YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Mevcut Program: TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1.Dönem 2.Dönem 521 Doğrusal Eniyileme ve Ağ Modelleri Olasalıksal Süreçler 501 İmalat Sistemlerinde Gelişmiş Konular 5xx Seçmeli 531 İmalat ve Üretim Ekonomisi 550 Seminer Seçmeli Seçmeli Toplam Kredi Toplam Kredi Dönem 4.Dönem 599 Tez Tez Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Kredi Toplamı : 21 AKTS Genel Toplamı :120 1

2 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1.Dönem 2.Dönem 521 Doğrusal Eniyileme ve Ağ Modelleri Olasalıksal Süreçler 501 İmalat Sistemlerinde Gelişmiş Konular Seçmeli 531 İmalat ve Üretim Ekonomisi Seçmeli Toplam Kredi 9 30 Toplam Kredi Dönem 4.Dönem Seçmeli Seçmeli 550 Seminer Uygulamalı Proje Seçmeli Seçmeli Toplam Kredi 6 30 Toplam Kredi 6 30 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Genel Kredi Toplamı : 30 AKTS Genel Toplamı :120 2

3 SEÇMELİ DERSLER (Tüm Seçmeli Dersler her dönem seçilebilir.) 504 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş Gelişmiş Yönetim Bilişim Sistemleri 518 Sistem Modelleme ve Benzetim Envanter Sistemleri Analizi Mühendislik Yönetiminde Motivasyon 506 ve Kültür 519 Nakliye Lojistiği 507 Sayısal Metodlarda Özel Konular 520 Sezgisel Eniyileme 508 Stratejik Yönetim Uygulamaları Çok Değişkenli Veri Analizi Bilgisayarla Bütünleşik Üretim 525 Gelişmiş Kalite Kontrol Yöntemleri Gelişmiş Karar Modelleri Sıralama ve Çizelgeleme Teorisi Gelişmiş İnsan Faktörleri Mühendisliği 511 Metodolijisi 526 Yöneylem Araştırması Uygulamaları 512 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 527 Sınır Değer Problemleri Operasyonlar Yönetiminde Güncel 513 Konular 528 Üretkenlik ve Kalite Mühendisliği 514 Doğrusal Olmayan Programlama 515 Yapay Zekaya Giriş 516 Proje Yönetimi 3

4 ZORUNLU DERSLER 501 İmalat Sistemlerinde Gelişmiş Konular Hazırlık zamanı azaltma, ürün kalitesi ve mal güvenilirliğini artırma stratejileri, çekme yürütme sistemlerinin uygulanması, sonlu kapasiteli çizelgeleme sistemlerinin analizi, oran temelli planlama, karma model çizelgeleme, tedarikçi ve dağıtım bütünleştirme konuları, malzeme ihtiyaç planlama, üretim kaynakları planlama, bilgisayarla bütünleşik imalat, dağıtım kaynakları planlama, kurumsal kaynak planlama ve gelişmiş kurumsal sistem. 521 Doğrusal Eniyileme ve Ağ Modelleri Doğrusal programlama modellerinin tekrarı. Convex ve Polyhedral kümeler. Simplex yöntemi, özel simplex uygulamaları ve optimalite koşulları. Decomposition prensibi. Simplex yöntemin karmaşıklığı ve polynomial zamanlı algoritmalar. En küçük maliyetli ağ akışları. Ulaşatırma ve atama problemleri. En büyük akış, en kısa yol ve çoklu ürün akışları. 524 Olasılıksal (Stokastik) Süreçler Temel olasılık teorisi, rasgele değişkenler ve raslantısal işlemler, sayma işlemleri, bernoulli işlemi, poisson işlemi, yenileme işlemleri, ayrık zamanlı Markov zincirleri, sürekli zamanlı Markov zincirleri ve kuyruk oluşturma sistemleri. Temel güvenirlilik modellemesi, garanti modellemesi, kabul örneklemesi, envanter kontrolü, bakım modelleme gibi mühendislik uygulamalarına vurgu yapılmaktadır. 531 imalat ve Üretim Ekonomisi Mühendislik Projelerinin Değerlendirilmesi & Maliyetlendirilmesi. İşletme ve mühendislik varlıklarının uzun vadeli değerlemesi. Proje nakit akışlarının analizi. Proje riski ve belirsizlik. Risk benzetimi. 550 Seminer Öğrencinin Yüksek Lisans programında ilgilendiği alanda Japonya, ABD., ve/veya AB dahil dünya çapında endüstriyel yönetim sistemleri, bilişim mühendisliği, kurumsal bilişim işletmeleri ile ilgili literatür araştırması yaparak sözel sunumlarını gerçekleştireceği bir vaka etüdü çalışması olacaktır. 4

5 551 Uygulamalı Proje Tezsiz yüksek lisans öğretimi gören öğrencilerin ilgilendiği alanda uygulamalı bir proje yapması gerekir. 599 Tez Öğrencinin Yüksek Lisans programında aldığı derslerle ilişkili konularda araştırma ve inceleme kapasitesini yansıtan, danışman yönetiminde hazırlayacağı ve daha sonra jüri önünde savunacağı, enstitü tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlanmış yazılı bir projeye dayalı uygulamalı tezin sunumudur. Hazırlanacak Yüksek Lisans tezi öğrencinin ana dilinde olacak ve fakat ingilizce bildiri, makale, ve/veya ingilizce kopyasını hazırlama koşulu aranacaktır. SEÇMELI DERSLER: 504 Yönetim Bilgi Sistemlerine Giris Yönetim Bilişim Sistemlerine giriş, veri depolama ve işleme yöntemleri (MS Office araçları ile uygulamalar), internet teknolojileri ve mimarisi, web sayfası tasarımı ve işletme stratejileri, kurumsal kaynak planlama, e ticaret ekonomisi, e devlet, kurumsal sistem doğrulama ve kurumsal sistem hesaplarının kontrolü. 505 Gelişmiş Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem geliştirme, çevrim ömrü, yapılabilirlik, bilişim gereksinim analizi, bilişim toplama, veri akış diyagramlarının kullanımı, işlem özellikleri, tasarımda önemli hususlar ve nesne yönelimli sistem analizi. Örnek problemler, çoğunlukla otomotiv, havacılık, havaalanı yönetimi, lojistik ve her türlü endüstri ve hizmet sektöründen seçilecektir. 506 Mühendislik Yönetiminde Motivasyon ve Kültür Bireysel ve organizasyonel becerilerin geliştirilmesi için motivasyonel teoriler ve uygulamalar. Amaçları karşılamada başarı, yaratıcılığı/yeniliği geliştirme liderlik ve kişisel ilişkiler arası iletişim becerisi ve organizasyonel yapı, politika ve iş tasarımı aracılığı ile gelişim. 5

6 507 Sayısal Metodlarda Özel Konular Yöneylem araştırması ve uygulamalı iş istatistiği konuları. Matematiksel programlamanın uzantıları ve uygulamaları, stokastik süreçler, kesikli programlama, network modelleri ve istatistik tekniklerinin uygulanması. 508 Stratejik Yönetim Uygulamaları Organizasyonlarda stratejik yönetim süreçleri, GZFT analizi ve uygulamaları, işletme için strateji belirleme, ileri düzey stratejik problem çözme teknikleri. 509 Çok Değişkenli Veri Analizi Çok değişkenli veri analizinin uygulanabilirliği, veri ölçüm dereceleri, regresyon ve kısıtları ve çok değişkenli analiz yöntemleri (Örneğin; birincil bileşen analizi, faktör analizi, kümelenme analizi, diskriminant analiz, vb...) 510 Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim üzerine ağırlıkla durularak bilgisayarla bütünleşik üretimin teknikleri ve uygulamaları. 511 Gelişmiş İnsan Faktörleri Mühendisliği Metodolojisi İnsan faktörleri mühendisliğinde kullanılan gelişmiş metodolojiler. Gözlemsel yöntemler; işlev/görev analizi, bilgisayarlaştırılmış insan faktörleri dizayn metodları, insan güvenilirliği ve hata tahmini, insanmakine ara yüzü değerlendirmesi, modelleme teknikleri, anket ve araştırma tasarlama, deney tasarımı ve seçilen diğer konular. 512 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, planlama, uygulama ve tedarik zinciri operasyonlarının kontrol edilmesi, dağıtım ağı konfigürasyonu, dağıtım stratejisi ve stok yönetimi. 6

7 513 Operasyonlar Yönetiminde Güncel Konular Operasyonlar yönetimi alanı, karar verme, öngörüm, ürün planlama, işlem seçimi, ve kapasite planlama, donanım yerleşimi, çalışma sistemlerinin ve ölçümlerinin tasarımı, donanım yerleşim tasarımı ve düzenlenmesi, ana çizelgeleme, envanter yönetimi, ve proje yönetimi. 514 Doğrusal Olmayan Programlama Doğrusal olmayan programlama yaklaşımlarına ve teorisine başlangıç. Doğrusal olmayan eniyilemelerin mühendislik ve yönetim bilimleri odaklı uygulamaları. Hem tekli hem de çok değişkenli ve aynı zamanda kısıtsız ve kısıtlı problemler Lagrange çarpanları, Kuhn Tucker teorisi, en dikine alçalma yöntemlerini içeren çözüm işlemleri ile ele alınmaktadır. 515 Yapay Zekaya Giriş Yapay zekaya giriş, problem çözme, bilgi ve akıl yürütme, mantıksal eylem gerçekleştirme, belirsizlik, öğrenme, iletişim ve anlama. 516 Proje Yönetimi Proje yönetiminin kapsamı, proje yaşam çevrimi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynağı yönetimi, iletişim yönetimi, risk ve tedarik etme yönetimi 517 Sistem Modelleme ve Benzetim Mevcut simülasyon yazılımlarını kullanarak kesikli sistemlerin modellenmesi, Monte Carlo simülasyonu. Problem tanımlama, girdi dağılımları, çıktı veri analizi, model doğrulama, varyans azaltma teknikleri, tasarımının animasyonu, simulasyon deneyinin tasarımı 518 Envanter Sistemleri Analizi Üretim ve envanter kontrol, ekonomik parti büyüklüğü, fiyat kırım modelleri unsurlarını Lagrange yöntemi, rastgele olmayan dinamik envantor modeli, olasılıksal bir devir ve çoklu devirli modeller sıfır ve artı önsüre modellerini kapsamaktadır. 7

8 519 Nakliye Lojistiği Mühendislerin ilgisindeki nakliye lojistiği içerisindeki konular: dağıtım ve yer analizi, filo büyüklüğü belirleme, lojistik tesisleri planlama, Coğrafik Bilgi Sistemlerinin ve Küresel Konumlandırma Sistemlerinin nakliye sistemlerinin modellenmesi ve analizine yönelik uygulamaları. 520 Sezgisel Eniyileme Bu ders, sürekli ve kesikli / kombinatoryal eniyileme problemlerini modern sezgisel yöntemlerle çözebilmek için tasarlanmıştır. Birçok eniyileme probleminin NP zor olmasından dolayı, sezgisel eniyileme yöntemleri bu tip problemler için yakın eniyi çözümler sunmaktadır. Bu ders, açgözlü sezgisel yöntemler, iteratif açgözlü algoritma, iteratif bölgesel tarama, değişken komşuluk taraması, tabu taraması, tavlama benzetimi, genetik algoritmalar, farksal evrim algoritması, parçacık sürü eniyileme algoritması, armoni taraması, yapay arı sürü algoritması vb. şekildeki metodları kapsamaktadır. Amaç, kısıtsız ve kısıtlı eniyileme problemlerini uygun yöntemlerle çözmektir. 522 Gelişmiş Kalite Kontrol Yöntemleri Özelliklere bağlı kabul örnekleme, tekli, ikili, sıralı ve çoklu örnekleme planları, örnekleme planları, askeri örnekleme planları, değişkenlere dayalı kabul örneklemeleri, kontrol grafikleri, deneysel tasarım gibi kalite kontrolünde yeralan gelişmiş konuları kapsar. 523 Gelişmiş Karar Modelleri Uygulama ve sonuçları yorumlamaya ağırlık vererek, teknik ve yönetim problemleri için niceliksel ve niteliksel karar modellerini ve tekniklerini odak almaktadır. Konular çok amaçlı karar ağaçları, etki şemaları, ağırlıklandırma yöntemleri, bilginin değeri, Analitik Hiyerarşik İşlem, yarar teorisi, gurup karar verme ve uzman sistemleri içermektedir. 525 Sıralama ve Çizelgeleme Teorisi Öğrencileri en son sıralama ve çizelgeleme teorileri ile donatmak için tasarlanan bu ders, temel tek makine, çoklu makine, ve paralel makine problemlerinin yanı sıra; permutasyon akış tipi çizelgeleme problemleri, atölye tipi çizelgeme problemleri, beklemesiz akış tipi çizelgeme problemleri, blokeli akış tipi çizelgeleme problemleri, aylak zamansız akış tipi problemler, ve akış tipi parti bölme çizelgeleme problemlerini de kapsamaktadır. 8

9 526 Yöneylem Araştıması Uygulamaları Pratik problemleri çözmek için matematiksel modellerin kullanımı, vaka etüdleri hakkında makalelerin incelenmesi, veri toplama ve yürürlüğe koyma. Öğrencilerin endüstride ve devlette gözlemlenen gerçek problemler üzerinde takımlar halinde çalışmaları planlanmaktadır. 527 Sınır Değer Problemleri Fourier Serileri. Ortogonal Fonksiyonlar. Isı, Dalga ve Potansiyel Denklemlerin Çözüm Metodları. Sturm Lioville Problemleri. Özdeğer Problemleri. Sınır şartları. 528 Üretkenlik ve Kalite Mühendisliği Ulusal ve uluslar arası rekabette önemli sektörlerde faaliyet göstermekte olan endüstrinin analiz edilebilmesi için kullanılabilcek üretkenlik ve kalite ölçütleri. Yönetim teorisyenlerinin ve üretkenlik veya kalite gelişimi sağlayan sistemlerin çalışmaları. 9

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303 Birinci Yarıyıl/First emester Kodu Adı ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKEK LİAN BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Türü TUK İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

CTIS DERSLERİ (2012)

CTIS DERSLERİ (2012) CTIS DERSLERİ (2012) CTIS 151 Programlamaya Giriş Hem tasarım hem de programlama bakış açısıyla programlamaya giriş. Programlama dillerinin söz dizimi ve anlam bilgisi. Programlama stili. Programda çıkabilecek

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

İç İ in i d n ek e il i er e Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim w w w. t e k i m. co m. t r 2

İç İ in i d n ek e il i er e Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim w w w. t e k i m. co m. t r 2 Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi İçindekiler Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim www.tekim.com.tr 2 Hakkımızda www.tekim.com.tr Hakkımızda Kuruluş TEKİM, 2005 yılında Ankara

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları 2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları Prof. Dr. Orhan TORKUL 1. Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı 2. İş Zekası Sistemleri 3. Ortak Çalışma Sistemleri

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı Baha ŞEN 1, Caner ÖZCAN 1 1 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı