TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi"

Transkript

1 TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: Sayı:17 SOMA I

2 TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO: Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu Adına CBÜ Soma MYO Editörler: Ayla TEKİN Deniz MAMUREKLİ Fırat TEKİN Nurcan KUMRU Yayın Kurulu: Ayla TEKİN Kadir ARTAN Tamer CEBECİ Erkan HAFIZOĞLU Sekreter: Erkan HAFIZOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. II

3 TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO: BU SAYIDAKİ HAKEM KURULU: Prof. Dr. Funda AKGÜN Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Prof. Dr. Sacit ÖZER Yrd. Doç. Dr. Ali Murat ATEŞ Yrd. Doç. Dr. Ayhan İSTANBULLU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Necdet YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Metin DEMİRTAŞ Yrd. Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ Dergide yayınlanan tüm makaleler ve ileri sürülen görüşlerde, sorumluluk yazar ve hakemlere aittir. İletişim Adresi: Fırat TEKİN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma Meslek Yüksekokulu, Soma-Manisa /TÜRKİYE Tel: Fax: III

4 TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi İÇİNDEKİLER 1- Rüzgar Parametreleri İzleme Sistemi ve Uygulaması ISSN NO: Ali Murat ATEŞ, Numan Sabit ÇETİN Yumuşak Geçişli Bir ZCT Eviricinin Karakteristikleri ve Güvenilirlik Analizi Mustafa NİL, Metin NİL, Ahmet ONDUK, Mevlüt KARAKOÇ Meslek Yüksekokulları İçin Alternatif Öneri: Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Programı Numan Sabit ÇETİN, Kıvanç BAŞARAN Menteşe (Sütçüler-Isparta) Civarındaki Karbonat Kayaçların Fasiyes Özellikleri Ümran PEKUZ Yüz Tanıma İşlemi ile Personel Takibi Yapan Bir Yazılımın Geliştirilmesi ve Uygulaması İlhan TARIMER, Semih GENÇAY Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi Yazım Kuralları IV

5 RÜZGAR PARAMETRELERİ İZLEME SİSTEMİ VE UYGULAMASI WIND PARMETERS TRACKING SYSTEM AND ITS APPLICATION ÖZET Ali Murat ATEŞ 1, Numan Sabit ÇETİN 2 Rüzgar enerjisi kullanımını en verimli hale getirebilmek için rüzgar gücünü oluşturan parametreleri doğru ve hassas ölçmek çok önemlidir. Uygulamada bir çok rüzgar ölçüm sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler genellikle, ölçtükleri parametrelerin dakikalık ortalamalarını alarak depolarlar. Bu çalışmada, birer saniyelik periyotlarla, rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, basınç ve bağıl nem verilerini ölçerek, yine birer saniyelik periyotlarla, bilgisayarda hazırlanan veri tabanına aktaran mikrodenetleyici kontrollü bir ölçüm sistemi tasarlanmıştır. Sensörleri monte etmek için, ölçüm direğine, metal profillerden oluşan bir platform, IEC standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda, bilgisayarda depolanan verileri analiz edip, grafiklerini çıkaran bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Ölçülen tüm veriler internette bir sunucuya otomatik olarak aktarılmaktadır. Tasarımı yapılarak uygulanan ölçüm sistemi sayesinde, sistemin kurulduğu lokasyondaki rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava yoğunluğu, hava sıcaklığı, bağıl nem, basınç değerleri ve analiz grafikleri internet erişimi bulunan herhangi bir yerden izlenebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Rüzgar, rüzgar enerjisi, rüzgar türbini, rüzgar parametreleri, mikrodenetleyici, veri analizi ABSTRACT It is very important to measure the wind power parameters accurately and precisely in order to make the most efficient use of wind energy. In practice, there are lots of wind measurement systems. These systems usually store data by taking the average of the parameters in a minute. In this study, a microcontroller based measuring system that measures and transfers wind speed, wind direction, pressure and relative humidity data to a database prepared on a computer was designed. In order to assemble sensors, a platform on the measuring beam made up of metal profiles was designed based on IEC standards. Furthermore, a computer program that analyzes data stored in the computer and draws graphs from it is prepared. Air density (ρ) is considered constant in practice while calculating wind power. In this study, air density is calculated from measured data. All measured data are transferred to a server automatically on the internet. Thanks to the measuring system implemented by design, wind speed, wind direction, air density, air temperature, relative humidity, pressure values and analysis graphs at the location where the system was set up can be tracked at any place where there is internet access. Keywords: Wind, wind energy, wind turbine, wind parameters, microcontroller, data analysis 1 Öğr.Gör.Dr., C. B. Ü. Eğitim Fakültesi, Bil. Ve Öğr. Tek. Eğitimi Bölümü 2 Yard.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, 1

6 1. GİRİŞ Rüzgâr enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Güneş enerjisinin dünya yüzeyine ulaşan kısmının yaklaşık %2 si rüzgâr enerjisine çevrilir [1]. Dünya yüzeyi düzensiz bir şekilde ısınır ve soğur, bunun sonucu atmosferik basınç alanları oluşur, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hava akışı olur ve böylelikle rüzgâr oluşur [2]. Rüzgâr enerjisinin doğada mevcut olan haline doğal potansiyel denir. Doğal potansiyelin tamamı elektrik enerjisi üretimi için kullanılamaz. Bunun bilinen teknolojik yöntemlerle elektrik enerjisine dönüştürülebilen kısmına teknik potansiyel denir. Teknik potansiyelin tamamını da kullanmak mümkün değildir. Çünkü bazı bölgelerdeki rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine çevirmek kolay ve düşük maliyetlidir, bazı bölgelerde ise zor ve maliyeti yüksektir. Rüzgâr enerjisi teknik potansiyelinin elektrik enerjisine çevrilmesi sırasındaki maliyetinin diğer enerjilerin üretim maliyetlerine oranla daha düşük olan kısmına da ekonomik potansiyel adı verilir. Greenpeace ve Avrupa Rüzgâr Enerji Birliği tarafından 2004 yılında yayınlanan Wind Force 12 isimli rapora göre dünyadaki rüzgâr enerjisinin teknik potansiyeli 53000TWh/yıl olarak belirtilmiştir [3]. Bu çalışmada hesaplama; karasal alanlar (On-Shore) 1 km 2 lik parsellere bölünerek yerden 10m yükseklikte ve ortalama rüzgâr hızının 5m/s nin üzerinde olduğu bölgeler değerlendirmeye alınarak yapılmıştır. Çalışmada deniz alanları dikkate alınmamıştır. Oysa günümüzde denizlere de (Off-Shore) rüzgâr enerjisi çevrim santralleri kurulmakta ve kapasite faktörleri oldukça yüksek bir şekilde çalışmaktadır. Rüzgâr enerjisi teknik potansiyeli incelendiğinde dünyadaki en yüksek potansiyel 14000TWh/yıl ile Kuzey Amerika dadır. En yüksek ikinci bölge olarak ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Rusya bölgesi ile Afrika bölgesi 10600TWh/yıl ile karşımıza çıkmaktadır (Çizelge 1). Çizelge 1. Rüzgâr Enerjisi Teknik Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı Bölge Adı TWh/yıl % Kuzey Amerika Doğu Avrupa + Rusya Afrika Latin Amerika Batı Avrupa Asya (Rusya Hariç) Avusturalya Toplam Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının karasal alanlarını kapsayan, 2030 yılı tahmini, erişilebilecek rüzgâr enerjisi teknik potansiyeli 45000TWh/yıl, denizel alanların teknik potansiyeli de 30000TWh/yıl olarak hesaplanmıştır [4]. Karasal alanlarda kullanılacak türbinler için 80m hub (göbek) yüksekliği, denizlerde ise 120m hub yüksekliği ve kıyıdan 10 2

7 30km uzaklık düşünülerek yapılan hesaplamalarda Avrupa ülkelerine ait yılları ortalama rüzgâr verileri kullanılmıştır. Aynı rapora göre Türkiye nin karasal alanları teknik potansiyeli 1500TWh/yıl, deniz alanlarının teknik potansiyeli de 400TWh/yıl olarak tahmin edilmektedir. Türkiye de genel amaçlı rüzgâr ölçümleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) tarafından yapılmaktadır. Ölçümler genellikle 10m yükseklikte ve birer saatlik periyotlarla alınmaktadır. Bazı istasyonlarda 30m yükseklikte ve 10 dakikalık periyotlarla da alınmaktadır. Rüzgârdan elektrik enerjisi üretmek için ayrıntılı rüzgâr potansiyel değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu sebeple rüzgâr enerjisi yönünden uygun görülen yerlere rüzgâr enerjisi gözlem istasyonları kurulup veri toplanmaya başlanmıştır yılında yapılan çalışmada DMİ istasyonlarından alınan yılları arasındaki kayıtlar değerlendirilmiş ve Türkiye nin genel rüzgâr enerjisi dağılımı belirlenmiştir. Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz kıyılarımız rüzgâr enerjisi bakımından zengin görünmektedir. DMİ Genel Müdürlüğü nün 113 istasyonunu temel alan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışmaya göre Türkiye nin ortalama rüzgâr hızı 2.5m/s, yıllık ortalama rüzgâr gücü yoğunluğu 24 W/m 2 dir. Türkiye nin rüzgâr gücü teknik potansiyeli 88000MW, ekonomik potansiyeli de yaklaşık 10000MW tır [5]. Literatürde, rüzgar hızını ölçmek amacıyla bir anemometre ve ölçülen değerleri saniyelik periyotlarla bilgisayarın seri portuna aktaran bir çalışma yapılmıştır [6]. Bu çalışmada, tasarlanan anemometre çıkışında devir sayısına bağlı olarak frekansı değişen kare dalga sinyal elde edilmiş ve frekans değeri bilgisayarın seri portuna gönderilmiştir. Bir başka çalışmada, çok noktadan rüzgar hızı ve yönünü ölçerek hem kendi içindeki EEPROM a kaydeden hem de kablosuz olarak bilgisayara aktaran bir datalogger tasarlanmıştır [7]. Bilindiği gibi rüzgar gücü; Burada; P r : Güç (Watt) ρ : Hava yoğunluğu (kg/m 3 ) A : Hava kütlesinin yüzey alanı (m 2 ) V : Hava kütlesinin hızıdır (m/s). P = 1 2 ρ A V (1) Hava yoğunluğu, 15 sıcaklıkta ve 1 atmosfer basınç altında 1,225 kg/m 3 tür. İdeal gaz kanunu; P V n R T : Mutlak basınç (atm) : Hacim (m3) : Kütle (mol) : Gaz sabiti (8, m 3.atm/ Kmol) : Sıcaklık ( K) P. V = n. R. T (2) 3

8 Bu formülde n yerine havanın moleküler ağırlığı olan 28,97g/mol yazılacak olursa; ρ( kg g n (mol). 28,97 m ) = mol. 10 (kg/g) V (m ) denklemi elde edilir. Daha sade bir ifadeyle denklemi tekrar yazarsak; (3) P. 28, ρ = R. T ifadesi elde edilir. Bu formüllere göre, havanın yoğunluğu, sıcaklık ve basınç değerlerinden hesaplanır. 2. YÖNTEM Rüzgar enerjisi kullanımını en verimli hale getirebilmek için rüzgar gücünü oluşturan $parametreleri doğru ve hassas ölçmek çok önemlidir. Uygulamada rüzgar verilerini ölçmek için bir çok ölçüm sistemi bulunmaktadır. Uygulamada kullanılan sistemler genellikle, ölçtükleri parametrelerin dakikalık ortalamalarını alarak depolarlar ve bilgisayara aktarırlar. Genellikle kayıt altına alınan verilerin çözünürlüğü 1 dakika olduğu için anlık rüzgar değişimlerini gözlemlemek mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada tasarlanan ölçüm sistemi, birer saniyelik periyotlarla, rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, basınç ve bağıl nem verilerini ölçerek, yine birer saniyelik periyotlarla, bilgisayarda hazırlanan veri tabanına aktaran mikrodenetleyici kontrollü bir sistemdir. Çalışmada tasarlanan ölçüm sistemi, 5 farklı donanım ve yazılımdan oluşmaktadır. Bunlar; 1. Veri okuyucu modül 2. Sensörleri taşıyan platform 3. Verileri bilgisayara aktaran modül 4. Veri okuyucu program 5. Rüzgar Monitörü programıdır Veri Okuyucu Modül Yapılan çalışmada, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, sıcaklık, basınç ve nem değerleri analog çıkışlı ve kalibrasyon sertifikası bulunan sensörler kullanılarak ölçülmüştür. Sistemde; rüzgar hızını ölçmek için NRG #40C anemometre, rüzgar yönü için NRG #200P yön sensörü, sıcaklık için NRG #110S sıcaklık sensörü, basınç için NRG #BP20 basınç sensörü ve bağıl nem için RH-5 nem sensörü kullanılmıştır. Sensörler ölçüm direğinde, verileri depolayan bilgisayar ise direğe yaklaşık 80m uzaklıkta bulunan kontrol odasında olduğu için veriler, UFM-M11 RF verici/alıcı ünite üzerinden kablosuz olarak bilgisayara aktarılmıştır. Verileri okuyarak bilgisayara gönderen modülün blok diyagramı Şekil 1 de verilmiştir. (4) 4

9 Şekil 1. Veri Okuyucu Modülün Blok Şeması Bu modül, 8 adet analog çıkışlı sensör ve 1 adet düşük genlikli (0 1V) sinüs sinyal okuyacak şekilde tasarlanmıştır. Rüzgâr hız sensörünün çıkışı düşük genlikli sinüzoidal sinyaldir. Rüzgâr hızına bağlı olarak anemometrenin ürettiği sinyalin frekansı değişmektedir. Bu sebeple rüzgâr hız sensörü çıkışındaki sinyal bir Schmitt-Trigger devresi yardımıyla 0-5V arası kare dalgaya çevrilir. Bu kare dalga sinyal mikrodenetleyicinin harici interrupt girişine uygulanarak frekansı ölçülmüştür. Rüzgar yönü, sıcaklık, basınç ve nem sensörleri de 16F877 mikrodenetleyicisinin 4 adet analog sinyal girişlerine bağlanmıştır. Diğer analog girişleri de ileride olası başka sensörler bağlanabilecek şekilde boşta bırakılmıştır. Modülün montajdan sonraki resmi Şekil 2 deki gibidir. Şekil 2. Veri Okuyucu Modülün Resmi Modülde kullanılan 16F877 entegresi 20MHz hızda çalışmaktadır. Tasarlanan sistemin verileri düzenli aralıklarla ve eksiksiz okuması önemli olduğu için 16F877 mikrodenetleyicinin kendi içindeki TIMER 0 zamanlama ünitesi aktif olarak kullanılmıştır. 16F877 mikrodeneteleyicide çalışan program sonsuz döngü şeklinde sürekli olarak sensörlerin çıkışlarındaki analog verileri okumaktadır. 5

10 Veri okuyucu sistem kendi başına herhangi bir sinyal göndermez. Sistemin okuduğu verileri alabilmek için bilgisayardan gönderilen kodlu RF sinyal ile uyarılması gerekir. Alıcı bilgisayardan birer saniyelik periyotlarla gönderilen kodlu uyarı sinyali, modülün kendi içindeki dizide sakladığı verileri RF sinyal ile bilgisayara göndermesini sağlamaktadır Sensörleri Taşıyan Platform Veri okuyan modül girişindeki meteorolojik sensörleri bağlamak için, ölçüm direğine, metal profillerden oluşan bir platform, IEC standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu platformun tasarımı sırasında çekilen bir resim Şekil 3 te görülmektedir. Şekil 3. Sensörleri Bağlamak İçin Tasarlanan Platform Meteorolojik ölçüm sistemi, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü bahçesinde bulunan 5kW lık otonom rüzgar türbininin bulunduğu direğe 12m yüksekliğe monte edilmiştir. Tasarlanan platformun montajdan önceki resmi Şekil 4 te görülmektedir. Şekil 4. Meteorolojik Sensörleri Taşıyan Platform 6

11 2.3. Verileri Bilgisayara Aktaran Modül Veri okuyucu modül ile RF sinyaller üzerinden haberleşmek ve sensörlerden okunan verileri bilgisayarın RS 232 seri portuna aktarmak için bir modül tasarlanmıştır. Bu modülün blok diyagramı Şekil 5 de ve fotoğrafı Şekil 6 da verilmiştir. Şekil 5. RF Alıcı Devre Blok Diyagramı 2.4. Veri Okuyucu Program Şekil 6. RF Alıcı Modül Veri okuyucu modüldeki ölçümleri bilgisayara alabilmek için Veri Okuyucu adı verilen bir bilgisayar programı tasarlanmıştır. Program Delphi programlama dili ile yazılmıştır. Veri tabanı olarak da MSSQL Server kullanılmıştır. Programın ekran görüntüsü Şekil 7 de verilmiştir. Program, birer saniyelik aralıklarla, veri aktarma modülüne gerekli olan kodlanmış sinyali gönderir. Sinyali alan modül, kendi hafızasında saklamış olduğu verileri bilgisayara gönderir. Bu sayede veriler düzenli bir şekilde bilgisayara aktarılmış olmaktadır. Şekil 7. Veri Okuyucu Programı 7

12 2.5. Rüzgar Monitörü Programı Veri tabanında depolanan verileri analiz etmek amacıyla Rüzgar Monitörü adında bir program Delphi programlama dili kullanılarak yazılmıştır. Program sayesinde, ölçülen meteorolojik verilerin saatlik, günlük ve aylık ortalamalardan elde edilen grafikleri görüntülenebilmektedir. Programın giriş ekran görüntüsü Şekil 8 de verilmiştir. Şekil 8. Rüzgar Monitörü Programı 2,5MB lık boyutu olan programı taşınabilir bellekte ya da mail adresinde saklamak mümkündür. Bu sayede program taşınarak, sistemde kayıtlı olan veriler, internet erişim olan her yerden izlenebilmektedir. 3. BULGULAR Çalışmada, tarihi ile tarihleri arasında, 12m yükseklikte bulunan sensörler tarafından okunarak bilgisayara aktarılan veriler birer saniyelik periyotlarla kayıt altına alınmıştır. Kayıtlardan günlük bir örnek olması amacıyla tarihi rastgele seçilmiştir. Bu tarihteki saat 10:00:00 ile 11:59:59 arasındaki saniyelik rüzgar hızı değişimi Şekil 9 da verilmiştir. Şekil 9. Saniyelik Rüzgar Hızı Değişimi 8

13 Grafikte istenilen yerler farenin sol tuşu ile seçilerek büyütülebilmekte ve rüzgar hız değişimleri daha detaylı olarak incelenebilmektedir. Grafiğin bir bölgesi büyütüldüğünde elde edilen görüntü Şekil 10 da verilmiştir. Şekil 10. Grafiğin Büyütüldükten Sonraki Görüntüsü Genellikle rüzgar verileri değerlendirilirken saatlik ortalamalar kullanıldığı için buradan sonraki veriler saatlik ortalamalar olarak hesaplanmıştır tarihindeki günlük rüzgar hızı grafiği Şekil 11 de ve hava yoğunluğu grafiği Şekil 12 de verilmiştir. Şekil 11. Rüzgar Hızı Grafiği 9

14 Şekil 12. Hava Yoğunluğu Grafiği Grafiklerden görüldüğü gibi gün içerisinde rüzgar hızı saatlik ortalaması 4.4m/s ye yükselebildiği gibi, 0m/s ye de düşebilmektedir. Aynı şekilde hava yoğunluğu da gün içerisinde değişiklik göstermektedir. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü bahçesinde, ölçümlerin başladığı tarihinden itibaren kaydedilen verilerden hesaplanan aylık ortalama rüzgar hızları grafiği Şekil 13 de verilmiştir. Grafikte 2012 Nisan ayına ait veriler ilk 11 günü içermektedir. Yaklaşık 9 aydır kaydedilen verilere göre, adı geçen bölgenin 12m yükseklikteki rüzgar hızı ortalamasının 2.79m/s olduğu görülmektedir. Şekil 13. Aylık Ortalama Rüzgar Hızları 10

15 Aynı lokasyondaki aylık ortalama hava yoğunlukları incelendiğinde; Eylül ayından itibaren başlayan serin ve yağmurlu hava sebebiyle yoğunluk artmaya başlamış Şubat ayında en yüksek değere ulaştıktan sonra havaların ısınmaya başlaması sebebiyle tekrar düşmeye başladığı Şekil 14 den görülmektedir. Şekil 14. Aylık Ortalama Hava Yoğunluğu Esme sayılarına göre rüzgar yönleri grafiğine bakıldığında bölgenin hakim rüzgar yönünün Doğu Kuzey Doğu olduğu görülmektedir. Bölge, yıl içerisinde uzun süreli olmamakla beraber, Batı Güney Batı yönünden de rüzgar almaktadır (Şekil 15). Şekil 15. Esme Sayılarına Göre Rüzgar Yönleri Grafiği 11

16 Veriler radar grafiğine çevrildiğinde bölgenin rüzgar dağılım grafiği Şekil 16 daki gibi görülmektedir. Şekil 16. Rüzgar Yönleri Radar Grafiği Grafiklerde, rüzgar yönleri için kullanılan kısaltmaların açılımları Tablo 1 de verilmiştir. 4. SONUÇLAR Tablo 1. Rüzgar Yönleri ve Kısaltmaları Rüzgar Yönü Kısaltma Kuzey K Kuzey - Kuzey Doğu KKD Kuzey Doğu KD Doğu - Kuzey Doğu DKD Doğu D Doğu - Güney Doğu DGD Güney Doğu GD Güney - Güney Doğu GGD Güney G Güney - Güney Batı GGB Güney Batı GB Batı - Güney Batı BGB Batı B Batı - Kuzey Batı BKB Kuzey Batı KB Kuzey - Kuzey Batı KKB Bu çalışmada, birer saniyelik periyotlarla, rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, basınç ve bağıl nem verilerini ölçerek, yine birer saniyelik periyotlarla, bilgisayarda hazırlanan veri tabanına aktaran mikrodenetleyici kontrollü bir ölçüm sistemi tasarlanmıştır. Benzer bir çalışmada, rüzgar hızını ölçmek amacıyla bir anemometre ve ölçülen değerleri saniyelik periyotlarla bilgisayarın seri portuna aktaran bir çalışma yapılmıştır [6]. Bu çalışmada, tasarlanan anemometre çıkışında devir sayısına bağlı olarak frekansı değişen kare dalga sinyal elde edilmiş ve frekans değeri bilgisayarın seri portuna gönderilmiştir. Bir başka çalışmada, çok noktadan rüzgar hızı ve yönünü ölçerek hem kendi içindeki EEPROM a 12

17 kaydeden hem de kablosuz olarak bilgisayara aktaran bir datalogger tasarlanmıştır [7]. Bu sistem de rüzgar hızını ve yönünü ölçerek bilgisayara aktarmaktadır. Her iki çalışmada da rüzgar gücünü etkileyen sıcaklık ve basınç değerlerini ölçmemektedir. Uygulaması yapılan çalışmada, bilgisayarda depolanan verileri analiz edip, grafiklerini çıkaran bir bilgisayar programı da hazırlanmıştır. Ölçülen tüm veriler internette bir sunucuya otomatik olarak aktarılmaktadır. Hazırlanan ölçüm sistemi sayesinde, sistemin kurulduğu lokasyondaki rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava yoğunluğu, hava sıcaklığı, bağıl nem, basınç değerleri ve analiz grafikleri internet erişimi bulunan herhangi bir yerden izlenebilmektedir. Kurulan ölçüm sisteminde kullanılan tüm sensörler kalibrasyon sertifikalıdır. Sensörleri yerleştirmek için tasarlanan platform da IEC standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Kurulumu yapılan sistem sayesinde Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü bahçesinde 12m yükseklikte rüzgar hızları, rüzgar yönleri ve bölgenin hava yoğunluğu değerleri kayıt altına alınmıştır ile tarihleri arasında yapılan ölçümlerden bölgenin ortalama rüzgar hızının 2.79m/s ve ortalama hava yoğunluğunun 1.15kg/m 3 olduğu tespit edilmiştir. İzmir de bulunan İzmir İleri teknoloji Enstitüsü kampüsünde yapılan ölçümlerde ortalama rüzgar hızı 10m yükseklikte 7.03m/s ve 30m yükseklikte 8.14m/s olarak ölçülmüştür [8]. İzmir de seçilen istasyonlardan hesaplanan ortalama rüzgar hızı 10m yükseklikte 5.52m/s, 30m yükseklikte 6.49m/s ve 50m yükseklikte 7.29m/s olarak bulunmuştur [9]. Ege bölgesinin ortalama rüzgar hızı ise 2.6m/s olarak bulunmuştur [10]. Bölgede iki hakim rüzgar yönü görülmektedir. Bunlar 1811 saat esme sayısı (%27) ile Doğu Kuzey doğu, 1692 saat (%26) ile Kuzey Doğudur. Kaydedilen en yüksek saatlik ortalama rüzgar hızı 12.74m/s ile :00 11:00 saatleri arasındadır. En yüksek saatlik ortalama hava yoğunluğu da 1.23kg/m 3 ile :00 10:00 saatleri arasındadır. 13

18 5. KAYNAKLAR [1]. A. Nayir ve R. Pecen, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Gözlemleme ve Uygulama Laboratuarı, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu (FEEB 2011) Bildiriler kitabı, Elazığ, [2]. Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Rüzgar Enerjisi Çalışmaları, Çevrimiçi, 04 Ağustos 2011 tarihinde erişilmiştir. [3]. Greenpeace, A Blueprint To Achieve 12% Of The World's Electricity From Wind Power By 2020, European Wind Energy Association (EWEA), [4]. European Environment Agency (EEA), Europe's Onshore And Offshore Wind Energy Potential, European Environment Agency Technical Report No 6, Copenhagen, [5]. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye Enerji Raporu, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Ankara, [6]. A. Kazdaloğlu, Rüzgar Hızı Ölçme-Kaydetme Cihazı Tasarımı ve Rüzgar Santrallerinde Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, [7]. H. Can, Multi Point Wind Speed and Direction Measurement and Data Logging of Remote Sites Using Microcontrollers, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, [8]. B. Özerdem ve M. Türkeli, An investigation of wind characteristics on the campus of Izmir Institute of Technology, Turkey, Renewable Energy, no. 28, p , [9]. A. Uçar ve F. Balo, Assessment of wind power potential for turbine installation in coastal areas of Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, no. 14, p , [10]. E. Erdoğmuş, On the wind energy in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, no. 13, p ,

19 YUMUŞAK GEÇİŞLİ BİR ZCT EVİRİCİNİN KARAKTERİSTİKLERİ VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ Mustafa NİL 1, Metin NİL 2, Ahmet ONDUK 3, Mevlüt KARAKOÇ 4 ÖZET Bu çalışmada, anahtarlama kayıplarının yok edilmesi amacıyla geliştirilen yumuşak geçiş teknikleri 1-fazlı h-köprü eviriciler için incelenmiştir. Bu amaçla Micro-Cap Guap programında sistemin simülasyonu her bir yumuşak anahtarlama tekniği için ( ZCT - Sıfır Akım Geçiş), ayrı ayrı gerçekleştirilerek karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca, yumuşak anahtarlama teknikleriyle oluşturulan ZCZVT(Sıfır Akım Sıfır Sıfır Gerilim Geçiş) evirici devresi için Relex programı yardımıyla güvenirlik analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçları irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: PWM, anahtarlama kaybı, güvenilirlik analizi yumuşak anahtarlama, ZCT, MTBF, ABSTRACT In this study, the soft switching techniques developed for 1-phase H-bridge inverters are examined to minimize the switching losses. For this purpose, with the Micro- Cap Guap simulation program, the system for each soft-switching technique (ZCT - Zero Current Switch), were separately tested for performing comparison system. Furthermore, soft-switching techniques for ZCZVT inverter circuit created by Relex software reliability analysis was performed and results were discussed. Keywords: PWM, switching loss, soft-switching, ZCT, MTBF, reliability analysis. 1. GİRİŞ Gün geçtikçe artan elektrik enerjisi ihtiyacı nedeniyle azalan fosil yakıtlara alternatif olan ve çevreye karşı daha duyarlı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik birçok araştırmalar yapılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en bilinenlerinden rüzgâr ve güneş enerjisi sistemlerinde elde edilen gerilim doğru gerilimdir. Elde edilen doğru gerilimin şebekeye bağlanabilmesi ve alternatif yüklerde kullanılabilmesi için alternatif gerilime dönüştürülmesi gerekir. Bu amaçla eviricilerden yararlanılır. Eviriciler; doğru gerilimi alternatif gerilime dönüştüren, içerisinde güç elektroniği yarı iletken anahtarlama elemanlarının bulunduğu yapılardır. Anahtarlama elemanlarında anahtarlama nedeniyle oluşan kayıplar frekansın artmasıyla artar. Bir diğer olumsuzluk ise anahtarlamada oluşan yüksek gerilim ve akım değişimlerinden dolayı meydana gelen elektromanyetik girişimler (EMG)' dir. Bütün bu nedenlerle anahtarlama kayıplarının azaltılması gerekir. Bu amaçla bastırma hücrelerinden oluşan çeşitli yumuşak anahtarlama teknikleri tasarlanmıştır. Temel olarak anahtarlama kayıpları, anahtarlama esnasındaki akım ve gerilimin üst üste binme 1 Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Celal Bayar Üniv., Manisa, 2 AR-GE Dep.VESTEL Elektronik, Manisa-Türkiye, 3 Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Celal Bayar Üniv., Manisa, 4 Teknik Eğitim Fakültesi., Kocaeli Üniv., Kocaeli Türkiye, 15

20 enerji kaybı, diyodun ters toparlanma enerji kaybı ile parazitik kondansatörün deşarj enerji kaybından oluşur. Genel olarak yumuşak anahtarlama teknikleri, Sıfır Akımda Anahtarlama (ZCS), Sıfır Gerilimde Anahtarlama (ZVS), Sıfır Akımda Geçiş (ZCT) ve Sıfır Gerilimde Geçiş (ZVT) ile anahtarlama şeklinde sıralanabilir Bastırma hücrelerinin gelişmişlik açısından sınıflandırılması Şekil 1 de verilmiştir. Eviricilerde yumuşak anahtarlama teknikleri yük rezonanslı, hat rezonanslı ve rezonans geçişli devrelere uygulanır [1][13][14]. Şekil 1. Bastırma Hücrelerinin Gelişmişlik Açısından Sınıflandırılması [14] Yük rezonanslı eviricilerde rezonans hücresi yük tarafına seri, paralel ya da seri - paralel bağlanır. Sabit yüklü uygulamalar da görülür. ZVS (Sıfır Gerilimde Anahtarlama) ve ZCS (Sıfır Akımda Anahtarlama) durumları, evirici köprüsündeki anahtarlar için uygulanır. Çalışmanın rezonans kısmı anahtarlama periyodunda görülür. Hat rezonanslı eviricilerde, rezonans hücresi DC besleme ve evirici köprüsü arasına bağlanır. Giriş hattı, güç elemanının anahtarlama durumuna göre salınım yapar. Rezonans geçişli eviricilerde giriş hat gerilimi gerilim ara devreli (VSI: Voltage Source Inverter ) veya akım ara (CSI: Current Source Inverter) devrelidir. PWM yöntemi ve yumuşak anahtarlama teknikleri bu eviricilerde de kullanılmaktadır. Yardımcı hücre, evirici anahtarlarının yumuşak geçişini sağlamak amacıyla, sadece anahtarlama geçiş periyotlarında çalıştırılır. Yumuşak anahtarlı yüksek frekanslı klasik PWM temelli evirici yapısı Şekil 2 de verildiği gibidir [1][13]. Şekil 2. Tek fazlı yardımcı komütasyon hücreli evirici 16

21 Komütasyon hücresi aşırı akım ve gerilim salınımlarının ( di/dt ve dv/dt ) azalmasını sağlar. Oluşan rezonansla elektromanyetik girişimin etkisi düşerken anahtarlama stresleri en az seviyeye indirgenir. ZVS li kısmi rezonanslı eviricinin en büyük dezavantajı akım stresleri, ZCS li kısmi rezonanslı eviricide ise düşük akım oranlarına karşın yüksek gerilim oranlarına sahip olmasıdır. Rezonans bastırma temelli eviricilerde ana anahtarlar (GTO veya IGBT gibi kendinden sönümlü anahtarlarla) ZVS de, yardımcı anahtarlar ise ZCS de çalışmaktadır. Yardımcı rezonans komütasyonlu kutuplu evirici (ARCPI: Auxiliary Resonant Commutated Pole Inverter) ile hedef, rezonans endüktansının ana güç hattından uzaklaştırılmasıdır. Rezonans geçişli eviricilerin temelinde ise (ZVT, ZCT, ZCZVT eviricileri) ARCPI yer almaktadır [1][13]. 2. YUMUŞAK GEÇİŞLİ (ZCT, ZVT) EVİRİCİLERİN İNCELENMESİ 2.1. Yumuşak Geçişli ZVT Eviriciler ZVT' li rezonans geçişli eviricilerin en önemlilerinden bir tanesi Şekil 3 de verilen ZVT eviricisidir. ZVT eviricilerin çalışma topolojisinde, ana anahtarlar sıfır gerilim geçişlerinde yardımcı anahtarlar ise sıfır akım geçişlerinde anahtarlanır. Yardımcı rezonans hücresi yük akımına bağlı olmadığı anlarda kondansatörlerin dolma boşalma zamanlarında etkili olur. Ana anahtar için IGBT kullanılarak kesimdeki yüksek anahtarlama kayıpları azaltılır [1]. C F1 S 1 D 1 S A2 S A1 C R1 E L R i 0 C F2 D A2 D A1 S 2 D 2 C R2 Şekil 3. Yumuşak geçişli ZVT evirici [1] Yardımcı rezonans hücresinde değişiklikler yapılarak yeni rezonans hücresi oluşturmak mümkündür. Transformatörün gerilim oranından ötürü akım aşırı dalgalanmayabilir. Yardımcı anahtarlar sıfır akım durumu dışında kesimdedir ve transformatörün yapısından ötürü komütasyon süresi sınırlanır. Tek fazlı ZVT li eviricilerde kublajlı endüktanslar oldukça kullanışlıdır [1]. Aktif yardımcı rezonans hücreli ZVT eviricisi [2] ve benzetim devresi Şekil 4 te, bu eviricinin ana anahtar akım gerilim ilişkisine ait benzetim sonucu ise Şekil 5 de verilmiştir. 17

22 Şekil 4. Aktif yardımcı rezonans hücreli ZVT eviricisi [2] ve Benzetim Devresi Şekil 5. Aktif yardımcı rezonans hücreli ZVT eviricisinin [2], ana anahtar akım gerilim ilişkisi 18

23 2.2. Yumuşak Geçişli ZCT Eviriciler Bu eviricilerde yardımcı rezonans hücresi yük akımı varken komütasyona geçirilir. Ana anahtarlar ZCS altında çalıştırılır. Yumuşak geçişli ZCT evirici Şekil 6 da verilmiştir. Bu eviricilerde tüm anahtarların komütasyonu sıfır akım geçişlerinde gerçekleştirilir [1]. Bu gruptaki yumuşak anahtarlamalı eviriciler, dönüştürücü içerir. Yardımcı komütasyon devresinde, ana anahtarlara ZCS sağlayan komütasyonlar süresince yük akımlarının bulunduğu varsayılır. Bu yumuşak anahtarlama topolojisinde, bütün anahtarlar sıfır akım (ZCS) değerinde konum değişimi gerçekleştirmektedir [1]. Anahtarlama stratejisine bağlı olarak bu devre farklı şekillerde çalıştırılabilir. ZCT ve ZC-NZVT bunlardan ikisidir. ZCT eviricilerinde ana anahtarlar iletimdeyken ortaya çıkan gerilim, kapasitif iletim kayıplarıdır [1]. ZCT topolojilerinde, ana anahtarların kapatılması, kapama kapasitif kayıpları olarak bilinen ve kayıplara yol açan, cihaz uçlarında gerilim varken gerçekleşir. Ek olarak, geri kazanım problemlerini tersleyici ana diyotların yan etkileri, minimize edilemez. ZCT topolojilerinin diğer bir dezavantajı ise ana anahtarlar, yardımcı devre akımı tam çıkış akım değerine ulaşınca kapatılması şartıdır [1]. S 1 D 1 S A2 D A2 E C R L R i 0 S 2 D 2 S A1 D A1 Şekil 6. Yumuşak geçişli ZCT evirici [1] Ana diyotun ters toparlanma kayıpları ile ilgili problem istenilen seviyede değildir. Yardımcı anahtarlar çıkış gerilim seviyesine ulaştığı anda, ana anahtarlar o anda hemen iletime girmelidir. Buradan çıkış akımının anlık değerine bağlı olduğu sonucu ortaya çıkar, bu da daha karmaşık bir devreyi gerektirir [1]. Yumuşak geçişli ZCT eviricinin ana anahtar akım gerilim ilişkisinin benzetimi Şekil 7 de verilmiştir. 19

EVİRİCİLERDE YUMUŞAK GEÇİŞ TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ, MTBF ANALİZİ VE HARMONİKLERİN AZALTILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

EVİRİCİLERDE YUMUŞAK GEÇİŞ TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ, MTBF ANALİZİ VE HARMONİKLERİN AZALTILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VİRİCİLRD YUMUŞAK GÇİŞ TKNİKLRİNİN İNCLNMSİ, MTBF ANALİZİ V HARMONİKLRİN AZALTILMASINDA KULLANILAN YÖNTMLR Mustafa Nil 1, Murat Demir 2, Metin Nil 3, Bekir Çakır 4 1 lektrik-lektronik Müh. Bölümü Celal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi Egemen SULUKAN, Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Göztepe,

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Sunan Yrd.Doç. Dr. Mustafa HOŞTUT Nisan-2007 1/53 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS

Detaylı

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır. 3. Bölüm Güç Elektroniğinde Temel Kavramlar ve Devre Türleri Doç. Dr. Ersan KABALC AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Güç Elektroniğine Giriş Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir.

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir. 4. Bölüm Eviriciler ve Eviricilerin Sınıflandırılması Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Giriş Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015

Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015 Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015 Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLĞİ BÖLÜMÜ E-mail: eozdemir@kocaeli.edu.tr İÇERİK: ENERJİ

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunun fosil esaslı kaynaklardan üretilmesi sonucunda

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI Özgür GENCER Semra ÖZTÜRK Tarık ERFİDAN Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli San-el Mühendislik Elektrik

Detaylı

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje Başlığı : DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje No : 2013.06.03.173 Yürütücü Araştırmacı Araştırmacı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Onur GÜNAY, 2 Yiğit GÜLMEZ, 3 Oğuz ATİK 1 Araş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir, onur.gunay@deu.edu.tr

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR Hazırlayan ve Sunan: ELEKTRİK_55 SUNUM AKIŞI: PWM (DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU) NEDİR? Çalışma Oranı PWM in Elde Edilmesi Temelleri PWM in Kullanım Alanları AC

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

Şekil.1 - Dünyanın Teknik RÜZGAR POTANSİYEL Dağılımı. [ Dünya Toplamı 53,000 TWh / yıl ] 10.600 10.600 5.400 4.800 4.600 3.000 3.000.

Şekil.1 - Dünyanın Teknik RÜZGAR POTANSİYEL Dağılımı. [ Dünya Toplamı 53,000 TWh / yıl ] 10.600 10.600 5.400 4.800 4.600 3.000 3.000. DÜNYA DA RÜZGAR ENERJİSİ KAYNAK POTANSİYELİ [ Derleyen - Dr.Atillâ AKALIN ] 1. Dünya da Rüzgar Potansiyeli Bu çalışma içinde yer almamasına rağmen, Rüzgar potansiyeli tespitinde, teknolojik - tarihsel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ YERLEŞKESĐ RÜZGAR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐNĐN DÖNEMSEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ YERLEŞKESĐ RÜZGAR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐNĐN DÖNEMSEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ YERLEŞKESĐ RÜZGAR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐNĐN DÖNEMSEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Erkan DEMĐRCĐ 1 Đrfan ŞENLĐK 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun MYO Elektrik Programı, 55139, Samsun

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat.

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. TEKNİK BİLGİLER Türbin modeli : LARUS45 Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. Kule : Bakım ve kurulum eğilmesi yapılabilen, hidrolik piston monte edilebilen, galvanizli çelik kule. Yükseklik

Detaylı

Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi

Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL okanoz@omu.edu.tr 1

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fırat SALMANOĞLU Numan S. ÇETİN

Abs tract: Key Words: Fırat SALMANOĞLU Numan S. ÇETİN firat salmanoglu:sablon 02.11.2012 15:19 Page 53 İzmir İlinin DMİ ve REPA Kaynaklı Rüzgâr Hızı Verilerinin İlçeler Bazında Karşılaştırılması Fırat SALMANOĞLU Numan S. ÇETİN Abs tract: ÖZET Bu çalışma kapsamında

Detaylı

YUNUS ACI 2011282001

YUNUS ACI 2011282001 YUNUS ACI 2011282001 Güneş enerjisi,güneşten yayılan ısı ve ışık enerjsine verilen gelen isimdir.güneş ışınları rüzgar ve dalga enerjisi,biyokütle ve hidroelektrik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARI...13

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARI...13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Tarihsel Gelişim ve Bugünkü Eğilim...3 1.3. Yarı İletken Güç Elemanları...4 1.3.1. Kontrolsüz

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK NEDİR BU ENERJİ? İş Yapabilme Yeteneğidir. Canlı Tüm Organizmalar Enerjiye İhtiyaç Duyar. İnsanlık Enerjiye Bağımlıdır. Yaşam

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

YENİ BİR YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC PWM DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN TASARIM, ANALİZ VE UYGULAMASI

YENİ BİR YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC PWM DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN TASARIM, ANALİZ VE UYGULAMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ BİR YUMUŞAK ANAHTARLAMALI DC-DC PWM DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN TASARIM, ANALİZ VE UYGULAMASI Elektrik Yüksek Mühendisi İsmail AKSOY FBE Elektrik Mühendisliği

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ Mete ÇUBUKÇU1 mecubuk@hotmail.com Doç. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR2 aozdamar@bornova.ege.edu.tr ÖZET 1 Ege Üniversitesi

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI Güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretmek için güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler) kullanılır. Güneş hücreleri yüzeylerine gelen güneş

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 7: Fotovoltaik Sistem Tasarımı Fotovoltaik Sistemler On-Grid Sistemler Off-Grid Sistemler Fotovoltaik Sistem Bileşenleri Modül Batarya Dönüştürücü Dolum Kontrol Cihazı Fotovoltaik

Detaylı

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek KAPASİTE FAKTÖRÜ VE ENERJİ TAHMİNİ Kapasite faktörü (KF) bir santralin ne kadar verimli kullanıldığını gösteren bir parametredir. Santralin nominal gücü ile yıllık sağladığı enerji miktarı arasında ilişki

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Günümüzde kullanımı ve teknolojisi en hızlı gelişme gösteren yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Rüzgar türbin teknolojisindeki

Detaylı

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 17599029596 MEHMET ZİLE 10/1/70 12:00 AM A55893 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce TOEFL IBT

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ Yrd. Doç. Dr. Önder GÜLER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü ÖZET Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları

Detaylı

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme enerjiye olan talebin hızla artmasına neden olmaktadır. Enerji,

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Eren Ege AKAR Atlas Ferhat HACIMUSALAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Nilüfer DEMİR İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3.Sonuçlar...5

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI İ ç e r i k Genel bilgi ve çalışma ilkesi Güneş pili tipleri Güneş pilinin elektriksel

Detaylı

Güneş Paneli Montaj Şekillerinin Karşılaştırılması

Güneş Paneli Montaj Şekillerinin Karşılaştırılması Güneş Paneli Montaj Şekillerinin Karşılaştırılması Dünya genelinde hatırı sayılır bir kurulu güce ulaşan güneş enerji santrallerinin, ülkemizdeki kapasitesi de (artış hızı birçok etkene bağlı olarak, dünyadaki

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi

Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi CENGİZ Kadir 1 ER Enver 2 SUDA Cemil 3 METİN Bengül 4 TOPÇUOĞLU Kıvanç 5 BAŞDAĞ Hüseyin 6 1,2 Muğla Sıtkı Koçman Ün., Muğla M.Y.O., Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL BÖLÜMÜ Makine DOĞUM TARİHİ.06.960 TELEFON NO 0236 234 44 6 FAKS 0236 234 44 5 E-POSTA hzekidiril@hotmail.com YABANCI DİL İngilizce EĞİTİM Mezuniyet Yılı Üniversite Bölümü ÖN LİSANS

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER Merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması için tasarlanmıştır Çok fonksiyonlu 5 haneli ekran EEPROM mikro işlemci

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. N. Sinan KÖKSAL

MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. N. Sinan KÖKSAL MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ N. Sinan KÖKSAL Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, MANİSA Özet Kullanılabilir fosil kaynakların azalması ve

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa Farklı Güneş Paneli Teknolojilerinin Kocaeli ili için Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation of Different Solar Panel Technologies for Kocaeli Province Mustafa Engin BAŞOĞLU 1, Abdulvehhap KAZDALOĞLU

Detaylı

OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR

OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR OZON ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR Ankara da ozon ölçümlerine 13 Ocak 1994 tarihinde başlanmıştır. Ozon Ölçüm Yöntemi Ülkemizde ozon ölçümleri Ozonsonde Yöntemi ile yapılmaktadır. Ozonsonde Yöntemi,

Detaylı

COMPARISON OF SINUSOIDAL PWM ZERO CURRENT TRANSITION INVERTER WITH RESONANT LINK INVERTER

COMPARISON OF SINUSOIDAL PWM ZERO CURRENT TRANSITION INVERTER WITH RESONANT LINK INVERTER 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SİNÜSOİDAL DGM SIFIR AKIM GEÇİŞLİ EVİRİCİ İLE REZONANS HATLI EVİRİCİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF SINUSOIDAL

Detaylı

Data Sheet [BAROMETRE]

Data Sheet [BAROMETRE] Data Sheet [BAROMETRE] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 6. Bölüm Şebeke Bağlantıları ve Şebeke Giriş-Çıkışları Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Giriş Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerleşimden uzak bölgelerde enerji ihtiyacını

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Doç. Dr. Raşit ATA. ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1987-1991

Doç. Dr. Raşit ATA. ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1987-1991 Doç. Dr. Raşit ATA ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 987-99 Y. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği A.B.D. Elektrik Programı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2004/2 E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI Selim ÖNCÜ *, Bekir Sami SAZAK Pamukkale Üniversitesi,Teknik

Detaylı

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 11, Sayı, 11-16 s. CBU J. of Sci., Volume 11, Issue, p 11-16 Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi Anıl Kuç 1*, Mustafa Nil *, İlker

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI Doç Dr. Numan Sabit ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cem EMEKSİZ Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞAN Rüzgar enerjisi eski çağlardan günümüze

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI Kuruluş Amacı Celal Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Sule Özdemir 1 Engin Özdemir 2 1,2 Elektrik Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye MİKRODENETLEYİCİ TABANLI MULTİMETRE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYEL & STRATEJİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 Nisan 2010 Dr. Atillâ AKALIN I.GİRİŞ Rüzgar Potansiyeli ve Kullanımları (Dünya, AB, Türkiye) Hidro Potansiyeli ve

Detaylı

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer]

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] [PCE-830-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Solar Şarj ünitesi (DC/DC Converter) Batarya Grubu Günde Çalışma Süresi

Solar Şarj ünitesi (DC/DC Converter) Batarya Grubu Günde Çalışma Süresi Uygulama 3 Cihaz Adet Gücü (W) Bilgisayar (Dizüstü) Günde Çalışma Süresi Haftada Kaç Gün Çalışıyor Haftada Kullandığı Enerji 1 50 5 3 750 Televizyon 1 50 4 2 400 Lamba 1 3 11 3 4 396 Lamba 2 2 15 2 5 300

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1-

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 33-37 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kemal ATİK, Hakkı ÇAKIR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik

Detaylı

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LABORATUVARINA ALINACAK DENEY SETLERİ ŞARTNAMELERİ YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Genel Açıklamalar Deney setindeki tüm parçaların; en az 2(iki) yıl garantisi ve en az

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir.

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Genel Bakış Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Giriş Fotovoltaik Güç Sistemleri Tasarımı kolay Kurulumu kolay

Detaylı

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 GENSED Güneşin Güçbirliği Prof. Dr. Engin TÜRE GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Amacı Türkiye de güneş

Detaylı

GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ Didem ERGUN SEZER Ergun Elektrik Ltd Şti, İzmir didem@ergunelektrik.com ÖZET Bu bildiride hız kontrol cihazının giriş katı yapısının enerji

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM)

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) 1 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 03.02.2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) E.Emel Dilaver, 22 Ocak 2013 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 2 03.02.2013 TÜRKİYENİN ENERJİ KONUSUNDAKİ

Detaylı