İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar"

Transkript

1 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar Abdullah ÖZDEMİR, Metin ARTIKLAR KSÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Geliş Tarihi: 11/06/2007 Kabul Tarihi: 08/02/2009 ÖZET: Bu çalışmada dalgacık dönüşümü yöntemine dayalı olarak geliştirdiğimiz bir yüz tanıma yönteminin, içerisinde çok sayıda insan yüzü resimleri bulunan bir veri tabanı üzerine uygulanması incelendi. Dalgacık dönüşümü resimlere iki seviye uygulandı. İkinci seviyede elde edilen özet dalgacık katsayıları yüz resimlerini tanımak amacıyla kullanıldı. CNNL veritabanı içerisinden seçilen 500 kişilik bir set üzerinde yaptığımız simülasyonlar dalgacık dönüşümü yönteminin, resimlere herhangi bir dönüşüm uygulanmaması durumu ile karşılaştırıldığında, doğru tanıma oranını %1 den daha fazla arttırdığını, tanıma süresini ise 5 kata yakın azalttığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Dalgacık Dönüşümü, Yüz Tanıma, İnsan Yüzü Veritabanı Recognition of Frontal Face Images Using Two Dimensional Wavelet Transformation ABSTRACT: This paper demonstrates application of a wavelet transformation based face recognition algorithm on a face database that contains large number of individuals. The wavelet transformation is applied to database images for 2 levels and approximation coefficients of the second level are used to identify face images. Simulation results conducted on 500 people from CNNL database showed that wavelet transformation based algorithm increases the recognition performance by more than %1 and decreases the recognition time by a factor of 5 when compared with recognition of same images with no transformation applied. Keys Words: Wavelet Transform, Face Recognition, Human Face Database GİRİŞ Kişileri yüz resimlerinden tanıma son çeyrek asırda üzerinde çokça araştırma yapılan alanlardan birisi olmuş ve bu alanda pek çok algoritma geliştirilmiştir. Bunlara örnek olarak, yüz resimlerinden oluşan bir setin öz-vektör ve özdeğerlerinin kullanılarak tanıma işleminin gerçekleştirildiği Eigenfaces yöntemi [1,2] yüz resminin küçük pencerelere ayrıştırılarak bunlara farklı çözünürlüklerdeki Gabor filtrelerinin uygulandığı ve benzeri dalgacık dönüşümü temelli yöntemler [3], ve diğer pek çok istatistiksel ve yapay sinir ağları temelli yöntemler [4] verilebilir. Geliştirilen tanıma algoritmalarının büyük çoğunluğu kişileri ön cepheden çekilmiş yüz resimlerine bakarak incelemişlerdir. Ancak bu algoritmaların tanıma performansları rapor edilirken kullanılan veri tabanları içerisindeki kişi sayısı genellikle bir kaç yüz kişiyi geçmemiştir. Yüz tanıma sistemlerinin giderek artan uygulama alanları düşünüldüğünde, bu algoritmaların içerisinde daha çok sayıda yüz resmi bulunduran veri tabanları üzerindeki tanıma performanslarının araştırılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızda geliştirmiş olduğumuz Voting with Dynamic Local Templates (VDLT) metodunda bu gereklilik göz önüne alınmıştır. Yüz resimlerinin iki aşamalı bir işleme tabi tutularak tanıma işleminin gerçekleştirildiği bu yöntem, içerisinde 1000 kişinin bulunduğu CNNL yüz veri tabanına uygulanmıştır. Algoritma % 97.3 doğru tanıma, % 0 yanlış tanıma ve % 2.7 reddetme performansı göstermiştir [5]. MATERYAL Simülasyonlarımızda kullandığımız veri tabanını 1999 yılında Wayne State Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki Computation & Neural Network laboratuarında geliştirmiş olduğumuz ve CNNL olarak adlandırılan insan yüzü veri tabanıdır. CNNL veri tabanı içerisinde yaşları 15 ile 60 arasında değişen 1200 kişinin yüz resimleri bulunmaktadır. Bu kişiler beyaz Amerikalılar, Afrika kökenli Amerikalılar, Asyalılar, Pakistan-Hindistan kökenliler, Arap kökenliler olmak üzere farklı bölge ve etnik kökenlere mensup bulunmaktadırlar. Bu kişilerden 733 u erkek 467 si ise bayandır. Şekil 1 bu veri tabanı içerisindeki kişilerin etnik köken dağılımını göstermektedir.

2 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 Şekil 1. CNNL veri bankası içerisindeki kişilerin etnik köken dağılımı.

3 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 Her kişinin 10 tane resmi veri bankasına dahil edilmiştir. Bunlardan 8 tanesi tanıma algoritmaları geliştirilirken hafıza setleri oluşturmak amacıyla kullanılabilecek resimlerdir. Kalan iki tanesi algoritmaların tanıma performanslarını test etmek amacıyla kullanılabilecek resimlerdir. Tüm resimler 115x82 boyutunda ve gri seviyeli olarak alınmıştır. Sekil 2 CNNL veri tabanı içerisindeki bir kişinin belirtilen 10 adet resmini göstermektedir. HAFIZA RESİMLERİ TEST RESİMLERİ Normal Komik Kızgın Şaşkın Normal Normal 1 Normal 2 Normal 3 Normal 4 Keyfi Duruş Şekil 2. CNNL veri bankası içerisindeki bir kişinin hafıza ve test resimleri. Bu çalışmada geliştirdiğimiz metotları test etmek üzere CNNL veri tabanı içerisindeki resimler kullanılarak bir adet hafıza ve bir adet test seti oluşturulmuştur. Bu setler veri tabanı içerisindeki ilk 500 kişinin resimleri kullanılarak elde edilmiştir. Hafıza seti her kişinin bir adet resminden oluşmaktadır. Bu resim kişinin hafıza resimleri içerisindeki normal yüz ifadesi olarak seçilmiştir. Test seti yine aynı kişilerin bir adet resminden oluşmaktadır. Bu resim kişinin test resimleri içerisindeki normal yüz ifadesi olarak seçilmiştir. Kişilerin farklı zamanlarda saç uzunluklarının farklı olacağı, saçlarını bir günden diğerine farklı şekilde tarayabilecekleri, jöle v.b. şeyler kullanılabileceği göz önüne alındığında, tanıma işlemi gerçeklenirken saç kısmına karşılık gelen yerlerin resimler içerisinden çıkarılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle oluşturulan hafıza ve test setleri içerisindeki resimlerinin tümü 115x82 boyutundan, sabit bir başlangıç noktası seçilerek 100x80 boyutuna indirgenmiştir. AMAÇ ve METOT Bu çalışmadaki amacımız, içerisinde çok sayıda kişi bulunan bir insan yüzü veri tabanındaki yüz resimlerini doğru ve hızlı bir şekilde tanıyabilecek, bir algoritmanın doğru tanıma performansı ve tanıma zamanını incelemektir. Deneysel olarak incelemiş olduğumuz pek çok yöntem içerisinde dalgacık dönüşümü temeline dayalı olarak geliştirdiğimiz tanıma metodu amacımıza en uygun metot olarak görülmüştür. Makalemizin bundan sonraki bölümlerinde önce dalgacık dönüşümü yüz tanıma metodu açıklanacaktır. Daha sonra simülasyon sonuçları kullanılarak bu metodun araştırmamızda kullandığımız diğer iki yönteme üstünlükleri gösterilecektir. Dalgacık dönüşümü yöntemi son çeyrek asırda oldukça popüler olarak kullanılan bir yöntemdir. En geniş uygulama alanını resim sıkıştırmada bulmuştur. Ancak resimler içerisindeki cisimlerin bulunup tanınması v.b. pek çok uygulama içinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bir fonksiyonun dalgacık dönüşümünün alınması, o fonksiyonun değişik çözünürlüklere ayrılarak dalgacık katsayılarının belirlenmesi ile olur. Bu işlem için ana dalgacık adı verilen bir fonksiyon farklı zaman ve genişliklerde dönüşümü yapılmak istenen fonksiyon ile korelasyona tabi tutularak karşılık gelen dalgacık katsayıları elde edilir. İki boyutlu resimlerde dalgacık dönüşümü resmin tekrarlı bir şekilde bir alçak ve yüksek geçiren filtreden geçirilmesi ile olur. Her filtreleme resme ait farklı bir çözünürlükte özet ve detay katsayıları elde edilmesini sağlar. Bu işlem resim tek piksele indirgenene kadar devam ettirilebilir [6]. Herhangi bir çözünürlükteki filtreleme işlemi aşağıdaki şekilde olduğu gibidir: (a) (b)şekil 3.(a) Alçak ve yüksek geçiren filtreler kullanılarak bir resmin herhangi bir j çözünürlüğündeki dalgacık katsayılarının bulunması. (b) Elde edilen katsayıların özet, yatay, dikey ve diyagonal katsayılar olarak gösterimi. Şekil 3 te gösterilen H D W, W, W, V W değerleri resmin j çözünürlüğündeki özet, yatay, diyagonal ve dikey dalgacık katsayılarına karşılık gelmektedir.

4 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 Alçak ve yüksek geçiren filtrelerin katsayıları kullanılan ana dalgacığa göre belirlenir. Bu çalışmada

5 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 yüz resimlerini Daubechies ana dalgacığı kullanarak dönüşüme tabi tuttuk. Kullandığımız alçak ve yüksek geçiren filtreler aşağıda verilmiştir. Şekil 4. Dalgacık dönüşümü için kullanılan alçak ve yüksek geçiren filtre katsayıları. Simülasyonlarımızda kullanılan veri tabanı içerisindeki bir resme iki seviyeli dalgacık dönüşümü uygulayarak elde ettiğimiz özet ve detay katsayıları Şekil 5 te verilmiştir. (a) yöntemlerinden Eigenfaces (Öz-yüzler) ve direk karşılaştırma yöntemleri kullanılacaktır. Direk karşılaştırma yönteminde hafıza ve test seti içerisindeki resimler herhangi bir ön işleme tabi tutulmamaktadır. Tanıma işlemi resimlerin 100x80 lik çerçevelerinin birbirleri ile direk olarak karşılaştırılması ile yapılmaktadır. Öz-yüzler (Eigenfaces) yöntemi bir yüz veritabanı içerisindeki resimlerin kovaryans matrislerinin elde edilerek, bu matrisin öz-vektör ve öz-değerlerinin bulunması esasına dayanmaktadır [1,7]. Bu öz-vektörlere, bulanık yüzlere benzediklerinden, Öz-yüzler adı verilmiştir. Bu yöntemi CNNL veri tabanı içerisindeki resimlere uygulamak için şu işlemleri gerçekleştirdik. Veritabanı içerisindeki ilk 100 kişinin hafıza seti için kullanılan resimleri ile bir kovaryans matrisi oluşturuldu. Bu matrisin 100 adet Öz-yüzü bulundu. Bu Öz-yüzler kullanılarak hafıza ve test resimlerinin her birisi için 100 adet katsayı içeren birer özellik vektörü oluşturuldu. Hafıza setleri içerisinde 200 ve daha fazla resim bulunan gruplamalar içinde aynı Özyüzler kullanıldı. Böylelikle tüm gruplamalar için, hafıza ve test resimlerinin indirgendiği özellik vektörlerinin 100 adet Öz-yüz katsayısından oluşması sağlandı. Tanıma işlemi her resim için oluşturulan bu katsayı vektörlerinin karşılaştırılması ile yapıldı. Aşağıdaki şekilde elde edilen 100 adet Öz-yüz içerisinden en büyük öz-değere sahip ilk 3 tanesi gösterilmektedir. (b) (c) Şekil 5.(a) Hafıza setindeki 1 kişinin 100x80 lik resmi (b) 1-seviye dalgacık dönüşümü uygulanmış resim (c) 2-seviye dalgacık dönüşümü uygulanmış resim Dalgacık dönüşümü esasına dayalı olarak geliştirdiğimiz yüz tanıma metodu, yukarıda anlatılan işlemin tüm hafıza ve test resimlerine uygulanması temeline dayanmaktadır. Dönüşüm sonucunda resimler Şekil 5.c nin sol üst köşesinde görülen ve orijinal resme en benzer katsayılar olan 25x20 boyutundaki özet katsayılar ile temsil edilmişlerdir. Böylelikle bu yöntem uygulanırken resimlerin bilgisayar hafızasında kapsadığı yerin 16/1 oranında azaltılması sağlanmıştır. Tanıma işlemi hafıza ve test seti içerisindeki bu özet resimler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dalgacık dönüşümü yönteminin performansını karşılaştırmak amacıyla en çok bilinen yüz tanıma Şekil 6. CNNL veri bankası içerisindeki ilk 100 kişi kullanılarak bulunan 3 adet Öz-Yüz. Doğru tanıma simülasyonları gerçeklenirken her kişinin test seti içerisindeki resmi, hafıza seti içerisindeki resimlerle karşılaştırıldı. Test resim ile arasında en küçük farkı veren hafıza resmi bulundu. Bu resim test resmi ile aynı kişiye ait ise, test resmi doğru tanınmış olarak alındı. Farklı ise test resmi yanlış tanınmış olarak alındı. Metotlar uygulanırken iki resim arasındaki fark L 1 uzaklığı kullanılarak bulundu. Simülasyonlar sonuçları, bir metot bir grup içerisindeki resimlere uygulandığında elde edilen toplam doğru tanınan kişi sayısı yüzdelik değere çevrilerek rapor edildi. BULGULAR VE TARTIŞMA Simülasyonlarımızı hafıza ve test setlerini 100, 200, 300, 400 ve 500 er kişilik gruplara ayırarak

6 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 gerçekleştirdik. Örneğin ilk grup, set içerisindeki ilk 100 kişi seçilerek, ikinci grup set içerisindeki ilk 200 kişi seçilerek oluşturuldu. Oluşturduğumuz gruplar üzerinde şu simülasyonları yaptık

7 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 Resimler herhangi bir dönüşüme tabi tutulmadan gerçekleştirilen doğru tanıma simülasyonları Resimlere iki seviyeli dalgacık dönüşümü uyguladıktan sonra elde edilen ve 25x20 boyutlarındaki özet resimler kullanılarak gerçekleştirilen doğru tanıma simülasyonları Resimlere Öz-Yüzler (Eigenfaces) yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen doğru tanıma simülasyonları Tablo 1, oluşturduğumuz hafıza ve test setleri için doğru tanıma simülasyonları sonuçlarını vermektedir. Tablo 1. Dalgacık dönüşümü, direk karşılaştırma ve Öz-yüzler metotları için doğru tanıma simülasyonları sonuçları. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi dalgacık dönüşümüne tabi tutulmuş resimler tüm gruplar için, dönüşüm uygulanmamış resimlere (direk karşılaştırma) göre, aynı ya da daha yüksek tanıma yüzdesi ile tanınmışlardır. Hafıza seti içerisindeki kişi sayısı arttıkça doğru tanıma yüzdesinin %93.6 lara kadar düştüğü görülmektedir. Öz yüzler metodu ise bu iki metoda göre daha kötü tanıma performansı göstermiştir. Bu simülasyonlara ek olarak her bir metot için bir tek test resminin ne kadar sürede tanındığı hesaplandı. Bu süre, her grup için test resimlerinin tümünün tanınması için geçen sürenin grup içerisindeki kişi sayısına bölünmesi ve sonucun saniye cinsinden ifade edilmesi ile bulundu. Tablo 2 de bu süreler karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Tablo 2. Dalgacık dönüşümü, direk karşılaştırma ve Öz-yüzler metotları için bir tek test resminin tanınma süreleri. Yukarıdaki tablo, hafıza seti içerisindeki kişi sayısı 100 iken, dönüşüm uygulanmamış durumda bir test resminin saniyede tanındığını göstermektedir. Direk karşılaştırma metodu için aynı süre saniyedir. Arada 4.5 katlık bir oran bulunmaktadır. Hafızadaki kişi sayısı 500 e çıkartıldığında bu süreler ve saniye olmuştur. Oranladığımız zaman dalgacık dönüşümünün, tanıma zamanında yine 4.6 kat hız sağladığı görülmektedir. Öz-yüzler metodunda ise bir tek test resminin tanınmasının dalgacık dönüşümü ile karşılaştırıldığında 8 kattan daha fazla bir zaman aldığı görülmektedir. SONUÇ Bu çalışmada dalgacık dönüşümü yöntemi kullanılarak yüz resimlerinin tanınması üzerine bir inceleme yapılmıştır. Dalgacık dönüşümünün resimlere 2 seviye uygulanması ile resimlerin boyutları 16/1 oranında küçültülmüştür. Buna rağmen bu metodun tanıma performansının hem direk karşılaştırma hem de Öz-yüzler metotlarına göre daha iyi olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda, dalgacık dönüşümü yönteminde bir test resminin tanınmasının diğer iki yönteme kıyasla 5 kat daha az bir zaman aldığı gözlemlenmiştir. Bu özellikler dalgacık dönüşümü yöntemini gerçek zamanlı resim ve görüntü işleme uygulamaları için çekici kılmaktadır. Gelecekteki çalışmalarımızda hafıza seti içerisindeki kişi sayısı arttırılacak ve aynı zamanda sisteme reddetme özelliği de eklenerek bir tam otomatik yüz tanıma sistemi geliştirilecektir. KAYNAKLAR [1] Sirovich L., Kirby M Low Dimensional Procedure for Characterization of Human Faces. Journal of Optical Society of America, 4, [2] Turk M., Pentland A Eigenfaces for Recognition. Journal of. Cognitive Neuroscience, 3(1), [3] Lades M., Vorbruggen J. C., Buhmann, J., Lange J., Malsburg C.V.D., Wurtz R. P., Konen W Distortion Invariant Object Recognition in Dynamic Link Architecture. IEEE Transactions on Computation, 42, [4] Grudin, M., A On Internal Representations in Face Recognition Systems. Pattern Recognition, Vol 33, pp [5] Artıklar M., Mu X., Hassoun M., Watta P Local Voting Networks for Human Face Recognition. International Joint Conference on Neural Networks, July 20-24, Portland. [6] Gonzalez, R.C. and Woods, R.E Digital Image Processing, Prentice Hall Inc.,

8 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 [7] Kirby, M., Sirovich, L Application of Karhunen-Loeve procedure for characterization of human faces. IEEE Trans PAMI, 12 (1).

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

Kanonik Korelasyon Analizi ile Düşük Çözünürlüklü Görüntülerden Yüz Tanıma

Kanonik Korelasyon Analizi ile Düşük Çözünürlüklü Görüntülerden Yüz Tanıma Kanonik Korelasyon Analizi ile Düşük Çözünürlüklü Görüntülerden Yüz Tanıma Face Recognition from Low Resolution Images Using Canonical Correlation Analysis B. Şen 1 and Y. Özkazanç 2 1 Karel Elektronik,

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL FEATURE POINTS

Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL FEATURE POINTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Proje No: 104E121 Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Dr. Binnur KURT Fatih KAHRAMAN Abdulkerim ÇAPAR İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektrik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

YEREL İKİLİ ÖRNEKLERLE YÜZ GÜZELLİĞİ KARARI. Vasif Nabiyev 1, Fermudiye Koçak 2

YEREL İKİLİ ÖRNEKLERLE YÜZ GÜZELLİĞİ KARARI. Vasif Nabiyev 1, Fermudiye Koçak 2 YEREL İKİLİ ÖRNEKLERLE YÜZ GÜZELLİĞİ KARARI Vasif Nabiyev 1, Fermudiye Koçak 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Karadeniz eknik Üniversitesi vasif@ktu.edu.tr Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Karadeniz eknik

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ Merve KILINÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ İLE ARAÇ MARKA VE TÜRLERİNİN TANINMASI Sinan Eski Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Danışman: Prof. Dr. Muhittin Gökmen

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement Mehmet KARAKÖSE Semiha MAKİNİST Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 5-37, 013 Araştırma Makalesi / Research Article ÇOKLU-ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Diferansiyel Gelişim Algoritması İle ekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Veysel Aslantas, Ahmet Oz Özet Bu çalışmada diferansiyel gelişim algoritması (DGA) kullanılan, tekil değer ayrışımına (SVD)

Detaylı

UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION

UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Fırat Üniversitesi-Elazığ UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Yücel ÇİMTAY 1, Erol SEKE 2 1 Elektrik-Elektronik

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Bankaların Finansal Başarısızlıklarının Geleneksel ve Yeni Yöntemlerle Öngörüsü

Bankaların Finansal Başarısızlıklarının Geleneksel ve Yeni Yöntemlerle Öngörüsü YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bankaların Finansal Başarısızlıklarının Geleneksel ve Öğr. Gör. Dr. Melike KURTARAN ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (4) 2009: 1399-1426 ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AN ALTERNATIVE METHOD FOR EXCHANGE RATE REGIME CLASSIFICATION:

Detaylı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı 3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı Emre SÜMER, Mustafa TÜRKER Özet Bu çalışmada, yerden çekilmiş bina fotoğraflarından otomatik olarak çıkarılan gerçekçi yüz dokularının üç

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ANKARA 2010 Her

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı