A. Sınıf Tipi Uygulamalar B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18"

Transkript

1 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015

2 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon ve Misyon... 1 EEM Lisans Programının Eğitim Hedefleri ve Avantajları... 2 Mezunların Çalışma Alanları... 3 Programın Teknolojik Gelişmelerdeki Yeri ve Başarının Belirlenmesi... 3 Öğrenci Kazanımları... 4 Programın Güçlü ve Zayıf Yönleri... 5 EĞİTİM PROGRAMI... 5 Bilimsel Alanlar... 5 Laboratuvarlar... 6 Eğitim Modeli... 6 Ders Kodlama Sistemi... 7 Programdaki Dersler... 8 Öğrenci Kazanımlarının Sağlanması Programın Uygulanışı Eğitim-Öğretim Yöntemleri A. Sınıf Tipi Uygulamalar B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar C. Proje Tipi Uygulamalar Başarıyı Değerlendirme Yöntemleri EĞİTİM PLANI VE DERS İÇERİKLERİ Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl PROGRAMI YÜRÜTECEK AKADEMİK KADRO Program Koordinatörleri Öğretim Üyeleri Yardımcı Akademik Personel... 62

3

4 SUNUM İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) lisans programı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmış olup öğretim yılında ilk kez öğrenci alacaktır.. Öğretim dili en az %30 İngilizce olmak üzere Türkçe olacaktır. Program, İngilizce hazırlık sınıfı dışında, dört akademik yılı (sekiz dönemi) kapsamaktadır. Programı başarı ile tamamlayanlar Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanını alacaklardır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı Elektrik - elektronik mühendisliği, elektrik ve elektromanyetiğin çalışma ve uygulaması ile ilgilenen bir mühendislik bilimidir. Elektrik mühendisliği birçok bilim dalını kapsayan geniş bir alandır ve 1980 sonrası genellikle elektrik enerjisi ve kullanımı ile uğraşan mühendislik disiplini olarak tanımlanır. İki ana uygulama alanı; 1. Elektrik enerjisinin üretim, dağıtım, dağıtım ağları, depolama ve kullanımı ile ilgilenen elektrik güç mühendisliği ve 2. Elektrik enerjisinin mekanik eylem ve işe dönüşümü için gerekli makine, düzenek ve kontrol sistemleri ile ilgilenen elektrik makineleri mühendisliğidir. Elektronik mühendisliği ise: Yarıiletken diyotlar, triyot, transistorlar, dijital sistemler, mikroişlemciler, bilgisayar ve benzeri mikro devre yongaları, baskılı devre kartları vb. elemanlarla ilgilenen Eleman, cihaz, sistem veya donanım geliştirmek için elektronların davranış ve etkileri ile ilgili bilimsel bilgiyi kullanan ve Elektrik gücü ve kontrolü ile ilgili donanımlar, enstrümantasyon mühendisliği, telekomünikasyon cihazları ve ağları, bilişsel radyo, elektro akustik, optik ve fiber optik iletişim sistemleri, yarı iletken devre tasarımı, gömülü sistemler, tıp elektroniği ve benzeri birçok uygulamaları kapsayan geniş bir mühendislik alanıdır. EEM Bölümünün Vizyon ve Misyon Vizyon Öğrencilerin öncelikle tercih ettiği ve sanayinin mezunlarını aradığı, bir öğretim kurumu olma çerçevesini aşarak bilimsel yaklaşımı ve proje kültürünü özümsemiş, ulusumuzu paylaşımsal iş birliği içinde ileri teknolojilere kavuşturmak için gerekli kavramsal temelleri aşılayan bir bölüm olmaktır. Misyon 1

5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü misyonu; araştırma ve akademik çalışmalarda öncülük etmek ve uluslararası gelişmelere paralel olarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik yeteneklerini artırmak için bilgi ve teknoloji transferi yapmak, insani değerleri göz ardı etmeksizin sanayi, ekonomi ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak seçkin mühendisler yetiştirmek olup tüm bu çalışmalarda toplumumuza hizmet ve onun gelişmesini hedeflemektir. EEM Lisans Programının Eğitim Hedefleri ve Avantajları Öğretim dili en az %30 İngilizce olmak üzere Türkçe olacaktır. Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen veya Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. İngilizce dil puanları yeterli olmayan öğrenciler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulundaki İngilizce hazırlık sınıfına katılıp başarılı olduktan sonra programa başlayacaklardır. İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretim süresine dâhil değildir. Bu konuda öğrencilere, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programının amaçları, mezunlarına şu üç konuda yetkinlik kazandırmak olarak özetlenebilir: 1. Kariyer: Mezunlar özel, kamu ve askeri alanlardaki yerel ve küresel sanayi ve akademik kuruluşların elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilgili iş kollarında başarıyla hizmet vermeyi. 2. Mesleki Katkı ve Geliştirme: Mezunlar medeniyetimizin kültürel temelleri çerçevesinde mesleki, teknik, yönetsel, iletişim, takım çalışması ve araştırma yetkileri ile topluma hizmet geliştirmek için, aktif sürekli ve yaşam boyu mesleki gelişim ile meşgul olmayı. 3. Sosyal Sorumluluk: Mezunlar sorumlu mühendislik uygulamaları ile toplumun refahına ve mühendislik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmayı, amaçlamaktadır. Bu hedefe yönelik, öğrencilere öğrenmeyi öğretmeyi ve aktif mühendislik yaşantıları boyunca yenilikleri izleyerek güncel kalmalarını sağlayan bir lisans programı sunulmaktadır. Programın avantajlarının başında öğrencilere sanayinin mezunlarda aradıkları bilimsel yaklaşım ve proje kültürünü özümsetmek, ulusumuzu paylaşımsal iş birliği içinde ileri teknolojilere kavuşturmak için gerekli kavramsal temelleri aşılamak hedefi ile tasarlanmış olması gelmektedir. Üniversitemizin İstanbul un Anadolu yakasında sanayi tesisleri yakın bir bölgede konumlanmış olması ve programın öğrencilerin bu durumdan en iyi şekilde yararlanılmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmış olması da diğer önemli bir avantajdır. 2

6 Mezunların Çalışma Alanları Elektrik-elektronik mühendisliği çok hızlı değişen bir bilim dalıdır. Bu alanda, İngilizce bilen ve sürekli gelişmeyi kendine hedef edinen mühendisler istihdam sıkıntısı çekmemektedirler. Elektrik-elektronik mühendisliği mezunları çoğunlukla şu işlerde çalışırlar: Enerji endüstrisi ile ilgili alanlarda tasarım, kurulum, işletme ve bakım. Güç santralları, Yüksek ve orta gerilim iletim hatları ve trafo istasyonları, Yük dağıtım merkezleri, Elektrik enerjisi kullanan sanayi kuruluşları. Enerji yönetimi ve korunması. Mikrodalga ve radar sistemleri, optik ve lazer iletişim sistemleri, mobil iletişim sistemleri vb. gibi çeşitli sistemlerin kurulum, yönetim ve bakımı. Aşağıda belirtilen işlerde tasarım, kurulum, işletme ve bakım. Çeşitli endüstriyel tesislerde kullanılan elektronik cihazlar, Kontrol sistemleri, veri kayıt istasyonları ve ilgili cihazlar, Bilgi teknolojisi ve yerel alan ağları, Bina yönetim sistemleri ve Elektronik eğlence cihazları. Biyocihazlar: Hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan cihazları geliştirmek için elektronik, bilgisayar ve ölçüm tekniklerinin uygulanması ile ilgili cihazların tasarım, kurulum, bakım ve onarımı. Otomotiv endüstrisi Programın Teknolojik Gelişmelerdeki Yeri ve Başarının Belirlenmesi Elektrik-elektronik mühendisliği son çeyrek asırda en hızlı gelişen ve değişen bilim dallarından biridir. Bu konuda çalışan mühendisler bu hızlı değişime ayak uydurup güncel kalabilmek için sürekli kendilerini yenilemek durumundadırlar. İMÜ elektrik-elektronik mühendisliği programı; Araştırma ve akademik çalışmalarda öncülük etmek, Uluslararası gelişmelere paralel olarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik yeteneklerini artırmak için bilgi ve teknoloji transferi yapmak, İnsani değerleri göz ardı etmeksizin; sanayi, ekonomi ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak seçkin mühendisler yetiştirmek, olup, tüm bu çalışmalarda toplumumuza hizmeti ve onun gelişmesini hedeflemektedir. 3

7 Programın başarısı mezunların program hedeflerine ulaşacak başarıyı elde etmeleri ile ölçülür. Programın paydaşları ilgili sanayi kuruluşları, mezunlar (alumni), AR-GE ve ÜR-GE kurumları ile eğitim/öğretim kurumları olarak belirlenmiştir. Programın başarısı Paydaşlarla yapılan mülakat, çalıştay ve konferans gibi bilimsel etkinliklerde elde edilen geri bildirimlerle, İki yılda bir yapılacak ve paydaşların geniş bir kesimini kapsayacak anket çalışmaları ile, Mezunlardan elde edilecek başarı, meslekte ilerleme ve yükselme raporlarının değerlendirilmesi ile, Mezunlar anketinden elde edilecek mezunların bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımları bilgilerinin değerlendirilmesi ile ölçülecektir. Değerlendirmeler paydaş temsilcilerinden oluşturulacak bir kurul tarafından yapılacaktır. Öğrenci Kazanımları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarının yukarıdaki Program Eğitim Hedeflerini elde edebilmeleri için lisans eğitimlerinin sonunda aşağıda sıralanan bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmaları beklenmektedir: a) Programın adına uygun cihaz ve sistemleri analiz ve tasarımlamak için gerekli matematik, fen ve mühendislik bilgileri ile ileri matematik ve elektrik ve elektronik mühendislik bilimleri bilgilerini uygulama becerisi. b) Deney tasarlama, yürütme ve verileri analiz edip yorumlama becerisi. c) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar dâhilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak bir sistem, bileşen ya da süreç tasarımlama becerisi. d) Çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisi. e) Bir mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. g) Etkin iletişim kurma becerisi. h) Mühendislik çözümlerinin küresel / toplumsal etkilerini kavrama. i) Yaşam boyu öğrenme ihtiyacının farkında olup kendini sürekli yenileme. j) Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma. k) Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi. Fakültemizdeki eğitim ve öğretim öğrenci odaklı olacak ve öğrencilerin ne öğrenmeleri gerektiği ve hangi yetenek ve becerilerle donatılması gerektiği eğitim programlarının paydaşları ile birlikte tespit 4

8 edilip öğrencilerle paylaşılacaktır. Bilgi yüklemekten ziyade öğrenmeyi öğreten bir yaklaşımla, öğrencilerin bağımsız çalışma, yaşam boyu öğrenme ve öğretme, takım çalışması, eleştirel düşünme, yaptıklarını yazılı ve sözlü sunma ve savunma, bilişimden etkin yararlanmayı sağlayacak aktif eğitimöğretim yöntemleri uygulanacaktır. Öğrencilerin kendi yetenek ve becerilerini ilk yıllarda belirlemelerine yönelik çalışmalar yapılıp eğitim-öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek ve onların beraberce çalışmalarını sağlayacak biçimde olmasına dikkat edilecektir. Programın Güçlü ve Zayıf Yönleri Programın güçlü yönleri: Yenilikçi ve girişimci bir vizyonla tasarlanmış özgün bir program oluşu, Kavramsal olarak zor olan konuların Türkçe olarak verilmesi, Mezuniyete kadar öğrencilerin İngilizce yazma ve okumada yeterli düzeye gelebilmeleri için İngilizce verilecek derslerin program boyunca serpiştirilmiş olması, Öğrencilerin hem Türkçe hem de İngilizce terminolojiye hâkim olacak şekilde yetiştirilmeleri, İlk yıllardan itibaren proje ve tasarım kültürünün verilmesi, Çift ana dal, yan dal ve ortaklaşa programlarla öğrencilerin yetenek ve arzularına göre geniş kariyer seçim alternatifleri sunulması, İstanbul un Anadolu yakasındaki sanayi kuruluşlarına yakınlık, Genç ve dinamik eğitici kadrosu, Kapsamlı bir Teknoparkın kurulacak olması ve öğrencilerin burada geliştirilecek projelerde görev alabilmeleri, Gerektiğinde laboratuvar ve teknik hizmet alınabilecek olan Marmara Üniversitesine ve Gebze Teknik Üniversitesine yakınlık, Konum olarak ulaşım kolaylığı. Programın zayıf yönleri ise Üniversitemizin yeni kurulmakta olması nedeniyle: Sınıf, laboratuvar ve teknik donanımların yapım ve kurulma aşamasında olması, Öğrencilerin üniversite içinde kalabilecekleri öğrenci yurtlarının kurulma aşamasında olması. Öğrencilere sağlanan sosyal imkânların azlığı. EĞİTİM PROGRAMI Bilimsel Alanlar Açılması teklif edilen program, ülke gerçeklerine göre en çok ihtiyaç duyulan 1. Elektrik enerjisi, makineleri ve sürücüleri 2. Elektronik, optoelektronik ve haberleşme 3. Elektronik işaretler, devreler, sistemler ve kontrol alanlarında mühendisler yetiştirmek için tasarlanmıştır. 5

9 Laboratuvarlar 1. Temel elektrik, devreler ve ölçme 2. Elektronik ve devreleri 3. Sayısal elektronik, mikroişlemciler ve bilgisayar donanım 4. Bilgisayar uygulama 5. Haberleşme ve mikrodalga 6. Elektrik tesisleri 7. Elektrik makineleri ve güç elektroniği Eğitim Modeli Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmektedir. Yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar. Öğrencilerinin mezuniyete kadar elde etmeleri gereken kazanımları elde edebilmeleri için şu ders ve etkinlikleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir: 1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) zorunlu dersleri; 4 ders, 8 kredi, 8 AKTS 2. İMÜ Vizyon dersleri (seçimlik); 2 ders, 4 kredi, 4 AKTS 3. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) zorunlu dersleri; 14 ders, 43 kredi, 73 AKTS 4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) zorunlu dersleri; 15 ders, bitirme projesi ve iki meslek stajı, 48 kredi, 89 AKTS 5. Sosyal seçimlik dersler; 2 ders, 4 kredi, 4 AKTS 6. Teknik seçimlik dersler; 2 ders, 6 kredi, 10 AKTS 7. Mühendislik Yönetimi seçimlik dersleri: 1 ders, 2 kredi, 2 AKTS 8. Alan dersleri (EEM içinde öğrencinin seçtiği bilimsel alan için zorunlu dersler); 1 ders, 3 kredi, 6 AKTS 9. Seçimlik alan dersleri; 6 ders ve 1 laboratuvar dersi, 20 kredi, 40 AKTS olmak üzere 48 ders, 2 meslek stajı ve bitirme projesi olmak üzere 51 ders, 137 kredi ve 240 AKTS. Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. İngilizce verilecek derslerin adları İngilizce olarak yazılmış ve ayrıca yanlarına (İNG) konmuştur. Derslerin %25 i (60 AKTS) seçimlik derslerden oluşmaktadır. Zorunlu derslerdeki (180 AKTS) İngilizce verilecek olan 13 6

10 ders 70 AKTS yapmaktadır. Seçimlik derslerde de çok miktarda İngilizce ders bulunmakta olup öğrenci bunlardan iki tanesini seçtiğinde en az %30 İngilizce koşulu rahatlıkla sağlanmaktadır. Öğrenciler 4. ve 6. yarıyılı takip eden yaz döneminde 20 şer iş günlük iki staj yapmak zorundadırlar. Birinci staj genel mühendislik stajı olup herhangi bir mühendislik iş dalı ile ilgili bir iş yerinde yapılabilir ama ikinci stajın öğrencinin ana bilim dalındaki bir iş yerinde yapılması zorunludur. Ayrıca, ortaklaşa (cooperative) eğitim uygulamasında öğrenciler 6. yarıyıldan sonraki yaz dönemini ve 7. yarıyılı meslekleri ile ilgili bir iş yerinde staj yaparak (intern) geçirirler. Bu çalışmanın yapılabilmesi için iş yerinde öğrencilere rehberlik yapabilecek düzeyde eğitilmiş ve bu iş için arzulu deneyimli bir meslek erbabının bulunması gereklidir. Üniversitedeki danışman ile iş kolundaki danışmanın beraberce hazırlayacakları bir çalışma planı üzerine Üniversite bu iş koluyla bir protokol yapar ve çalışmalar iş yerinin sorumluluğunda yürütülür. 8. yarıyıl başında öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bir rapor sunar ve bölümün atayacağı bir jüri önünde savunur. Bu çalışma 2. meslek stajı, bitirme projesi I, iki teknik seçim dersi ve bir teknik seçim laboratuvar dersine denk sayılır. 7. yarıyıldan kalan diğer dersler 6. ve 8. yarıyıllara eklenerek öğrenciler dönem kaybetmeden normal 8 yarıyılda lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. İMÜ Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü (KAGEK) ve İşkur öğrencilere staj yeri bulmakta yardımcı olacaklardır. İsteyen öğrenciler yurt dışında da staj yapabileceklerdir. Ders Kodlama Sistemi Her dersin ait olduğu bölümü bildiren bir harf kodu ve buna sıralamasını gösteren üç rakamlı bir kodu vardır: 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü EE kodu ile temsil edilir. 2. Rakamların yüzler basamağı dersin hangi seviyede verildiğini gösterir 3. Onlar basamağı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dersin bölüm içinde ait olduğu bilimsel alanı belirtir 4. Birler basamağı ise dersin aynı seviye ve alan dersleri arasındaki sıralamasını ve tek rakamlar güz dönemini çift rakamlar ise bahar dönemini gösterir. Tablo 1: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ders Kodundaki Onlar Hanesinin Anahtarı Onlar Hanesi Bilimsel Alan 0 Temel Elektrik Mühendisliği Kurulum Dersleri 1 Elektronik 2 Haberleşme 3 İşaret, Devreler, Sistemler ve Kontrol 4 Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği ve Sürücüler 5 Elektrik Enerjisi Sistemleri 7

11 Onlar Hanesi Bilimsel Alan 6 Sayısal Sistemler ve Bilgisayar 7 Biyomedikal Mühendisliği, Elektronik Ölçme ve Enstrümentasyon 8 Optoelektronik 9 Özel Konular, Proje, Araştırma ve İş Becerileri Programdaki Dersler Tablo 2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Zorunlu Dersleri Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS IMU 0xx IMU vizyon dersi I (Tablo 3 den seçilecek) 2,0 2 2 IMU 0xx IMU vizyon dersi II (Tablo 3 den seçilecek) 2,0 2 2 IMU 021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2,0 2 2 IMU 022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2,0 2 2 IMU 031 Türk Dili I 2,0 2 2 IMU 032 Türk Dili II 2,0 2 2 Toplam IMU vizyon dersleri aşağıdaki tablodan seçilecektir. Tablo 3 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Vizyon Dersleri Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS IMU 051 Bilim ve Teknoloji 2,0 2 2 IMU 052 İstanbul: Şehir ve Kültür 2,0 2 2 IMU 053 Yenilikçilik ve Girişimcilik 2,0 2 2 IMU 054 İnsan ve Medeniyet 2,0 2 2 IMU 055 Toplum ve Etik 2,0 2 2 IMU 056 Sağlıklı Yaşam 2,0 2 2 Tablo 4 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Mühendislik Bölümleri Zorunlu Dersleri Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS CSE 101 Computer Programming (Bilgisayar Programlama) (İNG) 2,2 3 6 IE 304 Engineering Economy (Mühendislik Ekonomisi) (İNG) 2,0 2 3 PHYS 101 Fizik I (mekanik) 3,2 4 6 PHYS 102 Fizik II (elektrik ve optik) 3,2 4 6 LANG 101 LANG 102 MATH 105 Development of English Reading and Writing Skills I (İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I) (İNG) Development of English Reading and Writing Skills II (İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II) (İNG) Introduction to Probability and Statistics (Olasılık ve İstatistiğe Giriş) (İNG) 2, , ,

12 Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS MATH 101 Matematik I 3,2 4 6 MATH 201 Diferansiyel Denklemlere Giriş 3,2 4 6 MATH 102 Mathematics (Matematik) II (İNG) 3,2 4 6 MATH 104 Analytical Methods in Engineering (Mühendislikte Analitik Yöntemler) (İNG) 3,0 3 6 IE 102 Mühendisliğe Giriş 2,0 2 3 IE 201 Mühendislik Tasarımına Giriş 2,2 3 5 IE 302 Academic Presentation Skills (Akademik Sunu Becerileri) (İNG) 1,2 2 5 Toplam Tablo 5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Zorunlu Dersleri Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS EE 212 Elektronik Elemanlar ve Analog Elektronik 3,0 3 6 EE 221 Elektromanyetik Alan Teorisi 3,0 3 6 EE 231 Devre Teorisi I 3,0 3 6 EE 232 Circuit Theory (Devre Teorisi) II (İNG) 3,0 3 5 EE236 Elektrik Devre Laboratuvarı 0,4 2 4 EE 262 Digital Circuit Design (Sayısal Devre Tasarımı) (İNG) 3,3 4 6 EE 300 Meslek Stajı I 0,1 0 4 EE 313 Elektronik Devre Laboratuvarı 0,4 2 5 EE 322 Introduction to Communications Engineering (Haberleşme Mühendisliğine Giriş) (İNG) 3,0 3 6 EE 331 Signals and Systems (İşaretler ve Sistemler) (İNG) 3,0 3 6 EE 332 Theory of Control Systems (Kontrol Sistemleri Teorisi) (İNG) 2,2 3 6 CSE 202 Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) (İNG) 2,2 3 5 EE 341 Elektrik Makineleri I 3,0 3 5 EE362 Microprocessors (Mikroişlemciler) I (İNG) 3,3 4 6 EE 391 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Tasarım 1,2 2 5 IE 492 Teknolojide İnovasyon ve Girişimcilik 1,3 2 3 EE 400 Meslek Stajı II 0,1 0 4 EE 490 Graduation Project (Bitirme Projesi) (İNG) 1,4 3 5 Toplam Öğrenciler Tablo 4 ve Tablo 5 deki derslerin tamamını almak zorundadırlar. 9

13 Tablo 6 Sosyal Seçimlik Dersler Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS Sosyal Seçimlik I 2,0 2 2 Sosyal Seçimlik II 2,0 2 2 Toplam 4 4 Olası Sosyal Seçimlik Dersler BIOE 202 Environment and Energy (Çevre Ve Enerji) (İNG) 2,0 2 2 IE 262 Proje Yönetimi Ve Girişimcilik 2,0 2 2 IE 362 Industrial Relations (Endüstri İlişkileri) (İNG) 2,0 2 2 IE 364 İş Güvenliği 2,0 2 2 IE 202 Bilişim Hukuku 2,0 2 2 IE 204 Kültür Tarihi 2,0 2 2 IE 306 Sanat Tarihi 2,0 2 2 Tablo 7 Teknik Seçimlik Dersler Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS Teknik Seçim I 3,0 3 5 Teknik Seçim II 3,0 3 5 Toplam 6 10 Olası Teknik Seçimlik Dersler BIOE 261 Biyokimya ve Moleküler Biyoloji 3,0 3 5 PHYS 251 Modern Fiziğe Giriş 3,0 3 5 CE 371 Statik 3,0 3 5 CHEM 261 Genel Kimya 2,2 3 5 CSE 291 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I 2,2 3 5 EE 355 Elektromanyetik Dalga Teorisi 3,0 3 5 EE 353 Electrical Materials (Elektrik Malzemeleri) (İNG) 3,0 3 5 MATH 353 Numerical Analysis (Sayısal Analiz) (İNG) 3,0 3 5 ME 381 Termodinamik 3,0 3 5 EE 351 Elektrik Enerji Sistemlerine Giriş 3,0 3 5 Tablo 8 Mühendislik Yönetimi Seçimlik Dersler Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS Mühendislik Yönetimi Seçimlik Ders 2,0 2 2 Toplam 4 4 Olası Sosyal Seçimlik Dersler IE 461 Total Quality Management (Toplam Kalite Yönetimi) (İNG) 2,0 2 2 IE 463 İşletme Yönetimi 2,

14 IE 465 Stratejik Yönetim 2,0 2 2 IE 467 İş Hukuku 2,0 2 2 Tablo 9 Alan Dersleri Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS Zorunlu Dersler Alan Dersi 2,2 3 6 Toplam 3 6 Seçimlik Alan Dersleri Alan Seçim I 3,0 3 6 Alan Dersi II 3,0 3 6 Alan Seçim III 3,0 3 6 Alan Seçim IV 3,0 3 6 Alan Seçim V 3,0 3 6 Alan Seçim VI 3,0 3 6 Alan Seçim Laboratuvarı 1,2 2 4 Toplam Olası Zorunlu (Z) ve Seçmeli Alan Dersleri EE 411 Digital Electronics (Sayısal Elektronik) (Z) (İNG) 2,2 3 6 EE 412 Amplifiers and Electronic Devices (Kuvvetlendiriciler ve Elektronik Düzenekler ) (İNG) 3,0 3 6 EE 421 Yüksek Frekans Tekniği 3,0 3 6 EE 422 Mikrodalga Tekniği 3,0 3 6 EE 423 Stokastik Süreçler ve Rastgele Değişkenler 3,0 3 6 EE 424 Antenler ve Yayılma 3,0 3 6 EE 425 Communication Systems (Haberleşme Sistemleri) (İNG) 3,0 3 6 EE 426 Elektronik Ve Haberleşme Laboratuvarı 1,2 2 4 EE 427 Electromagnetic Compatibility (Elektromanyetik Uyumluluk ) (İNG) 3,0 3 6 EE 431 Elektrik Tesislerinde Koruma 3,0 3 6 EE 432 Numerical Control Systems (Sayısal Kontrol Sistemleri) (İNG) 3,0 3 6 EE 434 Otomasyon Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamaları 3,0 3 6 EE 435 Process Control (Süreç Denetimi) (İNG) 3,0 3 6 EE 436 Kontrol Laboratuvarı 1,2 2 4 EE 437 Digital Signal Processing (Sayısal İşaret İşleme) (Z) (İNG) 2,2 3 6 EE 441 Elektrik Makineleri II (Z) 2,2 3 6 EE 443 Power Electronics (Güç Elektroniği) (İNG) 3,0 3 6 EE 442 Enerji Dönüşüm Temelleri 3,0 3 6 EE 444 Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları 3,

15 Kod Dersin Adı T,U Kredi AKTS EE 446 Elektrik Makineleri Laboratuvarı 1,2 2 4 EE 450 Power Transmission Systems (Enerji İletim Sistemleri) (İNG) 3,0 3 6 EE 451 Elektrik Enerjisi Üretimi 3,0 3 6 EE 452 Elektrikle Tahrik 3,0 3 6 EE 453 Yüksek Gerilim Tekniği 3,0 3 6 EE 454 Electrical Energy Distribution (Elektrik Enerji Dağıtımı) (İNG) 3,0 3 6 EE 455 Illumination (Aydınlatma) (İNG) 3,0 3 6 EE 456 Elektrik Enerji Sistemleri Laboratuvarı 1,2 2 4 EE 458 Dış Aydınlatma 3,0 3 6 EE 457 Elektrik Tesis Projesi 3,0 3 6 EE 459 Power Transmission Lines (Enerji İletim Hatları) (İNG) 3,0 3 6 EE 461 Yazılım Mühendisliği 3,0 3 6 EE 462 Microprocessors (Mikroişlemciler) II (İNG) 3,0 3 6 EE 464 Algoritmalar ve Veri yapıları 3,0 3 6 EE 471 Electronic Instrumentation Technology and Measurement (Elektronik Cihaz Teknolojisi ve Ölçme) (İNG) 3,0 3 6 EE 472 Medical Electronics (Tıp Elektroniği) (İNG) 3,0 3 6 EE 473 Biyomedikal İşaretlerin Oluşumu 3,0 3 6 EE 474 Biomedical Systems (Biyomedikal Sistemler) (İNG) 3,0 3 6 EE 476 Tıp Elektroniği Laboratuvarı 1,2 2 4 EE 481 Optoelektronik I 3,0 3 6 EE 482 Optoelectronics (Optoelektronik) II (İNG) 3,0 3 6 EE 484 Fiber optic Communications (Fiber Optik Haberleşme) (İNG) 3,0 3 6 EE 486 Optoelektronik Laboratuvarı 1,2 2 4 EE 493 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Güncel Konular 3,0 3 6 EE 494 Elektronik, Optoelektronik ve Haberleşme Alanında Özel Konular 3,0 3 6 EE 496 Elektronik İşaretler, Devreler, Sistemler ve Kontrol Alanında Özel Konular 3,0 3 6 EE 498 Elektrik Enerjisi, Makineleri ve Sürücüleri Alanında Özel Konular 3,0 3 6 Tablo 10 Kredi ve AKTS özet tablosu Kod Dersin Adı Ders Adedi Kredi AKTS Zorunlu Dersler Zorunlu Türkçe ve İnkılap Tarihi MMF Zorunlu EEM Zorunlu Alan Dersleri (Zorunlu) Toplam

16 Kod Dersin Adı Ders Adedi Kredi AKTS Seçimlik Dersler İMÜ Vizyon Sosyal Seçim Teknik Seçim Mühendislik Yönetimi Seçim Alan Seçim Toplam Genel Toplam Öğrenci Kazanımlarının Sağlanması Dersler planlanırken Şekil 1 de görüldüğü gibi o dersin hedefi olan kazanımlar göz önüne alınarak ders tasarlanacaktır. Programın misyonu doğrultusunda iş çevrelerinin yönlendirmesi ile program hedefleri belirlenir. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerin mezuniyete kadar kazanmaları gerekli bilgi, beceri ve yetenekler tespit edilir. Bunlara göre de eğitim programı tasarlanır. Eğitim programının temel taşları olan dersler ise Şekil 2 de gösterildiği gibi tasarlanacaktır. Tablo 8 de gösterildiği gibi her dersin kapsaması gereken öğrenci kazanımları belirlendikten sonra bunların öğrenciye sunum şekil ve yöntemleri her bir ders saatine kadar detaylı belirlenir. Buna göre de ders planlanır ve uygulanır. Başarıyı değerlendirme ise klasik yöntemlerin yanında performans değerlendirme ve inceleme yöntemleri de kullanılarak yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında her bir ders saatine bir kredi, 2 veya 3 saatlik uygulamaya da bir kredi verilir. Tek saatlik uygulamalara kredi verilmez. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) (European Credit Transfer System - ECTS) hesaplamalarında ise dersler, uygulamalar ve öğrencinin o ders için Şekil 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitim programının tasarımı 13

17 harcayacağı ders dışı çabalar belirli ağırlıklarla çarpılarak kullanılmaktadır. AKTS kredileri her ders için ayrı ayrı hesaplanmakta olup dersin içeriği sayfasında dönem başında detaylı olarak verilecek ve her dönem sonunda güncellenecektir. 8 dönemlik lisans programı için derslerin dönemlere göre dağılımını, kredilerini ve AKTS lerini gösteren eğitim planı aşağıda verilmektedir. Öğrenci kazanımları ilk dönemden itibaren mezuniyete kadar dersler arasında dengeli bir şekilde dağıtılarak öğrencilerin bunları mezuniyette arzu edilen düzeyde kazanmaları sağlanacaktır. Aşağıdaki Tablo 11 de öğrenci kazanımlarının zorunlu derslerdeki dağılımını göstermektedir. Alan dersleri ve çeşitli seçimlik derslerle bu kazanımlar olgunlaştırılacaktır. Tablo 11 Öğrenci kazanımlarının zorunlu derslerdeki dağılımı Dersin Adı Öğrenci Kazanımları a b c d e f g h i j k IMU Vizyon Dersi I X X X X X X IMU Vizyon Dersi II X X X X X Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Türk Dili I X X Türk Dili II X X Bilgisayar Programlama X X X X Mühendislik Ekonomisi X X Fizik I (mekanik) Fizik II (elektrik ve optik) Şekil 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programında derslerin tasarlanması İngilizce (Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi) I X X X X X X 14

18 Dersin Adı İngilizce (Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi) II Öğrenci Kazanımları a b c d e f g h i j k Olasılık ve İstatistiğe Giriş X X X Matematik I X Diferansiyel Denklemlere Giriş X X X Matematik II X Mühendislikte Analitik Yöntemler X X X Mühendisliğe Giriş X X X Mühendislik Tasarımına Giriş X X X X X Akademik Sunu Becerileri X X X X Elektronik Elemanlar ve Analog Elektronik X X X Elektromanyetik Alan Teorisi X Devre Teorisi I X X X Devre Teorisi II X X X Elektrik Devre Laboratuvarı X X X X Sayısal Devre Tasarımı X X X Meslek Stajı I X X X X X X X Elektronik Devre Laboratuvarı X X X X X X X Haberleşme Mühendisliğine Giriş X X X X X İşaretler ve Sistemler X X X X Kontrol Sistemleri Teorisi X X Elektrik Makineleri I X X Nesne Yönelimli Programlama X X X X X X Mikroişlemciler I X X X X Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Tasarım X X X X X X X X Yenilikçilik ve Girişimcilik X X X X X Meslek Stajı II X X X X X X X X Bitirme Projesi X X X X X X X X X X X X Programın Uygulanışı Fakülte içinde halen yürütülmekte olan bir lisans programı yoktur. Ancak, program diğer fakülteler ve fakülte içindeki diğer bölümler tarafından şu şekilde desteklenecektir: 1. Önerilen programda dersler üniversite zorunlu dersleri, mühendislik ve mimarlık fakültesi zorunlu dersleri, elektrik-elektronik mühendisliği zorunlu dersleri, alan dersleri ve seçimlik 15

19 dersler olmak üzere beş ana grupta değerlendirilmektedir. Üniversite zorunlu dersleri üniversitedeki diğer programlarla beraber üniversitenin ilgili birimlerince verilmektedir. 2. Fakülte zorunlu derslerinden matematik, istatistik, fizik ve kimya dersleri fen fakültesinin öğretim üyelerince verilecektir. 3. Bilgisayar bilimleri ilgili dersler bilgisayar mühendisliği bölümü, iş güvenliği ve yönetimle ilgili dersler endüstri mühendisliği bölümü, statik, dinamik ve termodinamik dersleri de inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümleri öğretim elemanlarınca verilecektir. Öğrenciler 4. ve 6. yarıyılı takip eden yaz döneminde 20 şer iş günlük iki staj yapmak zorundadırlar. Birinci staj genel mühendislik stajı olup herhangi bir mühendislik iş dalı ile ilgili bir iş yerinde yapılabilir ama ikinci stajın öğrencinin ana bilim dalındaki bir iş yerinde yapılması zorunludur. Ayrıca, ortaklaşa (cooperative) eğitim uygulamasında öğrenciler 6. yarıyıldan sonraki yaz dönemini ve 7. yarıyılı meslekleri ile ilgili bir iş yerinde staj yaparak (intern) geçirirler. Bu çalışmanın yapılabilmesi için iş yerinde öğrencilere rehberlik yapabilecek düzeyde eğitilmiş ve bu iş için arzulu deneyimli bir meslek erbabının bulunması gereklidir. Üniversitedeki danışman ile iş kolundaki danışmanın beraberce hazırlayacakları bir çalışma planı üzerine Üniversite bu iş koluyla bir protokol yapar ve çalışmalar iş yerinin sorumluluğunda yürütülür. 8. yarıyıl başında öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bir rapor sunar ve bölümün atayacağı bir jüri önünde savunur. Bu çalışma 2. meslek stajı, bitirme projesi I, iki teknik seçim dersi ve bir teknik seçim laboratuvar dersine denk sayılır. 7. yarıyıldan kalan diğer dersler 6. ve 8. yarıyıllara eklenerek öğrenciler dönem kaybetmeden normal 8 yarıyılda lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. İMÜ Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü (KAGEK) ve İşkur öğrencilere staj yeri bulmakta yardımcı olacaklardır. İsteyen öğrenciler yurt dışında da staj yapabileceklerdir. Eğitim-Öğretim Yöntemleri Fakültemizde uygulanacak olan eğitim öğretim yöntemleri sınıf tipi, deneysel ve proje esaslı olmak üzer üç grupta toplanabilir. Öğrencinin yararını artırmak için derslerde bu yöntemlerden uygun olanlardan yararlanılır. Bu yöntemlerin uygulama şekilleri ve beklenilen öğrenci kazanımları özetle şöyle sıralanabilir: A. Sınıf Tipi Uygulamalar Ders Standart derslik teknolojileri kullanarak verilen derslerde hedef esas olarak öğrencinin dinleyerek konuları anlamlandırmasıdır. Ancak bu klasik yöntemin yararları günümüzde sürekli tartışılmaktadır. Yararları artırmak için derslerin soru-cevap şeklinde sunulması, bazı konuların tartışmalı olması, ödev 16

20 ve sözlü sunumlarla desteklenmesi, ders malzemelerinin web de sunulması gibi teknikler kullanılacak ve böylece öğrencilerin araştırma, yaşam boyu öğrenme, okuma, yazma, durumları işleme, soru geliştirme, eleştirel düşünce ve yorumlama, bilişim teknolojilerini kullanma becerileri geliştirilecektir. Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Öğrenciler takım halinde önceden hazırlanıp kendilerine verilen senaryolar üzerinde çalışırlar. Sorunları tespit edip çözüm önerileri getirirler. Her öğrenci ilgili tüm konuları çalışır. Böylece öğrencilerin, okuma, anlamlandırma, araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma, bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması ve yönetsel beceriler gibi yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanır. Aktif Eğitim Öğrenciler verilen bir konuyu takım halinde irdeleyip çalışırlar. Hedeflenen kazanımlar PDÖ dekine benzerdir ama öğrenciler konu ile ilgili bölümleri aralarında paylaşır ve her öğrenci kendi bölümünü öğrenip diğer öğrencilere öğretir. Beyin Fırtınası ve Küçük Grup Tartışması Genellikle çoklu ortamlarda yapılır. Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması gibi yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanır. B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar Çeşitli benzetim ve deneysel uygulamalarla öğrencilerin dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, bilgi toplama, kanıtlama, veri işleme ve yorumlama, analiz ve sentez yapmanın yanında bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanır. Yapısal Örnekler Önceden yapılmış örnek cihaz, süreç ve benzeri örnekler laboratuvar ortamında geri mühendislik yöntemleri ile ayrıştırılıp tekrar bütünleştirilir. Benzetim ve Gösterim Gözleme imkân verecek gerçek ya da sanal ortam kullanılır. Laboratuvar Deneyleri Başarılı bir mühendislik çalışması için iyi tasarlanmış, bilinçli yürütülmüş, dikkatli incelenmiş ve akıllıca değerlendirilmiş bir deney gerekebilir. Özel donanım gerektirir. Bir çalışmanın değişik 17

21 aşamalarında en belirgin olanları aşağıda sıralanan çeşitli nedenlerle deneyler yapılır ve öğrenciler eğitim öğretim sürecinde bu amaçlara yönelik deneyleri tasarlayıp uygulayacaklardır: 1. Ölçme cihazlarını, deney düzeneklerini ve yöntemlerini tanımak, tecrübe kazanmak, 2. Literatürden elde edilen verinin doğruluğunun tespiti, 3. Başka türlü elde edilemeyen bilgileri elde etmek, 4. Deneysel etkenleri kontrol ederek önerilen çözümü laboratuvarda denemek ve 5. Önerilen çözümü gerçek hayat şartlarında uygulama yerlerinde denemek. Gözlem, Saha Çalışması Mühendislik çalışmalarında önemli bir adım mühendisim sorunun oluştuğu yerlere gidip gözlem yapmasıdır. Yapılacak işlem sadece gözlem olup gözlemci bir sürü ölçmeler yapabilir, veri toplayabilir ve bunlar istatistik olarak güvenilir veri elde edene kadar da tekrarlanabilir. Böylece sorunun ekonomik, sosyal, çevre ve politik sınırlamalarını kapsayan geniş bir bakış açısı elde edilir. İnceleme / Anket Çalışması Özel tasarlanmış yöntem ve sorularla bilgi toplanır. C. Proje Tipi Uygulamalar Öğrencilerin aşağıda belirtilen çeşitli proje çalışma yöntemleri ile araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Grup Çalışması Ucu açık bir problemi çözmek için çalışma / proje grubu oluşturulup İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartışma forumları gibi alet ve imkânlar kullanılır. Dönem İçi Projeler Öğrencilere bireysel olarak veya küçük gruplar halinde ders kitabındakilere benzer projeler verilerek yukarıdakine benzer kazanımları elde etmeleri amaçlanır. Dönem Sonu Projeleri Derslerde işlenen konuların uygulaması olarak gerçek hayattakilere benzer problemler bireysel olarak veya küçük proje grupları şeklinde verilir. Bitirme Projesi 18

22 Öğrencilere bir gerçek problem üzerinde gruplar halinde çalışıp çözüm üretmeleri / tasarlamaları istenir. Yukarıdaki üç tip uygulamaya ek olarak seminer, panel, konuk konuşmacı gibi faaliyetler ile öğrenci topluluğu faaliyetleri ve projeleri yoluyla da öğrencilerin gelişimi sağlanır. Başarıyı Değerlendirme Yöntemleri Ders değerlendirmeleri öğrencinin kazanımlarını objektif olarak yansıtacak yöntemlerle yapılacaktır. Bunları da klasik yöntemler, performans belirleyicileri ve inceleme yöntemleri olarak üç gruba ayırabiliriz. Dersin veya değerlendirilecek işin durumuna göre bu yöntemlerden bir kısmı kullanılır ve başarı notu belirli ağırlıklarda yansıtılır. Kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri başlangıçta öğrencilerle paylaşılır. 1. Klasik Yöntemler: kısa sınav, ödev, ara sınavları, dönem sonu sınavı, dönem içi projeleri ve dönem sonu projesi değerlendirmeleri gibi, 2. Performans Değerlendirmesi: Laboratuvar performansı, kısa ve detaylı laboratuvar raporları, takım çalışması ve aktif öğrenme gayretleri, yazılı ve sözlü sunumlar, web deki tartışmalara katılma, sanat tasarımları, örnek olay incelemeleri, geri bildirim raporları, hizmet içi değerlendirme raporları, jüri değerlendirmeleri, portfolyolar gibi, 3. İnceleme Yöntemleri: giriş anketi, ön sınav, çıkış anketi, performans anketleri, kamuoyu Şekil 3 Elektrik-elektronik eğitim programını inceleme ve değerlendirme çevrimleri 19

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 18 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 18 C. Proje Tipi Uygulamalar... 19

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 18 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 18 C. Proje Tipi Uygulamalar... 19 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 3 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

Fakültenin Amaç ve Hedefleri Eğitim-Öğretim ve Değerlendirme Yöntemleri Eğitim Modelleri Lisans Programlarında Zorunlu Üniversite ve Fakülte Dersleri

Fakültenin Amaç ve Hedefleri Eğitim-Öğretim ve Değerlendirme Yöntemleri Eğitim Modelleri Lisans Programlarında Zorunlu Üniversite ve Fakülte Dersleri Fakültenin Amaç ve Hedefleri Eğitim-Öğretim ve Değerlendirme Yöntemleri Eğitim Modelleri Lisans Programlarında Zorunlu Üniversite ve Fakülte Dersleri ve İçerikleri MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Fakültenin

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları

Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Mekanik II - Dinamik CE 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları

Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler EE 312 Güz 3 0 0 3

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları

Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lineer Cebir MATH 275 Her İkisi 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güç Sistemleri Analizi EE 451 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 210,

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama I COMPE 113 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları

Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makine Teorisi MFGE 305 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 204 - Mühendislik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları Bilgisayar Programlama II (COMPE 114) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama II COMPE 114 Bahar 3 2 0 4 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kuantum Fiziği PHYS 201 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 102, MATH 158

Detaylı

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler I EE 201 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD)

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikroişlemciler BIL242 4 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I (MFGE 105) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I (MFGE 105) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I (MFGE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I Ders Kodu MFGE 105 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması II IE 323 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i IE 222

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II BIL122 2. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri BIL121 Teknik İngilizce I Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Antenler ve Yayılım (EE 405) Ders Detayları

Antenler ve Yayılım (EE 405) Ders Detayları Antenler ve Yayılım (EE 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Antenler ve Yayılım EE 405 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 310 (FD)

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları Üretim (MFGE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim MFGE 205 Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Nesneye Yönelik Programlama BIL205 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 104 Bahar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Lojistik (AVM206) Ders Detayları

Lojistik (AVM206) Ders Detayları Lojistik (AVM206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik AVM206 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Doğru Akım Devreleri Ders No : 0690220027 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Ders Adı Cam Bilimi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 456 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS SAYISAL YÖNTEMLER FM-223 2 / 2.YY 2 2+0+0 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları

Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizelgeleme IE 434 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU ETKİNLİK SAYISI SÜRESİ HESAPLAMA AÇIKLAMA. Ders İçi Süre (C) Ders Dişi Ön Çalışma (B)

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU ETKİNLİK SAYISI SÜRESİ HESAPLAMA AÇIKLAMA. Ders İçi Süre (C) Ders Dişi Ön Çalışma (B) MEF ÜNİVERSİTESİ TYYÇ ÇALIŞMALARI 1. KREDILENDIRME MEF Üniversitesi, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) yi içsel ve tek kredi sistemi olarak kullanmaktadır. AKTS öğrenci merkezli bir sistem

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Makine Mühendisliğine Giriş ME 102 Bahar 1 0 0 1 2.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı