T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 56 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Solakzade Mahallesi Özlem evler yanında bulunan Ahmet ARAS a ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak tarihli dilekçe ile büfeyi Metin AKTAŞ a devretmek istediğini beyan etmektedir.2014 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil edilmiş olup, söz konusu İşgaliye harçlı büfenin Metin AKTAŞ adına devir edilip edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Solakzade Mahallesi Özlem evler yanında bulunan Ahmet ARAS a ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak tarihli dilekçe ile büfeyi Metin AKTAŞ a devretmek istediğini beyan etmektedir.2014 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil edilmiş olup,5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden; 1-Devir işleminin Metin AKTAŞ adına yapılmasına, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. MUHALEFET ŞERHİ :Yok Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

2 Karar Tarihi : Karar No : 57 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesinde bulunan Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden Belediye Meclisimizin tarih ve 16 sayılı kararı ile Kamulaştırılmasına karar verilmiştir.bu nedenle Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında 7.84m² lik hisse Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden beher m² si TL den Toplam 1.803,20TL bedel Komisyonumuzca 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 8. maddesi gereğince teklif edilmiş, tayin edilen gün ve saatte yapılan müzakereler neticesinde gayrimenkul sahibi Mehmet UZAR a yapılan teklif üzerine, teklif edilen arsa bedelini kabul ettiğini beyan etmiştir.2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik ilgili maddelerine istinaden; Bahse konu Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmazda 7,84m² lik hissenin tutar bedeli olan 1.803,20TL nin mülkiyet sahibi Mehmet UZAR a ödenmesine müteakip, Belediyemiz adına tapuya tescil edilmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden Belediye Meclisimizin tarih ve 16 sayılı kararı ile Kamulaştırılmasına karar verilmiştir.bu nedenle Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında 7.84m² lik hisse Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden beher m² si TL den Toplam 1.803,20TL bedel Komisyonumuzca 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 8. maddesi gereğince teklif edilmiş, tayin edilen gün ve saatte yapılan müzakereler neticesinde gayrimenkul sahibi Mehmet UZAR a yapılan teklif üzerine, teklif edilen arsa bedelini kabul ettiğini beyan etmiş olup; sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik ilgili maddelerine istinaden; Bahse konu Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmazda 7,84m² lik hissenin tutar bedeli olan 1.803,20 TL nin mülkiyet sahibi Mehmet UZAR a ödenmesine müteakip, Belediyemiz adına tapuya tescil edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgilisine ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine,belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

3 Karar Tarihi : Karar No : 57 Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : Karar No : 58 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum Merkez Palandöken ilçesi pafta : 77, Ada No : 4472, Parsel No : 2 de kayıtlı Aşkın Konut Yapı Kooperatifi bodrum katında Tapu kayıtlarında maliki ve zilyedi Aşkın ALAFTARGİL e ait gayrimenkulün ; Bina mevcut mimari projesinin incelenmesinde A Blokta ve 16 nolu bağımsız bölümlerin depo olarak ; B Blokta ise bir kısmındaki ve 16 nolu bağımsız bölümlerin depo olarak yine diğer kısımların Sığınak ve kazan dairesi olmak üzere vaki taşınmaza Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tarih ve 6/ nolu Yapı Kullanma izin Belgesi ile kayıt ve tescil edilmişti.kontrol Ekiplerimizce yapılan Denetimlerde, A ve B Bloktan oluşan taşınmazın bodrum katındaki mevcut bağımsız bölümlerde, Dış cephe duvarların Bina konsol hizasına getirilip ve pencere koymak suretiyle dışa bağlantı sağlandığı dolayısıyla 55 m 2 lik muayyen alana sahip Ruhsat ve eklerine aykırı olarak büyümeye gidildiği tespiti yapılmıştı.uyuşmazlık konusu kaçak ve ruhsatsız kısma ilaveten etkilenen alanla birlikte 655 m 2 lik dükkan işyeri vb. yapılara dönüştürülen taşınmaza Belediyemiz Encümen Başkanlığınca tarih ve 41 sayılı karar doğrultusunda ,79 TL idari para cezası ve aykırı kısımların ilgilisince bir (1) ay içerisinde Ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesine karar verilmişti.aşkın ALAFTARGİL tarafından tarih ve 53 sayılı Dilekçesinde özetle : isabet edilen imalatın 55 m 2 alandan müteşekkil olduğu, 600 m 2 lik kısmın ise zaten ruhsatlandırılmış olması hasebiyle

4 hakkında verilen idari para cezasının yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.ilgilinin anılan bu talebi üzerine tarih ve 41 sayılı Encümen Kararının yeniden değerlendirilmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R: Aşkın ALAFTARGİL tarafından tarih ve 53 sayılı dilekçesinde özetle;isabet edilen imalatın 55 m 2 alandan müteşekkil olduğu,600 m 2 lik kısmın ise zaten ruhsatlandırılmış olması hasebiyle hakkında verilen idari para cezasının yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.ilgilinin anılan bu talebi üzerine tarih ve 41 sayılı Encümen Kararının yeniden değerlendirilmesi Belediye Encümenince dosya münderecatı ile birlikte bahse konu taşınmazın yerinde yapılan incelemesi neticesinde; 1- İlgili Aşkın ALAFTARGİL isimli vatandaşın itiraz gerekçeleri yerinde görülmeyip,verilen idari para cezası hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre,bilgi ve belgeler doğrultusunda,yasaya ve mevzuata uygun olduğundan itiraz talebinin reddine, 2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Aşkın ALAFTARGİL e tevdiine Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Karar Tarihi : Karar No : 58 Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

5 Karar Tarihi : Karar No : 59 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi mahallesi M.Lütfü Efendi Cami yanında bulunan Pafta : 82, Ada : 1262, Parsel : 8 de kayıtlı mülkiyeti Sincar POLAT a ait arsa üzerinde 8 m x 4 m ebadında daha önce müştemilat olarak kullanılan yapıya dış duvarlarının yükseltilip, ön cephesine de vitrin takılarak basit tek katlı ofis veya dükkâna çevrildiği tarihindeki Denetim Ekiplerimizce yapılan kontrollerde tespit edilmiştir.kaçak ve ruhsatsız yapı mühürlenerek durdurulmuş, yapı tatil zaptı düzenlenmiş ve mahallinde tanzim edilen tutanak yazımız ekinde sunulmuştur.yapı grubu 2/B olan bahse konu yapı hakkında 3194 sayılı imar kanunu 42. Maddesi kapsamında işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi mahallesi M.Lütfü Efendi Cami yanında bulunan Pafta : 82, Ada : 1262, Parsel : 8 de kayıtlı mülkiyeti Sincar POLAT a ait arsa üzerinde 8 m x 4 m ebadında daha önce müştemilat olarak kullanılan yapıya dış duvarlarının yükseltilip, ön cephesine de vitrin takılarak basit tek katlı ofis veya dükkâna çevrildiği tarihindeki Denetim Ekiplerimizce yapılan kontrollerde tespit edilmiştir.kaçak ve ruhsatsız yapı mühürlenerek durdurulmuş, yapı tatil zaptı düzenlenmiş olup,mahallinde tanzim edilen tutanağa istinaden ; 1-Bahse konu Yapı sahibi Sincar POLAT a 3194 Sayılı İmar Kanunun tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince Kaçak ve ruhsatsız olarak yapılmış olan Ruhsatsız 32,00 m² alan için 2-B yapı gurubuna ait olması ve her bir m² si 14,96 TL x 32,00 m² = 478,72 TL idari para cezası, 2- Aynı kanunun ( c ) bendinin 5. fıkrasındaki Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapıldığından verilen 478,72 TL nin % 20 si olan 95,74 TL idari para cezası, 3- Aynı kanunun ( c ) bendinin 8. fıkrasındaki Ruhsatsız olması nedeniyle verilen 478,72 TL nin % 180 ni olan 861,70 TL idari para cezası, 4- Aynı kanunun ( c ) bendinin 11. fıkrasındaki İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olması nedeniyle verilen 478,72 TL nin % 10 nu olan 47,87 TL idari para cezası birlikte toplam TL idari para cezası verilmesine, 5-Söz konusu kaçak ve ruhsatsız yapının ilgilisince bir (1) ay içerisinde imara uygun hale getirilmesine,getirilmediği takdirde yıkım işleminin Belediyemizce yapılarak yıkım masrafının ilgiliden tahsiline, 6- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgiliye Sincar POLAT a tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Karar Tarihi :

6 Karar No : 59 Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : Karar No : 60 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mah.(Adnan Menderes Mah. Değiştirilmiş), pafta :77-79, Ada :7228 ve parsel no:1 de ve mülkiyeti Akif Eğitim Yayın Tic. Ltd. Şti ye ait taşınmaza Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce A-B-C ve D Bloklarına (A Blok için tarih ve 1/183, B Blok için tarih ve 1/170, C Blok için tarih ve 1/171 ile D Blok için tarih ve 1/172 ) bodrum +Zemin + 4 kat olmak üzere Yapı Ruhsatı verilmiştir.denetim Ekiplerimizce tarihinde yapmış oldukları kontrollerde Ruhsat ve eklerine aykırı olarak ; A, B, C ve D bloklarında bir blokta 472 m 2 olmak üzere toplam 1888 m2 ilave kat ve çatı katında her blokta 386 m2 olmak üzere toplam 1544 m2 çatı arası mekan oluşturulduğu tespit edilmiştir.6.katlar inşaat faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor, çatı arası imalatlar ise inşaat faaliyetleri tamamlanmış fakat kullanılmıyor olarak tespit edilmiştir.yapı Grubu 4-A olan ve Erzurum Teknik yapı Denetim Ltd.Şti tarafından denetimi yapılan inşaat mühürlenerek durdurulmuş, tanzim edilen tutanak Ek te sunulmuştur.söz konusu taşınmaz hakkında imar kanunun 42.maddesi kapsamında işlem tesis edilmek üzere Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Erzurum İli Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mah.(Adnan Menderes Mah. Değiştirilmiş), pafta :77-79, Ada :7228 ve parsel no:1 de ve mülkiyeti Akif Eğitim Yayın Tic. Ltd. Şti ye ait taşınmaza Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce A- B-C ve D Bloklarına (A Blok için tarih ve 1/183, B Blok için tarih ve 1/170, C Blok için tarih ve 1/171 ile D Blok için tarih ve 1/172 ) bodrum +Zemin + 4 kat olmak üzere Yapı Ruhsatı verilmiştir.denetim Ekiplerimizce tarihinde yapmış oldukları kontrollerde Ruhsat ve eklerine aykırı olarak ; A, B, C

7 ve D bloklarında bir blokta 472 m2 olmak üzere toplam 1888 m2 ilave kat ve çatı katında her blokta 386 m2 olmak üzere toplam 1544 m2 çatı arası mekan oluşturulduğu tespit edilmiştir.6.katlar inşaat faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor, çatı arası imalatlar ise inşaat faaliyetleri tamamlanmış fakat kullanılmıyor olarak tespit edilmiştir.yapı Grubu 4-A olan ve Erzurum Teknik yapı Denetim Ltd.Şti tarafından denetimi yapılan inşaat mühürlenerek durdurulmuş olup,mahallinde tanzim edilen tutanağa istinaden ; 1-Bahse konu Yapı sahibi Akif Eğitim Yayın Tic. Ltd. Şti ne ve Fenni Mesulü Erzurum Teknik yapı Denetim Ltd.Şti ne 3194 Sayılı İmar Kanunun tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince;a, B, C ve D bloklarında bir blokta 472 m 2 olmak üzere ruhsat ve eklerine aykırı toplam 1888 m2 alan için; 4-A yapı gurubuna ait olması ve her bir m² si 31,27 TL x 1888 m² = TL idari para cezası, 2- Aynı kanunun ( c ) bendinin 5. fıkrasındaki Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapıldığından verilen TL nin % 20 si olan TL idari para cezası, 3- Aynı kanunun ( c ) bendinin 12. fıkrasındaki İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olması nedeniyle verilen TL nin % 20 si olan TL idari para cezası, Karar Tarihi : Karar No : Ayrıca,yine bahse konu Yapı sahibi Akif Eğitim Yayın Tic. Ltd. Şti ne ve Fenni Mesulü Erzurum Teknik yapı Denetim Ltd.Şti ne 3194 Sayılı İmar Kanunun tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince;söz konusu taşınmazda çatı katında her blokta 386 m2 olmak üzere ruhsat ve eklerine aykırı toplam 1544 m2 çatı arası mekan alan için; 4-A yapı gurubuna ait olması ve her bir m² si 31,27 TL x 1544 m² = TL idari para cezası, 5- Aynı kanunun ( c ) bendinin 5. fıkrasındaki Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapıldığından verilen TL nin % 20 si olan TL idari para cezası, 6- Aynı kanunun ( c ) bendinin 11. fıkrasındaki İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olması nedeniyle verilen TL nin % 10 nu olan TL idari para cezası ile birlikte bahse konu Yapı sahibi Akif Eğitim Yayın Tic. Ltd. Şti ne ve Fenni Mesulü Erzurum Teknik yapı Denetim Ltd.Şti ne ayrı ayrı verilmek üzere ceman TL idari para cezası verilmesine, 7-Bahse konu ruhsat ve eklerine aykırı yapının ilgilisince bir (1) ay içerisinde ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesine,getirilmediği takdirde yıkım işleminin Belediyemizce yapılarak yıkım masrafının ilgiliden tahsiline, 8- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgili Akif Eğitim Yayın Tic. Ltd. Şti ne ve Fenni Mesulü Erzurum Teknik yapı Denetim Ltd.Şti ne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi.

8 Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : Karar No : 61 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Necati POLAT aleyhine, Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2010/533 E. sayılı dosya üzerinden, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Harput Mah. de bulunan 5293 ada, parsel 7 de kayıtlı taşınmaz için açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası, Mahkemece verilen tarihli karar ile sonuçlanmış olup, davamızın kabulü ile, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin, acele el koyma dosyasında tespit edilen bedel de eklenmek sureti ile tespiti ile, dava konusu taşınmazdaki tapu kaydının iptali ile belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline dair, tescil yönünden kesin, bedel tespiti yönünden temyizi kabil olmak üzere karar verilmiştir.mahkeme kararı tarafımıza tebliğ edilmiş ve akabinde bedel yönünden Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilmiş olup, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay bozma kararı sonrasında Mahkemece 2013/177 Esas numarası verilmek sureti ile yargılama başlatılmış ve Mahkemece dava tarih ve 2013/839 K. sayılı karar ile sonuçlanmıştır. Kararda bozma öncesine göre kamulaştırma bedelinde herhangi bir artış ve azalma olmamıştır. Ancak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine ilişkin tarih ve 6459 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile yapılan değişiklik nedeni ile, kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesine karar verilmiştir.aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair kararlar verilmiştir. Bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir.mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak konunun bir kez de Komisyonunuzca incelenerek, kararın temyiz edilip edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu;

9 K A R A R: Aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Hukuk İşleri Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair Karar Tarihi : Karar No : 61 kararlar verilerek,bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir.söz konusu davanın önceki ve sonraki mahkeme safahatı ile dosya münderecatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Bahse konu davanın özetle yukarıda arz ve izah edilen hususları gerekçeleri ile dikkate alındığında, Mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile,yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak,söz konusu Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesi nin vermiş olduğu gün ve E: 2013/177, K: 2013/839 sayılı kararına karşın temyiz yoluna gidilmesinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

10 Karar Tarihi : Karar No : 62 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Dursun POLAT aleyhine, Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2010/531 E. sayılı dosya üzerinden, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Harput Mah. de bulunan 5290 ada, parsel 7 de kayıtlı taşınmaz için açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası, Mahkemece verilen tarihli karar ile sonuçlanmış olup, davamızın kabulü ile, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin, acele el koyma dosyasında tespit edilen bedel de eklenmek sureti ile tespiti ile, dava konusu taşınmazdaki tapu kaydının iptali ile belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline dair, tescil yönünden kesin, bedel tespiti yönünden temyizi kabil olmak üzere karar verilmiştir.mahkeme kararı tarafımıza tebliğ edilmiş ve akabinde bedel yönünden Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilmiş olup, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.yargıtay bozma kararı sonrasında Mahkemece 2013/179 Esas numarası verilmek sureti ile yargılama başlatılmış ve Mahkemece dava tarih ve 2014/289 K. sayılı karar ile sonuçlanmıştır. Kararda bozma öncesine göre kamulaştırma bedelinde fark olarak toplam 4.349,40-TL lik artış olmuştur. Diğer taraftan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine ilişkin tarih ve 6459 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile yapılan değişiklik nedeni ile, bozma öncesi ve sonrası ortaya çıkan fark kamulaştırma bedellerine kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesine karar verilmiştir.aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair kararlar verilmiştir. Bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir. Mahkeme kararının, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, bozma kararı sonrasında taşınmaz değerindeki bir miktar artışın yan parsele verilen ve onanmak sureti ile kesinleşen değer gözetilerek tesis edildiği, kararın faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirilmesinde ise, aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak konunun bir kez de Komisyonunuzca incelenerek, kararın temyiz edilip edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R: Aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Hukuk İşleri Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair

11 Karar Tarihi : Karar No : 62 kararlar verilerek,bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir.söz konusu davanın önceki ve sonraki mahkeme safahatı ile dosya münderecatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Bahse konu davanın özetle yukarıda arz ve izah edilen hususları gerekçeleri ile dikkate alındığında, Mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile,yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak,söz konusu Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesi nin vermiş olduğu gün ve E: 2013/179, K: 2014/289 sayılı kararına karşın temyiz yoluna gidilmesinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : Karar No : 63 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Ramazan YUCA ve dava ark. aleyhine, Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2010/553 E. sayılı dosya üzerinden, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Harput Mah. de bulunan 5289 ada, parsel 9 da kayıtlı taşınmaz için açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası, Mahkemece verilen tarihli karar ile sonuçlanmış olup, davamızın kabulü ile, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin, acele el koyma dosyasında tespit edilen bedel de eklenmek sureti ile tespiti ile, dava konusu taşınmazdaki tapu kaydının iptali ile belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline dair, tescil yönünden kesin, bedel tespiti yönünden temyizi kabil olmak üzere karar verilmiştir.mahkeme kararı tarafımıza tebliğ edilmiş ve akabinde bedel yönünden Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilmiş olup, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay bozma kararı sonrasında Mahkemece 2013/111 Esas numarası verilmek sureti ile yargılama başlatılmış ve Mahkemece dava tarih ve 2013/751 K. sayılı karar ile

12 sonuçlanmıştır. Kararda bozma öncesine göre kamulaştırma bedelinde herhangi bir artış ve azalma olmamıştır. Ancak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine ilişkin tarih ve 6459 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile yapılan değişiklik nedeni ile, kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesine karar verilmiştir. Aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair kararlar verilmiştir. Bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir.mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak konunun bir kez de Komisyonunuzca incelenerek, kararın temyiz edilip edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R: Aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygunolacağı kanaati Hukuk İşleri Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair Karar Tarihi : Karar No : 63 kararlar verilerek,bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir.söz konusu davanın önceki ve sonraki mahkeme safahatı ile dosya münderecatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Bahse konu davanın özetle yukarıda arz ve izah edilen hususları gerekçeleri ile dikkate alındığında,mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile,yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak,söz konusu Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesi nin vermiş olduğu gün ve E: 2013/111, K: 2013/751 sayılı kararına karşın temyiz yoluna gidilmesinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

13 Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : Karar No : 64 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Mustafa KORKMAZ tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2013 /1177 E. sayılı dosyası üzerinden, mülkiyeti S.S Yaşamkent Yapı Kooperatifine ait, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Çırçır Mahallesi, kadastronun pafta 89, ada 6681, parsel 2 de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatta, proje ve eklerine aykırı yapılaşmadan dolayı fenni mesul sıfatı ile davacının ,00-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin olarak Belediyemiz Encümeninin tarih ve 119 sayılı tashih kararı ile aynı yere ilişkin olarak aynı kapsamda ,00-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Belediyemiz Encümeninin tarih ve 120 sayılı tashih kararlarının iptali istemiyle açılan davada; Mahkemece verilen tarih ve 2014/203 K. sayılı karar ile, dava konusu işlemlerin İPTALİNE karar verilmiştir.mahkeme kararına karşı tarafımızca Erzurum Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluna gidilmiş ise de, Bölge İdare Mahkemesince verilen tarih ve 2014/395 E.365 K. sayılı karar ile itirazımızın reddi ile, İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA karar verilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı aynı Mahkeme nezdinde karar düzeltme yoluna gitme hakkımız bulunmaktadır. Ancak;Mahkeme karar gerekçesinde, 3194 Sayılı Kanunun 42.maddesi hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve iptal sonrası maddenin 5940 Sayılı kanunun 2. maddesi ile yeniden düzenlenmesine rağmen, yeni düzenleme dikkate alınmadan düzenlenen yapı tatil tutanağına dayalı olarak idari para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildiği ve bu gerekçenin de Bölge İdare Mahkemesince uygun görülerek kararın onandığı, karar düzeltme talebimizin de aynı Mahkemece değerlendirileceği ve sonucun değişmeyeceği, yani bu yola gidilmesinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak karar düzeltme masrafları da dikkate alınarak konunun bir kez de Komisyonunuzca incelenerek, Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R: Davacı Mustafa KORKMAZ tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2013 /1177 E. sayılı dosyası üzerinden, mülkiyeti S.S Yaşamkent Yapı Kooperatifine ait, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Çırçır Mahallesi, kadastronun pafta 89, ada 6681, parsel 2 de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatta, proje ve eklerine aykırı yapılaşmadan dolayı fenni mesul sıfatı ile davacının ,00-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin olarak Belediyemiz Encümeninin tarih ve 119 sayılı tashih kararı ile aynı yere ilişkin olarak aynı kapsamda ,00-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Belediyemiz Encümeninin tarih ve 120 sayılı

14 tashih kararlarının iptali istemiyle açılan davada; Mahkemece verilen tarih ve 2014/203 K. sayılı karar ile, dava konusu işlemlerin İPTALİNE karar verilmiştir.mahkeme kararına karşı tarafımızca Erzurum Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluna gidilmiş ise de, Bölge İdare Mahkemesince verilen tarih ve 2014/395 E.365 K. sayılı karar ile itirazımızın reddi ile, İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA karar verilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı aynı Mahkeme nezdinde karar düzeltme yoluna gitme hakkımız bulunmakla birlikte,söz konusu davanın önceki ve sonraki mahkeme safahatı ile dosya münderecatı bir bütün halinde incelenmiş olup; Karar Tarihi : Karar No : Bahse konu davanın özetle; yukarıda arz ve izah edilen hususları gerekçeleri ile dikkate alındığında, Mahkeme karar gerekçesinde;3194 Sayılı Kanunun 42.maddesi hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve iptal sonrası maddenin 5940 Sayılı kanunun 2. maddesi ile yeniden düzenlenmesine rağmen, yeni düzenleme dikkate alınmadan düzenlenen yapı tatil tutanağına dayalı olarak idari para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildiği ve bu gerekçenin de Bölge İdare Mahkemesince uygun görülerek kararın onandığı, karar düzeltme talebimizin de aynı Mahkemece değerlendirileceği ve sonucun değişmeyeceği, yani bu yola gidilmesinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak karar düzeltme masrafları da dikkate alınarak,söz konusu Erzurum 1.İdare Mahkemesi nin vermiş olduğu gün ve E: 2014/395, K: 2014/365 sayılı kararına karşın Karar düzeltme yoluna gidilmesinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : Karar No : 65 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Necip IŞIK aleyhine, Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2010/535 E. sayılı dosya üzerinden, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Harput Mah. de bulunan 191 ada, parsel 165 te kayıtlı taşınmaz için açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası, Mahkemece verilen tarihli karar ile sonuçlanmış olup, davamızın kabulü ile, dava konusu taşınmazın

15 kamulaştırma bedelinin, acele el koyma dosyasında tespit edilen bedel de eklenmek sureti ile tespiti ile, dava konusu taşınmazdaki tapu kaydının iptali ile belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline dair, tescil yönünden kesin, bedel tespiti yönünden temyizi kabil olmak üzere karar verilmiştir.mahkeme kararı tarafımıza tebliğ edilmiş ve akabinde bedel yönünden Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilmiş olup, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay bozma kararı sonrasında Mahkemece 2013/178 Esas numarası verilmek sureti ile yargılama başlatılmış ve Mahkemece dava tarih ve 2014/156 K. sayılı karar ile sonuçlanmıştır. Kararda bozma öncesine göre kamulaştırma bedelinde lehimize fark/düşüş oluşmuş ve toplam 4.144,80-TL nin davalıdan alınarak belediyemize iadesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine ilişkin tarih ve 6459 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile yapılan değişiklik nedeni ile, fark kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesine karar verilmiştir.aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair kararlar verilmiştir. Bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir. Mahkeme kararının, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, bozma kararı sonrasında taşınmaz değerinde düşme meydana geldiği( yan parsele verilen ve onanmak sureti ile kesinleşen değer gözetilerek), kararın faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirilmesinde ise, aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, velev ki faiz hesabına esas bedelin 2.324,70-TL olduğu dikkate alındığında işleyen faiz miktarının da düşüklüğü(239,60-tl ) değerlendirildiğinde kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak konunun bir kez de Komisyonunuzca incelenerek, kararın temyiz edilip edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R: Aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Hukuk İşleri Karar Tarihi : Karar No : 65 Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair kararlar verilerek,bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir.söz konusu davanın önceki ve sonraki mahkeme safahatı ile dosya münderecatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Bahse konu davanın özetle yukarıda arz ve izah edilen hususları gerekçeleri ile dikkate alındığında, Mahkeme kararının, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, bozma kararı sonrasında taşınmaz değerinde düşme meydana geldiği( yan parsele verilen ve onanmak sureti ile kesinleşen değer gözetilerek), kararın faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirilmesinde ise, aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete

16 uğrayacağı, velev ki faiz hesabına esas bedelin 2.324,70-TL olduğu dikkate alındığında işleyen faiz miktarının da düşüklüğü(239,60-tl ) değerlendirildiğinde kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile,yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak,söz konusu Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesi nin vermiş olduğu gün ve E: 2013/178, K: 2014/156 sayılı kararına karşın temyiz yoluna gidilmesinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : Karar No : 66 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Hasan ENDES ve dava ark. aleyhine, Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2010/554 E. sayılı dosya üzerinden, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Harput Mah. de bulunan 5286 ada, parsel 9 da kayıtlı taşınmaz için açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası, Mahkemece verilen tarihli karar ile sonuçlanmış olup, davamızın kabulü ile, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin, acele el koyma dosyasında tespit edilen bedel de eklenmek sureti ile tespiti ile, dava konusu taşınmazdaki tapu kaydının iptali ile belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline dair, tescil yönünden kesin, bedel tespiti yönünden temyizi kabil olmak üzere karar verilmiştir. Mahkeme kararı tarafımıza tebliğ edilmiş ve akabinde bedel yönünden Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilmiş olup, Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay bozma kararı sonrasında Mahkemece 2013/104 Esas numarası verilmek sureti ile yargılama başlatılmış ve Mahkemece dava tarih ve 2013/846 K. sayılı karar ile sonuçlanmıştır. Kararda bozma öncesine göre kamulaştırma bedelinde herhangi bir artış ve azalma olmamıştır. Ancak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine ilişkin tarih ve 6459 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile yapılan değişiklik nedeni ile, kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesine karar verilmiştir. Aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali

17 ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair kararlar verilmiştir. Bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir. Mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak konunun bir kez de Komisyonunuzca incelenerek, kararın temyiz edilip edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R: Aynı mahiyette devam eden diğer dosyalarımızda, bozma kararı sonrası verilen ve kamulaştırma bedelinde önceki karara göre herhangi bir artış ve azalma olmayan bu kararların Yargıtay ca temyizen incelenmesinde, Kanun maddesi değişikliği nedeni ile kamulaştırma bedeline kararda öngörüldüğü şekilde faiz işletilmesi gerektiği belirtilerek kararların bu hali ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay ın düzelterek onama kararlarına karşı karar düzeltme(tashih-i karar) yoluna gidilmesinin uygun olacağı kanaati Müdürlüğümüzde hasıl olduğundan, bu kararlara karşı aynı Daire nezdinde Karar Tarihi : Karar No : 66 karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak karar düzeltme talebimizin reddine dair kararlar verilmiştir. Bu şekilde yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir.söz konusu davanın önceki ve sonraki mahkeme safahatı ile dosya münderecatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Bahse konu davanın özetle yukarıda arz ve izah edilen hususları gerekçeleri ile dikkate alındığında, Mahkeme kararının faize ilişkin hükmü haricinde, Yargıtay bozma kararına uygun olarak tesis edildiği, faize ilişkin kısmı itibari ile değerlendirmede ise aynı mahiyetteki dosyaların akıbetlerinin yukarıda belirttiğimiz şekilde neticelenmesi nedeni ile iş bu dosyanın temyize konu edilmesi halinde aynı akıbete uğrayacağı, bu nedenlerle de kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile yapılacak temyiz masrafları da dikkate alınarak,söz konusu Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesi nin vermiş olduğu gün ve E: 2013/104, K: 2014/846 sayılı kararına karşın temyiz yoluna gidilmesinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

18 Karar Tarihi : Karar No : 67 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi sınırları içerisinde Hz. Osman Camii arkası Aksaray Evler yanında bulunan Melek SIRTIKARA ya ait İşgal harçlı Büfenin, ilgi yazıda Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilen büfenin kaldırılması talep edilmektedir.bahse konu büfenin iptal edilerek kaldırılması ve geçmiş yıllara ait işgal borçlarının tahsil edilerek tahakkukunun durdurulması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi sınırları içerisinde Hz. Osman Camii arkası Aksaray Evler yanında bulunan Melek SIRTIKARA ya ait İşgal harçlı Büfenin,ilgi yazıda Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilen büfenin kaldırılması talep edilmekte olup,geçmiş yıllara ait Belediyemize işgaliye borcu bulunmaktadır.5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden; 1--Bahse konu büfe yerinin iptali ile birlikte Encümen karar tarihi itibariyle 2014 yılına ait işgal harcı tahakkukunun durdurularak geçmiş yıllara ( ) ait işgaliye borcunun ilgiliden tahsil edilmesine,ayrıca ilgili büfenin müdürlüğü marifetiyle yıkılmasına, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgiliye tevdiine,belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. MUHALEFET ŞERHİ :Yok Orhan BULUTLAR Abubekir AYDEMİR Saniye TOKCE Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

19 Karar Tarihi : Karar No : 68 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi M. Solakzade Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Nenehatun Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 3 adet dükkanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile tarih Cuma günü saat da ihale ten kiraya verileceğinden, 3 adet ihale dosyasının satışının yapılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi M. Solakzade Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Nenehatun Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 3 adet dükkanın tarih ve 92 sayılı Meclis kararına istinaden; 1) Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun Pafta 79 Ada 4530 Parsel 1 de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Hanımlar Çarşısı olarak tanzim edilen taşınmaz içerisinde bulunan 3 adet dükkan yerinin ihaleten kiraya verilmesi için ihale saatinde ( 14.00) ihaleye girecek isteklilerin ihale evrakları incelenmiş olup; - 3 nolu (30,00m²) Serbest olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir) isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan TL den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan ( KİMLİK NO) H.Avni ULAŞ Mah.Haznedar Sok.Töre 2 Apt.A.Blok No:27/9 da ikamet eden Nurten ERTÜRK TL(İKİBİN DOKUZYÜZOTUZ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın TL den (İKİBİN DOKUZYÜZOTUZ TL) Nurten ERTÜRK isimli şahsa, - 19 nolu (75,00m²) Züccaciye olarak işletilecek olan dükkan yeri için 1 (Bir) isteklinin dosya aldığı, isteklilerin ihaleye katılma evraklarının tam olduğu kontrol edilerek ihale salonuna alınmış olup, yapılan açık ihalede taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli olan TL den açık artırmaya çıkılmış en çok teklif sunan ( KİMLİK NO) Rabiana Mah.Işık Sokağı No:1/2 de ikamet eden Pınar TANRIBİL TL(YEDİBİNÜÇYÜZ TL) teklif edip ve başkaca teklif artıran olmadığından bahse konu taşınmazın TL den (YEDİBİNÜÇYÜZ TL) Pnar TANRIBİL isimli şahsa, - 4 nolu (75,00m²) Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak işletilecek olan dükkan yeri için hiç bir istekli çıkmadığından bahse konu taşımazın aynı muhammen bedel üzerinden ileri bir tarihte yeniden ihaleten kiraya çıkarılmasına, 2) İhale Usulü ile kiraya verilen bahse konu taşınmazlarla ilgili diğer iş ve işlemlerin müdürlüğünce yerine getirilmesine, Karar Tarihi : Karar No : 68

20 3) İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlgililere tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Abubekir AYDEMİR Saniye TOKCE Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : Karar No : 69 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken ilçesi Nenehatun mahallesinde Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışında bulunan kadastronun Pafta : 146b08b Parsel : 260 ve 261 de kayıtlı Mülkiyeti N.KOCABEY Toptan Gıda İnş.İth.San.Paz.Tic.Ltd.Şti ye ait arsa üzerinde 8.000,00 (Sekizbin) m2 lik alanda kaçak ve ruhsatsız olarak temel hafriyatının alındığı tespit edilmiş ; ilgili şirket hakkında 3194 sayılı imar kanunun tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin (d) fıkrasının 1. Bendi hükmü çerçevesinde Belediyemiz Encümen Başkanlığınca tarih ve 233 sayılı Encümen kararıyla ,41 TL idari para cezası verilmişti. Şirket adına Nizamettin KOCABEY tarihinden Belediyemize verdiği dilekçede özetle söz konusu idari para cezasına mesnet olan faaliyetin inşaat veyahut inşaat alanı vasfını taşımadığını, alınan kararın afaki ve keyfi nitelikte, hukuk ve kanunlara aykırı olduğunu dolayısıyla verilen idari para cezasının kaldırılmasını talep etmektedir. Bahse konu şirkete verilen idari para cezasının alınmasında imar kanunun : MADDE 32- (Anayasa Mahkemesinin tarih ve 1986/29 sayılı kararı ile iptal edilen ibareler çıkarılarak düzenlenmiştir.) Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. denilmektedir. İmalatın başlangıcında Belediyemizce verilen herhangi bir Yapı Ruhsatının bulunmadığı, bilgimiz dışında kaçak ve ruhsatsız faaliyetin olduğunu yine 233 sayılı kararın 2.maddesinde Bu fiilerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması ibaresiyle faaliyetin yapıldığı sahadaki hafriyatın başka uygun olabilecek bir alana tahliyesinin yapılmadan kitle halinde mezkur alanda bırakıldığı, 3.maddesinde Bu fiilerin can ve mal emniyetini tehdit etmesi ibaresi ise imalatın yapıldığı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 1

Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 03.01.2017 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.01.2014 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 76

Karar Tarihi : Karar No : 76 Karar Tarihi : 12.07.2016 Karar No : 76 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 108 Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.03.2015 Karar No : 24 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : 04.10.2016 Karar Tarihi: 20.10.2016 Karar No : 127 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi:Mustafa

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 06.04.2016 Karar No : 40 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Karar Tarihi: 01.10.2015 Karar No : 119 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 06.06.2017 Karar No : 47 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 02.08.2016 Karar No : 85 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Atif GENÇ Feridun ÖZKAN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. V. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Feridun ÖZKAN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. V. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.05.2017 Karar No : 33 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Resul YUCA ya ait Erzurum ili Palandöken İlçesi

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 03.01.2012 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Adem ACAR a ait Erzurum Palandöken İlçesi Maksut efendi Mahallesi Camii Arkası Sokak No:20

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar No : 1 Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Abdurrahmangazi Mahallesi Çimen Sokak 6 nolu adreste faaliyet

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.04.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Yunusemre

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI. sonrasında yapılan kontrollerde; Pizza işyerinin havalandırma borusunun boyattığı, Çıtır

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI. sonrasında yapılan kontrollerde; Pizza işyerinin havalandırma borusunun boyattığı, Çıtır Karar No : 109 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlçemiz A.Menderes Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvar

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 14

Karar Tarihi : Karar No : 14 Karar No : 14 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI:

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.04.2017 Karar No : 22 iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihine müsadif Pazartesi günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.08.2017 Karar No : 82 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

Vahdettin YILDIZ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl.ve Kararlar Müdürü

Vahdettin YILDIZ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl.ve Kararlar Müdürü Karar Tarihi: 11.01.2011 Karar No : 1 Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: M.Solakzade Mahallesi İkinci Marketler adresinde faaliyet

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 10.05.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Hüseyin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 18.08.2014 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 18.08.2014 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 101 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 11.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi sınırları

Detaylı

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 139 Mülkiyeti Tuncay AKPINAR a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada:6278, Parsel: 1 de kayıtlı taşınmaz 17-K-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Özel Okul

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 03.05.2016 Karar No : 51 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 Belediye Meclisimizin 05.11.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz 15.11.2012 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 133 Mülkiyeti Ramazan DURMAZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ada:957, Parsel: 25 de kayıtlı taşınmazlar 18-M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda h: 10

Detaylı

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 01 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 03/01/2013 tarih ve 10 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 07.06.2016 Karar No : 59 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 67 Mülkiyeti Aşkın ALAFTARGİL e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Gazi Mahallesi, ada: 4472, Parsel: 2- de kayıtlı taşınmaz 16 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok nizam

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 04.04.2016 Karar No : 59 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.07.2017 Karar No : 321 Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Harun AKKAN ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : Asker Aile Yardımı (Recep GONCA)

Detaylı

1/2. Karar Tarihi : Karar No : 1

1/2. Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 07.01.2016 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi Pafta: 73, Ada:3179, Parsel:18 de kayıtlı taşınmazın

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 07.04.2015 2015/62 NOLU ENCÜMEN KARARI İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r MUŞ BELEDİYESİ -Belediyemize Plan Tadilatı için yapılan başvurular değerlendirilmek üzere Meclise sunulmuş olup,yapılan Tadilatlar ilk etapta Meclis Komisyonuna havale edilerek.sunulan Tadilatlar Meclis

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 57 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR-Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN- İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.00 da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı,

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.07.2016 Karar No : 573, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereği yapılan

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı