Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-mail: berkay.topcu@tubitak.gov.tr berkayt@sabanciuniv.edu"

Transkript

1 BERKAY TOPÇU Dğum Tarihi: Adres: TÜBĐTAK - BĐLGEM - UEKAE PK. 74, 41470, Gebze, Kcaeli, Türkiye Üniversite: Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Dğa Bilimleri Fakültesi, Orhanlı, 34956, Tuzla, Đstanbul, Türkiye Tel: Evlilik Durumu: Bekar GSM: Ehliyet: B Askerlik: Tecilli Eğitim Devam Sabancı Üniversitesi (SU), Mühendislik ve Dğa Đstanbul, Türkiye Bilimleri Fakültesi (MDBF) PhD, Elektrnik Mühendisliği (EE) Ortalama: 3.81 / 4.00 Tez Önerisi Başlığı: Generative and Discriminative Flexible Mdels fr 2D and 3D Landmark Extractin Tez Danışmanı: Yrd. Dç. Dr. Hakan Erdğan Tez Đzleme Kmitesi: Dç. Dr. Berrin Yanıkğlu, Dç. Dr. Müjdat Çetin Dersler: Bimetrics, 3D Visin, Optimizatin in Machine Learning, Predictin in Chain Markv Netwrks, Linear Systems, Numerical Methds, Bimedical Instrumentatin Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Dğa Đstanbul, Türkiye Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans, Elektrnik Mühendisliği (EE) Ortalama: 3.62 / 4.00 Tez Başlığı: Feature Extractin and Fusin Techniques fr Patch-Based Face Recgnitin Tez Danışmanı: Yrd. Dç. Dr. Hakan Erdğan Dersler: Pattern Recgnitin, Machine Learning, Digital Image Prcessing, Medical Imaging and Image Analysis, Randm Prcess, Detectin and Estimatin Thery, Visin Based Cntrl Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Dğa Đstanbul, Türkiye Bilimleri Fakültesi Lisans, Telekmünikasyn Mühendisliği (TE) Ortalama: 3.70 / 4.00 Mezuniyet Prjesi: Walking / Running Classificatin in Surveillance Vides Using Dynamic (Lcal Tempral) Features Dersler: Cmputer Visin, Digital Speech and Audi Prcessing, Multimedia Cmmunicatin, Wireless Cmmunicatins, Digital Cmmunicatins, Micrcmputer Based System Design, Lgic and Digital System Design, Kcaeli Körfez Fen Lisesi Kcaeli, Türkiye Fen - Matematik bölümü Ortalama: 4.75 /

2 Araştırma Đlgileri Biymetrik Sistemler, Yüz Tanıma, Parmak Đzi Dğrulama Sinyal Đşleme, Đmge Đşleme, Bilgisayarla Görü Örüntü Tanıma, Makine Öğrenmesi Đş Deneyimleri Devam TÜBĐTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknljik Araştırma Kcaeli, Türkiye Kurumu) - BĐLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği Đleri Teknljiler Araştırma Merkezi) - UEKAE (Ulusal Elektrnik ve Kriptlji Araştırma Enstitüsü) Araştırmacı: e-id Prgramı (Biymetri AR-GE Birimi) TÜBĐTAK - BĐLGEM - UEKAE Kcaeli, Türkiye Araştırmacı: Çklu-Ortam AR-GE Labratuvarı Devam Sabancı Üniversitesi (MDBF) Đstanbul, Türkiye Eğitim Asistanı (Fakülte dersleri için labratuvar seanslarının hazırlanması, prblem çözme saatleri, sınav ve ödev ntlandırma): Signals (ENS yarıyıl) Discrete-time Signals and Systems (TE yarıyıl) Discrete Mathematics (MATH yarıyıl) Differential Equatins (MATH yarıyıl) Calculus (MATH yarıyıl) 2006 TÜBĐTAK - BĐLGEM - UEKAE Kcaeli, Türkiye Stajyer: Çklu-Ortam AR-GE Labratuvarı Parmak Đzi Tanıma Prjesi Otmatik knuşma işlemede kullanılmak üzere ses dsyalarının transkripsiynu (TREN - Türkçe Tanıma Mtru prjesi kapsamında) 2006 ERTUNÇ MÜHENDĐSLĐK Đstanbul, Türkiye Stajyer: AutCAD ile GSM baz istasynu prjelerinin çizilmesi GSM baz istasynu kurulum dökümanlarının Telekmünikasyn Kurumu'nun nayına hazırlanması Prjeler Devam TÜBĐTAK - BĐLGEM - UEKAE Kcaeli, Türkiye Avrupa Birliği Prjeleri - Biymetri Çalışmaları Avrupa Birliği 7. Çerçeve Prgramı - BEAT (Biymetrik Değerlendirme ve Test) Prjesi 2

3 TÜBĐTAK - BĐLGEM - UEKAE Kcaeli, Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Elektrnik Kimlik Kartı (Akıllı Kart Tabanlı) Ulusal elektrnik kimlik kartı için parmak izi dğrulama sisteminin tasarımı ve geliştirilmesi Parmak izi, parmak damar izi ve avuç damar izi biymetrilerinin bileşenlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi TÜBĐTAK - BĐLGEM - UEKAE Kcaeli, Türkiye Keskin Nişancı Kestirim Sistemi Akustik tabanlı tmatik keskin nişancı knum kestirim sistemi geliştirilmesi Özel 3 byutlu gemetrik düzenek içerisinde mikrfn ağı tasarımı Sabancı Üniversitesi (MDBF) Đstanbul, Türkiye Yüksek Lisans Tezi - Yerel Görünüm Tabanlı Yüz Tanıma Farklı byut azaltma ve nrmalizasyn yöntemleri kullanarak yüz tanıma Yüz imgesi blkları üzerinden karar birleştirme 2008 Sabancı Üniversitesi (MDBF) Đstanbul, Türkiye Ders Prjesi - Machine Learning - CS 512 On-line el yazısı karakter tanıma 2007 Sabancı Üniversitesi (MDBF) Đstanbul, Türkiye Lisans Mezuniyet Prjesi - ENS 491/492 Dinamik öznitelikler kullanılarak gözetim videlarında yürüme / kşma sınıflandırma 2007 Sabancı Üniversitesi (MDBF) Đstanbul, Türkiye Ders Prjesi - Cmputer Visin - TE 407 Videdan trafik işareti tesbiti ve tanıma Ders Prjesi - Antenna & Prpagatin fr Wireless Cmmunicatin - TE 402 Rady kanal ölçümü (Agilent 89441A vektör sinyal analizörü aracılığyla) Spektrum analizör ile WLAN ve GSM sinyal ölçümleri Ders Prjesi - Micrcmputer Based System Design - EL 308 Bilgisayar tabanlı silskp Basit bir silskpun dnanım tasarımı ve bilgisayar ekranında vltaj seviyelerinin gösterimi için assembly yazılımı Ders Prjesi - Lgic and Digital System Design - CS 303 Otmat makinası devre tasarımı ve FPGA üzerinde gerçeklenmesi Xlinx ile trafik ışık kntrl devresi tasarımı ve FPGA üzerinde gerçeklenmesi 2004 Sabancı Üniversitesi (MDBF) Đstanbul, Türkiye Đlk Yıl Prjesi - Rbt Yarışması - PROJ 102 Bebt mbil rbt tasarımı ve gerçeklenmesi 3

4 Yetenekler ve Diller Prgramlama Dilleri C/C++, MATLAB, Verilg HDL, TASM (Turb Assembly), AutCAD Çalışma Ortamları Windws (tüm versiynlar), DOS, Unix (basic), MS Visual Studi, MS Office, LaTeX, JIRA, SVN Diller (kuma, yazma ve knuşma) Türkçe (anadil), Đngilizce (ileri seviye) Yayınlar Mehmet Kayağlu, Berkay Tpçu and Umut Uludağ, Standard Fingerprint Databases: Manual Minutiae Labeling and Matcher Perfrmance Analyses, arxiv: [cs.cv], Mayıs Berkay Tpçu, Mehmet Kayağlu and Umut Uludağ, Parmak Đzi Bğumu Tabanlı Skr Katıştırması, 21. IEEE Sinyal Đşleme ve Đletişim Uygulamarı Kurultayı (SĐU 2013), Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nisan Berkay Tpçu, Mehmet Kayağlu, Merve K. Yıldırım ve Umut Uludağ, Fingerprint Matching Utilizing Nn- Distal Phalanges, Prc. ICPR'2012, 21. Internatinal Cnference n Pattern Recgnitin, s , Tsukuba Science City, Japnya, Kasım Erdem Ünal, Mehmet Kayağlu, Berkay Tpçu, Hamza Kaya ve Mehmet U. Dğan, TÜBĐTAK-BĐLGEM Atış Kestirim Sistemi (AKS), 20. IEEE Sinyal Đşleme ve Đletişim Uygulamarı Kurultayı (SĐU 2012), Muğla, Türkiye, Nisan Erdem Ünal, Mehmet Kayağlu, Berkay Tpçu ve Mehmet U. Dğan, Akustik Tabanlı Bir Keskin Nişancı Kestirim Sistemi Prttipi, 19. IEEE Sinyal Đşleme ve Đletişim Uygulamarı Kurultayı (SĐU 2011), s , Antalya, Türkiye, Nisan Berkay Tpçu ve Hakan Erdğan, Yüz Tanıma için Đlinti Tabanlı Yama Yerelleştirme, 19. IEEE Sinyal Đşleme ve Đletişim Uygulamarı Kurultayı (SĐU 2011), s , Antalya, Türkiye, Nisan Berkay Tpçu ve Hakan Erdğan, Decisin Fusin fr Patch-Based Face Recgnitin, Prc. ICPR'2010, 20. Internatinal Cnference n Pattern Recgnitin, s , Đstanbul, Türkiye, Ağusts Berkay Tpçu ve Hakan Erdğan, Yama Tabanlı Yüz Tanıma için Yeni Yöntemler, 18. IEEE Sinyal Đşleme ve Đletişim Uygulamarı Kurultayı (SĐU 2010), s , Diyarbakır, Türkiye, Nisan Berkay Tpçu ve Hakan Erdğan, Yerel Görünüm Tabanlı Yüz Tanıma için Değişik Byut Đndirme ve Nrmalizasyn Yöntemlerinin Đncelenmesi, 17. IEEE Sinyal Đşleme ve Đletişim Uygulamarı Kurultayı (SĐU 2009), s , Antalya, Türkiye, Nisan Berkay Tpçu ve Hakan Erdğan, Using Lcal Tempral Features f Bunding Bxes fr Walking/Running Classificatin, Prc. ICAASP'2008, 33. IEEE Internatinal Cnference n Acustics, Speech, and Signal Prcessing, s , Las Vegas, ABD, Nisan Berkay Tpçu ve Hakan Erdğan, Gözetim Videlarında Dinamik Niteliklere Dayalı Yürüme/Kşma Sınıflandırma, 15. IEEE Sinyal Đşleme ve Đletişim Uygulamarı Kurultayı (SĐU 2007), Eskişehir, Türkiye, Haziran

5 Prfesynel Aktiviteler Öğrenci Üyeliği: IEEE Dergi Hakemliği: IET Image Prcessing Jurnal Araştırmacı: Biymetri Araştırma Grubu, Sabancı Üniversitesi, devam Araştırmacı: VPA Lab. (Cmputer Visin and Pattern Analysis Labratry), Sabancı Üniversitesi, devam Dem turum sunumu (Knuşma Tanıma Sistemi), EMEA Intelligence Knferansı, Đstanbul, Mart 2011 Katılımcı: TS ISO/IEC Ortak Kriterler (Cmmn Criteria - CC) Eğitimi, TSE, Kcaeli, Nisan 2012 Katılımcı: Face Prcessing and Multimedia Indexing Eğitimi, TÜBĐTAK - BĐLGEM, Ocak 2011 Katılımcı: Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Eğitimi, TÜBĐTAK - TÜSSĐDE, Aralık 2010 Ödüller ve Burslar TÜBĐTAK - BĐDEB yüksek lisans ve dktra bursu ( devam) Sabancı Üniversitesi yüksek lisans ve dktra eğitimi byunca öğrenim ücreti muafiyeti ( devam) Sabancı Üniversitesi lisans eğitimi byunca Onur Bursu (öğrenim ücreti muafiyeti) ( ) 6 yarıyıl Yüksek Onur Belgesi ve 2 yarıyıl Onur Belgesi, Lisans - Sabancı Üniversitesi Üniversite Giriş Sınavı Türkiye 519.luğu (%0,03'lük dilim) Ssyal Aktiviteler ve Hbiler Ssyal Sabancı Üniversitesi IEEE Öğrenci Klu Başkan Yardımcılığı ( ) Sabancı Üniversitesi Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu Üyeliği ( ) Sabancı Üniversitesi Spr Birliği Üyeliği ( ) Sabancı Üniversitesi Hentbl Takımı Kaptanlığı ( ) Sabancı Üniversitesi Küresel Etkileşim Kulübü Üyeliği ( ) Hbiler Bağlama çalmak Futbl ynamak ve izlemek FRP (fantasy rle-playing) ve MMO-RPG (massively multiplayer nline rle-playing) yunları Referanslar Đstenildiği takdirde sağlanacaktır. 5

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Elektronik Bilkent Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Elektronik Bilkent Üniversitesi 1998 1. Adı Syadı: Hasan Fehmi Ateş 2. Dğum Tarihi: 22/12/1975 3. Unvanı: Dçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Elektrnik Bilkent Üniversitesi 1998 Mühendisliği Y. Lisans

Detaylı

ÖZLEM OZAN. Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez Konusu: SMS Interface Application

ÖZLEM OZAN. Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez Konusu: SMS Interface Application ÖZLEM OZAN [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknljileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü 26480, Meşelik ESKİŞEHİR ] [Tel(iş): +90 222 2393750-1649 Faks(iş):+90 222 2393124

Detaylı

ÖMER KILIÇ. DATATEKNİK, İnovasyon Müdürü Kamu Proje Yöneticisi [Nisan 2012 - Mart 2014 ]

ÖMER KILIÇ. DATATEKNİK, İnovasyon Müdürü Kamu Proje Yöneticisi [Nisan 2012 - Mart 2014 ] ÖMER KILIÇ Adres : İnan Sitesi B Blk D:25 Yaşamkent Yenimahalle / ANKARA Mbil: +90.507.140 08 08 @ : merkilic80@gmail.cm Linkedin : http://www.linkedin.cm/in/merkilic EĞİTİM 2013: Gamificatin üzerine Cursera

Detaylı

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010)

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010) Bilal Tahsin ALKAN Mehmet Akif Mh. Elalmış Cd. Reyhan Sk. Erbay Sitesi C Blk N: 26 D: 6 Ümraniye / İstanbul Telefn: 0554 537 61 80 E-psta: bilaltahsin@gmail.cm Web: www.bilaltahsin.cm KİŞİSEL BİLGİLER:

Detaylı

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR MÜKERREM BAHAR BAŞKIR (ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Ad-Soyad : Mükerrem Bahar BAŞKIR Doğum Tarihi : 23 Nisan, 1978 Doğum Yeri : Đzmir, Türkiye Görevi : Yrd. Doç. Dr. Adres : Bartın Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Adı Soyadı : Sadık Kara. Unvanı : Profesör. Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 01.03.1959. Tel :

Adı Soyadı : Sadık Kara. Unvanı : Profesör. Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 01.03.1959. Tel : Adı Soyadı : Sadık Kara Unvanı : Profesör Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 0.03.959 Tel : Posta Adresi : Fatih Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Büyükçekmece, İstanbul E-posta : skara@fatih.edu.tr

Detaylı

1. KĐŞĐSEL BĐLGĐ... 3 2. EĞĐTĐMĐ... 3 3. GÖREV TARĐHÇESĐ... 3 4. MESLEK ÇALIŞMALARI... 4. 4.1. Okuttuğu Dersler... 4

1. KĐŞĐSEL BĐLGĐ... 3 2. EĞĐTĐMĐ... 3 3. GÖREV TARĐHÇESĐ... 3 4. MESLEK ÇALIŞMALARI... 4. 4.1. Okuttuğu Dersler... 4 PROF.DR. A.MESUT RAZBONYALI Özgeçmişi ve Meslek Çalışmaları 1. KĐŞĐSEL BĐLGĐ... 3 2. EĞĐTĐMĐ... 3 3. GÖREV TARĐHÇESĐ... 3 4. MESLEK ÇALIŞMALARI... 4 4.1. Okuttuğu Dersler... 4 4.1.1. Ege Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Temmuz 213 T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

HAKAN ERDOGAN. URL: http://people.sabanciuniv.edu/haerdogan

HAKAN ERDOGAN. URL: http://people.sabanciuniv.edu/haerdogan HAKAN ERDOGAN Address: Sabanci University, Orhanli Tuzla 34956 Istanbul Tel: +90 216 4839607 Email: haerdogan@sabanciuniv.edu URL: http://people.sabanciuniv.edu/haerdogan WORK EXPERIENCE Assistant Professor

Detaylı

Özgeçmiş. Dağıtık Algoritmalar, Dağıtık Sistemler, Kablosuz Sensör Ağları, MAC Katmanı Protokolleri

Özgeçmiş. Dağıtık Algoritmalar, Dağıtık Sistemler, Kablosuz Sensör Ağları, MAC Katmanı Protokolleri Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu Görev Yaptığı Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Email: alaybeyoglu@gmail.com aysegul.alaybeyoglu@ikc.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Hab Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Y. Lisans Elektronik

Detaylı

Dr. Burak Olgun. EV Cevdetpaşa Cad. No:191 / 1 Fındıkzade - FATİH / İSTANBUL Telefon : (0 212) 586 32 22 / (0 532 ) 314 70 88 e-mail: burak@zetabt.

Dr. Burak Olgun. EV Cevdetpaşa Cad. No:191 / 1 Fındıkzade - FATİH / İSTANBUL Telefon : (0 212) 586 32 22 / (0 532 ) 314 70 88 e-mail: burak@zetabt. Dr. Burak Olgun Ġġ Zeta Bilgi Teknolojileri Yatırım Danışmanlığı Proje Araştırma Eğitim İç ve Dış Tic. Ltd.Şti. Mazhar Osman Sokak No:31 D.7 Kuyubaşı KADIKÖY / İSTANBUL Telefon : (0 216) 449 29 38 EV Cevdetpaşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Üniversitesi Lisans Matematik Hacettepe Universitesi 1993-1997

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Üniversitesi Lisans Matematik Hacettepe Universitesi 1993-1997 1. Adı, Soyadı: SEREN BAŞARAN 2. Doğum Tarihi: 13 Mayıs 1976 3. Unvanı:Yardımcı Doçent Doktor ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Orta Öğretim Fen ve Matematik Orta Doğu Teknik

Detaylı

YARIŞ YENİDEN BAŞLADI!

YARIŞ YENİDEN BAŞLADI! Aylık e-haber Bülteni Ağusts 2010 Önsöz Yarış yeniden başladı... Bu ayki bültenimize Bilişim Yıldızları e-dönüşüm yarışmasının basın bülteniyle başıyruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında derneğimizin

Detaylı

Temmuz 2004 MCP Kentsel Tasarım yüksek lisansı, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü --------------------

Temmuz 2004 MCP Kentsel Tasarım yüksek lisansı, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü -------------------- ÖZGEÇMİŞ OLGU ÇALIŞKAN (PhD) ODTU Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Blumu, (96531) Çankaya-Ankara TURKEY phne: +(90) 535 920 28 52 e-mail: lgucaliskan@gmail.cm, lgu@metu.edu.tr web site: http://team.bk.tudelft.nl/caliskan/

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler Kişisel Bilgiler Soyadı: Özturan Adı: Meltem Seba Akademik Pozisyonu: Profesör Yönetim Bilişim sistemleri Akademik Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doğum Tarihi:

Detaylı

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER:

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Akademik Birim : Mühendislik Fakültesi Bölüm : Makina/Mekatronik Mühendisliği E-posta : mehmet.celik@karatay.edu.tr Telefon : 0 332 444 1251 Web : www.karatay.edu.tr

Detaylı

F BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

F BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ te si ül Fa k ik sl di en üh M BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 2 İçindekiler 05 Dekanın Mesajı 07 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 19 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 33 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 41

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Onat Doğum Tarihi: 8 Eylül 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

CompTIA A+ Practical Application (2009 Basımı) Hedefleri Sınav Numarası: 220-702

CompTIA A+ Practical Application (2009 Basımı) Hedefleri Sınav Numarası: 220-702 CmpTIA A+ Practical Applicatin (2009 Basımı) Hedefleri Sınav Numarası: 220-702 Giriş CmpTIA A+ sertifikasını almak için bir aday iki sınavı geçmelidir. İlk sınav CmpTIA A+ Essentials, sınav numarası 220-701'dir.

Detaylı

suheylaahsen.yildirim@bahcesehir.edu.tr

suheylaahsen.yildirim@bahcesehir.edu.tr Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Üsküdar - mimar sinan Cep Telefonu : 90 (541) 200 19 88 E-Posta : ahsenbme@gmail.com suheylaahsen.yildirim@bahcesehir.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Toplam Tecrübe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ NAZİME TUNCAY

ÖZGEÇMİŞ NAZİME TUNCAY ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: NAZİME TUNCAY Doğum Tarihi : 22/09/78 Yer : Lefkoşa Milliyet : Kıbrıslı Web Siteleri : http://www.nazimetuncayuzaktanegitim.com Blogları : http://www.sanalduslerveozelgercekler.blogspot.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı