Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Proje Teklifi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Proje Teklifi"

Transkript

1 Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Proje Teklifi Proje Adı: Uygulama Yeri: Proje Süresi: Yaşayan Kütüphane Türkiye geneli 17 ay İletişim: Meri İzrail Projeler Departmanı Yöneticisi Burcu Haylaz Kaynak Geliştirme Departmanı Yöneticisi 1. Proje Özeti Yaşayan Kütüphane, tam anlamıyla normal bir kütüphane gibi çalışmaktadır. Okuyucular gelirler ve bir kitabı belirli bir süre için ödünç alırlar. Kitabı okuduktan sonra kütüphaneye iade ederler ya da isterlerse kitabın süresini uzatabilirler ya da başka bir kitap ödünç alabilirler. Yaşayan Kütüphane ile normal bir kütüphane arasında tek bir fark vardır: Yaşayan Kütüphane de kitaplar insanlardır ve kitaplar ile okuyucular kişisel bir diyalog içerisine girerler. Yaşayan Kütüphane de bulunan kitaplar sıklıkla kendilerine karşı önyargı beslenen ve yoğun olarak ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplardan belirlenir. Kütüphanenin okuyucusu kendi önyargıları hakkında konuşmak isteyen ve bu deneyim için bir saatini ayırabilecek olan herhangi bir genç olabilir. Yaşayan Kütüphane de kitaplar sadece konuşmakla kalmayıp, okuyucunun sorularını da cevaplayabilir ve kitaplar da soru sorarak kendilerine yeni öğrenme noktaları çıkarabilir. Yaşayan Kütüphane, genellikle, birçok genci bir araya getiren festival, şenlik benzeri etkinliklerde uygulanır. İlk Yaşayan Kütüphane 2000 yılında Danimarka da Roskilde Festivali nde kurulmuş, bugüne dek 10 un üzerinde ülkenin gençlik şenliklerinde tekrarlanmıştır. Yaşayan Kütüphane, 2003 yılından beri Avrupa Konseyi nin İnsan Hakları ve Toplumsal Bütünlük için Gençlik programının parçasıdır

2 2. Proje Arka Planı Çeşitli özellikleri ile birbirlerinden farklı olan bireylerin aynı toplumun parçası olmaları ilk bakışta son derece doğal algılansa da, farklılıklara ayrımcı tepkiler ve uygulamalarla yaklaşılması önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı nın 2007 de Avrupa Parlamentosu na sunduğu rapora 2 göre, bu konuda veri toplayan 11 AB üyesi ülkenin 8 inde ırkçı suçlarda artış söz konusu. Sadece İngiltere ve Galler Bölgesi nde bir yılda 170binin üzerinde ırk ayrımı temelli vaka yaşandığı tahmin ediliyor. Türkiye de de benzer bir tabloyu görmek mümkün. Bu konuda sistematik olarak veri toplanmadığı için, ayrımcılık temelli olayların sayısını veya artıp artmadığını söylemek olanaklı değil; ancak bilhassa son yıllarda günlük yaşama girerek neredeyse göze görünür hale gelen bir milliyetçilikten ve buna bağlı olarak etnik nitelik taşımasa bile- bireysel farklılıkları reddeden toplumsal bir tutumdan söz edilebilir. Ancak farklılıkları reddeden bir toplum, küreselleşen dünyanın birçok ülkesinin olduğu gibi, Türkiye nin gerçeklerine de uyum sağlayabilmekten uzak. İçinde bulunduğu coğrafi konumun da bir getirisi olarak Türkiye, bugün de tarih boyunca olduğu gibi, farklı kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu etnik ve kültürel çeşitliliğe, sosyoekonomik farklılıklar da eklendiğinde oldukça renkli bir yelpaze yaratıyor ve toplumun tüm fertleri gibi gençler de, düşünce ve tavırları ile bu renkliliği taşıyor. Bu renkliliğin insan ilişkilerindeki yansıması her zaman olumlu olmuyor. Farklılıklar, bireyler tarafından kimi zaman zenginlik olarak değil de bir sorun gibi algılanıyorlar. Bilgi toplumu olmanın beraberinde getirdiği gittikçe karmaşıklaşan ve değişken bir yapıya sahip olan sosyal ilişkiler, insanlar arası ilişkilerde giderek artan bir parçalanmaya yol açıyor ve böyle bir ortamda bireyler bilinmeyen i tanımak ve iletişim kurmak için oldukça az zaman ve fırsat bulabiliyorlar. Bu da bilinmeyen i henüz tanımadan önyargıların gelişmesine ve bu tutumların davranışlara yansıyarak hızla yayılmasına ve genel geçer kabullere dönüşmesine sebep oluyor. Böyle bir toplumsal çerçevede,, ziyaretçilerine yabancı olan ile kişisel, özel ve yapılandırılmış bir alanda iletişim kurma fırsatı sunuyor. Yaşayan Kütüphane de, önyargılarla yaklaşılan ve ayrımcılığa uğrayan gruplardan seçilen kitaplar, okuyucularla kişisel bir diyalog geliştirme alanı buluyorlar. Türkiye nin 1949 dan beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Yaşayan Kütüphane yi, 2003 yılında başlatmış olduğu Toplumsal Bütünlük ve İnsan Hakları için Gençlik Programı nın bir parçası olarak ele alıyor. Programın felsefesi, insan haklarının sadece yasal dokümanlar ile korunamayacağı ve her birey tarafından savunulmasının önemine dayanıyor. Bunu gündeme getirmek ve insanların kendi insan hakları ve diğer insanların hakları üzerinde düşünmelerini sağlamak için genel kamuoyunun farkındalığını arttıracak etkinliklerden biri olarak Yaşayan Kütüphane öne çıkıyor. 2 2

3 Yaşayan Kütüphane Türkiye de ilk olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından Ağustos 2007 de BarışaRock Festivali nde, Nisan 2008 deki Gepgenç Festival de ve Ağustos deki BarışaRock Festivali nde uygulandı. Üç uygulamada kütüphane, toplam 7 gün boyunca saatleri arasında okuyucularını ağırladı; öğle araları dışında toplam 41 saat boyunca açık kaldı. Her iki festivalin toplamında 1756 okuma gerçekleşti. Yaşayan Kütüphane nin Türkiye deki bu ilk uygulamaları, hem kitaplar hem de okuyuculardan çok olumlu geri bildirimler aldı. Yapılan izleme ve değerlendirme çalışması sonucunda, okuyucuların en çok, yaşadıkları gerçeklik hissini çarpıcı buldukları ortaya çıktı. Okuyucular, yüz yüze, insan insana konuşarak iletişime geçmenin çok anlamlı ve heyecan verici olduğunu vurguladılar. Yaşanan deneyimin çarpıcılığı, başka sivil toplum kuruluşlarının da benzer Yaşayan Kütüphane ler kurmaya karar vererek Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi nden destek talep etmelerine vesile oldu. Bu noktada, Yaşayan Kütüphane yi bir model olarak Türkiye çapında faklı gençlik örgütlerinin kullanımına sunmak ve doğru bir uygulama zemini yaratmak için planlı bir çalışma yürütmek önem kazanıyor. Örneğin, kitapların mahremiyeti, güvenli bir paylaşım ortamı yaratılması, kütüphane katalogunun doğru hazırlanabilmesi gibi unsurlara, etkinliğin başarıyla uygulanabilmesi ve beklenen etkiyi yaratabilmesi için, dikkat edilmesi gerekiyor. Yaşayan Kütüphane Projesi, kapasite artırma amaçlı eğitim araçları ve sahada uygulama desteği içeren yeni kurgusuyla bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefliyor. 3. Amaçlar / Hedefler Yaşayan Kütüphane modelinin amaçları: Kişilere ve gruplara karşı ayrımcılığa yol açan önyargılarla ilgili farkındalık yaratmak ve farklılıklar ile bir arada yaşama kültürünü geliştirmek; Normalde birbirleri ile konuşma fırsatı olmayan kişiler arasında yapıcı bir kişilerarası diyalog için ortam sağlamak; İnsanları bir araya getirmek, birbirlerini anlamaya teşvik etmek ve onların insan toplulukları içindeki yaşamları ile baş etmelerine destek olmak; Barış içinde beraber yaşam alanlarını geliştirmek, insan onuruna yönelik karşılıklı ve itinalı olarak saygı göstermelerini sağlamak amacı ile insanları birbirine yaklaştırmaktır. nin hedefleri: YK modelini, iyi uygulamalarla gençlik örgütlerinin gündemine taşımak; Modelin gençlik örgütleri arasında yaygınlaşabilmesi için kapasite artırmaya yönelik eğitim, kaynak kitap, saha ziyaretleri, mali destek vb. araçları geliştirmek; Bu araçları bir program çerçevesinde değerlendirerek farklı gençlik örgütlerinin kendi Yaşayan Kütüphane uygulamalarını gerçekleştirmelerini desteklemektir. 3

4 4. Hedef Kitle Projenin hedef kitlesi: yaş arası gençler ve - Bu yaş grubunu hedef kitle olarak benimseyen gençlik örgütleridir. 5. Proje Etkinlikleri 1. Proje Ekibinin Oluşturulması Proje koordinatörünün belirlenmesi Proje danışmanlarının belirlenmesi YK uygulamak isteyen gençlik örgütlenmelerinden katılımcıların belirlenmesi 2. Kütüphanenin Oluşturulması Kitap başlıklarının belirlenmesi Kitapların projeye katılımlarının sağlanması Kütüphane katalogunun hazırlanması Alanın kurulması, kurulum için gerekli lojistiğin sağlanması Etkinliğin açılışının yapılması Günlük değerlendirme toplantıları Etkinliğin kapatılması ve alanın toparlanması 3. Kapasite Geliştirme Programı - Düzenleyiciler için Teknik Destek Eğitim programının oluşturulması Eğitim için gerekli lojistiğin sağlanması Eğitimin gerçekleştirilmesi Saha ziyaretleri YK Uygulama Kitabı yazımı Uygulama Kitabı tasarımı, basımı ve dağıtımı 4. Kapasite Geliştirme Programı - Düzenleyiciler için Mali Destek YK düzenleyecek gençlik örgütlerinden destek taleplerinin alınması Destek taleplerinin değerlendirilmesi Uygun bulunan projelerin desteklenmesi Desteklenen projelerin mali takibinin yapılması 5. İletişim Web sitesi tasarımı ve uygulaması Tanıtım malzemelerinin tasarım, üretim ve dağıtımı 6. İzleme & Değerlendirme Kütüphanenin yarattığı etkiyi ölçmek için gerekli araçların geliştirilmesi Bu araçların uygulanmasının takibi Sağlanan verinin değerlendirilerek yorumlanması ve raporlanması 7. Proje Koordinasyonu Koordinasyon toplantıları Tüm diğer proje faaliyetlerinin yürütülmesi, takibi ve raporlaması Proje sonuç kitapçığının hazırlanması ve yayımlanması 4

5 6. Uygulama Yeri Proje kapsamında öngörülen 4 Yaşayan Kütüphane uygulaması ve teknik destek programı Düzenleyiciler için Eğitim İstanbul da gerçekleşecektir. Projeden teknik ve/veya mali destek alarak kendi Yaşayan Kütüphane uygulamalarını yapacak gençlik örgütleri Türkiye nin herhangi bir ilinde faaliyet gösteriyor olabilirler. Kapasite Geliştirme Program çerçevesinde desteklenecek örgütlerin ülke genelinde dengeli coğrafi dağılımına özen gösterilecektir. 7. Projeden Beklenen Çıktılar Proje kapsamında: 4 defa kurulacak Yaşayan Kütüphane nin: 10 gün boyunca toplam 60 saat hizmet vermesi; Her kurulumda en az 25 kitabı okuyucularla buluşturması; 2000 in üzerinde okuma gerçekleşmesi; 2400 ün üzerinde kişiye doğrudan ulaşması; Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı ile: Yaşayan Kütüphane (YK) düzenlemek isteyen gençlik örgütlerinden gelecek en az 20 kişinin 6 günlük bir eğitim alması; Eğitim sonrasında her katılımcı örgüte en az bir kez saha ziyareti gerçekleştirilmesi; YK Uygulama Kitabı nın hazırlanarak basılması; Belirlenen fon kapsamında, YK uygulayacak gençlik örgütlerinden en az 4 tanesinin mali olarak desteklenmesi; Bu süreçte teknik ve/veya mali olarak desteklenen gençlik örgütlerinin en az yarısının YK uygulamasını proje süresi içinde gerçekleştirebilmeleri öngörülmektedir. 8. Sürdürülebilirlik Proje, temelde, Yaşayan Kütüphane modelinin Türkiye deki gençlik örgütleri arasında sürdürülebilir bir şekilde yaygınlaşmasına ve etkili olarak uygulanabilmesine yönelik bir kapasite geliştirme programı olarak tasarlandı. Proje faaliyetleri sayesinde, hem çeşitli gençlik kuruluşları kendi YK uygulamalarını gerçekleştirmek için doğrudan teknik ve/veya mali destek alacak, hem de bir YK Uygulama Kitabı yayımlanarak proje süresi bitiminden sonra da kendi Yaşayan Kütüphanesini kurmak isteyecek örgütlerin başvurabileceği bir rehber oluşturulmuş olacak. 5

6 9. Zaman Planı Faaliyetler Aylar Proje Ekibinin Oluşturulması Kütüphanenin Oluşturulması ve Kurulması Kapasite Geliştirme - Eğitim Kapasite Geliştirme - Saha Ziyaretleri Kapasite Geliştirme - Uygulama Kitabı hazırlanması Kapasite Geliştirme - Uygulama Kitabı dağıtımı Kapasite Geliştirme - Mali destek başvuruları Kapasite Geliştirme - Mali destek başvuruları sonucu Web sitesi tasarımı İletişim materyalleri tasarımı İletişim materyalleri dağıtımı İzleme & Değerlendirme araçları geliştirilmesi İzleme & Değerlendirme çalışmaları İzleme & Değerlendirme raporu Raporlama Proje Koordinasyonu 6

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Yaz Projesi Temmuz Ağustos 2010

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Yaz Projesi Temmuz Ağustos 2010 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Yaz Projesi Temmuz Ağustos 2010 Proje Adı: Uygulama Yeri: Proje Süresi: Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çocuk Birimi 21 Gün İletişim: Can Ercebe Ece Milli

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Proje Destekçileri* * Bu kitap, TÜSEV tarafından yürütülen, Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Yazar: S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar

Detaylı

Bu yayının kâğıt ve baskı giderleri National Endowment for Democracy tarafından karşılanmıştır.

Bu yayının kâğıt ve baskı giderleri National Endowment for Democracy tarafından karşılanmıştır. Helsinki Yurttaşlar Derneği 2003 1 STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER I NE İÇİN ÇABALIYORUZ? Toplumsal Bir Davanın Avukatlığına Soyunmak Bir sivil toplum kuruluşu (STK), ortak bir değerler dünyasının, vizyon

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR T.C. Avrupa Birliği

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 İçindekiler Rapor Hakkında 1 Mesajlar 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Genel Müdür Mesajı 3 Şirketimiz 4 Misyonumuz Değerlerimiz 4 Roche Hakkında 6 Kurumsal

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 04 Başkan ın Mesajı 06 Genel Müdürün Mesajı 09 Yönetim 11 Varoluş Nedenimiz ve Amacımız 14 Etkinlik Noktalarımız ve Saha Çalışmalarımız

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru

Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru Ortak Girişimler Yoluyla BM Medeniyetler İttifakı Hedeflerine Doğru Medeniyetler İttifakı İstanbul İştirakçiler Forumu 31 Mayıs 1 Haziran 2012 / İSTANBUL Yenilenen Küresel Ortaklık İttifak için bir dönüm

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Sayı: 65 Mayıs 2011 Dostluk treni ile İstanbul'dan Kars'a seyahat Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Türkiye nin yeni İklim Değişikliği

Detaylı