YUSUFELİ BARAJI VE HES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUFELİ BARAJI VE HES"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 10 ŞİKAYETLER VE MEMNUNİYETSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ PROSEDÜRÜ Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Temmuz 2006 (Rev B), Ankara

2 10. ŞİKAYET VE MEMNUNİYETSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ PROSEDÜRÜ Bu bölümde, proje sponsorunun ve iskan dairesinin PEİ lerin mağduriyet ve şikayetlerinin çözümlenmesi için kullanacakları yöntemler detaylı olarak açıklanmıştır. Projenin başlangıcından projenin izlemesinin bitimine kadar olan süre içindeki kamulaştırma, yeniden yerleşim, inşaat faaliyetleri, sosyal sorunlar ve diğer tüm konular ile ilgili mağduriyet ve şikayetler, YYEP nin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için çözümlenecektir. Bu amaçla tüm mağduriyet ve şikayetler, projenin bütün aşamalarında kayıt altına alınacak ve işlenecektir Şikayetin Giderilmesi Prosedürünün Amacı Şikayetin giderilmesi prosedürünün amacı, projeden etkilenen kişilerin bireysel mağduriyet ve şikayetlerinin en kısa zamanda ve mümkün olduğu kadarıyla tüm taraflarca kabul edilebilir şekilde, usulüne uygun olarak giderilmesidir. Burada asıl yaklaşım, probleme erken aşamalarda çözüm aramaktır. Bu yaklaşım doğrultusunda aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır. Projenin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözüme ulaştırmak veya projeden etkilenen kişilerin şikayetlerini sunmasına olanak verecek açık ve anlaşılır bir yol sağlamak, Söz konusu şikayetler için, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve uygun olabilecek önlemler tespit etmek ve bunları uygulamaya koymak, Şikayette bulunanların, bu şikayetlerin giderilmesi ile ilgili düzeltici faaliyetlerin sonucundan tatmin olmasını sağlamak, Olayların yargıya intikal etmemesi için gerekli önlemleri almak, Şikayetler, projenin performansıyla ilgili önemli bir göstergedir. Şikayet sayısının fazla olması, olumsuz etkileri ve PEİ lerle yaşanan anlaşmazlıkları azaltmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğini gösterir. Bu hususta, ilgili faaliyetlerin ve alınacak önlemlerin etkinliği işleyişin her aşamasında değerlendirilecektir. İzleme ve denetim hakkındaki detaylı bilgiler Bölüm 11 de sunulmuştur Görevler ve Sorumluluklar Şikayet çözüm mekanizması, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BAİB) tarafından kurulan İskan Dairesi ile Şikayet Çözüm Komitesi ve Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komitesi tarafından yürütülecektir. Bu oluşumların rolleri ve sorumlulukları aşağıda açıklanmış, sürecin detayları da Bölüm 10.4 de verilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 9

3 Bu birimin kurulmasının amacı, YYEP nin yürütülmesindeki rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ve faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. İskan Dairesi nin ana istasyonu, DSİ tarafından Yusufeli nde kurulacak olan proje ofisi olacaktır. Yalnızca yeniden yerleşim koordinatörü, ilgili hükümet birimleri ile yüksek düzeyde koordinasyonu sağlamakla sorumlu olduğu süre içinde Ankara daki DSİ Genel Müdürlüğü nde çalışacaktır. Yeniden yerleşim koordinatörü gerektiğinde saha çalışması da yapacaktır. İskan Dairesi; yeniden yerleşim koordinatörü, yeniden yerleşim bölge müdürü, iki tane yeniden yerleşim idarecisi, teknik destek birimi ve yeniden yerleşim görevlilerinden oluşacaktır. Bölüm 8 de açıklandığı gibi, toplamda üç adet yeniden yerleşim görevlisi, şikayet çözüm mekanizması da dahil olmak üzere halkla ilişkiler faaliyetlerini icra etmek üzere DSİ ve BAİB ile görüşecektir. Projeden etkilenen kadınların görevlilerle rahat iletişim kurabilmesini sağlamak için görevlilerden en az ikisi bayan olacaktır. Görevliler, gelen şikayetlerin alınması, kaydedilmesi ve ilgili şahıslara iletilmesinden sorumludurlar. En az bir görevli projeyle ilgili telefonlarla bakmakla ve şikayet formlarına gelen şikayetleri kaydetmekle yükümlü olacaktır. Teknik destek birimi, ikisi DSİ den ve biri BAİB den olmak üzere üç teknik uzmanı kapsar. Bu uzmanlar, teknik danışmanlık sağlayarak, saha incelemelerini üstlenerek ve gerektiğinde teknik raporlar hazırlayarak şikayet çözüm mekanizmasına katkıda bulunacaklardır. Devlet Su İsleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ndan iki kişi (bölüm şefi) yeniden yerleşim bölge idarecileri olarak görevlendirilecektir. Bu görevliler, yeniden yerleşim görevlilerini ve teknik destek birimini denetleyecek ayrıca ilgili organizasyon ve birimler arasında koordinasyonu sağlayacaktır. Şikayetlerin giderilmesi hususunda ihtiyaç duyulan üst düzeydeki koordinasyonu sağlamak amacıyla idareciler bölge müdürüne ve yeniden yerleşim koordinatörüne durum hakkında gerekli bilgiyi sunacaktır. İdareciler iyileştirme olanaklarıyla ilgili karar verme mekanizmasının etkinliği hakkında bölge müdürüne düzenli olarak bilgi verecektir. Ayrıca bölge müdürü ile birlikte ekibi denetleyecekler, şikayet çözüm mekanizmasının verimi konusu da dahil olmak üzere her üç ayda bir ilerleme raporu hazırlayıp; koordinatöre, Şikayet Çözüm Komitesi ne ve Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komitesi ne sunacaklardır. Devlet Su İsleri (DSİ) Artvin Bölge Müdürlüğü nden yeniden yerleşim bölge müdürü olarak görevlendirilecek (yönetim seviyesinde) yetkili bir personel İskan Dairesi ni denetleyecek, paydaşlar ile koordinasyonu üstlenecek, gerektiğinde danışmanlık yapacak, proje müdürünü ve koordinatörü gelişmeler konusunda bilgilendirecek ve yeniden yerleşim bölge idarecileriyle birlikte iyileştirme yöntemlerini tespit edecektir. Yeniden yerleşim koordinatörü olarak Devlet Su İsleri (DSİ) Genel Müdürlüğü nün kamulaştırma departmanından bir kişi görevlendirilecektir (yönetim seviyesinde). Bu görevli şikayetlerin giderilmesi konularıyla ilgili hükümet birimleriyle üst düzey koordinasyon ve danışmanlığı sağlamakla sorumludur. Şikayetin giderilmesinin ortak bir sorumluluk ve karar vermeyi gerektirdiği durumlarda koordinatör, bu konuyu Yeniden Yerleşim Komitesi nin gündemine taşıyacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 9

4 Bölüm 8 de ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komitesi, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından idare edilecektir ve YYEP nin yürütülmesi için üst seviyede koordinasyon sağlayacaktır. Komisyon, DSİ temsilcilerinin (yeniden yerleşim koordinatörleri) yanı sıra Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Hazine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Artvin Valiliği temsilcilerini ve diğer yerel temsilcileri kapsayacaktır. Ayrıca gerektiğinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve/veya projeden etkilenen kişiler komisyon toplantılarına çağrılacaktır. Bu komisyona hizmet sağlayacak sekreterya servisi DSİ nin Kamulaştırma Departmanı tarafından yürütülecektir. Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komitesi nin kararları, yeniden yerleşim sürecinde yer alan tüm yerel ve ulusal ofisleri bağlayıcı nitelikte olacaktır. Şikayet Çözüm Komitesi onay ve yürütme ofisleri ile projeden etkilenen grupların temsilcilerini içerecek ve adaleti sağlamak üzere dengeleyici bir birim olarak görev yapacaktır. Şikayet Çözüm Komitesi; DSİ, BAİB, Artvin Valiliği, Yusufeli Kaymakamlığı, Yusufeli Belediyesi, Yusufeli Tarım Derneği, Kılıçkaya Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İnşaat Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri Odası temsilcilerini kapsayacaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda Konsorsiyum toplantılara katılması için çağrılacaktır. Şikayet Çözüm Komitesi ne bu enstitü ve kurumların dahil olmasındaki amaç, problem çözme aşamasına yerel otoritelerin ve kurumların katılmasını sağlamaktır. Böylece bu enstitü ve kurumlar proje ile PEİ ler arasında bir denge sağlayacak, şikayet çözüm mekanizmasının doğruluğu ve şeffaflığına katkıda bulunacaktır. Komitenin kararları tüm yerel uygulama ofisleri için bağlayıcı olacaktır. Komite ayda iki kere düzeltici/önleyici faaliyetler konusunda önerilerde bulunmak amacıyla toplanacaktır. Gerektiğinde bu toplantılara katılımcılar, ilgili hükümet yetkilileri ve/veya üçüncü şahıslar da davet edilecektir. Ayrıca komite, İskan Dairesi tarafından hazırlanan raporlara dayanarak mağduriyet mekanizmasını izleyecek ve gerektiğinde bölge müdürüne ve/veya idarecilere iyileştirme olanakları konusunda öneride bulunacaktır Şikayet Türleri Proje ile ilgili tüm şikayetler Yusufeli nde kurulacak olan proje ofisine yapılacaktır. Şikayetler proje boyunca kullanılacak olan telefon hatlarıyla da yapılabilir. Proje ofisine gelemeyen veya rezervuar alanına uzak olan PEİ ler bu telefon hatları vasıtasıyla proje ile ilgili sorunlarını ve şikayetlerini dile getirebilecektir. Telefon numaraları halkı bilgilendirme toplantılarında, proje bilgi broşürleri ve afişlerde belirtilecektir. İnşaat faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek şikayetler aşağıdaki konularla ilgili olabilir: Yapıların ve varlıkların zarar görmesi, Yerel yolların hasar görmesi, Geçiş yollarının kapanması, YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 9

5 Kamulaştırılmamış alanların, tarım alanlarının, ürünlerin ve ağaçların zarar görmesi, Taşınmaz varlıkların geçici kullanım sonrasında eski haline getirilmesi (özlük hakları konusu ve kiralanmış/geçici işgücünün sağlanmasında), Toz, gürültü ve titreşimin rahatsızlık vermesi, Altyapının ve su kaynaklarının (içme suyu, sulama suyu) hasar görmesi, Su kanallarının değiştirilmesi, Kuyuların hasar görmesi, Trafiğin artması, Sağlık problemleri, kazalar ve yaralanmalar, Çiftlik hayvanlarının ve diğer canlıların zarar görmesi, Enerji ve telefon hatlarının hasar alması, Kanalizasyon sistemlerinin hasar görmesi, Proje çalışanlarının/işçilerin hatalı davranışları ve Proje ile ilgili işlerde görevlendirilen kişilerin adaletsiz bir şekilde seçilmesi. Kamulaştırma faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek şikayetler aşağıdaki konularla ilgili olabilir: Kamulaştırma ve tazmin bedelleri konularında anlaşmazlık olması (arazi, ekili alan ve taşınmazlar), Kamulaştırma araştırmalarıyla ilgili anlaşmazlıklar olması (ölçümlerle alakalı), Mal sahiplerinin saptanması konusunda (bölge dışında yaşayan mal sahiplerinin adreslerinin belirlenmesi de dahil) Kayıt dışı arazi kullanıcıları, Tazmin bedellerinin belirlenmesi (ürünler, tarım ürünleri, araziyi kullanma biçimi), Orman ve hazine arazilerine ekilmiş ağaç ve ürünler Kiracılara ve sokak satıcılarına ödenecek tazminatlar, Proje çalışanlarının/işçilerin hatalı davranışları, Ürünler için yapılan ödemeler (ödemenin kiracılar yerine arazi sahiplerine yapılması), Esnaflıkla geçinenlerin ticaret olanaklarının ve müşterilerinin azalması, Devir işlemleri ve diğer işlemler esnasında personel ve ekipmanın yetersiz olması. Yeniden yerleşim faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek şikayetler aşağıdaki konularla ilgili olabilir: Yaşadıkları yer su altında kalmasına rağmen hak sahibi olamayan PEİ lerin şikayetleri, Devlet eliyle yeniden yerleşim olanaklarından yararlanmak isteyen ancak başvuru sürecinde başvuru yapmayan PEİ lerden gelen şikayetler, Yeniden yerleşim faaliyetlerinin gecikmesinden doğan geçici yeniden yerleşimle ilgili şikayetler, Yeni ilçe merkezindeki yerleşim ve imkanlar ile ilgili şikayetler (iş, sağlık, eğitim, altyapı gibi ), YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 9

6 Rehabilitasyon ve eğitim hizmetleriyle ilgili şikayetler, Kırsal yeniden yerleşim alanlarının uygunluğu/yeri ile ilgili şikayetler, Temin edilen arazilerle ilgili şikayetler (arazinin yapısı ve verimliliği gibi konularla ilgili), Yeniden yerleşimciler ve yerleşim yerinde yaşayan sakinler arasındaki problemler (yeniden yerleşimin gerçekleşeceği alanda ev sahibi nüfus varsa). Yukarıda belirtildiği gibi şikayetler doğrudan proje ofisi tarafından ya da telefon görüşmeleri vasıtasıyla alınır. Proje ofisinde çalışan yeniden yerleşim görevlileri bütün şikayet türlerini, Şikayet Formlarına kaydedecektir. Şikayet Formu; şikayetin tanımı, şikayetçi hakkında bilgi (isim, adres, telefon numarası vb.), sorumlu kurumun ismi ve şikayetin alındığı tarih bilgilerini içerir Şikayet, Başvuru ve Talep Alımı ile Yanıt Prosedürü Proje ile ilgili tüm şikayet, başvuru ve talepler, ya doğrudan Yusufeli proje ofisi tarafından ya da telefon görüşmeleri vasıtasıyla alınacaktır. Şikayetlerin giderilmesi ile ilgili süreç Şekil 10.1 de gösterilmiş, aşağıda da detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Projenin başlangıcında tüm arazi sahiplerine şikayet mekanizması hakkında bilgi veren broşürler dağıtılacaktır. Tüm şikayetler, Yusufeli nde en az 8 yıl çalışacak olan proje ofisindeki yeniden yerleşim görevlilerine yapılacaktır (doğrudan görevlilere ya da proje için kullanılan telefon hatları vasıtası ile). Tüm şikayetler; şikayetin detayları, başvuranın adı ve adresi, başvuru tarihi, başvuru türü ve şikayeti alan görevlinin adının bulunduğu Şikayet Formlarına kaydedilecektir. Ek G.1 de örnek bir form verilmiştir. Bu prosedürün uygun şekilde işlemesi için, tüm şikayetler yeniden yerleşim görevlilerince kaydedilecek, orijinal kopya ve yeşil YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 9

7 Başvuru Sahibi Şikayet Yeniden yerleşim görevlileri, yeniden yerleşim bölge idarecileri ve teknik destek biriminin gözetiminde şikayetleri çözümlerler. Çözüm Yeniden Yerleşim Görevlileri Teknik Destek Birimi Şikayetçi eğer düzeltici faaliyetlerden tatmin olmazsa, konuyu şikayetin giderilmesi komitesine götürülebilir. Yeniden yerleşim bölge idarecileri, komitenin, sorunların çözümü için harekete geçmesi gerektiğine karar verebilir. Yeniden Yerleşim Bölge İdarecileri Bölge idarecileri ve müdürleri şikayetlerin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlarla danışmanlık ve koordinasyon faaliyetlerini yürütür. Şikayetin Giderilmesi Komitesi Şikayetlerin/problemler in giderilmesinin üst düzeydeki kurumlarla koordinasyon gerektirdiği durumlarda, bölge müdürü koordinatöre bilgilendirir. Şikayetlerin/problemlerin giderilmesinin ortak sorumluluk gerektirdiği durumlarda, koordinatör bunu yeniden yerleşim koordinasyon komitesinin gündemine taşır Yeniden Yerleşim Bölge Müdürleri Yeniden Yerleşim Koordinatörü Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komitesi İlgili organizasyonlarla üst düzeyde danışmanlık ve koordinasyon Şekil Şikayetlerle ilgili Başvuru, Talep Alımı ve Yanıt Prosedürü Akım Şeması YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 6 / 9

8 Şikayet formu her biri ayrı renk olmak üzere dört kopya olacaktır. Pembe kopya başvuru esnasında şikayet sahibine verilecek, yeşil kopya veritabanı için yeniden yerleşim ofisinde tutulacak, mavi kopya şikayetin çözümlenmesinde sorumlu taraf olan ilgili organizasyona (eğer varsa) verilecek, orijinal kopya ise yeniden yerleşim görevlileri tarafından saklanacaktır. Yaşlı, engelli, okuma yazma bilmeyen, vb. hassas bir gruba dahil olan PEİ lerin şikayetleri alınırken yeniden yerleşim görevlileri bu kişilerle özel olarak ilgilenecek ve şikayetlerini uygun bir şekilde bildirmelerine yardımcı olacaktır. Şikayetler yeniden yerleşim idarecilerinin gözetiminde ve teknik destek biriminin danışmanlığında çözümlenecektir. Teknik destek birimi gerektiğinde görüşmelerde temel almak üzere saha incelemelerinde bulunacaktır. Bu saha incelemelerinde şikayette bulunan ya da şikayette bulunanın temsilcisi de bulunmalıdır. DSİ den ve BAİB ten görevlendirilen yeniden yerleşim idarecileri ve müdürü İskan Dairesi nde bulunduğu için, kamulaştırma ve yeniden yerleşim ile ilgili anlaşmazlıklar esas olarak burada çözümlenecektir. Yeniden yerleşim görevlileri, şikayette bulunanları, başvurularından sonraki 7 gün içerisinde şikayetlerin durumu hakkında bilgilendirecektir. Eğer sorun İskan Dairesi dahilinde çözümlenebiliyorsa, (diğer kurumlarla iletişime ihtiyaç duyulmazsa) mümkün olan düzeltici faaliyet 15 gün içinde belirlenecektir. Eğer şikayetin çözümü DSİ ve BAİB in yetkilerini aşan bir taahhüt gerekiyorsa, yeniden yerleşim idarecileri ve/veya müdürleri sorunu çözmek için ilgili otoritelerle koordinasyon sağlayacak ve bu otoritelere danışacaktır. Bu tip durumlarda düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi için gereken süre 21 gündür. Durumun detaylı olarak değerlendirilmesinden ve düzeltici faaliyetin belirlenmesinden sonra, şikayet sahibi ile önerilen çözümler (düzeltici/önleyici faaliyetler) hakkında görüşülecektir. Düzeltici faaliyetlerin aşamaları, bu faaliyetlerin yürütüldüğü zaman aralığı ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu kurum Ek G.2 de verilen Şikayet Sonlandırma Formuna işlenecektir. Şikayet sahibi ve sorumlu kurum arasında düzeltici faaliyet konusunda anlaşmaya varılınca, başvuru sahibinden çözümün kabul edildiğine dair bu formu imzalaması istenecektir. Eğer başvuru sahibi sonuçtan tatmin olmamışsa, yeni bir düzeltici faaliyet konusunda anlaşma sağlanacak ve bu faaliyet sorumlu kurum tarafından uygulamaya konulacaktır. Şikayet sahibinin çözümden tatmin olmaması durumunda, yeniden yerleşim görevlisi konuyu, Şikayet Çözüm Komitesi ne iletecek ve bunu başvuru sahibine bildirecektir. Ayrıca şikayet sahibi belirlenen zaman diliminde bir cevap alamazsa doğrudan Şikayet Çözüm Komitesi ne başvurabilir. Bu YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 7 / 9

9 başvuru, herhangi bir komite üyesine, şikayet formu doldurularak yapılabilir. Eğer mümkünse durumu belgeleyen dokümanlar da sunulmalıdır. İlgili kurumların ve projeden etkilenen grupların temsilcilerinden oluşan komite, sorunları tartışmak ve uygun çözümler bulmak için ayda 2 kere toplanacaktır. Komite gerekli gördüğü durumlarda şikayet sahibini, ilgili hükümet yetkililerini ve/veya üçüncü tarafları toplantıya davet edebilir. Komite başvurudan sonraki 30 gün içersinde anlaşmazlığı çözmekle yükümlüdür. Ayrıca, şikayet sahibi yeniden yerleşim görevlileri tarafından bilgilendirilecek ve düzeltici faaliyetler Şikayet Sonlandırma Formuna kaydedilecektir. Eğer, şikayetin çözümlenmesi yeniden yerleşim bölge müdürlerini aşan bir taahhüt ya da daha üst düzeyde yer alan hükümet kurumlarıyla koordinasyon gerektiriyorsa, konu yeniden yerleşim koordinatörüne iletilecektir. Bundan sonra koordinatör, ilgili kurumlarla iletişim kurarak ve bu kurumlara danışarak söz konusu anlaşmazlığı çözümleyecektir. Ortak sorumluluğun ve karar vermenin gerektiği durumlarda, koordinatör konuyu Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komitesi nin gündemine taşıyacaktır. Bu durumun uzun sürme ihtimali olduğu için şikayet sahibine başvuru yapıldıktan sonraki 7 gün içinde durum konusunda ve sorunun çözülmesi için gereken süre hakkında bilgi verilecektir. Kamulaştırma bedellerinin tespiti, kamulaştırma sürecinde şikayetlerin başında gelir. Bölüm 4 te ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi kamulaştırma bedeli konusunda bir mutabakata varılamaması durumunda PEİ ler yerine DSİ mahkemeye başvurmaktadır. Bu süreç aşağıdaki paragraflarda özetlenmektedir. İlk adım olarak kamulaştırılacak mülk ve kaynakların, birim ve tavan fiyatlarının belirlenmesi yoluyla değerinin tespiti için bir değer tespit komisyonu kurulmaktadır (bkz. Bölüm 4). Bu komisyon alandaki mevcut piyasa alım/satım değerlerinin yansıtılması amacıyla kamulaştırma taban fiyatlarının tespiti için; Tarım İl/İlçe Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ile yerel emlakçılardan bilgi toplayacaktır. Bu taban fiyatların belirlenmesiyle birlikte komiyson her mal sahibine, henüz fiyat verilmeyen bir resmi yazı gönderecektir ve mal sahibinin DSİ ye 15 gün içinde satım/takas isteği ile başvurması durumunda pazarlık başlar. Komisyon, mal sahipleriyle ikame bedeli konusunda pazarlığa başlar. Bu müzakereler sonucunda değer konusunda mutabakata varıldığı takdirde ödemeler 45 gün içinde yapılır. Proje sponsoru ile mal sahibi arasında kamulaştırma bedeli konusunda mutabakata varılamadığı durumda DSİ nin, kamulaştırma bedelinin bağımsız bilirkişilerce belirlenmesi için hukuk mahkemelerine başvurması gerekmektedir. Bu süreç içinde müşteki PEİ ler şikayet ve memnuniyetsizliklerin giderilmesi komitesine başvurabilir ve komitenin gayrı menkul ikame bedeli konusundaki görüşü DSİ tarafından hukuk mahkemelerine sunulacaktır. DSİ nin kamulaştırma bedel tespiti için mahkemeye başvurduğunda hukuk mahkemelerine duruşma için bir gün belirler (başvurudan 30 gün sonra) ve tarafları duruşmada uzlaşmaları yönünde teşvik eder. Tarafların duruşmada mutabakata YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 8 / 9

10 varamaması durumunda hakim, teftiş için bir gün (duruşmadan 15 gün sonrasına) ve ikinci duruşma tarihi için ikinci gün belirler (30 gün içinde). Gayrı menkulün değer tespit süreci bağımsız bilirkişilerden oluşan bir kurul tarafından, bütün tarafların ve köy muhtarının katılımıyla yapılır (bilirkişiler kurulunun oluşturulması konusu Kamulaştırma Kanunu nun 15inci Maddesi nde işlenmiştir). Bilirkişiler kurulu, teftiş ve şikayet ve memnuniyetsizlik giderme komitesinin konu üzerindeki görüşü sonucunda mal için belirlenen değeri rapor eder ve bu raporu 15 gün içinde mahkemeye sunar ve mahkeme raporu iki tarafa da dağıtır. Taraflar duruşmada mutabakata varamazsa hakim, aynı prosedürün 15 gün içinde bütün raporların ve tarafların beyanları dikkate alınarak tamamlanması üzere nihai değer tespiti için yeni bir bilirkişi kurulu görevlendirebilir ve bir sonraki duruşmada kamulaştırma bedelini tespit eder. Hukuk mahkemesi gayrı menkulün değeri konusunda nihai kararı alır ancak mal sahibinin hala biçilen fiyat için temyize gitme hakkı vardır. Hukuki sürecin maliyetinin tamamı proje sponsoru DSİ tarafından karşılanır. Bu gibi durumlarda DSİ nin mahkemeye başvurmasının sebebi, hukuk süreci maliyetini üzerine alıp PEİ lere yük olmamasıdır. Buna ek olarak DSİ, kamulaştırma ve yeniden yerleşim sürecinin ayrılan bütçe ile şikayet ve memnuniyetsizliklerin çözüme kavuşturulamaması durumunda Maliye Bakanlığı na ek bütçe için başvurabilir. Yukarıdaki konu veya diğer konular için PEİ lerin her zaman için mutabakata varılamaması durumunda mahkemeye başvurma hakkı vardır. Temyiz ve hak talebi prosedürleri ile kamulaştırma ve yeniden yerleşim konularındaki yasal çerçeve Bölüm 4 te ayrıntılarıyla verilmiştir. Eğer şikayet sahibi sonuçtan memnun kalmaz ise mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Başvuru ve taleplerle ilgili prosedürlerin yanı sıra kamulaştırma ve yeniden yerleşim ile ilgili kanuni çerçeve de Bölüm 4 de detaylı olarak verilmiştir. Bölüm 4 de açıklandığı üzere, kamulaştırma ile ilgili şikayetler konusundaki (kamulaştırma değerleri ve zilyetlik gibi) anlaşmazlıklar uzlaşma ile sonuçlanmazsa, DSİ, projeden etkilenen kişiler adına mahkemeye başvuracaktır. Bu gibi durumlarda, DSİ nin mahkemeye başvurma sebebi, mahkeme masraflarını üstlenmektir. Ayrıca ayrılan bütçe yeterli gelmezse, DSİ, Ekonomi Bakanlığından ek bütçe de talep edebilir. Taahhütlerin yerine gelmemesi durumunda, PEİ ler her zaman mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Şikayet mekanizmasının etkinliği İskan Dairesi, Şikayet Çözüm Komitesi ve Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komitesi tarafından devamlı olarak izlenecektir. Diğer yandan, yeniden yerleşim idarecileri devam eden aktivitelerle ve geribildirim ile ilgili konularda yeniden yerleşim koordinatörüne düzenli olarak bilgi verecektir. Ayrıca yeniden yerleşim görevlileri, yeniden yerleşim idarecilerinin gözetiminde düzenli olarak, şikayet çözüm mekanizmasından elde edilen sonuçları ve paydaşların geri bildirimlerini kapsayan Yeniden Yerleşim İlerleme Raporları hazırlayacaklardır. Bu raporlar, düzelmeyi sağlamak için alınacak önlemlerin belirlenmesinde girdi olarak kullanılmak üzere yeniden yerleşim koordinatörüne, Şikayet Çözüm Komitesi ne ve Yeniden Yerleşim Komitesi ne sunulacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 9 / 9

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ

Detaylı

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ 1 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ (A) Proje Bileşenleri Hakkında Genel Bilgiler : -Proje bileşenleri tanımının özeti/tipi: Yapım işleri Dünya Bankası APL-6 kapsamında alınan kredi ile sürdürülmektedir.

Detaylı

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE)

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Çalışma Prensipleri (30 Mart 2007 itibarıyla Mutabık Kalınan Taslak) 1. Amaç Finansmanı birden fazla tarafça gerçekleştirilen projelerde genellikle kabul gören uygulama

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev.No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 7 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eray ÖZEN Çevre Mühendisi

Detaylı

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E2065 v69 ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

KOCAK HES PROJESI ARAZI TEMIN RAPORU

KOCAK HES PROJESI ARAZI TEMIN RAPORU KOCAK HES PROJESI PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİNİ RAPORLAMA FORMU PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru Proje

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009 Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: NETSERT in, Belgelendirme veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili, tedarikçilerden veya diğer ilgililerden gelen şikâyet ve itirazların ele alınmasıyla ilgili, değerlendirilmesi,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR Environmental

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 11 İZLEME VE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS HAP Başkanı Finans Yönetim Zaman Ünite Satın Alma Tazminat/Hak Muhasebe-Bütçe Anlaşmalı kurumlar Türkiye Hastane Afet Planı (THAP)

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Revizyon Bilgileri Revizyon Tarihi Rev. No Sayfa No Revizyon Açıklaması 01.07.13 00 İlk yayın 13.09.13 01 25.02.14 02 1-5 4.2.1 ve 4.3.1 maddelerine elektronik ortamda ya da telefon, fax, e- mail yolu

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

İTİRAZ, ŞİKAYET ve ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

İTİRAZ, ŞİKAYET ve ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu prosedür müşteriden gelen itiraz, şikayet ve anlaşmazlıkların değerlendirilmesi ve karar verilmesiyle ilgili yöntemi ve sorumlulukları tanımlar. 7.13.1. İlgili taraflardan herhangi

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR YAYIN TARİHİ 15.11.2016 KONTROLLÜ KOPYA KONTROLSÜZ KOPYA REVİZYON TAKİBİ HAZIRLAYAN REV

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Bu düzenlemenin amacı, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ( Şirket ) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *EKO-OKUL PROGRAMI NEDİR? *Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; BQS tarafından yürütülmekte olan sistem belgelendirme faaliyetlerine yönelik itiraz ve şikâyetler ile belgeli kuruluşlar hakkında yapılan itiraz ve şikâyetlerde

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN AYFER YILAN ONAYLAYAN NİZAMETTİN ZENGİN 1. AMAÇ SOLİD tarafından yürütülmekte olan Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ EL KİTABININ AMACI İzin prosedürünü yürütecek sorumlu kurumlara ve izin başvuruda bulunacaklara yardımcı olmak, Tüm taraflara

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Ürün Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu. Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI

Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu. Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Versiyon Sayısı: 3 Kabul Tarihi: 2 Nisan 2009 Geçerlik Tarihi: 2 Nisan 2009 Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi ÇALIŞMA ESASLARI İşbu Yönetmelik Yönetim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı