Genel Mizan Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113"

Transkript

1

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri Ýcmali Fonksiyonel Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri Ýcmali Ve Grafiði Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri Ýcmali Ve Grafiði Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri Ýcmali Ve Grafiði Toplam Harcamalar Cetveli Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli GELÝRLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Ýcmali Ve Grafiði Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli FÝNANSMANIN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI KESÝN HESAP CETVELÝ Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrýlmasý Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrýlmasý Kesin Hesap Cetveli ve Grafiði GENEL MÝZAN Genel Mizan BÝLANÇO Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri YÖNETÝM DÖNEMÝNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKÝLÝLERÝNE AÝT LÝSTE Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste GEREK DUYULAN DÝÐER BELGELER Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosu Faaliyet Sonuçlarý Tablosu Kiþilerden Alacaklar Cetveli Avans ve Krediler Cetveli Süresinde Mahsup Edilmeyen Avans ve Kredi Artýklarý Cetveli Ýç Borçlar Cetveli Açýklamasý Ýç Borçlar Cetveli Dýþ Borçlar Cetveli Açýklamasý Dýþ Borçlar Cetveli Bütçe Emanetleri Cetveli Teminat Mektuplarý Sayým Tutanaðý Menkul Kýymet ve Varlýklar Sayým Tutanaðý Banka Mevcudu Tespit Tutanaðý TAÞINIR KESÝN HESAP ÝCMAL CETVELLERÝ Taþýnýr Kesin Hesap Ýcmal Cetvelleri ve Grafikleri

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Kurumu : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2010 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA 01- GENEL KAMU HİZMETLERİ 03- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyinde yer alan 01-Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, 03-Genel Hizmetler, 06-Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler, 09- Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri için 2010 mali yılı bütçesi ile verilen ödenek, yıl içinde ek ve olağan üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve düşülenden sonra net bütçe ödeneği tutarı ,49 TL olup yıl içinde ,97 TL harcama gerçekleşmiş ve ,52 TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiştir. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyinde yer alan 01-Güvenlik Hizmetleri, 02- Yangından Korunma Hizmetleri, 09- Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 2010 mali yılı bütçesi ile verilen ödenek, yıl içinde ek ve olağan üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve düşülenden sonra net bütçe ödeneği tutarı ,00 TL olup yıl içinde ,27 TL harcama gerçekleşmiş ve ,73 TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiştir. 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Ekonomik İşler ve Hizmetler Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyinde yer alan 04-Madencilik,İmalat ve İnşaat Hizmetleri, 05- Ulaştırma Hizmetleri için 2010 mali yılı bütçesi ile verilen ödenek, yıl içinde ek ve olağan üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve düşülenden sonra net bütçe ödeneği tutarı ,00 TL olup yıl içinde ,70 TL harcama gerçekleşmiş ve ,30 TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiştir. 05- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Çevre Koruma Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyinde yer alan 01- Atık Yönetimi Hizmetleri, 09- Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri için 2010 mali yılı bütçesi ile verilen ödenek, yıl içinde ek ve olağan üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve düşülen net bütçe ödeneği tutarı ,48 TL olup yıl içinde ,06 TL harcama gerçekleşmiş ve ,42 TL kullanmayan ödenek iptal edilmiştir. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyinde yer alan 01- İskan İşleri ve Hizmetleri, 02- Toplum Refahı Hizmetleri, 09-Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için 2010 mali yılı bütçesi ile verilen ödenek, yıl içinde ek ve olağan üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve düşülen net bütçe ödeneği tutarı ,00 TL olup yıl içinde ,24 TL harcama gerçekleşmiş ve ,76 TL kullanmayan ödenek iptal edilmiştir. 07-SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyinde yer alan 03- Hastane İşleri ve Hizmetleri, 04- Halk Sağlığı Hizmetleri, 09- Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri için 2010 mali yılı bütçesi ile verilen ödenek, yıl içinde ek ve olağan üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve düşülenden sonra net bütçe ödeneği tutarı ,00 TL olup yıl içinde ,39 TL harcama gerçekleşmiş ve ,61 TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiştir. 08- DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyinde yer alan 01- Dinlenme ve Spor Hizmetleri, 02- Kültür Hizmetleri, 03- Yayın veyayım Hizmetleri için 2010 mali yılı bütçesi ile verilen ödenek, yıl içinde ek ve olağan üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve düşülenden sonra net bütçe ödeneği tutarı ,32 TL olup yıl içinde ,68 TL harcama gerçekleşmiş ve ,64 TL kullanmayan ödenek iptal edilmiştir. 10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyinde yer alan 02- Yaşlılık Yardımı Hizmetleri, 07- Sosyal Güvenligi Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetleri için 2010 mali yılı bütçesi ile verilen ödenek, yıl içinde ek ve olağan üstü verilen ödenek, aktarma sureti ile eklenen ve düşülenden sonra net bütçe ödeneği tutarı ,71 TL olup yıl içinde ,09 TL harcama gerçekleşmiş ve ,62 TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiştir. 3

28 4

29 KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ İCMALİ (TL) Kurumu: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2010 KURUMSA L KURUMSAL SINIFLAND SINIFLANDIRMA IRMA AÇIKLAMA İLE VERİLEN EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET ÖDENEĞİ MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI GİDERİ İPTAL EDİLEN GENEL SEKRETERLİK , , , , , , GENEL SEKRETERLİK , , , , , , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , MEMUR PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , BİLGİ İŞLEM VE VERİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , BİLGİ AĞLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KALİTE ÖLÇÜTLERİNDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , ,77 0, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,77 0, AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,19 0, AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,19 0, TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI , , , , , , TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI , , , , , , İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI , , , , , , İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI , , , , , , MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , TAŞINIR MAL KAYIT TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , BANKA VE KREDİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , ,00 0, , , , HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , , , , , HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , , , , , BASIN,YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , ,00 12, , , , BASIN,YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , ,00 12, , , , PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KATI ATIK İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,02 5

30 KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ İCMALİ (TL) Kurumu: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2010 KURUMSA L KURUMSAL SINIFLAND SINIFLANDIRMA IRMA AÇIKLAMA İLE VERİLEN EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET ÖDENEĞİ MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI GİDERİ İPTAL EDİLEN VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , MEZBAHA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, , , , , , EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİ YERLEŞMELER ŞB MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,61 0, EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , EŞREFPAŞA HASTANESİ , , , , , , HASTANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , YAPIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , ,00 0, , , , KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 500,00 500,00 0,00 500, FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , YOL YAPIM BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , ,00 0, , , , BAKIM ONARIM VE ALTYAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , İŞLETME VE İŞTİRAKLERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , , KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , HAL ŞB MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , BALIKHALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , AŞ EVLERİ ŞB MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ŞİRKETLER VE KURULUŞLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , TERMİNALLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,64 0, İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , , İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , ,00 0, , , , NAZIM PLAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , TARİHSEL ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , SOSYAL PROJELER VE HİZMETLERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI 0, , , , , , KENT KONSEYİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, ,23 0, , , , AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, ,81 0, , , , HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, , , , , ,13 6

31 KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ İCMALİ (TL) Kurumu: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2010 KURUMSA L KURUMSAL SINIFLAND SINIFLANDIRMA IRMA AÇIKLAMA İLE VERİLEN EKLENEN (+) DÜŞÜLEN ( ) NET ÖDENEĞİ MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI GİDERİ İPTAL EDİLEN SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, , , , , , İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , KÜLTÜR VE SANAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KÜTÜPHANE VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KENT MÜZESİ VE ARŞİVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,34 0, GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,67 0, SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,79 0, SANATSAL ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , ,85 0, DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , DENİZ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , TERMİNALLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, ,36 0, , , , BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , , BANLİYÖ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , , TARIMSAL YAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , ,00 0, , , , YEŞİL ALAN BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , ,00 800, , , , MECLİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KURUM ARŞİVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI 0, ,39 0, , , , KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, ,39 0, , , , PROJE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, ,00 0, , ,40 289,60 GENEL TOPLAM , , , , , ,60 7

32 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ İCMALİ (TL) Kurumu: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2010 MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI FONKSİYONEL KURUMSAL SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA İLE VERİLEN EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET ÖDENEĞİ GİDERİ İPTAL EDİLEN 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri , , , , , , Genel Hizmetler , , , , , , Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler , , , , , , Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , , , , , ,18 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , , , , , Güvenlik Hizmetleri , , , , , , Yangından Korunma Hizmetleri , , , , , , Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , , , , ,62 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , , , , , , Madencilik,İmalat Ve İnşaat Hizmetleri , , , , , , Ulaştırma Hizmetleri , , , , , ,73 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , , , , , , Atık Yönetimi Hizmetleri , , , , , , Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri , , , , , ,40 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , , , , , İskan İşleri ve Hizmetleri , , , , , , Toplum Refahı Hizmetleri , , , , , , Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri , , , , , ,79 7 SAĞLIK HİZMETLERİ , , , , , , Hastane İşleri Ve Hizmetleri , , , , , , Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri , , , , , ,12 8 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , , , , , Dinlenme ve Spor Hizmetleri , , , , , , Kültür Hizmetleri , , , , , , Yayın ve Yayım Hizmetleri , ,00 12, , , ,18 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ , , , , , , Yaşlılık Yardımı Hizmetleri , , , , , , Sosyal Güvenligi Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler , , , , , ,49 GENEL TOPLAM , , , , , ,60 8

33 EKONOMİK İŞLER VE HİZ ,70 24% GENEL KAMU HİZ ,97 52% 2010 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN GİDERİLERİNİN DAĞILIMI DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ ,68 7% KAMU DÜZ.VE GÜV.HİZ ,27 6% Diğer ,78 11% SOSYAL GÜV.VE SOSYAL YAR.HİZ ,09 3% İSKAN VE TOP.REFAHI HİZ ,24 3% ÇEVRE KORUMA HİZ ,06 3% SAĞLIK HİZ ,39 2% 9

34 10

35 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ İCMALİ (TL) Kurumu: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2010 MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI KURUMSAL EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA İLE VERİLEN EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET ÖDENEĞİ GİDERİ İPTAL EDİLEN 1 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , MEMURLAR , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , ,17 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , MEMURLAR , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , İŞÇİLER , , , , , ,56 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,00 0, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , ,40 4 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , ,49 5 CARİ TRANSFERLER , , , , , , GÖREV ZARARLARI , , , , , , HAZİNE YARDIMLARI , , , , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , ,00 414,00 11

36 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ İCMALİ (TL) Kurumu: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2010 MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI KURUMSAL EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA İLE VERİLEN EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET ÖDENEĞİ GİDERİ İPTAL EDİLEN 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , , , , , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , ,06 8 BORÇ VERME , , , , , YURTİÇİ BORÇ VERME , , , , ,00 9 YEDEK LER , , ,97 0, , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ , ,00 0,00 0,00 0, KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 100,00 100,00 0,00 100, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 100,00 100,00 0,00 100, DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 100,00 100,00 0,00 100, YEDEK , , ,97 0, , YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ , , ,00 0, , MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 100,00 100,00 0,00 100, DİĞER YEDEK LER 300,00 300,00 0,00 300,00 GENEL TOPLAM , , , , , ,60 12

37 CARİ TRANS ,76 23% MAL VE HİZMET ALIMLARI ,43 16% 2010 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN GİDERLERİNİN DAĞILIMI BORÇ VERME ,00 12% PERSONEL GİDERLERİ ,54 8% Diğer ,20 5% SERMAYE GİDERLERİ ,47 36% FAİZ GİDERLERİ ,17 4% SOSYAL GÜV.KUR. DEV.PRİMİ GİD ,03 1% 13

38 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ İCMALİ (TL) Kurumu: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2010 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA NET NET ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ 01 PERSONEL GİDERLERİ GİDERİ TOPLAMI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ NET ÖDENEĞİ GİDERİ TOPLAMI E K O EKONOMİK N O M İ K KODU K O D U 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ NET NET ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ GİDERİ TOPLAMI NET ÖDENEĞİ 04 FAİZ GİDERLERİ GİDERİ TOPLAMI NET NET ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ 05 CARİ TRANSFERLER GİDERİ TOPLAMI FONKSİYONEL KODU 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , , , , ,33 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , , , , , , ,21 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , , , , , ,83 894,00 893,33 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , , , , , , , ,29 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , , , , ,90 0,00 0,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ , , , , , , , ,84 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , , , , , , ,68 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ , , , , , , , ,08 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,76 AÇIKLAMA NET NET ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ 06 SERMAYE GİDERLERİ GİDERİ TOPLAMI SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ NET ÖDENEĞİ GİDERİ TOPLAMI E K O EKONOMİK N O M İ K KODU K O D U NET NET ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ GİDERİ TOPLAMI NET ÖDENEĞİ NET GİDERİ TOPLAMI ÖDENEĞİ NET NET ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , ,97 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , , ,27 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , , , ,70 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , , , ,06 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , , ,24 07 SAĞLIK HİZMETLERİ , , , ,39 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , , ,68 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ , , , ,09 GENEL TOPLAM , ,47 0,00 0, , , ,97 0,00 0, , , BORÇ VERME BORÇ VERME YEDEK LER YEDEK TOPLAM GİDERİ TOPLAMI FONKSİYONEL KODU 14

39 2010 MALİ YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDERLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ % 6 % 1 % 8 % 7 % 39 % 17 % 22 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ % 27 % 5 % 42 % 1 % 25 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER % 5 % 1 % 3 % 91 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ % 28 % 5 % 50 % 3 % 14 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ % 6 % 1 % 9 % 84 SAĞLIK HİZMETLERİ % 34 % 7 % 54 % 4 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ % 6 % 1 % 73 % 14 % 6 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YAR.HİZ. % 5 % 1 % 42 % 52 % 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME 15

40 TOPLAM HARCAMALAR CETVEL (TL) Kurumu: ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2010 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I HARCAMA AÇIKLAMA TÜRÜ LE VER LEN EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE TOPLAMI MAL BORÇ ÖDEME TOPLAMI HARCAMA TOPLAMI PTAL ED LEN PERSONEL G DERLER , , , , , , ,05 SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR M G DERLER , , , , , , ,89 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , , , , ,57 FA Z G DERLER , , , , , , ,35 CAR TRANSFERLER , , , , , , ,24 SERMAYE G DERLER , , , , , , ,53 BORÇ VERME , , , , , ,00 YEDEK LER , , ,97 0, ,97 G DERLER TOPLAMI , , , , ,40 0, , , ,60 F NANSMANIN EKONOM K SINIFLANDIRMASI BORÇ ÖDEME ( Ç BORÇ) , , BORÇ ÖDEME ( DI BORÇ) , , , ,00 MAL BORÇ ÖDEME TOPLAMI , , ,40 GENEL TOPLAM , , , , , , , ,60 16

41 T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES G DERLER KES N HESAP CETVEL (TL) Kurumun Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2010 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKS YONEL FONKS YON SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA F N. EKO. F T AÇIKLAMA T P SIN. SINIF GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN LE VER LEN 46 BELED YE 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, ZM R 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, GENEL SEKRETERL K 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, GENEL SEKRETERL K 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0,00 EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,70 0,00 982,30 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,70 0,00 982,30 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,85 0,00 1,15 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,85 0,00 1,15 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,89 0,00 739,11 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,89 0,00 739,11 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kent Konseyi 0, ,00 0, ,00 0, , , ,04 0, ,96 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, ,00 0, , , ,04 0, ,96 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,04 0, ,96 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,46 0, ,54 0, H ZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,54 0, ,46 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 0, ,00 0, ,00 0, , , ,04 0, ,96 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, D ER PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, ,17 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,28 0,00 790,72 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,28 0,00 790,72 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,49 0,00 827,51 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 417,96 417,96 0,00 582,04 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,98 0,00 529,02 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 0, ,00 0, ,00 0, , , ,02 0,00 13,98 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0,00 334,78 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0,00 188,03 0, YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,25 0,00 146,75 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,48 0, ,52 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,48 0, ,52 0,00 EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE ÖDENEN MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I ÜSTÜ HARCAMA PTAL ED LEN SONRAK SONRAK YILA YILA 17

42 T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES G DERLER KES N HESAP CETVEL (TL) Kurumun Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2010 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKS YONEL FONKS YON SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA F N. EKO. F T AÇIKLAMA T P SIN. SINIF GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN LE VER LEN EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE ÖDENEN MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I 0, ,00 0, , , , , ,29 0, ,71 0, Ç PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 600, , , ,27 0, ,73 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 600, , , ,57 0, ,43 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, ,30 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,19 0, ,81 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,19 0, ,81 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,41 0, ,59 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0, ,98 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 573,83 573,83 0, ,17 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,10 0, ,90 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 0, ,00 0,00 0, , ,00 339,84 339,84 0, ,16 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,60 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Mahalli dareler 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL G DERLER 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SÖZLE MEL PERSONEL 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, NSAN KAYNAKLARI E T M UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,18 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,18 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,90 0, ,10 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,98 0,00 91,02 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,92 0, ,08 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 175,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 175,00 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,52 0, ,48 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, SERMAYE G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ki isel Ve Kurumsal E itim Ve Geli ime Yönelik Çal malar 0, ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, TEMS L VE TANITMA G DERLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ÜSTÜ HARCAMA PTAL ED LEN SONRAK SONRAK YILA YILA 18

43 T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES G DERLER KES N HESAP CETVEL (TL) Kurumun Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Y l : 2010 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKS YONEL FONKS YON SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA F N. EKO. F T AÇIKLAMA T P SIN. SINIF GEÇEN GEÇEN YILDAN YILDAN LE VER LEN EK VE OLA AN ÜSTÜ VER LEN EKLENEN (+) DÜ ÜLEN (-) NET ÖDENE ÖDENEN MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I MEMUR PERSONEL UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,15 0, ,85 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 807, , , ,38 0, ,62 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 807, , , ,72 0, ,28 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,66 0, ,34 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, ,26 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, ,26 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,03 0, ,97 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,28 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,24 0, ,76 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0,00 522,55 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 299,07 299,07 0, ,93 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 0, ,00 0, ,00 0, , , ,61 0, ,39 0, TEDAV VE CENAZE G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, MAA TAHAKKUK UBE MÜDÜRLÜ Ü 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, GENEL KAMU H ZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, Genel Personel Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, Mahalli dareler 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, PERSONEL G DERLER 0, ,00 0, ,00 845, , , ,92 0, ,08 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, GEÇ C PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 845, , , ,70 0, ,30 0, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,90 0, ,10 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,90 0, ,10 0, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,35 0, ,65 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GÖREV G DERLER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,25 0,00 625,75 0, H ZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 200, ,00 288,68 288,68 0, ,32 0, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 0, ,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,90 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,90 0, Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler 0, ,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,90 0, Mahalli dareler 0, ,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,90 0, CAR TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,90 0, GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,20 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0, , , , ,30 0, ,70 0,00 ÜSTÜ HARCAMA PTAL ED LEN SONRAK SONRAK YILA YILA 19

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Sayfa No:119 ile 46 BELEDİYELER 123.518.622,89 381.540.314,00 0,00 30.503.931,33 30.503.931,33 505.058.936,89 177.218.827,30 177.218.827,30 0,00 167.280.020,57 160.560.089,02 33 MERSİN BELEDİYELERİ 123.518.622,89

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.,.

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 82.175.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 82.175.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.387.000 3 Genel Hizmetler 5.387.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.674.000 2 Özel

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5.,5 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

, , ,27

, , ,27 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN) 2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI 01 PERSONEL GİDERLERİ 20.315.000,00 18% 02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİM 3.314.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 51.143.000,00 4 04 FAİZ GİDERLERİ 1.500.000,00 05

Detaylı

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 26 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 iç denetim hizmetleri 0 0 MEMURLAR 5 DIĞER PERSONEL MEMURLAR MEMURLAR MEMURLAR

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu : Adı : Kurumsal Kodu. KURUM ADI Yılı : Ay : ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER.., Giderler

Detaylı