T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER TEZ HAZIRLAMA Tez Önerisi Hazırlama Tez Araştırmasının Kapsamı TEZİ OLUŞTURAN BÖLÜMLER TEZİN DÜZENİ VE İÇERİK BİLGİLERİ ÖN SAYFALAR Dış Kapak İç Kapak Onay Sayfası Önsöz ve/ veya Teşekkür Sayfası Türkçe Özet İngilizce Özet (Abstract) İçindekiler Tablolar Dizini Şekiller Dizini Kısaltmalar ve Semboller Dizini ASIL YAZIM METNİ Giriş Literatür Taraması, Kaynak Özetleri veya Kuramsal Temeller Veri ve Yöntem Bulgular Tartışma Sonuç ARKA SAYFALAR Kaynakça... Hata! Yer işareti tanımlanmamış Ekler Özgeçmiş Arka Kapak GENEL YAZMA KURALLARI TEZ YAZILIRKEN UYULACAK BİÇİMSEL VE TEKNİK KURALLAR Tezin Uzunluğu, Sayfa Yapısı ve Kullanılacak Kağıt Sayfa Numaralama Yazı Şekli, Satır Aralıkları ve Düzeni TEZ YAZMA İLE İLGİLİ KURALLAR Yazı Dili Metin Yazılırken Bilinmesi Gereken Esaslar Metnin Bölümlere Ayrılması, Başlıklar ve Numaralandırma METNİN İÇİNDE KAYNAKLARIN GÖSTERİMİ KAYNAKLARI YAZMA, SIRALAMA VE KAYNAKÇA METİN AKTARMA VE ALINTI YAPMA DİPNOTLARIN YAZILIŞI TABLO, ŞEKİL VE DENKLEMLERİN YERLEŞTİRİLMESİ TEZ ARAŞTIRMASINDA YAPILMAMASI GEREKENLER TEZ DANIŞMANININ ATANMASI VE GÖREVLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİNİN TESLİMİ VE TEZ JÜRİSİNİN ATANMASI YÜKSEK LİSANS TEZ SINAVI TEZ TESLİMİ İLE İLGİLİ GENEL TALİMAT TEZLERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR EKLER...

3 EKLER Başvuru Kitapları İngilizce Terimler Dış Kapak Örneği ve Tez Sırtı Örneği ( Ek:1) İç Kapak Örneği ( Ek:1a) Onay Sayfası Örneği (Ek:2) İngilizce Onay Sayfası Örneği (Approval Page) (Ek: 2a) Türkçe Özet Örneği (Ek:3) İngilizce Özet Örneği (Abstract) ( Ek:3a) İçindekiler Sayfası Örneği (Ek:4) Şekiller Sayfası Örneği (Ek:5) Tablolar Sayfası Örneği (Ek:5a) Kısaltmalar Sayfası Örneği (Ek: b) Semboller Sayfası Örneği (Ek:5c) Tablo ve Şekil leri (Ek:6) Kaynakça Dizini Örneği (Ek:7) SI Birimleri, Büyüklükler, Birimler ve Simgeler Listesi (Ek: 8 ) Özgeçmiş Sayfası Örneği (Ek:9)

4 ŞEKİLLER Şekil 4.1: A4 Sayfasına göre sayfa düzeni...16 Şekil 4.2: Sayfada dipnot gösterimi...36 Şekil 4.3: Metnin içinde Şekil yerleştirilmesi örneği...40

5 TABLOLAR Tablo 4.1: Sayfa sırası ve sayfa numaralama tablosu...17 Tablo 4.2: Satır araları düzeni...17 Tablo 4.3: Başlıkların numaralandırılması...20 Tablo 4.4: Başlık numaralamada ondalık sistemin İçindekiler sayfasındaki görünümü...21 Tablo 4.5: Başlıkların yazılışı...21 Tablo 4.5a: Başlıkların yazılışı...21 Tablo 4.6: Tez yazımında ve dipnotlarda kullanılabilecek sembol ve kısaltmalar tablosu...37 Tablo 4.7: Metnin içinde Tablo yerleştirilmesi örneği...40 Tablo 4.8: Metnin içinde denklemlerin gösterimi...42

6 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU 1. GİRİŞ ve ÖN BİLGİLER Bu kılavuzun amacı Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programları na devam eden öğrencilerin sunacakları tezlerin benzer bilimsel yazılı sunum standartlarına uygunluklarını sağlamaktır. Yüksek lisans tezleri ve dönem projeleri (tezsiz yüksek lisans için) bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Aynı standartlar Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri nin tüm Yüksek Lisans Programları için geçerlidir. Amaç, yazılacak lisansüstü tezlerinin içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını standart bir metin haline getirmelerine yol gösterici olmaktır. Yüksek Lisans tezi hazırlayacak olan lisansüstü öğrencileri bu kılavuz içinde ana hatları ile belirtilmeye çalışılan kurallara uymak zorundadır. Enstitüler bu kılavuzdaki sunum ve yazma kurallarına uymayan tezleri kabul edemezler. Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Enstitüleri ne teslim edilecek tezlerin ve tez önerisinin kabul edilebilmesi için, bu kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, hazırlanacak tezlerin eksiksiz ve doğru bir biçimde hazıranabilmesi için, kılavuzun tamamı okunmalıdır. Bu yazma kılavuzunun Giriş ve Ön Bilgiler bölümünden sonra akışı aşağıdaki gibidir: Tezi oluşturan bölümler İçerik bilgileri Genel yazma kuralları Tez Danışmanı nın atanması ve görevleri Yüksek Lisans Tezinin teslimi ve Tez Jürisinin atanması Yüksek Lisans Tez Sınavı ile ilgili bilgiler Kılavuz, tez hazırlığı ve yazımı ile ilgili her bir ayrıntıyı verecek kadar kapsamlı olmadığından, öğrencilerin tezlerini hazırlarken gerekirse Tez Yazma Kılavuzu Ek Sayfalar ının birinci sayfası, BAŞVURU KİTAPLARI Sayfası nda listelenen kitaplara başvurmaları önerilir. Kılavuzun yazım akışı içinde, Giriş ve Ön Bilgiler Bölümü nde tezin hazırlanma aşamasında öğrenciden beklenenler ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Giriş ve Ön Bilgiler Bölümü nü takip eden ikinci bölümde her tezde bulunması gereken bölümlerin listesi, üçüncü bölümde de tezin tüm bölümlerinin düzeni ve içeriği ile ilgili kısa açıklamalar bulunmaktadır. Bu kılavuzun Genel Yazma Kuralları bölümünde (Bölüm 4), tez yazılırken uyulması gereken esaslar ve kaynak gösterme yönteminin bellibaşlı kuralları açıklanmıştır. Kılavuzun beşinci bölümünde araştırma yapılırken ve tez hazırlarken yapılmaması gereken hatalar özetlenmiştir. Tez Danışmanı nın atanması ve görevleri, Tez Savunma Sınavı Jürisi nin oluşturulması ve Tez Sözlü Sınavı ile ilgili bilgiler bu yazma kılavuzunun altıncı bölümündedir. İlke olarak tüm tezler genel okura açıktır ve kaynak gösterilmeden daha önce yayımlanmış hiç bir metin içeremezler. Gerekli ve mümkün olan her yerde tez araştırmacısı fikirlerini yapılmış araştırmalara atıfta bulunarak desteklemelidir. Kaynaklar, bilimsel kaynak gösterme yöntemlerine uygun olarak düzenlenmeli ve tezin başından sonuna kadar tutarlı olarak aynı referans tekniği kullanılmalıdır. Bahçeşehir Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans Programları, tezlerini hazırlayan öğrencilerin metin içerisinde kaynak gösterirken ve Kaynakça dizinini hazırlarken Yazar-tarih yöntemi esasına dayanan HARVARD referans sistemini kullanmalarını öngörmektedir. Bu sistem ile ilgili genel kurallar bu kılavuzun Genel Yazma Kuralları bölümünde (Bölüm 4) verilmiştir. 2

7 Yabancı dille eğitim yapan lisansüstü programlarda öğrencilerin, Yükseköğretim Mevzuatı nın, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği nin 10. maddesine göre tezlerini yabancı dille hazırlamaları ve yine yabancı dilde savunmaları gerekmektedir. Tezlerini İngilizce hazırlayacak öğrenciler, tezlerini yazarken kullanmaları gereken bellibaşlı terim ve sözcüklerin İngilizce karşılıklarını Tez Yazma Kılavuzu Ek Sayfalar ının ikinci sayfası, İNGİLİZCE TERİMLER sayfasında bulabilirler. Ek Sayfalar da ayrıca, İngilizce Onay Sayfası (Approval Page) ve İngilizce Özet (Abstract) örnekleri de verilmiştir. (Bkz. Ek:2a ve Ek:3a) 1.1 TEZ HAZIRLAMA Tez araştırmasında öncelikle öğrencinin kendi edindiği bilgileri kullanarak kendini geliştirmesi ve bilimsel bilginin gelişimine katkıda bulunması beklenir. Hazırlanan bir tezde ise öğrencinin özgün araştırmasını bilimsel kurallara ve sunuş yöntemlerine uyarak sunması gerekmektedir. Yüksek lisans tez çalışması yapacak öğrenciler araştırmaya başlamadan önce ilgili bilim dalı üyesi ile planlamış olduğu araştırmayı tartışmalı ve onun bilgi ve deneyimlerinden yararlanmalıdır. Uygulamada çeşitli farklılıklar vardır ancak, her araştırmanın belirli aşamalar ve süreçlerden geçmesi ve bazı yöntemleri uygulaması beklenir. Çalışmalarını bu kılavuzun özetlediği bilgilerin yardımı ile sürdüren araştırmacılar, hem emek ve zamandan tasarruf edebilecek, hem de çalışmalarında daha başarılı olabileceklerdir. Tez araştırması hazırlanırken öğrencinin ilgili ana bilim dallarına katkı sağlayacak bir konu saptanmalı, tanımlanmalı ve sınırlanmalıdır. Tez yazılırken mutlaka konuyla ilgili tarihsel bilgi verilmeli ve seçilen konuyla bağlantılı önemli anahtar kaynaklar derlenmelidir. Asıl Yazım Metni nin literatür taraması veya kaynak araştırması olarak tanımlanan bölümünde öğrencinin bu bilgileri aktarması gerekir. Bir araştırma çalışmasının amacı bir problemi araştırarak ortaya koymak ya da çözmektir. Bu yüzden, öğrenci görmüş olduğu sorunları tanımlamalı ve açıklamalıdır. Tez yazılırken bir tez cümlesi veya araştırma sorusu oluşturulmalı, metnin Giriş bölümünde ilk birkaç paragrafta çalışmanın yönü saptanmalı ve sonuç olarak ulaşılan bilgilerin önemine işaret edilmelidir. Öncelikle, bir tez hazırlığına girecek olan öğrencinin danışmanının yardımıyla bir tez önerisi hazırlaması beklenir Tez Önerisi Hazırlama Hazırlanan tez önerisinde tezin adı saptanmış olmalıdır. Tezin adı tezin konusunu açıkça belirtmelidir. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel adlar kullanılmamalıdır ancak bu adlar konuyu ifade edemeyecek kadar kapalı ve kısa da olmamalıdır. Tezin konusu, yani hangi konu üzerinde çalışılacağı açık bir şekilde belirtilmelidir. Tez önerisinde tezin amacı, hazırlanacak tezin ne için ve hangi amaçla yapıldığı net bir şekilde ortaya konularak, daha önce yapılan çalışmalar varsa bunlardan ayrılan yanları ve bu konuda tezin katkısının ne olacağı açıkça belirtilmelidir Tez Araştırmasının Kapsamı Tez araştırması tez hazırlığının en önemli ve emek gerektiren bölümüdür ve şu aşamalardan geçmelidir: a. Konunun seçilmesi ve sınırlandırılması b. Hipotez kurma ve araştırma yönteminin saptanması c. Geçici planın ve geçici kaynakçanın hazırlanması d. Araştırma, okuma, not alma ve tezin yazımı 3

8 a. Konu seçimi ve sınırlandırma Konu seçiminde araştırmacı öncelikle konunun kendi ilgi alanı içerisinde olmasına, belirgin, kolay anlaşılır ve daha önce üzerinde fazla çalışılmamış olmasına dikkat etmelidir. Araştırmaya yönelik harcanan zamanın önemli bir bölümü, konu seçimi için kullanılmalıdır. Bu gerçek, araştırmacı için konu seçiminin önemini açık olarak ortaya koymaktadır. Tez araştırmasına başlayan öğrenci araştıracağı konunun bilimin gelişmesine katkıda bulunmasına da özen göstermeli ve toplum yararını da göz önünde bulundurmalıdır. Tez konusunu seçerken öğrenci o konudaki kaynakları, ilgili alandaki uzmanların önerdikleri konuları, araştırmacıların öngördüğü ve araştırılması gerekli konuları, bilimsel dergi ve yazılarda önerilen güncel konuları, ortaya atılmış fakat yeterince kanıtlanmamış varsayımları göz önünde bulundurmalıdır. Yüksek Lisans tezinin başlığı, araştırmayı okuyacak kişilere tez hakkında fikir verecek şekilde belirlenmelidir. Başlık ne çok kısa ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun olmalıdır. Tez konusunun Enstitü ye bildirilmiş olduğu şekli tezin başlığı olacaktır; bu nedenle öğrenci, elde edebileceği kaynaklardan başlayarak konunun araştırılabilirliğine kadar uzanan geniş bir yelpaze çerçevesinde ve seçeceği konunun getirebileceği kısıtlamaları da düşündükten sonra konusuna karar vermelidir. Konunun gereğinden fazla geniş olması araştırmayı zorlaştırabildiği gibi, konunun gereğinden fazla sınırlı olması araştırmayı gereksiz kılabilir. Araştırılacak konuya ilişkin yapılacak gözlemler ve hazırlık okumaları, bilgi edinme ve kaynak araştırması araştırmacının konuyu sınırlandırmasına yardımcı olacaktır. Eğer konu genel bir araştırma konusu olarak seçilirse, bazı ölçütler kullanılarak sınırlandırılabilir. Örneğin coğrafi alan veya zaman ayırımı, sektör ayırımı, yerleşim bölgesi ayırımı, sosyolojik katmanlar ayırımı veya bunların karmasından oluşacak ayırımlar konunun belli ölçütler içinde sınırlı kalmasını sağlayacaktır. b. Hipotez kurma ve araştırma yönteminin saptanması Tez araştırması ya bir araştırma sorusunun çözümüne, ya da bir veya birkaç hipotez/ler/e ya veya her ikisine de dayandırılarak yürütülür. Hipotez bazı deneyimlere, ön çalışmalara, gözlem ve akıl yürütmelere dayanarak, doğru görünmekle birlikte doğruluğu henüz kanıtlanmamış bilimsel bir önerme olarak tanımlanabilir. Yapılacak araştırmanın sonucunda belirtilmiş olan önermenin doğru çıkacağına ve kanıtlanacağına dair bir inanç olmalıdır. Tez araştırmacısı kaynak araştırmasını yaparken, ancak araştırmalardan sonra oluşturmuş olduğu hipotez/ler/in daha kanıtlanabilir hale geleceğini ve bu hipotez/ler/in son şekillerini alacağını bilmelidir. Bir araştırmanın bilimselliği seçilmiş olan ve uygulanan araştırma yöntemine bağlı olarak değerlendirilir. Araştırmaya uygun bir yöntemin belirlenmesi öncelikle araştırma amaç/lar/ının açık ve net bir biçimde ifade edilmiş olmasına bağlıdır. Konunun belirsizliklerden ve genellemelerden arındırılmış hale gelmesinden sonra araştırmacı konunun özelliklerine göre, gözlem, mülakat, anket, istatistik bilgiler, laboratuar çalışmaları, inceleme, arşiv ve kütüphane araştırması vb.araştırma yöntemlerinden bir veya birkaçını seçer. c. Geçici planın ve geçici kaynakçanın hazırlanması Araştırmacı konu ile ilgili okuduğu önemli kaynaklara ve yapılmış araştırmalara dayanarak nasıl bir çalışma yapacağına dair bir taslak plan hazırlamalı ve bu geçici plan çerçevesinde araştırmasına başlamalıdır. Hızlı bir şekilde başlayacağı kaynak taraması onu yönlendirir. Zamanla geçici planda değişikliklikler yapılmasının zorunlu olduğu ortaya çıkabilir. İlk bulunan kaynaklar ayrıntılara girmeden listelenmelidir. Zamanla bu kaynaklardan bazılarının gereksiz olduğu ortaya çıkarsa listeden silinir. Araştırmacıya tez hazırlığının bu aşamasında konusuyla ilgili bulduğu her doküman, anket, araştırma, gazete yazısı, seminer bildirileri, veri tabanları, kitap ve bülten gibi kaynakları toplaması önerilir. 4

9 d. Araştırma, okuma, not alma ve tezin yazımı Araştırmacı, konusu hakkında temel bilgileri yetersiz ise, önce genel kitapları daha sonra ileri seviyedeki kaynak kitapları incelemeye başlamalıdır. Kitapların en uygun olanları seçilmeli ve not almaya daha sonra geçilmelidir. Öncelikle kitapların hangi düzen, sıralanma ve ayrıntıda olduğu incelenmeli ve en uygun olan kitaplardan not alınmaya başlanmalıdır. Rastgele not tutmak yerine işe yarar not alınmalıdır. Tez yazımına başlamak için tüm diğer aşamaların bitirilmiş olması gerekir. Tez yazımında araştırmanın bütün basamaklarının ve bulguların tam bir açıklıkla verilmiş ve kuşkuya yer bırakmıyacak şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Tez yazım aşamasında araştırmacı kendisine belli hedefler koymalı, yazım için özel zaman ayırmalı, bitirme süresini önceden belirlemeli, mümkün olan bölümleri derhal yazmaya başlamalı ve kullanılan kaynakları hemen kayda geçirmelidir. Tez yazılırken tezin hedefleri veya literatüre yapacağı katkı açıklanmalıdır. Tez sonuçlarına dayanarak bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulunulmalıdır. Özet olarak her tez çalışmasının aşağıdaki aşamalardan geçmesi beklenir: Çalışma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürün araştırılması Araştırmacının edindiği bilgiler ışığında hipotez/ler ve araştırma sorusu oluşturması Araştırmada kullanılacak malzemenin, teorinin veya yöntemin saptanması Araştırmacının bilgi birikimindeki fikirleri tarafsızca değerlendirmesi Tezin amacına yönelik teorik veya uygulamalı çalışmanın sunulması Uygulama aşamasında kullanılan yöntem ve modellerin yeniden değerlendirilmesi Gerektiğinde çalışmanın gelişimine bağlı olarak ek bir literatür taraması yapılması Yeni bilgiler ışığında geliştirilen yöntem ve modellerin bir kez daha gözden geçirilmesi Sonuçların hazırlanması ve gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulması Tez Yazma Kılavuzu nun takip eden bölümlerinde tezi yazarken dikkat edilmesi gereken teknik, bilimsel ve biçimsel kurallar ile tezle ilgili yazma kuralları ve tez teslimi ile ilgili bilgiler verilmiştir. 2. TEZİ OLUŞTURAN BÖLÜMLER Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları tarafından kabul edilen tez yapısı aşağıdaki gibidir ve tez teslim edildiğinde bölümler aynı düzen içerisinde olmalıdır. Her yüksek lisans tezi, Ön Sayfalar, Asıl Yazım Metni ve Arka Sayfalar olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Ön ve son bölümlerin ana bölümleri (Asıl Yazım Metni) tanıtıcı ve tamamlayıcı işlevleri vardır. Asıl Yazım Metni ana bölümlerde verilir. Her tezde bulunması şart olan bölümler listede bir yıldızla belirtilmiştir. Tezin bölümlerinin tümü ve asıl yazım metninin alt bölüm ve ara bölümler dışında her bir bölümü yeni bir sayfada başlamalıdır. Tezin yapısı aşağıdaki bölümleri içermelidir: Ön Sayfalar Dış Kapak* Boş sayfa* İç Kapak* Onay Sayfası* İthaf Önsöz veya Teşekkür Türkçe Özet*(İngilizce yazılan tezlerde İngilizce Özet den sonra yerleştirilir) Abstract (İngilizce Özet)* 5

10 İçindekiler* Tablolar Listesi Şekiller Listesi (Grafikler, Diyagramlar, Resimler, Çizimler vb.) Semboller ve Kısaltmalar Listesi Asıl Yazım Metni Giriş* Literatür Taraması, Kaynak Özetleri veya Kuramsal Temeller* Veri ve Yöntem* Bulgular * Tartışma* Sonuç * Arka Sayfalar Kaynakça* Ekler Özgeçmiş Boş Sayfa Arka Kapak 3. TEZİN DÜZENİ ve İÇERİK BİLGİLERİ Tez, belirli bir konu hakkında yapılan bir araştırmayı tüm yönleriyle açıklayan bir dökümandır. Çalışmalar, alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı, özgün bir çalışma ve bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan bir araştırma veya inceleme olmalıdır. Tezin içeriğinde aynı konuda günümüze kadar yapılmış önemli çalışmalar tanıtılmalı, tezin hedefleri ve literatüre yapacağı katkı belirtilmeli, çalışmanın deneysel ve analitik yönleri anlatılmalı ve çalışma boyunca edinilmiş bilgi birikimi ile bulguları birleştirerek sonuçlar verilmeli, gerekirse önerilerde bulunulmalıdır. Tez yazarı tezini okuyucuyu araştırma ile ilgili ayrıntılı bilgisi olmayan bir kişiymiş gibi düşünerek yazmalı ve düzenlemelidir. Bir Yüksek Lisans Tezi hakkında sadece genel bilgi edinmek isteyen kişiler çoğunlukla Özet, Giriş ve Sonuç bölümlerini okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar Özet, Giriş ve Sonuç bölümlerinde vurgulanmalıdır 3.1 ÖN SAYFALAR Tezin Dış Kapak, İç Kapak, Onay Sayfası, İçindekiler Sayfası, Şekiller Dizini, Tablolar Dizini, Semboller ve Kısaltmalar Dizini, Türkçe Özet, İngilizce Özet, İthaf, Teşekkür ve Önsöz sayfalarının oluşturduğu bölümdür. Bu bölümdeki başlıklara numara verilmez ve Dış Kapak ve Onay Sayfası dışında Ön Sayfalar ın tümüne küçük romen rakamları ile sayfa numarası verilir (İç Kapak ta sayfa numarası gösterilmez) Dış Kapak Tezleri onaylanmış ve Tez Savunma Sınavı nı başarıyla geçmiş bütün öğrenciler tezlerini koyu lacivert kapakla ciltlenmiş olarak teslim ederler. Tezin ilk bölümü dış kapaktır. Tezin adı, tezi yazanın adı ve soyadı ile tezin yüksek lisans tezi olduğu, tezin sunulduğu şehir ve yıl bilgileri bu kapakta yer alır. Dış Kapak Sayfası nın ayarı üstten 2.0 cm, alt 2,5 cm, sol ve sağ kenarlar 2,5 cm olarak belirlenmiştir. Bütün yazılar altın yaldız veya benzeri renkte Times New Roman yazı tipi ile, ortalanarak ve tezin türü dışında her satır büyük karakterlerle yazılır. Sayfa üst satırından başlayarak Bahçeşehir Üniversitesi nin adı, (14 punto) 6

11 sayfa sınırları içinde sayfaya ortalanacak şekilde de tezin adı (18 punto) girildikten sonra iki satır aralığı boşluk bırakılır, baş harfleri büyük, küçük harflerle tezin türü (Yüksek Lisans Tezi), (12 punto) onun iki satır boşluğu altına yazarın adı ve soyadı, (14 punto) sayfanın en alt satırında tezin sunulduğu şehir (İstanbul) ve yıl (12 punto) belirtilir. Dış Kapak Sayfası nda başka hiç bir bilgi bulunmaz. Tez adı 1.5 satır aralığı bırakılarak ve kelime bölmeden yazılmalıdır. Eğer tez ismi uzunsa satırlar iki uçtan eşit boşluklar kalacak biçimde yerleştirilir. Tezin dış kapağı ile arka kapağı arasındaki sırt kısmında tez yazarının adının baş harfi ile soyadı, tezin adı, sunulduğu yer ve yıl gibi tezi tanıtacak kısa bilgiler olmalıdır. Sırt kısmında yazının tipi Times New Roman, büyük karakter ve boyutları tez kalınlığına uygun ölçülerde olmalıdır. Tez cilt kapağı ile iç kapak arasında ve dış kapağın arka sayfası (arka kapak) ile tezin son sayfası arasında beyaz, boş bir sayfa bırakılmalıdır. Dış Kapak Örneği ve Sırt Kısmı Örneği (Ek: 1) İç Kapak İç Kapak Sayfası nın ayarı, düzeni ve içeriği Dış Kapak Sayfası gibi olmalı fakat bu sayfada ilaveten Tez Danışmanı nın ve varsa Ek Danışman ın unvan/lar/ı ile ad/lar/ı ve soyad/lar/ı da bulunmalıdır. Bu sayfa ana metinde kullanılan kağıt üzerine yazılmalıdır. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi nin adının iki satır boşluğu altına ilgili enstitünün ve programın adı yazılır. Tez yazarının adı başharfi büyük kendi küçük, soyadı büyük karakterlerle girilip hemen altına mezun olduğu üniversite/ler ve almış olduğu derece/ler kronolojik sıra ile listelenir. Tez yazarının adı/soyadının ve varsa almış olduğu derecelerin altına iki satır boşluk bırakılarak büyük karakterlerle Tez Danışmanı ın unvanı, adı ve soyadı yazılır. Sayfanın en alt satırında tezin sunulduğu şehir (İstanbul) ve yıl belirtilir Bu sayfanın sayfa numarası küçük romen rakamının ilkidir (i) fakat kural olarak gösterilmez. İç Kapak Örneği (Ek:1a) Onay Sayfası Sayfanın üst ortasına Bahçeşehir Üniversitesi nin ve tezin yapıldığı Enstitü nün adı, büyük karakterlerle yazılır ve tezin kabul ve onayının alındığı belirtilir. Bunun altına Enstitü Müdürü nün adı ve unvanı girilir ve imza çizgisi bırakılır. En üste Tez Danışmanı nın, varsa Ek Danışman Öğretim Üyesi nin ve sonra Tez Jürisi nde görevli Öğretim Üyeleri nin adları unvanları ile birlikte alfabetik sıra ile listelenir, yanlarına imza çizgisi bırakılır. Tezin Yüksek Lisans Tezi kriterlerine uygun olduğunun onayının alındığı bir cümle ile ifade edilir. Onay Sayfasındaki tüm imzaların koyu renk mürekkeple atılması gerekmektedir. Onay Sayfasında sayfa numarası bulunmaz. Onay Sayfası Örneği (Ek:2) İngilizce Onay Sayfası Örneği (Approval Page) (Ek:2a) Önsöz ve/ veya Teşekkür Sayfası Tez yazarı isterse jüri onayından sonra bir önsöz ve/veya bir teşekkür sayfası hazırlar. Bu sayfa/ların düzeni özet sayfası ile aynı olmalı ve küçük romen harfleri ile numaralandırılmalıdır. Kabul edilip edilmeyecekleri belli olmayan tez çalışmalarına önsöz/teşekkür konulmaz. Sayfanın üst kenarından üç cm boşluk bırakıldıktan sonra ortalanarak, büyük karakterler ve koyu yazı ile ÖNSÖZ ve/veya TEŞEKKÜR sözcükleri yazılır. Uzun bir çalışma sürecini tamamlayan yazar, tezinin teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak konusu ile ilgili görüşlerini önsözünde belirtir. Ayrı bir teşekkür sayfası yapılmıyacaksa çalışmanın yürütülmesi ve tezin düzenlenmesi süresinde yardımı görülen, katkısı bulunan kişi ve kuruluşlara önsözde teşekkür edilebilir. Tezin hazırlık ve araştırma safhasında 7

12 emeği geçen diğer kişi ve kuruluşlara teşekkür amacı ile düzenlenen teşekkür sayfasında da bilimsellikten uzaklaşılmamalıdır. Teşekkür edilen kişilerin varsa unvanları, adları, soyadları, çalışmakta oldukları kuruluşlar ve teze yaptıkları katkılar kısaca belirtilmelidir. Önsöz/Teşekkür metni bir sayfayı geçmemeli, her birinin sonuna tezi yazan kişinin adı ve soyadı sağa hizalı ve istenirse yer ve tarih sola hizalı olarak yazılmalıdır Türkçe Özet Sayfanın üst kenarından üç cm boşluk bırakılıp ortalanarak, büyük karakterlerle ve koyu olarak, ÖZET sözcüğü yazılır ve sayfa alt ortasından küçük romen harfleri ile numaralandırılır. Özet sözcüğünden sonra iki satır boşluk aralığı bırakılıp büyük karakterlerle tezin başlığı yazılır. Bunun altına yine iki satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra baş harfleri büyük normal karakterlerle tez yazarının soyadı ve adı belirtilir; iki satır boşluğu altında tezin sunulduğu ay ve yıl ile kaç sayfa olduğu bilgisi verilir. Özet, tezin tüm bölümlerindeki bilgilerin özünü açıklayan bir bölümdür. Özetin amacı, okuyucunun tez konusu hakkında genel bir fikir sahibi olmasını sağlamaktır. Okurun, yazarın tez çalışmasında öncelikle ne tür bilgileri arayacağı yazar tarafından dikkatle düşünülmeli ve özet bu bilgileri içerecek biçimde kaleme alınmalıdır. Ayrıca, tez özetleri asıl tez metni ile kıyaslandığında kısa olmaları nedeniyle elektronik ortam üzerinden çok daha geniş bir okur kitlesine ulaşma olanağına sahiptir. Yazar, bu durumu dikkate almalı ve çalışmasının diğer bireylerce daha iyi tanınması ve anlaşılması için bu bölümün hazırlanmasında gereken çabayı harcamalıdır. Özet de, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık, öz olarak belirtilmeli, bunlar yapılırken edilgen kip kullanılmalıdır. Ancak, 'amaç', 'kapsam', 'yöntem', 'sonuç', gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. Özet sayfası, tek başına yayımlanabileceği için, bu sayfada başka çalışmalara değinme yapılmamalıdır. Özetin ilk paragrafında tez konusu tanıtılmalıdır. Diğer paragraflarda çalışmanın kapsamı ve amaçları adım adım anlatılmalı, kullanılan yöntemler kısaca tanıtılmalı ve ana sonuçlar verilmelidir. Yapılan çalışmanın bilimsel ve teknik ana hatlarını, amacını, uygulanan yöntemleri ve elde edilen sonuçları yansıtacak ayrıntıda olmalı, uzunluğu iki sayfayı (500 kelime) geçmemeli ve genel bilgiye yer verilmemelidir. Özetlerde kaynak verilmez, dipnot veya alıntı bulunamaz. Kullanılması önerilmemekle birlikte, denklem, şekil, çizelge vb. kullanıldığı takdirde, bunlar bölümlerdekilere bağlı olmadan özet içinde numaralanır. Bu bölüm diğer araştırmacı ve/veya okurlara tezin tümünü okuyup okumama hakkında fikir verecek nitelikte olmalı ve yapılmış bir çalışmaya atıfta bulunduğu için tümü değilse bile büyük bir bölümü geçmiş ya da geniş zamanda üçüncü şahıs ağızdan ve edilgen kiple yazılmalıdır. Örneğin araştırılacaktır yerine araştırılmıştır gibi ifadeler kullanılmalıdır. Türkçe Özet in altında tez ile ilgili en az üç, en fazla beş Anahtar Kelime bulunur. Araştırma ve eğitim dünyasında, kütüphane ve benzeri yayın sağlama sistemleri, bilimsel metinleri sınıflarken anahtar sözcüklerden yararlandıkları için tez yazarı anahtar kelimelerini konusuyla ilgili bilim dalının bilgi veri tabanlarında kullanılan sözcüklerden seçmeye dikkat etmeli fakat tezin başlığında kullandığı kelimeleri tekrarlamamalıdır. Türkçe Özet Örneği (Ek:3 ) İngilizce Özet (Abstract) Sayfanın üst ve ortasına, sayfa sınırları içinde ortalanarak, üst kenardan üç cm boşluk bırakıldıktan sonra büyük karakterlerle, koyu olarak ABSTRACT sözcüğü yazılır. Altında, Türkçe Özet düzeni ile tezin İngilizce başlığı, yazar adı, sunulduğu yer, yıl ve sayfa sayısı belirtilir. İngilizce Özet Türkçe 8

13 Özet in İngilizce yazılmış tam karşılığı olmalı ve altında en az üç, en fazla beş Anahtar Kelime (Keywords) bulunmalıdır. İngilizce Özet Örneği (Abstract) (Ek:3a) İçindekiler Tezde yer alan bölüm ve alt bölüm başlıklarının ve sayfa numaralarının gösterildiği bölümdür. Sayfanın üst kenarından üç cm boşluk bırakıldıktan sonra sayfa sınırları içinde ortalanarak, büyük karakterlerle ve koyu olarak İÇİNDEKİLER sözcüğü yazılır. İki tek satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra okurun tezi rahatlıkla takip edebilmesi için tezin Kapaklar, Özet, Abstract, Teşekkür ve Önsöz dışındaki tüm bölümleri, tez metninin bölüm ve alt bölüm başlıkları, ek açıklamalar, Kaynakça Dizini ve Ekler eksiksiz olarak bu sayfada listelenecektir. Sayfa sınırları içinde ortalanarak, büyük karakterlerle ve koyu olarak TABLOLAR LİSTESİ, ŞEKİLLER LİSTESİ, KISALTMALAR VE SİMGELER LİSTESİ nin adları ara verilmeden 1.0 satır aralığı ile alt alta yazılır. Sayfa numaraları tam karşılarına, sağa hizalı ve alt alta, boşluk bırakmadan, yazılarak başlıklardan noktalı çizgilerle ayrılılır. Tek satır aralık boşluk bırakıldıktan sonra metnin tüm başlıkları sıralanır. Tüm başlıklar, alt ve ara başlıklar metin içindeki görünümleri ve numaraları ile yazılmalıdır. Başlık numaralamada ondalık sistem kullanılmalı ve İçindekiler sayfasında listelerken sadece bölüm başlıklarından sonra fazladan tek satır boşluk bırakılmalıdır. Alt ve ara bölüm başlıkları yazılırken, birinci derece başlık 1 cm, ikinci derece başlık 2 cm, üçüncü derece başlık 3 cm içeriden başlamalıdır. Karşılarına, sağa hizalı olarak, her bölümün başlangıç sayfa numaraları, son rakamlar alt alta gelecek şekilde, girilir ve başlıklardan noktalı çizgilerle ayrılır. Metnin bölümlerinin sıralaması bittikten sonra, numarasız olarak, büyük karakterlerle ve koyu olarak KAYNAKÇA ve EKLER sayfalarının adları, karşılarına sağa hizalı olarak başlangıç sayfa numaraları ile birlikte yazılır. İçindekiler Sayfası Örneği (Ek:4) Tablolar Dizini Tezde kullanılan tabloların adlarının bölümlerde kullanım sırasına göre hazırlanan listesidir. Eğer tez metninde şekil, şema, grafik ve tablolar kullanılmışsa Şekil ve/veya Tabloların listeleri, her biri ayrı sayfalarda olmak koşulu ile, İçindekiler sayfasının arkasına ilave edilir. Sayfanın üst kenarından üç cm boşluk bırakıldıktan sonra, sayfa sınırları içinde ortalanarak, büyük harf ve koyu yazı ile sadece TABLOLAR sözcüğü yazılır. Tablolar dizini bir sayfadan uzunsa diğer sayfalarına TABLOLAR başlığı yazılmaz. Üç satır aralığı boşluk bırakılır ve her bir tablo, metnin içinde verilen numarası (örneğin Tablo 5.2 gibi), bir harf boşluk, yanına iki nokta üst üste konup iki harf boşluk bırakıldıktan sonra Tablo nun başlığı yazılarak sayfanın sol tarafına, metnin içindeki görünüm sıralarına göre listelenir. Bir satırdan uzun tablo başlıklarının diğer satırları ilk satırın başladığı (Tablo no hariç) kolondan başlayarak, kendi içinde tek satır aralıkla yazılmalıdır. Sayfa numaraları son rakamlar alt alta gelecek şekilde sayfanın sağına yazılmalıdır. Tabloların başlıkları ilk kelimenin baş harfi büyük, gerisi küçük karakterlerle yazılır. Tablo başlıkları bulundukları sayfaların sağa hizalı numaraları ile noktalı çizgilerle ayrılır. Tablolar, şekiller ve bu gibi dizinlerde tablo ve şekiller metnin içindeki numaraları ve başlıkları ile listelenmelidir. Sembol, kısaltma, şekil ve tablo listeleri hazırlanırken açıklamaları arasında önce 6 punto (bir tek satır aralığı), sonra 6 punto boşluk bırakılmalıdır. Ön sayfalar daki Tablolar ve Şekiller sayfalarında tablo ve şekillerin kendileri değil sadece numaraları ve başlıkları metnin içindeki sıralarına göre listelenecektir. Tablolar Sayfası Örneği (Ek:5a) 9

14 3.1.9 Şekiller Dizini Tezde kullanılan şekillerin adlarının bölümlerde kullanım sırasına göre hazırlanan listesidir. Tablolar dışında, metin içinde kullanılan her grafik, şema, şekil, çizim veya resime şekil olarak değinilir. Sayfanın üst kenarından üç cm boşluk bırakıldıktan sonra, sayfa sınırları içinde ortalanarak, büyük harflerle ve koyu olarak sadece ŞEKİLLER sözcüğü yazılır. Şekiller dizini bir sayfadan uzunsa diğer sayfalarına ŞEKİLLER başlığı yazılmaz. Başlığın altına üç tek satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra her bir şekil metinin içinde verilen numarası (örneğin Şekil 4.6 gibi), bir harf boşluk, yanına iki nokta üst üste konup iki harf boşluk bırakıldıktan sonra şeklin başlığı girilip metnin içindeki görünüm sıralarına göre listelenir ve son rakamlar alt alta gelecek şekilde sağa hizalı sayfa numaraları ile noktalı çizgilerle ayrılır. Şekillerin başlıkları ilk kelimenin baş harfi büyük, gerisi küçük karakterlerle yazılır. Araştırmada aynı gruptan çok sayıda şekil bulunuyorsa her gruba kendi içinde numara verilebilir ancak seçilen ifadelerin bir listesi de ayrıca tezin ön sayfalar bölümüne eklenmelidir. Örneğin, çok sayıda grafik kullanılan bir tezde, ön sayfalara bir GRAFİKLER dizini eklenmesi koşulu ile, Şekil 4.2 yerine Grafik 4.2 gibi adlandırmalar yapılabilir. Şekiller Sayfası Örneği (Ek:5) Kısaltmalar ve Semboller Dizini Sayfanın üst kenarından üç cm boşluk bırakılılıp ortalanarak, büyük karakterler ve koyu yazı ile KISALTMALAR sözcüğü yazılır ve tezin yazımında yapılmış olan kısaltmalar bir liste şeklinde, uzun yazımın alfabetik sırasıyla verilir. Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma metnin içinde ilk geçtiği yerde uzun yazımın yanında parantez içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Kısaltmalar dizininde, sayfanın soluna hizalı olarak yapılan kısaltmanın uzun şekli, sağ tarafta da kısaltmanın kendisi yazılır. Metnin içinde kısaltma yaparken kısaltılan ifade ilk kez kullanıldığında tam olarak yazılmalı ve kısaltma parantez içinde gösterilmelidir. Aynı şekilde ayrı bir sayfaya SEMBOLLER başlığı verilerek, eğer varsa, tezin içinde kullanılmış olan semboller açıklamaları ile verilmelidir. Semboller metin içerisinde dipnotlarda açıklanmışsa ayrı bir sayfaya gerek yoktur. Kısaltmalar yapılırken Türk Dil Kurumu nun hazırladığı İmla Kılavuzu nda belirtilen esaslara uyulması gerekir. Metnin içinde kullanılabilecek diğer bazı standart kısaltmalar Tez Yazma Kılavuzu nun dördüncü bölümünde Tablo 4.5: Tez yazımında ve dipnotlarda kullanılabilecek sembol ve kısaltmalar tablosunda verilmiştir. Birimler ve simgelerin kullanımı ve yazımında Uluslararası Standardlara ve Türk Standartlarına uyulmalıdır. Yaygın kullanıma sahip bazı büyüklükler, birimler ve simgelere ilişkin standart gösterimler Tez Yazma Kılavuzu nun Ek Sayfalar ında verilmiştir. Birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı; birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. Kısaltmalar Sayfası Örneği (Ek: 5b) Semboller Sayfası Örneği (Ek: 5c) 3.2 ASIL YAZIM METNİ Asıl Yazım Metni, tezin öğrencinin çalışmalarını düzenli ve bilimsel bir biçimde aktaracağı, kullandığı yöntem ve verileri ve bulduğu sonuçları açıklayacağı bölümüdür. Giriş, bölümler, alt ve ara bölümler ile sonuçtan oluşur. Tez yazım metninin, Giriş, Kaynak Özetleri (Kuramsal Temeller ve İlgili Literatür, Kaynak Özetleri gibi başlıklar da kullanılabilir), Veri ve Yöntem, Bulgular (Araştırma Bulguları), Tartışma ve Sonuç olmak üzere başlıca beş veya altı bölümden oluşması, tez yazarının bilgi ve bulgularını gereken bilimsel düzen içerisinde verebilmesi açısından önemlidir. Ancak tezin 10

15 amaç ve kapsamı doğrultusunda Giriş bölümü ile Sonuç bölümü arasındaki diğer bölümler, yazarın ve danışmanının uygun gördüğü şekilde düzenlenebilir. Tezin Asıl Yazım Metni arkasındaki Arka Sayfalar da mutlaka Kaynakça bölümü bulunmalı ve gerekiyorsa Ekler ayrı bir bölüm olarak verilmelidir. Tezin en sonunda ise adayın Özgeçmiş i yer almalıdır Okuyucunun tez metnini rahat takip edebilmesini ve ilgilendiği bilgilere kolayca ulaşabilmesini sağlamak için tez metni Giriş, Literatür Taraması için seçilmiş bölümler (Kuramsal Temeller ve İlgili Literatür, Kaynak Özetleri gibi başlıklar da kullanılabilir), Veri ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve son olarak Sonuç gibi başlıklar verilmiş bölümlere ayrılarak yazılmalıdır. Her tez metninin ilk bölümü Giriş, son bölümü ise Sonuç bölümü olmalıdır. Diğer bölümlerin de yukarıda verilen sırası değişmemelidir. Metin, rakamla belirlenmiş ilk sayfa ve bir giriş bölümü ile başlar ancak metnin ilk sayfasında sayfa numarası gösterilmez. Metin içindeki her bölümün yeni bir sayfada başlamasına dikkat edilir. Alt bölümler de sayfa sonuna geliyorsa başlığın altında en az iki satır yazı olması gerekmektedir. Okurun rahatlıkla takip edebilmesi için metnin bölümleri, alt ve ara bölümleri rakamla numaralandırılmalıdır. Numaralandırmada ondalık sistem kullanılması önerilir. (Bkz. Tez Yazma Kılavuzu, Bölüm Metnin Bölümlere Ayrılması, Başlıklar ve Numaralandırma) Her bir bölüm, alt ve ara bölümler bir numara ve başlıkla başlamalıdır. Tüm başlıkların o bölümün içeriğini yansıtacak ayrıntıda olmasına dikkat edilmelidir. Metnin yazılış biçimi, kullanılacak başlık, alt başlık, ara başlık ve şekillerle çizimlerin sayısı tezin konusuna ve çalışmanın türüne göre değişebilir, ancak bu kılavuzun GENEL YAZMA KURALLARI bölümünde belirtilen numaralama sistemi, kaynak gösterme, alıntı yapma ve yazım kuralları gibi esaslar özellikle dikkate alınmalıdır. Yüksek Lisans Tezi metninin Giriş ten sonraki bölümlerinde Giriş te ana hatlarıyla tanıtılan tez çalışması, ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Bu bölümler, tez hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak veya aynı konuda çalışma yapmak isteyen kişilere yönelik olacağı için yapılan tez çalışması, önemli bilgileri atlamadan adım adım anlatılmalıdır. Genellikle tez metnini okuyanlar, her ana bölümün ilk paragrafını okuyarak o bölüm hakkında fikir sahibi olmaya çalışırlar. Bunun için her bölümün ilk paragrafı o bölümü ana hatlarıyla tanıtmalıdır Giriş Tezin metin bölümünün birinci bölümüdür. Sayfanın üst ortasına, sayfa sınırları içinde ortalanarak, bir rakamı, nokta ve iki karakter boşluk bırakıldıktan sonra 14 punto, büyük harflerle ve koyu olarak GİRİŞ sözcüğü yazılır (1. GİRİŞ). Bu bölümde çalışmanın konusu ve önemi açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu bölüm kısaca Bu araştırmayı niçin yaptınız? sorusunu cevaplandırmalıdır. Çalışma konusunun seçiminde etkili olan faktörler ile ilgili kısa bilgiler verilir. Giriş bölümü oluşturulurken konu ile ilgili bir sorunun yanıtının aranacağı belirtilmeli ve soru net bir biçimde ifade edilmelidir. Araştırmacı kanıtlamaya çalışacağı hipotez/ler/i yine bu bölümde tanıtmalıdır. Aynı zamanda bu bölümde akademik kaynakların ele alınması gereklidir. Giriş bölümünün sonunda, tezin bilime yapacağı katkı/lar ve çalışmanın amacı açıklanır. Çalışmada verilen bölümler ve hangi konulara değinildiği de genel olarak bu bölümde belirtilir. Giriş in çoğu, geniş zamanda yazılır. Giriş Bölümünün yapısı şöyle olmalıdır: Tez konusunun tanımı bir kez daha yapılır. Tez çalışmasının anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlatılır. Aynı konuda, daha önce yapılmış çalışmalar varsa kısaca anlatılır ve değerlendirilmesi yapılır. Çalışmada kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin seçiliş sebebi açıklanır. Okuyucunun hangi bölümleri okuyacağına karar vermesini kolaylaştırmak için tezin takip eden bölümleri kısaca tanıtılır. 11

16 3.2.2 Literatür Taraması, Kaynak Özetleri veya Kuramsal Temeller Bu bölümde Proje nin konusu ile ilgili ulusal ve ululararası literatürdeki güncel çalışmalar ve daha önce yapılmış araştırmalar tanıtılmalıdır. Aynı konuda benzer çalışmalar yapılmış olduğunu ve araştırmacının bu kaynakları incelemiş olduğunu göstermesi açısından her tezde Literatür Taraması/Kaynak Araştırması bölümünün bulunması şarttır. Araştırma sorusu ortaya konduktan sonra, konuyla ilişkili kaynaklar taranmalı ve elde edilen kuramsal bulgulara ve araştırma bulgularına dayalı bilgiler bir araya getirilerek tezin Kaynak Araştırması bölümü yazılmalıdır. Kaynaklar, araştırılan soru ile en az ilişkili olandan en çok ilişkili olana doğru, genelden özele doğru, tarih sırası da göz önünde bulundurarak sıralanmalıdır. Kaynak Araştırması bölümü hazırlanırken, tezin konusu ile ilgili yapılan önemli güncel çalışmalar, yazılmış makaleler ve yürütülmüş araştırmalar, tarih sırasıyla, kaynak gösteriminde kullanılan kurallara uyularak tanıtılmalı, aynı konuda yapılmış bellibaşlı çalışmaların ana fikirleri, metodları ve sonuçları hakkında kapsamlı bilgi verilmeli, tezin konusuna ilişkin sorunlar saptanmalı, çeşitli hipotezler aynı doğrultuda değerlendirilmeli, tezin konusunun önemi, diğer çalışmalardan farklılığı böylelikle ortaya konmalı, kaynak bilgileri derlendikten sonra tez araştırmasında kullanılacak yöntem ve tezin amacı ile bu bilgiler arasında sebep-sonuç ilişkileri kurulmalıdır. Başlık olarak sayfanın üst ortasına, sayfa sınırları içinde ortalanarak, koyu harflerle tez yazarı konusu ile ilgili literatüre göre, numarasıyla birlikte, seçeceği başlığı koymalıdır. Kaynak araştırması süresince edinilmiş tüm bu bilgiler, tez araştırmasının konusuna göre, GENEL BİLGİLER, KAYNAK ARAŞTIRMASI veya KURAMSAL TEMELLER VE İLGİLİ LİTERATÜR gibi bölüm başlıklarından biri seçilerek bu başlık altında toplanabilir. Gerekirse araştırmacı çalışmasının niteliği doğrultusunda, yukarıda sayılan bölüm başlıklarından birinin şemsiyesi altında birden fazla konuda, her birine bu kılavuzun dördüncü bölümünde anlatıldığı şekil ve düzende numaralı başlık, alt başlık ve ara başlıklar vererek Kaynak Araştırması bölümünü sınıflandırabilir Veri ve Yöntem ¹Bilimsel araştırma, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir. Yöntem, araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Bu bölümde, tezin araştırmasına katkıda bulunabilmek amacıyla kullanılmış olan, niceliksel (tarihsel, betimsel, bağıntısal ve deneysel, yani yazılı kaynaklar, sözleşmeler, örneklem, özaktarım, gözlem, istatistiksel ölçümler, veri odaklı analizler, sayısal veri toplama ve analizi, frekans, yüzde vb.) veya niteliksel (saha çalışması, doğal çalışma, etnografik çalışma, bibliyografik çalışma vb.) araştırma yöntemlerinin değerlendirmesi yapılmalıdır. Kullanılan veri, araştırma ve yöntemlerin hangi noktalarda ve ne kapsamda kullanıldıkları açıklanır. ¹Kazım Özdamar,Yavuz Odabaşı,Yaşar Hoşcan, Ali Atıf Bir, Gönül Kırcaeli-İftar, Ahmet Özmen ve Yıldız Uzuner, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Drl. Ali Atıf Bir. T.C. Anadolu Üniversitesi yayınları, No:1081, s

17 Hangi araştırma modelinin benimsenmiş olduğu (örneğin, deneysel, sözel, derleme, vb.), araştırma verilerinin nasıl toplandığı (örneğin, bilgisayar testi, anket, sözlü görüşme, vb.), araştırma verilerinin nasıl analiz edildiği (örneğin, istatistiksel analiz) belirlenir. Giriş ve Literatür Taraması/Kaynak Araştırması bölümlerinde oluşturulan hipotezlerin nasıl test edildikleri ayrıntılı bir biçimde (yapılan araştırmaların nedenleri, hangi yöntemlerin kullanıldığı, tezin metodolojisi) belirtilir. Verilerin nasıl analiz edildiği açıklanmalıdır. Yöntemler ve niçin kullanıldıkları kaynak göstererek tanıtılır. Kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılması gereklidir. Eğer kullanılan yöntem uluslararası düzeyde standartlaşmış bir yöntemse, yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmışsa ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Araştırmacı, tezinin hazırlık ve araştırma aşamasında yapmış olduğu çalışmaları bu bölümde tüm ayrıntıları ile, gerektiğinde şekil ve tabloları da uygun yerlere yerleştirerek anlatmalıdır Bulgular Sayfanın üst ortasına, sayfa sınırları içinde ortalanarak, bölüm numarası, nokta ve iki karakter boşluk bırakılıp BULGULAR sözcüğü büyük harflerle ve koyu olarak yazılır. Bu bölüm, Giriş bölümünde sorulmuş olan soruya karşı alınan yanıtın yer aldığı kısımdır. Yapılmış olan araştırmalardan elde edilen sonuçlar yönteme uygun bir sıra ve düzen içerisinde verilmelidir. Veriler uygun istatistiksel yöntemler ile incelenmeli ve gerkirse tablo, şekil ve grafik, vb. gibi yardımcı araçlar da kullanıldıkları yerde belirli bir düzen içinde yer almalıdır. Tablo, şekil, grafik, vb. gibi yardımcı araçlarda kullanılan harf ve simgelerin mutlaka bir dipnotta veya ayrı bir Semboller dizininde açıklanması gerekir. Tez araştırmacısı bu bölümde yorum yapmamalı ve objektif olmalıdır Tartışma Sayfanın üst ortasına, sayfa sınırları içinde ortalanarak, bölüm numarası ve iki karakter boşluk bırakılıp büyük harflerle ve koyu olarak TARTIŞMA sözcüğü yazılır. Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilmiş olan bulgular, Giriş ve Literatür Taraması bölümlerinde verilmiş olan çerçeve içinde tartışılır, yapılan çalışmanın bilime yaptığı katkı, sınanmış olan hipotezlerin kabul edilip edilmedikleri ve teze başlanırken güdülen amaçlara ne ölçüde varılmış olduğu belirtilir. Giriş ve Literatür Taraması/Kaynak Araştırması bölümlerinde sözü edilen hipotezlerin elde edilen bulgularla ne ölçüde desteklendikleri de vurgulanmalıdır. Tezi hazırlayanın bu konuda araştırma yapacak olanlara bir önerisi var ise yine bu bölümde belirtilir Sonuç Bölüm numarası ve noktadan sonra iki karakter boşluk bırakılıp sayfanın üst ve ortasına, sayfa sınırları içinde ortalanarak, büyük harflerle, koyu olarak SONUÇ sözcüğü yazılır. Sonuç bölümü, gerçekleştirilen tezden elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür. Elde edilen bilgiler ve bulgular bilimsel bir düzen içinde, bu konuda daha evvel yapılmış çalışmalarla karşılaştırılarak verilir ve tez çalışmasından elde edilmiş olan sonuçlar genel ve öz olarak açıklanır. Giriş bölümünde anlatılan genel bilgiler mümkün olduğu kadar tekrarlanmamalıdır. Bulgular tekrar verilmemelidir ancak bazı verilere ve elde edilmiş sonuçlara değinilebilir. Diğer çalışmalarla bulgular arasında farklılıklar var ise olası nedenleri belirtilmelidir. Bu bölüm çalışmada elde edilen bilgilerden elde edilen sonucu içeren açık, kısa ve kolay anlaşılabilir bir paragrafla bitirilmelidir. Tez yazarı isterse Sonuç bölümü ile 13

18 Tartışma bölümünü birleştirerek Tartışma ve Sonuç veya Sonuç ve Öneriler olarak adlandırabilir. Özet olarak, Sonuç bölümünde tez konusu tanımlanmalı ve kullanılan yöntemler özetlenmeli, elde edilen sonuçlar açık ve basit cümlelerle ifade edilmeli, ana sonuçlar anlatılmalı ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yapılmalıdır. Bu konuda çalışmak isteyenlere yol göstermek için yapılan tez çalışmasında başlangıçta belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı, çalışmanın üstün ve eksik yönleri anlatılmalı ve ileriye yönelik çalışmalar için, varsa öneriler belirtilmelidir. 3.3 ARKA SAYFALAR Tez yazarının çalışmasında kullanmış olduğu Kaynakça (kitap, bildiri, makale, veri, veri kodu, vb.) dizini, tez metninin içinde fiziksel nedenlerden ötürü (sayfaya sığmama, akıcılığı bozma, vb.) yerleştiremediği Ekler ve tez yazarının kısa bir özgeçmişinin verildiği Özgeçmiş sayfalarının oluşturduğu bölümdür. Bu bölümlerdeki başlıklar numaralandırılmaz. Referans Tekniği olarak yazar-tarih yönteminin kullanıldığı bir tezde Kaynakça dizini Ekler den önce yerleştirilmelidir Kaynakça Giriş te belirtildiği gibi bir yazar daha önce başkalarının söylediklerini belirtmek zorundadır. Eğer başkasının görüşlerini alır ve gönderme yapmazsa bilimsel hırsız durumuna düşer. Buna intihal denir. Kaynakça, araştırmayı hazırlarken yararlanılan tüm kaynakların dökümüdür. Hangi kaynağın nasıl kullanıldığı yazarın insiyatifindedir ancak metinde sözü edilmeyen kaynakların gösterilmesi gereksizdir ve okunduğu zannını vermek itibariyle ahlaki değildir. Kaynakların dökümü alfabetik düzenle eksiksiz verilmelidir. Sayfanın üst ve ortasına, sayfa sınırları içinde ortalanarak, tek satır boşluk bırakıldıktan sonra, büyük harfle ve koyu olarak KAYNAKÇA sözcüğü yazılır. BİBLİYOGRAFYA ifadesi kullanılmayacaktır. Kaynakça'ya bölüm numarası verilmez. Kaynakça sayfaları bir sayfadan fazla ise diğer sayfalara KAYNAKÇA başlığı yazılmaz. Kaynakça başlığının iki tek satır aşağısından sola hizalı ve ilk harfi büyük olarak italik harflerle Kitaplar başlığı yazılır ve 1,5 satır aralık verildikten sonra kaynak kitapların yazımına başlanır. Kaynakların künyelerini yazarken tek satır aralığı (1.0) kullanılmalı ve her bir kaynağın yazımından sonra tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Aynı şekilde, Süreli Yayınlar ve Diğer Yayınlar sayfanın sol üst köşesine başlık atılarak, ayrı sayfalarda listelenir. Kaynakça dizinini hazırlarken bilgi kaynaklarının türüne göre bazı standartlar belirlenmiştir. Araştırmacı tutarlı olarak bu standartların birini izlemelidir. Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans tezi hazırlayan öğrencilerin Tez Yazma Kılavuzu nun GENEL YAZMA KURALLARI bölümünde ana hatları ile açıklanan standart Harvard Referans Tekniği ni izlemeleri önerilmektedir. Yazar-tarih yöntemine dayanan bu referans tekniğine göre, yayınlar, Arka Sayfalar daki Kaynakça dizininde sırasıyla, Yazar/lar, Yayın Yılı, Başlık, Yayın Yeri, ve Basım detayları ile yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre listelenir. İçinden belli bölümlere değinilen kaynaklarda, kullanılan bölümlerin sayfa numaralarının veya sayfa aralıklarının da Kaynakça dizininde gösterilmesi şarttır. Ancak metnin içinde kaynağın tümüne fikir olarak değinilmişse sayfa aralıklarını vermeye gerek yoktur. Elektronik ortamdan elde edilen bilgiler ve kaynaklar da belli bir düzen içinde bu listede yer almalıdır. Kılavuzun dördüncü bölümü GENEL YAZMA KURALLARI bölümünde kaynak gösterimi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.(bkz. Tez Yazma Kılavuzu, 4.2 Metnin İçinde Kaynakların Gösterimi ve 4.3 Kaynakları Yazma ve Sıralama) Kaynağın künyesi yazılırken ilk satır sola hizalı yazılır, künye ikinci satıra uzarsa, diğer satırlar aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi ilk satırdan beş karakter boşluğu içeriden başlar. Gibaldi, J. and Achtert, W.S., MLA handbook for writers of research papers. 6th ed. New York: Modern Language Association of America. Kaynak gösteriminde yazar-tarih yönteminin kullanıldığı tezlerde Kaynakça'da eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak, aynı yazarın eserleri yayın yılına göre en yenisi başta olmak üzere 14

19 sıralandığından, eserlere ayrıca sıra numarası verilmeyecek, kaynaklar sıralanırken başlarına nokta, çizgi, yıldız, vb. gibi karakterler konulmayacaktır. Tez yazarının çalışmasında kullanmış olduğu her kaynak yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre, aynı yazarın farklı eserleri kullanılmışsa en sonuncusu başta olmak üzere, yayın yılına göre sıralanır ve yazarların unvanları belirtilmez. Kaynağın yazılımı kaynağın yazıldığı dilde olmalı, bu olanaksız ise (Japonca, Arapça, Rusça, vb.) kullanılan kaynağın çeviri dili kullanılmalıdır. Kaynakça Dizini Örneği (Ek:7) Ekler Ekler metin içinde sözü edilen, fakat metin sonunda yer alan ayrıntılı bilgilerdir Koyu ve büyük karakterlerle EKLER sözcüğü yazılı boş bir sayfadan sonra tezin yazımı sırasında araştırmacının çeşitli nedenlerden ötürü (okumada sürekliliği engelleme, konuyu dağıtma, sayfaya sığmama, vb.) metin içinde ve dipnotlarda belirtemediği, fakat belirtmesinde fayda gördüğü ek bilgiler ( iki sayfadan uzun tablo, şekil, resim, grafik, bir formülün çıkarılışı geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, data kodu, doküman, anket vb.), her bir ek ayrı bir sayfada olmak koşulu ile ard arda sıralanır.. İki sayfadan uzun tablo ve şekiller metnin içinde değil eklerde verilmelidir. Her bir sayfanın üst ve soluna, sola hizalı olarak koyu ve büyük karakterlerle EK yazılır ve her bir eke, örneğin, EK 1- Tablo A.4 veya EK 2- Anket B.1 şeklinde bir harf ve numara ile içeriğine uygun bir başlık verilir. EK 1-Tablo A.1 Anket sorularının değerlendirilmesi EK 2-Anket B.1 Anket Soruları Tezin Arka Sayfalar ında sırasıyla verilecek Ekler, Ön Sayfalar daki İçindekiler sayfasının en sonunda aynı sırayla ve eksiksiz olarak mutlaka listelenmelidir. Tezin hazırlanması sırasında kullanılmışsa sunulacak CD veya CD ler de başlıkları ile ekler bölümde belirtilmelidir. Metin içinde Ek lere değinildiğinde Bkz. EK 1-Tablo A.1 gibi ifadeler kullanılır. Eklerin sayfa numaraları Kaynakça nın bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir Özgeçmiş Tez yazarının kısa bir özgeçmişinin yer alacağı sayfadır. Uzunluğu bir sayfayı geçmemelidir. Özgeçmiş Sayfası Örneği (Ek:9) Arka Kapak Ön kapakla aynı özellikteki kartondan olmalı ve üzerinde hiçbir yazı bulunmamalıdır. 4. GENEL YAZMA KURALLARI Bu bölüm tez metnini yazarken uyulması gereken teknik ve biçimsel kurallar ile tezle ilgili yazım kurallarını ele almaktadır. Tez, bilgisayar ortamında gelişmiş bir kelime-işlem programıyla (Winword 6.0 ve yeni sürümleri, Acrobat Reader, Scientific Word vb. ) yazılmalıdır. Bu kılavuzda sözü edilen ayarlar Microsoft Word kelime işlem program ayarlarıdır. Tez yazarı bu standartlara yakın olması koşulu ile benzer başka kelime işlem programını kullanabilir. Bilgisayar ile yazımda en az 24 iğneli (yeni şeritli), püskürtmeli ya da lazer yazıcı kullanılmalıdır. Daktilo ile tez yazımı ve nokta vuruşlu yazıcı çıktıları kabul edilmez. Tezin hiç bir bölümünde elle ya da daktilo ile yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar kabul edilmez. Tezde geçen tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulmalıdır. Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün olmayan şekiller teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve semboller şablonla yazılır. Bu tür şekillerde elle düzeltme yapılmaz. Tez çıktılarının en az bir tanesinde görsel sunumların asıllarının (orijinallerinin) bulunması gerekmektedir. 15

20 Tezde yer alan tüm tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır ve açıklamaları verilir. Tezde verilecek bilgisayar program listeleri beş sayfadan fazla ise metin kısmında veya eklerde yer almamalıdır. Söz konusu listeler bir disket halinde tezin eki olarak verilir. Disketler tezin arka iç kapağına yapılacak bir cep içine yerleştirilir. Söz konusu disketlerin üzerine etiket yapıştırılarak içerikleri hakkında bilgi verilmelidir. 4.1 TEZ YAZILIRKEN UYULACAK BİÇİMSEL ve TEKNİK KURALLAR Bu bölümde araştırmacının tezini yazarken göz önünde bulundurması gereken tezin uzunluğu, kağıdın niteliği, tezin çoğaltımı, sayfa numaralandırma, sayfa yapısı, satır aralıkları ve satırbaşı, yazı tipi ve boyutu gibi teknik ve biçimsel kurallara değinilecektir. Tezlerin sunumunda görünüm birliğini sağlamak bakımından bu kurallara uyulması zorunludur Tezin Uzunluğu, Sayfa Yapısı ve Kullanılacak Kağıt Tez Asıl Yazım Metni en az 8500 kelime ( yaklaşık 30 sayfa) uzunluğunda olmalı ve bütün tez için A4 ölçüsünde (21cm x 29.7 cm) beyaz ve birinci hamur kaliteli kağıt (75-80 g/m²) sayfa kullanılmalıdır. Tez ciltlendikten sonra 20.0 x 28.5 cm boyutlarından daha küçük olmamalıdır. Kağıtların sadece bir yüzüne yazılır. Yazı alanı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi düzenlenmelidir. Ankara Üniversitesi FBE Tez Yazım Kılavuzu ndan alınmış örnek Şekil 4.1: A4 Sayfasına göre sayfa düzeni İlk ve arka sayfalarda (içindekiler, kısaltmalar, tablo, şekil ve simge listeleri, önsöz, özetler, bölümler, kaynaklar, ekler v.b. gibi) başlıklar için de sayfa üst kenarından 3 cm aşağıdan başlanır. Satır sonuna yerleşemeyen kelimelerde tire ile bölüntü yapılmaz, metin sol ve sağ sınırlara göre (justify) hizalanır. Paragraf başı içeriden başlamamalıdır. Ciltlendikten sonra yazının sayfayı ortalaması için ortalanan yazıların yazım bloğuna göre ortalanması gerekir. Aynı kurallar tüm çıktılar için geçerlidir. Tezin daha önce belirtilmiş olan özel sayfalarının dışında tüm bölümlerinin sayfalarının kenar boşlukları yukarıdaki gibi olmalı ve hiçbir şekilde bu sayfa alanının dışına çıkılmamalıdır. Bu boşluklara taşacak şekiller ya küçültülmeli, ya da Ekler bölümünde verilmelidir. Dipnotlar da bu belirlenen sınırlar içinde kalmalıdır. Birden Fazla Cilt : Tez metninin kalınlığı 5 cm yi aşacaksa, metin iki veya daha fazla cilt olmalıdır. Ciltler ardışık bir şekilde büyük Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır. Her ek cilt başlık sayfası 16

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015, LefkoĢa ĠÇĠNDEKĠLER 2 Sayfa 1. GĠRĠġ... 4 2. GENEL BĠLGĠLER VE KLAVUZUN ĠÇERĠĞĠ... 6 2.1. Genel Bilgiler... 6 2.2. Telif Hakları...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ 2013 2 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Arş. Gör. Enes ERYILMAZ Katkıda Bulunanlar Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* İSTANBUL 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam 2- Görünüm Standartları 2.1. Tez dış, sırt ve

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ Madde 1 - AMAÇ Bu yönergenin amacı İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU 2008 GĠRĠġ Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 2. TEZİN GENEL DÜZENİ... 3 2.1 Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi... 3 2.2 Yazma Şekli... 3 2.3 Yazı Karakteri... 3 2.4 Sayfa Düzeni... 3 2.5 Satır Aralıkları

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır.

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır. T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/ SANATTA YETERLİK TEZLERİ İLE SANAT ESERİ/ SANATTA YETERLİK ESERİ ÇALIŞMALARININ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ 1. AMAÇ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA Oktay SİPAHİ 2014 ORTAOKULLARDA PROJE VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Eğitim öğretimimize yeni müfredatla birlikte (2005) birlikte giren proje ödevi, öğrencinin özgün

Detaylı