Polis devletine. doğru sağlam adım. Tarihi Eserler Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı. 1 Mart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polis devletine. doğru sağlam adım. Tarihi Eserler Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı. 1 Mart 2015 1"

Transkript

1 sayı 256/ 1 mart Mart Polis Devletine doğru sağlam adım...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Polis devletine Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Durduracağız!...4 te Polis Devleti Yasa Tasarısına karşı tepkiler büyüyor...6 da Şubelerden Haberler...7 de doğru sağlam adım Kamuoyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulu nda görüşülmeye ve maddeleri kabul edilmeye başladı. Her ne kadar Meclis te yoğun tartışmalar, gerginlikler yaşansa da, değişikliklerin herhangi bir aksilik olmadan kabul edilmesi bekleniyor. AKP nin Meclis teki mutlak çoğunluğuna yaslanarak istediği değişiklikleri yaptığı, muhalefet partilerinden gelen önerilerin istinasız reddedildiği biliniyor. Açık ki bu durum, parlamenter tipi demokrasi olarak tanımlanan sistemin bile işletilmediğini gösteriyor. Demokrasinin ön koşulu, siyasi iktidarın karar ve tasarruflarının gerçekleşmesinde toplumsal mutabakat aranmasıdır. Demokratik işleyiş, kanun hazırlama süreçlerinin katılımcılığa açık hale getirilmesi, parlamentodaki partilerin, parlamento dışı muhalefetin, mesleki-demokratik kitle örgütleri vasıtasıyla farklı toplumsal kesimlerin görüş ve önerilerinin alınması ve kanun tasarılarına son halinin verilmesi ile mümkündür. Ülkemizdeki işleyişin bu genel kabulle uzaktan yakından ilişkisi bulunmamaktadır. Siyasi iktidar kendi ihtiyaçları doğrultusunda yasa ve yönetmelikleri hazırlamakta, şeffaflığı ve katılımcılığı devre dışı bırakmakta, toplumsal yaşamı kendi politik yaklaşımına uygun düzenlemeye çalışmaktadır. Buna uymayan politik-toplumsal kesimleri ise baskı altında tutmak, sindirmek, itiraz edemez durumda bırakmak istemektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la yapılmak istenen tam da budur. Polisin yetkilerini artırarak, polisiye önlemlerle kamu güvenliğini sağlamaya çalışmak, özellikle de parlamento dışı muhalefeti, bir başka deyişle sokak muhalefetini etkisizleştirme amacını taşımaktadır. Kaldı ki İç Güvenlik Kanunu nun Meclis teki görüşmeleri sırasında yaşananlar, siyasi iktidarın nasıl bir ülke yaratmak istediğinin bir başka ifadesi sayılmalıdır. İktidar milletvekilleri tarafından, muhalefet milletvekillerine uygulanan şiddet, Yeni Türkiye nin ilk habercisidir. İktidar, tabiri caizse, döve döve kanun maddelerini Meclis ten geçirmiştir. Belli ki, yine aynı yöntemle sokağı egemenliği altına alacak, uzun süredir görünür olan polis şiddeti, İç Güvenlik Yasası ile daha da artacaktır. Türkiye, yakın tarihindeki olaylardan da görüleceği gibi toplumsal-siyasal gerginlikler ve çatışmalar yaşayan bir ülkedir lerdeki iç savaş günleri, 1990 lı yıllarda yerini Kürt sorunu merkezli savaşa bırakmış, etnik ve mezhep farklılıkları nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Siyasi iktidarlar, bırakalım sorunu çözmeyi, bizzat sorunun kaynağını oluşturan politikaları hayata geçirmeye çalışmış, çözümü polisiye tedbirlerde aramış, nispi demokratik hakların kullanımının yasaklanması çare olarak görülmüş, neticesinde Türkiye düşünce suçlularının, gazetecilerin, öğrencilerin cezaevlerine doldurulduğu, demokratik işleyişin askıya alındığı, en sıradan ve masum demokratik hak kullanımının bile şiddetle bastırıldığı bir ülke haline gelmiştir. Bu tablonun abartılı tespitler içerdiği iddia edilebilir ancak unutulmamalıdır ki, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis şiddetiyle sekiz genç hayatını kaybetmiş, 6-7 Ekim olaylarında 50 ye yakın insan katledilmiştir. Siyasi iktidar, bir yandan başka odakları suçlu ilan ederek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmış, diğer yandan polis şiddetini meşrulaştıran bir yaklaşım sergilemiş, etnik, mezhepsel ve dini farklılar üzerine siyaset bina ederek kitle desteğini pekiştirmek istemiştir. 2 de Tarihi Eserler Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı Odamız adına Erzurum ve İzmir Şubelerimizin yürütücülüğünü yaptığı 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı. 1-3 Ekim 2015 tarihinde Erzurum da yapılacak olan Sempozyum için üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile sanat tarihi bölümlerine ve dekanlıklarına duyuru yapıldı. Sempozyum, disiplinler arası çalışmalardaki artış, koruyucu yapısal malzemelerin gelişimi, hasarsız analiz yöntemlerindeki gelişmeler, en önemlisi kültürel varlıkların korunması bilincinin gelişimi tarihi yapıların geleceğe güvenle devredilmesi konularında katılımcılara bilgi sunmak amacıyla düzenleniyor. 2 de

2 2 1 Mart 2015 Polis Devletine doğru sağlam adım 1 den AKP iktidarının İç Güvenlik Kanunu ile ilgili ısrarının nedeni biraz da budur. Kanun, polisin yetkilerini arttıran, polisin elini rahatlatan özellikler taşımakta, bu yolla otoriter başkanlık rejiminin tahkimatı sağlanmak istenmektedir. Kamu güvenliğinin önemi üzerinden kamuoyu desteği sağlanmaya çalışan değişiklikler ifade, toplantı ve gösteri özgürlüğünün ve demokratik hakların kullanımının kısıtlanması, baskı altına alınması anlamına geliyor. Açık ki Kanun, zaten siyasi iktidar sözcüleri tarafından meşruluğu ilan edilen devlet şiddetini yasal dayanağa kavuşturuyor. Kanun ne getiriyor, ne götürüyor Kanun değişikliği AKP Hükümeti tarafından hazırlanarak Meclis e getirildi. Kanun maddeleri iktidar milletvekillerinin oylarıyla bir bir kabul edilmeye başladı. Meclis te grubu bulunan partiler; CHP, MHP ve HDP değişikliğe karşı çıkıyor. İdeolojik-politik açıdan birbirine taban tabana zıt partilerin kanun değişikliğine karşı çıkması ister istemez, değişikliğin ne gibi sonuçlara yol açacağına dair soruyu beraberinde taşıyor. Öz olarak denebilir ki, Kanun la kolluk kuvvetlerine geniş yetkiler veriliyor. Demokrasilerde olmayan ve ancak olağanüstü hâl rejimlerinde görülen yetkinin ülkeyi fiili olarak olağanüstü koşullara çekeceği anlaşılıyor. Mevcut işleyişte, gözaltı işlemi ya Cumhuriyet savcısının talimatıyla yapılıyor ya da yakalama sebebi öğrenildiğinde savcı talimat vermezse, şüpheli doğrudan bırakılıyordu. İç Güvenlik Kanunu ile birlikte, savcıya verilen yetki doğrudan polise bırakılıyor. Gözaltı için savcıya bilgi vermek yeterli oluyor. 24 saatlik gözaltı kararını savcı isterse 48 saate uzatabiliyor. Şüpheli hakim karşısına çıkmadan dört güne kadar gözaltında tutulabiliyor. Değişiklikte ise arama sürecinden savcı tamamen çıkarılıyor, kolluk amirinin yazılı emrine dahi gerek kalmadan, polise kişi ve araçları durdurma, kişinin üstünü, özel eşyalarını, aracının kapalı kısımları dahil her yeri arama olanağı getiriliyor. Kanun la, polise şüpheli ve tanıkların ev ve işyerlerinde ifade alma hakkı verilmesiyle, ifade almanın yargı yetkisinde olduğu şeklindeki evrensel hukuk kuralı yok ediliyor. Bu açıkça yargı yetkisinin kolluk kuvvetlerine devri olarak yorumlanıyor. Yapılan değişikliklerle polis ve jandarmaya hâkim kararı olmaksızın, Emniyet Genel Müdürü veya istihbarat daire başkanının emriyle 48 saate kadar dinleme olanağı verilmektedir. Bu değişiklikle ülkemizin yasadışı dinlemelerdeki bozuk sicilinin daha bozulacağı anlaşılıyor. Bir başka değişiklik eylemlerde yüz kapatılmasıyla ilgili. Türk Ceza Kanunu na göre, yüzü kapalı eyleme katıldığı tespit edilen sanığa altı aydan üç yıla kadar hapis cezası veriliyordu. Ancak gazdan korunmak için yüz kapatılması suç sayılmıyordu. Yeni düzenlemede yüz kapatmanın kapsamı genişletiliyor ve her ne sebeple yüz kapatılırsa kapatılsın 2,5 yıldan dört yıla kadar hapis cezası veriliyor. Göreceli ve yoruma açık bir hareket olan yüz kapatmanın bu denli ağır hapisle cezalandırılmasının hukuk normları içerisinde izah edilmesi mümkün görünmüyor. Mevcut Türk Ceza Kanunu na göre yakıcı ve patlayıcı madde olarak değerlendirilen molotof kokteyli bireysel kullanımda sekiz, örgütlü kullanımda 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılıyordu. Değişiklikte molotof kokteyli saldırı silahı olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeden kaynaklı olarak polise molotof kullanılan eylemde doğrudan ateş açma yetkisi veriliyor. Kanun la polisin silah kullanma yetkisi genişletiliyor. Açık ki bu hüküm, toplumsal olaylarda polisin silah kullanma oranını artıracak ve yeni ölümler yaşanacak. Kanun la jandarmanın doğrudan İçişleri Bakanlığı na bağlanması, siyasi iktidarın jandarma teşkilatı üzerindeki belirleyiciliği görünür hale getiriliyor. Kanun değişikliği, toplanma ve gösteri hakkının kullanılmasını engellemeye yönelik düzenleme içeriyor. Polise toplanma ve gösteri hakkının kullanılmasını engellemek amacıyla her türlü toplumsal gösteride yaygın tutuklama yetkisi veriliyor. Amaç açık: Sokak muhalefeti, protesto gösterileri, kitlesel basın açıklamaları istenmiyor. Yargının inisiyatifinde bulunan ve dolayısıyla savcılarca yürütülen suçun soruşturulması yetkisi vali ve kaymakamlara ya da onlar tarafından görevlendirilen kolluk kuvvetlerine devrediliyor. Suçun tarifini Hükümet yapıyor, suçlayan ve soruşturanları Hükümet atıyor dolayısıyla bu sistemde demokrasiden söz etmek mümkün görünmüyor. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, siyasi iktidarın onay vermediği hiçbir eylemin yapılamadığı, katılmadığı hiçbir düşüncenin açıklanamadığı, muhalif kimliğe sahip kişi ve kurumların baskı altında tutulduğu, uzun hapis cezası tehdidinin demoklesin kılıcı gibi sallandığı bir ülke yaratılmasını hedefliyor. İki nokta son derece açıktır: Birincisi bu düzenin adı demokrasi değildir. İkincisi Türkiye nin ilerici, yurtsever, devrimci, toplumcu geleneğin bir parçası olan İnşaat Mühendisleri Odası demokrasiyi sonuna kadar savunacak, bu tür baskıcı anlayışa karşı duracaktır. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Tarihi Eserler Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı Sempozyum konuları şöyle: 1. Tarihi Yapılarda Yapı Sağlığı ve Envanter 1.a. Tarihi Yapıların Yapı Sağlığının Hasarsız Yöntemlerle Belirlenmesi ve İzlenmesi 1.b. Tarihi Yapıların Envanteri, Veri Bankası Oluşturulması, (Yerel, Ulusal ve Komşu Ülkeler ) 1.c. Arşivleme 2. Tarihi Yapıların Depremselliği, Yapısal Analizi ve Güçlendirilmesi 2.a. Tarihin Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi ve Güçlendirme 2.b. Yapısal Analiz, Güçlendirme Çalışmaları ve Uygulama Örnekleri 2.c. Deprem Hasarları ve Tarihi Yapıların Korunması için Somut Öneriler 3. Tarihi Yapılarda Malzeme 3.a. Tarihi Yapılarda Kullanılan Malzemelerin Özellikleri 3.b. Tarihi Yapıların Onarımında Hazır Harç Kullanımı 3.c. Kültür Varlıklarının Korunmasında Malzeme Kullanımı Üzerine Değerlendirmeler 3.d. Malzeme Analizi ve Malzeme Laboratuvarlarının Değerlendirilmesi 3.e. Restorasyon ve Korumada Çağdaş Malzeme Arayışları, Doğru Malzeme Kullanımı 4. Tarihi Yapılarda Zemin ve Geoteknik Değerlendirmeler 4.a. Tarihi Yapılarda Zemin-Yapı İlişkisi 4.b. Tarihi Yapılarda Zeminden Kaynaklanan Hasarlar ve Uygun Müdahale Önerileri 5. Tarihi Yapılarda Mevzuat ve Korumacılık İlkeleri 5.a. Kültür Mirasımızın Korunmasında Disiplinlerarası Çalışmanın Önemi 5.b. Restorasyon Karar Mekanizmalarında İnşaat Mühendisliğinin Yeri ve Önemi 5.c. Tarihi Yapılar ile İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Çalışma ve Değerlendirmeleri; İzlenen Yöntemlerin İrdelenmesi ve Gözlenen Sorunlar 5.d. Tarihi Yapıların Korunmasında Yaşanan Sorunlar 5.e. Tarihi Yapıların Geleceğe Güvenle Devredilmesinde Sağlıklı Bir Üniversite-Kamu-Özel Sektör İlişkisi 5.f. Tarihi Yapılarda Çevresel Etkiler 5.g. Tarihi Kültür Mirası Korumacılığının Hukuksal Yapı ve Mülkiyet kavramıyla bağlantıları 5.h. Koruma ve Restorasyonda teşvik uygulamalarının yaygınlaştırılması 6. Tarihi Yapılarda Uygulama 6.a. Tarihi Yapılarda Onarım 6.b. Tarihi Köprüler ve Tarihi Su Yapıları 6.c. Restorasyon Proje ve Uygulama Çalışmaları 6.d. Rekonstrüksiyon Uygulamaları 6.e. Mevzuat ve Koruma İlkeleri Kapsamında Olumlu ve Olumsuz Uygulama Örnekleri 6.f. Uygulamada Koruma Stratejileri ve Restorasyon İşlemleriyle bağlantılı konular

3 1 Mart 2015 TMMOB-DİSK-KESK-TTB den İç Güvenlik Yasa Tasarısı na TBMM önünde protesto TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, TBMM Genel Kurulu nda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen yasa tasarısının görüşmelerine başlanmasına üzerine temel hak ve özgürlükleri askıya alan yasanın geri çekilmesi için 18 Şubat 2015 Çarşamba saat da TBMM Dikmen Kapısı önünde kitlesel basın açıklaması yaptı. BASIN AÇIKLAMASI Kamuoyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nın görüşmelerine emekçilerin, demokrasi güçlerinin ve kamuoyunun yoğun tepkisine rağmen Meclis Genel Kurulunda başlanmıştır. Görüşmelerin daha ilk saatlerinde AKP milletvekillerinin muhalefet milletvekillerine çekiçli, bardaklı, tekme, tokatlı saldırısı yasa ile neyi amaçladıklarını da kanıtlamıştır. Yasanın provasını polisten önce AKP li milletvekilleri yapmıştır. Bizler öncelikle AKP nin bu tutumunu protesto ediyor, kınıyoruz. Özü itibariyle AKP yi koruma ve kollama yasası olarak hazırlanan tasarı 12 Eylül cunta anayasasından bile geri olmasının yanı sıra uluslararası sözleşmeleri de ayaklar altına almaktadır. Kısa süre önce Kanun mu hukuk mu derseniz ben hukuktan yanayım diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın talimatı ve bilgisiyle hazırlanan tasarı söylediklerinin tam aksine kanun ve polis devleti rejimini ve uygulamalarını kurumsallaştırmaya, yaygınlaştırmaya yöneliktir. İki gün önce Başbakan Davutoğlu nun tasarıya ilişkin açıklamaları tipik AKP algı yönetimi ve manipülasyonlarının son örneğidir. Tasarının temel hak ve özgürlükleri askıya alan içeriğini es geçerek bonzai satışını, molotof kullanımını ve eylemlerde yüzün çeşitli araçlarla gizlenmesini engellemeye yönelikmiş gibi sunmak kocaman bir yalandan ibarettir. Her üç konuda da yasalar mevcut olup yüzlerce çocuk taş ya da molotof attıkları iddiasıyla cezaevlerine atılmış, onlarca yıllık cezalar verilmiştir. Bırakalım yüzünü gizlemeyi sırf boynunda puşi olduğu için aylarca cezaevine konan Cihan Kırmızıgül e 11 yıl ceza verildiğini unutturacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Sorun uyuşturucu ve bonzai satışı ise tek bir maddelik düzenleme getirsinler sonuna kadar destekleyelim. Meselenin bunlar olmadığı, her üç konuyu öne sürerek kamuoyu desteği sağlamayı amaçladıkları açıktır. Kaldı ki, kanun yapma tekniği açısından bu durum AKP ile özdeşleşmiş olup tüm torba kanunlarda aynı yol izlenmektedir. Yalanları bir yana bırakıp tasarının özüne ilişkin gerçeklere dönecek olursak; Tasarı ile fiilen devam eden OHAL ve sıkıyönetim uygulamaları olağanlaştırılmak ve süreklileştirilmek istenmektedir. Tasarı çok açık şekilde yükselen toplumsal muhalefete, sendikal örgütlenmelere, hükümet protestolarına ve Kürt halkının temel hak ve özgürlükleri için yürüttüğü mücadeleye saldırı amacı gütmektedir. En son Birleşik Metal-İş grevinin toplanmayan Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanması da göstermektedir ki, AKP hükümeti emekçilere, gençlere, kadınlara ve bir bütün olarak toplumsal muhalefete karşı topyekûn bir saldırı içerisindedir. Tasarı ile hayata geçirilmek ve kamu güvenliği yalanıyla gizlenmek istenen tedbirler açıkça faşizan tedbirlerdir. Tasarının devletleşen AKP nin dokunulmazlığını saldırgan bir biçimde pekiştirmek dışında hukuksal ya da siyasal bir değeri bulunmamaktadır. Tasarının yasallaşması durumunda tüm toplumsal muhalefet darbe dönemlerini bile aratacak bir saldırı altında olacaktır. Çünkü; Kısa süre önce çıkan yasa ile makul şüphe standardına geri dönülmesi de gözetildiğinde basın emekçilerine, avukatlara, sendikacılara, üniversitelilere, kadınlara yönelik şafak baskınları yaygınlaşacak, toplu tutuklamalar sıradanlaştırılacaktır. Soruşturma sırasında el koyma yetkisi genişletildiğinden, gerçek ve tüzel kişi muhaliflerin malvarlıklarına da el konularak çok yönlü faşizan bir baskı kurulacaktır. Dinleme, gizli soruşturmacı kullanma ve teknik takip yetkileri genişletilecek, sahte ve hukuk dışı kanıt yaratma faaliyeti sistematikleştirilecektir. Avukatların soruşturma dosyasına ulaşım hakkı, gizlilik kararları ile ortadan kaldırılacağından, savunma hakkı ihlalleri yaygınlaşacaktır. Polise saatlik bağımsız gözaltı yetkisi verilmesi yoluyla yargı devre dışı bırakılacağından ve savcıların polis gözaltılarıyla ilişkisi kesileceğinden kayıt dışı gözaltılar, kaçırma, yok etme, infaz, işkence uygulamalarının önü açılacaktır. Anayasaya da aykırı olan, yargı kararı olmaksızın idari görevliler tarafından verilecek önleme araması, durdurma ve kimlik sorma kararı ile her tür keyfiliğin önü açılacak, muhaliflerin her davranışı gözaltı için yeterli görülecektir. Koruma altına alma maddesi ile bireyi özgürlüğünden mahrum etme polisin insafına bırakılacaktır. Aynı madde ile OHAL uygulamalarından aşina olduğumuz seyahat özgürlüğü keyfi şekilde kısıtlanabilecektir. Geç olmadan tasarının içeriğinde var olan vahim sonuçlara yol açacak bir duruma daha dikkat çekmek istiyoruz. Tasarı ile polisin silah kullanma yetkisi artırıldığından Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, dün doğum gününü kutladığımız Ahmet Atakan ve 12 yaşındaki Nihat Kazanhan cinayetleri gibi yeni polis cinayetleri yaşanacaktır. Bu şekilde cinayet işleyen polislerin cezalandırılmaları bir yana, haklarında dava bile açılamayacaktır. Açılmış davalarda yargılanan polislere ise af getirilecektir. Yoğun biber gazı saldırılarında bir korunma aracı olarak ağız ve burunun çeşitli yollarla kapatılması; yüzün maske ile kapatılması kabul edilerek ağır cezayla cezalandırılacaktır. Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kamu güvenliğini tehdit adı altında ortadan kaldırılacak, AKP uygulama ve politikalarına muhalefet niteliğindeki toplantı ve gösterilere katılanların tümü tutuklanabilecektir. Valiler, kaymakamlar sıkıyönetim ve OHAL dönemlerinde olduğu gibi yetkilendirilecek, güçler ayrılığı ilkesi ortadan kalkacak, kendilerini yargıç ve savcılar yerine koyup kararlar alabileceklerdir. Suçun unsurlarını belirleme yetkisi illerde valilere, birden çok ilde ise İçişleri Bakanına verildiğinden AKP nin herhangi bir uygulamasını protesto etmek suç kapsamına girebilecektir. Ortada hiçbir suç ya da şüphe olmasa da herkesin telefonu dinlenebilecek, haberleşme özgürlüğü engellenecek, özel hayatın dokunulmazı tarih olacaktır. İktidarın vatandaşlara büyük hizmet, ifade almak kolaylaşacak diye çarpıttığı tasarıdaki bir maddeye daha dikkat çekmek istiyoruz. İddianın aksine tasarı ile polisin ifade alması yaygın bir yetkiye dönüştürülerek denetimden uzak ve avukatsız ifade alma normalleştirilecektir Öte yandan sosyal medyaya getirilen sınırlamalar arttırıldığından haber alma ve iletişim ağı özgürlüğü daraltılacaktır. Gözaltı süreleri uzayacak, belli kararların denetimi kamuoyunda hükümetin yönlendirmesi altında olduğuna yönelik yaygın bir kanının olduğu Ağır Ceza Hâkimi tarafından yapılacaktır. Kamu görevlisine tehdit temelli ek korumalar ve cezasızlık alanı yaratılacak, AKP nin uygulamalarını aklamaya yönelik ısmarlama teftiş raporları hazırlayanlar yasal korumaya alınacaktır. Bu tasarı ile Hükümet güvenlik güçlerine açıkça sık la sık demektedir. Çünkü tasarı ile sakatlanmalara, yaralanmalara ve ölümlere yol açan TOMA lar tarafından sıkılan basınçlı suların içinde yer alan boya gibi kimyasal madde kullanımına yasal kılıf oluşturulmaktadır. Halen neredeyse her gün AKP polisinin gaz fişekleriyle, copuyla, silahıyla bir insanımızı yitirdiğimiz bugünleri de geride bırakacak yasa tasarısı birçok yönüyle Anayasaya ve AİHM kararlarına da aykırıdır. Yasa tasarısı; tüm temel anayasal hak ve özgürlükler mücadelesinin tırpanla biçilmesi amacı taşımaktadır. AKP nin 14 yıllık baskıcı politikaları artık toplumu bir sosyal patlama noktasına getirmiştir. Aynı politikalarda ısrar edilirse hiçbir kanunun bu patlamayı durduramayacağı tarihsel gerçekliklerle sabittir. Dolaysıyla AKP nin emek ve demokrasi mücadelesine karşı hukuk tanımaz politikasının ve otoriter karakterinin yansıması olan yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Hükümete sesleniyoruz, temel hak ve özgürlükleri askıya alan bu sıkıyönetim yasasını derhal geri çekin. Halklarımızın ve emekçilerin ihtiyacı yeni bir SS yasası değil barış ve demokrasinin tesisine yönelik düzenlemelerdir. Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak tasarı geri çekilinceye ve anti demokratik uygulamalara son verilinceye kadar ülkenin dört bir yanında alanlara çıkarak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

4 1 Mart 2015 Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Durdurduracağız! TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, Zeyneti Bayrı Ünal, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ülkü Karaalioğlu, Özgecan Aslan ın vahşice öldürüldüğü Mersin e giderek TMMOB Adana ve Mersin İl Koordinasyon Kurulları Kadın Çalışma Gruplarının da katılımıyla Mersin Forum Alanı nda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasından sonra Özgecan Aslan ın ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu. Aileyle görüşmenin ardından TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak Özgecan anısına açılan deftere de yazı yazıldı. ÖZGECAN I, BİR CAN IMIZI DAHA YAKTILAR! ÖZGECAN İSYANIMIZDIR, KARARLIYIZ, KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ! Gitmesin kulaklarınızdan, Büyüdükçe büyüsün çığlıklar. Kapanmasın gözleriniz Uykuya hasret kalsın akşamlar. Kör gözlere, sağır kulaklara inat İsyan bu! Dinmeyecek acısı yüreklerde, Renklerimizle Açtıkça açacağız her yerde Kızımım tek suçu minibüse binip eve gelmek miydi? Çok acı çekmiştir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi diyen ÖZGECAN ın annesinin sözleri çınlasın kulaklarımızda ve göz yummayalım bundan sonra hiçbir yürek acısına. Bilindiği üzere 20 yaşındaki Özgecan Aslan kardeşimize vahşice saldırıldı, yakılarak katledildi. Bu vahşet, haklı bir toplumsal infiale yol açtı, kadınların, kadın-erkek duyarlı herkesin haklı tepkilerine neden oldu. Zira AKP nin yeni Türkiye si, kadınların sürekli olarak aşağılandığı, ikincilleştirmenin sistematik hale geldiği, kadın cinayetlerinin yüzde arttığı, kadın bedeninin, kimliğinin ve emeğinin bir bütün olarak sömürüldüğü, nesneleştirildiği, kadın cinayetlerinin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin arttığı; sokaklarında Türkiyeli-Suriyeli kadın ve çocukların dilenci yapıldığı ve pazarlandığı bir ülke haline gelmiştir. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her geçen gün artarak yükseldiğini çok değil, daha 2 ay önce, 25 Kasımda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nde söylemiştik. Kadına yönelik şiddetin, olağan, günlük hale gelmesinin nedeni; içinde yaşadığımız bu coğrafyada savaşın ve şiddetin etkileri bu denli korkunç boyutlara ulaşmışken, AKP yönetimindeki devletin, inatla, ısrarla vahşi kapitalizmin uygulamalarını hayata geçirmesi ve özellikle dini referanslarla güçlendirerek kurumsallaştırdığı kadın düşmanı politikalarıdır. İktidar, erkek kadın fıtratının farklı olduğu yaklaşımı ile kadına yönelik anlayışının çerçevesini çiziyor. Erkek egemen bakışın yansıdığı yargı, 26 kişinin tecavüz ettiği 13 yaşında kız çocuğu için istese karşı koyabilirdi kararı vermekten imtina etmiyor. Kadınlara sömürü, şiddet ve ölüm bir yaşam biçimi olarak dayatılıyor. Devletin desteğini alan katiller öldürme hakkımı kullandım diyecek kadar pervasızlaşıyor. Dün Güldünya yı, bu gün de Özgecan Aslan ı katlediyor. Özgecan ın katili; diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi, devletin hemen her kademesinde ve kurumunda yer bulan kadın düşmanı gerici ve baskıcı anlayıştır. Yaşanan vahşetin sorumlusu; iktidara geldiği günden beri, açıkça kadın erkek eşit değildir, kızlı erkekli aynı merdiveni kullanıyorlar, kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar, her kürtaj bir Uludere dir demekte hiçbir sakınca görmeyen; kahkaha atmayı iffetsizlik olarak gören; hamile kadınların sokağa çıkmasını gayri ahlaki bulan, annelik bir kariyerdir diyerek anneliğin kazandırdıklarıyla, sadece erkeklerin adaletine sığınarak var olabileceklerini söyleyen; tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar, tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur diyebilen; kadına yönelik şiddetin değil, konuyla ilgili çıkan haber sayısının arttığını iddia edebilen AKP dir. Yaşanan vahşetin sorumlusu; kadın istihdamının engellenmesine yol açan, kadının kimliğini yok eden, aile içine hapseden ve kadın bedenini namus kavramının odağına koyan anlayışı/yaşam biçimini topluma bir model olarak dayatan iktidardır. Bizler, TMMOB li kadınlar olarak, evde sokakta ya da çalıştığımız yerlerde kadınlar olarak yaşadığımız baskı, şiddet ve sömürünün arkasında erkek egemen anlayışın olduğunu biliyoruz. Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz, inancımız, statümüz, yaşımız farklı olabilir ama maruz kaldığımız sömürü, baskı ve şiddet aynıdır. Bizi yok sayan, emeğimiz ve bedenimiz üzerine çöreklenen bu erkek egemen tahakkümünü, eşitliğin değil adaletin savunulması gerektiğini söyleyenlerin adaletini reddediyoruz. TMMOB olarak; bu zulüm, bu işkence, bu karanlık dünyanın karanlık yüzleri çekin ellerinizi üzerimizden diyerek, ÖZGECAN ın canına kıyanları, bedenini yakanları, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. TMMOB üyeleri, kadınların ülke genelinde düzenleyeceği eylemleri destekleyecektir. Kadına yönelik sömürüye, tacize, tecavüze ve şiddete karşı kadın erkek omuz omuza, yaşamın her alanında mücadeleye devam edeceğiz. Yasta Değil, İsyandayız, Kadın Cinayetlerinin Hesabını Soracağız! Susmadık Susmayacağız, Tecavüze Sessiz Kalmayacağız! Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Durduracağız! TMMOB Kadın Çalışma Grubu 43.Dönem Olağanüstü Genel Kurulu Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu katılımcılarına ilişkin teşekkür mesajı yayımladı. 14 Şubat 2015 de Ankara da TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu nda buluşmak ve sözümüzü sokakta söylemek üzere, 9 Şubat Pazartesi gününden itibaren ülkemizin örgütlü bulunduğumuz her noktasından Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz diyerek AKP nin TMMOB yasası değişikliğine karşı başlattığımız yürüyüşümüzde bulunan, yürüyüş kollarımızı karşılayan, uğurlayan, Ankara ya gelerek Olağanüstü Genel Kurulumuza katılan ve Genel Kurul Sonuç bildirimizi sokakta hep birlikte okuyan herkese, hepinize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan siyasi partilerimize, milletvekillerimize, emek ve meslek örgütlerine, doğasına, havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan platformların temsilcilerine, demokrasi güçlerine, TMMOB dostlarına Yönetim Kurulumuz adına özellikle teşekkür ediyorum. 14 Şubat ta Ankara da sokakta TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu katılımcıları olarak oybirliği ile ve hep birlikte AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız dedik. 14 Şubat ta hep birlikte TMMOB nin ne olduğunu dosta düşmana bir kez daha gösterdik. TMMOB söylüyor: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

5 1 Mart Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü TMMOB, İş cinayetlerine dikkat çekmek için 2013 yılından bu yana düzenlediği 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde kentlerde kitlesel basın açıklamaları düzenleyecek. İş cinayetlerinin faili meçhul kalmaması ve iş cinayetlerine dikkat çekilmesi amacıyla ilki 2013 te düzenlenen 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü, TMMOB ve bağlı Meslek Odaları ile sendikalar tarafından çeşitli eylem ve etkinliklerle karşılanacak Mart ında Birliğimiz, hemen bütün illerde İKK lar aracılığıyla düzenlenecek kitlesel basın açıklamaları konuya dikkat çekmeye çalışacak. Odamız da üye ve yöneticileri ile basın açıklamalarında yer alacak. İllerde yapılacak basın açıklamalarının programı belli oldu. Programın detaylarına TMMOB web sitesinden ulaşılabilir. 3 Mart ta Alanlara! Diyarbakır İKK: Kobane Uluslararası Afet Alanı ilan edilmeli İMO Diyarbakır Şube Başkanımız Turan Kapan ile İMO Su Yapıları Kurulu Üyemiz Ahmet Göksoy un da aralarında bulunduğu TMMOB Diyarbakır İKK heyeti Kobanê de yaptığı incelemeleri tamamladı. 11 Şubat 2015 tarihinde bölgeyi ziyaret eden heyet, hazırladığı ön inceleme raporunu kamuoyuyla paylaştı ve Kobanê, Uluslararası Afet Alanı ilan edilmeli dedi. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, Kobanê de yaptığı incelemeler sonucu hazırladığı ön inceleme raporu kamuoyuna açıkladı. İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Konferans Salonu ndaki açıklamaya, TMMOB İKK Sekreteri Turan Kapan ve TMMOB a bağlı odaların yöneticileri katıldı. Raporu açıklayan TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri Turan Kapan, 12 kişilik heyetle Suruç Kaymakamlığı nın özel izniyle 11 Şubat 2015 tarihinde Kobanê yi ziyaret ettiklerini belirterek, Heyet, Mürşitpınar Sınır Kapısı ndan Kobanê ye giriş yapmış, sınırda Kobanê Kanton yönetimi görevlilerince karşılanmıştır. Heyetin teknik inceleme çalışmalarına; Kanton yönetiminden bir avukat başkanlığında, Kobanêli bir Makina Mühendisi, bir İnşaat Mühendisi ve bir İletişim Mühendisi eşlik etmiştir. Teknik inceleme Kanton yönetimi tarafından belirlenen güvenli alanlarda yapılmıştır. Bu rapor, DAİŞ in yaptığı saldırı, işgal ve katliamın meydana getirdiği yıkımları, talanı ve yeniden inşa sürecini yerinde incelemek amacıyla yapılan ziyaretin ardından hazırlanan Kobanê ön inceleme raporudur dedi. Kapan, yaptıkları tespitleri şöyle sıraladı: -Krokide kırmızı ile gösterilen; yaklaşık 4.5 km uzunluğundaki güzergah üzerinden inceleme yapılmıştır. -Kobanê kent merkezi krokide mavi hat ile gösterilen yerleşim alanı yaklaşık olarak 871 ha dır. -Kuzeydoğu ve doğu bölgesinde krokide yeşil ile gösterilen; ağır hasarlı binaların bulunduğu alan yaklaşık olarak 456 ha dır. -Kobanê batı bölgesinde bulunan sarı hat ile gösterilen, yapıların az ve orta hasarlı olduğu alan yaklaşık 239 ha dır. Yapıların yüzde 80 i yıkılmış Kentin hızlı yapılaşması, nüfus artışına paralel olarak arttığını kaydeden Kapan, Yapıların büyük çoğunluğunun zemin, Z+1, Z+2 olarak yapıldığı gözlenmiştir. Kobanê ve çevresinin 4. derece deprem bölgesi olması nedeniyle binaların gayet narin kesitlerle inşa edilmiş olduğu gözlenmiştir. Yapılarda mühendislik hizmetinin oldukça zayıf olduğu tespit edilmiştir. DAİŞ saldırısından sonra kentteki yapı stoğunun yaklaşık %80 i yıkılmış ve yakılmış olduğu tespit edilmiştir. Ağır hasar gören bu yapıların tekrar onarılması veya bu haliyle yerleşime açılmasının ekonomik olmadığı tespit edilmiştir. Savaşın ağır izlerin taşındığı bazı alanlar açık hava müzesi olarak planlanabilir. Kentteki savaşın yapılardaki etkisi iki aşamalı olarak tespit ettiklerini kaydeden Kapan, 1. DAİŞ saldırılarında yıkılan, yakılan ve tahrip edilen alanlar, 2. Koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonucu yıkılan, tahrip olan alanlar diye konuştu. Kentte şu anda 10 bin kişi yaşıyor Kentin kuzeyi Türkiye sınırı olup, Kobanê nin tek güvenli kapısının Mürşitpınar sınır kapısı olduğu görülmektedir. Bu kapı referans alındığında; kuzeydoğu, doğu ve güney cephelerine uzanan alanlarda yapılaşmanın % 80 inin enkaz halinde olduğu tespit edilmiştir diyen Kapan, Savaş ile birlikte kentin bütün altyapı hizmetleri (yol, su, kanalizasyon, enerji) vb. tahrip olduğu belirtilmiştir. Kentin batı bölgesindeki yapıların %20 si tahrip olmasına rağmen, onarılabilir durumda olduğu gözlemlenmiştir. Kentte savaş esnasında 5000 kişinin olduğu, şu an yaklaşık kişinin yaşadığı ve geri dönüşlerin devam ettiği Kanton yönetimince belirtilmiştir. Ayrıca geri dönen nüfus için çadır kentlerin yapılmasının planlandığı Kanton yönetimince ifade edilmiştir dedi. Enerji, su, gıda, tarım ve sağlık sorunları Kentin, enerji, su, gıda, tarım ve sağlık sorunlarına olduğuna işaret eden Kapan, Kentin elektrik enerjisi daha önce Suriye deki bir hidroelektrik santralinden (HES) alınmakta olup, Suriye deki iç savaşın başlamasından sonra enerji nakil hatların, merkezi hükümet tarafından kesildiği ve bu santralden enerji verilmediği belirtilmiştir. Mevcut HES in halen DAİŞ kontrolünde olduğu ve enerji kesintisinin devam ettiği belirtilmiştir. İhtiyaç duyulan elektrik enerjisi temini acilen Türkiye den (Suruç) sağlanmalıdır. Bu sorunun siyasi olarak aşılması durumunda; teknik olarak hiçbir zorluğu ve yüksek maliyeti olmayacaktır. Bunun yanında yeniden inşa sürecinde enerjinin sürdürebilirliği açısından; rüzgar, güneş ve fosil yakıtlı enerji üretiminin hayata geçirilmesi için, kentin bu konudaki kaynakları için teknik çalışmalar yapılmalıdır. Petrol rafinerilerinin imha olması nedeniyle; rafinerinin yeniden onarılması için teknik çalışma yapılması gerekmektedir. Enerji sorununun çözümü; diğer bütün altyapı sorunlarının eksenini oluşturmaktadır. Fırat nehri kıyısındaki akiferlerden (kuyulardan) pompaj ve terfi sistemiyle alınan su membada Suriye hükümeti tarafından kesildiği, Kanton yönetiminin suyu kendi olanaklarıyla başka alanlardan temin ettiği, DAİŞ saldırısı sırasında su kuyularının tahrip olması nedeniyle ciddi bir su sıkıntısı olduğu tarafımıza iletilmiştir. Yeniden su temini için, çöken/ tahrip edilen su kuyularının tekrar açılması gerekmektedir. Yapılan incelemede arazi yapısı ve yeraltı su seviyesinin kuyu açılmasına müsait olduğu tespiti yapılmıştır. Bir teknik heyetin etüt çalışması yaparak, yeni kuyuların hayata geçirilmesi anlamında acilen çalışmalar yapılmalıdır diye konuştu. Yeniden inşa için Kobanê nin özgürleşmesinde önemli rol alan kadın özgürlük savaşçılarının direnişleri adına kent merkezine sembol bir anıtın yapılmasını öneren Kapan, Kobanê nin yeniden inşa süreci çalışmasına ilişkin de yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: -İnsani yardımların ve Kobanê nin yeniden inşası için gerekli olan ihtiyaçların sağlanması için Mürşitpınar Sınır Kapısı nın (resmi) yardım koridoru olarak açılması gerekir. -DAİŞ çetelerinin kaçarken alanda bıraktıkları füze, havan, mayın gibi patlamamış patlayıcı vb. maddelerin temizlenmesi gerekmekte olup, bu işlem için gerekli uzman ekiplere ihtiyaç duyulmaktadır. -Savaşın Kobanê de yaratmış olduğu hasarın genel düzeyi ve yapılardaki hasar tespiti yapılmalı, -Kobanê, Uluslararası Afet Alanı ilan edilmesi gerekir. Ciddi bir enkaz sorunu olup, enkazın kaldırılması için uluslararası iskan ve mülteci kuruluşlarına acil yardım çağrısı yapılması gerekmektedir. İşin ekolojik boyutuna dikkat çekilmelidir. -Geri dönüşlerin örgütlenmesinde ve yeniden inşa sürecinde NEOLİBERALİZM politikaları değil, mekan, kimlik ve ekolojik kentte yaşayan insanların özgür iradesi ve öz yönetimiyle gerçekleştirilmelidir. -Enkaz kaldırma işleminden önce kent merkezine ait yerleşim alanının havadan fotoğraflarının çekilmesi ve hasar tespit çalışmalarında kullanılması gerekmektedir. -Kent merkezinin alt yapısına ait haritaların varsa temini yok ise yeniden hazırlanması gerekmektedir. -Kentin şu anki halinin, her sokağının veya önemli yerlerinin fotoğraflanarak, geleceğe bellek oluşturulması açısından bir veri olarak saklanmalı ve yeniden inşa sürecinde bunun yerinde sergilenmesi önerilmektedir.

6 1 Mart 2015 Trabzon İKK Kadın Komisyonu ödüllü fotoğraf sergisi düzenliyor Polis Devleti Yasa Tasarısına karşı tepkiler büyüyor TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam eden, temel hak ve özgürlüklerimizi daha da sınırlayan İç Güvenlik Yasa Tasarısı na karşı, 24 Şubat 2015 tarihinde emek ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla TMMOB önünde toplanarak Ankara-Sakarya caddesine yürüdü. Sakarya meydanına kurulan kürsüde, TMMOB adına Özgür Topçu konuştu. Konuşmanın tam metni şöyle: TMMOB Trabzon İKK Kadın Komisyonu, Sizin Objektifinizden mimar, mühendis, plancı kadınlar isimli ödüllü fotoğraf sergisi düzenliyor. Sergide mühendis, mimar ve şehir plancı kadınların objektiflere yansıması yer alacak. Son fotoğraf kabulü 27 Şubat 2015 tarihinde sona erecek olan sergide dereceye giren fotoğraflar 5 Mart 2015 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ise 8 Mart ta yapılacak. Sergiyle ilgili yapılan duyuru şöyle: A-SERGİ KAPSAMI 1. Mimar, Mühendis, Şehir Plancı Kadın ın herkesin gözünden yansımasını fotoğraf sergisi aracılığıyla geniş toplum kesimleri ile buluşturmak. 2. Sergiye katılımı teşvik etmek amacı ile ödüller verilecektir. B- SERGİYE KATILIM 1. Sergiye katılacak fotoğrafların konusu Mimar, Mühendis, Plancı Kadın dır. 2. Fotoğraf sergisine Trabzon ilinden herkes katılabilir. 3. Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz teknikte olabilir. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarınızın kenarı 50 cm olmalıdır. 4. Sergiye katılan fotoğraflar seçici kurul tarafından değerlendirilip, farklı ödüller verilecektir. Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb. hususlar da göz önüne alınacaktır. C- YAPITLARIN YAYIMLANMASI 1. Sergiye katılan fotoğraflar geri verilmeyecektir. 2. Sergiye katılan tüm fotoğraflar TMMOB`ye bağlı tüm yayın organlarında veya TMMOB tarafından düzenlenecek başka bir sergide yayımlanabilir. D- DEĞERLENDİRME 1. Sergiye gönderilen fotoğraflar TMMOB Trabzon İKK Kadın Komisyonu tarafından saptanmış bir seçici kurul tarafından incelenir. 2. Sergiye en son fotoğraf kabulü tarihidir. 3. Seçim sonuçları 5 Mart 2015 tarihinde org.tr ve tüm TMMOB`ye bağlı odaların web sitelerinde açıklanacaktır. Ödüller 8 Mart kapsamındaki etkinlikte verilecektir. E- FOTOĞRAFLARIN TESLİMİ 1. Fotoğraflar dijital ortamda (JPEG) 300 dpi çözünürlükte, CD ye kayıtlı olarak ve basılı teslim edilecektir. Katılımcı CD içine ve üzerine fotoğrafın adını,5 harften oluşan bir Rumuz yazmalıdır. Rumuz açık bilgilerini aşağıda verilen adrese kayıt yaptırırken vermelidir. 2. Fotoğraflar bugünden başlayarak Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası na elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilebilir Şubat tarihinden sonra gelecek fotoğraflar değerlendirmeye alınamayacak, fakat sergide yer alabilecektir. AKP, iç güvenlik yasası ile faşist baskılarını kurumsallaştırarak kendi iktidarını korumaya çalışıyor. Tasarı çok açık bir şekilde yükselen toplumsal muhalefete, sendikal örgütlenmelere, hükümet protestolarına saldırı amacı gütmektedir. AKP hükümeti emekçilere, gençlere, kadınlara ve bir bütün olarak toplumsal muhalefete karşı topyekûn bir saldırı içerisindedir. Bu yasa faşizm yasasıdır. AKP faşizminin resmen ilan edildiği yasadır. AKP ülkeyi yönetemiyor. Baskı ve zorla iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Bir iç savaş hükümetine dönüşen AKP, polisi bir iç savaş gücü olarak konumlandırıyor. Tüm toplumu polis zorbalığıyla susturmanın hatta ses çıkaranı öldürmenin yasal dayanakları oluşturuluyor. Polise verilen yetkiyle yeni Ali İsmail ler, Ethem ler, Berkin ler hukuka uygun bir şekilde öldürülecek! Hukukun, adaletin bittiği yerde direniş en meşru haktır. Özgürlüklerimiz ve haklarımız için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz, direneceğiz Faşizme geçit vermeyeceğiz.

7 1 Mart 2015 Şubelerden haberler Ankara Şube üyelerle Torba Yasayı değerlendirdi Ankara da Yaklaşık Maliyet-Hakediş Kursu Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şubat ayı içerisinde düzenlenen kurslarda üyelere Torba Yasa hakkında bilgi verdi. Karayolu Tasarımı, İngilizce, Sap2000, Yaklaşık Maliyet-Hakediş ve İdeCAD kurslarında yapılan bilgilendirmeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden Lezgin Aras, Aysel Duru, Özlem Kaya ve Emrah Alp yaptı. Yapılan bilgilendirmede; Torba Yasa da 3194 sayılı İmar Kanunu, 5543 sayılı İskan Kanunu, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nda düzenlemeler olduğu ve bu düzenlemelerle Torba Yasa ya bir bütün olarak bakıldığında, şu anda torbayı hazırlayanlarca yapı üretim süreci önünde engel olarak görülen tüm hususların yasa ile ortadan kaldırılarak bu alanın kendileri açısından kuralsızlaştırılması hedefi olduğu dile getirildi. Yönetim Kurulu Üyeleri bu tasarının hem mühendis-mimarlar için hem de ülkemiz ve halkımız için yaşadığımız çevre, suyumuz, havamız ve yaşamımız için aklımıza gelen ne varsa hepsi için bir yıkım tasarısı olduğunu belirttiler ve tasarının getirdiklerini ve yasalaşması ve işletilmesi sonrasında ortaya çıkacakları örneklerle anlattılar. Ankara Şubemiz, 2 Şubat 2015 Pazartesi günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi nde Yaklaşık Maliyet - Hakediş kursu başlattı. Toplam 24 saat devam eden ve 18 kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Zafer Keskin verdi. Keskin, kurs süresince; Genel Tanımlar, Projenin Çözümlenmesi ve İş Gruplarının Oluşturulması, İmalatların Gruplandırılması, Saha İşleri - Beton İşleri - Duvar İşleri - Metal İşleri - Isı ve Su Yalıtımı - Kapı, Pencere ve Cam İşleri - Ahşap ve Plastik İşleri - Kaplama İşleri - Aksesuarlar ve Özel İşler Müteferrik İşler vb, İmalat Miktarlarının Hesaplanması (Metraj), Birim Fiyatların Tespiti (Fiyat Analizleri), Maliyet Tablolarının Oluşturulması (Yaklaşık maliyet Hakediş), Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları, Teknik Şartname Hazırlanması başlıklarında bilgiler verdi. Ankara da Inroads Kursu Ankara Şubemiz, 14 Şubat 1015 Cumartesi günü İMO Kongre ve Kültür Merkezi nde Inroads kursu başlattı. 18 kişinin katıldığı ve toplam 32 saat devam eden kursun eğitimini İnş. Yük. Müh. Kıvanç Karakaş verdi. Karakaş, kurs süresince nokta program yüklemelerinin yapılması, OpenRoads teknolojisine genel bakış, MicroStation Workspace ayarları, ayar dosyalarının kullanımı, dgnlib kütüphanesi oluşturma ve kullanılacak stil ve şablonların hazırlanması, Feature tanımlama ve 2B-3B görüntüleme ayarları-yüzey oluşturma ve görüntüleme, Design Intend mantığı-yatay geometri araçları ve yatay geometri oluşturma, dinamik profil görünümü-düşey geometri tanımlama-inroads modelleme mantığı, koridor oluşturma ve 3 boyutlu model yaratımı, platform genişlemeleri, şev/duvar, üstyapı kalınlığı vb. ayarların yapılması, Civil Cell kullanarak otomatik kavşak yerleşimi-tipkesit kütüphanesi oluşturma-nokta-çizgi farkı, nokta kurallarının tanımlanması-şev tanımlarının yapılması-en kesitlerin oluşturulması, raporların alınması-çıktıların InRoads temel araçlarına aktarılması-dever tanımlama ve Dever kuralları, kavşak tasarımı-kavşak çiziminin yapılması-kot taşımaların yapılması, kavşak üstyapısının oluşturulması-şevlerin oluşturulması konularında bilgiler verdi. Ankara da Proje Maliyet Yönetimi ve İş Programlama Kursu Üyelere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren Ankara Şubemiz, 12 Şubat 2015 Perşembe günü ise Proje Maliyet Yönetimi ve İş Programlama Kursu kursu başlattı. İMO Kongre ve Kültür Merkezi nde Toplam 8 saat devam eden ve 30 kişinin katıldığı kursun derslerini İnş. Müh. Özkan Öz verdi. Öz, kurs süresince; proje yönetimi genel bilgilendirme, proje yönetimi temel bilgi ve terminolojileri, proje maliyet çeşitleri ve yapısı, proje maliyet hesabi, bütçe ve planlama, proje ilerleme ölçümü ve kazanılan değer (earned value management), iş programı yönetimi, mali ve fiziksel ilerleme performans indeksleri (CPI ve SPI), proje kontrol entegrasyonu konularında bilgiler verdi, örnek çalışma yaptı ve soruları cevapladı.

8 1 Mart 2015 Şubelerden haberler Bursa da taahhüt işleri yapan üyelere seminer Erzurum daki seminere üyelerden büyük ilgi Bursa Şubemiz, taahhüt işleri yapan üyelere katkı sağlamak için Taahhüt İşlerinde İnşaat Muhasebesi Kayıtları, Vergi ve SGK Uygulamaları Semineri düzenledi. Seminerde, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir Erkan Çeziker, Ekonometrist Dr. Halil Kaya üyelere konuyla ilgili bilgilerini aktararak, sorularını yanıtladı. İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Söylemez, taahhüt işlemleri gerçekleştiren üyelerin karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için eğitimlerin faydalı olacağını söyledi. İhalede en önemli evrak teminat mektubu Seminerde inşaat işletmelerinde vergilendirmeyi anlatan Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir Erkan Çeziker, Kamu İhale Kurumu tarafından gerçekleştirilen ihale ve sözleşme sürecinde yapılması gerekenleri aktardı. İhalelerin genel olarak kapalı zarf usulünde yapıldığını kaydeden Çeziker, eksik evrakı olan firmaların ihaleden men edildiğine dikkat çekti. İhalelerde çoğunlukla en düşük teklifin kabul edildiğini belirten Çeziker, İhaleyi aldıktan sonra en önemli evrak kesin teminat mektubudur. Projenin yapımı sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanırsa mektubunuz nakit para yerine geçer ve Kamu İhale Kurumu kendisi bozdurup zararı tazmin etmek ister. Sözleşmede işin başlangıcı, yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği tarihtir. Yer teslimi belirtilmemişse sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi. Hiç biri belirtilmemişse sözleşme tarihidir. İşin bitiş tarihini geçerseniz kamu kurumuna ceza ödersiniz. Bu süre çok önemli. Bu süre hava muhalefeti nedeniyle uzayabilir. Bu gibi durumlarda ihale makamı ek süre talep ettiğinizde verebilir. Projede farklılıklar istendiğinde de size ek süre verilebiliyor dedi. Ara dönemde geçici beyannamede iş bitişi bildirilebilir Taahhüt işlerinde geçici kabul süreci uygulana bildiğini dile getiren Çeziker, işin kesin kabulünün bu süre geçtikten sonra gerçekleştiğini ifade etti. Vergi beyannameleri hakkında tavsiyelerde bulunan Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir Erkan Çeziker, Firmalar için finansman önemli. Taahhüt firmaları yoğun kredi hacimlerinde çalışırlar. Bu yüzden ara dönemde olsa geçici beyannamede işin bittiğini bildirebilirler. Banka nezdinde rakamsal olarak gelir gözükür şeklinde konuştu. Yıpranma payı giderleri önemli yer tutuyor Taahhüt işlerinin muhasebeleştirilmesini anlatan Ekonometrist Dr. Halil Kaya, maliyet muhasebesinin en büyük sorununun genel üretim giderleri olduğunu belirterek, inşaat sektöründe yıpranma payı giderlerinin oldukça fazla yer tutuğunu söyledi. Dönem sonu işlemlerin ikiye ayrıldığını dile getiren Kaya şunları söyledi: Muhasebe dışı envanterde sayım ve değerlendirme yapılıyor. Muhasebe içi envanterde de, muhasebe dışı envanterde belirlenen fiili durumlar ile kayıtlar arasında fark varsa düzenleniyor. Dönem gelir ve giderleri belirleniyor. Resmi nizamdan sonra bilanço ve gelir tablosunu düzenleyip dönemin hesapları kapatılıyor. Erzurum Şubemiz, meslek içi eğitim kapsamında 20 Şubat 2015 Cuma günü yoğun katılımlı seminer düzenledi. Atatürk Üniversitesi Mavi Salon da düzenlenen ve yaklaşık dört saat süren eğitime Ege Üniversitesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Kambiz Ramyar, Doç. Dr. Selim Altun ve Yrd. Doç. Dr. Cahit Yerdelen katıldı. Prof. Dr. Kambiz Ramyar, Betonda Alkali-Silis Reaksiyonu başlıklı sunumu, Doç. Dr. Selim Altun Zemin İyileştirme Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri sunumunu, Yrd. Doç. Dr. Cahit Yerdelen ise Doğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Su Potansiyelindeki Yeri konusunda seminer verildi. Seminerin ardından Erzurum Şube Başkanı İlhan Tohumcu öğretim görevlilerine teşekkür plaketi verdi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adına Sahibi Nevzat Ersan Yazı İşleri Müdürü Zeki ERGİNBAY Zeki ERGİNBAY ( ) Bülent Tatlı Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: Kızılay / Ankara Tel: Faks: E-Posta: Web: 1 Mart 2015, Sayı:256, onbeş günde bir yayınlanır, yerel süreli yayın. ISSN: Elektronik ortamda hazırlanıp üyelerine ücretsiz dağıtılır

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması İçindekiler 45. Dönem Genel Kurul Gündemi... 13 44. Dönem Organları... 14 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 45. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 20 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 22 15

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Yargısız Đnfazlar 44 914 Toplumsal Gösterilere Müdahalede Aşırı Güç Kullanımı 12 869 Dur ihtarı na Uymama ve Silah Kullanma Yetkisinin

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız Bölüm 18 Demokrasi Mücadelesinde Odamız 268 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 269 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de kendi meslek alanları

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

: İstanbul Barosu Başkanlığı

: İstanbul Barosu Başkanlığı 31.05.2013 815 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBARDA BULUNAN : İstanbul Barosu Başkanlığı İHBAR EDİLENLER : Şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri, onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına,

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına, Neden TMMOB? Çünkü TMMOB; Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim Dayanışması'nın katılımcısı olan TMMOB'nin bir gece yarısı operasyonuyla yetkilerinin alınması AKP'nin TMMOB'den intikam alma girişimidir.

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİ VE TAŞKIN KORUMA TESİSLERİNİN PLANLANMASINDA DSİ YAKLAŞIMI

TAŞKIN YÖNETİMİ VE TAŞKIN KORUMA TESİSLERİNİN PLANLANMASINDA DSİ YAKLAŞIMI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON Tlf: (462) 326 73 99 Faks: (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr WEB :

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR!

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, sesini yükselten kesimlere karşı

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012

bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012 bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA DAİR AV. GÜNEY DİNÇ'LE SÖYLEŞİ Av. Güney Dinç'le yeni hazırlanan ve tartışmaya açılan Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Makale. AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında.

Makale. AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında. Makale AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında. TMMOB ve Odalarımızın Ülkemizin Kentsel ve Doğal Değerlerinin

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM!

AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM! AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM! ^^Tek kişinin egemenliğine dayalı ^^Yasama Yürütme ve Yargının tek elde toplanacağı ^^Meclis in devre dışı bırakılacağı ^^Hukuk Devletinin ortadan kalkacağı ^^Fren, denge ve denetim

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Torba Yasaya Karşı Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü`ne Siyah Çelenk Bıraktık!

Torba Yasaya Karşı Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü`ne Siyah Çelenk Bıraktık! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL OCAK E-BÜLTEN Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ocak ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Torba

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

İstismar Edersen Ceza, Delilin. Yoksa. Tedbir, Boşanırsan Nafaka

İstismar Edersen Ceza, Delilin. Yoksa. Tedbir, Boşanırsan Nafaka İstismar Edersen Ceza, Delilin Yoksa Tedbir, Boşanırsan Nafaka Yok! Eğitim Sen Yayınları Mayıs 2016 14 Ocak 2016 da kurulan Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015)

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015) 17.06.2015 Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu (16 Haziran 2015) Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 Fax:+90 (312) 230 17

Detaylı