Şekil 1. İnsansız uçakların mayın ve benzeri nesneleri tarayıp resimlemesini gösteren temsili resim. (JHU Magazine dergisinden alınmıştır [24]).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil 1. İnsansız uçakların mayın ve benzeri nesneleri tarayıp resimlemesini gösteren temsili resim. (JHU Magazine dergisinden alınmıştır [24])."

Transkript

1 Okulumuzun ilk mezunlarından olan Dr. Elvan Ceyhan 1997 yılında Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı yılları arasında Oklahoma State Üniversitesi nde İstatistik Bölümünde yüksek lisans, yılları arasında da Johns Hopkins Üniversitesi nde (JHU) Matematiksel Bilimler Bölümünde yüksek lisans, yılları arasında Uygulamalı Matematik ve İstatistik Bölümünde de doktora yaptı. Doktora tezini 2004 te savunmuş olmasından dolayı JHU Whiting Mühendislik Fakultesi nin özel izniyle yine JHU da Center for Imaging Science ta (CIS) yılları arasında postdoc olarak çalıştı ten beri de okulumuzda Matematik Bölümünde görev yapmaktadır. Doktora çalışmaları sırasında yeni rassal yönlü çizge aileleri tanımlamış ve bunları uzaysal desen analizinde uygulamıştır. Bu rassal çizgeleri kategorize etmiş ve onların olasılıksal ve dağılımsal özelliklerini incelemiştir. Daha sonra postdoc olarak çalıştığı CIS te istatistiksel bilgisini tıbbi görüntüleme alanında kullanmış, yeni MR görüntüleme verilerini incelemiş ve önemli çıkarımların yanı sıra iki yeni MR görüntü analizi algoritmasının geliştirilip iyileştirilmesi konusunda önemli katkılar yapmıştır. Geçtiğimiz dört yıl boyunca üniversitemizde doktora ve doktora-sonrasında başladığı çalışmalara devam ettiği gibi tıp alanında başka araştırmacılarla da işbirliği yapmıştır ve yakın zamanda uzaysal desen analizi alanında en yakın komşuluk metotları üzerinde de araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslarası işbirliği sonucu ürettiği yayınların yanı sıra kendi bağımsız çalışmalarının sonuçlarını da uluslararası hakemli dergilerde yayınlamaktadır. Ayrıca Computational Statistics & Data Analysis ve Journal of Probability and Statistical Science adlı dergilerde yardımcı editör, ve Model Assisted Statistics and Applications adlı dergide de editör kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ceyhan istatistik, uygulamalı matematik, desen tanıma, ayrık matematik, ve görüntü analizi alanlarında disiplinler-arası araştırma yapmaktadır. Daha spesifik olarak araştırma konuları rassal çizgeler, uzaysal desen analizi, ve tıbbi (magnetic resonance - MR) görüntüleme analizi konularında yoğunlaşmaktadır. Rassal Çizgeler Godfried Toussaint ın 1980'de göreceli komşuluk çizgelerini (relative neighborhood graphs - RNG) tanımladığı [39] makaleye Desen Tanıma Derneği (Pattern Recognition Society) tarafından Seçkin Makale Ödülü (Outstanding Paper Award) verildi. O zamandan beri bu alanda birçok yeni çizge kuramsal metot geliştirildi ve RNGler yakınlık çizgeleri (proximity graphs) olarak adlandırılan daha geniş bir çizge ailesine dönüştü [26, 40]. Önerilen çizgeler sadece bir sınıfa veya türe ait noktalarla tanımlanıyordu ve rassal olmayan desenlerin belirlenmesi veya ortaya çıkarılmasında kullanılıyordu yılında, Priebe vd. Sınıf Kapsama ve Yakalama Yönlü Çizgeleri (Class Cover Catch Digraphs - CCCD) denilen rassal verilere bağlı yönlü çizgeleri tanımladı [34]. Bu çizgeler iki veya daha fazla sınıfa ait olan noktalarla tanımlanıyordu ve desen sınıflandırma ve sınıf noktalarının destek kümesinin tahmininde kullanılabiliyordu [18],[38]. JHU da doktora eğitimi sırasında Dr. Carey E. Priebe gözetiminde çalışırken yeni bir rassal çizge ailesi olan ve çok boyutlu veriler için tanımlanan Yakınlık Yönlü Çizgelerini (Proximity Catch Digraphs - PCD) tanımladı. PCDler bir sınıftan olan noktaların kendi aralarındaki göreceli pozisyonlarına ve diğer sınıftan olan noktaların Delaunay üçgenlemesine göre tanımlanırlar. PCDler CCCDler ile yakından ilişkili olmakla birlikte birçok açıdan çok daha genel olarak geliştirilmiştir. CCCDlerin biraz değiştirilmiş hali PCDlerin özel bir türünü oluşturmaktadır. PCDleri tanımlamadaki temel motivasyon CCCDlerin iki ve daha yüksek boyutlarda baskınlık sayısının dağılımlarının ve göreceli (yönlü kenar) yoğunluklarının momentlerinin düzgün dağılımlı veriler için geometri invaryans (değişmezlik) özelliğinin olmamasıdır. Dr. Ceyhan PCDleri iki temel yönden incelemektedir: baskınlık sayıları ve göreceli yoğunlukları. PCDlerin en önemli avantajı çok boyutlu veriler için bu niceliklerin dağılımlarının hesaplanmalarının matematiksel olarak izlenebilir olmasıdır ve böylelikle istatistiksel hipotez testinde ve desen sınıflandırma alanında uygulanabilmektedir. PCDlerin baskınlık sayısının

2 asimptotik dağılımları Delaunay üçgenlerinin sayısının ve veri noktalarının sayısının yeteri kadar çok olması halinde normal dağılıma yakınsamaktadır. Ayrıca PCDlerin göreceli yoğunluklarının U-istatistiği olduğu ve böylelikle asimptotik olarak normal dağılıma sahip olduklarını göstermiştir. Sonrasında ise göreceli yoğunluğu veya baskınlık sayısını uzaysal desen testlerinden olan ayrışım ve birliktelik desenlerinin test edilmesinde kullanmıştır. [2],[9], 2 [10],[11],[12, 13]. Daha sonra, PCDlerin özelliklerini incelemiş ve onları R 'de kullanmıştır. Kabaca tanımlamak gerekirse, ayrışım (segregation) deseninde aynı türden olan noktalar birbirlerine diğer türden olan noktalara göre daha yakın olma eğilimindedirler ve birliktelik (association) deseninde ise farklı türden olan noktalar aynı türden olan noktalara göre birbirlerine daha yakın olma eğilimindedirler [15, 19]. Örneğin, X ve Y belirli bir bölgede dağılmış bulunan iki sınıf nokta kümesi olsun. X noktaları Y noktalarından uzakta bulunuyorsa, X ve Y noktaları birbirinden ayrışık tır; ve X noktaları Y noktaları etrafında kümeler oluşturuyorsa, X ve Y noktaları birbiriyle birlikte dir denmektedir. Ayrışım deseninde tam uzaysal rastlantısallık (complete spatial randomness - CSR) desenine göre PCDlerin göreceli yoğunlukları daha büyük ve baskınlık sayıları daha küçük olmaktadır. Birliktelik deseninde ise CSR desenine göre PCDlerin göreceli yoğunlukları daha küçük ve baskınlık sayıları daha büyük olmaktadır. Ayrıca, PCDlerin en küçük baskınlık kümelerinin bulunması CCCDlere göre çok daha kolay olmaktadır. Çünkü PCDler için en küçük baskınlık kümeleri polinom zamanda bulunabilirken CCCDler için problemin polinom üstü zorlukta (NP-hard) olduğu gösterilmiştir [17]. Bu en küçük baskınlık kümeleri prototip noktaları olarak kullanılabilir, ve bu noktaların yakınlık bölgeleri X sınıfı noktaların (yani, PCDlerin köşelerini oluşturan noktaların) destek kümesinin tahmininde kullanılabilir. [35]'te CCCDlerin sınıflandırma amacıyla kullanıldığı metot PCDler için de adapte edilebilir. Dr. Ceyhan ın tanımladığı PCDler genellikle parametrize edilmiş olduklarından dolayı farklı amaçlar için optimal parametreler belirlenebilmektedir. Örneğin, uzaysal desenleri test etmek için PCDlerin asimptotik performansları, Pitman ve/veya Hodges-Lehman asimptotik etkinlik kriterleri [25],[28] kullanılarak optimize edilebilir, ve bu şekilde uzaysal desen testi için optimal parametre tespit edilmiş olur. Dr. Ceyhan ayrıca sonlu sayılar için optimal parametrelerin tespiti için kapsamlı Monte Carlo simülasyonları yapmıştır. Sınıflandırmadaki performans da PCDleri tanımlamada kullanılan parametrelere bağlı olduğu için hatalı sınıflandırma oranı minimize edilerek optimal sınıflandırma parametreleri bulunabilmektedir. Edgeworth açılımı sonlu sayılar için normal yakınlaştırmanın iyileştirilmesinde kullanılabildiği için [37], testin sonlu sayıda kullanımlarında Edgeworth açılımı asimptotik normallik varsayımının iyileştirilmesi için kullanabilmektedir. PCDlerin uygulama alanları arasında dijital görüntüleme, görüntü analizi, desen tanıma, coğrafya ve kartoğrafya, görsel algılama ve biyoloji gibi alanları sayabiliriz. Desen tanıma örneğin askeri ve güvenlikle ilgili yazılımların geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Dr. Ceyhan ın spesifik olarak PCDlerin mayın ve yüz tespiti konularındaki uygulamalarından söz edeceğiz. Mayın Tespiti: Yüzeyde bulunan kara mayınlarının tespiti hem askerlerin belirli bir savaş bölgesine girmelerinde veya sivillerin savaş sonrası evlerine dönmelerinde dikkate alınması gereken bir konudur. Bunların tespitinde insansız uçakların çektiği dijital video görüntü verileri kullanılmaktadır (bakınız Şekil 1). Belirli bir bölge üzerinde uçağın çektiği görüntülerde mayın ve benzeri cisimler arasında mayınların kendine has imzalarının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü uçaklar oldukça yüksekten uçarken, mayınlar oldukça küçük (15-30 cm genişliğinde) nesnelerdir ve aynı bölgede benzer boyutlarda kayalar, fideler, ve kütükler de bulunabilmektedir.

3 Şekil 1. İnsansız uçakların mayın ve benzeri nesneleri tarayıp resimlemesini gösteren temsili resim. (JHU Magazine dergisinden alınmıştır [24]). Şekil 2. COBRA (Coastal Battlefield Reconnaissance and Analysis) programı çerçevesinde insansız uçak tarafından çekilen mayın ve benzeri nesnelerin spektral görüntü verilerinin boyut indirgenmesi işlemi sonucunda iki ana bileşene göre çizilmiş grafiği (solda) ve bu uzayda tahmini mayın sahalarının PCD metoduyla tespiti (sağda). 39 adet nesneden 12si gerçekten mayın (siyah noktalar), diğer 27 si mayın-benzeri cisimdir (üçgenlerin köşeleri) [9]. Bu dijital video kartları beyaz beneklerle dolu lekeli kâğıtlara benzerler ve PCD metodu bu beyaz noktalardan hangilerinin mayın olduğunun tespiti için kullanılabilmektedir. İnsansız uçaktaki kamera her görüntüyü altı değişik renkli filtreden geçirerek taramakta ve her filtre bitki örtüsü ve yüzeydeki nesnelerden yansıyan dalgaların boylarını yansıtmaktadır. PCD metodu mayınları tek tek bulmak yerine mayın sahalarının tespitinde kullanılmaktadır. Çünkü mayınlar bir sahada tek tük olabildiği gibi çok sayıda gruplar halinde de olabilmektedir ve PCD sınıflandırıcısı bunların kartlarındaki desenler ve kümelenmeleri tespit edebilmektedir. Bakınız Şekil 2. Yüz Tespiti: Günlük yaşamda fotoğraf veya görüntülerde yüzlerin tespiti tüm yüz tanıma sistemlerinin ilk basamağını teşkil eder. Bir detektörün pratikte kullanılabilmesi için yeterli çözünürlükteki görüntülerde yüzleri yüksek hız ve oranda tespit edebilmesi gereklidir. Bunun için çoğu yüz detektörleri renk ve harekete dayalı algısal işaretleri kullanmaktadır. Benzer performansın statik gri-ölçekli görüntülerde de olması da istenen bir durumdur. Özel aletler kullanmadan statik gri-ölçekli görüntülerde insan yüzlerini hızlı bir şekilde tespit etmek için PCD sınıflayıcısı kullanılabilmektedir. Bu metot en yakın prototip sınıflandırıcı ailesine men-

4 sup jenerik bir sınıflandırma metodudur ve yüksek boyutlu öz-nitelik (feature) uzayında seyrek eğitim verisi (training data) olduğu durumlar için optimize edilmiştir. Daha yüksek oranda doğru yüz tespiti yapılabilmesi için PCD sınıflayıcı algoritmasının güçlendirilmiş (boosted) versiyonu kullanılmıştır. Bakınız Şekil 3 ve 4. Şekil 3. İnsan yüzü ve başka güncel resim veri tabanından eğitim verisi (training data) olarak seçilmiş örnek resim kümeleri. Bu veri tabanı kullanılarak insan yüzünün en belirleyici öznitelikleri belirlenmekte ve sınıflandırıcı algoritma yeni bir görüntüye uygulanabilmektedir. (Şekiller Equinox Corporation veri tabanından alınmıştır [38].) Şekil 4. Güçlendirilmiş PCD sınıflandırma metodunun uygulanması sonucunda örnek iki resimde yüzlerin bilgisayarda otomatik olarak tespiti [38]. Uzaysal Desen Analizi Uzaysal desen analizinin özellikle epidemioloji, biyoloji, astronomi, ve ekoloji alanlarında önemli uygulamaları bulunmaktadır. Uzaysal ayrışım (segregation) ve birliktelik (association) sınıflar-arası etkileşim desenlerinin en önemlilerindendir. Ayrışım bir sınıfa veya türe ait üyelerin yine aynı sınıfa ait üyelerin yakınında bulunmasının daha olası olduğu uzaysal desendir. Birliktelik ise bir sınıfa veya türe ait üyelerin başka sınıfa veya türe ait üyelerin yakınında bulunmasının daha olası olduğu desendir.

5 İki tür desen için de sıfır hipotezi (null hypothesis) türlerin veya sınıfların tam uzaysal rastlantısallık (complete spatial randomness - CSR) veya rasgele etiketleme (random labeling - RL) desenlerinden olmalarıdır. Değişik alanlarda kullanılan birçok uzaysal nokta deseni testleri vardır [29]. En çok kullanılan testler arasında, hesap ve yorum kolaylığından dolayı Pielou'nun iki sınıf için geliştirdiği ayrışım testi [33] ve Ripley'in Kt () ve Lt () fonksiyonları [36] sayılabilir. Uzaysal desenler için en yakın komşuluk metotlarını en az altı farklı gruba ayırmak mümkündür [22]. Bu metotlar bir noktanın ve onun en yakın komşusunun arasındaki benzerlik veya farklılık ölçütlerine bağlıdır. Bu ölçütler, örneğin, bir nokta ve en yakın komşusu arasındaki uzaklık veya bu iki noktanın sınıf türleri olabilir. Piramitsel Nöronlar Ceviz/Meşe Yoğunluk Oranları Lösemi Vaka Dağılımı y-koordinatı (m) y coordinate (100 km) x-koordinatı (m) x coordinate (100 km) Şekil 5. Beyindeki belirli bir kortekste (cingulate cortex) 24. alan 2. katmandaki piramitsel nöronların x-y koordinatlarının grafiği (solda). Sağlıklı kişilerin hücreleri siyah, şizoefektiflerin (schizoaffectives) hücreleri kırmızı ve şizofrenlerin hücreleri yeşil ile gösterilmiştir. Ortada Lansing Koruluğundaki ceviz ve meşe ağaçlarının lokal yoğunluk oranlarının grafiği görülmektedir. Yeşile doğru meşe yoğunluğu, kırmızıya doğru ceviz ağacı yoğunluğu artmaktadır. Sağda ise North Humberside bölgesinde sağlıklı denekler (siyah) ve lösemili hastaların (kırmızı) uzaysal dağılımı görülmektedir. Bu veri kümeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bakiniz [19]. Bu metotlardan olan en yakın komşu bağımlılık tablosu (nearest neighbor contingency table---nnct) en yakınlık frekansları kullanılarak elde edilir ve uzaysal desenlerin test edilmesinde kullanılır [3]. NNCT-testleri ilk defa Pielou tarafından 1961 yılında önerilmiştir [33]. Daha sonra Dixon iki sınıf durumu için genel ve sınıf-spesifik NNCT-testleri geliştirdi [20] ve testlerini çok-sınıflı sistemlerde uygulamak üzere genişletti [21]. Dr. Ceyhan bu konudaki çalışmalarında literatürdeki NNCT-testlerini karşılaştırmış ve testlerin asimptotik özelliklerini incelemiştir [3]; yeni genel NNCT-testleri de geliştirmektedir [7]. Ayrıca yeni ikili (hücre-spesifik) NNCT-testi de geliştirmiş ve diğer NNCT-testleri ile karşılaştırmıştır [4]; ve yeni ve sınıflar arası veri sayısı dengesizliğine daha dayanıklı olan sınıf-spesifik bir test de geliştirmiştir [5, 8]. Sıfır hipotezinden (CSR veya RL desenlerinden) sapmanın yönünü de gösteren tek-yanlı testler de geliştirmektedir [8]. Ayrıca, mevcut asimptotik testlerin tam (yani sonlu örneklemeye bağlı) versiyonlarını da incelemektedir [6]. Geliştirdiği uzaysal desen testleri örneğin mikrobiyolojide sağlıklı ve patolojik hücreler arası etkileşimi test etmede kullanılabilmektedir. Bu hücrelerin uzaysal (mekânsal) dağılımına göre belirli bir hastalıkla daha etkin bir mücadele yapılabilecektir. Ekolojide bitki türleri arasındaki etkileşim de tespit edilebilmektedir. Örneğin türlerin ayrışım mı birliktelik mi sergilediklerini ve desenlerin anlamlılık seviyesini söyleyebilmekteyiz. Simbiyotik türler arasında birliktelik olduğunu inhibisyonda ise ayrışım olduğunu belirleyebiliriz. Epidemiolojide ise belirli bir hastalığın vakalarının dağılımının kümelenme mi yoksa rassallık mi sergilediği belirlenebilmektedir. Eğer kümelenme tespit edilmişse hastalığın çevresel sebepleri üzerinde daha spesifik ve etkin mücadele yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bakınız Şekil 5.

6 Tıbbi Görüntüleme (MRI) Analizi Görüntüleme bilimi tıbbi, askeri ve güvenlikle ilgili yazılımların geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Örneğin MRI ve diğer görüntülerin analiziyle doktorların hastalıkları teşhisinde yardımcı olabilmektedir. Bunu yapmak için CIS deformable templates, denen matematiksel bir metot kullanılmakta ve normal ve patolojik doku şekillerinin karşılaştırılmasını içeren karmaşık algoritmalar kullanılmaktadır. Bu alanda şekilleri daha iyi anlamak ve nihayetinde de onları betimleyen matematiksel teori (fizikteki harekette olduğu gibi) geliştirilmesi için daha çok mesafe alınması gerekmektedir. Görüntü yorumlamada ilk yapılması gereken bir şeklin matematiksel olarak ne anlama geldiğini tanımlamaktır. Fakat bu hala fazla bilinmeyen bir sahadır, çünkü bir sekil istatistiksel analizi imkânsız kılabilecek sonsuz-boyutlu parametreler içermektedir. Fakat bu problemlerin çözümünün imkânsız olduğu anlamına gelmemektedir. Dr. Ceyhan doktora sonrasında CIS'te görüntüleme konusunda çeşitli projelerde görev almıştır, ve bazılarında halen çalışmaya devam etmektedir. Bu projeler halen geliştirilmekte olan LDDMM (Large Deviation Diffeomorphic Metric Mapping) ve LCDM (Labeled Cortical Distance Mapping) yazılımları ve bunların verilerinin incelenmesini içermektedir. Bu algoritmalar beyin dokularının dijital görüntülerinden türetilmiş verileri incelemekte ve doktorların Alzheimer, depresyon ve mani-depresif psikoz gibi hastalıkları erken evrelerinde teşhis edebilmeleri için yeni yöntemler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmada Dr. Ceyhan Johns Hopkins Üniversitesi, Washington Üniversitesi, Massachusetts Genel Hastanesi nden araştırmacılar ile beraber çalışmaktadır. LDDMM: Nesnelerin şekillerini nicel (rakamsal) olarak betimlemek aslında zor bir iştir. Size bir elin büyüklüğü sorulsa hacmini söyleyebilirsiniz. Fakat şekli için rakamsal bir betimleyici bulmak çok daha zor bir problemdir. Bu amaçla işaret eşleme (landmark matching) denen ve örneğin kişilerin hipokampüslerinin şekillerinin haritalanmasını içeren bir metot kullanılmaktadır. İlk aşamada kontrol grubu dâhil tüm deneklerin MRI görüntüleri üzerinde üçboyutlu işaretler tanımlanmaktadır (Bakınız Şekil 6 (sol)). Kontrol grubunun işaretleri hastalıklı gruplarla karşılaştırılır. İşaretleme uyumsuzluğunu ve transformasyon karmaşıklığını da dikkate alan optimal difeomorfizmler kullanılarak hipokampüslerin morfolojik farkları ölçülebilir. CIS te hastalıklı ve sağlam kişilerin beyinlerinin bazı bölümlerinin MRI kullanılarak üç-boyutlu bilgisayar modellemesi yapılmaktadır. Bu görüntüleri karşılaştırarak hastalıkların ilk evrelerinde beyindeki değişiklikler incelenmektedir (Bakınız Şekil 6 (sağ)). Böylece Alzheimer gibi hastalıklar daha başlangıçta durdurulabilecek veya süreç tersine döndürülebilecektir.

7 Şekil 6. Bir sinirsel dokunun en belirgin noktalarının işaretlenmesi (landmarking) (solda). Hipokampüsün normal insanlarda ve Alzheimer hastalarında şekil değiştirmesi (sağda). Bu şekiller CIS web sitesinden (http://www.cis.jhu.edu/) alınmıştır. LDDMM algoritması ise beyin dokuları arasındaki şekil ve büyüklük farklarını vektör sahaları ve özet olarak bir metrik uzaklığı cinsinden vermek üzere tasarlandı [1, 14, 23, 32]. Bu vektör sahaları çok-değişkenli veri olarak analiz edilebilmekte, metrik uzaklığının analizinde de tüm doku çiftleri arasındaki uzaklıkların bulunmasıyla sınıflandırma ve desen tanıma alanında uygulanabilmektedir [16, 31]; ayrıca sadece bir referans doku seçilerek ona olan uzaklıkların karşılaştırılması yapılabilir. Şekil 7. LDDMM metrik uzaklığının şablondan (template ( I 0 )) hedef görüntüye (target) doğru 1 ( I1 = φ1i0 = I0 φ 1 ) difeomorfik akış sırasında değişimi. Bu şekilde örneğin sağlıklı ve hastalıklı hipokampüsler arasındaki morfolojik farklar nicel olarak belirlenebilmektedir. LCDM: LCDM algoritması özellikle beyin dokularının ak madde (white matter), gri madde (gray matter), ve siyah sıvı (cerebrospinal fluid) kısımlarının voxel adı verilen küplerle bölümlenmesi ve bu küplerin merkezlerinin gri madde/ak madde ara yüzeyine uzaklıklarını hesaplamaktadır [27, 30]. Fakat bu kolay bir süreç değildir, çünkü her beyin segmentinde kadar ölçüm bulunmaktadır. Bu LCDM uzaklık kümelerinin analizi beyin dokuları-

8 nın şekil ve büyüklüklerinin hastalıklara bağlı olarak nasıl değiştiği hakkında bize fikir vermektedir. Araştırmalarımız beynin prefrontal korteks (ventral medial prefrontal cortex) denilen kısmında depresyon hastalarında normale göre daha çok incelme olduğunu göstermiştir. Şekil 8. LCDM ölçüm prosedürünün şematik gösterimi (üstte) ve GM ve WM voxellerinin GM/WM sınırına normal uzaklıklarının iki boyut için gösterimi (solda) ve LCDM uzaklıklarının normalize edilmemiş dağılım eğrileri (altta). References 1. Beg, M.F., M.I. Miller, A. Trouve, and L. Younes, Computing large deformation metric mappings via geodesic flows of diffeomorphisms. International Journal of Computer Vision, (2): p Ceyhan, E., An Investigation of Proximity Catch Digraphs in Delaunay Tessellations, in Department of Applied Mathematics and Statistics. 2005, The Johns Hopkins University: Baltimore. p Ceyhan, E., On the use of nearest neighbor contingency tables for testing spatial segregation. Environmental and Ecological Statistics, Ceyhan, E., Overall and pairwise segregation tests based on nearest neighbor contingency tables. Computational Statistics & Data Analysis, (8): p Ceyhan, E., Class-Specific Tests of Segregation Based on Nearest Neighbor Contingency Tables. Statistica Neerlandica, (2): p Ceyhan, E., Exact Inference for Testing Spatial Patterns by Nearest Neighbor Contingency Tables. Journal of Probability and Statistical Science (under review), Ceyhan, E., New Tests for Spatial Segregation Based on Nearest Neighbor Contingency Tables. Scandinavian Journal of Statistics (accepted for publication), Ceyhan, E., One-Sided Spatial Pattern Tests Based on Nearest Neighbor Contingency Tables. Journal of Nonparametric Statistics (accepted for publication), 2009.

9 9. Ceyhan, E. and C.E. Priebe. Central similarity proximity maps in Delaunay tessellations. in Joint Statistical Meeting, Statistical Computing Section San Francisco. 10. Ceyhan, E. and C.E. Priebe, The use of domination number of a random proximity catch digraph for testing spatial patterns of segregation and association. Statistics & Probability Letters, : p Ceyhan, E. and C.E. Priebe, On the Distribution of the Domination Number of a New Family of Parametrized Random Digraphs. Model Assisted Statistics and Applications, (4): p Ceyhan, E., C.E. Priebe, and D.J. Marchette, A new family of random graphs for testing spatial segregation. Canadian Journal of Statistics, (1): p Ceyhan, E., C.E. Priebe, and J.C. Wierman, Relative density of the random r-factor proximity catch digraphs for testing spatial patterns of segregation and association. Computational Statistics & Data Analysis, (8): p Christensen, G.E., R.D. Rabbitt, and M.I. Miller, Deformable templates using large deformation kinematics. IEEE Transactions on Image Processing, (10): p Cressie, N.A.C., Statistics for Spatial Data. 1991, New York: Wiley. 16. Csernansky, J.G., J. Hamstra, L. Wang, D. McKeel, J.L. Price, M. Gado, and J.C. Morris, Correlations between antemortem hippocampal volume and postmortem neuropathology in AD subjects. Alzheimer Disease and Associated Disorders, (4): p DeVinney, J. and C.E. Priebe, A new family of proximity graphs: Class Cover Catch Digraphs. Discrete Applied Mathematics, (14): p DeVinney, J., C.E. Priebe, D.J. Marchette, and D. Socolinsky. Random Walks and Catch Digraphs in Classification. in 34th Symposium on the Interface: Computing Science and Statistics Diggle, P.J., Statistical Analysis of Spatial Point Patterns. 2003, London: Arnold Publishers. 20. Dixon, P.M., Testing spatial segregation using a nearest-neighbor contingency table Ecology,, : p Dixon, P.M., Nearest-neighbor contingency table analysis of spatial segregation for several species. Ecoscience, (2): p Dixon, P.M., Nearest neighbor methods, in Encyclopedia of Environmetrics, A.H. El- Shaarawi and W.W. Piegorsch, Editors. 2002, John Wiley & Sons Ltd.: New York. p Grenander, U. and M.I. Miller, Computational anatomy: An emerging discipline. Quarterly of Applied Mathematics, (4): p Hendricks, M., Sweeping for mines... with algorithms, in Johns Hopkins Magazine. 1999: Baltimore, MD, USA. 25. Hoeffding, W., A class of statistics with asymptotically normal distribution. The Annals of Mathematical Statistics, : p Jaromczyk, J.W. and G.T. Toussaint, Relative neighborhood graphs and their relatives. Proceedings of IEEE, : p Joshi, M., J. Cui, K. Doolittle, S. Joshi, D. Van Essen, L. Wang, and M.I. Miller, Brain segmentation and the generation of cortical surfaces. NeuroImage, (5): p Kendall, M. and A. Stuart, The Advanced Theory of Statistics. 4th edition ed. Vol , London: Griffin. 29. Kulldorff, M., Tests for spatial randomness adjusted for an inhomogeneity: A general framework. Journal of the American Statistical Association, (475): p Miller, M.I., M. Hosakere, A.R. Barker, C.E. Priebe, N. Lee, J.T. Ratnanather, L. Wang, M. Gado, J.C. Morris, and J.G. Csernansky, Labeled cortical mantle distance maps of the cingulate quantify differences between dementia of the Alzheimer type and healthy aging. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (25): p Miller, M.I., C.E. Priebe, B. Fischl, A.E. Kolasny, Y. Park, R.L. Buckner, M. BIRN, and M.I. Miller, Collaborative computational anatomy: the perfect storm for mri morphometry study of the human brain via diffeomophic metric mapping, multidimensional scaling and linear discriminant analysis. Proceedings of the National Academy of Science (to appear), 2007.

10 32. Miller, M.I., A. Trouve, and L. Younes, On the metrics and Euler-Lagrange equations of computational anatomy. Annual Review of Biomedical Engineering, : p Pielou, E.C., Segregation and symmetry in two-species populations as studied by nearestneighbor relationships. Journal of Ecology, (2): p Priebe, C.E., J.G. DeVinney, and D.J. Marchette, On the distribution of the domination number of random class cover catch digraphs. Statistics & Probability Letters, : p Priebe, C.E., D.J. Marchette, J. DeVinney, and D. Socolinsky, Classification Using Class Cover Catch Digraphs. Journal of Classification, (1): p Ripley, B.D., Spatial Statistics. Wiley Interscience. 2004, New York: Wiley. 37. Serfling, R.J., Approximation Theorems of Mathematical Statistics. 1980, New York: Wiley. 38. Socolinsky, D.A., J.D. Neuheisel, C.E. Priebe, J. DeVinney, and D.J. Marchette. Fast Face Detection with a Boosted CCCD Classifier. in 35th Symposium on the Interface: Computing Science and Statistics Toussaint, G.T., The relative neighborhood graph of a finite planar set. Pattern Recognition, (4): p Toussaint, G.T., Geometric proximity graphs for improving nearest neighbor methods in instance-based learning and data mining. International Journal of Computational Geometry and Applications, (2): p

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ Merve KILINÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Proje No: 104E121 Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Dr. Binnur KURT Fatih KAHRAMAN Abdulkerim ÇAPAR İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektrik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ

ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ Abdullah AKAY YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL FEATURE POINTS

Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL FEATURE POINTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET

GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET Ekonometrik modeller çeşitli ekonomik, matematiksel ve istatistiksel sınırlamalar altındadırlar. Bu nedenle geçerli sonuçlara ulaşmak için bir çok testin yapılması

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

Destek Vektör Makineleriyle Sınıflandırma Problemlerinin Çözümü İçin Çekirdek Fonksiyonu Seçimi

Destek Vektör Makineleriyle Sınıflandırma Problemlerinin Çözümü İçin Çekirdek Fonksiyonu Seçimi Destek Vektör Makineleriyle Sınıflandırma Problemlerinin Çözümü İçin Çekirdek Fonksiyonu Seçimi Sevgi AYHAN Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü sayhan@ogu.edu.tr

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ İLE ARAÇ MARKA VE TÜRLERİNİN TANINMASI Sinan Eski Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Danışman: Prof. Dr. Muhittin Gökmen

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI İsmail BAŞLAR UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Ocak 2012 ANTALYA

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLERDEN BİNALARIN BELİRLENMESİ

DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLERDEN BİNALARIN BELİRLENMESİ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLERDEN BİNALARIN BELİRLENMESİ D. Koç San 1, M. Türker 2 1 ODTÜ, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Enstitü Anabilim Dalı, Ankara dkoc@metu.edu.tr

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME, TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI

GÖRÜNTÜ İŞLEME, TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI GÖRÜNTÜ İŞLEME, TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI Mehmet Karakoç Ege Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı AB 12 - ŞUBAT 2012 03/02/2012 1 İÇERİK (1. Bölüm) 1. GİRİŞ 1.1.

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı