ISL107 GENEL MUHASEBE I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL107 GENEL MUHASEBE I"

Transkript

1 3. HAFTA ISL17 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Kullanılan Temel Mali Tablolar ve Bilanço Denkliği Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM 2 Mali Tablolar Bilanço İşletmeler muhasebe işlemleri sonucunda, esas itibariyle dört tablo düzenlemektedir. Bilanço Gelirtablosu Nakitakımtablosu Sermayedeğişimtablosu Şimdilik en önemli ikisi olan bilanço ve gelir tablosu üzerinde durulacaktır. Bilanço, bir işletmenin belirli bir andaki varlıkları(dönen varlık + duran varlık) ile bu varlıkların kaynaklarını(kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar + özkaynaklar) ve ek olarak faaliyet sonuçlarını(kar ya da zarar) muhasebe kurallarına, ilkelerine ve ilgili kanunların hükümlerine uygun ve karşılıklı tutar olarak gösteren çift yanlı bir çizelgedir. 3 4 Bilanço Bilanço kelimesinin kökenleri Latinceye dayanmaktadır ve iki kefeli terazi anlamına gelmektedir. Ve dengeyi ifade etmektedir. Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları yani borç ve öz kaynakları gösteren tablodur şeklinde tanımlanabilir. BİLANÇO Belirli bir tarihte, bir işletmenin varlık ve kaynak yapısını gösteren temel mali tablodur. LİKİDİTE Ekonomik Yapı AKTİF (YATIRIMLAR) I. Dönen Varlıklar CARİ AKTİF (İşletme Sermayesi) Hazır Değerler Alacaklar Stoklar II. Duran Varlıklar Bilanço 31/12/. PASİF (KAYNAKLAR) I. Kısa Süreli Yabancı CARİ PASİF II. Uzun Süreli Yabancı III. Özkaynaklar SÜRE Mali Yapı Devamlı Sermaye 5 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI 6 1

2 Bilançonun Tarafları Bilançoda (sol) ve (sağ) olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. (hareketli) taraf işletmenin varlıklarının nerelere yatırıldığını gösterir. (hareketsiz) taraf işletmenin varlıklarının hangi kaynaklardan sağlandığını gösterir. bilanço kalemleri pasif bilanço kalemlerine göre daha fazla değişiklik gösterir. Bilançonun Tarafları Bilançoda varlıkların kaydedildiği tarafa aktif, borçların ve öz kaynakların kaydedildiği tarafa pasif denir. Bilançonun aktif tarafında yer alan varlıklar paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az likitte doğru sıralanır.(likidite Esası) inde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanır.(vade Esası) Bilançoda aktif taraflar pasif tarafın değerleri birbirine eşittir. Bu denkliğe Bilanço Denkliği denilir. 7 8 Bilançonun Yapısı Bilanço aktif ve pasif diye ayrıldıktan sonra beş temel gruba ayrılır. Bilançonun Yapısı I.Dönen varlıklar II. Duran Varlıklar Bilançonun Yapısı III.Kısa Vadeli Yabancı IV Uzun Vadeli Yabancı V Öz kaynakları Bilançonun Yapısı İşletmenin varlıklarını gösteren bilançonun sol tarafını oluşturan varlıklar(aktifler) iki temel gruba ayrılır. I. Dönen Varlıklar: işletmede mal ve hizmet üretiminde bir defada tüketilen ve biçimi değiştirilen işletme varlıklarının bir bölümüdür. Dönen varlıklara kasadaki para, bankadaki para ticari mal, alacak senedi vb. örnekolarakverilebilir. Dönenvarlıklar: biryıl içerisinde yadaişletmeninnormal faaliyet dönemi içinde ve doğal koşullar altında paraya çevrilmesi veya tüketilmesiöngörülenvarlıklarolarakdatanımlanabilir. 9 1 Bilançonun Yapısı II. Duran Varlıklar: işletmede mal ve hizmet üretimine birden çok hesap dönemine katılıp, her katılışta biçimi ve yapısı değişmeyip aynıkalanişletmevarlıklarınınbirbölümüdür. Duran varlıklar prensip olarak bir yılda veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen, bir dönemden daha uzun süre yararlanılan uzun sürelivarlıklardır. Maddi Duran Varlıklar Koltuk, makine, bina, taşıt vb. Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye, marka, patent vb. Bilançonun Yapısı İşletmenin varlıklarının kaynaklarını gösteren bilançonun sağ tarafını oluşturan kaynaklar (ler) yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar diye iki temel gruba ayrıldıktan sonra, borçlarda kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar diye kendiaralarındaikiyeayrılır. Yabancıı: III. Kısa Vadeli Yabancı : bir yıl veya işletmenini normal faaliyet dönemindevadesi gelenborç kalemlerinikapsar. Vadesibirveya daha kısa olan satıcılar,bankakredileri, borçsenetlerivb.gibi. IV.UzunVadeliYabancı:vadesibiryılıaşanborçlarıifadeeder.Bir borçlanmaaracıolantahvil,biryıldanuzunvadelibankakredileri gibi. V.Öz:İşletmesahiplerininişletmeyegetirdiklerisermayeileişletmede bırakılankarpaylarınıifadeeder

3 Bilanço Denkliği Bilanço denkliği aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Varlıklar = Varlıklar = Yabancı + Öz kaynaklar Mevcutlar + Alacaklar = Yabancı + Öz kaynaklar Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = KVYK + UVYK + Öz kaynaklar Bilanço bir dönemin gelirini ve giderlerini göstermez. Ancak dönem sonunda gelir gider farkını ortaya koyan kar ya da zarara aitkalemlerbilançoyaeklenir. Bilanço Denkliği Bilançonun varlıklar toplamı her zaman sermaye ve borçlar toplamına eşittir ve bilançonun iki tarafının dengesi sürekli olarak dengededir. İşletmenin faaliyetleri sonucundan ortaya çıkan mali karakterli olaylar bilançonun aktifini, bazen her iki tarafını, bazense sadece pasifi etkileyebilmektedir. Ancak mali olayların etkileri ne olursa olsun muhasebe denkleminde eşitlik bozulmamaktadır Varlıklar=18. TL Yabancı =5. Öz kaynaklar=? Bilanço Eşitliği Öz kaynaklar=varlıklar-yabancı 13.= Varlıklar=Yabancı +Özkaynaklar 18.= E işletmesi tarihinde 5. TL nakit para ile işe başlamıştır. AKTİF I.DönenVarlıklar 1. Hazır Değerler 1 Kasa 5. E İşletmesi Tarihli Kuruluş Bilançosu PASİF 5. III. Kısa Vadeli Yabancı IV. Uzun Vadeli Yabancı V. Öz kaynaklar 5. Ödenmiş Sermaye 5 Sermaye Toplamı 5. Toplamı 5. Yukarıdaki çizelgenin anlamı şudur: İşletme, kaynağı sermaye olan 5. TL nakit para ile faaliyete başlamıştır E işletmesi tarihinde satıcı «A» dan 8. TL lik malı veresiye satın almıştır. E İşletmesi AKTİF I.Dönen Varlıklar 1. Hazır Değerler 1 Kasa Stoklar 153 Ticari Mallar Tarihli Kuruluş Bilançosu III. Kısa Vadeli Yabancı 32. Ticari Borçlar 32 Satıcılar 8. IV. Uzun Vadeli Yabancı V. Özkaynaklar 5. Ödenmiş Sermaye 5 Sermaye 5. PASİF Toplamı 13. Toplamı 13. İşletme, kaynağı yabancı kaynak olan 8. TL lik mal ile varlıklarını artırmıştır. 17 E işletmesi tarihinde alıcı «B» ye malların tümünü 9. TL ye peşin satmıştır. E İşletmesi AKTİF I.Dönen Varlıklar 1. Hazır Değerler 1 Kasa Tarihli Kuruluş Bilançosu PASİF 14. III. Kısa Vadeli Yabancı 32. Ticari Borçlar 32 Satıcılar 8. IV. Uzun Vadeli Yabancı V. Özkaynaklar 5. Ödenmiş Sermaye 5 Sermaye 5. Dönem Karı Toplamı 13. Toplamı 14. İşletmenin ticari malların azalmasına rağmen karlı satıştan dolayı özkaynakları artmıştır. 18 3

4 Sermaye konulması: bir işletmeyi başlatan kişi bu işletme emrine bazı değerleri verir. İşe başlamadan önce bunların saptanması gerekir. Cinsi Adedi Birim Tutar Ütü Radyo Müzik Seti Televizyon Fırın Buzdolabı Çamaşır Makinesi Toplam 46.2 VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR 46.2 = AKTİF I.DönenVarlıklar Ticari Mallar 46.2 Ayhan Uğur un Açılış Bilançosu 46.2 III. Kısa Vadeli Yabancı IV. Uzun Vadeli Yabancı PASİF V. Özkaynaklar 46.2 Varlıklar Toplamı 46.2 Toplamı 46.2 Yukarıdaki çizelgenin anlamı şudur: İşletme, kaynağı sermaye olan 46.2 TL yi ticari mala yatırmıştır Alacaklanma, 2 adet buzdolabının tanesi 1.2 liradan veresiye sattığı varsayılırsa, bilanço temel eşitliği aşağıdaki gibi değişecektir. Varlıklar = Özsermaye + Borçlar Ticari Mal Alıcılar Sermaye Satıcılar (-)2.4 (+) (+) Mal Alıcılar Ayhan Uğur un Tarihli Bilançosu Sermaye 46.2 Varlıklar Toplamı 46.2 Toplamı 46.2 Yukarıdaki tabloda veresiye satış dolayısıyla Ayhan Uğur un varlıklarının bir kısmının alacak hakkına dönüştüğü görülmektedir Borçlanma, Ayhan Uğur un fabrikadan tanesi 1. TL den 5 adet televizyon aldığı ve bedelini borçlandığı varsayıldığında bu işlemden sonra bilanço eşitliği aşağıdaki biçimde olacaktır. Varlıklar = Özsermaye + Borçlar Mal Alıcılar Sermaye Satıcılar (+)

5 Ticari Mal Alıcılar Ayhan Uğur un Tarihli Bilançosu Sermaye Satıcılar VarlıklarToplamı 54.2 Toplamı 54.2 Ayhan Uğur fabrikadan aldığı ticari mallarla varlıklarını artırmıştır. Ancak bu malları borçlanarak tedarik ettiği için pasif tarafta da aynı tutarda bir artış meydana gelmiştir. Ancak öz sermaye değil Borçlar artmış Kar edilmesi, 1. TL maliyeti olan çamaşır makinelerinden 2 adedinin 1.25 den peşinpara ile satıldığı varsayılırsa malmevcudundan1.*2= 2. TL lik bir azalma olurkenparamevcudunda1.25*2=2.5tl likbirartışolacaktır.alacakveborçlarda herhangi bir değişiklik olmadığına göre bilanço eşitliğinin sağlanabilmesi için kaynaklardakiartışınsermayebölümünekonulmasıgerekecektir. Varlıklar = Özsermaye + Borçlar Ticari Mal Alıcılar Kasa Sermaye Kar Satıcılar (-) 2. - (+) Ticari Mal Alıcılar Kasa Ayhan Uğur un Tarihli Bilançosu Sermaye Kar Satıcılar Görüldüğü üzere satış işleminden sonra öz sermaye 46.7 TL ye yükselmiştir. Başlangıç sermayesine göre 5 TL lik bir artış işleminin elde edilmesinin nedeni satış karından ileri gelmektedir Varlıklar Toplamı 54.7 Toplamı 54.7 Zarar edilmesi, söz konusu 2 adet çamaşır makinesini 1.25 TL yerine 95 TL ye satıldığı varsayılırsa; mal mevcudunda 2. TL lik bir azalma olurken kasa mevcudu 1.9 TL artacağından aktif toplamı pasif toplamından 1 TL noksan olacaktır. Bu durumda bilanço eşitliğinin sağlanabilmesi için kaynaklardaki artışın öz sermaye bölümünde indirim şeklinde gösterilmesigerekecektir. Varlıklar = Özsermaye + Borçlar Ticari Mal Alıcılar Kasa Sermaye Zarar Satıcılar (-) 2. - (+) Ticari Mal Alıcılar Kasa Ayhan Uğur un Tarihli Bilançosu Sermaye Zarar Satıcılar Görüldüğü üzere zararlı satış işleminden sonra sermaye 46.1 TL ye inmiş bulunmaktadır. Başlangıç sermayesine göre 1 TL lik bir azalış zarardır. Her işlemden sonra sermayenin değiştirilmesi uygun olmadığından zarar ayrı bir kalem gösterilmiştir (1) 8. Varlıklar Toplamı 54.1 Toplamı Mali İşlemlerin Bilanço Denkliğine Etkisi İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişiklik meydana getiren, bir başka ifadeyle parasal sonuç doğuran işlemlere mali işlem denilmektedir. Mali sonuç doğuran işlemleri dört grupta toplamak mümkündür: Bir varlığı artırırken, diğer bir varlığı azaltan işlemler. Alacak senetlerinitahsiledilmesigibi. Bir varlığı artırırken, kaynakları artıran işlemler. Borçlanarak malsatınalınmasıgibi. Bir kaynağı artırırken, diğer bir kaynağı azaltan işlemler. Uzun vadeliborcunvadesinin1yıldankısayadüşmesigibi Bir kaynağı azaltırken, varlıkları azaltan işlemler. Veresiye satın alınanmalınparasınınödenmesigibi 3 5

6 Z ticaret işletmesinin dönem başı bilançosunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir: İşletmenin dönem başı bilançosunu düzenleyiniz. Bilanço Kalemleri Tutarlar Bilanço Kalemleri Tutarlar Borç Senetleri Kasa 1 2. Binalar 6 5. Ticari Mallar 5 4. Diğer Ticari Borçlar 5. Alacak Senetleri Demirbaşlar 7 5. Alıcılar 3 1. Hisse Senetleri Satıcılar Banka Kredileri(UV) 35. I Dönen Varlıklar Kasa Hisse Senetleri Alıcılar Alacak Senetleri Ticari Mallar Dönen Varlıklar Top. II. Duran Varlıklar Binalar Demirbaşlar Duran Varlıklar Top. Z. TİCARET İŞLETMESİ Tarihli Bilançosu III. KVYK Satıcılar Borç Senetleri Diğer Tic. Borçlar KVYK Top. IV. UVYK Banka Kredileri UVYK Top. V. ÖZ KAYNAKLAR Sermaye Özkaynaklar Toplamı Varlıklar Toplamı Toplamı Gelir Tablosunun Tanımı ve Şekli Gelir, Mal ve hizmet satışlarından veya faiz, kira vs. biçimde elde edilen hasılat olarak ifade edilebilir. Özkaynakları artırıcı bir etkiyesahiptir. Gider, Gelir elde etmek için ortayaçıkanvarlık tükenmeleridir ve Özkaynaklarıazaltıcı biretkiyesahiptir. Gelir tablosu bir işletmenin belli bir döneme ait faaliyet sonuçlarınıgösteren tablodur. Gelir tablosu bilanço gibi statik değil aksine belli bir dönemi kapsadığıiçindinamikbirtablodur. Bilançoda dönem karı sadece tek bir kalem olarak gösterilirken; gelir tablosundakarveyazararınadımadımnasıloluştuğugörülmektedir. Gelir Tablosu Gelir tablosu, o döneme ait ilgili gelir ve gider kalemlerinin ayrıntılı şekilde sunarak net karın yada zararın oluşmasında rol oynayangelirve giderkalemleriningösterilmesineyardımcıolur. Gelirtablosundabilançodakigibibirdenkliksöz konusudeğildir. Gelir tablosundaki tüm gelir unsurları işletmenin öz kaynaklarını artırıcı bir etkiye sahipken; tüm maliyet ve gider unsurları ise öz kaynakları azaltıcıbiretkiyesahiptir Gelir Tablosunun İçeriği Gelir tablosunun içeriği, gelir tablosunda yer alan unsurlardır. Bu unsurlar; Brüt satış karı veya zararı, Faaliyet karı veya zararı, Olağan kar veya zararı Dönem karı veya zararı Dönem net karı veya zararı Brüt Satış Karı veya Zararı Brüt Satış Karı veya Zararı, işletmenin iş hacmini ve bu iş hacminin gerektirdiği satış hasılatı ve satışların maliyetini gösterir. Net satışlar, satış hasılatından müşterilere yapılan iskonto, diğer indirimler ile müşterinin yaptığı iadeler düşüldükten sonraki tutardır. Net satışlardan satışların maliyeti düşüldükten sonraki brüt satış karı veyazararınaulaşılır

7 Faaliyet Karı veya Zararı Brüt satış karı veya zararından, işletmenin faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli bulunan faaliyet giderleri AraştırmaGeliştirmeGiderleri, PazarlamaSatışveDağıtımGiderleri, GenelYönetimGiderleri çıkarılarak faaliyet karı veya zararına ulaşılır. Olağan Kar veya Zarar Faaliyet karı veya zararı tutarına diğer faaliyetlerden olağan gelir veya karları(iştiraklerden Temettü Gelirleri, Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri, Faiz Gelirleri, Komisyon Gelirleri, Konusu Kalmayan Karşılıklar, Menkul Kıymet Satış Karları, Reeskont Faiz Gelirleri, Diğer Olağan Gelir ve Karlar) ilave edilir, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (Komisyon Giderleri, Karşılık Giderleri, Menkul Kıymet Satış Zararları, Reeskont Faiz Giderleri, Diğer Olağan Giderve Zararlar) ile FinansmanGiderleri (Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ve Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri)indirilerekkarveyazararbulunur Dönem Karı veya Zararı Dönem Net Karı veya Zararı Olağan kar veya zarar tutarına olağan dışı gelir ve karlar (Önceki Dönem Gelir ve Karlar, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar) ilave edilir. Olağan Dışı Gider ve Zararlar (Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar, Önceki Dönem Gider ve Zararları, Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar) indirilerek dönem karı veya zararına ulaşılır. Dönem karı veya zararı tutarında o dönem karı üzerinden hesaplanarak bir sonraki dönemde ödenecek olan Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları nın düşülmesiyle Dönem Net Karı veya Zararına Ulaşılır Rapor Tipi Gelir Tablosu Rapor tipi gelir tablosunda tüm gelirler ve giderler sistematik olarak gruplandırılır. Gelirlerden giderler adım adım düşülür. Çeşitli kar rakamlarına ve en sonunda dönem net karına ulaşılır. Bu tablo üç bölümden oluşur. Brüt Satış Karı(Zararı) Bölümü Faaliyet Karı (Zararı) Bölümü Dönem Net Karı (Zararı) Bölümü 41 Rapor Tipi Gelir Tablosu Aİşletmesi Dönemi Gelir Tablosu Tutarlar A. BRÜT SATIŞLAR X B. SATIŞİNDİRİMLERİ(-) X C. NET SATIŞLAR X D. SATIŞLARIN MALİYETİ(-) X BRÜTSATIŞ KARI VEYA ZARARI E. FAALİYETGİDERLERİ X FAALİYET KARI VEYAZARARI F. DİĞERFAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR X G. DİĞER FAALİYETLERDENOLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) X H. FİNANSMANGİDERLERİ(-) X OLAĞANKAR VEYA ZARAR İ. OLAĞANDIŞIGELİR VE KARLAR X J.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR DÖNEM KARI VEYAZARARI K. DÖNEM KARI VE VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) X DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI X X X X X X 42 7

8 Hesap Tipi Gelir Tablosu Şeker AŞ. Gelir Tablosu(TL) 213 Brüt Satışlar 45. (-) Satışlardan İndirimler 2.2 Net Satışlar 42.8 (-) Satılan Malın Maliyeti 28. Brüt Satış Karı 14.8 (-) Faaliyet Giderleri -5.8 Faaliyet Karı 9. Faaliyet Dışı Gelirler 1. (-) Faaliyet Dışı Giderler -2.5 (-) Finansman Giderleri -1. Dönem Karı 5.9 (-) Ödenecek Vergiler Net Kar 4.72 Giderler Genel Giderler Faiz Giderleri Komisyon Giderleri Personel Giderleri Amortismanlar Karşılıklar Diğer Giderler Mal Satış Zararları Net Kar X İşletmesinin Dönemi Gelir Tablosu Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri Diğer Gelirler Mal Satış Karı Net Zarar Gelirler Genel Toplam X Genel Toplam X Hesap Tipi Gelir Tablosu Bu tablo T şeklinde hesaba benzer. Sol tarafında giderler, sağ tarafında gelirler yer alır. Bu biçimde düzenlenen gelir tablosunundiğerismide Kar-ZararCetveli dir. Eğergelirlergiderlerden fazlaise, işletmeo dönem karelde etmiş demektir. Bu fark denkleştirici unsur olarak tablonun giderler tarafına(sol tarafına)ilave edilir. Eğer giderler gelirlerden fazla ise işletme o dönem zarar etmiş demektir. Bu fark denkleştirici unsurolaraktablonungelirlertarafına(sağ tarafa) ilaveedilir. İşletmenin karlı mal satması, bilanço ile ilgili olarak aşağıdakilerdenhangisineyolaçar? a) Hemvarlıklarıhemdekaynaklarıartırır. b) Hemvarlıklarıhemdekaynaklarıazaltır. c) Varlıklarıvekaynaklarıetkilemez d) Birvarlıkazalırkendiğervarlıkartar. e) Varlıklarazaltır,kaynaklarıartırır Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların amaçlarından biri değildir? a) Yöneticilerin, yatırımcıların, kredi verenlerin ve diğer ilgili kişi ve kurumlarınkararalmalarınayardımcıbilgiler sağlamak b) Varlık,kaynakyapısıvebunlardakideğişiklikleri tespitetmek c) İşletmelerinfaaliyetsonuçlarıhakkındabilgisağlamak d) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmeye yararlı bilgiler ortaya koymak e) İşletmelerinpersonelalımıylailgili politikalarınayardımcıolmak. İşletmenin sahip olduğu para, bankadaki mevduat, bina gibi iktisadikıymetlerene adverilir? a) Sermaye b) Kaynak c) Borç d) Varlık e) Özsermaye

9 Üçüncükişilerinvarlıküzerindekihaklarınane adverilir? a) Sermaye b) Kaynak c) Borç d) Varlık e) Özsermaye İşletmeninsahiplerininvarlıküzerindekihaklarınane adverilir? a) Borç b) Kaynak c) Sermaye d) Varlık e) Özvarlık 49 5 Bir işletmenin belli bir tarihteki mali durumu(finansal durumu) hakkındabilgisağlayanmalitabloyane adverilir? a) Bilanço b) GelirTablosu c) SatışlarınMaliyetiTablosu d) Özkaynakdeğişim tablosu e) Fonakımtablosu Bilançoileilgiliaşağıdakiifadelerdenhangisiyanlıştır? a) Bilançoda yer alan varlıkların ve kaynakların ifade edilmesinde ulusal parabirimiesasalınır. b) Bilançocaridönemfaaliyetleringösterenbirbelgedir. c) Bilanço belli muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göredüzenlenir. d) Bilançoda aktiflerin gösterilmesinde likidite esası, borçların gösterilmesinde vadeesasıkabuledilir. e) Bilanço bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarının, öz sermayenin ve borçlarınayrıntılıbirlistesidir Kasa : 15. Verilen Çek ve Ödeme Emirler: 4. Ticari Mal: 25. Birikmiş Amortismanlar: 15. Bankalar: 3. Satıcılar: 25. Taşıtlar: 5. Borç Senetleri: 18. YukarıdakibilgileregöreişletmeninözkaynağıkaçTL dir? a) 5.TL b) 52.TL c) 55.TL d) 58.TL e).tl Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde tüketilmesi beklenen değerlerin yer aldığı ana hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kısavadeliyabancıkaynaklar b) Uzunvadeliyabancı kaynaklar c) Özkaynaklar d) Dönenvarlıklar e) Duranvarlıklar

10 İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu, alacakları, borçları ve öz kaynaklarınıgösterentabloyanedenir? a) Yevmiyedefteri b) Büyükdefteri c) Mizan d) Bilanço e) Fonakımtablosu Bir yıl veya işletmenin normal faaliyet döneminde paraya çevrileceği yada kullanılacağı tahmin edilen değerlerin toplandığı bilanço ana grubu aşağıdakilerden hangisidir? a) UzunVadeliYabancı b) KısaVadeliYabancı c) Öz d) DuranVarlıklar e) DönenVarlıklar Aşağıdakilerdenhangisibilançoeşitliğiniifadeetmez? a) =DönenVarlıklar+DuranVarlıklar b) Varlık KısaVadeliYabancı=UzunVadeliYabancı +Öz c) Öz=Varlıklar ToplamYabancı d) Varlık= Öz ToplamYabancı e) DönenVarlıklar= DuranVarlıklar İşletmenin borcunu nakit olarak ödemesinin bilanço üzerindeki etkisiaşağıdakilerdenhangisidir? a) veiartırır. b) veiazaltır. c) Borç d) Varlık e) Özsermaye Kasa Bankalar Satıcılar Ticari Mallar Demirbaşlar Kar Alacak Senetleri AÇIKEL TİCARET Tarihli Bilançosu Banka Kredileri Taşıtlar Borç Senetleri Hisse Senetleri Sermaye Varlıklar Toplamı 925 Toplamı 925 Bubilançodakihatalarıbelirterekbilançoyuyenidendüzenleyiniz I Dönen Varlıklar Kasa Banka Hisse Senetleri Alacak Senetleri Ticari Mallar Dönen Varlıklar Top. II. Duran Varlıklar Taşıtlar Demirbaşlar Duran Varlıklar Top. Z. TİCARET İŞLETMESİ Tarihli Bilançosu III. KVYK Banka Kredileri Satıcılar Borç Senetleri KVYK Top. IV. UVYK UVYK Top. V. ÖZ KAYNAKLAR Sermaye Kar Özkaynaklar Toplamı Varlıklar Toplamı 925 Toplamı

11 İşletme özkaynakları aşağıdaki durumların hangisinde azalır(zarar olur)? a) Varlıklar=Borçlar b) Varlıklar > Gelirler c) Gelirler >Giderler d) Giderler >Gelirler e) Özkaynaklar >Giderler Bilançodaki denge gözönünde tutulduğunda aşağıdaki ifadelerdenhangisidoğrudur? a) Mevcutlar+Alacaklar=Borçlar+Öz b) Sermaye =Varlıklar Borçlar c) Varlıklar = d) Varlıklar=Sermaye +Borçlar e) Hepsi Bilanço temel denkleminden hareketle? işaretinin yerine gelmesi gereken tutarları yazınız. a) Varlıklar: 75 Borçlar: 2 Özkaynak:? b) Özkaynak : Borçlar : Varlıklar :? c) Varlıklar : 4 Borçlar :? Özkaynak: 35 İşletme özkaynakları aşağıdaki durumların hangisinde artar(kar olur)? a) Varlıklar=Borçlar b) Varlıklar > Gelirler c) Gelirler >Giderler d) Giderler >Gelirler e) Özkaynaklar >Giderler TLvarlıkve5TLborçileişebaşlayanbirişletme için aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Dönemiçindevarlıklar15TLveBorçlar 13TLazalmışsa yıl sonunda toplamsermayekaçliraolur? b) Dönem içinde varlıklar 1 TL artarken borçlar 8 TL azalmış isedönemsonunda özsermayekaçliraolur? c) Özkaynaklar 11 TL artarken varlıklar 9 TL azalmış ise borçlar kaçliraolur? d) Özkaynaklaraynıkalmış,borçlar5TLarmışiseborçlarkaç liraolur? e) Öz kaynaklar ve varlıklar aynı miktarda artmış ise borçlar ne kadarolur? Kredili mal alınması varlık ve kaynak yapısında nasıl bir hareket oluşturur. a) Varlıklarve özsermayeartar. b) Varlık kalemleri arasında karşılıklı etkileşim olduğundan varlıkvekaynaktoplamlarıdeğişmez. c) Varlıklarve borçlaraynımiktardaartar. d) Varlıklarve borçlaraynımiktardaazalır. e) Hiçbiri

12 Kaynakça Teşekkür Ederim Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, 211. Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, 211. Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, 22. Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS-Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO TEMEL MALİ TABLOLAR

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO TEMEL MALİ TABLOLAR 12. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO TEMEL MALİ TABLOLAR Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 I. Giriş II Hesapların Kapatılması Dönem sonu muhasebe işlemleri sırasıyla; Genel Geçici Mizan,

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR BİLANÇO İşletme Adı, Tarih, Para Birimi, 1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hazır Değerler 30. Mali Borçlar 11. Menkul Kıymetler 32. Ticari Borçlar 12. Ticari Alacaklar 33. Diğer Borçlar

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 2. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Amortisman Nedir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) Amortismanın konusu;

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço,

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 1. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR ABC Pazarlama Ticaret A.Ş. Garanti Bankası Çivril şubesindeki 30.000 TL lik mevduatını, 8.000 TL parasını, 25.000 TL lik taşıtını ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı