkileriUT TUP.1.6. FırtınalarUT TUP.2. DİĞER AFETLERUT TUP.2.1. Radyoaktif MaddelerUT TUP.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli AtıklarUT TUP.2.3. Tehlikeli MaddelerUT TUP.3. AFETLERİN ETKİLERİ VE YARDIM TEDBİRLERİUT TUP.3.1. Sivil Savunma BirimleriUT TUP.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme TedbirleriUT TUP.3.3. İlkyardım ServisleriUT TUP.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanıUT TUP.3.5. Tehlikeli Maddelerin Sınırlar Arası Taşınımı İçin Alınan TedbirlerUT TUP.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel KazalarUT TUR - SAĞLIK VE ÇEVREUT TUR.1. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİUT TUR.1.1. Sağlık Kurumlarının DağılımıUT TUR.1.2. Bulaşıcı HastalıklarUT TUR İçme Ve Kullanma SularıUT TUTablo 121: Bakteriyolojik Analiz SonuçlarıUT TUR DenizlerUT TUR Zoonoz HastalıklarıUT TUR.1.3. Gıda HijyeniUT TUR.1.4. Aşılama ÇalışmalarıUT TUR.1.5. Bebek ÖlümleriUT TUR.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş Ve Cins Gruplarına Göre DağılımıUT TUR.1.7. Aile Planlaması Ve ÇalışmalarıUT TUR.2. Çevre Kirliliği Ve Zararlarından Oluşan Sağlık RiskleriUT TUR.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUR.2.6. İyonize Radyasyondan KorunmaUT TUR.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine EtkileriUT TUS - ÇEVRE EĞİTİMUT TUS.1. KAMU KURULUŞLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİUT TUS.2. ÇEVRE İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE FAALİYETLERİUT TUS.2.1. Çevre VakıflarıUT TUS.2.2. Çevre DernekleriUT TUS.2.3. Çevreyle İlgili FederasyonlarUT TUKAYNAKLARUT TUT. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMAUT TUT.1. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VE ÇEVRESEL TAHRİBATIN ÖNLENMESİUT TUT.2. DOĞAL KAYNAKLARIN EKOLOJİK DEENGELER ESAS ALINARAK VERİMLİ KULLANIMI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİUT VIII

10 TUT.3. EKONOMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİN, SONUÇLARININ ÇEVRENİN TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYACAK BİÇİMDE PLANLANMASIUT TUT.4. ÇEVRENİN İNSAN-PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARIYLA UYUMUNUN SAĞLANMASIUT..371 TUT.5. ÇEVRE DUYARLI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASIUT TUT.6. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİUT TUKAYNAKLARUT IX

11 TABLOLAR TUTablo 1: Antalya nın Temel Coğrafik ÖzellikleriUT 1 TUTablo 2: Antalya İli nin Tarihsel KronolojisiUT 3 TUTablo 3: Antalya daki Dağlar.UT 11 TUTablo 4: Antalya daki Önemli Ovalar.UT 14 TUTablo 5: Güneşlenme SüreleriUT 29 TUTablo 6: Antalya İli Ortalama Rüzgar HızlarıUT 33 TUTablo 7: Antalya İli Maksimum Rüzgar HızlarıUT 34 TUTablo 8: Antalya İli Basınç DeğerleriUT 36 TUTablo 9: Antalya İli Nem DeğerleriUT 36 TUTablo 10: İlçelere Ait Ortalama Nispi Nem Değerleri (%)UT 37 TUTablo 11: Antalya İli Sıcaklık DeğerleriUT 38 TUTablo 12: İlçelere Ait Sıcaklık DeğerleriUT 39 TUTablo 13: Antalya İli Buharlaşma DeğerleriUT 40 TUTablo 14: Antalya İli Yağış MiktarlarıUT 41 TUTablo 15: İlçelere Ait Yağış MiktarlarıUT 41 TUTablo 16: Antalya İline Ait Kar, Dolu, Sis ve Kırağı DeğerleriUT 42 TUTablo 17: KARLA ORTULU GUNLER SAYISIUT 44 TUTablo 18: 2001 ve 2002 yıllarına ait meteorolojik verilerut 45 TUTablo 19: Manavgat Çayı ve kollarının taşkını sonucu meydana gelen zararlarut 49 TUTablo 20: Kükürtdioksit ve Partikül Madde Değerleri( )UT 69 TUTablo 21: Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları. (2002 Yılı)UT 71 TUTablo 22: Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları. (2003 Yılı)UT 72 TUTablo 23: Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları. (2004 Yılı)UT 73 TUTablo 24: CO nun Miktarları TesirleriUT 78 TUTablo 25: Hava Kirleticilerin Sağlığa Etkileri.UT 78 TUTablo 26: Yeraltı Suyu SulamalarıUT 90 TUTablo 27: İlde Bulunan Başlıca AkarsularUT 92 TUTablo 28: Su YüzeyleriUT 100 TUTablo 29: Antalya İli Arazi SınıflarıUT 129 TUTablo 30: Açık AlanlarUT 136 TUTablo 31: Orman Durumu ve Ağaç CinsiUT 139 TUTablo 32: Antalya İlindeki İlçelere Göre Ormanlık Alan DağılımıUT 146 TUTablo 33: Çayır ve Mera VarlığıUT 146 TUTablo 34: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 148 TUTablo 35: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 149 TUTablo 36: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 150 TUTablo 37: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 151 TUTablo 38: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 152 TUTablo 39: Flora Habitat ve TopluluklarıUT 153 TUTablo 40: Fauna Habitat ve TopluluklarUT 164 TUTablo 41: Fauna Habitat ve TopluluklarUT 165 TUTablo 42: Fauna Habitat ve TopluluklarUT 166 TUTablo 43: Fauna Habitat ve TopluluklarUT 167 TUTablo 44: Evcil HayvanlarUT 176 TUTablo 45: Sahipli HayvanlarUT 176 TUTablo 46: Antalya il sınırları içerisindeki Milli ParklarUT 181 TUTablo 47: Tabiat anıtlarıut 184 TUTablo 48: Tarım İl Müdürlüğünce Onaylanmış Su ürünü İşletmeleriUT 195 TUTablo 49: Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma AlanlarıUT 199 TUTablo 50: Kentsel Sit AlanlarıUT 205 TUTablo 51: Arkeolojik Sit AlanlarıUT 205 TUTablo 52: Doğal Sit AlanlarıUT 211 TUTablo 53: Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları. (2003 Yılı)UT 213 TUTablo 54: Antalya İlinde İşletme Ve Yatırım Halinde Bulunan Tesis Ve Yatak KapasiteleriUT 231 TUTablo 55: Antalya İlinde Bulunan Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Ve Yatak SayılarıUT 233 TUTablo 56: İlçelerde Bulunan Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Ve Yatak SayılarıUT 235 TUSayılarıTablo 57: Antalya İlinde Bulunan Geçici Belgeli Tesisler Ve Yatak SayılarıUT 237 TUTablo 58: İlçelerde Bulunan Geçici Belgeli Tesisler Ve Yatak SayılarıUT 237 X

12 TUTablo 59: Antalya İlinde Bulunan Yatırım Belgeli İşletmeler Ve Yatak SayılarıUT 239 TUTablo 60: İlçelerde Bulunan Yatırım Belgeli İşletmeler Ve Yatak SayılarıUT 240 TUTablo 61: Antalya İlinde Bulunan İşletmedeki Tesisler ToplamıUT 241 TUTablo 62: Antalya İlindeki Konaklama Tesisleri, Oda Ve Yatak SayılarıUT 242 TUTablo 63: 2005 yılında İlimize Gelen Turistlerin Milliyetlerine Göre DağılımıUT 245 TUTablo 64:2005 YILINDA İLİMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN SAYISI VE BAĞLI BULUNDUKLARI ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMIUT 247 TUTablo 65: 2003 Yılı Antalya İli Hudut Kapılarından Giriş YapanlarUT 249 TUTablo 66: 2004 yılı Antalya İli Hudut Kapılarından Giriş YapanlarUT 249 TUTablo 67:2005 yılı Antalya İli Hudut Kapılarından Giriş YapanlarUT 250 TUTablo 68: Yılı Glen Turist Sayısı KarşılaştırmasıUT 251 TUTablo 69: Ocak Sahaları İle İlgili İl Mahalli Çevre Kurulu KararlarıUT 262 TUTablo 70: Barit rezervleriut 264 TUTablo 71: Enerji Maden YataklarıUT 266 TUTablo 72: Antalya İl Ve İlçelerinde Bulunan Kurumlara Ait Kum-Çakıl OcaklarıUT 267 TUTablo 73: Antalya İl Ve İlçelerinde Bulunan Şahıslara Ait OcaklarUT 268 TUTablo 74: Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 2005 Yılı Üretim Programı GerçekleşmesiUT 271 TUTablo 75: Toprak Ve Su Kaynakları Hidroelektrik Enerji PotansiyeliUT 273 TUTablo 76: Hidroelektrik Enerji PotansiyeliUT 273 TUTablo 77: Enerji ProjeleriUT 274 TUTablo 78: Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre DağılımıUT 275 TUTablo 79: Fiziki Gerçekleşme OranlarıUT 278 TUTablo 80: Antalya OSB de Üretime Geçen Tesislerin Ünvanları ve Faaliyet AlanlarıUT 279 TUTablo 81: Sanayinin Tesislerinin İlçelere Göre DağılımıUT 284 TUTablo 82: Sanayi Gruplarına Göre İş yeri Sayıları ve istihdam Durumu TabloUT 284 TUTablo 83: Kullanılan Elektiriğin Abone Gruplarına TablosuUT 285 TUTablo 84: İçme Suyu ProjeleriUT 288 TUTablo 85: Yerüstü Su KaynaklarıUT 289 TUTablo 86: Su YüzeyleriUT 289 TUTablo 87: Antalya Merkez ve ilçelerdeki arıtma tesisleriut 290 TUTablo 88: Yolların NitelikleriUT 293 TUTablo 89: Antalya da Yıllara Göre Tescil İşlemi Gören AraçlarınUT 297 TUTablo 90: Motorlu Araçların İl Merkezi Ve İlçelere Göre DağılımıUT 297 TUTablo 91: İlimiz ve ilçelerindeki Motorlu taşıt sayısıut 297 TUTablo 92: Antalya Havalimanı Yıllara Göre İç Hat Uçak TrafiğiUT 300 TUTablo 93: Antalya Havalimanı Yıllara Göre Dış Hat Uçak TrafiğiUT 300 TUTablo 94: Santral Hat Kapasiteleri Ve Prensibal/Lokal Hat KaapsiteleriUT 300 TUTablo 95: Baz İstasyonları SayısıUT 301 TUTablo 96: İl Genelinde Bulunan Öğrenci, Öğretmen, Okul Sayıları( Resmi ve Özel)UT 305 TUTablo 97: İlimizde, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi İlköğretim Ve OrtaöğretimUT 306 TUTablo 98: Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Sayısı ( )UT 307 TUTablo 99: Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci SayısıUT 309 TUTablo 100: -İl genelinde Bulunan Sağlık KuruluşlarıUT 309 TUTablo 101: İşsizlik OranlarıUT 312 TUTablo 102: İl geneline Ait Taşınmaz Mal DurumuUT 313 TUTablo 103: Kullanım Amaçlarına Göre Tamamen veya Kısmen Biten Yeni ve İlave YapılarUT 314 TUTablo 104: 2000 Nüfus Tespiti geçici sonuçları ile 1997 Genel Nüfus Sayımı Kıyaslaması ve Yıllık Artış OranlarıUT 316 TUTablo 105: Yıllara Göre Cinsiyet OranlarıUT 316 TUTablo 106: İl Geneline Ait Nüfus YoğunluklarıUT 317 TUTablo 107: Yıllara Göre Nüfus Değişim OranlarıUT 318 TUTablo 108: 2001 Yılı Katı Atık DağılımıUT 320 TUTablo 109: Tıbbi Atık DağılımıUT 321 TUTablo 110: Katı Atıkların MiktarlarıUT 324 TUTablo 111: Antalya İlindeki Katı Atık Bertaraf TesisleriUT 327 TUTablo 112: Ses Seviyesi TablosuUT 330 TUTablo 113: Müsaade Edilen Maksimum Fabrika Gürültüsü SeviyeleriUT 331 TUTablo 114: Antalya İlindeki Cadde ve Kavşaklardaki Gürültü DüzeyiUT 332 TUTablo 115: Antalya Atatürk Hava Limanındaki Gürültü DüzeyiUT 335 TUTablo 116: Taşkın Koruma Ve Rusubat Kontrol Tesisleri-1UT 339 TUTablo 117: Son 6 Yıllık Yangın DurumuUT 341 XI

13 TUTablo 118: Orman Yangınları İle Mücadele Haberleşme OrganizasyonuUT 342 TUTablo 119: İl Genelinde Bulunan Sağlık KuruluşlarıUT 345 TUTablo 120: Bulaşıcı Hastalıklara Yakalanma SayılarıUT 346 TUTablo 121: Bakteriyolojik Analiz SonuçlarıUT 348 TUTablo 122: Su Üretim Kaynaklarına Ait Kimyasal Analiz Sonuçları-1UT 349 TUTablo 123: Su Üretim Kaynaklarına Ait Kimyasal Analiz Sonuçları-1UT 351 TUTablo 124: Deniz Suyu Analiz SonuçlarıUT 352 TUTablo 125: Zoonoz Hastalıklara Yakalananların SayısıUT 352 TUTablo 126: Gıda Numunesi Sonuçları ve Yapılan İşlemlerUT 353 TUTablo 127: 2004 Yılı Aşılama Sonuçları (0-7 AYLIK)UT 354 TUTablo 128: Antalya İli 0 Yaş Bebek Ölümlerinin Nedenlerine Göre Dağılımı (2004)UT 354 TUTablo 129: - Antalya İli 1-4 Yaş Çocuk Ölümlerinin Nedenlerine Göre Dağılımı (2004)UT 356 TUTablo 130: 2002 Yılı Aylara Göre Ölümlerin Yaş ve Cins Gruplarına DağılımıUT 357 TUTablo 131: Ölümlerin İlk 10 Nedene Göre Dağılımı. ( Antalya İli Sağlık Müdürlüğü)UT 358 TUTablo 132: Aile Planlaması Yöntem Kullanım Oranlarının Yıllara DağılımıUT 358 TUTablo 133: Tüm Sağlık Kuruluşlarında Aile Planlaması Hizmeti Verilen Kişi Sayısının Yıllara DağılımıUT 358 TUTablo 134: Tüm Sağlık Kuruluşlarında Uygulanan Aile Planlaması Çalışmalarının Yıllara Göre DağılımıUT 359 TUTablo 135: 2004 Yılı Aile Planlaması Uygulama Kursu Alan Personel DurumuUT 359 TUTablo 136: Fenilketonüri Tarama Programı Çalışmalarının Yıllara Göre DağılımıUT 359 TUTablo 137: Asye / İshal Vakaları ve Penisilin / Ors Sarfının Yıllara Göre DağılımıUT 360 TUTablo 138: 2004 Yılında sonuçlandırılan Proje Tanıtım Dosyaları Dağılımı UT 371 XII

14 ve GRAFİKLER TUGrafik 1: 2004 yılı aylık SOUBU2UBU PM değerleriut 74 TUGrafik 2: 2003 yılı aylık UBU SOUBU2 ve PM değerleriut 74 TUGrafik 3:İlimizdeki Akarsuların uzunluk ve debileriut 93 TUGrafik 4: Çayır Ve Mera VarlığıUT 147 TUGrafik 5: Baz İstasyonu SayılarıUT 302 TUGrafik 6: İşsizlik OranlarıUT 312 TUGrafik 7: Yıllara Göre Cinsiyet OranlarıUT 317 TUGrafik 8: İl Geneline Ait Nüfus YoğunluklarıUT 318 TUGrafik 9: Antalya İlindeki Cadde ve Kavşaklardaki Gürültü DüzeyiUT 334 HARİTALAR TUHarita 1:Antalya Çevresi Rüzgar frekans HaritasıUT...34 TUHarita 2: İlimizdeki Barajlar Ve Sulama ProjeleriUT...89 TUHarita 3: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü haritasıut TUHarita 4 :TCK 13. Bölge Yol satıh haritasıut TUHarita 5: 13. Bölge Yol HaritasıUT XIII

15 A.COĞRAFİK KAPSAM A.1. GİRİŞ Yeryüzünde geçmişin gizemini zaman içinde bizlere sunan Antalya Bölgesi, sahip olduğu arkeolojik ve doğal güzellikleri sayesinde Türk Rivierası adını almış bulunmaktadır. Deniz, tarih, güneş, doğanın sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Antalya Akdeniz in en güzel ve en temiz kıyılarına sahiptir. 640 km uzunluğundaki Akdeniz kıyıları, antik kentler, anıt mezarlar, şirin limanlar, altın kumsallar, Akdeniz mavisi kumsallar, denizle kucaklaşan ormanlar, tropikal bitkiler, akarsular ve şelalelerle bezenmiştir. Mitolojide efsaneleşen bu sahillerin gerisinde karlı Toros Dağları yükselmektedir. Türkiye nin güneyinde tarih boyunca önemli bir yerleşim yerinin merkezi olma niteliğini bugünde sürdüren doğal güzellikleri bakımından çok zengin bir ilimizdir. Bugünkü önemi, ekonomik ve turistik niteliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Antalya dünya çapında bir turizm merkezi olmak için gerekli niteliklere fazlasıyla sahiptir. Tablo 1: Antalya nın Temel Coğrafik Özellikleri ANTALYA ENLEM (KUZEY) 36 06' 37 27' BOYLAM (DOĞU) 32 27' 29 14' 2 YÜZÖLÇÜMÜ (KMP P) YÜKSEKLİK (M) 42 EN YÜKSEK DAĞ (M) EN BÜYÜK OVA (KMP P) 440 EN UZUN AKARSU (KM) 93 BARAJ SAYISI 4 GÖLET SAYISI 9 DOĞAL GÖL SAYISI 4 KIYI UZUNLUĞU (KM) 640 ADA SAYISI 11 1

16 ANTALYANIN TARİHİ GELİŞİMİ Antalya tarihi, taş devrine kadar dayanır. Bunun kanıtı Yağca Köyü civarında Karain Mağarasında bulunan paleolitik çağ buluntularıdır. Karataş Semahöyük kazılarında çok miktarda eski Tuna Çağı buluntuları çıkarılmıştır. Antalya nın tarihi devirlerinin başlangıcı karanlıktır. Hititlerin çivi yazılı tabletlerinde geçen Ahhiyava ya da Arzova ülkesinin Pamfilya (Antalya) olabileceği bazı tarihçiler tarafından ileri sürülmektedir. Fakat Side de bulunan birkaç buluntu dışında, bu bölgede Hititlere ilişkin hiçbir esere rastlanmamıştır. Yunan efsanelerinde Truva savaşından sonra kafilelerinin Kalkhas yönetiminde Pamfilya ya ulaşmış oldukları bildirilmektedir. Antalya sınırları içinde yerleşen Lidyalıların kökleri kesin olarak bilinmemektedir. Hitit ve Mısır kaynakları da (M. Ö. 2000) Lükki ya da Lükka adlı bir kavimden söz etmektedir. Bu kavmin Likya lılar olması olasıdır. Bu kavimden kesin olarak ilk kez Lidya kralı Kroissos döneminden söz edilmiştir. Yunanistan da doğu yönüne doğru gelişen ilk göçten sonra M.Ö. 7-8 yy da ikinci bir göç hareketi olmuştur. Bu göç sırasında Yunanlılar Pamfilya ya gelerek Perge, Aspendos, Side gibi kentlere yerleşmişlerdir. Bu kentlerin adlarının Yunanca olmayıp Anadolu dillerinde olması Yunanlıların yeni kentler kurmadığını var olan kentlere egemen olduklarını göstermektedir. Antalya Bölgesi ilk zamanlar Lidya krallığına bağlıydı. Kral Kroisos un Pers kralı Kyros a yenilmesiyle (M.Ö. 546) bu bölgeye İskendere kadar Persler hakim olmuştur. M.Ö.334 de) Makedonya kralı İskender, Likya üzerinden Pamfilya ya yürümüş (Silyon dışında) buradaki kentleri ele geçirmiştir. Psidya daki Termessos kenti İskender e teslim olamayarak karşı koymuştur. Termossos yörede İskenderin alamadığı kentlerden biridir. Apemeia barışından (M.Ö. 188) sonra Romalılar bu bölgeyi Bergama Kralığına bırakmıştır. Bergama Kralı II. Attalos (M.Ö ) bir liman kentti olarak Antalya yı (Attalea) kurmuştur. M.Ö. 138 yılında Bergama krallığı Roma İmparatorluğu topraklarına katıldığında Pamfilya nın durumu kesin olarak belirlenmiştir. M.Ö. 102 de Anadolu da Klikya adlı bir eyalet kurulunca bu eyalete bağlanmıştır. M.Ö. 36 yılında Antonius Pamfilya ve Likyayı birleştirerek bir eyalet meydana getirmiştir. Antalya Bölgesi M.S. II. yy dan, M.S. III. Yy ın ortalarına kadar tarihin en görkemli dönemini yaşamıştır. Bizans egemenliği sırasında M.S. 5 ve 6. Yy larda Antalya Bölgesi nde ikinci bir gelişme devri görülmektedir. Bu yy da kentlerin sur dışına çıkmasıyla bölgenin bir barış dönemi yaşadığı anlaşılmaktadır. Antalya Bölgesi, Anadolu Selçuklularınca Süleyman Şah döneminde alınmış ancak 1117 yılında yapılan anlaşma ile Antalya yine Bizanslılara bırakılmıştır. Antalya ya ikinci yerleşme I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında olmuş (1206) ve Ertokuş Antalya subaşılığına getirilmiştir. Bu hükümdar zamanında ( ) İznik ve Trabzon Rum İmparatorluklarıyla, Antalya nın yerleşik halkı, Selçuklulara kıyılarını kapatmıştır. I. Gıyaseddin öldürülünce Hıristiyanlar Kıbrıs la birleşerek Antalya yı geri almışlardır. Ancak üç gün sonra, I. İzzetin Keyhüsrev tarafından kent tekrar ele geçirilerek Selçuklulara bağlanmıştır yılından sonra Moğolların çekilmesiyle Anadolu da beylikler dönemi başlamıştır. Antalya ise Hamitoğulları Beyliği nin bir kolu olan Tekelioğullarının yönetimine geçmiştir. Yıldırım Beyazıt döneminde de Antalya Osmanlı egemenliğine 2

17 girmiş ve yönetim 1391 de Firuz Bey e verilmiştir. Teke sancağı adıyla anılmaya başlanmıştır. Antalya I. Dünya Savaşı na kadar bir Osmanlı Sancağı olarak kalmış, Kurtuluş Savaşı başlangıcında kısa bir süre İtalyanlar tarafından işgal edilmiş, 9 Temmuz 1921 tarihinde İtalyanların Antalya yı işgali sona ermiş ve bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti nin bir ili olmuştur. Tablo 2: Antalya İli nin Tarihsel Kronolojisi M. Ö Lıdyalılar dönemi M. Ö Persler dönemi M. Ö Helenistik dönem M. Ö Selökid krallığına bağlı peleistarkos devleti egemenliği M. Ö Pamfilya korsanları dönemi M. Ö. 65 Roma devri M.S. 395 M.S. 655 M.S.1085 M.S M.S M.S M.S M.S M.S M.S M.S M.S 1808 Bizans egemenliğinin başlaması Antalya önlerinde Bizans ve İslam donanmaları arasında zat-el şenarı savaşı yapıldı. Süleyman Şah Antalya yı aldı. Bizans ordusu, Antalya yı Anadolu Selçuklularından geri aldı. Anadolu Selçukluları kenti geri aldı. Antalya kenti bütünü ile Selçukluların eline geçti. Keykubat, Antalya Körfezi nin doğusundaki Kalonorasa yı ele geçirdi. Antalya da Teke Beyliği kuruldu. Antalya Kıbrıs Krallığı na bağlandı. Mehmet Bey Antalya yı geri aldı. Antalya Bölgesi tümüyle Osmanlı Devletine bağlandı. Antalya da Kadı Paşa isyanı çıktı ve bastırıldı Mondoros antlaşması gereğince Antalya yı İtalyanlar işgal etti İtalyan birlikleri Antalya dan çekilme kararı aldı İtalyanlar Antalya yı boşaltmaya başladı. 3

18 P dir. Eski çağ ülkelerinden Pamphylia nın tümü, Psidia nın güneyi, Isaura nın batı yakası ve Likya nın doğusunu kaplayan bugünkü Antalya ili ılımanlığı, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile Türkiye nin önde gelen turizm merkezlerinden biridir. Bugünkü önemi, ekonomik ve turistik niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Turunçgiller ve pamuk ürünleri ile dış pazara açılan Antalya, doğal güzellikleri ve tarihsel kalıntılarıyla da turistlerin ilgisini çeken bir dinlenme yeridir. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar kentin, Anadolu nun iç bölgeleriyle ilişkileri, ulaşım yetersizliği yüzünden pek kısıtlı kalmıştır. Ulaşımı bu denli güç oluşunun nedeni, Antalya yı çevreleyen sarp ve yüksek dağların geçit vermemesidir. Bu ün de diğer illerle demiryolu bağlantısı yoktur. A.2. İL VE İLÇE SINIRLARI AKSEKİ Antalya nın Kuzeydoğusunda yer alan Akseki ilçesi, asfalt olan Antalya-Mersin yolunun 88 km sinden ayrılan Antalya - Konya yolu üzerindedir. Doğusunda Gündoğmuş, Bozkır, batısında Manavgat, İbradı, kuzeyinde Beyşehir, Seydişehir, güneyinde yine Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleri yer alır. İlçe 1288 yılında kurulmuştur. Roma İmparatorluğu dönemlerinden bu yana toplumların yaşadığı bilinmektedir yılından Alanya dan ayrılmıştır yılında Antalya Konya Eyaleti dahilinde bağımsız bir sancak olmuş bu arada Akseki İlçesinin sınırları daraltılmış, bazı köyler Manavgat, bazı köyler Seydişehir İlçesine verilerek buralarda ilçe teşkilatı kurulmuştur yılında bazı köyler alınarak Gündoğmuş İlçesi oluşturulmuştur yılında içerisinde İbradı İlçesi oluşturulmuş ve Akseki İlçesine bağlı 13 köy İbradı İlçesine bağlanmış böylece Akseki İlçesinin bugünkü idari teşkilatı oluşmuştur. Akseki iş adamı ve tüccarlarıyla ün salmıştır. Ekilebilir toprakların azlığı nedeniyle tarım önemsizdir. Bu yüzden el sanatları ve ticaret daha çok gelişmiştir. İlçede önemli bir sanayi kuruluşu yoktur. Tarım daha çok kadınların uğraştığı bir yan gelir kaynağıdır. İncir ve Üzüm yetiştirilir. İlaç sanayinde kullanılmak üzere ihraç edilen nergis soğanı, İncir ambalajında kullanılan defne yaprakları, kereste, canlı hayvan, av derisi, tereyağı, peynir ve bal, ilçe ticaretinde önemli bir yer tutar. İlçe yerleşme düzeyinde toplu köyler egemendir. Köylerle ulaşım, vadi boylarını izleyen patikalardan sağlanır. Yerleşimler, dağ ve tepelerin yamaçlarında yoğunlaşır. Yüzölçümü 2390 km2 dir. İlçe merkezi boylam, enlem daireleri ile sınırlıdır. Alanya dan sonra Antalya nın en eski ilçesidir. ALANYA Antalya-Mersin karayolunun 135.km sinde bir yarımada üzerinde kurulmuş olan Alanya İlçesi, Manavgat-Gündoğmuş-Hadim(Konya)-Gazipaşa ilçeleriyle çevrili olup 2 yüzölçümü 2085 kmp Kalonoros 1220 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından fethedilerek ismi Sultan ın ismine izafeten Alaiye olarak değiştirilir. Fetih tarihinden hemen sonra ( ) imar hareketine başlanmış, bugünkü görülen tüm eserler Selçuklulardan kalmadır. Alaiye Alanya 8 km uzunluğundaki 3 kademe surları, burçları, 4

19 P dir. sarnıçları, hamamları, bedesteni, tersanesi, kızıl kule ile 1231 den itibaren Selçukluların kışlık başkenti ve üç şehri Emir-üs Sevahil olmuştur yılında Karamanoğulları Beyliğine geçen Alaiye 1472 yılında Fatih devrinde Gedik Ahmet Paşa tarafından fethedilmiştir. Alaiye ismi 1935 de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk ün emirleriyle Alanya olarak değiştirilmiştir. Alanya, üçüncü zaman mahsulü olan Torosların bir parçasını teşkil eden 250 km yükseklikte yarımada ile Toroslardan bir pay sistemiyle ayrılarak bugünkü kıyı düzlüğünden oluşmuştur. Kıyı düzlüğü zamanla Sak, Oba ve Dim Çaylarının getirdiği alüvyonlarla dolarak bugünkü durumunu almıştır. Birinci zaman teşekkülü olan sist bir arazi üzerine oturan Toroslar mavi-siyah kalkerlerden oluşmaktadır. Alanya bu durumdan dolayı deprem bölgesi dışında kalmaktadır. Akdeniz ikliminin en belirgin örneği Alanya da yaşanmaktadır. Kışları ılık ve yağışlı, yazları kuraktır. Yer altı suyu zengindir. Turunçgiller yetiştirilen ve seracılık yapılan ilçede son yıllarda pamuk üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır. Başlıca ekonomik etkinliklerden biri de turizmdir. Alanya da yerleşim alanları iki ana bölgede incelenebilir. Kale bölgesi ve nüfusun önemli bir bölgesini barındıran kıyıdaki alanları, eski dokunun egemen olduğu Kale bölgesindeki yoğunlaşmalar tepede ve rüzgara kapalılık nedeniyle doğu yamaçtadır. Nüfus artışı sonucu kuzey yamaçta da yerleşmeler başlamıştır. Kale içindeki eski dokudaki yapı türü bağ tipidir. Bu konutlarda giriş katı taş, ikinci kat ise çatma yada ahşaptır. Önceleri giriş katları ahır olarak kullanılmıştır. İkinci kat çatma türde, yapıldığında dolgu malzemesi olarak tuğla kullanılmıştır. Konutların hepsi toprak damlıdır. Kıyıdaki yeni yerleşmelerde bahçeli konutlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bahçelikte hayli yaygındır. Betonarme binalar gittikçe çoğalmaktadır. Yerleşim doğu yönünde yayılmaktadır. Alanya yeraltı suyu bakımından zengindir. Dim Çayı, Oba Çayı, Kargı Çayı, Sedre Çayı ve Sak Suyu gibi akarsuları vardır. Bu sular tarımda kullanılmaktadır. Bitki örtüsü m ye kadar makilik bodur ağaçlar 1000 m den sonra karaçam ve sedir ormanları görülür. ELMALI Antalya nın batısında yer alan ilçe, Elmalı Dağı nın Güney eteklerinde 2 kurulmuştur. Yüzölçümü 1549 kmp İlçemiz kuzey-doğudan Korkuteli, kuzeyden Gölhisar, batıdan Fethiye, güneyden Kaş, güneydoğudan Finike ve Kumluca ilçelerinin sınırları ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 1,100m dir. Kışların sert geçmesi sebebiyle soğuğa dayanıklı elma, armut ve ayva gibi mutedil iklim meyve türleri yetişmektedir. Finike ve çevresinin yaylası durumunda olan Elmalı nın nüfusu yaz aylarında artar. Antalya ya uzaklığı 127 km, Korkuteli' ne uzaklığı 53 km dir. İlçede meyvecilik ve tahıl ekimi yapılır. Ham deri üretilir. FİNİKE Türkiye nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde Antalya iline bağlı boylam, enlem daireleri arasında yer almıştır. Yüzölçümü 655 km2 dir. Antalya iline 116 km uzaklıktadır. Finike gerek coğrafi durumu gerekse tabii özellikleri bakımından ayrı bir güzellik arz eder. Bir çok bölgelerinde aynı zamanda tarihi zenginliklerle bir özellik arz eden şirin bir kasabadır. İlçeye verilen Finike ismi tarihte bilhassa deniz ticaretinin merkezi olarak bilinen Finikelilerin ticaret merkezlerinden biri olmasıyla bu kavime ilaveten verilmiş olduğu sanılmaktadır. 5

20 P dir. Kasabanın 5 km kuzeyinde Zengeder (Zengederus) Mevkiindeki Likya medeniyetinden kalan kaya mezarları yine aynı mevkii de kurulan Romalılara ait Likya şehrinden zamanımıza kadar intikal eden anfitcetr gözetleme kuleleri ve kale yıkıntıları ile kasabanın 60 km kuzeybatısında Eniz Güncalı (Ernez) (Erinos) (Erina) şehir kalıntıları yine 35 km kuzeyinde Arif Köyü hudutları içinde (Aykırıçay) Arican-Dos şehri hsrebeleri yine merkez ilçenin 5 km batısında Bondağ (Boldağ) Köyü sınırları içinde mevcut kale, Sarnıç, Kale Kalıntıları Finike nin tarihi değerleri hakkında az çok bilgi verebilecek durumdadır. Finike 1330 yılına kadar Elmalı ilçesine bağlı bir nahiye iken bu tarihte ilçe olmuş ve teşkilatlandırılmıştır. İlk kaymakam Ali Vefa Bey dir.1958 yılına kadar şimdiki Kumluca Bucağı olan Altınkaya (Güdene) Finikeye bağlı idi. Böylece ilçe oldukça geniş denebilecek kadar bir mülki sınıra sahiptir. Finike nüfusunun faaliyet durumuna bakılınca, Finike ekonomisinin büyük oranda tarıma bağlı olduğu görülür. Tarımda ana ürün narenciye, turfanda sebzecilik olup, dağ köylerinde hayvancılık, hububat ağırlıktadır. İlçemizde son 5-10 yıldır turizm sektörüde ekonomik olarak kendini göstermeye başlamıştır. Ancak ilçenin toprakları daha fazla tarıma müsait olduğundan, bu sektörün bir Kaş ve Kemer de olduğu gibi gelişme göstermesi mümkün görülmemektedir. GAZİPAŞA Halen içinde yaşayanların bildiği ad Seliti-Selindi dir. Bu isim sel indi kelimesinin konuşmada değişmesinden geldiği ve bu adında Gazipaşa ya kışın ani su inmeleri ile herhangi bir tehlike teşkil eden 5 çayın kışın coşup, inişinin yani tehlikenin bir deyimi olarak kaldığı tevatüren söylenmektedir. Bu sular yazın kuruyarak faydasız kalmaktadır de ilçe olan Gazipaşa nın yüzölçümü 931 kmp Antalya- Mersin yolu üzerinde yer alan ilçe Antalya kentine 190 km uzaktadır. Roma idaresinde iken Mezopotamya'daki Yahudilerdeki harbe giden Roma Kralı Triyanos harp dönüşünde hasta olmuş ve burada ölmüştür. Mezarı da sahildeki kalıntılar içindedir. Bu krala izafeten Triyonopolos adını taşımıştır yılına kadar Selinde adını taşırken 1336 yılında Konya yı işgal eden asi Delibaşa komşu halk güçleri kurtuluş aleyhine Delibaş a katıldığı halde silahlı halk güçleri tehdide rağmen katılmamış bilakis Delibaş a karşı sarılmış ve Delibaş taraftarı kişileri tutup hükümete teslim etmiş ve kurtuluş savaşının kulsi değerinin fiili olarak anlayıp koruduğu için büyük kurtaranının adı (Gazipaşa) ilçemize büyük insanın şeref payı olarak ve yine Gazipaşa mızın şerefi için verilmiştir. GÜNDOĞMUŞ Gündoğmuş ilçesi rivayete göre Konya nın İksile köyünden çeşitli sebeplerle ayrılan bir ailenin buraya gelip ve sonradan köye Eksere denildiği söylenmektedir. Eksere köyü 1936 yılında önce idari bölüm bakımından Akseki ilçesine bağlı bir köy idi 1936 yılında kaza olarak Gündoğmuş adı verilmiştir. 2 Yüzölçümü 1323 kmp P dir. Akseki yolundan doğuya ayrılan asfalt yüzeyli il yolu üzerindedir. Antalya kentine uzaklığı 153 km dir. Tarıma elverişli alanı sınırlı olan Gündoğmuş ilçesinde hayvancılık ve kerestecilik yapılmaktadır. İBRADI Isparta, Antalya ve Konya İlleri arasında kalan Batı Toroslar kesiminde Antalya nın 180 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Roma imparatorlu zamanından kalma Erimna şehri hudutları içersindedir. Ortaçağdan kalma çeşitli harabelere rastlanmaktadır. Tarihte Aleyiye ye bağlı Kaza-i İbradi olarak geçmektedir. 6

ANTALYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ANTALYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANTALYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA İL 2004 İÇİNDEKİLER A.COĞRAFİK KAPSAM... 1 A.1. GİRİŞ...1 A.2. İL VE İLÇE SINIRLARI...4 A.3. İLİN COĞRAFİ DURUMU...10 A.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ

IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ Antalya Adı Helenistik Dönemde Bergama kralı II. Attalos (İ.Ö. 159-138), bölgenin stratejik dönemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurmuştur. Kent, kurucusunun adından

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri

Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri ĐLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m 2 ) ĐMAR DURUMU FĐĐLĐ DURUMU AÇIKLAMA Alanya Kargıcak

Detaylı

... AKSEKİ ... AKSEKİ. Dünden Bugüne Antalya

... AKSEKİ ... AKSEKİ. Dünden Bugüne Antalya A K S E K İ AKSEKİ AKSEKİ 245 A L T I N C I B Ö L Ü M 246 A K S E K İ 1 AKSEKİ* 1 Tarihi Eski adı Marla olan Akseki ilçesi 1286 yılında Toroslar üzerinde kurulmuştur Marla sanıldığının aksine Arapça bir

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya D E M R E DEMRE DEMRE Demre Myra Antik Kenti 259 A L T I N C I B Ö L Ü M 260 D E M R E 4. DEMRE 1. Tarihçesi Myra (Demre) her zaman Likya nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. Şehrin M.Ö.5.yy

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

Antalya Hakkında Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya şehrinin aynı ismi taşıyan merkez ilçesidir. Antalya, Türkiye nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doğası, palmiyelerle sıralanmış bulvarları,

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

AKÇAY ÜZERİNDEKİ KEMER BARAJI

AKÇAY ÜZERİNDEKİ KEMER BARAJI AKÇAY ÜZERİNDEKİ KEMER BARAJI BOZDOĞAN Madranbaba Dağı nın doğu eteğinde Akçay vadisinin batı yamacında yer alan 10.078 nüfuslu Bozdoğan da sebze olarak domates, biber, patates, patlıcan, fasulye, sussam,

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l a i T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ClHMUtf /V.& i _ a \, ^./ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- 'V? 1 ^ - 5 lc5 H Konu:

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

ANTALYA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI

ANTALYA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ANTALYA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI S.N KURUM SEKTÖRÜ ADI (İL - İLÇESİ) Başlama-Bitiş YILI YATIRIMI 1 Adalet Bakanlığı DKH Alanya Adalet Binası Genel Onarımı 2 Adalet Bakanlığı DKH Adalet Binası Genel

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ SİNOP DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 MERKEZ HAMSİLOS-AKLİMAN 1. VE 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ SARIKUM GÖLÜ 1. VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 ERFELEK TATLICAK ŞELALELERİ 1. DERECE

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK LiSE TURKIYE'NIN BEŞERİ VE E ON MI COGRAFYASI Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kumlu'nun 31.03.1998 tarih ve 44 sayılı kararıyla beş yıl süreyle DERS KİTABI olarak kabul edilmiştir. Celal AYDIN

Detaylı

LİKYA TURU 05-09 MAYIS 2015

LİKYA TURU 05-09 MAYIS 2015 Gidilecek Yerler : PAMUKKKALE - SAKLIKENT - KEKOVA - KAYAKÖY - GÖKOVA - KAŞ Süre : 3 Gece 4 Gün Başlangıç Tarihi : 5 Mayıs 2015 Bitiş Tarihi : 9 Mayıs 2015 Zümre : Sosyal Bilgiler Yaş Grubu : 5.,6.,7.,8.

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

ALANYA ALANYA. Dünden Bugüne Antalya

ALANYA ALANYA. Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I ALANYA ALANYA 254 A L A N Y A 255 3. ALANYA* 1. Tarihçesi A L T I N C I Alanya nın iskânı tarih öncesinden başlar. Yerli halk ile Truva savaşından kaçanlar kaynaşarak yöre halkını oluşturmuştur.

Detaylı

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita: Tanım HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500dolar

Detaylı

İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2. 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3. 1.2. Coğrafi Yapı... 3. 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4. 2.1. Nüfus...

İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2. 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3. 1.2. Coğrafi Yapı... 3. 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4. 2.1. Nüfus... İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3 1.2. Coğrafi Yapı... 3 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4 2.1. Nüfus... 4 2.2. Eğitim... 5 2.3. Sağlık... 6 3. EKONOMİ... 6 3.1. Sanayi... 6

Detaylı

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL: ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, GÖKÇETEPE MAH. KÖYİÇİ MEVKİİ, İ17-d-23-a-1-b PAFTA, 248 ADA-8,17 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Ö:1/1000 OCAK 2016 Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı