Bir Yüksek Öğretim Uzaktan Eğitim Programının Görme Engellilerin Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi: GÜUEP Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Yüksek Öğretim Uzaktan Eğitim Programının Görme Engellilerin Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi: GÜUEP Örneği"

Transkript

1 1175 Bir Yüksek Öğretim Uzaktan Eğitim Programının Görme Engellilerin Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi: GÜUEP Örneği Özet Ufuk TANYERİ, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Yrd. Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKÇİ, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Günümüzde geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde görme engelliler de çeşitli yazılımsal ya da donanımsal gereçleri kullanarak bir gören kadar etkin olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Bu durum, bu teknolojiler aracılığıyla verilen hizmetlerin görme engellilerin de rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde onların kullandıkları gereçlerle uyumlu bir şekilde geliştirilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu gerekliliklerin dikkate alınması gereken uygulama alanlarından biri de internet tabanlı eğitim programlarıdır. Günümüzde bu programlar sayesinde birçok genç, diploma ve/veya sertifika sahibi olarak iş bulma imkânına sahip olmaktadır. Bu programlar geliştirilirken, görme engelli vatandaşlarımızın da programı takip edebilecek şekilde tasarlanması, onların alabilecekleri eğitimler sayesinde üretken ve topluma yararlı birer birey olabilmelerinde oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları (GÜUEP) web sitesi öğrenci modülü, görme engeli olan, yaşları 16 ile 35 arasında değişen 10 katılımcıya kullanılabilirlik testi uygulanarak web sitesinin etkililiği ve verimliliği değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Öğrenci Modülü Kullanışlılık Testi (ÖMKT) adı verilen kullanılabilirlik testi geliştirilmiş ve yapılan testlerde fonksiyonellik, kullanılabilirlik, bakılabilirlik, güvenilirlik gibi kıstaslar ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarından elde edilen sonuçların, bu tip hizmetleri veren kurumlara ve araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Görme Engeli, Kullanılabilirlik Testi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi. GİRİŞ Üniversite gençliğinin öğrenim yaşantıları boyunca, üniversite yerleşkelerinde birçok zorlukla karşılaştığı bilinmektedir. Bireyi sosyal olgunluğa hazırlayan gençlik döneminde, karşılaşacağı sorunların en aza indirgenmesi büyük önem taşımaktadır. Birey, böylelikle biyolojik ve sosyal gelişimini en iyi şekilde tamamlayabilecektir. Toplum, üniversite bitirmiş bir bireyden çok şeyler beklemektedir. Belirli bir eğitimle, toplum bilgileri, sanat, dil bilgileriyle donanmış bir gençlik için, gençlik enerjisinin iyi yönlendirilmesi ve iyi eğitim verilmesi gerekmektedir. İyi bir eğitim verilmiş olarak yetiştirilmiş gençliğin kalkınma sürecine katılımını sağlama amacı, sadece gençlik sorunlarını çözme girişimi olarak değil, aynı zamanda yaşam koşullarını iyileştirme için toplumun öteki gruplarıyla enerji ve çabalarını bütünleştirme girişimi olarak düşünülebilir. Üniversite gençliği arasındaki görme engelli öğrencilerin biyolojik psiko-sosyal gereksinimleri görenlerden farklı değildir. Bu nedenle eğitim amaçlarında bir farklılık beklenmemelidir. Ancak eğitim ortamlarının görme engelli öğrencilerin özelliklerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Görme engelli üniversite öğrencilerinin çevrelerini genişletmede, yaşantılarını zenginleştirmede, teknoloji ürünü araç gereçlerin akılcı bir biçimde planlanıp uygulamaya konması, önemli bir adım olacaktır. Çünkü görme engelli öğrenciler görme gücünün sağlayacağı algılardan yoksun kaldıkları için çevrelerinden dokunma, işitme, koklama gibi duyumları izleme yoluyla elde etmektedirler.

2 1176 Görme engelli öğrencilerin karşılaşmış olduğu sorunları şu şekilde sıralayabiliriz: Dersleri Takip Etme ve Ders Çalışma: Derslerin takip edilmesi görme engelli bir öğrenci için oldukça zor olmaktadır. Kaynaştırılmış bir eğitim verilmesine karşın görme engelli öğrencilerin kullanabileceği herhangi bir materyal fakülteler bünyesinde bulunmamaktadır. Sınavların Hazırlanması ve Sınavların Yapılması: Sınavlar hazırlanırken ve yapılırken, verilen eğitimin ne kadar iyi özümsendiğine bakılmaktadır. Öğretim elemanının, öğrencilerinin verilen eğitimden ne kadar faydalandıklarını sınaması en doğal hakkıdır. Ancak görme engelli öğrenci dönem boyunca dersten yeteri kadar yararlanamadığı için yapılan sınavın sonucunda başarısız olacak ya da düşük bir verim elde edecektir. Bu da görme engelli öğrencide motivasyon düşüklüğüne neden olacaktır. Bilgisayar Kullanımı: Günümüzde vazgeçilmeyen bir araç olan bilgisayar hayatımızın her aşamasındadır. Bu kadar hızla yayılan bilgisayar, fakültelerde öğrenim gören görme engelli öğrencilerin hizmetine tam olarak sunulmamıştır. Ülkemizdeki duruma bakıldığında, üniversitelerde eğitimini sürdüren görme engelli öğrencilerin kısmen bu olanaklardan yararlandığı gözlenmektedir. Kütüphane Kullanımı: Bir kaynağa ulaşmakta kütüphanelerin rolü büyüktür. Teknolojinin hızla ilerlemesine rağmen bütün kaynaklar henüz bilgisayar ortamına geçmemiştir. Engelliler için geliştirilen ileri teknolojik uygulamalar, ülkemizde bazı kütüphaneler hariç kullanılmamaktadır. Bu nedenden dolayı bir görme engelli istediği herhangi bir kaynağa ulaşmakta zorluklarla karşılaşmaktadır. Diğer Karşılaşılan Problemler: Görme engelli öğrencinin, fakülte binası içinde rahatça dolaşabilmesi için, merdiven başlarına ve koridor başlangıçlarına neresi olduğunu belirten braille levhaların konması gerekmektedir [1]. Tüm bu sorunlar ışığında, ülkemizde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının niteliğinin ve bu eğitim ile ilgili yapılan akademik çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda bireylere kullandırmak üzere hazırlanan arayüzlerin yukarıda bahsi geçen sorunlara çözüm olacağı beklenmektedir. Dolayısı ile bu arayüzlerin belirli bir norma kavuşturulması gerekir. UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan eğitim, her düzeyde ve yaşta istekli tüm öğrencilere hizmet götürme işidir. Uygulamalarda, eğitimin her basamağında ve yetişkin eğitiminde bu sistemden yararlanılmaktadır. Uzaktan eğitimde öğrenme ortamlarından birisi de web tabanlı ortamlardır. Bu ortamın yararları şunlardır: Eğitim merkezinden tüm dünyaya bilgi gönderilir, Postalama masrafı en aza indirilir. Bilgi dağıtımı baskı ve taşıma masrafları indirilerek internet üzerinden yapılır, Tüm bilgi, bir servisten düzeltilip güncelleştirilir, Öğreten ve öğrenenle öğrenenler arasında metin, görüntülü ve sesli iletişim gibi çeşitli öğretim teknikleriyle etkileşim sağlanır, Internet, yazımda işbirliğine olanak sağlar, Öğrenciler geri bildirimlerini kolayca yaparlar [2].

3 1177 Yukarıda yararları sayılan uzaktan eğitim sistemlerinde kullanılan web arayüzleri günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin PEAK, online ingilizce eğitimi veren bir web arayüzüdür [3]. Dünya çapında web sitelerindeki hızlı büyüme ciddi görme problemi olan pek çok insanın önceden ulaşamadığı zengin içerikli bilgiye şimdi erişebildiği anlamına gelmektedir. Tamamıyla görmeyen insanlar, Braille ekran teknolojisi ve konuşma sentezleyici yardımı ile interneti kullanabilir. Fakat bu teknolojilerin düzgün çalışabilmesi için web sayfaları doğru HTML (hypertext mark-up language) ile yazılmış olmalıdır [4]. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı işbirliği ile 2003 yılında yapılan Türkiye Özürlü Araştırması na göre Türkiye nüfusunun %12 si engellidir. Toplam nüfusun %0,6 sı ise görme engellidir [5]. Bu doğrultuda web erişilebilirliğinin görme engelliler için ne kadar önemli olduğu ortadır. Web erişilebilirliği, özürlü kişiler tarafından web sayfalarının kullanılabilmesi demektir. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse; web sayfalarına erişilebilirlik; sayfaların özürlü kişilerin algılayabileceği, anlayabileceği, gezinebileceği, etkili bir şekilde kullanabileceği ve bunun yanında da içerik yaratıp, katkıda bulunabileceği bir şekilde tasarlanmasıdır [6]. Görme engelli oranının az olmadığı ülkemizde web erişilebilirliği dikkate alınarak hazırlanacak uzaktan eğitim sistemi web arayüzü, öğretimin kaliteli sürdürülmesi adına önemlidir. Gazi Üniversitesinde uzaktan eğitim amacı ile Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ve İşletme alanlarında ön lisans programları açılmış ve eğitim öğretim yılında da öğrenime başlanmıştır. Bir de bu programları web ortamında yürütmek amacıyla 2003 yılında uzaktan eğitim için çözüm üreten Enocta firmasına bir arayüz tasarlatılmıştır. Ancak bu arayüzün görme engelli bireyler için kullanılabilirlik testi bugüne kadar yapılmamıştır. İNSAN BİLGİSYAR ETKİLEŞİMİ VE KULLANIŞLILIK TESTİ İnsan bilgisayar etkileşiminin temel bileşenleri aşağıdaki gibi açıklanabilir: Fonksiyonellik; Sistem istenilen fonksiyonları içeriyor, bu fonksiyonları gerçekleştirebiliyor mu? Kullanılabilirlik; Sistem, görevlerin yapılmasında kullanılabiliyor mu? Bakılabilirlik; Sistemin desteklenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması olası mı? Güvenilirlik; Sistem her zaman aynı doğrulukta ve yeterlikte sonuçları verebiliyor mu? Web sayfası için hazırlanan bir arayüzün yukarıda bahsi geçen fonksiyonellik, kullanılabilirlik, bakılabilirlik ve güvenilirlik açısından denetimi mutlaka yapılmalıdır. Bir arayüzün değerlendirilmesi daha önceden belirlenmiş prensiplere uygunluk ve paralelliğin ölçülmesi ile birlikte kullanıcı-kabul testlerinin yapılmasını içermelidir. Yalnızca kullanıcı testleri ya da prensiplere uygunluğun değerlendirilmesi yeterli değildir. Arayüz tasarımının farklı aşamalarında arayüz değerlendirilmesi yapılır. İdeal olarak birinci değerlendirme herhangi bir uygulama programı yapılmaya başlamadan gerçekleştirilmelidir. Son değerlendirme ise sistemin aktif olarak kullanımı sırasında yapılmalıdır. Bunlara ek olarak tüm tasarım ve uygulama sürecinde, sürekli olarak çeşitli aşamalarda arayüz değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu değerlendirme: Test için kullanılacak ağın oluşturulması, Test kullanıcılarına hesap açılması ve gerekli hakların verilmesi, Gerekli verinin veritabanlarına yüklenmesi, Farklı senaryolar için farklı veri oluşturulması, Tüm programın derlenip test ortamına kurulması, Test senaryolarının yazılması,

4 1178 Test sonuçlarının analizi, Hata ve isteklerin kaydı ve organizasyonu [7] şeklinde gerçekleştirilir. Pek çok çalışma fonksiyonellik ve güvenilirliğe ilaveten kullanılabilirliğin çok önemli bir faktör olduğunu göstermiştir [8]. Bu amaçla bugüne kadar pek çok kullanılabilirlik testleri hazırlanmıştır. Kullanılabilirlik testlerinde: Etkililik: Hata oranı (başarı yüzdesi) Verimlilik: Verilen işlerin tamamlanma süreleri Kullanıcı Memnuniyeti: QUIS vb. anketler ile alınan kullanıcı tepkileri, yorumları ölçülür [9]. Bunun yanı sıra katılımcıların ve görevlerin seçimi, toplanacak verilerin ve toplama yönteminin belirlenmesi de bir diğer önemli unsurdur. Katılımcıların Seçimi: Katılımcılar gerçek kullanıcılar ya da gerçek kullanıcıları temsil edebilecek kullanıcılar arasından seçilmelidir. Sistemin kullandığı dili (kelimeleri) anlayabilmeli ve sistemin gerçekleştirdiği görevlere aşina olmalıdırlar. Görevlerin Seçimi: Görevler kullanıcı gereksinim analizi sonucunda oluşan görevler arasından seçilmelidir. Seçilen görevler, sistemin başarısı için kritik olarak sağlanması gereken fonksiyonları içermelidir. Toplanacak Verilerin ve Toplama Yönteminin Belirlenmesi Laboratuar ortamında iki tür veri toplanır: Gözlemsel Veriler Görev yapılırken kullanıcıların doğrudan değerlendirilmesi Video Kayıt (kullanıcı yüzü, ekran, eller ve klavye, uzaktan duruş vb.) Sistemin içine bulunan log dosyası Sesli düşünme-kullanıcıdan görevleri gerçekleştirirken düşüncelerin yüksek sesle söylemesi istenir [10]. Kullanıcı görüşlerinin toplanması amacıyla test sonu anketleri de yapılmalıdır. Kullanıcılara arayüz hakkında sorular sorulmalıdır. Görev tamamlama, arayüz bileşenleri (menüler, ikonlar vb.) ve giriş-çıkışların kolaylığı hakkında sorular kullanıcılar tarafından test sonunda yanıtlanır. Bu amaçla insan bilgisayar etkileşim alanında standartlaşmış soru grupları hazırlanmıştır. IBM kullanılabilirlik testi Kirakowwsi-Corbett testi ya da Schneiderman kullanılabilirlik testleri bunların en çok bilinenleri arasındadır. Bu standartlaşmış soru gurupları ve bahsi geçen diğer durumları incelenerek ÖMKT adı verilen bir test geliştirilmiş ve bu testten elde edilen veriler ışığında sonuçları analiz edilmiştir [11]. BULGULAR VE TARTIŞMA Kullanıcılar genellikle üniversite öğrencileri arasından seçilmiştir. Çünkü testi yapılacak web arayüzü üniversitede öğrenimini sürdürecek öğrenciler için tasarlanmıştır. Görevler seçilirken, görme engellilere gereksinim analizi yapılmıştır. ÖMKT, testin nasıl yapılacağını anlatan hoş geldin yazısı, tanışma, ilk izlenim ve web arayüzünde uygulama yapılacak görevleri gösterir 4

5 1179 ayrı bölümden oluşmuştur. Bulgular bu testten elde edilmiştir. Son olarak, aşağıda maddelerde gösterilen kabul kriterleri belirlenmiş ve bulgular bu doğrultu da analiz edilmiştir. Kabul kriterleri: Öğrenme süresi Hata Oranı (toplam hata sayısı ya da belirli bir sürede yapılan hata sayısı) Görevin tamamlanma hızı (yazılımın değil kullanıcı arayüzünün kullanılması ile gözlenen hız) Tablolarla İlgili Bilinmesi Gerekli Durumlar Tablolardaki veriler adresindeki web arayüzünün kullandırılarak elde edilmiştir. Bu veriler toplanırken aşağıdaki durumların bilinmesinde fayda görülmektedir: Arayüzün kullanışlılık testi yapıldığında bu site üzerinden güz dönemi eğitim öğretim faaliyetleri etkin olarak sürdürülmekteydi. Görevlerin seçiminde arayüz, alanında uzman kişilerce incelenmiş ve ilk seferinde 15 ayrı görev belirlenmiştir. Fakat yapılması istenilen görevler, klavye kısayolları ile erişim ve benzer içeriklere sahip olma kriterleri esas alınarak tekrar incelendiğinde bir diğerine benzeyen 5 görev tespit edilmiş ve değerlendirme 10 görev üzerinden sürdürülmüştür. Bazı görevlerin hiç değerlendirmeye giremeyişi konusu bir diğer durumdur. Örneğin; siteye erişimin kısıtlı olmasından dolayı site üzerinden kredi kartı ile ödeme işleminin yapılamaması; kullanıcının kredi kartı ile ödeme yapmasının beklenilmemesi ve testin uygulanması esnasında çevrimiçi ödemenin açık olmayışı. Tablo 1 de + lar kullanışlılık testinde yapılması beklenen görevlerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini ler ise diğer tüm halleri göstermektedir. Diğer haller, görevin çok yardım alınarak tamamlanması veya hiç tamamlanamaması olarak belirlenmiştir. Tablo 2 deki süre ölçüm sonuçlarında, test yapılan ortamın çevre faktörleri ve test esnasında bağlantıda oluşan aksamalar dikkate alınarak, ± 5 sn hata payının olduğu kabul edilmiştir. Kullanıcıların arayüzü kullanımlarında Jaws for Windows programının klavye kısayollarının bilinme derecesi, süre ölçümünü önemli derecede etkilemiştir. Görevler Kullanıcı Toplam (Yüzde) %100 %100 %90 %80 %100 %80 %100 %100 %70 %80 Tablo 1 Görevlerin gerçekleştirilme durumu

6 1180 Görevler Kullanıcı ORTALAMA ,5 247, ,5 204, ,7 431,2 Testden elde edilen sonuçlara bakılarak; Tablo 2 Görevlerin gerçekleştirilme süresi (sn) Katılımcıların daha önceden uzaktan eğitim web sitesi kullanıp/kullanmama durumları, interneti kullanma sıklıkları, eğitim amaçlı internetten yararlanma sıklıkları, Windows kullanımı ve bilgisayar kullanım seviyeleri benzer çıkmıştır. Sitenin ilk izlenim bilgileri değerlendirildiğinde kullanıcıların %90 nı site tasarımını sade bulmuştur. Kullanıcıların tamamı siteyi ilk kullanımlarında sitenin amacını kestirebilmişlerdir. Sitenin giriş sayfası sitenin nasıl gezileceğini dair fikir veremezken ana sayfa ve ders ana sayfasının gezilimi çoğu kullanıcı açısından kolay olmuştur. Ders danışmanına ait bilgi verme işlemi tüm kullanıcılar tarafından yapılmış ve en hızlı gerçekleştirilen görev olmuştur. Kullanıcıların tamamı siteye verilen öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapmayı başarmıştır. Fakat öğrenci modülü giriş sayfasında kullanılan düğmede, gönder yerine giriş yazılması öneri olarak getirilmiştir. Derslerin içeriğine kullanıcıların tamamı erişebilirken, içeriğin okunmasında Jaws for Windows programı klavye kısayollarının bilinme derecesi etkin rol oynamış ve kullanıcıların çoğu ders içeriklerini okuyabilmesine rağmen zorlanmıştır. İçerikde Flash ile hazırlanan hiçbir örnek, kullanıcılar tarafından okunamamıştır. İ harfi ile başlayan kelimelerin programa okutulması ayrı bir sorun olarak tespit edilmiştir. Bir kişi bu görevi tamamlayamamıştır. Dersler için hazırlanan ödev ve projeler görevi zaman alıcı bir görev olarak değerlendirilmiştir sadece 1 kişi bu görevi başaramamıştır. Bütün kullanıcılar sınav oturumu hakkında bilgi vermeyi başarmış ve sınavı başlatabilmiştir. Sohbet oturumuna girişi çok az yardımla %80 kullanıcı başarmıştır fakat sohbet odalarının yazılı olduğu liste ve kapat bağlantısı Jaws for Windows programı tarafından okunamadığından, yardım ile geçilmiştir. Ders değerlendirmeler bölümü çok sütunlu tablolardan oluştuğu için hücrelerdeki bilgilerin hangi sütuna ait olduğu bilgisinin hafızada tutulması güç olmuştur. Dolayısıyla sütunlara ait hücre bilgilerini verirken kullanıcılar zorlanmıştır. Okunuşu artırmak adına çok sütunlu tablolardan kaçınmak gerektiği tespit edilmiştir. Mezuniyet takip çizelgesi kullanılarak bir kullanıcı hariç, şu ana kadar alınan ders bilgisi verilmiş fakat sayfanın ders kredilerini algılamakta tüm kullanıcı zorlanmıştır. Dilekçe gönderme görevi de zorlanarak geçilen bir görev olmuştur. Buradaki tablo öncesi kullanılan tablo bilgisi kullanıcılar tarafından beğenilmiştir. Mesajlar bölümü en uzun gerçekleştirilen görev olmuştur. Bunun sebebi; i) görev içinde verilen görev sayısının çok olması ii) son görev olmasından dolayı kullanıcıların sıkılması. Her görev ifası sırasında bütün diğer bağlantıların tekrar ediyor olması kullanıcı beğenisini olumsuz yönde etkilemiştir.

7 1181 Yapılan bu değerlendirme, daha önceden uzaktan eğitim sitesi arayüzlerinin, testi yapılan kullanıcılar tarafından kullanılmamış olması, testi olası doğru sonuçlara daha yakınlaştırmışken, ÖMKT testinin konuşmacı tarafından ilk kez uygulanıyor olması ve empati kurma da zorluk yaşamış olabileceği düşüncesi de verilerin toplanması açısından bir dezavantaj oluşturmuştur. SONUÇ Bu testlerde gerçekte neler olduğu işi multi-disipliner bir çalışma ile yürütülmelidir [12]. Bütün disiplinlerle yapılacak ortak çalışma nihai sonucu ulaşmada daha etkin olacaktır. Nihai sonuç, görme engellilerin uzaktan eğitim arayüzlerini etkili ve verimli olarak kullanabilmesidir. Eğitim bir ülkenin can damarıdır ve eğitime yapılan yatırım ülkemize yapılan yatırımdır. Görme engellilerin özürleri, eğitim almalarına engel teşkil etmemelidir. Eğitim herkesin hakkıdır ve hatta web arayüzlerin tasarlanmasında yasal yaptırımlar da vardır [13]. Bu testten elde edilen sonuçlar uzaktan eğitim web sitesi arayüzlerinin tasarlanmasında kullanılmıştır. KAYNAKLAR [1] Üniversitede Okuyan Görme Engelli Öğrencilerin Karşılaştığı Problemler Ve Çözüm Yolları [2] Uzaktan Eğitim [3] [4] Make Your Website Accessible To Visually Impaired People [5] Türkiye 2003 Özürlüler Araştırması Sonuçları (Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı) [6] Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu 1.0 [7] Eğer test edilmemişse çalışmıyor demektir. [8] Questionnaire based usability testing, Drs. Erik P.W.M. van Veenendaal CISA, published in Conference Proceedings European Software Quality Week, Brussels, November 1998 [9] Web Sayfalarında Kullanılabilirliğin Önemi ve Kullanılabilirlik Testleri 1 [10] Ericsson K A, Simon H A 1993 Protocol Analysis: Verbal Reports as Data MIT Press, Cambridge, MA [11] Judith Fusco, Jeff Huang, and Alexandra Harris, Utilizing Usability Testing Methods to Improve OERL, Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, April, 2005, Montréal, Canada. [12] Testing Usability of Multimodal Applications with Visually Impaired Children, Published by the IEE Computer Society, 2006 [13] Engelli Siteler (Kanada New Brunswick Üniversitesi Web servisleri grubu)

8 1182 Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları (GÜUEP) Web Sitesi Öğrenci Modülü Kullanıcı Testi (ÖMKT) Kullanıcı: Meslek/İş: Yaş: Konuşmacı: Tarih: İşletim Sistemi: Tarayıcı (IE/Mozilla/Opera/Netscape): Hoş geldiniz, Kullanıcılara kendinizi tanıtınız ve rahatlamalarını söyleyiniz. Bu görüşme boyunca notlar alınacağını açıklayınız. Bugün, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları (GÜUEP) web sitesinin öğrenci tarafının etkinliliğini ve verimliliğini test edebilmek için gelmiş bulunuyorsunuz. Bu, bilgilerinizin ve yeteneklerinizi testi değildir; kullanışlılık ve kullanıcı beğeni testidir. Kullanım esnasında yapılan hatalar yanlışlarınız değildir, bunlar için özür dilemenize gerek yoktur.

9 1183 Tanışma Teste başlamadan önce sizi tanımamız adına birkaç sorumuz olacak: 1) Bir öğrenci olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? 2) Daha önce uzaktan eğitim programlarına ait web sitesi kullandınız mı? 3) Daha önce bu tarz bir kullanışlılık testi raporu okudunuz mu veya hazırladınız mı? 4) GÜUEP web sitesini daha önce kullandınız mı? 5) Eğer öyleyse, ne kadar sıklıkla kullanırdınız? Çok az Birkaç kez Ayda bir kez Ayda bir seferden daha fazla 6) İnterneti ne kadar sıklıkla kullanırsınız? Ayda bir kez ya da daha az Haftada bir kez Günde bir sefer Günde pek çok sefer 7) E-kitap taramaları hariç, eğitim amaçlı interneti ne kadar sıklıkla kullanırsınız? Asla Ayda bir kez ya da daha az Haftada bir kez Haftada bir seferden daha fazla 8) Windows a ne kadar hakimsiniz? Eğer başka bir işletim sistemi kullanıyorsanız tercihiniz hangisidir? 9) Bilgisayarı kullanım seviyenizi ne derecede görüyorsunuz? Hiç iyi değildir İyi değildir Orta seviyede diyebiliriz Rahat kullanırım Çok rahat kullanırım

10 1184 İlk İzlenim Teste ana sayfa hakkındaki izlenimlerinizi alarak başlayacağız, bunu siteyi dolanırken soracağımız sorular izleyecek, çeşitli konularla ilgili genel yorumlarınızı alacağız. Web siteyle size sunulan içeriklerde uzman görüşe sahip olmak zorunda değilsiniz. Biz sizlere sayfanın yeterli desteği verip veremediğine bakıyoruz. Buradaki aktivitelerin ne kadar etkin olduğuna odaklanıyoruz, bu yüzden sitenin nerede kafanızı karıştırdığı hakkında ya da nasıl yardımcı olması gerektiği hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Geliştirilmesini istediğiniz yerlerde fikirlerinizde kendinizi özgür bırakın. 1) Site hakkındaki ilk izleniminiz nedir? (Bu, metinlerin ve resimlerin yerleşimi ve ulaşılabilirliği hakkında.) 2) Sadece yazılanları dinleyerek, bu sitenin amacının ne olduğunu kestirebiliyor musunuz? (Online ders işlemleri, sınavlar, duyurular, çevrimiçi ödemeler gibi) 3) Sadece yazılanları dinleyerek, ana sayfanın sitenin nasıl gezileceğine dair nasıl bir fikir vereceğini hissedebiliyor musunuz?

11 1185 Görevler (Süre: ) Biz şimdi site içerisinden birtakım bilgilere erişmenizi ve bazı görevleri yerine getirmenizi isteyeceğiz. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yüksek sesle paylaşmanız faydalı olacaktır. Her bir görevi yerine getirirken eğer bir şeyleri çözemiyorsanız soru sormakta özgürsünüz. Eğer isterseniz sayfaları dinlerken içeriği okuyarak biraz zaman harcayabilirsiniz. Eğer tamamıyla anlamıyorsanız bizden yardım isteyebilirsiniz. Not alan kişi, her bir görev gerçekleştirilirken aşağıdakileri kaydetmelidir: Kullanıcının yaptıkları Kullanıcının neleri faydalı olarak tanımladığı Kullanıcının neleri kafa karıştırıcı olarak tanımladığı Kullanıcını siteyi gezerken karşılaştığı hatalar (arabirimde, içerikte vb.) Not alanı şaşırtan ya da ilgisini çeken herhangi bir şey Her aşamada geçen süre adresine girin 1) Sisteme, verilen öğrenci numarası ve şifresi ile giriş yapınız? (Süre: ) 2) Açılan ders ana sayfasından, Danışman Bilgisi bağlantısını kullanarak, dersin danışmanına ait bilgileri söyleyebilir misiniz? (Süre: ) 3) Açılan ders ana sayfasından, İçeriği Başlat bağlantısını kullanarak, ders için hazırlanan temel içeriğe erişip, içeriğe yönelik kısa bir bilgi verebilir misiniz? (Süre: ) 4) Genel Muhasebe dersine ait bir ödevi Ödev ve Projeler bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza indirip, dersin danışmanına gönderiniz? (Süre: ) 5) Açılan herhangi bir ders ana sayfasından, Sınavlar bağlantısını kullanarak, seçtiğiniz derse ait bir sınav oturumunu, Sınavı Başlat bağlantısını kullanarak başlatınız? (Süre: ) 6) Ana sayfadan Eğitim Araçları bölümünden Sohbet bağlantısını kullanarak bir sohbet oturumuna giriş yapınız? (Süre: )

12 1186 7) Açılan herhangi bir ders ana sayfasından, Değerlendirmeler bağlantısını kullanarak o derse ait değerlendirme sonucunu söyleyiniz? (Süre: ) 8) Ana sayfadan Mezuniyet Takip Çizelgesi bağlantısını kullanarak şu ana kadar aldığınız dersleri ve başarı notunuzu söyleyiniz? (Süre: ) 9) Ana sayfadan Dilekçeler bağlantısını kullanarak, üniversiteye resmi olarak tanınacak, bir dilekçe gönderiniz? (Dilekçe istenilen herhangi bir editörde hazırlanabilir) (Süre: ) 10) Ana sayfadan Mesajlar bağlantısını kullanarak size gelen bir mesajı açınız, yanıtlayınız ve siliniz? (Süre: ) Katılımınız için teşekkür ederiz.

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu ÖNSÖZ Akademik LMS (ALMS), Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ WEB KULLANILABİLİRLİĞİ FATMA BODUR 2008638500 *(8) Kullanılabilirlik Nedir? Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için,

Detaylı

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ İnternet sitelerinin pek çoğu kolay kullanılabilir olmadığı için kullanıcılarca eleştirilmektedir Zaman, Emek ve Mali Kayıplar Web sitelerinin kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

17.10.2011. Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı

17.10.2011. Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı USABİLİTY ANALYSİS Kullanılabilirlik Nedir? Koray Metin 2008639026 Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı ISO 9241 no'lu standardın bir bölümü olan "Kullanılabilirlik Kılavuzu"na göre; kullanılabilirlik,

Detaylı

Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması

Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması Cihan Yıldırım Yücel - Cengiz Acartürk ODTÜ-BİDB Akademik Bilişim 2006 İçerik Erişilebilirlik nedir? Engellilik çeşitleri Görme engellilik

Detaylı

Öğrenci Ana Sayfası Ekranını Tanımak

Öğrenci Ana Sayfası Ekranını Tanımak Öğrenci Ana Sayfası Ekranını Tanımak Öğrenci kendisine bildirilen Kullanıcı kodu ve parola bilgileri ile sisteme giriş yaptığında Öğrenci Ana Sayfası ekranına ulaşılır. Öğrenci Ana Sayfası ekranından,

Detaylı

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Mustafa Dalcı ODTÜ BİDB Araştırma Görevlisi Erişilebilir Web Proje Sorumlusu Kurumlar Sunum Web Erişilebilirliği Türkiye deki Durum Türkiye deki Çalışmalar Dünyadaki

Detaylı

WEB USABILITY. Ruşen Yürek. Web Kullanılabilirliği ; İçerik Hakkında. Kullanıcı Merkezli Tasarım(UCD) 01.11.2011. FreeDownloadPowerPoint.

WEB USABILITY. Ruşen Yürek. Web Kullanılabilirliği ; İçerik Hakkında. Kullanıcı Merkezli Tasarım(UCD) 01.11.2011. FreeDownloadPowerPoint. Ruşen Yürek 2008639034 FreeDownloadPowerPoint.Com WEB USABILITY 2 İçerik Hakkında Web Kullanılabilirliği nedir? Kullanıcı Merkezli Tasarım Ve Önemi Jacob Nielsen Kullanılabilirlik Sloganları Web Sayfası

Detaylı

Görme ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği İshak Keskin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Esra G. Kaygısız

Detaylı

İTÜGVONET KULLANIM KILAVUZU

İTÜGVONET KULLANIM KILAVUZU İTÜGVONET KULLANIM KILAVUZU İTÜGVONET NEDİR? İTÜGVONET, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından geliştirilen bir okul otomasyon yazılımıdır. Sistem üç yıldır okul yöneticileri, öğretmenler ve personeller

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU mdevlet 2009 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Hilton Oteli,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ U Z A K T A N E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ Öğretim Yönetim Sistemi ve Sanal Sınıf (ESLMS) Öğrenci Kılavuzu İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM REHBERİ

UZAKTAN EĞİTİM REHBERİ UZAKTAN EĞİTİM REHBERİ (Ortak Zorunlu Dersler için) Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi GENEL TANITIM Üniversitemiz de lisans/önlisans programlarında yer alan ortak zorunlu

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

HALI SÜPÜRMEK UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU ÖĞRETMENLER VE VELİLER İÇİN

HALI SÜPÜRMEK UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU ÖĞRETMENLER VE VELİLER İÇİN HALI SÜPÜRMEK UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU ÖĞRETMENLER VE VELİLER İÇİN İçindekiler 1. Uygulamanın Tanıtımı... 2 1.1 Uygulamanın Amacı;... 2 1.2 Kullanım Alanları;... 3 2 Kullanımı;... 3 3 Uygulamayı İndirmek...

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

Prof Dr Hülya Kayıhan

Prof Dr Hülya Kayıhan Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Prof Dr Sevil Gürgan Sorumlu Rektör Yardımcısı Koordinatör İşleyiş Engelli Öğrenci Birimi Fakülte, yüksek okul, enstitü / dekan yardımcısı, müdür yardımcı

Detaylı

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları Prof. Server Acim (Besteci ve Devlet Konservatuvarı Müdürü) 18 Nisan 2013 - Perşembe - 12.15 İnönü Üniversitesi GSTF ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem ERGONOMİDE KULLANILAN MODELLER Modelleme, farklı öğeler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Modeller, kullanıldıkları alanlara

Detaylı

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir.

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir. GİRDİ TASARIMI GİRDİ TASARIMI Geliştirilenyazılımın güvenilir ve geçerli bir yazılım olabilmesi iyi bir girdi tasarımı ile olanaklıdır. Diğer taraftan geliştirilen yazılımlar için kullanışlılık sahip olunması

Detaylı

Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi

Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yürütülmektedir. Öğretim Yönetim Sisteminde,

Detaylı

ÖĞRENCİ DESTEK KILAVUZU

ÖĞRENCİ DESTEK KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (ANKUZEM) ÖĞRENCİ DESTEK KILAVUZU Değerli öğrencilerimiz, Uzaktan Eğitim Programlarına hoşgeldiniz. Yeni kayıt olan öğrencilerimiz için bilgilendirme amaçlı Öğrenci

Detaylı

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Tasarımı ve Programlama Neleri Konuşacağız Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Nedir? Bilgisayar ve uygulamalarının

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Akademik Bilişim 2012 Neden Kullancı Merkezli Web Sitesi Akademik kütüphaneler Web siteleri üzerinden birçok

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 1 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Günümüzde kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından

Detaylı

Mahaya Bulmaca Sözlük 1.0

Mahaya Bulmaca Sözlük 1.0 Mahaya Bulmaca Sözlük 1.0 1 / 16 Table of contents Mahaya Bulmaca Sözlük'e Hoşgeldiniz... 3 Özellikler... 3 Lisans... 4 Kullanmaya Başlayın... 5 MBS'ü Başlatmak... 5 Yardım Almak... 5 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU (Bina incelemesi) Bu rapor Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği tarafından; Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Windows Server 2012 Kurulum Hazırlıkları. Windows Server 2012 Kurulum Seçenekleri. Windows Server 2012 Kurulum Adımları. Full GUI Kurulum Seçeneği

Windows Server 2012 Kurulum Hazırlıkları. Windows Server 2012 Kurulum Seçenekleri. Windows Server 2012 Kurulum Adımları. Full GUI Kurulum Seçeneği Merhaba, Aşağıda hazırlamış olduğum dokümanda Windows Server 2012 işletim sistemi kurulumunu sizlerle paylaşacağım. Windows Server 2012 Kurulum Hazırlıkları Eğer elinizde bir Windows Server 2012 işletim

Detaylı

VIO ERP12 Muhasebe Kurulum

VIO ERP12 Muhasebe Kurulum VIO ERP12 Muhasebe Kurulum VIOERP12 kurulumu başlatılmadan önce windows güvenlik duvarı, antivirus, firewall vb. kurulum esnasında muhtemel engelleme teşkil edebilecek olan araçlar geçici olarak devre

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

K12NET Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu. denge.k12.tr

K12NET Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu. denge.k12.tr K12NET Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu denge.k12.tr INTERNET SİTEMİZİNİN ADRESİ www.denge.k12.tr K12NET ÖĞRENCİ BİLGİ SERVİSİ ADRESİ www.denge.k12net.com İçindekiler K12NET Sistemine Giriş... 2

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 2013 İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 2-VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ... a)mizanın

Detaylı

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Instructional Technology Support Office ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Đletişim Bilgileri: Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres:

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara TC kimlik numaranızı

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı E-Mail : aanac@ozida.gov.tr eniyihoca@hotmail.com Telefon : 0 (533) 636 90 99 Judith Butler Hangi hayatlar korumaya, kollamaya,

Detaylı

Bu dokümanda Adobe Connect Sanal Sınıf uygulamalarının temel kullanımı anlatılacaktır.

Bu dokümanda Adobe Connect Sanal Sınıf uygulamalarının temel kullanımı anlatılacaktır. Adobe Connet Öğrenci Rehberi (v1.0) Bu dokümanda Adobe Connect Sanal Sınıf uygulamalarının temel kullanımı anlatılacaktır. Sanal Sınıfa Katılmak 1. Moodle sistemine giriş yaptıktan sonra ders içerikleri

Detaylı

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ e-eğġtġm KULLANIM KILAVUZU Şubat 2017 Türkiyede örnekler BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ e-eğitim Modülü; Öğretim üyeleri ile öğrenciler

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı

Detaylı

Analiz Raporu. Hedef kitleden bazılarına sorular yöneltildi. Buna göre ne tür değişimler beklediklerini saptadık. Ara yüzünün

Analiz Raporu. Hedef kitleden bazılarına sorular yöneltildi. Buna göre ne tür değişimler beklediklerini saptadık. Ara yüzünün Analiz Raporu Kısa Özet Bu çalışma kapsamında Kafe-Restoranlarda kullanılmakta olan otomasyon prototipinin geliştirerek daha dinamik ve kullanışlı bir şekilde tasarlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda geliştirilen

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Uzaktan Eğitim Kılavuzu

Uzaktan Eğitim Kılavuzu Uzaktan Eğitim Kılavuzu Değerli Öğrenciler, Uzaktan eğitim sistemine katılanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Uzaktan eğitim sistemimiz size bazı konularda bilgilendirme e-postaları

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

Etkileşimli Tasarım Temelleri. Etkileşimler ve Müdahaleler. Tasarım Nedir? Tasarımın Altın Kuralları. Tasarımın Altın Kuralları.

Etkileşimli Tasarım Temelleri. Etkileşimler ve Müdahaleler. Tasarım Nedir? Tasarımın Altın Kuralları. Tasarımın Altın Kuralları. ETKİLEŞİMLİ TASARIM TEMELLERİ 2009638019 Ezgi Başar 2008638029 Numan Kızılırmak Etkileşimli Tasarım Temelleri Tasarım Tasarım süreci Kullanıcılar Senaryolar Navigasyon Tekrarlama ve Ön ürünler Etkileşimler

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ EYLÜL 2010 RAPORU ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK YAPILAN FAALĠYETLER Engelli Öğrencilere Yönelik Yapılan Fiziki Ortamlar Mühendislik Fakültesi bina girişinde

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

GİRİŞ. !" Güvenli#i Uzmanlı#ı Temel E#itim Programı (Toplam: 220 saat) Uzaktan e!itim (90 saat) Yüz yüze e!itim (90 Saat) Uygulama e!

GİRİŞ. ! Güvenli#i Uzmanlı#ı Temel E#itim Programı (Toplam: 220 saat) Uzaktan e!itim (90 saat) Yüz yüze e!itim (90 Saat) Uygulama e! GİRİŞ Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri

Detaylı

İKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Oryantasyon Programı 19.Eylül.2011 Araş.Gör.Edip SEÇKİN

İKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Oryantasyon Programı 19.Eylül.2011 Araş.Gör.Edip SEÇKİN Nokta Sistemine ilk defa giriş yaparken kullanıcı adı: Öğrenci No ŞİFRE: kultur Sisteme ilk girdiğinizde anket ve duyurular penceresi açılır. Bu pencerede listelenen duyuruları takip etmeniz gerekir. Kişisel

Detaylı

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ Bölüm MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ MYLOGO HESAP AÇMA İŞLEMİ www.mylogo.com.tr sayfasına ulaşılarak ana sayfada bulunan kullanıcı bilgileri girişinin yapıldığı menünün altında "Yeni Hesap" butonu ile

Detaylı

Görüşler / Opinion Papers

Görüşler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 216-221 Görüşler / Opinion Papers Görme Engellilere Yönelik Kütüphanecilik Hizmetlerinde Türkiye deki Son Gelişmeler: Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Görme Engelliler

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ Sayı : B.30.2.UFK.0.71.00.00/ 12/12/2012 Konu : Doçentlik sınav Jüri Üyeliği ile Yrd.Doçent-Doçent-Profesör jüri üyeliği ücretleri. GENELGE 2012/14 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/09/2012 tarih ve

Detaylı

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU Derneğin Kuruluşu (28 Mart 2013) 06-106-093 kütük numarası ile 28 Mart 2013 tarihinde derneğimiz resmen kurulmuştur. Olağan

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Learning Management System (LMS) KULLANIM KLAVUZU OCAK-2017 TOKAT i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GENEL BİLGİLER... 1 2. EĞİTİMCİ

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE WEB PORTAL KULLANICI KILAVUZU V1.0 Genel Tanıtım Ar-Ge Web Portal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilim

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ (LMS-LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) KULLANIM KILAVUZU 2013 İÇERİK Uzaktan Eğitim Merkezi Hakkında Genel Bilgi...3 Uzaktan Eğitim Merkezi

Detaylı

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr DÜNYADAKİ EĞİTİM MODELLERİ Geçmişte kalan modeller Sınava hazırlık modeli (Allama Iqbal OU, Pakistan) Mektupla eğitim modeli

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu Katılımcı İzleme Kılavuzu

Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu Katılımcı İzleme Kılavuzu Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu Katılımcı İzleme Kılavuzu Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KIRKLARELİ Hazırlayan: Murat YAZICI ST olarak, eğitimlerdeki rehber rolünüzü yerine getirmek

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler 1. Başlamadan önce LMS i kullanmaya başlamadan önce bilgisayarınızın minimum sistem gereklerine sahip olup olmadığını ve internet bağlantınızın kabul edilebilir bir

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır.

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır. BİLGİ MİMARİSİ ÖDEV RAPORU Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesi, Kütüphaneciliği Dergisini kullanıcıya açmak, lobicilik ve gerçek bilgiyi sağlamak amacıyla web sitesini oluşturulmuştur. Sitenin Ana Sayfası;

Detaylı